Knooppunt 3.0 RFP. Frank Salliau. 12 februari 2014 V1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Knooppunt 3.0 RFP. Frank Salliau. 12 februari 2014 V1.1"

Transcriptie

1 Knooppunt 3.0 RFP Frank Salliau 12 februari 2014 V1.1 1

2 Historiek v1.0 6 februari 2014 Eerste draft v februari 2014 Wijzigingen na feedback stuurgroep & RvB 1 Over dit document Geheimhoudingsclausule Achtergrond & Context Historiek & Missie Doelgroepen Cijfers Wat is Knooppunt niet? Motivatie project Project Scope Tijdslijn Selectieproces leverancier Evaluatiecriteria Vereisten Projectmatig, Budgettair & Samenwerkingsmodel Architectuur Standaarden & Off- the- shelf oplossingen Website knooppunt.net en digiportail.be Backoffice Licentiekantoor Licensed Content Management & Content Repository Security: rollen en toegangsrechten Logging module Rapportage module API Infrastructuur

3 API Set Vereisten API Domein model UML Class Diagram Klassen Rollen UML Diagram Use Cases Overzicht use cases Gedetailleerde beschrijving use cases Functionaliteit met variabele scope Registratieproces Schoollicentie Niet- functionele vereisten Migratie data Security Gebruikersvriendelijkheid Platform & browseronafhankelijkheid Schaalbaarheid Performantie Disaster recovery Test & Acceptatie platform Deployment proces Documentatie, handleidingen & opleidingen Onafhankelijkheid Toegankelijkheid Business Cases Business case "Verbeterd registratieproces "

4 9.2 Business case Frauduleuze klasaccount Business case Fusie school Business case "Beveiligen externe content" Business case "Schoollicentie" Business case "Rollback na fout uitgever " Business case Migratie data Richtlijnen voor de aanbieders Inhoud voorstel Budget Planning Projectaanpak Projectaanpak Communicatie Testplan Acceptatieplan Releaseplan Integratie met 3 de partijen Architectuur & Technologie Architectuur Database(s) Website knooppunt.net/digiportail.be Backoffice Licensed Content Management Content Repository Licentiekantoor Authenticatie Logging Rapportage

5 API Business cases Niet- functionele vereisten Migratie data Security Gebruikersvriendelijkheid Platform & browser- onafhankelijkheid Schaalbaarheid Performantie Disaster Recovery Test & Acceptatieplatform Deployment proces Documentatie, handleidingen & opleidingen Onafhankelijkheid Toegankelijkheid Competenties & tarieven Technische vereisten Over dit document Knooppunt vzw is op zoek naar een technologische partner voor de bouw van Knooppunt 3.0. Knooppunt 3.0 is een nieuwe versie van het reeds bestaande Knooppunt platform, het centrale platform voor distributie van digitale leermiddelen van de Vlaamse educatieve uitgeverijen. Om het selectieproces van een technologische partner te faciliteren werd naar een 10- tal software bouwers, hierna aanbieders genoemd, een RFI of Request for Information uitgestuurd. Na evaluatie van de antwoorden op de RFI werd een shortlist van aanbieders geselecteerd. Deze aanbieders ontvangen een RFP of Request For Proposal (dit document). De RFP moet leiden tot een finaal voorstel en een bindende offerte, op basis waarvan de opdracht zal toegekend worden aan de gekozen aanbieder. Van de geïnteresseerde aanbieder wordt verwacht dat hij een antwoord biedt op de vragen gesteld in deze RFP. 5

6 Bijlagen: Appendix 1: Use Cases (PDF) Vendor Score Card (Excel) Vendor Rate Card (Excel) 2 Geheimhoudingsclausule De informatie vervat in dit document is confidentieel en eigendom van Knooppunt vzw. Bij het accepteren van deze RFP verbindt de aanbieder zich tot het naleven van de geheimhoudings- clausule of NDA, die hij reeds ondertekend heeft bij het indienen van het antwoord op de RFI. 3 Achtergrond & Context 3.1 Historiek & Missie Digitaal lesmateriaal werd klassiek gedistribueerd via CD- ROM s, die meegeleverd werden met schoolboeken. Deze aanpak had een aantal nadelen: Geen controle over toegang: de uitgeverij had geen controle over wie toegang had tot de content. Pirateren van CD- ROM s was schering en inslag. Updates: distributie van updates was omslachtig en duur In 2009 namen 2 educatieve uitgeverijen, Plantyn en Van In, het initiatief om samen een platform op te zetten om digitaal lesmateriaal eenvoudiger en goedkoper te ontsluiten, wat leidde tot het opzetten van het Knooppunt platform. Het idee was om digitaal lesmateriaal op een website te plaatsen, deze te beveiligen met een licentiemodel (bvb. gebruiker krijgt toegang tot bepaald lesmateriaal gedurende bepaalde periode) en deze te ontsluiten a.d.h.v. een activatiecode, die meegeleverd wordt met het schoolboek. Daarenboven kozen beide uitgeverijen voor een collectieve aanpak met een aantal voordelen: One stop shop: eindgebruikers kunnen op 1 platform terecht, met 1 gebruikersnaam en wachtwoord voor alle digitale content van de deelnemende uitgeverijen Controle: via de beveiligde licenties houden de uitgeverijen controle over wie toegang heeft tot het lesmateriaal Kostenreductie: de investering in een gemeenschappelijk platform opzetten kost de uitgeverij minder dan een eigen platform Dit leidde tot de bouw van het Knooppunt platform, ontwikkeld door de Nederlandse firma Three Ships. In 2010 waren andere educatieve uitgeverijen ook geinteresseerd om in te stappen in dit initiatief, wat leidde tot de oprichting van Knooppunt vzw. 6

7 Knooppunt vzw is een dochtervereniging onder de koepel van sectorfederatie Boek.be vzw (www.boekenvak.be), en heeft volgende educatieve uitgeverijen als leden: Averbode, Die Keure, mjpublishing, Pelckmans, Plantyn en Van In. Knooppunt vzw heeft een voltijdse projectleider in dienst, bijgestaan door een helpdeskmedewerker die vragen van eindgebruikers behandelt. De uitgeverijen die lid zijn van Knooppunt vzw bepalen de roadmap en verdere ontwikkeling van Knooppunt i.s.m. de projectleiding. Het Knooppunt platform is momenteel beschikbaar via een aantal kanalen: Websites (NL) & (FR) Knooppunt kiosk: native & web app voor ios/android/windows/desktop (FR/NL) 3.2 Doelgroepen De huidige versie van Knooppunt focust zich op volgende doelgroepen: Leerkrachten secundair onderwijs & basisonderwijs Leerlingen secundair onderwijs Voor Knooppunt 3.0 wensen we de doelgroepen uit te breiden naar: Studenten en docenten lerarenopleiding Schoolbibliotheken Volwassenenonderwijs, opleidingscentra, privé- opleidingen Doelgroepen niet in scope binnen Knooppunt 3.0, maar relevant voor latere uitbreiding: Leerlingen basisonderwijs Docenten en studenten hoger onderwijs Ouders Het is de bedoeling dat Knooppunt 3.0 flexibel genoeg is om, zonder ingrijpende aanpassingen aan de basisinfrastuctuur, deze doelgroepen op termijn te bedienen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de specifieke dynamiek, noden en wensen voor deze doelgroepen. Het meest sprekende voorbeeld is dat van leerlingen basisonderwijs, voor wie de huidige interface van Knooppunt niet geschikt is, en voor wie andere authenticatieprocedures nodig zijn. Om deze doelgroep te bedienen zal een grondige studie moeten gebeuren en de nodige interfaces op maat moeten gebouwd worden. Deze interfaces moeten op een eenvoudige manier kunnen aansluiten op de infrastructuur van Knooppunt 3.0, maar zijn hier dus niet in scope. 3.3 Cijfers Momenteel bedient Knooppunt het gros van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Ter illustratie geven we enkele cijfers in januari 2014: Aantal actieve gebruikers: +/ Aantal actieve licenties: +/

8 Volume lesmateriaal: ongeveer 3 TB > 4000 pakketten lesmateriaal 3.4 Wat is Knooppunt niet? De scope en missie van Knooppunt wordt ook duidelijker door te vermelden wat Knooppunt niet is: Knooppunt is geen webshop: via Knooppunt wordt geen lesmateriaal verkocht, rechtstreeks noch onrechtstreeks. Knooppunt focust zich uitsluitend op distributie. Verkoop van licenties voor lesmateriaal valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de uitgeverijen Knooppunt is geen leeromgeving: het is niet de wens en de missie van Knooppunt om zich op het terrein van leeromgevingen als Smartschool, ELOV, Moodle etc te bewegen. De strategie is om waar dat nuttig en zinvol is om samen te werken met deze partijen. 4 Motivatie project De uitgeverijen hebben dit project opgestart om volgende redenen: Modernisering: de applicatie is aan een modernisering toe, zowel op vlak van technologie als gebruikersvriendelijkheid Business model: Knooppunt is momenteel gebaseerd op een business model van shared revenue, waarbij per actieve licentie een klein bedrag afgestaan wordt aan de leverancier (Three Ships). De uitgeverijen wensen binnen Knooppunt 3.0 een business model te hanteren dat voor hen financieel voordeliger is, en dat hen onafhankelijk maakt van de leverancier. Ownership & IP: Knooppunt vzw wil onafhankelijkheid van de leverancier en (intellectueel) eigendomsrecht op de software. 5 Project 5.1 Scope De scope van Knooppunt 3.0 is in grote lijnen dezelfde als de scope van de huidige versie van Knooppunt. De blokken die in scope zijn zijn de volgende: Basisinfrastructuur authenticatie, gebruikersaccounts & profielen, security, logging Licentiekantoor Rapportagemodule Content Repository Kanalen websites knooppunt.net en digiportail.be Binnen het ecosysteem Knooppunt vinden we ook nog volgende zaken: Content Creatie Tool (Auteursomgeving) waarmee digitale boeken gemaakt worden Knooppunt Kiosk: native & web apps voor gebruik op tablets 8

9 Deze laatste 2 zaken zitten niet in scope voor deze RFP omdat ze nader overleg en studie vereisen. Deze onderwerpen worden opgenomen in secundaire projecten. Voor uitleg over deze secundaire projecten verwijzen we naar de voorgaande RFI. 5.2 Tijdslijn Het project is opgestart in november 2013 en moet klaar zijn tegen 1 februari De tijdslijn voor het volledige project verloopt als volgt: Periode Fase nov 13 mrt 14 Scopebepaling & selectie leverancier 15 jan 14 RFI uitgestuurd 31 jan 14 Deadline antwoord RFI 12 feb 14 RFP uitgestuurd 5 mrt 14 Deadline antwoord RFP 7 mrt 14 Verdediging door aanbieders 21 mrt 14 Definitieve keuze aanbieder april 2014 februari 2015 Bouw platform 6 Selectieproces leverancier De keuze van de leverancier voor de bouw van het Knooppunt 3.0 platform wordt bepaald in 2 stappen: 1. RFI naar longlist aanbieders In een eerste stap werd een RFI uitgestuurd naar een longlist van een 10- tal aanbieders. Op basis van de schriftelijke voorstellen wordt een eerste selectie gemaakt, om tot een shortlist van een 4- tal aanbieders te komen. 2. RFP naar shortlist aanbieders Aan de shortlist van aanbieders wordt een RFP (dit document) uitgestuurd, die een gedetailleerde beschrijving bevat van de specificaties van Knooppunt 3.0. De aanbieders wordt gevraagd om een gedetailleerde offerte en uitgewerkt voorstel op te stellen, die, eenmaal geselecteerd, bindend zal zijn voor de rest van het project. Een definitieve leverancier zal geselecteerd worden op basis van: het schriftelijke voorstel van de aanbieder, aan te leveren tegen 5 maart 2014 de presentatie en verdediging voor de stuurgroep van de leden van Knooppunt. Deze vindt plaats op 7 maart Locatie & tijdstip worden nog meegedeeld aan de aanbieders. 7 Evaluatiecriteria Het voorstel zal geëvalueerd worden door de projectleider en de uitgevers (stuurgroep van Knooppunt vzw), op basis van volgende criteria: Evaluatie van het antwoord op de RFI 9

10 Graad waarin het voorstel beantwoordt aan de vereisten Kwaliteit van de visie op de gevraagde business cases Projectaanpak Voorgesteld budget Planning Expertise van de aanbieder (project management/technisch/grafisch) Ervaring & referenties met gelijkaardige projecten Kwaliteit van de verdediging De stuurgroep van Knooppunt vzw zal op basis van het voorstel een advies uitbrengen naar de Raad van Bestuur, die finaal beslist of de gekozen aanbieder in aanmerking komt voor de opdracht. 8 Vereisten Dit document bouwt voor een aantal zaken verder op de vereisten beschreven in de RFI, waar nodig voor de RFP worden de vereisten in detail uitgediept Projectmatig, Budgettair & Samenwerkingsmodel Voor de bouw van Knooppunt 3.0 geven we de voorkeur aan een iteratieve projectaanpak, volgens een gedegen project management methodologie, waarbij gedurende het volledig traject er een continue oplevering is die gevalideerd wordt door de uitgevers en de projectopleiding. We wensen langs de kant van de aanbieder een vaste project manager, die fungeert als centraal aanspreekpunt voor dit project. Deze project manager bewaakt de kwaliteit, het budget en de timing langs de kant van de aanbieder. Voor dit project wensen we te werken op basis van een fixed price aanpak. De prijszetting moet bindend zijn, en zal ook opgenomen worden in het contract dat resulteert uit de offerte. Waar de scope onvoldoende duidelijk is moet de aanbieder dit aangeven in het voorstel, en een prijsvork voorstellen. 8.2 Architectuur De architectuur van Knooppunt 3.0 moet voldoen aan een aantal vereisten: We verkiezen een modulaire, service oriented architectuur (SOA) De architectuur bestaat uit aparte, onafhankelijke modules met eigen functionaliteit en welomschreven verantwoordelijkheden Communicatie tussen de diverse modules verloopt via welomschreven API s De architectuur moet opgebouwd worden volgens het 3- tier model: o Presentatie o Business Logica o Storage De verschillende blokken binnen Knooppunt 3.0 zijn de volgende: Presentatie: o Website knooppunt.net / digiportail.be 10

11 o Backoffice website office.knooppunt.net Business Logica o Licentiekantoor o Licensed Content Management module o Rapportage o Logging module o Security module (rollen & toegangsrechten) Storage o Knooppunt database (accounts, licenties ) o Content Repository De architectuur wordt hieronder schematisch voorgesteld: 8.3 Standaarden & Off- the- shelf oplossingen Waar voor bepaalde problematieken standaard oplossingen bestaan, zijn deze te verkiezen boven maatwerkoplossingen. Zo denken we aan: oauth voor authenticatie CMIS- compliant systemen voor de content repository We vragen de aanbieder om waar mogelijk maatwerk en niet- standaard oplossingen tot een minimim te beperken. 8.4 Website knooppunt.net en digiportail.be Deze website is de toegangspoort voor gewone eindgebruikers tot het gebruik van Knooppunt. 11

12 De functionaliteit op deze website omvat: Registratie & login Profielbepaling Activering van licenties Overzicht van en toegang tot geactiveerd lesmateriaal Meertaligheid (min NL en FR) Standaard CMS functionaliteit zoals: o Accountbeheer o Content beheer o Navigatie beheer De vereisten qua interface en layout zijn de volgende: Gebruiksgemak en eenvoud staan voorop Aantrekkelijke, frisse en eigentijdse layout Responsief karakter, met 2 breekpunten o Desktop naar tablet o Tablet naar mobiel We geven er de voorkeur aan om deze websites te laten implementeren a.d.h.v een standaard CMS platform (bvb. Drupal, of een gelijkaardig platform). 8.5 Backoffice In tegenstelling tot de huidige versie van Knooppunt, is het een optie om de geavanceerde gebruikers (Uitgevers, Helpdeskmedewerker, Administrator) te laten werken op een aparte website, met een meer zakelijke interface. Hier zien we 2 opties: Een andere website, met een eigen URL, bvb. Dezelfde website als voor de eindgebruikers, maar met een andere layout voor het beheersgedeelte (zoals op bestaande CMS en vaak gebruikelijk is) Het staat de aanbieder vrij om een voorstel te doen voor een van beide. Een responsief karakter is voor deze website niet per se nodig. Via deze website kunnen de gebruikers volgende functionaliteiten gebruiken: Beheer licenties, activatiecodes Beheer content Beheer gebruikers Helpdesk Rapportage 8.6 Licentiekantoor Het licentiekantoor is de module dat de kern omvat van Knooppunt. Via deze module kan de gebruiker: 12

13 Licenties beheren LicentieActivatieCodes beheren Gebruikerslicenties beheren Deze module zorgt ook voor de beveiliging van content, zowel op de gemeenschappelijke Content Repository als op externe web servers (mits die in staat zijn met het Licentiekantoor te communiceren) Deze module bevat geen GUI, maar hoort thuis in de laag Business Logica en communiceert via API s met de andere modules en de presentatielaag. 8.7 Licensed Content Management & Content Repository De content repository is een gemeenschappelijke opslagruimte voor digitaal lesmateriaal, aangeboden door Knooppunt aan de uitgeverijen die niet wensen te investeren in eigen infrastructuur. De Licensed Content Management module (business logica) en de Content Repository (storage) zorgen samen voor beheer en opslag van content. De Content Repository is opgedeeld in een aantal partities, waar elke uitgeverij zijn eigen lesmateriaal kan opslaan onafhankelijk van en onzichtbaar voor de andere uitgeverijen. De repository is via de GUI van de backoffice toegankelijk via een verkenner- achtige interface, waar de uitgeverij een mappenstructuur kan aanmaken en binnen een map digitaal lesmateriaal kan opladen. De uitgever heeft de mogelijkheid om een of meer bestanden op te laden. Voor meerdere bestanden wordt een zipbestand opgeladen, dat op de server uitgepakt en opgeslagen wordt. Het moet mogelijk zijn om de content ook te metadateren. Welke set metadata hiervoor relevant is moet nog verder uitgewerkt worden, maar komt aan bod binnen de RFP. 8.8 Security: rollen en toegangsrechten Deze module zorgt voor beheer van rollen en toegangsrechten voor de gebruikers. 8.9 Logging module Deze module zorgt voor de afhandeling en opslag van logberichten uit de andere modules. Het is belangrijk om diverse gebeurtenissen te loggen: Errors Waarschuwingen Info o Registratie o Inloggen en uitloggen o Activatie o Gebruik van content o 13

14 Deze informatie moet via de API kunnen ingelezen worden in externe systemen, in gebruikelijke formaten zoals JSON of XML Rapportage module Een belangrijke vereiste in Knooppunt 3.0 is een correcte meting van het gebruik en de bijhorende rapportages, voor zowel de uitgevers als de administrator, met het oog op een transparant inzicht in gebruik en een correcte facturatie naar de uitgevers toe. De rapportagemodule leest, consolideert en verwerkt ruwe data uit de logging module. Deze rapportages staan ter beschikking van de uitgevers en de administrator van Knooppunt en kunnen gedownload worden of via API s ingelezen worden in eigen ERP systemen. Er moet o.a. rapportage voorzien worden rond: Licenties GebruikersLicenties Activaties Gebruik van het lesmateriaal Gebruikersdata (zie ook verder bij de Use Cases) Rapportages en ruwe data moeten voorzien worden: In tabel- en grafiekvorm Via export naar csv of andere formaten, zoals JSON of XML Via FTP Via een API We vragen de aanbieder ook om na te denken over een Google Analytics- achtige vorm van rapportage API Infrastructuur Een belangrijk vereiste voor Knooppunt 3.0 is de machine- aanstuurbaarheid van de applicatie. Dit betekent dat er API s of Application Programming Interfaces moeten voorzien worden, welomschreven protocollen via dewelke de diverse modules met elkaar communiceren API Set Het service- oriented karakter van Knooppunt 3.0 leent zich tot de opzet van een brede en rijke API. Elke use case die door een menselijke gebruiker kan uitgevoerd worden, moet ook via een API call uitgevoerd kunnen worden. Zo zien we API calls voor: Registratie Inloggen Single Sign On (SSO) Activeren lesmateriaal Raadplegen lesmateriaal Beheren van Licenties, LACs, GebruikersLicenties 14

15 Etc We vragen de aanbieder om bij het opstellen van de offerte een zo volledig mogelijke lijst op te stellen van API functies. Tijdens het ontwikkeltraject zal deze lijst verfijnd en bijgestuurd worden Vereisten API Om de API te beveiligen willen we gebruik maken van een security key (zoals Google dat doet voor zijn API sets). Aanbevelingen voor de API zijn de volgende: Mogelijkheid tot beveiliging via een security key Lightweight en eenvoudig Ondersteunt SSL Goed gedocumenteerd Retourneert data in standaard formaten zoals JSON of XML De RESTful web services van Google zijn een goed voorbeeld voor de Knooppunt API Domein model Hieronder geven we een beschrijving mee van het domein model, als high- level conceptueel model van alle entiteiten gerelateerd aan Knooppunt 3.0. Het domein model wordt voorgesteld a.d.h.v een klassendiagram in UML en een tekstuele beschrijving van de verschillende entiteiten, hun eigenschappen en onderlinge relaties. 15

16 UML Class Diagram Klassen Het domein model omvat volgende klassen of types objecten: Gebruiker Een gebruiker refereert naar een eindgebruiker op Knooppunt en bevat volgende gegevens: Attributen 16

17 ID: unieke identifier E- mailadres: het e- mailadres waarmee de gebruiker aanlogt, moet uniek zijn Voornaam Achternaam Profiel: verzameling profielgegevens, een samengesteld veld: o School o Klas o Vak Relaties Gebruiker is gekoppeld aan 0 of meer GebruikersLicenties Gebruiker is gekoppeld aan 0 of meer Scholen School Een School bevat naam- en adresinformatie over de scholen in Vlaanderen, Brussel en Wallonie. De data voor een school is akomstig uit officiële scholenlijsten: Vlaamse scholenlijst: Wallonië: Brusselse scholen bevinden zich, afhankelijk van de taal in een van beide lijsten. Attributen ID: unieke identifier Instellingsnummer: het officiële instellingsnummer van de school Naam: officiële naam Adres: straat & huisnummer Postcode Gemeente Regio: Vlaanderen, Wallonië, Brussel (?) Bron: ond.vlaanderen.be of enseignement.be Relaties School is gekoppeld aan 0 of meer Gebruikers Uitgever Een Uitgever bevat data over de aangesloten uitgevers op Knooppunt. Attributen ID: unieke identifier Naam: officiële naam Logo: beeld met het logo van de uitgeverij Relaties Uitgever is gekoppeld aan 0 of meer GebruikersLicenties Uitgever is gekoppeld aan 0 of meer Licenties Uitgever is gekoppeld aan 0 of meer Content Packages Licentie Een Licentie beschrijft de modaliteiten waaronder een gebruiker toegang krijgt tot een content op Knooppunt. 17

18 Attributen ID: unieke identifier ReferentieCode: code voor intern gebruik bij de uitgever Titel: titel zoals getoond aan de gebruiker Icoon: afbeelding zoals getoond aan de gebruiker Taal: taal van de licentie Omschrijving: omschrijving van de licentie ISBN: ISBN van het boek gelinkt aan het lesmateriaal Vak: uit lijst vakken Methode: uit lijst methodes van de uitgever Jaar ProfielRestricties: bijkomende voorwaarden waaronder de gebruiker toegang krijgt tot de content: o Rol leerkracht verplicht o Schoolkeuze verplicht o Persoonsgegevens verplicht Voorwaarden: tekstuele voorwaarden die de gebruiker moet accepteren om toegang te krijgen tot de content StartActivatie: vroegste datum waarop activatie kan gebeuren EindeActivatie: laatste datum waarop activatie kan gebeuren LicentieDuur: duur van de licentie, momenteel 2 vormen o Aantal dagen na activatie o Tot bepaalde einddatum ProductCode: door de uitgever gekozen 4- letterige code die in de LACs opgenomen wordt Relaties Licentie is gekoppeld aan 1 Uitgever Licentie is gekoppeld aan 0 of meer Content Packages Licentie is gekoppeld aan 0 of meer GebruikersLicenties Licentie is gekoppeld aan 0 of meer LACBatches LACBatch Een LACBatch (licentie- activatiecode batch) groepeert een aantal LACs of licentie- activatiecodes, gegenereerd volgens een van de bestaande licentiemodellen. Attributen ID: unieke identifier Omschrijving: tekstuele omschrijving voor administratieve doeleinden LicentieModel: een van de gangbare licentiemodellen o Aantal unieke activatiecodes o Aantal herbruikbare activatiecodes o Herbruikbare activatiecode EindeActivatie: verloopdatum voor activatie o Kan open zijn o Kan ingesteld worden EindeBeschikbaarheid: geldigheid voor content 18

19 o o Kan overgeërfd worden uit licentie Kan ingesteld worden Relaties LACBatch is gekoppeld aan 1 Licentie LACBatch is gekoppeld aan 0 of meer LACs Voor elk licentiemodel definieren we een aantal subklassen. De subklassen erven eigenschappen van LACBatch, maar hebben daarnaast ook eigen eigenschappen en gedrag AantalUniekeLACBatch Attributen AantalCodes: aantal unieke activatiecodes AantalHerbruikbareLACBatch Attributen AantalCodes: aantal unieke activatiecodes MaxActivaties: maximum aantal activaties per code EenHerbruikbareLACBatch Attributen MaxActivaties: maximum aantal activaties LAC Een LAC of licentie- activatiecode is een code van 16 of 20 tekens die de gebruiker toelaat een licentie te activeren. Attributen Code: reeks van 16 of 20 tekens, letters en cijfers Status: o Ongebruikt o Gebruikt o Geblokkeerd EindeActivatie: datum einde activatie, overgeërfd van moederobject LACBatch, maar aanpasbaar. Relaties LAC is gekoppeld aan 1 LACBatch LAC is gekoppeld aan 0 of meer GebruikersLicenties GebruikersLicentie Een GebruikersLicentie bevat informatie over een licentie die geactiveerd is door een gebruiker d.m.v. een LAC. De GebruikersLicentie wordt aangemaakt bij het activeren en op status Actief gezet. Bij het verstrijken van de verloopdatum wordt de status op Verlopen gezet. De uitgeverij kan een GebruikersLicentie ook blokkeren, dan wordt de status op Geblokkeerd gezet. Attributen ID: unieke identifier ActivatieDatum Duur: looptijd Status: 19

20 o o o Actief Verlopen Geblokkeerd Relaties GebruikersLicentie is gekoppeld aan 1 Licentie GebruikersLicentie is gekoppeld aan 1 Gebruiker GebruikersLicentie is gekoppeld aan 1 Uitgever GebruikersLicentie is gekoppeld aan 1 LAC Content Package Een Content Package bevat informatie over het lesmateriaal dat aangeboden wordt. Het kan bestaan uit meerdere bestanden en is het instappunt voor een gebruiker bij de toegang tot het lesmateriaal. Attributen ID: unieke identifier Titel URL: URL van de content package, kan zowel: o Verwijzen naar content op de gemeenschappelijke Content Repository o Verwijzen naar een externe URL op de webserver Relaties Content Package is gekoppeld aan 0 of meer Licenties Content Package is gekoppeld aan 1 Uitgever 8.13 Rollen Knooppunt 3.0 moet rol- gebaseerde toegangscontrole ondersteunen. Gebruikers kunnen 1 of meer rollen toegekend krijgen. Elke rol heeft specfieke toegangsrechten tot bepaalde aspecten van de software. Het rollenmodel hieronder beschreven bevat overerving, m.a.w een rol die erft van een andere rol erft alle toegangsrechten van de ouder- rol. De rollen binnen Knooppunt 3.0 zijn de volgende: Eindgebruiker: een standaard eindgebruiker Uitgever: heeft read- only toegang tot informatie van de uitgever rond content, licenties, gebruikerslicenties en activatiecodes LicentieBeheerder: heeft schrijftoegang tot licenties, gebruikerslicenties en activatiecodes ContentBeheerder: heeft schrijftoegang tot content op de gemeenschappelijke content repository Uitgever- Administrator: heeft schrijftoegang tot alle data van de uitgever en beheert de accounts van de eigen uitgeverij Helpdeskmedewerker: heeft toegang tot de helpdeskfunctionaliteiten en kan data opzoeken over alle uitgevers heen Administrator: heeft onbeperkte toegang tot alle functionaliteiten van het platform 20

21 Gedurende de verdere analysefase van het project is het mogelijk dat extra rollen gedefinieerd worden en bestaande rollen verfijnd worden UML Diagram 8.14 Use Cases De functionaliteit van Knooppunt 3.0 wordt hieronder verder beschreven a.d.h.v use cases. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de use cases in scope binnen dit project. Merk op dat enig voorbehoud moet gemaakt worden bij de detailuitwerking van de use cases. Afhankelijk 21

22 van de antwoorden op de gevraagde Business Cases (zie verder) en inzichten opgedaan tijdens de uitwerking van het project zullen deze use cases verder verfijnd en bijgestuurd worden. Merk tevens op dat de nummering van de use cases niet doorlopend is. Tijdens het schrijven van dit document zijn use cases samengevoegd, aangepast en verwijderd. De use cases zijn geprioritiseerd: Prioriteit 1 (groen): deze use cases zijn redelijk volledig uitgeschreven Prioriteit 2 (geel): deze use cases zijn iets minder belangrijk en worden verderop beknopt toegelicht. De informatie verstrekt geeft hopelijk voldoende informatie om het project verder in te schatten. Use cases zijn verbonden aan een Actor, de gebruiker of het systeem dat de use case uitvoert. Een actor is in dit overzicht synoniem met een rol, beschreven hierboven. We benadrukken hier dat alle use cases hieronder beschreven moeten kunnen uitgevoerd worden via een of meer API calls, zie ook de paragraaf over de API Overzicht use cases De tabel hieronder biedt een overzicht van de use cases in scope binnen Knooppunt 3.0. Belangrijke use case, volledig uitgeschreven Legende Minder belangrijke use case, wordt minder in detail beschreven 1 2 Nr ID Actor Naam Prioriteit 1 UC- 1.1 Eindgebruiker Registreren 1 2 UC- 1.2 Eindgebruiker Inloggen 1 3 UC- 1.4 Eindgebruiker Profiel wijzigen 2 4 UC- 1.5 Eindgebruiker Taal wijzigen 2 5 UC- 1.6 Eindgebruiker Lesmateriaal activeren 1 6 UC- 1.7 Eindgebruiker Lesmateriaal raadplegen 1 7 UC- 1.8 Eindgebruiker Vraag stellen aan helpdesk 2 8 UC- 1.9 Eindgebruiker Status systeem bekijken 2 UC Eindgebruiker FAQ Raadplegen UC- 2.1 LicentieBeheerder,Uitgever Licenties beheren 1 11 UC- 2.2 LicentieBeheerder,Uitgever LACs beheren 1 12 UC- 2.4 LicentieBeheerder,Uitgever GebruikersLicenties beheren 1 13 UC- 2.5 ContentBeheerder,Uitgever Content beheren 1 14 UC- 2.6 Uitgever Rapport Licenties 2 15 UC- 2.7 Uitgever Rapport GebruikersLicenties 2 16 UC- 2.9 Uitgever Rapport gebruikersdata 2 UC Uitgever Rapport gebruik content 2 UC Uitgever Zoeken 2 19 UC- Uitgever- Administrator Beheer accounts eigen uitgeverij 2 22

Knooppunt 3.0 RFI. Frank Salliau. 17 januari 2014 V1.1

Knooppunt 3.0 RFI. Frank Salliau. 17 januari 2014 V1.1 Knooppunt 3.0 RFI Frank Salliau 17 januari 2014 V1.1 1 Historiek V1.0 2 januari 2014 Eerste draft V1.1 9 januari 2014 Aanpassingen na feedback Deloitte 1 Over dit document... 4 2 Geheimhoudingsclausule...

Nadere informatie

Knooppunt 3.0. Extra Stuurgroep 19 december 2013

Knooppunt 3.0. Extra Stuurgroep 19 december 2013 Knooppunt 3.0 Extra Stuurgroep 19 december 2013 1 Agenda 1. Doelstelling stuurgroep 2. Alignering visies 3. Projectaanpak & planning 4. Verslag interviews 5. Functionele architectuur 6. Volgende stappen

Nadere informatie

OWG 6/3/12 - Verslag

OWG 6/3/12 - Verslag OWG 6/3/12 - Verslag 6 maart 2012, 13:00 15:00 Huis van het Boek, Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout Aanwezigen: Sam Vermeersch (Plantyn), Sven Elshoecht (Pelckmans), Marc Van Couwenberghe (Van In), Roland

Nadere informatie

Knooppunt 3.0 Projectrapport 1

Knooppunt 3.0 Projectrapport 1 Knooppunt 3.0 Projectrapport 1 Frank Salliau 16 december 2013 V1.3 1 Historiek V1.0 11 december 2013 Eerste draft V1.1 12 december 2013 Aanpassingen na feedback JM V1.2 13 december 2013 Aanpassingen na

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Three Ships e-boek platform. Roadmap punten 2012

Three Ships e-boek platform. Roadmap punten 2012 Three Ships e-boek platform Roadmap punten 2012 E-boek platform Roadmap 2012(1/3) op basis van Knooppunt Desiderata High level requirements Antwoord 3.1.1 ipad app Sep 2012 3.1.2 Android app Nov 2012 3.1.3

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2. HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.1 INHOUD INHOUD... 1 ALGEMEEN Filosofie... 2 INSTALLATIE...

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MobiDM

Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding voor versie 3.6.2 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. DE MOBIDM PORTAL.... 2 1.1. INLOGGEN... 2 1.2. WACHTWOORD VERGETEN?... 2 2. TOESTELBEHEER.... 3 2.1. OS-AFHANKELIJKE

Nadere informatie

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM MEMO: ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM Boek.be 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL... 2 2 ALGEMENE INFORMATIE... 3 2.1 DOCUMENT INFO... 3 2.2 NASCOM INFO... 3 2.3 KLANT INFO... 3 3 INTERPRETATIE

Nadere informatie

GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE

GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE versie 2.0, 14 april 2010 SURFNET BV, R ADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA U TRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1.

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

Verslag stuurgroep. 30 november 2010

Verslag stuurgroep. 30 november 2010 Aanwezigen Verslag stuurgroep 30 november 2010 Bart Mollé (Pelckmans), Nikie Lapaire (Averbode), Geert Lybaert (Van In), Marc Devijver (Plantyn), Steven Depuydt (Plantyn), Wiel vd Berg (Three Ships), Pascal

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Bijlage IV - Programma van Eisen

Bijlage IV - Programma van Eisen Bijlage IV - Programma van Eisen In deze bijlage vindt u alle eisen die Opdrachtgever stelt aan de gevraagde oplossing. Met uw Inschrijving op deze opdracht accepteert u onvoorwaardelijk de hieronder gestelde

Nadere informatie

Handleiding Beheer software. Versie 1.4

Handleiding Beheer software. Versie 1.4 Handleiding Beheer software Versie 1.4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uw schooladministratiepakket en Basispoort actueel 4 3 Het beheerdeel van de Malmberg software (nieuwe generatie) 5 3.1. Inloggen via

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

WordPress in het Kort

WordPress in het Kort WordPress in het Kort Een website maken met Wordpress. In minder dan één uur online! Inclusief installatie van een thema en plugins Alle rechten 2013, Rudy Brinkman, BrinkhostDotCom, http://www.brinkhost.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Scarabee Vereniging Brochure

Scarabee Vereniging Brochure Scarabee Vereniging Brochure februari 2015 Inleiding Scarabee Vereniging is het werkmiddel bij uitstek voor een vlotte ledenadministratie. Het is bedoeld voor alle soorten verenigingen die met leden werken.

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Cursus Analyse voor Web Applicaties 1 Organisatie Opleiding Module Onderwerp Syntra AB Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Analyse op basis van SDM en UML

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Wordpress aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 7 november 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Wordpress aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 7 november 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Wordpress aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 7 november 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

Fedict/2013/M934/Webanalytics tools ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG WEBANALYTICS TOOLS Q & A

Fedict/2013/M934/Webanalytics tools ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG WEBANALYTICS TOOLS Q & A Q & A 1. Onderaan pagina 17 van dit bestek staat dat wij op simpele aanvraag toegang kunnen krijgen tot een gereserveerde ruimte waar de te migreren rapporten kunnen worden geconsulteerd. Welke procedure

Nadere informatie

Praktische handleiding Aanmaak van een account

Praktische handleiding Aanmaak van een account Praktische handleiding Aanmaak van een account Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Start... 4 3. Nieuwe account aanmaken... 4 3.1. Invoeren van bedrijfsinformatie door gebruik van het ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Boek.be - tabletoplossing - extra informatie

Boek.be - tabletoplossing - extra informatie Boek.be - tabletoplossing - extra informatie INHOUDSOPGAVE Management samenvatting... 2 Vraag 1. Gedetailleerde roadmap met daarin de Three Ships ontwikkelplannen in 2012/2013... 3 1.1 Huidige mogelijkheden

Nadere informatie

Handleiding Website Laatste update: april 2014

Handleiding Website Laatste update: april 2014 Laatste update: april 2014 1. Google Search Tijdens de ontwikkeling van uw website werd er veel aandacht besteed aan optimalisatie voor zoekmachines zoals Google. Dit onder andere door de broncode technisch

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers

Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers De website van het openbaar ministerie is momenteel (tijdelijk) te vinden op volgende intranetadres: http://10.241.132.229.

Nadere informatie

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist FAQ Moodlewinkel.nl 1. Algemeen 2. Manager a. Taalinstellingen b. Gebruikers/rechten c. Categorieën/cursussen d. Modules e. Veiligheid 3. Docent a. Cursusbeheer b. Gebruikersbeheer c. Activiteiten d. Bronnen

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Plan van Aanpak Business Project

Plan van Aanpak Business Project 1. Aanleiding en achtergrond van het project Soulco is een Belgische KMO die zijn activiteiten uitoefent in Afrika en het Midden- Oosten. Ze willen graag een nieuwe website omdat hun huidige website volledig

Nadere informatie

Handleiding Magento - Asperion

Handleiding Magento - Asperion Handleiding Magento - Asperion www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS 30/06/2017 Federale dienst e-procurement GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten,

Nadere informatie

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten ideeën.doen.groeien W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten 27 januari 2015 De e-commerce in België loopt op vlak van omzet en volume ongeveer 18 maanden achter in vergelijking met onze buurlanden. Bron. Online

Nadere informatie

Gebruikershandleiding -ICT BEHEERDER-

Gebruikershandleiding -ICT BEHEERDER- Gebruikershandleiding -ICT BEHEERDER- Inhoudsopgave 1. LET OP... 3 2. Inloggen... 4 3. Naar de beheeromgeving... 5 3.1 Tabbladen en menubalk... 5 4. School... 6 5. Licenties... 7 6. Groepen... 7 6.1 Licenties

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Version: 3.1.1 1. Inloggen op leaseplan.be 3 2. Aanmelden op My LeasePlan en Internet Quotations 4 3. Een bestuurdersprofiel aanmaken en beheren 4 3.1

Nadere informatie

Webuniversum. www.vlaanderen.be

Webuniversum. www.vlaanderen.be Webuniversum www.vlaanderen.be 1 Webuniversum doelstelling Onze primaire focus is de Vlaamse overheid en lokale besturen. Federale diensten worden maximaal meegenomen Burger kijkt naar de overheid, los

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Design Description Jeroen Nyckees (Design Manager) Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be 11 december 2011

Nadere informatie

Takenbeheerapplicatie voor evenementen

Takenbeheerapplicatie voor evenementen Takenbeheerapplicatie voor evenementen Takenbeheer is een web-applicatie waarbij vrijwilligers taken kunnen selecteren die voor het kunnen uitvoeren van een evenement nodig zijn. De vrijwilligers hebben

Nadere informatie

WORDPRESS. De Volgende Stap. 2015, Roy Sahupala

WORDPRESS. De Volgende Stap. 2015, Roy Sahupala WORDPRESS De Volgende Stap 2015, Roy Sahupala Belangrijke opmerking De methodes en programma s in deze handleiding zijn zonder inachtneming van enige patenten vermeld. Ze dienen enkel voor amateuren studiedoeleinden.

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1 Dit volledige document is eigendom van Cash Software B.V. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, vertaald in enige taal, in enige vorm of met enig middel zonder voorafgaande

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Bestellen van het Internet Veiligheidspakket 4 Hoofdstuk 3. Installatie 9 3.1

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van LimeSurvey aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 4 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van LimeSurvey aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 4 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van LimeSurvey aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 4 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Tools voor canonieke datamodellering Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Abstract Canonieke modellen worden al snel omvangrijk en complex te beheren. Dit whitepaper beschrijft een werkwijze

Nadere informatie

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service 1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service De in het CHoral project ontwikkelde audio-indexeringstechnologie op basis van automatische spraakherkenning (SHoUT) wordt beschikbaar gemaakt

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA X Microsoft Excel Stap in de wereld van Visual Basic for Applications (VBA) binnen het Microsoft Office programma Excel. Leer hoe deze programmeertaal precies in elkaar zit en hoe u deze in de dagelijkse

Nadere informatie

Handleiding SNEL STARTEN MET SOFTWARE PLUSPUNT DIGITAAL voor de ict-coördinator en groepsleerkracht

Handleiding SNEL STARTEN MET SOFTWARE PLUSPUNT DIGITAAL voor de ict-coördinator en groepsleerkracht Handleiding SNEL STARTEN MET SOFTWARE PLUSPUNT DIGITAAL voor de ict-coördinator en groepsleerkracht 1.1 Uw schooladministratie en Basispoort actueel Om leerkrachten en leerlingen te kunnen laten inloggen

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Betalen. ideal Dashboard. Doel

Betalen. ideal Dashboard. Doel Betalen ideal Dashboard Beursplein 1 Postbus 1 8900 AA Leeuwarden T (058) 299 55 99 F (058) 299 45 91 www.frieslandbank.nl Statutair gevestigd te Leeuwarden Handelsregister 01002411 Doel In dit document

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Handleiding Reseller Controle Paneel

Handleiding Reseller Controle Paneel Handleiding Reseller Controle Paneel Inloggen Om in te loggen in het Controle Paneel kunt u de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken welke u van ons heeft ontvangen. Nieuw is dat u ook met uw social media

Nadere informatie

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Versie april/2008 Zicht nieuwe media ontwerpers 2008 1 Inleiding Een Content Management Systeem (CMS) is een webapplicatie waarmee je zonder

Nadere informatie