Expert Panel. Awareness Information. 25 June Challenge the future

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Expert Panel. Awareness Information. 25 June 2013. Challenge the future"

Transcriptie

1 Expert Panel Awareness Information 25 June

2 Structure Doel Proces Classificatie van de practices waarvan je al dan niet direct op de hoogte gehouden wilt worden Classificatie van de practices waarbij je gedurende het uitvoeren al dan niet gestoord mag worden 2

3 Goal Overeenstemming bereiken over de classificatie van de practices Practices waar al overeenstemming over is 26/80 Practices waar nog geen overeenstemming over is 54/80 3

4 Process Iteratief proces om overeenstemming te bereiken Stopcondities - Minimaal 80% is het eens - Na drie rondes is er geen overeenstemming bereikt Rondes - Eerste Ronde: Uitleggen van de gemaakte keuzes - Tweede Ronde: Overtuigen van de opponenten - Derde Ronde: Laatste stem ronde 4

5 Information Practices waarvan je al dan niet direct op de hoogte gehouden wilt worden (real-time), ongeacht waar je op dat moment mee bezig bent. 5

6 Example Classificatie van items waarvan je al dan niet op de hoogte gehouden wilt worden (real-time) - Een project lid is ziek - De contact persoon van de klant is ziek - De secretaresse is ziek - De vriendin van je collega is ziek - De systeem beheerder is ziek 6

7 Requirements Development De bedoeling van Requirements Development is: het eliciteren, analyseren en uitwerken van klant-, producten productcomponenteisen. 7

8 Requirements Development 1. Develop Customer Requirements 1. Elicit Needs 2. Transform Stakeholder Needs into Customer Requirements 2. Develop Product Requirements 1. Establish Product and Product Component Requirements 2. Allocate Product Component Requirements 3. Identify Interface Requirements 3. Analyze and Validate Requirements 1. Establish Operational Concepts and Scenarios 2. Establish a Definition of Required Functionality and Quality Attributes 3. Analyze Requirements 4. Analyze Requirements to Achieve Balance 5. Validate Requirements 8

9 Requirements Development Agreed On: SP 2.1 Establish Product and Product Component Requirements SP 3.1 Establish Operational Concepts and Scenarios 9

10 Elicit Needs Requirements Development SP 1.1 Elicit Needs Eliciteer de behoeften, verwachtingen, voorwaarden en interfaces van belanghebbenden voor alle fasen in de productlevenscyclus. Elicitatie gaat verder dan het verzamelen van eisen, door het proactief identificeren van aanvullende eisen die niet expliciet door klanten zijn verstrekt. 10

11 Transform Stakeholder Needs Requirements Development SP 1.2 Transform Stakeholder Needs into Customer Requirements Transformeer behoeften, verwachtingen, voorwaarden en interfaces van belanghebbenden in geprioriteerde klanteisen. De verschillende bijdragen van de relevante belanghebbenden dienen geconsolideerd te worden, ontbrekende informatie dient te worden achterhaald en conflicten dienen opgelost te worden bij het ontwikkelen en prioriteren van klanteisen. 11

12 Product Component Requirements Requirements Development SP 2.2 Allocate Product Component Requirements Wijs de eisen toe voor iedere productcomponent. De eisen voor productcomponenten van de gedefinieerde oplossing omvatten de toewijzing van productprestaties; ontwerpvoorwaarden; en maat, vorm en functie om aan de eisen te voldoen en het produceren te faciliteren. 12

13 Interface Requirements Requirements Development SP 2.3 Identify Interface Requirements Identificeer de aan de interfaces gestelde eisen Interfaces tussen functies of tussen objecten of andere logische entiteiten worden vastgesteld. 13

14 Requirements Functionality Requirements Development SP 3.2 Establish a Definition of Required Functionality and Quality Attributes Breng een definitie van vereiste functionaliteit en kwaliteitskenmerken tot stand en onderhoud deze. Deze functionele beschrijving kan acties, volgorde, invoergegevens, uitvoergegevens of andere informatie bevatten die de manier waarop het product zal worden gebruikt kenbaar maakt. 14

15 Analyze Requirements Requirements Development SP 3.3 Analyze Requirements Analyseer de eisen om ervoor te zorgen dat ze noodzakelijk en afdoende zijn. In het licht van de operationele concepten en scenario's, worden de eisen voor één niveau van de producthiërarchie geanalyseerd om te bepalen of ze noodzakelijk en afdoende zijn om de doelstellingen van hogere niveaus in de producthiërarchie te verwezenlijken. 15

16 Analyze Requirements Requirements Development SP 3.4 Analyze Requirements to Achieve Balance Analyseer de eisen om behoeften en beperkingen van de belanghebbenden in balans te brengen. Behoeften en beperkingen van belanghebbenden kunnen gaan over zaken als kosten, planning, product- of projectprestaties, functionaliteit, prioriteiten, herbruikbare componenten, onderhoudbaarheid of risico's. 16

17 Validate Requirements Requirements Development SP 3.5 Validate Requirements Valideer de eisen om te zorgen dat het resulterende product zal functioneren zoals beoogd in de eindgebruikersomgeving. Eisenvalidatie wordt vroeg in het ontwikkeltraject uitgevoerd met eindgebruikers om het vertrouwen te verkrijgen dat de eisen leiden tot een ontwikkeling die resulteert in succesvolle eindvalidatie. 17

18 Technical Solution De bedoeling van Technical Solution is: voor de eisen oplossingen te selecteren, te ontwerpen, en te realiseren. De oplossingen, ontwerpen en realisaties hebben, afhankelijk van de situatie, betrekking op producten, productcomponenten en aan de levenscyclus van het product gerelateerde processen, of een combinatie hiervan. 18

19 Technical Solution 1. Select Product Component Solutions 1. Develop Alternative Solutions and Selection Criteria 2. Select Product Component Solutions 2. Develop the Design 1. Design the Product or Product Component 2. Establish a Technical Data Package 3. Design Interfaces Using Criteria 4. Perform Make, Buy, or Reuse Analyses 3. Implement the Product Design 1. Implement the Design 2. Develop Product Support Documentation 19

20 Technical Solution Agreed On: SP 1.2 Select Product Component Solutions SP 2.1 Design the Product or Product Component SP 2.2 Establish a Technical Data Package SP 2.3 Design Interfaces Using Criteria SP 3.2 Develop Product Support Documentation 20

21 Alternative Solutions Technical Solution SP 1.1 Develop Alternative Solutions and Selection Criteria Ontwikkel alternatieve oplossingen en selectiecriteria. Om de selectie van een evenwichtige oplossing, in termen van kosten, planning, prestaties en risico's mogelijk te maken voor de gehele levensduur van het product, moeten alternatieve oplossingen worden vastgesteld en geanalyseerd. 21

22 Make, Buy, or Reuse Analyses Technical Solution SP 2.4 Perform Make, Buy, or Reuse Analyses Evalueer aan de hand van vastgestelde criteria of de productcomponenten ontwikkeld, aangeschaft, of opnieuw gebruikt zouden moeten worden. De vaststelling welke producten of productcomponenten zullen worden aangeschaft, wordt vaak aangeduid als een maken-ofkopen-analyse. Het is gebaseerd op een analyse van de behoeften van het project. 22

23 Implement the Design Technical Solution SP 3.1 Implement the Design Realiseer de productcomponenten vanuit de ontwerpen. Als het ontwerp eenmaal is voltooid, dan wordt het gerealiseerd als een productcomponent. De kenmerken van die realisatie hangen af van het type productcomponent. 23

24 Verification De bedoeling van verificatie is: om te garanderen dat geselecteerde werkproducten voldoen aan hun gespecificeerde eisen. 24

25 Verification 1. Prepare for Verification 1. Select Work Products for Verification 2. Establish the Verification Environment 3. Establish Verification Procedures and Criteria 2. Perform Peer Reviews 1. Prepare for Peer Reviews 2. Conduct Peer Reviews 3. Analyze Peer Review Data 3. Verify Selected Work Products 1. Perform Verification 2. Analyze Verification Results 25

26 Verification Agreed On: SP 2.1 Prepare for Peer Reviews 26

27 Select Work Products Verification SP 1.1 Select Work Products for Verification Selecteer de te verifiëren werkproducten en de te gebruiken verificatiemethoden. Werkproducten worden geselecteerd op basis van hun bijdrage aan het vervullen van de projectdoelstellingen en eisen en het aanpakken van projectrisico s. 27

28 Establish Environment Verification SP 1.2 Establish the Verification Environment Breng de omgeving die nodig is om verificatie te ondersteunen tot stand en onderhoud deze. Er moet een omgeving tot stand gebracht worden waarin de verificatie kan plaatsvinden. Het type omgeving dat vereist is, zal afhangen van de voor verificatie geselecteerde werkproducten en de gebruikte verificatiemethoden. bv. peer review, simulators, emulatoren etc. 28

29 Procedures and Criteria Verification SP 1.3 Establish Verification Procedures and Criteria Breng verificatieprocedures en -criteria voor de geselecteerde werkproducten tot stand en onderhoud deze. Verificatiecriteria worden gedefinieerd om ervoor te zorgen dat de werkproducten aan hun eisen voldoen. 29

30 Conduct Peer Reviews Verification SP 2.2 Conduct Peer Reviews Voer peer reviews uit op geselecteerde werkproducten en identificeer probleempunten die voortkomen uit de reviews. Eén van de doeleinden van het uitvoeren van een peer review is om vroegtijdig fouten te vinden en te verwijderen. Peer reviews worden incrementeel uitgevoerd terwijl werkproducten worden ontwikkeld. 30

31 Analyze Peer Review Data Verification SP 2.3 Analyze Peer Review Data Analyseer de gegevens over de voorbereiding, uitvoering en resultaten van de peer reviews. bv. gegevens over de peer review en actiepunten uit de peer review 31

32 Perform Verification Verification SP 3.1 Perform Verification Voer verificaties uit op de geselecteerde werkproducten. Het incrementeel verifiëren van producten en werkproducten bevordert vroegtijdige ontdekking van problemen en kan resulteren in de vroegtijdige verwijdering van fouten. 32

33 Analyze Verification Results Verification SP 3.2 Analyze Verification Results Analyseer de resultaten van alle verificatie-activiteiten. Werkelijke resultaten moeten worden vergeleken met de vastgestelde verificatiecriteria om te bepalen of de resultaten acceptabel zijn. 33

34 Validation De bedoeling van validatie is: aan te tonen dat een product of productcomponent kan worden gebruikt zoals is bedoeld wanneer het in zijn beoogde omgeving is geplaatst. 34

35 Validation 1. Prepare for Validation 1. Select Products for Validation 2. Establish the Validation Environment 3. Establish Validation Procedures and Criteria 2. Validate Product or Product Components 1. Perform Validation 2. Analyze Validation Results 35

36 Validation Agreed On: SP 2.2 Analyze Validation Results 36

37 Select Products for Validation Validation SP 1.1 Select Products for Validation Selecteer de te valideren producten en productcomponenten en de te gebruiken validatiemethoden. Producten en productcomponenten worden voor validatie geselecteerd op basis van hun verband met behoeften van eindgebruikers. Voor iedere productcomponent zou de omvang van de validatie (bijvoorbeeld operationeel gedrag, onderhoud, training, gebruikersinterface) vastgesteld moeten worden. 37

38 Establish the Environment Validation SP 1.2 Establish the Validation Environment Breng de omgeving die nodig is om validatie te ondersteunen tot stand en onderhoud deze. De eisen voor de validatieomgeving worden aangegeven door het geselecteerde product of de productcomponenten en door de validatiemethoden. Deze selecties kunnen eisen opleveren voor de aankoop of ontwikkeling van apparatuur, software of andere middelen. 38

39 Validation Procedures and Criteria Validation SP 1.3 Establish Validation Procedures and Criteria Breng procedures en criteria voor validatie tot stand en onderhoud deze. Validatieprocedures en -criteria worden gedefinieerd om ervoor te zorgen dat het product of productcomponent zal voldoen aan het verwachte gebruik wanneer het wordt geplaatst in de beoogde omgeving. 39

40 Perform Validation Validation SP 2.1 Perform Validation Voer de validatie uit op de geselecteerde producten en productcomponenten. Om voor gebruikers acceptabel te zijn, moet een product of productcomponent in zijn beoogde operationele omgeving functioneren zoals bedoeld. 40

41 Product Integration De bedoeling van product integratie is: het product samen te stellen uit de productcomponenten, te zorgen dat het product, zoals het is samengesteld, correct werkt en het product op te leveren. 41

42 Product Integration 1. Prepare for Product Integration 1. Establish an Integration Strategy 2. Establish the Product Integration Environment 3. Establish Product Integration Procedures and Criteria 2. Ensure Interface Compatibility 1. Review Interface Descriptions for Completeness 2. Manage Interfaces 3. Assemble Product Components and Deliver the Product 1. Confirm Readiness of Product Components for Integration 2. Assemble Product Components 3. Evaluate Assembled Product Components 4. Package and Deliver the Product or Product Component 42

43 Product Integration Agreed On: SP 3.2 Assemble Product Components 43

44 Establish an Integration Strategy Product Integration SP 1.1 Establish an Integration Strategy Breng een productintegratiestrategie tot stand en onderhoud deze. De productintegratiestrategie beschrijft de aanpak voor het ontvangen, integreren en evalueren van de productcomponenten waaruit het product is opgebouwd. 44

45 Establish the Environment Product Integration SP 1.2 Establish the Product Integration Environment Breng de omgeving die nodig is om de integratie van de product-componenten te ondersteunen tot stand en onderhoud deze. De omgeving voor productintegratie kan worden aangeschaft of ontwikkeld. Om een omgeving tot stand te brengen, zullen eisen voor het verwerven of ontwikkelen van apparatuur, software, of andere middelen uitgewerkt moeten worden. 45

46 Procedures and Criteria Product Integration SP 1.3 Establish Product Integration Procedures and Criteria Breng procedures en criteria voor integratie van de productcomponenten tot stand en onderhoud deze. Procedures voor de integratie van de productcomponenten kunnen zaken omvatten als het aantal uit te voeren incrementele iteraties en details van de verwachte tests en andere in elke fase uit te voeren evaluaties. 46

47 Review Interface Descriptions Product Integration SP 2.1 Review Interface Descriptions for Completeness Review interfacebeschrijvingen op dekking en volledigheid. De interfaces dienen naast productcomponentinterfaces, alle interfaces met de productintegratieomgeving te omvatten. 47

48 Manage Interfaces Product Integration SP 2.2 Manage Interfaces Manage interne en externe interfacedefinities, ontwerpen en wijzigingen voor producten en productcomponenten. Interface-eisen sturen de ontwikkeling van de interfaces, die nodig zijn om productcomponenten te integreren, aan. Het managen van product- en productcomponentinterfaces start vroeg in de ontwikkeling van het product. 48

49 Readiness of Product Components Product Integration SP 3.1 Confirm Readiness of Product Components for Integration Bevestig, voordat het product wordt samengesteld, dat elke productcomponent die nodig is voor de samenstelling van het product op de juiste wijze is geïdentificeerd, zich gedraagt volgens zijn beschrijving en dat de productcomponentinterfaces voldoen aan de interfacebeschrijvingen. Deze specifieke praktijk heeft tot doel om te waarborgen dat de op de juiste wijze geïdentificeerde productcomponent die voldoet aan zijn beschrijving werkelijk geïntegreerd kan worden volgens de strategie en procedures voor productintegratie. 49

50 Evaluate Assembled Components Product Integration SP 3.3 Evaluate Assembled Product Components Evalueer de geïntegreerde productcomponenten op interfacecompatibiliteit. Deze evaluatie omvat het onderzoeken en testen van geïntegreerde productcomponenten op prestaties, geschiktheid of gereedheid, gebruikmakend van de procedures, criteria en omgeving voor productintegratie. 50

51 Package and Deliver Product Integration SP 3.4 Package and Deliver the Product or Product Component Verpak het samengestelde product of de productcomponent en lever het aan de klant. De verpakkingseisen voor sommige producten kunnen in hun specificaties en verificatiecriteria aangegeven zijn. 51

52 Interruptions Practices waarbij je gedurende het uitvoeren al dan niet gestoord mag worden, ongeacht waar het over gaat 52

53 Example Classificatie van items waarbij je al dan niet gestoord mag worden - Opstaan - Douchen - Aankleden - Ontbijten - Spullen pakken - Vertrekken 53

54 Requirements Development De bedoeling van Requirements Development is: het eliciteren, analyseren en uitwerken van klant-, producten productcomponenteisen. 54

55 Requirements Development 1. Develop Customer Requirements 1. Elicit Needs 2. Transform Stakeholder Needs into Customer Requirements 2. Develop Product Requirements 1. Establish Product and Product Component Requirements 2. Allocate Product Component Requirements 3. Identify Interface Requirements 3. Analyze and Validate Requirements 1. Establish Operational Concepts and Scenarios 2. Establish a Definition of Required Functionality and Quality Attributes 3. Analyze Requirements 4. Analyze Requirements to Achieve Balance 5. Validate Requirements 55

56 Requirements Development Agreed On: SP 2.1 Establish Product and Product Component Requirements SP 2.2 Allocate Product Component Requirements SP 3.1 Establish Operational Concepts and Scenarios SP 3.2 Establish a Definition of Required Functionality and Quality Attributes 56

57 Elicit Needs Requirements Development SP 1.1 Elicit Needs Eliciteer de behoeften, verwachtingen, voorwaarden en interfaces van belanghebbenden voor alle fasen in de productlevenscyclus. Elicitatie gaat verder dan het verzamelen van eisen, door het proactief identificeren van aanvullende eisen die niet expliciet door klanten zijn verstrekt. 57

58 Transform Stakeholder Needs Requirements Development SP 1.2 Transform Stakeholder Needs into Customer Requirements Transformeer behoeften, verwachtingen, voorwaarden en interfaces van belanghebbenden in geprioriteerde klanteisen. De verschillende bijdragen van de relevante belanghebbenden dienen geconsolideerd te worden, ontbrekende informatie dient te worden achterhaald en conflicten dienen opgelost te worden bij het ontwikkelen en prioriteren van klanteisen. 58

59 Interface Requirements Requirements Development SP 2.3 Identify Interface Requirements Identificeer de aan de interfaces gestelde eisen Interfaces tussen functies of tussen objecten of andere logische entiteiten worden vastgesteld. 59

60 Analyze Requirements Requirements Development SP 3.3 Analyze Requirements Analyseer de eisen om ervoor te zorgen dat ze noodzakelijk en afdoende zijn. In het licht van de operationele concepten en scenario's, worden de eisen voor één niveau van de producthiërarchie geanalyseerd om te bepalen of ze noodzakelijk en afdoende zijn om de doelstellingen van hogere niveaus in de producthiërarchie te verwezenlijken. 60

61 Analyze Requirements Requirements Development SP 3.4 Analyze Requirements to Achieve Balance Analyseer de eisen om behoeften en beperkingen van de belanghebbenden in balans te brengen. Behoeften en beperkingen van belanghebbenden kunnen gaan over zaken als kosten, planning, product- of projectprestaties, functionaliteit, prioriteiten, herbruikbare componenten, onderhoudbaarheid of risico's. 61

62 Validate Requirements Requirements Development SP 3.5 Validate Requirements Valideer de eisen om te zorgen dat het resulterende product zal functioneren zoals beoogd in de eindgebruikersomgeving. Eisenvalidatie wordt vroeg in het ontwikkeltraject uitgevoerd met eindgebruikers om het vertrouwen te verkrijgen dat de eisen leiden tot een ontwikkeling die resulteert in succesvolle eindvalidatie. 62

63 Technical Solution De bedoeling van Technical Solution is: voor de eisen oplossingen te selecteren, te ontwerpen, en te realiseren. De oplossingen, ontwerpen en realisaties hebben, afhankelijk van de situatie, betrekking op producten, productcomponenten en aan de levenscyclus van het product gerelateerde processen, of een combinatie hiervan. 63

64 Technical Solution 1. Select Product Component Solutions 1. Develop Alternative Solutions and Selection Criteria 2. Select Product Component Solutions 2. Develop the Design 1. Design the Product or Product Component 2. Establish a Technical Data Package 3. Design Interfaces Using Criteria 4. Perform Make, Buy, or Reuse Analyses 3. Implement the Product Design 1. Implement the Design 2. Develop Product Support Documentation 64

65 Technical Solution Agreed On: SP 1.2 Select Product Component Solutions SP 2.2 Establish a Technical Data Package SP 2.4 Perform Make, Buy, or Reuse Analyses SP 3.2 Develop Product Support Documentation 65

66 Alternative Solutions Technical Solution SP 1.1 Develop Alternative Solutions and Selection Criteria Ontwikkel alternatieve oplossingen en selectiecriteria. Om de selectie van een evenwichtige oplossing, in termen van kosten, planning, prestaties en risico's mogelijk te maken voor de gehele levensduur van het product, moeten alternatieve oplossingen worden vastgesteld en geanalyseerd. 66

67 Design the Product Technical Solution SP 2.1 Design the Product or Product Component Ontwikkel een ontwerp voor het product of een productcomponent. Het productontwerp bestaat uit twee omvangrijke fasen die elkaar in de uitvoering kunnen overlappen: globaal en gedetailleerd ontwerp. Het globale ontwerp brengt de productmogelijkheden tot stand en de productarchitectuur. Het detailontwerp definieert de structuur en mogelijkheden van de productcomponenten volledig. 67

68 Design Interfaces Using Criteria Technical Solution SP 2.3 Design Interfaces Using Criteria Ontwerp productcomponentinterfaces met behulp van vastgestelde criteria. De criteria voor interfaces geven vaak cruciale parameters weer die gedefinieerd of ten minste onderzocht moeten worden, om zeker te zijn van hun toepasbaarheid. Deze parameters zijn vaak specifiek voor een gegeven producttype en zijn meestal verbonden met veiligheid, beveiliging, en duurzaamheid. 68

69 Implement the Design Technical Solution SP 3.1 Implement the Design Realiseer de productcomponenten vanuit de ontwerpen. Als het ontwerp eenmaal is voltooid, dan wordt het gerealiseerd als een productcomponent. De kenmerken van die realisatie hangen af van het type productcomponent. 69

70 Verification De bedoeling van verificatie is: om te garanderen dat geselecteerde werkproducten voldoen aan hun gespecificeerde eisen. 70

71 Verification 1. Prepare for Verification 1. Select Work Products for Verification 2. Establish the Verification Environment 3. Establish Verification Procedures and Criteria 2. Perform Peer Reviews 1. Prepare for Peer Reviews 2. Conduct Peer Reviews 3. Analyze Peer Review Data 3. Verify Selected Work Products 1. Perform Verification 2. Analyze Verification Results 71

72 Verification Agreed On: SP 1.1 Select Work Products for Verification SP 1.2 Establish the Verification Environment SP 2.1 Prepare for Peer Reviews SP 3.1 Perform Verification 72

73 Procedures and Criteria Verification SP 1.3 Establish Verification Procedures and Criteria Breng verificatieprocedures en -criteria voor de geselecteerde werkproducten tot stand en onderhoud deze. Verificatiecriteria worden gedefinieerd om ervoor te zorgen dat de werkproducten aan hun eisen voldoen. 73

74 Conduct Peer Reviews Verification SP 2.2 Conduct Peer Reviews Voer peer reviews uit op geselecteerde werkproducten en identificeer probleempunten die voortkomen uit de reviews. Eén van de doeleinden van het uitvoeren van een peer review is om vroegtijdig fouten te vinden en te verwijderen. Peer reviews worden incrementeel uitgevoerd terwijl werkproducten worden ontwikkeld. 74

75 Analyze Peer Review Data Verification SP 2.3 Analyze Peer Review Data Analyseer de gegevens over de voorbereiding, uitvoering en resultaten van de peer reviews. bv. gegevens over de peer review en actiepunten uit de peer review 75

76 Analyze Verification Results Verification SP 3.2 Analyze Verification Results Analyseer de resultaten van alle verificatie-activiteiten. Werkelijke resultaten moeten worden vergeleken met de vastgestelde verificatiecriteria om te bepalen of de resultaten acceptabel zijn. 76

77 Validation De bedoeling van validatie: is aan te tonen dat een product of productcomponent kan worden gebruikt zoals is bedoeld wanneer het in zijn beoogde omgeving is geplaatst. 77

78 Validation 1. Prepare for Validation 1. Select Products for Validation 2. Establish the Validation Environment 3. Establish Validation Procedures and Criteria 2. Validate Product or Product Components 1. Perform Validation 2. Analyze Validation Results 78

79 Validation Agreed On: SP 1.1 Select Products for Validation 79

80 Establish the Environment Validation SP 1.2 Establish the Validation Environment Breng de omgeving die nodig is om validatie te ondersteunen tot stand en onderhoud deze. De eisen voor de validatieomgeving worden aangegeven door het geselecteerde product of de productcomponenten en door de validatiemethoden. Deze selecties kunnen eisen opleveren voor de aankoop of ontwikkeling van apparatuur, software of andere middelen. 80

81 Validation Procedures and Criteria Validation SP 1.3 Establish Validation Procedures and Criteria Breng procedures en criteria voor validatie tot stand en onderhoud deze. Validatieprocedures en -criteria worden gedefinieerd om ervoor te zorgen dat het product of productcomponent zal voldoen aan het verwachte gebruik wanneer het wordt geplaatst in de beoogde omgeving. 81

82 Perform Validation Validation SP 2.1 Perform Validation Voer de validatie uit op de geselecteerde producten en productcomponenten. Om voor gebruikers acceptabel te zijn, moet een product of productcomponent in zijn beoogde operationele omgeving functioneren zoals bedoeld. 82

83 Analyze Validation Results Validation SP 2.2 Analyze Validation Results Analyseer de resultaten van de validatieactiviteiten. De gegevens die voortvloeien uit validatietests, inspecties, demonstraties, of evaluaties worden geanalyseerd ten opzichte van de gedefinieerde validatiecriteria. In het geval van tekortkomingen, documenteren deze rapportages de mate van succes of falen en categoriseren zij de vermoedelijke oorzaak van het falen. 83

84 Product Integration De bedoeling van product integratie is: het product samen te stellen uit de productcomponenten, te zorgen dat het product, zoals het is samengesteld, correct werkt en het product op te leveren. 84

85 Product Integration 1. Prepare for Product Integration 1. Establish an Integration Strategy 2. Establish the Product Integration Environment 3. Establish Product Integration Procedures and Criteria 2. Ensure Interface Compatibility 1. Review Interface Descriptions for Completeness 2. Manage Interfaces 3. Assemble Product Components and Deliver the Product 1. Confirm Readiness of Product Components for Integration 2. Assemble Product Components 3. Evaluate Assembled Product Components 4. Package and Deliver the Product or Product Component 85

86 Product Integration Agreed On: SP 1.1 Establish an Integration Strategy SP 1.3 Establish Product Integration Procedures and Criteria SP 2.1 Review Interface Descriptions for Completeness SP 2.2 Manage Interfaces 86

87 Establish the Environment Product Integration SP 1.2 Establish the Product Integration Environment Breng de omgeving die nodig is om de integratie van de product-componenten te ondersteunen tot stand en onderhoud deze. De omgeving voor productintegratie kan worden aangeschaft of ontwikkeld. Om een omgeving tot stand te brengen, zullen eisen voor het verwerven of ontwikkelen van apparatuur, software, of andere middelen uitgewerkt moeten worden. 87

88 Readiness of Product Components Product Integration SP 3.1 Confirm Readiness of Product Components for Integration Bevestig, voordat het product wordt samengesteld, dat elke productcomponent die nodig is voor de samenstelling van het product op de juiste wijze is geïdentificeerd, zich gedraagt volgens zijn beschrijving en dat de productcomponentinterfaces voldoen aan de interfacebeschrijvingen. Deze specifieke praktijk heeft tot doel om te waarborgen dat de op de juiste wijze geïdentificeerde productcomponent die voldoet aan zijn beschrijving werkelijk geïntegreerd kan worden volgens de strategie en procedures voor productintegratie. 88

89 Assemble Product Components Product Integration SP 3.2 Assemble Product Component Integreer de productcomponenten volgens de strategie en procedures voor productintegratie. De integratie-activiteiten van deze specifieke praktijk en de evaluatie-activiteiten van de volgende specifieke praktijk worden iteratief uitgevoerd, van de initiële productcomponenten, via de tussentijdse integraties van productcomponenten, tot het totale product. 89

90 Evaluate Assembled Components Product Integration SP 3.3 Evaluate Assembled Product Components Evalueer de geïntegreerde productcomponenten op interfacecompatibiliteit. Deze evaluatie omvat het onderzoeken en testen van geïntegreerde productcomponenten op prestaties, geschiktheid of gereedheid, gebruikmakend van de procedures, criteria en omgeving voor productintegratie. 90

91 Package and Deliver Product Integration SP 3.4 Package and Deliver the Product or Product Component Verpak het samengestelde product of de productcomponent en lever het aan de klant. De verpakkingseisen voor sommige producten kunnen in hun specificaties en verificatiecriteria aangegeven zijn. 91

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS Auteur T. Koomen, M. Tolsma Versie 1.1 Plaats Rotterdam Kenmerk VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur 0.1 21 augustus 2003 Eerste concept T. Koomen, M. Tolsma

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

RUP Rational Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RUP Rational Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RUP Rational Unified Process Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving 2000-2006 GRI. Version 3.0

Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving 2000-2006 GRI. Version 3.0 G ichtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving 2000-2006 GI Version 3.0 ichtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving G Inhoudsopgave Voorwoord Duurzame ontwikkeling en de verplichting tot transparantie Overzicht

Nadere informatie

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm.

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm. CHECKLIST Inhoudsopgave 4.1 Algemene eisen... 2 4.2 Documentatie-eisen... 2 5.1 Betrokkenheid van de Directie... 4 5.2 Klantgerichtheid... 6 5.3 Kwaliteitsbeleid... 6 5.4 Planning... 6 5.5 Verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

Aanvullende onderwerpen ISyF

Aanvullende onderwerpen ISyF Literatuur C Aanvullende onderwerpen ISyF Editie augustus 2014 Copyright 2014 Delemarre, M Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

Introductie QA en testen bij ERP

Introductie QA en testen bij ERP Introductie QA en testen bij ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 25-04-2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer...

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

TESTING POLICY. Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict. Dussart Dirk Architect - Fedict

TESTING POLICY. Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict. Dussart Dirk Architect - Fedict TESTING POLICY Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict Dussart Dirk Architect - Fedict Contents 1. Inleiding... 5 1.1. Doel van dit document... 5 1.2. Waarom testen?... 5 1.3. Wat is testen...

Nadere informatie

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement.

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Kan risicomanagement en prestatiemanagement met elkaar verbonden worden, om tegemoet te komen aan de doelstellingen van een organisatie? Auteur :

Nadere informatie

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Voorbeeldexamen IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie juni 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie

Objectgeoriënteerde Kwaliteitszorg (OQM) Een managementmodel voor kwaliteit0ë

Objectgeoriënteerde Kwaliteitszorg (OQM) Een managementmodel voor kwaliteit0ë e07 Objectgeoriënteerde eerde Kwaliteitszorg (OQM) Een managementmodel mentmodel voor kwaliteit0ë eit Peter van Nederpelt Publicatiedatum CBS-website 28 november 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Capability Maturity Model. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Capability Maturity Model. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Capability Maturity Model Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...FOUT!

Nadere informatie

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF

WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF Martin van den Berg Jan Willem Dijkstra Gé Schellen Renzo Wouters WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF Martin van den Berg Jan Willem Dijkstra

Nadere informatie

Titel: Agile development process for usable software Richting: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction Jaar: 2009

Titel: Agile development process for usable software Richting: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction Jaar: 2009 Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud Inhoud 1. Thema: Plannen 1. Thema: Plannen 1 1.1 Niveaus van Plannen 2 1.1.1 Project Plan (Projectplan) 2 1.1.2 Stage Plan (Faseplan) 2 1.1.3 Exception Plan (Afwijkingsplan) 2 1.2 Product Based Planning

Nadere informatie

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Rollen en verantwoordelijkheden

Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Project Board De Project Board legt verantwoording af aan het bedrijfs- of programmamanagement over het succes van het project, en heeft

Nadere informatie

Het analyseren en verbeteren van een architectuurbeschrijving

Het analyseren en verbeteren van een architectuurbeschrijving Een methode om een architectuurdiagram te analyseren en te verbeteren Versie: Definitief Datum: 15 augustus 2006 Student: Jeroen Quakernaat Studentnummer: 0595489 Begeleider UVA: drs. Hans Dekkers Begeleider

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice 1. Wat komt NIET voor in de PRINCE2 definities van een project? A. moet producten opleveren B. hanteert gespecificeerde technieken C. is een management

Nadere informatie

Een audit op informatiearchitectuur:

Een audit op informatiearchitectuur: 9 Een audit op informatiearchitectuur: waar te beginnen? Stel dat je als IT-auditor gevraagd wordt om een oordeel te geven over de kwaliteit van een informatiearchitectuur. Wat dan? Wat is een informatiearchitectuur?

Nadere informatie

Evaluatie Uniforme Normverdeling Beheeruren bij Applicatie Insourcing, toegepast op ASL

Evaluatie Uniforme Normverdeling Beheeruren bij Applicatie Insourcing, toegepast op ASL Evaluatie Uniforme Normverdeling Beheeruren bij Applicatie Insourcing, toegepast op ASL Master Thesis Saban Karki september 2007 Amsterdam, Nederland Evaluatie Uniforme Normverdeling Beheeruren bij Applicatie

Nadere informatie

Het Foundation examen

Het Foundation examen Het Foundation examen Uitleg Proefexamen 1 - Nederlands Mei 2012 1 Syllabus onderwerp:ov0101.2 - Overview and Principles LL1: Onthoud de doelen van portfoliomanagement. a) Juist: Portfoliomanagement stelt

Nadere informatie