Expert Panel. Awareness Information. 25 June Challenge the future

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Expert Panel. Awareness Information. 25 June 2013. Challenge the future"

Transcriptie

1 Expert Panel Awareness Information 25 June

2 Structure Doel Proces Classificatie van de practices waarvan je al dan niet direct op de hoogte gehouden wilt worden Classificatie van de practices waarbij je gedurende het uitvoeren al dan niet gestoord mag worden 2

3 Goal Overeenstemming bereiken over de classificatie van de practices Practices waar al overeenstemming over is 26/80 Practices waar nog geen overeenstemming over is 54/80 3

4 Process Iteratief proces om overeenstemming te bereiken Stopcondities - Minimaal 80% is het eens - Na drie rondes is er geen overeenstemming bereikt Rondes - Eerste Ronde: Uitleggen van de gemaakte keuzes - Tweede Ronde: Overtuigen van de opponenten - Derde Ronde: Laatste stem ronde 4

5 Information Practices waarvan je al dan niet direct op de hoogte gehouden wilt worden (real-time), ongeacht waar je op dat moment mee bezig bent. 5

6 Example Classificatie van items waarvan je al dan niet op de hoogte gehouden wilt worden (real-time) - Een project lid is ziek - De contact persoon van de klant is ziek - De secretaresse is ziek - De vriendin van je collega is ziek - De systeem beheerder is ziek 6

7 Requirements Development De bedoeling van Requirements Development is: het eliciteren, analyseren en uitwerken van klant-, producten productcomponenteisen. 7

8 Requirements Development 1. Develop Customer Requirements 1. Elicit Needs 2. Transform Stakeholder Needs into Customer Requirements 2. Develop Product Requirements 1. Establish Product and Product Component Requirements 2. Allocate Product Component Requirements 3. Identify Interface Requirements 3. Analyze and Validate Requirements 1. Establish Operational Concepts and Scenarios 2. Establish a Definition of Required Functionality and Quality Attributes 3. Analyze Requirements 4. Analyze Requirements to Achieve Balance 5. Validate Requirements 8

9 Requirements Development Agreed On: SP 2.1 Establish Product and Product Component Requirements SP 3.1 Establish Operational Concepts and Scenarios 9

10 Elicit Needs Requirements Development SP 1.1 Elicit Needs Eliciteer de behoeften, verwachtingen, voorwaarden en interfaces van belanghebbenden voor alle fasen in de productlevenscyclus. Elicitatie gaat verder dan het verzamelen van eisen, door het proactief identificeren van aanvullende eisen die niet expliciet door klanten zijn verstrekt. 10

11 Transform Stakeholder Needs Requirements Development SP 1.2 Transform Stakeholder Needs into Customer Requirements Transformeer behoeften, verwachtingen, voorwaarden en interfaces van belanghebbenden in geprioriteerde klanteisen. De verschillende bijdragen van de relevante belanghebbenden dienen geconsolideerd te worden, ontbrekende informatie dient te worden achterhaald en conflicten dienen opgelost te worden bij het ontwikkelen en prioriteren van klanteisen. 11

12 Product Component Requirements Requirements Development SP 2.2 Allocate Product Component Requirements Wijs de eisen toe voor iedere productcomponent. De eisen voor productcomponenten van de gedefinieerde oplossing omvatten de toewijzing van productprestaties; ontwerpvoorwaarden; en maat, vorm en functie om aan de eisen te voldoen en het produceren te faciliteren. 12

13 Interface Requirements Requirements Development SP 2.3 Identify Interface Requirements Identificeer de aan de interfaces gestelde eisen Interfaces tussen functies of tussen objecten of andere logische entiteiten worden vastgesteld. 13

14 Requirements Functionality Requirements Development SP 3.2 Establish a Definition of Required Functionality and Quality Attributes Breng een definitie van vereiste functionaliteit en kwaliteitskenmerken tot stand en onderhoud deze. Deze functionele beschrijving kan acties, volgorde, invoergegevens, uitvoergegevens of andere informatie bevatten die de manier waarop het product zal worden gebruikt kenbaar maakt. 14

15 Analyze Requirements Requirements Development SP 3.3 Analyze Requirements Analyseer de eisen om ervoor te zorgen dat ze noodzakelijk en afdoende zijn. In het licht van de operationele concepten en scenario's, worden de eisen voor één niveau van de producthiërarchie geanalyseerd om te bepalen of ze noodzakelijk en afdoende zijn om de doelstellingen van hogere niveaus in de producthiërarchie te verwezenlijken. 15

16 Analyze Requirements Requirements Development SP 3.4 Analyze Requirements to Achieve Balance Analyseer de eisen om behoeften en beperkingen van de belanghebbenden in balans te brengen. Behoeften en beperkingen van belanghebbenden kunnen gaan over zaken als kosten, planning, product- of projectprestaties, functionaliteit, prioriteiten, herbruikbare componenten, onderhoudbaarheid of risico's. 16

17 Validate Requirements Requirements Development SP 3.5 Validate Requirements Valideer de eisen om te zorgen dat het resulterende product zal functioneren zoals beoogd in de eindgebruikersomgeving. Eisenvalidatie wordt vroeg in het ontwikkeltraject uitgevoerd met eindgebruikers om het vertrouwen te verkrijgen dat de eisen leiden tot een ontwikkeling die resulteert in succesvolle eindvalidatie. 17

18 Technical Solution De bedoeling van Technical Solution is: voor de eisen oplossingen te selecteren, te ontwerpen, en te realiseren. De oplossingen, ontwerpen en realisaties hebben, afhankelijk van de situatie, betrekking op producten, productcomponenten en aan de levenscyclus van het product gerelateerde processen, of een combinatie hiervan. 18

19 Technical Solution 1. Select Product Component Solutions 1. Develop Alternative Solutions and Selection Criteria 2. Select Product Component Solutions 2. Develop the Design 1. Design the Product or Product Component 2. Establish a Technical Data Package 3. Design Interfaces Using Criteria 4. Perform Make, Buy, or Reuse Analyses 3. Implement the Product Design 1. Implement the Design 2. Develop Product Support Documentation 19

20 Technical Solution Agreed On: SP 1.2 Select Product Component Solutions SP 2.1 Design the Product or Product Component SP 2.2 Establish a Technical Data Package SP 2.3 Design Interfaces Using Criteria SP 3.2 Develop Product Support Documentation 20

21 Alternative Solutions Technical Solution SP 1.1 Develop Alternative Solutions and Selection Criteria Ontwikkel alternatieve oplossingen en selectiecriteria. Om de selectie van een evenwichtige oplossing, in termen van kosten, planning, prestaties en risico's mogelijk te maken voor de gehele levensduur van het product, moeten alternatieve oplossingen worden vastgesteld en geanalyseerd. 21

22 Make, Buy, or Reuse Analyses Technical Solution SP 2.4 Perform Make, Buy, or Reuse Analyses Evalueer aan de hand van vastgestelde criteria of de productcomponenten ontwikkeld, aangeschaft, of opnieuw gebruikt zouden moeten worden. De vaststelling welke producten of productcomponenten zullen worden aangeschaft, wordt vaak aangeduid als een maken-ofkopen-analyse. Het is gebaseerd op een analyse van de behoeften van het project. 22

23 Implement the Design Technical Solution SP 3.1 Implement the Design Realiseer de productcomponenten vanuit de ontwerpen. Als het ontwerp eenmaal is voltooid, dan wordt het gerealiseerd als een productcomponent. De kenmerken van die realisatie hangen af van het type productcomponent. 23

24 Verification De bedoeling van verificatie is: om te garanderen dat geselecteerde werkproducten voldoen aan hun gespecificeerde eisen. 24

25 Verification 1. Prepare for Verification 1. Select Work Products for Verification 2. Establish the Verification Environment 3. Establish Verification Procedures and Criteria 2. Perform Peer Reviews 1. Prepare for Peer Reviews 2. Conduct Peer Reviews 3. Analyze Peer Review Data 3. Verify Selected Work Products 1. Perform Verification 2. Analyze Verification Results 25

26 Verification Agreed On: SP 2.1 Prepare for Peer Reviews 26

27 Select Work Products Verification SP 1.1 Select Work Products for Verification Selecteer de te verifiëren werkproducten en de te gebruiken verificatiemethoden. Werkproducten worden geselecteerd op basis van hun bijdrage aan het vervullen van de projectdoelstellingen en eisen en het aanpakken van projectrisico s. 27

28 Establish Environment Verification SP 1.2 Establish the Verification Environment Breng de omgeving die nodig is om verificatie te ondersteunen tot stand en onderhoud deze. Er moet een omgeving tot stand gebracht worden waarin de verificatie kan plaatsvinden. Het type omgeving dat vereist is, zal afhangen van de voor verificatie geselecteerde werkproducten en de gebruikte verificatiemethoden. bv. peer review, simulators, emulatoren etc. 28

29 Procedures and Criteria Verification SP 1.3 Establish Verification Procedures and Criteria Breng verificatieprocedures en -criteria voor de geselecteerde werkproducten tot stand en onderhoud deze. Verificatiecriteria worden gedefinieerd om ervoor te zorgen dat de werkproducten aan hun eisen voldoen. 29

30 Conduct Peer Reviews Verification SP 2.2 Conduct Peer Reviews Voer peer reviews uit op geselecteerde werkproducten en identificeer probleempunten die voortkomen uit de reviews. Eén van de doeleinden van het uitvoeren van een peer review is om vroegtijdig fouten te vinden en te verwijderen. Peer reviews worden incrementeel uitgevoerd terwijl werkproducten worden ontwikkeld. 30

31 Analyze Peer Review Data Verification SP 2.3 Analyze Peer Review Data Analyseer de gegevens over de voorbereiding, uitvoering en resultaten van de peer reviews. bv. gegevens over de peer review en actiepunten uit de peer review 31

32 Perform Verification Verification SP 3.1 Perform Verification Voer verificaties uit op de geselecteerde werkproducten. Het incrementeel verifiëren van producten en werkproducten bevordert vroegtijdige ontdekking van problemen en kan resulteren in de vroegtijdige verwijdering van fouten. 32

33 Analyze Verification Results Verification SP 3.2 Analyze Verification Results Analyseer de resultaten van alle verificatie-activiteiten. Werkelijke resultaten moeten worden vergeleken met de vastgestelde verificatiecriteria om te bepalen of de resultaten acceptabel zijn. 33

34 Validation De bedoeling van validatie is: aan te tonen dat een product of productcomponent kan worden gebruikt zoals is bedoeld wanneer het in zijn beoogde omgeving is geplaatst. 34

35 Validation 1. Prepare for Validation 1. Select Products for Validation 2. Establish the Validation Environment 3. Establish Validation Procedures and Criteria 2. Validate Product or Product Components 1. Perform Validation 2. Analyze Validation Results 35

36 Validation Agreed On: SP 2.2 Analyze Validation Results 36

37 Select Products for Validation Validation SP 1.1 Select Products for Validation Selecteer de te valideren producten en productcomponenten en de te gebruiken validatiemethoden. Producten en productcomponenten worden voor validatie geselecteerd op basis van hun verband met behoeften van eindgebruikers. Voor iedere productcomponent zou de omvang van de validatie (bijvoorbeeld operationeel gedrag, onderhoud, training, gebruikersinterface) vastgesteld moeten worden. 37

38 Establish the Environment Validation SP 1.2 Establish the Validation Environment Breng de omgeving die nodig is om validatie te ondersteunen tot stand en onderhoud deze. De eisen voor de validatieomgeving worden aangegeven door het geselecteerde product of de productcomponenten en door de validatiemethoden. Deze selecties kunnen eisen opleveren voor de aankoop of ontwikkeling van apparatuur, software of andere middelen. 38

39 Validation Procedures and Criteria Validation SP 1.3 Establish Validation Procedures and Criteria Breng procedures en criteria voor validatie tot stand en onderhoud deze. Validatieprocedures en -criteria worden gedefinieerd om ervoor te zorgen dat het product of productcomponent zal voldoen aan het verwachte gebruik wanneer het wordt geplaatst in de beoogde omgeving. 39

40 Perform Validation Validation SP 2.1 Perform Validation Voer de validatie uit op de geselecteerde producten en productcomponenten. Om voor gebruikers acceptabel te zijn, moet een product of productcomponent in zijn beoogde operationele omgeving functioneren zoals bedoeld. 40

41 Product Integration De bedoeling van product integratie is: het product samen te stellen uit de productcomponenten, te zorgen dat het product, zoals het is samengesteld, correct werkt en het product op te leveren. 41

42 Product Integration 1. Prepare for Product Integration 1. Establish an Integration Strategy 2. Establish the Product Integration Environment 3. Establish Product Integration Procedures and Criteria 2. Ensure Interface Compatibility 1. Review Interface Descriptions for Completeness 2. Manage Interfaces 3. Assemble Product Components and Deliver the Product 1. Confirm Readiness of Product Components for Integration 2. Assemble Product Components 3. Evaluate Assembled Product Components 4. Package and Deliver the Product or Product Component 42

43 Product Integration Agreed On: SP 3.2 Assemble Product Components 43

44 Establish an Integration Strategy Product Integration SP 1.1 Establish an Integration Strategy Breng een productintegratiestrategie tot stand en onderhoud deze. De productintegratiestrategie beschrijft de aanpak voor het ontvangen, integreren en evalueren van de productcomponenten waaruit het product is opgebouwd. 44

45 Establish the Environment Product Integration SP 1.2 Establish the Product Integration Environment Breng de omgeving die nodig is om de integratie van de product-componenten te ondersteunen tot stand en onderhoud deze. De omgeving voor productintegratie kan worden aangeschaft of ontwikkeld. Om een omgeving tot stand te brengen, zullen eisen voor het verwerven of ontwikkelen van apparatuur, software, of andere middelen uitgewerkt moeten worden. 45

46 Procedures and Criteria Product Integration SP 1.3 Establish Product Integration Procedures and Criteria Breng procedures en criteria voor integratie van de productcomponenten tot stand en onderhoud deze. Procedures voor de integratie van de productcomponenten kunnen zaken omvatten als het aantal uit te voeren incrementele iteraties en details van de verwachte tests en andere in elke fase uit te voeren evaluaties. 46

47 Review Interface Descriptions Product Integration SP 2.1 Review Interface Descriptions for Completeness Review interfacebeschrijvingen op dekking en volledigheid. De interfaces dienen naast productcomponentinterfaces, alle interfaces met de productintegratieomgeving te omvatten. 47

48 Manage Interfaces Product Integration SP 2.2 Manage Interfaces Manage interne en externe interfacedefinities, ontwerpen en wijzigingen voor producten en productcomponenten. Interface-eisen sturen de ontwikkeling van de interfaces, die nodig zijn om productcomponenten te integreren, aan. Het managen van product- en productcomponentinterfaces start vroeg in de ontwikkeling van het product. 48

49 Readiness of Product Components Product Integration SP 3.1 Confirm Readiness of Product Components for Integration Bevestig, voordat het product wordt samengesteld, dat elke productcomponent die nodig is voor de samenstelling van het product op de juiste wijze is geïdentificeerd, zich gedraagt volgens zijn beschrijving en dat de productcomponentinterfaces voldoen aan de interfacebeschrijvingen. Deze specifieke praktijk heeft tot doel om te waarborgen dat de op de juiste wijze geïdentificeerde productcomponent die voldoet aan zijn beschrijving werkelijk geïntegreerd kan worden volgens de strategie en procedures voor productintegratie. 49

50 Evaluate Assembled Components Product Integration SP 3.3 Evaluate Assembled Product Components Evalueer de geïntegreerde productcomponenten op interfacecompatibiliteit. Deze evaluatie omvat het onderzoeken en testen van geïntegreerde productcomponenten op prestaties, geschiktheid of gereedheid, gebruikmakend van de procedures, criteria en omgeving voor productintegratie. 50

51 Package and Deliver Product Integration SP 3.4 Package and Deliver the Product or Product Component Verpak het samengestelde product of de productcomponent en lever het aan de klant. De verpakkingseisen voor sommige producten kunnen in hun specificaties en verificatiecriteria aangegeven zijn. 51

52 Interruptions Practices waarbij je gedurende het uitvoeren al dan niet gestoord mag worden, ongeacht waar het over gaat 52

53 Example Classificatie van items waarbij je al dan niet gestoord mag worden - Opstaan - Douchen - Aankleden - Ontbijten - Spullen pakken - Vertrekken 53

54 Requirements Development De bedoeling van Requirements Development is: het eliciteren, analyseren en uitwerken van klant-, producten productcomponenteisen. 54

55 Requirements Development 1. Develop Customer Requirements 1. Elicit Needs 2. Transform Stakeholder Needs into Customer Requirements 2. Develop Product Requirements 1. Establish Product and Product Component Requirements 2. Allocate Product Component Requirements 3. Identify Interface Requirements 3. Analyze and Validate Requirements 1. Establish Operational Concepts and Scenarios 2. Establish a Definition of Required Functionality and Quality Attributes 3. Analyze Requirements 4. Analyze Requirements to Achieve Balance 5. Validate Requirements 55

56 Requirements Development Agreed On: SP 2.1 Establish Product and Product Component Requirements SP 2.2 Allocate Product Component Requirements SP 3.1 Establish Operational Concepts and Scenarios SP 3.2 Establish a Definition of Required Functionality and Quality Attributes 56

57 Elicit Needs Requirements Development SP 1.1 Elicit Needs Eliciteer de behoeften, verwachtingen, voorwaarden en interfaces van belanghebbenden voor alle fasen in de productlevenscyclus. Elicitatie gaat verder dan het verzamelen van eisen, door het proactief identificeren van aanvullende eisen die niet expliciet door klanten zijn verstrekt. 57

58 Transform Stakeholder Needs Requirements Development SP 1.2 Transform Stakeholder Needs into Customer Requirements Transformeer behoeften, verwachtingen, voorwaarden en interfaces van belanghebbenden in geprioriteerde klanteisen. De verschillende bijdragen van de relevante belanghebbenden dienen geconsolideerd te worden, ontbrekende informatie dient te worden achterhaald en conflicten dienen opgelost te worden bij het ontwikkelen en prioriteren van klanteisen. 58

59 Interface Requirements Requirements Development SP 2.3 Identify Interface Requirements Identificeer de aan de interfaces gestelde eisen Interfaces tussen functies of tussen objecten of andere logische entiteiten worden vastgesteld. 59

60 Analyze Requirements Requirements Development SP 3.3 Analyze Requirements Analyseer de eisen om ervoor te zorgen dat ze noodzakelijk en afdoende zijn. In het licht van de operationele concepten en scenario's, worden de eisen voor één niveau van de producthiërarchie geanalyseerd om te bepalen of ze noodzakelijk en afdoende zijn om de doelstellingen van hogere niveaus in de producthiërarchie te verwezenlijken. 60

61 Analyze Requirements Requirements Development SP 3.4 Analyze Requirements to Achieve Balance Analyseer de eisen om behoeften en beperkingen van de belanghebbenden in balans te brengen. Behoeften en beperkingen van belanghebbenden kunnen gaan over zaken als kosten, planning, product- of projectprestaties, functionaliteit, prioriteiten, herbruikbare componenten, onderhoudbaarheid of risico's. 61

62 Validate Requirements Requirements Development SP 3.5 Validate Requirements Valideer de eisen om te zorgen dat het resulterende product zal functioneren zoals beoogd in de eindgebruikersomgeving. Eisenvalidatie wordt vroeg in het ontwikkeltraject uitgevoerd met eindgebruikers om het vertrouwen te verkrijgen dat de eisen leiden tot een ontwikkeling die resulteert in succesvolle eindvalidatie. 62

63 Technical Solution De bedoeling van Technical Solution is: voor de eisen oplossingen te selecteren, te ontwerpen, en te realiseren. De oplossingen, ontwerpen en realisaties hebben, afhankelijk van de situatie, betrekking op producten, productcomponenten en aan de levenscyclus van het product gerelateerde processen, of een combinatie hiervan. 63

64 Technical Solution 1. Select Product Component Solutions 1. Develop Alternative Solutions and Selection Criteria 2. Select Product Component Solutions 2. Develop the Design 1. Design the Product or Product Component 2. Establish a Technical Data Package 3. Design Interfaces Using Criteria 4. Perform Make, Buy, or Reuse Analyses 3. Implement the Product Design 1. Implement the Design 2. Develop Product Support Documentation 64

65 Technical Solution Agreed On: SP 1.2 Select Product Component Solutions SP 2.2 Establish a Technical Data Package SP 2.4 Perform Make, Buy, or Reuse Analyses SP 3.2 Develop Product Support Documentation 65

66 Alternative Solutions Technical Solution SP 1.1 Develop Alternative Solutions and Selection Criteria Ontwikkel alternatieve oplossingen en selectiecriteria. Om de selectie van een evenwichtige oplossing, in termen van kosten, planning, prestaties en risico's mogelijk te maken voor de gehele levensduur van het product, moeten alternatieve oplossingen worden vastgesteld en geanalyseerd. 66

67 Design the Product Technical Solution SP 2.1 Design the Product or Product Component Ontwikkel een ontwerp voor het product of een productcomponent. Het productontwerp bestaat uit twee omvangrijke fasen die elkaar in de uitvoering kunnen overlappen: globaal en gedetailleerd ontwerp. Het globale ontwerp brengt de productmogelijkheden tot stand en de productarchitectuur. Het detailontwerp definieert de structuur en mogelijkheden van de productcomponenten volledig. 67

68 Design Interfaces Using Criteria Technical Solution SP 2.3 Design Interfaces Using Criteria Ontwerp productcomponentinterfaces met behulp van vastgestelde criteria. De criteria voor interfaces geven vaak cruciale parameters weer die gedefinieerd of ten minste onderzocht moeten worden, om zeker te zijn van hun toepasbaarheid. Deze parameters zijn vaak specifiek voor een gegeven producttype en zijn meestal verbonden met veiligheid, beveiliging, en duurzaamheid. 68

69 Implement the Design Technical Solution SP 3.1 Implement the Design Realiseer de productcomponenten vanuit de ontwerpen. Als het ontwerp eenmaal is voltooid, dan wordt het gerealiseerd als een productcomponent. De kenmerken van die realisatie hangen af van het type productcomponent. 69

70 Verification De bedoeling van verificatie is: om te garanderen dat geselecteerde werkproducten voldoen aan hun gespecificeerde eisen. 70

71 Verification 1. Prepare for Verification 1. Select Work Products for Verification 2. Establish the Verification Environment 3. Establish Verification Procedures and Criteria 2. Perform Peer Reviews 1. Prepare for Peer Reviews 2. Conduct Peer Reviews 3. Analyze Peer Review Data 3. Verify Selected Work Products 1. Perform Verification 2. Analyze Verification Results 71

72 Verification Agreed On: SP 1.1 Select Work Products for Verification SP 1.2 Establish the Verification Environment SP 2.1 Prepare for Peer Reviews SP 3.1 Perform Verification 72

73 Procedures and Criteria Verification SP 1.3 Establish Verification Procedures and Criteria Breng verificatieprocedures en -criteria voor de geselecteerde werkproducten tot stand en onderhoud deze. Verificatiecriteria worden gedefinieerd om ervoor te zorgen dat de werkproducten aan hun eisen voldoen. 73

74 Conduct Peer Reviews Verification SP 2.2 Conduct Peer Reviews Voer peer reviews uit op geselecteerde werkproducten en identificeer probleempunten die voortkomen uit de reviews. Eén van de doeleinden van het uitvoeren van een peer review is om vroegtijdig fouten te vinden en te verwijderen. Peer reviews worden incrementeel uitgevoerd terwijl werkproducten worden ontwikkeld. 74

75 Analyze Peer Review Data Verification SP 2.3 Analyze Peer Review Data Analyseer de gegevens over de voorbereiding, uitvoering en resultaten van de peer reviews. bv. gegevens over de peer review en actiepunten uit de peer review 75

76 Analyze Verification Results Verification SP 3.2 Analyze Verification Results Analyseer de resultaten van alle verificatie-activiteiten. Werkelijke resultaten moeten worden vergeleken met de vastgestelde verificatiecriteria om te bepalen of de resultaten acceptabel zijn. 76

77 Validation De bedoeling van validatie: is aan te tonen dat een product of productcomponent kan worden gebruikt zoals is bedoeld wanneer het in zijn beoogde omgeving is geplaatst. 77

78 Validation 1. Prepare for Validation 1. Select Products for Validation 2. Establish the Validation Environment 3. Establish Validation Procedures and Criteria 2. Validate Product or Product Components 1. Perform Validation 2. Analyze Validation Results 78

79 Validation Agreed On: SP 1.1 Select Products for Validation 79

80 Establish the Environment Validation SP 1.2 Establish the Validation Environment Breng de omgeving die nodig is om validatie te ondersteunen tot stand en onderhoud deze. De eisen voor de validatieomgeving worden aangegeven door het geselecteerde product of de productcomponenten en door de validatiemethoden. Deze selecties kunnen eisen opleveren voor de aankoop of ontwikkeling van apparatuur, software of andere middelen. 80

81 Validation Procedures and Criteria Validation SP 1.3 Establish Validation Procedures and Criteria Breng procedures en criteria voor validatie tot stand en onderhoud deze. Validatieprocedures en -criteria worden gedefinieerd om ervoor te zorgen dat het product of productcomponent zal voldoen aan het verwachte gebruik wanneer het wordt geplaatst in de beoogde omgeving. 81

82 Perform Validation Validation SP 2.1 Perform Validation Voer de validatie uit op de geselecteerde producten en productcomponenten. Om voor gebruikers acceptabel te zijn, moet een product of productcomponent in zijn beoogde operationele omgeving functioneren zoals bedoeld. 82

83 Analyze Validation Results Validation SP 2.2 Analyze Validation Results Analyseer de resultaten van de validatieactiviteiten. De gegevens die voortvloeien uit validatietests, inspecties, demonstraties, of evaluaties worden geanalyseerd ten opzichte van de gedefinieerde validatiecriteria. In het geval van tekortkomingen, documenteren deze rapportages de mate van succes of falen en categoriseren zij de vermoedelijke oorzaak van het falen. 83

84 Product Integration De bedoeling van product integratie is: het product samen te stellen uit de productcomponenten, te zorgen dat het product, zoals het is samengesteld, correct werkt en het product op te leveren. 84

85 Product Integration 1. Prepare for Product Integration 1. Establish an Integration Strategy 2. Establish the Product Integration Environment 3. Establish Product Integration Procedures and Criteria 2. Ensure Interface Compatibility 1. Review Interface Descriptions for Completeness 2. Manage Interfaces 3. Assemble Product Components and Deliver the Product 1. Confirm Readiness of Product Components for Integration 2. Assemble Product Components 3. Evaluate Assembled Product Components 4. Package and Deliver the Product or Product Component 85

86 Product Integration Agreed On: SP 1.1 Establish an Integration Strategy SP 1.3 Establish Product Integration Procedures and Criteria SP 2.1 Review Interface Descriptions for Completeness SP 2.2 Manage Interfaces 86

87 Establish the Environment Product Integration SP 1.2 Establish the Product Integration Environment Breng de omgeving die nodig is om de integratie van de product-componenten te ondersteunen tot stand en onderhoud deze. De omgeving voor productintegratie kan worden aangeschaft of ontwikkeld. Om een omgeving tot stand te brengen, zullen eisen voor het verwerven of ontwikkelen van apparatuur, software, of andere middelen uitgewerkt moeten worden. 87

88 Readiness of Product Components Product Integration SP 3.1 Confirm Readiness of Product Components for Integration Bevestig, voordat het product wordt samengesteld, dat elke productcomponent die nodig is voor de samenstelling van het product op de juiste wijze is geïdentificeerd, zich gedraagt volgens zijn beschrijving en dat de productcomponentinterfaces voldoen aan de interfacebeschrijvingen. Deze specifieke praktijk heeft tot doel om te waarborgen dat de op de juiste wijze geïdentificeerde productcomponent die voldoet aan zijn beschrijving werkelijk geïntegreerd kan worden volgens de strategie en procedures voor productintegratie. 88

89 Assemble Product Components Product Integration SP 3.2 Assemble Product Component Integreer de productcomponenten volgens de strategie en procedures voor productintegratie. De integratie-activiteiten van deze specifieke praktijk en de evaluatie-activiteiten van de volgende specifieke praktijk worden iteratief uitgevoerd, van de initiële productcomponenten, via de tussentijdse integraties van productcomponenten, tot het totale product. 89

90 Evaluate Assembled Components Product Integration SP 3.3 Evaluate Assembled Product Components Evalueer de geïntegreerde productcomponenten op interfacecompatibiliteit. Deze evaluatie omvat het onderzoeken en testen van geïntegreerde productcomponenten op prestaties, geschiktheid of gereedheid, gebruikmakend van de procedures, criteria en omgeving voor productintegratie. 90

91 Package and Deliver Product Integration SP 3.4 Package and Deliver the Product or Product Component Verpak het samengestelde product of de productcomponent en lever het aan de klant. De verpakkingseisen voor sommige producten kunnen in hun specificaties en verificatiecriteria aangegeven zijn. 91

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE

ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE EEN ONDERZOEK NAAR DE IMPLEMENTATIE VAN BEST VALUE BINNEN EEN SYSTEMS ENGINEERING OMGEVING STEPHANIE SAMSON BEST VALUE KENNIS SESSIE WESTRAVEN 17 JUNI 09.00 12.00

Nadere informatie

Socio-technisch systemen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1

Socio-technisch systemen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1 Socio-technisch systemen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1 Systeem categoriën Technische op computer gesteunde systemen Systemen die HW en SW bevatten, maar waar

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen WI1: Het opstarten van het project Milestone 1 WI2: Ontwikkel een Vison WI3: Modelleer het Business Domain WI4: Creëer een Glossary WI7: Beheer wijzigingen

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Wim Tindemans Manager Business Applications Business and Automation Solutions Egemin NV Agenda Probleemstelling Tegenstelling tussen

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Duurzaam Product. Ecodesign methode van Tischner

Duurzaam Product. Ecodesign methode van Tischner Ecodesign methode van Tischner Omschrijving Stappenplan voor het ontwerpen van milieuvriendelijke producten. Het stappenplan is gebaseerd op gangbare methoden voor productontwerpen. Gebruik Het stappenplan

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014

Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014 Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014 Business rules scheiden kennis van processen 1 Agenda 18:30-18:40 Opening 18:40-19:15 Het scheiden van kennis en processen Peter Nobels,

Nadere informatie

Teststrategie met behulp van heuristieken

Teststrategie met behulp van heuristieken Workshop TestNet Teststrategie met behulp van heuristieken www.improveqs.nl (info@improveqs.nl) Versie 2.0 1 Acknowledgements Met dank aan: Ruud Cox voor de vele discussies over dit onderwerp Fiona Charles

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Systems Engineering en Value Engineering introductie en functie in ontwerpprocessen

Systems Engineering en Value Engineering introductie en functie in ontwerpprocessen Systems Engineering en Value Engineering introductie en functie in ontwerpprocessen Karel Veenvliet en Leo van Geffen Universiteit Twente en Ontwerp- en Adviesburo Intueri Seminar VM, NAP DACE, Soest,

Nadere informatie

Hans Jurgen Kroon Industrial HVAC Control Solutions hjkroon@ihcs033.nl

Hans Jurgen Kroon Industrial HVAC Control Solutions hjkroon@ihcs033.nl Hans Jurgen Kroon Industrial HVAC Control Solutions hjkroon@ihcs033.nl Introductie IHCS Introductie Industrial HVAC Control Solutions Commissioning in Farmacie Uitgangspunten van de Farmacie Commissioning

Nadere informatie

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Werkgroep ISO29119 TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Is dit n gezonde maaltijd? Ja toch!! Om jezelf een oordeel te kunnen vormen heb je informatie nodig!! Vandaag brengen we kennis en informatie bij elkaar

Nadere informatie

Test rapportage Waarom eigenlijk?

Test rapportage Waarom eigenlijk? Testrapportage Boodschappers van de koning? Test rapportage Waarom eigenlijk? TestNet voorjaarsevenement 2015 Jurian van de Laar Jurian van de Laar @JurianvdL 30 april 2015 @JurianvdL Jurian van de Laar

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Requirements Traceability. Marcel de Baas, Jan Bank, Edwin Buisman, Frits Jacobs, Kitty Spaas, Erik Venema, Arno Zandman

Requirements Traceability. Marcel de Baas, Jan Bank, Edwin Buisman, Frits Jacobs, Kitty Spaas, Erik Venema, Arno Zandman Requirements Traceability Marcel de Baas, Jan Bank, Edwin Buisman, Frits Jacobs, Kitty Spaas, Erik Venema, Arno Zandman 22 Mei 2008 Werkgroep Traceability Doel van de werkgroep: Aanbieden van hulpmiddelen

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

Use-Case 2.0. Requirements Kenniscentrum 15 November 2012. Eric Lopes Cardozo elcardozo@ivarjacobson.com

Use-Case 2.0. Requirements Kenniscentrum 15 November 2012. Eric Lopes Cardozo elcardozo@ivarjacobson.com Use-Case 2.0 Requirements Kenniscentrum 15 November 2012 Eric Lopes Cardozo elcardozo@ivarjacobson.com Agenda Use cases: Een korte geschiedenis Waarom nog steeds use cases gebruiken? Waarom Use-Case 2.0?

Nadere informatie

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V.

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V. PRINCE2 Symposium: PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen Jan Jaap Cannegieter SYSQA B.V. SYSQA B.V. Operationeel Tactisch Strategisch Testen Requirements Quality assurance Auditing

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept.

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept. 1. 1.1. Inleiding Doel De Requirementdiscipline richt zich op het vaststellen en vastleggen van de eisen en wensen die aan een oplossing worden gesteld: de requirements. Rollen De keyrol binnen deze discipline

Nadere informatie

PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen

PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen PRINCE2 Symposium: PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen Jan Jaap Cannegieter SYSQA B.V. SYSQA B.V. Operationeel Tactisch Strategisch Testen Requirements Quality assurance Auditing

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Handout. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden. Slechte requirements zijn overal. Testnet thema-avond Requirements.

Handout. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden. Slechte requirements zijn overal. Testnet thema-avond Requirements. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden Testnet thema-avond Slechte requirements zijn overal 2 Pagina 1 En dan heb je goede requirements 3 proces proces ontwikkeling validatie management

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Requirements Management Werkgroep Traceability

Requirements Management Werkgroep Traceability Requirements Management Werkgroep Traceability Plan van Aanpak (1) Doel en definitie van Traceability Traceability heeft tot doel om tijdens het ontwikkelproces status informatie te verschaffen omtrent

Nadere informatie

Resultaat gerichter Testen

Resultaat gerichter Testen Resultaat gerichter Testen Verandering van test beleid bij Rabobank International De Rabobank 1 Rabobank International Information Systems &Development IS&D Global Services & IT Risk Management Strategy

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Integrale productontwikkeling wearable products BNO FHI bijeenkomst Utrecht, 4 november 2014. Michaël Hoonakker

Integrale productontwikkeling wearable products BNO FHI bijeenkomst Utrecht, 4 november 2014. Michaël Hoonakker Integrale productontwikkeling wearable products BNO FHI bijeenkomst Utrecht, 4 november 2014 Michaël Hoonakker Wearable products (functionele) Eisen: Verbinden met omgeving Informatie verstrekken Acties

Nadere informatie

Make IT work Identify your threats Improve your systems

Make IT work Identify your threats Improve your systems Make IT work Identify your threats Improve your systems Victorem Solution PLatform 2 5 Company Profile Victorem Victorem staat garant voor het innovatief en efficiënt oplossen van de ICT-problemen die

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3

Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3 DSDM Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3 HC WG rollenspel praktijktoets 1 praktijktoets 2 praktijktoets 3 Mei week 1 week 2 week 3 Week 4 vakantie Inleiding Ontwikkel methodiek DSDM Technieken

Nadere informatie

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Project methodiek Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Inhoud 1 PROJECTMETHODIEK... 3 1.1 TIME-BOXING... 3 1.2 USER-STORIES EN STORY-POINTS... 3

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Samenvatting. ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012

Samenvatting. ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012 Samenvatting ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012 Coordinator: DTV Consultants, Mr. Willem Buijs, PO Box 3559, 4800 DN, Breda Tel: +31 76 513 66 00 ENERQI@dtvconsultants.nl Start van het

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

De brug tussen requirement engineer en gebruiker

De brug tussen requirement engineer en gebruiker De brug tussen requirement engineer en gebruiker Gerlof Hoekstra Even kennismaken Senior testconsultant / product manager In de ICT sinds 1985 Sinds 1993 testen/kwaliteitszorg Opdrachtgevers Postbank KPN

Nadere informatie

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam.

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Welke hoort in dit rijtje niet thuis? Weg- en waterbouw Huizen- en kantoorbouw Stedenbouw Auto- en vliegtuigbouw

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012 STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË 13 November 2012 De ICT-sector neemt een belangrijke plaats in de economie Toegevoegde waarde 14 miljard EUR Aandeel werkgelegenheid (in % van de

Nadere informatie

Microsoft s platform voor projectorganisaties. EPM 2007 en straks 2010. Wil Jansen Gwen Schilte

Microsoft s platform voor projectorganisaties. EPM 2007 en straks 2010. Wil Jansen Gwen Schilte Microsoft s platform voor projectorganisaties EPM 2007 en straks 2010 Wil Jansen Gwen Schilte EVEN VOORSTELLEN! Office Solutions SharePoint Solutions Project Solutions Learning Solutions Professional Services

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd

Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd Centraal Dynamische regelbaarheid Gedistribueerd Communicatie hogere systeemlagen Communicatie lagere systeemlagen Fouttolerantie Faalgedrag Schaalbaarheid Complex

Nadere informatie

Information security officer: Where to start?

Information security officer: Where to start? 1 Information security officer: Where to start? The information security policy process is a continuous and cyclic process 2 1. PLAN: establish ISMS CREATE Information Security Policy (ISP) Inventarise

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONDERZOEK CONCEPTING TECHNISCHE DOCUMENTATIE BEGROTEN HET RESULTAAT, DAT TELT www.d-tt.nl Spuistraat 112, 1012VA, Amsterdam 020 682 2134 WELKOM Bij DTT Multimedia denken we

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. SDM II - System Development Methodology II Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

hoe worden innovatieve, grote en complexe schepen in de praktijk ontwikkeld?

hoe worden innovatieve, grote en complexe schepen in de praktijk ontwikkeld? xiv Samenvatting In de scheepsontwerp industrie en specifiek in de ontwikkeling van grote, complexe en innovatieve schepen spelen ervaren scheepsontwerpers een belangrijke rol in het organiseren en structureren

Nadere informatie

Pijlers van Beheer. Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl

Pijlers van Beheer. Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl Welkom Pijlers van Beheer Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl Waarom doe je Beheer Business perspectief Stabiliteit Security Enablen voor gebruikers Ondersteuning Technisch Perspectief

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Professionalisering van Levensduurverlenging

Professionalisering van Levensduurverlenging Professionalisering van Levensduurverlenging De toegevoegde waarde van VITALE Rob van Dongen 9 februari 2012 Agenda 1 2 3 4 Levensduurverlenging volgens VITALE Het referentiemodel Toepasbaarheid VITALE

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Jurian van de Laar & Wim van Rooij Toepassing van teststrategie in de praktijk met TMM

Jurian van de Laar & Wim van Rooij Toepassing van teststrategie in de praktijk met TMM Titel, samenvatting en biografie Jurian van de Laar & Wim van Rooij Toepassing van teststrategie in de praktijk met TMM Samenvatting: Sinds 2003 loopt bij Philips Medical Systems Cardio/Vascular een programma

Nadere informatie

Maturity van security architectuur

Maturity van security architectuur Renato Kuiper Principal Consultant LogicaCMG renato.kuiper@logicacmg.com LogicaCMG 2006. All rights reserved Over de spreker Renato Kuiper Principal consultant Information Security bij LogicaCMG Hoofdredacteur

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

a. Wat wordt verstaan onder V&V? b. Uit welke kernactiviteiten bestaat V&V? c. Noem enkele voor- en nadelen van inspecties. d. Idem voor testen.

a. Wat wordt verstaan onder V&V? b. Uit welke kernactiviteiten bestaat V&V? c. Noem enkele voor- en nadelen van inspecties. d. Idem voor testen. Eindtoets T07351 Software engineering Een eindtoets staat in het algemeen model voor het tentamen van de betreffende cursus. Aangezien deze cursus een mondeling tentamen heeft, bevat deze eindtoets slechts

Nadere informatie

Welkom bij parallellijn 1 On the Move 14.20 15.10 uur

Welkom bij parallellijn 1 On the Move 14.20 15.10 uur Welkom bij parallellijn 1 On the Move 14.20 15.10 uur Stap 4 van de BIG Hoe stel ik vast of de informatiebeveiligingsmaatregelen van mijn gemeente effectief zijn en hoe rapporteer ik hierover? 1 IBD-Praktijkdag

Nadere informatie

Workshop verkrijgen requirements. Draaiboek requirementsontwikkeling sessie. SYSQA B.V. Almere

Workshop verkrijgen requirements. Draaiboek requirementsontwikkeling sessie. SYSQA B.V. Almere Workshop verkrijgen requirements Draaiboek requirementsontwikkeling SYSQA B.V. Almere Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 6 Titel Workshop verkrijgen requirements Versie 1.1 Onderwerp Datum 16-03-2011

Nadere informatie

Expert review Reservatiesysteem

Expert review Reservatiesysteem Expert review Reservatiesysteem Steven Houben March 26, 2010 1 Inleiding Deze expert review is gebaseerd op 10 heuristieken gedefinieerd door Jacob Nielsen. 2 Review Multi- touch systeem 2.1 Visibility

Nadere informatie

Nexus Gids. De definitieve gids voor Nexus: Het exoskelet van geschaalde Scrum ontwikkeling. Developed and sustained by Ken Schwaber and Scrum.

Nexus Gids. De definitieve gids voor Nexus: Het exoskelet van geschaalde Scrum ontwikkeling. Developed and sustained by Ken Schwaber and Scrum. Nexus Gids De definitieve gids voor Nexus: Het exoskelet van geschaalde Scrum ontwikkeling Developed and sustained by Ken Schwaber and Scrum.org August 2015 Inhoudsopgave Nexus Overzicht... 2 Doel van

Nadere informatie

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA.

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven Johan Zandhuis SYSQA Start: 1999 Onafhankelijk Quality Assurance in IT 150 medewerkers (en groeiend) 2 SYSQA Operationeel

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

Product Risico Analyse

Product Risico Analyse Product Risico Analyse Jurian van de Laar TestNet Avond 9 oktober 2013 www.improveqs.nl (info@improveqs.nl) Versie 2.0 1 Herkenbaar? In ons testproces wordt product risico analyse toegepast Wij gebruiken

Nadere informatie

RISICO MANAGEMENT, BASIS PRINCIPES

RISICO MANAGEMENT, BASIS PRINCIPES RISICO MANAGEMENT, BASIS PRINCIPES AGENDA Leerdoelen van vandaag Wat en waarom Risico Management? Validatie bij Automatisering GMP-Z, GAMP 5, ASTM 2500 en Risico Management Overzicht Risk Management Proces

Nadere informatie

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Kurt.Merchiers@colruytgroup.com Functioneel Analist Roel.Van.Assche@sas.com Consultant Agenda Vervanging van de

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS!

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! ICT BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! Persconferentie 4 juni 2013 AXA Brussel Agenda 1. Resultaten van de enquête 2013 over de arbeidsmarkt voor digital experts 2. AXA 3. Actiepunten en

Nadere informatie

Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal. Juni 2016

Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal. Juni 2016 Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal Juni 2016 Introductie In dit document worden de stappen tot het gebruik van de MyStandard Readiness Portal beschreven. Het gebruik van de Portal is redelijk

Nadere informatie

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter 2 Opdrachtgever : Opdrachtnemers : Ing. P. van den Berg Michel van Reenen Thijs Mommen GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Vier aandachtspunten bij het specificeren van digitaal geregelde voedingen

Vier aandachtspunten bij het specificeren van digitaal geregelde voedingen Vier aandachtspunten bij het specificeren van digitaal geregelde voedingen De industrie staat soms nog wat afwachtend tegenover digitaal geregelde voedingen omdat engineers, anders dan bij de traditionele

Nadere informatie

Satisfy the real (and changing) customer expectation

Satisfy the real (and changing) customer expectation Han Duisterwinkel Test & Quality competence RUP competence LogicaCMG Nederland B.V. Eemsgolaan 1 P.O. Box 70237 9704 AE Groningen The Netherlands www.logicacmg.com @logicacmg.com

Nadere informatie

Jurian van de Laar Technieken voor plannen en begroten van test projecten Voorjaarsevent Testnet: 22 juni 2009

Jurian van de Laar Technieken voor plannen en begroten van test projecten Voorjaarsevent Testnet: 22 juni 2009 Titel, samenvatting en biografie Jurian van de Laar Technieken voor plannen en begroten van test projecten Voorjaarsevent Testnet: 22 juni 2009 Samenvatting: Over plannen en begroten wordt veel gesproken,

Nadere informatie

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software,

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, Wij geloven dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan betere & veiligere zorg. The Patient Safety Company TPSC levert al meer

Nadere informatie

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS)

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) AERIUS II Mark Wilmot Product Owner AERIUS Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) m.j.wilmot@mineleni.nl Inhoud Toelichting AERIUS II Project Demo Agile / Scrum proces

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Uitdagingen bij de ontwikkeling van draadloze producten D&E event FHI ( s Hertogenbosch) 9 oktober 2013

Uitdagingen bij de ontwikkeling van draadloze producten D&E event FHI ( s Hertogenbosch) 9 oktober 2013 Uitdagingen bij de ontwikkeling van draadloze producten D&E event FHI ( s Hertogenbosch) 9 oktober 2013 Uitdagingen bij de ontwikkeling van draadloze producten Welkom Productontwikkelproces volgen: Inhoud

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen!

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen! De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM- alleen! Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Wat kunt u verwachten? Ontwikkelingen systeemnormen Plug-in

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Relatiemarketing

Hoofdstuk 8 Relatiemarketing Hoofdstuk 8 Relatiemarketing Leerdoelen Een definitie geven van waarde voor de klant en het belang ervan bespreken voor het creëren en meten van klanttevredenheid. De concepten waardeketens en waardeleveringssystemen

Nadere informatie

Imec case. E-performance management. 1. Performance management proces. 2. Business case en support. 3. Functionele vereisten aan het systeem

Imec case. E-performance management. 1. Performance management proces. 2. Business case en support. 3. Functionele vereisten aan het systeem Imec case E-performance management 1. Performance management proces 2. Business case en support 3. Functionele vereisten aan het systeem 4. Van design naar implementatie 5. Resultaten p. 2 1 Performance

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

PROJECT: IRIS-WEB. (Plan van aanpak)

PROJECT: IRIS-WEB. (Plan van aanpak) PROJECT: (Plan van aanpak) Projectcode: Datum voltooid: Auteur: Tim Baas Bestandsnaam: PVA.doc Documenthistorie Revisies Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 concept 10-08-2009 concept Document ID: [2/11]

Nadere informatie

Plan van Aanpak Afstuderen

Plan van Aanpak Afstuderen Plan van Aanpak Afstuderen Michiel Graat 27-09-2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Terminologie............................. 3 1.2 Opdracht............................... 4 1.3 JavaCard...............................

Nadere informatie

Self Service BI. de business

Self Service BI. de business BI in de praktijk Self Service BI Breng de kracht van BI naar de business Luc Alix Sogeti Nederland B.V. Redenen voor Business Intelligence Sneller kunnen beslissen 42 % Beter kunnen beslissen 42 % Concurrentieel

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie