WHITEPAPER. Veiligheid als belangrijk aspect van de software. Van cruciaal belang bij systemen die gekoppeld zijn aan het internet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WHITEPAPER. Veiligheid als belangrijk aspect van de software. Van cruciaal belang bij systemen die gekoppeld zijn aan het internet"

Transcriptie

1 WHITEPAPER Veiligheid als belangrijk aspect van de software Van cruciaal belang bij systemen die gekoppeld zijn aan het internet

2 Beveiligingsrisico s Door nieuwe toepassingen voor het verbinden van producten aan het internet, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor al dan niet bestaande diensten. Helaas kleeft er ook een risico aan deze nieuwe toepassingen, namelijk de beveiliging en beschikbaarheid. Informatie die beschermd had moeten zijn kan beschikbaar worden gesteld aan vreemden, maar het kan ook zijn dat producten niet meer functioneren of zich anders gaan gedragen dan oorspronkelijk is bedoeld. Vooral bij bedrijfskritische software is het risico hierop groot. Bij TASS vinden we veiligheid een bijzonder belangrijk aspect van de software. In veel gevallen wordt hierover pas aan het einde van een ontwikkelproces nagedacht. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat producten ontwikkeld worden en pas in een later stadium gekoppeld worden aan het internet, met het risico dat er geen rekening wordt gehouden met de beveiliging. Het brengt onnodige kosten met zich mee wanneer er in de productiefase nog fundamentele aanpassingen gedaan moeten worden aan het systeem. Bovendien bespaart u veel geld als uw organisatie op geen enkele wijze negatief in de media genoemd wordt. U streeft toch ook naar veilige software?

3 Nachtmerrie van elke fabrikant Een sprekend voorbeeld van een beveiligingsrisico bij een verbonden product is een pacemaker die voorzien is van een draadloze interface. Onlangs kwam dit in het nieuws voorzien van de opvallende koptitel: Hacker kan massamoord plegen via pacemakerlek. Een nachtmerrie voor elke fabrikant die zijn product op de markt brengt. Pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren zijn kwetsbaar voor draadloze aanvallen, waardoor tienduizenden mensen kunnen sterven. Een software worm zou namelijk de pacemaker met kwaadaardige code kunnen overschrijven en instellen om een fatale elektriciteitsschok te leveren. Pacemakers beschikken namelijk over een draadloze interface die ontworpen is om informatie te verzamelen en het apparaat te beheren. Het grootste probleem is dat de apparaten voor de authenticatie alleen naar de serienummers en apparaatcodes kijken. Het is eenvoudig om toegang tot het apparaat te krijgen door deze nummers en codes te enumereren. Voor een hacker is het dan mogelijk om het apparaat met kwaadaardige code te herprogrammeren. Een firewall voor pacemakers voorkomt deze aanvallen. Er zijn nog andere manieren om de beveiliging te omzeilen. Naast de reeds genoemde bestaat er ook een Stuxnet worm. Stuxnet zou ontwikkeld zijn om Iraanse ultracentrifuges te saboteren die gebruikt worden voor het maken van nucleaire brandstof. Deze worm verspreidt zich in eerste instantie via Microsoft Windows en komt daarna terecht op de apparatuur. De worm wijzigt de apparatuur waarmee de motoren van de centrifuges aangestuurd worden. Een directe verbinding met de apparatuur is daarbij zelfs niet noodzakelijk om toch een aanval op het systeem te kunnen uitvoeren. De twee bovengenoemde problemen hadden voorkomen kunnen worden wanneer er vanaf het begin van het ontwikkelproces vroegtijdig en beter was nagedacht over de beveiliging van het systeem. Beveiliging moet vroegtijdig in het proces worden ingezet

4 People, proces & technology zijn onlosmakelijk verbonden als het gaat om security Robbin van den Dobbelsteen en Robert-Jan Willems, beide security consultants binnen Total Specific Solutions, zien in de dagelijkse praktijk maar al te vaak dat security het sluitstuk vormt van een softwareof systeemontwikkeltraject. Ook worden er steeds meer systemen verbonden aan het internet, waarvan dit op voorhand nooit de bedoeling is geweest. Binnen de security praktijk worden zogenoemde ethical hackers gevraagd om systemen of ontwikkelde toepassingen te testen op veiligheid voordat deze in productie worden genomen. Willems vertelt : De eerste vraag die wij dan altijd stellen voorafgaand aan een dergelijke test luidt: Wat zijn de security eisen die in de requirementsfase van het ontwikkelingstraject zijn bepaald? En wat is het gewenste of noodzakelijke niveau van veiligheid waaraan het systeem zou moeten voldoen? Vaak blijft het dan stil of blijkt deze informatie er helemaal niet te zijn. Ook ontbreken er duidelijke richtlijnen die ervoor zorgen dat systemen of applicaties veilig worden geprogrammeerd. Security moet in een vroegtijdige fase maar ook gedurende het hele ontwikkeltraject worden geadresseerd. Helaas blijkt uit de praktijk dat het niet automatisch goed gaat, vervolgt Van den Dobbelsteen. Dit leidt tot veel bevindingen op het gebied van security voortkomend uit onze security tests en ethical hacking opdrachten. Kwetsbaarheden in systemen vormen onacceptabele risico s, die eerst verholpen moeten worden om veilig gebruik in de operationele/ productiefase van een systeem te kunnen garanderen. Afhankelijk van het type bevinding of kwetsbaarheid, kan het zijn dat enkele fixes of updates aan het systeem of aan de applicatie niet toereikend zijn en dat zelfs een gehele architectuur of ontwerp moet worden aangepast of herzien. Dit Wat zijn uw security eisen in de requirementsfase?

5 kan hoge kosten met zich meebrengen. Ongeschreven regel is dat hoe later security in het traject wordt meegenomen, hoe duurder het is. Willems gaat verder: Niet alleen voorkomt vroegtijdig nadenken over veilige software veel ellende, onderzoek toont aan dat tijdig rekening houden met security aspecten ( Security by design ) ook kan besparen op de Total Cost of Ownership (TCO) van een systeem, applicatie of toepassing. In de meeste software ontwikkeltrajecten ligt, ongeacht de gebruikte methodiek zoals bijvoorbeeld Waterval of Agile, de nadruk op de functionele eisen en wensen. De functionele eisen en wensen worden vooraf afgewogen en geprioriteerd tot de specificatie van het gewenste product is gevormd. Het is zaak om dit ook te doen voor security eisen. Het is raadzaam om vooraf een duidelijke afweging te maken tussen risico s en de beveiligingseisen van een systeem, applicatie of toepassing. Van belang hierbij is om de risico s, het nut en de noodzaak te evalueren in verhouding tot de kosten om zo tot de juiste keuze (en het gewenste niveau van veiligheid) te komen. Common Criteria, een framework wat gebruikt wordt door TASS, borgt het proces van (security) specificatie, (secure) implementatie en zorgt voor een herleidbare evaluatie van de gevraagde security requirements achteraf. Dankzij Common Criteria is ook achteraf, na realisatie, op een duidelijke en gestandaardiseerde manier na te gaan wat het niveau van veiligheid van het betreffende systeem is. Security gaat verder dan alleen techniek, meent Van den Dobbelsteen. Andere factoren zijn net zo belangrijk voor het optimaal inrichten en effectief uitvoeren van (IT) security. Ons credo is dat People, Proces & Technology aspecten zijn die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn wanneer je het hebt over security. Het veilig creëren en het veilig houden van een systeem, applicatie en toepassing lukt alleen door de balans te vinden tussen bewust en veilig gebruikersgedrag, effectieve beveiligings- en beheersprocessen en veilig ontwikkelde technologie.

6 Vroegtijdig nadenken over veilige software voorkomt ellende achteraf. Beveiliging vanuit de verdediging De opkomst van smartphone en tablet heeft ervoor gezorgd dat veel mensen continu met internet verbonden zijn. Hierdoor neemt de vraag toe om ook onze leefomgeving slimmer te maken. Steeds meer apparaten moeten gaan beschikken over de mogelijkheid om met andere apparaten te communiceren. Nu ook steeds meer bedrijfskritische apparaten via internet communiceren, wordt beveiliging steeds belangrijker. Bij medische producten kunnen we ons geen fouten veroorloven, net als in de autobranche waarbij grote consequenties voor de veiligheid kunnen optreden. Belangrijk is dat niet alleen nieuwe, maar ook reeds bestaande software goed beveiligd wordt. Meestal wordt beveiliging bekeken vanuit de aanvalskant. Een betere uitgangspositie is om dit te bekijken vanuit de verdediging, vanuit het startpunt van de ontwikkeling. Hoe later in het ontwikkelproces, hoe duurder het is om een wijziging door te voeren. Een architectuur

7 moet om die reden op hoofdlijnen in een keer goed opgezet worden waardoor de risico s rondom de beveiliging al van tevoren geanalyseerd worden. Rekening houden met beveiliging tijdens het gehele ontwikkelproces kan aan de hand van het Common Criteria framework. Common Criteria is een internationale standaard (ISO/IEC 15408) waarmee klanten en eindgebruikers functionele- en beveiligingseisen opstellen door het toepassen van een Protection Profile (PP). Software ontwikkelaars kunnen aan de hand hiervan het systeem op een veilige manier implementeren en gefundeerd uitspraken doen over de veiligheid ervan. Uiteindelijk zal het systeem geëvalueerd worden door een onafhankelijke instantie om te bepalen of er daadwerkelijk voldaan is aan de eisen die gesteld zijn in het PP. De praktijk Bij toegangscontrole speelt veilige serversoftware natuurlijk een belangrijke rol. Daarom heeft TASS bij het bouwen van een toegangscontrolesysteem Common Criteria gebruikt en tijdens de ontwikkeling de nadruk gelegd op het analyseren van alle beveiligingsrisico s in het systeem. Eerst werden de onderdelen gedefinieerd die behoren tot het te evalueren doel. Dit wordt in Common Criteria de Target of Evaluation genoemd, afgekort de TOE (zie ook figuur 1). Deze definitie en het opstellen van een Protection Profile bevindt zich in de requirementsfase van het project, in dit geval het Access Control System (ACS). Vervolgens worden in de designfase de functionele beveiligingseigenschappen bepaald in de vorm van een Security Target aan de hand van de beveiligingseisen uit het PP. Common Criteria als basis van een goede beveiliging CASE Access Control System Het Access Control Sytem maakt het mogelijk om met behulp van een NFC tag toegang te krijgen tot een afgeschermde locatie. Bij deze oplossing kan er toegang verleend worden door een persoonlijke NFC tag te scannen op een mobiel apparaat dat is gekoppeld aan de deur (ook wel toegangspoort genoemd binnen het systeem). Na het scannen van de NFC tag zal de applicatie (app) op het mobiele apparaat automatisch gestart worden en een bericht versturen naar de server in de cloud. De server ontvangt dit bericht en zal toegang verlenen door de toegangspoort te openen, mits dit bericht uiteraard voldoet aan de gewenste eisen. De server zal het resultaat, wel of geen toegang, terugkoppelen aan het mobiele apparaat die dit dan zal weergeven op het scherm.

8 Het Target of Evaluation voor het Access Control System bestaat uit de server software, de PostgreSQL database en de communicatie (definitie van verschillende rollen). Daarnaast vormen ook de client software op het mobiele apparaat en de NFC data op de NFC tag onderdeel van de TOE. Deze onderdelen, zoals schematisch afgebeeld in figuur 1, bevinden zich binnen het roze kader. Het ACS van TASS bestaat uit een server en diverse mobiele apparaten. Op de server kun je met een website rollen, groepen, NFC tags en toegangspoorten beheren. Een beveiligingsrisico hierbij is dat de rol van een groep niet correct gedefinieerd is, waardoor een aantal personen toegang verleend wordt die dat eigenlijk niet hadden moeten krijgen. Het is dus belangrijk om de diverse rollen correct te configureren. De onderdelen die niet door TASS ontwikkeld zijn behoren in dit geval niet tot de Target of Evaluation. Om toch het totale systeem goed te beveiligen dienen afspraken gemaakt te worden als het gaat om patchmanagement van bijvoorbeeld Apache webserver, Ruby on Rails, firewall en de hardware. Om het ACS te beveiligen wordt er gewerkt met SSL certificaten. Een SSL server certificaat maakt het mogelijk om te verifiëren of er inderdaad een verbinding is met de gewenste server. SSL zorgt ook voor encryptie, zodat de communicatie tussen beide partijen versleuteld is.

9 TOE is het meest kritische onderdeel bij beveiliging Private (TASS) cloud Entrance Access Control System Hardware Apache Ruby on Rails Firewall Hardware Target of Evaluation Server Software PostgreSQL Database Roles Mobile Device Webclient NFC tag Hardware Hardware NFC data Client Software Webbrowser Figuur 1: TOE Access Control System

10 Het Access Control System maakt het mogelijk om met behulp van een NFC tag toegang te krijgen tot een afgeschermde locatie. De verbinding voor het vragen van toegang tot een toegangspoort op de server is extra beveiligd met een clientcertificaat. Omdat mobiele apparaten erg kwetsbaar zijn qua beveiliging is ieder apparaat voorzien van een eigen, uniek clientcertificaat. Dit maakt het mogelijk om een specifiek mobiel apparaat op ieder moment de toegang tot het systeem te ontzeggen. Hiermee wordt de toegangscontrole op de server in eigen hand gehouden. Het uitgifteproces van clientcertificaten moet zorgvuldig worden ingericht en worden bewaakt. Op de website kunnen gebruikers inloggen met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord om te bekijken wanneer ze toegang hebben gekregen tot een toegangspoort. De autorisatie op de website wordt afgehandeld door de CanCan library voor Ruby on Rails. Deze library maakt het mogelijk om gebruikers toegang te geven en te ontzeggen tot bepaalde onderdelen van de website. Alle toegangsrechten worden beheerd in één file op de server en staan niet gedupliceerd door de hele code. Common Criteria helpt om vroeg in het ontwikkelproces na te denken over de beveiligingsrisico s en dit te vertalen naar de juiste set aan security requirements. TASS ontwikkelt veilige software. Vooral bij de systemen die nu steeds vaker aan het internet worden gekoppeld is dit van groot belang. TASS streeft daarom naar veilige software voor alle systemen. Hoe eerder u nadenkt over beveiliging, hoe goedkoper u uiteindelijk uit bent. Hiermee wordt voorkomen dat uw bedrijf op een negatieve wijze in de media komt en bespaart u uiteindelijk veel geld. Veilige software voor alle systemen. Is dat ook uw ambitie? Join our future! TASS technology solutions T +31 (0) Larixplein 6 E 5616 VB Eindhoven W

Vergeet techniek, focus op gebruikers

Vergeet techniek, focus op gebruikers BYO - Bring Your Own Vergeet techniek, focus op gebruikers De drie letters BYO staan voor één van de meest besproken trends van deze tijd: Bring Your Own. De crux van het BYO-concept is dat medewerkers

Nadere informatie

Servicemanagementapplicaties in het SaaS-concept

Servicemanagementapplicaties in het SaaS-concept Uitvoering van IT-diensten Servicemanagementapplicaties in het SaaS-concept 4.7 Servicemanagementapplicaties in het SaaS-concept De toepassing van het concept Software as a Service (SaaS) voor servicemanagementapplicaties

Nadere informatie

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl WWW.GOVCERT.NL PATCHMANAGEMENT Een beveiligingsadvies en dan? POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud

Privacy & security in de cloud 1 Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken 2 3 Samenvatting Dit document beschrijft een verkenning van tools en technieken die de beveiliging en privacy van clouddiensten ondersteunen.

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

PRIVACY VAN DE OVERHEID

PRIVACY VAN DE OVERHEID JAARGANG 13 - JUNI 2014 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE NEDERLANDERS VERWACHTEN PRIVACY VAN DE OVERHEID EERSTE OPVALLENDE UITKOMSTEN NATIONALE IT-SECURITY MONITOR BURGER WANTROUWT BEDRIJVEN

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat?

Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat? Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat? Een 7 stappenplan voor een doordachte implementatie Dellaertweg 9C 2316 WZ Leiden Tel. 071-523 2604 Versie 1.0 d.d. 01-10-2014 www.helpline-bv.nl contact@helpline-bv.nl

Nadere informatie

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Smartphones en tablets in de bedrijfsomgeving

Smartphones en tablets in de bedrijfsomgeving WAAR LIGGEN DE RISICO S EN WAAR IS DE CONTROLE? Smartphones en tablets in de bedrijfsomgeving Smartphones en tablets, zowel zakelijk als privéeigendom, overspoelen de werkomgeving. Op deze apparaten wordt

Nadere informatie

Sebyde diensten overzicht. 6 December 2013

Sebyde diensten overzicht. 6 December 2013 Sebyde diensten overzicht 6 December 2013 Even voorstellen Sebyde BV is Certified IBM Business Partner voor security systems, gespecialiseerd in applicatie security en security awareness. We leveren diensten

Nadere informatie

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak A.D. (Ton)

Nadere informatie

Bring your own device. Choose your own device

Bring your own device. Choose your own device Bring your own device Choose your own device Voorwoord Smartphones en tablets winnen in hoog tempo terrein bij het bedrijfsleven en de overheid. Mensen maken in toenemende mate privé gebruik van mobiele

Nadere informatie

WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING BUSINESS AGILITY ITERATIEVE AANPAK ONTWIKKELSTRAAT

WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING BUSINESS AGILITY ITERATIEVE AANPAK ONTWIKKELSTRAAT WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING Voor het bereiken van business agility is meer nodig dan een juiste architectuur en is een iteratieve aanpak essentieel. Daarvoor is

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

INTRUSION DETECTION SYSTEMS

INTRUSION DETECTION SYSTEMS INTRUSION DETECTION SYSTEMS WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

IT Audit in een Web 2.0 Wereld

IT Audit in een Web 2.0 Wereld Hoe kan een IT auditor overleven in een web 2.0 wereld? Postgraduate IT audit opleiding, faculteit der economische wetenschappen en bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam ing. S. (Steven) Raspe, MSc.

Nadere informatie

www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie

www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie Maart 2012 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

update jan 2015 i T S X DE COLUMN 2 Hans Van de Looy

update jan 2015 i T S X DE COLUMN 2 Hans Van de Looy Your Security is Our Business 23 jan 2015 update DE COLUMN 2 Hans Van de Looy HET NIEUWS 3 BHS Part XIII 18 juni 2015 Workshop Hacken met een Teensy Voorkomen is beter dan genezen HET INTERVIEW 4 Tim Hemel,

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA

RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA JAARGANG 12 - juni 2013 - www.infosecuritymagazine.nl infosecurity magazine RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA OVER HET REAL-TIME MANAGEN VAN SECURITY EN COMPLIANCY MCAFEE KIEST VOOR WHITELISTING T-SYSTEMS:

Nadere informatie

WHITEPAPER MOBILE DEVICES

WHITEPAPER MOBILE DEVICES 2011 Innervate: november WHITEPAPER MOBILE DEVICES SMARTPHONES / OF BETER GEZEGD: SERIOUS BUSINESS FOR ICT MANAGERS Producenten van mobiele devices spelen meer en meer in op de gebruikersbehoefte om communicatie

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Inspireren en strategisch adviseren

Inspireren en strategisch adviseren Visie PQR op de IT van Morgen 2 Inspireren en strategisch adviseren Productivity-as-a-Service vormt de huidige uitdaging Verder in dit nummer: IT-Galaxy 2014: Start IT now! Strategie eerst, features later

Nadere informatie

Zekerheid over financiële webapplicaties

Zekerheid over financiële webapplicaties 1 Zekerheid over financiële webapplicaties Juni 2009 Scriptie als onderdeel van het afstuderen voor de Postgraduate opleiding IT Audit aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde aan

Nadere informatie