Intreeredes. Promoties. Onder de grond kijken 10 maart :00 uur Prof.dr. W.A. Mulder Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intreeredes. Promoties. Onder de grond kijken 10 maart 2006 15:00 uur Prof.dr. W.A. Mulder Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen"

Transcriptie

1 De intreeredes en alle promoties worden gehouden in de Aula van de TU Delft, Mekelweg 5, Delft Intreeredes Onder de grond kijken 10 maart :00 uur Prof.dr. W.A. Mulder Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Er zijn verscheidene technieken om onder de grond te kijken. Toepassingen zijn het opsporen van olie en gas of het in kaart brengen van diepere geologische structuren. Weerstandsmetingen of veranderingen in het plaatselijke zwaartekrachtsveld leiden tot tamelijke onscherpe beelden. Met geluid kan men veel scherper zien. Beeldvorming met geluid leidt tot bijzondere uitdagingen. Als golfvoortplanting op een vereenvoudigde manier wordt beschreven, zijn goede resultaten te verkrijgen. Daarbij moet wel een groot deel van de metingen weggepoetst worden. Vreemd genoeg ontstaan de problemen bij een nauwkeurigere beschrijving. De hiervoor benodigde computerkracht komt langzamerhand beschikbaar. De uitdaging is om rekenmethoden te bedenken die beeldvorming mogelijk maken bij nauwkeurig nabootsen van seismische golfvoortplanting. Faster, cheaper, better 22 maart :00 uur Prof.mr.dr.ir. S.C. Santema Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek Promoties Grondstoffen 03 maart :30 uur hr. X. Dupain scheikundig ingenieur promotor: Prof.dr. J.A. Moulijn (fac TNW) toeg.prom.: Dr.ir. M. Makkee (UHD-fac TNW) Fluid catalytic cracking. Feedstocks and mechanism Het Fluid Catalytic Cracking (FCC) proces is één van de belangrijkste operaties in een moderne raffinaderij. Traditioneel gezien is het ontwerp erop gericht om benzine te produceren uit zware oliefracties, maar als bijproducten worden ook diesel blends en waardevolle gassen (bijv. propeen en butenen) in aanzienlijke hoeveelheden geproduceerd. De milieuwetgeving, het feit dat oliebronnen schaarser en zwaarder worden, en de opkomst van alternatieve (duurzame) voedingen vragen om een evaluatie van de toepasbaarheid van het FCC proces in de toekomst. In dit promotieonderzoek is het kraakgedrag van aromaten en (aromatische) zwavelcomponenten bestudeerd. Daarnaast is de potentie van alternatieve voedingen, zoals wassen geproduceerd door het Fischer-Tropsch Synthesis (FTS) proces en plantaardige oliën, onderzocht. Voor dit doel is een laboratoriumschaal FCC riser reactor gebruikt, waarmee het mogelijk is om het kraakgedrag van deze voedingen onder verschillende procescondities te onderzoeken. Katalysator samenstelling, temperatuur, katalysator-olie verhouding, en verblijftijd zijn gevarieerd om inzicht te verkrijgen in de katalytische kraakmechanismen die plaatsvinden tijdens Fluid Catalytic Cracking. Dit maakt de optimalisatie van het verwerken van verschillende voedingen mogelijk. - Handbook of petroleum refining processes ed. by Robert A. Meyers, Fluid catalytic cracking V. Materials and technological innovations / ed. by M.L. Occelli and P. O Connor, Fluid catalytic cracking handbook : design, operation and troubleshooting of FCC facilities / by Reza Sadeghbeigi, 2000 Poreuze bouwmaterialen 10 maart :30 uur mw. B.A. Lubelli Laurea di dottore di Architectura, Politecnico di Milaan, Italië promotoren: Prof.ir. R.P.J. van Hees (fac Bk) en Prof.dr.ir. K. van Breugel (fac CiTG) toeg.prom.: Dr.ir. C.J.W.P. Groot (UHD-fac CiTG) Sodium chloride damage to porous building materials In dit onderzoek is schade door natriumchloride (NaCl) aan poreuze bouwmaterialen bestudeerd. Het doel was: i) meer inzicht in het schadeproces krijgen en ii) een effectieve kristallisatietest ontwikkelen. Er is onmiskenbaar aangetoond dat NaCl de hygrische uitzetting van een materiaal volledig verandert. Tijdens droging en kristallisatie van het zout treedt een onomkeerbare uitzetting op, die tot schade leidt. In aanwezigheid van een kristallisatie-inhibitor doet zich uitzetting noch schade voor. Het ontbreken van uitzetting gaat gepaard met een afwijkend kristallisatiepatroon: NaCl kristalliseert niet als een laag op de poriewanden, maar vormt in aanwezigheid van de inhibitor conglomeraten van kristallen die niet aan de ondergrond hechten. Deze resultaten hebben geleid tot een nieuwe theorie voor het schademechanisme, gebaseerd op de mechanische interactie tussen zout en poriewand. Zoutlaagjes blijken in staat spanningen op de poriewand over te brengen en zodoende uitzetting te veroorzaken; dit effect treedt niet op indien het zout kristalliseert zonder aan het materiaal te hechten. Het onderzoek heeft zich tevens gericht op het probleem van zoutschade in de praktijk. Gebouwen waarin zich schade door NaCl voordeed zijn onderzocht. Er zijn criteria geformuleerd voor de bepaling van het risico op zoutschade. Hieruit zijn richtlijnen herleid voor geschikte conserveringstechnieken. Bovendien is een effectieve NaCl-kristallisatietest ontwikkeld. Door middel van deze test is het mogelijk om in enkele maanden tijd onder laboratoriumcondities het schadeproces te simuleren dat zich in de praktijk in enkele jaren voordoet. De test vormt een belangrijk hulpmiddel bij de keuze van de meest geschikte materialen voor zowel nieuwe gebouwen als restauratieprojecten. Hydrogenering 13 maart :00 uur hr. D. Klomp doctorandus in de scheikunde promotor: Prof.dr. R.A. Sheldon (fac TNW) toeg.prom.: Dr.ir. J.A. Peters (UHD-fac TNW) Transfer hydrogenations and kinetic resolutions 1

2 - Catalysis of organic reactions by John R. Jr. Sowa, Handbook of heterogeneous catalytic hydrogenation for organic synthesis / by Shigeo Nishimura, 2001 Stalen brugdekken 13 maart :30 uur hr. T.O. Medani MSc in Road Engineering promotor: Prof.dr.ir. A.A.A. Molenaar (fac CiTG) Design principles of surfacings on orthotropic steel bridge decks Dit proefschrift behandelt het onderzoek naar het gedrag van deklagen op orthotrope stalen brugdekken. De reden voor dit onderzoek ligt in de problemen die bij dit type constructie frequent ontstaan, zoals scheurvorming en spoorvorming in de deklaag en aan vermoeiing gerelateerde scheurvorming in de stalen dekplaat. Een uitgebeid meetprogramma is uitgevoerd op drie mogelijke slijtlaagmaterialen, namelijk gietasfalt, guss-asfalt en een open kunststofgebonden materiaal. Tevens zijn proeven uitgevoerd op een bitumineus membraan dat in 2000 op de Moerdijkbrug is gebruikt om de asfalt deklaag aan de stalen dekplaat te hechten. De resultaten van het proefprogramma zijn geanalyseerd om het complexe mechanische gedrag van de verschillende deklaagmaterialen en het bitumineuze membraan te beschrijven. Binnen het kader van dit onderzoek zijn modellen ontwikkeld die de respons van de deklaagmaterialen beschrijven. Onder andere een universeel model dat de tijdtemperatuur karakteristieken van vele wegenbouwmaterialen kan beschrijven. Alle ontwikkelde modellen zijn opgenomen in het eindige elementen pakket CAPA-3D dat eerder is ontwikkeld aan de Technische Universiteit Delft. Voor de verificatie van de verschillende modellen is gebruik gemaakt van de resultaten van laboratoriumproeven en full-scale metingen in de LINTRACK installatie voor het versneld belasten van verhardingen. Een wetenschappelijke benadering waarbij het niet-lineaire gedrag van de materialen, de geometrie en de belasting goed zijn gemodelleerd, is gebruikt voor het verkrijgen van inzicht in de interactie tussen de verschillende componenten van de constructie en het voertuig bij verschillende temperaturen. Een duidelijk nadeel van de wetenschappelijke benadering is dat deze voor routinematige analyses en ontwerp van de constructie te geavanceerd en te duur is. Om deze reden is een praktisch ontwerp concept voorgesteld. In dit concept zijn de geometrie en de belasting goed gemodelleerd en is het materiaalgedrag vereenvoudigd. Adaptie 14 maart :00 uur hr. I.J. Haratcherev Master of Automatic and System Engineering, TU Sofia, Bulgarije promotoren: Prof.dr.ir. H.J. Sips (fac EWI) en Prof.dr.ir. R.L. Lagendijk (fac EWI) toeg.prom.: Dr. K.G. Langendoen (UHD-fac EWI) Application-oriented link adaption - Rule-based evolutionary online learning systems : a principled approach to LCS analysis and design by Martin V. Butz, Fuzzy-neuro approach to agent applications : from the AI perspective to modern ontology by Raymond S.T. Lee, Theory of neural information processing systems by A.C.C. Coolen, 2005 Word gesynchroniseerd! 14 maart :30 uur hr. F.E.H.M. Smulders ingenieur luchtvaart en ruimtevaart promotoren: Prof.dr.ir.J.A. Buijs (fac IO) en Prof.dr.ir. C.H. Dorst (U. of Techn. Sydney, Australië) Get synchronized. Interactions between product development and manufacturing Cyaanhydrinen 20 maart :30 uur hr. L. Veum, sivilingeniør Norwegian U. of Science and Technology, Trondheim promotor: Prof.dr. R.A. Sheldon (fac TNW) The preparation of enantiopure and cyanohydrins and their hydrogenation - Catalysis of organic reactions, John R. Jr. Sowa, Organic synthesis : concepts and methods / by Jürgen- Hinrich Fuhrhop and Guangtao Li, 2003 Chirurgen 22 maart :30 uur hr. J.E.N. Jaspers werktuigkundig ingenieur promotoren: Prof.dr.ir. C.A. Grimbergen (fac 3mE) en Prof. dr.mr. B.A.J.M. de Mol (U. van Amsterdam) Simple tools for surgeons De Minimaal-Invasieve Chirurgie (MIC), ook wel sleutelgat operaties genoemd, is veel minder belastend voor de patiënt en geeft een beter cosmetisch resultaat dan de open chirurgie. Voor de chirurg is het uitvoeren van MIC juist erg lastig. De oog-hand-coördinatie is verstoord doordat de chirurg moet operen via een 2D beeld op een monitor, de videocamera bediend wordt door een assistent en er gewerkt moet worden met lange en starre instrumenten met weinig bewegingsvrijheid. De bestaande robot systemen, die ontwikkeld zijn om de hier genoemde problemen op te lossen, zijn complex, duur en geven niet de gewenste (kracht)terugkoppeling aan de chirurg. Het doel van het promotie onderzoek van Jaspers was om eenvoudige mechanische alternatieven te ontwikkelen voor de complexe robotica en deze ook (pre)klinisch te evalueren. In het AMC zijn daartoe de afgelopen jaren samen met chirurgen twee instrumenten ontwikkeld en geëvalueerd. Het eerste instrument is een mechanische veergecompenseerde camera- en instrumenthouder voor MIC, als alternatief voor de robot camerahouder. Hiermee kan de chirurg de camera zelf bedienen, waardoor het mogelijk is de operatie zonder hulp van een (camera)assistent uit te voeren. Een klinische studie met deze houders toonde aan dat solo chirurgie mogelijk was en dat dit zelfs voordelen had ten opzichte van opereren met een assistent. Het tweede instrument is een mechanische manipulator voor 2

3 het bedienen van instrumentarium voor MIC, op een instructievere manier en met extra bewegingsgraden ten opzichte van de bestaande instrumenten voor MIC. Deze mechanische manipulator is daarmee vergelijkbaar met de chirurgische robotica, maar dan op een eenvoudige en goedkopere manier. In een preklinische studie met onervaren medische studenten is de manipulator vergeleken met het bestaande (starre) instrumentarium. Deze studie liet zien dat er met de manipulator veel minder handelingen nodig waren en minder fouten werden gemaakt dan met de bestaande instrumenten, bij het uitvoeren van taken. De hoofdconclusie van mij proefschrift is dan ook dat de ontwikkelde eenvoudige instrumenten een prima alternatief kunnen zijn voor robotsystemen. - Electroanalytical methods for biological materials ed. by Anna Brajter-Toth and James Q. Chambers, Physical chemistry of biological interfaces ed. by Adam Baszkin and Willem Norde, Emulsions, foams, and thin films ed. by K.L. Mittal and Promod Kumar, 2000 Metalen films 27 maart :30 uur hr. N. Shamsutdinov engineer physicist Moscow State TU, Rusland promotor: Prof.dr. B.J. Thijsse (fac 3mE) toeg.prom.: Dr. A.J. Böttger (UHD-fac 3mE) A study of the mechanical behaviour of nanocyrstalline metal films - Standard handbook of biomedical engineering and design ed. by Myer Kutz, Introduction to biomedical engineering by John D. Enderle, Biomedical instrumentation technology and applications by R.S. Khandpur, Design and development of medical electronic instrumentation : a practical perspective of the design, construction, and test of medical devices by David Prutchi, Biomedical engineering principles by Arthur B. Ritter, 2005 Vloeibare fase 22 maart :00 uur hr. G.M. Hamminga scheikundig ingenieur promotor: Prof.dr. J.A. Moulijn (fac TNW) The feasibility of liquid-phase in situ vibrational spectroscopy for kinetics elucidation and heterogeneous catalyst discovery - Concepts of modern catalysis and kinetics by I. Chorkendorff and J.W. Niemantsverdriet, Spectroscopy of transition metal ions on surfaces / ed. by Bert M. Weckhuysen, Pascal Van Der Voort and Gabriela Catana, 2000 Proteïnen 27 maart :00 uur mw. J. Efimova magister in Physics, ST. Petersburg State U., Rusland promotor: Prof.dr. G.J. Kearley (fac TNW) toeg.prom.: Dr.ir. A.A. van Well (UHD-fac TNW) Proteins at surfaces - Nanoclusters and nanocrystals ed. by Hari Singh Nalwa, Polymer films with embedded metal nanoparticles by Andreas Heilmann, The physical properties of thin metal films by G.P. Zhigal skii and B.K. Jones, Handbook of thin-film deposition processes and techniques : principles, methods, equipment, and applications / ed. by Krishna Seshan, 2002 Studium Generale Nederland distributieland: een risicovolle onderneming 02 maart :45 uur Locatie Faculteit CiTG zaal F, Stevinsweg 1, Delft Door Albert Pols De bezwering van de congestie op de vaderlandse wegen is een terugkerend ritueel in de Haagse politiek. Tolpoortjes, dubbeldekswegen, rekeningrijden, vrachtvervoer over de Betuwelijn, zijn de daarbij horende toverwoorden. Niet alleen het personenvervoer, zeker het almaar uitdijende transport in en vanuit Nederland zelf lijkt nauwelijks ter discussie te staan. De vanzelfsprekendheid van Nederland als poort van Europa met de daarbij behorende investeringen zoals recentelijk de tweede Maasvlakte is voor de politiek onproblematisch. Toch is er een groeiend aantal, dat vraagtekens zet bij het concept hoe meer tonnen hoe meer vreugd. Niet alleen vanwege milieutechnische, maar ook vanwege economische risico s. De milieueffecten van transportstromen van derden door Nederland leveren een permanente onbetaalde rekening op en de waarde die Nederland toevoegt aan de massale goederenstroom die ons land passeert is betrekkelijk laag. Wordt het niet eens tijd dat Nederland de zinnen verzet? Opmerking: Dit programmaonderdeel is in samenwerking met de studievereniging Praktische Studie georganiseerd, ter gelegenheid van de viering van de 122e dies dat in het teken staat van RISICO. Voor dit onderwerp is ook het VVD- 3

4 kamerlid Hofstra uitgenodigd om in diezelfde week te worden geinterviewd. Let op verdere aankondigingen via Prof. dr. ir. Albert Pols is hoogleraar planning bij Civiele Techniek, adviseerde de regering in 1997 over de internationale concurrentiekracht en mainportstrategie en werd onlangs door minister Peijs benoemd tot lid van het Critical Review Team, dat de nut- en noodzaakdiscussie over de Zuiderzeelijn vroegtijdig inhoudelijk en procesmatig wil versterken door vragen, kritiek, opinies, kennis en expertise. Echt of nep? De invloed van context en connotatie op de beleving van materialen 06 maart :15 uur Locatie Speakers, Burgwal 45 t/m 49, Delft Door Wim Poelman en Elke den Ouden Veel mensen vinden dat materialen uit de natuur eigenlijk betere eigenschappen hebben dan bijvoorbeeld kunststofmaterialen. Die beleving is deels gebaseerd op associatie met wat men kent. Misschien is dit er de oorzaak van dat veel nieuwe materialen worden geïntroduceerd in combinatie met de beeldtaal van bestaande vaak natuurlijke producten. Kunststoffolies kregen een leerstructuur (skai), laminaatparket kreeg een houtstructuur, plastic achterlichten werden gemetalliseerd, kunststof aanrechtbladen kregen een natuursteen look enzovoort. Over het algemeen beschouwen ontwerpers deze ontwikkeling als negatief: t is imitatie en dus nep! We kunnen het echter ook positief beschouwen. We leren van de rijkdom van de natuurlijke vormentaal en passen deze toe in onze producten. Daarnaast stelt technologie ons nu juist ook in staat om dingen te doen die niet zijn terug te vinden in de natuur. Voorbeelden zijn metallic effecten, kunstmatige texturen en vele manieren van materiaalcombinatie. Bij een bedrijf als Philips wordt hier voortdurend mee geëxperimenteerd, waarbij nieuwe beelden ontstaan, die vervolgens worden toegevoegd aan onze herinnering en op hun beurt van invloed zijn op de beleving van de producten van de toekomst. Wim Poelman is lector Product Design & Engineering aan de Hogeschool Utrecht en daarnaast associate professor aan de leerstoel Productontwikkeling van de Faculteit Bouwkunde van de TU-Delft. Hij is onder andere oprichter van het vaktijdschrift Product en was bestuurslid van de Bond voor Materialenkennis. Elke den Ouden is Managing Consultant van de groep Product Innovation binnen Philips Applied Technologies, deze groep van 25 consultants geeft advies aan de diverse bedrijfsonderdelen binnen Philips, maar ook daarbuiten. Daarnaast is zij associate professor in de vakgroep Quality & Reliability Engineering van de faculteit Technology Management van de TU Eindhoven, waarin zij nauw samenwerkt met de faculteit Industrial Design. Workshop: presentatievormgeving: Photoshop en InDesign 07, 14, 21 en 28 maart :00 uur Locatie Faculteit IO, zaal 2B.63, Landbergstraat 15, Delft Kosten 45,- (Alleen voor studenten en aio s toegankelijk) Door Carla Feijen Opmerking: Computerervaring vereist. Maximaal 11 deelnemers. Totaal vier bijeenkomsten (7, 14, 21 en 28 maart) Uitgaande van praktijksituaties van ontwerpende ingenieurs wordt geleerd hoe je de grafische vormgeving programma s Photoshop en Indesign kunt gebruiken. Verondersteld wordt dat basiskennis van Photoshop bij de deelnemers aanwezig is. Hierop voortbordurend worden technieken aangeboden om een goed vormgegeven presentatietekening, poster of reader te kunnen maken. Ook wordt geleerd ontwerpen toegankelijk te maken voor verschillende media: hoe je het geschikt maakt om te laten drukken of printen of hoe je er een pdf van maakt met navigatiemogelijkheden voor een digitale presentatie via het internet of met een beamer. Om aan te kunnen sluiten op het al aanwezige niveau van de verschillende deelnemers, zal er veel gelegenheid zijn om met eigen praktijkvragen te komen. Naast technieken van de computerprogramma s in Photoshop en Indesign (zie voor uitgebreidere omschrijving is er aandacht voor typografie en vormgeving. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze materiaal meenemen om aan hun eigen praktijkvoorbeelden te kunnen werken. De lessen zijn gericht op het vinden van eigen oplossingen en het met elkaar delen daarvan. Carla Feijen is beeldend kunstenaar en grafisch vormgever en heeft ruime ervaring met lesgeven in beeldbewerkingsprogramma s op de computer. Kunststof leeft! Een blik in de toekomst 07 maart :45 uur Locatie Faculteit IO, Van der Grintenzaal, Landbergstraat 15, Delft Door Sjef de Bruijn Een wereld zonder kunststoffen is onvoorstelbaar, maar onvoorstelbaar is ook welke mogelijke kunststoftoepassingen in producten nog voor ons liggen. Het imago van een materiaal is zo goed als zijn toepassing. Kunststoffen hebben hun imago van goedkoop en kwetsbaar inmiddels al lang achter zich en spelen inmiddels een leidende rol in de nieuwste technologische ontwikkelingen. In de lezing worden verschillende voorbeelden gegeven van huidige razendsnelle (materiaal)ontwikkelingen en nieuwe mogelijke producttoepassingen die daardoor ontstaan. De uitdaging voor de ontwerpende ingenieur ligt in het doorzien van deze nieuwe productkansen. Met voorbeelden die aansluiten bij de megatrends in de markt en over alle vakgebieden verspreid, wordt de toehoorder geprikkeld. De vraag wat er gebeurt als petroleum de grondstof voor traditionele kunststoffen uitgeput raakt wordt niet geschuwd. Sjef de Bruijn is hoogleraar Industrieel Ontwerpen in het bijzonder Construeren met Kunststoffen aan de TU Delft. Hij promoveerde daar op het gebied van de verwering van kunststoffen. Sinds 2002 is hij als director R&D verantwoordelijk voor de productontwikkeling bij Environmental Solutions Europe, producent en verkoper van afvalsystemen, 4

5 zoals de bekende 2-wiel containers. Vrouwen hebben wèl humor 08 maart :45 uur Locatie Faculteit Techniek, Bestuur en Management Jaffalaan 5, Delft Door Cabaretduo Rots Hoe auditeer je eigenlijk voor de vaginamonologen? Hoe zorg je dat je niet wordt aangerand door gehandicapten? Wat is lekkerder, een rubber kip of een Leidse kip? Cabaretduo Rots bestaat uit Irene van der Aart en Paulien Cornelisse. Beide artiesten verdienden hun sporen in de stand-up comedy, maar sinds vijf jaar maken zij de nationale podia onveilig met absurde, pijnlijke humor waar niemand beter van wordt. Lachen, dat wel. Gezond? Nee, niet bepaald. Van der Aart en Cornelisse willen graag dat het gezellig wordt, maar niet meer dan strikt noodzakelijk. Nadat ze de jury van het Leids Cabaret Festival fysiek bedreigd hadden, verklaarde deze dat Rots beschikte over talent, durf en lef. Om ook nog geëngageerd te lijken zong Rots daarna een benefietlied voor de korenwolf. Speciaal voor Vrouwendag komt cabaretduo Rots optreden in Delft. Helemaal dichtgetikt, b vo! Foute mannen 08 maart :15 uur Locatie Het Meisjeshuis, Oude Delft 112, Delft Door Carolien Roodvoets Vrouwen en mannen opgepast! Carolien Roodvoets is in het Meisjeshuis om foute mannen, inclusief hun partners, te ontmaskeren. In haar lezing portretteert zij een bont gezelschap, variërend van jaloerse en dwangmatige mannen tot seksueel perverse en narcistische types. Waarin schuilt toch hun aantrekkingskracht en waarom bouwen vrouwen keer op keer hun relatie op het drijfzand van zo n man? Ook toegankelijk voor goeie kerels. Drs. Carolien Roodvoets is psychotherapeute en seksuologe. Zij publiceerde De Duivelsdriehoek; ver de gevaren en verleidingen van het veemdgaan en zeer recent Het monsterverbond; de antrekkingskracht van foute mannen. Film: Lyrisch Nitraat 09 maart :30 uur Locatie Filmhuis Lumen, Doelenplein 5, Delft Toegang 7 (studenten), 5 (jongeren en senioren) Regie Peter Delpeut Vooraf: Screaming Layers (2002, 8.30 min) van Fred Pelon (Nl) waarin de plastic drager het celluloid van de film het enige onderwerp wordt (www.fredpelon.nl) en Our Imflammable film Heritage (1994, 22 min, 16 mm) handelend over filmconservering). Lyrisch Nitraat is een film die als een muziekstuk gecomponeerd bestaat uit filmfragmenten uit de periode uit het Desmet-Archief van het Nederlands Filmmuseum. Met zowel speelfilm- als documentaire materiaal uit vele landen mondt dit eerbetoon aan de vroege cinema via de thema s cinema, passie en de dood uit in een beschouwing over de vergankelijkheid van (de materialiteit van) film zelf. Voor het volledige programma en de gegevens van de spreker die wordt uitgenodigd om over filmconservering te spreken: zie Plastic denken: Reflexiviteit van de oppervlakte 13 maart :15 uur Locatie Speakers, Burgwal 45 t/m 49, Delft Door Piet Molendijk In de jaren zestig en zeventig brak plastic door. Niet alleen werd het dagelijks leven overspoeld met nieuwe plastic producten; het materiaal werd een metafoor voor een tijdperk. Andy Warhol verhief de serieproductie tot kunst. Op een politiek niveau lijkt de impact van de massaproductie van plastic materialen zich te spiegelen in het hedendaagse consumentisme. Plastic is meer dan een materiaal; het kent filosofische en culturele dimensies. Plastic leert anders voelen en kijken en heeft zo ook het denken veranderd. De eerste uitdrukkingen daarvan vinden we in de filosofie van Gilles Deleuze & Félix Guattari. In de lezing zal met het Deleuziaanse begrip assemblage aangetoond worden dat ondanks de massaproductie plastic een eigen individualiteit kent in een systeem dat primair bestaat uit relaties en verbindingen. Het is opvallend dat in het daaropvolgende digitale tijdperk hun filosofische inzichten uitermate inspirerend blijken in de architectuur, de kunst, design en vooral in de nieuwe media. In de lezing zal deze populariteit worden toegelicht en bekritiseerd. Dat plastic een harde materiele voorwaarde is voor de digitaliteit, is geen bijkomstigheid. Betoogd zal worden dat plastic als materie een eigen reflexiviteit kent, die samenhangt met de mediale reflexiviteit die elk onderscheid tussen individualiteit en collectiviteit doortrekt. Piet Molendijk is cultuurfilosoof en verbonden aan het Centrum voor Filosofie & Kunst (CFK) van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Busexcursie naar General Electric Plastics in Bergen op Zoom 14 maart :45 uur voor studenten, anderen 10 OPMERKING: Plaats van vertrek wordt te zijner tijd bekendgemaakt General Electric is een multinational die wereldwijd in meer dan 100 landen opereert. Het bedrijf, dat zijn oorsprong heeft in de Verenigde Staten, bestaat al meer dan 100 jaar. Wereldwijd heeft General Electric werknemers in dienst. General Electric bestaat uit verschillende technologie-, productie- en servicebedrijven. De chemische divisie van de organisatie is GE Advanced Materials (GEAM). Naast siliconenkit worden hier plastic halffabrikaten gefabriceerd, 5

6 die bijvoorbeeld worden toegepast in de electronica (behuizingen voor mobiele telefoons, televisiekasten, CD s en DVD s) en de auto-industrie (bumpers, dashboarden). In Bergen op Zoom is de Europese hoofdvestiging van GEAM. Er werken hier ongeveer 1450 mensen. We zullen bij ons bezoek kennis maken met de portfolio en de strategie van dit bedrijf. Tijdens de rondleiding zal GE voor ons kiezen uit de volgende onderwerpen/lokaties: Nieuwe materialen; laboratoria (bv. waar klantspecifieke blends worden gemaakt); produktieblends; hoe kunststoffen worden gemaakt; het kunststofbegrip en de esthetische ervaring daarvan (+ verschuivingen daarin); productie-plant. Deze excursie werd georganiseerd i.s.m. de Reliability and Durability Group van de faculteit Industrieel Ontwerpen en werd mede mogelijk gemaakt door steun van Studium Generale Delft, de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft en GEAM Bergen op Zoom. Inschrijven (en betalen) vanaf met een copie van je collegekaart via ( ) van de afdeling Personal Energy Systems (PES) van de faculteit IO. De aanmeldingen (max. 50) worden op volgorde van binnenkomst aangenomen. De eerste 20 plaatsen zijn gereserveerd voor studenten van Industrieel Ontwerpen. Telefonische opgave is niet mogelijk. In je bevestigingsmail kun je indien van toepassing lezen op welk rekeningnummer je het inschrijfgeld kunt storten. Workshop: Toekomst van communicatie Plastic onder de huid 15 maart :30 uur Locatie Faculteit IO, ontwerpstudio 1, 2 en 3, Landbergstraat 15, Delft Toegang Studenten 15, niet-studenten 30 door Ilse van Kesteren en Gijs Bakker Computers zullen overal zijn. We zullen continu in contact staan met miniatuur, draadloze, erg mobiele, powervolle en hoogst gepersonaliseerde apparaten die altijd in verbinding staan met elkaar. Deze computers zullen eerst op de markt komen als horloges of sieraden met de power van een personal computer of mobiele telefoon, later zullen we computers in onze kleren hebben en mogelijk ook geïmplanteerd onder onze huid. (Uit: Technology Forecasts) Twee workshop-avonden met een hoog interactief karakter waarbij deelnemers zullen kennismaken met trends op communicatiegebied, de mogelijkheden met kunststoffen en waarbij ze zelf kunnen mee-ontwerpen aan de toekomst van communicatie. De eerste avond zal in het teken staan van de bovenstaande trends en legt uit hoe kunststoffen bijdragen aan onder andere het persoonlijker maken van producten. Daarnaast zullen deelnemers actief ideeën aandragen over hoe zij zien dat in de toekomst gecommuniceerd zal worden. Tijdens de tweede avond zullen de deelnemers deze ideeën omzetten in innovaties met behulp van de systematische innovatiemethodologie TRIZ (Theory of Inventive Problemsolving). Het doel van deze avonden is om te laten zien hoe technologische ontwikkelingen invloed hebben op ons dagelijks leven maar ook om te laten zien hoe je eigen ideëen kunt identificeren, zodat deze kunnen worden vergeleken met (andere) industrieën en instituten die voor een vergelijkbaar vraagstuk succesvolle oplossingen hebben gevonden. Kunststofmaterialen vormen de rode draad tijdens de twee avonden. Ilse van Kesteren startte na haar afstuderen aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft haar promotieonderzoek Materials Selection in Product Design. Gijs Bakker is expert in innovatie en creativiteit. Hij is medeoprichter van CREAX; gespecialiseerd in patentbeleid. Inmiddels is CREAX overgegaan in Innovative Partners (www. innovativepartners.nl) Workshop: The Plastic Experience 18 maart :30 uur Locatie Cultureel Centrum Mekelweg 10, Delft Toegang: Studenten 10, medewerkers en alumni 10, anderen 20 Tijdens onderzoek voor het evenement Proud Plastics (www. proudplastics.com) hebben Marieke Sonneveld en Liesbeth Bonekamp de beleving van kunststoffen in kaart gebracht en hier een plastic experience guide mee ontwikkeld. Aan de hand van deze guide zullen workshopdeelnemers de verschillende kanten van materiaalbeleving ervaren. Je beleeft een materiaal altijd in een toepassing. Tijdens de workshop zullen daarom allerhande objecten aanwezig zijn om aan te voelen, ruiken, horen en naar te kijken. Deelnemers moeten zelf ook op zoek gaan en worden gevraagd om zelf kunststof producten mee te nemen. Doel van de workshop is dat deelnemers aan het eind niet alleen een overzicht hebben van de belevingsaspecten van kunststoffen, maar dit ook kunnen relateren aan eigen (zintuiglijke) ervaringen. Net als in een workshop wijnproeven: je leert er niks als je alleen naar de verhalen luistert, zonder zelf te hebben geproefd. Marieke Sonneveld is industrieel ontwerper en als onderzoeker en docent werkzaam bij de Faculteit Industrieel ontwerpen van de TU Delft. Haar promotieonderzoek is gericht op de tactiele beleving van producten. Voorts heeft ze haar eigen bureau Tactile Affairs. Liesbeth Bonekamp is industrieel ontwerper en als partner werkzaam bij MAX Strategy by Design. Ze was initiator van Eternally Yours, waarvan Proud Plastics een demonstratieproject was. Dit project werd later overgenomen door MAX (www.proudplastics.com). Sportieve materiaal technologie: voor goud gaan! 18 maart :00 uur Locatie Sportcentrum, Mekelweg 8, Delft Door Warner Nauta en Nando Timmer Nieuwe materiaalontwikkelingen kunnen bijdragen aan de prestaties van sporters. Licht en sterk zijn belangrijk in de sport en dus zijn toepassingen van lichte (vezelversterkte) kunststoffen interessant. Voorbeelden hiervan zijn intelligente en aerodynamische kleding, superlichte fietsframes en -helmen, tennis en squashrackets, surfplanken, ski s en superlichte portschoenen. Maar het is niet alleen de combinatie licht en sterk die een rol speelt; met een sterk buigzame 6

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. TU Delft. Highlights

Technische Universiteit Delft. TU Delft. Highlights Technische Universiteit Delft TU Delft Highlights Hoogtepunten uit 2010 TU Delft Highlights Hoogtepunten uit 2010 Inhoudsopgave 04 Voorwoord 06 TU Delft in het nieuws Onderzoek Onderwijs Jan van der Tempel,

Nadere informatie

Programmablad Zuid. Januari 2015 - Juli 2015

Programmablad Zuid. Januari 2015 - Juli 2015 Programmablad Zuid Januari 2015 - Juli 2015 PROGRAMMA 08 jan lecture Advances in Syngas Production and its Utilization 13 jan Welkomstbijeenkomst nieuwe leden, voorafgaand aan: 13 jan Nieuwjaarsreceptie,

Nadere informatie

United We Stand - Open diensteninnovatie

United We Stand - Open diensteninnovatie Management Tools United We Stand - Open diensteninnovatie In samenwerking met: prof. dr. Tom Elfring dr. Marius Rietdijk dr. Alexander Alexiev Amsterdam Center for Service Innovation (AMSI) Vrije Universiteit

Nadere informatie

SSC-ICT en Onderzoek

SSC-ICT en Onderzoek Technische Universiteit Delft SSC-ICT en Onderzoek Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek met ICT Delft University of Technology SSC-ICT en Onderzoek 1 Opdrachtgever: Directie SSC-ICT Redactie: C.G.

Nadere informatie

Volop beweging in de toekomst van Verkeer en Vervoer

Volop beweging in de toekomst van Verkeer en Vervoer VI / 2 16 06 2008 FACULTEIT TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT Guus Berkhout Officier in de Orde van Oranje-Nassau Prof.dr.ir. A.J. Berkhout ontving in Den Haag een Koninklijke onderscheiding uit handen van

Nadere informatie

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen NETWERKBIJEENKOMST 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven Informatie bedrijven en instellingen Inhoud Inleiding... 3 Bedrijven op de netwerkbijeenkomst... 3 Aangemelde bedrijven... 4 Benteler... 5 Celmar Engineering...

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 september 2010. .magazine. infrastructurele netwerken in Europa. Themanummer: assetmanagement

Jaargang 3, nr. 1 september 2010. .magazine. infrastructurele netwerken in Europa. Themanummer: assetmanagement Jaargang 3, nr. 1 september 2010.magazine infrastructurele netwerken in Europa Themanummer: assetmanagement Inhoudsopgave HubHolland.Magazine, jaargang 3, nr. 1 september 2010 4 Een integrale aanpak Jenne

Nadere informatie

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience Roy Derriks 0799407 Scriptie V1.3 Mobiele User Experience Inhoudsopgave Hoofdstuk #1 Inleiding 1.1 Inleiding.. 4 1.2 Achtergrond informatie.. 4 1.3 Probleemstelling... 4 1.4 Doelgroep.. 5 1.5 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Org 2.0. De organisatie van de toekomst. Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie. Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc

Org 2.0. De organisatie van de toekomst. Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie. Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc Org 2.0 De organisatie van de toekomst Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc Domein: Onderneming en arbeid Uitgave: oktober 2011 www.hiteq.org

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

viewpoint: cloud computing woningcorporatie 2.0 het nieuwe werken nieuw katern:.ego weblog

viewpoint: cloud computing woningcorporatie 2.0 het nieuwe werken nieuw katern:.ego weblog M a g a z i n e v o o r I n f o r m a t i e m a n a g e m e n t Adoptie van High-tech innovatie viewpoint: cloud computing woningcorporatie 2.0 het nieuwe werken nieuw katern:.ego weblog J a a r g a n

Nadere informatie

Een verkenning naar toepassingsmogelijkheden bij de overheid

Een verkenning naar toepassingsmogelijkheden bij de overheid Rapid Prototyping Een verkenning naar toepassingsmogelijkheden bij de overheid Prototyping is problemen oplossen. Het is een cultuur en een taal. Men kan vrijwel alles prototypen wat telt is het ontwerp

Nadere informatie

ConSensor 2.0 Slimmer bouwen. ConSensor 2.0. met beton

ConSensor 2.0 Slimmer bouwen. ConSensor 2.0. met beton ConSensor 2.0 Slimmer bouwen ConSensor 2.0 Slimmer met beton bouwen met beton Inhoud Voorwoord Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Ontwikkelingen op het gebied van beton...6 Productie van gekromde betonelementen...9

Nadere informatie

Samen voor verbetering

Samen voor verbetering jaargang 28 Themanummer 2015 Innoverende Kwaliteit Periodiek van de Kwaliteitskring Twente Samen voor verbetering BUSINESS IMPROVEMENT ADVIES, TRAINING & IMPLEMENTATIE Organisatieontwikkeling Procesverbetering

Nadere informatie

BIG DATA SAMENVATTING ANALYSEFASE

BIG DATA SAMENVATTING ANALYSEFASE NATIONALE DENKTANK 2014 BIG DATA SAMENVATTING ANALYSEFASE INHOUDSOPGAVE 1. Stichting de Nationale DenkTank PAGINA 3 Nationale DenkTank 2014 PAGINA 4 2. Big Data en de vier onderzoeksdomeinen PAGINA 5 2.1

Nadere informatie

OBJECT ORIENTED ESTImATING DE FUNCTIE I-TOOL NEDERLANDS ONTwIKKELTRAJECT VALUE management

OBJECT ORIENTED ESTImATING DE FUNCTIE I-TOOL NEDERLANDS ONTwIKKELTRAJECT VALUE management VAKBLAD VOOR COST AND VALUE ENGINEERS JAARGANG 2 NUMMER 3 ApRil 2013 JOURNAL FOR COST AND VALUE ENGINEERS YEAR 2 NUMBER 3 ApRil 2013 DUURzAAmhEID EN DE methode ECOCOSTS/VALUE RATIO BUSINESSCASE DUURzAmE

Nadere informatie

ICT en TOPSECTOREN. ICT als Innovatie As

ICT en TOPSECTOREN. ICT als Innovatie As ICT en TOPSECTOREN ICT als Innovatie As ICT als Innovatie As binnen de Topsectoren Onlangs publiceerde het Ministerie van EL&I de Bedrijfslevenbrief. In deze notitie wordt het economische beleid voor de

Nadere informatie

Inspireren en strategisch adviseren

Inspireren en strategisch adviseren Visie PQR op de IT van Morgen 2 Inspireren en strategisch adviseren Productivity-as-a-Service vormt de huidige uitdaging Verder in dit nummer: IT-Galaxy 2014: Start IT now! Strategie eerst, features later

Nadere informatie

Beveiligingsproblemen niet op te lossen met alleen techniek

Beveiligingsproblemen niet op te lossen met alleen techniek V / 4 15 12 2007 FACULTEIT TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT COEN VAN GULIJK (SECTIE VEILIGHEIDSKUNDE) Beveiligingsproblemen niet op te lossen met alleen techniek Vlnr.: Rob van Vliet (technisch directeur

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 De helicopterview van STABU: Van bestekschrijven naar slim specificeren Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen VOORWOORD INHOUD voorwoord inhoud

Nadere informatie

Leren van ondernemers in de module Management van leghennen in alternatieve systemen

Leren van ondernemers in de module Management van leghennen in alternatieve systemen Leren van ondernemers in de module Management van leghennen in alternatieve systemen Een case studie ter onderbouwing en verder ontwerp van Inspirerende Leeromgevingen voor ondernemers. Patricia Gielen

Nadere informatie

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 3 2013. -printing

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 3 2013. -printing De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 3 2013 -printing en credit management Vertrekkend NVI-voorzitter Jet Creemers: De WIK is en blijft fout

Nadere informatie

Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving. Een agenda voor de toekomst. 1. Inleiding

Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving. Een agenda voor de toekomst. 1. Inleiding Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving Een agenda voor de toekomst 1. Inleiding De voortschrijdende digitalisering van onze samenleving heeft gevolgen voor onze economie, voor onze veiligheid,

Nadere informatie

Risicogestuurd. in de praktijk. Martin van Staveren. in de praktijk. Martin van Staveren. Martin van Staveren

Risicogestuurd. in de praktijk. Martin van Staveren. in de praktijk. Martin van Staveren. Martin van Staveren Martin van Staveren Martin van Staveren Risicogestuurd werken in de praktijk Met talrijke voorbeelden en concrete tips is dit praktijkboek een onmisbare gids om, met alle veranderingen en onzekerheden

Nadere informatie

Theo Toonen nieuwe decaan faculteit TBM

Theo Toonen nieuwe decaan faculteit TBM VI / 1 17 03 2008 FACULTEIT TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT Milton Mueller eerste XS4All hoogleraar bij TU Delft Internetprovider XS4All heeft een driejarige leerstoel in het leven geroepen bij de TU Delft.

Nadere informatie

Op weg naar innovatiekracht

Op weg naar innovatiekracht Op weg naar innovatiekracht Technisch innoveren en ondernemen als continu proces Ir Inge Oskam Lector Technisch Innoveren & Ondernemen Hogeschool van Amsterdam Openbare les uitgesproken op 11 maart 2009

Nadere informatie