Londbouw. Notuurbeheer. Milieu. Kwekerij De Commandeur. T.a.v. de heer H. Kroes Westgaag 42a 3155 DG MAASLAND. Tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Londbouw. Notuurbeheer. Milieu. Kwekerij De Commandeur. T.a.v. de heer H. Kroes Westgaag 42a 3155 DG MAASLAND. Tel: 06-51520377"

Transcriptie

1 e Londbouw lol 3)lh ~:~ u ~O o ~ ouurbeheer Milieu lg po 89' 4' o Relaienr. : Uw ref: HKR Onze ref: JM /FTH Kwekerij De Coandeur T.a.v. de heer H. Kroes Wesgaag 42a 3155 DG MAASLAD Tel: Devener, 9 februari 1999 ~Pe~~4g +o~ ly beref: RAPPORT VERKEED MLEUKUDG BODEMODERZOEK LOKATE COMMEDEURSKADE 36A TE MAASLAD Geache heer Kroes, Hierbij onvang u onze rapporage van he verkennend ilieukundig bodeonderzoek op de lokaie Coendeurskade 36a e Maasland. Bij evenuele vragen kun u conac opneen e Mevr. Drs. J. Meekes van ons bureau. f Wij verrouwen crop u hieree van diens e zijn gewees. Me vriendelijke groe, CETRAAL BODEMKUDG DEVETER-BREDA B. BUREAU l 7 ng... Leensra Hoofd adviesdiens Golandsraa 13, 7418 AZ Posbus 87, 74 AV Devener, Holland Tel Fax AB-Arobank Kaer van Koophandel ~Bri 5(e) 7 coa d(rea 1( )alp AZ Poeb ( 87 7((l AV(l rer Hone n leleloon ( 87) 878 av (. ) G)77 Poene* do heh" ~rasa ' ' op ee p r~' d el easer,, ~oalo l rppnelonqpqablechqen, Ohqnqhaaoqre qenhqlhalan eqvneaoanqnhrden qaqqe)p(qqeqhaaelsqrqqnneeq(pp rsq~qaqdaqhq Veq ln~

2 og Landbouw auurbeheer Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendeurskade 36a e Mass)and RAPPORT VERKEED MLEUKUDG BODEMODERZOEK Lokaie Coendeurskade e Maasland 36a Februari 1999 OPDRACHTGEVER: Kwekerij De Coandeur B.V. Wesgaag 42a 3155 DG MAASLAD COTACTPERSOO: De beer H. Kroes Tel: ) al Rappornr Gol ~ dg. g ). 7gla AZ. Pogeo 87. HOO AV )e per Hollo d lefo (57) 62' Co fg (57) 6277 Paraaf: aon ~ c p g o e' pp» l p pg»» g»g«~ g

3 Landbouw auurbeheer Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendeurskade 36a e Maes(and HOUDSOPGA VE SAMEVATTG LEDG 1.1 nleiding AALEDG 2.1 Aanleiding 2.2 Doel van he onderzoek E DOEL VA HET ODERZOEK LOKATEGEGEVES 3.1 Beschrijving errein 3.2 Hisorische gegevens 3.3 Geohydrologische gegevens DEFTE BODEMODERZOEK 4.1 Algeeen 4.2 Sraegic UTVOERG BODEMODERZOEK 5.1 Veldwerkzaaheden 5.2 Cheische analyses RESULTATE BODEMODERZOEK 6.1 Resulaen 6.2 Toesing 6.3 Toeliching op de oesing 6.4 nerpreaie COCLUSE 7.1 Toesing hypohese 7.2 Conclusie LTERATUUR BJLAGE: 1. Boorprofielbeschrijving 2. Analyseresulaen 3. Overschrijdingsabel 4. Deekieliieen en Analyseehoden 5. Verklaring gebruike eren 6.. v.. 7. Vragenlijs // Rappornr: G l, nds, ) 13 7'll8 AZ Posb ) 87, 74AVOe ep, Holland ele(non (87) 626 Fa (67) 6277 paren ' ) s)s s pn sos)l op) ahn, od s e e e ) "s'o'p a' ""p

4 l Landbouw ~:~ a ~O a a uuurbeheer Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendeorskade 368 e Mass(and l io SAMEVATTG Ten behoeve van he vassellen van de zg. nulsiuaie is op de lokaie Coendeurskade 36a e Maasland een verkennend bodeonderzoek volgens de richlijnen ui he proocol ulsiuaie-/bsb-onderzoek en de Handreiking Bodeonderzoek Glasuinbouw verrich. Op basis van he verriche bodeonderzoek worden de volgende operkingen geaak: De lokaie is oeneel in gebruik als glasuinbouwbedrijf. De volgende deellokaies zijn in he kader van de AMvB Tuinbouw e bedeke eel onderzoch: u Opslag/aanaak essoffen + bovengrondse olieank Tijdens de veldwerkzaaheden zijn zinuiglijk geen afwijkingen van he bodeaeriaal waargenoen die wijzen op bodeveronreiniging. Ui de analyseresulaen van he engonser van de bovengrond blijk da de gehales aan een aanal zware ealen (e nae koper, kwik, lood, nikkel en zink) en inerale olie de sreefwaarden overschrijden. He crieriu voor nader onderzoek word nie overschreden. Ui de analyseresulaen van he grondwaeronser blijk da geen van de gehales onderzoche soffen de sreefwaarden overschrijden. naa ~ aeal aar K ~ae ~~ 41s Oa a Go(a dseaa AZ Ponbu 87, 74 AV (7evenen Holland leloon (57) 62 5 Paa (57) Rappornr: ~P aa e a e e

5 ~ :~ e ~O 8 ~ Londbouw ouurbeheer Milieu Rappor verkennend onderaoek Coendeurskade 368 e Maasland ls 1. LEDG 1.1 nleiding Di docuen beschrijf he verkennend ilieukundig bodeonderzoek op de lokaie Coendeurskade 36a e Maasland, da door he Cenraal Bodekundig Bureau Devener-Breda (CBB) is uigevoerd. Aanleiding en doel van he onderzoek worden beschreven in (i 2. Uigaande van de lokaiegegevens, welke zijn oegelich in j 3, word verder ingegaan op de visie van he CBB op de aanpak van he onderzoek. Di gebeur in li 4. n 5 word verslag gedaan van de uivoering van he bodeonderzoek. n li 6 worden de analyse-resulaen van he cheisch laboraoriuonderzoek vergeleken e de sreef- en inerveniewaarden ui de Circulaire nerveniewaarden Bodesanering. Tevens vind inerpreaie van de onderzoeksresulaen plaas. De rapporage word in (j 7 afgerond e de oesing van de hypohese en de conclusie e berekking o de kwaliei van de bode. Di rappor ag zonder schrifelijke oeseing van CBB en haar opdrachgever nie anders dan in zijn geheel worden verenigvuldigd. He kwalieisanageensysee van CBB e berekking o onsernae, advisering en inspecie op he gebied van ilieu, nauurbeheer en landbouw is geevalueerd en goedgekeurd volgens SO 91 door Lloyd's Regiser Qualiy Assurance (cerificaa no ). De analyses worden uigevoerd door een Serlab geaccredieerd laboraoriu. Ann n k ~~ ~ ~ Rappornr 2l Go(a 8 ea 13, 7418 AZ Posbus AV (3 vener, losand Telefoon (57) 62 5 Fa (57) paraaf ' opa n 8 nn k 8 88 op ~ 8 8~ ~ 8 p~ ~~

6 l Landbouw Rappor verkennend onderzoek Coendenrskade 368 e Mass)and auurbeheer Milieu AALEDG 2.1 Aanleidlng E DOEL VA HET ODERZOEK Een uinbouwbedrijf kan op grond van verschillende weelijke verplichingen genoodzaak zijn bodeonderzoek e verrichen. Een van de weelijke verplichingen o bodeonderzoek vloei voor ui he nbeslui uinbouwbedrijven e bedeke eel ilieubeheern (verder e noeen namvb bedeke eeln). Arikel 4 van da Beslui sel he verrichen van een nulsiuaie onderzoek naar de kwaliei van de bode binnen de inriching verplich. O deze reden is door de heer H. Kroes aan he CBB opdrach verleend voor he uivoeren van bodeonderzoek op he bereffende errein. 2.2 Doel van he onderzoek He onderzoek heef o doel via onsernae en analyse de kwaliei van de bode op he oen van onderzoek vas e leggen. Op deze wijze word een referenieniveau vasgelegd (nulsiuaie) waaraan de resulaen van oekosige onderzoeken geoes kunnen worden. Hieronder volg een overzich van een aanal doelsellingen.b.v. waarvan bodeonderzoek kan worden verrich. ndien he onderzoek zoals oschreven in di voorsel voldoe voor een van deze doelsellingen word di e ja aangegeven. Oco ~ cr 4)484 4 ~e Doelselling: Aanvraag ilieuvergunning Voorschrif ilieuvergunning Provinciale verpliching (AVR uinbouwbedrijven e bedeke eel) Vervolg BS-racjec Bouwvergunning AMvB BOOT Werkprograa Tanksaions Afseing SUBAT Risicobeheer Koop/verkoop Huur/verhuur AMvB bedeke eel.ja ja ja nee nee nee nee nee nee nee nee ja ~ ~n e ~ ~~ ~~ Colendn AZ Ponb AV revenen lail nd Telelnon (57) 62 5 ' 7, (57) ~d Rappornr:

7 »«6 ~e ~:~ o Rappor srerkennend onderzoek Coendenrskade 368 e Mass)and 3. LOKATEGEGEVES 3.1 Beschrijving errein Londbouw ouurbebeer Milieu De lokaie is gelegen aan de Coendeurskade 36a e Maasland en is kadasraal bekend als geeene Maasland, secie C, nuer 2133, 2629 en 263. De lokaie heef een kadasrale oppervlake van circa 5 ha. De ligging van de lokaie is weergegeven op de in de bijlagen opgenoen opografische kaar (schaal 1:25.). De siuaie op de lokaie is weergegeven in ekening Bij de erreinverkenning uigevoerd in noveber 1998 werden geen bijzonderheden, buien hegeen bekend ui de ekening, waargenoen De lokaie is sinds 1994 he eigendo van Kwekerij Coendeur B.V., gevesigd aan de Wesgaag 42a e Maasland. De inriching van de lokaie besaa ui kassen, een bedrijfsruie en een woonhuis. De beseing van de lokaie is hans agrarisch. Terrelnverharding /-onsluiing Op de lokaie is circa 2 2 bedek e een ongeveer Onder deze bedekking bevind zich zand. 2 c dikke laag beon. Op de lokaie is geen open waer aanwezig. Ogeving De lokaie is hans gelegen in een ogeving e beseing agrarisch. Zover bekend heef in de nabije ogeving van deze lokaie geen bodeonderzoek plaasgevonden. De lokaie lig nie in of nabij een bescherd Kabels/leidingen/riolering gebied. De inforaie over op de lokaie aanwezige kabels, leidingen en/of riolering is verkregen iddels een KLC-elding. De bereffende ekeningen van de nusbedrijven zijn in he bezi van he CBB. Coa dsa 13 75(8 AZ Pnslo s 87 75Asr De ener lail d Tele(non(57) 675 F (57) paraal: Alnn»»nessslssss s» «n alsnlsssl'n s s» a's Rappornr): " s n ' """"s" s 'n ' ' " p s

8 Landbouw ~ Milieu Rappor verkennend onderaoek Coendenrskade 36a e Maasland ouurbeheer 3.2 Hisorische gegevens Hieronder volg een overzich van he gebruik van he errein in he verleden: Van 19 Van 1979 o 1979 o 1998 Agrarisch Glasuinbouw De lokaie is voor 1979 voor he eers bebouwd. Er zijn geen gegevens voorradig oren laere bouwwerkzaaheden op de lokaie. Bodeonderzoek en -veronreiniging Op de lokaie heef nier bodeonderzoek plaasgevonden. Op de lokaie hebben zich hisorisch gezien geen calaieien voorgedaan. Er zijn geen gegevens bekend oren bodesaneringsakivieien die berekking hebben op de lokaie. Bedrijfsaige akivieien Huidige bedrij fsaige akivieien: Glasuinbouw. Hisorische bedrijfsaige akivieien: Agrarisch. He vanaf 1994 op he errein gevesigde bedrijf is werkzaa in de agrarische secor. To de werkzaaheden behoor o.a. he kweken van poplanen. De SB-code van de hoofdakiviei is 123. He bedrijf val onder de werkingssfeer van de AMvB bedeke eel. Op he errein vind naas he keelhuis opslag van HBO plaas in een dubbelwandige bovengrondse ank. Deze is gelegen op een onverharde ondergrond. n he keelhuis bevind zich de opslag van essoffen. Deze is voorzien van een lekbak en is gelegen op een beonvloer van goede kwaliei e inder dan 5 eer beon rondo. Genoede acivieien vinden plaas binnen een sraal van 5 eer en worden derhalve als 1 lokaie onderzoch. n de bedrijfsruie bevind zich de opslag van besrijdingsiddelen. Deze is gelegen op een beonvloer van goede kwaliei e eer dan 5 eer beon rondo en val derhalve nie onder de onderzoeksverpliching ui de AMvB. esl o esse)sga K. ~llsssl og g ~ Er vind op de lokaie geen opslag in ondergrondse anks plaas. Gods dsi, s AZ ~ Posoos 8/ 7so AV Dc cue lsog d Teieioo ( ~ 1 gg ( Paraaf: gg d~ // Rappornr: ~ w g o /

9 Landbauw. ~ Milieu Rappor verkennend onderaoek Coendenrskade 368 e Mass)and aiuurbebeer i Bronverelding Voor he verkrijgen van de benodigde inforaie voor he hisorisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: Bron Regionale kaaien, schaal 1:25. Topografische kaaren, schaal 1:2-2.5 Kaaren van nusbedrijven Bodekaaren Saringcenru, schaal 1:25. Hinderwearchieven Bouwvergunningarchieven Luchfoo's Branche-inforaie nforaie Terreinverkenning opdrachgever geeene geeene Me nadruk word geseld da bovengenoede bronnen nie alijd volledig zijn. Voor he verkrijgen van hisorische inforaie is CBB echer wel afhankelijk van deze bronnen. Hoewel he hisorisch onderzoek naar bese eer en geween door CBB is uigevoerd, kan CBB nie insaan voor de juisheid c.q. volledigheid van de hisorische gegevens. Rappornr: 3721 Codaadsaaa l AZ Posbos AV De a e, doaa ralalooo i57) 67 5 Fa (57) aaa os eels)sse ~ o s a dln sl ~ oa ' " d s ad d l s O s s d

10 Landbouw ~ :~ e ~ auurbebeer ~ ~ n P : - ~ Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendenrskade 36a e Mass)and Geohydrologische gegevens De geohydrologische foraie rond de lokaie in Maasland is volgens de grondwaerkaar van ederland als volg e scheaiseren: He aaiveld bevind zich globaal op AP-niveau. l De lokaie bevind zich op de grens van he gebied waar duinzand aanwezig is. He duinpakke besaa ui holocene duinzandafzeingen en heef een dike van circa 1. He pakke besaa ui slibhoudende fjne o aig grove zanden e ingeschakelde klei- en veenlaagjes. De slech doorlaende deklaag heef een dike van circa 1 o 15 en besaa ui kleilge holocene sedienen. He eerse waervoerend pakke besaa ui aig fijne o aig grove zanden van diverse foraies. Di pakke heef een dike van circa 3. De scheidende laag besaa ui kleilge, slibhoudende en venige afzeingen van de Foraie van Kediche en evenueel aanwezige gelijksoorige afzeingen van de Foraie van Tegelen. De scheidende laag heef een dike van circa 2. He weede waervoerend pakke besaa ui zandige afzeingen van de Foraies van Tegelen en Maassluis. He freaische grondwaer bevind zich op + 1, inus aaiveld. Volgens de Grondwaerkaar van ederland sroo he freaisch grondwaer in ooselijke riching. Gai d~ AZ Pase AV ()e e e, Holland Teiefoon (57) 62 5 a (57) AKA ~eeil83888 K K~ lnn5351 Qpa wo 8 no. 8 ~H e "" po 8 8 8" ~8 8 Rapporlnr: 37 1

11 Landbouw ~:~ a a ~4 e e duurbeheer Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendenrskade 368 e Maes)and 4. DEFTE BODEMODERZOEK 4.1 Algeeen Voor de uivoering van he bodeonderzoek zijn de voorschrifen ui he proocol ulsiuaie-/bsb-onderzoek en de Handreiking Bodeonderzoek Glasuinbouw als uigangspun genoen. n afwijking op deze voorschrifen zijn in he rappor geen aanbevelingen gedaan oren evenueel e onderneen vervolgakies. ndien gewens kan hierover advies zijn ingewonnen bij een van de CBB-adviseurs. Ten behoeve van de opze van he onderzoek heef overleg e de geeene aaldwijk plaasgevonden. De veldwerkzaaheden en he laboraoriuonderzoek zijn voor zover ogelijk confor de geldende E- en PR-richlijnen uigevoerd. Evenuele afwijkingen zijn geoiveerd. Tevens zijn de Voorlopige Prakijkrichlijnen (V.P.R. 1988) van he iniserie van VROM, voor he verrichen van onderzoek naar bodeveronreiniging, in ach genoen. 4.2 Sraegic De volgende deellokaie is in he kader van de AMvB als verdach aangeerk: - Opslag/aanaak essoffen + bovengrondse olieank De volgende hypohese oren he voorkoen van de veronreiniging is geseld: Heerogeen veronreinigd, bekende ligging van de bron Bij de verdache lokaies e bekende ligging van de bron is op grond van de hypohese en aanzien van de ruielijke verdeling van de veronreiniging een onderzoekssraegie opgeseld, waarbij he onderzoek zich explicie rich op de veroedelijk aanwezige veronreinigende soffen en de plaas waar deze zijn verwach. Op basis van bovensaande gegevens en de bij he CBB aanwezige ekening(-en) is een beonserings- en analyseplan opgeseld en uigewerk (zie Hoofdsuk 5). ~ Rappornr: )7)l Gola dsnsa 13, 7518 AZ Posbos 87 7eoo AV (7 ener. Holland relefoo (57) 67 5 Fax (57) e ~ s nns~asssiesaes ~ x ~osssl oee ~g ~ ~, ~~ es ~~

12 ~O ~ s ~:~ a Landbauw auurbeheer Milieu Rappor verkennend onderaoek Coendeurskade 36a e Maasland 12 l l 5. UTVOERG BODEMODERZOEK 5.1 Veldwerkzaaheden He onderzoekplan is opgeseld door: ng. F.T. Harerink. De veldwerkzaaheden zijn in noveber 1998 uigevoerd. n oaal zijn 3 boringen verrich. De lokaies en nuering van de boringen zijn in ekening weergegeven. Per deellokaie zijn de volgende boringen verrich: Opslag/aanaak essoffen + bovengrondse olleank Op di perceel zijn 3 boringen o,5 inus aaiveld verrich. Van deze boringen is 1 boring doorgeze o 1,5 onder de acuele grondwaersand en afgewerk als peilbuis. Peilbuis: o.5 -v boring boringen 2 en 3 De boringen.b.v. he onderzoek van de verdache deellokaies zijn zodanig geplaas da de kans op he aanreffen van een veronreiniging axiaal is. De peilbuis is geplaas in he verwache har van de veronreiniging. Er zijn onsers genoen per bodelaag van,5, waarbij gewaak is voor enging van verschillende grondsooren. Bij zinuiglijke waarneingen, die ogelijk duiden op bodeveronreiniging, zijn separae onsers genoen van de zinuiglijk veronreinigde bodelaag. De boringen zijn uigevoerd e een edelanboor of e een GeoDrill echanische grondboorachine. Bij de uivoering van de boorwerkzaaheden is geen werkwaer gebruik. De zinuigelijke waarneingen van he bodeaeriaal ijdens de veldwerkzaaheden zijn als volg saen e vaen: afwijkende saenselling bodeaeriaal: Geen afwijkingen waargenoen afwijkende kleuren bodeaeriaal: Geen afwijkingen waargenoen afw jkende geuren bodeaeriaal: Geen afwijkingen waargenoen A)lk ~a ) s)sss. s ~ k s ~ da)os)\ in ' ~s Go)and)a 13. 7s)8 AZ Pe)hos Av De, Ho)and Tai roon (57) 62 5 P (57) na " n~ n su g s ~ s Rappornr: u ~nl o s 7g jr'

13 a% Landbauw auurbeheer ikilieu Rappor verkennend onderzoek Coendenrskade 368 e Mass(and 13 O een represenaief grondwaeronser e verkrijgen is, na he plaasen van de peilbuis en voor onsernae, een hoeveelheid waer ui de peilbuis afgepop gelijk aan circa drie aal de nae boorga inhoud. Tijdens de onsernae is van he grondwaer de zuurgraad (ph) en he geleidingsverogen (EC) bepaald. De geeen waarden zijn in bijlage 2 weergegeven. ) Golandskaa 3, 7418 AZ Posbos AV Depenen Hors d Telefoon (57) 62 5 Fax (57) nanl k4333 K x pk op pd d k ad 3 ag g d g p 'rl Rappo 3721 g g

14 r ~ e ~:~ a ~ Landbauw auurbeheer Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendeuskade 368 e Maes(and Cheische analyses Ten behoeve van de cheische analyse is he volgende bodeonser geseleceerd: Opslag/aanaak essoffen + bovengrondse olieank Mengonser 1:ui boringen 1 / 3 Grondwaeronser 1:ui de peilbuis bij boring 1 Tabel 1: Analyse grond(eng)onser 1 Drogesof gehale Luugehale Huusgehale Zware ealen arseen, cadiu, chroo, koper, kwik lood, nikkel, zink van,,5 -v He grond(eng)onser en he grondwaeronser zijn geanalyseerd op de analysepakkeen zoals weergegeven in de volgende abellen. grond- (eng)- onser(s) Minerale olie gaschroaografisch Rappo Go(and 13, 7518 AZ Poghog 87, 7geo AV (3c e Holland Telcfoo (57) 62 5 Fax ( ~ g g «e *~ w Aeg~ alasa. v on~ens)a. oae ~o ~ e n g ~

15 ~O Landbouw ~:~ o auurbebeer Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendeurskade 36a e Maes(and 15 l Tabel 2: Analyse grondwaeronser 1 Zuurgraad (ph) Elekrisch geleidingsverogen (EC) Zware ealen arseen, cadiu, chroo, koper, kwik lood, nikkel, zink groildwaeronser(s) Vluchige aroaische koolwaersoffen (BTEX) afaleen Minerale olie gaschroaografisch n bijiage 4 zijn de rapporagegrenzen en analyseehoden aangegeven. Goie Agn s3 ggs K» K ph ge 333 Op h Rappo d ueh AZ Posluus AV Depener. os d 1 leloon (57) 67 5 Fax (57) paraa: g p gg g p u D

16 ~ 8 ~:~ e e ~O 8 ~ ondbouw ouurbeheer Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendenrskade 368 e Maasland 16 AKA ~8 88)888 K ~~)ca RESULTATE BODEMODERZOEK 6.1 Resulaen De onderzoeksresulaen zijn verwerk e behulp van he inforaiesysee voor verwerking van gegevens van grond- en grondwaeronderzoek HPP- (versie 1994). De resulaen van he onderzoek zijn beoordeeld aan de hand van de sreef- en lnervenlewaarden voor icroveronreinigingen in de bode ui de circulaire nerveniewaarden Bodesanering van he iniserie van VROM. Genoede sreef- en inerveniewaarden vervangen de A-, B- en C-waarden ui de Leidraad Bodebeschering. Een en ander word nader oegelich in bijlage 5. De nerveniewaarden zijn per AMvB vasgelegd in de saneringsregeling van de We bode beschering. Bij de beoordeling van de analyse-resulaen aan de hand van de sreef- en inerveniewaarden ui de circulalre nerveniewaarden Bodesanerlng spelen de lokale veronreinigingssiuaie en he oekosig gebruik van de bode een belangrijke rol. Bovendien zijn de inerveniewaarden gerelaeerd aan een ruielijke schaal. Onder de lokale veronreinigingssiuaie worden die facoren versaan, die van belang zijn voor de ae van en de ogelijkheid o verspreiding van de veronreiniging naar de ogeving. Een lokaie word als veronreinigd beschouwd als in een (eng)onser soffen aanwezig zijn in concenraies hoger dan de sreefwaarden. De sreef- en inerveniewaarden zijn ahankelijk geseld van he luu- en organische sofgehale van he grondonser. Voor een aanal soffen kan de rapporagegrens bepalend zijn voor de sreefwaarde. ndien een overschrijding van de oesingswaarde op een groepsparaeer berekking heef (fenolindex) dien e specifieke analyseehoden e worden nagegaan hoe he e de individuele paraeers is geseld. Wanneer in geen van de geanalyseerde onsers een der onderzoche soffen aanwezig is in een concenraie boven de sreefwaarde, word de bode op de lokaie als nie veronreinigd beschouwd. Overschrijding van een sreefwaarde beeken dus da er sprake is van bodeveronreiniging. De consequenies van he aanreffen van bodeveronreiniging zijn ahankelijk van diverse facoren, die in de conclusie van di rappor eegewogen worden. Goaandsraa 13, 7418 AZ Pore s 87, 74 AV )3eae er, Holland re)croon (57) 67 5 F (57) 6777 oa 8H g * 8 g 8' Rapporn 372) n no 8 8 K

17 g g Landbouw. ~ Milieu auurbeheer Rappor verkennend onderzoek Coendenrskade 36a e Mass)and Toesing n bijlage 3 zijn de resulaen van de oesing van de in de onderzoche onsers aangeroffen gehales veronreinigende soffen aan de sreef- en inerveniewaarden ui de circulaire nerveniewaarden Bodesanering in abelvor weergegeven. n deze zogenaade overschrijdingsabellen zijn de onsers e behulp van analysenuers geldenificeerd. De gebruike analysenuers saan voor de volgende onsers: Grond onser analysenr. onse r. boringen /3 Grondwaeronser analysenr. onse r. boring diepe,-,5 -v diepe filer, 1-2, 1 -v n (j 6,3. worden de resulaen van de oesing kor onder woorden gebrach. Agg~gglgggg g ~e ssl Gognck g 13, 7418 AZ Posa s AV ()c e, Hollg 4 Telcfoon (57) 625 f, (57) paraa: g gg g g n»g. '. Qgg ~ne» H Rapponnr

18 ~ g Londbouw ~ e ~ ouurbebeer ~ ~ -' - ~ Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendenrskade 36a e Mass)and 18 lo 6.3 Toeliching op de oesing Grond(englonser Monser 1: De gehales koper, kwik, lood, nikkel, zink en inerale olie zijn lich verhoogd. De overige gehales onderzoche soffen zijn nie verhoogd geeen. Grondwaeronser Peilbnis 1: De gehales onderzoche soffen zijn nie verhoogd geeen. Rapporr~. 3372) ne* d pall a gap P K p 5 le 555 OP Gola baa 13, 7518 Az posb s 87 7'1 Av & ener Holland Tele(on (57)625 Fax(57)6277 g g d p H g. ~ ~ g

19 rna Landbouav auurbeheer Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendenrskade 368 e Maes(and 19 lo 6.4 nerpreaie Opslag/aanaak essoffen + bovengrondse olieank Ui de analyse-resulaen blijk da de bovengrond op de lokaie lich is veronreinigd e koper, kwik, lood, nikkel, zink en inerale olie. n he grondwaer op de lokaie zijn geen verhoogde gehales veronreinigende soffen aangeroffen. Zinuiglijk zijn geen afwijkingen van he bodeaeriaal waargenoen. ABh p lssi asses s Kol M asisis Coa dsp, AZ Poslb s 87, 75AVDc e, Hoaod. Tclcfoo (57) 625 r (57) 6277 p «i Rapporlks)23/72 5 s e s p s» e p s s

20 ' Landbouw ~:~ a auurbeheer ~ ~ o :. ~ Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendeurskade 368 e Mass)and 2 e 7. COC LUSE 7.1 Toesing hypohese Opslag/aanaak essoffen + bovengrondse olieank De gehales aan een of eer onderzoche soffen overschrijd de sreefwaarde. O deze reden word de hypohese verdache deellokaie geaccepeerd. Er kan geen uispraak worden gedaan over de geselde hypohese oren de (on-)bekendheid van de ligging van de bron: hiervoor zijn e weinig onsers geanalyseerd. 7.2 Conclusie Op basis van de onderzoeksresulaen kan worden geseld da de gehales aan een aanal onderzoche soffen de sreefwaarden overschrijden. Geen van de gehales onderzoche soffen overschrijd de ussenwaarde, zijnde de waarde waarboven vanui de opiek van de We Bodebeschering de uivoering van een nader onderzoek nodig is. aolandsna AZ Posuos AV (3 ner Holland rele loon (57) 62 5 Fa (57) AB ' K K Pd M Knis os a 8 d s Rappornr 3 7)

21 O ~:~ e ~~ ~ ~ Landbouw auurbeheer Milieu Rappor verkennend onderaoek Coendenrskade 36a e Maes(and LTERATUUR Diens grondwaerverkenning TO, Grondwaerkaar van ederland (Delf, 1987). ederlands oralisaie nsiuu, ederlandse Voornor Bode, onderzoekssraegie bij verkennend onderzoek V-574 (Delf, 1991). Miniserie van VROM, Circulaire nerveniewaarden bodesanering ('s-gravenhage, 1994). Miniserie van VROM, Concep-Circulaire inwerkingreding saneringsregeling We Bodebeschering. ('s-gravenhage, 1994). Rijksinsiuu voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, Blooselling van de ens aan bodeveronreiniging (Bilhoven, april 1991,juni 1994). Milieubureau Wesland, Handreiking Bodeonderzoek Glasuinbouw (aaldwijk, ei 1997). SDU Uigeverij, Bodeonderzoek Milieuvergunning en BSB e proocol voor gecobineerd bodeonderzoek ('s Gravenhage, okober 1993). n)a ~ssne)ees s ~ee snl one ~ s Rappornr:rr 3721 aci)nes~) l 8 Az Pose)os 87, 74 Av Devencn Holland Teleloon gnn ( Pev (57) Paraar: «e. ~~w 4 A ~ ~s ~~

22 Boorbeschri'vin en boorsaa 1 van 1 Boring: 1 Diepe. 2 c GWS 8 c Boring: 2 Diepe: 5 c. Boring: 3 Diepe 5 c 25 5 Klei, zwak zandig. bruin. Klei, zwak zandig bru. Klei bruin. zwak zandig 75 Veen, zwak kleiig. ~bruin n s bruin. Projecnr Opdrachgever: CBB Plaas: Coendeurskade 36A Dau: io a b p a C lo p / Z Z Ui cs za

23 O Legenda (confor E 514) gnnd *** * OOOO o o Grind, a/g zandig *''''. zend Grind, uiers zandig Zend, klelrg Zend, zwak sglg Zend, aig silig klei ZKK K/ei, RRZ RRH P~~) lee 7 Klei, Klei, zwak slllg alg silig Klel, sark sglg Klei, ulers sillg Klel, zwak zandfg Klei, aig zandlg sark zandlg Lea, zwak zandlg veen R peilbuis g Veen, Zend, sark sillg Zend, ulers si/ig Veen, ineraalar zwak klelig i/een, sark kleli'g Veen, zwek zan dig Veen, sark zandlg onsers overige oevoegingen Lea, sark zandlg zwak hueus aig hueus se/k hueus zwsk grindig aig grindig sark grindig geur zwakke geur blinds huis geroerd onser alige geur serke gear casing ulsrse geur grondwaersand ongeroerd onser olie ~ zwakke oge-waer reacle ~ aige oic-waer reacle serke oge-waer reacie benonie filer a/dlching ove rig blizonder grondwaersand lidens boren besanddeel aaiveldype c.q. exuur afwezlg uierse oge.waer reacie

24 Landbauw auurbeheer ~ Milieu Rappor verkennend ondereoek Coendeurskade 368 e Maes)and lo BJLAGE 2: AALYSERESULTATE GROD E/OF GRODWATERMOSTERS Godandssaa AZ Pase s 87 78CO AV Da ana, Hoaa d Tolofoon (57) 62 5 Co F (57) Aan~ su ~lsss 8 ~oo ~ 8 up no Rappo : 3372)

25 W W W RQW W W W W w W W W W W W R relaienuser invoer/verzenddau onderzoekpakke analysenuser onseraanduiding onsernae diepe ligging perceel onserneer ons kenerk : : / : G12 Milieu-onderzoek : 6923 : BOVEGROD :,, 5 : Opdrach 1, GM 1 : CBB : A Eeache relaie, KWEKERJ COMMEDEUR B.V. H. Kroes HEEMRAAD 4.2 ~~-'CC(o. czo k,1 ~ 3155 GB MAAS LAD Hierbij ref de resulaen van he voor uigevoerde onderzoek e daarbij, indian van oepassing, he advise aan. D O C O O D' 1 ll As C(i zware ealen (g/kg ds) ldenificaie PAK(1 van VROH) (g/kg ds) D Cr D s Cu Hg Pb D Hi Zn - fs Sl.8 r O l D D '1 D D D fa f D Sl D C D fi O D D f l a O fs X C D O a D DD C W D a O D O a D PA K o O OO D g s c rr ae EOX H 66 2 L ALC ALC 8 21 ALC ALC.6 ALC ALC ALC ALC ALC ALC ALC ALC H = in onser ssngeroffen gehale; L = uivoerend laboraoriu; B = sreefwaarde 1 = ussenwaarde; 1 = inerveniewaarde. voor nsdere oeliching, zie bij loge 5. ALC = Alconrol CBB = CBB Oevener

26 M M RW W W W W lg W W re(ajenzser invoer/verzenddau onderzoekpakke anslysenueer onseraanduiding onsernae diepe ligging perceel onserneer ons kenerk o Vl. Ql D f! : : / : W12 Milieuonderzoek : 4518 : GRODWATER : Opdrach 1, WM 1 : CBB : A o Zware ealen (Sg/l) Q Q e Oeache relaie, KWEKERJ COMMEDEUR B.V. H. Kroes -HEEMRAAD GB MAASLAD Hierbij ref u de resulaen van he voor u uigevoerde onderzoek e daarbij, indian van oepassing, he advice aan. Q VLuchige aroaische verbindingen ofg/) O ~ fl fl fs f P 'c ' ll '1 'c Q lf e c D D D fs O D Vluchige gechloreerde koolwaersoffen (Sg/l) ph EC As Cd Cr Cu Pb Mi Zn 8)EX EOX ALC O. C 2 ALC ALC (.5 ALC ALC & 5 ALC ALC &.5 ALC ALC BOO &.2 ALC &.2 ALC ( 2 ( 2 ( 1 3 ALC ALC ALC &.5 ALC ' Ql e $ Ql D ' D Ã D D &1 Q ' ll O D' O Q Ql D D. O O fa D ' f o O ' D fa D D D lf O D O 5 ALC M = in onser aangeroffen gehale; L = uivoerend laboraoriu; S = sreefwaarde 1 = ussenwearde; = inerveniewaarde. Voor nadere oeliching, zie bijlsge 5. ALC = Alconrol CBB = CBB Oevener

27 W W RW W W W W lg W W W W W W Bijlage 3 Overschrijdingsabel grond O zware eelen (g/kg ds) denificaie PAK(1 van VROM) (g/kg ds) 7' 'C C7 o fs C O / D 7' fo s As n 3 Cd O 3 Cr DC 77 fs CU 7C s 7C' Hg o. lr D i 7C Zn 3 C 77 o O o CO O D CD O l D O D O D O C s D D D C n C l cr c CO D ' C 3 z n 'C ul e n CL n C lo s s PAK o ao l o 77 C O. a F fl fs EOX 6923 n Overschrijdingsabel grondwaer n i) 3 CD O O Zware ealen (ag/l) Vluchige aroaische verbindingen (Ag/l) Vluchige gechioreerde koolwaersoffen (ag/l) cr o. 7C s 7 7C 7C D ol D D D co O C D fs ph EC As Cd Cr CU Hg Pb i Zn BTEX EOX l 'c O D CD D D 'C e D O D fs O D n Cr 3 3 cr ol fs ' 8 O C7 n O Cr Cl D T O ' o x o 5 7 a en D l l D D O O o jr el O lo f5 1S n A g C n : He gehale aen daze He gehale aan daze He gehale aan deze : He gehale aan daze : Voor daze paraeers He gehale aan daze : He gehale van daze sof overschrijd in he onderzoche onser de sreefwaarde nie. sof is in he onderzoche onser ussen de sreefwaarde en he crieriu voor nader onderzoek geeen. sof is in he onderzoche onser ussen he crieriu voor nader onderzoek en de inerveniewaarde geeen. sof overschrijd in he onderzoche onser de inerveniewaarde. zijn de richwaarden nie van oepassing. sof is in he onderzoche onser nie bepaald. groepsparaeer overschrijd de sreefwaarde (voor deze paraeer zijn geen inerveniewaarden opgeseld).

28 W SW W W W W lg W W W W W W Grond (G12) Bijlage 4: Rapporagegrenzen en analyseehoden Zware ealen (g/kg ds) denificaie PAR verbindingen (g/kg ds) O CD o D O O O n l l D DC e lr O! lu lr D fs l' O Q O n D D Cl O D D fl fa fl D O! O CO O D D n Z O fs l K fs a D 'C s O (. D U C W O O. O D 'O C O D fl o v D e( e z lro O Qe 8' fe As Cd Cr Cu Pb i Zn n. v.. n. v.. n. v Grav. Grav. CP AES O s U CP AES e U CP AES s O U Ul CP AES s F. AAS s CP AES K CP AES s CP AES GC/FD GC/S GC/S GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/S GC/MS GC/S Z Z s Z CD u Ul OD n! Ul l s Z CO u o o Verklari D A Grav. CP AES F-AAS GC/FD GC/MS * ng Rspporagegrens (bepaald in schone arices) nsrueneel Analyseehode Gravierisch ndukief gekoppeld plasa, soaire eissie specroeric Flow njecie aoaire absorpiespecroerie Geschroaografie e FD-deecie Gaschroaografie e S-deekie afgeleid van Versie 5. /

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

VTNNAGEN RENTMEESTERS

VTNNAGEN RENTMEESTERS VTNNAGEN RENTMEESTERS TE KOOP 2.362 m 2 bedrijvenerrein me bedrijfshal, kanoorlmagaziin, romneyloods en prefab gebouw, saande en gelegen op he bedrijvenerrein De Krogen e Breda VTnHAGEN RENTMEESTERS PROJECTNFORMATE:

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

te r Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

te r Geachte mevrouw Schultz van Haegen, e r Braban Waer NV. Telefoon 0736838888 Fa 073 683 89 99 Ineme wj.brabanwaer.n1 Kiderse www.duk1nbqabariwae.nl Miniserie van i&m Mevrouw drs. M.H. Schulz van Haegen Pos1ares Posbus 1068 Posbus 20901 2500

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

35faöb 26 augustus 2008 R&S

35faöb 26 augustus 2008 R&S Paraaf secrearis ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Daum Afdeling Opseller Telefoon Regisraie 35faöb 26 augusus 2008 R&S H.D. Weserhof 262 BW08.0849 / ONDERWERP Planschadeverzoeken

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer IT-audi & Ousourcing in conrol Leveranciersmanagemen en hird pary reporing Via ousourcing van sandaardprocessen proberen veel organisaies hun diensverlening aan de klan e verbeeren. Om in conrol e blijven

Nadere informatie

prouinci renthe ONTWERPBESCHIKKING VERZONNFN - /' FEB. 2O1T r (o592) 16 sl zl bijteam Bodem DR 168100318 gemeente Borger-Odoorn Aanvrager

prouinci renthe ONTWERPBESCHIKKING VERZONNFN - /' FEB. 2O1T r (o592) 16 sl zl bijteam Bodem DR 168100318 gemeente Borger-Odoorn Aanvrager Prov incie h øis rü/eserbrink r, Assen Posdres Posbus rzz, 94oo c Assen www.drenhe.nl r (o592) 16 s r (o592) 16 sl zl prouinci renhe VERZONNFN - /' FEB. 2O1T ONTWERPBESCHKKNG Globiscode Anvrger DR 168100318

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de VERSLAG TEN BEHOEVE VAN DE VERIFICATIEVERGADERING D.D. 27 AUGUSTUS 2015 OM 10.00 UUR EX ART. 137 FW Faillissemensverslag: Nummer: 5 Daum: 17augusus2015 Gegevens onderneming: de besloen Vennooschap me beperke

Nadere informatie

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl Eagevloeren Ruime creëre g Sysemen g Sysemen is gespecialiseerd in de producie en levering van Eagevloeren. Een eagevloer ook wel enresol, mezzanine, ussenvloer, verdiepingsvloer of bordes genoemd, is

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. : A te B in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F : No-claimteruggave : : 7 november 2007

BINDEND ADVIES. : A te B in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F : No-claimteruggave : : 7 november 2007 STICHTING KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORGVERZEKERINGEN A BINDEND ADVIES Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B in deze veregenwoordigd door C e D vs E e F : No-claimeruggave : 20070983 : 7 november 2007

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Hotel Havezate Marveld, Groenlo

Hotel Havezate Marveld, Groenlo He gebouw dien confor ouwbeslui 0 e zijn/worden voorzien van een brandeld-/ onruiingsalarinsallaie van he niveau volledige bewaking MET doorelding naar de brandweer (als er geen sprake is van -uurs bewaking/oezich).

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Seupu Beleidsreleva oderzoek Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Spoor Fiscaliei ber.brys@hoge.be He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes Inhoud Blz. 1. Inleiding... 3 2. Toeliching

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. : A te B vs C te D : Geneeskundige zorg, MRI-onderzoek : : 12 maart 2008

BINDEND ADVIES. : A te B vs C te D : Geneeskundige zorg, MRI-onderzoek : : 12 maart 2008 BINDEND ADVIES f Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B vs C e D : Geneeskundige zorg MRI-onderzoek : 20072296 : 12 maar 2008 Posadres Posbus 291 3700 AG Zeis Bezoekadres Sparrenheuvel16 3708 E Zeis

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van

Nadere informatie

Geen enkel lakproces is gelijk aan andere systemen.

Geen enkel lakproces is gelijk aan andere systemen. My of i l er ec hni eki n er na i ona l T : +31( 0) 481461191 E : i nf o@my ogend. c om W: www. my ogend. c om Pos a dr es Wi l l em Al e x a nder s r a a 23c 6691E EGend Geen enkel lakproces is gelijk

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei Moderne wiskunde 9e ediie Havo A deel Uiwerkingen Hoofdsuk - Formules voor groei bladzijde 00 V-a = 08, ; 870 08, ; 70 0, 8; 60 00 00 870 70 08,, gemiddeld 0,8 b De beginhoeveelheid is 00 en de groeifacor

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, tweede lid, 5, vijfde lid, 10, derde lid en 11, eerste lid van de Afvalstoffenverordening Dordrecht;

gelet op de artikelen 4, tweede lid, 5, vijfde lid, 10, derde lid en 11, eerste lid van de Afvalstoffenverordening Dordrecht; DORDRECHT BESLUIT Nr. SO 6 Gemeenebesuur Uivoer ingsbeslui I nzam el proef Gronds offen Hoogbouw Binnensad Spuiboulevard en Crabbehof gem eene Dor drech GR DORDRECHT He COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

milieuwetten palingen uit deze titel zijn de artikelen 173a en 173b. Om ernstige milieucriminaliteit te kunnen

milieuwetten palingen uit deze titel zijn de artikelen 173a en 173b. Om ernstige milieucriminaliteit te kunnen ilieuween Srafrechelijke handhaving van MR DR. C. WALING EN PROF. MR M. WLADIMIROFF 72 Ni. 0 992 Vrijwel alle ilieudelicen in he Weboek van Sraf gevaar word gebrach. De belangrijkse ilieube Algeene Veiligheid

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

't Gijmink, 4e uitwerking (fase 9 en 10)

't Gijmink, 4e uitwerking (fase 9 en 10) ' Gijmink, 4e uiwerking (fase 9 en 10) ex ar. 11 WRO uiw erking ' Gijmink, 4e uiw erking (fase 9 en 10) (vasgeseld) nhoudsopgave B11001.000811 ' Gijmink 4e uiwerking Hoofdsuk 1 nleiding 1.1 Algemeen 1.2

Nadere informatie

Bezoekadres Molenbossen 618 5923 AJ Venlo-Blerick. Postadres Postbus 337 5900 AH Venlo t 077 389 3131 f 077 382 7951. www.woonwenz.nl info@woonwenz.

Bezoekadres Molenbossen 618 5923 AJ Venlo-Blerick. Postadres Postbus 337 5900 AH Venlo t 077 389 3131 f 077 382 7951. www.woonwenz.nl info@woonwenz. Huurwoningen Venlo-Noord Schuroesraa - Rummerkampsraa - Zoumeerssraa - Adelborsensraa Schipperssraa - Schrijnwerkerssraa - Pelsmakerssraa Iniiaief en verhuur Archiec Onwikkeling en realisaie huur- en koopwoningen

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

11 Straling en gezondheid

11 Straling en gezondheid Sraling en gezondheid Ioniserende sraling a Alfa-, bèa- en gaa-sraling (of α-, β- en γ-sraling). Een aoo kan door bosing e een α- of β-deelje één of eer elekronen verliezen. Di kan ook gebeuren wanneer

Nadere informatie

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS CONVE NANT K N DEROPVANG EN ONDERWJS { ( ì 'h!\ irl Ëf \- 'v 1, û \ e a i '.* L(l. ìli-, \ i, ù. * qr 'L,i /,! 2. \ al> - ç Di convenan beschrijf de samenwerkingsafspraken ussen de aanbieders van Kinderopvang

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia Oefeningen Elekriciei I Deel Ia Di documen beva opgaven die aansluien bij de cursuseks Elekriciei I deel Ia ui he jaarprogramma van de e kandidauur Indusrieel Ingenieur KaHo Sin-Lieven.. De elekrische

Nadere informatie

TB A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen

TB A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen B A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen Deelrappor Nauur Definiief nhoudelijk ongewijzigd vasgeseld.o.v. he OB n opdrach van: Rijkswaersaa Oos-Nederland Gronmij Nederland B.V. Houen, 9 mei 2014 GM-0146368, revisie

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Bestemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D Besemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D Besemmingsplan Broek op Langedijk VASTGESTELD Inhoud Toeliching + bijlagen Regels + bijlagen Verbeelding juni 01 Projecnummer 1.00..0.0 O v e r z

Nadere informatie

1 Inleidende begrippen

1 Inleidende begrippen 1 Inleidende begrippen 1.1 Wanneer is een pun in beweging? Leg di ui aan de hand van een figuur. Rus en beweging (blz. 19) Figuur 1.1 Een pun in beweging 1.2 Wanneer is een pun in rus? Leg di ui aan de

Nadere informatie

Voorbeelden van lineaire eerste-orde differentiaalvergelijkingen

Voorbeelden van lineaire eerste-orde differentiaalvergelijkingen Voorbeelden van lineaire eerse-orde differeniaalvergelijkingen Hieronder vind je 8 voorbeelden waarbij een differeniaalvergelijking e behulp van he overzich wor opgelos. Opdrach Besudeer de voorbeelden

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Onwerp van de bijsluier voor HepBQuin Informaie voor de paiën Lees deze bijsluier op een rusig momen aandachig door, ook als di geneesmiddel al eerder aan u werd oegediend. De eks kan gewijzigd

Nadere informatie

4.9 Berekening van dragend metselwerk onderworpen aan verticale belasting

4.9 Berekening van dragend metselwerk onderworpen aan verticale belasting De radioaciviei die mogelijk word uigesraald in consrucies, is hoofdzakelijk e wijen aan de aanwezigheid van radium (Ra 226) en/of horium (Th 232) in de kelder en in de gebruike maerialen. Ui de ondersaande

Nadere informatie

Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg LB Streefkerk

Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg LB Streefkerk Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg 29 2959 LB Streefkerk Oirschot, 2 mei 217 Betreft: Briefrapportage aanvullende boringen Middenpolderweg 29 te Streefkerk (17267A) Geachte heer, mevrouw, In

Nadere informatie

Waterbodemonderzoek (1)

Waterbodemonderzoek (1) Waterbodemonderzoek (1) Schutssluis Sluissloot Inspectie civieltechnisch gedeelte sluis. In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft Witteveen+Bos, Raadgevend ingenieurs b.v. te Deventer een indicatief

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules V-1a 4 Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Voorkennis prijs in euro s 70 78,0 percenage 100 119 1,19 b Je moe de prijs me he geal 1,19 vermenigvuldigen. c De BTW op de fies

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bureau Schmidt T.a.v. de heer

Nadere informatie

Zeelhemse Heide. VERKOOPSLASTENBOEK Bedrijvenpark. Bedrijvenpark Zeelhemse Heide Zelem ( Halen ) Meldertsestraat, 8 Zelem ( 3545Halen )

Zeelhemse Heide. VERKOOPSLASTENBOEK Bedrijvenpark. Bedrijvenpark Zeelhemse Heide Zelem ( Halen ) Meldertsestraat, 8 Zelem ( 3545Halen ) VERKOOPSLASTENBOEK Bedrijvenpark Zeelhemse Heide Meldersesraa, 8 Zelem ( 3545Halen ) Axpromo N.V. Pag : 1 van 9 ALGEMENE OMSCHRIJVING DER UNITS : He volledige bedrijvenpark is zodanig opgeva da de bouwheer

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp-bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015

Openbaar. Ontwerp-bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 Collegevoorsel Openbaar Onderwerp Onwerp-besemmingsplan Nijmegen Midden 0 Programma Sedelijke onwikkeling Porefeuillehouder B. Velhuis Samenvaing He laase (geacualiseerde) besemmingsplan voor Nijmegen

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo

Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo Notitie Contactpersoon Dennis van den Berge Datum 30 september 2014 Kenmerk N031-1222119DSB-bdv-V02-NL Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Ermelo

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correcievoorschrif VWO 04 ijdvak nauurkunde He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten?

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten? IT-audi & Hoe goed ben u in conrol over de robuusheid van uw ICT-keen? Mehodiek voor bepalen van mae van beheersing van robuusheid in ICT-keens ICT-keens worden enerzijds seeds complexer en anderzijds

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis wiskunde

Deel 2. Basiskennis wiskunde Deel 2. Basiskennis wiskunde Vraag 26 Definieer de funcie f : R R : 7 cos(2 ). Bepaal de afgeleide van de funcie f in he pun 2π/2. (A) f 0 ( 2π/2) = π (B) f 0 ( 2π/2) = 2π (C) f 0 ( 2π/2) = 2π (D) f 0

Nadere informatie

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi STICHTING SINGLDINGN T ROTTRDAM Jaarrekening 2013 ffi a INHOUDSOPGAV ACOOUNTANTSVRSLAG 1 Beoordelingsverklaring / r 2 Algemeen Pagina JAARRKNING 1 Balans per 31 december 2013 2 Saa van baen en lasen over

Nadere informatie

Betreft: k-waarde bepaling Molenweg 2 te Epe 1/3

Betreft: k-waarde bepaling Molenweg 2 te Epe 1/3 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl Ad Fontem T.a.v. de heer J. Klompmaker Hoofdstraat 43 7625 PB Zenderen Postadres: Postbus 51

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGIONALE LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE + KADASTRALE GEGEVENS

BIJLAGE 1 REGIONALE LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE + KADASTRALE GEGEVENS BIJLAGE 1 REGIONALE LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE + KADASTRALE GEGEVENS Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 11347 839 2a 37 641 162 39 Oranjestraat 41 642 2b 643 158 159 45 43 4351a 436 434 1 3 433

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis De Knaakbaak He begroingsprogramma van He Digiale Huis De Knaakbaak - gemaak door De Twee Snoeken Auomaisering - is een nieuwkomer in begroingsland, waarvan he markaandeel gesaag begin e groeien. He programma

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2012

Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2012 Regeling Rijksbegroingsvoorschrifen 2012 Inhoudsopgave 1. Wijzigingen... 2. Tijdschema... 3. RBV deel I... He jaarverslag... 23 De inriching van de veranwoording... 23 He deparemenale jaarverslag... 24

Nadere informatie

TECHNISCHE DATA BOUWSTOFFEN

TECHNISCHE DATA BOUWSTOFFEN TECHISCHE DATA BOUWSTOE BETO De mees voorkomende bouwsof. Vanwege de specifieke serke-eigenschappen en veelzijdige oepasbaarheid word beon gebruik voor de mees uieenlopende oepassingen. Beon kan op de

Nadere informatie

Cliënt, de heer B. Kuis, wonend aan de Provincialeweg 162 (4909 AN) te Oosteind, gemeente

Cliënt, de heer B. Kuis, wonend aan de Provincialeweg 162 (4909 AN) te Oosteind, gemeente ll 10.109206 26/02/201 Tevens per e-mail: f.verseegh@ooserhou.nl en dennis.van.dongen@ooserhou.nl.9 Gemeeneraad Ooserhou NB.a.v. de heren F. Verseegh en D. van Dongen Posbus 10150 900 GB OOSTERHOUT m Ons

Nadere informatie

Notitie Historisch bodemonderzoek Binderseind te Gemert

Notitie Historisch bodemonderzoek Binderseind te Gemert Notitie 20120866-04 Historisch bodemonderzoek Binderseind 27-29 te Gemert Datum Referentie Behandeld door 12 juni 2012 20120866-04 I. Tiebosch/LSC In opdracht van Marlisan Holding BV is voor de locatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Pagina. Ons /243 kenmerk: Zaaknummer: /Methodebesluiten TenneT vanaf 2014 Reguleringsmethode TenneT TSO B.V.

Pagina. Ons /243 kenmerk: Zaaknummer: /Methodebesluiten TenneT vanaf 2014 Reguleringsmethode TenneT TSO B.V. Pagina /8 Muzensraa 4 25 WB Den Haag Posbus 6326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons 04065/243 enmer: Zaanummer: 04065/Mehodebesluien TenneT

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 12 april 2017 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2017-003957 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

a. voorwaarden en regels met betrekking tot het gebruik van de gemeentelijke aankondigingsframes d.d. 2 februari 2010 (O-BOC/2O O/77O);

a. voorwaarden en regels met betrekking tot het gebruik van de gemeentelijke aankondigingsframes d.d. 2 februari 2010 (O-BOC/2O O/77O); Reg. nr. : O-BOC/ 2014/2529 Beleid borden binnen openbaar domein gemeene Boxmeer 2O14 He college van burgemeeser en wehouders, Gele op arikel 4:81 van de Algemene we besuursrech; Gele op arikel 2:LO,lid

Nadere informatie