Londbouw. Notuurbeheer. Milieu. Kwekerij De Commandeur. T.a.v. de heer H. Kroes Westgaag 42a 3155 DG MAASLAND. Tel:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Londbouw. Notuurbeheer. Milieu. Kwekerij De Commandeur. T.a.v. de heer H. Kroes Westgaag 42a 3155 DG MAASLAND. Tel: 06-51520377"

Transcriptie

1 e Londbouw lol 3)lh ~:~ u ~O o ~ ouurbeheer Milieu lg po 89' 4' o Relaienr. : Uw ref: HKR Onze ref: JM /FTH Kwekerij De Coandeur T.a.v. de heer H. Kroes Wesgaag 42a 3155 DG MAASLAD Tel: Devener, 9 februari 1999 ~Pe~~4g +o~ ly beref: RAPPORT VERKEED MLEUKUDG BODEMODERZOEK LOKATE COMMEDEURSKADE 36A TE MAASLAD Geache heer Kroes, Hierbij onvang u onze rapporage van he verkennend ilieukundig bodeonderzoek op de lokaie Coendeurskade 36a e Maasland. Bij evenuele vragen kun u conac opneen e Mevr. Drs. J. Meekes van ons bureau. f Wij verrouwen crop u hieree van diens e zijn gewees. Me vriendelijke groe, CETRAAL BODEMKUDG DEVETER-BREDA B. BUREAU l 7 ng... Leensra Hoofd adviesdiens Golandsraa 13, 7418 AZ Posbus 87, 74 AV Devener, Holland Tel Fax AB-Arobank Kaer van Koophandel ~Bri 5(e) 7 coa d(rea 1( )alp AZ Poeb ( 87 7((l AV(l rer Hone n leleloon ( 87) 878 av (. ) G)77 Poene* do heh" ~rasa ' ' op ee p r~' d el easer,, ~oalo l rppnelonqpqablechqen, Ohqnqhaaoqre qenhqlhalan eqvneaoanqnhrden qaqqe)p(qqeqhaaelsqrqqnneeq(pp rsq~qaqdaqhq Veq ln~

2 og Landbouw auurbeheer Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendeurskade 36a e Mass)and RAPPORT VERKEED MLEUKUDG BODEMODERZOEK Lokaie Coendeurskade e Maasland 36a Februari 1999 OPDRACHTGEVER: Kwekerij De Coandeur B.V. Wesgaag 42a 3155 DG MAASLAD COTACTPERSOO: De beer H. Kroes Tel: ) al Rappornr Gol ~ dg. g ). 7gla AZ. Pogeo 87. HOO AV )e per Hollo d lefo (57) 62' Co fg (57) 6277 Paraaf: aon ~ c p g o e' pp» l p pg»» g»g«~ g

3 Landbouw auurbeheer Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendeurskade 36a e Maes(and HOUDSOPGA VE SAMEVATTG LEDG 1.1 nleiding AALEDG 2.1 Aanleiding 2.2 Doel van he onderzoek E DOEL VA HET ODERZOEK LOKATEGEGEVES 3.1 Beschrijving errein 3.2 Hisorische gegevens 3.3 Geohydrologische gegevens DEFTE BODEMODERZOEK 4.1 Algeeen 4.2 Sraegic UTVOERG BODEMODERZOEK 5.1 Veldwerkzaaheden 5.2 Cheische analyses RESULTATE BODEMODERZOEK 6.1 Resulaen 6.2 Toesing 6.3 Toeliching op de oesing 6.4 nerpreaie COCLUSE 7.1 Toesing hypohese 7.2 Conclusie LTERATUUR BJLAGE: 1. Boorprofielbeschrijving 2. Analyseresulaen 3. Overschrijdingsabel 4. Deekieliieen en Analyseehoden 5. Verklaring gebruike eren 6.. v.. 7. Vragenlijs // Rappornr: G l, nds, ) 13 7'll8 AZ Posb ) 87, 74AVOe ep, Holland ele(non (87) 626 Fa (67) 6277 paren ' ) s)s s pn sos)l op) ahn, od s e e e ) "s'o'p a' ""p

4 l Landbouw ~:~ a ~O a a uuurbeheer Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendeorskade 368 e Mass(and l io SAMEVATTG Ten behoeve van he vassellen van de zg. nulsiuaie is op de lokaie Coendeurskade 36a e Maasland een verkennend bodeonderzoek volgens de richlijnen ui he proocol ulsiuaie-/bsb-onderzoek en de Handreiking Bodeonderzoek Glasuinbouw verrich. Op basis van he verriche bodeonderzoek worden de volgende operkingen geaak: De lokaie is oeneel in gebruik als glasuinbouwbedrijf. De volgende deellokaies zijn in he kader van de AMvB Tuinbouw e bedeke eel onderzoch: u Opslag/aanaak essoffen + bovengrondse olieank Tijdens de veldwerkzaaheden zijn zinuiglijk geen afwijkingen van he bodeaeriaal waargenoen die wijzen op bodeveronreiniging. Ui de analyseresulaen van he engonser van de bovengrond blijk da de gehales aan een aanal zware ealen (e nae koper, kwik, lood, nikkel en zink) en inerale olie de sreefwaarden overschrijden. He crieriu voor nader onderzoek word nie overschreden. Ui de analyseresulaen van he grondwaeronser blijk da geen van de gehales onderzoche soffen de sreefwaarden overschrijden. naa ~ aeal aar K ~ae ~~ 41s Oa a Go(a dseaa AZ Ponbu 87, 74 AV (7evenen Holland leloon (57) 62 5 Paa (57) Rappornr: ~P aa e a e e

5 ~ :~ e ~O 8 ~ Londbouw ouurbeheer Milieu Rappor verkennend onderaoek Coendeurskade 368 e Maasland ls 1. LEDG 1.1 nleiding Di docuen beschrijf he verkennend ilieukundig bodeonderzoek op de lokaie Coendeurskade 36a e Maasland, da door he Cenraal Bodekundig Bureau Devener-Breda (CBB) is uigevoerd. Aanleiding en doel van he onderzoek worden beschreven in (i 2. Uigaande van de lokaiegegevens, welke zijn oegelich in j 3, word verder ingegaan op de visie van he CBB op de aanpak van he onderzoek. Di gebeur in li 4. n 5 word verslag gedaan van de uivoering van he bodeonderzoek. n li 6 worden de analyse-resulaen van he cheisch laboraoriuonderzoek vergeleken e de sreef- en inerveniewaarden ui de Circulaire nerveniewaarden Bodesanering. Tevens vind inerpreaie van de onderzoeksresulaen plaas. De rapporage word in (j 7 afgerond e de oesing van de hypohese en de conclusie e berekking o de kwaliei van de bode. Di rappor ag zonder schrifelijke oeseing van CBB en haar opdrachgever nie anders dan in zijn geheel worden verenigvuldigd. He kwalieisanageensysee van CBB e berekking o onsernae, advisering en inspecie op he gebied van ilieu, nauurbeheer en landbouw is geevalueerd en goedgekeurd volgens SO 91 door Lloyd's Regiser Qualiy Assurance (cerificaa no ). De analyses worden uigevoerd door een Serlab geaccredieerd laboraoriu. Ann n k ~~ ~ ~ Rappornr 2l Go(a 8 ea 13, 7418 AZ Posbus AV (3 vener, losand Telefoon (57) 62 5 Fa (57) paraaf ' opa n 8 nn k 8 88 op ~ 8 8~ ~ 8 p~ ~~

6 l Landbouw Rappor verkennend onderzoek Coendenrskade 368 e Mass)and auurbeheer Milieu AALEDG 2.1 Aanleidlng E DOEL VA HET ODERZOEK Een uinbouwbedrijf kan op grond van verschillende weelijke verplichingen genoodzaak zijn bodeonderzoek e verrichen. Een van de weelijke verplichingen o bodeonderzoek vloei voor ui he nbeslui uinbouwbedrijven e bedeke eel ilieubeheern (verder e noeen namvb bedeke eeln). Arikel 4 van da Beslui sel he verrichen van een nulsiuaie onderzoek naar de kwaliei van de bode binnen de inriching verplich. O deze reden is door de heer H. Kroes aan he CBB opdrach verleend voor he uivoeren van bodeonderzoek op he bereffende errein. 2.2 Doel van he onderzoek He onderzoek heef o doel via onsernae en analyse de kwaliei van de bode op he oen van onderzoek vas e leggen. Op deze wijze word een referenieniveau vasgelegd (nulsiuaie) waaraan de resulaen van oekosige onderzoeken geoes kunnen worden. Hieronder volg een overzich van een aanal doelsellingen.b.v. waarvan bodeonderzoek kan worden verrich. ndien he onderzoek zoals oschreven in di voorsel voldoe voor een van deze doelsellingen word di e ja aangegeven. Oco ~ cr 4)484 4 ~e Doelselling: Aanvraag ilieuvergunning Voorschrif ilieuvergunning Provinciale verpliching (AVR uinbouwbedrijven e bedeke eel) Vervolg BS-racjec Bouwvergunning AMvB BOOT Werkprograa Tanksaions Afseing SUBAT Risicobeheer Koop/verkoop Huur/verhuur AMvB bedeke eel.ja ja ja nee nee nee nee nee nee nee nee ja ~ ~n e ~ ~~ ~~ Colendn AZ Ponb AV revenen lail nd Telelnon (57) 62 5 ' 7, (57) ~d Rappornr:

7 »«6 ~e ~:~ o Rappor srerkennend onderzoek Coendenrskade 368 e Mass)and 3. LOKATEGEGEVES 3.1 Beschrijving errein Londbouw ouurbebeer Milieu De lokaie is gelegen aan de Coendeurskade 36a e Maasland en is kadasraal bekend als geeene Maasland, secie C, nuer 2133, 2629 en 263. De lokaie heef een kadasrale oppervlake van circa 5 ha. De ligging van de lokaie is weergegeven op de in de bijlagen opgenoen opografische kaar (schaal 1:25.). De siuaie op de lokaie is weergegeven in ekening Bij de erreinverkenning uigevoerd in noveber 1998 werden geen bijzonderheden, buien hegeen bekend ui de ekening, waargenoen De lokaie is sinds 1994 he eigendo van Kwekerij Coendeur B.V., gevesigd aan de Wesgaag 42a e Maasland. De inriching van de lokaie besaa ui kassen, een bedrijfsruie en een woonhuis. De beseing van de lokaie is hans agrarisch. Terrelnverharding /-onsluiing Op de lokaie is circa 2 2 bedek e een ongeveer Onder deze bedekking bevind zich zand. 2 c dikke laag beon. Op de lokaie is geen open waer aanwezig. Ogeving De lokaie is hans gelegen in een ogeving e beseing agrarisch. Zover bekend heef in de nabije ogeving van deze lokaie geen bodeonderzoek plaasgevonden. De lokaie lig nie in of nabij een bescherd Kabels/leidingen/riolering gebied. De inforaie over op de lokaie aanwezige kabels, leidingen en/of riolering is verkregen iddels een KLC-elding. De bereffende ekeningen van de nusbedrijven zijn in he bezi van he CBB. Coa dsa 13 75(8 AZ Pnslo s 87 75Asr De ener lail d Tele(non(57) 675 F (57) paraal: Alnn»»nessslssss s» «n alsnlsssl'n s s» a's Rappornr): " s n ' """"s" s 'n ' ' " p s

8 Landbouw ~ Milieu Rappor verkennend onderaoek Coendenrskade 36a e Maasland ouurbeheer 3.2 Hisorische gegevens Hieronder volg een overzich van he gebruik van he errein in he verleden: Van 19 Van 1979 o 1979 o 1998 Agrarisch Glasuinbouw De lokaie is voor 1979 voor he eers bebouwd. Er zijn geen gegevens voorradig oren laere bouwwerkzaaheden op de lokaie. Bodeonderzoek en -veronreiniging Op de lokaie heef nier bodeonderzoek plaasgevonden. Op de lokaie hebben zich hisorisch gezien geen calaieien voorgedaan. Er zijn geen gegevens bekend oren bodesaneringsakivieien die berekking hebben op de lokaie. Bedrijfsaige akivieien Huidige bedrij fsaige akivieien: Glasuinbouw. Hisorische bedrijfsaige akivieien: Agrarisch. He vanaf 1994 op he errein gevesigde bedrijf is werkzaa in de agrarische secor. To de werkzaaheden behoor o.a. he kweken van poplanen. De SB-code van de hoofdakiviei is 123. He bedrijf val onder de werkingssfeer van de AMvB bedeke eel. Op he errein vind naas he keelhuis opslag van HBO plaas in een dubbelwandige bovengrondse ank. Deze is gelegen op een onverharde ondergrond. n he keelhuis bevind zich de opslag van essoffen. Deze is voorzien van een lekbak en is gelegen op een beonvloer van goede kwaliei e inder dan 5 eer beon rondo. Genoede acivieien vinden plaas binnen een sraal van 5 eer en worden derhalve als 1 lokaie onderzoch. n de bedrijfsruie bevind zich de opslag van besrijdingsiddelen. Deze is gelegen op een beonvloer van goede kwaliei e eer dan 5 eer beon rondo en val derhalve nie onder de onderzoeksverpliching ui de AMvB. esl o esse)sga K. ~llsssl og g ~ Er vind op de lokaie geen opslag in ondergrondse anks plaas. Gods dsi, s AZ ~ Posoos 8/ 7so AV Dc cue lsog d Teieioo ( ~ 1 gg ( Paraaf: gg d~ // Rappornr: ~ w g o /

9 Landbauw. ~ Milieu Rappor verkennend onderaoek Coendenrskade 368 e Mass)and aiuurbebeer i Bronverelding Voor he verkrijgen van de benodigde inforaie voor he hisorisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: Bron Regionale kaaien, schaal 1:25. Topografische kaaren, schaal 1:2-2.5 Kaaren van nusbedrijven Bodekaaren Saringcenru, schaal 1:25. Hinderwearchieven Bouwvergunningarchieven Luchfoo's Branche-inforaie nforaie Terreinverkenning opdrachgever geeene geeene Me nadruk word geseld da bovengenoede bronnen nie alijd volledig zijn. Voor he verkrijgen van hisorische inforaie is CBB echer wel afhankelijk van deze bronnen. Hoewel he hisorisch onderzoek naar bese eer en geween door CBB is uigevoerd, kan CBB nie insaan voor de juisheid c.q. volledigheid van de hisorische gegevens. Rappornr: 3721 Codaadsaaa l AZ Posbos AV De a e, doaa ralalooo i57) 67 5 Fa (57) aaa os eels)sse ~ o s a dln sl ~ oa ' " d s ad d l s O s s d

10 Landbouw ~ :~ e ~ auurbebeer ~ ~ n P : - ~ Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendenrskade 36a e Mass)and Geohydrologische gegevens De geohydrologische foraie rond de lokaie in Maasland is volgens de grondwaerkaar van ederland als volg e scheaiseren: He aaiveld bevind zich globaal op AP-niveau. l De lokaie bevind zich op de grens van he gebied waar duinzand aanwezig is. He duinpakke besaa ui holocene duinzandafzeingen en heef een dike van circa 1. He pakke besaa ui slibhoudende fjne o aig grove zanden e ingeschakelde klei- en veenlaagjes. De slech doorlaende deklaag heef een dike van circa 1 o 15 en besaa ui kleilge holocene sedienen. He eerse waervoerend pakke besaa ui aig fijne o aig grove zanden van diverse foraies. Di pakke heef een dike van circa 3. De scheidende laag besaa ui kleilge, slibhoudende en venige afzeingen van de Foraie van Kediche en evenueel aanwezige gelijksoorige afzeingen van de Foraie van Tegelen. De scheidende laag heef een dike van circa 2. He weede waervoerend pakke besaa ui zandige afzeingen van de Foraies van Tegelen en Maassluis. He freaische grondwaer bevind zich op + 1, inus aaiveld. Volgens de Grondwaerkaar van ederland sroo he freaisch grondwaer in ooselijke riching. Gai d~ AZ Pase AV ()e e e, Holland Teiefoon (57) 62 5 a (57) AKA ~eeil83888 K K~ lnn5351 Qpa wo 8 no. 8 ~H e "" po 8 8 8" ~8 8 Rapporlnr: 37 1

11 Landbouw ~:~ a a ~4 e e duurbeheer Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendenrskade 368 e Maes)and 4. DEFTE BODEMODERZOEK 4.1 Algeeen Voor de uivoering van he bodeonderzoek zijn de voorschrifen ui he proocol ulsiuaie-/bsb-onderzoek en de Handreiking Bodeonderzoek Glasuinbouw als uigangspun genoen. n afwijking op deze voorschrifen zijn in he rappor geen aanbevelingen gedaan oren evenueel e onderneen vervolgakies. ndien gewens kan hierover advies zijn ingewonnen bij een van de CBB-adviseurs. Ten behoeve van de opze van he onderzoek heef overleg e de geeene aaldwijk plaasgevonden. De veldwerkzaaheden en he laboraoriuonderzoek zijn voor zover ogelijk confor de geldende E- en PR-richlijnen uigevoerd. Evenuele afwijkingen zijn geoiveerd. Tevens zijn de Voorlopige Prakijkrichlijnen (V.P.R. 1988) van he iniserie van VROM, voor he verrichen van onderzoek naar bodeveronreiniging, in ach genoen. 4.2 Sraegic De volgende deellokaie is in he kader van de AMvB als verdach aangeerk: - Opslag/aanaak essoffen + bovengrondse olieank De volgende hypohese oren he voorkoen van de veronreiniging is geseld: Heerogeen veronreinigd, bekende ligging van de bron Bij de verdache lokaies e bekende ligging van de bron is op grond van de hypohese en aanzien van de ruielijke verdeling van de veronreiniging een onderzoekssraegie opgeseld, waarbij he onderzoek zich explicie rich op de veroedelijk aanwezige veronreinigende soffen en de plaas waar deze zijn verwach. Op basis van bovensaande gegevens en de bij he CBB aanwezige ekening(-en) is een beonserings- en analyseplan opgeseld en uigewerk (zie Hoofdsuk 5). ~ Rappornr: )7)l Gola dsnsa 13, 7518 AZ Posbos 87 7eoo AV (7 ener. Holland relefoo (57) 67 5 Fax (57) e ~ s nns~asssiesaes ~ x ~osssl oee ~g ~ ~, ~~ es ~~

12 ~O ~ s ~:~ a Landbauw auurbeheer Milieu Rappor verkennend onderaoek Coendeurskade 36a e Maasland 12 l l 5. UTVOERG BODEMODERZOEK 5.1 Veldwerkzaaheden He onderzoekplan is opgeseld door: ng. F.T. Harerink. De veldwerkzaaheden zijn in noveber 1998 uigevoerd. n oaal zijn 3 boringen verrich. De lokaies en nuering van de boringen zijn in ekening weergegeven. Per deellokaie zijn de volgende boringen verrich: Opslag/aanaak essoffen + bovengrondse olleank Op di perceel zijn 3 boringen o,5 inus aaiveld verrich. Van deze boringen is 1 boring doorgeze o 1,5 onder de acuele grondwaersand en afgewerk als peilbuis. Peilbuis: o.5 -v boring boringen 2 en 3 De boringen.b.v. he onderzoek van de verdache deellokaies zijn zodanig geplaas da de kans op he aanreffen van een veronreiniging axiaal is. De peilbuis is geplaas in he verwache har van de veronreiniging. Er zijn onsers genoen per bodelaag van,5, waarbij gewaak is voor enging van verschillende grondsooren. Bij zinuiglijke waarneingen, die ogelijk duiden op bodeveronreiniging, zijn separae onsers genoen van de zinuiglijk veronreinigde bodelaag. De boringen zijn uigevoerd e een edelanboor of e een GeoDrill echanische grondboorachine. Bij de uivoering van de boorwerkzaaheden is geen werkwaer gebruik. De zinuigelijke waarneingen van he bodeaeriaal ijdens de veldwerkzaaheden zijn als volg saen e vaen: afwijkende saenselling bodeaeriaal: Geen afwijkingen waargenoen afwijkende kleuren bodeaeriaal: Geen afwijkingen waargenoen afw jkende geuren bodeaeriaal: Geen afwijkingen waargenoen A)lk ~a ) s)sss. s ~ k s ~ da)os)\ in ' ~s Go)and)a 13. 7s)8 AZ Pe)hos Av De, Ho)and Tai roon (57) 62 5 P (57) na " n~ n su g s ~ s Rappornr: u ~nl o s 7g jr'

13 a% Landbauw auurbeheer ikilieu Rappor verkennend onderzoek Coendenrskade 368 e Mass(and 13 O een represenaief grondwaeronser e verkrijgen is, na he plaasen van de peilbuis en voor onsernae, een hoeveelheid waer ui de peilbuis afgepop gelijk aan circa drie aal de nae boorga inhoud. Tijdens de onsernae is van he grondwaer de zuurgraad (ph) en he geleidingsverogen (EC) bepaald. De geeen waarden zijn in bijlage 2 weergegeven. ) Golandskaa 3, 7418 AZ Posbos AV Depenen Hors d Telefoon (57) 62 5 Fax (57) nanl k4333 K x pk op pd d k ad 3 ag g d g p 'rl Rappo 3721 g g

14 r ~ e ~:~ a ~ Landbauw auurbeheer Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendeuskade 368 e Maes(and Cheische analyses Ten behoeve van de cheische analyse is he volgende bodeonser geseleceerd: Opslag/aanaak essoffen + bovengrondse olieank Mengonser 1:ui boringen 1 / 3 Grondwaeronser 1:ui de peilbuis bij boring 1 Tabel 1: Analyse grond(eng)onser 1 Drogesof gehale Luugehale Huusgehale Zware ealen arseen, cadiu, chroo, koper, kwik lood, nikkel, zink van,,5 -v He grond(eng)onser en he grondwaeronser zijn geanalyseerd op de analysepakkeen zoals weergegeven in de volgende abellen. grond- (eng)- onser(s) Minerale olie gaschroaografisch Rappo Go(and 13, 7518 AZ Poghog 87, 7geo AV (3c e Holland Telcfoo (57) 62 5 Fax ( ~ g g «e *~ w Aeg~ alasa. v on~ens)a. oae ~o ~ e n g ~

15 ~O Landbouw ~:~ o auurbebeer Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendeurskade 36a e Maes(and 15 l Tabel 2: Analyse grondwaeronser 1 Zuurgraad (ph) Elekrisch geleidingsverogen (EC) Zware ealen arseen, cadiu, chroo, koper, kwik lood, nikkel, zink groildwaeronser(s) Vluchige aroaische koolwaersoffen (BTEX) afaleen Minerale olie gaschroaografisch n bijiage 4 zijn de rapporagegrenzen en analyseehoden aangegeven. Goie Agn s3 ggs K» K ph ge 333 Op h Rappo d ueh AZ Posluus AV Depener. os d 1 leloon (57) 67 5 Fax (57) paraa: g p gg g p u D

16 ~ 8 ~:~ e e ~O 8 ~ ondbouw ouurbeheer Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendenrskade 368 e Maasland 16 AKA ~8 88)888 K ~~)ca RESULTATE BODEMODERZOEK 6.1 Resulaen De onderzoeksresulaen zijn verwerk e behulp van he inforaiesysee voor verwerking van gegevens van grond- en grondwaeronderzoek HPP- (versie 1994). De resulaen van he onderzoek zijn beoordeeld aan de hand van de sreef- en lnervenlewaarden voor icroveronreinigingen in de bode ui de circulaire nerveniewaarden Bodesanering van he iniserie van VROM. Genoede sreef- en inerveniewaarden vervangen de A-, B- en C-waarden ui de Leidraad Bodebeschering. Een en ander word nader oegelich in bijlage 5. De nerveniewaarden zijn per AMvB vasgelegd in de saneringsregeling van de We bode beschering. Bij de beoordeling van de analyse-resulaen aan de hand van de sreef- en inerveniewaarden ui de circulalre nerveniewaarden Bodesanerlng spelen de lokale veronreinigingssiuaie en he oekosig gebruik van de bode een belangrijke rol. Bovendien zijn de inerveniewaarden gerelaeerd aan een ruielijke schaal. Onder de lokale veronreinigingssiuaie worden die facoren versaan, die van belang zijn voor de ae van en de ogelijkheid o verspreiding van de veronreiniging naar de ogeving. Een lokaie word als veronreinigd beschouwd als in een (eng)onser soffen aanwezig zijn in concenraies hoger dan de sreefwaarden. De sreef- en inerveniewaarden zijn ahankelijk geseld van he luu- en organische sofgehale van he grondonser. Voor een aanal soffen kan de rapporagegrens bepalend zijn voor de sreefwaarde. ndien een overschrijding van de oesingswaarde op een groepsparaeer berekking heef (fenolindex) dien e specifieke analyseehoden e worden nagegaan hoe he e de individuele paraeers is geseld. Wanneer in geen van de geanalyseerde onsers een der onderzoche soffen aanwezig is in een concenraie boven de sreefwaarde, word de bode op de lokaie als nie veronreinigd beschouwd. Overschrijding van een sreefwaarde beeken dus da er sprake is van bodeveronreiniging. De consequenies van he aanreffen van bodeveronreiniging zijn ahankelijk van diverse facoren, die in de conclusie van di rappor eegewogen worden. Goaandsraa 13, 7418 AZ Pore s 87, 74 AV )3eae er, Holland re)croon (57) 67 5 F (57) 6777 oa 8H g * 8 g 8' Rapporn 372) n no 8 8 K

17 g g Landbouw. ~ Milieu auurbeheer Rappor verkennend onderzoek Coendenrskade 36a e Mass)and Toesing n bijlage 3 zijn de resulaen van de oesing van de in de onderzoche onsers aangeroffen gehales veronreinigende soffen aan de sreef- en inerveniewaarden ui de circulaire nerveniewaarden Bodesanering in abelvor weergegeven. n deze zogenaade overschrijdingsabellen zijn de onsers e behulp van analysenuers geldenificeerd. De gebruike analysenuers saan voor de volgende onsers: Grond onser analysenr. onse r. boringen /3 Grondwaeronser analysenr. onse r. boring diepe,-,5 -v diepe filer, 1-2, 1 -v n (j 6,3. worden de resulaen van de oesing kor onder woorden gebrach. Agg~gglgggg g ~e ssl Gognck g 13, 7418 AZ Posa s AV ()c e, Hollg 4 Telcfoon (57) 625 f, (57) paraa: g gg g g n»g. '. Qgg ~ne» H Rapponnr

18 ~ g Londbouw ~ e ~ ouurbebeer ~ ~ -' - ~ Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendenrskade 36a e Mass)and 18 lo 6.3 Toeliching op de oesing Grond(englonser Monser 1: De gehales koper, kwik, lood, nikkel, zink en inerale olie zijn lich verhoogd. De overige gehales onderzoche soffen zijn nie verhoogd geeen. Grondwaeronser Peilbnis 1: De gehales onderzoche soffen zijn nie verhoogd geeen. Rapporr~. 3372) ne* d pall a gap P K p 5 le 555 OP Gola baa 13, 7518 Az posb s 87 7'1 Av & ener Holland Tele(on (57)625 Fax(57)6277 g g d p H g. ~ ~ g

19 rna Landbouav auurbeheer Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendenrskade 368 e Maes(and 19 lo 6.4 nerpreaie Opslag/aanaak essoffen + bovengrondse olieank Ui de analyse-resulaen blijk da de bovengrond op de lokaie lich is veronreinigd e koper, kwik, lood, nikkel, zink en inerale olie. n he grondwaer op de lokaie zijn geen verhoogde gehales veronreinigende soffen aangeroffen. Zinuiglijk zijn geen afwijkingen van he bodeaeriaal waargenoen. ABh p lssi asses s Kol M asisis Coa dsp, AZ Poslb s 87, 75AVDc e, Hoaod. Tclcfoo (57) 625 r (57) 6277 p «i Rapporlks)23/72 5 s e s p s» e p s s

20 ' Landbouw ~:~ a auurbeheer ~ ~ o :. ~ Milieu Rappor verkennend onderzoek Coendeurskade 368 e Mass)and 2 e 7. COC LUSE 7.1 Toesing hypohese Opslag/aanaak essoffen + bovengrondse olieank De gehales aan een of eer onderzoche soffen overschrijd de sreefwaarde. O deze reden word de hypohese verdache deellokaie geaccepeerd. Er kan geen uispraak worden gedaan over de geselde hypohese oren de (on-)bekendheid van de ligging van de bron: hiervoor zijn e weinig onsers geanalyseerd. 7.2 Conclusie Op basis van de onderzoeksresulaen kan worden geseld da de gehales aan een aanal onderzoche soffen de sreefwaarden overschrijden. Geen van de gehales onderzoche soffen overschrijd de ussenwaarde, zijnde de waarde waarboven vanui de opiek van de We Bodebeschering de uivoering van een nader onderzoek nodig is. aolandsna AZ Posuos AV (3 ner Holland rele loon (57) 62 5 Fa (57) AB ' K K Pd M Knis os a 8 d s Rappornr 3 7)

21 O ~:~ e ~~ ~ ~ Landbouw auurbeheer Milieu Rappor verkennend onderaoek Coendenrskade 36a e Maes(and LTERATUUR Diens grondwaerverkenning TO, Grondwaerkaar van ederland (Delf, 1987). ederlands oralisaie nsiuu, ederlandse Voornor Bode, onderzoekssraegie bij verkennend onderzoek V-574 (Delf, 1991). Miniserie van VROM, Circulaire nerveniewaarden bodesanering ('s-gravenhage, 1994). Miniserie van VROM, Concep-Circulaire inwerkingreding saneringsregeling We Bodebeschering. ('s-gravenhage, 1994). Rijksinsiuu voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, Blooselling van de ens aan bodeveronreiniging (Bilhoven, april 1991,juni 1994). Milieubureau Wesland, Handreiking Bodeonderzoek Glasuinbouw (aaldwijk, ei 1997). SDU Uigeverij, Bodeonderzoek Milieuvergunning en BSB e proocol voor gecobineerd bodeonderzoek ('s Gravenhage, okober 1993). n)a ~ssne)ees s ~ee snl one ~ s Rappornr:rr 3721 aci)nes~) l 8 Az Pose)os 87, 74 Av Devencn Holland Teleloon gnn ( Pev (57) Paraar: «e. ~~w 4 A ~ ~s ~~

22 Boorbeschri'vin en boorsaa 1 van 1 Boring: 1 Diepe. 2 c GWS 8 c Boring: 2 Diepe: 5 c. Boring: 3 Diepe 5 c 25 5 Klei, zwak zandig. bruin. Klei, zwak zandig bru. Klei bruin. zwak zandig 75 Veen, zwak kleiig. ~bruin n s bruin. Projecnr Opdrachgever: CBB Plaas: Coendeurskade 36A Dau: io a b p a C lo p / Z Z Ui cs za

23 O Legenda (confor E 514) gnnd *** * OOOO o o Grind, a/g zandig *''''. zend Grind, uiers zandig Zend, klelrg Zend, zwak sglg Zend, aig silig klei ZKK K/ei, RRZ RRH P~~) lee 7 Klei, Klei, zwak slllg alg silig Klel, sark sglg Klei, ulers sillg Klel, zwak zandfg Klei, aig zandlg sark zandlg Lea, zwak zandlg veen R peilbuis g Veen, Zend, sark sillg Zend, ulers si/ig Veen, ineraalar zwak klelig i/een, sark kleli'g Veen, zwek zan dig Veen, sark zandlg onsers overige oevoegingen Lea, sark zandlg zwak hueus aig hueus se/k hueus zwsk grindig aig grindig sark grindig geur zwakke geur blinds huis geroerd onser alige geur serke gear casing ulsrse geur grondwaersand ongeroerd onser olie ~ zwakke oge-waer reacle ~ aige oic-waer reacle serke oge-waer reacie benonie filer a/dlching ove rig blizonder grondwaersand lidens boren besanddeel aaiveldype c.q. exuur afwezlg uierse oge.waer reacie

24 Landbauw auurbeheer ~ Milieu Rappor verkennend ondereoek Coendeurskade 368 e Maes)and lo BJLAGE 2: AALYSERESULTATE GROD E/OF GRODWATERMOSTERS Godandssaa AZ Pase s 87 78CO AV Da ana, Hoaa d Tolofoon (57) 62 5 Co F (57) Aan~ su ~lsss 8 ~oo ~ 8 up no Rappo : 3372)

25 W W W RQW W W W W w W W W W W W R relaienuser invoer/verzenddau onderzoekpakke analysenuser onseraanduiding onsernae diepe ligging perceel onserneer ons kenerk : : / : G12 Milieu-onderzoek : 6923 : BOVEGROD :,, 5 : Opdrach 1, GM 1 : CBB : A Eeache relaie, KWEKERJ COMMEDEUR B.V. H. Kroes HEEMRAAD 4.2 ~~-'CC(o. czo k,1 ~ 3155 GB MAAS LAD Hierbij ref de resulaen van he voor uigevoerde onderzoek e daarbij, indian van oepassing, he advise aan. D O C O O D' 1 ll As C(i zware ealen (g/kg ds) ldenificaie PAK(1 van VROH) (g/kg ds) D Cr D s Cu Hg Pb D Hi Zn - fs Sl.8 r O l D D '1 D D D fa f D Sl D C D fi O D D f l a O fs X C D O a D DD C W D a O D O a D PA K o O OO D g s c rr ae EOX H 66 2 L ALC ALC 8 21 ALC ALC.6 ALC ALC ALC ALC ALC ALC ALC ALC H = in onser ssngeroffen gehale; L = uivoerend laboraoriu; B = sreefwaarde 1 = ussenwaarde; 1 = inerveniewaarde. voor nsdere oeliching, zie bij loge 5. ALC = Alconrol CBB = CBB Oevener

26 M M RW W W W W lg W W re(ajenzser invoer/verzenddau onderzoekpakke anslysenueer onseraanduiding onsernae diepe ligging perceel onserneer ons kenerk o Vl. Ql D f! : : / : W12 Milieuonderzoek : 4518 : GRODWATER : Opdrach 1, WM 1 : CBB : A o Zware ealen (Sg/l) Q Q e Oeache relaie, KWEKERJ COMMEDEUR B.V. H. Kroes -HEEMRAAD GB MAASLAD Hierbij ref u de resulaen van he voor u uigevoerde onderzoek e daarbij, indian van oepassing, he advice aan. Q VLuchige aroaische verbindingen ofg/) O ~ fl fl fs f P 'c ' ll '1 'c Q lf e c D D D fs O D Vluchige gechloreerde koolwaersoffen (Sg/l) ph EC As Cd Cr Cu Pb Mi Zn 8)EX EOX ALC O. C 2 ALC ALC (.5 ALC ALC & 5 ALC ALC &.5 ALC ALC BOO &.2 ALC &.2 ALC ( 2 ( 2 ( 1 3 ALC ALC ALC &.5 ALC ' Ql e $ Ql D ' D Ã D D &1 Q ' ll O D' O Q Ql D D. O O fa D ' f o O ' D fa D D D lf O D O 5 ALC M = in onser aangeroffen gehale; L = uivoerend laboraoriu; S = sreefwaarde 1 = ussenwearde; = inerveniewaarde. Voor nadere oeliching, zie bijlsge 5. ALC = Alconrol CBB = CBB Oevener

27 W W RW W W W W lg W W W W W W Bijlage 3 Overschrijdingsabel grond O zware eelen (g/kg ds) denificaie PAK(1 van VROM) (g/kg ds) 7' 'C C7 o fs C O / D 7' fo s As n 3 Cd O 3 Cr DC 77 fs CU 7C s 7C' Hg o. lr D i 7C Zn 3 C 77 o O o CO O D CD O l D O D O D O C s D D D C n C l cr c CO D ' C 3 z n 'C ul e n CL n C lo s s PAK o ao l o 77 C O. a F fl fs EOX 6923 n Overschrijdingsabel grondwaer n i) 3 CD O O Zware ealen (ag/l) Vluchige aroaische verbindingen (Ag/l) Vluchige gechioreerde koolwaersoffen (ag/l) cr o. 7C s 7 7C 7C D ol D D D co O C D fs ph EC As Cd Cr CU Hg Pb i Zn BTEX EOX l 'c O D CD D D 'C e D O D fs O D n Cr 3 3 cr ol fs ' 8 O C7 n O Cr Cl D T O ' o x o 5 7 a en D l l D D O O o jr el O lo f5 1S n A g C n : He gehale aen daze He gehale aan daze He gehale aan deze : He gehale aan daze : Voor daze paraeers He gehale aan daze : He gehale van daze sof overschrijd in he onderzoche onser de sreefwaarde nie. sof is in he onderzoche onser ussen de sreefwaarde en he crieriu voor nader onderzoek geeen. sof is in he onderzoche onser ussen he crieriu voor nader onderzoek en de inerveniewaarde geeen. sof overschrijd in he onderzoche onser de inerveniewaarde. zijn de richwaarden nie van oepassing. sof is in he onderzoche onser nie bepaald. groepsparaeer overschrijd de sreefwaarde (voor deze paraeer zijn geen inerveniewaarden opgeseld).

28 W SW W W W W lg W W W W W W Grond (G12) Bijlage 4: Rapporagegrenzen en analyseehoden Zware ealen (g/kg ds) denificaie PAR verbindingen (g/kg ds) O CD o D O O O n l l D DC e lr O! lu lr D fs l' O Q O n D D Cl O D D fl fa fl D O! O CO O D D n Z O fs l K fs a D 'C s O (. D U C W O O. O D 'O C O D fl o v D e( e z lro O Qe 8' fe As Cd Cr Cu Pb i Zn n. v.. n. v.. n. v Grav. Grav. CP AES O s U CP AES e U CP AES s O U Ul CP AES s F. AAS s CP AES K CP AES s CP AES GC/FD GC/S GC/S GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/S GC/MS GC/S Z Z s Z CD u Ul OD n! Ul l s Z CO u o o Verklari D A Grav. CP AES F-AAS GC/FD GC/MS * ng Rspporagegrens (bepaald in schone arices) nsrueneel Analyseehode Gravierisch ndukief gekoppeld plasa, soaire eissie specroeric Flow njecie aoaire absorpiespecroerie Geschroaografie e FD-deecie Gaschroaografie e S-deekie afgeleid van Versie 5. /

1: OVER HET JAAR 1999 4

1: OVER HET JAAR 1999 4 : OVER HET JAAR 999 4 _ m () ERHATUM Pag 5 Resulaa 999 na financieringsiasen moe zijn: 954 Pag 47 Desinveseringen in immaeriële vase aciva moe zijn: Desinveseringen in maeriële vase aciva Kengeallen 5

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef - Oss - 2011

Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef - Oss - 2011 Besemmingsplan Bedrijvenerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef - Oss - Bijlage Akoesisch onderzoek Vasgeseld . Akoesisch onderzoek a. akoesisch onderzoek besemmingsplan d.d. okober b. herzonering inclusief

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Lean IT: hype of volgend niveau?

Lean IT: hype of volgend niveau? procesverbeering Op naar groere klanevredenheid me Lean IT Lean IT: hype of volgend niveau? De Lean-filosofie is succesvol gebleken in de producieindusrie en lijk op he eerse gezich ook direc oe e passen

Nadere informatie

Stichting Circuit van Drenthe

Stichting Circuit van Drenthe Circuit van Drentha Aanvraag vergunning Wet milieubeheer CIRCUIT ASSEN Stichting Circuit van Drenthe 20 maart 2001 BMDAdvies ftnlb.. -...,,,,... BMD Advies Drenthe CIRCUIT ASSEN VERGUNNINGAANVRAAG Wet

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

KMarMagazine. Al twee eeuwen mobiel. De 8 van IGO bepalen toekomst KMar Secties Stiekem in de schijnwerpers

KMarMagazine. Al twee eeuwen mobiel. De 8 van IGO bepalen toekomst KMar Secties Stiekem in de schijnwerpers 200 KMarMagazine Personeelsblad van de Koninklijke Marechaussee Nummer 1, januari 2014 Al wee eeuwen mobiel De 8 van IGO bepalen oekoms KMar Secies Siekem in de schijnwerpers Inhoud Leijens reageer 6-9

Nadere informatie

Rapportage VERKE.NNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK OP HET TERREIN AAN DE VAN HEEMSTRAWEG 2A TE BEUNINGEN. Projectnummer: 06.04.

Rapportage VERKE.NNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK OP HET TERREIN AAN DE VAN HEEMSTRAWEG 2A TE BEUNINGEN. Projectnummer: 06.04. kantooradres telefoon telefax e-mail adres internet adres k.v.k. Rotterdam abn-amro bank btw nummer : Einsteinweg 13 6662 PWEIst : 0481-365340 : 0481-372296 : info@udm.nl : www.udm.nl : 24385492 : 48.85.92.887

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Draadloze communicatie

Hoofdstuk 6: Draadloze communicatie Elekronica: Tweede kandidauur indusrieel ingenieur 1 Hoofdsuk 6: Draadloze communicaie 1: Principewerking He is de bedoeling in di hoofdsuk de elemenaire principes van draadloze communicaie e besuderen.

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op markwaardebasis Jasper Holke Klein Juni 2009 Vrije Universiei Faculei der Exace Weenschappen Sudieriching Bedrijfswiskunde en Informaica De

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoorde

Maatschappelijk verantwoorde groene IT MVO Meer dan alleen maar groene IT Maaschappelijk veranwoorde informaievoorziening en IT Organisaies zijn seeds meer bezig me duurzaamheid en maaschappelijk veranwoord ondernemen (mvo). De aueurs

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

Voor 45 euro per seizoen kan hier uw advertentie staan. of voor 50 euro op de achterkant. Voor informatie of opgave:

Voor 45 euro per seizoen kan hier uw advertentie staan. of voor 50 euro op de achterkant. Voor informatie of opgave: Nummer - Voor 5 euro per seizoen kan hier uw adverenie saan. of voor 5 euro op de acherkan. Voor informaie of opgave: Ard Dekker el.: 7 9 e-mail: ardd@kabelfoon.nl S C H A A K M A COLOFON BESUUR - SCHAAKMA

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

35faöb 26 augustus 2008 R&S

35faöb 26 augustus 2008 R&S Paraaf secrearis ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Daum Afdeling Opseller Telefoon Regisraie 35faöb 26 augusus 2008 R&S H.D. Weserhof 262 BW08.0849 / ONDERWERP Planschadeverzoeken

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Een methodische aanpak voor legacy

Een methodische aanpak voor legacy Een mehodische aanpak voor legacy Assessmens resuleren in vier mogelijke sraegieën Legacysysemen vormen een acuu probleem als onderhoud onmogelijk word door verdwijnende kennis of beëindigde onderseuning

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Accountantsver slag 2013

Accountantsver slag 2013 pwc G E M E E N T E ŵ N ţ N O O R D E N V E L D Accountantsver slag 2013 geeente Noordenveld Accountantsversîag 2013 voor geeente Noordenveld 23 april 2014 ņwc Aan de raad van de geeente Noordenveld T.a.v.

Nadere informatie

jbl ~A~,~~~oo~o~ na~4~c{ad4v~ SANERINGSPLAN ~~ r` ~ NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---...~. ~ Opdrachtgever: Advies:

jbl ~A~,~~~oo~o~ na~4~c{ad4v~ SANERINGSPLAN ~~ r` ~ NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---...~. ~ Opdrachtgever: Advies: . jbl A,ooo na4c{ad4v SANERINGSPLAN r` NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---... BEHO::;i ;i ti;......-3.. i Advies: Opdrachtgever: NBM Milieu BV Dr. van Stratenweg 5 Postbus 007 4200 CA GORINCHEM Gemeente

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie