September 2009 Augustus 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "September 2009 Augustus 2010"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Personalia Paul Witteman Havenzicht GV Sassenheim Geboren: Burgerlijke staat: Samenwonend, 3 kinderen Nationaliteit: Nederlands Telefoon: Opleidingen Hogere Economische School (HES) te Amsterdam, richting Bedrijfseconomie Fioretti College te Lisse, Richting HAVO Augustus September 1986 Augustus Juni 1983 Werkervaring Witteman Business Intelligence September 2010 Heden Functie: Eigenaar, Senior Consultant Business Intelligence Rollen: Architect, Projectleider, Adviseur en Informatie analist. Werkzaamheden variëren van architect, projectleider, inrichting beheer BI oplossing en informatieanalyse. Opdrachten: Zie bijlage Valid BV September 2009 Augustus 2010 Functie: Senior Consultant Business Intelligence Rollen: Projectleider, Architect, Informatie analist, Pre Sales consultant Werkzaamheden variëren van projectleider, architect, informatieanalyse en het binnen halen van nieuwe klanten cq. opdrachten. Opdrachten: Zie bijlage Atos Origin Oktober 1999 Augustus 2009 Functie: Senior Consultant Business Intelligence/ People manager Page 1

2 Curriculum Vitae Paul Witteman Mei 2015 Rollen: Projectleider, Architect, Business/Informatie analist Werkzaamheden variëren van uitvoeren business intelligence scan, vooronderzoeken, opstellen business case tot en met de realisatie en implementatie van business intelligence oplossingen. Naast de uitvoering ook peoplemanager en betrokken bij commerciële activiteiten op het gebied van business intelligence. Opdrachten: Zie bijlage Cursussen/Trainingen: - Leadership Development Program (2008/09) - Cursussen met betrekking tot datawarehousing, datakwaliteit (L. English), informatieanalyse, ERP, Oracle BI Ministerie van Buitenlandse Zaken Maart 1993 Oktober 1999 Functies: - Medewerker Stafbureau van de Controller Ontwikkelingssamenwerking (OS)( ); - Adviseur Adm. Organisatie, eerst bij de Controller OS, later bij de directie Financiële en Economische Zaken (FEZ) ( ); - Informatieadviseur bij de directie FEZ(1998); Adviseur/Projectleider bij de directie Informatie en Communicatie Technologie (1999) Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Maart 1988 Maart 1993 Functies: - Controlemedewerker ( ); - Medewerker Administratieve Organisatie ( ). Beide functies bij de Departementale Accountantsdienst. NMB bank NV December 1986 Maart 1988 Functie: Medewerker Interne Controle bij de divisie Buitenland. Overige Lid Expert Panel Business Intelligence Computable Voorzitter Korfbalvereniging CKV Fluks Voorzitter Stichting Exploitatie Handbal- en Korfbalsport Noordwijk 2009 heden heden Pagina 2

3 Gedetailleerd overzicht van relevante uitgevoerde opdrachten, opleidingen en kennisgebieden Architect / Adviseur Ministerie van Buitenlandse Maart 2011 heden Business Intelligence Zaken Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een standaard Management Informatie (MI) dienst ontwikkeld welke wordt ingezet voor de informatievoorziening binnen de organisatie. Deze dienst wordt verder uitgebouwd onder een project startarchitectuur. Als architect begeleid ik de verschillende projecten en vanuit de adiviseurrol adviseer ik de interne klanten over de toepassing van business intelligence. In 2012 is het business intelligence domein ge-outsourced naar een externe partij. Vanuit de architectrol heb ik dit traject begeleid. Na deze transitie is bij mijn rol de nadruk komen te liggen op architectuur (als kader voor de externe partij), bewaking en sturing op deze kaders. Hierbij behoort de inrichting van een competence unti waarin de vraag en aanbod elkaar vinden, zowel inhoudelijk als proces. Een belangrijke taak hierbij is de ondersteuning van de vraagzijde van de MI dienst. Als architect begeleid ik de interne klant bij het vertallen van de visie, strategie en doelstellingen naar een gewenste BI doelarchitectuur en roadmap om dit doel te bereiken. Kennisgebieden : Advisering, Requirements, Informatieanalyse, Beheer, Projectmanagement, Architectuur, IT regie, Outsourcing Tooling: Oracle Warehouse Builder (OWB), Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE), Business Objects, Tableau Changemanager / Ministerie van Buitenlandse Maart 2013 heden Projectleider Zaken Het business intelligence platform en bijbehorende applicaties zijn continu in ontwikkeling. Nieuwe vragen vanuit de business worden opgepakt en zorgt voor aanpassingen. Dit proces begeleid ik vanuit de rol als changemanger voor de wijziging en de rol als projectleider voor nieuwe applicaties. Deze rol wordt uitgevoerd binnen de regie organisatie zoals deze bestaat binnen dit ministerie. Een regierol met aan de vraagzijde een grote diversiteit aan gebruikers en aan de aanbodzijde diverse leveranciers die verantwoordelijk zijn voor o.a. de IT infrastructuur en het applicatielandschap. Kennisgebieden : Requirements, Informatieanalyse, Projectmanagement, ITIL Tooling: Oracle Warehouse Builder (OWB), Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE), Business Objects, Tableau Senior BI consultant / Immigratie en Naturalisatie Juli 2009 Oktober 2011 Projectleider Dienst (IND) Maart 2012 April 2013 De IND heeft de keuze gemaakt haar primaire processen te ondersteunen met Siebel CRM, Be Informed en Filenet. Voor de managementinformatie omgeving is gekozen voor Oracle Business Intelligence Applicatie (BIA) en Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE). Deze oplossing vervangt de huidige managementinformatie omgeving welke is gebaseerd op een maatwerk datawarehouse (Oracle) met Business Objects als rapportagetool. In september 2009 ben ik dit proces gestart met het opstellen van een globale planning voor de uit te voeren activiteiten. Op basis van een beschrijving van de huidige managementinformatieproducten en de requirements heb ik een globaal ontwerp opgesteld voor de nieuwe omgeving. Vanaf begin januari 2010 ben ik als projectleider inhoud, samen met de projectleider techniek, verantwoordelijk voor inrichting van de datawarehouse oplossing. In augustus is gestart met het in gebruik nemen van het datawarehouse door middel van training en intensieve begeleiding van de gebruikers. De brede uitrol is gepland in april Onderdeel van de implementatie is het inrichten van het beheer van de nieuwe omgeving. In de zomer van 2010 ben ik begonnen met het schetsen van de gewenste beheerorganisatie voor zowel het functioneel, applicatiebeheer als het technisch beheer. Na consultatie van de toekomstige gebruikers- en beheerorganisatie is de blauwdruk voor het beheer vastgesteld. Momenteel ben ik bezig met de uitwerking en implementatie van de processen en richtlijnen voor het functioneel beheer binnen de gebruikersorganisatie. Pagina 3

4 Vanaf maart 2012 heb ik de rol van Quality Assurance ingevuld. Kennisgebieden : Advisering, Requirements, Informatieanalyse, Beheer, Projectmanagement, Architectuur Tooling: Oracle Business Intelligence Applications (BIA) (incl. Informatica Powercenter), Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE), Business Objects, Siebel Senior BI consultant Fortis Bank Nederland Juli 2009 De Nederlandse Fortis bankactiviteiten (Fortis Bank Nederland) zijn overgenomen door de Nederlandse staat en maken geen deel meer uit van het beursgenoteerde Fortis-concern. De opdracht was het in kaart brengen van de beheeractiviteiten voor de verschillende business intelligence omgevingen (Microsoft, Business Objects, SAS en Informatica) binnen het domein van de Fortis Bank Nederland. Dit overzicht biedt Fortis Bank Nederland de mogelijkheid het beheer uit te besteden. Kennisgebieden: Beheer, Advisering Tooling: Microsoft BI, Business Objects, SAS en Informatica, Beheer Senior BI consultant Rijkswaterstaat Mei 2009 Juli 2009 Bij de initiële keuze in 2005 voor SAS als BI-platform is besloten om na 5 jaar de geschiktheid van SAS te evalueren ten opzichte van andere BI-platform leveranciers. De Data en ICT Dienst (DID) van Rijkswaterstaat voert dit onderzoek uit, en heeft hierbij inhoudelijke ondersteuning gevraagd. Mijn werkzaamheden bestonden uit: Adviseren RWS over opstellen requirements en opstellen longlist. Uitvoeren marktscan en de diepte-analyse van shortlist-producten uit. Opstellen rapport met conclusie Rijkswaterstaat heeft op basis van dit rapport een advies opgesteld over het continueren SAS of migreren naar een ander BI-platform. Kennisgebieden: Toolselectie, Requirements, Audit, Advisering Tooling: BI-platform SAS, Oracle BI en Microsoft BI Senior BI consultant IGZ Januari 2009 Juli 2009 Om verandering aan te brengen in het huidige sturing- en verantwoordingsproces van het risico toezicht wenst IGZ als eerste stap een pilotsysteem te realiseren. Een risicosignaleringssysteem voor gefaseerd toezicht. Dit pilotsysteem dient onderdeel te worden van het primaire proces van IGZ en, na afronding in juli 2009, gefaseerd verder ontwikkeld te worden. Mijn taak was tweeledig. Binnen het aanbestedingstraject was ik als solution architect verantwoordelijk voor formuleren en presenteren van de gekozen oplossing voor het risicomanagementsysteem. Na de gunning van de opdracht was ik verantwoordelijk voor de toolselectie, opstellen van de acceptatiecriteria, quality assurance en testen. Daarnaast heb ik een bijdrage geleverd aan de inrichting van OBIEE en het creëren van draagvlaak voor de acceptatie van het nieuwe systeem. Kennisgebieden: Toolselectie, Projectmanagement, Quality Assurance en Testen Tooling: Oracle Warehouse Builder, Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) Senior BI consultant Ministerie van Justitie Augustus 2006 Mei 2009 Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de regie van de vreemdelingenketen. Voor een goed ketenbreed beeld zijn, naast de gegevens in haar eigen systemen, aanvullende gegevens uit ketenpartnersystemen nodig. De gegevens uit deze ketenpartnersystemen (IND, Vreemdelingenpolitie, Koninklijke Marechaussee, Centraal Orgaan Pagina 4

5 Asielzoekers en DJI) zijn samengebracht in een datawarehouse, waarin gegevens bijeengebracht zijn voor het genereren van ketenbrede managementinformatie (KMI). Hiermee is voor het ministerie van Justitie een faciliteit gerealiseerd waarmee een betere invulling kan worden gegeven aan de regierol in de vreemdelingenketen en een goede verantwoording richting o.a. de Tweede Kamer mogelijk is. Voor de realisatie van de KMI module zijn door mij de volgende activiteiten uitgevoerd: - Opstellen wensen en eisen document adhv intervieuws en workshops - Pakketselectietraject voor ETL- en rapportagetool - Opstellen Intergraal Ontwerp - Inrichten interactieve ontwikkelomgeving en ontwikkelen prototype systeem - Opstellen Detailontwerpen - Advisering bij bouw en testen Kennisgebieden: Requirements, Workshops, Architectuur, Informatie Analyse, Datamodellering, Projectmanagement Tooling: Oracle Warehouse Builder, IBM Cognos, Toad (SQL) Peoplemanager Atos Origin September 2007 Maart 2009 Naast mijn inhoudelijke rol, vervulde ik binnen de business intelligence practice van Atos Origin de rol van peoplemanager. In de rol was ik verantwoordelijk voor de begeleiding en coaching van 12 á 15 medewerkers. Deze unit bestond uit een mix van medewerkers met zowel een technische als functionele achtergrond. Kennisgebieden: Management Senior BI consultant Justitiële Informatiedienst November 2007 Januari 2008 (JustID) In de visie van JustID zou het implementeren van een Business Intelligence & Datawarehouse omgeving een juiste oplossingsrichting zijn om de huidige knelpunten in de managementinformatievoorziening op te lossen en de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied te faciliteren. Als start daarvan heb ik een Business Intelligence Scan uitgevoerd waarvan het resultaat heeft geleid tot een verscherpte visievorming, en daarmee bewustwording, over de te volgen weg om op een beheersbare en kosteneffectieve wijze invulling te geven aan oplossingsrichting voor de toekomstige informatievoorziening. De activiteiten die hierbij zijn uitgevoerd zijn: - uitvoeren BI readiness check door middel van onderzoek, interviews en vragenlijsten - opstellen bevindingen en advies voor gewenste situatie en beslissingen (incl. plateauplanning, tooling en beheer) Kennisgebieden: Quickscan, Interviews, Advisering Expertisegroep Leider Atos Origin Januari 2006 Januari 2008 Gedurende twee jaar heb ik leiding gegeven aan de expertisegroep Finance binnen de business intelligence practice van Atos Origin (200 FTE). Deze expertisegroep volgt de ontwikkelingen op het Finance gebied in relatie tot business intelligence en is verantwoordelijk voor kennisontwikkeling en deling. De expertisegroep was ook verantwoordelijk voor productontwikkeling op dit gebied. Kennisgebieden: Management, Finance Senior BI consultant CBS Juni 2007 November 2007 CBS wilde haar business intelligence omgeving uitbreiden met de informatiedomeinen HR, projecten en inkoop. Daarnaast wilde CBS bekijken in hoeverre de selectie van Business Objects een juiste is geweest. Onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige bi omgeving. De uitkomsten waren input voor het Pagina 5

6 beschrijven van de gewenste situatie en de roadmap om daar te komen. Onderdeel van het onderzoek was het vergelijken van de huidige etl- en rapportagetool Business Objects (BO) met de mogelijkheden van SAS en Oracle OBIEE. Dit ook gezien het feit dat SAP BO heeft overgenomen. Kennisgebieden: Advisering, Workshop, Architectuur, BI platforms Tooling: Business Objects, Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Informatie Analist Ministerie van Justitie Maart 2006 Augustus 2006 Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de regie van de vreemdelingenketen. Voor een goed ketenbreed beeld zijn, naast de gegevens in haar eigen systemen, aanvullende gegevens uit ketenpartnersystemen nodig. Onderdeel van het projectplan is een haalbaarhiedstoets. Een haalbaarheidsonderzoek is bedoeld voor het toetsen van de haalbaarheid van het opzetten van een datawarehouse voor de benodigde stuurinformatie. Voor het opstellen van het projectvoorstel is vooronderzoek nodig voor de volgende zaken: - Wat is de benodigde stuurinformatie en welke gegevens zijn hiervoor nodig? - Zijn deze gegevens beschikbaar aanwezig in de bronsystemen? Naast het formuleren van de antwoorden op deze vragen is een Proof of Concept ingericht omdit in de praktijk te toetsen. Tijdens de Proof of Concept is ook beoordeeld welke tools geschikt zijn voor deze oplossing. De uitkomst van het vooronderzoek en de uitvoering van de Proof of Concept heeft het ministerie van Justitie doen besluiten door te gaan met de realisatie van het datawarehouse. Kennisgebieden: Informatie analyse, Workshop, Advisering Architect / Plv Projectmgr ING Mei 2005 April 2007 Vanaf oktober 2003 is een financieel datawarehouse gerealiseerd voor de verplichte financiele rapportages voor ING bank Nederland. Dit datawarehouse heeft transparantie gebracht in de vertaling van events uit de bronsystemen naar grootboekregels in de financiele administratie. Naast deze implemantatie is gekeken in hoeverre dit datawarehouse de basis kan zijn voor de overige financiele rapportages. Ik had binnen dit traject de rol van informatie analist (tot mei 2006) en de rol van architect (vanaf mei 2006). Daarnaast was ik plaatsvervangend projectleider voor bovengenoemde projecten. Kennisgebieden: Datawarehousing, Projectmanagement Tooling: Informatica Powercenter, Business Objects BI Consultant / Architect Delta Lloyd Augustus 2005 September 2005 Naar aanleiding van een externe audit waren mijn activiteiten: - Opstellen van een verbeterprogramma voor het Data Warehousing Cost & Lifecycle Management - Het opstellen van een Plan van Aanpak voor het Verbeterprogramma voor het DWHCC in termen van doelen, scope, aanpak, resultaten, randvoorwaarden, organisatie, planning en beheer mechanismen. - Uitvoeren van het spoor datakwaliteit binnen dit verbeterprogramma. Dit deelproject is bedoeld om de datakwaliteit van het datawarehouse te verbeteren. Daartoe worden de bron-aansluitingen en ETL-proces gedocumenteerd en verbeterd. Als gevolg daarvan wordt daarmee (op termijn, omdat kwaliteitsmaatregelen initieel tijd kunnen kosten) het laadproces versneld en het draagvlak bij de business verhoogd. Daarnaast heb ondersteuning geboden bij het aanpassen van de Architectuurbeschrijving Datawarehousing aan de hand van de aanbevelingen zoals beschreven door een eerder onderzoek Atos Origin. Hiervoor zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: Reviewen van de opgeleverde concepten; Bijdrage leveren door invulling van het business perspectief; Bewaken invulling van de aanbevelingen uit reviewdocument; Advies geven over de vervolgactiviteiten (wat na dit document). Kennisgebieden: Datawarehousing, Workshop, Quick Scan, Datakwaliteit, Architectuur Pagina 6

7 BI Consultant ING November 2004 Februari 2005 Binnen Management Accounting van de Controller Wholesale is een aantal applicaties actief die gegeven ontsluiten, bewerken en vervolgens rapportage opleveren. De huidige applicatie archictuur: - biedt onvoldoende inzicht in de kwaliteit en consistenite van de opgeleverde informatie; - betekent veel handmatige activiteiten; - onvoldoende sturing en control op het proces van informatieproductie en - heeft hoge kosten. Ik heb onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid en haalbaarheid van de migratie van de huidige applicatie architectuur naar een datawarehouse omgeving. Het onderzoek heeft geleid tot het verbeteren van de bestaande applicatie en de organisatie daar omheen. Migratie naar een datawarehouse omgeving is hiermee voorlopig uitgesteld. Kennisgebieden: Architectuur, Haalbaarheid Architect / Informatie analist ING November 2003 April 2005 Controller ING Nederland Wholesale wordt in 2003 met een aantal serieuze knelpunten in de informatievoorziening Financial Accounting geconfronteerd; onder meer te weinig mogelijkheden voor sturing en control op de informatieproductie en onvoldoende flexibiliteit om aan nieuwe eisen en ontwikkelingen te kunnen voldoen. De oplossing hiervoor is een datawarehouse waarin op basis van de ontsloten bronnen een generiek model wordt gevuld. Door middel van transformaties op dit generiek model worden de gegevens aangeboden aan het grootboek. Ik was binnen dit traject verantwoordelijk voor het ontwerp en inrichten audit trail binnen datawarehouse en het ontwerp en inrichten van een flexibele manier om met business rules om te gaan binnen de totstandkoming van de financiële rapportages. Kennisgebieden: ETL, datamodellering, informatie analyse, architectuur Tooling: Informatica Powercenter, Business Objects, Toad (SQL) Interim Controller SNT Maart 2002 September 2003 Doordat SNT Connect Services nog niet was ontvlochten uit de financiele infrastructuur van KPN waren er problemen op het gebied van informatievoorziening betreffende juistheid en volledigheid. Daarnaast leverde de financiele structuur van KPN SNT te weinig informatie. Ontvlechting uit de financiële administratie betekende ook de inrichting van een nieuwe financiële infrastructuur. Hierbij is CODA-financials geselecteerd als pakket voor de financiële administratie. De activiteiten die ik heb uitgevoerd zijn: - Waarborgen juistheid en volledigheid van de financiële informatie (maart december 2002) - Stroomlijnen maand- en jaarafsluitingsproces (maart 2002 januari 2003) - Ontvlechten SNT CS administratie uit de KPN financiële infrastructuur (juli 2002 maart 2003) - Implementatie CODA-financials per 1 april 2003 (oktober 2002 september 2003). Kennisgebieden Controlling, implementatie financieel systeem Tooling Coda, Business Objects Pagina 7

8 Relevante opleidingen Algemene opleidingen HAVO HEAO Bedrijfseconomie Opleiding/cursus Certified Outsourcing Specialist Foundation (2013) Foundation Datavault bij TOP BI (2013) Leadership Development Program (Capable Dynamics 2008/2009) Seminar Corporate Performance Management Training Corporate Performance Management Training Business Objects Xcelsius Trends in Informatiemanagement Jaarcongres Financieel Management: CFO Day 2005 Informatiekwaliteit in datawarehousing (Larry English) Workshop MS Project Datawarehouse Leergang Atos Origin 2002 Conferentie Business Intelligence Europe 2002 Conferentie ERP bij de overheid Inter-persoonlijke vaardigheden Oracle Applications Financials Informatieanalyse, methoden en technieken Database manifestatie Oracle Discoverer Oracle Applications Project Accounting en Purchasing Workshop AO in beweging Training Adviesvaardigheden Administratieve Organisatie NIBE Bankkennis Basis en Buitenland Kennisgebieden Business Intelligence Tooling Sectoren Informatieanalyse Projectmanagement Architectuur Ontwerp en inrichting datawarehouse (haalbaarheid, requirements, ontwerp) Ontwerp en inrichting beheer BI omgevingen (competence center) Management Visieontwikkeling informatievoorziening Doorlichten bestaande BI omgevingen (Quick Scan) Outsourcing IT regie Oracle Warehouse Builder; Oracle Business Intelligence Applicatie (BIA); Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE 10 en 11); Cognos; Business Objects; Informatica Powercenter, Toad (SQL), Siebel, Tableau Overheid, Bankwezen, Financiële dienstverlening, Telecom Pagina 8

Curriculum Vitae. Personalia. Samenvatting. Wouter Tangelder Adres Leoninusstraat 41. Telefoonnummer 06-33 97 19 66 Geboortedatum 30 juli 1979

Curriculum Vitae. Personalia. Samenvatting. Wouter Tangelder Adres Leoninusstraat 41. Telefoonnummer 06-33 97 19 66 Geboortedatum 30 juli 1979 Personalia Curriculum Vitae Naam Wouter Tangelder Adres Leoninusstraat 41 Postcode & woonplaats 6821 EN ARNHEM Telefoonnummer 06-33 97 19 66 Geboortedatum 30 juli 1979 Geboorteplaats Rheden Burgerlijke

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Curriculum Vitae Rob Vonk

Curriculum Vitae Rob Vonk Personalia Naam Titel Ing Geboortejaar 1970 Woonplaats 's-gravenhage Nationaliteit Nederlandse Profiel Rob is na zijn studie aan de Haagse Hogeschool betrokken geweest bij veel verschillende soorten automatiseringsopdrachten.

Nadere informatie

Profiel Manfred Dousma

Profiel Manfred Dousma Profiel Manfred Dousma Personalia Naam ing. M.P. (Manfred) Dousma Adres Kramerstraat 42 9731 MK Groningen Geslacht man Geboortedatum 11 september 1978 Geboorteplaats Appingedam Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control Curriculum Vitae Interim Financial Controller Master Finance & Control Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

BI Roadmap: Highway to success

BI Roadmap: Highway to success BI Roadmap: Highway to success Microsoft Applicatie Platform Congres 2 maart 2011, Zeist Sjoerd Hobo Business Unit manager / Senior BI consultant sjoerd.hobo@qnh.nl Introductie QNH QNH helpt haar klanten

Nadere informatie

Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Relevante werkervaring

Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Relevante werkervaring Persoonlijke gegevens Naam : Dennis de Zwart Geslacht : Mannelijk Geboortedatum : 13 juni 1974 Woonplaats : Haarlem Nationaliteit : Nederlandse Relevante werkervaring Nero IT & Business Consultancy mei

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN. Personalia. Relevante werkervaring. Competenties. Expertise

CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN. Personalia. Relevante werkervaring. Competenties. Expertise CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN Personalia Naam: Hans Heijnen Geboortedatum: 28 november 1967 Nationaliteit: Nederlands Adres: Witmolen 10, 2645GK, Delfgauw E-mail: hans.heijnen@enhansment.nl Telefoon: 06-467

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Marvin B. Dens Adres: Marianellastraat 15 1069 NL AMSTERDAM Telefoonnummer: 06-53137192 E-mailadres: info@mbdsolutions.nl Geboortedatum: 31-12-1971 Geboorteplaats:

Nadere informatie

Johannes Koning. Koning Automatiseringsdiensten & Advies. A Nieuwe Schoolweg 2 A 9756 BB Glimmen T +31628256540 E info@koningautomatisering.

Johannes Koning. Koning Automatiseringsdiensten & Advies. A Nieuwe Schoolweg 2 A 9756 BB Glimmen T +31628256540 E info@koningautomatisering. Johannes Koning A Nieuwe Schoolweg 2 A 9756 BB Glimmen T +31628256540 E info@koningautomatisering.nl I www.koningautomatisering.nl Cursussen Jaar Teradata ( SQL, Database architecture ) 2014 Next Generation

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Sander Mol

Curriculum Vitae drs. Sander Mol Curriculum Vitae drs. Sander Mol Naam S. Mol Voornaam Sander Geboortedatum 30 augustus 1972 Woonplaats Stompetoren Email info@openeyes-ifc.nl Website www.openeyes-ifc.nl Opleiding 2004 Doctoraal Controlling

Nadere informatie

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034 Personalia Naam van Hulst Voornaam Rik Jan Geb.datum 20-06-1964 Geslacht Man Burg. staat Gehuwd Nationaliteit Nederlandse Talen Nederlands, Engels, Frans, Italiaans Website www.ilexit.nl www.ppqa.nl www.risicoproces.nl

Nadere informatie

Ontdek de mogelijkheden

Ontdek de mogelijkheden Business Intelligence Ontdek de mogelijkheden Drs.Roel Haverland An apple a day.. Page 3 Hoe vertaalt dit zich naar u? Page 5 Hoe vertaalt dit zich naar u? Winst Page 6 Hoe de winst te verhogen? Winst

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248)

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Case NedTrain Nationale Controllersdag 2011 Bussum, 16 juni 2011 Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Agenda Introductie Project Resultaten Vragen Het bedrijf - NedTrain NedTrain is een 100%

Nadere informatie

Curriculum Vitae Martijn Meijers

Curriculum Vitae Martijn Meijers Curriculum Vitae Martijn Meijers Productgroep Taal Referentie Product Persoon Opleiding Werkgever Dienstverband Cursus Oktober 2014 Pagina 1 van 5 Personalia Naam Voornamen : Meijers : Martijn Ferdinand

Nadere informatie

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald.

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald. Curriculum Vitae Personalia Naam: Rien Bosma Adres: Verlengde Meeuwerderweg 95 9723 ZM Groningen Telefoonnummer: 06-41 22 60 52 E-mailadres: rien@bosmaconsulting.nl Geboortedatum: 23-01-1979 Geboorteplaats:

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN. Personalia. Relevante werkervaring. Competenties. Expertise

CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN. Personalia. Relevante werkervaring. Competenties. Expertise CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN Personalia Naam: Hans Heijnen Geboortedatum: 28 november 1967 Nationaliteit: Nederlands Adres: Witmolen 10, 2645GK, Delfgauw E-mail: hans.heijnen@enhansment.nl Telefoon: 06-467

Nadere informatie

Curriculum Vitae Han van Popering

Curriculum Vitae Han van Popering Curriculum Vitae Han van Popering Personalia Naam Van Popering Voornaam Johannes Roepnaam Han Adres Lofoten 141 Postcode 2721 JE Woonplaats Zoetermeer Telefoon mobiel 06-11479565 E-mail han.van.popering@valuexl.eu

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Sander Storm. s Gravenmoer

Sander Storm. s Gravenmoer PERSOONLIJKE GEGEVENS: NAAM: Sander Storm GESLACHT: Mannelijk GEBOORTEDATUM: 23-10-1990 WOONPLAATS: s Gravenmoer OPLEIDINGEN: 2016 heden Nivé HOFAM QC Studerend 2008 2012 Avans Hogeschool, Breda HBO Bedrijfseconomie

Nadere informatie

HTS Elektrotechniek (Ing.) Afstudeerrichting Bedrijfskunde 08-1987 tot 08-1991 (voltooid) Hogeschool Windesheim Zwolle; Sector Techniek

HTS Elektrotechniek (Ing.) Afstudeerrichting Bedrijfskunde 08-1987 tot 08-1991 (voltooid) Hogeschool Windesheim Zwolle; Sector Techniek Personalia Naam Geboortedatum Huidig adres Telefoon e-mail website LinkedIn Egbert Theodorus Moen 26-12-1969 Schuttersweg 79 7314 LD APELDOORN 06-20132845 info@em-interim.nl www.em-interim.nl http://nl.linkedin.com/in/egbertmoen

Nadere informatie

Partnercertificering Be Informed 2013

Partnercertificering Be Informed 2013 Partnercertificering Be Informed 2013 - Implementatie & Support partner - Be Informed Copyright 2013 by Be Informed. All rights reserved. Nothing in this publication may be duplicated, published or transmitted,

Nadere informatie

Talenkennis Nederlands: moedertaal Engels: goed, mondeling & schriftelijk Duits: goed, mondeling & schriftelijk

Talenkennis Nederlands: moedertaal Engels: goed, mondeling & schriftelijk Duits: goed, mondeling & schriftelijk Persoonlijke gegevens Naam/voornaam: Wolbers, Benn Woonplaats: Den Haag Geboortedatum: 17 januari 1961 Burgerlijke staat: Gehuwd Nationaliteit: Nederlandse Profiel schets Hands-on, werken in complexe omgevingen,

Nadere informatie

Curriculum Vitae Paul Spaans

Curriculum Vitae Paul Spaans Curriculum Vitae Paul Spaans Achternaam Spaans Voornaam Paul Geboortedatum 15 augustus 1970 Woonplaats Almere Telefoon 06 42218876 E-mail paul@financeondemand.nl Bedrijfsnaam Finance On Demand Zelfstandig

Nadere informatie

Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl

Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl Bijgewerkt tot en met 18 januari 18 1 interim Projectmanager Datawarehouse Vastgoed gezocht! enkele maanden, gemiddeld 3, 4 of 5 dagen per

Nadere informatie

Solvency II: Een ander soort uitdaging voor BI?

Solvency II: Een ander soort uitdaging voor BI? Solvency II: Een ander soort uitdaging voor BI? Sogeti / Ovum BI & IM Symposium, 4 oktober 2010 Tako de Roode Client Executive Finance Verzekeren Sogeti Nederland Albert van Braam Manager Solvency II Competence

Nadere informatie

Zorginstelling Reinier de Graaf Groep realiseert solide business intelligence-systeem

Zorginstelling Reinier de Graaf Groep realiseert solide business intelligence-systeem Zorginstelling Reinier de Graaf Groep realiseert solide business intelligence-systeem Overheid en verzekeraars willen dat zorginstellingen efficiënter en kosteneffectiever functioneren. Met standaard Microsoft-technologie

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Sander Mol

Curriculum Vitae drs. Sander Mol Curriculum Vitae drs. Sander Mol Naam S. Mol Voornaam Sander Geboortedatum 30 augustus 1972 Woonplaats Stompetoren Email info@openeyes-ifc.nl Website www.openeyes-ifc.nl Opleiding 2004 Doctoraal Controlling

Nadere informatie

Kwartiermaker EPD roadmap (CS/Ezis) & Informatiemanagement Periode Februari 2013 juni 2013

Kwartiermaker EPD roadmap (CS/Ezis) & Informatiemanagement Periode Februari 2013 juni 2013 Projectleider Periode April 2015 Juli 2015 MC Haaglanden/Bronovo Rolbeschrijving/opdracht Verantwoordelijk voor de integratie van de beide PACS-en (MCH en Bronovo), inclusief migratie PACS data, voor go-live

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC. Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64. www.markmaathuis.nl

Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC. Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64. www.markmaathuis.nl Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64 E mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl Inleiding

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Anaïs Huysmans Geboortejaar 1983 Woonregio Den Haag Telefoonnummer 06 19 528 708 Email a.huysmans@soulfood.nl Nationaliteit Nederlands Rijbewijs Ja SharePoint Consultant Werkervaring

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIEL. Working together is succes

PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIEL. Working together is succes PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Reinold Minderhout Geboortedatum 07 januari 1964 Woonplaats Alphen aan den Rijn SAP ervaring sinds 1991 Specialisme SAP HR consultancy, Project management, Service delivery management

Nadere informatie

Curriculum Vitae James Cotton

Curriculum Vitae James Cotton Persoonsgegevens Naam James Martijn Cotton Geboortedatum 2 mei 1978 Geboorteplaats Kingston upon Thames, Engeland Geslacht Man Burgerlijke staat Geregistreerd partnerschap Nationaliteit Engels Adres Burgemeester

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies)

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Persoonlijk Naam : drs. Peter de Nooijer Website : www.nfcadvies.nl, info@nfcadvies.nl Telefoon : 06 21 277 902 Opleidingen Opleidingen Cursus / Training -

Nadere informatie

Business Intelligence Teststrategie

Business Intelligence Teststrategie Business Intelligence Teststrategie een teststrategie volgens TMap NEXT Schiphol, 30 september 2009 Bart Vrenegoor, Sogeti Nederland B.V. Programma Waarom een teststrategie? Opstellen BI-Teststrategie

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Marcel Geboortedatum: 12 mei 1972

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Marcel Geboortedatum: 12 mei 1972 Curriculum Vitae Personalia Naam: Boersma Voornaam: Marcel Geboortedatum: 12 mei 1972 Profiel Marcel Boersma heeft als senior adviseur financiën, hoofd financiële administratie en business- en concerncontroller

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck Magnutude 2012 Efficient BI 18 september Joost de Ruyter van Steveninck 2 Inhoud Is BI nog niet efficiënt? Trends in BI Efficient BI: de trends in praktijk 3 Feedback van de gebruiker Informatie behoefte

Nadere informatie

Vooropleidingen School/universiteit Periode Diploma Bedrijfsinformatica Vrije Universiteit 1996-2001 ja

Vooropleidingen School/universiteit Periode Diploma Bedrijfsinformatica Vrije Universiteit 1996-2001 ja Curriculum Vitae Naam drs. Niels Pouw Woonplaats Zaandam Geboortedatum 07-12-1977 Email Niels.pouw@TausIT.nl Website www.tausit.nl Tel 06-27457576 KvK nummer 59153717 Inzetbaar als Business consultant/

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

BI appliance op maat. Ruud Geerlings

BI appliance op maat. Ruud Geerlings BI appliance op maat Ruud Geerlings Programma Factoren binnen BI BI Appliances BIbox Toepassing BIbox Samenvatting Faalfactoren BI-projecten Business Betrokkenheid Veranderingen Technieken Faalfactoren

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services CV van Harrie Profiel Harrie heeft 18 jaar ervaring in diverse financiële functies in verscheidene branches. Naast HEAO fiscale economie heeft hij de HOFAM post-hbo controller en Projectcontrol opleidingen

Nadere informatie

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034 Personalia Naam van Hulst Voornaam Rik Jan Geb.datum 20-06-1964 Geslacht Man Burg. staat Gehuwd Nationaliteit Nederlandse Talen Nederlands, Engels, Frans, Italiaans Website www.ilexit.nl www.ppqa.nl www.risicoproces.nl

Nadere informatie

1997-1998 Logistiek Manager Hollands Winkel Bezit met formules Witteveen Mode, Adam Herenmode, McGregor en La Ligna (totaal 140 filialen).

1997-1998 Logistiek Manager Hollands Winkel Bezit met formules Witteveen Mode, Adam Herenmode, McGregor en La Ligna (totaal 140 filialen). Curriculum Vitae Personalia Bart Witteveen Rijksweg 94 4849 BR DORST Telefoon : 0031 (0) 161 413149 Mobiel 0031 (0) 6 1090 6268 Fax : 0031 (0) 161 412958 Geboren: 9 november 1965 Opleidingen diploma 1987

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Lighthouse-ICT B.V. Curriculum Vitae. Gemeentelijke overheid Financiële sector Zorginstellingen Sociale verzekeringen ICT dienstverlener

Lighthouse-ICT B.V. Curriculum Vitae. Gemeentelijke overheid Financiële sector Zorginstellingen Sociale verzekeringen ICT dienstverlener Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Voornaam: Lucas Alex Contact: Lighthouse-ICT B.V Adres: van Blaaderenweg 10a Postcode / plaats: 1862 JP Bergen NH Telefoon: 06 234 06 721 e-mailadres: alex@lighthouse-ict.com

Nadere informatie

Personalia Laurent Johannes Gerardus Anthonius Koelink Geboortedatum: 28 juni 1970

Personalia Laurent Johannes Gerardus Anthonius Koelink Geboortedatum: 28 juni 1970 Personalia Naam: Laurent Johannes Gerardus Anthonius Koelink Geboortedatum: 28 juni 1970 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats: Vught GSM: 06-519 26 553 Email: laurent.koelink@insight-bi.nl Opleiding /

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia

CURRICULUM VITAE. Personalia CURRICULUM VITAE Personalia Naam Edwin van den Broek Adres Fort Pinssen 29 Postcode + woonplaats 2926 VD Krimpen aan den IJssel Mobiel 06-22750269 Email edwinvandenbroek@enabler.nl Geboortedatum 9 januari

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Finance Manager QC

Curriculum Vitae. Interim Finance Manager QC Curriculum Vitae Interim Finance Manager QC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring Samenvatting Opleidingen

Nadere informatie

EAI Consultancy bij Ordina

EAI Consultancy bij Ordina EAI Consultancy bij Ordina Gastcollege Ordina voor HRO Door: Linda Terlouw 9-mei-06 1 Even voorstellen Naam: Opleiding: Linda Terlouw Technische Informatica en Bedrijfsinformatietechnologie aan Universiteit

Nadere informatie

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 21 November 2013 Utrecht Agenda Introductie Aanleiding Cloud in het onderwijs Veranderingen voor de organisatie Interactieve workshop Afsluiting 2 Aanleiding

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim (Project) Controller WO BE RC

Curriculum Vitae. Interim (Project) Controller WO BE RC Curriculum Vitae Interim (Project) Controller WO BE RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K164 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

Scorpio ICT Project Management

Scorpio ICT Project Management Curriculum Vitae Personalia Naam Marcel Lanting Adres Calville 22 Woonplaats 2771 PN Boskoop Telefoon 0172 462 440 Geboren te 18 november 1965 te Edam Algemene beschrijving Sinds 1990 ben ik werkzaam in

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Kennis & expertise. Sturing & beheersing. Herkenbare kwaliteit

Kennis & expertise. Sturing & beheersing. Herkenbare kwaliteit DFS 2020 Kennis & expertise Sturing & beheersing Herkenbare kwaliteit EUROPESE AANBESTEDING NIEUW FINANCIEEL MANAGEMENTSYSTEEM Inlichtingenbijeenkomst 19 april 2016 2 AGENDA 1. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau Red Dolphin ICT Services BV Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau - Ervaringen met het gebruik van Pentaho binnen DKD NOiV jaarcongres 18 maart 2010 Agenda Wat is Open Source Business

Nadere informatie

Martijn van der Sluis

Martijn van der Sluis CV Martijn van der Sluis Naam Martijn van der Sluis Plaats Hilversum GSM 06-83245013 Mail martijnvdsluis@gmail.com Algemeen Resultaat behalen, daar wordt Martijn blij van. Helemaal als dat ook nog eens

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSONALIA PROFIEL FUNCTIES EN ROLLEN. Jorjan Mulder Geboortedatum 9 januari 1983 Woonplaats Nijmegen

Curriculum Vitae PERSONALIA PROFIEL FUNCTIES EN ROLLEN. Jorjan Mulder Geboortedatum 9 januari 1983 Woonplaats Nijmegen Curriculum Vitae PERSONALIA Naam Jorjan Mulder Geboortedatum 9 januari 1983 Woonplaats Nijmegen Geslacht Man Nationaliteit Nederlandse Telefoon 06 48267132 E mail jorjan.mulder@detestspecialist.nl Website

Nadere informatie

Verschillende softwaresystemen

Verschillende softwaresystemen Verschillende softwaresystemen 4orange, 2016 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Verschillende software systemen CRM, Leadmanagement CRM Lead management tools Microsoft Dynamics CRM,

Nadere informatie

PERSONALIA OVER MIJ CURRICULUM VITAE RODERICK VAN STRATEN

PERSONALIA OVER MIJ CURRICULUM VITAE RODERICK VAN STRATEN PERSONALIA Naam: van Straten (D.A.N.A) Roepnaam: Roderick Geboortedatum: 30-06-1973 Woonplaats: Gorinchem Adres: Burgstraat 18, 4201 AC www: roderickvs.nl E-mail: info@roderickvs.nl Twitter: @roderickvs

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae. Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Referentie Ervaring Samenvatting K128 > 6 jaar

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

Informatieplanning financieel domein

Informatieplanning financieel domein Informatieplanning financieel domein Presentatie Directie Overleg 10 juni 2014 Scope project Centrale vraag informatieplanning financiën Hoe moet de informatievoorziening voor de financiële processen er

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Curriculum Vitae Albert Verhaar

Curriculum Vitae Albert Verhaar Curriculum Vitae Albert Verhaar Persoonlijke gegevens Naam : Albert Verhaar Woonplaats : s-gravenhage Geboortedatum : 08-07-1967 Telefoonnummer : 06-51520667 Opleiding Cursussen MEAO SPD Inspirerend leidinggeven

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Nico Verbaan

Curriculum Vitae. Nico Verbaan Curriculum Vitae Nico Verbaan oog voor resultaat/hart voor mensen hr = mindset het nwe ontwikkelen talent management people & performance can do/will do Geboortedatum 18 januari 1964 Adres Groen-blauwlaan

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Introductie. NAV performance. Derk Jan Oelemans. Manager Development, BI en E-Business Qurius Business Solutions

Introductie. NAV performance. Derk Jan Oelemans. Manager Development, BI en E-Business Qurius Business Solutions Introductie Microsoft Global Partner of the Year 2007 NAV performance Manager, BI en E-Business Qurius Business Solutions Performance domeinen Functionele alternatieven Datamodel wijzigingen standaard

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06119293 64 E-mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl Inleiding

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat. GSU Eneco Installatiebedrijven 2009 (April) 2010 (Januari)

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat. GSU Eneco Installatiebedrijven 2009 (April) 2010 (Januari) CURRICULUM VITAE Persoonsgegevens Naam M. Heringa (Marc) Geboortedatum 03 september 1965 Adres Sonia Gaskellstraat 12 Postcode+Woonplaats 2331BJ Leiden Telefoonnummer 06-38931221 Emailadres marcheringa@stayincontrol.nl

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Paul Steiger

Curriculum Vitae. Paul Steiger Curriculum Vitae Paul Steiger Profiel Naam Roepnaam Geboortedatum Woonplaats Telefoon Email adres Linkedin profiel Werkervaring vanaf Talen Opleiding P. Steiger MSc Paul 24-07-1979 Drunen 06-263 48 969

Nadere informatie