September 2009 Augustus 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "September 2009 Augustus 2010"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Personalia Paul Witteman Havenzicht GV Sassenheim Geboren: Burgerlijke staat: Samenwonend, 3 kinderen Nationaliteit: Nederlands Telefoon: Opleidingen Hogere Economische School (HES) te Amsterdam, richting Bedrijfseconomie Fioretti College te Lisse, Richting HAVO Augustus September 1986 Augustus Juni 1983 Werkervaring Witteman Business Intelligence September 2010 Heden Functie: Eigenaar, Senior Consultant Business Intelligence Rollen: Architect, Projectleider, Adviseur en Informatie analist. Werkzaamheden variëren van architect, projectleider, inrichting beheer BI oplossing en informatieanalyse. Opdrachten: Zie bijlage Valid BV September 2009 Augustus 2010 Functie: Senior Consultant Business Intelligence Rollen: Projectleider, Architect, Informatie analist, Pre Sales consultant Werkzaamheden variëren van projectleider, architect, informatieanalyse en het binnen halen van nieuwe klanten cq. opdrachten. Opdrachten: Zie bijlage Atos Origin Oktober 1999 Augustus 2009 Functie: Senior Consultant Business Intelligence/ People manager Page 1

2 Curriculum Vitae Paul Witteman Mei 2015 Rollen: Projectleider, Architect, Business/Informatie analist Werkzaamheden variëren van uitvoeren business intelligence scan, vooronderzoeken, opstellen business case tot en met de realisatie en implementatie van business intelligence oplossingen. Naast de uitvoering ook peoplemanager en betrokken bij commerciële activiteiten op het gebied van business intelligence. Opdrachten: Zie bijlage Cursussen/Trainingen: - Leadership Development Program (2008/09) - Cursussen met betrekking tot datawarehousing, datakwaliteit (L. English), informatieanalyse, ERP, Oracle BI Ministerie van Buitenlandse Zaken Maart 1993 Oktober 1999 Functies: - Medewerker Stafbureau van de Controller Ontwikkelingssamenwerking (OS)( ); - Adviseur Adm. Organisatie, eerst bij de Controller OS, later bij de directie Financiële en Economische Zaken (FEZ) ( ); - Informatieadviseur bij de directie FEZ(1998); Adviseur/Projectleider bij de directie Informatie en Communicatie Technologie (1999) Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Maart 1988 Maart 1993 Functies: - Controlemedewerker ( ); - Medewerker Administratieve Organisatie ( ). Beide functies bij de Departementale Accountantsdienst. NMB bank NV December 1986 Maart 1988 Functie: Medewerker Interne Controle bij de divisie Buitenland. Overige Lid Expert Panel Business Intelligence Computable Voorzitter Korfbalvereniging CKV Fluks Voorzitter Stichting Exploitatie Handbal- en Korfbalsport Noordwijk 2009 heden heden Pagina 2

3 Gedetailleerd overzicht van relevante uitgevoerde opdrachten, opleidingen en kennisgebieden Architect / Adviseur Ministerie van Buitenlandse Maart 2011 heden Business Intelligence Zaken Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een standaard Management Informatie (MI) dienst ontwikkeld welke wordt ingezet voor de informatievoorziening binnen de organisatie. Deze dienst wordt verder uitgebouwd onder een project startarchitectuur. Als architect begeleid ik de verschillende projecten en vanuit de adiviseurrol adviseer ik de interne klanten over de toepassing van business intelligence. In 2012 is het business intelligence domein ge-outsourced naar een externe partij. Vanuit de architectrol heb ik dit traject begeleid. Na deze transitie is bij mijn rol de nadruk komen te liggen op architectuur (als kader voor de externe partij), bewaking en sturing op deze kaders. Hierbij behoort de inrichting van een competence unti waarin de vraag en aanbod elkaar vinden, zowel inhoudelijk als proces. Een belangrijke taak hierbij is de ondersteuning van de vraagzijde van de MI dienst. Als architect begeleid ik de interne klant bij het vertallen van de visie, strategie en doelstellingen naar een gewenste BI doelarchitectuur en roadmap om dit doel te bereiken. Kennisgebieden : Advisering, Requirements, Informatieanalyse, Beheer, Projectmanagement, Architectuur, IT regie, Outsourcing Tooling: Oracle Warehouse Builder (OWB), Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE), Business Objects, Tableau Changemanager / Ministerie van Buitenlandse Maart 2013 heden Projectleider Zaken Het business intelligence platform en bijbehorende applicaties zijn continu in ontwikkeling. Nieuwe vragen vanuit de business worden opgepakt en zorgt voor aanpassingen. Dit proces begeleid ik vanuit de rol als changemanger voor de wijziging en de rol als projectleider voor nieuwe applicaties. Deze rol wordt uitgevoerd binnen de regie organisatie zoals deze bestaat binnen dit ministerie. Een regierol met aan de vraagzijde een grote diversiteit aan gebruikers en aan de aanbodzijde diverse leveranciers die verantwoordelijk zijn voor o.a. de IT infrastructuur en het applicatielandschap. Kennisgebieden : Requirements, Informatieanalyse, Projectmanagement, ITIL Tooling: Oracle Warehouse Builder (OWB), Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE), Business Objects, Tableau Senior BI consultant / Immigratie en Naturalisatie Juli 2009 Oktober 2011 Projectleider Dienst (IND) Maart 2012 April 2013 De IND heeft de keuze gemaakt haar primaire processen te ondersteunen met Siebel CRM, Be Informed en Filenet. Voor de managementinformatie omgeving is gekozen voor Oracle Business Intelligence Applicatie (BIA) en Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE). Deze oplossing vervangt de huidige managementinformatie omgeving welke is gebaseerd op een maatwerk datawarehouse (Oracle) met Business Objects als rapportagetool. In september 2009 ben ik dit proces gestart met het opstellen van een globale planning voor de uit te voeren activiteiten. Op basis van een beschrijving van de huidige managementinformatieproducten en de requirements heb ik een globaal ontwerp opgesteld voor de nieuwe omgeving. Vanaf begin januari 2010 ben ik als projectleider inhoud, samen met de projectleider techniek, verantwoordelijk voor inrichting van de datawarehouse oplossing. In augustus is gestart met het in gebruik nemen van het datawarehouse door middel van training en intensieve begeleiding van de gebruikers. De brede uitrol is gepland in april Onderdeel van de implementatie is het inrichten van het beheer van de nieuwe omgeving. In de zomer van 2010 ben ik begonnen met het schetsen van de gewenste beheerorganisatie voor zowel het functioneel, applicatiebeheer als het technisch beheer. Na consultatie van de toekomstige gebruikers- en beheerorganisatie is de blauwdruk voor het beheer vastgesteld. Momenteel ben ik bezig met de uitwerking en implementatie van de processen en richtlijnen voor het functioneel beheer binnen de gebruikersorganisatie. Pagina 3

4 Vanaf maart 2012 heb ik de rol van Quality Assurance ingevuld. Kennisgebieden : Advisering, Requirements, Informatieanalyse, Beheer, Projectmanagement, Architectuur Tooling: Oracle Business Intelligence Applications (BIA) (incl. Informatica Powercenter), Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE), Business Objects, Siebel Senior BI consultant Fortis Bank Nederland Juli 2009 De Nederlandse Fortis bankactiviteiten (Fortis Bank Nederland) zijn overgenomen door de Nederlandse staat en maken geen deel meer uit van het beursgenoteerde Fortis-concern. De opdracht was het in kaart brengen van de beheeractiviteiten voor de verschillende business intelligence omgevingen (Microsoft, Business Objects, SAS en Informatica) binnen het domein van de Fortis Bank Nederland. Dit overzicht biedt Fortis Bank Nederland de mogelijkheid het beheer uit te besteden. Kennisgebieden: Beheer, Advisering Tooling: Microsoft BI, Business Objects, SAS en Informatica, Beheer Senior BI consultant Rijkswaterstaat Mei 2009 Juli 2009 Bij de initiële keuze in 2005 voor SAS als BI-platform is besloten om na 5 jaar de geschiktheid van SAS te evalueren ten opzichte van andere BI-platform leveranciers. De Data en ICT Dienst (DID) van Rijkswaterstaat voert dit onderzoek uit, en heeft hierbij inhoudelijke ondersteuning gevraagd. Mijn werkzaamheden bestonden uit: Adviseren RWS over opstellen requirements en opstellen longlist. Uitvoeren marktscan en de diepte-analyse van shortlist-producten uit. Opstellen rapport met conclusie Rijkswaterstaat heeft op basis van dit rapport een advies opgesteld over het continueren SAS of migreren naar een ander BI-platform. Kennisgebieden: Toolselectie, Requirements, Audit, Advisering Tooling: BI-platform SAS, Oracle BI en Microsoft BI Senior BI consultant IGZ Januari 2009 Juli 2009 Om verandering aan te brengen in het huidige sturing- en verantwoordingsproces van het risico toezicht wenst IGZ als eerste stap een pilotsysteem te realiseren. Een risicosignaleringssysteem voor gefaseerd toezicht. Dit pilotsysteem dient onderdeel te worden van het primaire proces van IGZ en, na afronding in juli 2009, gefaseerd verder ontwikkeld te worden. Mijn taak was tweeledig. Binnen het aanbestedingstraject was ik als solution architect verantwoordelijk voor formuleren en presenteren van de gekozen oplossing voor het risicomanagementsysteem. Na de gunning van de opdracht was ik verantwoordelijk voor de toolselectie, opstellen van de acceptatiecriteria, quality assurance en testen. Daarnaast heb ik een bijdrage geleverd aan de inrichting van OBIEE en het creëren van draagvlaak voor de acceptatie van het nieuwe systeem. Kennisgebieden: Toolselectie, Projectmanagement, Quality Assurance en Testen Tooling: Oracle Warehouse Builder, Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) Senior BI consultant Ministerie van Justitie Augustus 2006 Mei 2009 Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de regie van de vreemdelingenketen. Voor een goed ketenbreed beeld zijn, naast de gegevens in haar eigen systemen, aanvullende gegevens uit ketenpartnersystemen nodig. De gegevens uit deze ketenpartnersystemen (IND, Vreemdelingenpolitie, Koninklijke Marechaussee, Centraal Orgaan Pagina 4

5 Asielzoekers en DJI) zijn samengebracht in een datawarehouse, waarin gegevens bijeengebracht zijn voor het genereren van ketenbrede managementinformatie (KMI). Hiermee is voor het ministerie van Justitie een faciliteit gerealiseerd waarmee een betere invulling kan worden gegeven aan de regierol in de vreemdelingenketen en een goede verantwoording richting o.a. de Tweede Kamer mogelijk is. Voor de realisatie van de KMI module zijn door mij de volgende activiteiten uitgevoerd: - Opstellen wensen en eisen document adhv intervieuws en workshops - Pakketselectietraject voor ETL- en rapportagetool - Opstellen Intergraal Ontwerp - Inrichten interactieve ontwikkelomgeving en ontwikkelen prototype systeem - Opstellen Detailontwerpen - Advisering bij bouw en testen Kennisgebieden: Requirements, Workshops, Architectuur, Informatie Analyse, Datamodellering, Projectmanagement Tooling: Oracle Warehouse Builder, IBM Cognos, Toad (SQL) Peoplemanager Atos Origin September 2007 Maart 2009 Naast mijn inhoudelijke rol, vervulde ik binnen de business intelligence practice van Atos Origin de rol van peoplemanager. In de rol was ik verantwoordelijk voor de begeleiding en coaching van 12 á 15 medewerkers. Deze unit bestond uit een mix van medewerkers met zowel een technische als functionele achtergrond. Kennisgebieden: Management Senior BI consultant Justitiële Informatiedienst November 2007 Januari 2008 (JustID) In de visie van JustID zou het implementeren van een Business Intelligence & Datawarehouse omgeving een juiste oplossingsrichting zijn om de huidige knelpunten in de managementinformatievoorziening op te lossen en de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied te faciliteren. Als start daarvan heb ik een Business Intelligence Scan uitgevoerd waarvan het resultaat heeft geleid tot een verscherpte visievorming, en daarmee bewustwording, over de te volgen weg om op een beheersbare en kosteneffectieve wijze invulling te geven aan oplossingsrichting voor de toekomstige informatievoorziening. De activiteiten die hierbij zijn uitgevoerd zijn: - uitvoeren BI readiness check door middel van onderzoek, interviews en vragenlijsten - opstellen bevindingen en advies voor gewenste situatie en beslissingen (incl. plateauplanning, tooling en beheer) Kennisgebieden: Quickscan, Interviews, Advisering Expertisegroep Leider Atos Origin Januari 2006 Januari 2008 Gedurende twee jaar heb ik leiding gegeven aan de expertisegroep Finance binnen de business intelligence practice van Atos Origin (200 FTE). Deze expertisegroep volgt de ontwikkelingen op het Finance gebied in relatie tot business intelligence en is verantwoordelijk voor kennisontwikkeling en deling. De expertisegroep was ook verantwoordelijk voor productontwikkeling op dit gebied. Kennisgebieden: Management, Finance Senior BI consultant CBS Juni 2007 November 2007 CBS wilde haar business intelligence omgeving uitbreiden met de informatiedomeinen HR, projecten en inkoop. Daarnaast wilde CBS bekijken in hoeverre de selectie van Business Objects een juiste is geweest. Onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige bi omgeving. De uitkomsten waren input voor het Pagina 5

6 beschrijven van de gewenste situatie en de roadmap om daar te komen. Onderdeel van het onderzoek was het vergelijken van de huidige etl- en rapportagetool Business Objects (BO) met de mogelijkheden van SAS en Oracle OBIEE. Dit ook gezien het feit dat SAP BO heeft overgenomen. Kennisgebieden: Advisering, Workshop, Architectuur, BI platforms Tooling: Business Objects, Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Informatie Analist Ministerie van Justitie Maart 2006 Augustus 2006 Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de regie van de vreemdelingenketen. Voor een goed ketenbreed beeld zijn, naast de gegevens in haar eigen systemen, aanvullende gegevens uit ketenpartnersystemen nodig. Onderdeel van het projectplan is een haalbaarhiedstoets. Een haalbaarheidsonderzoek is bedoeld voor het toetsen van de haalbaarheid van het opzetten van een datawarehouse voor de benodigde stuurinformatie. Voor het opstellen van het projectvoorstel is vooronderzoek nodig voor de volgende zaken: - Wat is de benodigde stuurinformatie en welke gegevens zijn hiervoor nodig? - Zijn deze gegevens beschikbaar aanwezig in de bronsystemen? Naast het formuleren van de antwoorden op deze vragen is een Proof of Concept ingericht omdit in de praktijk te toetsen. Tijdens de Proof of Concept is ook beoordeeld welke tools geschikt zijn voor deze oplossing. De uitkomst van het vooronderzoek en de uitvoering van de Proof of Concept heeft het ministerie van Justitie doen besluiten door te gaan met de realisatie van het datawarehouse. Kennisgebieden: Informatie analyse, Workshop, Advisering Architect / Plv Projectmgr ING Mei 2005 April 2007 Vanaf oktober 2003 is een financieel datawarehouse gerealiseerd voor de verplichte financiele rapportages voor ING bank Nederland. Dit datawarehouse heeft transparantie gebracht in de vertaling van events uit de bronsystemen naar grootboekregels in de financiele administratie. Naast deze implemantatie is gekeken in hoeverre dit datawarehouse de basis kan zijn voor de overige financiele rapportages. Ik had binnen dit traject de rol van informatie analist (tot mei 2006) en de rol van architect (vanaf mei 2006). Daarnaast was ik plaatsvervangend projectleider voor bovengenoemde projecten. Kennisgebieden: Datawarehousing, Projectmanagement Tooling: Informatica Powercenter, Business Objects BI Consultant / Architect Delta Lloyd Augustus 2005 September 2005 Naar aanleiding van een externe audit waren mijn activiteiten: - Opstellen van een verbeterprogramma voor het Data Warehousing Cost & Lifecycle Management - Het opstellen van een Plan van Aanpak voor het Verbeterprogramma voor het DWHCC in termen van doelen, scope, aanpak, resultaten, randvoorwaarden, organisatie, planning en beheer mechanismen. - Uitvoeren van het spoor datakwaliteit binnen dit verbeterprogramma. Dit deelproject is bedoeld om de datakwaliteit van het datawarehouse te verbeteren. Daartoe worden de bron-aansluitingen en ETL-proces gedocumenteerd en verbeterd. Als gevolg daarvan wordt daarmee (op termijn, omdat kwaliteitsmaatregelen initieel tijd kunnen kosten) het laadproces versneld en het draagvlak bij de business verhoogd. Daarnaast heb ondersteuning geboden bij het aanpassen van de Architectuurbeschrijving Datawarehousing aan de hand van de aanbevelingen zoals beschreven door een eerder onderzoek Atos Origin. Hiervoor zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: Reviewen van de opgeleverde concepten; Bijdrage leveren door invulling van het business perspectief; Bewaken invulling van de aanbevelingen uit reviewdocument; Advies geven over de vervolgactiviteiten (wat na dit document). Kennisgebieden: Datawarehousing, Workshop, Quick Scan, Datakwaliteit, Architectuur Pagina 6

7 BI Consultant ING November 2004 Februari 2005 Binnen Management Accounting van de Controller Wholesale is een aantal applicaties actief die gegeven ontsluiten, bewerken en vervolgens rapportage opleveren. De huidige applicatie archictuur: - biedt onvoldoende inzicht in de kwaliteit en consistenite van de opgeleverde informatie; - betekent veel handmatige activiteiten; - onvoldoende sturing en control op het proces van informatieproductie en - heeft hoge kosten. Ik heb onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid en haalbaarheid van de migratie van de huidige applicatie architectuur naar een datawarehouse omgeving. Het onderzoek heeft geleid tot het verbeteren van de bestaande applicatie en de organisatie daar omheen. Migratie naar een datawarehouse omgeving is hiermee voorlopig uitgesteld. Kennisgebieden: Architectuur, Haalbaarheid Architect / Informatie analist ING November 2003 April 2005 Controller ING Nederland Wholesale wordt in 2003 met een aantal serieuze knelpunten in de informatievoorziening Financial Accounting geconfronteerd; onder meer te weinig mogelijkheden voor sturing en control op de informatieproductie en onvoldoende flexibiliteit om aan nieuwe eisen en ontwikkelingen te kunnen voldoen. De oplossing hiervoor is een datawarehouse waarin op basis van de ontsloten bronnen een generiek model wordt gevuld. Door middel van transformaties op dit generiek model worden de gegevens aangeboden aan het grootboek. Ik was binnen dit traject verantwoordelijk voor het ontwerp en inrichten audit trail binnen datawarehouse en het ontwerp en inrichten van een flexibele manier om met business rules om te gaan binnen de totstandkoming van de financiële rapportages. Kennisgebieden: ETL, datamodellering, informatie analyse, architectuur Tooling: Informatica Powercenter, Business Objects, Toad (SQL) Interim Controller SNT Maart 2002 September 2003 Doordat SNT Connect Services nog niet was ontvlochten uit de financiele infrastructuur van KPN waren er problemen op het gebied van informatievoorziening betreffende juistheid en volledigheid. Daarnaast leverde de financiele structuur van KPN SNT te weinig informatie. Ontvlechting uit de financiële administratie betekende ook de inrichting van een nieuwe financiële infrastructuur. Hierbij is CODA-financials geselecteerd als pakket voor de financiële administratie. De activiteiten die ik heb uitgevoerd zijn: - Waarborgen juistheid en volledigheid van de financiële informatie (maart december 2002) - Stroomlijnen maand- en jaarafsluitingsproces (maart 2002 januari 2003) - Ontvlechten SNT CS administratie uit de KPN financiële infrastructuur (juli 2002 maart 2003) - Implementatie CODA-financials per 1 april 2003 (oktober 2002 september 2003). Kennisgebieden Controlling, implementatie financieel systeem Tooling Coda, Business Objects Pagina 7

8 Relevante opleidingen Algemene opleidingen HAVO HEAO Bedrijfseconomie Opleiding/cursus Certified Outsourcing Specialist Foundation (2013) Foundation Datavault bij TOP BI (2013) Leadership Development Program (Capable Dynamics 2008/2009) Seminar Corporate Performance Management Training Corporate Performance Management Training Business Objects Xcelsius Trends in Informatiemanagement Jaarcongres Financieel Management: CFO Day 2005 Informatiekwaliteit in datawarehousing (Larry English) Workshop MS Project Datawarehouse Leergang Atos Origin 2002 Conferentie Business Intelligence Europe 2002 Conferentie ERP bij de overheid Inter-persoonlijke vaardigheden Oracle Applications Financials Informatieanalyse, methoden en technieken Database manifestatie Oracle Discoverer Oracle Applications Project Accounting en Purchasing Workshop AO in beweging Training Adviesvaardigheden Administratieve Organisatie NIBE Bankkennis Basis en Buitenland Kennisgebieden Business Intelligence Tooling Sectoren Informatieanalyse Projectmanagement Architectuur Ontwerp en inrichting datawarehouse (haalbaarheid, requirements, ontwerp) Ontwerp en inrichting beheer BI omgevingen (competence center) Management Visieontwikkeling informatievoorziening Doorlichten bestaande BI omgevingen (Quick Scan) Outsourcing IT regie Oracle Warehouse Builder; Oracle Business Intelligence Applicatie (BIA); Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE 10 en 11); Cognos; Business Objects; Informatica Powercenter, Toad (SQL), Siebel, Tableau Overheid, Bankwezen, Financiële dienstverlening, Telecom Pagina 8

18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659

18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659 Bernd Beersma 18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659 SENIOR TEST SPECIALIST - PROFIEL In Nederland ben ik één van de experts die het vakgebied Test Automation binnen het testen van applicaties

Nadere informatie

MBO Systeem Beheer MKB Level 4 Unit ROC Leiden, Leiden Behaald 2002

MBO Systeem Beheer MKB Level 4 Unit ROC Leiden, Leiden Behaald 2002 Nico Harteveld TEL +31 (0) 6 452 422 06 E-MAIL nico.harteveld@nrise.nl WWW www.nrise.nl nl.linkedin.com/in/harteveld PROFIEL Dynamisch, pragmatisch, resultaat gedreven adviseur en manager die toegewijd

Nadere informatie

Senior Oracle Business Intelligence Specialist

Senior Oracle Business Intelligence Specialist Senior Oracle Business Intelligence Specialist Curriculum Vitae ing. Mark van de Klashorst MIM Naam: Woonplaats: Telefoonnummer: E-mail: Geboortedatum: Inzetbaar als/voor: Mark van de Klashorst Nijmegen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Samenvatting. Wouter Tangelder Adres Leoninusstraat 41. Telefoonnummer 06-33 97 19 66 Geboortedatum 30 juli 1979

Curriculum Vitae. Personalia. Samenvatting. Wouter Tangelder Adres Leoninusstraat 41. Telefoonnummer 06-33 97 19 66 Geboortedatum 30 juli 1979 Personalia Curriculum Vitae Naam Wouter Tangelder Adres Leoninusstraat 41 Postcode & woonplaats 6821 EN ARNHEM Telefoonnummer 06-33 97 19 66 Geboortedatum 30 juli 1979 Geboorteplaats Rheden Burgerlijke

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1 cv August Kluijfhout pagina:1 Curriculum Vitae August Kluijfhout August is een persoon die ruim 20 jaren ervaring heeft in het IT werkveld. Zijn kracht ligt in het operationeel- en projectmanagement. De

Nadere informatie

Review Fase 2 Update programmaplan SVB Tien

Review Fase 2 Update programmaplan SVB Tien DEFINITIEF Review Fase 2 Update programmaplan SVB Tien Eindrapport project 02027 versie 1.0 datum 25 maart 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opdrachtformulering 3 1.3

Nadere informatie

Curriculum Vitae Marco van Urk

Curriculum Vitae Marco van Urk Curriculum Vitae Marco van Urk versie 2.5 5 juni 2012 (totaal 18 pagina s) 1. Persoonlijke Gegevens Naam van Urk Voorletter(s) M. Voornaam Marco Geslacht mannelijk Huwelijkse staat getrouwd (1984); 3 kinderen

Nadere informatie

CONQUAESTOR EN HET ONDERWIJS

CONQUAESTOR EN HET ONDERWIJS CONQUAESTOR EN HET ONDERWIJS Ervaringen in de onderwijssector ConQuaestor Strategische Risicomanagement Stichting BOOR heeft ConQuaestor gevraagd te begeleiden bij het herijken van het risicoprofiel en

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Profiel Manfred Dousma

Profiel Manfred Dousma Profiel Manfred Dousma Personalia Naam ing. M.P. (Manfred) Dousma Adres Kramerstraat 42 9731 MK Groningen Geslacht man Geboortedatum 11 september 1978 Geboorteplaats Appingedam Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

Geslacht : Man Geboortedatum : 28 augustus 1966 Burgerlijke staat : Gehuwd, vader van twee jongens Nationaliteit : Nederlandse

Geslacht : Man Geboortedatum : 28 augustus 1966 Burgerlijke staat : Gehuwd, vader van twee jongens Nationaliteit : Nederlandse A. Samenvatting Zeer ervaren (>15 jaar) consultant op het gebied van Service Management, met een sterke focus op onderliggende infrastructuur en tooling en dan met name gericht op HP Service Manager en

Nadere informatie

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke Gegevens Naam : Olij Voornamen : Paul Michael Adres : Singelweide 96 Postcode Woonplaats : 1967 HD HEEMSKERK Mobiel : 06 26 012 587 e-mail : p.m.olij@olerio.nl Website : www.olerio.nl

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

CURRICULUM VITEA PERSOONLIJKE GEGEVENS. A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN

CURRICULUM VITEA PERSOONLIJKE GEGEVENS. A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN Plaats Heerde Telefoon 06-17806335 / 0578-695302 E-mail Anton.Knipping@im2it.nl Geboortedatum 26 maart

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V.

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Profielschets Pieter Priems Versie februari 2013 Adres: Lovensestraat 41, 5014 DM Tilburg Telefoon: 06-51657583 Email: Pieter.Priems@entrepot.nl Internetsite: www.entrepot.nl 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3

Nadere informatie

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant ITSM - Lite Whitepaper Sander Brokke Beheertooling Consultant Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van beheertooling volgens het ITSM - Lite concept zien.

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen Koninkrijksrelaties Willen, kunnen en doen Den Haag, januari 2011 Dit rapport heeft 48 pagina s GV/DH/sb 2011.IRA.0012.RA 2011 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie

NAF ARCHITECTUURPRIJS 2012 Het Rotterdamse stelsel

NAF ARCHITECTUURPRIJS 2012 Het Rotterdamse stelsel NAF ARCHITECTUURPRIJS 2012 Het Rotterdamse stelsel Introductie Op donderdag 29 november 2012 heeft het bestuur van het Nederlands Architectuur Forum (NAF) de Architectuurprijs 2012 toegekend aan de gemeente

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter Tolen

Curriculum Vitae Peter Tolen Curriculum Vitae Peter Tolen Naam Roepnaam Geboortedatum Woonplaats Email adres Talen Opleiding Peter Tolen Peter 15 April 1971 Nieuw-Vennep Peter.Tolen@b-InIT.nl Nederlands, Engels, Duits VWO, afgerond

Nadere informatie

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress Onderwijs referenties brochure Your business technologists. Powering progress Proposities Voorwoord De onderwijssector verandert in hoog tempo door de toenemende (kwaliteits-) eisen van zowel de studenten

Nadere informatie

Scriptie. Begroten van datamigratietrajecten bij vervanging van informatiesystemen. Studentnummer: 838191288

Scriptie. Begroten van datamigratietrajecten bij vervanging van informatiesystemen. Studentnummer: 838191288 Scriptie Begroten van datamigratietrajecten bij vervanging van informatiesystemen Auteur: Edwin Paulissen Studentnummer: 838191288 Datum: 4 september 2009 2 Begroten van datamigratietrajecten bij vervanging

Nadere informatie

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau PERSONALIA Naam Arjan Fraaij Geboortedatum 16 april 1974 Woonplaats Oosterhout Automatiseringservaring sinds 1995 Werk- & denkniveau HBO FUNCTIE Business Intelligence consultant / Informatie analist Verantwoordelijk

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Naam: van Halem Voornaam: Olaf Adres: Schipperstraat 44, 1825 DJ, Alkmaar Geboortedatum: 6 september 1973 Geboorteplaats: Alkmaar Burgerlijke staat: Alleenstaand Telefoonnr.:

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie