Introductie van (EN) ISO Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie van (EN) ISO 14119 Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen"

Transcriptie

1 Introductie van (EN) ISO Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen Derek Jones Business Development Manager (Functional Safety Engineer TÜV Rheinland) David Reade Business Development Consultant (Functional Safety Expert TÜV Rheinland) Om de veiligheid te garanderen hebben veel machines deuren met vergrendeling. De norm die begeleiding biedt voor het ontwerpen en kiezen van blokkeerinrichtingen is aanzienlijk herzien. De nieuwe norm, (EN) ISO Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze, is in augustus 2013 aangenomen. Er komt een overgangsperiode van achttien maanden met de vorige versie (EN 1088/ISO 14119:1998) maar het is verstandig om zo snel mogelijk vertrouwd te raken met de nieuwe versie. De publicatie ervan kan implicaties hebben op het ontwerpen van bepaalde blokkeerinrichting. De norm is van toepassing op ontwerpers van blokkeerinrichtingen (bijv. machinebouwers, integrators) en voor de fabrikanten van blokkeerinrichtingen. Het is belangrijk om erop te wijzen dat dit geldt voor het ontwerpen van nieuwe machines. Bestaande installaties zijn niet noodzakelijkerwijs erbij betrokken; maar er gelden wel bepaalde vereisten met betrekking tot het onderhoud, het testen van de werking en het vervangen van componenten. De nieuwe norm brengt helderheid op een groot aantal grijze gebieden en maakt ook het gebruik mogelijk van hedendaagse technologie bij het ontwerpen van vergrendelingsschakelaars. In dit artikel staan de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige versie samengevat. Wat gaat u merken van (EN) ISO 14119? Overzicht Installatie (Minimum veilige afstand) De norm geeft duidelijkheid over een algemeen misverstand over blokkeerinrichtingen. Het misverstand betreft de minimum afstand tussen de afschermingsdeur en het gevaar. Blokkeerinrichtingen moeten worden geïnstalleerd op een minimum afstand zodat een persoon niet een gevaar kan bereiken voordat het onder controle is (bijv. de machine stopt). Dit houdt in dat vergrendelde afschermingen met een deurvergrendeling vereist kunnen zijn. De minimum afstand wordt overeenkomstig ISO berekend.

2 2 Introductie van (EN) ISO Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen In serie verbonden spanningsloze (bijv. elektromechanische) contacten Het maskeren of afschermen van een storing, en de mogelijkheid van het per ongeluk resetten van een storingsconditie, zijn altijd problemen geweest bij veiligheidssystemen waarin meerdere apparaten met spanningsloze (elektromechanische) contacten in serie zijn bekabeld. De nieuwe norm stelt duidelijk dat het Er komt een overgangsperiode van achttien maanden met de bestaande versie (EN 1088/ISO 14119:1998) maar het is verstandig om zosnel mogelijk vertrouwd te geraken met de nieuwe norm. effect op de diagnostische Diagnostic Coverage (DC) en het eruit resulterende Performance Level (PL) of Safety Integrity Level (SIL) moet overwogen worden bij de berekening van deze parameters voor zowel (EN) ISO als IEC Dit probleem zal in detail worden behandeld in een afzonderlijk informatief ISO technisch rapport (Technical Report, TR), dat nog in ontwikkeling is. Tot nu toe is algemeen aanvaard dat vergrendelingen met eenvoudige in serie verbonden spanningsloze contacten 60% DC en maximaal PLd maar geen PLe kunnen bereiken. Verwacht wordt dat het TR de beperking voor PLe zal bevestigen en ook richting zal geven bij het vaststellen van het maximum DC-niveau dat kan worden bereikt. Afhankelijk van de kenmerken van de toepassing, kan dit betekenen dat bepaalde systemen veranderd moeten worden. In bepaalde gevallen zou het kunnen zijn dat systemen die vroeger werden beschouwd als goed voor 60% DC en PLd, in de toekomst niet verder komen dan nul % DC en PLc. Het is belangrijk om erop te wijzen dat dit probleem alleen betrekking heeft op de in serie verbonden blokkeerinrichtingen met eenvoudige spanningsloze contacten. Blokkeerinrichtingen het geïntegreerde zelfbewakingsmogelijkheid en solid-state uitgangen (bijv. SensaGuard RFID contactloze schakelaars) kunnen een maximaal Performance Level van PLe bereiken, zelfs als meerdere apparaten in serie zijn verbonden. Beoordeling van fouten Foutuitsluiting beperkt tot PLd voor één enkele fout De norm stelt duidelijk dat blokkeerinrichtingen die afhankelijk zijn van het gebruik van foutuitsluiting omdat zij één enkele fout kunnen hebben die tot het verlies van de veiligheidsfunctie kan leiden, in het algemeen beperkt zijn tot maximaal PLd. De enkelvoudige storing kan de sleutel (tong) of een onderdeel van de mechanisch verbinding zijn. Een enkelvoudige storing zoals deze kan ervoor zorgen dat beide elektrische uitgangscontacten een verkeerd signaal geven. De contacten zijn het altijd met elkaar eens goed of fout. Het risico van een enkelvoudige mechanische storing die leidt tot het uitvallen van de veiligheidsfunctie kan worden voorkomen door een tweekanaals contactloze vergrendelingstechnologie te gebruiken. Bijvoorbeeld, de Rockwell Automation SensaGuard en TLSZ-GD2, met geïntegreerde zelfbewakingsmogelijkheid en halfgeleider uitgangen, bereiken PLe-prestaties en hebben niets te maken met dergelijke foutuitsluitingen.

3 3 Introductie van (EN) ISO Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen SensaGuard-familie van vergrendelingsschakelaar SensaGuard met geïntegreerde vergrendeling Merk op dat een uitzondering voor de beperking tot PLd voor storingsuitsluiting is toegestaan voor de vergrendelingsfunctie die dan, in bepaalde omstandigheden, PLe kan bereiken (zie verderop bij Foutuitsluiting voor deurvergrendeling ). Weinig gebruikte blokkeerinrichtingen Bij sommige types van deur vergrendeling moet de afschermingsdeur worden geopend om het systeem te testen op tot dan toe niet ontdekte storingen. De nieuwe norm is helder over de hierboven geschetste situatie waar de afschermingsdeur maar weinig gebruikt wordt. In dit geval is ten minste eenmaal per maand een functionele test noodzakelijk voor PLe en ten minste eenmaal per jaar voor een PLd om een mogelijke opstapeling van storingen te detecteren. De functionele test bestaat normaliter uit het openen en sluiten van de afschermingsdeur. Bestand tegen misinterpretatie De nieuwe norm geeft specifieke informatie over de te nemen maatregelen om het risico tot misinterpretatie van blokkeerinrichtingen te minimaliseren. Eén zo n methode is het gebruik van apparaten met een hoog coderingsniveau (bijv. TLSZ-GD2 GuardLocking en SensaGuard contactloze schakelaars). Er zijn drie niveaus van apparaatcodering gedefinieerd: laag niveau (<10 codes), gemiddeld (10 tot 1000 codes), en hoog niveau (>1000 codes). De norm geeft ook een methode voor machineontwerpers om bepaalde motivaties die leiden tot misinterpretatie van blokkeerinrichtingen te herkennen zodat misinterpretatie voorkomen of moeilijker kan worden. Blokkeerinrichtingen met deurvergrendeling Nadruk op gescheiden functionaliteit, bijv. deurbewaking, grendelbewaking, vergrendeling Het was algemeen gebruikelijk om ervan uit te gaan dat blokkeerinrichtingen maar één veiligheidsfunctie hebben, maar de nieuwe norm dringt eropaan hier dieper op in te gaan. Een blokkeerinrichting met deurvergrendeling kan bijvoorbeeld zorgen voor een bewakingsfunctie van de stand van de afschermingsdeur en ook een vergrendelingsfunctie voor de afschermingsdeur hebben. Elk van deze functies kan een verschillende PL vereisen. Overeenkomstig de norm, moeten vergrendelingsinrichtingen een nieuw symbool hebben om aan te geven dat de vergrendelingsfunctie bewaakt wordt. Bi-stabiele vergrendelingstechnieken (Spanning om te vergrendelen en spanning om te ontgrendelen) zijn toegelaten en hebben dezelfde voorkeursstatus waar het spanning om te ontgrendelen principe toegepast wordt waar de vergrendelingsfunctie veiligheidsgerelateerd is.

4 4 Introductie van (EN) ISO Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen Elektromagnetische vergrendeling (Spanning om te vergrendelen) is ook toegelaten maar hierbij moet wel aan specifieke aanvullende vereisten worden voldaan. De houdkracht, bijvoorbeeld, moet continu bewaakt worden en er moeten maatregelen zijn om misinterpretatie door forceren tegen te gaan. Voor de meeste elektromagnetische grendels, moet ook worden voldaan aan de bepalingen voor het spanning om te vergrendelen principe (zie hierna Spanning om te vergrendelen principe ). Spanning om te vergrendelen principe De norm stelt duidelijk dat spanninguitval zal leiden tot het ontgrendelen van de afscherming. Voor een toepassing waarin de vergrendelingsfunctie veiligheidsgerelateerde implicaties heeft (zie Installatie Minimum veilige afstand ) stelt de norm dat een veiligheidsniveau moet worden geleverd dat gelijkwaardig is aan de principes van spanning om te ontgrendelen of bi-stabiele vergrendelingen. Voor bepaalde toepassingen zou dit het gebruik van een spanning om te vergrendelen oplossing uitsluiten. Hulp-, ontsnappings- en noodvrijgave Voor bepaalde toepassingen kan de mogelijkheid van een extra ontgrendeling van de deurvergrendeling noodzakelijk zijn. Wanneer de blokkeerinrichting is uitgerust met een extra ontgrendeling, dan moet aan een aantal vereisten worden voldaan: Als extra ontrgrendeling voorzien is: a. vrijgave vereist het gebruik van een gereedschap, b. reset moet gebruiken van een tool of een passende maatregel van het besturingssysteem. Als een ontsnappingsvrijgave (om uit de afscherming te kunnen ontsnappen) aanwezig is: a. het vrijgeven moet zonder gereedschap mogelijk zijn Als een noodvrijgave (om de afscherming binnen te kunnen gaan) aanwezig is: a. het vrijgeven moet zonder gereedschap mogelijk zijn b. reset moet gebruiken van een tool of een passende maatregel van het besturingssysteem. Test van de houdkracht van de grendel Er is een nieuwe test geïntroduceerd met een veiligheidscoëfficiënt van 130 %. Een apparaat met, bijvoorbeeld, een gespecificeerde maximum houdkracht (FZh) van 1000 N moet een krachttest (F1max) doorstaan van N. Maximum kracht van de afschermingsdeur In een bijlage staan richtlijnen over de maximale statische krachten die een persoon op een afschermingsdeur kan uitoefenen. Dit is bijzonder nuttig voor het bepalen welke gespecificeerde houdkracht (FZh) is vereist voor de grendelinrichting van een bepaalde toepassing. Foutuitsluiting voor deurvergrendeling De PL of SIL voor de deurvergrendelingsfunctie is niet noodzakelijkerwijs beperkt door het gebruik van foutuitsluiting van het afbreken van een mechanisch grendelbout als aan specifieke vereisten wordt voldaan. Dit betekent dat de gespecificeerde houdkracht (F Zh ) van de deurvergrendeling voldoende groot moet zijn om de verwachte statische krachten op de grendelbout te weerstaan en dat effecten op de vergrendeling, veroorzaakt door de dynamische krachten als gevolg van de beweging van de afscherming, worden voorkomen.

5 5 Introductie van (EN) ISO Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen In bepaalde toepassingen, bijvoorbeeld, kunnen Guardmaster 440G-TLSZ en 440G-LZ niveau PLe bereiken voor de bewakingsfunctie en voor de vergrendelingsfunctie van de afscherming. Maar de norm maakt ook duidelijk dat in sommige gevallen de vereiste PL van de grendelbewakingsfunctie lager kan zijn dan de PL die is vereist voor de bewakingsfunctie van de afscherming. Sleutelvergrendelingssysteem In de norm wordt ook uitgelegd dat de vereisten ervan niet noodzakelijkerwijs alle specifieke vereisten voor sleutelvergrendelingsapparaten en -systemen bevatten.

6 6 Introductie van (EN) ISO Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen Classificatie van blokkeerinrichtingen Er wordt een nieuw classificatiesysteem voor blokkeerinrichtingen gegeven, die nu worden aangeduid als type 1 tot en met type 4. (zie tabel 1 hieronder). Deze types zijn niet hiërarchisch en mogen niet worden verward met andere product types, zoals bijvoorbeeld lichtschermen. SAMENVATTING Product Een van de belangrijkste aspecten van de nieuwe editie van (EN) ISO is dat deze blokkeerinrichtingen erkent die gebruik maken van moderne technologie en richtlijnen geeft over het ontwerpen en selecteren ervan, inclusief het gebruik van complexe elektronische en programmeerbare technologie, zoals bijvoorbeeld RFID-codering. Rockwell Automation heeft een reeks producten met ingebouwde functies die uiteen zijn gezet in (EN) ISO De TLSZ-GD2 en 440G-LZ deurvergrendeling schakelaarfamilies zijn bijvoorbeeld de meest recente producten op dit gebied. Tools Rockwell Automation heeft een reeks krachtige tools waarmee ontwerpers de besparingen kunnen kwantificeren en de productiviteitsstijgingen kunnen berekenen die te danken zijn aan investeringen in de veiligheid. Ook kunnen zij hiermee de effectiviteit van uw fabriek vaststellen in het licht van een continue verbetering van de veiligheid door middel van bibliotheken met veiligheidsfuncties, het plannen van veiligheidssystemen, het selecteren van producten en het uitvoeren van systeemanalyses.

7 7 Introductie van (EN) ISO Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen Zo helpt bijvoorbeeld Safety Automation Builder gebruikers bij het ontwerpen, valideren en toepassen van een veiligheidssysteem, en levert het de PL-kwalificatie van het systeem plus een complete materiaallijst. Safety Functions Library bevat een reeks voorgedefinieerde veiligheidsfuncties en geeft de systeemgegevens voor de vereiste input, logica en uitvoering van de gewenste functie. En dat alles inclusief aansluitschema s en productselectie. Andere tools, zoals Safety Accelerator Toolkits zijn andere hulpmiddelen voor het ontwerpen, ontwikkelen en leveren van veiligheidssystemen Kennis Rockwell Automation heeft een groot team van door TÜV Rheinland gecertificeerde functionele veiligheidsengineers om u te ondersteunen bij uiteenlopende onderwerpen, van wetgeving tot en met productselectie, en zij geven u graag vrijblijvend advies als u dat wenst. Guardmaster, Rockwell Automation en SensaGuard zijn handelsmerken van Rockwell Automation, Inc. lautomation.com Hoofdkantoren voor Aandrijvings- Besturings- en Informatieoplossingen. Noord- Midden- & Zuid-Amerika: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI USA, Tel: (1) , Fax: (1) Europa, Midden-Oosten & Afrika: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Tel: (32) , Fax: (32) Asia Pacific: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) , Fax: (852) Nederland: Rockwell Automation, Rivium Promenade 160, 2909 LM, Capelle aan de IJssel, The Netherlands, Tel: +31 (0) , Fax: +31(0) ; Publicatienummer: SAFETY-WP019A-NL-P Copyright 2014 Rockwell Automation, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nieuwe CE-markering bij ingrijpende aanpassing machine?!

Nieuwe CE-markering bij ingrijpende aanpassing machine?! Nieuwe CE-markering bij ingrijpende aanpassing machine?! Bij veel bedrijven worden regelmatig aanpassingen uitgevoerd op bestaande of zelfs nieuwe machines. Bij een ingrijpende aanpassing van een machine

Nadere informatie

Safety Integrated. Eenvoudige implementatie van de Europese machinerichtlijn. Answers for industry. EN 954-1 EN ISO 13849-1 EN 62061

Safety Integrated. Eenvoudige implementatie van de Europese machinerichtlijn. Answers for industry. EN 954-1 EN ISO 13849-1 EN 62061 Functionele veiligheid van machines en productie-installaties Eenvoudige implementatie van de Europese machinerichtlijn EN ISO 13849-1 EN 62061 Safety Integrated Answers for industry. Nieuwe normen ondersteunen

Nadere informatie

Handboek machineveiligheid 2012

Handboek machineveiligheid 2012 Handboek machineveiligheid 2012 Wereldwijd werken aan een veilige industriële omgeving! TECHNOGR SAFETY SERVICE Uw partner voor industriële machineveiligheid in de volledige levenscyclus van machines.

Nadere informatie

Sponsored by: Powered by: INRATO International Tel.:+31(0)527 785 781 Fax:+31(0)527-785 295 Email: info@inrato.com Web: www.inrato.

Sponsored by: Powered by: INRATO International Tel.:+31(0)527 785 781 Fax:+31(0)527-785 295 Email: info@inrato.com Web: www.inrato. 2014 Sponsored by: INRATO International Tel.:+31(0)527 785 781 Fax:+31(0)527-785 295 Email: info@inrato.com Web: www.inrato.com Powered by: elektro DATA Constructeur www.inrato.com Bij Inrato International

Nadere informatie

VISION & ROBOTICS. Dossier Robotveiligheid. Stappenplan Machinerichtlijn. Robots volgens EN-NEN-ISO 10218-1. Vuistregels voor robotintegratie

VISION & ROBOTICS. Dossier Robotveiligheid. Stappenplan Machinerichtlijn. Robots volgens EN-NEN-ISO 10218-1. Vuistregels voor robotintegratie VISION & ROBOTICS Stappenplan Machinerichtlijn Robots volgens EN-NEN-ISO 10218-1 Vuistregels voor robotintegratie Dossier Robotveiligheid Perfecte driedimensionale bescherming SafetyEYE is het eerste veilige

Nadere informatie

Samenwerken aan uw succes Innovatieve oplossingen voor machinebouwers

Samenwerken aan uw succes Innovatieve oplossingen voor machinebouwers Samenwerken aan uw succes Innovatieve oplossingen voor machinebouwers Slagkracht machinebouwers Fabrieksbrede optimalisatie Enterprise Business Systems Fabriek Duurzame productie Fabrieksbrede optimalisatie

Nadere informatie

De waarde van veiligheid aantonen

De waarde van veiligheid aantonen De waarde van veiligheid aantonen Het rendement van investeringen in veiligheidsprogramma s die machineveiligheid verantwoorden Auteur: Lyle Masimore Veiligheidsprogramma s Elk jaar lopen zes miljoen werknemers

Nadere informatie

Afbeelding 4. Invoeren van component, B10d en aantal cycli per jaar ( Sistema).

Afbeelding 4. Invoeren van component, B10d en aantal cycli per jaar ( Sistema). Afbeelding 3. Direct invoeren van de PFH in een subsysteem (Sistema). Het derde subsysteem, de twee magneetschakelaars, levert meer werk op omdat de leverancier van magneetschakelaars alleen iets kan zeggen

Nadere informatie

Rexroth Safety on Board Oplossingen voor intelligente en economische machineveiligheid

Rexroth Safety on Board Oplossingen voor intelligente en economische machineveiligheid Rexroth Safety on Board Oplossingen voor intelligente en economische machineveiligheid 2 3 Veiligheidstechnologie vermindert het risico op ongelukken. Safety on Board verhoogt uw productiviteit. Het ontwerp

Nadere informatie

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 9(57528:(/,-. 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Leidraad RAMS Sturen op prestaties van

Nadere informatie

DE CE-MARKERING VAN ELEKTROTECHNISCHE BESTURINGEN. Deel 2 : Indeling opgesteld uit de normen EN 292-2 en EN 60 204-1

DE CE-MARKERING VAN ELEKTROTECHNISCHE BESTURINGEN. Deel 2 : Indeling opgesteld uit de normen EN 292-2 en EN 60 204-1 DE CE-MARKERING VAN ELEKTROTECHNISCHE BESTURINGEN Deel 1 : Inleiding Voorwoord 1. De geschiedenis van de Europese Unie 2. Regelgeving van de Europese Unie 3. De CE markeringsrichtlijn 4. De richtlijnen

Nadere informatie

Trea Winter van Faassen Joost van den Brink Nick de With, Isolectra BV te Capelle a/d IJssel

Trea Winter van Faassen Joost van den Brink Nick de With, Isolectra BV te Capelle a/d IJssel Colofon Auteur: Eindredactie: Jaap Jan de Jong Thijs A. Afman Trea Winter van Faassen Joost van den Brink Nick de With, Isolectra BV te Capelle a/d IJssel Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions

Nadere informatie

Informatiebeveiliging in economisch perspectief

Informatiebeveiliging in economisch perspectief Informatiebeveiliging in economisch perspectief Doelmatig investeren in de informatiebeveiliging van een webwinkel Bachelor thesis Informatica & Economie Begeleider: Dr. Ir. J. van den Berg Auteur: John

Nadere informatie

Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs)

Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs) Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs) Afstudeerscriptie Definitieve versie 5 juni 2008 Hugo de Vries, hugo@hugodevries.eu; Studentnummer: 9981236 Teamnummer: 831 Vrije Universiteit

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

WINDOWS AZURE EN ISV'S

WINDOWS AZURE EN ISV'S WINDOWS AZURE EN ISV'S EEN HANDLEIDING VOOR BESLISSERS DAVID CHAPPELL JULI 2009 GESPONSORD DOOR MICROSOFT CORPORATION INHOUD ISV's en cloud computing... 2 Een kort overzicht van Windows Azure... 3 Technologie...

Nadere informatie

Veiligheidshandleiding. XNX TM Universal Transmitter

Veiligheidshandleiding. XNX TM Universal Transmitter Veiligheidshandleiding XNX TM Universal Transmitter Inhoud 1 SIL 2-certificaten...3 1.1 XNX Gas Detector Transmitter...3 2 Overzicht...4 3 Veiligheidsparameters...5 3.1 Proof-testinterval...5 4 Interval

Nadere informatie

DCS of PLC? Zeven vragen helpen u de beste oplossing te kiezen. Answers for industry.

DCS of PLC? Zeven vragen helpen u de beste oplossing te kiezen. Answers for industry. DCS of PLC? Zeven vragen helpen u de beste oplossing te kiezen Answers for industry. 1 Process Automation De toenadering tussen plc- en DCS-technologieën heeft een situatie gecreëerd waarin het voor procesfabrikanten

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

TEAM TOGETHER... CAD TEAM ...ACHIEVE MORE. Company Profile. Team Together - Achieve More

TEAM TOGETHER... CAD TEAM ...ACHIEVE MORE. Company Profile. Team Together - Achieve More Company Profile Wie zijn wij? Wij zijn CADTEAM, een Team van specialisten die alles weten wat er te weten valt van CAD oplossingen. Bovenstaande uitspraak kunt u bestempelen als een zeer boute uitspraak,

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Het analyseren en verbeteren van een architectuurbeschrijving

Het analyseren en verbeteren van een architectuurbeschrijving Een methode om een architectuurdiagram te analyseren en te verbeteren Versie: Definitief Datum: 15 augustus 2006 Student: Jeroen Quakernaat Studentnummer: 0595489 Begeleider UVA: drs. Hans Dekkers Begeleider

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID OPSLAGTANKS AUDIT-METHODOLOGIE (CIV03)

BRANDVEILIGHEID OPSLAGTANKS AUDIT-METHODOLOGIE (CIV03) BRANDVEILIGHEID OPSLAGTANKS AUDIT-METHODOLOGIE (CIV03) Centrum Industriële Veiligheid 2 AUDIT-METHODOLOGIE BRANDVEILIGHEID OPSLAGTANKS (CIV 03) Centrum Industriële Veiligheid 3 Centrum Industriële Veiligheid

Nadere informatie

Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice )

Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice ) Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice ) I. Overzicht van de INBD-service De International Next Business Day On-site service is vanaf de datum van aflevering

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

EPLAN NEWS. voor versie 2.3

EPLAN NEWS. voor versie 2.3 EPLAN NEWS voor versie 2.3 Copyright 2013 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische fouten of onvolkomenheden

Nadere informatie

Hal. Schermlezer met Braille Ondersteuning. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Versie 11.0

Hal. Schermlezer met Braille Ondersteuning. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Versie 11.0 Hal Schermlezer met Braille Ondersteuning Versie 11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Publicatie Datum: 19 June 2009 Auteursrecht 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West

Nadere informatie

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken: Effectieve processen en hulpmiddelen kiezen Bij productie- en verpakkingsactviteiten genereert niet

Nadere informatie

Enraf-Nonius Service Nederland

Enraf-Nonius Service Nederland Enraf-Nonius Service Nederland Uitgave 2015 Algemene informatie Inhoud Inleiding........................... 2 1. Belangrijk om te weten als u service wilt aanvragen............... 3 2. Servicecontracten........................

Nadere informatie