ZEEVAART* BINNENVAART*/ BINNENVAARTTANKER VEILIGHEIDSCHECKLIJST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZEEVAART* BINNENVAART*/ BINNENVAARTTANKER VEILIGHEIDSCHECKLIJST"

Transcriptie

1 ZEEVAAT* BINNENVAAT*/ BINNENVAATTANKE VEILIGHEIDSCHECKLIJST Naam van zeevaart-* / binnenvaart-*tanker 1:... Aankomstdatum:... Aankomsttijd:... Naam van binnenvaarttanker 2:... Aankomstdatum:... Aankomsttijd:... Locatie:... Haven:... * Doorhalen wat niet van toepassing is Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 1

2 Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 2

3 Deel A Vloeistoffen in bulk algemeen - Fysieke checks EGIONALE Vloeistoffen in bulk - Algemeen ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 1 Er is een veilige overstap mogelijk tussen de (zeevaart-) tanker en de binnenvaarttanker. L L1 De fenders zijn op de juiste wiize aangebracht en in orde bevonden B 3 2 De tanker is goed gemeerd, mede gelet op de lokale omstandigheden. B 11 3 Het tussen beide tankers afgesproken communicatiesysteem is getest en werkt naar behoren. A VHF-kanaal: Communicatiesysteem: Back-upsysteem: L 4 Noodsleeptrossen zijn op de juiste wijze aangebracht, indien vereist door de terminal B 14 5 De brandslangen of blusmonitoren en brandblusapparatuur aan boord bevinden zich op de juiste plaats en zijn klaar voor onmiddellijk gebruik. B De laad-/ lossslangen, laadarmen en manifolds van beide tankers verkeren in goede conditie, zijn op de juiste wijze vastgemaakt en geschikt voor het bedoelde gebruik. B Alle verloopstukken zijn in goede staat, passen op de juiste wijze en zijn geschikt voor de aard van het product. B Alle aansluitflenzen zijn voorzien van de juiste pakkingen. B Alle flensbouten zijn goed vastgedraaid. B De slangen hebben voldoende ruimte om gemakkelijk te kunnen bewegen. B Alle afsluiters zijn gecontroleerd en staan in de juiste positie. B De ladingzone en de vluchtweg zijn voldoende verlicht. 8 Deze regel is met opzet leeg gelaten. Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 3

4 Deel A Vloeistoffen in bulk algemeen - Fysieke checks EGIONALE Vloeistoffen in bulk - Algemeen ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 9 Het leidingsysteem is goed afgesloten en afgetapt, zodat de blindflenzen op een veilige manier vóór het aankoppelen verwijderd kunnen worden. B 8 10 Spuigaten en metalen lekbakken aan boord zijn leeg en goed afgesloten. L 11 Spuigatafdichtingen die tijdelijk geopend worden, dienen voortdurend te worden bewaakt. 12 Deze regel is met opzet leeg gelaten. B 7 13 Alle niet gebruikte aansluitingen van de laad-/ losleidingen, de bunkeraansluitingen en dampretourleiding van beide tankers zijn goed geborgd. Alle flenzen zijn voorzien van de juiste pakkingen.. 14 Deze regel is met opzet leeg gelaten. B B 9 16 B Alle kijkpoorten, monsternameopeningen en openingen van de ballast- of bunkertanks zijn gesloten of beschermd door in goede staat verkerende detonatiebeveiliging Afsluiters in buitenboordleidingen zijn, wanneer niet in gebruik, gesloten en zichtbaar gezekerd. De afneembare delen tussen de ballast- en buitenboordleidingen en de laad- en losleidingen zijn verwijderd. Alle buitendeuren en ramen in de accommodatie, stuurhuis, opslagplaatsen en ruimten met machines zijn gesloten. De ventilatie in de machinekamer mag open zijn. De hoofdafsluiter van LPG-installatie voor huiselijke doeleinden is gesloten L 18 De incident- en brandbestrijdingsplannen van de tanker zijn beschikbaar. Locaties: Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 4

5 Indien de tanker(s) is/zijn uitgerust, of verplicht uitgerust moet(en) zijn, met een inertgasinstallatie (IGS), dienen de volgende punten fysiek gecontroleerd te worden. EGIONALE Inertgasinstallatie ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 19 De meetapparatuur voor IGS-druk en zuurstofgehalte functioneert goed. L 20 Alle ladingtanks staan onder positieve druk met een zuurstofgehalte van 8 volumeprocent of minder. P L 20L Alle inert gemaakte tanks zijn gemarkeerd met een waarschuwingsteken. Deel B Vloeistoffen in bulk Mondelinge controle EGIONALE Vloeistoffen in bulk - Algemeen ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 21 De tanker is gereed om op eigen kracht te varen. Een duwbak zonder eigen voortstuwingsmiddelen moet op korte termijn verhaald kunnen worden door een aangewezen duwboot of bijbehorend motorschip. P B Aan boord is een adequate dekwacht aanwezig en aan de wal is een adequaat toezicht voor de ladingoperaties verzekerd. L 22L Op beide tankers is een competente persoon aangesteld, die verantwoordelijk is voor de geplande overslagwerkzaamheden. L 23 B Er is voldoende personeel aan boord van beide tankers om een incident te kunnen bestrijden. Er is overeenstemming over de procedures voor lading-, bunker- en ballastbehandelingen. A Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 5

6 Deel B Vloeistoffen in bulk Mondelinge controle EGIONALE Vloeistoffen in bulk - Algemeen ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 B De uitgangsdruk van de scheepspomp van de andere tanker is aangepast en houdt rekening met de toelaatbare werkdruk van de leidingsystemen aan boord van de ontvangende tanker. A B Het alarmsignaal en de noodstopprocedures die door beide tankers dienen te worden gebruikt, zijn toegelicht en voor iedereen duidelijk. A B 2 26 De veiligheidsinformatiebladen (MSDS - Material Safety Data Sheets), of gelijkwaardig, van de lading zijn waar nodig uitgewisseld. B1 26L De tanker is toegelaten tot het vervoer van het te laden product. P + L 27 De gevaren, van giftige stoffen in de lading zijn bekend en begrepen. H 2 S-gehalte: Benzeengehalte: 28 De internationale brandblusaansluiting is aanwezig. Indien door wetgeving vereist. L 29 Het tankventilatiesysteem wordt op de overeengekomen wijze gebruikt. A Methode: 30.1 De eisen voor gesloten ladingoverslag zijn overeengekomen. B De dampretouraansluiting van de tanker, indien noodzakelijk, is aangesloten door middel van een dampretourleiding aan de dampretouraansluiting van de andere tanker. B Indien explosiebeveiliging is vereist, is de dampretourleiding uitgerust met een detonatiebeveiliging. B De goede werking van het overdruk- en onderdruksysteem is gecontroleerd. De lossende tanker garandeert dat de pompsnelheid de afgesproken maximale werkdruk niet zal overschrijden Afgesproken max. pompsnelheid:... (m 3 /h) Afgesproken max. druk:... (kpa) L 32 Indien de dampretourleiding is aangesloten bestaat overeenstemming over de parameters A B Onafhankelijke hoog-niveau -alarmen en/of noodstoppen, indien aanwezig, zijn bedrijfsgereed en getest. A Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 6

7 Deel B Vloeistoffen in bulk Mondelinge controle EGIONALE Vloeistoffen in bulk - Algemeen ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 34 Er is een adequate elektrische isolatie in de laad-/ losaansluiting en indien aangesloten de dampretourleidingen, tussen de tankers aanwezig. De isolatiemiddelen zijn alleen geïnstalleerd aan boord van de... (naam tanker). A 35 Deze regel is met opzet leeg gelaten. B B L 38 De voorschriften voor roken zijn overeengekomen en worden nageleefd.. De voorschriften voor open vuur/licht zijn overeengekomen en worden nageleefd. De voorschriften voor draagbare elektronische apparatuur (bijv. voor communicatie) worden nageleefd. A A A L 39 Zaklampen zijn van een goedgekeurd type. L 40 L 41 B B Vaste VHF/UHF-apparatuur en AIS-apparatuur staan in de juiste powermodus of zijn uitgeschakeld. Draagbare VHF/UHF-communicatieapparatuur is van een goedgekeurd type. De antennes van de hoofdzender van de tankers zijn geaard en de radars zijn ontkoppeld/uitgeschakeld. Kabels voor draagbare elektrische apparatuur aan dek zijn van de voeding.losgekoppeld. L 44 aam-airconditioners zijn ontkoppeld, indien van toepassing. L 45 L 46 B 4 47 In de accommodatie en/of stuurhut wordt een overdruk gehandhaafd, indien van toepassing. Er zijn maatregelen genomen voor voldoende mechanische ventilatie in de pompkamer, indien van toepassing. Er is voorzien in een vluchtweg of er staat een vluchtmiddel klaar voor gebruik. Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 7

8 Deel B Vloeistoffen in bulk Mondelinge controle EGIONALE Vloeistoffen in bulk - Algemeen ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 Er is overeenstemming over de weersomstandigheden, maximum windsterkte en golfhoogte waarbij werkzaamheden plaats kunnen vinden. L 48 Stoppen van de ladingoverslagwerkzaamheden bij:... A Afkoppelen bij:... Vertrek bij:... L 49 Er zijn beveiligingsprotocollen afgesproken tussen de voor de beveiliging van de tanker verantwoordelijke personen/officiers, indien van toepassing. A L 49L Er zijn beveiligingsprotocollen overeengekomen voor de bemanning van de ene tanker voor het aan boord gaan op de andere tanker. Het beveiligingsprotocol voor het aan boord gaan op een tanker bevindt zich in/op:.. L 50 Indien van toepassing zijn procedures overeengekomen voor het ontvangen van stikstof vanaf de wal, hetzij voor het inertiseren of O 2 -vrij maken van de ladingtanks of doorblazen van de leidingen naar de tanker. A P Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 8

9 Deel B Vloeistoffen in bulk Mondelinge controle Indien de tanker(s) is/zijn uitgerust, of verplicht uitgerust moet(en) zijn, met een inertgasinstallatie (IGS), dienen de volgende punten te worden gecontroleerd. EGIONALE Inertgasinstallatie ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 51 De IGS is volledig operationeel en in goede staat, indien van toepassing. P L 52 Dekafsluitingen of vergelijkbare uitrustingen werken naar behoren, indien van toepassing. L 53 De vloeistofniveaus in de over- en onderdrukvaten zijn correct, indien van toepassing. L 54 De vaste en draagbare zuurstofmeters zijn gekalibreerd en werken naar behoren. L 55 Alle afzonderlijke IGS-afsluiters van de tank zijn (indien aanwezig) juist ingesteld en vastgezet. L 56 Al het bij de ladingoverslagwerkzaamheden betrokken personeel weet dat, ingeval van een storing aan het inertgassysteem, de loshandelingen moeten worden gestopt en de andere tanker hierover moet worden geïnformeerd. Indien de tanker is uitgerust met een Crude oil-wassysteem en ruwe aardolie gaat wassen, moeten de volgende verklaringen worden afgehandeld: EGIONALE uwe-aardolie-wassysteem ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 57 N.v.t. L 58 N.v.t. Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 9

10 Deel B Vloeistoffen in bulk Mondelinge controle Indien voor de tanker gepland is tijdens het langszij liggen de tanks schoon te maken, moeten de volgende verklaringen worden afgehandeld: EGIONALE Tankreiniging ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 59 Er zijn tankreinigingswerkzaamheden gepland tijdens het langszij liggen bij de andere tanker. JA NEE* JA NEE* JA NEE* L 60 Indien Ja zijn de procedures en goedkeuringen voor de tankreiniging overeengekomen. L 61 Toestemming is verleend door de bevoegde autoriteit voor ontgassing. JA NEE* JA NEE* JA NEE* *Doorhalen wat niet van toepassing is Deel C Chemicaliën in bulk Mondelinge controle EGIONALE Vloeibare chemicaliën in bulk ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 1 De veiligheidsinformatiebladen (MSDS - Material Safety Data Sheets), of gelijkwaardig, van de lading zijn waar nodig uitgewisseld.. L 2 Er is, indien van toepassing, een inhibitorverklaring van de fabrikant verstrekt. P L 3 Er is voldoende beschermende kleding en uitrusting (inclusief onafhankelijk werkende ademhalingsapparatuur) beschikbaar voor direct gebruik en geschikt voor het product dat wordt overgeslagen, indien van toepassing. L 4 Tegenmaatregelen bij onbedoeld contact van personen met de lading zijn overeengekomen. L 5 De ladingoverslagsnelheid is afgestemd op de automatische noodstopvoorziening, indien in gebruik. A Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 10

11 Deel C Chemicaliën in bulk Mondelinge controle EGIONALE Vloeibare chemicaliën in bulk ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 6 Tankniveaumeetsystemen en alarmen zijn correct ingesteld en in goede staat. L 7 Draagbare gasdetectie-instrumenten zijn gebruiksgereed voor de te behandelen lading. L 8 Informatie over brandblusapparatuur en -procedures is uitgewisseld. L 9 L 10 Laad-/ losslangen en pakkingen zijn van een geschikt materiaal en bestand tegen inwerking van de producten die worden overgeslagen. Voor de laad-/ loshandeling wordt uitsluitend het permanent geïnstalleerde leidingsysteem gebruikt P 11 Deze regel is met opzet leeg gelaten. L 12 Is het watersproeisysteem in de ladingzone gereed voor onmiddellijk gebruik. Deel D Vloeibaar gas in bulk - Mondelinge Controle EGIONALE Vloeibaar gas in bulk ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 1 De veiligheidsinformatiebladen (MSDS - Material Safety Data Sheets), of gelijkwaardig, van de lading zijn waar nodig uitgewisseld.. L 2 Er is, indien van toepassing, een inhibitorverklaring van de fabrikant verstrekt. P L 3 Is het watersproeisysteem in de ladingzone gereed voor onmiddellijk gebruik. L 4 Er is voldoende beschermende kleding en uitrusting (inclusief onafhankelijk werkende ademhalingsapparatuur) beschikbaar voor direct gebruik en geschikt voor de producten die worden overgeslagen, indien van toepassing. Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 11

12 Deel D Vloeibaar gas in bulk - Mondelinge Controle EGIONALE Vloeibaar gas in bulk ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 5 Ladingtankruimten en interbarriers zijn inert gemaakt of met droge lucht gevuld, zoals vereist. L 6 Alle op afstand bedienbare afsluiters werken naar behoren. L 7 L 8 L 9 L 10 De benodigde scheepspompen en compressoren werken naar behoren en er zijn afspraken gemaakt over de maximum werkingdrukken tussen de beide tankers. Condensatie of boil-off controlesysteem werkt naar behoren, indien van toepassing. De gasdetectieapparatuur is juist ingesteld voor de lading, is gekalibreerd, getest en gekeurd en is in goede staat. Tankniveaumeetsystemen en alarmen zijn correct ingesteld en in goede staat. A L 11 Noodstopsystemen zijn getest en werken naar behoren. L 12 De tanker en de terminal hebben elkaar geïnformeerd over de sluitsnelheid van de noodstopafsluiters, automatische afsluiters of soortgelijke apparatuur. A Tanker 1: Tanker 2: L 13 De tankers hebben informatie uitgewisseld over de maximum/minimum temperatuur en druk van de te behandelen lading. A L 14 De ladingtanks zijn tijdens de ladingoverslag te allen tijde beschermd tegen onbedoelde overvulling. L 15 De compressorruimte is goed geventileerd; de ruimte van de elektrische motor heeft voldoende overdruk en het alarmsysteem is ingeschakeld, indien van toepassing. L 16 De veiligheidsventielen van de ladingtanks zijn correct ingesteld en de actuele instelwaarden zijn duidelijk zichtbaar. (Vermeld de openingsdruk hieronder.) L 17 De openingsdruk van de veiligheidsventielen van de tanker is besproken en overeengekomen Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 12

13 Deel D Vloeibaar gas in bulk - Mondelinge Controle EGIONALE Vloeibaar gas in bulk ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 18 De (haven)autoriteiten zijn, indien vereist, voorafgaand aan de ladingoverslag geïnformeerd. P L 19 Indien door de (haven)autoriteiten vereist, is een externe coördinator aangesteld die aan boord als coördinator verantwoordelijk is voor de geplande overslagwerkzaamheden tussen de twee tankers. P Naam van de externe coördinator: Firma: Openingsdruk van de veiligheidsventielen van de ladingtank: kpa Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 13

14 Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 14

15 OPEATIONELE OVEEENKOMST Zeevaart-* / binnenvaart*tanker 1:... Binnenvaarttanker 2:... Datum:... Tijd:... Locatie:... De volgende lading- of ballastwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd op bovengenoemde locatie: Product Hoeveelheid (m 3 ) Actuele temperatuur ( C) Starttijd Eindtijd Stoppen door: Zeevaart-* / binnenvaart*tanker 1 Binnenvaarttanker 2 Zeevaart-* / binnenvaart*tanker 1 Binnenvaarttanker 2 Ladingtanks Tankvolume m 3 /100% Manifoldaansluiting Max. laad-/ lossnelheid Max. druk / kpa Laden* / lossen* Ladinsgtanks Tankcapaciteit Leiding Max. druk Startsnelheid (1 m/sec m 3 /hr) Max. snelheid m3/hr Eindsnelheid m3/hr Verantwoordelijk officier zeevaart-* / binnenvaart*tanker 1: Verantwoordelijk officier binnenvaarttanker 2: * Doorhalen wat niet van toepassing is Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 15

16 Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 16

17 VEKLAING Wij, de ondergetekenden, hebben de bovenstaande items in de delen A en B en, waar van toepassing, in de delen C of D gecontroleerd in overeenstemming met de instructies en ons ervan overtuigd dat de ingevulde gegevens correct zijn. Wij hebben ook afspraken gemaakt voor de nodige herhalingscontroles en zijn overeengekomen dat de items in de checklijst met code opnieuw moeten worden gecontroleerd met tussenpozen niet langer dan. uren. Indien, voor zover ons bekend, de status van een item verandert, zullen wij onmiddellijk de andere partij hierover informeren. Voor de zeevaart-* / binnenvaart*tanker 1 Voor de binnenvaarttanker 2 Naam:... Naam:... Functie... ang:... Handtekening:... Handtekening:... Datum:... Datum:... Tijd:... Tijd:... egistratie van herhalingscontroles: Datum: Tijd: Initialen voor de zeevaart-* / binnenvaart*tanker 1: Initialen voor de binnenvaarttanker 2: * Doorhalen wat niet van toepassing is Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 17

18 Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 18

VEILIGHEIDSCHECKLIJST VOOR HET BUNKEREN VAN ZEESCHEPEN (Hoofdstuk 25.4.3 ISGOTT)

VEILIGHEIDSCHECKLIJST VOOR HET BUNKEREN VAN ZEESCHEPEN (Hoofdstuk 25.4.3 ISGOTT) VEILIGHEIDSCHECKLIJST VOO HET BUNKEEN VAN ZEESCHEPEN (Hoofdstuk 25.4.3 ISGOTT) Haven:... Datum:... Zeeschip:... Binnenschip:... Kapitein:... Schipper:... 1. Over te pompen producten Product Aantal ton

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE VEILIGHEIDSCHECKLIJSTEN

RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE VEILIGHEIDSCHECKLIJSTEN RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE VEILIGHEIDSCHECKLIJSTEN Codering van de items De aanwezigheid van de letters A, P of R in de kolom met de titel Code geeft het volgende aan: A ( Agreement ). Dit geeft

Nadere informatie

Bunkerchecklist. In te vullen door binnenschip en truck. Informatie-uitwisseling met het GHA. Document control. Pagina 1 van 6

Bunkerchecklist. In te vullen door binnenschip en truck. Informatie-uitwisseling met het GHA. Document control. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 Bunkerchecklist Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen, België T +32 3 205 20 11, F +32 3 205 20 28 E info@haven.antwerpen.be, www.portofantwerp.com

Nadere informatie

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR TANKER EN TERMINAL GEDURENDE OVERSLAGWERKZAAMHEDEN

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR TANKER EN TERMINAL GEDURENDE OVERSLAGWERKZAAMHEDEN Hoofdstuk 24 VOORZORGSMAATREGELEN VOOR TANKER EN TERMINAL GEDURENDE OVERSLAGWERKZAAMHEDEN Dit hoofdstuk biedt een leidraad voor voorzorgsmaatregelen die in acht moeten worden genomen op zowel tankers als

Nadere informatie

9.3.1.51.2 In ieder geïsoleerd verdeelsysteem moet een automatische aardfoutcontroleinrichting met een optisch en akoestisch alarm zijn ingebouwd.

9.3.1.51.2 In ieder geïsoleerd verdeelsysteem moet een automatische aardfoutcontroleinrichting met een optisch en akoestisch alarm zijn ingebouwd. 9.3.1.51 Elektrische inrichtingen (type G) 9.3.1.51.1 Er zijn slechts verdeelsystemen zonder teruggeleiding via de scheepsromp toegestaan.dit is niet van toepassing op: - installaties voor kathodische

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Binnenvaarttankers laden of lossen vaak op faciliteiten waar zeevaarttankers worden behandeld en waar dus de International Ship en Port Facility Security (ISPS) Code van toepassing

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 26. Hoofdstuk 26. Veiligheidsbeheer

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 26. Hoofdstuk 26. Veiligheidsbeheer Hoofdstuk 26 Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de informatie ter ondersteuning van het gezamenlijke veiligheidsbeheer van tanker en terminal ten aanzien van het personeel en de werkzaamheden. De

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8 SCHEEPSUITRUSTING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8 SCHEEPSUITRUSTING Hoofdstuk 8 SCHEEPSUITRUSTING Dit hoofdstuk beschrijft uitrusting aan boord van een tanker voor brandbestrijdingsdoeleinden, voor gasmeting en voor hefwerkzaamheden. Er wordt ook gewezen op de noodzaak

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 23 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 23 AANMEREN

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 23 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 23 AANMEREN Hoofdstuk 23 AANMEREN Dit hoofdstuk behandelt de voorbereidingen en procedures die nodig zijn om efficiënt aan te meren en aangemeerd te blijven, terwijl de tanker langszij een steiger ligt. Uitwisseling

Nadere informatie

Veiligheids- en controle-inrichtingen (type G)

Veiligheids- en controle-inrichtingen (type G) 9.3.1.21 Veiligheids- en controle-inrichtingen (type G) 9.3.1.21.1 Iedere ladingtank moet zijn voorzien van: a) gereserveerd b) een niveau-meetinrichting; c) een niveau-alarminrichting die uiterlijk bij

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenregeling. Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen. Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen

Arbeidsomstandighedenregeling. Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen. Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen Arbeidsomstandighedenregeling Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen Artikel 4.1. Definities Voor de toepassing van deze paragraaf

Nadere informatie

Montagehandleiding voor H-Air

Montagehandleiding voor H-Air Montagehandleiding voor H-Air De mechanische installatie van de kachel, frontlijst e.d. wordt hier beschreven Elektrische montage van de ventilatorbak: De ventilator mag alleen door een erkend elektricien

Nadere informatie

VERVOER EN OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

VERVOER EN OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN Hoofdstuk 12 VERVOER EN OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN Dit hoofdstuk biedt een leidraad voor vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen aan boord van tankers ter bevoorrading van het schip, lading van monsters

Nadere informatie

DEEL 2 TANKER INFORMATIE

DEEL 2 TANKER INFORMATIE Internationale veiligheidsrichtlijnen Deel 2 Tanker informatie DEEL 2 TANKER INFORMATIE Editie 1-2010 CCR/OCIMF 2010 Pagina 95 Internationale veiligheidsrichtlijnen Deel 2 Tanker informatie Editie 1-2010

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8.6 DOCUMENTEN. Bevoegde autoriteit: Ruimte gereserveerd voor het wapen en de naam van de staat

HOOFDSTUK 8.6 DOCUMENTEN. Bevoegde autoriteit: Ruimte gereserveerd voor het wapen en de naam van de staat HFDSTUK 8.6 DCUMENTEN 8.6.1 Certificaat van Goedkeuring 8.6.1.1 Model van een Certificaat van Goedkeuring voor drogelading schepen Bevoegde autoriteit: Ruimte gereserveerd voor het wapen en de naam van

Nadere informatie

Ladingjournaal en / of reisregistratie is compleet en bijgehouden x x

Ladingjournaal en / of reisregistratie is compleet en bijgehouden x x N C G Sectie Nr Referentie Scheepscertificaten en verplichte rapportages/documenten Y N NA x x x A 1 ADNR 8.1.8. ADNR Geldig Certificaat van Goedkeuring x x 8.1.9. x x x A 2 ROSR Hoofdstuk 2 Geldig Communautair

Nadere informatie

DE ZEEVAART / ZEEVAART VELIGHEIDSCHECKLIST

DE ZEEVAART / ZEEVAART VELIGHEIDSCHECKLIST BIJLAGE 2 b als bedoeld in artikel 4.11, tweede lid, van de Havenbeheersverordening Zeeland Seaports 2011 DE ZEEVAAT / ZEEVAAT VELIGHEIDSCHECKLIST ALGEMEEN Het is verboden om een overslag van gevaarlijke

Nadere informatie

DEEL 4 BEHEER VAN DE CONTACTEN TUSSEN TANKER EN TERMINAL

DEEL 4 BEHEER VAN DE CONTACTEN TUSSEN TANKER EN TERMINAL Internationale veiligheidsrichtlijnen Deel 4 Beheer van de contacten tussen tanker en terminal DEEL 4 BEHEER VAN DE CONTACTEN TUSSEN TANKER EN TERMINAL Editie 1-2010 CCR/OCIMF 2010 Pagina 317 Internationale

Nadere informatie

a) de navolgende, onder punt 3 genoemde vermeldingen worden na hoofdstuk 4 ingevoegd.

a) de navolgende, onder punt 3 genoemde vermeldingen worden na hoofdstuk 4 ingevoegd. - 25 - Bijlage 2 bij protocol 7 Definitieve wijziging van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) Aanvullende voorschriften voor de kennis van de bemanningsleden van schepen

Nadere informatie

Tankschepen N-open en N-vlamkerend

Tankschepen N-open en N-vlamkerend Tankschepen N-open en N-vlamkerend 1.2.1 Scheepstype Type N open met vlamkerende inrichtingen: Een tankschip dat bestemd is voor het vervoer van vloeistoffen in open ladingtanks, waarbij de openingen van

Nadere informatie

Vopak Fundamentals on Safety

Vopak Fundamentals on Safety Vopak Fundamentals on Safety Inleiding Iedereen die op een Vopak-lokatie werkt moet aan het eind van de werkdag naar huis kunnen gaan zonder op enigerlei wijze schade ondervonden of veroorzaakt te hebben.

Nadere informatie

klik op de volgende link. zie:

klik op de volgende link. zie: Wetsartikel Regelgeving LPG reservoirs 2016 Er gaat een schrijven rond vanuit activiteitenregeling milieubeheer betreft het vullen van LPG gasdamptanks vanaf 2016 verboden is. Jammer dat er zoveel mensen

Nadere informatie

ADNR Deel konvooi ; Duwstellen en gekoppelde samenstellen

ADNR Deel konvooi ; Duwstellen en gekoppelde samenstellen ADNR Deel konvooi 7.1.2.19; Duwstellen en gekoppelde samenstellen 7.1.2.19.1 Indien in een duwstel of in een gekoppeld samenstel ten minste één schip van een Certificaat van Goedkeuring voor het vervoer

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

voldoet momenteel op onderstaande wijze wel/ niet aan de CCR eisen

voldoet momenteel op onderstaande wijze wel/ niet aan de CCR eisen Blad 1 voldoet momenteel op onderstaande wijze aan de CCR eisen Bij eerstvolgende verlenging wel niet nvt weet niet mogelijk onmogelijk weet niet minimaal maximaal 1 Brandkleppen op alle openingen machinekamers

Nadere informatie

Artikel 11.03 Afmeting van de werkplekken Werkplekken moeten zo groot zijn dat iedere persoon die er werkt voldoende bewegingsvrijheid heeft.

Artikel 11.03 Afmeting van de werkplekken Werkplekken moeten zo groot zijn dat iedere persoon die er werkt voldoende bewegingsvrijheid heeft. Reglement Onderzoek Schepen Rijnvaart HOOFDSTUK 11 VEILIGHEID OP DE WERKPLEK Artikel 11.01 Algemene bepalingen 1. Vaartuigen moeten zodanig zijn gebouwd, ingericht en uitgerust, dat personen daarop veilig

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

Vlamkerende inrichtingen voor binnenvaarttankers

Vlamkerende inrichtingen voor binnenvaarttankers Inspectie Verkeer en Waterstaat Divisie Vervoer BrochureI ANDR B1 04/02 1 e druk en voor binnenvaarttankers In deze brochure wordt uiteengezet welke vlamkerende inrichtingen aanwezig moeten zijn in binnenvaarttankers.

Nadere informatie

(LNG) schip. Editie 1.0

(LNG) schip. Editie 1.0 Standaard voor een controlelijst voor het bunkeren van vloeibaar aardgas (LNG) Tankwagen - schip Editie 1.0 Goedgekeurd door het Comité Politiereglement opp 13 oktoberr 2015 Pagina 2 / 45 Voorwoord De

Nadere informatie

Taxonomie code: B Schriftelijk. B Schriftelijk. R Schriftelijk. R Schriftelijk. R Schriftelijk

Taxonomie code: B Schriftelijk. B Schriftelijk. R Schriftelijk. R Schriftelijk. R Schriftelijk Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Binnenvaart Toetsvorm: Schriftelijk Eindtermen/toetstermen: 6. Voorschriften voor verpakkingen, met inbegrip

Nadere informatie

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES p.1/5 AFDELING 5.43.3. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES Art. 5.43.3.1. 1. In afwijking van de algemene emissiegrenswaarden, bepaald in hoofdstuk 4.4, moeten

Nadere informatie

Uniek systeem voor verduurzaming van opslag en vervoer van Vluchtige Organische Stoffen(VOS).

Uniek systeem voor verduurzaming van opslag en vervoer van Vluchtige Organische Stoffen(VOS). Pagina 1 van 5 Uniek systeem voor verduurzaming van opslag en vervoer van Vluchtige Organische Stoffen(VOS). Het VentoClean-System is een speciale machine voor het ontgassen en terugwinnen van resten Vluchtige

Nadere informatie

a) het laadruim of de laadruimen (indien explosiebescherming wordt vereist, vergelijkbaar zone 1)

a) het laadruim of de laadruimen (indien explosiebescherming wordt vereist, vergelijkbaar zone 1) 1.2.1 Definities Opmerking: In deze sectie zijn alle algemene en bijzondere definities opgenomen. In het ADNR wordt verstaan onder: Adembeschermingsapparaat (filterapparaat; van de buitenlucht afhankelijk):

Nadere informatie

SYSTEMEN EN UITRUSTING VAN DE TERMINAL

SYSTEMEN EN UITRUSTING VAN DE TERMINAL Hoofdstuk 17 SYSTEMEN EN UITRUSTING VAN DE TERMINAL Dit hoofdstuk beschrijft uitrusting waarin wordt voorzien door de terminal in het koppelingsgebied tussen de tanker en de wal, inclusief fenders, hijswerktuig,

Nadere informatie

Bijlage VIII ; Technische regelen voor bunkerstations. Hfst. 1; Algemene Bepalingen

Bijlage VIII ; Technische regelen voor bunkerstations. Hfst. 1; Algemene Bepalingen Bijlage VIII ; Technische regelen voor bunkerstations BIJLAGE VIII VAN HET BINNENSCHEPENBESLUIT TECHNISCHE REGELEN VOOR BUNKERSTATIONS Hfst. 1; Algemene Bepalingen HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Art.

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar

Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar Bijlage 3 Werkvergunning Aanvraag werkzaamheden (in te vullen door opdrachtgever) Locatie: Afdeling: Verzamelplaats: Omschrijving van het werk: Werkwijze: O monteren/demonteren

Nadere informatie

Deel 7 Voorschriften voor het laden, vervoeren, lossen en de behandeling van de lading

Deel 7 Voorschriften voor het laden, vervoeren, lossen en de behandeling van de lading Deel 7 Voorschriften voor het laden, vervoeren, lossen en de behandeling van de lading HOOFDSTUK 7.2 Tankschepen 7.2.0 Algemene voorschriften 7.2.0.1 De voorschriften 7.2.0 tot en met 7.2.5 zijn van toepassing

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Binnenvaart Toetsvorm: Schriftelijk

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Binnenvaart Toetsvorm: Schriftelijk Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Binnenvaart Toetsvorm: Schriftelijk 6. Voorschriften voor verpakkingen, met inbegrip van IBC s en grote

Nadere informatie

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility. Facilitair BV QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.nl Pulpmatic Vermaler Installatie handleiding Pulpmatic Vermaler Installatie Handleiding Roterend mes onder in vermaalkamer

Nadere informatie

OPGESTELD: HSEW Advisor W. Workum

OPGESTELD: HSEW Advisor W. Workum Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 5 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Chemicaliën die door de NAM beoordeeld moeten worden 3.2 Gebruik van chemicaliën op NAM locatie 3.2.1 Algemeen 3.2.2

Nadere informatie

Lockout-stappen. Hoe vergrendelen? Wat is Lockout/Tagout?

Lockout-stappen. Hoe vergrendelen? Wat is Lockout/Tagout? Elk jaar gebeuren er duizenden ongevallen tijdens het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerken aan industriële apparatuur. Veel van die ongevallen zijn toe te schrijven aan niet correct uitgeschakelde

Nadere informatie

ter vervanging van het besluit van 3 juli 1979 vast te stellen de navolgende: Artikel 1

ter vervanging van het besluit van 3 juli 1979 vast te stellen de navolgende: Artikel 1 Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel; overwegende, dat het noodzakelijk is de Instructie voor de bodeconciërge in het gemeentehuis van Ferwerderadiel en bijgebouwen, welke werd vastgesteld op

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 10 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 10 BESLOTEN RUIMTEN

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 10 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 10 BESLOTEN RUIMTEN Hoofdstuk 10 BESLOTEN RUIMTEN Dit hoofdstuk beschrijft de gevaren in verband met het betreden van besloten ruimten en de tests die moeten worden uitgevoerd om te bepalen of een besloten ruimte al dan niet

Nadere informatie

Protocol. Bunkerveiligheid tijdens containerwerkzaamheden

Protocol. Bunkerveiligheid tijdens containerwerkzaamheden Protocol Bunkerveiligheid tijdens containerwerkzaamheden De ondergetekenden, 1. Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) 2. Deltalinqs 3. Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE)

Nadere informatie

WERKZAAMHEDEN AAN BOORD

WERKZAAMHEDEN AAN BOORD Hoofdstuk 11 WERKZAAMHEDEN AAN BOORD Dit hoofdstuk geeft informatie over het volledige scala van werkzaamheden aan boord, inclusief het laden en lossen van lading, aftappen van leidingen, tankreiniging

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

Deel 8. Voorschriften voor de bemanning, de uitrusting, de exploitatie van de schepen en de documenten

Deel 8. Voorschriften voor de bemanning, de uitrusting, de exploitatie van de schepen en de documenten Deel 8 Voorschriften voor de bemanning, de uitrusting, de exploitatie van de schepen en de documenten 8-1 8-2 Inhoud 8.1 Algemene voorschriften voor de schepen en de uitrusting 8.1.1 gereserveerd 8.1.2

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Naam : Adres : Postcode / plaats : Contactpersoon : Controleur(s) : Datum afgifte gebruiksvergunning : Controlefrequentie : Datum controle : Archiefnummer : Handleiding De

Nadere informatie

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV Verkeersreglement E.M. Treur en Zn. BV Versie 1 Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doel/toepassingsgebied 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 4. Maatregelen 4.1 Algemeen 4.2 Toelating tot het besturen van

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

Databank voor de toepassing van de technische voorschriften

Databank voor de toepassing van de technische voorschriften CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 76 RV/G (14) 100 JWG (14) 94 25 november 2014 Or. fr fr/de/nl/en COMITE REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

Vergadering water- en scheepvaartpolitiediensten. Vraag BE3 van de Belgische delegatie

Vergadering water- en scheepvaartpolitiediensten. Vraag BE3 van de Belgische delegatie Vergadering water- en scheepvaartpolitiediensten Vraag BE3 van de Belgische delegatie Wat doen de andere landen met vaartuig die over een geldig Certificaat van Onderzoek beschikken, maar waarvan er tekortkomingen

Nadere informatie

Aanvullende bepalingen inzake de kennis van de bemanningsleden van binnenschepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken

Aanvullende bepalingen inzake de kennis van de bemanningsleden van binnenschepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART STF/G (14) 61 rev. 2 9 december 2014 Or. de fr/de/nl WERKGROEP SOCIALE ZAKEN, ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN BEROEPSOPLEIDING Aanvullende bepalingen inzake de kennis van

Nadere informatie

24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem. Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen

24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem. Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen 24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen De markt: wie heeft welke rol? Wat is bevrachter / operator

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

Safety Regulation. Lock Out Tag Out Mechanisch veiligstellen van leidingen, afsluiters en tanks

Safety Regulation. Lock Out Tag Out Mechanisch veiligstellen van leidingen, afsluiters en tanks Page 1 of 7 1. Werkinstructie Lock out- tag out Type werk Persoonlijk/ volledige isolatie Type isolatie Lock out/ Tag out Tanks Tank Ontgassen en schoonmaken (betreden met ademlucht) 3. Double Block and

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET 1431 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 januari 1995

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET 1431 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 januari 1995 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 Bij het toepassen van verven met ontvlambare oplos- en verdunningsmiddelen in besloten ruimten, zijn er twee risico's waartegen de nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden

Nadere informatie

Bijlage VI ; Technische regelen voor rijksvaartuigen. Hfst 1; Algemeen

Bijlage VI ; Technische regelen voor rijksvaartuigen. Hfst 1; Algemeen Bijlage VI ; Technische regelen voor rijksvaartuigen Hoofdstuk 1 - Algemeen Hfst 1; Algemeen Art. 1.01; Toepassing van de regelen 1. Rijksvaartuigen die zijn gebouwd of bestemd voor het bedrijfsmatig vervoer

Nadere informatie

RHIMA FX Bandmachines

RHIMA FX Bandmachines RHIMA FX Bandmachines De RHIMA FX bandvaatwasmachines zijn geheel vervaardigd van roestvrijstaal, d.w.z. frame, tanks, waspijpen, wasarmen, filters, etc. De wastanks zijn zelfs vervaardigd van het hoogwaardige

Nadere informatie

E X T R A C T O R S QS-2115N

E X T R A C T O R S QS-2115N E X T R A C T O R S QS-2115N Extractor QS-2115N 1. Algemene veiligheidsvoorschriften N.B.: Lees de handleiding zorgvuldig door teneinde problemen te voorkomen. Zoals bij alle machines zijn ook aan deze

Nadere informatie

HSE guidelines. september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines E september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk milieu bewust of werk niet Koolwaterstoffen zoals aardgas en aardgascondensaat zijn schadelijk

Nadere informatie

Havenreglement Maxima-centrale

Havenreglement Maxima-centrale Havenreglement Maxima-centrale Inhoudsopgave 0. Referentie... 2 1. Doel... 2 2. Scope... 2 3. Definities... 2 4. Reglement... 3 www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V., Grote Voort 291, 8041 BL

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN. RAPPORT van oplevering. Automatische deuren

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN. RAPPORT van oplevering. Automatische deuren VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT van oplevering Automatische deuren (nieuwbouw) Pagina 1 van 6 Toelichting voor gebruik In het Bouw- en Gebruiksbesluit is aangegeven, dat deuren in vluchtroutes altijd,

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MATROOS BINNENVAART

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MATROOS BINNENVAART OPLEIDINGENSTRUCTUUR MATROOS BINNENVAART 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) BINNENSCHEEPVAART Beroepenstructuur (SERV/Fonds voor Rijn- en binnenscheepvaart

Nadere informatie

8.2 Voorschriften voor de opleiding van de deskundigen. 8.2.1 Algemene voorschriften voor de opleiding van de deskundigen

8.2 Voorschriften voor de opleiding van de deskundigen. 8.2.1 Algemene voorschriften voor de opleiding van de deskundigen 8.2 Voorschriften voor de opleiding van de deskundigen 8.2.1 Algemene voorschriften voor de opleiding van de deskundigen 8.2.1.1 Een deskundige moet ten minste 18 jaar oud zijn. 8.2.1.2 Aan boord van schepen,

Nadere informatie

Vereniging Vloeibaar Gas. Hulpplan LPG Incidenten 2015

Vereniging Vloeibaar Gas. Hulpplan LPG Incidenten 2015 Vereniging Vloeibaar Gas Hulpplan LPG Incidenten 2015 1 1. Doel van het Hulpplan Hulpinstanties bij een LPG incident de mogelijkheid geven om binnen korte tijd over zowel deskundige kennis, als technische

Nadere informatie

ISGINTT. (International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals) Ed Wijbrands. (ISGINTT steering committee)

ISGINTT. (International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals) Ed Wijbrands. (ISGINTT steering committee) ISGINTT (International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals) Ed Wijbrands (ISGINTT steering committee) Praktijkmiddag Binnentankvaart ISGINTT Projekt Oil Companies International

Nadere informatie

Bescherm uw medewerkers,

Bescherm uw medewerkers, Veel van die ongevallen zijn toe te schrijven aan niet correct uitgeschakelde krachtbronnen. Wat is Lockout/Tagout? Lockout/Tagout is een belangrijke beveiligingsprocedure waarbij de stroom naar industriële

Nadere informatie

9.3.2 Constructievoorschriften voor tankschepen van het type C

9.3.2 Constructievoorschriften voor tankschepen van het type C 9.3.2 Constructievoorschriften voor tankschepen van het type C De voorschriften 9.3.2.0 tot en met 9.3.2.99 zijn van toepassing op tankschepen van het type C. 9.3.2.0 Constructiematerialen 9.3.2.0.1 a)

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

Handleiding Bewaarsysteem

Handleiding Bewaarsysteem Jaritech elektro- en besturingstechniek Handleiding Bewaarsysteem Jaritech Versie 0.1 Goed bewaren is flink besparen Inhoud Inleiding... 2 Bewaren... 3 Drogen... 5 Handbediening... 6 Info... 7 Condens

Nadere informatie

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding Hoogfrequent batterijladers PM-24 serie Handleiding Inhoud. 1. Belangrijke veiligheidsinstructies 1.1 Algemeen 1.2 Voorzorgsmaatregelen bij het werken met batterijen 2. Eigenschappen 2.1 Algemene specificatie

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST BIJLAGE BIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VEILINGDEURWAARDER.NL INZAKE HET ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN CONTRACTANT VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS VIA DE WEBSITE In het kader van

Nadere informatie

Richtlijn voor bulkleveringen van vloeistoffen met tankwagens

Richtlijn voor bulkleveringen van vloeistoffen met tankwagens Richtlijn voor bulkleveringen van vloeistoffen met tankwagens Opgesteld in kader van Convenant Stoffen (VASt) door: Verbond van Handelaren in Chemische Produkten Postbus 80523 NL-2508 GM Den Haag tel.

Nadere informatie

Veilig verladen vloeibare chemicaliën

Veilig verladen vloeibare chemicaliën beslismodel Veilig verladen vloeibare chemicaliën Ruud van de Laar, BGZ wegvervoer Michel van Wijk, BECO Frans Jongeneelen, IndusTox Consult 1 Achtergrond Inspectie van AI in 2005 onvoldoende zicht op

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING 1

GEBRUIKSAANWIJZING 1 GEBRUIKSAANWIJZING 1 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN Lees de volledige instructies voor gebruik. Laat kinderen niet in de buurt van de snelkookpan tijdens het gebruik. Plaats de snelkookpan niet in een

Nadere informatie

Handleiding: Stroomgroep Benzine 2000 Watt

Handleiding: Stroomgroep Benzine 2000 Watt Handleiding: Stroomgroep Benzine 2000 Watt Veiligheidsvoorzieningen Plaats de stroomgroep op een vlakke ondergrond. De stroomgroep mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies.

Nadere informatie

Behaviour Based Safety bij Distributie

Behaviour Based Safety bij Distributie Behaviour Based Safety bij Distributie BACD presentatie Brenntag N.V., Ignace Dejager Operations manager Definities: Bulklevering Producten Transporttank Opslagtank Losplaats Losslang Vaste losleiding

Nadere informatie

OPGESTELD: HSEW Advisor W. Workum. GECONTROLEERD: Area Coordinator M. Scholten. GOEDGEKEURD: Execution Manager P. van der Ree

OPGESTELD: HSEW Advisor W. Workum. GECONTROLEERD: Area Coordinator M. Scholten. GOEDGEKEURD: Execution Manager P. van der Ree Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 5 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Voorwaarden 3.2 Organisatie 3.3 Werkwijze 3.3.1 Uitwisselen van VPRV bij tank of vat in bedrijf 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGES

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

Veiligheid voertuigen op CNG, LNG, H 2

Veiligheid voertuigen op CNG, LNG, H 2 Veiligheid voertuigen op CNG, LNG, H 2 Dr.ir. Nils Rosmuller (Lector Transportveiligheid) Bijeenkomst veiligheid elektrische voertuigen 23 september 2014, Tiel Context Voertuigen op CNG Voertuigen op LNG

Nadere informatie

ALGEMENE GEVAREN VOOR TANKER EN TERMINAL

ALGEMENE GEVAREN VOOR TANKER EN TERMINAL Hoofdstuk 4 ALGEMENE GEVAREN VOOR TANKER EN TERMINAL Dit hoofdstuk behandelt vooral de algemene gevaren aan boord van een tanker en/of op een terminal en de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen

Nadere informatie

Lidmaatschap schouwing

Lidmaatschap schouwing BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven Lidmaatschap schouwing 15862100 Autobedrijf Elshof Coldenhovenseweg 27 661 EA EERBEEK info@autobedrijfelshof.nl 0313-76073 R. Elshof 26-03-15 13:00 uur Marco Krediet

Nadere informatie

Aard van de laatste wijziging: Datum laatste wijziging:

Aard van de laatste wijziging: Datum laatste wijziging: Aard van de laatste wijziging: Datum laatste wijziging: 1. DOEL... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. UITSLUITINGEN.... 2 4. RISICO.... 3 5. VERWIJZINGEN... 3 6. MATRIX... 3 7. BESLISSINGSFLOW... 3 8. VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

MONTAGE INSTRUCTIES. INSCHROEFELEMENTEN (standaard)

MONTAGE INSTRUCTIES. INSCHROEFELEMENTEN (standaard) MONTAGE INSTRUCTIES INSCHROEFELEMENTEN (standaard) DEZE HANDLEIDING MAAKT INTEGRAAL DEEL UIT VAN DE LEVERING EN DIENT ALTIJD AANWEZIG TE ZIJN BIJ HET INSCHROEFELEMENT NL INDEX 1. ALGEMEEN 3 2. TECHNISCHE

Nadere informatie

Vervoer van uitgezonderde lithiumbatterijen door TNT Express

Vervoer van uitgezonderde lithiumbatterijen door TNT Express Vervoer van uitgezonderde lithiumbatterijen door TNT Express Recent werd de wetgeving aangepast voor het versturen van lithiumbatterijen en goederen die dit type van batterijen bevatten. TNT Express kijkt

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Deel 5. De procesgang

Deel 5. De procesgang Goedgekeurd door: PVE Pagina 1 van 10 Deel 5 De procesgang Goedgekeurd door: PVE Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave deel 5 De procesgang Pagina 1. DOEL... 3 2. RICHTLIJNEN... 3 3. VOORWAARDEN... 4 BIJLAGE 1:

Nadere informatie

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies { STIHL AK 10, 20, 30 Veiligheidsinstructies Nederlands Inhoudsopgave Vertaling van de originele handleiding 1 Veiligheidsinstructies................................ 1 1.1 Waarschuwingssymbolen...........................

Nadere informatie

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart. REGELING van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende regels met betrekking tot de vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (Regeling vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart) De Minister

Nadere informatie

MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE

MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE Met de startonderbreker MK99 kunnen twee automatisch in werking tredende startonderbrekingen plaatsvinden

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 HANDLEIDING Scheidingstransformatoren Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 Victron Energy B.V. The Netherlands General phone: +31 (0)36 535 97 00 Customer support desk:

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel Code: n.v.t. Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel Code: n.v.t. Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk Eindtermen/toetstermen: 6. Voorschriften voor verpakkingen, met

Nadere informatie

Controle vertaling Vragencatalogus ADN Deel Algemeen. Roosendaal, 2 augustus 2012 110 01.0-01 1.2.1 B

Controle vertaling Vragencatalogus ADN Deel Algemeen. Roosendaal, 2 augustus 2012 110 01.0-01 1.2.1 B ontrole vertaling Vragencatalogus N eel lgemeen Roosendaal, 2 augustus 2012 110 01.0-01 1.2.1 Wat is de afkorting voor het Europees Overeenkomst inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen

Nadere informatie