VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN"

Transcriptie

1 ONGEVALANALYSE TOTALE VERLIESBEHEERSING VIA RISICOANALYSE Mens Machine Materiaal Milieu Maatschappij MENS uitvoerende management BEDRIJFS DOELSTELLINGEN VEILIGHEIDS ZORG verfraaiing Arbeids hygiene Arbeids veiligheid Leef milieu Geweld, pesten, OSG Gezond heidszorg Psycho sociale zorg KB welzijn werknemers

2 KWALITEIT PRAKTISCH ZORGSYSTEMEN VEILIGHEID UITVOEREN MILIEU VEILIGHEIDSZORGSYSTEEM Beleidsmatige Organisatorische Administratieve maatregelen GERICHT OP INZICHT KRIJGEN BEHEERSEN PROCESSEN INZAKE VEILIGHEID

3 VOORWAARDEN BIJ HET INVOEREN VISIE DRUK MIDDELEN GOEDE START 100% ENGAGEMENT BEDRIJFSLEIDING/HIËRARCHISCHE LIJN COÖRDINATOR IEDERE MEDEWERKEN BETREKKEN

4 Veiligheidsmanagement is management Doelstellingen worden bereikt door : het plannen (wat en hoe te bereiken) het organiseren (verhoudingen scheppen tussen de actoren) het leiden van de medewerkers het beheersen van het resultaat

5 Uitbreiding van het programma door het toevoegen van nieuwe activiteiten en standaards UITBREIDINGSTERUGKOPPELING VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN ONDERHOUDSTERUGKOPPELING Systematiek tot optimaal resultaat I. IDENTIFICATIE van ACTIVITEITEN S. Opstellen van STANDAARDS voor de activiteiten Verfijning en verbetering van bestaande standaards M. METEN activiteiten tegen de standaards Verfijning en verbetering van meettechnieken E. EVALUATIE van de activiteiten Verfijning en verbetering van communicatiesystemen C CONCLUSIE: COMPLIMENTEER bij voldoen, CORRIGEER bij afwijkingen

6 Werken met derden I. IDENTIFICATIE van ACTIVITEITEN S. Opstellen van STANDAARDS voor de activiteiten M. METEN activiteiten tegen de standaards E. EVALUATIE van de activiteiten C CONCLUSIE: COMPLIMENTEER bij voldoen, CORRIGEER bij afwijkingen Opmaken standaard : wetgeving - interne procedure Invoeren standaard : Overleg - opleiding Opvolgen van hoe dit bv de éérstvolgende 3 maanden verloopt. (documenten, bevraging, ) Evalueren van de opvolging Conclusie Aanpassingen nodig, bijkomende training,.

7 programma

8 VERBETERING VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN SUCCES Mens Machine Materiaal Milieu Management Gewenste gebeurtenissen Juiste handeling conditie Juiste persoon werk faktoren Adequate organisatie Het succesmodel TIJD

9 VERBETERING VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN SUCCES Mens Machine Materiaal Milieu Management Gewenste gebeurtenissen Juiste handeling conditie Juiste persoon werk faktoren Adequate organisatie TIJD

10

11 Definitie preventie? Het is winter, Welke preventieve maatregelen kun je nemen om toch tijdig op het werk te komen?

12 Definitie preventie Het geheel van bepalingen of maatregelen die worden genomen of vastgelegd in alle stadia van de activiteit van de ondernemingen of instellingen, op alle niveau s met het doel beroepsrisico s te voorkomen of te verminderen tot een aanvaardbaar niveau

13 Weekendongevallen eisen zware tol - 08/03/2004 WIJTSCHATE, WESTVLETEREN - Bij twee nagenoeg simultane ongevallen, zaterdagmorgen om 4 uur, in de Heuvellandse deelgemeente Wijtschate en in Westvleteren vielen op twee minuten tijd twee doden en twee zwaargewonden. Een 19-jarige jongen uit Komen- Waasten en een 21-jarige uit Wervik kwamen in Wijtschate om. Een 18-jarige uit Komen-Waasten werd er zwaargewond. In Vleteren werd een 23-jarige uit Alveringem zwaargewond. Auto uit de bocht gevlogen op de A7 BERHOUT - Zondagmiddag heeft er op de A7 ter hoogte van de oprit Berhout, een aanrijding plaats gevonden. De bestuurder van de rode auto die van de afrit Berhout kwam, had zijn wagen niet meer onder controle, belande in de berm en botste op de auto die de oprit de A7 kwam oprijden, deze auto vatte vlam.

14 Een plotselinge dichte mist veroorzaakte in 1996 een zware kettingbotsing op de E17 ter hoogte van Nazareth. De balans: tien doden en tachtig gewonden.

15 Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid) Vraag nr. 31 van de heer D'Hooghe d.d. 1 maart 1996 (N.) : Medische hulpverlening bij het ongeval op de E17. Met de kettingbotsing op de E17 zal dinsdag 27 februari 1996 als een zwarte dag geboekstaafd blijven op de kalender van het Europese verkeerswezen. Graag had ik de aandacht gevestigd van de ministers op een aantal aspecten inzake medische hulpverlening bij dit tragisch gebeuren en is het naar mijn oordeel wenselijk na te gaan welke conclusies hier eventueel moeten uit getrokken worden naar de uitbouw van urgentiediensten en de organisatie van de dispatching in dit land. Naar ik verneem uit contacten met personen betrokken bij de hulpverlening zou de samenwerking tussen verschillende ziekenhuis- en ambulancediensten meer dan voortreffelijk zijn verlopen. Het nut van perifere ziekenhuizen en de noodzaak van het behoud in die ziekenhuizen van spoed- en MUG-diensten is meer dan vast komen te staan. Alleen stel ik mij vragen bij informatie, die mij gisterenavond werd verstrekt :

16

17 aanvaardbaarheid Wat is aanvaardbaar? wat niet?, wat speelt hierin mee?

18 Factoren van aanvaardbaarheid Menselijk leed Economische gevolgen Externe sociale druk Interne sociale druk Juridische aansprakelijkheid Reglementering en toezicht erop

19 I BELEID I. INTEGRATIE Van het preventiebeleid in de bedrijfsorganisatie (kwaliteitszorgsysteem) Inbreng op : ROL PREVENTIEADVISEUR technisch gebied economisch gebied ADVISEREND sociaal gebied COORDINEREND organisatorisch gebied ANIMEREND 2. BELEIDSVERKLARING Engagement van de direktie : doelstellingen schriftelijk communicatie naar alle werknemers algemene preventiebeginselen zijn de basis van de detailuitwerking van de beleidsverklaring.

20 VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN ALGEMENE PREVENTIEBEGINSELEN (art. 5 van de Wet van 4 augustus 96) De werkgever treft de nodige maatregelen door toepassing van volgende preventiebeginselen 1. Risico s voorkomen 2. Evaluatie van restrisico s 3. Bestrijding bij de bron 4. Vervanging door niet- of minder-gevaarlijk 5. Voorrang collectieve boven individuele bescherming 6. Aanpassen van het werk aan de mens : Inrichting werkposten, werkuitrusting Productiemethoden (monotone en tempogebondene arbeid dragelijk maken en beperken) 7. Maximaal risico s inperken - stand van de techniek 8. Risico s op ernstig letsel : voorrang materiële maatregelen 9. Systeembenadering inzake planning van preventie en uitvoering welzijnsbeleid o.a. integratie van : techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen, omgevingsfactoren 10. Werknemers voorlichten over aard van het werk, overblijvende risico s en preventiemaatregelen bij indienststreding en bij elke noodzaak 11. Instructies en begeleidingsmaatregelen voor naleving De werkgever bepaalt : 1. De middelen voor de uitvoering 2. De bevoegheid en verantwoordelijkheid van de personen belast met het uitvoeren van het welzijnsbeleid De werkgever past het welzijnsbeleid aan in functie van de opgedane ervaring, de ontwikkeling van de werkmethoden of de arbeidsomstandigheden

21 3. OBJECTIEVEN Vastleggen van de objectieven en de doelstellingen die men wil bereiken Op basis van concrete situatie Beantwoorden aan concrete behoeften Verenigbaar met de algemene en specifieke bedrijfsdoelstellingen Realiseerbaar Rekening houdend met andere bedrijfsfactoren Bij voorkeur kwantificeerbaar 4. STRATEGIE 5 jarenplan jaar actieplan Specifiek; De doelstelling moet eenduidig zijn Meetbaar; Onder welke voorwaarden of vorm is het doel bereikt Acceptabel; Is deze acceptabel genoeg voor de betrokkenen Realistisch; De doelstelling moet haalbaar zijn Tijdgebonden; Wanneer moet het doel bereikt zijn

22 Globaal preventieplan (1) De resultaten van de identificatie van de gevaren en het vaststellen, nader bepalen en evalueren van de risico's. De vast te stellen preventiemaatregelen. De te bereiken prioritaire doelstellingen. De activiteiten en de opdrachten die moeten worden verricht om deze doelstellingen te bereiken.

23 Globaal preventieplan (2) De organisatorische, materiële en financiële middelen. De opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen. De wijze waarop het globaal preventieplan wordt aangepast. De criteria voor de evaluatie van het beleid inzake het welzijn van de werknemers.

24 Jaarlijks actieplan (1) De prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgend dienstjaar. De middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken. De opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen. De aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal preventieplan

25 Jaarlijks actieplan (2) Aanpassingen globaal preventieplan: a)gewijzigde omstandigheden; b)de ongevallen en incidenten die zich in de onderneming of instelling hebben voorgedaan; c)het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van het voorbije burgerlijk jaar; d)de adviezen van het comité tijdens het voorbije burgerlijk jaar.

26 5. MIDDELEN VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN Ter realisatie van de doelstellingen moet de directie middelen voorzien Organisatorische middelen Financiële middelen Materiële middelen 6. DYNAMISCHE OPVOLGING Systematische opvolging Gebruikelijk controllingsysteem Evaluatie in overleg met betrokkenen Rekening houdend met gewijzigde omstandigheden Aanpassen en bijsturen van het beleid

27 VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN ACTOREN Toezicht Welzijn Werk Technisch / Medisch luik Interne Dienst voor Preventie en Bescherming Werkgever Hiërarchische lijn Externe dienst voor Preventie en Bescherming Preventie-adviseur Werknemers Externe dienst voor Technische controles Arbeidsgeneesheer Comité voor Preventie en Bescherming Diverse deskundigen welzijnsbeleid Preventiedienst Verzekering voor arbeidsongevallen

28 II ORGANISATIE Implementatie van het veiligheidsbeleid in de organisatiestructuur I. HIËRARCHISCHE LIJN de uitvoering van het preventiebeleid word door deze mensen gedragen opdrachten/taken vastleggen (art 13 KB 27/03/98 beleid welzijn werk) formuleren van voorstellen en adviezen onderzoek van accident/incident controle van arbeidsmiddelen advies inwinnen toezicht naleving instructies werknemers enkel taken laten uitvoeren waarvoor ze opleiding kregen het onthaal van elke beginnende werknemer organiseren en een ervaren werknemer aanduiden die ermee belast is deze te begeleiden opnemen in functiebeschrijving hiërarchische lijn beoordelen hiërarchische lijn aangepaste opleiding geven

29 2. WERKNEMERS participatie tot op de werkvloer is zeer belangrijk werknemers hebben verplichtingen (art 6 wet welzijn 4/08/1996) juist gebruiken van machines, toestellen, PBM geen veiligheidsvoorzieningen uitschakelen melden van gevaren bijstand verlenen aan de werkgever Hoe? Motivatie, opleiding 3. COACHING de preventieadviseur is de motor van het preventiebeleid werkt adviserend naar het management, gericht op optimalisatie van proces en veiligheidssysteem werkt als coach van alle actoren binnen het preventiebeleid opdrachten preventiedienst (KB 27/03/98 interne dienst)

30 De opdrachten van de interne dienst zijn adviesopdrachten die betrekking hebben op: -Medewerking aan de identificatie van gevaren en adviezen verstrekken over de risicoevaluatie, het globaal preventieplan en het jaaractieplan. - Medewerking aan het onderzoek van de oorzaken van arbeidsongevallen, beroepsziekten en aandoeningen te wijten aan de werkdruk. -Advies verlenen aan de verschillende thema s die samen de codex over het welzijn op het werk betreffen, met inbegrip van het werken met derden. -Adviesverlening omtrent het opstellen van instructies en de informatie, het onthaal en de vorming van de werknemers. -Ter beschikking staan van de personen aanwezig in de onderneming voor alle vragen die er rijzen voor de toepassing van de wetgeving. -Meewerken aande maatregelen van tertiaire preventie. -Voorstellen doen voor het onthaal, de begeleiding, de informatie, de vorming en de sensibilisering van de werknemers (25 April KB betreffende het onthaal en de begeleiding van werknemers )

31 De taken van de interne dienst : Verrichten van veelvuldige en systematische onderzoeken op de arbeidsplaats De werkposten te onderzoeken telkens wanneer een werknemer die op die werkpost wordt tewerkgesteld wordt blootgesteld aan de verhoging van de risico's of nieuwe risico s Ten minste één maal per jaar een grondig onderzoek verrichten van de arbeidsplaatsen en van de werkposten Onderzoeken doen naar aanleiding van arbeidsongevallen en incidenten die zich op de arbeidsplaats hebben voorgedaan De procedure voorkomingsbeleid uitvoeren De nuttige, de nodige en pertinente onderzoeken en opsporingen verrichten voor de verbetering van het welzijn van de werknemers; Zelf analyses of controles uitvoeren of doen uitvoeren Kennis nemen van de fabricageprocédés, werkmethodes en arbeidsprocessen en ze ter plaatse onderzoeken en maatregelen voorstellen om de risico's te verhelpen die eruit voortvloeien; De nodige documentatie bijhouden

32 In geval van dringende noodzakelijkheid en de onmogelijkheid om op de directie een beroep te doen, zelf de nodige maatregelen treffen om de oorzaken van het gevaar of hinder te verhelpen. Kennisgevingen aan de overheid Secretariaatsfunctie op het comité Opstellen van maand- en jaarverslagen en arbeidsongevallensteekkaarten.

33 4. REGELGEVING EN PROCEDURES noodzakelijk om te beschikken over schriftelijk vastgelegde regels in een preventiehandboek beleid organisatie programma procedures en instructies: aankoop, onderaannemers, voorkomingsbeleid, vergunningen, vergrendelen, bijzondere werknemers, risicobeheer, schadebeheer, noodplanning, gebruik van producten, signaleringen... actualisatie is nodig (aanpassen aan wijzigingen)

34 III RISICOBEHEER Als je wenst een preventiebeleid uit te bouwen, dan is het duidelijk dat het vastleggen van de werkvloer situatie belangrijk is, m.a.w. dat je start met het opmaken van een risicoevaluatie. Is dit de éérste stap indien ja, waarom? indien neen, wat is dan de eerste stap? sturing directie, omkadering verantwoordelijkheden

35 I. INTEGRALE WERKPOST multidisciplinaire aanpak op niveau van de organisatie ; intern transport, interim,brandveiligheid de werkpost ; richtlijn arbeidsmiddelen, ergonomie, bijzondere risico s niet werkpostgebonden functies ; technisch personeel het individu ; jobstudent, interim, stagair 2. STRATEGIE het uitwerken van een strategie voor risicoanalyse identificatie van de gevaren risicoanalyse risicoevaluatie

36 3. PREVENTIEMAATREGELEN conclusie van de risicoevalutie moeten leiden tot preventiemaatregelen hiërarchie van maatregelen : risico voorkomen schade voorkomen schade beperken preventiemaatregelen hebben betrekking op : organisatie, werkprocedures inrichting werkplaats, werkpost keuze arbeidsmiddelen,chemische stoffen bescherming tegen chemische,biologische,fysische agentia keuze PBM vorming medisch onderzoek noodplanning

37 4. RESTRISICO S aanvaardbare risico s verminderd risico

38

39

40 IV SCHADEBEHEERSING Het falen van het beleid, de tekortkomingen en fouten zullen resulteren in ongewenste gebeurtenissen 1. RAPPORTERING opzetten van rapportering van incidenten,accidenten, bijna ongevallen 2. ONDERZOEK werken in team verband opzetten preventiemaatregelen 3. FEEDBACK terugkoppeling van de ervaring naar de beleidsmodule

41 ISO 9001 : Wat is de filosofie? VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN «Aantonen dat de organisatie in staat is consequent producten (diensten) te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften» «Zorgen voor klantentevredenheid d.m.v. een effectief kwaliteitssysteem, op basis van beheerste processen en gericht op continue verbetering en voorkomen van non-conformiteiten» Kwaliteitsmanagementprincipes Om een organisatie succesvol te leiden en te laten functioneren, is het noodzakelijk deze op systematische en transparante wijze te sturen en beheersen. Er zijn acht kwaliteitsmanagementprincipes te onderscheiden die door de directie gebruikt kunnen worden om de organisatie te leiden naar verbeterde prestaties. Deze vormen de basis voor de kwaliteitsmanagementsysteemnormen binnen de ISO 9000 familie.

42 a. Klantgerichtheid (overtref de verwachting) Organisaties zijn afhankelijk van hun klanten en behoren daarom huidige en toekomstige behoeften van de klant te begrijpen, behoren te voldoen aan eisen van de klant en ernaar te streven om verwachtingen van de klant te overtreffen. b. Leiderschap (neuzen in dezelfde richting) Leiders stellen eenheid van doel en richting van de organisatie vast. Ze behoren een klimaat te scheppen en te onderhouden, waarin medewerkers volledig betrokken kunnen worden bij het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. c. Betrokkenheid van medewerkers (maak meedenkers) Medewerkers op alle niveaus zijn de kern van een organisatie en hun volledige betrokkenheid maakt het mogelijk dat hun bekwaamheden ten voordele van de organisatie worden gebruikt. d. Procesbenadering (niet functioneel maar procesdenken) Een gewenst resultaat wordt doelmatiger bereikt wanneer activiteiten en betrokken middelen bestuurd worden als een proces.

43 e. Systeembenadering van managen (anti-hokjes denken) Vaststellen, begrijpen en sturen van onderling samenhangende processen als een systeem draagt bij tot de doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatie in het bereiken van haar doelstellingen. f. Continue verbetering (stilstaan = achteruit gaan) Continue verbetering van de algehele prestatie van de organisatie behoort een permanente doelstelling van de organisatie te zijn. g. Besluitvorming op basis van feiten ( gokken geeft brokken) Doeltreffende beslissingen zijn gebaseerd op de analyse van gegevens en informatie. h. Win win relaties met leveranciers (1+1=3) Een organisatie en haar leveranciers zijn van elkaar afhankelijk en een win win relatie vergroot het vermogen van beiden om waarde te creëren.

44 VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN Het uitgangspunt van de ISO 9001 norm is een procesmodel voor kwaliteitsmanagement. In het model worden de bedrijfsprocessen en de bedrijfscyclus weergegeven. Klanteisen, klanttevredenheid, en continu verbeteren zijn hierbij de sleutelwoorden.

45 De onderdelen managementverantwoordelijkheid', 'management van middelen' en 'meting, analyse en verbetering' geven de randvoorwaarden aan die nodig zijn om het produkt (en/of de dienst) gerealiseerd te krijgen èn om continu te kunnen verbeteren

46 VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN Continu verbeteren neemt door de gehele norm heen een belangrijke plaats in. De organisatie moet aangeven hoe zij voortdurend met verbeteren bezig is. Hoe zorgt zij ervoor dat fouten niet alleen hersteld worden, maar dat er ook van geleerd wordt? Dus wat doet de organisatie om te voorkomen dat dezelfde fouten niet nog een keer plaatsvinden? Hoe stimuleert zij medewerkers om mee te denken over hoe de bedrijfsvoering beter kan? Is er bijvoorbeeld een luisterend oor bij de leidinggevenden of een ideeënbus?

47 Management verantwoordelijkheid Middelen management Product realisatie Meting, analyse verbetering

48 VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN 5 essentiële hoofdstukken a. Vereisten Dit hoofdstuk legt uit hoe het kwaliteitsmanagementsysteem moet worden opgezet en onderhouden. In de 2008-update wordt verduidelijkt dat de impact ervan op de kwaliteit van het eindproduct en de klantentevredenheid moet worden ingeschat: hoe groter deze invloed, hoe groter de beheersing van het proces uitbesteding moet zijn. Denk maar aan de outsourcing van het vervoer aan een transporteur (weinig controle vereist) tegenover het uitbesteden van de productie (wat doorgaans meer controle impliceert).

49 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Algemene eisen De organisatie moet een kwaliteitssysteem ontwikkelen en implementeren en dient dit systeem continu te verbeteren. 4.2 Documentatie-eisen Hoe zijn de procedures en werkwijzen vastgelegd? Hoe wordt ervoor gezorgd dat de juiste documenten (voor produktie, dienstverlening of werkwijze) op het juiste moment op de juiste plaats zijn? Hoe en hoelang worden relevante gegevens over de produktie/dienstverlening gearchiveerd?

50 b. Verantwoordelijkheid van het management Het management moet zich ertoe engageren om het kwaliteitsmanagementsysteem te laten werken, onder meer door het opstellen van een kwaliteitsbeleid en bijgaande doelstellingen, een efficiënte interne communicatie ter zake en het vastleggen van verantwoordelijkheden/bevoegdheden (bijvoorbeeld in functieomschrijvingen). Belangrijke wijziging hier is de vereiste dat de directievertegenwoordiger uit het management van de eigen organisatie moet komen: deze functie uitbesteden of door derden laten uitvoeren, is dus niet meer mogelijk.

51 5 Directieverantwoordelijkheid VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN 5.1 Betrokkenheid van de directie Hoe toont de directie haar betrokkenheid bij de implementatie en verbetering van het kwaliteitssysteem? 5.2 Klantgerichtheid Hoe worden de behoeften en verwachtingen van de klanten bepaald? Hoe zorgt de directie dat daaraan voldaan wordt? 5.3 Kwaliteitsbeleid Wat is het beleid van de onderneming? Is dit gericht op continu verbeteren? Wordt het beleid begrepen door alle medewerkers? 5.4 Planning Wat zijn de doelstellingen in de onderneming? Zijn ze in overeenstemming met het beleid en meetbaar? Hoe zorgt de directie dat aan de doelstellingen zal worden voldaan? 5.5 Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie Hoe zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld, ook ten aanzien van (de ontwikkeling en verbetering van) het kwaliteitssysteem? Hoe wordt er gecommuniceerd tussen de diverse niveaus en functies over het verloop van de processen? 5.6 Directiebeoordeling Hoe wordt de werking van het kwaliteitssysteem beoordeeld? Worden zonodig het kwaliteitsbeleid en de -doelstellingen bijgesteld?

52 c. Management van middelen Het derde hoofdstuk stelt dat de onderneming alle mogelijke middelen moet aanwenden om de norm te implementeren, en dit op het vlak van zowel personeel, infrastructuur als werkomgeving. De 2008 update verduidelijkt dat deze verplichting betrekking heeft op de personeelsleden die zowel op directe als indirecte wijze een invloed hebben op het voldoen aan de producteisen. Tevens wordt uitgelegd dat met werkomgeving zaken zoals geluid, vochtigheidsgraad, licht, temperatuur,, worden bedoeld.

53 6 Management van middelen Hoe zorgt de onderneming tijdig voor de juiste middelen? Welke opleiding en ervaring zijn nodig voor de verschillende functies? Hoe wordt hierin voorzien? Hoe zorgt de onderneming tijdig voor de juiste faciliteiten (zoals werkruimte, uitrusting, software)? En hoe zorgt de onderneming voor de juiste menselijke (werksfeer) en fysieke aspecten van de werkomgeving? 6.1 Beschikbaarheid van middelen 6.2 Personeel 6.3 Infrastructuur 6.4 Werkomgeving

54 d. Productrealisatie In dit gedeelte wordt de keten beschreven vanaf het moment dat de klant een eerste contact opneemt tot deze de goederen of de dienst ontvangt. De processen die daarbij worden uitgevoerd, moeten zowel aan de vereisten van deze klant als de wet voldoen. De 2008 update legt een grotere nadruk op dit laatste, dit als gevolg van de gewijzigde en bijkomende regelgeving. Denk maar aan REACH dat gevolgen heeft voor de toepassing van chemische stoffen in een product en dus ook het ontwerpproces.

55 7 Realiseren van het produkt VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN 7.1 Planning van het realiseren van het produkt Hoe verlopen de processen? 7.2 Processen die verband houden met de klant Hoe wordt vastgesteld welke eisen de klant stelt? Wat betekenen die eisen voor het produkt? Is dit realiseerbaar? Hoe wordt er op welke momenten met de klant gecommuniceerd? 7.3 Ontwerp en ontwikkeling Wordt het ontwerpproces gepland? Hoe wordt vastgesteld aan welke eisen een nieuw produkt of een nieuwe dienst moet voldoen? Hoe wordt getoetst of het ontwerp steeds aan die eisen voldoet? 7.4 Inkoop Hoe zorgt de onderneming ervoor dat zij datgene geleverd krijgt wat ze wil hebben? 7.5 Produktie en het leveren van diensten Hoe wordt het feitelijke produktie- of dienstverleningsproces beheerst? Bijvoorbeeld: Op welke wijze moet er gewerkt worden en is dit, waar nodig, vastgelegd? Hoe en waarmee wordt gecontroleerd dat de vervaardigde produkten aan de gestelde eisen voldoen? Zijn de produkten uniek herkenbaar en worden ze zorgvuldig behandeld? 7.6 Beheersing van bewakings- en meetapparatuur Hoe wordt ervoor zorggedragen dat de bij keuringen gebruikte middelen geschikt zijn voor hun doel?

56 e. Meting, analyse en verbetering Vier zaken moeten worden gemeten: de klantentevredenheid, het systeem zelf (via interne audits), alle processen en het product en/of dienst (tevredenheid over een aangeboden oplossing, ). U dient op basis van deze resultaten te analyseren wat minder goed verloopt en wat de oorzaken daarvan zijn, om vervolgens verbeteringen te implementeren. De wijzigingen in de ISO9001:2008 betreffen onder meer de verplichting om de resultaten van de interne audits te bewaren. Voorts wordt gestipuleerd dat de firma niet enkel de processen moet meten, maar ook een geschikte methode daartoe op poten dient te zetten. En die moet onder meer rekening houden met het belang van het proces

57 8 Meting, analyse en verbetering VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN 8.1 Algemeen Hoe gaat de organisatie om met de meet- en monitoringsactiviteiten, analyses en verbeteringen? 8.2 Bewaking en meting Welke bewaking/metingen vinden er plaats om de klant(on)tevredenheid in het oog te houden, de effectiviteit van het kwaliteitssysteem te beoordelen (interne audits) en om te controleren of de processen en de produkten aan de eisen (blijven) voldoen? 8.3 Beheersing van afwijkende produkten Zijn produkten die niet aan de eisen voldoen als zodanig herkenbaar, zodat onbedoeld gebruik wordt voorkomen? Hoe worden de fouten afgehandeld? 8.4 Analyse van gegevens Worden de verzamelde gegevens (zie 8.2) geanalyseerd, zodat het kwaliteitssysteem beoordeeld kan worden? 8.5 Verbetering Hoe wordt er voor gezorgd dat het kwaliteitssysteem continu wordt verbeterd? Op welke wijze worden opgetreden fouten (in het proces of in het produkt) zó afgehandeld dat herhaling van diezelfde fout onwaarschijnlijk is (reactie)? Hoe kan het optreden van fouten worden voorkomen (pro-actief)?

58 SAMENHANG VAN ZORGSYSTEMEN Hanteren van dezelfde principes VOORDELEN INTEGRATIE KWALITEIT MILIEU VEILIGHEID Investering : voor alle drie geldt een kosteninvestering betrokkenheid van iedereen klantgerichtheid preventie continue verbetering Fouten lager In één keer goed Milieuheffing lager Kosten zichtbaar Betere sturing/preventief werken Verlagen verzuim Voorkomen ongevallen Dezelfde mentaliteitsverandering geldt voor de 3 zorgsystemen Gemotiveerder personeel Positieve publiciteit Voldoen aan het eisenpakket van de afnemer Beter kontakt met klant Voldoen aan de milieueisen van de overheid Beter kontakt overheid / buren VERSTERKTE POSITIE Voldoen aan de wetgeving Beter kontakt overheid (inspektie)

59 FACETTEN VAN INTEGRATIE Integratie op beleidsniveau (KVM= management) Verbeteringsgedachte Integratie beheersingsmechanismen (PDCA) Integratie van de documentatiesystemen Ontplooiing van elk zorgsysteem

60 Inspectieprocedure bij de invoering van het welzijnsbeleid in bedrijven Door Philippe Durand, inspecteur bij de Inspectie TWW, West-Vlaanderen Prenne 2008

61 I. Vroeger controle op basis van INSPECTIEINDEX. A Naleving van de reglementering - ARBEIDSMIDDELEN. Aankoop & indienststelling Veiligheid machines Instructies Transport en hefwerktuigen Beeldschermen De indexen: 0 1 : - overtredingen / - negatieve houdingen / - moeizame discussie 2 : - regelgeving goed opgevolgd op enkele kleine inbreuken na / - aanvaarding opmerkingen 3 4 : - verder gaand dan de reglementering / - actieve medewerking en suggesties voor verbeteringen

62 - ARBEIDSPLAATSEN. Valgevaar Brand Signalering Arbeidsklimaat Elektriciteit DIVERSEN. Chemische Agentia Lawaai-Trillingen P.B.M Uitzendkrachten Manueel Hanteren

63 B Appreciatie zelfwerkzaamheid Directie Hierarchische lijn Werking Comité PBW Interne diensten Werknemers C Situationele factor Ja of nee Zijn andere ernstige veiligheidsproblemen

64 Door een combinatieberekening van gegevens in het jaarverslag van de IPBW, de ongevallen cijfers en de inspectieindex werd een veiligheidsniveau berekend. Dit veiligheidsniveau verminderde maandelijks met een aantal eenheden wat een kredietwaarde gaf. Indien deze kredietwaarde negatief werd, was dit het signaal voor een nieuw inspectiebezoek

65 II. DYnamisch Risico Beheer - algemeen. Nieuwe inspectieprocedure voor evaluatie van het welzijnsbeleid in een onderneming. Inspectieopdracht vastgesteld door het internationaal verdrag nr. 81 van de I.A.O. (Internationale Arbeidsorganisatie) bekrachtigd door het S.L.I.C. ( Senior Inspection Labour Committee) Is nu een systeeminspectie met doel het beleid te controleren inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Centrale vraag : Zijn in het systeem alle elementen aanwezig, in werking en gecoördineerd, over alle activiteiten van het bedrijf, zodat de risico s van alle welzijnsdomeinen beheerd worden?

66 II. DYRiB - algemeen. Systeeminspectie gebeurt in 2 fasen: 1ste : ruime administratieve controlerende enquête : Zijn de maatregelen in overeenstemming met de wetgeving door analyse van de documenten. 2de : op de arbeidsplaatsen controleren of wat men in 1ste zegt of schrijft, wel uitvoert!! Deze systeeminspectie is enkel van toepassing op vaste bedrijven en is niet van toepassing op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Enkel voor de bedrijven van de groep A, B en C. Referentiekader : - K.B s. van 27/03/1998 betreffende de IDPBW / betreffende de EDPBW / betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers - K.B. van 03/05/1999 betreffende de CPBW - Welzijnswet van 04/08/1996.

67 II. DYRiB Verloop 1ste fase 1) Het bezoek wordt vooraf aangekondigd en werkgever is het aanspreekpunt. Moeten aanwezig zijn: - werkgever en daarbij betrokken kaderleden - interne preventieadviseur en adjuncten -comitéleden op einde van deze fase 2) Opvragen van algemene gegevens zoals: - coördinaten onderneming + exploitatiezetels - voorleggen identificatiedocument IDPB - voorleggen contract met EDPB - werktijdindeling + verdeling personeel - voorleggen organigram leden hiërarchische lijn - voorleggen lijst afvaardiging van het comité PBW - voorleggen huishoudelijk reglement CPBW - bewijzen vormingen en opleidingen

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Infodocument Welzijnsbeleid - Risicoanalyse 1 Wettelijke aspecten Elke werkgever moet zorgdragen voor het uitschakelen van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij dient de

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS

ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS Nadine Gilis juriste FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Directie humanisering van de arbeid Afdeling normen Doelstelling De mogelijkheden van

Nadere informatie

SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN?

SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN? SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN? Franky De Witte, Senior consultant veiligheid. Officiële versie 30 september 2010 INLEIDING

Nadere informatie

Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector

Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector Wettelijk kader Musculoskeletale Aandoeningen Yves De Groeve FOD WASO RD TWW Oost-Vlaanderen Kennisdirectie

Nadere informatie

Toezicht op het Welzijn op het Werk

Toezicht op het Welzijn op het Werk ir. Pieter Bolle pieter.bolle@werk.belgie.be Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Regionale Directie Toezicht Welzijn West-Vlaanderen 6 september 2012 Inhoud

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende

Nadere informatie

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 #vvsgbwcongres Welk beleid inzake welzijn op het werk? Koen Scheppers #vvsgbwcongres Het welzijnsbeleid en de rol van de hiërarchische

Nadere informatie

Globaal preventieplan

Globaal preventieplan // Globaal preventieplan 2017-2021 1. Doelstelling In het kader van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 en het uitvoeringsbesluit van 27 maart 1998 (B.S. 31 maart 1998) Art. 10, stelt de werkgever, in overleg

Nadere informatie

INVOEREN VAN EEN WELZIJNSBELEID IN DE SCHOOL. Welzijnsdag 12 november 2012

INVOEREN VAN EEN WELZIJNSBELEID IN DE SCHOOL. Welzijnsdag 12 november 2012 INVOEREN VAN EEN WELZIJNSBELEID IN DE SCHOOL Welzijnsdag 12 november 2012 Hoe begin ik eraan? Veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieu in scholen WELZIJNSBELEID 2 De 7 welzijnsdomeinen 1 de arbeidsveiligheid

Nadere informatie

KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk BASISTEKST AANGEPASTE TEKST KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Art. 4. Het dynamisch risicobeheersingsysteem is gesteund op

Nadere informatie

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens Opleiding niveau Brandweerman Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid Kapt. Jean-Paul Heyens Inleiding en duiding Beschrijving van het Vakgebied Welzijn - Welzijn en welzijnswetgeving sinds 4 augustus 1996 - Kaderwet

Nadere informatie

Communicatiekanalen in bedrijven

Communicatiekanalen in bedrijven Communicatiekanalen in bedrijven Valérie Vervliet Federale Overheidsdienst Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg Overleg Comité PBW vakbondsafvaardiging rechtstreekse participatie Advies preventieadviseurs

Nadere informatie

Identificatiedocument Groep A / B / C+ 1

Identificatiedocument Groep A / B / C+ 1 dentificatiedocument Groep A / B / C+ 1 1. dentificatie van de werkgever Firmanaam:... Aansluitingsnummer: Adres van de maatschappelijke zetel:... Adres van de bedrijfszetel:...... Adres correspondentie:...

Nadere informatie

VEILIGHEID EN GEZONDHEID VAN HET PERSONEEL De bestuurder als verantwoordelijk werkgever Vroeger veiligheid & gezondheid = beperkte invulling Nu welzijn = ruime invulling PROGRAMMA: Welzijn op het werk

Nadere informatie

TWW - partner of controleur?

TWW - partner of controleur? TWW - partner of controleur? ir. Pieter Bolle Attaché Sociaal Inspecteur TWW RD West-Vlaanderen najaar 2013 TWW - Toezicht op het Welzijn op het Werk 1 De basis De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

Nadere informatie

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27 Onderwerp Persoonsgebonden documenten Blootstelling- en ontsmettingstabel per individuele blootgesteld aan ioniserende straling Verantwoordelijk voor bewaring Bewaartermijn W* Reglementering (C: Codex

Nadere informatie

Welke taken zijn voor het uitzendkantoor?

Welke taken zijn voor het uitzendkantoor? jobstudenten Inhoud 1. Kanttekeningen bij presentatie PI : samenvatting wie doet wat? Fg is dubbel zo hoog dan het nationaal gemiddelde 2. Jongeren op het werk 3. Risico-analyse 4. Verboden werkzaamheden

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

Vreemde talen op de bouwplaats

Vreemde talen op de bouwplaats . 09/10/2012 ir. Tom Vermeersch FOD WASO, TWW RD Oost-Vlaanderen Vaststellingen tijdens inspectiebezoeken i.v.m. buitenlandse bouwvakkers: Objectief: Gebrekkige talenkennis Tekort aan veiligheids-en gezondheidsopleiding

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK -------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

TWW - partner of controleur?

TWW - partner of controleur? TWW - partner of controleur? Ir. Paul Van Haecke Attaché TWW directie Oost-Vlaanderen najaar 2013 TWW - Toezicht op het Welzijn op het Werk 1 De basis De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO / ILO) /

Nadere informatie

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005)

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) Oktober 2012 Periodieke informatie van de preventiedienst InfoRisk PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat zijn/haar

Nadere informatie

CO-PREV. Vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

CO-PREV. Vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk CO-PREV Vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk 1 CO-PREV= 13 erkende EDPB s EDPB s zorgen met +/- 3000 medewerkers voor: 3.200.000 werknemers; +/- 202.000 bedrijven.

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Studienamiddag Prebes

Studienamiddag Prebes Act Achieve Advance Studienamiddag Prebes Praktische ervaringen bij de toepassing van het KB machines en het KB arbeidsmiddelen Praktijkvoorbeeld tweede deel : 28/09/2012 Jan Schoonacker www.recticel.com

Nadere informatie

Arborisico s bij politie (Nederland) Arbeidsveiligheid als opdracht voor de werkgever. Morele plicht

Arborisico s bij politie (Nederland) Arbeidsveiligheid als opdracht voor de werkgever. Morele plicht Arbeidsveiligheid als opdracht voor de werkgever Arborisico s bij politie (Nederland) 16 juni 2008 Centrum voor Politiestudies HCP Piet RECOUR Sectiechef Arbeidsveiligheid Vlaanderen Federale Politie Morele

Nadere informatie

Vademecum Welzijn op het werk

Vademecum Welzijn op het werk Vademecum Welzijn op het werk Vademecum Welzijn op het werk 3 4 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

PREVENTIEADVISEUR FUNCTIEBESCHRIJVING

PREVENTIEADVISEUR FUNCTIEBESCHRIJVING PREVENTIEADVISEUR FUNCTIEBESCHRIJVING 1. Plaats in het organigram De preventieadviseur ressorteert voor de wettelijk omschreven taken rechtstreeks onder de bevoegdheid van het College van Burgemeester

Nadere informatie

Identificatiedocument Groep C- / D 1

Identificatiedocument Groep C- / D 1 dentificatiedocument Groep C- / D 1 1. dentificatie van de werkgever Firmanaam :... Aansluitingsnummer: Adres van de maatschappelijke zetel :... Adres van de bedrijfszetel :... Adres correspondentie :...

Nadere informatie

Dienst en secties PBW

Dienst en secties PBW Deel I Titel II Structuur PBW Dienst en secties PBW ARAD 06 Hoofdstuk I Algemene organisatie 1. SAMENSTELLING 1.1. Principes 30 In de zin van artikel 33 1 van de wet van 04.08.96 en van de CODEX II-I is

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Vademecum Welzijn op het werk 3

Vademecum Welzijn op het werk 3 Vademecum Welzijn op het werk 3 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD.......................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005)

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat de Interne of Externe dienst voor Preventie op het Werk elk ernstig arbeidsongeval onmiddellijk onderzoekt en een

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ UITVOERING VAN WELZIJNSWET EN IN HET BIJZONDER VAN DE HIERARCHISCHE LIJN

VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ UITVOERING VAN WELZIJNSWET EN IN HET BIJZONDER VAN DE HIERARCHISCHE LIJN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ UITVOERING VAN WELZIJNSWET EN IN HET BIJZONDER VAN DE HIERARCHISCHE LIJN Werk brengt risico s met zich mee. Het productieproces, het transport, de werkorganisatie, de omgeving

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Consensus Beleidsadvies

Consensus Beleidsadvies Consensus Beleidsadvies Versie: 11-10-2016 1/10 CO-PREV CONSENSUS BELEIDSADVIES Wettelijke basis Artikel 13/3 1 in fine KB EDPB. Afkortingen EDPB Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Nadere informatie

7 e Welzijnsdag - 17 november L. Vertommen & W. Busschots

7 e Welzijnsdag - 17 november L. Vertommen & W. Busschots 7 e Welzijnsdag - 17 november 2014 L. Vertommen & W. Busschots In een notedop Aansprakelijkheden Wettelijk kader Risico-analyse Verslag voor indienststelling Aansprakelijkheid Morele aansprakelijkheid

Nadere informatie

De rol van het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) Wetgeving

De rol van het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) Wetgeving De rol van het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) Wetgeving najaar 2016 1 Algemeen overzicht 1. Welzijn op het werk? 2. Belgische welzijnswetgeving 3. Rol van het comité PB 4. Praktische

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3.

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3. Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

Basisvorming Preventieadviseur Welzijnsstructuren

Basisvorming Preventieadviseur Welzijnsstructuren Pascal De Roissart - Vrij Onderwijs Ronse Basisvorming Preventieadviseur Welzijnsstructuren Opleiding PA - Basisvorming 10-10-2013 1 De actoren Werkgever = Inrichtende Macht of Schoolbestuur (verantwoordelijkheid)

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector Wettelijke verplichtingen inzake het onthaal van uitzendkrachten De organisatie van het onthaal van uitzendkrachten wordt wettelijk geregeld door de CAO nr. 22 betreffende het onthaal en de aanpassing

Nadere informatie

PROVIKMO DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSMODEL: HANDLEIDING

PROVIKMO DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSMODEL: HANDLEIDING PROVIKMO DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSMODEL: HANDLEIDING 1. Inleiding In de reglementering inzake welzijn op het werk staat de beheersing van risico s centraal. Zo dient elke werkgever op een systematische

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Het in het eerste lid bedoelde verslag wordt opgesteld overeenkomstig het lastenboek, dat als bijlage II bij dit besluit is gevoegd.

Het in het eerste lid bedoelde verslag wordt opgesteld overeenkomstig het lastenboek, dat als bijlage II bij dit besluit is gevoegd. Ministerieel besluit van 31 mei 2006 tot vaststelling van het model van het verslag, met inbegrip van het lastenboek, en van de termijnen voor mededeling van het verslag van de deskundige in het kader

Nadere informatie

Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop

Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop Pascale Swinnen sociaal inspecteur Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal overleg Toezicht op het Welzijn op het Werk Kennisdirectie

Nadere informatie

Psychosociale Risico s en welzijn op het werk. Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk

Psychosociale Risico s en welzijn op het werk. Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk Psychosociale Risico s en welzijn op het werk Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk 1 Overzicht 1. Wettelijke bepalingen 2. Definities 3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Nadere informatie

Globaal PreventiePlan

Globaal PreventiePlan GLOBAAL PREVENTIEPLAN HULPVERLENINGSZONE1 WEST-VLAANDEREN Het dynamisch risicobeheersingssysteem van de hulpverleningszone bestaat erin de risico s, van welke aard dan ook, te inventariseren en te evalueren.

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

De elektrische installatie risicoanalyse & dossier Boek III Titel 2 van de Codex over het Welzijn op het Werk

De elektrische installatie risicoanalyse & dossier Boek III Titel 2 van de Codex over het Welzijn op het Werk De elektrische installatie risicoanalyse & dossier Boek III Titel 2 van de Codex over het Welzijn op het Werk TWW RD Limburg-Vlaams-Brabant Koning Albertstraat 16B 3290 Diest http://www.werk.belgie.be

Nadere informatie

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Versie goedgekeurd op Comité PBW dd. 1 GLOBAAL PREVENTIEPLAN - 2017 JAARLIJKS

Nadere informatie

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Infodagen preventie en bescherming in het GO! Tom Peerboom Sociaal inspecteur

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk Wet van 28 april 2014

De preventie van psychosociale risico s op het werk Wet van 28 april 2014 De preventie van psychosociale risico s op het werk Wet van 28 april 2014 Maddy Van Temsche Sociaal inspecteur TWW-OVL Kennisdirectie Psychosociologie maddy.vantemsche@werk.belgie.be Inhoud Wetgeving Psychosociale

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Elektrische installaties - Vragen

Elektrische installaties - Vragen PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Sofie D ours Psychosociaal preventieadviseur STAD GENT WAAROM TALENTEN KOESTEREN?

Sofie D ours Psychosociaal preventieadviseur STAD GENT WAAROM TALENTEN KOESTEREN? TALENT KOESTEREN Sofie D ours Psychosociaal preventieadviseur STAD GENT WAAROM TALENTEN KOESTEREN? Insteek in kader van psychosociaal welzijn PREVENTIE PSYCHOSOCIALE RISICO S BURNOUT STRESS ONGEWENST GRENSOVERSCHRIJDEND

Nadere informatie

Circulaire 2016/03. Tarifering Externe Diensten PBW

Circulaire 2016/03. Tarifering Externe Diensten PBW Een nieuwe tarifering voor Externe Diensten Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) PRINCIPE KB 27 november 2015, dat het KB Externe Diensten van 27 maart 1998 wijzigt WELZIJNSWET 1996 Welzijnswet

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Titel document 2

Inhoudsopgave. Titel document 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Toelichting bij het gebruik van de map... 4 1.1 Doel... 4 1.2 Gebruik... 5 2 Wegwijs in het uitwerken van een welzijnsbeleid... 6 2.1 Wettelijk kader... 6 2.2 Middelen om

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Ernstige Arbeidsongevallen

Ernstige Arbeidsongevallen Ernstige Arbeidsongevallen www.werk.belgie.be > Thema's > Welzijn op het werk > Arbeidsongevallen > Ernstige ongevallen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 27 november 2015 1 INHOUD 1. Wetgeving EAO 2. Wat is

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12. Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.2012 G.Laridaen PAC Zuid Gent 28.03.2014 1 Elektrische installaties

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Jongeren en stagiairs: wettelijk kader

Jongeren en stagiairs: wettelijk kader Jongeren en stagiairs: wettelijk kader Pieter Bolle Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk Regionale Directie Toezicht

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

Welzijnsreglementering en risicopreventie

Welzijnsreglementering en risicopreventie - Inleiding - De Europese regelgeving - Toestand voor 1989 - Welzijnswet + CODEX - Toekomst Kip en ei - Belgische Welzijnsreglementering: 1888 - Europese wetgeving: 1957 - Europese Welzijnswetgeving: 1974

Nadere informatie

INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN. Leen Scheers Senior consultant

INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN. Leen Scheers Senior consultant Welkom INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN Leen Scheers Senior consultant GEGEVEN bedrijven wensen verschillende managementsystemen met certificaten meerdere invalshoeken (KVM), zowel op managementniveau

Nadere informatie

Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling

Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling 2 Psychosociale aspecten : subjectieve invulling van een objectief gegeven Michigan Model Kahn e.a., 1964 Persoonlijkheid Stressor Gebeurtenis Interpretatie

Nadere informatie

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v)

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) I. CONTEXT Artsen Zonder Grenzen is een onafhankelijke internationale humanitaire organisatie die medische

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

KB preventie van psychosociale risico s op het werk

KB preventie van psychosociale risico s op het werk KB preventie van psychosociale risico s op het werk Bevindingen 1 jaar later Frank Van der Elst Preventieadviseur Psychosociale Aspecten inhoud Deel 1: Stand van zaken wetgeving Omschrijving psychosociale

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

Ilonka Sommen Groep IDEWE

Ilonka Sommen Groep IDEWE Het KB COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN Ilonka Sommen Groep IDEWE Informatie? Mevr. Sommen Ilonka Disciplineverantwoordelijke Arbeidsveiligheid www.idewe.be Tel: +32 (0)14 400 220 Ilonka.sommen@idewe.be

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Inhoudsopgave Psychosociale risico s? De nieuwe wetgeving De psychosociale risicoanalyse

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 5 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie

Nadere informatie

Preventie en wetgeving. Focus op de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Preventie en wetgeving. Focus op de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Preventie en wetgeving Focus op de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 2013/3 actualisatie mei 2015 Inhoud 1 Wettelijk kader... 5 1.1 Referentie... 5 1.2 Historiek... 5 1.2.1 ARAB

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Sociaal Strafwetboek Toepassing op Wet en Codex Welzijn op het werk Strafbepalingen uit de Wet Welzijn van 1996 De artikelen 81 t.e.m. 94 zijn

Nadere informatie

Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Risicoanalyse en preventiemaatregelen Arbeidsongevallen en onbezoldigde stages Met stagiairs bedoelt men personen die gewoon onderwijs volgen en in het kader van die opleiding arbeidsprestaties verrichten bij een werkgever om beroepservaring

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Vanaf nu moeten, bij een ernstig arbeidsongeval, ook de psychosociale oorzaken opgenomen worden in het omstandig verslag.

Vanaf nu moeten, bij een ernstig arbeidsongeval, ook de psychosociale oorzaken opgenomen worden in het omstandig verslag. Februari 2016 Periodieke informatie van de preventiedienst InfoRisk ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN Het omstandig verslag en de oorzaken van psychosociale aard. De wet van 28 februari 2014 introduceerde bijzondere

Nadere informatie

KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht

KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht GDPB 16/10/2014 gdpb@bz.vlaanderen.be www.bestuurszaken.be KB van 24 april 2014 tot wijziging van het KB van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie

Nadere informatie

Belgische nationale strategie. Welzijn op het werk Strategische en operationele doelstellingen - Samenvatting

Belgische nationale strategie. Welzijn op het werk Strategische en operationele doelstellingen - Samenvatting Belgische nationale strategie. Welzijn op het werk 2016-2020 - Strategische en operationele doelstellingen - Samenvatting INLEIDING De Belgische nationale strategie voor welzijn op het werk beschrijft

Nadere informatie

Eerste hulp op het werk

Eerste hulp op het werk Eerste hulp op het werk De regelgeving in de praktijk IDEWE 1 Vragen: Is/wordt de eerste hulp in uw (aangesloten) onderneming goed geregeld/uitgevoerd/opgevolgd? IDEWE 2 Vragen: Is/wordt de eerste hulp

Nadere informatie