1 ONTWIKKELAAR DATAWAREHOUSE EN RAPPORTERING (DWH) (M/V)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 ONTWIKKELAAR DATAWAREHOUSE EN RAPPORTERING (DWH) (M/V)"

Transcriptie

1 Het agentschap Vlaamse Belastingdienst werft aan in contractueel dienstverband: 1 ONTWIKKELAAR DATAWAREHOUSE EN RAPPORTERING (DWH) (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Dienstencentrum VFP Financiën en Begroting B121 Programmeur Koning Albert II-laan 35, bus 62, 1030 Brussel Vacaturenummer: FB/VLABEL/DC/ONTWIKKEL_RAPPORT/B121/ FUNCTIECONTEXT Het Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) maakt deel uit van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting. Dit ministerie maakt deel uit van de Vlaamse overheid. Het agentschap heeft als voornaamste opdracht het innen van de Vlaamse Gewestbelastingen. Momenteel int de Vlaamse Belastingdienst de onroerende voorheffing, de leegstandsheffing woningen en de leegstandsheffing bedrijfsgebouwen. Ook de gedwongen invordering van niet-fiscale schuldvorderingen is één van de kerntaken van het agentschap. Per 1 januari 2011 zal de Vlaamse Belastingdienst tevens instaan voor de inning in eigen beheer van de verkeersbelastingen. Het agentschap is momenteel onderverdeeld in een afdeling front office, een afdeling back office en een afdeling controle. Het agentschap heeft een vestiging te Aalst en Brussel. Voor het agentschap werd een geheel nieuw informaticaplatform uitgewerkt met name het Vlaams Fiscaal Platform of kortweg VFP. Dit VFP is een overkoepelend platform voor alle heffingen die zowel momenteel als in de toekomst door de Vlaamse Belastingdienst (zullen) worden geïnd. Dit platform zal op termijn de momenteel bestaande voor elke heffing afzonderlijke belastingapplicaties vervangen. Teneinde alle competenties, noodzakelijk voor het beheer en de verdere exploitatie van dit Vlaams Fiscaal Platform te verzamelen werd een dienstencentrum opgericht. Dit dienstencentrum bevat een aantal competentiecentra met elk eigen taken en verantwoordelijkheden. Het betreft meer in het bijzonder het competentiecentrum databeheer, het competentiecentrum rapportering, het functioneel en inhoudelijk competentiecentrum, het competentiecentrum helpdesk, het competentiecentrum contractbeheer en het technisch competentiecentrum. Jouw taken situeren zich binnen het competentiecentrum rapportering alwaar je rechtstreeks rapporteert aan de verantwoordelijke voor dit competentiecentrum. 1

2 JE TAKENPAKKET 1. Het mee uitbouwen en mee onderhouden van een DWH binnen Vlabel teneinde ervoor te zorgen dat iedereen binnen Vlabel steeds over kwalitatieve en correcte informatie kan beschikken : Mee uitbouwen van het DWH rond de verkeersbelasting Ad hoc rapportering aanmaken op basis van het DWH Het aanmaken en onderhouden van standaardrapporten DWH tabellen creëren en coderen in overleg met de data-eigenaar teneinde kwalitatieve gegevensuitwisseling te bevorderen en rapportering op het DWH mogelijk te maken In samenspraak met de data-eigenaar updaten van tabellen die onder invloed staan van veranderingen in de gegevens teneinde steeds over correcte informatie te beschikken 2. De uitbouw van een community werking inzake DWH voor Vlabel teneinde een efficiënte rapportering te garanderen Opleiden van rapporteerders binnen Vlabel teneinde te verzekeren dat zij de systemen correct en efficiënt gebruiken Advies verlenen aan rapporteurs betreffende technische aspecten van rapporteringformats teneinde efficiënte rapportering te verzekeren 3. Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en werkterrein teneinde via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten voortdurend te verbeteren. Lezen van vakliteratuur, bijwonen van studiedagen, volgen van gespecialiseerde opleidingen Informatie-uitwisseling met vakgenoten Kennen en opvolgen van de technische ontwikkelingen binnen het vakgebied Kennen en opvolgen van de reglementering en/of wetgeving binnen het vakgebied Bezoeken van beurzen 4. De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren teneinde er voor te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen. Kennis nemen van de uit te voeren opdrachten en op basis hiervan een eigen werkplan opstellen Voorafgaandelijk inwinnen van informatie ter verduidelijking van de opdracht Contacteren van klanten en andere betrokkenen Uitvoeren van voorbereidende administratieve taken Voorbereidend studie- en opzoekwerk verrichten Uitvoeren van een behoeftenanalyse 2

3 5. Verslag uitbrengen over de eigen werkzaamheden en resultaten teneinde de chef in staat te stellen het resultaat met de kwaliteitsnormen te vergelijken en indien nodig bij te sturen. Opmaken van een activiteitenverslag Signaleren van knelpunten en/of uitzonderlijke waarnemingen of gebeurtenissen Bijhouden van een agenda van de uitgevoerde taken en outputindicatoren Verslag uitbrengen aan de betrokken opdrachtgever over het verloop van de analyses, ontwerpen, JE PROFIEL JE DIPLOMA Je beschikt over een bachelor diploma, bij voorkeur in informatica JE TECHNISCHE COMPETENTIES Je beschikt over algemene kennis inzake informatica Bij voorkeur heb je kennis van de MicroSoft BI tools. Indien deze kennis niet aanwezig is, is kennis van andere rapporteringtools een troef. Je hebt kennis van SQL. Je hebt kennis van Excel 2007 en meer in het bijzonder van de functionaliteiten rond DWH zoals pivot tables. JE PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES Samenwerken: je werkt mee en informeert anderen. Je houdt rekening met de mening van anderen Je behandelt anderen met respect, ongeacht hun positie, achtergrond of opvattingen Je geeft informatie en kennis door die voor anderen nuttig of belangrijk kan zijn Je aanvaardt groepsbeslissingen Je toont respect voor de verscheidenheid van mensen Betrouwbaarheid: je handelt correct en respectvol ten aanzien van zijn omgeving en van de bestaande regels en afspraken. Je respecteert formele regels en afspraken Ja gaat op respectvolle wijze om met anderen (collega s, klanten, medewerkers ) Je geeft volledige en juiste informatie door Je respecteert vertrouwelijke en persoonlijke informatie Je doet wat je zegt, je komt beloften en afspraken na Je komt open uit voor eigen fouten, vergissingen en nalatigheden Voortdurend verbeteren: je toont zich leer- en aanpassingsbereid met betrekking tot de eigen functie en situatie. Je bent gemotiveerd om nieuwe leerstof te verwerken Je bent bereid om nieuwe methodes aan te leren Je past nieuwe afspraken over de uitvoering van de eigen taak meteen toe in de praktijk Je vraagt om uitleg en toelichting als iets niet duidelijk is Je geeft aan waar zich problemen in de taak voordoen en denkt mee na over oplossingen 3

4 Klantgerichtheid: je reageert vriendelijk, adequaat en correct op voor de hand liggende vragen van klanten. Je helpt klanten op een vriendelijke en adequate wijze voort Je blijft beleefd bij klachten Je onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op te lossen Je verleent een correcte service aan alle klanten, ongeacht hun afkomst, geslacht, handicap enz. (bv. je houdt de wachttijd voor een klant minimaal, je voert stipt uit wat werd vastgelegd,, je neemt een lagedrempelhouding aan, je bent beschikbaar en bereikbaar) Je stelt je hulpvaardig op Je reageert snel en gepast op vragen van klanten Je kiest een aangepaste aanpak gezien de mogelijkheden en beperkingen van de klant (bv. kinderen, bejaarden, zieken) Nauwgezetheid:je levert met oog voor detail correct werk af. Je voert repetitieve administratieve of technische taken foutloos uit Je vult documenten en formulieren correct en zorgvuldig in Je blijft aandachtig bij routineuze taken Je controleert het eigen werk Je merkt fouten en onnauwkeurigheden in de beschikbare informatie op, met het oog op het aanbrengen van correcties Organiseren: je organiseert het eigen werk Je werkt onder tijdsdruk alles tijdig en correct af Je kan op een bepaald ogenblik met oog voor de timing jouw werk afronden Je pakt de zaken efficiënt aan Je kan inspelen op wijzigende omstandigheden Je ontwikkelt een aanpak die blijk geeft van doorzicht en overzicht Probleemanalyse: je ziet de essentie van het probleem. Je verzamelt informatie over de achtergronden en oorzaken Je maakt duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken bij het analyseren van een probleem Je omschrijft duidelijk de kern van het probleem Je verwerft een algemeen inzicht in de problematiek Je gaat systematisch te werk bij het analyseren van een probleem HOE SOLLICITEREN? Solliciteren kan tot en met zondag 12 september Om te solliciteren vul je het standaard-cv in dat je kunt vinden op link Jobs bij IVA Vlaamse Belastingdienst. Je stuurt het naar: Vlaamse overheid Agentschap Vlaamse Belastingdienst T.a.v. Els Vermeir, HR-verantwoordelijke Koning Albert II-laan Brussel 4

5 Je kunt het cv ook mailen naar SELECTIEPROCEDURE - Screening van cv's: 14 september Interviews: 22 september 2010 ONS AANBOD Je krijgt een contract aangeboden van onbepaalde duur Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICTmiddelen betreft. Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privé-situatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis. Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (5 euro per gewerkte dag). Je wordt aangeworven in de graad van programmeur (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal B121. Je kan je loon berekenen op Relevante ervaring uit de privésector kan tot 9 jaar (15 voor knelpuntfuncties) verloond worden. De eindbeslissing voor de toekenning hiervan ligt bij de lijnmanager. Je eerste 6 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing als je als Vlaams ambtenaar al in de graad van de vacature werkt. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. MEER WETEN? - Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Marcel Geypen, productiemanager dienstencentrum (in verlof tot 30 augustus 2010) Peter Schots, verantwoordelijke competentiecentrum rapportering (in verlof tot 30 augustus 2010) Voor extra informatie over de selectieprocedure en de arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Els Vermeir, HR-verantwoordelijke

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur) Toerisme Vlaanderen werft aan, met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in contractueel dienstverband: 2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

Nadere informatie

De Vlaamse Belastingdienst maakt deel uit van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

De Vlaamse Belastingdienst maakt deel uit van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting. SELECTIEREGLEMENT Financieel beheerder (m/v) Beleidsdomein: Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Afdeling: Inning en regelgeving Statutaire functie, rang C1 Graad: medewerker Standplaats:

Nadere informatie

SENIOR MEETING MANAGER (M/V)

SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: TEAM MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN (M/V)

Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: TEAM MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN (M/V) Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: CHAUFFEUR 50% TEAM MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Cultuur, Jeugd, Sport

Nadere informatie

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid werft aan in statutair dienstverband (interne mobiliteit*): Griffiemedewerker

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid werft aan in statutair dienstverband (interne mobiliteit*): Griffiemedewerker Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid werft aan in statutair dienstverband (interne mobiliteit*): Griffiemedewerker (M/V) Dienst: Griffie van het Milieuhandhavingscollege

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V)

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is op zoek naar een DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Beleidsdomein: Afdeling:

Nadere informatie

Communicatiedeskundige (m/v)

Communicatiedeskundige (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V)

MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Nadere informatie

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V)

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Het agentschap Onroerend Erfgoed werft aan in contractueel verband (onbepaalde duur): Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Afdeling: Beheer Niveau: A Graad: Adjunct van de directeur Standplaats:

Nadere informatie

Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband:

Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband: Vlaaaamssee oovveerrhheei idd Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband: AREAMANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad:

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

SYSTEEMBEHEERDER (M/V)

SYSTEEMBEHEERDER (M/V) FUNCTIEBESCHRIJVING - SELECTIEREGLEMENT Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: SYSTEEMBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de

Nadere informatie

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Het Facilitair Bedrijf werft aan in contractueel dienstverband JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Afdeling: Account Management Beleidsdomein: Bestuurszaken Niveau: B Graad: Deskundige

Nadere informatie

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V)

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur : STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Datawarehouse- en business intelligence ontwikkelaar (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur met standplaats Brussel Departement en beleidsdomein Cultuur, Jeugd,

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE-

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- ONTWIKKELING (M/V) (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR, NIVEAU A) Wil je meebouwen aan een kwaliteitsvolle overheid? Wij zoeken momenteel een enthousiaste medewerker die met ons wil

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit SELECTIEREGLEMENT domeinverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Vlaamse Infolijn Standplaats Brussel Selectienummer

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Hoofdassistent D2. Dossierbehandelaar HRM (M/V)

Functiebeschrijving: Hoofdassistent D2. Dossierbehandelaar HRM (M/V) Functiebeschrijving: Hoofdassistent (D2) Dossierbehandelaar HRM (M/V) Beleidsdomein: Mobiliteit en Openbare Werken Entiteit: Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling: Personeel en Logistiek Graad:

Nadere informatie