bureau IN FOCUS Bedrijfsinformatie (whitepaper) Voor een heldere kijk binnen uw bedrijf Advies, audits en administratie in Kwaliteit, Arbo & Milieu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bureau IN FOCUS Bedrijfsinformatie (whitepaper) Voor een heldere kijk binnen uw bedrijf Advies, audits en administratie in Kwaliteit, Arbo & Milieu."

Transcriptie

1 bureau IN FOCUS Advies, audits en administratie in Kwaliteit, Arbo & Milieu. Bedrijfsinformatie (whitepaper) Voor een heldere kijk binnen uw bedrijf

2 Inhoudsopgave: Voorwoord. Pagina 3 Inleiding. Pagina 4 Hoofdstuk 1. Advies Pagina 5 Adviezen 1.1 Pag. 5 Diversiteit 1.2 Pag. 5 Hoofdstuk 2. Audits Pagina 5 Definitie 2.1 Pag. 5 Tevredenheid onderzoeken 2.2 Pag. 6 Auditrapport 2.3 Pag. 6 Hoofdstuk 3. Administratie Pagina 6 Administratieplicht 3.1 Pag. 6 Meten is weten 3.2 Pag. 6 Administratieve deskundigheid 3.3 Pag. 7 Hoofdstuk 4. Kwaliteit Pagina 7 Het doel 4.1 Pag. 7 Maatwerk 4.2 Pag. 7 Onderscheid 4.3 Pag. 8 Organisatiemanagement 4.4 Pag. 8 Hoofdstuk 5. Arbo Pagina 9 Arbo-wet 5.1 Pag. 9 Arbo subsidies 5.2 Pag. 9 Focus op Veiligheid 5.3 Pag. 9 Hoofdstuk 6. Milieu Pagina 10 Milieuwet 6.1 Pag. 10 Milieusubsidies 6.2 Pag. 10 Vergunningen 6.3 Pag. 10 Nawoord. Pagina 11 2

3 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt een whitepaper wat in het Nederlands zoveel wil zeggen als een informatieblad. In het geval van bureau IN FOCUS handelt deze whitepaper over onze bedrijfsinformatie. Hiermee willen wij aan u inzichtelijk maken welke dienstverlening en producten bureau IN FOCUS u kan bieden. Daarnaast kan een whitepaper ook een technisch document zijn wat beschrijft hoe wet en regelgeving in elkaar steken. Whitepapers worden niet alleen gebruikt in het bedrijfsleven, maar zijn ook een gemeengoed in de politiek. Hierdoor heeft een whitepaper voor een bedrijf als bureau IN FOCUS een extra dimensie. Dit vanwege het feit dat onze dienstverlening bestaat uit advisering, begeleiding en ondersteuning bij normeisen en wettelijke bepalingen. Tot slot maakt het whitepaper van bureau IN FOCUS de diversiteit in dienstverlening en producten inzichtelijk welke zijn onder te brengen in de hoofdstukken Kwaliteit, Arbo & Milieu, oftewel het zogeheten vakgebied KAM. Mocht u naar het lezen van onze whitepaper nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Met vriendelijke groet, bureau IN FOCUS Johan Kleine Bedrijfsleider 3

4 Inleiding U kunt in de whitepaper van bureau IN FOCUS lezen welke dienstverlening en producten wij u kunnen aanbieden. Daarmee verkrijgt u een beeld van wie wij zijn en waarvoor wij staan. In deze inleiding willen wij aan u uiteenzetten wat onze drijfveer, passie en zienswijze is. De drijfveer achter bureau IN FOCUS is onze dagelijkse ervaring dat veel ondernemers, werkgevers en werknemers niet of nauwelijks op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Echter roept dit de veelgehoorde vraag op: Hoe zou ik dat ook moeten weten wanneer ik hierop niet wordt geattendeerd? Per slot van rekening is de Kamer van Koophandel op dit gebied alles behalve actief en is met de afschaffing van het middenstandsdiploma veel algemene kennis in het ondernemerschap verloren gegaan. Toch moet met name de werkgever in Nederland voor veel zaken zorg dragen waarvan zij zich nauwelijks bewust zijn. Onze drijfveer is om de rechten en plichten in het ondernemerschap op zo n wijze uit te dragen dat daardoor kwalitatief, veilig en duurzaam kan worden ondernomen en waarbij klachten, onveilige situaties en onkosten nagenoeg worden voorkomen. De passie die de adviseurs van bureau IN FOCUS met elkaar delen is het interactief overbrengen van kennis. In het whitepaper van bureau IN FOCUS valt te lezen dat wij ons daarbij niet opstellen als een autoriteit maar als een sparringpartner. Interactief laat zich dan ook letterlijk vertalen als in beide richtingen verlopend. Kortom, u leert van ons en wij leren van u. Helaas ervaren wij nog te vaak dat ondernemers, werkgevers en werknemers ons benaderen wanneer het feitelijk te laat is. Dit kan zijn nadat een ontevreden klant diensten en/of producten elders is gaan halen. Het kan ook zijn na een arbeidsongeval welke is beboet door de Arbeidsinspectie of door een sanctierapport van de gemeente op nalatige uitvoering van milieubeleid. Maar hoe men het ook went of keert, wij hebben de zienswijze dat voorkomen beter is dan genezen. Kortom, leg de focus binnen uw organisatie op KAM en u zult ervaren welke voordelen er in de breedste zin van het ondernemerschap zijn te behalen. 4

5 Hoofdstuk 1. Advies 1.1 Adviezen De adviseurs van bureau IN FOCUS zijn uw sparringpartner in kwalitatief, veilig en duurzaam ondernemen. Daarbij dienen wij niet als een autoriteit, maar als een gelijkwaardig klankbord dat op basis van respect en vertrouwen met uw organisatie mee denkt en voelt. De adviezen die wij geven vinden veelal plaats op basis van een kwartaal of jaarlijks bezoek aan uw organisatie. De ondernemers die zijn gecertificeerd worden vanuit het systeem er toe aangezet met frequentie te refereren aan advies en ondersteuning. De ondernemers die daarentegen niet zijn gecertificeerd kunnen vanuit het zelfde kwaliteits-, veiligheids en milieubesef eveneens refereren aan advies en ondersteuning. Maar gecertificeerd of niet, iedere ondernemer komt vroeg of laat met een kwaliteit-, Arbo- en/of milieuvraagstuk te zitten waarop wij graag het antwoord geven. 1.2 Diversiteit De diversiteit van ons advies is groot. U kunt hierbij denken aan adviezen bij onderwerpen zoals de manier waarop een klant wordt aangeschreven met een brief, offerte, factuur of herinnering. Daarentegen kunt u ook specialistische zaken aan onze adviseurs voorleggen zoals een dispensatieregeling voor pensioen of juridische verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Maar ook bij vragen omtrent wettelijke bepalingen welke voortkomen uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) voorzien wij u graag van advies. De adviseurs van bureau IN FOCUS adviseren op heldere en praktische wijze waarmee uw organisatie zijn voordeel kan doen. Wilt u weten waarin uw voordeel valt te behalen? Neem dan contact met ons op via Hoofdstuk 2. Audits 2.1 Definitie De definitie van een audit is een interview en onderzoek om erachter te komen dat er op de juiste wijze wordt gehandeld zoals dat is overeengekomen, is beschreven of wordt vereist vanuit een systeem of de Arbo-wet. Binnen bureau IN FOCUS zijn gecertificeerd auditoren actief welke zijn onderlegt op het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 en de Arbomanagementsystemen Veiligheid Checklijst Aannemers (VCA) en de Veiligheid Checklijst Uitzendorganisaties (VCU). Echter hoeft een audit niet per definitie voort te komen uit een bestaand systeem. Zo voert bureau IN FOCUS ook interne (eerste partij) en externe (tweede partij) audits uit naar uw specifieke bedrijfsvoering, overeenkomsten en regelgeving. Daarnaast kunnen wij audits uitvoeren op arbeidsomstandigheden en veiligheid. Kortom, wij auditeren in de breedste zin van het woord waarin de concentratie ligt op de waarborging van klanttevredenheid (kwaliteit), veiligheid (Arbo-wet) en duurzaamheid (milieu). 5

6 2.2 Tevredenheid onderzoeken Zijn uw klanten tevreden over uw diensten en producten? Zijn uw werknemers tevreden en heerst er binnen uw organisatie een gemotiveerde werksfeer? Laat voor het antwoord op deze vragen eens een tevredenheid onderzoek uitvoeren. Hiermee krijgt u gevoelens, opinies en zienswijzen inzichtelijk die normaal gesproken niet naar u als ondernemer/werkgever zullen worden geventileerd. Uit onze praktijkervaring blijkt dat werknemers bij ontevredenheid beginnen te morren, maar zelden of nooit daadwerkelijk een dialoog aan gaan. Klanten daarentegen, zullen bij ontevredenheid eveneens niet snel het initiatief nemen om aan hun onvrede ruchtbaarheid te geven. Door echter tevredenheid onderzoeken te laten uitvoeren weet u precies wat er onder uw klanten en werknemers speelt en kunt u bij ontevredenheid vroegtijdig reageren en waarschijnlijk onkosten besparen. 2.3 Auditrapport In de auditrapporten van bureau IN FOCUS worden constateringen beschreven die tijdens de audits zijn gedaan. Daarnaast bevatten de auditrapporten ook adviezen om tot verbetering te komen. Dat u bij de uitvoering van verbetermaatregelen er niet alleen voor hoeft te staan mag voor wat betreft bureau IN FOCUS helder zijn. Hoofdstuk 3. Administratie 3.1 Administratieplicht Iedere ondernemer in Nederland wordt geconfronteerd met administratieve verplichtingen. Dit zijn naast verplichtingen welke voortkomen uit de belastingwet ook verplichten uit de Arbo- en milieuwet. Daarnaast is iedere ondernemer in Nederland welke werk geeft wettelijk verplicht een aantoonbaar arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. Dit geld niet alleen voor werknemers maar is ook van toepassing op onderaannemers, scholieren, stagelopers en uitzendkrachten. Dit heeft tot doel diegenen die werk tot zich nemen te beschermen tegen de arbeidsrisico s van het werk wat zij ongeacht het dienstverband verrichten. Kortom, u heeft als ondernemer administratieplichten die wij graag voor u uitvoeren. 3.2 Meten is weten Veel ondernemers, met name in kleinere rechtsvormen binnen het Midden en Klein Bedrijf (MKB) ervaren administratieve handelingen als een papieren tijger. Met name wanneer het aankomt op administratieve verplichtingen welke voortkomen uit wettelijke bepalingen zien ondernemers het al vrij snel niet meer zitten. Doch behoeft uw administratie op het gebied van KAM geen papieren tijger te zijn. Sterker nog, procedures geven u inzichten waaraan u kunt afleiden of er ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd en/of wordt geleverd wat u bent overeengekomen met uw klanten. Bovendien kunt u met een helder beleid garant staan voor uw diensten en/of producten en werkt een beleid per saldo kostenverlagend. Daarnaast zal een deskundig omschreven en geïmplementeerd beleid u in een als maar toenemende claimcultuur beschermen tegen financiële en juridische aantijgingen. 6

7 3.3 Administratieve deskundigheid Veel ondernemers zijn in de veronderstelling dat zij aan hun administratieve verplichtingen voldoen met het inschakelen van een administratiekantoor. Ondanks het feit dat een accountant of boekhouder voor vele administratieve taken kan zorg dragen is en blijft diens deskundigheid datgene wat voortkomt uit de belastingwet. Het vakgebied KAM is echter dermate specialistisch en omvangrijk dat hieromtrent gerefereerd moet worden aan toegespitste deskundigen. Voor wat betreft het arbeidsomstandighedenbeleid is het in sommige gevallen zelfs Arbo-wettelijk verplicht te refereren aan deskundigen zoals bijvoorbeeld een veiligheidskundige. Op het gebied van kwaliteit is het eveneens raadzaam om te refereren aan deskundige ondersteuning. Hiermee zal binnen uw organisatie extern worden toegezien op de waarborging van kwaliteit. De adviseurs van bureau IN FOCUS zijn onderlegd in het vervaardigen van heldere beleidsstukken, overeenkomsten en procedures. Met de implementatie van een aantoonbaar arbeidsomstandighedenbeleid zal uw onderneming gestructureerd worden vanuit zowel Arbo-wettelijke bepalingen als de kwaliteitseisen van uw klanten. Bovendien is het uit handen geven van administratieve handelingen zo niet verplichtingen voor vele ondernemers rendabeler dan er zelf voor te moeten zorg dragen. Dit simpelweg vanuit tijdsperspectief welke ook moet worden gerekend als belastbare uren voor uw organisatie. Hoofdstuk 4. Kwaliteit 4.1 Het doel Het woord en begrip 'kwaliteit' wordt tegenwoordig steeds meer gebruikt. Vaak zal in het bedrijfsleven achter het woord 'kwaliteit' een aanduiding worden geplaatst zoals borging, management of systeem. Hoewel iedereen hetzelfde woord 'kwaliteit' gebruikt is het maar de vraag of er ook iedereen hetzelfde mee bedoelt. Er zijn in de loop van de tijd veel definities aan het begrip 'kwaliteit' gegeven. Ook zijn er om kwaliteit te leveren een scala aan systemen ontwikkeld. Doch dienen bestaande systemen niet altijd het doel. Sterker nog, er moet voor worden gewaakt dat een systeem geen doel op zich wordt in plaats van een middel waarmee kwaliteit kan worden geleverd. De overweging tussen het al dan niet te werk gaan volgens een bestaand systeem moet volgens ons liggen bij het vraagstuk vooren nadelen in de zin van rendabel. 4.2 Maatwerk In kwaliteit kan feitelijk de keus worden gemaakt tussen een bestaand systeem of specifiek maatwerk waarmee in beide gevallen de klant moet worden gediend. De adviseurs van bureau IN FOCUS zijn in beide aspecten onderlegd. Dat wil zeggen dat wij enerzijds zijn getraind op het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 en daarnaast op basis van jarenlange praktijkervaring maatwerk bieden. Ongeacht de keus zullen wij altijd aansturen op heldere en praktijkgerichte procedures waarmee de specifieke wensen van uw klanten worden gewaarborgd. 7

8 4.3 Onderscheid Een andere maatstaaf van 'kwaliteit' is dat u zich als ondernemer onderscheid in de markt. Met andere woorden, wij trachten in samenspraak met u als ondernemer uw diensten en/of producten zo kwalitatief als mogelijk weg te zetten in de markt. Daarnaast kunnen service, punctualiteit, relatiebeheer en klanttevredenheid het wezenlijke verschil maken tussen uw onderneming en dat van uw collega/concurrenten. Onze adviseurs in 'kwaliteit' geven een no-nonsense advies waarmee u op eenvoudige en nuchtere wijze suggesties krijgt aangereikt tot verbetering. Mocht u zich willen onderscheiden of op zoek zijn naar verbeteringen, maak dan eens via een afspraak met één van onze adviseurs. 4.4 Organisatiemanagement Hoe ver kijkt u voor uit? Hoe ontwikkelt de markt zich? Wat is uw kracht? Wat is uw zwakte? Wezenlijke vragen die belangrijk zijn voor de continuïteit van uw onderneming, zoals er vele andere vragen belangrijk zijn. Vragen waar niet altijd bij stil wordt gestaan. De klant moet immers worden bediend, er moet omzet worden gemaakt, maar stelt u zich ook vaak genoeg de vragen: Hoe bind ik die klant nu werkelijk en hoe houd ik deze vast? Hoe belangrijk is deze klant voor mij? Wat is mijn toegevoegde waarde? Waarom is mijn klant tevreden of juist ontevreden? Omzet is de motor van uw onderneming, maar een motor is ook brandstof nodig. Winst stelt u in staat om bijvoorbeeld die investeringen te doen die noodzakelijk zijn om uw omzet te vergroten. Om hogere winst te genereren en te kunnen blijven investeren is het zaak om het kostenniveau en de kwaliteit van uw onderneming op een acceptabel niveau te houden. Wie helpt u dit te realiseren? Wat is de toegevoegde waarde van mijn personeel? Is mijn organisatie dusdanig ingericht dat elke persoon op de juiste plaats zit? Worden de kwaliteiten van mijn mensen optimaal benut? Wat als ik uitval, gaat mijn onderneming dan gewoon door, of staat alles stil? Indien u in staat bent o.a. bovenstaande vragen te stellen en te beantwoorden heeft u wellicht al een goed beeld van uw onderneming. Indien u ook nog in staat bent dit meetbaar te maken en de ontwikkeling te volgen, heeft u een goede basis waarop uw onderneming ingericht en aangestuurd kan en moet worden. Heeft u dit? Bureau IN FOCUS heeft de specifieke kennis en kunde om u met bovenstaande vragen te helpen en om hiaten in uw bedrijfsproces op te sporen, meetbaar te maken en te structureren om de continuïteit van uw onderneming te kunnen waarborgen. Wilt u weten waar uw focus ligt? Wilt u het juiste pad bewandelen? Neem via contact op met de adviseur in organisatiemanagement. 8

9 Hoofdstuk 5. Arbo 5.1 Arbo-wet In Nederland dienen arbeidsomstandigheden dusdanig te worden georganiseerd dat met de verrichting van arbeid redelijkerwijs geen risico s mogen worden gelopen op ongevallen, beroepsziekten en Psycho Sociale Arbeidsbelastingen (PSA). Onder het zogeheten PSA worden agressies, geweld, intimidaties, pesterijen en stress gerekend, waarvan de oorzaak arbeid gerelateerd zijn. Sinds 1 januari 2007 bent u als zijnde werkgever wettelijk verplicht uw werknemers naast uw arbeidsrisico s en beroepsziekten te beschermen tegen PSA. Deze bepalingen staan vermeld in de Arbo-wet en worden gehandhaafd door de Arbeidsinspectie. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Arbo-wet ligt primair bij de werkgever. De rol die de veiligheidskundige van bureau IN FOCUS kan spelen ligt hem voornamelijk in de vertaalslag van wettelijke bepalingen naar praktijkgerichte oplossingen. Daarnaast wordt met onze deskundige ondersteuning in een als maar toenemende claimcultuur de kans op arbeidsjuridische procedures nagenoeg uitgesloten. 5.2 Arbo subsidies Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk, vandaar dat de overheid een aantal subsidieregelingen aanbiedt om organisaties te stimuleren bij een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Hiervoor kunt u de adviseurs van bureau IN FOCUS raadplegen en de financiële mogelijkheden laten onderzoeken. Bent u in Arbo subsidies geïnteresseerd? Wilt u weten waar het rendement ligt voor uw organisatie? Neem gerust met onze adviseurs contact op via 5.3 Focus op Veiligheid Wanneer u als ondernemer uw verantwoording neemt ten aanzien van veilige arbeidsomstandigheden kunt u ervoor kiezen daarvoor een bestaand systeem te gebruiken. De Veiligheid Checklijst Aannemers (VCA) spreekt wellicht het meest tot de verbeelding. Echter heeft niet iedere ondernemer in het MKB een systeem zoals VCA nodig. Zeer zeker niet wanneer uw klanten en opdrachtgevers daarom niet specifiek vragen. Voor de ondernemer in het MKB die aan de Arbo-wet moet voldoen heeft bureau IN FOCUS het zorgbeleid Focus op Veiligheid ontwikkeld. Dit zorgbeleid is geconformeerd aan VCA* versie 2008/5.1 en beschermd u nagenoeg in een alsmaar toenemende claimcultuur tegen juridische aantijgingen en boetes. Het zorgbeleid draagt daarnaast het basisbeginsel van de Arbo-wet in zich waarmee uw organisatie de risico s heeft geïnventariseerd van het werk wat ten uitvoer wordt aangeboden. De meerwaarde van Focus op Veiligheid is dat het direct valt te certificeren indien klanten en opdrachtgevers hierom mochten vragen. Zolang dit niet het geval is kan uw organisatie desalniettemin te werk gaan volgens de VCA-werkwijze zonder dat u daarvoor de certificatiekosten betaald. Kortom, met Focus op Veiligheid voldoet uw organisatie in de basis aan de Arbo-wet en kunt u zich zonder certificatiekosten conformeren aan de VCA-werkwijze. 9

10 Hoofdstuk 6. Milieu 6.1 Milieuwet In Nederland dienen arbeidsomstandigheden dusdanig te worden georganiseerd dat met het verrichten van arbeid geen schade mag worden berokkend aan het milieu. Om het milieu te beschermen tegen menselijke activiteiten is er een milieuwet waarin o.a. staat beschreven hoe er met gevaarlijke stoffen moet worden omgegaan. Eén van de verplichtingen die voortkomt uit de milieuwet is dat bij de aanschaf van gevaarlijke stoffen de Veiligheid Informatie Bladen (VIB) aanwezig behoren te zijn. De gemeente, waarin u onderneemt, is bevoegd om binnen uw organisatie inspecties uit te voeren op uw milieubeleid. De meeste gemeentes hebben hiervoor een afdeling Toezicht en Handhaving. Bureau IN FOCUS kan bij milieu inspecties welke arbeidsgerelateerd zijn voor u optreden als veiligheidskundige. Daarnaast zijn wij in staat een milieubeleid voor uw onderneming te ontwikkelen waarmee de kans op milieujuridische procedures aanzienlijk afnemen. 6.2 Milieusubsidies De adviseurs en veiligheidskundige van bureau IN FOCUS kunnen u naast een milieubeleid ook informeren over subsidiemogelijkheden welke van toepassing zijn op het duurzaam ondernemen. Met name waar het gaat om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kan het interessant zijn om een milieusubsidie zoals de VAMIL aan te vragen. De VAMIL regeling maakt investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen uit de milieulijst belastingtechnisch een stuk aantrekkelijker. Deze bedrijfsmiddelen kunnen willekeurig dan wel vrij worden afgeschreven waardoor een liquiditeits- en rentevoordeel ontstaat voor de ondernemer. Een andere regeling is de MIA waarmee u de mogelijkheid wordt geboden de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 40 procent van het investeringsbedrag op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. 6.3 Vergunningen Wie een fabriek wil neerzetten of een huis wil (ver)bouwen, heeft verschillende vergunningen nodig. De Rijksoverheid wil het zo makkelijk mogelijk maken deze aan te vragen. Dit scheelt ondernemers tijd en geld. De Rijksoverheid heeft daarom de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. Hiervoor is per 1 oktober 2010 de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht (WABO) aangenomen. De adviseurs van bureau IN FOCUS zijn geoefend in het onderhouden van contacten met wethandhavende instellingen en organisaties. Kortom, voor al uw milieu-, vergunning- en beleidszaken bent u bij bureau IN FOCUS aan het juiste adres. 10

11 Nawoord Het vakgebied KAM omvat vele facetten uit het ondernemerschap. In de whitepaper van bureau IN FOCUS hebben wij getracht onze meerwaarde voor uw onderneming uiteen te zetten. Doch zijn wij niet in staat geweest om alle facetten van ons vakgebied te omschrijven, zo hebben wij onderwerpen als: Arbeidshygiëne; Ergonomie; Re-integratie; Voorlichting en onderricht (toolboxen); Ziekteverzuim en begeleiding. Nog niet aan u benoemd. Wij nodigen u dan ook uit om bij vragen contact met ons op te nemen en als u aangeeft in welk onderwerp u geïnteresseerd bent, Kwaliteit, Arbo of Milieu, dan zorgen wij ervoor dat u de juiste adviseur te spreken krijgt. Tot die tijd wensen wij u succes in het kwalitatief, veilig en duurzaam ondernemen. 11

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Veiligheid 5.1 is pure winst

Veiligheid 5.1 is pure winst Veiligheid 5.1 is pure winst (VCA-certificering in 6 stappen) Verkorte versie Inhoudsopgave Inleiding Waarom kiezen voor een VCA-certificering? VCA-certificering in 6 stappen 0: 1: 2: 3: 4: 5: Voorbereiding

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Managementsystemen. De organisatie in beweging. door: Fred van der Wal Stienstra. BMD Advies Oost. Grondig en gedegen.

Managementsystemen. De organisatie in beweging. door: Fred van der Wal Stienstra. BMD Advies Oost. Grondig en gedegen. Managementsystemen De organisatie in beweging door: Fred van der Wal Stienstra Inhoud 1. Wat is een managementsysteem 2. Soorten managementsystemen 3. Centrale thema s arbeidsinspectie 4. Arbo managementsysteem

Nadere informatie

Startersbrochure YKV accountants & adviseurs

Startersbrochure YKV accountants & adviseurs Startersbrochure YKV accountants & adviseurs Wilhelminalaan 10 2405 ED Alphen aan den Rijn 0172-443674 Rietbaan 2b 2908 LP Capelle aan den IJssel 010-4219228 www.ykv.nl Over YKV accountants & adviseurs

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

KIA, MIA en VAMIL-Regeling

KIA, MIA en VAMIL-Regeling KIA, MIA en VAMIL-Regeling Uitleg van de KIA, MIA en VAMIL met betrekking tot de aanschaf van een high speed e-bike. Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken?

Nadere informatie

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap voor zelfstandig ondernemers en maatschappelijke organisaties Voor meer informatie: info@roestadvies.nl telefoon 030-2640480 www.roestadvies.nl Wie zijn wij Roest

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Budget AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Budget AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Budget AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties SCCM voert dit onderzoek uit om inzicht te krijgen in: - De redenen voor organisaties om OHSAS 18001 in te voeren.

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek, wat moet je er mee als arbeidshygiënist

Preventief Medisch Onderzoek, wat moet je er mee als arbeidshygiënist Preventief Medisch Onderzoek, wat moet je er mee als arbeidshygiënist Maart 2015 Drs.ing. Jolanda Willems MBA, drs. Toin van Haeren, bedrijfsarts, drs. Rik Menting, bedrijfsarts, drs. Edo Houwing, arbeids-

Nadere informatie

Dutch Industrial Safety Consultants bv

Dutch Industrial Safety Consultants bv Dutch Industrial Safety Consultants bv Bedrijfsprofiel Volledige bedrijfsnaam Dutch Industrial Safety Consultants bv Contactgegevens Adres : Noordhoevelaan 54-58 3319 CH Dordrecht - Nederland Postbus :

Nadere informatie

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering Specifieke voorwaarden van toepassing op overeenkomsten inzake toegang tot en gebruik van onderhouds- en andere technische voorzieningen, outillage en/of (opstel)terreinen van NedTrain 1) Definities Medegebruiker:

Nadere informatie

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

Zó eenvoudig en goed heeft u het nog nooit geregeld. Eén adres voor al uw. oplossingen op het gebied. van Arbo, verzuim en reïntegratie.

Zó eenvoudig en goed heeft u het nog nooit geregeld. Eén adres voor al uw. oplossingen op het gebied. van Arbo, verzuim en reïntegratie. en goed heeft u het nog nooit geregeld Eén adres voor al uw oplossingen op het gebied van Arbo, verzuim en reïntegratie ó eenvoudig W e r k! P o o r t w a c h t e r c e n t r u m : uw steunpunt voor vele

Nadere informatie

Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv

Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv 2015 Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. KWALITEIT... 4 2.1 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK... 4 2.2 KLACHTEN... 5 2.3 OSB KEURMERK... 5 3.

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service HECTAS Uw partner in facilitaire diensten Betrouwbare service Altijd binnen bereik Soms ligt iets dat goed is heel dichtbij. Neem nou HECTAS. Onze decentrale, klantgerichte organisatie heeft diverse vestigingen

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 10: Advisering van de werkgever over een passend pensioenproduct: samenvatting Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Hij die niet kan lachen, moet geen winkel beginnen Inhoudsopgave 3 Een goede start is het halve werk Wie

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT:

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 6 maart 2006, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/A&V/2006/14012 houdende/tot

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

Focus op milieu en veiligheid

Focus op milieu en veiligheid Focus op milieu en veiligheid Philips Innovation Services Philips Environment & Safety (PES) Praktische vertaling van milieu, arbo en veiligheid De eisen die de maatschappij en de overheid stellen aan

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Haal het maximale uit uw onderneming! Thexton Armstrong maakt uw onderneming sterker, gezonder en waardevoller. Thexton Armstrong netherlands

Haal het maximale uit uw onderneming! Thexton Armstrong maakt uw onderneming sterker, gezonder en waardevoller. Thexton Armstrong netherlands Haal het maximale uit uw onderneming! Thexton Armstrong maakt uw onderneming sterker, gezonder en waardevoller Thexton Armstrong netherlands Voelt u zich directeur of werknemer in uw bedrijf? thexton armstrong

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

inzetten als aftersales

inzetten als aftersales Debiteurenbeheer inzetten als aftersales Succesvol, en met behoud van klantrelatie! www.snelstart.nl is dit e-book voor mij? Ja, dit e-book is voor u! Mits u ondernemer bent en nog niet alles weet over

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog

Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog In 2013 heeft SCCM onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van zowel ISO 14001- als OHSAS 18001-certificatie. Het onderzoek onder ISO

Nadere informatie

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 WAT IS BURO LUIKEN? 5 UW VOORDEEL 7 VOOR WIE INTERESSANT? 9 UW INVESTERING 11 DIGITAAL ONDERNEMEN 13 BUSINESSPARTNERS 15 PASSIE, MISSIE, VISIE 17 CONTACT 19 Welkom! Buro Luiken

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies 26 juni 2013 > Samenvatting 2 > Conclusies 5 1 Samenvatting en conclusies Deze samenvatting en conclusies komen uit het

Nadere informatie

Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast

Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast Ontzorgen, ontlasten, ontplooien Personal payrolling van Stafflease Als ondernemer of manager wordt u dagelijks geconfronteerd met een volle agenda. Met

Nadere informatie

Beschikbare modules iv- V Online

Beschikbare modules iv- V Online Beschikbare modules iv- V Online Inleiding Hoe belangrijk is het voor een organisatie om vanuit een visie een strategie te ontwikkelen, de benodigde bedrijfsonderdelen en of afdelingen goed in te richten

Nadere informatie

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING > Wij werken al vele jaren samen met Fiscount Loonservice, en dat tot volle tevredenheid. Bij salarissen gaat het om geld, vaak veel geld, en tevreden

Nadere informatie

HVK student ontwikkelt het Arbo-management Instrument voor de Preventiemedewerker

HVK student ontwikkelt het Arbo-management Instrument voor de Preventiemedewerker HVK student ontwikkelt het Arbo-management Instrument voor de Preventiemedewerker Ter afronding van een Hoger veiligheidskundige opleiding heeft John Fuijkkink een nieuw veiligheidskundig-instrument ontwikkeld.

Nadere informatie

Psycho Sociale Arbeidsbelasting

Psycho Sociale Arbeidsbelasting Psycho Sociale Arbeidsbelasting Webinar SCCM 17 juni 2014 Tamara Onos Auxilium HSE Onderwerpen webinar - Relevantie PSA - Onderwerpen PSA - Arbowet- en regelgeving - PSA in praktijk - Inventarisatie van

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE JANUARI 2012 - Op alle diensten die door Clarus worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Behoudens

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in het MKB

Veilig en gezond werken in het MKB Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken in het MKB Informatie over de risico-inventarisatie en -evaluatie in het midden- en kleinbedrijf Veilig en gezond werken in het MKB

Nadere informatie

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Actueel EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Keuzes voor de juiste richting. Dat is de essentie! De Jager Actueel is een uitgave voor ondernemers. Met dit blad informeren wij u

Nadere informatie

Hoe houd ik als ondernemer grip op de tent

Hoe houd ik als ondernemer grip op de tent Whitepaper Hoe houd ik als ondernemer grip op de tent Hoofdstuk 1 Inleiding Grip op de tent Je hebt voor het ondernemerschap gekozen. Dat is niet voor niets. Je hebt een droom die je wilt realiseren. Er

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. ISO Asset Management. Telefoon:

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. ISO Asset Management. Telefoon: KAM Consultants ISO 55001 Asset Management 1 Brochurewijzer 1. 3. Welkom bij bij KAM KAM Consultants 2. 4. Werkwijze 3. 5. ISO ISO 55001 55001 4. 6. ISO ISO 55001 certificatiebegeleiding 5. 7. QuickScan

Nadere informatie

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector I. Inleiding Sinds de Europese sociale partners meer dan tien jaar geleden, op 16 juli 2002,

Nadere informatie

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers.

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers. Veel mensen krijgen in hun leven met rugklachten te maken. Rugpijn wordt vooral veroorzaakt door onvoldoende beweging en langdurig zitten. Vooral tijdens zittend werk kan rugpijn hinderlijk zijn. Soms

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN Een managementsysteem maakt processen transparant en controleerbaar. Veel gebruikte (erkende) systemen binnen de expertise van Arts Safety Consultants

Nadere informatie

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw voorziening(en) toe te vertrouwen aan ons kantoor, of heeft reeds een of meer voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. U kunt ervan overtuigd zijn dat

Nadere informatie

1 Wat zijn interne audits?

1 Wat zijn interne audits? 1 Wat zijn interne audits? Binnen de organisatie willen we kwaliteit garanderen in de zorgverlening die wij bieden of het product dat we maken. We hebben daarom allerlei afspraken gemaakt over het werk.

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Inhoud Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie 3 Toelichting bij de vragen

Nadere informatie

VCA 2008. Toelichting wijzigingen

VCA 2008. Toelichting wijzigingen Toelichting wijzigingen Inleiding VCA ValQ biedt ondersteuning bij: ontwikkeling van mens en organisatie ValQ helpt ook bij het opzetten van managementsystemen die kunnen worden gecertificeerd (VCA/OHSAS/ISO

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Onderzoek Online dienstverlening. Kracht van Delft 2013

Onderzoek Online dienstverlening. Kracht van Delft 2013 Onderzoek Online dienstverlening Kracht van Delft 2013 Hoofdvraag Hoe actief zijn ondernemers in Delft met online dienstverlening? Welke kansen worden gezien en welke kansen worden benut? Welke barrières

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Email: cie.szw@tweedekamer.nl Eindhoven, 22 maart 2016 Betreft:

Nadere informatie

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Haal rendement uit uw nieuwe dakbedekking: kies voor de zon! Duurzaam ondernemen is van deze tijd. Groene energie is van deze tijd. Asbest

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies Fiscale zakelijke regelingen & subsidies 6 fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven om te besparen op zonnepanelen. Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen is hot. Dat heeft

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

ikkan het zakelijk voordeel laten zien van investeren in duurzame inzetbaarheid.

ikkan het zakelijk voordeel laten zien van investeren in duurzame inzetbaarheid. ikkan het zakelijk voordeel laten zien van investeren in duurzame inzetbaarheid. 8 De 8 business cases IHC Merwede Balemans MKB SSWT/Timmerbranche Thebe thuiszorg Woningcorporatie Beter Wonen Biga groep

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2015 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Programma In het kort: de WDBA, arbeidsrelaties, modelovereenkomsten

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Zwangere vrouwen ervaren weinig tolerantie op het werk Werkgevers zouden een gezonde levensstijl moeten kunnen eisen Legionellose Werkgevers

Nadere informatie

HCMS N.V. Human Capital Management Solutions. Company Profile

HCMS N.V. Human Capital Management Solutions. Company Profile HCMS N.V. Human Capital Management Solutions HCMS N.V. Company Profile 1 Inhoud Inhoud HCMS N.V. 3 Dienstverlening De Oplossing 4 360 HR Consulz 5 E4K Education For Knowledge 6 Referenties 7 2 HCMS N.V.

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Zorgeloos personeel inlenen...

Zorgeloos personeel inlenen... Zorgeloos personeel inlenen... Atik uitzendbureau is een jong en professioneel bedrijf waarvan de leiding al meer dan 10 jaar ervaring heeft op de flexibele arbeidsmarkt. Wij zijn een landelijk opererende

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

WWW.HUURHEFTRUCKS.NL

WWW.HUURHEFTRUCKS.NL "Handleiding voor schouderklopjes van uw accountant" Liftlease is één van Nederlands grootste verhuurders van intern transport materiaal. Daarnaast is Liftlease merkonafhankelijk dus een uitstekende bron

Nadere informatie

Samenwerkingsvormen voor tandartsen

Samenwerkingsvormen voor tandartsen Samenwerkingsvormen voor tandartsen Tandartsen/praktijkhouders werken in de praktijk veelvuldig samen met tandartsen zonder eigen praktijk. Afhankelijk van de aard van de samenwerking, zijn er verschillende

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG FCB, april 2009 Inhoud 1. Wat is een Arbocatalogus? 2. De Arbocatalogus en de Arbowet 3. De Arbocatalogus en de RI&E 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever, de

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet 2017 29-06-2017 1. Algemeen 1.1 Waarom wordt de Arbeidsomstandighedenwet aangepast? Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning

Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning 1/9 Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning 1. Procestypering en -waardering: classificatie van het proces 1. Wat is de naam van het proces en welke organisatie(s)

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie