Carbon Footprint Rapportage A.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carbon Footprint Rapportage 2013 3.A.1"

Transcriptie

1 Carbon Footprint Rapportage A.1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Afbakening Organisatiegrenzen Korte beschrijving rapporterende organisatie Inventarisatie CO2-emissies Carbon Footprint Schematische weergave Carbon Footprint Schuuringgroep Reductiedoelstellingen & Conclusie... 8 Schuuring Pagina 1 van 8

3 1 Inleiding Schuuring is in het bezit van het CO2 bewust certificaat van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. Doel van deze rapportage is het inzichtelijk maken van de carbon footprint van de Schuuring Groep (handelsnaam van Javaa BV) over Met deze rapportage verantwoordt de Schuuring Groep haar emissieprestaties aan interne en externe partijen in het kader van het behalen van niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Gekozen basisjaar en frequentie rapporteren De gerapporteerde periode voor de bepaling van de carbon footprint is boekjaar Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Eindverantwoordelijke rapportage Dhr. W. Beukers, algemeen directeur Basisgegevens startbedrijf Naam : Javaa B.V. (handelend onder de naam Schuuring Groep) Adres : Fahrenheitstraat Postcode : 3846 BM Plaats : Harderwijk Telefoon : Fax : Web-pagina : Specifieke eindverantwoordelijkheden deelgebieden De programmamanager Schuuring Duurzaam stelt deze rapportage op. De leidinggevenden van de rapporterende bedrijven en bedrijfsonderdelen zijn verantwoordelijk voor het aanleveren en de kwaliteit van de gegevens. De KAM coördinator controleert de aangeleverde gegevens op juistheid, volledigheid en aantoonbaarheid. Geldigheidsduur rapportage De rapportage is alleen geldig voor het betreffende jaar van rapportage. Wijze van communicatie van deze rapportage Dit rapport is onderdeel van het Energie Management Systeem en het daaraan gekoppelde CO2-communicatieplan. Schuuring Pagina 2 van 8

4 2 Afbakening 2.1 Organisatiegrenzen Javaa B.V. (handelend onder de naam Schuuring Groep) is gevestigd in Harderwijk. Alle hieronder resulterende BV s waarin activiteiten worden verricht zijn, conform de gekozen methodiek, opgenomen in de inventarisatie. De overige BV s zijn administratief en voeren geen activiteiten uit die emissies tot gevolg hebben. Functionele structuur van de Schuuring Groep Er is voor gekozen om voor een aantal bedrijfsonderdelen een aparte footprint op te stellen. Het gaat hierbij om de onderdelen die een autonoom karakter hebben en onder hun eigen naam handelen. - GISCare: GISCare Software Solutions B.V. - SCT: Schuuring Civiele Techniek B.V. - Van Ieperen: van Ieperen Infra B.V. Fiber4all GmbH is een Duitse dochteronderneming van de Schuuring Groep. Deze wordt niet meegenomen in de Boundary. 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie Schuuring Schuuring is opgericht in 1962 en heeft zich ontwikkeld tot een onafhankelijke leverancier van informatie-infrastructuren. Schuuring ontwerpt, realiseert, beheert en onderhoudt vaste en draadloze netwerken om informatie in de vorm van spraak, data of Schuuring Pagina 3 van 8

5 beeld te transporteren. Daarnaast realiseert en onderhoudt Schuuring bedrijfsnetwerken en ICT voorzieningen en heeft ze zich gespecialiseerd in het aansluiten van afnemers voor ICT-diensten en toepassingen op de openbare infrastructuur. Schuuring heeft een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2008, ISO 14001, ISO 27001, VCA** en voldoet aan de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB). GISCcare Software Solutions GISCare Software Solutions is een softwarespecialist op het gebied van fieldservice, GIS en mobiele oplossingen. Werkgebieden die in veel situaties naadloos op elkaar aansluiten en waarmee het de klant tal van mogelijkheden geeft om bedrijfsprocessen in kaart te brengen, te automatiseren en verder te optimaliseren. GISCare onderscheidt zich vooral op de automatisering van serviceketens, waarbij ook de ketenpartners worden betrokken. GISCare biedt op maat gesneden oplossingen. Soms relatief standaard, maar veel vaker buitengewoon geavanceerd. Schuuring Civiel Techniek Schuuring Civiel Techniek (SCT) realiseert infrastructurele projecten voor opdrachtgevers in de telecom- en energiemarkt. Van Ieperen Van Ieperen Infra techniek realiseert glasvezelnetwerken, waarbij de focus ligt op civiele aanleg, inblazen en het afwerken van glasvezelkabels. Schuuring Pagina 4 van 8

6 3 Inventarisatie CO2-emissies In dit hoofdstuk worden de geïnventariseerde energieaspecten en CO2-emissies 1 beschreven. De getallen zijn overgenomen uit de detailtabellen. Als gevolg van afrondingsverschillen kan er een minimale afwijking in de totalen ontstaan. In onderstaande tabel zijn de directe emissies, scope 1 van het GHG-protocol, van de Schuuring-Groep weergegeven. Periode 2013 Eenh. Hoeveelheden ton CO2 Perc. Aardgasverbruik loodsen kantoren, Personen auto's en lichte bedrijfswagens m ,3 5,6% ltr ,0 77,7% Zware voertuigen en materieel ltr ,4 10,4% Overige energiedragers ltr 465 0,8 0,0% Tabel: totaal overzicht Scope Totaal scope ,5 93,7% In onderstaande tabel zijn de directe emissies, scope 2 van het GHG-protocol, van de Schuuring-Groep weergegeven. Periode 2010 Eenh. Hoeveelheden ton CO2 Perc. Elektriciteitsverbruik kantoren en loodsen kwh ,4 5,5 % Zakelijk verkeer privéauto Km ,2 0,6 % Zakelijke vliegtuigreizen Km ,0 0,2 % Tabel: totaal overzicht Scope 2, 2013 Totaal scope 2 343,6 6,3% 1 De hoeveelheid CO2 is bepaald aan de hand van de gezamenlijke lijst van emissiefactoren die is vastgesteld door Stimular, SKAO en Connekt. Deze lijst is te vinden op Schuuring Pagina 5 van 8

7 4 Carbon Footprint In onderstaande tabel is het totaaloverzicht weergegeven van de Carbon Footprint 2013 voor Schuuring, SCT, GISCare en van Ieperen verdeeld naar scope 1 en 2. De getoonde waarden zijn afgerond op één getal achter de komma. Carbon Footprint 2013 SCOPE 1 Aardgasverbruik kantoren en loodsen Personen auto's en lichte bedrijfswagens Zware voertuigen en materieel Emissie ton CO2 Schuuring SCT GisCare v.ieperen Totaal % 275,8 2,3 4,8 20,4 303,3 5,6% 3.635,1 120,3 22,2 438, ,0 77,7% 270,5 157,1-134,8 562,4 10,4% Overige energiedragers 0,4 0,4-0,0 0,8 0% SCOPE 2 Elektriciteitsverbruik kantoren en loodsen Zakelijk verkeer privéauto Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen 279,9 5,4 11,5 0,6 297,4 5,5% 30,1 3,1-0,0 33,2 0,6% 13, ,0 0,2% TOTAAL 4.504,8 288,6 38,5 594, ,1 100% Tabel: totaal overzicht Scope 1+ 2, 2013 Op basis van de CO2-inventarisatie is Schuuring volgens de definitie van de CO2- Prestatieladder (zie ook onderstaande tabel - criteria klein/middel/groot bedrijf) te beschouwen als een Middelgroot bedrijf. De categorisering heeft consequenties voor de eisen die gesteld worden om niveau 4 en 5 van de CO2-Prestatieladder te behalen. Het betreft in alle gevallen de CO2 uitstoot in scope 1 & 2 conform de definities vastgelegd in Bijlage A van de CO2-Prestatieladder v2.0. Werken / leveringen Klein bedrijf Middelgroot bedrijf Groot bedrijf Totale CO2 uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal ( ) 500 ton per jaar, de totale CO2 uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt max. ( ) ton per jaar. Totale CO2 uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal ( ) ton per jaar, de totale CO2 uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal ( ) ton per jaar. Totale CO2 uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten bedraagt meer dan (>) 2500 ton per jaar, de totale CO2 uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt meer dan (>) ton per jaar. Tabel2: criteria Klein / middelgroot / groot bedrijf ikv CO2 prestatieladder (Bron: CO2-Prestatieladder v1.1) Schuuring Pagina 6 van 8

8 4.1 Schematische weergave Carbon Footprint Schuuringgroep Schuuring Pagina 7 van 8

9 5 Reductiedoelstellingen & Conclusie De doelstellingen zijn gerelateerd aan de omzet en op basis van vergelijkbare bedrijfsactiviteiten. Afhankelijk van sectorale en maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de organisatie en/of operationele scope kan deze doelstelling worden bijgesteld. De reductiedoelstelling voor energieverbruik cq. de CO2-emissie bedraagt 10% voor scope 1 (Directe emissies) en 41% voor scope 2 (Indirecte emissies) in 5 jaar ten opzichte van het basisjaar De totale reductie over deze periode komt dan uit op 13%. In 2011 hebben we voor 2013 een doelstelling neergezet van 26,0 ton CO2 uitstoot per miljoen omzet. De werkelijke uitstoot was 30,6 ton CO2 uitstoot per miljoen omzet, een stijging van 18% ten opzichte van Om onze doelstelling te realiseren zou de uitstoot moeten zijn verminderd. In absolute zin is de CO2 uitstoot met 13% gestegen. De uitstoot in scope 1 is met 20% gestegen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de forse toename van het brandstofverbruik als gevolg van een forse toename van het wagenpark en het zwaar materieel. De uitstoot in scope 2 is met 35% gedaald. Dit is voornamelijk te danken aan het feit dat we in 2013 meer gebruik hebben gemaakt van groene stroom dan in Met ingang van 2014 maken we alleen nog maar gebruik van groene stroom. Dit zal tot een forse reductie, naar verwachting 80%, leiden in scope 2. Gezien de beperkte impact van de beide andere emissiestromen in scope 2, zullen hierna nog weinig significante besparingen in scope 2 te realiseren zijn. Conclusie is dat voor 2014 de focus moet liggen op het reduceren van het brandstofverbruik. Dit kan enerzijds door: 1. het reduceren van het aantal kilometers 2. het reduceren van gemiddelde verbruik van de berijders. De uitdaging in het eerste punt zit in het feit dat Schuuring steeds meer opdrachtgevers krijgt die landelijk opereren en daarnaast ook steeds meer actief is in Duitsland en België. Het aantal kilometers en het bijbehorende brandstofverbruik zal hierdoor verder stijgen. Punt twee draait voornamelijk om houding en gedrag van de berijders. In 2013 hebben we met 25 deelnemers meegedaan aan de Greendriver Challenge. Hieruit bleek dat het gemiddelde verbruik van de deelnemers afneemt door aandacht voor het onderwerp Het Nieuwe Rijden. Voor 2014 zullen de maatregelen die betrekking hebben op bovenstaande punten extra aandacht moeten krijgen. Daarnaast zullen we de wijze waarop we onze doelstellingen hebben geformuleerd moeten herzien. De toename van de totale emissie en een daling van de omzet heeft een versterkend effect op elkaar bij het bepalen van de emissie in ton CO2 uitstoot per miljoen omzet. De huidige formulering is sterk afhankelijk van de gerealiseerde omzet die we niet helaas niet altijd kunnen beïnvloeden. Schuuring Pagina 8 van 8

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 Schuuring Pagina 1 van 5 1 Inleiding Dit document beschrijft het Energiemanagementprogramma

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2 Samen zorgen voor minder CO 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Organisatie...4 2.1 Bedrijfsomschrijving...4 2.2 Verantwoordelijke persoon...4 2.3 ISO 14064- verklaring...4 2.4 Verificatie verklaring...4

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement. Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement. Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2 CO 2 Prestatieladder Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 11 juni 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Carbon Footprint. Masters in Green. Conform ISO 14064-1 7.3. CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Carbon Footprint. Masters in Green. Conform ISO 14064-1 7.3. CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Carbon Footprint Conform ISO 14064-1 7.3 CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def. Rijksstraatweg 69 Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Energie audit verslag 2014. Copier Groep B.V.

Energie audit verslag 2014. Copier Groep B.V. Energie audit verslag 2014 Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 2.A.3 Datum: 30 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. CO 2 -footprint 2012 Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden 4 2.2 Basisjaar 4 2.3 Rapportageperiode

Nadere informatie

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht. CO2-prestatieplan Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl Versie : 2.0 Datum : 24-10-2014 Inleiding Organisatie

Nadere informatie

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013/2014 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. A, maart 2015 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN... 4

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Verantwoording Titel 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie