Perspekt Nieuwsbrief. PREZO: kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg. Nieuw. Jaargang 7 nummer 1 januari 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Perspekt Nieuwsbrief. PREZO: kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg. Nieuw. Jaargang 7 nummer 1 januari 2009"

Transcriptie

1 Perspekt Nieuwsbrief Jaargang 7 nummer 1 januari Nieuw PREZO: kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg 2. Perspekt geaccrediteerd! 3. Vijf jaar Perspekt Ike Westland, directeur Perspekt 4. Chronologie Perspekt Perspekt Perspekt in perspectief Lambert van Nistelrooij, voorzitter bestuur Perspekt 6. Perspectief van betrokkenen Keurmerkhouders en een auditor over Perspekt 7. Proficiat! Felicitaties van ActiZ, LOC-LPR, IGZ, V&VN, voorzitter van het College van Belanghebbenden Perspekt, ZN, Landelijke Stuurgroep Dementerenden en bestuur NPTN 8. En nu weer aan de slag! Plannen voor het komende jaar 9. Colofon Nieuw PREZO: kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg Met PREZO presenteert Perspekt een compleet nieuw kwaliteitssysteem voor de zorg. De naam PREZO is een samenvoeging van PREstaties en ZOrg. Het gaat om een integraal systeem voor de intramurale ouderenzorg en thuiszorg. Uitgangspunt voor de normen voor Verantwoorde Zorg is de kwaliteit van leven. Dit houdt in dat cliënten ondersteund moeten worden om zoveel mogelijk het leven te leiden zoals ze dat zelf willen en gewend zijn. De normen vertegenwoordigen de gemeenschappelijk gedragen visie van organisaties van cliënten, aanbieders en beroepsgroepen. De normen en het bijbehorende kwaliteitskader zijn afgestemd met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. PREZO volgt de structuur van het Kwaliteitskader met het onderscheid tussen pijlers, domeinen en voorwaarden (zie figuur hierboven) en legt een relatie tussen prestaties en bijbehorende indicatoren uit het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. 01 Omslag PREZO is vooral bedoeld als hulpmiddel bij het sturen op Verantwoorde Zorg en de borging daarvan. PREZO gaat niet primair uit van

2 02 processen en structuren, maar van de te leveren prestaties. Dit betekent een omslag van denken en het begin van een nieuwe generatie kwaliteitssystemen. Een systeem dat zowel naast als los van andere kwaliteitssystemen kan worden gebruikt. PREZO is een sturingsinstrument voor bestuurders en managers en een praktisch werkinstrument voor de dagelijkse praktijk van medewerkers. PREZO is daarmee niet alleen een kwaliteitsmanagementsysteem, maar ook een kwaliteitsmedewerkerssysteem. Binnen het kwaliteitssysteem zijn 40 prestaties gedefinieerd, die elk vergezeld gaan van hun eigen toolkit. Daarnaast biedt ook het bijgevoegde zelfevaluatie-instrument een concrete handreiking hoe prestaties te verbeteren zijn. Deze zelfevaluatie kan zowel op organisatie- als op teamniveau worden toegepast. Zorgrelatie Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij de tot de levering van Verantwoorde Zorg komen. De vraag is wat de médewerkers nodig hebben om Verantwoorde Zorg te kunnen leveren. Per prestatie is opgenomen welke activiteiten van medewerkers aan de prestatie kunnen bijdragen. Op deze wijze worden medewerkers zich meer bewust van hun bijdrage aan de kwaliteit van leven van de cliënt. De focus ligt binnen PREZO nadrukkelijk op de zorgrelatie: de relatie tussen cliënt en medewerker. Vervolgens is (pas) de vraag relevant hoe het management hen daarin kan faciliteren. Zo overbrugt PREZO de kloof tussen dagelijkse praktijk en beleid en vergroot het de herkenbaarheid bij medewerkers. Aanbod Vanaf 1 januari 2009 kunnen organisaties zich op basis van PREZO laten certificeren. Veiligheid is een belangrijk thema binnen PREZO en wordt in de PREZOcertificering zwaarder gewogen. Ter ondersteuning organiseert Perspekt informatiebijeenkomsten en trainingen over PREZO. Een instrument waarmee organisaties hun prestaties en indicatorenuitslagen kunnen analyseren is in de maak. Perspekt draagt graag bij aan het (kunnen) voldoen aan de nieuwe standaarden in de zorg en wenst iedereen daar veel succes bij. Perspekt geaccrediteerd! Perspekt heeft met succes het accreditatietraject van de Raad voor Accreditatie doorlopen. De accreditatie voor het Perspekt Bronzen Keurmerk in de zorg bewijst dat het keurmerk vertrouwen geniet en erkend is. Ons accreditatietraject is bedoeld ter ondersteuning van het vertrouwen dat al zoveel klanten in de producten en diensten van Perspekt hebben getoond. Een accreditatie is erop gericht het vertrouwen van de afnemer te bekrachtigen en voorziet daarmee in die behoefte aan zekerheid. De Raad voor Accreditatie (RvA), de enige Nederlandse accreditatieorganisatie op publiek terrein, beoordeelt certificatie-instellingen zoals Perspekt op internationale eisen. Onderscheidend is dat Perspekt in aanmerking komt voor productcertificatie. De meerwaarde hiervan is dat de cliënt van een organisatie met een Perspekt Bronzen Keurmerk de zekerheid heeft dat de zorg- en dienstverlening die hij ontvangt aan een hoge kwaliteitsstandaard voldoet. Onze accreditatie is dus op uitkomsten geënt en past daarmee uitstekend binnen de landelijke ontwikkelingen in relatie tot verantwoorde zorg. Er is sprake van een dubbele accreditatie omdat de erkenning geldt voor Perspekt als organisatie en voor het Perspekt Bronzen Keurmerk. Een prestatie waar Perspekt trots op is! Betrouwbaar en klantgericht Beoordelaars van de RvA hebben een kantooronderzoek bij Perspekt uitgevoerd en woonden twee keer een Perspekt audit bij. Zij waren bijzonder positief over de auditoren van Perspekt. De interviews worden in een prettige sfeer gehouden en men kan de stijl goed aanpassen aan de geïnterviewde, aldus het beoordelingsrapport. Ook staat vermeld dat alle auditoren de nodige ervaring bezitten en hun rol adequaat invullen: Perspekt auditoren voeren de beoordeling op professionele wijze met vakinhoudelijke kennis uit. De conclusie is dat de manier waarop Perspekt audits uitvoert tot een betrouwbaar oordeel leidt. De aanpassing van de criteria met ingangsdatum 1 januari 2009 is volgens de RvA beheerst en zorgvuldig uitgevoerd. Alle belanghebbende partijen zijn bij de totstandkoming van het nieuwe keurmerkschema betrokken geweest. De RvA typeert Perspekt als een zeer klantgerichte organisatie. Een erkenning die motiveert om op de ingeslagen weg door te gaan. In 2009 gaat Perspekt dan ook volop aan de slag met de accreditatie van het nieuwe kwaliteits-systeem PREZO. De RvA toetst Perspekt voortaan jaarlijks, waardoor de onpartijdigheid en deskundigheid van Perspekt ook in de toekomst gegarandeerd is. De nu toegekende accreditatie geldt voor 4 jaar. Vijf jaar Perspekt Ike Westland, directeur Perspekt Perspekt bestaat vijf jaar! Een mijlpaal waar we, via deze jubileumnieuwsbrief, samen met u even bij willen stilstaan. Vijf jaar, waarin veel is gebeurd. Zowel voor de sector als voor Perspekt. Kwaliteit van zorg staat inmiddels nadrukkelijker dan ooit op de agenda. En kwaliteit van zorg komt daarbij steeds meer tot de kern: de normen voor Verantwoorde zorg stellen de uitkomsten voor de cliënt centraal. Perspekt gaat mee in die ontwikkeling en presenteerde daarom in 2008 PREZO (PREstatiemodel ZOrg) aan de stuurgroep Verantwoorde zorg. Zorgorganisaties die aan alle door Perspekt gestelde eisen voldoen krijgen een keurmerk. Deze Gouden, Zilveren en Bronzen Keurmerken van Perspekt maakten in korte tijd naam in de zorgsector. Inmiddels geldt het Perspekt Keurmerk als bewijs dat een organisatie aantoonbaar en actief werkt aan kwaliteit en de cliënt centraal stelt. Ontwikkeling Perspekt ontwikkelde zich de afgelopen jaren in rap tempo tot een begrip in de zorg. De stichting ontwikkelt zich voortdurend verder en verbreedt de scope. Zo is een toetsing ontwikkeld samen met Investors in People en richten we ons ook op specifieke doelgroepen als dementerenden en op palliatieve zorg. In onderstaande chronologie zijn de ontwikkelingen van de afgelopen jaren weergegeven. Het feit dat Perspekt zich nu ook zelf heeft laten toetsen, door de Raad van Accreditatie, vormt een goede basis om de komende vijf jaar op verder te bouwen! Chronologie Perspekt 2003 Oprichting Perspekt in februari 2003 door Arcares, brancheorganisatie verpleging & verzorging en VDB Nederland, beroepsorganisatie voor directies in de zorgsector. Tot 2003 werden de audits in verzorgingsen verpleeghuizen uitgevoerd onder auspiciën van Arcares, VDB Nederland en LOC. Bij een goede beoordeling ontving de organisatie het WoonZorg Kwaliteitslabel. De naam hiervan is in 2003 veranderd in Keurmerk in de Zorg Start Perspekt Gouden en Zilveren Keurmerk in de zorg; eerste uitreikingen in Ontwikkeling van het Bronzen Keurmerk in de zorg, met LOC, Cliënt & Kwaliteit, en vanuit de zorgkantoren aanvankelijk met Achmea, vervolgens ook met CZ Zorgmerk Certificaat, uitvoering van de audits voor particuliere abonnementen / aanvullend gefinancierde wonen-, welzijn- en zorgabonnementen Start pre-audits. Organisaties kunnen zich, voorafgaand aan een audit, laten doorlichten om informatie te krijgen over de kwaliteitsstatus van de organisatie Start Keurmerk Palliatieve Zorg: toets voor High Care Hospices Start audits Bronzen Keurmerk in de zorg Start Gastvrijheidszorg met sterren: kwaliteitscriteria gericht op die elementen in de care en cure die een cliënt het gevoel geven dat hij gast is en ook gastvrij wordt onthaald Start combinatie-audits met Raeflex en INK. Raeflex voert toetsingen uit bij woningcorporaties. Raeflex en Perspekt kunnen een combinatie-audit uitvoeren voor zorgorganisaties die zeer nauw samenwerken met een woningcorporatie. Ook kunnen organisaties zich middels een gezamenlijke INK-Perspekt audit laten toetsen. Een organisatie kan dan zowel in aanmerking komen voor een Perspekt keurmerk als een INK-erkenning(svariant) Ontwikkeling kwaliteitscriteria voor dementiezorg in samenwerking met Alzheimer Nederland Bijdrage aan de ontwikkeling van het CoronaLabel en de intercollegiale toetsing van Corona. De alliantie Corona is een netwerk en franchiselabel ineen Verkenning van mogelijke samenwerking en uitvoering van een pilot met Investors in People (IiP) Omvorming van het College van Deskundigen van Perspekt naar een College van Belanghebbenden. Hierin participeren vertegenwoordigers vanuit onder meer ActiZ, LOC-LPR, Sting, VENVN en ZN Start uitvoering audits in palliatieve units van verpleeghuizen Ontwikkeling kwaliteitssysteem Jong Dementerenden Officiële samenwerking met IiP Lancering PREZO. Aanbieden van PREZO-trainingen met PREZO-kennispartners en ontwikkeling analyseinstrument voor de uitkomsten op basis van de normen voor Verantwoorde zorg Uitreiking van de eerste erkenningen voor dementiezorg, t Groene lintje Uitreiking van het eerste keurmerk Jong Dementerenden. Staatssecretaris J. Bussemaker reikte dit eerste keurmerk uit Eerste audit in Vlaanderen uitgevoerd Externe toets van Perspekt door de Raad voor de Accreditatie. Doorontwikkeling Perspekt Bronzen Keurmerk in de zorg Start PREZO-certificering. 03

3 04 Perspekt in perspectief Lambert van Nistelrooij, voorzitter bestuur Perspekt Sinds de oprichting in 2003 ben ik voorzitter van Perspekt. Gevraagd als iemand van buiten de sector om de onafhankelijkheid van de stichting mede te waarborgen. Maar wel met wel kennis van zaken over de ouderenzorg, opgedaan als gedeputeerde van Noord Brabant en binnen het Dagelijks Bestuur van het Interprovinciaal Overleg voor de zorgsector. Kwaliteit van zorg heeft mij ook altijd geboeid. Ik vind het dan ook een goede zaak dat zorgorganisaties zelf hun verantwoordelijkheid nemen en zich extern laten toetsen. Op die manier maken organisaties zichtbaar wat hun kwaliteit is, en kunnen zij zich van elkaar onderscheiden. Perspekt heeft zich in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld tot de meest ervaren toetsingsorganisatie in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg en zichzelf daarmee stevig op de landelijke kaart gezet. Op een uitzondering na zijn alle geauditeerde organisaties bovendien tevreden met Perspekt. Uit de evaluaties komt naar voren dat organisaties blij zijn met de erkenning in de vorm van een keurmerk - van hun kwaliteit van zorg door een externe instantie. Maar vooral ook dat zij veel waarde hechten aan de spiegel die ze krijgen voorgehouden en de verbeterpunten die uit de audit naar voren komen. Het auditrapport biedt hen een prima handvat voor verdere verbetering van de kwaliteit van zorg. En verbetering van de zorg is precies waar organisaties zich de laatste jaren steeds sterker op richten: ook als blijkt dat men goed is, wil men het nog beter doen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de Keurmerken van Perspekt in de afgelopen jaren een belangrijke impuls hebben gegeven aan de verdere kwaliteitsontwikkeling. En de ontwikkelingen gaan door. Niet alleen met de oplevering van het nieuwe kwaliteitssysteem PREZO, maar ook met de verbreding naar nieuwe doelgroepen en samenwerking met andere organisaties. Een van die organisaties is Investors in People (IiP), dat een internationale erkenning verleent voor effectieve bedrijfsvoering. Iets wat ook in de zorg steeds belangrijker wordt. Een mogelijke integratie van IiP in de beoordelingsschema s van Perspekt is een mooie volgende stap voor Perspekt! Als lid van het Europees Parlement constateer ik dat ook in Europa het kwaliteitsbeleid een steeds prominentere plaats inneemt. Perspekt zelf zette met audits in Vlaanderen onlangs ook de eerste stappen buiten de landsgrenzen. Ik ben ervan overtuigd dat met steun van de Europese Unie een frisse impuls kan worden gegeven aan het kwaliteitsbeleid, ook in de nieuwe lidstaten. Daar zet ik mij van harte voor in! Overzicht Perspekt Keurmerken vanaf 2003 Soort keurmerk Perspekt Gouden Keurmerk in de zorg 62 Perspekt Zilveren Keurmerk in de zorg 124 Perspekt Bronzen Keurmerk in de zorg 426 Zorgmerk Certificaat 12 Keurmerk Palliatieve zorg 9 t Groene lintje 3 Keurmerk Jong Dementerenden 1 Perspectief van betrokkenen Aantal (peildatum 15 december 2008) Christien Baas-Borsje, directeur van Stichting De Wielborgh Behouden van een keurmerk is topsport In één oogopslag zien of een organisatie het goed doet. Dát is de kracht van een keurmerk. Zowel een organisatie als een klant heeft profijt van een keurmerk. Het helpt de klant om te beslissen en de organisatie om zich te onderscheiden van haar concurrenten. Het behalen van een keurmerk is een geweldig resultaat, maar het vervolgens ook te behouden is topsport: je moet er veel voor doen om in vorm te blijven en telkens weer een optimale prestatie te leveren. Stichting de Wielborgh doet dit. Haar vier locaties in Dordrecht hebben allemaal het Perspekt Gouden Keurmerk in de zorg. Zij danken dat aan de enorme inzet en motivatie van alle medewerkers en vrijwilligers, iedere dag weer. Een keurmerk wordt in de zorg steeds belangrijker. Het is het bewijs aan de klant dat er conform diverse eisen wordt gewerkt. Onze locaties worden iedere 3 jaar opnieuw getoetst en dat gebeurt altijd weer in nauwe en al jarenlange plezierige - samenwerking met Stichting Perspekt. Samen gaan we er weer voor! Alle medewerkers en vrijwilligers van Stichting de Wielborgh feliciteren Stichting Perspekt van harte met het vijfjarig bestaan! Anne-Marie van der Linden, directeur/bestuurder Frankelandgroep De klant kan nu een bewuste keuze maken De Frankelandgroep feliciteert Perspekt van harte met dit eerste lustrum! Door het mogelijk te maken om een Gouden, Zilveren of Bronzen Keurmerk in de zorg te behalen, heeft Perspekt de afgelopen jaren een klantbewustwordingsproces op gang gebracht in de zorgwereld. Men is er nu van overtuigd dat je als zorginstelling je kwaliteit moet laten zien en toetsen, zodat de klant een bewuste keuze kan maken. De Frankelandgroep wenst medewerkers, directie en bestuur van Perspekt veel succes! Fotograaf: Freddy Schinkel Henk Foekens lid raad van bestuur IJsselheem Inzicht in de sterke punten en verbeterpunten Woonzorgconcern IJsselheem en Perspekt hebben vanaf het begin een goede band. Bij de oprichting van Perspekt waren wij een van de eerste klanten. Destijds haalde IJsselheem met vier locaties Zilver. Inmiddels zijn we gegroeid en hebben we in 2007 opnieuw meegedaan aan de Perspekt-audit met als resultaat acht Gouden en acht Bronzen Keurmerken. De audits geven ons inzicht in sterke punten en verbeterpunten van de organisatie. De audits genereren veel positieve energie bij cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast zijn de heldere rapportages van de audit van Perspekt prima te gebruiken voor een interne benchmark. Kruisbestuiving tussen de verschillende locaties is hierdoor nu gemeengoed binnen IJsselheem. Ook extern telt het belang van het Keurmerk: voor de aanbesteding WMO, inkoop AWBZ en het voldoen aan de eisen van het zorgkantoor. IJsselheem hoopt deze gouden standaard te kunnen handhaven en wenst Perspekt succes met de verdere ontwikkeling van het Keurmerk. Jan Bakker, voorzitter raad van bestuur Zorgspectrum Het Zand Ook in de toekomst graag blijven spiegelen Het feit dat een organisatie wordt beoordeeld op het geleverde product lijkt tegenwoordig haast vanzelfsprekend. De Perspekt audits met de daaraan gekoppelde Keurmerken zijn landelijk erkend en worden mede gebruikt in onderhandelingen. Perspekt is voor ons hét kwaliteitstoetsende orgaan van Nederland. We feliciteren jullie van harte met jullie vijfjarig jubileum en we blijven graag in de toekomst met jullie spiegelen. Rien Heijboer, directeur SVRZ Perspekt, steeds een stap vooruit! Perspekt is voor SVRZ een bekende partij. Al jaren voeren auditoren van Perspekt audits uit binnen de locaties van SVRZ. Perspekt wil net als SVRZ pro-actief zijn, voorop lopen, maar bovenal, de kwaliteit van zorg in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg naar een nog hoger niveau tillen. De medewerkers van Perspekt doen dit met enthousiasme, inzet en creativiteit. Certificering heeft voor SVRZ een duidelijke meerwaarde: het dwingt je als organisatie om kritisch naar jezelf te kijken, het houdt je scherp. Bovendien hebben de auditoren 05

4 06 een frisse en objectieve blik en kunnen zodoende goed verbeterpunten aanwijzen. Met de komst van PREZO is een kwaliteitssysteem ontstaan dat gericht is op output; een ontwikkeling die past in de huidige tijd. Voor zorgorganisaties een uitdagende manier om te blijven verbeteren. Ton van Gerwen, werkzaam bij SVVE De Archipel, Perspekt auditor De meerwaarde van en voor een auditor in de zorg Bij de uitvoering van de audits ervaar ik het als een voordeel dat ik zelf een zorgachtergrond heb en in een zorgorganisatie werkzaam ben. Het inlevingsvermogen, het begrijpen van processen en de dilemma s daarin en het spreken van de taal van de betrokkenen zijn hiervan enkele voorbeelden. Behalve voor de organisatie die wordt getoetst, is het uitvoeren van een audit ook waardevol voor mij als auditor. Door in andermans keuken te kijken, leer ik continu weer voor mijn eigen organisatie en beoordeel ik steeds opnieuw of zaken beter kunnen. Proficiat! Aad Koster, directeur ActiZ Bijdrage aan kwaliteit van zorg Namens ActiZ wil ik Perspekt feliciteren. Niet alleen vanwege het vijfjarig bestaan, maar ook om de resultaten in die periode. In 2003 is Perspekt opgericht, vanuit de opvatting dat werken aan kwaliteitssystemen een kwaliteitsimpuls voor de sector zou betekenen. Perspekt heeft een breed aanbod ontwikkeld, waar tal van organisaties gebruik van maken: zij hebben hun kwaliteitssysteem laten doorlichten door Perspekt en zijn waar nodig verbetertrajecten gestart. Met de invoering van de norm voor Verantwoorde zorg staan we op een keerpunt in ons denken over kwaliteitssystemen. Het is goed te constateren dat Perspekt daar op anticipeert met een nieuw kwaliteitssysteem, PREZO, dat is gebaseerd op de norm Verantwoorde zorg. Wij spreken de wens uit dat Perspekt daarmee ook in de toekomst een belangrijke bijdrage zal leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg! Yvonne van Gilse, directeur LOC-LPR Verbinding leggen tussen organisatieprocessen en ervaringen van cliënten LOC-LPR feliciteert Perspekt van harte met haar eerste lustrum! Terugkijkend op afgelopen vijf jaar kan ik stellen dat er veel veranderd is in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Van het certificeren van organisatieprocessen is de stap gezet naar het meten van klantervaringen. Perspekt heeft daaraan bijgedragen door samen met Cliënt & Kwaliteit kwaliteitstoetsingen uit te voeren voor het Bronzen Keurmerk. Na de invoering van het Bronzen Keurmerk is door de sector het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg ontwikkeld. Hierbij zijn de klantervaringen en veilige zorg uitgangspunten. Voor Perspekt ligt de uitdaging er naar mijn idee in, om de verbinding te leggen tussen organisatieprocessen en ervaringen van cliënten. Het certificeren van organisatieprocessen leidt niet als vanzelfsprekend tot tevredenheid bij cliënten. Maar het goed op orde hebben van de organisatieprocessen kan hierbij wel voorwaardenscheppend zijn. Jenneke van Veen, hoofdinspecteur Verpleging & chronische zorg Perspekt vijf jaar jong en denkt mee voor de toekomst De stichting Perspekt beoordeelde de afgelopen vijf jaar met veel enthousiasme en passie organisaties op het hebben van een kwaliteitssysteem vooral gericht op managementprocessen. Dit resulteerde vaak in het uitreiken van het Bronzen, Zilveren of Gouden Keurmerk. Na de komst van het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg Verpleeghuis-, Verzorgingshuis- en Thuiszorg, heeft Perspekt niet stilgezeten en PREZO ontwikkeld. Met behulp van een adequate analyse kan een organisatie op basis van zorgprestaties gericht aan verbeteringen werken. Het systeem sluit daarom goed aan bij het Kwaliteitskader. Ik heb veel waardering voor de omslag die Perspekt gemaakt heeft: van denken vanuit randvoorwaarden naar denken vanuit prestaties voor de cliënt! Francis Bolle, senior beleidsadviseur Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) Perspekt biedt ankers en een heldere koers Chishire kat, vroeg Alice. Wil jij mij alstublieft vertellen welke kant ik op moet vanaf hier?. Dat ligt er voornamelijk aan waar jij naartoe wil, zei de kat. Dat kan mij niet schelen, zei Alice. Dan doet het er niet toe welke kant je opgaat, zei de kat. (uit Alice in Wonderland, Lewis Carroll, 1865). Perspekt geeft wél richting en een duidelijke koers. In de wondere wereld van de zorg is Perspekt een baken in een mistig landschap. In stormachtige tijden, waarbij hoge eisen worden gesteld aan kwaliteit en veiligheid en waarin het water soms tot aan de lippen staat, zoeken verzorgenden, verpleegkundigen en zorginstellingen naar duidelijke ankers. Perspekt biedt ankers en een heldere koers. Proficiat! Ton Wentink, voorzitter College van Belanghebbenden Perspekt en hoogleraar kwaliteitsmanagement TIAS Kwaliteitszorg is mensenwerk Perspekt verdient een felicitatie voor haar eerste lustrum. Zij zet zich in voor verbetering van een cliëntgerichte kwaliteit in de gezondheidszorg, met name in de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De kwaliteit van de gezondheidszorg staat hoog op de agenda van alle belanghebbenden. Kwaliteit van zorg en de waarborging ervan bevindt zich in een leerproces van voortdurend verbeteren en vernieuwen om de cliëntwaarde op een hoger niveau te brengen. Perspekt zal hieraan in de komende jaren met veel toewijding haar bijdrage leveren. Samen met partners in het veld van de zorgsector zal Perspekt zich richten op het ontwikkelen van een betekenisvol Keurmerk. Dat keurmerk moet cliënten en hun familie de garantie bieden dat organisaties, met de beschikbare mensen en middelen, optimale kwaliteit aan hun cliënten geven. Deze weg kent geen eindbestemming; het kan altijd beter. Laten we ons ervan bewust zijn dat het de mensen zijn die het moeten doen. Kwaliteitszorg is mensenwerk en daarom verdienen de verzorgenden veel aandacht. Zonder hen raakt de kwaliteit van zorg zoek! Paul van Rooij, manager Zorg Zorgverzekeraars Nederland Zichtbaar maken van kwaliteit Perspekt. Dan denk ik meteen aan het Bronzen Keurmerk. Een geweldig initiatief, dat de kwaliteit en transparantie daarover een enorme impuls heeft gegeven. Een aantal jaren geleden gaven de gezamenlijke zorgverzekeraars zichzelf de opdracht in de aanbestedingstrajecten veel meer focus op de kwaliteit van de zorg te leggen. Dat bleek nog niet zo eenvoudig, want er waren nauwelijks objectieve criteria. We kozen onder meer voor de aanwezigheid van een onafhankelijk getoetst certificaat. Instellingen moeten actief bezig zijn met het monitoren, verbeteren en zichtbaar maken van hun kwaliteit. Perspekt heeft slim ingespeeld op die marktwens. Inmiddels zijn er normen voor verantwoorde zorg, CQ-lijsten, vele Bronzen, Zilveren, Gouden en andere Keurmerken. Het is of het altijd al zo was, maar zonder Perspekt waren we toch niet geweest waar we nu zijn. De tienduizenden huidige en toekomstige zorggebruikers zullen jullie dankbaar zijn. Toos Smulders, namens de Landelijke Stuurgroep Jong Dementerenden Perspekt, gefeliciteerd met het eerste lustrum! Perspekt heeft de afgelopen jaren op het gebied van kwaliteit in de zorg voor veel beweging gezorgd. Ook de Landelijke Stuurgroep Jong Dementerenden zet zich in voor kwaliteitsverbetering. De noodzakelijke zorg voor deze specifieke groep cliënten is uitgewerkt in het Zorgprogramma Jong Dementerenden. Dit heeft tot meer belangstelling en belangrijke verbeteringen voor deze doelgroep geleid. Er kwam een zorgzwaartetoeslag voor deze doelgroep, instellingen instellingen mogen bij nieuwbouw meer ruimte realiseren voor jong dementerenden en er kwamen meer zorgorganisaties met een specifiek zorgaanbod voor jong dementerenden. Om het noodzakelijk geachte kwaliteitsniveau te vertalen naar de dagelijkse praktijk heeft Perspekt in samenwerking met de Landelijke Stuurgroep een kwaliteitssysteem ontwikkeld op basis van het Zorgprogramma Jong Dementerenden. Ook de norm Verantwoorde Zorg is in dit 07

5 systeem meegenomen. Het eerste Keurmerk Jong Dementerenden is eind november 2008 door staatssecretaris mevrouw Bussemaker van het ministerie van VWS uitgereikt! Bestuur NPTN Kwaliteitstoetsing van palliatief terminale zorg Het bestuur van het landelijk Netwerk Palliatieve zorg voor Terminale patiënten Nederland (NPTN) feliciteert Perspekt van harte met haar eerste jubileum. Het NPTN is beheerder van het keurmerk Palliatieve Zorg en vanuit die hoedanigheid samenwerkingspartner van Perspekt. Met zorg voor de zorg en oog voor kwaliteit en transparantie hebben Perspekt en het NPTN samengewerkt en nagedacht over de inhoud en vormgeving van een kwaliteitssysteem op het gebied van palliatief terminale zorg. Perspekt heeft zich vijf jaar geleden als eerste en enige organisatie ingezet voor de kwaliteitstoetsing van deze zorginstellingen. Wij wensen Perspekt nog vele innovatieve jaren toe, waarbij nadrukkelijk de inhoud van de zorgverlening in het kader van klanttevredenheid blijvend aandacht zal blijven krijgen! waarde heeft om naast de palliatieve en dementie schema s - nog meer aandoeningsgerichte kwaliteitssystemen te ontwikkelen. Deze schema s kunnen in de vorm van ketenzorg aangeboden worden. Perspekt wil meer ondersteunende activiteiten ter bevordering van kwaliteitszorg gaan aanbieden. Deze activiteiten hoeven niet per definitie direct aan certificering gekoppeld te zijn. We hopen ook ú (weer) te ontmoeten in de komende tijd! Jenneke van Veen, hoofdinspecteur Verpleging & chronische zorg, neemt 1e exemplaar van PREZO in ontvangst. (links Jenneke van Veen, rechts Ike Westland, directeur Perspekt) 08 En nu weer aan de slag! Perspekt heeft de afgelopen vijf jaar veel gedaan en ontwikkeld. En ook de komende vijf jaar zitten we zeker niet stil. Een greep uit de plannen en activiteiten die voor de komende tijd op de rol staan bij Perspekt: PREZO zal het komende jaar breder worden verspreid. Perspekt onderzoekt met een aantal andere organisaties hoe PREZO naar andere sectoren vertaald kan worden. Perspekt ontwikkelt diverse initiatieven om organisaties nader kennis te laten maken met PREZO en te laten zien hoe dit instrument hen kan ondersteunen bij het sturen op, en borgen van de normen Verantwoorde zorg. Voor organisaties die daar behoefte aan hebben verzorgt Perspekt ook in 2009 trainingen en workshops voor het werken met PREZO. In 2009 is het analyseinstrument klaar waarmee organisaties hun uitkomsten op de Verantwoorde zorg indicatoren kunnen analyseren en daardoor gericht verbeterinitiatieven kunnen nemen. De accreditatie van PREZO staat in 2009 hoog op de agenda. Perspekt is in kaart aan het brengen of het een meer- COLOFON De Perspekt Nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg Datum uitgave: januari 2009 Uitgave: Perspekt, keurmerk in de zorg Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht Postbus 9696, 3506 GR Utrecht Redactie: L. den Hollander E. Verwer Eindredactie: drs. I. Westland Vormgeving: Druk: Finessedruk

Perspekt jaarplan 2014

Perspekt jaarplan 2014 Perspekt jaarplan 2014 Externe versie Inleiding Perspekt is een algemeen erkend en gerespecteerd kwaliteitsinstituut voor het terrein zorg in relatie tot wonen en welzijn. Perspekt wil toonaangevend zijn

Nadere informatie

Uitgave Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg Utrecht, mei 2009

Uitgave Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg Utrecht, mei 2009 Uitgave Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg Utrecht, mei 2009 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Perspekt bronzen keurmerk in de zorg **** ********************** **

Perspekt bronzen keurmerk in de zorg **** ********************** ** Perspekt bronzen keurmerk in de zorg **** ********************** ** Het bronzen keurmerk(traject) is in 2004 in nauwe samenwerking met zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars tot stand

Nadere informatie

Frankelandgroep. Centra voor verzorgd wonen, verpleging en welzijn. www.frankelandgroep.nl

Frankelandgroep. Centra voor verzorgd wonen, verpleging en welzijn. www.frankelandgroep.nl Frankelandgroep Centra voor verzorgd wonen, verpleging en welzijn. www.frankelandgroep.nl Frankeland Specialist in ouderenzorg sinds 1850 Impressies Frankeland tot ongeveer 1970 Impressies Frankeland

Nadere informatie

De gebruiksaanwijzing is vooral bedoeld voor medewerkers die in de praktijk met dit kwaliteitssysteem aan de slag gaan.

De gebruiksaanwijzing is vooral bedoeld voor medewerkers die in de praktijk met dit kwaliteitssysteem aan de slag gaan. Inleiding prezo is het kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (ouderenzorg) dat helpt te sturen op verantwoorde zorg. Het is gebaseerd op de normen voor Verantwoorde zorg.

Nadere informatie

Samen werken aan goede zorg

Samen werken aan goede zorg Nieuw kwaliteitskader verpleeghuiszorg Samen werken aan goede zorg Het is belangrijk dat bewoners van verpleeghuizen goede zorg ontvangen. In het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat wat goede

Nadere informatie

Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Een kwaliteitskader voor zorgaanbieders dat uitgaat van de kwaliteit van bestaan

Nadere informatie

Samenwerken. kwaliteit

Samenwerken. kwaliteit Beter voorkomen Kwaliteitsprogramma preventie Samenwerken Doe mee met aan het landelijke kwaliteitsprogramma kwaliteit Samenwerken aan kwaliteit Het kwaliteitsprogramma Beter voorkomen heeft tot doel de

Nadere informatie

Prestatiegericht werken aan roze zorg

Prestatiegericht werken aan roze zorg Prestatiegericht werken aan roze zorg 27 juni 2013, Symposium Roze Zorg Ietje de Rooij, directeur De Kievitshorst/ de Heikant, De Wever Tilburg Majorie de Been, bestuursondersteuner Perspekt Perspekt Product-

Nadere informatie

Sámen maken we de zorg steeds beter. Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Sámen maken we de zorg steeds beter. Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Sámen maken we de zorg steeds beter Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Een kwaliteitskader voor zorgaanbieders dat uitgaat

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

PREZO VV&T 2014. Kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg. & Verantwoord Ondernemerschap. 2014, Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg

PREZO VV&T 2014. Kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg. & Verantwoord Ondernemerschap. 2014, Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg PREZO VV&T 2014 Kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg & Verantwoord Ondernemerschap PREstatiemodel Zorg Verantwoorde Zorg & Verantwoord ondernemerschap Essentiële kenmerken PREZO VV&T: Prestaties voor

Nadere informatie

Dat de instellingen en evaluatieorganen voldoende kwaliteitsbewustzijn zullen tonen om de verbeterfunctie van de externe kwaliteitszorg

Dat de instellingen en evaluatieorganen voldoende kwaliteitsbewustzijn zullen tonen om de verbeterfunctie van de externe kwaliteitszorg Accreditatie hoger onderwijs Onder welke voorwaarden kan accreditatie in de toekomst een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs. Blijvend succes

Nadere informatie

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering Kies voor CERCAT gecertificeerde catering Uitgave en redactie: Stichting Certificatie Contractcatering, Gorinchem Vormgeving: BURO18 communicatie bv, Gorinchem Fotografie: Henk de Graaf Fotografie, Leiderdorp

Nadere informatie

Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma

Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma Geachte aanwezigen, Hartelijk welkom op ons jaarlijkse seminar Klantgericht Verzekeren. Het Keurmerk viert zijn eerste lustrum. Vijf jaar Keurmerk is

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie

Investors in People. Info van het IiP-blog: http://investorsinpeople.spaces.live.com. 25-4-2008 www.willemscheepers.eu

Investors in People. Info van het IiP-blog: http://investorsinpeople.spaces.live.com. 25-4-2008 www.willemscheepers.eu Investors in People Info van het IiP-blog: http://investorsinpeople.spaces.live.com De plaats van IiP. Greiner & IiP IiP Cyclus. & de O-Meting Investors in People in het Organisatie Model www.willemscheepers.eu

Nadere informatie

KWALITEIT IN DE ZORG bij Stichting Werkt voor Ouderen Vlissingen

KWALITEIT IN DE ZORG bij Stichting Werkt voor Ouderen Vlissingen KWALITEIT IN DE ZORG bij Stichting Werkt voor Ouderen Vlissingen Vlissingen, november 2006 Ineke de Haan, lid website commissie Kwaliteitskring Zeeland Ben van Belzen, Hoofd Personeelszaken en Renate Schubert,

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Inspectie voor de Gezondheidszorg drs. Jenneke van Veen Algemene leden vergadering VGN 27 juni 2006 Hoofdinspecteur Verpleging en chronische zorg www.igz.nl WAT

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Sinds 1 januari 2015 hebben cliënten met een WLZ-indicatie het recht

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht, 14 november 2015 Betreft: AO Kwaliteit verpleeghuiszorg 18 november 2015 Geachte leden, Volgende week voert u een

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Handleiding Audit & Registratie PREZO Roze Zorg. Stichting Perspekt

Handleiding Audit & Registratie PREZO Roze Zorg. Stichting Perspekt Handleiding Audit & Registratie PREZO Roze Zorg Stichting Perspekt Uitgave Stichting Perspekt Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht Postbus 9696, 3506 GR Utrecht Januari 2017, versie 2 Druk De intellectuele eigendomsrechten

Nadere informatie

Vakbekwaamheidseisen Bestuurlijke contracten Wmo 2015 ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk (Kwaliteit)

Vakbekwaamheidseisen Bestuurlijke contracten Wmo 2015 ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk (Kwaliteit) Vakbekwaamheidseisen Bestuurlijke contracten Wmo 2015 ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk (Kwaliteit) Basis De basis ligt in de Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden

veel gestelde vragen en antwoorden De (NEN-EN 15224): veel gestelde vragen en antwoorden Wat is de? Wat beschrijft de? Wat zijn de voordelen van de? Voor wie is de geschikt? De verschillende normen voor zorg en welzijn vergeleken Bent u

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

woonzorg INTEGRALE KWALITEIT OP MAAT VAN DE WOONZORG Annemie Vanden Bussche PREZO ImplementatiePartner

woonzorg INTEGRALE KWALITEIT OP MAAT VAN DE WOONZORG Annemie Vanden Bussche PREZO ImplementatiePartner woonzorg INTEGRALE KWALITEIT OP MAAT VAN DE WOONZORG Annemie Vanden Bussche PREZO ImplementatiePartner 1 geïntegreerd kwaliteitsbeleid (TQM/IKZ) Werken aan de kwaliteit van wat je doet maar wat is kwaliteit?

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Inspectie. Producent. Toeleverancier

Inspectie. Producent. Toeleverancier Geaccrediteerde cleanroom validatie helpt om de betrouwbaarheid van processen te verhogen Inleiding De kwaliteits kritische producenten zoals farmaceuten, ziekenhuizen, semi-conductor industrie e.d., die

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2015 Jaargang 2 nummer 3

Nieuwsbrief December 2015 Jaargang 2 nummer 3 Nieuwsbrief December 2015 Jaargang 2 nummer 3 In dit nummer: Informatie zorgverzekering Contractering voor zorg Cliëntenraad Mededelingen Kerstviering Wat cliënten uit Rijnzicht schrijven over ABC-Zorgcomfort

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

image brochure.indd 1 21-11-2009 21:02:22

image brochure.indd 1 21-11-2009 21:02:22 image brochure.indd 1 21-11-2009 21:02:22 image brochure.indd 2 21-11-2009 21:02:24 Viadicte presenteert zich helder Kwaliteit leveren is een must. Het heeft aandacht op Europees en nationaal niveau. Fouten

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

» 1 Inhoud. 2 Inleiding Over KIGZ Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ. 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties...

» 1 Inhoud. 2 Inleiding Over KIGZ Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ. 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties... » 1 Inhoud 2 Inleiding... 5 3 Over KIGZ... 7 3.1 Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties... 9 5 Verantwoorde zorg... 10 5.1 Benoemen van kwaliteit 6 Hoe

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Keurmerk Christelijke Zorg voor zzp-ers. 1. Inleiding

Keurmerk Christelijke Zorg voor zzp-ers. 1. Inleiding Keurmerk Christelijke Zorg voor zzp-ers 1. Inleiding Ontstaan Voor iedereen die zijn leven wil richten naar de Bijbel als Gods woord is het van belang dat, indien gewenst, zijn hulpverlener diezelfde waarde

Nadere informatie

Kwaliteitgericht? Cliëntgericht!

Kwaliteitgericht? Cliëntgericht! Kwaliteitgericht? Cliëntgericht! 1 Roel Van de Wygaert Stafmedewerker kwaliteit, organisatie, innovatie Projectleider PREZO Woonzorg Zorgnet Vlaanderen rvdw@zorgnetvlaanderen.be 0478/80,06,27 Kwaliteitgericht?-

Nadere informatie

Mensgericht werken. Een nieuwe focus voor iedereen in uw organisatie door een toegankelijke opleiding nieuwe stijl

Mensgericht werken. Een nieuwe focus voor iedereen in uw organisatie door een toegankelijke opleiding nieuwe stijl Mensgericht werken Een nieuwe focus voor iedereen in uw organisatie door een toegankelijke opleiding nieuwe stijl De verandering: met elkaar vanuit een nieuwe focus zorg verlenen Sinds dit jaar is de wetgeving

Nadere informatie

PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP:

PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP: PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP: Hoe maak je die? 1 Passende medezeggenschap: Hoe maak je die? 2012 Colofon Passende medezeggenschap: Hoe maak je die? is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC komt op voor

Nadere informatie

waar de gezondheidszorg op wacht

waar de gezondheidszorg op wacht waar de gezondheidszorg op wacht Inhoudsopgave Aanleidingen en trends Visie op kwaliteit KIGZ Waarom? Inhoudsopgave Aanleidingen en trends Wettelijk historisch perspectief Internationalisering Patiënt

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

ciz (Centrum Indicatiestelling Zorg) Centraal Informatiepunt awbz-zorg (lokaal tarief)

ciz (Centrum Indicatiestelling Zorg) Centraal Informatiepunt awbz-zorg (lokaal tarief) Over de auteur Dr. Joost Naafs is directeur van ViaZorg: een organisatie werkzaam voor de Zeeuwse zorg- en welzijnsinstellingen, op de terreinen Personeel, Arbeid en Organisatie. Hij heeft gedurende een

Nadere informatie

Jaarverslag februari Bas de Greef

Jaarverslag februari Bas de Greef Jaarverslag 2016 12 februari 2017 Bas de Greef Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Meerjarenperspectief... 5 Kwaliteit van zorg... 5 Huisvesting... 5 Financiële stabiliteit...

Nadere informatie

Programma Veiligheid

Programma Veiligheid Programma Veiligheid Verpleging Verzorging Thuiszorg Plan van Aanpak 2008 en verder 22 november 2007 ActiZ, vereniging van zorgondernemers In afstemming en samenwerking met: LOC, Landelijke Organisatie

Nadere informatie

HKZ of ISO? Hoe te kiezen tussen twee goeden?

HKZ of ISO? Hoe te kiezen tussen twee goeden? NAC Stadion Breda, 1 februari 2011 Partner for progress HKZ of ISO? Hoe te kiezen tussen twee goeden? Even voorstellen Drs. Petra van Mastrigt MBA Unit Manager Zorg & Welzijn Frank Berg MBA/MSM Senior

Nadere informatie

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg H an d re ik in g vo o r c l i ën te n r a d e n. w w w. l o c. n l Uitgave: oktober 2017 Het kwaliteitskader is een uitgave van het Zorginstituut Nederland d.d. 13.01.2017

Nadere informatie

Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen. Manon Jansen programmamanager Waardigheid en Trots Ministerie van VWS

Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen. Manon Jansen programmamanager Waardigheid en Trots Ministerie van VWS Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Manon Jansen programmamanager Waardigheid en Trots Ministerie van VWS 1 2 Trends We leven langer We willen zelf ons leven inrichten, stellen meer

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs.

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs. Algemene Rekenkamer BEZORGEN Lange Voorhout 8 Voorzitter van de commissie voor Postbus 20015 de Rijksuitgaven 2500 EA Den Haag T 070 3424344 Binnenhof 4 070 3424130 DEN HAAG e voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Accreditatietraject NVZD Tussenstand

Accreditatietraject NVZD Tussenstand Juni 2013 Accreditatie NVZD-BCZN-VHMZ: tussenstand Besturen is een vak Tussenstand accreditatietraject Bureau NVZD Noordweg Noord 150 3704 JG Zeist Accreditatietraject NVZD Tussenstand Postbus 112 3700

Nadere informatie

Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee)

Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee) Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee) Het experiment regelarm werken in de zorg werd aan alle kanten enthousiast omarmd. Minder regels zou

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Vakbekwaamheidseisen Bestuurlijke contracten Wmo 2015 ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk (Kwaliteit)

Vakbekwaamheidseisen Bestuurlijke contracten Wmo 2015 ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk (Kwaliteit) Vakbekwaamheidseisen Bestuurlijke contracten Wmo 2015 ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk (Kwaliteit) Basis De basis ligt in de Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Accreditaties in de zorg

Accreditaties in de zorg Accreditaties in de zorg toen, nu en in de toekomst 28 november 2014 Kees van Dun, directeur NIAZ Allereerst: Felicitaties aan Maastricht UMC+: 15 jaar NIAZ; Op dit moment 1 van de 7 NIAZ best practices!

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 juni 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 juni 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In 2007 is de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het

Nadere informatie

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Congres Cliëntenraden Waardigheid & Trots Bunnik, 9 oktober 2017 Ingrid Renes en Jolanda van der Heide Zorgkantoor Zilveren Kruis Workshop cliëntenraad en zorginkoop

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 september 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 september 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht Voorzitter Raad van Toezicht Ervaren toezichthouder op kwaliteit en auditeren vanuit een cliëntperspectief Perspekt Perspekt is een kwaliteitsinstituut met expertise op het gebied van certificeren, auditeren

Nadere informatie

Aanmelding deelname Best Practice verpleeghuiszorg

Aanmelding deelname Best Practice verpleeghuiszorg Aanmelding deelname Best Practice verpleeghuiszorg Interne audits vanuit cliëntperspectief; participatie van cliënten en cliëntenraad bij het uitvoeren van interne audits in het primaire proces. Zorggroep

Nadere informatie

Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie?

Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie? Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie? Het gerecht Het resultaat: een Kwaliteitswijzer voor uw organisatie. Een model dat de basis vormt om uw kwaliteitszorg in samenhang opnieuw handen en voeten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie. VS Tekstsuggesties T

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie. VS Tekstsuggesties T Brancheorganisaties Zorg T.a.v. mr. Yvonne C.M.T. van Rooy Postbus 9696 3506 GR Utrecht Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie Zorgbrede VS Tekstsuggesties

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Speech Guus van Montfort, voorzitter ActiZ ActiZ Nazomer borrel 29 augustus 11. Geachte aanwezigen, beste mensen,

Speech Guus van Montfort, voorzitter ActiZ ActiZ Nazomer borrel 29 augustus 11. Geachte aanwezigen, beste mensen, Speech Guus van Montfort, voorzitter ActiZ ActiZ Nazomer borrel 29 augustus 11 Geachte aanwezigen, beste mensen, Ik heet U van harte welkom op deze eerste nazomerborrel van ActiZ. U bent dus allen getuige

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Utrecht, 9 november Geachte heer Van Rijn,

Utrecht, 9 november Geachte heer Van Rijn, Utrecht, 9 november 2014 Geachte heer Van Rijn, De discussie over de kwaliteit van verpleeghuiszorg voeren we in Nederland jaar na jaar. De aangrijpende verhalen van bewoners en mantelzorgers maken steeds

Nadere informatie

Netwerk. Drenthe. Februari 2014 Els van der Veen

Netwerk. Drenthe. Februari 2014 Els van der Veen Netwerk Dementie Drenthe Februari 2014 Els van der Veen Iets vertellen over: 1. Organisatie Zorgbegeleiding/Casemanagement 2. Structuur Netwerk 3. Ontwikkeling Netwerk 4. Gebruik Gino Caseboek 1. Organisatie

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 Utrecht, Mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 1 Inleiding Op 5 december jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Digitale Walvisgeluiden najaar 2010

Digitale Walvisgeluiden najaar 2010 Hoe maken we interne audits effectiever? Er gaat best wat tijd en energie zitten in interne kwaliteitsaudits. Je mag dus verwachten dat het ook wat oplevert. Gelukkig is dat vaak ook wel zo, zeker in de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Ketenzorg dementie Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU Ketenzorg dementie Zvw BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid De kracht van Ben ik tevreden? ligt in het hier en nu. Wensen van cliënten zetten direct aan tot actie. Meten is dus niet alleen weten, maar de start

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie