Perspekt Nieuwsbrief. PREZO: kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg. Nieuw. Jaargang 7 nummer 1 januari 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Perspekt Nieuwsbrief. PREZO: kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg. Nieuw. Jaargang 7 nummer 1 januari 2009"

Transcriptie

1 Perspekt Nieuwsbrief Jaargang 7 nummer 1 januari Nieuw PREZO: kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg 2. Perspekt geaccrediteerd! 3. Vijf jaar Perspekt Ike Westland, directeur Perspekt 4. Chronologie Perspekt Perspekt Perspekt in perspectief Lambert van Nistelrooij, voorzitter bestuur Perspekt 6. Perspectief van betrokkenen Keurmerkhouders en een auditor over Perspekt 7. Proficiat! Felicitaties van ActiZ, LOC-LPR, IGZ, V&VN, voorzitter van het College van Belanghebbenden Perspekt, ZN, Landelijke Stuurgroep Dementerenden en bestuur NPTN 8. En nu weer aan de slag! Plannen voor het komende jaar 9. Colofon Nieuw PREZO: kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg Met PREZO presenteert Perspekt een compleet nieuw kwaliteitssysteem voor de zorg. De naam PREZO is een samenvoeging van PREstaties en ZOrg. Het gaat om een integraal systeem voor de intramurale ouderenzorg en thuiszorg. Uitgangspunt voor de normen voor Verantwoorde Zorg is de kwaliteit van leven. Dit houdt in dat cliënten ondersteund moeten worden om zoveel mogelijk het leven te leiden zoals ze dat zelf willen en gewend zijn. De normen vertegenwoordigen de gemeenschappelijk gedragen visie van organisaties van cliënten, aanbieders en beroepsgroepen. De normen en het bijbehorende kwaliteitskader zijn afgestemd met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. PREZO volgt de structuur van het Kwaliteitskader met het onderscheid tussen pijlers, domeinen en voorwaarden (zie figuur hierboven) en legt een relatie tussen prestaties en bijbehorende indicatoren uit het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. 01 Omslag PREZO is vooral bedoeld als hulpmiddel bij het sturen op Verantwoorde Zorg en de borging daarvan. PREZO gaat niet primair uit van

2 02 processen en structuren, maar van de te leveren prestaties. Dit betekent een omslag van denken en het begin van een nieuwe generatie kwaliteitssystemen. Een systeem dat zowel naast als los van andere kwaliteitssystemen kan worden gebruikt. PREZO is een sturingsinstrument voor bestuurders en managers en een praktisch werkinstrument voor de dagelijkse praktijk van medewerkers. PREZO is daarmee niet alleen een kwaliteitsmanagementsysteem, maar ook een kwaliteitsmedewerkerssysteem. Binnen het kwaliteitssysteem zijn 40 prestaties gedefinieerd, die elk vergezeld gaan van hun eigen toolkit. Daarnaast biedt ook het bijgevoegde zelfevaluatie-instrument een concrete handreiking hoe prestaties te verbeteren zijn. Deze zelfevaluatie kan zowel op organisatie- als op teamniveau worden toegepast. Zorgrelatie Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij de tot de levering van Verantwoorde Zorg komen. De vraag is wat de médewerkers nodig hebben om Verantwoorde Zorg te kunnen leveren. Per prestatie is opgenomen welke activiteiten van medewerkers aan de prestatie kunnen bijdragen. Op deze wijze worden medewerkers zich meer bewust van hun bijdrage aan de kwaliteit van leven van de cliënt. De focus ligt binnen PREZO nadrukkelijk op de zorgrelatie: de relatie tussen cliënt en medewerker. Vervolgens is (pas) de vraag relevant hoe het management hen daarin kan faciliteren. Zo overbrugt PREZO de kloof tussen dagelijkse praktijk en beleid en vergroot het de herkenbaarheid bij medewerkers. Aanbod Vanaf 1 januari 2009 kunnen organisaties zich op basis van PREZO laten certificeren. Veiligheid is een belangrijk thema binnen PREZO en wordt in de PREZOcertificering zwaarder gewogen. Ter ondersteuning organiseert Perspekt informatiebijeenkomsten en trainingen over PREZO. Een instrument waarmee organisaties hun prestaties en indicatorenuitslagen kunnen analyseren is in de maak. Perspekt draagt graag bij aan het (kunnen) voldoen aan de nieuwe standaarden in de zorg en wenst iedereen daar veel succes bij. Perspekt geaccrediteerd! Perspekt heeft met succes het accreditatietraject van de Raad voor Accreditatie doorlopen. De accreditatie voor het Perspekt Bronzen Keurmerk in de zorg bewijst dat het keurmerk vertrouwen geniet en erkend is. Ons accreditatietraject is bedoeld ter ondersteuning van het vertrouwen dat al zoveel klanten in de producten en diensten van Perspekt hebben getoond. Een accreditatie is erop gericht het vertrouwen van de afnemer te bekrachtigen en voorziet daarmee in die behoefte aan zekerheid. De Raad voor Accreditatie (RvA), de enige Nederlandse accreditatieorganisatie op publiek terrein, beoordeelt certificatie-instellingen zoals Perspekt op internationale eisen. Onderscheidend is dat Perspekt in aanmerking komt voor productcertificatie. De meerwaarde hiervan is dat de cliënt van een organisatie met een Perspekt Bronzen Keurmerk de zekerheid heeft dat de zorg- en dienstverlening die hij ontvangt aan een hoge kwaliteitsstandaard voldoet. Onze accreditatie is dus op uitkomsten geënt en past daarmee uitstekend binnen de landelijke ontwikkelingen in relatie tot verantwoorde zorg. Er is sprake van een dubbele accreditatie omdat de erkenning geldt voor Perspekt als organisatie en voor het Perspekt Bronzen Keurmerk. Een prestatie waar Perspekt trots op is! Betrouwbaar en klantgericht Beoordelaars van de RvA hebben een kantooronderzoek bij Perspekt uitgevoerd en woonden twee keer een Perspekt audit bij. Zij waren bijzonder positief over de auditoren van Perspekt. De interviews worden in een prettige sfeer gehouden en men kan de stijl goed aanpassen aan de geïnterviewde, aldus het beoordelingsrapport. Ook staat vermeld dat alle auditoren de nodige ervaring bezitten en hun rol adequaat invullen: Perspekt auditoren voeren de beoordeling op professionele wijze met vakinhoudelijke kennis uit. De conclusie is dat de manier waarop Perspekt audits uitvoert tot een betrouwbaar oordeel leidt. De aanpassing van de criteria met ingangsdatum 1 januari 2009 is volgens de RvA beheerst en zorgvuldig uitgevoerd. Alle belanghebbende partijen zijn bij de totstandkoming van het nieuwe keurmerkschema betrokken geweest. De RvA typeert Perspekt als een zeer klantgerichte organisatie. Een erkenning die motiveert om op de ingeslagen weg door te gaan. In 2009 gaat Perspekt dan ook volop aan de slag met de accreditatie van het nieuwe kwaliteits-systeem PREZO. De RvA toetst Perspekt voortaan jaarlijks, waardoor de onpartijdigheid en deskundigheid van Perspekt ook in de toekomst gegarandeerd is. De nu toegekende accreditatie geldt voor 4 jaar. Vijf jaar Perspekt Ike Westland, directeur Perspekt Perspekt bestaat vijf jaar! Een mijlpaal waar we, via deze jubileumnieuwsbrief, samen met u even bij willen stilstaan. Vijf jaar, waarin veel is gebeurd. Zowel voor de sector als voor Perspekt. Kwaliteit van zorg staat inmiddels nadrukkelijker dan ooit op de agenda. En kwaliteit van zorg komt daarbij steeds meer tot de kern: de normen voor Verantwoorde zorg stellen de uitkomsten voor de cliënt centraal. Perspekt gaat mee in die ontwikkeling en presenteerde daarom in 2008 PREZO (PREstatiemodel ZOrg) aan de stuurgroep Verantwoorde zorg. Zorgorganisaties die aan alle door Perspekt gestelde eisen voldoen krijgen een keurmerk. Deze Gouden, Zilveren en Bronzen Keurmerken van Perspekt maakten in korte tijd naam in de zorgsector. Inmiddels geldt het Perspekt Keurmerk als bewijs dat een organisatie aantoonbaar en actief werkt aan kwaliteit en de cliënt centraal stelt. Ontwikkeling Perspekt ontwikkelde zich de afgelopen jaren in rap tempo tot een begrip in de zorg. De stichting ontwikkelt zich voortdurend verder en verbreedt de scope. Zo is een toetsing ontwikkeld samen met Investors in People en richten we ons ook op specifieke doelgroepen als dementerenden en op palliatieve zorg. In onderstaande chronologie zijn de ontwikkelingen van de afgelopen jaren weergegeven. Het feit dat Perspekt zich nu ook zelf heeft laten toetsen, door de Raad van Accreditatie, vormt een goede basis om de komende vijf jaar op verder te bouwen! Chronologie Perspekt 2003 Oprichting Perspekt in februari 2003 door Arcares, brancheorganisatie verpleging & verzorging en VDB Nederland, beroepsorganisatie voor directies in de zorgsector. Tot 2003 werden de audits in verzorgingsen verpleeghuizen uitgevoerd onder auspiciën van Arcares, VDB Nederland en LOC. Bij een goede beoordeling ontving de organisatie het WoonZorg Kwaliteitslabel. De naam hiervan is in 2003 veranderd in Keurmerk in de Zorg Start Perspekt Gouden en Zilveren Keurmerk in de zorg; eerste uitreikingen in Ontwikkeling van het Bronzen Keurmerk in de zorg, met LOC, Cliënt & Kwaliteit, en vanuit de zorgkantoren aanvankelijk met Achmea, vervolgens ook met CZ Zorgmerk Certificaat, uitvoering van de audits voor particuliere abonnementen / aanvullend gefinancierde wonen-, welzijn- en zorgabonnementen Start pre-audits. Organisaties kunnen zich, voorafgaand aan een audit, laten doorlichten om informatie te krijgen over de kwaliteitsstatus van de organisatie Start Keurmerk Palliatieve Zorg: toets voor High Care Hospices Start audits Bronzen Keurmerk in de zorg Start Gastvrijheidszorg met sterren: kwaliteitscriteria gericht op die elementen in de care en cure die een cliënt het gevoel geven dat hij gast is en ook gastvrij wordt onthaald Start combinatie-audits met Raeflex en INK. Raeflex voert toetsingen uit bij woningcorporaties. Raeflex en Perspekt kunnen een combinatie-audit uitvoeren voor zorgorganisaties die zeer nauw samenwerken met een woningcorporatie. Ook kunnen organisaties zich middels een gezamenlijke INK-Perspekt audit laten toetsen. Een organisatie kan dan zowel in aanmerking komen voor een Perspekt keurmerk als een INK-erkenning(svariant) Ontwikkeling kwaliteitscriteria voor dementiezorg in samenwerking met Alzheimer Nederland Bijdrage aan de ontwikkeling van het CoronaLabel en de intercollegiale toetsing van Corona. De alliantie Corona is een netwerk en franchiselabel ineen Verkenning van mogelijke samenwerking en uitvoering van een pilot met Investors in People (IiP) Omvorming van het College van Deskundigen van Perspekt naar een College van Belanghebbenden. Hierin participeren vertegenwoordigers vanuit onder meer ActiZ, LOC-LPR, Sting, VENVN en ZN Start uitvoering audits in palliatieve units van verpleeghuizen Ontwikkeling kwaliteitssysteem Jong Dementerenden Officiële samenwerking met IiP Lancering PREZO. Aanbieden van PREZO-trainingen met PREZO-kennispartners en ontwikkeling analyseinstrument voor de uitkomsten op basis van de normen voor Verantwoorde zorg Uitreiking van de eerste erkenningen voor dementiezorg, t Groene lintje Uitreiking van het eerste keurmerk Jong Dementerenden. Staatssecretaris J. Bussemaker reikte dit eerste keurmerk uit Eerste audit in Vlaanderen uitgevoerd Externe toets van Perspekt door de Raad voor de Accreditatie. Doorontwikkeling Perspekt Bronzen Keurmerk in de zorg Start PREZO-certificering. 03

3 04 Perspekt in perspectief Lambert van Nistelrooij, voorzitter bestuur Perspekt Sinds de oprichting in 2003 ben ik voorzitter van Perspekt. Gevraagd als iemand van buiten de sector om de onafhankelijkheid van de stichting mede te waarborgen. Maar wel met wel kennis van zaken over de ouderenzorg, opgedaan als gedeputeerde van Noord Brabant en binnen het Dagelijks Bestuur van het Interprovinciaal Overleg voor de zorgsector. Kwaliteit van zorg heeft mij ook altijd geboeid. Ik vind het dan ook een goede zaak dat zorgorganisaties zelf hun verantwoordelijkheid nemen en zich extern laten toetsen. Op die manier maken organisaties zichtbaar wat hun kwaliteit is, en kunnen zij zich van elkaar onderscheiden. Perspekt heeft zich in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld tot de meest ervaren toetsingsorganisatie in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg en zichzelf daarmee stevig op de landelijke kaart gezet. Op een uitzondering na zijn alle geauditeerde organisaties bovendien tevreden met Perspekt. Uit de evaluaties komt naar voren dat organisaties blij zijn met de erkenning in de vorm van een keurmerk - van hun kwaliteit van zorg door een externe instantie. Maar vooral ook dat zij veel waarde hechten aan de spiegel die ze krijgen voorgehouden en de verbeterpunten die uit de audit naar voren komen. Het auditrapport biedt hen een prima handvat voor verdere verbetering van de kwaliteit van zorg. En verbetering van de zorg is precies waar organisaties zich de laatste jaren steeds sterker op richten: ook als blijkt dat men goed is, wil men het nog beter doen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de Keurmerken van Perspekt in de afgelopen jaren een belangrijke impuls hebben gegeven aan de verdere kwaliteitsontwikkeling. En de ontwikkelingen gaan door. Niet alleen met de oplevering van het nieuwe kwaliteitssysteem PREZO, maar ook met de verbreding naar nieuwe doelgroepen en samenwerking met andere organisaties. Een van die organisaties is Investors in People (IiP), dat een internationale erkenning verleent voor effectieve bedrijfsvoering. Iets wat ook in de zorg steeds belangrijker wordt. Een mogelijke integratie van IiP in de beoordelingsschema s van Perspekt is een mooie volgende stap voor Perspekt! Als lid van het Europees Parlement constateer ik dat ook in Europa het kwaliteitsbeleid een steeds prominentere plaats inneemt. Perspekt zelf zette met audits in Vlaanderen onlangs ook de eerste stappen buiten de landsgrenzen. Ik ben ervan overtuigd dat met steun van de Europese Unie een frisse impuls kan worden gegeven aan het kwaliteitsbeleid, ook in de nieuwe lidstaten. Daar zet ik mij van harte voor in! Overzicht Perspekt Keurmerken vanaf 2003 Soort keurmerk Perspekt Gouden Keurmerk in de zorg 62 Perspekt Zilveren Keurmerk in de zorg 124 Perspekt Bronzen Keurmerk in de zorg 426 Zorgmerk Certificaat 12 Keurmerk Palliatieve zorg 9 t Groene lintje 3 Keurmerk Jong Dementerenden 1 Perspectief van betrokkenen Aantal (peildatum 15 december 2008) Christien Baas-Borsje, directeur van Stichting De Wielborgh Behouden van een keurmerk is topsport In één oogopslag zien of een organisatie het goed doet. Dát is de kracht van een keurmerk. Zowel een organisatie als een klant heeft profijt van een keurmerk. Het helpt de klant om te beslissen en de organisatie om zich te onderscheiden van haar concurrenten. Het behalen van een keurmerk is een geweldig resultaat, maar het vervolgens ook te behouden is topsport: je moet er veel voor doen om in vorm te blijven en telkens weer een optimale prestatie te leveren. Stichting de Wielborgh doet dit. Haar vier locaties in Dordrecht hebben allemaal het Perspekt Gouden Keurmerk in de zorg. Zij danken dat aan de enorme inzet en motivatie van alle medewerkers en vrijwilligers, iedere dag weer. Een keurmerk wordt in de zorg steeds belangrijker. Het is het bewijs aan de klant dat er conform diverse eisen wordt gewerkt. Onze locaties worden iedere 3 jaar opnieuw getoetst en dat gebeurt altijd weer in nauwe en al jarenlange plezierige - samenwerking met Stichting Perspekt. Samen gaan we er weer voor! Alle medewerkers en vrijwilligers van Stichting de Wielborgh feliciteren Stichting Perspekt van harte met het vijfjarig bestaan! Anne-Marie van der Linden, directeur/bestuurder Frankelandgroep De klant kan nu een bewuste keuze maken De Frankelandgroep feliciteert Perspekt van harte met dit eerste lustrum! Door het mogelijk te maken om een Gouden, Zilveren of Bronzen Keurmerk in de zorg te behalen, heeft Perspekt de afgelopen jaren een klantbewustwordingsproces op gang gebracht in de zorgwereld. Men is er nu van overtuigd dat je als zorginstelling je kwaliteit moet laten zien en toetsen, zodat de klant een bewuste keuze kan maken. De Frankelandgroep wenst medewerkers, directie en bestuur van Perspekt veel succes! Fotograaf: Freddy Schinkel Henk Foekens lid raad van bestuur IJsselheem Inzicht in de sterke punten en verbeterpunten Woonzorgconcern IJsselheem en Perspekt hebben vanaf het begin een goede band. Bij de oprichting van Perspekt waren wij een van de eerste klanten. Destijds haalde IJsselheem met vier locaties Zilver. Inmiddels zijn we gegroeid en hebben we in 2007 opnieuw meegedaan aan de Perspekt-audit met als resultaat acht Gouden en acht Bronzen Keurmerken. De audits geven ons inzicht in sterke punten en verbeterpunten van de organisatie. De audits genereren veel positieve energie bij cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast zijn de heldere rapportages van de audit van Perspekt prima te gebruiken voor een interne benchmark. Kruisbestuiving tussen de verschillende locaties is hierdoor nu gemeengoed binnen IJsselheem. Ook extern telt het belang van het Keurmerk: voor de aanbesteding WMO, inkoop AWBZ en het voldoen aan de eisen van het zorgkantoor. IJsselheem hoopt deze gouden standaard te kunnen handhaven en wenst Perspekt succes met de verdere ontwikkeling van het Keurmerk. Jan Bakker, voorzitter raad van bestuur Zorgspectrum Het Zand Ook in de toekomst graag blijven spiegelen Het feit dat een organisatie wordt beoordeeld op het geleverde product lijkt tegenwoordig haast vanzelfsprekend. De Perspekt audits met de daaraan gekoppelde Keurmerken zijn landelijk erkend en worden mede gebruikt in onderhandelingen. Perspekt is voor ons hét kwaliteitstoetsende orgaan van Nederland. We feliciteren jullie van harte met jullie vijfjarig jubileum en we blijven graag in de toekomst met jullie spiegelen. Rien Heijboer, directeur SVRZ Perspekt, steeds een stap vooruit! Perspekt is voor SVRZ een bekende partij. Al jaren voeren auditoren van Perspekt audits uit binnen de locaties van SVRZ. Perspekt wil net als SVRZ pro-actief zijn, voorop lopen, maar bovenal, de kwaliteit van zorg in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg naar een nog hoger niveau tillen. De medewerkers van Perspekt doen dit met enthousiasme, inzet en creativiteit. Certificering heeft voor SVRZ een duidelijke meerwaarde: het dwingt je als organisatie om kritisch naar jezelf te kijken, het houdt je scherp. Bovendien hebben de auditoren 05

4 06 een frisse en objectieve blik en kunnen zodoende goed verbeterpunten aanwijzen. Met de komst van PREZO is een kwaliteitssysteem ontstaan dat gericht is op output; een ontwikkeling die past in de huidige tijd. Voor zorgorganisaties een uitdagende manier om te blijven verbeteren. Ton van Gerwen, werkzaam bij SVVE De Archipel, Perspekt auditor De meerwaarde van en voor een auditor in de zorg Bij de uitvoering van de audits ervaar ik het als een voordeel dat ik zelf een zorgachtergrond heb en in een zorgorganisatie werkzaam ben. Het inlevingsvermogen, het begrijpen van processen en de dilemma s daarin en het spreken van de taal van de betrokkenen zijn hiervan enkele voorbeelden. Behalve voor de organisatie die wordt getoetst, is het uitvoeren van een audit ook waardevol voor mij als auditor. Door in andermans keuken te kijken, leer ik continu weer voor mijn eigen organisatie en beoordeel ik steeds opnieuw of zaken beter kunnen. Proficiat! Aad Koster, directeur ActiZ Bijdrage aan kwaliteit van zorg Namens ActiZ wil ik Perspekt feliciteren. Niet alleen vanwege het vijfjarig bestaan, maar ook om de resultaten in die periode. In 2003 is Perspekt opgericht, vanuit de opvatting dat werken aan kwaliteitssystemen een kwaliteitsimpuls voor de sector zou betekenen. Perspekt heeft een breed aanbod ontwikkeld, waar tal van organisaties gebruik van maken: zij hebben hun kwaliteitssysteem laten doorlichten door Perspekt en zijn waar nodig verbetertrajecten gestart. Met de invoering van de norm voor Verantwoorde zorg staan we op een keerpunt in ons denken over kwaliteitssystemen. Het is goed te constateren dat Perspekt daar op anticipeert met een nieuw kwaliteitssysteem, PREZO, dat is gebaseerd op de norm Verantwoorde zorg. Wij spreken de wens uit dat Perspekt daarmee ook in de toekomst een belangrijke bijdrage zal leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg! Yvonne van Gilse, directeur LOC-LPR Verbinding leggen tussen organisatieprocessen en ervaringen van cliënten LOC-LPR feliciteert Perspekt van harte met haar eerste lustrum! Terugkijkend op afgelopen vijf jaar kan ik stellen dat er veel veranderd is in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Van het certificeren van organisatieprocessen is de stap gezet naar het meten van klantervaringen. Perspekt heeft daaraan bijgedragen door samen met Cliënt & Kwaliteit kwaliteitstoetsingen uit te voeren voor het Bronzen Keurmerk. Na de invoering van het Bronzen Keurmerk is door de sector het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg ontwikkeld. Hierbij zijn de klantervaringen en veilige zorg uitgangspunten. Voor Perspekt ligt de uitdaging er naar mijn idee in, om de verbinding te leggen tussen organisatieprocessen en ervaringen van cliënten. Het certificeren van organisatieprocessen leidt niet als vanzelfsprekend tot tevredenheid bij cliënten. Maar het goed op orde hebben van de organisatieprocessen kan hierbij wel voorwaardenscheppend zijn. Jenneke van Veen, hoofdinspecteur Verpleging & chronische zorg Perspekt vijf jaar jong en denkt mee voor de toekomst De stichting Perspekt beoordeelde de afgelopen vijf jaar met veel enthousiasme en passie organisaties op het hebben van een kwaliteitssysteem vooral gericht op managementprocessen. Dit resulteerde vaak in het uitreiken van het Bronzen, Zilveren of Gouden Keurmerk. Na de komst van het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg Verpleeghuis-, Verzorgingshuis- en Thuiszorg, heeft Perspekt niet stilgezeten en PREZO ontwikkeld. Met behulp van een adequate analyse kan een organisatie op basis van zorgprestaties gericht aan verbeteringen werken. Het systeem sluit daarom goed aan bij het Kwaliteitskader. Ik heb veel waardering voor de omslag die Perspekt gemaakt heeft: van denken vanuit randvoorwaarden naar denken vanuit prestaties voor de cliënt! Francis Bolle, senior beleidsadviseur Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) Perspekt biedt ankers en een heldere koers Chishire kat, vroeg Alice. Wil jij mij alstublieft vertellen welke kant ik op moet vanaf hier?. Dat ligt er voornamelijk aan waar jij naartoe wil, zei de kat. Dat kan mij niet schelen, zei Alice. Dan doet het er niet toe welke kant je opgaat, zei de kat. (uit Alice in Wonderland, Lewis Carroll, 1865). Perspekt geeft wél richting en een duidelijke koers. In de wondere wereld van de zorg is Perspekt een baken in een mistig landschap. In stormachtige tijden, waarbij hoge eisen worden gesteld aan kwaliteit en veiligheid en waarin het water soms tot aan de lippen staat, zoeken verzorgenden, verpleegkundigen en zorginstellingen naar duidelijke ankers. Perspekt biedt ankers en een heldere koers. Proficiat! Ton Wentink, voorzitter College van Belanghebbenden Perspekt en hoogleraar kwaliteitsmanagement TIAS Kwaliteitszorg is mensenwerk Perspekt verdient een felicitatie voor haar eerste lustrum. Zij zet zich in voor verbetering van een cliëntgerichte kwaliteit in de gezondheidszorg, met name in de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De kwaliteit van de gezondheidszorg staat hoog op de agenda van alle belanghebbenden. Kwaliteit van zorg en de waarborging ervan bevindt zich in een leerproces van voortdurend verbeteren en vernieuwen om de cliëntwaarde op een hoger niveau te brengen. Perspekt zal hieraan in de komende jaren met veel toewijding haar bijdrage leveren. Samen met partners in het veld van de zorgsector zal Perspekt zich richten op het ontwikkelen van een betekenisvol Keurmerk. Dat keurmerk moet cliënten en hun familie de garantie bieden dat organisaties, met de beschikbare mensen en middelen, optimale kwaliteit aan hun cliënten geven. Deze weg kent geen eindbestemming; het kan altijd beter. Laten we ons ervan bewust zijn dat het de mensen zijn die het moeten doen. Kwaliteitszorg is mensenwerk en daarom verdienen de verzorgenden veel aandacht. Zonder hen raakt de kwaliteit van zorg zoek! Paul van Rooij, manager Zorg Zorgverzekeraars Nederland Zichtbaar maken van kwaliteit Perspekt. Dan denk ik meteen aan het Bronzen Keurmerk. Een geweldig initiatief, dat de kwaliteit en transparantie daarover een enorme impuls heeft gegeven. Een aantal jaren geleden gaven de gezamenlijke zorgverzekeraars zichzelf de opdracht in de aanbestedingstrajecten veel meer focus op de kwaliteit van de zorg te leggen. Dat bleek nog niet zo eenvoudig, want er waren nauwelijks objectieve criteria. We kozen onder meer voor de aanwezigheid van een onafhankelijk getoetst certificaat. Instellingen moeten actief bezig zijn met het monitoren, verbeteren en zichtbaar maken van hun kwaliteit. Perspekt heeft slim ingespeeld op die marktwens. Inmiddels zijn er normen voor verantwoorde zorg, CQ-lijsten, vele Bronzen, Zilveren, Gouden en andere Keurmerken. Het is of het altijd al zo was, maar zonder Perspekt waren we toch niet geweest waar we nu zijn. De tienduizenden huidige en toekomstige zorggebruikers zullen jullie dankbaar zijn. Toos Smulders, namens de Landelijke Stuurgroep Jong Dementerenden Perspekt, gefeliciteerd met het eerste lustrum! Perspekt heeft de afgelopen jaren op het gebied van kwaliteit in de zorg voor veel beweging gezorgd. Ook de Landelijke Stuurgroep Jong Dementerenden zet zich in voor kwaliteitsverbetering. De noodzakelijke zorg voor deze specifieke groep cliënten is uitgewerkt in het Zorgprogramma Jong Dementerenden. Dit heeft tot meer belangstelling en belangrijke verbeteringen voor deze doelgroep geleid. Er kwam een zorgzwaartetoeslag voor deze doelgroep, instellingen instellingen mogen bij nieuwbouw meer ruimte realiseren voor jong dementerenden en er kwamen meer zorgorganisaties met een specifiek zorgaanbod voor jong dementerenden. Om het noodzakelijk geachte kwaliteitsniveau te vertalen naar de dagelijkse praktijk heeft Perspekt in samenwerking met de Landelijke Stuurgroep een kwaliteitssysteem ontwikkeld op basis van het Zorgprogramma Jong Dementerenden. Ook de norm Verantwoorde Zorg is in dit 07

5 systeem meegenomen. Het eerste Keurmerk Jong Dementerenden is eind november 2008 door staatssecretaris mevrouw Bussemaker van het ministerie van VWS uitgereikt! Bestuur NPTN Kwaliteitstoetsing van palliatief terminale zorg Het bestuur van het landelijk Netwerk Palliatieve zorg voor Terminale patiënten Nederland (NPTN) feliciteert Perspekt van harte met haar eerste jubileum. Het NPTN is beheerder van het keurmerk Palliatieve Zorg en vanuit die hoedanigheid samenwerkingspartner van Perspekt. Met zorg voor de zorg en oog voor kwaliteit en transparantie hebben Perspekt en het NPTN samengewerkt en nagedacht over de inhoud en vormgeving van een kwaliteitssysteem op het gebied van palliatief terminale zorg. Perspekt heeft zich vijf jaar geleden als eerste en enige organisatie ingezet voor de kwaliteitstoetsing van deze zorginstellingen. Wij wensen Perspekt nog vele innovatieve jaren toe, waarbij nadrukkelijk de inhoud van de zorgverlening in het kader van klanttevredenheid blijvend aandacht zal blijven krijgen! waarde heeft om naast de palliatieve en dementie schema s - nog meer aandoeningsgerichte kwaliteitssystemen te ontwikkelen. Deze schema s kunnen in de vorm van ketenzorg aangeboden worden. Perspekt wil meer ondersteunende activiteiten ter bevordering van kwaliteitszorg gaan aanbieden. Deze activiteiten hoeven niet per definitie direct aan certificering gekoppeld te zijn. We hopen ook ú (weer) te ontmoeten in de komende tijd! Jenneke van Veen, hoofdinspecteur Verpleging & chronische zorg, neemt 1e exemplaar van PREZO in ontvangst. (links Jenneke van Veen, rechts Ike Westland, directeur Perspekt) 08 En nu weer aan de slag! Perspekt heeft de afgelopen vijf jaar veel gedaan en ontwikkeld. En ook de komende vijf jaar zitten we zeker niet stil. Een greep uit de plannen en activiteiten die voor de komende tijd op de rol staan bij Perspekt: PREZO zal het komende jaar breder worden verspreid. Perspekt onderzoekt met een aantal andere organisaties hoe PREZO naar andere sectoren vertaald kan worden. Perspekt ontwikkelt diverse initiatieven om organisaties nader kennis te laten maken met PREZO en te laten zien hoe dit instrument hen kan ondersteunen bij het sturen op, en borgen van de normen Verantwoorde zorg. Voor organisaties die daar behoefte aan hebben verzorgt Perspekt ook in 2009 trainingen en workshops voor het werken met PREZO. In 2009 is het analyseinstrument klaar waarmee organisaties hun uitkomsten op de Verantwoorde zorg indicatoren kunnen analyseren en daardoor gericht verbeterinitiatieven kunnen nemen. De accreditatie van PREZO staat in 2009 hoog op de agenda. Perspekt is in kaart aan het brengen of het een meer- COLOFON De Perspekt Nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg Datum uitgave: januari 2009 Uitgave: Perspekt, keurmerk in de zorg Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht Postbus 9696, 3506 GR Utrecht Redactie: L. den Hollander E. Verwer Eindredactie: drs. I. Westland Vormgeving: Druk: Finessedruk

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens...

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... Barry Popma Rob van de Ven MBA-Health 2010-2012 Erasmus CMDZ INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 6 HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Werk veilig met VMS Zorg!

Werk veilig met VMS Zorg! Werk veilig met VMS Zorg! Het landelijke systeem voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen Leiderschap in veiligheid Betrokkenheid van patiënten Duidelijke verantwoordelijkheden Veilige communicatie Inzicht

Nadere informatie

e-awareness in de care: van weten naar doen

e-awareness in de care: van weten naar doen e-awareness in de care: van weten naar doen Colofon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010 Teksten interviews: Inge Heuff, Heuff Schrijft Eindredactie: Ewoud Nysingh, Nysingh Communicatie

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Espria Jaarverslag 2012

Espria Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Espria Jaarverslag 2012 Inhoud 1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 5.3 1 2 3 Voorwoord Profiel van het concern Algemene identificatiegegevens Structuur

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Visie op kwaliteit. Samenwerken voor de verzekerde

Visie op kwaliteit. Samenwerken voor de verzekerde Samenwerken voor de verzekerde juni 2011 Samenwerken voor de verzekerde 2-3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Visie op kwaliteit 5 2.1 Waarom een gezamenlijke visie op kwaliteit? 5 2.2 De definitie en scope

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vakkundig schakelen. Jaarverslag 2007

Vakkundig schakelen. Jaarverslag 2007 Vakkundig schakelen Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Vakkundig schakelen 5 Winter 7 Een zelfstandig begin in Nederland 8 Veilige omgeving 10 Lente 13 Capaciteit als uitdaging 14 Snel voorbereid op een grote

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

De vijf waarden van Rivas

De vijf waarden van Rivas De vijf waarden van Rivas De toekomst is gisteren begonnen Er is veel gebeurd sinds diverse regionale zorgverleners, huisartsen en medisch specialisten elkaar in 1994 opzochten om met enige regelmaat van

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

september 2009 Nummer 3 Magazine Ed Nijpels: maatschappelijk essentieel' Kiwa eerste met technology: Foto: Chris Pennarts

september 2009 Nummer 3 Magazine Ed Nijpels: maatschappelijk essentieel' Kiwa eerste met technology: Foto: Chris Pennarts september 2009 Nummer 3 Magazine Ed Nijpels: 'certificering maatschappelijk essentieel' Kiwa eerste met CSR-certificatie Kiwa Gas technology: 80 jaar gaskennis Foto: Chris Pennarts COLUMN Corporate Social

Nadere informatie

Inhoud 3. Voorwoord 4

Inhoud 3. Voorwoord 4 Compilatie van de resultaten tot juni 2011 Inhoud 3 Voorwoord 4 Cliënt centraal BrabantZorg op het snijvlak van klant en medewerker 7 Vanboeijen verlegt regie naar locatie 8 Birkhoven Zorggoed betrekt

Nadere informatie

Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden

Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden Utrecht, mei 2012 Gv169/document2 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Lessen Welzijn

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Zonder Regels

Evaluatie Zorg Zonder Regels Publieksversie Evaluatie Zorg Zonder Regels Een uitzondering op de regel Inhoud Voorwoord... 3 Zorg Zonder Regels: werken aan betere ouderenzorg... 4 Samenvatting... 6 Aanleiding... 9 Deelnemende afdelingen...

Nadere informatie