Voorwoord. Noordwijk, 9 december Sandra Strunk John Franck Directie Arbo Concern BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Noordwijk, 9 december 2014. Sandra Strunk John Franck Directie Arbo Concern BV"

Transcriptie

1 MVO Jaarplan 2015

2 Voorwoord. Onze medewerkers zijn elke dag bezig zich voor de volle 100% in te zetten voor onze klanten. Samen met onze klanten en onze partners in de keten proberen wij te werken aan een veilige, leefbare en vooral schone omgeving. Als moderne organisatie, opgericht in 1996, zijn wij dat aan onze omgeving en aan de jeugd van de toekomst verplicht. Dat vormt het fundament waarop wij zijn gebouwd. Arbo Concern geeft de tweede keer een MVO jaarverslag uit. Met behulp van dit jaarverslag willen wij met u communiceren waar wij voor staan en de weg die wij nog willen gaan om ons in te zetten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kunnen wij niet alleen. Daarom zullen wij alle spelers in onze keten vragen om ons te helpen en mee te denken om te verbeteren in het verantwoord en duurzaam acteren in de omgeving waarin wij wonen en werken. Wij zijn er van overtuigd dat wij de plicht hebben om te werken aan een schonere omgeving waar de medewerkers van morgen prettig in kunnen leven. Noordwijk, 9 december 2014 Sandra Strunk John Franck Directie Arbo Concern BV Wij zijn in 2011 lid geworden van MVO Nederland om als partner samen te werken en om zo onze MVO-activiteiten tot een duurzaam geheel te maken.

3 Inhoudsopgave. 1. Definitie MVO en ons MVO-beleid. 2. Behoorlijk bestuur. 3. Arbeidsomstandigheden. 4. Milieu & Inkoop. Sandra Strunk, Operationeel Directeur Arbo Concern BV: Het verwondert mij in hoge mate om te merken hoeveel Arbo Concern eigenlijk al doet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Daar zijn we trots op. John Franck, Commercieel Directeur Arbo Concern BV: Eigenlijk is er maar één ding nóg mooier dan ondernemen. En dat is duurzaam ondernemen. Of zo u wilt: maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo werkt Arbo Concern aan mooie cijfers op de lange termijn. Cijfers die niet alleen goed zijn voor onze onderneming, maar ook voor milieu en de maatschappij. Duurzaam ondernemen versterkt bovendien onze concurrentiepositie. Zo snijdt het mes aan twee kanten. bovendien onze concurrentiepositie -

4 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Visie. Arbo Concern BV onderschrijft de definitie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waarin wordt gesteld dat naast het streven naar winst (PROFIT) ook rekening dient te worden gehouden met het effect van ons handelen met betrekking tot het milieu (PLANET) en dat wij zowel binnen als buiten ons bedrijf rekening dienen te houden met de menselijke aspecten (PEOPLE). Wij proberen de juiste balans te vinden tussen people, planet en profit. De juiste balans vinden tussen people, planet & profit." Onze huidige omgeving verwacht dat wij meer verantwoordelijkheid nemen voor de rol die wij spelen bij vraagstukken van klimaatverandering, Energieschaarste, diversiteit en gezondheid. Arbo Concern is zich al vele jaren bewust van de noodzaak van goed werkgeverschap en zorg voor het milieu. Wij hebben de ambitie om met innoverende initiatieven voortdurend ons MVO-beleid te verbreden en te verbeteren. MVO staat vandaag de dag veelvuldig in de belangstelling en in onze maatschappij wordt de vraag naar duurzaamheid gelukkig steeds groter.

5 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De Pijlers van ons MVO-beleid. BASIS MVO PIJLERS: Behoorlijk Bestuur Arbeidsomstandigheden Milieu Klantbelangen Maatschappelijke Betrokkenheid Mensenrechten Eerlijk zakendoen MVO PIJLERS ARBO CONCERN 2015: Klantbelangen Behoorlijk Bestuur Eerlijk zakendoen Aangezien Arbo Concern werkt volgens de laatste certificerings-eisen, wordt ook dit verslag opgesteld conform de geldende richtlijnen. Bij het maken van dit verslag zijn wij geïnspireerd door de ISO normering met de zeven kernonderwerpen. Deze onderwerpen komen in dit verslag aan bod, opdat onze werkwijze u volledig duidelijk wordt. Met het conformeren aan deze zeven kernonderwerpen, probeert Arbo Concern zich in te zetten voor de omgeving waarin wij leven. In 2012 hebben wij onze MVO pijlers in eerste instantie gericht op Klantbelangen, Milieu en Maatschappelijke betrokkenheid. In 2015 zal Arbo Concern haar MVO beleid specifiek richten op Milieu, Behoorlijk Bestuur en Arbeidsomstandigheden. Gerealiseerde doelen : Herziening Aircosystemen Vervangen servers door energiezuinige systemen Digitaliseringsysteem geïmplementeerd Aandacht voor ergonomische bedieningsapparatuur (o.a. muis)

6 1. Behoorlijk Bestuur. Visie. Binnen een organisatie is er een leidinggevend team nodig om besluiten te nemen en te zorgen dat deze worden uitgevoerd. Het team dat zich hiermee bezig houdt is daarom ook verantwoordelijk voor het beleid dat gevoerd wordt ten opzichte van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De leidinggevende organisatie binnen Arbo Concern zorgt dat zij op de hoogte blijft van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van zowel aansprakelijk-heid, ethisch gedrag als het voldoen aan de weten regelgeving. Door de doelen helder vast te leggen wordt het nemen van besluiten conform onze MVO-richtlijnen vereenvoudigd en aangemoedigd. Visie Wij hebben een duidelijke visie: Kwaliteit leveren en onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Arbo Concern wordt gevormd door gemotiveerde vakkundige mensen die zich realiseren dat wij daadwerkelijk mensenwerk leveren. Persoonlijke aandacht staat bij ons hoog in het vaandel. Het werk wordt uitgevoerd door de mensen die het bedrijf maken en op de kaart zetten. Daarom is niet alleen een gerichte individuele aanpak op de klant van toepassing, maar ook op de medewerker en leverancier. Zo denkt iedereen in de keten aan elkaar en vindt men het een prettige zaak met of bij Arbo Concern samen te werken naar een mooi, kwalitatief goed en duurzaam resultaat. -

7 2. Behoorlijk Bestuur. Borging MVO & Kwaliteit. Lidmaatschap MVO-Nederland Arbo Concern is sinds 2011 lid van MVO-Nederland. Zo blijft het bedrijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied binnen en buiten haar branche. Certificering Arbo Concern BV is door Lloyd s Register Quality Assurance geëvalueerd en goedgekeurd ten aanzien van het voeren van haar kwaliteitsmanagementsysteem: NEN-EN-ISO 9001:2008

8 3. Behoorlijk Bestuur. Goede doelen. Maatschappelijk betrokken Arbo Concern staat midden in de samenleving en is zich bewust van haar verantwoordelijkheden in de omgeving. Het bedrijf steunt jaarlijks projecten op lokaal en internationaal niveau. In sommige gevallen gaat het daarbij om financiële ondersteuning, in andere gevallen om de inzet van medewerkers. Afgelopen jaar heeft Arbo Concern onder andere een bijdrage geleverd aan de volgende bedrijven: Genootschap Oud-Noordwijk Stichting De Vrienden Van Liberale Kring Noordwijk Lions afdeling Noordwijk Stichting Gehandicaptenhulp Marokko Morgenster Children Centre Mombasa Kenia Deelname bestuur Poortwachtercentrum Hollandsmidden Aandacht Maatschappelijk Betrokkenheid 2015: Lions deelname en sponsoring Samenloop voor hoop RopaRun 2015

9 3. Arbeidsomstandigheden. Veilige & Gezonde Werkplek. Natuurlijk staat op dit punt de medewerker van Arbo Concern centraal! Arbo Concern werkt met een duidelijk beleid aan een goed werkklimaat en individuele ontwikkelingsmogelijkheden. Wij investeren continu in verbeteringen van veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers, klanten en ketenpartners. Arbo Concern streeft ook in de toekomst naar duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Om het werkklimaat op een zo hoog mogelijk peil te houden staan de volgende waarden bij Arbo Concern hoog in het vaandel: Arbo Concern besteed continu aandacht aan arbeidsomstandigheden waarbij structureel wordt gekeken naar de meest ergonomisch verantwoorde werkmethoden. Gezonde werkplek Arbo Concern heeft zijn verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige en gezonde werkplek en naleving van de Arbo wetgeving. Vorig jaar zijn alle bureaus vervangen voor instelbare bureaus en zijn de bureaustoelen omgewisseld voor NEN-EN-1335 stoelen. Dit jaar wordt aandacht besteed aan verlichting & luchtklimaat. Tijdige en juiste verloning Duidelijke bevoegdheden & verantwoordelijkheden Individuele ontwikkeling Goede werksfeer Het hebben van een divers personeelsbestand Veiligheid op het werk In het kader van de veiligheid eist de Arbowetgeving dat Arbo Concern een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) maakt en daarmee maatregelen treft. Eenmaal per vier jaar voert Arbo Concern deze RI&E uit. Dit jaar zal de RI&E worden vernieuwd & getoetst.

10 3. Arbeidsomstandigheden. Ontwikkeling Medewerkers. Duidelijke bevoegdheden en Verantwoordelijkheden Duidelijkheid geeft de medewerkers helderheid. Vandaar dat ook dit jaar wederom aandacht wordt besteed aan het duidelijk vastleggen van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De operationeel manager heeft deze taak op zich genomen en zal dit ook in 2015 voortzetten. Individuele ontwikkeling Stilstaan demotiveert vandaar dat Arbo Concern veel aandacht besteedt aan de ontwikkeling van haar personeel. En dit proces snijdt aan twee kanten; het motiveert en verbetert de kwaliteit van onze dienstverlening! Ook in 2015 zal hieraan veel aandacht worden besteed: individueel opgestelde POP s (persoonlijk ontwikkelingsplan) worden geëvalueerd en uitgevoerd (o.a. externe trainingen, studies, inzet van coaches). Tevens wordt in 2015 wederom maandelijks groepstrainingen gegeven waarvoor professionals worden ingehuurd. Aandacht Arbeidsomstandigheden 2015: Verlichting hoofdkantoor (o.a. raamfolie) Klimaatonderzoek hoofdkantoor & aanpassingen Herzien van de huidige RI&E Aandacht aan cultuur en werkplezier binnen Arbo Concern Individuele ontwikkeling: POP met de medewerkers opstellen en groepstrainingen plannen

11 4. Milieu & Inkoop. Visie. Arbo Concern is zich bewust van haar maatschappelijke betrokkenheid in het kader van milieuvraagstukken. Wij lopen niet voor deze verantwoordelijkheid weg. Wij hebben respect voor onze leefomgeving en gaan efficiënt om met energie en benodigde materialen om zo de belasting van het milieu te verminderen. Wij zetten onze dienstverlening en processen zo efficiënt mogelijk in waardoor de eco-footprint van ons bedrijf en van onze mensen kleiner wordt. Wij streven naar verlaging van de milieubelasting door vermindering in emissies, energieverbruik, materiaalverbruik en afval te realiseren. Inkoop Arbo Concern is een kostenbewust bedrijf en vanuit dat oogpunt hebben wij een inkoopbeleid dat winstgerichtheid en kwaliteit probeert te combineren en in toenemende mate koppelt aan duurzaamheid. Dit alles doen wij in overleg met onze ketenpartners, zoals bijvoorbeeld de leveranciers en onderaannemers. MVO Partners Arbo Concern kiest bewust voor partners die een maatschappelijk verantwoord beleid voeren en waarmee de minimaal vereiste criteria van duurzaamheid worden besproken om te werken aan verbeteringen die bijdragen aan een duurzamere werk- en leefomgeving.

12 5. Milieu en Inkoop. Energie & Verbruik. Energie Arbo Concern heeft in 2012 diverse aanpassingen in en aan de kantoren doorgevoerd waardoor het energieverbruik aanzienlijk is gedaald: LED Schermen, energiezuinige PC s en installeren van regenereer Aircosystemen (koelen en verwarmen). Dit jaar wordt aandacht geschonken aan de verlichting: installeren van LED-TL verlichting. Tevens worden de mogelijkheden voor zonne-energie bekeken. Verbruik Arbo Concern is een dienstverlenend bedrijf. Het proces kenmerkt zich door het veelvuldige verbruik van papier en toner. Om het verbruik van papier en toner te verlagen zal Arbo Concern zich dit jaar zich gaan richten op een digitaal archief zodat documenten zo min mogelijk worden uitgeprint. Milieu & Kostenreductie Verminderen van verbruik aan energie en kantoorbenodigdheden snijdt aan twee kanten. Het bespaart ons milieu en zorgt voor lagere kosten. Aandacht Milieu en Verbruik 2015: Digitaliseren Uitschakelen machines bij geen gebruik Installatie Zonne-energie panelen

13 Arbo Concern BV s-gravendijckseweg CZ Noordwijk Tel (071) Fax (071)

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

MVO profiel Inter Visual Systems

MVO profiel Inter Visual Systems MVO profiel Inter Visual Systems Maart 2010 Versie 1 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. People... 4 2.1 Mission statement... 4 2.2 Personeelsbeleid... 4 2.3 Personeelsbestand... 4 2.4 Personeelsbehoud... 4

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Voorwoord Sinds de oprichting van de onderneming in 1972 staat Hulskamp bekend om haar vooruitstrevendheid. De kwaliteit van de geboden dienstverlening,

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de Hotels van Oranje. De Hotels van Oranje gaan Groen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de Hotels van Oranje. De Hotels van Oranje gaan Groen Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de Hotels van Oranje De Hotels van Oranje gaan Groen Voorwoord Maatschappelijk verantwoord ondernemen, oftewel MVO, is steeds moeilijker weg te denken binnen

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2014

Maatschappelijk jaarverslag 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2014 STB Specialist in klimaattechniek Eindhoven Houten 088 266 00 00 Leemkuil 11 Ringveste 13 info@stb.eu Postbus 9712 Postbus 317 5602 LS Eindhoven 3990 GC Houten www.stb.eu

Nadere informatie

MVO Verslag 2012 Een beschrijving hoe wij invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. M.J. van Riel

MVO Verslag 2012 Een beschrijving hoe wij invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. M.J. van Riel MVO Verslag 2012 Een beschrijving hoe wij invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen M.J. van Riel 1 Inhoudsopgave Titel Pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Milieu Introductie Gebouwen Groene

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Zelfverklaring MVO 2013. Lamme Textielbeheer Verantwoord ondernemen

Zelfverklaring MVO 2013. Lamme Textielbeheer Verantwoord ondernemen Zelfverklaring MVO 2013 Lamme Textielbeheer Verantwoord ondernemen Geschreven: Juni juli 2013 INLEIDING 1. WIE ZIJN WIJ De laatste jaren is de term maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) steeds bekender

Nadere informatie

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OBT bv, juni 2015 De cijfers van dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en kwaliteits management systemen van de twee OBT bedrijven in Den Haag en Leiden. Beide

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2012 - Maart 2013. MVO-jaarverslag

MVO-jaarverslag 2012 - Maart 2013. MVO-jaarverslag MVO-jaarverslag 2012 - Maart 2013 MVO-jaarverslag 2012 Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

1. Wat is duurzaam ondernemen?

1. Wat is duurzaam ondernemen? Duurzaam ondernemen Inleiding Banken, overheden en grote bedrijven. Ze doen allemaal aan duurzaam ondernemen, ook wel genoemd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het midden- en kleinbedrijf blijft

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

Goede voorbeelden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Goede voorbeelden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen Goede voorbeelden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen Een brochure met goede voorbeelden over maatschappelijk verantwoord ondernemen uit het BRABO-netwerk van COS Brabant. Voor meer

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Volgens de internationale richtlijn ISO 26000 In het kader van de NEN NPR 9026 Praktijknorm voor zelfverklaring ISO 26000 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

MVO JAARVERSLAG 2014. Inhoudsopgave. MVO Visie en beleid. MVO Ontwikkeling. Over De Haan. De Sociale Haan. De Groene Haan

MVO JAARVERSLAG 2014. Inhoudsopgave. MVO Visie en beleid. MVO Ontwikkeling. Over De Haan. De Sociale Haan. De Groene Haan MVO JAARVERSLAG Wij geloven dat elk bedrijf een belangrijke rol heeft in het socialer en duurzamer maken van onze samenleving. Dit hoeft helemaal niet ten koste te gaan van de lange termijn financiële

Nadere informatie

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 MVO ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 INHOUD 3 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke doelstellingen 6 Hoofdstuk 3: Profiel 6 3.1. De organisatie ANWB 9 3.2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

RAPPORTAGE BREEAM & MVO

RAPPORTAGE BREEAM & MVO RAPPORTAGE BREEAM & MVO Onderzoek in opdracht van de Dutch Green Building Council Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: MVO en BREEAM kunnen elkaar versterken 4 Voortdurend vinger aan pols 4 MVO 4 BREEAM en

Nadere informatie

Groeien naar meer waarde

Groeien naar meer waarde Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Versie 1.1 (04-11-2014) Groeien naar

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN 16001... 4 EISEN VANUIT DE PRESTATIELADDER...

Nadere informatie

ISO 26000. zelfverklaring maart 2015

ISO 26000. zelfverklaring maart 2015 ISO 26000 zelfverklaring maart 2015 Inhoudsopgave 2 1 Introductie Maasveste Berben Bouw 3 2 Stakeholder analyse 4 3 De 7 MVO principes, normen en waarden 6 4 MVO in de praktijk bij Maasveste Berben Bouw

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie