Welkom op deze presentatie: Centrale distributiesystemen voor medische gassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom op deze presentatie: Centrale distributiesystemen voor medische gassen"

Transcriptie

1 Welkom op deze presentatie: Centrale distributiesystemen voor medische gassen Voorstelrondje:

2 Huishoudelijke mededelingen Ringtones uit a.u.b. Vragen tussendoor mag gerust! of heeft u nu al een vraag?

3 Waar we het over gaan hebben Niet over techniek en specifieke producten ( producttraining). Wèl over veiligheid, betrouwbaarheid, risico s en valkuilen! Bronvermelding: Niets in deze workshop is zelf bedacht of anderzijds weergegeven dan de werkelijkheid. De inhoud is gebaseerd op feiten en is meetbaar en controleerbaar!

4 Aandachtspunten Weten waar het bij MG-installaties om gaat welke wetten, regels en richtlijnen van toepassing zijn; welke de daarbij vereiste bekwaamheden zijn; welke de veelal onzichtbare risico s zijn en hoe deze te beperken; welke de controle- en beheerstools zijn m.b.t. ontwerp- en realisatietrajecten; wie waarvoor verantwoordelijk is (multidisciplinair); waar het kwaliteitszorgsysteem v/d instelling in moet voorzien worden; wat de juiste en volledige leveringsomvang is v/e MG-installatie conform de norm informatie aan management en bestuur. Input geven voor budgettering m.b.t. aanschaf, exploitatie en instandhouding MG-installaties;

5 MAAR EERST IETS OVER HEYER

6 Heyer Centrale distributiesystemen voor medische gassen

7 Heyer in het kort : Als specialist voor centrale distributiesystemen voor medische gassen in ziekenhuizen, laboratoria en privé praktijken zijn wij marktleider in België; Landelijk actief, centraal gelegen en autonoom Aantoonbaar goed vakmanschap ; Gecertificeerd overeenkomstig de EU Richtlijn Medische Apparatuur 93/42/EG (een must in deze branche); Bevoegd om installaties te keuren en te certificeren (auditen en aanbrengen v/d CE-markering ); Monteurs gecertificeerd op persoonlijke titel (EN EN = proefnorm hardsolderen medische installaties); Integraal kwaliteitsmanagementsysteem welke voldoet aan de norm ISO 9001: VCA** 2008/05;(in eindfase) Kenniscentrum, advies- en inspectiebureau.

8 Onze dienstverlening Partnerschap & aantoonbaar vakmanschap (gecontroleerde processen & procedures = zeggen wat wij doen & doen wat wij zeggen ); Ontwerp en realisatie van veilige en betrouwbare installaties; Bieden van best fit oplossingen en diensten; Levering hoogwaardige Heyer-apparatuur; Optimaliseren en normwaardig maken van bestaande infrastructuren; Beheer & onderhoud conform de EN-ISO ; KB 79 Inspectie, validatie en CE-certificering van MG-installaties; Pre-scan, advies en opzet kwaliteitssysteem MG ( *RI&E en **PvA ) ; Metingen als farmacopee, etc.; Training & instructie. Voetnoot ( * ) : RI&E = Risico inventarisatie en evaluatie. Voetnoot ( ** ) : PvA = Plan van Aanpak (= actieplan per aandachtspunt)

9 Ons onderscheidend vakgebied Vakspecialisme met bijbehorende papierwinkel ; Werken binnen meerdere veiligheidskaders; Werken volgens gecontroleerde processen & procedures; Werken met gifgassen en hogedruk/explosief, hoog risico ook door de ontelbare onzichtbare potentiële gevaren; Uitgebreide voorbereiding (RI&E, PvA, blokken, spoelgas), doorloop (procedures, controles) en nazorg (spoelen, valideren, logboek, instructies, etc.); De ziekenhuisapotheker als gesprekspartner, maar ook als eindverantwoordelijke voor de inbedrijfstelling en acceptatie.

10 WAAR U VOOR GEKOMEN BENT

11 Van bron naar afnamepunt Dit komen wij tegen

12 (Vervolg: Van bron naar afnamepunt) Maar wij doen het zo

13 (Vervolg: Van bron naar afnamepunt) Doel v/e centraal distributiesysteem: Het aanbieden van het juiste medicijn (identiteit, zuiverheid, gehalte), op de juiste plaats (zonder kruisverbindingen), op de juiste wijze (veiligheid, reinheid, geen gesleep met flessen,), in de juiste hoeveelheid (continuïteit, druk & flow), tegen de juiste kosten (exploitatie, geen flessenhuur, beheer & onderhoud)

14 WET- EN REGELGEVING (installatietechnisch))

15 Naar welk certificaat of normverwijzing wordt gewoonlijk gevraagd bij grote aanbestedingen? In 1 e instantie: Steevast naar de ISO 9001:2008 In 2 e instantie: De norm (als verwijzing i/h bestek of genoemd i/d aanbestedingsovereenkomst) Maar bijna nooit naar: De werkelijk ter zake doende eisen. Opmerkingen: eigenlijk heeft een ISO 9001-certificaat geen waarde wat betreft risicobeheer m.b.t. medische gassen en MG-installaties (zegt alleen iets over de interne bedrijfsprocessen en verschillen onderling - per definitie - van elkaar op inhoud en waarde). In BE valt een MG-installatie soms onder de sanitaire voorziening en bedhoofdarmaturen bijvoorbeeld onder de Electro installateur. Maar volgens Europa moet dit onder de Wet Medische Hulpmiddelen

16 De feitelijke veiligheids- en gezondheidseisen Op de 1 e plaats EU-machinerichtlijn 98/37/EG : Bevat essentiële veiligheids- en gezondheidseisen 2006/42/EG : Aanvullende/herziende richtlijn (actueel per ) Op de 2 e plaats EU-richtlijn medische hulpmiddelen (MDD) 93/42/EG : Aanvullend op de EU-Machinerichtlijn 2007/47/EG : Aanvullende/herziende richtlijn MDD (actueel per ) CE-classificatie m.b.t. Medische Hulpmiddelen Alle geïnstalleerde componenten behoren geclassificeerd en gemarkeerd te zijn conform CE-klasse IIb. Citaat: De MDD 2007/47/EG zegt hierover in sectie III, punt 2.2: Invasieve hulpmiddelen van chirurgische aard, bestemd voor toediening van geneesmiddelen via een afgiftesysteem waarbij dit geschiedt op een wijze die potentieel gevaarlijk is, behoren geclassificeerd te zijn volgens CE-klasse IIb

17 (Vervolg: De feitelijke veiligheids- en gezondheidseisen) NB: Een CE-classificatie/markering is géén kwaliteitskeurmerk! Het geeft slechts aan dat een product voldoet a/d Europese veiligheids-, milieu- en gezondheidseisen. Alle toegepaste componenten dienen CE-gemarkeerd te zijn en vastgelegd en omschreven te zijn i/h As Build Dossier (ten diensten v/d traceerbaarheid en gebruikers- en onderhoudsvoorschriften).

18 Relevante normen m.b.t. MG-installaties EN-ISO (vroeger EN 737-3) = basisnorm: Leidingsystemen voor medische gassen onder druk en vacuüm EN-ISO (vroeger EN 737-2): Afvoersystemen voor anesthesiegassen EN-ISO (vroeger EN 737-1): Afnamepunten voor medische gassen onder druk en vacuüm EN-ISO (vroeger EN 737-4): Afnamepunten voor afvoersystemen voor anesthesiegassen EN-ISO (deel 1 t/m 4): Drukregelaars voor gebruik met medische gassen EN-ISO (onderdeel v/d EN-ISO , annex F) : Toepassing risicomanagement voor medische hulpmiddelen

19 De norm , wat is daar de waarde van? Algemeen: De norm specificeert de essentiële eisen van producten & systemen o.g.v. veiligheid, gezondheid en milieu om ze op de EU-markt uit te mogen brengen. De norm biedt een hoge mate van zekerheid op het ontwerpen, bouwen en exploiteren van veilige en betrouwbare installaties; Afwijken mag, mits onderbouwd, goedgekeurd en opgenomen in de RI&E en PvA. De norm : Belangrijkste richtlijn voor ontwerpen, bouwen, onderhouden èn exploiteren (!); Indien de genoemd i/e koopovereenkomst dan is deze niet vrijblijvend en maakt ze áls specificatie deel uit van de bestelling.

20 Toepassingsgebied norm Medische gassen die vallen onder de geneesmiddelenwet zuurstof (O 2 ); medische perslucht + medische stikstof; lachgas (N 2 O); kooldioxide (CO 2 ) + koolzuur; mengsel van zuurstof/lachgas. Medische gassen die niet vallen onder de geneesmiddelenwet (maar als ondersteunend gas wel vallen onder de wet op de medische hulpmiddelen) perslucht (aandrijving air motor/chirurgisch gereedschap); stikstof/stikstofmonoxide (aandrijving chirurgisch gereedschap); vacuüm.

21 KWALITEITSBELEID & RISICOMANAGEMENT

22 Kwaliteitsbeleid & risicomanagement (bekeken vanuit de ziekenhuisverantwoordelijkheid) De European Pharmacopoeia ( * ) eist dat: Medische gassen blijvend moeten voldoen a/d gestelde eisen. De circulaire dd zegt dat de ziekenhuisapotheker daar verantwoordelijk voor is. Dat hij/zij verantwoordelijk is voor het kwaliteitsbeheersysteem; Daar ook medische gassen en MG-installaties onder vallen; Dat de kwaliteit v/h medicijn door opslag en distributie niet aan kwaliteit mag inboeten. (*) Ook wel farmacopee genoemd

23 (Vervolg: Kwaliteitsbeleid & risicomanagement vanuit de ziekenhuisverantwoordelijkheid) gedocumenteerd kwaliteitssysteem (verantwoordelijkheden, As Build dossier, etc.); procedures m.b.t. vullen van tanks en aansluiten flessen; in-process controles (apparatuur om continue identificatie/gehalte te meten); Rampenplan. Niet nakomen meldingsplicht bijna ongevallen ; Niet vastgelegde verantwoordelijkheden in Operationeel Management Document (norm , annex G).

24 Strengere controle op bereiding, distributie en toepassing van medische gassen; Kwaliteitsborging van medische gassen is een multidisciplinaire aangelegenheid.

25 Risicomanagement (ziekenhuisverantwoordelijkheid) Beheersmaatregelen (zorginstelling) Cruciaal bij eerdergenoemd risicomanagement zijn beheersmaatregelen als: Inspectie door de apotheker + frequente rapportage aan directie Beschrijving v/h proces rond MG in diverse stappen; Medische gassen moeten bij levering en aan afnamepunten voldoen a/d Europese Farmacopee (identiteit, zuiverheid en gehalte); Betrouwbaarheid product en leverancier aantonen met audits; Het opstellen van periodieke inspectie- en onderhoudsprogramma s.

26 Risicomanagement Uit hoofde v/d Quality System Regulations (FDA) en in navolging van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (EG/93/42) is risicomanagement m.b.t. medische gassen verplicht De volgende richtlijnen geven hierop aansluiting; Norm (risicomanagement Medische Hulpmiddelen); Norm (toepassing risicomanagement Med. Hulpmiddelen); Norm , Annex F (waarin naar de bovengenoemde verwezen wordt).

27 Potentiële risico s: Kruisverbinding; Verlies van zuiverheid (deeltjes, vocht, giftige gassen) Zuurstoflekkage + vervuiling + ontstekingsbron = RAMP (!); Mankement aan overdrukbeveiliging; Onderbreking medicijndistributie (geen dubbele ontspanning, leidingbreuk, lekkage). Oliedoorslag compressorinstallatie. Met niet conforme componenten in aanraking kunnen komen bij bestaande installaties (explosiegevaar door bv. dichtdraaien v/e niet vetvrije afsluiter); Drukloos maken v/e bestaand leidingnetwerk met een niet geregistreerde aftakking waar nog patiënten aan kunnen liggen (niet opgetekend i/h As Build Dossier Dit moet als bijna-ongeval gemeld worden );

28 Verkeerde materialen t.b.v. gaszuiverheid 4.0 Knelkoppelingen in druk- en vacuümleiding NB: als alternatief in zeer beperkte mate toegestaan, mits onderbouwd, vastgelegd en goedgekeurd door de bevoegde persoon; NB: dan alleen hoogwaardige koppelingen Niet gesoldeerd met inert gas (verbrande buis, besmette leiding); Niet vetvrije afsluiters; Geen afgestopte leidingen en afsluiters; Onvolledig As Build Dossier (logboek, RI&E, PvA, up-to-date tekeningen, etc.).

29 Voorbeeld van zo n geconstateerde afwijking: BUITENZIJDE Welke goed is en welke niet goed is, ziet u het verschil? Hoeveel van deze, meest verborgen, lassen zijn er in UW systeem verwerkt denkt u? Allemaal even vakkundig uitgevoerd denkt u? Daar moet u dan maar op vertrouwen toch? BINNENZIJDE NIET DOEN, zie de realiteit! Rechts is goed (schoon en doorgelast onder spoelgas). Links zo n incident dat zonder spoelgas gesoldeerd is en dus verbrand is. Maar hoe weet je dat? Hoe voorkom je dat het hele systeem vervuild wordt?

30 (Vervolg: Risicomanagement / ziekenhuisverantwoordelijkheid) RICHTLIJNEN VOOR DE ZORGINSTELLING: Annex F: Checklist Risk Management Lamit - Voorbeelddocumenten presentatie MG\Annex F (checklist risicomanagement).pdf Annex G: Operational management (met o.a. preventief onderhoud) Lamit - Voorbeelddocumenten presentatie MG\Annex G (operationeel beheer).pdf Annex C: Procedure of testing and commissioning: Lamit - Voorbeelddocumenten presentatie MG\NEN-AN~1.PDF Annex D: Forms for testing & certification Lamit - Voorbeelddocumenten presentatie MG\Annex D (formulieren voor certificering).pdf

31 Risicomanagement bekeken vanuit de techniek REDUCEREN VAN RISICO S Door toepassing relevante normen (risico s nooit 100% te voorkomen); Risico's kennen, herkennen en elimineren (ketenrisico) Voorkomen van verwisseling (unieke codering/borging aansluitnippels en v/d gasafnamepunten); Voorkomen van onderbreking (3-voudige bronnen); Toepassing juiste materialen; Reinheid & juiste installatiemethodiek; Monitoring & alarmering (druk, flow, oliedoorslag); Validatie & certificering Implementatie risicobeheer

32 (Vervolg: Risicomanagement bekeken vanuit de techniek) VOORKOMEN VAN RAMPEN (concrete acties): Zelf geen afsluiters dichtdraaien; Geen leidingen in de muur plaatsen; Geen installatie tegen afsluiter op druk laten staan, terwijl derden die kunnen bedienen; Geen vervuiling leidingnet / kruisverbindingen; Geen knel- en/of persverbindingen gebruiken; Solderen met inert gas; Gasafnamepunten in kanaal/pendel onderbrengen; Geen druktesten uitvoeren met vervuilde slangen; Identificeren Volgorde afnamepunten; zuurstof, lachgas, perslucht, vacuüm? Zuster Laat Patiënt Verhongeren

33 INFRASTRUCTUUR: Leidingnetwerk, toebehoren en apparatuur

34 Infrastructuur conform de norm dubbel uitgevoerd!

35 Apparatuur conform de norm Medische gassencentrale

36 (Vervolg: Apparatuur conform de norm ) Afsluiterkast

37 Ziekenhuis:

38 AGS DE bron:

39 AGS80:

40 EGS35:

41 Ademluchtcentrale Perslucht voorbeeld 1:

42

43 Technische perslucht centrale:

44 Vacuümcentrale voorbeeld 1: Vacuümcentrale voorbeeld 2:

45 ONTWERP, BEHEER & PROJECTBEHEERSING

46 Ontwerp- en beheerscriteria Opslag en distributie van medische gassen moet conform zijn aan het KB van Brand en paniekbeveiliging Veranderingen van het ontwerp & procedures tijdens de realisatie zijn niet vrijblijvend! Primaire doelstelling: Patiëntenveiligheid waarborgen Aantoonbaar maken dat het medische gas onder gecontroleerde omstandigheid geproduceerd, opgeslagen en verdeeld wordt Waarborgen dat de kwaliteit v/h medische gas consistent goed is; Dat het ontwerp v/e MG-installatie dusdanig is, dat het risico op inbreuk van kwaliteit & continuïteit zo gering mogelijk is; Aantoonbaar maken dat al het mogelijke gedaan wordt/is om risico s te minimaliseren.

47 In-process beheerstools Om het hiervoor genoemde aantoonbaar te kunnen maken zijn de twee volgende beheerstools uitstekend geschikt; V-model of Validation; WBS (Work Breakdown Structure) Doelstelling van deze 2 modellen : Opdelen v/h realisatietraject in meetbare en controleerbare stukken met elk een eigen controle- en opleveringsdocument (start-/stopdocument), als bijv.; Design Qualification (tekeningen, materiaal- en componentenlijsten, stroomschema s, etc.); Installation Qualification (controle materiaalspecificaties, onderhoudsvoorschriften, etc.); Operational Qualification (Testen/valideren, kwaliteitsmetingen, onderhoudscontracten, etc.); Performance Qualification (bevestigen dat installatie werkt zoals bedoeld, dat de frequentie van periodiek onderhoud voldoet, dat de procedures werken, etc.).

48 Controlepunten WORK BREAKDOWN STRUCTURE Definiëren: Deelopdrachten (meet- en regelpunten) Controle-/ijkpunten Kritieke paden Controlepunten Prijsaanvraag Oplevering Testen, valideren Planning, productie, montage Wvb, inkoop Opdracht (engineering) Offerte Initiatief Definitie Ontwerp Bestek / Uitvoering Voorbereiding Testen / inbedrijfstelling

49 Valideren, inbedrijfstellen en certificeren De norm omschrijft alle eisen m.b.t: Validitietesten; Testen in delen t/m de afsluiters; Testperiode en toelaatbaar drukverliezen; Testen voor inbedrijfstelling/overdracht; Certificering; Validitierapporten (zie voorbeelden norm ). Pas als de MG-installatie aan al deze voorwaarden voldoet, kan men overgaan tot de CE labeling!

50 Preventief onderhoud PROCEDURE VOOR ONDERHOUD: (Conform de norm , bijlage G.5.6, hoofdstuk operationeel management ) De norm zelf zegt daar niet veel over. Artikel G zegt wel dat MG-installaties onderhouden moeten worden volgens de voorschriften van de fabrikant.

51 (vervolg: procedure voor preventief onderhoud) Overige relevante zaken m.b.t. beheer & onderhoud: G Opzet onderhoudsprogramma door zorginstelling zelf; G Opzet document operationeel beheer idem; G Inspectie/onderhoud door opgeleid/gekwalificeerd personeel; G Onderhoudswerkzaamheden vastgelegd in officieel contract; G checklist opstellen door Bevoegde Persoon prestaties, systeem & componenten, lekkage, slijtage e/d kwaliteit v/h gas). G Voldoende reserveonderdelen op voorraad door zorginstelling zelf; G Up-to-date houden v/h As Build Dossier door zorginstelling zelf (tekeningen, onderhoudsinstructies en plattegronden met locaties van afsluiters). (m.b.t.

52 MISVERSTANDEN, VEEL GESTELDE VRAGEN EN TIPS

53 Een veel gehoorde bewering AARDGAS IS TOCH VEEL GEVAARLIJKER DAN ZUURSTOF? De gassenleveranciers, en de specialisten op dit gebied zijn daar unaniem eenduidig in; niet dus!

54 Zuurstof onder verhoogde druk is één v/d meest gevaarlijke gassen! Vanwege; de hoge werkdrukken, i.p.v. millibaren, waardoor ruimtes in no-time zijn volgeblazen met zuurstofverzadiging als gevolg; de reuk- en smaakloosheid; het gevaar op zelfontbranding door b.v. drukgolven i/e vervuild/niet vetvrije leidingnetwerk i.c.m. een ontstekingsbron als de frictie i/e afsluiter (zuurstof + brandstof + ontstekingsbron = brand!!!); explosiegevaar bij lekkage door open vuur, maar ook door frictie i/e vervuild of vettig scharnier v/e pendelarm, of door een niet vetvrije afsluiter; onachtzaamheid bij lekkage, men ervaart vaak een sissend lek als minder overlast dan een druppende waterleiding...

55 Waarom nog steeds installaties gebouwd worden die niet voldoen a/d norm ONBEWUST / ONBEKWAAM Ofwel het niet of nauwelijks bekend zijn met de; risico s en sluimerende gevaren ( wat niet weet wat niet deert ); huidig geldende wet- en regelgeving; vakbekwaamheid van adviseur en/of installateur); Budget niet voorhanden ; mogelijke gevolgen van schade en imagoschade bij calamiteit. maar vooral door goedgelovigheid in zichzelf benoemde experts en het achterwege blijven van controle daarop.

56 Goed vakmanschap VERTROUWEN IS GOED, CONTROLE IS BETER! Ondanks het dreigende gevaar voor mensenlevens wordt er niet of nauwelijks gecontroleerd op naleving v/d voorschriften en veiligheidseisen. De ziekenhuisapotheker is verantwoordelijk voor risicobeheer. Hij is feitelijk gezien de kwaliteitsbewaker Waarom een selectieprocedure in eigen beheer als een Notified Body dit ook kan? Goed vakmanschap is immers ook aantoonbaar door : Certificering op persoonlijke titel (proefnorm EN13133 en EN12797); Certificering op bedrijfsniveau (MDD 93/42/EG); of jaarlijkse audit conform de EN-ISO

57 Tot slot nog, het tijd- en kostenaspect om bij prijsvorming rekening mee te houden! Voorbereiding: intensieve analyse infrastructuur + voorzet RI&E & PvA; Werken met inert gas; treffen van noodvoorziening (patiëntenveiligheid); Bij uitvoering: geconditioneerde materiaalopslag (tegen condensvorming, lange looptrajecten). tussentijdse controles en steekproeven (kwaliteits- en veiligheidsprocedures); veelal een driehoeks communicatie (met opdrachtgever en apotheker); veelal niet aaneengesloten kunnen werken. NAZORG: spoelen, testen/valideren en inbedrijfstellen; documenteren, instrueren, opleiding en overdracht. OPLEIDING: producttraining, certificering, vaktraining, vaardigheden, etc.

58 Slangverbindingen in MG-installaties (NB: anders dan i/e technische gasseninstallatie) Waarom slangverbindingen i/e MG-installatie verboden zijn : Op dit punt verwijst de norm (artikel 5.3.5) naar de ISO ISO 21969, artikel A : Slangen met polymeer binnenwerk of versterk rubber zijn niet toegestaan (ABS, PU, PTFE, teflon, PET, PE, PVC en Nylon). Nadere uitleg: PVC/nylon is op zich bestand tegen het MG zelf. Niet tegen drukstoten onder hoge druk (door aansluiten, etc.). Polymeren kunnen branden en uiteenvallen waarbij gifgas vrijkomt. M.b.t. de mens is dìt wat deze toepassing verbiedt. Bij andere toepassingen is dit niet relevant.

59 Resumé Primaire actiepunten: Het als wettelijk aspect voor productie, opslag en distributie van medicijnen/medische gassen (patiëntenveiligheid = niet vrijblijvend!); De norm als technische richtlijn voor borging van kwaliteit, veiligheid en continuïteit (afwijken mag mits onderbouwd en vastgelegd in de RI&E + PvA; De norm als contractstuk (onderdeel v/d leveringsomvang); Bewust + bekwaam = meldingsplicht; De ISO 9001 ondergeschikt aan ISO Primaire aandachtspunten: Intensivering controles, naleving risicobeheersysteem; Groeiend besef en bewustwording van verantwoordelijkheden en risico s binnen zorginstellingen: Vertrouwen is goed, controle is beter vraag & controleer!

60 VRAGEN? Dank u wel.

Aan Raden van Bestuur van alle algemene, academische en categorale ziekenhuizen en alle ziekenhuisapothekers

Aan Raden van Bestuur van alle algemene, academische en categorale ziekenhuizen en alle ziekenhuisapothekers Bezoekadres St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postadres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Telefoon 088 120 5000 Telefax 088 120 5001 loket@igz.nl Internet Aan Raden van Bestuur van alle algemene, academische

Nadere informatie

Medische gassen NVK-FAZ 24-05-2011. Joris van den Heuvel ZAPO Sint Lucas Andreas ziekenhuis

Medische gassen NVK-FAZ 24-05-2011. Joris van den Heuvel ZAPO Sint Lucas Andreas ziekenhuis Medische gassen NVK-FAZ 24-05-2011 Joris van den Heuvel ZAPO Sint Lucas Andreas ziekenhuis Medische gassen - Inleiding (aanleiding) - Medische gassen in ziekenhuizen - IGZ-rapport en wetgeving - Medische

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 BEDRIJFSNAAM DATUM

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 BEDRIJFSNAAM DATUM BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 DATUM BEDRIJFSNAAM DOCUMENT OPGESTELD DOOR: ELEKTROLAS LASTECHNIEK B.V. GOMPENSTRAAT 9 5145 RM WAALWIJK +31 (0)416336777 CONTACTPERSONEN: JOOST VAN DEN HOOVEN RUUD SCHIPPER

Nadere informatie

Checklist documenten

Checklist documenten Checklist documenten De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de voorbereiding voor een -Keurmerk audit. Met de checklist krijgt u een indruk welke onderwerpen mogelijk nog aandacht nodig hebben

Nadere informatie

Aan welke vereisten rond GMP dient een Medical Device Manufacturer te voldoen? Hoe gaan we te werk bij de certificatie?

Aan welke vereisten rond GMP dient een Medical Device Manufacturer te voldoen? Hoe gaan we te werk bij de certificatie? Aan welke vereisten rond GMP dient een Medical Device Manufacturer te voldoen? Hoe gaan we te werk bij de certificatie? Denis Sterckx, Senior Lead Assessor LRQA Leo Lenaerts, Business Development Manager

Nadere informatie

Safety Basics: Machinesafety versus Foodsafety

Safety Basics: Machinesafety versus Foodsafety Safety Basics: Machinesafety versus Foodsafety Een Uitdaging! Martijn Drost Sr. Consultant Teamleider Consultancy Pilz Services 1 Martijn Drost 8 november 2011 Inhoud Safety Basics: Waarom van belang,

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Frequently Asked Questions over de CPR voor Bouwwerken en nieuwe eisen voor kabels

Frequently Asked Questions over de CPR voor Bouwwerken en nieuwe eisen voor kabels Frequently Asked Questions over de CPR voor Bouwwerken en nieuwe eisen voor kabels Deze Frequently Asked Questions lijst is door Fedet sectie Kabel opgesteld en is een interpretatie van de wetgeving. Ter

Nadere informatie

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan;

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan; SSB Guide 65 Deze standaard specificeert algemene eisen waar een derde partij, die een product certificatiesysteem opereert, aan moet voldoen wil het erkend worden als competent en betrouwbaar In deze

Nadere informatie

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER BELGIË WHITE PAPER SAMENVATTING De Belgische wetten en normen die de inspectie en het onderhoud van noodverlichting beschrijven, zijn duidelijk: de beheerder van het gebouw is verantwoordelijk

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013 1 Onderwerp Kwaliteitsborging Medische Technologie met Qbus en Ansur door: Hans Schop 2 Qubic Solutions Oplossingen in procesbeheer Qubic Solutions ontwikkelt vanuit

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? www.dnvba.nl/informatiebeveiliging. DNV Business Assurance. All rights reserved.

Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? www.dnvba.nl/informatiebeveiliging. DNV Business Assurance. All rights reserved. 1 Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? Mike W. Wetters, Lead Auditor DNV Albertho Bolenius, Security Officer GGzE Informatiebeveiliging. Noodzakelijk kwaad of nuttig? 3 Wat is informatiebeveiliging?

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

CPR (NEN 8012) WAAROM CPR?

CPR (NEN 8012) WAAROM CPR? en CPR (NEN 8012) WAAROM CPR? Bij een brand kan zich dichte rook en koolmonoxide vormen en daarnaast halogenen (zoals bijvoorbeeld zoutzuur). Dit zijn grote gevaren voor mensen, inventaris en milieu, die

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

- kwelling of romance?

- kwelling of romance? Brenda Verhaaf WoTS 6 oktober 2016 Onderzoeksomgeving en testresultaten - kwelling of romance? Over Deerns Conclusie Clean Technology Risicobeheersing Borgen continuïteit Risico s door installaties 23

Nadere informatie

Update drinkwaterbesluit en BRL-903

Update drinkwaterbesluit en BRL-903 Update drinkwaterbesluit en BRL-903 Update drinkwaterbesluit en BRL-903 Inhoud presentatie: 1. Huidige stand van zaken drinkwaterbesluit en BRL-903 2. Korte stand van zaken mbt drinkwaterbesluit 3. Korte

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende. info@huibhezemans.nl www.huibhezemans.nl Aan Straatnaam ## 1234 AB Plaatsnaam s-hertogenbosch, 6 oktober 2011 Betreft: leverancier kwaliteitsbeoordeling Geachte relatie, met bijgaande vragenlijst

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM

ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM Voor het beschikbaar stellen van uitzendkrachten en detacheren van medewerkers overeenkomstig VG Checklist Uitzendorganisaties. DEKACHERING B.V. Kladseweg

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

14:00 Ontvangst 14:30 Welkom Henk Reijnders

14:00 Ontvangst 14:30 Welkom Henk Reijnders 14:00 Ontvangst 14:30 Welkom Henk Reijnders 14:35 Uitleg CE en NEN-EN 1090 Tom Groenen 15:00 Consequenties voor het bedrijf Mark van den Boogaard 15:30 Pauze 16:00 Consequenties voor onze klanten Henk

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Annex XV - Veiligheid en gezondheid. Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam

Annex XV - Veiligheid en gezondheid. Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Annex XV - Veiligheid en gezondheid Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Versie 2.0 Datum 4 mei 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Colofon

Nadere informatie

R = k 1 * k 2 * S. Risicomanagement. R = risico ( /j) k 1 = kans op een incident (j -1 ) k 2 = kans dat het incident leidt tot schade S = schade ( )

R = k 1 * k 2 * S. Risicomanagement. R = risico ( /j) k 1 = kans op een incident (j -1 ) k 2 = kans dat het incident leidt tot schade S = schade ( ) Inhoud 1. Aanleiding 2. PRS methode + validatie 3. PRS formulier * demonstratie * 4. PRIMA aanpak * demonstratie * 5. SAFER procedure 6. Resultaten tot op heden 7. Borging Risicomanagement R = k 1 * k

Nadere informatie

Voorkomen is beter. De opzet van een VMS: Veiligheids Management Systeem. 08 april 2014 HKZ kwaliteitsdag 2014 - workshop opzetten VMS

Voorkomen is beter. De opzet van een VMS: Veiligheids Management Systeem. 08 april 2014 HKZ kwaliteitsdag 2014 - workshop opzetten VMS Voorkomen is beter De opzet van een VMS: Veiligheids Management Systeem 2 VMS normen Safety and Quality Assessment System SQAS VGM-Checklist Aannemers VCA 2000 OHSAS18001 / BS8800 / NPR5001 ISO27001 /

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Introductie. en implementeren in projecten. Waarom het onderwerp Europese richtlijnen:

Introductie. en implementeren in projecten. Waarom het onderwerp Europese richtlijnen: Europese Richtlijnen: toepassen en implementeren in projecten Geleen, 31-05-2012 Waarom het onderwerp Europese richtlijnen: Toepassing in projecten niet altijd vanzelfsprekend; Regelgeving is niet altijd

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

NEN-EN-ISO 15189:2012 Medische laboratoria. Isala

NEN-EN-ISO 15189:2012 Medische laboratoria. Isala NEN-EN-ISO 15189:2012 Medische laboratoria Isala Auteur Henri Robben Datum 29-03-2016 Waar gaan we het over hebben - Algemeen - Voorbereiding - Hoofdstuk 4 - Ethisch gedrag - Eindverantwoordelijke van

Nadere informatie

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus Algemene toelichting De Vragenlijst Digitale Inspectie bij LED lampen Fabrikanten en Importeurs is een vragenlijst van drie inspectiediensten: Agentschap Telecom (AT), Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

Veilige toepassing medische software en ICT

Veilige toepassing medische software en ICT Veilige toepassing medische software en ICT Elserieke Gerritsen Boersen Klinisch Informaticus i.o. 11 juni 2015 ICT ontwikkelingen in het zorgproces Wat kan er mis gaan? Verkeerde interpretatie onduidelijke

Nadere informatie

Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering. Peter N. Ruys

Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering. Peter N. Ruys Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering Peter N. Ruys Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen Actieve Implantaten (90/385/EEC) - AIMD Medische Hulpmiddelen (93/42/EEC) - MDD

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Advisering op maat. Ruime ervaring

Advisering op maat. Ruime ervaring TWS technologies is specialist op het gebied van draadloze netwerkverbindingen. Door jarenlange ervaring en betrokkenheid bij de laatste technologische ontwikkelingen binnen de branche is TWS technologies

Nadere informatie

KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 10.11.2012

KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 10.11.2012 KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 1 INHOUD Inleiding De paragrafen in de PED welke voor ons van belang zijn. De inhoud van het keuringsreglement Koperen ketels in Cat. I en II Uitvoering

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Business Continuity Management

Business Continuity Management Business Continuity Management Aart Bitter - 14 januari 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Praktijk case Wij zijn als bierbrouwerij voorgedragen om onze producten te leveren aan het Holland House tijdens het

Nadere informatie

Vlaamse regelgeving inzake lekverliezen Studiedag reductie F-gassen in de koelsector 7 juli 2016

Vlaamse regelgeving inzake lekverliezen Studiedag reductie F-gassen in de koelsector 7 juli 2016 Vlaamse regelgeving inzake lekverliezen Studiedag reductie F-gassen in de koelsector 7 juli 2016 Sven Claeys Broeikasgassen en hun Global Warming Potential (GWP) CO 2 1 CH 4 21 N 2 O 310 HFK s, PFK s en

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Manager Medische Hulpmiddelen

Manager Medische Hulpmiddelen - Functie en competentie profiel Manager Medische Hulpmiddelen. Functie- en competentieprofiel Manager medische hulpmiddelen 09122015 Doel van de functie - De manager medische hulpmiddelen (MMH) adviseert

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie

PBM's kopen en gebruiken

PBM's kopen en gebruiken PBM's kopen en gebruiken De risico-inventarisatie en -evaluatie bepaalt welke risico s kunnen worden geelimineerd of afdoende verminderd. Dit gebeurt eerst door technische beheersmaatregelen en collectieve

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN Een managementsysteem maakt processen transparant en controleerbaar. Veel gebruikte (erkende) systemen binnen de expertise van Arts Safety Consultants

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

PEMS KWALITEIT EISEN. Predictive Emission Monitoring Systems

PEMS KWALITEIT EISEN. Predictive Emission Monitoring Systems PEMS Predictive Emission Monitoring Systems KWALITEIT EISEN Wat is een PEMS Toepasbaarheid van een PEMS PEMS versus AMS Kwaliteitseisen voor een PEMS PEMS in relatie tot EN-14181 en EN-15267 PEMS in relatie

Nadere informatie

Wearables in de gezondheidszorg. Regelgeving en normen

Wearables in de gezondheidszorg. Regelgeving en normen Wearables in de gezondheidszorg Regelgeving en normen Actueel Het belang van regelgeving Is mijn innovatie een medisch hulpmiddel? Definitie medisch hulpmiddel Elk instrument, toestel of apparaat, elke

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

moeite van het onderzoeken waard

moeite van het onderzoeken waard Proces gerelateerde afwijkingen, de moeite van het onderzoeken waard Sonja Riemersma (NAM) Big safety versus little safety Binnen de olie en gasindustrie, maar ook andere industrieën, is veel aandacht

Nadere informatie

Business Continuity Planning Consultants

Business Continuity Planning Consultants Productnaam: Business Continuity Planning Consultants als het om continuïteit gaat Business Continuity Business Continuity Planning Consultants hanteert voor het opstellen van een calamiteiten- of continuïteitsplan

Nadere informatie

Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen

Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen Milieumanagement en duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen en milieumanagement zijn begrippen die vaak, bijna onbewust, gekoppeld worden aan milieubelastende sectoren

Nadere informatie

Onderhoud en renovatie. Onderhoud en renovatie

Onderhoud en renovatie. Onderhoud en renovatie Onderhoud en renovatie Onderhoud en renovatie Colt: een servicegerichte organisatie Kwaliteit en service zijn de factoren waarmee Colt zich onderscheidt op de markt. In haar benadering staat de klant centraal.

Nadere informatie

EMERGOS voor een scherpe bedrijfsnoodorganisatie. Beurs brandveiligheid in de zorg

EMERGOS voor een scherpe bedrijfsnoodorganisatie. Beurs brandveiligheid in de zorg EMERGOS voor een scherpe bedrijfsnoodorganisatie Beurs brandveiligheid in de zorg Op het terrein van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam woedt donderdagochtend een brand. Een energiecentrale van

Nadere informatie

Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening?

Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening? Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening? Inhoud 1. Introductie 2. Informatieveiligheid en privacy van alle kanten bedreigd 3. Het belang van privacy

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor!

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Het doel van NCK B.V. is om voor bedrijven hun werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een systeem- en/of procescertificaat waarbij

Nadere informatie

Uw persoonlijk adviseur. Copyright 2002 TIAB.

Uw persoonlijk adviseur. Copyright 2002 TIAB. TIAB Uw persoonlijk adviseur Maak kennis met TIAB TIAB Uw persoonlijk adviseur TIAB DETACHERING Wij zijn uw persoonlijk adviseur, waar u op terug kunt vallen, in iedere discipline TIAB OPLEIDINGEN TIAB

Nadere informatie

ATEX samenstellingen. Michiel Bakker MiBEx

ATEX samenstellingen. Michiel Bakker MiBEx ATEX samenstellingen Michiel Bakker MiBEx Wie ben ik? ATEX en IECEx specialist Consultant Nieuwe en bestaande apparatuur Elektrisch en niet-elektrisch Trainer Fabrikanten Installateurs Monteurs / operators

Nadere informatie

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen Een kwaliteitsbeheersysteem voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen 1 Renovatie van meergezinswoningen met behulp van het kwaliteitsbeheersysteem

Nadere informatie

Inleiding Stuurcyclus Energiemanagement Methodiek voor de emissie inventaris

Inleiding Stuurcyclus Energiemanagement Methodiek voor de emissie inventaris 1. Inleiding 3 2. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2.1 Stuurcyclus 4 2.2 Verantwoordelijkheden 5 2.3 Documentatiesysteem 5 3. Methodiek voor de emissie inventaris 7 3.1 Verantwoordelijkheden voor de ontwikkeling

Nadere informatie

BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl

BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD EN 45011 BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl 1849 ANPI Powerpoint Presentation

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 BEDRIJFSNAAM DATUM

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 BEDRIJFSNAAM DATUM BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 DATUM BEDRIJFSNAAM RAPPORT OPGESTELD DOOR: ELEKTROLAS LASTECHNIEK B.V. GOMPENSTRAAT 9 5145 RM WAALWIJK +31 (0)416336777 CONTACTPERSOON: JOOST VAN DEN HOOVEN RUUD SCHIPPER

Nadere informatie

SCB in de praktijk. Ervaringen met S.C.B. In de uitvoering van UAV GC werken. GWW Advies 1

SCB in de praktijk. Ervaringen met S.C.B. In de uitvoering van UAV GC werken. GWW Advies 1 SCB in de praktijk Ervaringen met S.C.B. In de uitvoering van UAV GC werken GWW Advies 1 Inhoud presentatie Achtergronden SCB Praktijk werking Verbeteringen GWW Advies 2 Herkomst SCB gedachte SCB is vervolg

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Hygiëne in de praktijk

Hygiëne in de praktijk Hygiëne in de praktijk Specifieke documentatie voor bedrijfs- en persoonlijke hygiëne Ecoline hygiënesluizen Uw partner voor de gehele vlees-, bakkerij-, levensmiddelenindustrie & farmacie Project georiënteerde

Nadere informatie

KAM Consultants. Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) Telefoon: Specialist in certificatiebegeleiding

KAM Consultants. Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) Telefoon: Specialist in certificatiebegeleiding KAM Consultants Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) 1 Brochurewijzer 1. 3. Welkom bij bij KAM KAM Consultants 2. 4. Werkwijze 3. 5. VCA VCA certificering 4. 6. VCA VCA certificatiebegeleiding

Nadere informatie

PMT PARTNERS MEDISCHE TECHNIEK

PMT PARTNERS MEDISCHE TECHNIEK Doelstelling en budget Klant Technisch management Effectiviteit en zekerheid Serviceovereenkomst Onderhoudsplanning Contractbeheer Uitvoering Efficiëncy Kwaliteit service PMT Partners Medische Techniek

Nadere informatie