Kwaliteitscontrole. Verpakking kwaliteitscontrole Netto Inhoud Controle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitscontrole. Verpakking kwaliteitscontrole Netto Inhoud Controle"

Transcriptie

1 Verpakking kwaliteitscontrole Netto Inhoud Controle Miljarden verpakkingen in alle soorten en maten worden overal op de wereld elke dag gevuld. Een verpakking kan een fles zijn, een pot, een buis of blik of elke andere houder waar iets in kan. Alle voorverpakte goederen moeten volgens de wet vermelden wat hun nettogewicht of inhoud is. Tegenwoordig staat de waarde van een product voor meer dan alleen de functie. Zo moeten het uiterlijk en de kwaliteit van de afsluibare delen voldoen aan interne en wettelijke kwaliteits eisen. Grondige productcontrole waaronder garanderen dat de verpakking bevat wat erop staat is een voorwaarde voor een juist product. Statistical Quality Control (SQC) kan daarbij helpen. Een systeem van kwaliteitsgarantie gebaseerd op SQC biedt (onder andere) de volgende essentiële kwaliteitsgegevens: De gemiddelde waarde van de productie (-periode) Het aantal overtredingen van de wettelijk vastgestelde tolerantiegrenzen T1- en T2- ( b.v. e -teken) De gemiddelde standaarddeviatie van de productie (-periode) Andere kenmerken betreffende kwaliteit of veiligheid (CCP s)* Op basis van de wettelijke eisen en testprocedures, biedt deze informatie real-time beoordelingen en beheer van productiekwaliteit en veiligheidsparameters. Een geschikt controlesysteem moet snel zijn, eenvoudig te bedienen, betrouwbaar en objectief en vraagt om een investering vooraf. Het juiste systeem zal echter binnen 12 maanden investeringsrendement opleveren door: Verminderd verlies door overvulling van product Voorkoming van overheidsbemoeienis bij distributie van producten Betere acceptatie van het product door de eindgebruiker Geoptimaliseerde productie en verpakking Gestroomlijnde WA-procedures/personeel Voorkomen van wettelijke conflicten Inhoudsopgave 1 Kostenbeheersing door geminimaliseerd overvullen 2 Beschikbare methoden 3 Systeem overwegingen 4 Samenvatting 5 Aanvullende bronnen Minimaliseren van consumentenklachten Voorspelbare kwaliteit Dit artikel bespreekt de aspecten en de voordelen van het implementeren van een robuust systeem voor kwaliteits- en gegevensbeheer, zoals METTLER TOLEDO s FreeWeigh.Net, ter verbetering van de algehele productkwaliteit en -veiligheid.

2 1 Kostenbeheersing door geminimaliseerd overvullen Afvullen is onderhevig aan een groot aantal invloeden die fluctueringen kunnen veroorzaken in verpakkingsgewicht. Deze fluctuaties mogen er echter nooit toe leiden dat ook maar één enkele verpakking onder het vermelde netto verpakkingsgewicht valt. Overheden schrijven meestal voor wat de toegestane specifieke afwijkingen mogen zijn. Sommige fabrikanten overvullen structureel om risico s te vermijden van consumenten- of wettelijke klachten. Maar dat systematische overvullen is kostbaar en kan de opbrengst aanmerkelijk verlagen. Zelfs bij de beperkte productie van kleinere bedrijven kan de overeenkomstige overvulling schokkend duur zijn. Het nauwkeurig bewaken en kwaliteitsmanagementsysteem biedt betere resultaten. Het proces binnen enge toleranties laten werken, kan kostbare overvulling van product voorkomen. 2 Beschikbare methoden Steekproeven en 100 % Controle In veel landen is het verplicht statische weegschalen te gebruiken ter controle op de naleving van wetgeving rond netto-inhoud en de rapportages van het verpakkingsgewicht. Product-specifieke parameters en processen, samen met financiële en economische factoren, bepalen meestal welke methode het beste past bij een productielijn. Willekeurige steekproeven controle bij statische weegschalen Willekeurige steekproeven, Snelle productwisselingen (afmetingen, gewicht) Geringe ruimte benodigd Lage systeemkosten Beheer van verpakkingsgewicht, wegen van componenten en doseerkoppen Optimale besturing van de nominale hoeveelheden Biedt mogelijkheden voor het verzamelen en analyseren van extra kwaliteits- en veiligheidskenmerken Hogere nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid Een goed begrip van het gedrag van vulmachines en parameters van de verpakking is essentieel voor de keuze van juiste methode voor steekproeven of 100 % controles van alle verpakkingen bij het gebruik van dynamische controlewegers. 100% controles controle bij dynamische controlewegers Alle verpakkingen worden gecontroleerd (100%) Overschrijdingen van de toleranties worden automatisch gefilterd Gebruik bij processen waarbij toegang tot het product moeilijk is Minder controlepersoneel Operator fouten minder waarschijnlijk Gering hogere afwijkingen Welke processen en factoren laten meewegen bij de selectie van statische of dynamische controlewegers: de potentiële fluctuaties, de reproduceerbaarheid/verstrooiing van de vulmachine producteigenschappen (verpakkingsgewicht, -afmeting, -vorm,...) doorvoer in de productielijn de balans tussen de snelheid van de steekproeven en weegprecisie het initiële investeringsbudget lopende exploitatiekosten handmatige efficiëntie en personeelskosten SQC levert goede resultaten 2 METTLER TOLEDO White Paper Kwaliteitscontrole SQC of 100%, afhankelijk van snelheid en product 100% controles bieden de mogelijkheid om fouten eruit te filteren

3 Hoe SQC helpt Gemiddeld vulgewicht Kosteneffectiviteit in de afvulfabriek Om het afvullen van product te kwantificeren en te beheren, is een goed begrip nodig van Statistcal Quality Control (SQC) SQC creëert uitgebreide informatie over kwaliteitscontrole op basis van willekeurige gegevens uit steekproeven. Deze informatie helpt ervoor te zorgen dat de batch voldoet aan wettelijke voorschriften. Het antwoord op de vraag wat het optimale of laagst mogelijke vulgewicht is, kan worden gegeven ongeacht het gebruikte controlesysteem. Het doel van het vulproces is het realiseren van een optimaal vulgewicht onder handhaving van de wetgeving betreffende netto inhoud. Gemiddelde vul-hoeveelheid Opgegeven vul-hoeveelheid = Tolerantiegrens T1- Tolerantiegrens T2- Geen hoeveelheden toegestaan in dit gebied Consument bescherming / wettelijke voorschriften SQC steekproeven-controles bepalen de aanvaardbaarheid van de serie 3 Systeem overwegingen Idealiter zou een systeem alle posities moeten omvatten waar de fabriek kwaliteitsgegevens zou willen verzamelen. Het moet gemakkelijk te configureren en uitbreidbaar zijn om een hoge mate van controle te bieden, zonder de noodzaak voor het tussentijds schrijven van extra software. Overwegingen in het systeem-ontwerp zijn o.a.: Gebruiksgemak van het systeem Intuïtieve gebruikersinterfaces bieden flexibiliteit in de set-up, bedieningsgemak en een nauwkeurigere besturing van het afvullen en verpakken. het uitbreiden van netwerkapparatuur zoals weegschalen, controlewegers, metaaldetectoren, weegterminals en sensoren tot een uitgebreid systeem voor kwaliteitscontrole. Gemakkelijke toegang tot de gegevens Gemakkelijk toegankelijke productie-parameters zijn essentieel. Een essentiële parameter is in de meeste gevallen vul-hoeveelheid. In toenemende mate worden echter ook andere parameters belangrijk, zoals detectie van verontreinigingen, analyse van ingrediëntgegevens (bv. ph, vocht...), resultaten van optische inspectie of de resultaten van andere essentiële controlepunten. Data connectiviteit Datacommunicatie interfaces volgens industriële normen zoals Ethernet onder het TCP/IP protocol, helpen om de kosten van de infrastructuur laag te houden bij 3 METTLER TOLEDO White Paper Kwaliteitscontrole

4 Product Specificaties Monitoring en rapportage steekproef/ gegevens verzamelen Definitie in de productcatalogus Product selectie op de testlocatie Informatie verzamelen over kwaliteitsgegevens kan, in een goed ontworpen systeem, worden opgedeeld in vijf eenvoudige stappen. Stap 1: Productspecificaties Bepaal opgegeven netto inhoud, toepasselijke toleranties, verpakkingsgewicht en andere kwaliteitskenmerken Stap 2: Catalogiseer definitie De productgegevens toevoegen en informatie van test-artikelen om de sequentie te definiëren Stap 3: Product selectie Product wordt geselecteerd op de test-weegschaal in rechtstreekse dialoog met het systeem Stap 4: Steekproef / gegevens verzamelen Steekproeven worden genomen, gestuurd door het systeem volgen de testprocedure Stap 5: Monitoring en verslaglegging De resultaten worden automatisch geanalyseerd door het systeem en afwijkingen in het proces leiden tot onmiddellijke alarmberichten aan operators en leidinggevenden. Uitgeprinte rapportages, in aanvulling op de elektronische bestanden, kunnen worden aangemaakt op basis van documentatievoorschriften Verbeterde conformantie 4 METTLER TOLEDO White Paper Kwaliteitscontrole Als het proces begint af te wijken van de instellingen, dan dient het geselecteerde systeem te garanderen dat de passende correctieve maatregelen kunnen worden genomen voor zowel een verbeterde conformantie, als een geoptimaliseerde productie. Voor het monitoren van naleving, is traceerbaarheid van alle relevante gegevens betreffende kwaliteit en veiligheid essentieel gedurende de hele levenscyclus van de ingrediënten en de eindproducten. Toenemende wetgeving vereist dat de voedselindustrie zoals bij babyvoeding of voedingsupplementen, steeds meer het spoor volgt van de farmacie, met bijvoorbeeld administratieve controles of elektronische bestandsopslag. De FDA in de VS heeft de 21 CFR Part 11 zodanig geïmplementeerd, dat elektronische bestanden als originelen gelden, terwijl afdrukken op papier als nietbindende kopieën worden beschouwd. Bedrijven die willen voldoen aan de 21 CFR Part 11 dienen daarom systemen te installeren die dit ondersteunen. Over het algemeen zal een goed uitgevoerd kwaliteitsmanagementsysteem fouten verminderen en daardoor het verlies voorkomen van productinformatie. De daaruit voortvloeiende verbeterde productkwaliteit zal de fabrikant helpen om belangrijke operationele doelen te realiseren.

5 4 Samenvatting De kosten van overvullen houden rechtstreeks verband met de kosten van grondstoffen. Overvullen binnen veilige marges is een manier om te garanderen dat het bedrijf de wetgeving rond netto inhoud naleeft. Maar zelfs bij de beperkte productie van kleinere bedrijven kan de overvulling schokkend duur zijn. Berekende, geminimaliseerde overvulling kan uiterst effectief zijn om de kosten daarvan te beheren zonder toename van personeelskosten. Er zijn verschillende systemen beschikbaar, zoals statische weegschalen met ingebouwde SQC intelligentie voor willekeurige steekproeven voor de netto inhoud, of in-line controlewegers voor 100 % controles. Kwaliteitsparameters voor verpakkingen Afsluiting ok? Etiket ok? Onbeschadigd? Netto Inhoud ok? Verloopdatum ok? Serie/partij ID ok? Kwaliteitsparameters voor producten Zintuiglijke test Uiterlijk (kleur...) Gewicht van één eenheid Viscositeit Samenstelling d.w.z. korrelgrootte Vocht ph-waarde Vrij van metaal? Kenmerkende FreeWeigh.Net vensters Productkwaliteit een functie van talloze afzonderlijke variabelen en eigenschappen die met FreeWeigh.Net kan worden verwerkt Een ultramodern kwaliteit managementsysteem, zoals METTLER TOLEDO s FreeWeigh.Net heeft vele voordelen voor voedselproducenten. Het regelt het verzamelen van gegevens voor belangrijke kwaliteitskenmerken van statische weegschalen, in-line controlewegers, verontreinigingen detectors, ph meters, sensorische testers. Het waarschuwt operators onmiddellijk als er afstellingen nodig zijn, zodat mislukte batches in de productie kunnen worden voorkomen. Voorts kunnen testprocedures centraal worden gepland en gegevens decentraal worden verzameld bij de afzonderlijke werkstations, aangepast aan de unieke structuur en groei van het bedrijf. Het laat zich ook eenvoudig integreren met MES of ERP systemen. Een geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem is een uitstekende manier om een betere kwaliteitscontrole te realiseren en biedt reële kostenbesparingen. METTLER TOLEDO biedt oplossingen en systemen die zichzelf terugbetalen en binnen 12 maanden investeringsrendement laten zien. 5 METTLER TOLEDO White Paper Kwaliteitscontrole

6 5 Aanvullende bronnen WELMEC (European Cooperation in Legal Metrology) Aanvullende informatie over METTLER TOLEDO systemen is te vinden via de volgende links: Algemene SQC informatie SQC programma-overzicht Kwaliteitsmanagementsysteem FreeWeigh.Net Vraag een gratis exemplaar aan van de uitgebreide SQC gids Bereken de potentiële besparingen met verminderd overvullen investeringsrendementsberekeningen Voor meer informatie Nederland Mettler-Toledo B.V. Franklinstraat JK Tiel Tel Fax Nederland Mettler-Toledo PI B.V. Het Sterrenbeeldd ML s-hertogenbosch Tel Fax België N.V. Mettler-Toledo S.A. Leuvensesteenweg Zaventem Tel Fax Technische wijzigingen voorbehouden 08/2011 Mettler-Toledo AG MarCom Industrial

Stuks tellen. Wat telt bij u? Oplossingen van de expert

Stuks tellen. Wat telt bij u? Oplossingen van de expert Stuks tellen Wat telt bij u? Oplossingen van de expert Stuks tellen Ieder artikel telt. In opslagplaatsen, bij het bestellen en verzenden van goederen, worden de telweegschalen van METTLER TOLEDO veel

Nadere informatie

Totale controle Het verbeteren van de doorvoer in een magazijn

Totale controle Het verbeteren van de doorvoer in een magazijn Transport en Logistiek Alle metingen die u nodig heeft 1 News Meer efficiëntie in het hele logistieke proces Nieuwe technologie voor de sector transport en logistiek helpt bedrijven bij de snelle en nauwkeurige

Nadere informatie

Metaaldetectie. Detecteer meer metaal in uitdagende toepassingen. SAFELINE Metal Detection

Metaaldetectie. Detecteer meer metaal in uitdagende toepassingen. SAFELINE Metal Detection SAFELINE Metal Detection Metaaldetectie Profile Advantage Merkbescherming en compliance Kostenbesparing Verhoogde productiviteit Detecteer meer metaal in uitdagende toepassingen De beste metaaldetectie

Nadere informatie

Voorkom codeerfouten. Samenvatting. Whitepaper

Voorkom codeerfouten. Samenvatting. Whitepaper Whitepaper Voorkom codeerfouten Consumenten, zakenpartners en regelgevende instanties vragen om steeds meer nauwkeurige codes en gegevens op verpakkingen. Voldoen de processen en de Thermo Transfer Overprinters

Nadere informatie

Orderpicken: Klantgericht en nauwkeurig Dankzij telweegschalen met automatische instelling

Orderpicken: Klantgericht en nauwkeurig Dankzij telweegschalen met automatische instelling Productie Industrieel wegen en meten 6 News Orderpicken: Klantgericht en nauwkeurig Dankzij telweegschalen met automatische instelling Voor distributiebedrijf Novitronic is kwaliteit de sleutel tot succes.

Nadere informatie

Systematische traceerbaarheid Weegschalen geïntegreerd met ERP-software

Systematische traceerbaarheid Weegschalen geïntegreerd met ERP-software Vlees & gevogelte Industrieel wegen en meten 4 News Systematische traceerbaarheid Weegschalen geïntegreerd met ERP-software De EU-richtlijn 178/2002 inzake traceerbaarheid legt bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie

Nadere informatie

News. Bulk Food. Verbeterde productiviteit verzekerde kwaliteit. Industrieel wegen en productinspectie

News. Bulk Food. Verbeterde productiviteit verzekerde kwaliteit. Industrieel wegen en productinspectie Bulk Food Industrieel wegen en productinspectie 13 News Verbeterde productiviteit verzekerde kwaliteit De AdvanCheK BulkFlow X-ray inspectiesystemen zorgen voor een betere kwaliteitscontrole bij één van

Nadere informatie

Optimale werkmethoden voor. partners. Uw Cisco Smart Care serviceaanbod met meerwaarde opbouwen

Optimale werkmethoden voor. partners. Uw Cisco Smart Care serviceaanbod met meerwaarde opbouwen T Uw Cisco Smart Care serviceaanbod met meerwaarde opbouwen Optimale werkmethoden voor Concept 1.0 partners Uw Cisco Smart Care serviceaanbod met meerwaarde opbouwen Versie 1.0 Cisco Hoofdkantoor 170 West

Nadere informatie

SQC. Maximale prestaties bij statistische kwaliteitscontrole

SQC. Maximale prestaties bij statistische kwaliteitscontrole SQC Maximale prestaties bij statistische kwaliteitscontrole SQC Naleving van de wet Kostenverlaging Optimale en constante productkwaliteit is de hoeksteen van een succesvolle productie van consumentenproducten,

Nadere informatie

De waarde van veiligheid aantonen

De waarde van veiligheid aantonen De waarde van veiligheid aantonen Het rendement van investeringen in veiligheidsprogramma s die machineveiligheid verantwoorden Auteur: Lyle Masimore Veiligheidsprogramma s Elk jaar lopen zes miljoen werknemers

Nadere informatie

ECM ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT. Krachtiger, eenvoudiger. www.m-files.com

ECM ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT. Krachtiger, eenvoudiger. www.m-files.com ECM ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT Krachtiger, eenvoudiger INHOUDSOPGAVE HOOGWAARDIGE ECM BEGINT MET DE JUISTE BASIS, WAARONDER EEN SYSTEEM DAT ZO EENVOUDIG MOGELIJK TE GEBRUIKEN IS PAGINA 3 VOORUITGANG

Nadere informatie

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool AM KAM-Zakboek kwaliteit arbeid milieu Hugo van Ool 2 GESCHIEDENIS, ONTWIKKELINGEN EN TRENDS 1 Kwaliteit 1.1 Kwaliteitsmanagement KWALITEIT 3 Organisaties dienen er voor te zorgen dat afnemers voldoende

Nadere informatie

oé~äjíáãé=îçäöéå=éå=áçéåíáñáåéêéå=î~å=éêççìåíéå=áå=çé= ëìééäó=åü~áå=ãkäkîk=ocfa

oé~äjíáãé=îçäöéå=éå=áçéåíáñáåéêéå=î~å=éêççìåíéå=áå=çé= ëìééäó=åü~áå=ãkäkîk=ocfa oé~äjíáãé=îçäöéå=éå=áçéåíáñáåéêéå=î~å=éêççìåíéå=áå=çé= ëìééäó=åü~áå=ãkäkîk=ocfa gçêáë=m^ij^kp éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=áå=çé=äéäéáçëáåñçêã~íáå~

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Sage ERP X3 I Witboek

Sage ERP X3 I Witboek Sage ERP X3 I Witboek Bruikbaarheid ERP-systeem vergroten: Hoe een intuïtief ERP-systeem de productiviteit verhoogt, het rendement op investeringen verbetert en de samenwerking bevordert 1 Sage ERP X3

Nadere informatie

Voedselveiligheid en -kwaliteit

Voedselveiligheid en -kwaliteit Voedselveiligheid en -kwaliteit Voedselveiligheid en -kwaliteit en de tendens richting certificering Consumenten, retailers en producenten van voedingsmiddelen richten zich momenteel steeds vaker op voedselveiligheid

Nadere informatie

Multi Permit Solution. White paper

Multi Permit Solution. White paper Multi Permit Solution White paper Samenvatting Organisaties in de publieke sector hebben te maken met een aantal trends, zoals individualisering van de samenleving, toenemende interconnectiviteit tussen

Nadere informatie

Enterprise Asset Management [EAM] Verbeter uw opbrengst van bedrijfsmiddelen

Enterprise Asset Management [EAM] Verbeter uw opbrengst van bedrijfsmiddelen Enterprise Asset Management [EAM] Verbeter uw opbrengst van bedrijfsmiddelen De meeste organisaties over de hele wereld worden geconfronteerd met een enorme druk om hun bedrijfsmiddelen proactief te beheren

Nadere informatie

warehouses die onnauwkeurige afmetingen hanteren zal dit resulteren in toenemende en verkeerde verzendkosten.

warehouses die onnauwkeurige afmetingen hanteren zal dit resulteren in toenemende en verkeerde verzendkosten. Electronica Logistiek Industrieel Meten en Wegen 1 News Transportkosten beter beheersbaar door nauwkeurige pakketgegevens Warehouses staan steeds meer onder druk om blijvend tegemoet te komen aan de snel

Nadere informatie

Uw verpakkingslijn onder controle

Uw verpakkingslijn onder controle Uw verpakkingslijn onder controle AutoCoding Systems levert bedrijfsbrede automatiseringsoplossingen voor verpakkingslijnen in de dranken - en voedingsmiddelenindustrie. Bewezen oplossingen De modulaire

Nadere informatie

KYOCERA SOLUTIONS EFFICIENCY OMHOOG, KOSTEN OMLAAG COUNT ON US.

KYOCERA SOLUTIONS EFFICIENCY OMHOOG, KOSTEN OMLAAG COUNT ON US. KYOCERA SOLUTIONS EFFICIENCY OMHOOG, KOSTEN OMLAAG COUNT ON US. U wilt natuurlijk een perfecte workflow in uw bedrijf. Dan heeft u printers en multifunctionals nodig die naadloos integreren in elke werkomgeving

Nadere informatie

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) :

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) : Data Governance White paper Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oktober 2013 Auteur(s) : R. van Kerpel Empowering your business 2 INHOUDSOPGAVE 1 DATA IN CIJFERS... 4 2 BELANG VAN DATA... 5 3 STAND

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

ONTDEK DE ONVERWACHTE BESPARINGSMOGELIJKHEDEN BINNEN UW BEDRIJF.

ONTDEK DE ONVERWACHTE BESPARINGSMOGELIJKHEDEN BINNEN UW BEDRIJF. ONTDEK DE ONVERWACHTE BESPARINGSMOGELIJKHEDEN BINNEN UW BEDRIJF. MANAGED DOCUMENT SERVICES VAN KYOCERA. COUNT ON US. WEET U ECHT WAT UW PRINTKOSTEN ZIJN? HOEVEEL PAGINA'S WORDEN ER BINNEN UW BEDRIJF GEPRINT?

Nadere informatie

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken: Effectieve processen en hulpmiddelen kiezen Bij productie- en verpakkingsactviteiten genereert niet

Nadere informatie

Exact Globe Next Het nieuwe managen

Exact Globe Next Het nieuwe managen Exact Globe Next Het nieuwe managen Inhoud 2 Ontwikkeld voor uw uitdagingen 4 Exact Globe Next, het product 6 Grip op uw financiën 10 Track and Trace 14 Planning 18 Uw klanten op de eerste plaats 25 Exact

Nadere informatie

DCS of PLC? Zeven vragen helpen u de beste oplossing te kiezen. Answers for industry.

DCS of PLC? Zeven vragen helpen u de beste oplossing te kiezen. Answers for industry. DCS of PLC? Zeven vragen helpen u de beste oplossing te kiezen Answers for industry. 1 Process Automation De toenadering tussen plc- en DCS-technologieën heeft een situatie gecreëerd waarin het voor procesfabrikanten

Nadere informatie

WINDOWS AZURE EN ISV'S

WINDOWS AZURE EN ISV'S WINDOWS AZURE EN ISV'S EEN HANDLEIDING VOOR BESLISSERS DAVID CHAPPELL JULI 2009 GESPONSORD DOOR MICROSOFT CORPORATION INHOUD ISV's en cloud computing... 2 Een kort overzicht van Windows Azure... 3 Technologie...

Nadere informatie

HET PAPIER-EFFICIËNTE KANTOOR. De waarde van uw informatie volledig benutten

HET PAPIER-EFFICIËNTE KANTOOR. De waarde van uw informatie volledig benutten 4 HET PAPIER-EFFICIËNTE KANTOOR De waarde van uw informatie volledig benutten DE WEG NAAR EEN PAPIER-EFFICIËNT KANTOOR OVERMATIG PAPIERGEBRUIK FASE STAGE 1 1 Uw behoefte: > Beveiliging van uw informatie

Nadere informatie

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl WWW.GOVCERT.NL PATCHMANAGEMENT Een beveiligingsadvies en dan? POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50

Nadere informatie