Welkom bij de themabijeenkomst Procesbeheersing bij Tunnelbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij de themabijeenkomst Procesbeheersing bij Tunnelbouw"

Transcriptie

1

2 Welkom bij de themabijeenkomst Procesbeheersing bij Tunnelbouw Jil Ligterink - voorzitter Vakgroep Civiele Betonbouw - directeur Van Hattum en Blankevoort Hotel Van der Valk A4, 11 april 2012

3 Hennes de Ridder, dagvoorzitter - emeritus hoogleraar TU Delft

4 ENKELE OPMERKINGEN OVER HET ONTWIKKELINGSPROCES VAN EEN COMPLEXE TUNNEL IN EEN GECOMPLICEERDE OMGEVING Hennes de Ridder

5 Ontwerpopgave

6 Ontwerpopgave

7 De complexiteit van de ontwerpopgave

8 De huidige manier van werken De huidige manier van wer

9 Reductie van complexiteit

10 Complex systeem in gecompliceerde omgeving

11 Tunnel als inpasbaar product? Tunnel als inpasbaar product?

12 Tunnel als aggregaat van componenten

13 Rijkswaterstaat (Toepassing) Landelijke tunnelstandaard Toelichting op het procesdeel van de tunnelstandaard Themabijeenkomst: Procesbeheersing bij Tunnelbouw 11 april :15 14:40 Door: Fred Bouwmeester Manager LTR standaardisatie Rijkswaterstaat

14 Onderwerpen: - 1. Tunnelstandaard: - Onderdelen versie Gebruik tunnelstandaard: - Werkwijze aanleg tunnels 14 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

15 1. Onderdelen van de tunnelstandaard: (versie 1.2 vastgesteld oktober 2012) - Technische standaard - Beheer en Organisatie Tunnel- Standaard Versie Juridische kaders 15 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

16 Model als basis voor de Technische Standaard Wet en regelgeving Veilig & Beschikbaar Systeem eisen Tunneldiensten Dynamisch Operationele processen Statisch Operationele organisatie Techniek: (VTTI) Techniek: (CT) 16 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

17 Documenten technische Tunnelstandaard: Leeswijzer Tunnel- Standaard Systeemdefinitie RWS Tunnelsysteem Technisch Systeemspecificatie RWS Tunnelsysteem (top eisen) Systeem eisen Systeemontwerp RWS Tunnelsysteem Tunneldiensten Techniek: TTI standaard Bedrijfsprocessen RWS Tunnelsysteem (UPP tunnels) Operationele processen Operationele organisatie Techniek: (VTTI) Techniek: (CT) Basisspecificatie TTI MMI 3B LFV Basisontwerp TTI (3B, GUI) 17 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

18 Een aantoonbaar veilige tunnel 18 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

19 Technische standaard (Nieuw) Toepassing tunnelstandaard: Werkwijze Aanleg Tunnels (WWAT) Generieke Proces Eisen realisatie TTI (GPE) Voor bestaande tunnels: Leidraad toepassing tunnelstandaard in bestaande tunnels Werkwijze aanpassing software in bestaande tunnels Kwaliteitssysteem tunnelstandaard: Kwaliteitsborging tunnelstandaard Verificatie en Validatie (V&V) plan Beheerprocessen tunnelstandaard Leidraad toetsing toepassing tunnelstandaard LTTT 19 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

20 Nieuwe producten: B&O producten Tunnel- Standaard Beheer & Organisatie [1] Leidraad Tunnelbeheerorganisatie [2] Leidraad ontwikkeling kwaliteitsmanagement tunnels [3] Leidraad Instandhouding tunnels [4] Operationele tunnelbeheerprocessen (incl. technische uitgangspunten) [5] Leidraad Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) wegtunnels [6] Leidraad Calamiteitenbestrijding [7] Leidraad incidentregistratie- en evaluatie van significante voorvallen [8] Format Rapportage QRA 20 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

21 Nieuwe producten 1.2: Juridische kaders Tunnel- Standaard Juridisch [1] Aanpassing Leidraad veiligheidsdocumentatie voor wegtunnels [2] Richtsnoer nieuwe wetgeving [3] Leidraad vergunningen tunnels [4] Leidraad werkzaamheden in tunnels (bestaande tunnels) [5] Leidraad openstellingsvergunning 21 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

22 2. Het gebruik van de tunnelstandaard: Wat is een aantoonbaar veilige tunnel is en hoe die binnen de afgesproken tijd en kosten gerealiseerd moet worden 22 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

23 Doel WerkWijze Aanleg Tunnels: (WWAT) Tunnelstandaard Versie 1.2 Hoe de tunnelstandaard toepassen in tunnelprojecten Beheersing tunnelprojecten: Aantoonbaar voldoen aan tunnel wet- & regelgeving Vergunningen Sturingsmogelijkheden Zeker stellen afstemming tussen: W&R, vergunningen, Civiel, TTI, tunnelbeheer, verkeersmanagement, OG- ON, etc. 23 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

24 Tunnelproject is meer dan techniek Wet- & regelgeving (topeisen) Project Specificatie Ontwerpen Bouwen WWAT Beheer & Organisatie VWM Civiele Techniek Weginfra Overig bijv. spoor Implementeren 24 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

25 Raamwerk: V-model (aantoonbaarheid) A a n t o n e n 25 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

26 WerkWijze Aanleg Tunnels: Gebruik, beheer & onderhoud Start aanbesteding Voorlopige gunning (Beoogd ON) Definitieve gunning (contract en financial closure) Startbeslissing, Gate 1 Voorkeursbeslissing, Gate 2 Ontwerp tracébesluit, incl. TVP Tracébesluit Projectbeslissing, Gate 3 Functionele baseline VO gereed Overdracht Eindoplevering Openstelling, Gate 4 Vooroplevering Eindoefening Integratie tunnelsysteem gereed (Processen, organisatie en Techniek) Techniek (CT, TTI en VC) gereed Integratie TTI en VC gereed incl. VBP en openstellingsvergunning Technische baseline gereed incl. Bouwplan en omgevingsvergunning Integratie TTI tunnel gereed Fabrieksintegratie gereed Uitvoeringsbaseline gereed 26 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

27 Wet & regelgeving Tunnelproject SD SS/SO UPP T Tunnelstandaard Versie 1.2 BS/BO TTI BS/BO MMI Standaard 27 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

28 Wet & regelgeving Tunnelproject SD SS/SO UPP T BS/BO TTI Tunnelstandaard Versie 1.2 Tunnelstandaard Project specifiek Δ BS/BO MMI Standaard 28 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

29 Wet & regelgeving Tunnelproject SD SS/SO UPP T BS/BO TTI BS/BO MMI Tunnelstandaard Versie 1.2 Handleiding afleiding VSE Tunnelstandaard Project specifiek Δ VSE Systeem-eisen: WAT Generieke proceseisen VSP Proces-eisen: HOE Standaard 29 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

30 Wet & regelgeving Tunnelproject SD SS/SO UPP T BS/BO TTI BS/BO MMI Tunnelstandaard Versie 1.2 Handleiding afleiding VSE Tunnelstandaard Project specifiek Δ VSE Systeem-eisen: WAT VO Standaard Generieke proceseisen VSP Proces-eisen: HOE DO UO 30 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

31 Wet & regelgeving Tunnelproject SD SS/SO UPP T BS/BO TTI BS/BO MMI Tunnelstandaard Versie 1.2 Handleiding afleiding VSE Tunnelstandaard Project specifiek Δ VSE Systeem-eisen: WAT SIT techniek VO (I)SAT Generieke proceseisen VSP DO (I)FAT Standaard Proces-eisen: HOE UO PAT VSP Proces-eisen: HOE 31 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

32 Wet & regelgeving Tunnelproject SD SS/SO UPP T BS/BO TTI BS/BO MMI Tunnelstandaard Versie 1.2 Handleiding afleiding VSE Tunnelstandaard Project specifiek Δ VSE Systeem-eisen: WAT SIT operationeel SIT tunnelsysteem SIT techniek VO (I)SAT Generieke proceseisen VSP DO (I)FAT Standaard Proces-eisen: HOE UO PAT VSP Proces-eisen: HOE 32 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

33 Fasering en mijlpalen tunnelproject Verkenning Contract Voorbereiding Startbeslissing Plan- Uitwerking Voorontwerp Aanbesteding Convergentie Voorkeurbeslissing Tracébesluit Ontwerp tracébesluit, incl. TVP Definitief ontwerp Aanbestedingsdossier incl. VSE en VSP Projectbeslissing (tracébesluit) Voorlopige gunning Realisatie Uitvoeringsontwerp Functionele baseline Technische baseline met BP en omgevingsvergunning Definitieve gunning VO gereed Uitvoeringsbaseline Uitvoering Systeem- Integratie Fabrieksintegratie gereed Acceptatie Integratie Techniek gereed Integratie TTI en VC gereed Integratie TTI tunnel gereed Gebruik, Beheer & Onderhoud Overdracht Eindoplevering Openstelling VBP en openstellingsvergunning Vooroplevering Eindoefening gereed Integratie tunnelsysteem gereed 33 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

34 Samenvatting - Tunnelstandaard bestaat uit technisch, juridisch en beheer en organsiatie deel. - Het technisch deel is op basis van een model, waarmee de aantoonbaarheid van veiligheid en wet en regelgeving voor de techniek uit de standaard is geborgd. - De werkwijze aanleg tunnels dient er voor dat de standaard juist wordt toegepast, het beschrijft het aanlegproces in samenhang. - Het volgen van deze werkwijze helpt om een aantoonbaar veilige tunnel te bouwen binnen tijd en geld. 34 Tunnelstandaard Fred Bouwmeester

35 Waterwolftunnel N201 Inhoudelijk en procesmatig resultaat Procesbeheersing bij Tunnelbouw Presentatie voor Bouwend Nederland Hotel Schiphol-A-4, 11 april 2013 André L. Loos Vz. Implementatieteam N201 Openstelling & Overdracht

36 Inhoudsopgave N201 en Waterwolftunnel: de ligging en facts Aanleiding Complex systeem: uitdaging en speelveld Contractueel Inhoudelijk Procesmatig Beeldbepalende kenmerken: procesinnovatie Oplossingsgerichte benadering vs. contractgerichte Open en transparante communicatie Uitvoering en vroegtijdig overleg: breed en diep Proces van gefaseerde openstellingaanvraag 3 6

37 N201 i.r.t. de omgeving en netwerk 3 7

38 Waterwolftunnel 1, 470 km lengte 2 maal 2 rijstroken doorijhoogte 4,90 m m3 grond ontgraven ton damwanden (ca m2) stuks stiftdeuvels 300 stuks trekankers ton wapening m3 beton, wv m3 onderwaterbeton 100 stuks groutankers stuks RVS schroeven m2 brandwerende beplating 500 prefab palen m2 wandtegels manuur arbeid voor het betonwerk Waterwolftunnel in aanbouw (januari 2012) 38

39 Aanleiding Uitbreiding en omlegging N201 met de Waterwolftunnel door PNH Bestuurlijk vastgelegd in Regioakkoord (2002) en Realisatiebesluit (2004) Traject en tunnel: (deel)project Omlegging Aalsmeer-Uithoorn als D&Ccontract (2005), na gunning Alliantie en opdrachtgever op afstand Nieuwe Europese (tunnel)wetgeving (2006) stelt aanvullende eisen aan N201 tunnel (Waterwolftunnel) vanuit veiligheid en complexiteit Aanvullende eisen zijn dwingend en hebben impact op: Scope en Techniek (Civiel en TTI) EU wetgeving en -documentatie (Interne) Organisatie en omgeving Tijdig realiseren van deze aanvullende eisen door PNH is harde voorwaarde voor openstelling N201 en de Waterwolftunnel (WWT) Ergo: Het Europa-proof maken van de Waterwolfunnel (de zogenaamde Delta). 39

40 Opgave PNH Systeem en speelveld Niveau strategisch tactisch operationeel Scope / Techniek (TTI) Civiel VeiligheidsTTI VerkeersTTI Bedienapplicatie bereikbaarheid doelen (EU) Wetgeving / Documentatie WARVW Organisatie en Omgeving Weggebruikers Afspraken ketenpartners geeft randvoorwaarden voor Autoriteiten Hulpdiensten Beleid PNH Wegbeheerder(s) Rolhouders 40

41 Systeem in meer dimensies Niveau strategisch tactisch operationeel trainen Scope / Techniek (TTI) Civiel (V)TTI testen Bedienapplicatie aanpassen scope bereikbaarheid onderliggende plannen CBP IHP VBP VM-Plan OTO plan onderliggende plannen doelen PNH geeft randvoorwaarden voor borging in organisatie financiën werving selectie admin. verantw. formatie ontwerp, ontwikkeling en aansturing beheerorganisatie evaluatie incidenten oefening training opleiding ontwerp, ontwikkeling en aansturing bediening en bewaking 41

42 3-luik Afbouw, Openstelling en overdracht Ordeningsconcepten Systeem en speelveld Programma Scope / Techniek (TTI) Bouwstenen bereikbaarheid doelen Hoofdacties. (Europese) Wetgeving / Documentatie Organisatie en Omgeving 42

43 Opdracht Implementatieteam N201 O&O A. Aanvullingen en aanpassingen realisatie: de afbouw Realiseren wettelijk verplichte aanvullende eisen civiel en TTI ( Europa-proof maken Waterwolftunnel : de zogenaamde de Delta ), rekening houdend met complex-er wordende infrastructurele realisatieprojecten B. Openstelling (van de tunnel) Verzorgen aanvraag openstellingvergunning Waterwolftunnel, en het tijdig openstellen van de Waterwolftunnel C. Overdracht (naar de provinciale lijnorganisatie) Verzorgen goede overdracht van de Waterwolftunnel en de N201 naar de staande PNH lijnorganisatie. Het openhouden van de tunnel borgen. Te bereiken door Implementatieteam N201 O&O Maximaliseren garantie op verkrijgen openstellingvergunning en Openstelling WWT Minimaliseren risico s t.a.v. tijdige openstelling en goede overdracht N201 & WWT 43

44 A. Delta (1/2 ) Randvoorwaarden opstarten delta -proces Omlegging Aalsmeer-Uithoorn - D&C-contract (2005) (Heijmans-Boskalis) Na gunning Alliantie en opdrachtgever op afstand. Geen directe aansturing, maar Alliantiebestuur. Realisator PNH heeft wel mogelijkheid om wijzigingen op te dragen TTI aan UA gecontracteerd (Siemens Nederland) Middels lumpsum contract: Detail Ontwerp (DO) TTI of gelijkwaardig realiseren. Nieuwe en aangescherpte Europese tunnelwetgeving (2006) Naast veiligheidseisen is de rode draad: Tunnelbeheerder heeft verantwoordelijkheden inzake goed beheer en veiligheid (in een vroegtijdig stadium) Besluit PNH om bediening en bewaking zelf ter hand te nemen (2010) VC-NWN de Wijde Blik is 2-3 jaar doende met enorme VC- upgrade en invoegen alle V&Wspits-strookprojecten NWN 44

45 A. Delta (2/2 ) De Delta heeft betrekking op het gehele speelveld uit de opgave De delta heeft betrekking op alle onderdelen van het gedefinieerde speelveld (Techniek, EU wetgeving & documentatie, en Organisatie) De delta is gestructureerd in drie deeldelta s : I) TTI II) Bediening III)a Documentatie en verificatie DO III)b Proces en randvoorwaarden 45

46 (Procesplan) Aantonen Eisen Vastleggen proces op welke wijze de Tunnelbeheerder (en aannemers Civiel, TTI, en grensvlakken) aantoont dat de Waterwolftunnel aan alle (wettelijke) veiligheidseisen voldoet: Integraal overzicht wettelijke veiligheidseisen: 1568 stuks ( ) Systeem en strafpuntenlijst: 100 voor fatale en veiligheid kritische eisen Eigenaren van eisen (w.o. BG, Hulpdiensten, VBA) Proces Beoordelen, Accepteren, weging Afwijkingen en Restpunten Voorbeeld: Ventilatoren en productie geluid Maandag 14 jan. 2013: Woensdag 6 maart 2013: Woensdag 03 april 2013: Vrijdag 5 april 2013: Dinsdag 9 april: Woensdag 10 april 2013: 3877 strafpunten 829 strafpunten (aanvraag 2 e deel openstellingsvergunning) 99 strafpunten (door de 100 grens) 72 strafpunten (opmaken rapportage Bestuurlijke check ) 62 strafpunten (B&W Aalsmeer: verlenen vergunning) 54 strafpunten (11.30 uur) 46

47 Beeldbepalende kenmerken aanpak N201 O&O en partners in de Waterwolftunnel 1. Samenhang en synergie in een, op risico s gericht integraal programma, waarin inhoud en proces als een turbine in elkaar zijn verweven 2. Kennis extern en intern gebundeld in een multidisciplinair Implementatieteam van experts (eerder tunnels hebben geopend en complexe besluitvormingsprocessen tot een goed eind hebben gebracht) 3. Oplossingsgerichte benadering met snelle bestuurlijke en technische escalatie-echelons 4. Open en transparante communicatie binnen PNH, alle publieke- en private partners, en vakgenoten 5. Uitvoerig en vroegtijdig overleg en besluitvorming breed en diep met alle betrokkenen (w.o. nood- en hulpdiensten, de toekomstige beheerder(s)) 6. Gefaseerd proces aanvraag openstellingsvergunning in de vorm van een openbare uitgebreide voorbereidingsprocedure, en gefaseerde openstelling N Overdracht vanuit de beheerder (Regisseurs-, IP- en VM-rol) structureel belegd en georganiseerd 47

48 2. Multidisciplinair team Kennis extern en intern gebundeld in een multidisciplinair Implementatieteam van experts, die eerder tunnels hebben geopend en complexe besluitvormingsprocessen tot een goed eind hebben gebracht Directeur Beheer & Uitvoering (OG) / PNH S PB N201+ O&O MT B&U T Programmamanager Implementatie Alliantie Voorzitter Programmamanager Vz. en PM N201 O&O N201 N201 O&O Stuurgroep afbouw TTI/O&O O Bouwsteen (BS) I BS V: B&O BS II: B&O BS III: VM BS IV: V&O

49 3. Oplossingsgerichte benadering (1/2 ) Oplossingsgerichte benadering met snelle bestuurlijke en technische escalatie echelons (in plaats van een - alleen - contractgerichte wijze van werken) 49

50 3. Oplossingsgerichte benadering (2/2 ) Oplossingsgerichte benadering voor het gezamenlijke specificeren van de (verander)opgave in de zogenaamde Delta, voor alle aspecten in het complexe speelveld uit de opgave De delta is gestructureerd in drie deeldelta s : I) TTI II) Bediening III)a Documentatie en verificatie DO III)b Proces en randvoorwaarden 50

51 4. Open en transparante communicatie Open en transparante communicatie (en kennisborging) binnen PNH, alle partners en vakgenoten (veel nieuw ontwikkelde en samengevoegde kennis en aanpak): 7 september 2010, 7 juli 2011, 4 oktober 2012 en 19 april

52 5. Vroegtijdige besluitvorming (1/3) Uitvoering en vroegtijdig overleg en besluitvorming breed en diep, waarbij alle relevante partijen - w.o. nood- en hulpdiensten -, samenwerken aan een openstellingvergunning en een veilige tunnel Omgeving Directeur B&U (OG) Waterwolftunnel board(s) Bestuur Directeuren Programmamanager & Techniek N201 O&O Voorzitter Implementatie Vz. en PM N201 O&O O&O MT B&U Openstellingoverleg Stuurgroep afbouw TTI / O&O Gebruikersoverleg 52

53 5. Vroegtijdige besluitvorming 2/3 Uitvoering en vroegtijdig overleg en besluitvorming breed en diep middels een Waterwolftunnelboard Bestuur en Techniek, waarbij ambtelijken bestuurlijk -, maar ook technische uitwerkingen worden besproken en besluitvorming plaatsvindt over (deel)producten Waterwolftunnel board (1) Bestuur Johan Remkes Voorzitter / Commissaris van de Koningin (CvdK) PNH Elisabeth Post Gedeputeerde PNH Wegen, Verkeer, Vervoer en Zeehavens Theo van Eijk Burgemeester Aalsmeer (vanaf 21 sep. 2012) IJle Stelstra District Commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland Theo Weterings Burgemeester Haarlemmermeer Frans Schippers Directeur Veiligheidsregio Kennemerland / Commandant brandweer Kennemerland Rene van Treeck Veiligheidsbeambte (VB) tunnels PNH Chris de Vries Directeur Beheer & Uitvoering (B&U) PNH André Loos Vz. Implementatieteam N201 O&O oktober 2012 Waterwolftunnel board (2) Techniek Chris de Vries Voorzitter / Directeur Beheer & Uitvoering (B&U) PNH André Loos Vz. Implementatieteam N201 O&O Roel Scholten Uitvoerend Programmamanager N201 O&O Bart Pröpper Directeur Uitvoerend aannemer Boskalis René Laan Directeur Uitvoerend aannemer Heijmans Ed Hoogenboom Business Unit Manager Siemens Infrastructure & Cities (vanaf feb. 2012) oktober

54 5. Vroegtijdige besluitvorming (3/3) 54

55 6. Gefaseerde openstellingsaanvraag Gefaseerd proces aanvraag openstellingvergunning in de vorm van een openbare uitgebreide voorbereidingsprocedure Eerste aanvraag 55 documenten geaccordeerd Tweede aanvraag 3-5 documenten geaccordeerd 55

56 Verlening vergunning door B&W / Bevoegd Gezag: 9 april jl. Afgifte Openstellingsvergunning ín de tunnel: vr. 19 april Open dag voor bewoners en omgeving: za. 20 april Officiele Openstelling WWT: ma. 22 april uur, om uur gaat het verkeer stromen, Dankzij:

57 Procesbeheersing Realisatiefase 11 april 2013 Rob de Weijze Bouwmanager ProRail

58 Inhoud presentatie 1. Algemeen overzicht 2. Toetsproces 3. Verificatie & Validatie (V&V) 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 58

59 Project Spoorzone Delft Scope ProRail Realisatie tunnel met ondergronds station, 2300 m lang Ondergrondse fietsenstalling boven de perrons (5000 fietsen) Ondergrondse parkeergarage naast de tunnel (PSS) i.o.v. OBS (650 P- plaatsen) Inrichting Openbare Ruimte (IOR) i.o.v. OBS Omgevingsmanagement Scope OBS namens gemeente Delft Stadskantoor met Stationshal i.o.v. ProRail Gebiedsontwikkeling 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 59

60 Contract Spoortunnel Delft Contractvorm: D&C met SE 4- sporige tunnel, waarvan 2- sporig in dienst in sporig casco voor toekomstige 4- sporigheid PSS IOR Aannemer: Combinatie Cromme Lijn (CCL), bestaat uit: Mobilis, Dura Vermeer, CFE Aanneemsom 335 mio 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 60

61 Belangrijkste kenmerken contract Aanneemsom 335 mio Cash flow neutrale financiering 85 % betaling bij aanvang werkpakket 15 % betaling na afronding werkpakket Bij oplevering gaat de door ProRail af te sluiten Verborgen Gebreken Verzekering (VGV) in, na afgifte verklaring door TIS Toetsing tijdens realisatie door onafhankelijke partij Technical Inspection Service (TIS) 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 61

62 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 62

63 Integrale Projectorganisatie Gemeente Delft I&M Tunnel & Ondergronds Station PSS & IOR OBS ProRail Stationshal Gebiedsontwikkeling Stadskantoor met Stationshal (Mecanoo) CCL (SSD = Tunnel + PSS + IOR) Overige ProRail Contracten 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 63

64 Organisatie contractbeheersing Projectmanager Realisatie team Contract 1 Contract tunnel Contract n Bouwmanager Contractbeheersing Rob de Weijze Contractbeheersing Bouwmanager Contractbeheersing Beheersing risico s + raakvlakken Team 1 Team 2 Team n 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 64

65 Monitoring & Sturing 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 65

66 Processchema Act Plan Ontwerp Realisatie Testen Aantonen Aantonen Aantonen Do ON bepaalt het ontwerp en de uitvoerings-methode ON heeft de aantoonplicht d.w.z. is verantwoordelijk om aantoonbaar te voldoen aan de eisen ProRail toetst risicogestuurd op ontwerp en de realisatie Check 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 66

67 Risico gestuurd toetsen 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 67

68 Stappen toetsprotocol ProRail Eisen Toetsplan Project planning Toetsbare risico s Uitvoeren toetsen Ontwerp, werk-, keurings-, verificatieplannen CCL, etc. Toets resultaten Bevindingen Beoordelen Beheersmaatregelen 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 68

69 Kritische aspecten t.b.v. toetsproces 1. Maatvoering / Ruimtebeslag (civiel + bovenbouw) 2. Electrische Voeding 3. SPOOR & BVL 4. Zwerfstromen & Aarding 5. Telecommunicatie 6. Besturing / Beveiliging Concept 7. Kabels & Leidingen 8. Water huishouding 9. Integriteit Civiele Constructies, Levensduur Geofysica 10.RAM 11.Systeem Veiligheid 12.Omgeving & Bereikbaarheid 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 69

70 Type toetsen (1) Voorbereidingsfase: Acceptatie van documenten (uitvoering door: ProRail (met ondersteuning van backoffice / second opinion) Procucttoetsen (challenge) (uitvoering door: ProRail (met ondersteuning van backoffice / second opinion) en/of TIS etc Procestoetsen (audits) (uitvoering door: ProRail (met ondersteuning van backoffice) 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 70

71 Type toetsen (2) Realisatiefase: Producttoetsen (uitvoering door: ProRail (met ondersteuning van backoffice / second opinon) Inspecties (uitvoering door: ProRail en TIS) Procestoetsen (audits) (uitvoering door: ProRail (met ondersteuning van backoffice / second opinion) en/of TIS 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 71

72 Toetsresultaten Acceptatie / Geen Bezwaar Vastlegging in toetsblad Bezwaar [B] Nader Aan Te Tonen [NATT] Vastlegging in toetsblad Vastlegging in database Vastlegging in toetsblad en database [B] en [NATT] hebben consequenties voor betaalbaarstelling 15 % slotbetaling werkpakketten en 85 % vooruitbetaling opvolgende werkpakketten 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 72

73 Realisatiefase Verdeling toetsactiviteiten (niet op schaal!) Beoordeling (ontwerp) & Inspectie (uitvoering) TIS Verificatie (ontwerp) en Keuring (uitvoering) 1 e & 2 e lijn ON Toetsen door of namens ProRail (DRB, CRUX) Risk Controle (CAR) 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 73

74 Type toetsen (3) Testen (voldoet het gerealiseerde aan de functionele eisen: Ontwerp-, realisatietoetsen en testen (Risico gestuurde toetsing op 12 kritische aspecten) 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 74

75 Interactie: ProRail - ON 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft

76 Interactie: ProRail - ON 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft

77 Interactie: ProRail - ON 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 77

78 Interactie: ProRail - ON Informeel Formeel 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 78

79 V&V (Verificatie & Validatie) Bij afronding werkpakketten In werking brengen van systemen 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 79

80 V&V definities (ISO) Verificatie: Confirmatie middels objectieve bewijsvoering dat aan de specifieke Eisen is voldaan (Hebben we het product juist gemaakt?) Validatie Confirmatie middels objectieve bewijsvoering dat voor de specifieke eis wordt voldaan aan het specifiek beoogde gebruik (Hebben we het juiste product gemaakt?) 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 80

81 Verificatie en Validatie, waarom? Expliciet en aantoonbaar voldoen aan de klantbehoefte Verwijderen van tekortkomingen gedurende de levenscyclus Voorkomen van faalkosten in een zo vroeg mogelijk stadium Verbeteren van de kwaliteit van het proces en het product Verbeteren van de productiviteit Sluiten van Deming cirkel: plan, do, check, action Rechtmatig betaalbaar stellen werkpakketten 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 81

82 V&V in de lifecycle Stakeholders behoefte Stakeholders: exploitatie, onderhoud 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 82

83 W&D VMA SNL Siemens VelopA BAM CCL Kone Schindler VisiOn ISP Akoesto Talis STRUKTON?? Cofely STRUKTON?? Stadskantoor Stationshal Stadskantoorkelder 1.1 TTI TTI-besturing Station installaties 3. PSS 5. IOR 6. TIOR 1. Civiel Station afbouw Telecom ATM DSM conditonering Bovenbouw BBT Functionele systeem Stakeholders Stakeholders Deflt, Vervoerders, ProRail, + Gm Delft NS Poort DSM HTM TVC OBS Samenwerkings Verband ProRail RWE Lift inst Roltrappen Camera s Infoplus OVCP Dagelijkse leiding Liftbeh. Trappen Tegels Fietsenstalling GSMr ATM Onderbouw Tractie Spoor DSM Opdrachtnemers 11 april

84 W&D VMA SNL Siemens VelopA BAM CCL Kone Schindler VisiOn ISP Akoesto Talis STRUKTON?? Cofely STRUKTON?? Stadskantoor Stationshal Stadskantoorkelder 1.1 TTI TTI-besturing Station installaties 3. PSS 5. IOR 6. TIOR 1. Civiel Station afbouw Telecom ATM DSM conditonering Bovenbouw BBT Functionele systeem Stakeholders Deflt, Vervoerders, ProRail, + Gm Delft NS Poort DSM HTM TVC OBS Samenwerkings Verband ProRail Liftbeh. Trappen Tegels Fietsenstalling GSMr ATM Onderbouw Tractie Spoor DSM 11 april

85 *Kritische interface aspecten aspecten bepalen voor het grootste deel de integrale kwaliteit van het systeem. Dit is ook de basis waarop risicogestuurde producttoetsen / verificaties worden uitgevoerd BBT Stationshal PSS IOR TTI TTI-besturing Station installaties Civiel Station afbouw Telecom ATM DSM conditonering Spoor integraal Maatvoering / Ruimtebeslag (Integrale Maatvoering, PVR, Plaatsbepaling Systemen, etc.) Functionele systeem Risico s Electrische Voeding (capaciteit, etc.) Spoor & beveiliging (capaciteit, integratie met civiel, etc.) Zwerfstromen & Aarding (civiele systemen, belendingen, aarding irt EMC, 1500V integrale aarding en 25kV, etc.) Telecomunnicatie (integrale telecom, bereikbaarheid, etc.) Besturing / Beveiliging (systeem integratie, bedienbaarheid, etc.) Kabels & Leidingen (tunnel, derden, etc.) Water huishouding (waterdichtheid tunnel, vloeistof afvoer tunnels, vloeistof afvoer diepwanden, vloeistofkelders & pompen, etc.) Integriteit Civiele Constructies, Levensduur Geofysica (Integraliteit Civiel Ontwerp, Zettingen, Stabiliteit Belendingen, Diepwanden, Overdruk agv drukgolf, Standzekerheid civiele objecten, Overgangconstructies, Molen, Kruisingen, etc.) RAM (Beschikbaarheid Tunnel icm TTI, Integrale Beschikbaarheid/Betrouwbaarheid, Tunnel/TTI onderhoudsplan, Integraal onderhoudsplanunnel, derden, etc.) Systeem Veiligheid object en installaties (Nooduitgangen, Vluchtroutes, Veiligheidsconcept, etc.) Omgeving & Bereikbaarheid (Communicatie, Bestemmingsplan, Vekeer/Publiek Afhandeling, Vormgeving, Sociale Veiligheid, etc.)

86 Verantwoordelijkheden V&V ProRail: Toont aan dat de contracteisen tezamen in lijn liggen met de klanteisen en dat het totale systeem voldoet aan de klanteisen. Opdrachtnemer: Toont aan dat zijn werk voldoet aan alle contracteisen. 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 86

87 V&V controle proces Stakeholders ProRail SZD OG checkt risico gestuurd OG checkt Risico gestuurd OG checkt Risico gestuurd Opdrachtnemers CCL toont 2800 vraagspec eisen aan ON 2 toont X vraagspec eisen aan ON n toont N vraagspec eisen aan 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 87

88 V&V controle proces Stakeholders ProRail SZD OG checkt risico gestuurd OG checkt Risico gestuurd OG checkt Risico gestuurd Opdrachtnemers CCL toont 2800 vraagspec eisen aan ON 2 toont X vraagspec eisen aan ON n toont N vraagspec eisen aan 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 88

89 Samenhang Ontwerp- keuzes Wijzigingen Risico s Eisen Verificatie & Validatie 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 89

90 SE database - informatiebeheersing 1. Scope (eisen): a) Vastlegging: Klanteisen en systeemeisen Relaties tussen eisen Wijzigingen o stakeholders project o project opdrachtnemer b) Structureren: Systemen (SBS) Werkpakketten (WBS) 2. Verificatie & Validatie expliciet voldoen aan: a) Klanteisen b) Contracteisen 3. Risico s a) Integraal risico dossier b) Koppeling naar de eisen c) Risicogestuurd toetsen op Verificatie & Validatie 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 90

91 SE database structuur VTW V&V Eis Risico SBS WBS 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 91

92 V&V toetsen Dat zijn risicogestuurde toetsen op ontwerp- en uitvoeringsdocumenten van ON Inmiddels zijn uitgevoerd op: Tekeningen; Berekeningen; DO s; BOR en DOR (TTI); Werkplannen en Keuringsplanen etc; 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 92

93 V&V toets en betalingscriteria Toetsing per werkpakket / deelsysteem / systeem: In- / externe afwijkingen gesloten Bezwaren uit eerdere toetsingen opgelost NATT s uit eerdere toetsingen opgelost EVR geaccepteerd zonder restpunten Slotbetaling van 15 % wordt betaalbaar gesteld 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 93

94 Theorie en de praktijk 11 april Presen tatie Proces beheer sing realisat iefase Spoort unnel Delft

95 Actualiteit 11 april

96 Station ondergronds Ontwerp: Benthem Crouwel Architekten 11 april

97 Waar doen we het voor? Ondergrondse perrons Ontwerp: Benthem Crouwel Architecten 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 97

98 Station + hal + stadskantoor 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 98

99 Waar doen we het voor? Ontwerp stadskantoor Ontwerp: Mecanoo Architecten 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 99

100 Waar doen we het voor? Ontwerp stationshal Ontwerp: Mecanoo Architecten 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 100

101 Vragen? 11 april 2013 Presentatie Procesbeheersing realisatiefase Spoortunnel Delft 101

Bijlagenboek evaluatie wetgeving tunnelveiligheid

Bijlagenboek evaluatie wetgeving tunnelveiligheid Andersson Elffers Felix Bijlagenboek evaluatie wetgeving tunnelveiligheid Utrecht, 31 januari 2011 Andersson Elffers Felix p 2 Andersson Elffers Felix Inhoud Bijlage 1 Gesprekspartners 4 Bijlage 2 Bestudeerde

Nadere informatie

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie

SE-wijzer. voor BAM Infra

SE-wijzer. voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer H a n d l e iding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering Juni 2008 Dit is een uitgave van Koninklijke

Nadere informatie

Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model. De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten

Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model. De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten Inhoud 1 Inleiding 4 2 Waarom BIM? 6 2.1 Streefbeeld 7 2.2 De urgentie voor WS 7 2.3 Het belang van

Nadere informatie

Projectspiegel. Waterschap Groot Salland. HWBP Maatregel Zwolle

Projectspiegel. Waterschap Groot Salland. HWBP Maatregel Zwolle Projectspiegel Waterschap Groot Salland HWBP Maatregel Zwolle De Projectspiegel Waterschap Groot Salland HWBP Maatregel Zwolle Datum: 8 december 2014 Status: Opdracht van: Definitief Waterschap Groot Salland

Nadere informatie

Evaluatie 'Sijtwende'

Evaluatie 'Sijtwende' Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hoofddirectie Financieel Economische zaken Afdeling Operational Audit Evaluatie 'Sijtwende' Eindrapport 20 januari 2003 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hoofddirectie

Nadere informatie

Handboek Alliantiemanagement

Handboek Alliantiemanagement Handboek Alliantiemanagement Mei 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Wat is een alliantie bij ProRail?... 9 3. Waarom wil ProRail allianties?... 13 4. Hoe besteedt ProRail allianties aan?... 19 5.

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

model integrale brandveiligheid bouwwerken

model integrale brandveiligheid bouwwerken model integrale brandveiligheid bouwwerken 2 model integrale brandveiligheid bouwwerken model integrale brandveiligheid bouwwerken 3 model INTEGRALE BRANDVEILIGHEID BOUWWERKEN INLEIDING VOOR BESLISSERS

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Review Fase 2 Update programmaplan SVB Tien

Review Fase 2 Update programmaplan SVB Tien DEFINITIEF Review Fase 2 Update programmaplan SVB Tien Eindrapport project 02027 versie 1.0 datum 25 maart 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opdrachtformulering 3 1.3

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

Systems Engineering. Van secundair proces naar primaire toepassing. Afstuderen Cees van Leeuwen. Eindrapport BAM

Systems Engineering. Van secundair proces naar primaire toepassing. Afstuderen Cees van Leeuwen. Eindrapport BAM Systems Engineering Van secundair proces naar primaire toepassing Afstuderen Cees van Leeuwen Eindrapport BAM Systems Engineering Van secundair proces naar primaire toepassing C.J. van Leeuwen Technische

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB Sociale Verzekeringsbank Colophon Deloitte Risk Services B.V. Versie: 1.0 (definitief) Datum: 15-10-2014 Samengesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga, senior

Nadere informatie

s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter,

s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u, mede namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

Pilot assetmanagement

Pilot assetmanagement Resultatenrapport PILOT assetmanagement Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Pilot assetmanagement Uitgegeven door: Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Informatie: Drs. M.J.W.

Nadere informatie

Marktconsultatiedocument Ter voorbereiding op de ICT-Operations herdefiniëring scope Configuratie Management Database

Marktconsultatiedocument Ter voorbereiding op de ICT-Operations herdefiniëring scope Configuratie Management Database Marktconsultatiedocument Ter voorbereiding op de ICT-Operations herdefiniëring scope Configuratie Management Database Inhoudsopgave Leeswijzer 3 1 Inleiding 4 1.1 Organisatie 4 1.2 De afdeling ICT-Operations

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Samenwerking met ProRail

Samenwerking met ProRail Dit document maakt geen onderdeel uit van het Spoorbeeld, maar is een handreiking voor de werkwijze en de samenwerking. Samenwerking met ProRail Kernproces Kernproces: samenwerking op afgestemde momenten

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE PS2006-689 Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Meer bereiken met onderhoud HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Visie en missie 6 3

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

15-10-2014 Niek IJzinga RS/ib/14-1520.1

15-10-2014 Niek IJzinga RS/ib/14-1520.1 Deloitte Risk Services B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland www.deloitte.nl Sociale Verzekeringsbank T.a.v. mevrouw N.A. Vermeulen MBA Van Heuven Goedhartlaan 1

Nadere informatie