ISO 9001 in a nutshell. Een kwaliteitssysteem: wat, waarom, hoe?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ISO 9001 in a nutshell. Een kwaliteitssysteem: wat, waarom, hoe?"

Transcriptie

1 ISO 9001 in a nutshell Ivo Demeulenaere Amelior Kwaliteit 2020 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale kopie, scan of op welke wijze dan ook en voor gelijk welke doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amelior. Het gedeeltelijk of volledig gebruik van de inhoud van deze uitgave is verboden, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Amelior. No part of this edition can be multiplied and/or made public by means of print, photocopy, digital copy, scan or by any other means and for any purpose, without prior written consent by Amelior. The partial or full use of the contents of this edition is forbidden, except in case of express prior written consent by Amelior Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 1 Een kwaliteitssysteem: wat, waarom, hoe? Wat? Afspraken over hoe wij omgaan met verantwoordelijkheden en processen met betrekking tot klanten, leveranciers, medewerkers, producten, materialen, informatie, systemen, machines, infrastructuur Waarom? Herhaalbaarheid: goed product (dienstverlening) is geen toeval Continuiteit: vastleggen van kennis over onze organisatie Kwaliteit van de organisatie => kwaliteit van product / dienstverlening Hoe? Documenteren via Organigram, functieomschrijvingen, opleidingsmateriaal Procesbeschrijvingen, Procedures, werkinstructies, checklists, formulieren, Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 2 1 Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

2 ISO 9001 is een norm voor een Management Systeem Beheersen een bepaald aspect van de organisatie Bestaan uit: (Plan Do Check Act) Richtinggevende beleidslijnen en doelstellingen gedocumenteerd afspraken Relevante gegevens Lopende acties Kunnen eventueel gecertificeerd worden Kwaliteit => ISO 9001 Milieu => ISO Medewerkers en competenties => IiP Investors in People Veiligheidsmanagement => OHSAS Gemeenschappelijke aanpak => integratie van systemen Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 3 Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 4 2 Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

3 Modellen Best practices SWOT analyse Strenght, Weakness, Opportunity, Thread BSC Balanced ScoreCard strategiekaarten ABC Activity Based Costing CONQ Cost Of Non Quality / PONC Price of NonConformance VOC / CTQ ISO versie 2004 Klantentevredenheid en Klachtenbeheer FMEA Failure Mode Effects Analysis (HACCP in voeding) risico analyses QFD Quality Function Deployment MSA Measurement Systems Analysis SPC Statistical Process Control DOE Design Of Experiments AQL Accepted Quality Levels APQP Advanced product quality planning PPAP Production part Approval process SQA Supplier Quality Assurance integraal ketenbeheer TPM Total Productive Maintenance Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 5 ISO 9001 Draft DIS versie 2015 Principes voor Kwaliteitsbeheer nr Principe 1 Focus op de klant - waarde creëren voor de klant 2 Leiderschap 3 Betrokkenheid van de Medewerkers 4 Denken in termen van processen en systemen 5 Verbeteren 6 Beslissen op basis van feiten en cijfers 7 Relatie beheer ( klanten, leveranciers, partners, stakeholders ) Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 6 3 Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

4 de processen zoals de klant ze ziet (auto, fiets, ) (schema SMMT Industry Forum) ( octopus schema) (O) Agrees time and Date for pick up (I) Time & Date to pick up repaired car (I) Locate Dealership (O) Arrives at Dealership 1 9 (O) Purchases New Light Bulb (I) Purchase 8 Light Bulb (I) Locate Service Centre (O) Arrives in Service Centre 2 Car Dealership 7 (O) Agrees Payment Option (I) Payment Options Available (I) Car Diagnosis required 3 6 (O) Purchased New Used Car (O) Receives Diagnosis Findings 4 5 (I) Purchase New Used Car (I) Car Options available (O) Receives Car Options & makes Decision (O) Arranges Old for Car Repaired (I) Old Arranges Car for Repaired Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 7 Voice Of the Customer / Critical To Quality tree Sales people know what they are about Correct answers to questions Call back quickly after looking for info Good provision of service I want Friendly sales people Short waiting times Call the customer by name Do not interrupt the customer on the phone Do not leave for too long on hold Switch the customer through quickly to the right person Voice of the customer general difficult to measure specific easy to measure Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 8 4 Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

5 5.1.2 Customer focus Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 9 Service Quality Enablers => wat kan hier fout lopen? Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 10 5 Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

6 ISO 9001 Draft DIS versie 2015 Principes voor Kwaliteitsbeheer nr Principe 1 Focus op de klant - waarde creëren voor de klant 2 Leiderschap 3 Betrokkenheid van de Medewerkers 4 Denken in termen van processen en systemen 5 Verbeteren 6 Beslissen op basis van feiten en cijfers 7 Relatie beheer ( klanten, leveranciers, partners, stakeholders ) Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 11 QMP Quality Management Principle Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 12 6 Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

7 Zeg wat je doet, en doe wat je zegt Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 13 Jaarcyclus (voorbeeld AZ Groeninge) Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 14 7 Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

8 5.2 Quality policy Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 15 Opbouw van het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS/QMS) (Handboek) Proces beschrijvingen (Procedures) Werkinstructies, Formulieren, andere documenten Documenten uit externe oorsprong Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 16 8 Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

9 ISO 9001 Draft DIS versie 2015 Principes voor Kwaliteitsbeheer nr Principe 1 Focus op de klant - waarde creëren voor de klant 2 Leiderschap 3 Betrokkenheid van de Medewerkers 4 Denken in termen van processen en systemen 5 Verbeteren 6 Beslissen op basis van feiten en cijfers 7 Relatie beheer ( klanten, leveranciers, partners, stakeholders ) Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 17 QMP Quality Management Principle Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 18 9 Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

10 5.3 Rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 19 Verantwoordelijkheden & bevoegdheden Organigram Functiebeschrijvingen Procesbeschrijvingen Procedures Kwaliteitsplannen Werkinstructies Verslagen van vergaderingen ( to-do lijst) Projectplannen Jaar actie plannen.. Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

11 Competentie matrix Machine Werkpost Karin Johan Geert Machine X-51 Expert Zelfstandig junior Dagelijkse planning junior Junior => zelfst. (dec 2015) Visuele inspecties expert zelfstandig Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 21 Rollen binnen het kwaliteitssysteem: wie doet wat? Directie Strategie en meetbare doelstellingen up-to-date houden Voorzien van de nodige middelen (mensen, systemen, ) Periodiek management review Leidinggevenden / process owners author, facilitator: opstellen van documentatie binnen hun domein Approver, regional coordinator: goedkeuren / v/d documenten Afwijkingen vertalen naar verbetering van de processen en documenten Interne auditors Uitvoeren van proces-audits (vanuit de procedures, niet vanuit de norm) Opvolgen van de genomen bijsturende maatregelen Verantwoordelijke kwaliteit Bewaken van de samenhang van het kwaliteitssysteem Bewaken van het voldoen aan de eisen van ISO 9001 Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

12 ISO 9001 Draft DIS versie 2015 Principes voor Kwaliteitsbeheer nr Principe 1 Focus op de klant - waarde creëren voor de klant 2 Leiderschap 3 Betrokkenheid van de Medewerkers 4 Denken in termen van processen en systemen 5 Verbeteren 6 Beslissen op basis van feiten en cijfers 7 Relatie beheer ( klanten, leveranciers, partners, stakeholders ) Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 23 Van organogram naar proces model Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

13 Over afdelingen, procedures en processen. Procedures: Selectie en evaluatie van leveranciers Inkopen van producten Uitvoeren van betalingen Inkoopafdeling Ingangscontrole Procedures: Ingangscontrole Blokkeren van goederen met afwijkingen Magazijn Procedures: Opslag en uitgifte van goederen Aankoop, ontvangst en opslag van goederen Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 25 Van Functioneel naar Proces management Traditionele organisatiestructuur Procesgeoriënteerde organisatiestructuur Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

14 Vraag van klant Beleid en doelstellingen STURENDE PROCESSEN Identificatie Management KVM-analyse wetgeving of change Continu verbeteren PRIMAIR PROCES Rookgaszuivering Bunkerbeheer Verbranding Verkoop Verbrandingscapaciteit Facturatie MVrapportering ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Onderhoud, Inkoop Personeelsbeheer Afval keuringen en magazijn en kalibratie Aanvoer en Ingangscontrole Klanten- Tevredenheid Systeembeheer Audits en inspecties CONTROLEPROCESSEN Analyse KVM-prestaties Klachten en meldingen Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 27 Proces model (lokale) overheid ( ISO draft 2012) Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

15 Voorstelling / schema van een proces Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 29 PROCESS OWNER : MAKE BETTER COFFEE Coffee, water Make coffee Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

16 Mogelijke verantwoordelijkheden van een Proceseigenaar verantwoordelijk voor : Ontwerpen van het proces Goedkeuren en onderhouden van de procesdocumentatie Ter beschikking stellen van de nodige middelen voor het proces Definiëren van procesdoelstellingen en -indicatoren Bereiken van de procesdoelstellingen (streefwaarden) Analyseren van de procesresultaten Beslissen van verbetervoorstellen Invoeren van verbetervoorstellen Bewaken van de uitvoering van de verbetervoorstellen Uitvoeren van procestoetsingen Andere term: ketenregisseur Andere benadering: shared ownership Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 31 Voorstelling van een systeem orderverwerking (schildpaddiagram CBMP opleiding) start/trigger oproep klant regels prijslijst betalingsvoorwaarden order niet in voorraad toegestane kortingen deelleveringen rijd- en rusttijden max. laadvermogen doelstellingen tijdige levering correcte levering vermijden schade veilige omstandigheden efficiëntie reduceren verpakkingsafval einde order afgeleverd inputs order van klant technische documentatie paletten factuur proces ontvangen order controle order opmaken documenten plannen van klaarzetten order laden, transporteren, lossen en terugkeren outputs klantenorder afgeleverd ingevulde verzendnota paletten retourproducten belangengroep klanten directie milieu veiligheid personeel heftruckchauffeur planner chauffeur middelen IT systeem voor orderverwerking routeplanner voertuigen heftrucks plaats Brussel onderweg Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

17 Leren en groei perspectief Succesfactor Indicator Hoe kunnen we blijvend verbeteren? Hoe stellen we de opdrachtgevers tevreden? Streefwaarde Succesfactor Financieel perspectief Indicator strategie Streefwaarde Interne processen perspectief Succesfactor Indicator Streefwaarde Succesfactor In welke processen moeten we sterk staan? Klanten perspectief Indicator Hoe zien onze klanten ons? 65 Streefwaarde 19 Traditionele organisatiestructuur Procesgeoriënteerde organisatiestructuur 38 Identify customers and determine what you need to Know Collect and analyze reactive system data, then fill gaps with proactive Approaches Analyze data to generate a key list of customer needs in their Language Translate customer language into CTQ s Set specifications for CTQ s 49 Klachten van Klanten Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 33 4 x 3 Systeem analyse ( superturtle ) Doel Meetbare doelstellingen : De Balanced Scorecard KSF - Kritische Succes Factoren Controle, meting, analyse, rapportering Bijsturing Input Activiteiten / processen Van diensthoofd naar proces eigenaar Output Klanten Voice of the Customer Documentatie OPBOUW VAN HET KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Informatie & statussen Ondersteunen de systemen & hulpmiddelen Medewerkers & Onderaannemers Handboek Procedures Proces-beschrijvingen Kwaliteitsplannen Werkinstructies, Formulieren, andere documenten Documenten van externe oorsprong Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

18 Basisoorzaken Schade Risico analyse (oorzaak, gebeurtenis, gevolg) Alles dat de gebeurtenis vooraf gaat Alles wat na de gebeurtenis gebeurt Gebeurtenis Oorzaken wegnemen Barrières opwerpen Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 35 Formele risicoanalyse: FMEA Failure Mode Effect Analysis Potential O D Process Potential Potential S Cause(s)/ c Current e R. Function/ Failure Effect(s) of e Mechanism(s) c Process t P. Require- Mode Failure v of Failure u Controls e N. ments r c SMELTEN MATERIAAL IN CYLINDER MATERIAAL NIET GENOEG GESMOLTEN TEMPERATUUR VAN DE CILINDER IS TE LAAG 7 VERWARMINGSELEMENT KAPOT 7 INGESTELDE TEMPERATUUR KOMT NIET OVEREEN MET MATERIAAL 4 AUTOMATISCHE CONTROLE GEEN INSPUITEN IN MATRIJS KOELEN IN MATRIJS ONVOLDOENDE MATERIAAL INGESPOTEN IN CYLINDER TEVEEL MATERIAAL INGESPOTEN MATERIAAL IS NOG NIET VOLLEDIG GESTOLD ONREINHEDEN IN MATERIAAL MATERIAAL IS NIET GENOEG GESMOLTEN 7 FILTER VOOR 5 AUTOMATISCHE ONREINHEDEN IS KAPOT CONTROLE 7 SLECHTE LEVERING MATERIAAL 5 INGANGSCONTROLE VIA CERTIFICAAT EN VISUELE CONTROLE ZIE BOVEN 5 GEEN TE WEINIG MATERIAAL 7 VERKEERDE INSTELLING 5 GEEN INGESTELD OPENING VAN DE 7 VERKEERDE KEUZE VAN 4 CONTROLE VOOR HET 3 84 SPUITMOND IS SPUITMOND OPZETTEN VAN DE ONVOLDOENDE MATRIJS 7 VERVUILING VAN DE 7 ENKEL NA HET BEËINDIGEN SPUITMOND VAN EEN LOT SPUITDRUK IS TE KLEIN 7 VERKEERDE INSTELLING 5 GEEN VAN HET DRUKKUSSEN TEVEEL MATERIAAL 8 VERKEERDE INSTELLING 5 GEEN INGESTELD SPUITDRUK IS TE GROOT 8 VERKEERDE INSTELLING 5 GEEN VAN HET DRUKKUSSEN KOELTEMPERATUUR TE 7 KOELWATER TE WARM 5 AUTOMATISCHE 2 70 HOOG CONTROLE Amelior geen 7 VERVUILING kopie toegelaten IN DE no copy 4 ELKE allowed DAG EEN CONTROLE MATRIJS VAN DE MATRIJS TEMPERATUUR VAN HET MATERIAAL TE HOOG 7 INGESTELDE TEMPERATUUR IS VERKEERD 7 FOUT IN DE 5 GEEN AUTOMATISCHE VERWARMINGS- CONTROLE Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk WEERSTANDEN

19 ISO TS 10004: 2010 (E) Customer Satisfaction Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 37 Mogelijke verantwoordelijkheden van een Proces Facilitator verantwoordelijk voor : Modelleren van het proces Identificeren van sterke en zwakke punten van het proces Formuleren van verbetermogelijkheden Geven van methodologische ondersteuning Verzamelen van relevante informatie over de performantie van het proces Ondersteunen van lijnmanagement/proceseigenaars in BPM materie Ondersteunen bij het modelleren, analyseren en verbeteren van processen Promoten van een BPM cultuur Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

20 ISO 9001 Draft DIS versie 2015 Principes voor Kwaliteitsbeheer nr Principe 1 Focus op de klant - waarde creëren voor de klant 2 Leiderschap 3 Betrokkenheid van de Medewerkers 4 Denken in termen van processen en systemen 5 Verbeteren 6 Beslissen op basis van feiten en cijfers 7 Relatie beheer ( klanten, leveranciers, partners, stakeholders ) Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 39 verbeteren probleem afhandeling oorzaak oplossing invoering opvolging Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

21 voortdurend verbeteren TQM Meetpunten ontplooiing Dagelijks management Teamwork Procesopvolging Resultaatopvolging Stappenplan Engagement Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 41 Ishikawa-diagram (visgraat) De negatieve versie van de CTQ man machine verouderd zetmethode dienstbaarheid temperatuur capaciteit zorg werkbelasting filter verstopping onderhoud slechte koffie distributiesysteem koffie water zetprocedure zetfrequentie kopjes materiaal methode Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

22 6 sigma stappenplan voor verbetertraject DEFINE Probleem Definitie Analyse Betrokkenen SIPOC Proces map Voice of the Customer Project Scope Project Charter MEASURE Meetgegevens & Zeven Data Verzamel Plan Meetsysteem Analyse Data Verzameling Proces Capabiliteit ANALYZE Proces Analyse versus Data Analyse Grafische Analyse Hypothese testen en Regressie Statistisch Proefopzet IMPROVE Genereer Verbeteringsalternatieven Evalueer & Selecteer Oplossingen Schat Risico s in & Piloteer Plan Implementatie CONTROL Ontwikkel Controle Strategie Ontwikkel Controle Plan Procedures & Opleidingsplan bijwerken Sluit Project af Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 43 ISO 9001 Draft DIS versie 2015 Principes voor Kwaliteitsbeheer nr Principe 1 Focus op de klant - waarde creëren voor de klant 2 Leiderschap 3 Betrokkenheid van de Medewerkers 4 Denken in termen van processen en systemen 5 Verbeteren 6 Beslissen op basis van feiten en cijfers 7 Relatie beheer ( klanten, leveranciers, partners, stakeholders ) Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

23 Focus Performance Management / Business review Opvolgen van prestaties en resultaten ISO9K v Directiebeoordeling 8 Meting, analyse en verbetering 8.1 Algemeen 8.2 Monitoring en meting Klanttevredenheid Monitoring en meting van processen 8.4 Analyse van gegevens ISO9K v2015 (DIS -draft) 9 Performance evaluation 9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation General Customer satisfaction Analysis and evaluation 9.3 Management review Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 45 Finaliteits/ Financieel perspectief Voorbeeld van Strategiekaart (non-profit organisatie) samenbrengen van burger en [aanbod] versterken rol als coördinator en voortrekker doelmatig inzet van middelen Klanten perspectief verbeteren tevredenheid burgers verbeteren tevredenheid partners Interne Processen perspectief verhogen van kwaliteit van dienstverlening uitbreiden van dienstenaanbod vergroten van naambekendheid bevorderen van samenwerking met derden optimaliseren van infrastructuur en logistiek Leren en groei verhogen van motivatie en tevredenheid versterken van competentie van personeel optimaliseren van IT Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

24 Het begrippenkader van een BSC strategiekaart Financieel perspectief Klanten perspectief Verhogen van rendabiliteit Omzetgroei Verhogen van klantentevredenheid Succesfactor Indicator Streefwaarde Verbeteren van leveringsbetrouwbaarheid # leveringen op tijd Actie/project 98 % opmaken checklist voor verzending opstellen van raamcontracten met transporteurs Interne perspectief Verbeteren van leveringsbetrouwbaarheid Leren en groei persp. Verhogen van competentie van personeel factor die bijdraagt tot de continuïteit van de organisatie maatstaf doelwaarde initiatieven om de doelwaarde te halen Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 47 Voorbeeld van indicatoren: preventie van alcohol en drugs bij jongeren nr SF succesfactor nr ind. indicator M1 daling van het druggebruik M1.1 aantal jongeren (< 18 j) die drugs gebruiken/1.000 jongeren M2 daling van het alcoholgebruik M2.1 aantal jongeren die minstens 4 dagen/week alcohol gebruiken/1.000 jongeren M3 doeltreffend begeleiden van jongeren met drugproblemen M3.1 aantal begeleide jongeren dat duurzaam (> 6 mmd) 'clean' is van drugs/begeleide jongeren M4 doeltreffend begeleiden van jongeren met alcoholproblemen M4.1 aantal begeleide jongeren dat duurzaam ontwend werd aan alcohol/begeleide jongeren M5 verstevigen van de relatie met overheid M5.1 aantal gestructureerde contacten met de overheid per kwartaal M5.2 % aantal initiatieven van de overheid waarbij DAPA betrokken wordt K1 bestendigen van tevredenheid begeleide K1.1 score op algemene tevredenheidsindex jongeren met drugproblemen K2 bestendigen van tevredenheid begeleide K2.1 score op algemene tevredenheidsindex jongeren met alcoholproblemen K3 bestendigen van tevredenheid van campagnes K3.1 score op algemene tevredenheidsindex P1 verhogen van de naambekendheid P1.1 aantal campagnes/trimester P1.2 aantal bereikte jongeren P1.3 aantal bereikte ouders P1.4 aantal bereikte scholen P1.5 aantal hits op de website P1.6 aantal vragen via de DAPA telefoonlijn en vragen via de website P2 verder uitbouwen van netwerk van actoren P2.1 aantal gestructureerde contacten met andere actoren en partners P3 verstevigen van het netwerk van vrijwilligers P3.1 aantal beschikbare vrijwilligers P4 verminderen van de responstijd bij vragen P4.1 tijd tussen ontvangen van de vraag en het verstrekken van het P5 verhogen van het aandeel van sponsoring P5.1 aandeel in sponsoring/totale budget P6 doelmatig inzetten van middelen P6.1 aantal initiatieven rond preventie/budget voor preventie P6.2 aantal begeleidingen/budget L1 ontwikkelen van baanbrekende producten en L1.1 aantal ontwikkelde baanbrekende producten en diensten diensten L2 ontwikkelen van nieuwe communicatiemedia L2.1 aantal campagnes waarbij gebruik gemaakt werd van nieuwe communicatiemedia L3 opbouwen van wetenschappelijke expertise L3.1 aantal uur intervisie met universiteiten L4 verbeteren van eigen processen L4.1 aantal processen beschreven en geanalyseerd L5 behouden van gemotiveerde medewerkers L5.1 verloop van personeel Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

25 TQM results en enablers QCDISME. Dit Engelse letterwoord staat voor results kwaliteit (Quality), kost (Cost), doorlooptijden (Delivery), enablers verbetering (Improvement), veiligheid (Safety), personeelstevredenheid (Moral) en milieu (Environment). Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 49 ISO 9001 Draft DIS versie 2015 Principes voor Kwaliteitsbeheer Uitdagingen voor de toekomst? nr Principe 1 Focus op de klant - waarde creëren voor de klant 2 Leiderschap 3 Betrokkenheid van de Medewerkers 4 Denken in termen van processen en systemen 5 Verbeteren 6 Beslissen op basis van feiten en cijfers 7 Relatie beheer ( klanten, leveranciers, partners, stakeholders ) Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

26 Invloed op productkwaliteit / financieel samenwerking met de leveranciers : Kraljic-matrix Hefboom producten - alternatieven voor product kennen - grondige marktkennis verzamelen - product uitwisselbaar maken met andere producten Routine producten - algemene kennis van de markt - afsluiten van raamcontracten - standaardiseren van producten Strategische producten - zeer grondige analyse kwaliteitsniveau en systeem - lange-termijn contracten afsluiten - investeren in ontwikkelingen samen met leverancier Bottle-neck producten - zorgen voor goede marktinformatie, alternatieven kennen - middenlange termijn contracten - eventueel leveringen waarborgen door voorraad Toeleveringsrisico Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 51 ISO 9004 : 2009 Tabel 1 Voorbeelden van belanghebbenden en hun behoeften en verwachtingen Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

27 Het CAF model ( EFQM, ESF, ) Factoren Resultaten Human Resources Management Management Resultaten bij medewerkers Resultaten Leiderschap Strategie en Planning Partnerships en Middelen van de Processen Veranderingen Resultaten bij de Burger / Klant Resultaten in de samenleving op vlak van Sleutelactiviteiten Innovatieen leren Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 53 ISO MVO de 7 kernthema s Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

28 Unilever's Paul Polman:challenging the corporate status quo Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed 55 ISO 9001 DIS General Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

29 Amelior geen kopie toegelaten no copy allowed Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

Basismodule kwaliteit

Basismodule kwaliteit Basismodule kwaliteit Ma 29 sept 2014 Socialeeconomie.be > Praktijk- en leertools > Leermodules > Kwaliteit en professionalisering E-learning kwaliteit 1 E-learning kwaliteit moodle.collondse.sumoapp.be/

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN. Leen Scheers Senior consultant

INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN. Leen Scheers Senior consultant Welkom INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN Leen Scheers Senior consultant GEGEVEN bedrijven wensen verschillende managementsystemen met certificaten meerdere invalshoeken (KVM), zowel op managementniveau

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

QUALITY SYSTEM ENGINEER

QUALITY SYSTEM ENGINEER QUALITY SYSTEM ENGINEER We bieden uw medewerkers aan, die afgebakende taken komen uitvoeren en/of coördineren. Procedures up to date houden Formulieren en files up to date houden Handboeken up to date

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen!

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen! De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM- alleen! Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Wat kunt u verwachten? Ontwikkelingen systeemnormen Plug-in

Nadere informatie

18 november 2013 Jo De Landtsheer Senior Consultant

18 november 2013 Jo De Landtsheer Senior Consultant 18 november 2013 Jo De Landtsheer Senior Consultant Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale kopie, scan of op welke wijze dan ook

Nadere informatie

Quality Management System. Risk ISO9001. Info Sessie

Quality Management System. Risk ISO9001. Info Sessie Quality Management System Improvement KWINTA PDCA ISO9001 Quality Plan Leadership Guido Verrept Risk 2015 Info Sessie Ivo Demeulenaere Context Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Procesmanagement Werken met procedures, processen,

Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, 2 Organisatie van processen Het management moet bedrijfsdoelstellingen formuleren en verwezenlijken.

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

In 10 stappen naar een managementsysteem

In 10 stappen naar een managementsysteem In 10 stappen naar een managementsysteem Luc Bortels Publisher HSE 9/2/2017 Luc Bortels Publisher Health, Safety & Environment bij Wolters Kluwer meer dan 25 jaar ervaring in het opzetten van systemen

Nadere informatie

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture Denken in processen Peter Matthijssen Introductie BiZZdesign Consultancy Training Tools Best practices Business Model Innovation Business Process Management Lean Management Enterprise Architecture Wereldwijd

Nadere informatie

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido 2008 IBM Corporation 2 3 Vraag? Hoe goed kent u uw bedrijfsvisie en

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Management 2.0. Maak je organisa2e proces- driven en je governance integraal! peter.buelens@strategicmcs.be www.strategicmcs.be

Management 2.0. Maak je organisa2e proces- driven en je governance integraal! peter.buelens@strategicmcs.be www.strategicmcs.be Management 2.0 Maak je organisa2e proces- driven en je governance integraal! peter.buelens@strategicmcs.be www.strategicmcs.be Drive thy business or it will drive thee Benjamin Franklin Wat is de uitdaging

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie Kwaliteit in Wessanen ISO 9001 en 14001 certificatie Inhoud 1. Introductie Wessanen 2. Waarom kwaliteit een speerpunt is 3. De routekaart 4. Het certificatieproces 5. De verbeteringen vasthouden 6. Naar

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout Kaizen, Lean en Six Sigma Verschillen en overeenkomsten Bert van Eekhout Van Eekhout Consulting Lean, Six Sigma & Supply Chain Optimisation Telefoon +31 318 641387 Mobiel +31 6 46241071 E-mail: beekhout@wxs.nl

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden

Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden Agenda Kiezen voor uitbesteding Uitbestedingsfeiten Wenselijke situatie Eisen volgens ISO5500X Showstoppers Aandachtspunten Afsluiting Kiezen voor uitbesteding Ontbreken

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Kris Winters Marcel de Bruijn Jürgen van Dueren den Hollander Maurits Dekker Improving performance, reducing risk Wie is Lloyd s Register,

Nadere informatie

Proces Management Een nieuwe manier van kijken naar dezelfde dingen. Danny Kindekens maart 2009

Proces Management Een nieuwe manier van kijken naar dezelfde dingen. Danny Kindekens maart 2009 Proces Management Een nieuwe manier van kijken naar dezelfde dingen Danny Kindekens maart 2009 Wat kan er verkeerd gaan? Introductie Business Proces Management (BPM) Technieken voor analyse en modellering

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Praktisch Kwaliteitsmanagement

Praktisch Kwaliteitsmanagement Praktisch Kwaliteitsmanagement Een praktijkgerichte opleiding op HBO-niveau voor (aankomend) kwaliteitsmanagers 1 Inhoud... 1 Inleiding... 3 Leerdoelen... 3 Doelgroep en toelatingseisen... 3 Niveau...

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? www.dnvba.nl/informatiebeveiliging. DNV Business Assurance. All rights reserved.

Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? www.dnvba.nl/informatiebeveiliging. DNV Business Assurance. All rights reserved. 1 Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? Mike W. Wetters, Lead Auditor DNV Albertho Bolenius, Security Officer GGzE Informatiebeveiliging. Noodzakelijk kwaad of nuttig? 3 Wat is informatiebeveiliging?

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

Contract- en Leveranciersrelatie management

Contract- en Leveranciersrelatie management Contract- en Leveranciersrelatie management Cees Johan Klopper Purchaser Theorie en praktijk bij Essent Inhoud Essent Actueel Essent Procurement Leveranciersrelaties Contractmanagement Leveranciersrelatiemanagement

Nadere informatie

Optimal Reliability Decisions

Optimal Reliability Decisions Mathematical Models for Optimal Reliability Decisions Kurtuluş Barış Öner Radj Bachoe IOP-IPCR Symposium System Availability Up; Life Cycle Cost Down December 2, 2010 Motivation Capital Goods Lifetime:

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014

Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014 Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014 Business rules scheiden kennis van processen 1 Agenda 18:30-18:40 Opening 18:40-19:15 Het scheiden van kennis en processen Peter Nobels,

Nadere informatie

Integrale KwaliteitsZorg? Omdat het moet..? Of omdat het helpt..? Johan Batsleer Manager-consultant Amelior

Integrale KwaliteitsZorg? Omdat het moet..? Of omdat het helpt..? Johan Batsleer Manager-consultant Amelior Integrale KwaliteitsZorg? Omdat het moet..? Of omdat het helpt..? Johan Batsleer Manager-consultant Amelior 2 3 Wat is kwaliteit? Kwaliteit is niet het vergelijken van producten of diensten die behoren

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITEIT

BUSINESS CONTINUITEIT BUSINESS CONTINUITEIT BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Tine Bernaerts, Consultant risk management, Amelior Business Continuity Management volgens ISO 22301: Societal Security Business Continuity Management

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V.

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V. Smart Power Networks Energie Management Bas de Koningh - HARTING B.V. Motivatie Politieke doelen Reductie CO2-Uitstoot nucleare energie fase out Meer renewable energie duurzame energieefficiëntie in de

Nadere informatie

VAN LEREN NAAR PRESTEREN

VAN LEREN NAAR PRESTEREN VAN LEREN NAAR PRESTEREN DE WEG NAAR WERKPLEKGEORIENTEERDE E-LEARNING JANINE VAN ZOEST NEW MORE APPLY SOLVE CHANGE Apply Synergies 10% FORMEEL LEREN 70% WERKPLEK LEREN 20% SOCIAAL LEREN (mentoring & coaching)

Nadere informatie

Kwaliteitsdenken met structuur. Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen

Kwaliteitsdenken met structuur. Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen Kwaliteitsdenken met structuur Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen Kwaliteit verwachtingen goed / slecht kosten duurzaamheid Maar wat is kwaliteit? Kwaliteit Geen kwantitatieve maat voor kwaliteit

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Contract Management Dag 2015

Contract Management Dag 2015 Contract Management Dag 2015 De relatie maakt de prestatie DEEL 2; Contract Management bij industriële onderhouds contracten Opdrachtgever en Opdrachtnemer een betere nachtrust? Contract Management Herman

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. De auteurs 3. Voorwoord 5. Inleiding 7. Deel 1: Het begon met ABC 17. Hoofdstuk I Bezin eer je begint... 19

Inhoudsopgave. De auteurs 3. Voorwoord 5. Inleiding 7. Deel 1: Het begon met ABC 17. Hoofdstuk I Bezin eer je begint... 19 De auteurs 3 Voorwoord 5 Inleiding 7 Deel 1: Het begon met ABC 17 Bezin eer je begint... 19 Wat is Activity Based Costing? 25 1. Globaal ABC-model 25 2. Basisconcepten 30 2.1. Activity Costing 30 2.2.

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Opdrachtgeverschap 2.0 Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Doel van deze presentatie Zelf een mening hebben over welke certificering/ verklaring het beste past bij een af te nemen dienst

Nadere informatie

DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009

DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009 DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009 Biografie Jos Verschuijten Jos Verschuijten (44) is in 1994 afgestudeerd als Werktuigbouwkundig Ingenieur aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Commitment without understanding is a liability

Commitment without understanding is a liability Commitment without understanding is a liability Accent Organisatie Advies Risicocultuur tastbaar maken Propositie van Accent Organisatie Advies Frank van Egeraat Januari 2017 Nederlandse Corporate Governance

Nadere informatie

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015 NTA 8620 versus ISO-systemen Mareille Konijn Voorstellen Mareille Konijn Lid van de NEN-werkgroep Senior HSE consultant Industry, Energy & Mining T: 088 348 21 95 M: 06 50 21 34 27 mareille.konijn@rhdhv.com

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie

Samenvatting. ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012

Samenvatting. ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012 Samenvatting ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012 Coordinator: DTV Consultants, Mr. Willem Buijs, PO Box 3559, 4800 DN, Breda Tel: +31 76 513 66 00 ENERQI@dtvconsultants.nl Start van het

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 Robert van Grunsven, Adviseur CMS Asset Management Inhoud assetmanagement Assetmanagement ISO55000 assetmanagementsysteem

Nadere informatie

Business Excellence. Hoe duurzame bedrijfsvoering leidt tot sterke resultaten en tevreden klanten

Business Excellence. Hoe duurzame bedrijfsvoering leidt tot sterke resultaten en tevreden klanten Business Excellence Hoe duurzame bedrijfsvoering leidt tot sterke resultaten en tevreden klanten Excellente mensen, excellente service Business Excellence volgens TNT Express Onder Business Excellence

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteitsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt van

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Het verbeter spel Een training voor verbeterteams erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Het verbeter spel Een training voor verbeterteams erbeterdezaak.nl Het verbeter spel Een training voor verbeterteams Agenda 08.00 08.10 Introduction 08.15 09.15 Intro zes stappen aanpak 09.15 09.30 Spel introductie 09.30 09.50 1ste spel ronde 09.50 10.10 Koffie 10.10

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie

Produced by WEMA ISO/TS 16949:2002

Produced by WEMA ISO/TS 16949:2002 ISO/TS 16949:2002 ISO/TS 16949:2002 QS9000 is de automobielnorm van Chrysler, Ford en General Motors vanuit Amerika. Andere landen hadden dan weer andere normen zoals VDA6, FIEV of ANFIA-norm. Vanuit deze

Nadere informatie

Asset Management gemeente SWF in het kort. Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management. Aanpak Risico Gestuurd Asset Management

Asset Management gemeente SWF in het kort. Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management. Aanpak Risico Gestuurd Asset Management 1 2 3 4 Asset Management gemeente SWF in het kort Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management Aanpak Risico Gestuurd Asset Management Risico-gebaseerde lange termijn planning 15 tips (Do s) Asset Management

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider Incidenten in de Cloud De visie van een Cloud-Provider Overzicht Cloud Controls Controls in de praktijk Over CloudVPS Cloudhosting avant la lettre Continu in ontwikkeling CloudVPS en de Cloud Wat is Cloud?

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Module: Strategisch management

Module: Strategisch management Module: Strategisch management 2 1 STAP 1: PROBLEEM ANALYSEREN STAP 2: HOOFDROLSPELERS ANALYSEREN STAP 3: HOOFDOORZAKEN ANALYSEREN STAP 4: DOELSTELLING BEPALEN STAP 5: IDEEËN GENEREREN STAP 6: OPLOSSINGEN

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie