Gebruik CRM rekenmachine (versie 1.0) ExamenTester 2.11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruik CRM rekenmachine (versie 1.0) ExamenTester 2.11"

Transcriptie

1 Gebruik CRM rekenmachi ine (versie 1.0) ExamenTester 2..11

2 ICT helpdesk Telefoon rechtstreeks: e mail: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2015) Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, scanning, computersoftware of andere elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking, microfilm, geluidskopie, film of videokopie of op welke wijze dan ook. Februari 2015 (versie 1.0) Gebruik CRM-rekenmachine ExamenTester /10

3 Inhoud 1 Inleiding Oefenen met de CRM rekenmachine Veel gestelde vragen... 6 Februari 2015 (versie 1.0) Gebruik CRM-rekenmachine ExamenTester /10

4 Gebruik Computer Rekenmachine (CRM) voor ExamenTester Inleiding Bij de Rekentoetsen VO (2A (BB), 2ER, 2F, 3ER, 3F en 3S) komen opgaven voor waarbij een rekenmachine is toegestaan. De rekenmachine voor deze examens wordt binnen de examensoftware ExamenTester digitaal aangeboden. Een eigen rekenmachine gebruiken bij het maken van een rekentoets 2A (BB), 2F, 3F en 3S is niet toegestaan. Bij het maken van een 2ER en 3ER rekentoets is het gebruik van een eigen rekenmachine wel toegestaan. De digitale rekenmachine binnen ExamenTester wordt de CRM genoemd. Dat staat voor Computer Rekenmachine. Om kandidaten en scholen gewend te laten raken aan de werking van de CRM rekenmachine is dit document opgesteld. In dit document staat beschreven welke oefenvormen beschikbaar zijn en is tevens een lijst met veel gestelde vragen opgesteld. Op de volgende pagina s vindt u meer informatie over deze onderwerpen. Februari 2015 (versie 1.0) Gebruik CRM-rekenmachine ExamenTester /10

5 2 Oefenen met de CRM rekenmachine Kandidaten en docenten kunnen op verschillende manieren oefenen met de CRM rekenmachine en zich daarmee voorbereiden op een rekentoets. Tip: Laat kandidaten in aanraking komen met de digitale rekenmachine van ExamenTester (CRM) en ervaren hoe deze werkt. Rekenmachines kunnen in de praktijk namelijk onderling verschillen. Oefenen met de CRM is daarom belangrijk. De volgende oefenvormen zijn beschikbaar: 1. Oefenen met de voorbeeldtoetsen De voorbeeldrekentoetsen kunnen in ExamenTester geïnstalleerd en ingepland worden voor kandidaten en docenten. Ook is het mogelijk de voorbeeldrekentoetsen als oefentoets te starten vanuit ExamenTester. In beide gevallen kan geoefend worden met de CRMrekenmachine binnen ExamenTester. Het verschil tussen een geplande afname en een oefentoets, is dat een geplande afname resultaat van de kandidaat opslaat in ExamenTester en de oefentoets niet. 2. Oefenen met een Standalone CRM rekenmachine (flash versie) De CRM rekenmachine die bij de rekentoetsen in het VO binnen ExamenTester gebruikt wordt, is ook beschikbaar als losse flash applicatie: Standalone CRM rekenmachine. Hiermee kunnen scholen ter voorbereiding op de rekentoetsen buiten ExamenTester om de kandidaten laten oefenen met de CRM rekenmachine. De voorbeeldrekentoetsen worden jaarlijks aan de school toegezonden. De school kan de standalone CRM rekenmachine downloaden via de Cito Portal. Binnen uw school heeft de examensecretaris toegang tot de Cito Portal. De CRM rekenmachine van ExamenTester en de standalone CRM zijn identiek. Echter binnen ExamenTester wordt een aantal toetsen van het toetsenbord geblokkeerd, waardoor er een verschil is met het gebruik van de CRM. De verschillen zijn: Standalone CRM-rekenmachine (flash) De Enter toets werkt in de standalone CRMrekenmachine als = functie De Del toets in de standalone CRMrekenmachine werkt als DEL functie CRM ExamenTester De Enter toets wordt bij de CRM-rekenmachine in ExamenTester geblokkeerd waardoor deze toets niet functioneert als = functie. De kandidaat moet op het = teken in de CRM-rekenmachine klikken. De DEL toets wordt bij de CRM-rekenmachine in ExamenTester geblokkeerd waardoor deze toets niet functioneert als DEL functie. De kandidaat moet op het DEL teken in de CRM-rekenmachine klikken. Februari 2015 (versie 1.0) Gebruik CRM-rekenmachine ExamenTester /10

6 3 Veel gestelde vragen Beschrijving Wanneer verschijnt de ANS functie en hoe werkt dit? Antwoord Als een kandidaat in de CRM een berekening heeft uitgevoerd, wordt het resultaat in de CRM opgeslagen. Het resultaat r van de laatste berekening is met de functie ANS ( ) weer op tee roepen. Als bij de volgende berekeningg binnen dezelfde vraag als eerste een bewerking wordt ingetypt zal deze bewerking automatisch achter ANS wordenn geplaatst. Zie voorbeeld 1 Bewerking: : = 5 =? Knoppen: Bij het navigeren naar een volgende vraag in ExamenTester wordt het geheugen van de rekenmachine gewist en zal de functie ANS bij de eerste invoer geenn resultaat bevatten. Bij het gebruik van de clean functie ( ) wordt dee invoerregel gewist, maar blijft het laatste resultaat van de rekenmachinee bewaard (ANS). Wel kan, als de ANS functie verschijnt in het display, de ANS weggehaald worden met de DEL-functie ( ) in de rekenmachine. Bij een aantal fysieke rekenmachines is het mogelijkk om de bewerking min ook tee gebruiken bijj het invoeren van een negatief getal aan het begin van een bewerking. In de rekenmachine kan met dee knop negatief getal worden ingevoerd. een Februari 2015 (versie 1.0) Gebruik G CRM-rekenmachine ExamenTester /10

7 Zie voorbeeld 2: Bewerking: : = -3 =? Knoppen: Waarom heeft de CRM geen procentteken? Blijft de berekening van de CRM bij een vraag bewaard? Hoe moet ik breuken invoeren in de CRM-rekenmachine? Op de meeste veelgebruikte fysieke rekenmachiness zit geen procentteken. Waar er wel een procentteken op de rekenmachine zit, is het gebruik ervan niet eenduidig. Berekeningen met procenten dienen door d de kandidaat omgezet te worden in de juiste rekenkundigee berekening. Nee. Bij het navigeren naar een volgende vraag wordt de CRM gereset. Het antwoord dat de kandidaat invoertt blijft natuurlijkk wel bewaard. Als de kandidaat terug navigeert naar een vraag diee de kandidaatt al beantwoordd heeft, zal de CRM eerderee bewerking niet tonen omdat de CRM bij het navigeren wordt gereset. De CRM beschikt over een breukenknop ( ). Met deze knop kunnen breuken worden ingevoerd. Het antwoord zal ook als breuk worden weergegeven. Zie voorbeeld 3: Bewerking: : ? Knoppen: Februari 2015 (versie 1.0) Gebruik G CRM-rekenmachine ExamenTester /10

8 De CRM geeft dan het antwoord in bovenstaande vorm. Let op: Bij het delen door een getal waar een breuk in voorkomt, dient dit getal tussen haakjes worden geplaatst. Zie voorbeeld 4: Bewerking: : 1 3:? 2 Knoppen: Wat gebeurt er als ik een punt invul in plaats van een komma in een getal, bijvoorbeeld ? Wat gebeurt er als ik meerdere komma s invul? Hoe moet een kandidaat het decimaalscheidingsteken in de CRM gebruiken? Een punt wordt door de CRM automatisch omgezet naar een komma. Je moet in hele getallen boven de 1000 géén g punten gebruiken! Doe je dit toch, dan wordt een ander getal ingevoerd dan de bedoeling is. Voorbeeld: als je intoetst, wordt dit door dee CRM omgezet in 125,000 oftewel 125. Getallen met twee komma s bestaan niet. n Wanneer een verkeerde rekenkundige bewerking wordt ingevoerd, zal de CRM ook een verkeerde uitkomst geven. Om de decimale komma in te voeren moet m op de CRM, net zoals op de meeste rekenmachines, de knop worden gebruikt. Op het scherm s verschijnt dan een komma. Zie voorbeeld 5: Bewerking: : 2,95 4? Knoppen: Februari 2015 (versie 1.0) Gebruik G CRM-rekenmachine ExamenTester /10

9 Waarom worden sommige cijfers onzichtbaar als ik wat wil wissen van de invoer? Kan ik de CRM verplaatsten in ExamenTester? Hoe moet een kandidaat omgaan met het invoeren van negatieve getallen op de CRM? Bij het bewerken van de invoer knippert de invoer opp die positie waar de cursor zich bevindt. Nee. De CRM krijgt binnen de vraag een e vaste plek k en is niet te verplaatsen. Als een kandidaat met de CRM een berekeningg die begint met een negatief getal wil intypen, moet je de d (-) knop worden gebruikt. Bijvoorbeeld, een kandidaat moet intypen: = Uitleg Op de CRM zit een bewerkingsknop voor aftrekken enn een (-) knop voor het invoeren van negatieve getallen. invoer negatieve getallen bewerkingsknop voor aftrekken Voor het invoeren van negatieve getallen g bij dee CRM moett de knop waarop het (-) teken staat worden gebruikt en niet de bewerkingsknop voor aftrekken. Zie voorbeeld 6: Stel een kandidaat moet twee berekeningen achter elkaar uitvoeren: = en daarna = Als de tweede berekening uitgevoerd wordt met de bewerkingsknop voor aftrekken komt in de rekenmachine Ans te staan. Februari 2015 (versie 1.0) Gebruik G CRM-rekenmachine ExamenTester /10

10 De rekenmachine rekent dan niet uit, maar Dat levert de uitkomst 2 op, zie hieronder. Daarom moet een kandidaat eerst de knop waarop het (-) teken t staat gebruiken om de uitkomst = -3 te krijgen. Februari 2015 (versie 1.0) Gebruik G CRM-rekenmachine ExamenTester /10

Word basiscursus. Wat zullen we doen? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen

Word basiscursus. Wat zullen we doen? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen Wat zullen we doen? Word basiscursus In deze cursus Word leren we tekstverwerking. Je kunt hier:? Starten met het programma Word? Invoeren en het verbeteren van tekst? Selecteren van tekst? Afdrukken van

Nadere informatie

Tekstverwerken les 4, Word. Kopiëren en plakken.

Tekstverwerken les 4, Word. Kopiëren en plakken. Tekstverwerken les 4, Word. Kopiëren en plakken. In deze les wil ik uitleggen hoe je een tekst moet kopiëren en weer plakken. Hieronder zie je nog een keer de beeldschermafdrukken met tekst erbij. Deze

Nadere informatie

Cursus Microsoft Word 2013

Cursus Microsoft Word 2013 Cursus Microsoft Word 2013 Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Microsoft Word 2013 April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Thuiswerken op deklas.nu 3 Leerkrachten handleiding

Thuiswerken op deklas.nu 3 Leerkrachten handleiding Thuiswerken op deklas.nu 3 Leerkrachten handleiding Documentgegevens Auteur : Bastiaan Kooij, Marloes de Vetten, Henk Heurter, Bjorn Berfelo Heutink ICT Versie: mei 15 Disclaimer Op de inhoud van deze

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken! Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoets 3F

Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken! Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoets 3F Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken! Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoets 3F Colofon Titel Auteurs Vormgeving Foto omslag Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken!

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Studio Visual Steps Adobe Reader X PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2011 Visual Steps B.V. Mei 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Formules maken met MS Word

Formules maken met MS Word Formules maken met MS Word Het gebruik van de vergelijkingseditor 4 HAVO en 5 VWO Werken met de vergelijkingseditor in Microsoft Word. Inleiding. Voor je ligt een handleiding die je leert om te gaan met

Nadere informatie

Lijsten op uw TI grafische rekenmachine.

Lijsten op uw TI grafische rekenmachine. Lijsten op uw TI grafische rekenmachine. Een van de sterke punten van een grafische rekenmachine is de mogelijkheid berekeningen uit te voeren op een lijst met getallen, in plaats van op een enkel getal.

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

Normering met een vaardigheidsschaal, zoals bij Rekentoets VO en COE

Normering met een vaardigheidsschaal, zoals bij Rekentoets VO en COE Normering met een vaardigheidsschaal, zoals bij Rekentoets VO en COE December 2012 1. Doel van normering met een vaardigheidsschaal Zoals gebruikelijk bij examens, worden bij de rekentoetsen VO en de centraal

Nadere informatie

Pilot dyscalculie/ernstige rekenproblemen - rekentoets VO 2014-2015

Pilot dyscalculie/ernstige rekenproblemen - rekentoets VO 2014-2015 Pilot dyscalculie/ernstige rekenproblemen - rekentoets VO 2014-2015 Net als vorig schooljaar wordt in het pilotjaar 2014-2015 de aangepaste rekentoets, de ER-toets (ER= ernstige rekenproblemen) aangeboden.

Nadere informatie

Handleiding Word voor gevorderden

Handleiding Word voor gevorderden Word voor gevorderden Anne-Martine Gielis Versie 1.2 oktober 2002 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Instituut voor de lerarenopleiding Inhoudsopgave Inleiding... 1 Automatische inhoudsopgave in Word... 2 Opmaakprofiel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface 1.0 Inleiding Word 2007 introduceerde de nieuwe Lint interface die de tot dan toe gebruikte menu s en werkbalken verving. Dit was een drastische wijziging. In Word

Nadere informatie

Verder met Twitter - Hoe beantwoorden, retweeten + favorieten toevoegen

Verder met Twitter - Hoe beantwoorden, retweeten + favorieten toevoegen Verder met Twitter - Hoe beantwoorden, retweeten + favorieten toevoegen Op de startpagina zie je in chronologische volgorde tweets binnenkomen. Onder de tweet staat bij de ene tweet: Foto weergeven, bij

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PC-gebruik

Gebruikershandleiding PC-gebruik Gebruikershandleiding PC-gebruik Versie 2.0.2.18 / 1 Februari 2011 Mextal 2011 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Inloggen... 3 1.1 Installeren Plug-in... 4 1.2 Uitvoeren installatie controle... 5 1.2.1

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie FileMaker Pro 12 Zelfstudie 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

Programmeren op de Casio fx-9860g

Programmeren op de Casio fx-9860g Programmeren op de Casio fx-9860g Praktische opdracht september 2007 1 2 Inleiding Een programma is een reeks instructies die aangeven wat de computer, en in ons geval de grafische rekenmachine (GR), moet

Nadere informatie

Tekstverwerken les 3, Word, selecteren.

Tekstverwerken les 3, Word, selecteren. Tekstverwerken les 3, Word, selecteren. Uitleg hoe je woorden, zinnen en hele stukken tekst kunt selecteren. In deze les wil ik uitleggen hoe je woorden, zinnen en stukken tekst kunt selecteren. Dit is

Nadere informatie

1. KENNISMAKING MET WORD

1. KENNISMAKING MET WORD 1. KENNISMAKING MET WORD 1.1. Het beginscherm in Word Word start met een welkomstscherm. Daama ziet U een nagenoeg leeg scherm (zie figuur 1.2). Als U vertrouwd bent met Windows of met een ander Windows-programma,

Nadere informatie

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 SEPTEMBER 2014 Centrale examens VO 2 Inhoud Inleiding 3 1 Kaders en verantwoordelijkheden 4 1.1 De zorgplicht van de school 4 1.2

Nadere informatie

leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften

leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften centrale Eindtoets PO 2015 OKTOBER 2014 Centrale toetsing primair onderwijs 2 inhoud 1 Inleiding 3 2 De centrale eindtoets 4 3 Kaders en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

1 Handleiding Picassa

1 Handleiding Picassa 1 Handleiding Picassa 1.1 Inleiding Picasa is een eenvoudig foto bewerkingsprogramma. De mogelijkheden zijn beperkt. Voor een beginneling is het een aardig programma om de basisvaardigheden onder de knie

Nadere informatie

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Dienst mediatheken Laatst bijgewerkt op 25/09/2014 11:09 ALGEMEEN Je kan jezelf heel wat werk besparen door je bibliografische referenties in Word bij

Nadere informatie