Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224"

Transcriptie

1 Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN Version 1/2013

2 Uitdagingen in de gezondheidszorg Als professionele zorgaanbieder wordt uw organisatie dagelijks met zeer uiteenlopende en concrete uitdagingen geconfronteerd. Inherent aan specifieke medische en ethische aspecten rondom het stellen van de juiste diagnose en het voorstellen en uitvoeren van de juiste behandeling of alternatieven, krijgen uw organisatie en medewerkers voortdurend te maken met afwegingen van zeer praktische aard. Over het algemeen zijn patiënten mondiger dan ooit tevoren. In een veranderende geest in de maatschappij waarin ingegeven door een ruime mate van beschikbare, actuele informatie het ter discussie stellen van professionele expertise gemeengoed wordt. Tegelijkertijd wordt het bieden van zorgverlening gedreven door een groeiende noodzaak van het maximaliseren van kostenbewustzijn en efficiency. Zorg moet immers betaalbaar zijn en bereikbaar blijven voor een ieder in onze samenleving. Daarmee zijn de kaders waarbinnen zorgaanbieders geacht worden te acteren nog niet helemaal afgebakend. Patiëntveiligheid staat daarbij zondermeer centraal en vormt de ultieme doelstelling van iedere zorgaanbieder. Die veiligheid heeft tegelijkertijd ook een praktisch zakelijke kant: aansprakelijkheid en professionele reputatie. Tot slot, maar niet in de laatste plaats komt het leveren van constante en waar mogelijk voortdurend betere kwaliteit ook nog in beeld. Naast het belang voor de patiënt is dit een even praktisch als nuchter uitgangspunt. Bezien vanuit de zorgaanbieder gaat het om de inzet en besteding van beschikbare middelen om de best mogelijke zorg te kunnen leveren op een zo efficiënt mogelijke wijze.

3 Uitgangspunten en afwegingen Voorafgaand aan het maken van een keuze voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem maar ook bij interne tussentijdse evaluatie van uw huidige systeem in relatie tot bijvoorbeeld effectiviteit en werkbaarheid is het uiteraard van belang om uw uitgangspunten helder voor de geest te hebben. Los van de genoemde parameters als effectiviteit en werkbaarheid kunnen natuurlijk andere aspecten van belang zijn. U kunt daarbij denken aan de vraag of kwaliteit in het teken moet staan van het (uitsluitend) volgen van regels en richtlijnen of het uitgaan van kwaliteit op zich. In welke mate dient het kwaliteitsmanagementsysteem flexibel te zijn en kunnen inspelen op veranderingen binnen uw organisatie en zorgverlening? Hoe belangrijk is het om de eigen identiteit en cultuur van de organisatie weerspiegelt te zien? Beschouwt u vrijheid om het systeem naar eigen inzichten weliswaar binnen bepaalde kaders in te richten en vorm te geven als een must of zelfs als een kritische succesvoorwaarde? Het zijn stuk voor stuk aspecten die relevant zijn bij de keuze- en evaluatiemomenten met betrekking tot kwaliteit en kwaliteitsmanagement.

4 Kwaliteitsmanagement volgens NEN EN in vogelvlucht De norm NEN EN ook wel aangeduid als ISO 9001 voor de zorg is op Europees niveau ontstaan en ontwikkeld vanuit de internationaal erkende kwaliteitsmanagementprincipes volgens ISO 9001, aangevuld met specifieke op de zorg van toepassing zijnde criteria en sinds eind 2012 als zodanig toepasbaar in de praktijk. De norm heeft een universeel karakter en is toepasbaar op elk organisatietype in alle sectoren van de gezondheidszorg, ongeacht de soort activiteiten, de omvang en het aantal hierin werkzaam zijnde medewerkers zowel in Nederland als in internationaal verband. Het schema gebaseerd op de principes en uitgangspunten van kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001 en aangevuld met specifieke aspecten voor de gezondheidszorg hanteert 11 kwaliteitskenmerken die onder andere betrekking hebben op geschikte zorg, beschikbaarheid, continuïteit, doeltreffendheid en doelmatigheid, gelijkwaardigheid, zorg gebaseerd op bewijs en kennis, focus op de zorgontvanger, patientveiligheid en toegankelijkheid van zorgverlening.

5 Waarom kiezen voor NEN EN 15224? De methodiek van kwaliteitsmanagement volgens de norm NEN EN biedt een aantal expliciete voordelen en dito mogelijkheden. De navolgende opsomming geeft u in één oogopslag een gevariëerd overzicht van objectieve aspecten die voor uw organisatie van belang kunnen zijn: de norm biedt een instrumentarium dat ruimer van opzet is dan alternatieven: het realiseren en uitbouwen van kwaliteit, risicobeheersing, efficiency en veiligheid staat centraal in plaats van het volgen van regels; de methodiek geeft ruimte om uw kwaliteitsmanagementsysteem zodanig in te richten dat het aansluit op de omvang, cultuur en complexiteit van uw organisatie en type(n) van zorgverlening; de norm biedt gelegenheid voor eigen initiatief en creativiteit binnen duidelijke kaders en daardoor neemt interne acceptatie en draagvlak toe; de methode legt een duidelijk verband tussen uw kwaliteitsmanagementsysteem en de betekenis ervan voor patienten; de norm legt de basis voor het zichtbaar maken van de kwaliteit van uw zorgverlening en vormt een praktisch instrument voor interne sturing en transparantie richting medewerkers, patiënten en toezichthouders (overheid en zorgverzekeraars); de methodiek is toepasbaar in de hele zorgsector en dit geeft praktische handvaten voor samenwerkingsverbanden tussen verschillende zorgaanbieders; de norm biedt gelegenheid om het aandachtsgebied ( scope ) flexibel te benaderen; indien er meerdere activiteiten binnen uw organisatie dienen te worden ondergebracht in uw kwaliteitsmanagementsysteem kan een centrale aanpak met deze norm volstaan; de methode geniet erkenning op Europees niveau en blijft daarmee continue aansluiten op (inter) nationale ontwikkelingen die relevant zijn voor de zorgsector, hetgeen van belang kan zijn bij het bieden van zorg in internationaal verband; de structuur van de methodiek is zodanig van opzet dat combinatie met en integratie van andere normen praktisch mogelijk is met alle efficiencyvoordelen van dien; toepassing van de norm impliceert het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving

6 Managen en beoordelen van kwaliteit: een kwestie van partnership Uitgaande van het principe dat het voldoen aan een (certificatie)norm in dit geval NEN EN nog niet hetzelfde is als het leveren van kwaliteit, beschouwen wij certificering als een onderdeel van partnership. Vanuit een objectieve no nonsense benadering gericht op het bieden van concrete toegevoegde waarde streven wij naar het bouwen van langdurige en solide relaties met onze opdrachtgevers.

7 Integrale dienstverlening Behalve certificering van uw kwaliteitsmanagement volgens NEN EN kunnen wij in functie van uw specifieke behoefte tal van andere certificatietrajecten voor u verzorgen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan OHSAS (arbeidsomstandigheden & veiligheid), ISO (informatiebeveiliging), ISO (energiemanagement), HACCP (voedselveiligheid) of de MVO Prestatieladder (maatschappelijk verantwoord ondernemen) Een geïntegreerde certificatie aanpak levert per definitie efficiency- en kostenvoordelen op die heel specifiek op uw organisatie kan worden afgestemd, we spreken derhalve over maatwerk. Total Care Contact Onder deze noemer maken wij u graag attent op het gegeven dat wij naast certificering en gerichte trainingsprogramma s tal van andere vormen van dienstverlening op uw behoefte kunnen afstemmen. Als onafhankelijke zakelijke dienstverlener beschikken wij eveneens over een ruime mate van expertise en jarenlange ervaring rondom ondermeer brandveiligheid, klimaatbeheersing, gebouwexploitatie en energiebesparing en validatie van medische apparatuur naast elektrische veiligheid van medische ruimten. Graag komen wij met u in contact voor een vrijblijvend oriënterend gesprek of gedetailleerde toelichting op kwaliteitsmanagement en certificering volgens de norm NEN EN en/of aanvullende certificatietrajecten. Dat geldt uiteraard ook voor alle vormen van dienstverlening die wij u kunnen bieden.

8 Bureau Veritas Certification PO Box 2620, 3800 GD Amersfoort, The Netherlands Computerweg 2, 3821 AB Amersfoort, The Netherlands Phone: +31 (0) / Fax: +31 (0) Keep track via

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking

Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking Uitgangspunten PPS-concessiemodel De overheid zet een geïntegreerd investeringsproject in de markt: ontwerp, aanleg, onderhoud

Nadere informatie

Processen in crisistijden

Processen in crisistijden Whitepaper Processen in crisistijden De huidige economische situatie biedt kansen voor het efficiënter inrichten van processen en het implementeren van procesoptimalisaties. Inleiding In alle bedrijfstakken

Nadere informatie

Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise.

Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. Voorlopige uitgave 2014-2015 wijzigingen voorbehouden Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. Inhoud. BSI Een introductie. BSI Een introductie 2 Hoe BSI uw organisatie helpt te excelleren

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

Competentieontwikkeling en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand

Competentieontwikkeling en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand Competentieontwikkeling en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand Binnen de wereld van de zorg en welzijn is er een tendens gaande om vraaggerichter en klantgerichter te werken. Het accent in het werken

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor

Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor randvoorwaarden, mogelijkheden en domeinen voor de samenwerking tussen de Operational en de it-auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Samenwerking

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens...

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... Barry Popma Rob van de Ven MBA-Health 2010-2012 Erasmus CMDZ INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 6 HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HOE KAN UW BEDRIJF DE JUISTE TRAININGEN INZETTEN OM CONTINU TE BLIJVEN ONTWIKKELEN?

HOE KAN UW BEDRIJF DE JUISTE TRAININGEN INZETTEN OM CONTINU TE BLIJVEN ONTWIKKELEN? KNOWLEDGE TRANSFORMATION SKILLS RETENTION FURTHER EXCELLENCE BEHAVIOUR ENHANCED PERFORMANCE EXPERTISE ABILITY HOE KAN UW BEDRIJF DE JUISTE TRAININGEN INZETTEN OM CONTINU TE BLIJVEN ONTWIKKELEN? SGS ACADEMY

Nadere informatie

De moed om los te laten

De moed om los te laten De moed om los te laten Pleidooi voor meer ruimte voor cliënt, professional en zorgondernemer Position paper kwaliteit Februari 2014 Anders kijken naar kwaliteit Dat Nederland zijn burgers goede langdurige

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Auditen van Managementsystemen

Auditen van Managementsystemen AMS1 Auditen van Managementsystemen Cursus 1 WWW.IMSITE.EU ing. N.M. van Schie MBA Zuiderweg 28 8393 KT VINKEGA The Netherlands M : +31 (0)6-52638130 T : +31 (0)561-433573 E : info@nemus.nl I : www.nemus.nl

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid?

Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid? Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid? Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een beleggingsonderneming betreft het beleggingsbeleid. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement TPC public control integraal risicomanagement norm ISO 31000 verankering implementatie ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt

Nadere informatie

2 De ambitie van Janssen de Jong Groep 06. 2.2 Missie 06. 2.3 Kernwaarden 06. 2.4 Onze kernwaarden nader toegelicht 07

2 De ambitie van Janssen de Jong Groep 06. 2.2 Missie 06. 2.3 Kernwaarden 06. 2.4 Onze kernwaarden nader toegelicht 07 Bedrijfscode Inhoudsopgave 1 Inleiding 04 2 De ambitie van Janssen de Jong Groep 06 2.1 Visie 06 2.2 Missie 06 2.3 Kernwaarden 06 2.4 Onze kernwaarden nader toegelicht 07 3 Welke regels gelden er voor

Nadere informatie

Integraal risicomanagement. Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen

Integraal risicomanagement. Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Integraal risicomanagement Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoudsopgave Inleiding 3 Leeswijzer 5 Managementsamenvatting 6 1. Onderzoeksvraag 12 1.1. De meerwaarde

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport.

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. VOORWOORD Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. Elke zeiler weet dat een boot onderhoud nodig heeft. De kielbalk, de spanten en de ribben dienen

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie