Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012-2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Dit jaarverslag is geen verslag zoals bedoeld in wettelijke zin, maar geeft een algemene terugblik op cursus voor ouders, leerkrachten, leden van Schoolvereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs Krimpenerwaard (regio Bergambacht) en andere geïnteresseerden.

3 INHOUD Inleidend 4 Personeel 5 Kinderen 6 Leerresultaten 8 Inspectie 9 Oudercontacten en -informatie 9 Scholing en overleg 10 Bijzondere activiteiten 12 Schoolontwikkelingen 12 Financiën 14 Voornemens 16 Tenslotte 16 Bijlage jaarrooster

4 Jaarverslag Inleidend Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten (Markus 6 vers 30) Het cursusjaar is voorbij. Het opvoedings- en onderwijsbedrijf is ruim veertig weken volop in de running geweest. Veel, heel veel werk is er verzet. In dit jaarverslag blikken we terug, om daarna van een periode van rust te gaan genieten. Rust is niet alleen een gunst, maar ook een opdracht. In bovenstaand tekstgedeelte doen de leerlingen van Jezus (jaar)verslag van hun drukke werkzaamheden. Ze vertellen Hem over alles wat ze gedaan hebben en wat ze de mensen onderwezen hadden. Probeer je dat eens voor te stellen: Twaalf man praat door elkaar en de één heeft nog meer gedaan dan de ander. In tweetallen zijn ze op pad geweest. Ze hadden slechts één kledingstuk, sandalen aan de voeten en een stok in de hand. Dat alleen al was een avontuur. Ze vertellen van hun belevenissen met mensen. Ze hebben mensen een stap verder kunnen helpen op hun levensweg. Ze hebben mensen genezen zien worden van lichamelijke en psychische kwalen. Ze vertellen waar ze allemaal geslapen hebben en vooral ook waar ze niet welkom waren en boos weggestuurd werden. De kern van hun verkondiging was namelijk steeds: Kom tot inkeer, geloof in God!. En van die boodschap houden veel mensen niet. Eindeloos hebben ze gelopen, veel hebben ze meegemaakt. Soms was er dankbaarheid, maar vaak werden ze ook opgejaagd en bespot. En telkens waren er de horden nieuwsgierige mensen die hen overal volgden. En nu zijn ze moe en brengen verslag uit van hun daden. Ongetwijfeld verwachtten ze nu een goedkeuring van Jezus. Een compliment. Een opsteker. Een flinke schouderklop. En wat zegt Jezus? Hij gaat er zelfs niet op in! Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten, is Zijn reactie. Nee, we hoeven geen compliment. We hebben onze taak volbracht, onze plicht vervuld. En alle kracht en wijsheid die we daarvoor hadden, hebben we uit genade ontvangen van onze hemelse Vader. Hem alleen komt alle dank en eer toe! We gaan nu vakantie houden. Maar niet alleen. We moeten altijd goed luisteren wat Jezus zegt. Hij zei niet Ga nu, maar Hij zei: Ga nu mee. Hij is er dus Zelf bij. Dat belooft een bijzondere mooie vakantie te worden 4

5 Personeel Het personeel wordt wel het goud van de organisatie genoemd. Managers kunnen van alles bedenken, maar het is altijd de man of vrouw voor de klas die het verschil maakt. Het is ook diezelfde man of vrouw die kleur geeft aan onze identiteit. Juist daarom investeren we ook in goed personeel. Ruim tachtig procent van het totaal beschikbare onderwijsbudget gaat naar personeel. En dan hebben we het over salariskosten, maar ook over scholing en begeleiding. In de achterliggende jaren hebben we wel gezien dat er een trend is om te bezuinigen op onderwijs. Onze vaste kosten voor materialen en onderhoud lopen echter gewoon door. In de praktijk betekent dit dat hetzelfde personeel zwaarder belast gaat worden. Meer taken en grotere groepen zijn een gevolg van de bezuinigingen. Dat is altijd weer spannend. De kwaliteit van onderwijs moet meetbaar omhoog met minder middelen en mensen. Bij de start van het cursusjaar waren er 22 medewerkers in vaste dienst en één medewerker (Rosemarie Terlouw) in tijdelijke dienst vanwege een tijdelijk gesplitste groep 8 van 40 leerlingen. Gedurende het cursusjaar zijn er een aantal wisselingen geweest in de formatie. In de allereerste cursusweek maakte Mariëlle van den Berg-Mostert bekend dat zij een baan aangeboden had gekregen in haar nieuwe woonomgeving. Omdat zij slechts één dag werkte in duoschap, heeft haar duo-collega Kees de Leeuw besloten om tot de kerst af te zien van zijn ouderschapsverlof zodat de personele bezetting van de groep gegarandeerd was. Na de kerst besloot Kees om minder te gaan werken én ouderschapsverlof op te gaan nemen. De twee lesdagen konden vanaf die tijd ingevuld worden door Rosemarie Terlouw die anders afscheid had moeten nemen. Helaas moest Kees de Leeuw zich met ingang van begin april ziekmelden en is er na een periode van externe begeleiding in goed overleg een outplacementtraject opgestart. Aan het eind van het cursusjaar is na vrijgesteld te zijn van werk afscheid van hem genomen. We missen in hem een zeer integere, hartelijke en bevlogen collega die zes jaar bij school betrokken is geweest. Desondanks menen we dat dit voor allen de beste weg was. Rosemarie Terlouw werd bereid gevonden om vervolgens de volledige (les)verantwoordelijkheid op zich te nemen, zodat de onrust op dit terrein voor de groep tot een minimum kon blijven beperkt. Onze onderwijsassistente Rianne van Beest die ook tien jaar aan de school verbonden is geweest, besloot per 1 februari een andere baan buiten het onderwijs te aanvaarden. Haar uren zijn deels herverdeeld onder het andere onderwijsondersteunend personeel en deels vervallen. Als personeel hebben we zodoende dit jaar twee keer een afscheidsmoment gehad. De eerste keer met Mariëlle, Rianne en ook Marianne Vrijenhoek die vanaf het begin van de cursus uit dienst was gegaan en in dienst was getreden bij onze aanbieder voor buitenschoolse opvang. De tweede keer van Kees de Leeuw. Alle keren dat er sprake was van ziekte of verlof (ouderschapsverlof, compensatieverlof, BAPOverlof), hebben we dit in onderling overleg op kunnen vullen. Ook zijn er diverse keren personeelsleden vanuit de PCPO-invalpoule actief geweest. Naast dit alles hebben we verschillende stagiaires in huis gehad. Vanuit het Hoornbeeckcollege in Rotterdam waren dit Marianne Visser (opleiding Sociaal Agogisch Werk) en Jacolien Slingerland (onderwijsassistente). Vanuit PABO De Driestar waren Friso van den Heuvel en Lydia Huttinga (Pabo-3 oudere kind) actief. Verder waren er ook een aantal studenten kortdurend (twee studenten PABO-1 die stopten met de opleiding) of in een VO-snuffelstage. 5

6 Wekelijks kon het personeel ook gebruik maken van de diensten van een vaste vrijwillige medewerkster, mevrouw Anke Anker uit Bergambacht. onderwijsgevend personeel directie/managementteam aantal vrouwen parttime onderwijsondersteunend personeel aantal mannen fulltime Kinderen Aan het begin van het jaar (teldatum 1 oktober) startten we met 276 leerlingen. Aan het eind van de cursus waren er 300 kinderen. Vier leerlingen kwamen van elders naar Bergambacht verhuizen en 20 kinderen stroomden in omdat zij 4 jaar werden. Per saldo zien we al een aantal jaren een trend van lichte daling. Een trend die zich de komende jaren door lijkt te zetten. Er gaan grote groepen van school en er komen niet evenveel kinderen terug. Gezinnen worden kleiner en minder nieuwe gezinnen vestigen zich in Bergambacht. Aan het eind van het cursusjaar zijn twee kinderen wegens verhuizing naar elders vertrokken. Het zijn Stefan-Paul Tzavelas en Roy de Jong. aantal leerlingen op teldatum

7 prognose Afscheid namen we van 40 kinderen in groep 8. Zij gaan naar de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in de regio, te weten het Driestar-college in Gouda, het Geminicollege in Lekkerkerk, het Coornhert gymnasium in Gouda, het Schoonhovens college in Schoonhoven, het Wellantcollege in Ottoland en CSG Willem de Zwijger in Schoonhoven. Het gaat om: Sybren van Beest, Romy Boerboom, Jasper Both, Ramon Broere, Brett Cole, Teun van Duijvendijk, Franca van Egmond, Stan van Eijk, Thijs Geurts, Rinke den Hartog, Tom van Herk, Judith van den Heuvel, Bryan Hoogesteijn, Ilona Houdijk, Joëlle van Hove, Timon de Jong, Yvonne de Jong, Peter Kortleve, Thomas Krijgsman, Danne van Laar, Dennis Langerak, Arwin Meerkerk, Jaco Meerkerk, Remco Nederlof, Hugo van der Oest, Thomas Otterspeer, Emma Ploum, Marijke Prins, Joost Roosendaal, Rob Rozendaal, Rosa Schinkel, Jaap-Jan Speksnijder, Vera Stout, Joanne Trouwborst, Hanneke Verburg, Xuan Verhagen, Manno Versluis, Nienke van Vliet, Pepijn Vonk en Nikita Windhorst. 7

8 VMBO-b/k VMBO-t/Havo HAVO VWO Driestar Gemini Coornhert Schoonhovens college Wellant Willem de Zwijger Leerresultaten Leerresultaten uitgedrukt in toetsscores zeggen iets over het onderwijs. Als we over opbrengsten spreken, is er natuurlijk veel meer te zeggen, alleen veelal niet te meten. Want, is het niet veel meer waard bijvoorbeeld, als een kind gegroeid is in zelfvertrouwen? Desondanks vermelden we hierbij de CITO-eindtoetsscore. We hebben sterk gestuurd op resultaatverhoging, met name bij rekenen en spelling. Een inspanning van jaren lijkt nu echt beloond. Deze lag ver boven het landelijk gemiddelde. Deels is dit een resultaat van noeste arbeid, deels is hier ook sprake van een groep met een bovengemiddeld IQ. De Entreetoets van groep 7 laat een beduidend lager resultaat laat zien. Ondanks dezelfde inspanningen. We zeggen dan ook met klem dat de resultaten van dit jaar geen garantie zijn voor de toekomst , ,9 535,4 535,8 534,9 535,1 535,1 534, CITO De Ark CITO landelijk

9 Inspectie De inspectie heeft dit cursusjaar de school niet bezocht, maar op basis van de resultaten en eerdere bezoeken vertrouwen uitgesproken in de school. Het eerder door de inspectie uitgegeven schoolrapport is te vinden op de website van de school of van de Onderwijsinspectie zelf. Oudercontacten en -informatie De Naast de vele individuele contacten persoonlijk, per mail of per telefoon, de maandelijkse nieuwsbrieven, de dagelijkse website info, de kijkmorgens en middagen in groep 1, 2 en 3, noemen we hier de formele momenten van contact. Aan het begin van het jaar was er de groepsinformatieavond waar ouders kennis konden maken met de leerkracht, de lesmethoden en allerlei informatie kregen over huiswerk, afspraken enz. Ruim voor het verschijnen van het 1 e rapport is er een tien-minutenavond gehouden waarbij vooral gesproken is over de onderwijsbehoeften van de kinderen. Nieuw dit jaar was dat de kinderen van de groepen 5-8 hier zelf ook bij aanwezig mochten zijn. Heel veel ouders en kinderen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Na het 1 e rapport is er een reguliere 10-minutenavond gehouden waar met de ouders gesproken is over de resultaten. Na het 2 e rapport zijn alle ouders opnieuw uitgenodigd waarbij vanuit school van te voren aangegeven is of een gesprek vanuit school bezien nodig wordt geacht. Met biddag was er een viering met alle kinderen van groep 3-8 in de Ontmoetingskerk. Het thema was Bid en werk. De viering heeft zelfs de krant gehaald. Het is altijd weer een prachtig moment om met alle kinderen een gezamenlijke kerkdienst bij te wonen. Gezinnen met kinderen die kerkelijk betrokken zijn buiten de woonplaats, hebben er soms voor gekozen om niet de schooldienst, maar de eigen kerkdienst te bezoeken. Van school uit geven we daar ruimte voor. We stimuleren het niet. Met kerst is er een SingIn gehouden. De nadruk lag helaas op In vanwege het slechte weer. Noodzakelijkerwijs moest de viering binnen plaatsvinden. Helaas hebben daardoor veel bezoekers en kinderen te veel gemist. De ruimte in de school blijkt gewoon te klein voor dit soort evenementen. Uit oogpunt van veiligheid en effectiviteit is er daarom voor gekozen om dit in de toekomst op deze wijze niet te herhalen. Voor de kleuters is er ook nog een speciale Kerstfeestviering geweest in de klassen. Alle ouders waren daarbij uitgenodigd. In de groepen 1, 2 en 3 zijn op diverse momenten ouderkijkmomenten geweest. Ieder jaar blijkt dit in een behoefte te voorzien. Het helpt om als ouder een beeld te krijgen van het verloop van een schooldag en de wijze waarop het onderwijs in een groep georganiseerd is. Op 14 februari hebben we een ouderavond gehad waarbij het thema identiteit centraal stond. Het thema was de Ark, haar kompas en haar koers. Vanuit de directie zijn lijnen zichtbaar gemaakt vanuit het verleden naar het heden. Ieder tijd vraagt om eigen keuzes. Feit is dat het bestaansrecht van het bijzonder onderwijs bestaat bij een heldere identiteit. Feit is ook dat de 9

10 schoolbevolking behoorlijk gemêleerd is wat betreft geloofsbeleven. Dit ondanks de redelijk grote overeenstemming rond de grondslag van de school getuige het aantal leden van de Schoolvereniging. Het was een zeer boeiende avond waar met de ouders een aantal spelregels is afgesproken die nodig zijn om constructief met elkaar om te blijven gaan: 1. Het geloof kan verschillend beleefd worden. We laten de ander in zijn of haar waarde; 2. We denken niet in termen van verdeeldheid, maar in verscheidenheid ; 3. Als school maken we keuzen waarbij we het niet altijd een ieder naar de zin kunnen maken. Dat hoort bij de gemeleerdheid van de school; 4. Filippenzen 2 vers 3: Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Er wordt intensief met elkaar gesproken over kern- en bijzaken. Toen om uur de lichten uitgingen wilden veel ouders graag nog blijven omdat ze nog lang niet uitgesproken waren. De schriftelijke reacties van de ouders heeft de directie verwerkt in de aanbevelingen naar de toekomst. Deze worden meegenomen in het overleg van de Schooladviesraad. Samenvattend kan gezegd worden dat er een breed vertrouwen onder de ouders is ten aanzien van de koers van de school. Zo n grootse gemene deler bestaat uiteraard bij de realiteit van uitgesproken flanken. En dat houdt het schip mooi in evenwicht. Voor de ouders van de kinderen in groep 1 en 2 is er een extra informatieavond gehouden over het door ons ingevoerde observatie- en registratiesysteem KIJK!. Als laatste kan nog worden genoemd de in de Grote Kerk gehouden themaviering rond het thema God heeft een plan met je leven. Eens in de vier jaar beleggen we zo n viering gelinkt aan een onderwijskundige ontwikkelingen. Dit jaar was dat opbrengst- of doelgericht werken. Vragen als wat is het doel van jouw leven en wanneer voldoe je aan Gods wil en wanneer mis je het doel kwamen aan bod. Iedere groep verzorgde een bijdrage. Of het doel van de avond bereikt is, is lastig te meten, maar ouders en kinderen waren erg enthousiast. Scholing en overleg Op de eerste cursusdag heeft het hele team een bijscholingsactiviteit gedaan rond het onderwerp feedback geven en ontvangen. Deze communicatievaardigheid zou ten dienste moeten komen aan elkaar als collega s en als leerkracht richting ouders. Het doel is steeds een eerlijke en heldere communicatie omdat je nu eenmaal wel kunt veronderstellen te weten wat een ander denkt of vindt, maar dit in werkelijk niet altijd weet. En ook andersom: je kunt soms wel denken dat de ander wel begrijpt wat woorden (verbaal of non-verbaal) met je doen, maar als je hier niet open over communiceert, blijft dit te vaag en kan dit leiden tot beelden over de ander die de ander geen recht doet. Juf Ria van der Plicht heeft een cursus rekencoördinator gedaan. Wij hebben op school alle vakspecialiteiten ondergebracht bij de verschillende teamleden. Juf Ria is nu aanspreekpersoon, coördinator voor alles op het vakgebied van rekenen. Als team hadden we ons ingeschreven bij het projectbureau School-Aan-Zet voor speciale begeleiding bij de verbetering van ons spellingsonderwijs, maar dit project gaat zo traag van 10

11 start, dat we op eigen krachten en met eigen inzicht allerlei acties hebben ondernomen. De CITO-eindrapportage laat zien dat de spellingresultaten nu op gewenst niveau zijn, maar dat dit vak ook blijvend aandacht nodig heeft. Ondertussen is onze intern begeleider voor de speciale zorg Annerieke Visser bezig geweest met haar masteropleiding. Deze opleiding loopt ook nog door gedurende het komende cursusjaar. Alle directeuren van de PCPO hebben meegedaan met een project van de Nederlandse Schoolleiders Academie om onderlinge collegiale consultatie handen en voeten te geven. Zij hebben daartoe regelmatig elkaars scholen bezocht en elkaar van advies voorzien. Verder hebben zij twee keer een 2-daagse training gehad waarbij onder andere het voeren van adequate verzuim-, functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken, teamontwikkeling en het omgaan met agressiviteit centraal stonden. Verschillende leerkrachten hebben bij de Driestar Hogeschool een aantal bijeenkomsten bijgewoond waar het vakgebied Engels centraal stond. Ook als team hebben we onder leiding van een medewerker van Driestar Hogeschool een inspiratiebijeenkomst gehad waar sterke nadruk werd gelegd op het belang van het aanbieden van een tweede taal vanaf jonge leeftijd. Dit alles resulteert erin dat dit agendapunt een plaats krijgt in ons schoolontwikkelplan. De leden van het management hebben enkele specifieke trainingen of seminars gevolgd met thema s als Stressvermindering, Power op de werkvloer en Christelijke Kinderopvang. Alle teamleden van de PCPO hebben een workshopmiddag bezocht waarbij het thema omdenken centraal stond. Juf Annemieke van Hove heeft een cursus dyslexie bijgewoond, juf José Maat een training leescoach en juf Renza een cursus voortgezet technisch lezen. Tenslotte kan nog vermeld worden dat negen personeelsleden (Anne Marie Belder, Marjan Burggraaf, Nienke van der Vlist, Gerrie Kasbergen, Els Zuidbroek, Vincent Geense, Rosemarie Terlouw, Renza van Eek en Martin Belder) hun BHV-theorie- en praktijkexamen met goed succes hebben afgelegd. Naast alle specifieke scholingsactiviteiten wordt er ook veel overleg gevoerd. De reguliere teamvergaderingen (met steeds een centraal deel en een bouwspecifiek deel) blijven beperkt tot onderwijskundige zaken. Alle regelzaken proberen we daar buiten te houden. De directeur bezoekt eens per zes weken het collegiaal directieoverleg én is vertegenwoordiger bij de gemeente Bergambacht voor het integraal veiligheidsbeleid. Verder is hij lid van de opleidingscommissie van PABO Driestar Hogeschool. Het voert te ver om alle andere vormen van overleg te noemen, maar denk hierbij onder andere aan de schoolartscontacten, de reguliere overlegmomenten door de intern begeleiders onderling en met externen, contacten met de plaatselijke sportaccommodaties, de schooladviesraad- en medezeggenschapsraadbijeenkomsten. 11

12 Alles bij elkaar is er weer veel kennis opgedaan. Soms als opfrisser, soms als eye-opener. Soms uit interesse, soms gewoon omdat het nodig is. Alle kennis wordt in ieder geval gedeeld in het team en op deze wijze hopen we bij te blijven en de school ook onderwijskundig en als professionele organisatie goed op koers te houden. Bijzondere activiteiten Naast de reguliere lesactiviteiten zijn er ook heel veel andere al dan niet onderwijsgerelateerde activiteiten geweest. Juist buiten het klaslokaal leren kinderen veel in een andere context. We volstaan hier -zonder de pretentie te hebben volledig te zijn- met een opsomming: bezoek aan de themabus Levende Monumenten, praktische verkeerslessen, sportdag, in kader van thematisch werken: bezoek aan restaurant, speeltuin, buitenlessen biologie door studenten van de PABO, technieklessen door een externe techniekcoach, bureau Halt in groep 8, de kinderboekenweek met als start een spellencircuit in De Waard en als slotactiviteit een picknick op het plein, deelname aan groep8-project Hou vol, geen alcohol, voorlichtingsbijeenkomst voor het spaardoel, bezoeken van scholen voortgezet onderwijs met groep 8, project Romein de in de klas van het Archeon, de opening van de zwaluwtil, deelname aan week van het geld, bezoek Nemo, bezoek Havenmuseum, schaatsactiviteit met de hele school, deelname aan de Voorleesdagen waarbij ook de burgemeester deelname en jurylid was bij de voorleeswedstrijd, schoolvoetbaltoernooi, Kangoeroewedstrijd, Jeugd-EHBOles groep 8 + -examen, Sinterklaasfeest, deelname Nationaal Schoolontbijt, kleuterschoolreis naar Piratenland, bezoek aan het Streekmuseum in Krimpen aan de IJssel, bezoek ClassicExpressbus (groep 3) waarbij kinderen wegwijs worden gemaakt in de wereld van de klassieke muziek, excursie naar Onder de molen, bezoek aan de bibliotheek, een gezamenlijke activiteit (o.a. oma vertelt uit de oorlog ) met de plaatselijke openbare school rond 4 en 5 mei, een schoolbreed project rond het thema kleuren waaraan allerlei kleurrijke excursies verbonden waren zoals met de trein mee en kaasmaken (geel), bezoek politiebureau en 2 e Maasvlakte (blauw), bezoek aan de Gevangenpoort en het Eschermuseum in Den Haag (zwart-wit). Groep 8 heeft meegedaan aan de Bankbattle, een deels digitale kennisquiz van de Rabobank waarbij onze school winnaar werd in de regio, met de hele school en de rest van het land deden we mee met de Koningsspelen (ontbijt en spellencircuit), kamp groep 8 naar Maarsbergen en tenslotte noemen we schoolreis naar het Dolfinarium waar de kinderen van groep 3-7 bijzonder van genoten hebben. Na zo n opsomming zou je bijna terecht kunnen verzuchten: Wordt er nog wel lesgegeven? We proberen uiteraard om alle activiteiten te toetsen aan ons schoolplan. Feit is ook dat we steeds vaker nee gaan zeggen tegen allerlei leuke en zinvolle aanbiedingen om te voorkomen dat het lesprogramma onder te grote druk komt te staan. Er is een tendens dat de druk op de school steeds vaker wordt opgevoerd via de media om mee te doen aan allerlei hypes. Wij zullen daarin een eigen koers blijven varen. Steeds weer afwegend of de levensbeschouwelijke- en onderwijskundige identiteit er mee gediend is. Schoolontwikkelingen Middels de maandelijkse nieuwsbrieven worden de ouders op de hoogte gehouden van allerlei schoolontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hangen samen met het schoolbeleidsplan. In dat 12

13 plan beschrijven we vooraf onze voornemens. In de praktijk wordt dit omgezet in beleid. Soms komen er vanuit in- of extern overleg acties bij. In het afgelopen cursusjaar zijn we met de volgende speerpunten bezig geweest: Opbrengstgericht werken: De directie heeft bij alle leerkrachten meerdere keren een groepsbezoek gebracht rondom de onderwerpen didactische instructie en kindbetrokkenheid. Er is een start gemaakt met bezoeken rondom het thema pedagogisch klimaat. De kijkwijzers hiervoor zijn door de school zelf ontwikkeld. De gedachte achter deze drie thema s is, dat de mate van betrokken-zijn en houden van kinderen én de kwaliteit van uitleg én het gevoel van veiligheid samen van grote invloed zijn op de uiteindelijke prestaties van kinderen. De lessen zijn steeds nabesproken en menige leerkracht heeft besloten om in een persoonlijk ontwikkelplan bepaalde facetten van het leraarschap bij te schaven. De kijkwijzers zelf zijn ook genormeerd en op deze wijze is ook te zien hope we individueel én als team vorderingen maken. Opbrengstgericht werken: Heel specifiek is er aandacht besteed aan het verbeteren van doorgaande lijnen in het didactische aanbod bij spelling. Opbrengstgericht werken: Er is een start gemaakt met het opstellen van een groepsplan voor rekenen. In dit plan wordt net als bij spelling aangegeven welke kinderen welke aanpak nodig hebben om tot betere resultaten te komen. Grofweg wordt er steeds uitgegaan van drie niveaus: basisniveau, een groep die extra uitdaging nodig heeft en een groep die extra begeleiding of herhaalde (of preventieve) instructie nodig heeft. Teambuilding op professioneel gedrag. Al genoemd onder scholing. Implementatie KIJK!. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 zijn bezig met een intensief traject om een groot aantal ontwikkelingslijnen van de kinderen in kaart te brengen. Ineke Voorthuizen van Driestar Educatief begeleidt dit traject. Zij wordt hiervoor uitgenodigd in een aantal woensdagmiddagbijeenkomsten en zij doet ook groepsbezoeken. Dit alles moet er toe leiden dat de leerkrachten scherper gaan zien (observaties) en registreren waar de kinderen zitten in hun ontwikkeling en vervolgens een aanbod verzorgen waardoor kinderen gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Het systeem is helemaal gedigitaliseerd zodat de leerkrachten in een webbased omgeving alle scores en groepsoverzichten kunnen invullen en inzien. Invoeringstraject nieuwe rekenmethode Pluspunt. In de groepen 3 t/m 8 is in één keer een nieuwe lesmethode ingevoerd. Dat vraagt altijd om specifieke begeleiding omdat er een knik kan zitten in de leerlijnen en de wijze van aanbieden. De onderwijsbegeleidingdienst OnderwijsAdvies (OA, voorheen MHR) heeft het team hierbij ondersteund. Omdat de methode een verbeterde versie was van onze oude rekenmethode is de invoering vrij vlot verlopen. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Oriëntatie/keuze nieuwe lesmethode voor het godsdienstonderwijs. Onze school heeft een eigen karakter. We zijn deels behoudend te noemen met een klassiek gereformeerd grondslagbeginsel. Tegelijkertijd is de leerlingpopulatie breed gemêleerd. De werkgroep die als opdracht had gekregen een plan van eisen op te stellen, formuleerde de zoekopdracht dan ook in de term: Bijbelgetrouw en Eigentijds. Ook de Schooladviesraad is direct betrokken geweest bij deze zoektocht. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een advies om te kiezen voor de vrij recent verschenen methode Levend Water, ontwikkeld door de 13

14 Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. In het komende cursusjaar wordt de methode daadwerkelijk ingevoerd. Oriëntatie lesmethoden zaakvakken. Tegelijkertijd is een klein comité bezig geweest met een inventarisatie op het gebied van de vakken natuuronderwijs, geschiedenis en aardrijkskunde. In de toekomst zou een integraal aanbod wellicht meer passen bij ons onderwijs, maar dit stuk visieontwikkeling is nog onvoldoende doordacht om daar nu een methode op te kopen. Het hele zoekproces is mede daardoor vertraagd en zal in het komende cursusjaar een vervolg krijgen. Hoewel de resultaten op de CITO eindtoets op dit terrein altijd ver boven het landelijk gemiddelde liggen, vinden we toch dat een opfris echt nodig is, gewoon omdat de methoden inhoudelijk verouderen en afgeschreven zijn. Oriëntatie invoering Engels in de hele basisschool. Concretisering fasering andere schooltijden, invoering continurooster. Lopende dit cursusjaar is besloten om met ingang van volgend cursusjaar op donderdag bij wijze van experiment te gaan werken met een continurooster. De opzet is om na evaluatie het daaropvolgende jaar gedurende de hele week met een continurooster te werken. Invoering lesmethode seksuele vorming. Sinds dit jaar wordt in alle groepen gewerkt met de lesmethode Wonderlijk Gemaakt. In een aantal lesactiviteiten worden de kinderen meegenomen in de wereld van de seksuele ontwikkeling. Van thema s als we zijn allemaal anders in de jongste groepen tot het bestrijden van seksueel misbruik bij de oudere kinderen. Steeds aftastend om naar Bijbelse en maatschappelijke maatstaven het mooie te benoemen en te beschermen en het vulgair of te bestrijden deel te benoemen. De leerkrachten zijn erg enthousiast over de opzet en de lesideeën. De methode blijkt steeds prachtig aan te sluiten bij de behoeften van de betreffende leeftijdsgroep. Er is besloten om een leerlingenraad in te gaan stellen. Een leerling uit groep 7 heeft een presentatie verzorgd over dit idee in een teamvergadering. Dit besluit gaat onderdeel uitmaken van een breder pakket om kinderen meer te betrekken bij de schoolorganisatie én hun eigen ontwikkeling. Komend jaar zal één en ander concreet uitgewerkt gaan worden. Dit jaar heeft de school voor het eerste gewerkt met een eigen buitenschoolse opvang. Deze opvang blijkt in een behoefte te voorzien. Omdat de samenwerking met de instantie die dit verzorgde erg moeizaam verliep en er na herhaalde besprekingen geen verbetering optrad is besloten om met een andere aanbieder verder te gaan in het nieuwe cursusjaar. Gelukkig hebben de kinderen en de ouders van dit alles weinig of niets gemerkt. Zij zijn tevreden met de wijze waarop de opvang in eigen huis in eigen sfeer wordt ingevuld. Onderhoud en Financiën Hoewel de van overheidswege verstrekte budgetten krap zijn, is het weer gelukt om met een sluitende begroting én een sluitende jaarrekening het jaar 2012 af te sluiten. We eindigden mede door een paar meevallers zelfs in de plus. De personele kostenpost is het grootst. Ongeveer 80% van het totale budget gaat hier naar toe. Daarnaast zijn er de materiele kosten. Voor een groot deel bestaan deze uit kosten voor lesmaterialen: jaarlijks verbruiksmateriaal en afschrijvingskosten voor middelen en materialen zoals meubilair en computers. Aan het begin van het cursusjaar hebben we het achterplein een mooie facelift kunnen geven door daar een 2-tal schommels te laten plaatsen. Het geld hiervoor 14

15 kwam voor een groot deel uit de opbrengst van de schoolmarkt in Op delen hebben we het straatwerk moeten laten herstellen en het ICT-lokaal en de ernaast liggende ruimte zijn voorzien van nieuw verfwerk en een nieuw systeemplafond. Ook zijn alle computers in de school vervangen en moest de meterkast een aanpassing ondergaan i.v.m. een noodzakelijke verzwaring. Een andere grote, maar noodzakelijke kostenpost was de vervanging van de inloopmatten bij de verschillende entrees. Door alle onderhoud steeds goed bij te houden onder andere ook door de inzet van vrijwilligers (Dhr. Herwin Tjeertes voor alle voorkomende klussen en dhr. Kobus Teeuwen voor het tuinonderhoud) lukt het om de school veilig en netjes te houden. Regelmatig krijgen we daar complimenten over en ook noodzakelijk uit te laten voeren inspecties op (brand)veiligheid en speeltoestellen e.d. bevestigen dit. Naast de vergoedingsinkomsten (vast en incidenteel d.m.v. separaat aan te vragen subsidies) kent de school ook schoolspecifieke fondsen. De ouders betalen een vrijwillige bijdrage voor alle kosten die niet onder het reguliere onderwijspakket vallen. Er wordt een vergoeding gevraagd van 60,-- euro voor alle kinderen die op 1 oktober de school bezoeken. Op deze (tel)datum bezochten 276 kinderen de school. Aan inkomsten ontvingen we ,-- Gedurende het cursusjaar is dit bedrag nagenoeg geheel besteed aan de sportdag (medailles, bedankjes, EHBO, huur materialen), de kinderboekenweek, sinterklaas (cadeautjes, strooigoed, huur pakken, huur Schakel), schoolontbijt, themadienst (gifts), kerstboeken, voorleesdagen, schoolvoetbal (inschrijfgeld), paasfeest kleuters, kleuterschoolreis, schoolreis groep 3-7, musical, kamp groep 8 en schoolzwemmen. Onder de streep komen we precies goed uit, hetgeen betekent dat we voor het 4 e opeenvolgende jaar op rij niet bij de MR hoeven aan te kloppen om een verhoging van de ouderbijdrage. Een ander geoormerkt fonds is gereserveerd voor goede doelen. Iedere maandag worden kinderen uitgenodigd iets in een spaarpotje te doen. De doelen dit jaar waren: 1. Woord en Daad twee adoptiekinderen. Iedere maand heeft een groep hier specifiek voor gespaard en er specifiek aandacht aan besteed. 2. Ondersteuning van een project medicijnen voor Malawi. Dit project was gerelateerd aan de plaatselijke Hervormde gemeente (Bergambacht helpt). Voor beide doelen werd in totaal 2.684,51 opgehaald. 600,-- is doorgestort naar Woord en Daad. In totaal is dus 2.084,51 gespaard voor Malawi. Verder hebben we meegedaan met de Schoenendoosactie van Edukans. Hiervoor werd naast zo n 275 volle schoenendozen 668,90 overgemaakt. een kerstkaartenactie van Woord en Daad. Deze verkoopactie door kinderen in groep 7 bracht 671,60 op. een paaseitjesactie voor een sponsorloop ten bate van kinderen in Uganda: 1.423,-- netto (bruto: 2.926,55) 15

16 Naast de goede doelen voor anderen, sparen we ook bij Botter Brandstoffen voor de school. Voor iedere getankte liter ontvangt de school 1 cent. In december is een bedrag van 354,-- overgemaakt naar school. Voornemens Binnen het schoolbeleidsplan vormde het achterliggende cursusjaar verbeterjaar II. Alle jaarplanafspraken zijn teambreed geëvalueerd. Sommige verbeteronderwerpen komen volgend jaar terug. Andere onderwerpen zijn toegevoegd omdat de actualiteit hier om vroeg of omdat dit zo al in de meerjarenplanning opgenomen stond. Naast allerlei kleinere zaken of afspraken die de aandacht hebben, noemen we hier de verbeteronderwerpen in een opsomming: Vervolg ontwikkelingsitems: opbrengstgericht werken, teamontwikkeling, uitbreiding KIJK!; Invoeren nieuwe methode godsdienstonderwijs 'Levend Water'; Oriëntatie/besluitvorming vernieuwing zaakvakkenonderwijs; Oriëntatie/besluitvorming invoering Engels schoolbreed; Implementatie VVE-beleid; Verhogen kindbetrokkenheid bij eigen ontwikkeling en schoolontwikkeling o.a. door invoering leerlingenraad en 10-minutengesprekken met kinderen; Oriëntatie verbetering passend aanbod hoogintelligente kinderen; Experiment/besluitvorming invoering continurooster. Tenslotte Opnieuw hebben we een jaar afgesloten. Veel is er gebeurd. Veel staat er ook op stapel. We leggen het verleden terug in Gods hand. Onder dank voor Zijn zegeningen en onder gebed van vergeving over tekorten. In vol vertrouwen op de voor ons onbekende toekomst die na het lezen van deze zin begint. Namens het team van De Ark, Martin Belder, directeur 16

17 In de pers 17

18 Bijlage jaarrooster Onder voorbehoud is het jaarrooster vastgesteld. Hierbij alvast een eerste publicatie. De definitieve versie zal afgedrukt staan in de nieuwe schoolgids die bij de start van het nieuwe cursusjaar zal verschijnen. Voor de ouders is met name de rechterkolom van belang. week/cursusweek datum vergaderingen/cursus/teaminfo datum overige activiteiten/ouderinfo sep Ma 2 Di 3 Di sep Ma 9 MT-IB-overleg 9,10 Ma 9 Teamvergadering 1 (vaststellen jaarplan) Vr sep Mamo 16 Mami 16 Di sep okt Ma 30 Womi okt Ma 7 Ma 7 Do 10 Ma/do7,10 Domo okt Ma 14 Womi 16 Netwerk Passend Onderwijs DB-IB Directieberaad PCPO OA-commissie Driestar-Educatief MT-IB-overleg Werkgroep OKO (PCPO) Wo 2 MR-vergadering Training OGW (MT) Teamvergadering 2 Meerjarenonderhoudsplan (PCPO) DPO MT-IB-overleg Werkgroep PF (PCPO) okt Herfstvakantie okt-1 nov Womo 30 Womi 30 Directieberaad PCPO Teamvergadering (beleid optioneel) Startdag teamtraining kinderen vrij Eerste lesdag Hoofdluiscontrole 1 Schoolfotograaf - groeps- en portretfoto's Nieuwsbrief 1 Do 19 Groepsinformatieavond Deze week: buiten verkeersles (1/3) Start kinderboekenmaand landelijk thema: Klaar voor de start, christelijke variant: Hé, doe je mee? Vr 4 Nieuwsbrief 2 Wo 9 Oudermorgen groep 3 Wo 16 Oudermorgen groep 3 Ma 28 Do 31 Vr 1 Hoofdluiscontrole 2 Nationaal Schoolontbijt Nieuwsbrief nov Diav 5 Schooladviesraad Wo 6 Dankdagviering in de Grote Kerk Doav 7 AB-DIR-contact-/vertrouwenspersonen nov Ma 11 MT-IB-overleg Dimo 12, Oudermorgen en middag in groep 1 en 2 Ma 11 Teamvergadering 3 Domi nov Di 19 Do/vr 21,22 Domo 21 OA-commissie Driestar-Educatief Begrotings-/formatieoverleg (PCPO) SBD-IB overleg nov Domo 28 Directieberaad PCPO Do 28 Vr 29 Rapport 1 (groep 3-8) Nieuwsbrief dec Ma 2 Ma 2 MR-vergadering MT-IB-overleg Do 5 Domi 5 Sinterklaasfeest Groep 1 en 2 s middags vrij dec Do 12 Teamvergadering 4 Di 10, Wo minutenavond n.a.v. rapport 1 (ouders groep 3-8 en kinderen groep 5-8) dec Do 19 Vr 20 Vrmi 20 Kerst sing-in (op het plein bij geschikt weer) Nieuwsbrief 5 Alle kinderen s middags vrij 52/1 23dec-5jan Kerstvakantie jan Ma 6 Ma 6 MT-IB-overleg Jaaropening (AB-DIR-STAF PCPO) jan Mamo 13 Netwerk Passend Onderwijs DB-IB Mami 13 Directieberaad PCPO Do 16 OA-commissie Driestar-Educatief jan Ma 20 Teamvergadering 5 Do, vr 23,24 Studie-2daagse directie PCPO Ma 6 Hoofdluiscontrole 3 Diav 14 Schoonmaakavond Ma 20 Ma/di 20,21 Wo 22 Do 23 Vr 31 Vr 31 Open huis i.v.m. aanmelden nieuwe kinderen Aanmeldingsavonden Start Voorleesdagen Rapport groep jan Ma 27 MT-IB-overleg Nieuwsbrief 6 Diav 28 Schooladviesraad Juffenfeest groep 1-2 Womi 29 Teamvergadering (beleid optioneel) Do 30 DPO/MPO feb Mami 3 Werkgroep OKO (PCPO) Ma 3, do 6 10-minutenavond n.a.v. rapport 1 (ouders groep 1 én 2) 5-7 CITO eindtoets (onder voorbehoud) feb Womi 12 Werkgroep PF (PCPO) Vrmi 14 Alle kinderen s middags vrij 18

19 feb Voorjaarsvakantie feb Ma 24 Womi 26 Do mrt Mamo 3 6, mrt Maav 10 Di mrt Ma 17 Ma mrt Ma 24 Diav 25 Domo 27 MT-IB-overleg Bijeenkomst KIJK! Teamvergadering 6 Ma 24 Vr 28 Directieberaad PCPO Jaarrekening PCPO AB-SAR-DIR (PCPO) OA-commissie Driestar-Educatief MT-IB-overleg Teamvergadering 7 MR-vergadering Schooladviesraad SBD-IB overleg mrt-4apr Vr apr Ma 7 Wo 9 Domo 10 Doav apr MT-IB-overleg Teamvergadering (beleid optioneel) Directieberaad PCPO AB-DIR (Jaarrekening PCPO) Wo 16 Vr apr Woav 23 AB-GMR (PCPO) Ma 21 Do 24 Teamvergadering 8 Vr 25 Vr ap-5 mei Meivakantie mei Do 8 OA-commissie Driestar-Educatief Ma 5 Di 6 Wo mei Ma 12 MT-IB-overleg Domi 15 Werkgroep OKO (PCPO) mei Mamo 19 Mami 19 Womi 21 Do 22 Doav mei Ma 26 Diav 27 Netwerk Passend Onderwijs DB-IB Directieberaad PCPO Werkgroep PF (PCPO) DPO/MPO Ledenvergadering PCPO Teamvergadering 9 Schooladviesraad Do/vr 29/ jun Ma 2 Hoofdluiscontrole 4 Nieuwsbrief 7 Nieuwsbrief 8 Do 3 Rapport 2 (groep 3-8) Di 8 10-minutenavond n.a.v. rapport 1 selectie (groep 3-8) Deze week: buiten verkeersles (2/3) Paasfeestviering groep 1 en 2 Goede vrijdag kinderen vrij 2 e Paasdag kinderen vrij Koningsspelen + lunch Kinderen 13:30 vrij Nieuwsbrief 9 Bevrijdingsdag kinderen vrij Hoofdluiscontrole 5 Uitwijkdatum sportdag Wo 21 Schoolreis kleuters Do 5 Vr jun Pinkstervakantie jun Ma 16 Womi jun Ma 23 Womo 25 Vrav 27 MT-IB-overleg Teamvergadering 10 (voorbereiden nieuwe cursus) MR-vergadering Directieberaad PCPO Afsluiting schooljaar AB-STAF-DIR PCPO Ma jun-4jul jul Ma 7 MT-IB-overleg Ma 7 Ma 7 Do 10 Vr jul Wo vanaf 21 juli Zomervakantie Hemelvaartsdag kinderen vrij Schoolreis groep 3-7 (groep 1,2,8 gewoon school) Pinksterfeest in de Grote Kerk (groep 3-8) Nieuwsbrief 10 Deze week: buiten verkeersles (3/3) Hoofdluiscontrole 6 Kennismakingsmorgen nieuwe groepen Schoonmaakavond Rapport (alle groepen) Nieuwsbrief/jaarverslag 11 Afscheidsdag groep 8 Groep 1-4 en 8 vrij Alle kinderen s middags vrij 19

Jaarplan schooljaar 2014 / 2015

Jaarplan schooljaar 2014 / 2015 Jaarplan schooljaar 2014 / 2015 AUGUSTUS ma 21 jul 2014 08:30 - za 30 aug 2014 16:00 ZOMERVAKANTIE OKTOBER wo 1 okt 2014 08:30 - vr 10 okt 2014 12:00 KINDERBOEKENWEEK Kinderboekenweek ma 6 okt 2014 19:30-21:30

Nadere informatie

Jaarverslag 2014/2015 Schooljaar 2014/2015 3 juli

Jaarverslag 2014/2015 Schooljaar 2014/2015 3 juli Jaarverslag 2014/2015 Schooljaar 2014/2015 3 juli Dit jaarverslag is geen verslag zoals bedoeld in wettelijke zin, maar geeft een algemene terugblik op cursus 2014-2015 voor ouders, leerkrachten, leden

Nadere informatie

Jaarplan 2017 / 2018 AUGUSTUS. Piet Mondriaan (18IQ) Datum: ma 24 jul :30 - vr 1 sep :15 ZOMERVAKANTIE Zomervakantie

Jaarplan 2017 / 2018 AUGUSTUS. Piet Mondriaan (18IQ) Datum: ma 24 jul :30 - vr 1 sep :15 ZOMERVAKANTIE Zomervakantie Jaarplan 2017 / 2018 AUGUSTUS ma 24 jul 2017 08:30 - vr 1 sep 2017 14:15 ZOMERVAKANTIE Zomervakantie ParnasSys - Jaarplan (P1.1) Pagina: 1 SEPTEMBER ma 24 jul 2017 08:30 - vr 1 sep 2017 14:15 ZOMERVAKANTIE

Nadere informatie

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar onze website.

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar onze website. Schoolkalender 2015 2016 http://www.arkschool.nl/ Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar onze website. AUGUSTUS 2015 week 32 week 33 week 34 week 35 week 36 ma 3 10 17 24 Eerste schooldag

Nadere informatie

Jaarkalender schooljaar 2014-2015. OBS De Zevensprong. Pampusstraat 28 (bezoekadres Drakenstraat 40) 1435 LJ Rijsenhout

Jaarkalender schooljaar 2014-2015. OBS De Zevensprong. Pampusstraat 28 (bezoekadres Drakenstraat 40) 1435 LJ Rijsenhout Jaarkalender schooljaar 2014-2015 OBS De Zevensprong (bezoekadres Drakenstraat 40) 0297 327842 / 06 18248767 dezevensprong@sopoh.nl www.dezevensprong.sopoh.nl Beste kinderen, ouders en meelezers, Voor

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Activiteitenkalender versie

Activiteitenkalender versie AUGUSTUS 2016 31 ma 1 di 2 wo 3 do 4 vr 5 za 6 zo 7 32 ma 8 di 9 wo 10 do 11 vr 12 Za 13 zo 14 33 ma 15 di 16 wo 17 do 18 vr 19 za 20 zo 21 34 ma 22 Eerste schooldag di 23 wo 24 do 25 vr 26 za 27 zo 28

Nadere informatie

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 schooljaar 2013-2014 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Onlangs was de nieuwe algemeen directeur van stichting Proceon op schoolbezoek. Hij was aangenaam verrast

Nadere informatie

Christelijke Basisschool De Schakel

Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail: info@schakellelystad.nl

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

SEPTEMBER. 4-sep 5-sep 6-sep 7-sep 8-sep 9-sep 10-sep

SEPTEMBER. 4-sep 5-sep 6-sep 7-sep 8-sep 9-sep 10-sep SEPTEMBER 1-sep 2-sep 3-sep zomervakantie 4-sep 5-sep 6-sep 7-sep 8-sep 9-sep 10-sep eerste schooldag Studiedag - school gesloten Luizencontrole 11-sep 12-sep 13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep 18-sep

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

Nieuwsbrief 19 juli Welkom aan. Agenda. Beste ouders/verzorgers,

Nieuwsbrief 19 juli Welkom aan. Agenda. Beste ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 19 juli 2017 Beste ouders/verzorgers, De laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar alweer. Volgend jaar krijgt de nieuwsbrief een nieuwe vorm. Daar past ook een nieuwe naam bij. Daarom willen

Nadere informatie

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar de webversie op onze website.

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar de webversie op onze website. Schoolkalender 2015 / 2016 De Achtbaan http://www.ksu-deachtbaan.nl Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar de webversie op onze website. AUGUSTUS 2015 week 32 week 33 week 34 week 35 week

Nadere informatie

Open dag muziekschool Woudenberg

Open dag muziekschool Woudenberg NIEUWSBRIEF NUMMER 2 8 september 2017 In deze Nieuwsbrief: Godsdienstige vorming Geboren Vervanging Te vroeg op school Verkeersouders gezocht Agenda Jaarplanning Open dag muziekschool Woudenberg De Groene

Nadere informatie

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Agenda: 5 november: gastles kinderyoga voor alle groepen 9-10 november: juf Wilma afwezig (cursus) 11 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 10 november) 13 november: 19.30

Nadere informatie

www.wilgenstam.nl Veel informatie vindt u op: Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Wilgenlei 149 3052 CG Rotterdam

www.wilgenstam.nl Veel informatie vindt u op: Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Wilgenlei 149 3052 CG Rotterdam Schoolgids supplement schooljaar 2015-2016 Veel informatie vindt u op: www.wilgenstam.nl Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Telefoon: 010 4 18 56 80 Mail: directie@wilgenstam.nl Wilgenlei 149 3052 CG

Nadere informatie

AUGUSTUS week MA DI WO DO VR ZA ZO. 1 week Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

AUGUSTUS week MA DI WO DO VR ZA ZO. 1 week Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 1 week 31 2 3 4 5 6 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 8 week 32 9 10 11 12 13 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 15 week 33 16 17

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NUMMER

NIEUWSBRIEF NUMMER NIEUWSBRIEF NUMMER 11 07-07-2017 Wilt u voor de zomervakantie het verslagboekje van uw kind inleveren? Het uiterlijk op maandag 17 juli. Onder andere in deze nieuwsbrief: Picknick op woensdag 19 juli Ouders

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F 6

N I E U W S B R I E F 6 N I E U W S B R I E F 6 Vrijdag 20 november 2015 G r o e n v a n P r i n s t e r e r s c h o o l www.groenvanprinstererkatwijk.nl Piet Heinlaan 3 Geïnspireerd Kindgericht groenkw@xs4all.nl & 071 4016917

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen 14 januari 2016 Nieuw jaar, nieuwe stichting Het nieuwe jaar is al weer twee weken oud en daarmee is de tweede helft van het schooljaar ingegaan. Vanaf 1 januari is De Polderrakkers onderdeel van stichting

Nadere informatie

wo 26 schoolfotograaf do 27 Schoolzwemmen groep 4/5 vr 28 za 29 zo 30 ma 31 Deze week startgesprekken SEPTEMBER 2015

wo 26 schoolfotograaf do 27 Schoolzwemmen groep 4/5 vr 28 za 29 zo 30 ma 31 Deze week startgesprekken SEPTEMBER 2015 AUGUSTUS 2015 za 1 zomervakantie zo 2 zomervakantie ma 3 zomervakantie di 4 zomervakantie wo 5 zomervakantie do 6 zomervakantie vr 7 zomervakantie za 8 zomervakantie zo 9 zomervakantie ma 10 zomervakantie

Nadere informatie

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op Welkom Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

DE BRINK nieuwsbrief

DE BRINK nieuwsbrief Complimenten van de week: Voor onze PABO stagiaires. Als leerkrachten in opleiding sluiten zij weer bijna een stageperiode af en gaan eind januari naar een andere school. Juf Chayenne in groep 5S; Meester

Nadere informatie

Inhoud. Teamsamenstelling 4. Activiteitenkalender 7. Schoolpsalmen 8. Groepsoverzicht 9

Inhoud. Teamsamenstelling 4. Activiteitenkalender 7. Schoolpsalmen 8. Groepsoverzicht 9 Inhoud Teamsamenstelling 4 Activiteitenkalender 7 Schoolpsalmen 8 Groepsoverzicht 9 2 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe Engelenburggids, waarin alle belangrijke informatie staat voor het

Nadere informatie

Scholenzondag in Hervormde Kerk en Gereformeerde Kerk te Benschop

Scholenzondag in Hervormde Kerk en Gereformeerde Kerk te Benschop JAAROVERZICHT SAMUELSCHOOL 2016-2017 AUGUSTUS 2016 za. 13 Verjaardag Sven van Vliet di. 16 Verjaardag Ryszard Okragly wo. 17 8o. 18 vr. 19 Schoolweek 1 ma. 22 di. 23 wo. 24 do. 25 vr. 26 Schoolweek 2 ma.

Nadere informatie

Inhoud MAANDBRIEF CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE FONTEIN RIDDERKERK. Bijbelverhalen. Lucas 24: 13-35; Handelingen 1: 1-11; Namens het team,

Inhoud MAANDBRIEF CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE FONTEIN RIDDERKERK. Bijbelverhalen. Lucas 24: 13-35; Handelingen 1: 1-11; Namens het team, Inhoud MAANDBRIEF SCHOOLJAAR 2014-2015 April 15 MAANDBRIEF CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE FONTEIN RIDDERKERK HET DRUPPELTJE Liefde doet bij kinderen wat de zon doet bij bloemen. Bij volwassenen werkt het

Nadere informatie

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar 2015-2016 Beleidsterrein Nadere uitleg en beschrijving 1. Leiderschap Er is per 1 februari afscheid genomen van dhr. R. Aangeenbrug als directeur. Met ingang

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2017-2018 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2017-2018 A

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 25 augustus schooljaar

Nieuwsbrief 1 25 augustus schooljaar e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Nieuwsbrief 1 25 augustus schooljaar 2015-2016 AGENDA Dinsdag 1 september start Kanjer-drie-daagse Maandag 7 september informatieavond

Nadere informatie

Bonifax. St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 www.bonifaciusschool.nl ouders@bonifaciusschool.nl. Wassenaar, maart 2015.

Bonifax. St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 www.bonifaciusschool.nl ouders@bonifaciusschool.nl. Wassenaar, maart 2015. Bonifax Wassenaar, maart 2015. Beste ouders/verzorgers, Deze Bonifax is voor de maand maart 2015. Deze maand staat grotendeels in het teken van de projectweken met als afsluiting de open-huis-avond op

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2016-2017 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2016-2017 A

Nadere informatie

JAARKALENDER 2015/2016

JAARKALENDER 2015/2016 augustus 2015 za/zo 1/2 Zomervakantie ma 3 Zomervakantie di 4 Zomervakantie wo 5 Zomervakantie do 6 Zomervakantie vr 7 Zomervakantie za/zo 8/9 ma 10 Zomervakantie di 11 Zomervakantie wo 12 Zomervakantie

Nadere informatie

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. 5 Zomervakantie t/m 23 augustus. 12 Zomervakantie t/m 23 augustus

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. 5 Zomervakantie t/m 23 augustus. 12 Zomervakantie t/m 23 augustus AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 08:15:Start schooljaar 2015-25 27 Informatieavond groep 1 t/m 8 28 29 30 31 SEP 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 schoolverpleegku

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Jaarplanning versie

Jaarplanning versie Jaarplanning 2017-2018 versie 23-8-2017 week 34 1 Periode 1 ma 21-aug-2017 ORGANISATIEDAG 1 (docent op school, leerlingen vrij) Periode A di 21-aug-2017 ORGANISATIEDAG 2 (docent op school, leerlingen vrij)

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs in Evaluatie jaarplan

Verantwoording van ons onderwijs in Evaluatie jaarplan Verantwoording van ons onderwijs in 2015-2016 Evaluatie jaarplan 2015-2016 Als school werken wij met jaarplannen. In dit jaarplan beschrijven we de doelen die we hebben voor onze school. Hieronder kunt

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Nieuwsbrief (2) september 2016

Nieuwsbrief (2) september 2016 Nieuwsbrief (2) september 2016 Welkom nieuwe leerlingen Nog maar net op school zijn Caitlyn Robijn, Vincent Hijmersma, Tess van Gangelen en Dirk Tillema. Wij wensen jullie allemaal een fijne tijd op De

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Info 3 7 september 2016

Info 3 7 september 2016 Wat je aandacht geeft, groeit! Info 3 7 september 2016 Trefwoord Het komende thema van onze godsdienstmethode is In beweging. Kinderen bewegen graag en veel. Bewegen is gezond én leerzaam; onderzoek wijst

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 week 34 0 facultatief do 20-aug-2015 vrij 21-aug-2015 week 35 1 ma 24-aug-2015 ORGANISATIEDAG 1 (docent op school, leerlingen vrij) 8.30-16.00 uur di 25-aug-2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Nieuwsbrief Nieuw schooljaar Het nieuwe schooljaar gaat maandag a.s. weer van start! Na zes weken vakantie gaan de schooldeuren weer open. We hopen dat u en

Nadere informatie

AUG 2016 MA DI WO DO VR ZA ZO

AUG 2016 MA DI WO DO VR ZA ZO AUG 2016 01 02 03 04 05 06 07 Beste ouders van Twickel, In deze jaarkalender vindt u de planning voor het volgend schooljaar. Alle activiteiten die eind schooljaar 2015-2016 bekend waren, zijn in deze

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Nieuwsflits 18- juli/augustus 2015

Nieuwsflits 18- juli/augustus 2015 Geachte ouders, verzorgers en leerlingen van De Delftse Daltonschool, Op donderdag 9 juli hebben we het schooljaar dan echt afgesloten. We kunnen terugkijken op een goed schooljaar met veel activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr juni kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. Ma 11 en di 12 juli gesprekken n.a.v. entreetoets groep 7

Nieuwsbrief. nr juni kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. Ma 11 en di 12 juli gesprekken n.a.v. entreetoets groep 7 Nieuwsbrief nr. 11 24 juni 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Ma 11 en di 12 juli gesprekken n.a.v. entreetoets groep 7 Dinsdag 12 juli inleveren kopij Nieuwsbrief Vrijdag 15 juli Nieuwsbrief

Nadere informatie

Vanuit de directie. Beste ouders/verzorgers,

Vanuit de directie. Beste ouders/verzorgers, CBO Het Kompas Jol 38 8446 EZ Heerenveen www.hetkompas-meilan.nl S C H O O L J A A R 2 0 1 5-2 0 1 6 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 5 Directeur: Bartele van der Veer Directeur.hetkompas@ cbo-meilan.nl TREFWOORD

Nadere informatie

Kalender 2015 / 2016

Kalender 2015 / 2016 Samen-werken aan talentontwikkeling Kalender 2015 / 2016 1 Za 2 Zo Augustus 2015 3 Ma Wk --/32 4 Di 5 Wo Juf Ingrid en Juf Mariëlle jarig 6 Do 7 Vr Juf Angela jarig 8 Za 9 Zo 10 Ma Wk -- / 33 11 Di 12

Nadere informatie

Jaarkalender. Ouders. Schooljaar 2015 2016

Jaarkalender. Ouders. Schooljaar 2015 2016 Schooljaar Jaarkalender Ouders Nicolaas Maesschool Nicolaas Maesstraat 124 126 1071 RH Amsterdam Telefoon: 020 820 11 24 Website: www.nicolaasmaes.nl e-mail: info@nicolaasmaes.nl augustus Do 13 Vrij 14

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/ nummer 2

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/ nummer 2 NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/2017 14-09-2016 nummer 2 Agenda Do 15 september Do 15 september Ma 19 september Do 22 september Di 27 september Startviering 8.35 uur in de open ruimte

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

augustus 4 zomervakantie 1 zomervakantie 7 zomervakantie 2 zomervakantie 5 zomervakantie 3 zomervakantie 6 zomervakantie 8 zomervakantie

augustus 4 zomervakantie 1 zomervakantie 7 zomervakantie 2 zomervakantie 5 zomervakantie 3 zomervakantie 6 zomervakantie 8 zomervakantie augustus ma di wo do vr za zo 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 20 21 22 1e schooldag 2 31 1 sept 2 sept 3 sept 4 sept september 2016 aug aug 31 aug 1 10 minuten gesprek gr 1 t/m 7 2 3 4 6 10

Nadere informatie

Beste ouders, We gaan er samen een mooi jaar van maken! Een hartelijke groet, mede namens de rest het team, Ellen Sonnemans en Martien de Pauw

Beste ouders, We gaan er samen een mooi jaar van maken! Een hartelijke groet, mede namens de rest het team, Ellen Sonnemans en Martien de Pauw CBS het Kompas Beste ouders, Voor u ligt de jaarkalender van schooljaar 2017-2018. Op het moment dat deze kalender werd gemaakt waren nog niet alle data bekend. Houd u dus steeds de nieuwsbrief goed in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

MEI/JUNI 2017 NIEUWSBRIEF. De laatste loodjes van groep 8.

MEI/JUNI 2017 NIEUWSBRIEF. De laatste loodjes van groep 8. MEI/JUNI 2017 NIEUWSBRIEF De laatste loodjes van groep 8. De laatste loodjes van groep 8. Lieve mensen, we zijn nu heel erg druk met de musical. 3 weken geleden hebben we heel hard gewerkt voor de eindtoets.

Nadere informatie

Belangrijke data volgend schooljaar Als bijlage van deze nieuwsbrief krijgt u de belangrijke data voor het nieuwe schooljaar.

Belangrijke data volgend schooljaar Als bijlage van deze nieuwsbrief krijgt u de belangrijke data voor het nieuwe schooljaar. Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl nr 42 Nieuwsbrief 2 juli 2015 Belangrijke data volgend schooljaar Als bijlage van deze nieuwsbrief krijgt u de belangrijke

Nadere informatie

INTERNE JAARPLANNER DE VRIJE SCHOOL DEN HAAG, jaargang 2015-2016 versie 15.10.13 Wijzigingen worden in rood bijgehouden

INTERNE JAARPLANNER DE VRIJE SCHOOL DEN HAAG, jaargang 2015-2016 versie 15.10.13 Wijzigingen worden in rood bijgehouden INTERNE JAARPLANNER DE VRIJE SCHOOL DEN HAAG, jaargang 2015-2016 versie 15.10.13 Wijzigingen rden in rood bijgehouden AUGUSTUS/ SEPTEMBER wk dag data Tijd Wat 21-aug-15 22-aug-15 23-aug-15 24-aug-15 25-aug-15

Nadere informatie

UIT HET TEAM VAN ALLES EN NOG WAT. Nieuwsbrief jaargang 19 nummer juni 2013

UIT HET TEAM VAN ALLES EN NOG WAT. Nieuwsbrief jaargang 19 nummer juni 2013 Nieuwsbrief jaargang 19 nummer 698 25 juni 2013 VAN DE REDACTIE Langzaam aan naderen we het einde van het schooljaar. Maar voor we afscheid nemen van groep 8 en iedereen even in zijn of haar nieuwe groep

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl Van de directie Afgelopen maand zijn er vooral intern veel besprekingen geweest. Het CITO-overleg met alle leerjaren, waarin we gekeken hebben naar de opbrengsten en welke accenten er gelegd moeten worden

Nadere informatie

AGENDA. Schoen zetten (alle kinderen brengen een schoen mee)

AGENDA. Schoen zetten (alle kinderen brengen een schoen mee) AGENDA Datum en tijd Di 28 nov 19.30 21.00 uur Woe 29 nov Di 5 dec 8.30 12.00 uur Woe 6 dec 18.30 21.00 uur Di 12 dec Woe 13 dec vanaf 9.45 uur Do 21 dec 18.45 20.30 uur Vr 22 dec 8.30-12.00 Ma 25 dec

Nadere informatie

WEEKBULLETIN. De Regenboog gaat voor gezond! Week 05

WEEKBULLETIN. De Regenboog gaat voor gezond! Week 05 WEEKBULLETIN De Regenboog gaat voor gezond! Week 05 Belangrijke data in februari: Do. 04/02: studiedag, groep 1 t/m 8 vrij Vr. 05/02: studiedag, groep 1 t/m 8 vrij Vr. 12/02: groep 1/2 B vrij Di. 16/02:

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Tweemaster

Nieuwsbrief De Tweemaster Nieuwsbrief De Tweemaster Schoener 120 jaargang 41 nummer 10 2991JN Barendrecht tel./fax: 0180-616144 Directeur: Marja Faber e-mail:info@obs-detweemaster.nl www.obs-de-tweemaster.nl Belangrijke data 28

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO Jaargang 21, Maand: juni 2015 Basisschool De Schare INFO Na een prachtige meimaand met veel vrije dagen en heel veel activiteiten als de lentemarkt en de sportdag, gaan we in juni een maand lang hard werken

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

Activiteiten jaaroverzicht

Activiteiten jaaroverzicht Activiteiten jaaroverzicht 2017-2018 SEPTEMBER 2017 Ma 4 Start schooljaar met Feestelijke opening! Wo 6 Luizencontrole Vr 8 Nieuwsbrief 1 Di 12 Info avond groep 1 t/m 4 Do 14 Infoavond groep 5 t/m 8 Vr

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar.

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar. Info 5 2016/2017 Datum: 09-12-2016 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, We hebben een heerlijk Sinterklaasfeest achter de rug. Iedereen bedankt voor de hulp! In deze Info wat foto s,

Nadere informatie

donderdag zomervakantie Zomervakantie 14-aug Zomervakantie Directieberaad

donderdag zomervakantie Zomervakantie 14-aug Zomervakantie Directieberaad Kennedyschool augustus woensdag 2014 donderdag Oogstmaand vrijdag zaterdag 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul 1-aug 2-aug 3-aug 31 zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie 4-aug 5-aug 6-aug 7-aug

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2015-2016

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2015-2016 Informatieboekje CBS Beatrix Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Rotterdam 29 juni 2015 Geachte ouder(s), verzorger(s), De zomervakantie is alweer in zicht en dat betekent dat de laatste werkzaamheden

Nadere informatie

Informail 23 februari 2017 Prins Willem-Alexanderschool

Informail 23 februari 2017 Prins Willem-Alexanderschool Informail 23 februari 2017 Prins Willem-Alexanderschool Rondom de Bijbel Personeel Dinsdag heeft groep 2 afscheid genomen van juf Naomi. We danken haar voor de lessen die ze gegeven heeft in groep 2. We

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015

Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015 Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015 Start van het schooljaar Gelukkig zijn alle leerkrachten toch op tijd teruggekomen van hun offlinegeen wifi vakantie! De juffen hadden het advies van het weekblad Libelle

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2015 2016 Nr.10

Nieuwsbrief 2015 2016 Nr.10 Nieuwsbrief 2015 2016 Nr.10 U ontvangt hier nieuwsbrief nr. 10. Volgende week is het biddag. Op school schenken we daar aandacht aan. In deze nieuwsbrief vindt u daar informatie over. We leven in de periode

Nadere informatie

Info avond NIO voor groep 7 ouders om uur

Info avond NIO voor groep 7 ouders om uur Nieuwsbrief nummer: 7 juni 2017 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Hebt u vragen of opmerkingen over onderwerpen die in de nieuwsbrief staan? Regelmatig is er een Oudercafé waarin de directeur

Nadere informatie

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Het is weer begonnen! Het nieuwe schooljaar 2013 2014. Voor enkelen weer even wennen, voor anderen weer heel vertrouwd. We hopen

Nadere informatie

HUISWERK AGENDA GROEP 8

HUISWERK AGENDA GROEP 8 Dag Datum Augustus Zaterdag 1 Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Zondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 Zondag 16 Maandag 17

Nadere informatie

Jaarkalender periode augustus 2014 t/m januari 2015

Jaarkalender periode augustus 2014 t/m januari 2015 Jaarkalender periode augustus 2014 t/m januari 2015 Augustus September Oktober Vr 1 Zomervakantie Ma 1 Week van informatie verstrekking grp 1 /2 Wo 1 Fluxus Filmjuwelen grp 3 en 4 12:00-12:30 start Kinderboekenweek

Nadere informatie

+9*/ Geachte ouder(s) / verzorger(s),

+9*/ Geachte ouder(s) / verzorger(s), +9*/ Geachte ouder(s) / verzorger(s), Terug in de tijd! Vandaag zijn onze leerlingen op een wel hele bijzondere manier begonnen met de projectweek Terug in de tijd!. Enkele leerkrachten gingen namelijk

Nadere informatie

JAARAGENDA PCC 2014/2015 datum: 15-09-14

JAARAGENDA PCC 2014/2015 datum: 15-09-14 3 ma 1-sep di 2-sep Kennismakingsavond lj 2 x vanaf 19.30 wo 3-sep do 4-sep Introductie ouders leerjaar 3 en 4 x leerjaar 3 vanaf 19.00u en leerjaar 4 vanaf 19.45u vr 5-sep za 6-sep zo 7-sep 4 ma 8-sep

Nadere informatie

Jaarkalender schooljaar

Jaarkalender schooljaar Jaarkalender schooljaar 2016-2017 (bezoekadres Drakenstraat 40) 0297 327842 / 06 18248767 Wie Wat Wanneer Daniëlle Rodenhuis directeur ma t/m do Thera van Kouterik adjunct-directeur Intern begeleider ma

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

obs De Mei jaarkalender dag wk

obs De Mei jaarkalender dag wk obs De Mei jaarkalender 2015-2016 1 augustus 2015 5 wo 32 6 do juf Mieke jarig 7 vr 8 za 9 zo juf Saskia jarig 10 ma 33 11 di Juf Ali en meester Ben jarig 12 wo 13 do 14 vr 15 za 16 zo 17 ma 34 1 ste schooldag

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 2 van 10 september 2015. Beste ouders en kinderen.

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 2 van 10 september 2015. Beste ouders en kinderen. Basisschool Pius X Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. van september 0 Jordaansingel 0, 81 GP, Haaksbergen. Tel. 03-136. Directie@piusx.eu Beste ouders en kinderen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen:

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

Kalender schooljaar Vossenerlaan AC Blerick

Kalender schooljaar Vossenerlaan AC Blerick Kalender schooljaar 2016-2017 Vossenerlaan 7-924 AC Blerick - 077-3968308 info@extralent.kerobei.nl - www.extralent.kerobei.nl September 2016 Maandag september is de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Voorlopige jaarplanning 2014-2015

Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Pagina 1 Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Maand september 2014 ma 1 sep 13.00-16.00 Introductieprogramma Brugklas ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma tweede leerjaar ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma

Nadere informatie