Inhoud. Inleiding. Inleiding 2 Reflecties 4 Besturen is meer dan op het geld letten. Colofon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Inleiding. Inleiding 2 Reflecties 4 Besturen is meer dan op het geld letten. Colofon"

Transcriptie

1 01 mei 2012 METRIUM magazine Reflecties Besturen is meer dan op het geld letten Actueel Forse krimp als management-proces: het moet nu eenmaal Update METRIS de nieuwe informatieomgeving van METRIUM

2 01 mei Inleiding Het digitale kantoor komt eraan De bedrijfsvoering in het onderwijs ontwikkelt zich in rap tempo. Steeds vaker zien we dat onderwijsorganisaties serieus inzetten op het doorontwikkelen van financiële deskundigheid. Het is een proces dat nog wel een tijdje zal duren en het juiste pad zal met vallen en opstaan worden gevonden. Financieel beheer in onderwijsorganisaties en het in control zijn van zowel de financiën als het onderwijskundig resultaat vraagt veel van besturen en directeuren. Het is een niet te stuiten ontwikkeling die past bij verantwoordelijke besturen die zelf invloed willen hebben op de prestaties van de eigen organisatie, die zelf ondernemerschap tonen en die zich niet als een soort slachtoffer van overheidsbeleid willen opstellen. Inhoud Inleiding 2 Reflecties 4 Besturen is meer dan op het geld letten Beeld van een ondernemende 6 plattelandsschool in Noord-Friesland Ambitieus bestuur is nu 8 al bezig met 2020 Colofon metrium magazine Het is logisch dat onderwijsinstellingen daarom gaan nadenken over insourcen van expertise. Vooral organisaties die door fusies groter zijn geworden willen zoveel mogelijk in eigen hand houden. De verwachting is dat er daardoor betere en snellere informatievoorziening zal zijn, bijvoorbeeld op het gebied van de voortgang van de begroting. De financiële bewaking, zo is de overweging, wordt strakker. Vertraagde informatie leidt immers tot een te late onderkenning van problemen. De hiervoor benodigde ICT investeringen en inhoudelijke expertise wordt echter onderschat. Natuurlijk zijn er systemen op de markt die van alles beloven. Maar betere en snellere informatie komt helaas niet uit de lucht vallen. Afgezien van de kosten is er veel kennis en inspanning nodig om deze systemen in te richten en af te stemmen op de dagelijkse beslissingen binnen het onderwijs. Daarbij komt nog de deskundigheid om verschillende systemen op elkaar te laten aansluiten en te ontwikkelen in aansluiting op de veranderingen in het onderwijs. Onderling afstemmen blijft nodig omdat totaaloplossingen op het gebied van ICT en administratie niet bestaan en nooit zullen bestaan. Als advies- en administratiekantoor kennen we de valkuilen van (te) mooie systemen en in onze branche zien we vergelijkbare worstelingen. En toch: onze klanten vragen om snelle en juiste informatie. Om actuele inzichten en goed advies. Tegen betaalbare prijzen. Het voldoen aan die mix van soms op het oog tegenstrijdige wensen is en blijft onze ambitie voor de toekomst. Zo wordt onze dienstverlening binnenkort uitgebreid met METRIS. Een informatieomgeving voor besturen en directeuren, u leest hierover meer elders in dit METRIUM Magazine. Verder in de toekomst voorzien wij de ontwikkeling van het digitale kantoor voor scholen. Waarbij u een eigen digitale omgeving heeft en zelf uw administratie kan voeren. Zelf doen, maar zonder grote investeringen en met experts dichtbij Actueel 10 Forse krimp als management-proces: het moet nu eenmaal Het voeren van goed 12 Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) Terzake 14 Een lange, moeizame weg naar financiële professionalisering! Update 16 METRIS de nieuwe informatieomgeving van METRIUM Terzake 18 Slechte dossiers leiden tot hoge WW risico s! METRIUM Magazine Mei 2012 Redactie Bettie Blumers Alie Meindertsma Wim Sipma Rikste Wubs Eindredactie Bettie Blumers Alie Meindertsma Vormgeving en opmaak Okkinga Communicatie Fotografie Kristel Fotografeert Wim Sipma Redactieadres METRIUM Onderwijsdienstverlening Alie Meindertsma Postbus BJ Leeuwarden T (058) E Pieter Zondervan Algemeen directeur METRIUM 07 Column

3 02 Reflecties Besturen is meer dan op het geld letten Bestuurders en managers liggen onder vuur. De publieke opinie lijkt zich te verzetten tegen deze in hun ogen onproductieve groepering die de echte professionals in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs maar in de weg lopen. Geen managers, maar meer handen aan het bed, meer politie op straat en meer leraren voor de klas : dat is wat we nodig hebben, zo wordt geroepen. En die geld verslindende managers maken er nog een potje van ook. Denk maar aan de recente Vestia en InHolland affaires. De Volkskrant publiceerde op 28 januari zelfs een special met de veelzijdige titel F*ck de manager. Maar er zijn ook tegenkrachten. Lees bijvoorbeeld de standpunten van prof. dr. Gerhard Smid. Hij is bijzonder hoogleraar Management aan de Open Universiteit en specialiseert zich op professionals. Zijn stelling druist in tegen de algemene publieke opinie. Hij is juist van mening dat managers wel degelijk erg belangrijk zijn voor de ontwikkeling van professionals. Maar is hij is daarbij wel voorstander van een bepaalde type manager. Het klassieke model is inmiddels achterhaald. In zijn oratie Goed werk vraagt om goed besturen bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap schetst hij de contouren van deze manager. In de klassieke situatie vervult de directeur de rol van facilitair beheerder. Hij zorgt voor randvoorwaarden als administratie, jaarrekening en huisvesting. Hij zorgt voor bedrijfsmatig werken, waaronder wordt verstaan: efficiency. Dit klassieke model is inmiddels achterhaald. In de nieuwe situatie richt de directeur/bestuurder zich vooral op de balans in de organisatie. Smid geeft hiervoor drie aandachtsgebieden aan: Klantwaarde (goed werk leveren voor de klant, dus de leerling en de ouders) Medewerkerswaarde (werkplezier, waardevol werk voor de leerkracht) Organisatiewaarde (betekenis voor de omgeving en financiële continuïteit). Smid vindt de ontwikkeling van de professional belangrijk en ziet daar vooral een rol voor de manager. Wij spraken met twee leidinggevenden in het onderwijs, die elk op hun eigen wijze en in een geheel verschillende situatie invulling geven aan deze professionele begeleiding. Auke Elsinga is éénpitter directeur en Jenne Wierstra is voorzitter van een College van Bestuur. Beide richten zich op het vinden van de balans tussen klantwaarde, medewerkerswaarde en organisatiewaarde. Waar professionals hun werk kunnen doen, maar niet geïsoleerd werken zonder enige vorm van sturing of begeleiding. Interview Auke Elsinga, op bladzijde 6 Interview Jenne Wierstra, op bladzijde

4 Reflecties 02 Directeur heeft affiniteit met wat er in de klas gebeurt Beeld van een ondernemende plattelandsschool in Noord-Friesland Auke Elsinga is directeur van de zelfstandige christelijke basisschool De Eker in Anjum. Een school met maar liefst 130 leerlingen, veel meer dan je zou verwachten in een dorp met inwoners. Anjum, één van de oudste dorpen van Friesland, heeft een regiofunctie en dat geldt ook voor de school. Kinderen komen overal vandaan en omdat het dorp geen openbare school heeft, gaan alle kinderen naar De Eker. Velen zijn lid van de vereniging. De school is echt onderdeel van het dorp. Elsinga is bij De Eker parttime directeur. Hij is ook schooldirecteur bij De Griffel in Lioessens, een dorp drie kilometer verderop. veel tijd aan de opleiding van leerkrachten. De school is dan ook goed bij met de modernste ontwikkelingen op onderwijsgebied. In de jongste groep wordt al een touchscreen schoolbord gebruikt, helemaal up tot date. De school werkt als een team, waarbij ruimte is voor de specifieke belangstellingsgebieden van individuele leerkrachten. Het ziekteverzuim is daardoor laag, iets wat je vaker ziet bij zelstandige eenheden, zegt Elsinga. Het is belangrijk als je elkaar energie geeft en elkaar motiveert. Het ondernemende van de school uit zich ook in andere zaken. Zo zijn er contacten gelegd met de NAM over sponsoring voor het plaatsen van zonnepanelen op de school. Elsinga voorziet stijgende energieprijzen met in de toekomst een hoger elektriciteitsverbruik en dan kun je maar beter zelf voor je energie zorgen, zo is de gedachte. Verder is hij bezig met een initiatief om de kinderopvang een nieuwe impuls te geven. Elsinga ziet de school nadrukkelijk als een onderdeel van de sociale omgeving. Misschien is dat mede een reden om zelfstandig te willen blijven en invloed te willen hebben op het reilen en zeilen binnen de school. Je moet er wel voor gaan, zo vat hij de heersende mentaliteit samen. Zenuwachtig wordt hij niet van alle berichten over krimp. Hij vindt de drukte daarover wat hyperig. Deze regio kenmerkt zich door goede en minder goede tijden. Zo was er in de jaren 50 een uittocht van mensen die emigreerden naar de Verenigde Staten en Canada. Ook daar zijn geen rampen uit voort gekomen. Het vermogen om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden is groot in het gebied. Voor de school is dat niet anders. Hij wil nog wel even kwijt dat het ontslagrecht in de onderwijs CAO nodig aan vernieuwing toe is. Dat is niet meer van deze tijd. Het werkt verstarring in de hand. Elsinga hanteert een duidelijke bestuursfilosofie. Het management moet dienstbaar zijn, zo vertelt hij enthousiast, dit kan ook niet anders in het kader van onze christelijke visie op het schoolgebeuren, als in de schoolgids omschreven. Volgens hem staan bovenschoolse directies te ver bij de praktijk vandaan. Als directeur sta ik nog steeds zelf voor de klas. Dan weet je wat er gebeurt. Je maakt het bezoek van een kritische schoolbegeleider mee. Hoe geef je zelf inhoud aan de vernieuwde visie op het begrijpend lezen? Hij heeft een goede taak - verdeling met zijn bestuur met wie hij regelmatig overleg heeft. Daarnaast hebben ze twee toezichthouders die meehelpen de organisatie scherp te houden. Je ziet dat de kwaliteit van bestuurders in de loop der jaren omhoog is gegaan. Elsinga is daar blij mee, want, omdat de bestuursleden van buiten het onderwijs komen, kunnen ze juist zaken constateren die in het onderwijs zelf al niet meer opvallen. Regelmatig hoor ik dan: wat is dat toch apart geregeld in het onderwijs. De zelfstandigheid van de school heeft volgens Elsinga grote voordelen. De lijnen zijn kort. En we stellen ons eigen personeel aan. Met verplichte mobiliteit hebben we niks te maken. Hij is sowieso geen voorstander van verplichte mobiliteit. Dat leidt tot niets. Hij vervolgt: We zijn vrij welke mensen we aannemen. Dat is belangrijk als werk - gever. Ook de leeftijdsopbouw van het personeel kunnen we goed regelen. Hij benadrukt dat je als schooldirecteur ondernemer bent. Als éénpitter moet je jezelf niet opsluiten. We onderhouden goede contacten met de omgeving, waaronder bijvoorbeeld ook externe deskundigen. Het is belangrijk dat je beseft waar je goed in bent en dat je je bewust bent van je beperkingen. De administratie is daarom uitbesteed. Op het gebied van onderwijskundige kwaliteit is de school erg actief. We hebben een vaste onderwijsdeskundige van buiten die hier regelmatig is en gesprekken heeft om leerkrachten bij te scholen en om problemen te bespreken. En we besteden Auke Elsinga We zijn vrij welke mensen we aannemen. Dat is belangrijk als werkgever

5 Reflecties 02 Regeren is vooruitzien Ambitieus bestuur is nu al bezig met 2020 Jenne Wierstra is nu een aantal jaren directeur-bestuurder van VCO Oost-Nederland in Enschede. Hij is ooit begonnen als leerkracht in het basisonderwijs maar heeft al lange tijd geen krijt meer aan de handen. Voorafgaand aan zijn huidige functie was hij jarenlang in dienst bij METRIUM waar hij vele klanten heeft begeleid en geadviseerd. VCO Oost-Nederland is een stichting en heeft 16 scholen. Als één ding opvalt in het gesprek met Wierstra is het wel zijn voortdurende neiging om vooruit te kijken. Hij ziet het als zijn taak ontwikkelingen voor te zijn en vandaag al initiatieven te nemen die in 2020 nodig zijn om een sterke onderwijsorganisatie te vormen. Hij kent het onderwijsveld al een lange tijd en ziet dat de actuele ontwikkelingen een zekere logica kennen. Hij grijpt daarbij terug op het Schevenings Akkoord uit Toen al werden de contouren uitgezet van een onderwijssysteem waarbij schoolbesturen veel meer verantwoordelijkheid kregen en rijkstaken naar gemeenten werden gedecentraliseerd. De gecentraliseerde rijksoverheid verdween en het moest allemaal lokaal geregeld worden. In Overdinkel heeft VCO reeds haar eigen Kindcentrum met onderwijs én opvang. Op lokaal niveau zijn er daarom heel wat initiatieven. Zo voorziet Wierstra dat er op korte termijn in kindcentra zullen zijn gericht op onderwijs, ontwikkeling en educatie en open van uur tot uur. In Overdinkel heeft VCO reeds haar eigen Kindcentrum met onderwijs én opvang. Binnenkort wordt door VCO ook in Losser een Kindcentrum geopend. In Enschede worden samen met collegabesturen in rap Kindcentra geformeerd lijkt nog ver, maar dat is het zomaar, zo licht hij toe, en regeren is vooruitzien. Scholen zijn een onderdeel van de maatschappij en staan niet los, zo meent hij. Daarom is hij actief in de samenwerking met andere besturen. Samen met het katholiek onderwijs zit het centrale bureau van VCO Oost-Nederland in één gebouw. We helpen elkaar en als het nodig is nemen we ook voor elkaar de telefoon op. Daarnaast zijn er uitstekende contacten met bijvoorbeeld de gemeente. Opvallend is dat de wethouder in de gemeente Enschede zich geen wethouder van Onderwijs noemt, maar wethouder van Talentontwikkeling. Typerend voor een ambitieuze regio waar ook de regionale voetbalclub FC Twente als credo hanteert: Trots en Ambitie. Met FC Twente is samen met andere partners die maatschappelijk betrokken zijn een contract getekend met als doel mensen bij elkaar te brengen. Scholen en voetbalclub hebben allebei een maatschappelijke verantwoordelijkheid en samenwerking biedt kansen voor jongeren. Wierstra heeft als bestuurder onderwijs in zijn portefeuille. Hij realiseert zich dat zijn schooldirecteuren beter op de hoogte zijn van de praktische onderwijszaken. Zijn taak is vooral om de scholen scherp te houden. Regelmatig zit ik, samen met het andere lid van het College van Bestuur, die personeel in de portefeuille heeft, individueel met de schooldirecteur om tafel. We bespreken financiën, personeel en onderwijsresultaten tot op klasseniveau. Als directeur-bestuurder heeft Wierstra inzage in deze resultaten en kan hij ze op zijn eigen computer bekijken. In de gesprekken geeft de directeur zijn toelichting en als er problemen zijn zoeken we naar oplossingen. Die oplossing verwacht ik wel van de directeur, wij helpen en faciliteren waar nodig. Samengevat: Pressure and Support. De schooldirecteuren hebben een sterke eigen verantwoordelijkheid en kunnen het profiel van de school zelf bepalen. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de eigen schoolbegroting. Kwaliteit van het onderwijs, ondernemerschap en toekomstgericht denken wordt op de scholen gestimuleerd. Onder andere door goed werkgeverschap waaronder aandacht voor eigen opleidingen. VCO Oost-Nederland was al eens Werkgever van het jaar in de regio. Er is veel aandacht voor de tevredenheid van docenten. De ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs, vindt Wierstra behoorlijk logisch. Het onderwijs was altijd teveel gericht op de middenmoot, zo geeft hij aan. Was je te slim of had je moeite met het aangeboden onderwijs dan viel je in het reguliere onderwijs buiten de boot. Passend onderwijs is voor VCO Oost-Nederland geen kwestie van moeten. We wíllen juist passend onderwijs, zegt Wierstra. Voor hoger begaafde kinderen wordt samengewerkt met de Universiteit van Jenne Wierstra Twente. Ze kunnen daar meedoen aan speciale lessen. En kinderen die je wellicht het predikaat probleem zou kunnen geven worden gezien als kinderen met een special needs onderwijsbehoefte. Dat is niet altijd gemakkelijk, zo geeft Wierstra toe. Maar onderwijs is wel de core business. En dan moet je met een goed aanbod komen. Alie G. Meindertsma Wim Sipma 8 5 9

6 03 Geert Diever Actueel Kwart banen weg bij SGSO Fryslân Forse krimp als management-proces: het moet nu eenmaal Geert Diever is algemeen directeur van SGSO Fryslân. Een groep scholen in het speciaal onderwijs in cluster 3 (verstandelijk beperkte en/of meervoudig gehandicapte kinderen). Hij zag zich geconfronteerd met een forse afname van de financiële middelen over twee jaar. De oorzaak hiervan zijn de aangekondigde maatregelen in het speciaal onderwijs. De ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs die Nederland nu doormaakt komt voor Diever niet als een complete verrassing. We hebben het ook een beetje laten liggen. Zowel de scholen als de overheid. Hij verwijst naar het Salamanca akkoord uit 1994 dat destijds nog door minister Jo Ritzen werd ondertekend. Dit akkoord wordt wel gezien als het belangrijkste onderwijsakkoord ter wereld en werd geïnitieerd door de Unesco. Internationaal werd toen afgesproken dat alle leerlingen, ongeacht hun lichamelijke of verstandelijke handicap, recht hebben op onderwijs op reguliere scholen. Nederland is wereldwijd zo n beetje het laatste land dat daar nu serieus werk van maakt. Vele andere landen gingen ons al voor. De plannen van de overheid zijn op dit punt duide lijk: ingrijpen in het speciaal onderwijs, andere financieringsstromen en tegelijkertijd bezuinigen. Diever, al lange tijd werkzaam in de sector, wilde en kon niet afwachten. Als directeur ben je verant - woordelijk voor het inrichten van de organisatie voor de toekomst. Je moet dus tijdig ingrijpen. Maar waar te beginnen? Diever wilde de problemen goed aanpakken. Hij oriënteerde zich en raakte in gesprek met METRIUM. Het werd al snel duidelijk dat er een stappenplan moest komen. Waar andere organisaties vaak meteen beginnen met een sociaal plan (reorganiseren en bezuinigen betekent in gewoon Nederlands: het werk moet met minder mensen gebeuren), koos SGSO Fryslân voor een gefaseerde benadering. Diever hierover: Het stappenplan was redelijk overzichtelijk. Drie stappen zijn van cruciaal belang. Het werd al snel duidelijk dat er een stappenplan moest komen. Duidelijkheid Om te beginnen werd precies duidelijk gemaakt hoe groot het probleem was. Op basis van een meerjaren formatieplan wisten we dat er echt problemen gingen ontstaan als we niks deden. Het waardevolle van deze fase was dat het bestuur en de medezeggenschap beseften dat er iets moest gebeuren. Niets doen was letterlijk geen optie. Diever: Het was geen leuke boodschap natuurlijk, maar als directeur hoort dat wel bij je werk. Het hele proces van creëren van draagvlak - nog niet eens de oplossing - vertoont gelijkenissen met crisismanagement. Door de problemen reëel en zichtbaar te maken en in de organisatie te delen ligt de weg open voor het zoeken naar een uitweg. Een reorganisatieplan De tweede stap volgde logisch op de eerste: er werd een reorganisatieplan opgesteld. Daarin werden de contouren van te maken keuzes aangegeven. Het reorganisatieplan werd in kleine kring door Diever en zijn staf opgesteld. Toen het naar buiten werd gebracht stond 85% wel min of meer vast. Diever licht toe: Je moet in zo n situatie als leiding wel met iets komen. Je kunt het probleem niet zomaar in de organisatie gooien en om ideeën vragen. De regierol van de top was dus erg belangrijk. Vervolgens werd het plan met de directeuren besproken en werd goed geluisterd naar signalen en voorstellen tot aanpassingen. Die werden in een conceptplan meegenomen en dit plan werd door de GMR bestudeerd, op punten onderhandeld en vervolgens Een Sociaal Plan is krachtig door de verschillende instrumenten Bij werkgelegenheidsbeleid wordt met de vakbonden een Sociaal Plan overeengekomen. Het Sociaal Plan regelt de rechtspositionele gevolgen voor de werknemers. In de vrijwillige fase is het uitgangspunt: (vrijwillige) mobiliteit van werk naar werk. In het Sociaal Plan wordt een aantal instrumenten vastgelegd waaruit de medewerkers die hiervan gebruik willen maken, een keuze kunnen maken. De instrumenten die genoemd worden zijn onder andere vrijwillige vertrekpremie, omscholing, loonsuppletie, werktijdvermindering of sollicitatieverlof. Ook kan een werknemer met eigen initiatieven komen. Zo was er een werknemer werkzaam als leerkracht bij een organisatie in het midden van het land. Al jarenlang spookte bij hem door het hoofd dat hij voor zichzelf wilde beginnen, maar in wat? De medewerker koos voor het instrument loopbaanbegeleiding. Na een aantal testen die hij bij het bureau deed, kwam naar voren dat hij een eigen bedrijf wilde opzetten in huiswerkbegeleiding. Na overleg met zijn werkgever koos de werknemer voor het instrument hulp bij het opzetten van een eigen bedrijf. Dit was de duw die hij nodig had. Na een eerste verkenning bleek zijn sprong in het diepe al vrij snel vaste grond te krijgen. Er bleek veel behoefte te zijn aan een bedrijf voor huiswerkbegeleiding. Maaike van Maren goedgekeurd. Overigens hebben we direct vanaf het begin de GMR nauw bij het hele proces betrokken, zegt Diever. Dat heeft goed gewerkt. Een sociaal plan Als laatste en derde stap werd het sociaal plan opgesteld. We zaten toen inmiddels al geruime tijd met de vakbonden om tafel. Op dat moment kwam aan de orde hoe het verloop moest worden geregeld, wat de criteria waren (wie bleef wel en wie niet in algemene zin), welke begeleiding zou er zijn bij ontslag etcetera. Het akkoord werd begin dit jaar gesloten nadat de leden van de vakbond instemden. Voor de bonden was belangrijk dat we de eerste twee stappen van het proces zorgvuldig hebben uitgevoerd. Terugkijkend op het hele proces is hij tevreden. Het is niet leuk, maar het moet. Zonder de inspanning van bijvoorbeeld mijn stafbureau was het niet gelukt. Die hebben flink wat uren moeten maken, zowel op financieel-, communicatief- en personeelsgebied. Ook over de inbreng van adviseurs van METRIUM, die het hele proces hebben begeleid, is hij tevreden. In zulke situaties moet je gewoon deskundige hulp van buiten inhuren, is zijn stelling. Het stelselmatig creëren van draagvlak, het delen van betrouwbare en gedegen informatie en transparantie over wat kan en niet kan hebben bijgedragen aan het soepel verlopen van een voor iedereen moeilijk proces. Wim Sipma

7 03 Actueel Het voeren van goed Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) Het tempo van veranderingen in het onderwijs wordt hoger. Veelal liggen er kansen in opgesloten, maar steeds vaker horen we van besturen over bedreigingen die op hen af komen. Bezuinigingen in combinatie met een sterk dalend aantal leerlingen is er zo een. Vraagstukken over instandhouding of opheffing van scholen en bezuinigingen op personeel staan steeds vaker op de agenda. In de CAO en in de wet medezeggenschap voor scholen zijn spelregels geformuleerd waaraan besturen zich moeten houden wanneer wordt besloten dat er (formatieve) maatregelen nodig zijn om de financiële positie gezond te maken en/of te houden. Veel besturen zijn hiervan onvoldoende op de hoogte. Ook is het op te lossen probleem vaak (te) laat gesignaleerd en niet juist gedefinieerd of onderbouwd. Uit de analyse van een aantal casussen Wat is een DGO? Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) is een overleg dat plaatsvindt tussen een of meer schoolbesturen en de vakcentrales in het primair en voortgezet onderwijs. De wet en de CAO verplichten in een aantal gevallen dat er DGO plaatsvindt, bijvoorbeeld over gevolgen van fusies, bij reorganisaties, wanneer een bestuur van de CAO af wil wijken, of wanneer de CAO dit voorschrijft. In geval van een geschil over de deelneming aan het DGO, alsmede in geval van een geschil over de aard, de inhoud en de organisatie van het DGO leggen de betrokken partijen het geschil voor aan de Commissie voor Geschillen DGO. De uitspraak van deze geschillencommissie heeft bindende kracht. blijkt dat de reguliere mogelijkheden onvoldoende bijdragen aan het oplossen van de situatie. Besturen met werkgelegenheidsbeleid zijn verplicht om, indien de werkgelegenheid niet langer kan worden gegarandeerd, de vakcentrales uit te nodigen voor DGO. Voor besturen met ontslagbeleid geldt deze verplichting niet, maar kan er voor worden gekozen om de noodzakelijke maat - regelen, bijvoorbeeld een reorganisatie, voor te leggen in het DGO. Ook is het mogelijk om binnen het ontslagbeleid een nieuwe afvloeiingsregeling af te spreken. Hierbij kan worden gedacht aan toevoegen van het afspiegelingsbeginsel. Vaak wordt dit gecombineerd met flankerend beleid om vrijwillige mobiliteit te stimuleren. In alle gevallen is het belangrijk om instemming te hebben van de (P)GMR. Maar instemming is zeker nodig op het meerjarenbestuursformatieplan en eventueel het reorganisatieplan. Het voeren van een goed DGO is voor de meeste besturen geen alledaagse bezigheid. Om in dit overleg met de vakcentrales toch een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn doen steeds meer besturen een beroep op de ervaring en deskundig - heid van METRIUM. Een goed voorbereid DGO vraagt een verschillende expertise. Binnen METRIUM is expertadvies op het gebied van organisatieontwikkeling, personeel, bedrijfsvoering, financieel en juridisch aanwezig. Door de koppeling van expertadvies met ruime ervaring en procesbegeleiding kunnen wij een geïntegreerde aanpak bieden. Wij adviseren u graag of en hoe het zinvol is om DGO te voeren en hoe u het DGO goed kunt voorbereiden. Daarbij zullen wij steeds aangeven welke mogelijkheden er zijn en welke risico s wij daarbij signaleren. U bent hierdoor in staat een afgewogen en zorgvuldige keuze maken. Onze ervaring is wel dat met het voeren van DGO en het maken of aanpassen van de benodigde documenten veel tijd is gemoeid. Wacht dus niet te lang Ben Mooibroek Een goed voorbereid DGO vraagt een verschillende expertise

8 04 Terzake Een lange, moeizame weg naar financiële professionalisering Autonomie en deregulering, onder die noemer werd in de jaren 90 door de overheid beleid ingezet wat onder meer leidde tot de invoering van de lumpsumbekostiging, medio Sindsdien maken we regelmatig mee dat schoolbesturen in ernstige financiële problemen raken. Karsten Hiemstra Stichting Veldvest is het bestuur van 18 roomskatholieke basisscholen in Veldhoven en omstreken. In 2010 blijkt dat er sprake is van een begrotingstekort van 1,4 miljoen; de voorzitter van het College van Bestuur en de financieel controller moeten het veld ruimen. Kort na het nieuws over Veldvest komt Stichting Proloog in het nieuws; zij vormt sinds 2009 het bestuur van de openbare basisscholen in de gemeente Leeuwarden. Medio slechts twee jaar na de verzelfstandiging dus - blijkt het bestuur te maken te hebben met een gigantisch exploitatietekort. De algemene directie wordt op straat gezet en de gemeente Leeuwarden moet bijspringen met een lening van 1,5 miljoen. Ongeveer tegelijk met het nieuws over Proloog wordt bekend dat Jenaplanschool De Regenboog in Maarssen in financieel noodweer blijkt te zijn beland. De directeur/bestuurder is ontslagen en er wordt gezocht naar een oplossing voor de problemen, maar tevergeefs: eind 2011 gaat de school failliet. Zijn deze gevallen nu bewijs voor falend overheidsbeleid, of zijn de betreffende besturen de onvermijdelijke slachtoffers die horen bij een sector die zich aan het professionaliseren is? De genoemde voorbeelden kunnen natuurlijk niet zonder meer over één kam geschoren worden. Toch kunnen, zelfs van een afstand, overeenkomsten worden ontdekt. De belangrijkste overeenkomst is duidelijk: er werd meer geld uitgegeven dan er binnenkwam, vooral doordat er meer personeel in dienst was dan men zich op grond van de bekostiging kon veroorloven. Maar dat niet alleen: in elk van de gevallen kwamen de problemen pas aan het licht toen het te laat was. Dus terwijl er een door het bestuur goedgekeurde begroting lag, kon het toch gebeuren dat deze begroting ernstig werd overschreden én dat dit pas na afloop van het jaar werd ontdekt. Wat zegt dat over de bedrijfsvoering en financiële expertise binnen de betreffende organisaties? Over het managementinformatiesysteem? En hoe moet de rol van de toezichthouder worden geïnterpreteerd? Zonder deze vragen met betrekking tot de genoemde voorbeelden te willen beantwoorden, leggen ze wel de essentie bloot van de uitdaging waarmee besturen op dit moment geconfronteerd worden: een goede bedrijfsvoering met passend financieel management laat zich niet vangen in een stoomcursus voor de algemene directie, of in een financieel beleidsplan dat in de bureaulade van de controller in de vergetelheid raakt. Om het achterliggende idee van de lumpsumbekostiging kwaliteitsverbetering door bestedings - vrijheid waar te maken, is veel meer nodig. Om maar wat te noemen: vooruit kijken ( hoe bereik ik mijn inhoudelijke doelstellingen? ) in plaats van achteruit ( hoe deden we dat vorig jaar ook alweer? ), en verantwoordelijkheid (weer die doelstellingen!) in plaats van verantwoording ( zolang de accountant zijn handtekening maar zet ). Terwijl er een door het bestuur goedgekeurde begroting lag, kon het toch gebeuren dat deze begroting ernstig werd overschreden. Als het financieel management vanuit deze inhoudelijke gedrevenheid wordt ingestoken, komen zaken als een financieel beleidsplan en het verantwoordingskader haast als vanzelf tot stand. Op basis van zorgvuldig opgezet financieel management is, zelfs in tijden van krimp of economische crisis, goed onderwijs in een financieel gezonde organisatie echt niet onmogelijk. Dat dit in het onderwijs met vallen en opstaan gebeurt, maken de genoemde voorbeelden pijnlijk duidelijk. Karsten Hiemstra

9 05 Update METRIS de nieuwe informatieomgeving van METRIUM U wilt inzicht krijgen in al uw informatie om goed te sturen en te verantwoorden. Noodzakelijk ook om goed onderwijs te faciliteren. Uw kengetallen, loonkosten en maandelijkse rapportages aangevuld met verslagen en advies. Onderwerpen waar u zich mee bezighoudt, en waarbij van belang is dat u overzicht heeft. METRIUM weet wat er speelt in onderwijsland, wij kennen de systemen en weten wat u nodig heeft voor uw bedrijfsvoering. METRIUM biedt daarom deze nieuwe informatieomgeving! METRIS is een informatieomgeving die overzicht geeft in allerlei informatie die voor u belangrijk is. METRIS verzamelt gegevens binnen uw onderwijsorganisatie die daarna worden getransformeerd en gecombineerd naar informatie. In handige grafieken krijgt u een geïntegreerd overzicht van allerlei zaken binnen uw school. Uw cijfers worden gevisualiseerd en overzichtelijk gemaakt waardoor u op een makkelijke manier trends en gegevens kunt analyseren. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw eigen adviesrapportages snel te vinden en te combineren met de andere informatie. In METRIS wordt de managementinformatie geautomatiseerd samen gesteld om efficiency te bevorderen en u volledig en op tijd op basis van deze juiste informatie te kunnen adviseren. METRIS helpt u om te sturen! In METRIS kan u het volgende worden aangeboden: Operationele bedrijfsvoeringsrapportages verzuim en leeftijdsopbouw personeel leerling deelname (op basis van DUO) personeelsbestand (formatieve overzichten) financiële kengetallen budget uitputting loonkosten Operationele financiële rapportages exploitatie balans investeringsoverzicht overzicht grootboekkaarten transacties per crediteur Maandrapportages een integraal maandelijks overzicht waarmee een school z n prestaties (op basis van bepaalde thema s) kan beoordelen ten opzichte van andere scholen van het bestuur met detailpagina s voor aansluiting met bronsysteem Verslagen en adviesrapporten: presentaties huisvestingsonderzoek trainingsmateriaal voor medezeggenschap werkwijze voor strategische personeelsplanning stappenplan voor invoering gesprekscyclus verslagen stuurgroep en DGO Verzuim dashboard bestuur t/m ZiekteVerzuimPercentage (ZVP) ,7% 9,4% 10% 6,6% Percentage Nulverzuim (PNV) (af gesloten jaren en af gelopen 12 maanden) t/m PNV 33% 38% 26% 29% # mdw met verzuim aantal unieke mdw Om u alvast een beeld van METRIS te geven en voor meer informatie kunt u contact opnemen met met Gerjan Heerkes: 5% 0% 5,9% 4,9% 2,7% 3,0% Legenda links: - dunne oranje lijn: maand cijfer feb. apr. jun. aug. okt. feb. apr. jun. aug. okt. feb. apr. jun. aug. okt. feb. - dik blauw e: 12 maands voortschrijdend gemiddelde Ziekmeldingsfrequentie (ZMF) % medewerkers per klasse (aantal meldingen in afgelopen 12 maand) 2,0 1,9 1,9 2,1 1,0 20,0% 0,0 feb. apr. jun. aug. okt. feb. apr. jun. aug. okt. feb. apr. jun. aug. okt. feb. 10,0% Gemiddelde ZiekteVerzuimDuur (GZVD) (in dagen) 20,0 10,0 0,0 0,0% 17,8 14, ,4 Typering verzuim 0 verzuimmeldingen 1 of 2 keer verzuimd feb. apr. jun. aug. okt. feb. apr. jun. aug. okt. feb. apr. jun. aug. okt. feb. frequent verzuimers

10 06 Terzake Van onze juridische adviseurs: Slechte dossiers leiden tot hoge WW risico s! Schoolbesturen dragen risico Schoolbesturen zijn eigen risicodrager voor de werkloosheiduitkering (WW) en de Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (BW) en dragen de kosten van de werkloosheidsuitkeringen van hun ex-werknemers. Onderwijspersoneel kent een ruimer recht op WW dan personeel uit het bedrijfsleven, vanwege de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen. Niet alleen is de uitkering het eerste jaar hoger, maar deze duurt vaak ook langer, afhankelijk van de leeftijd en de in het onderwijs gewerkte tijd. Zo kan een uitkering 12 jaren duren, terwijl deze in het bedrijfsleven maximaal 38 maanden kan duren. Wanneer een werknemer in het onderwijs wordt ontslagen, kan het schoolbestuur langdurig geconfronteerd blijven met de kosten van deze WW-uitkeringen. Werkgevers in het primair onderwijs dragen 100% van deze WW-uitkeringen, terwijl dat in het voort - gezet onderwijs 25% is. Het VO is sinds 2006 namelijk niet meer aangesloten bij het Participatiefonds, het PO nog wel. Overigens is dit de huidige wet- en regelgeving, het is natuurlijk afwachten of dit zo blijft. Participatiefonds hanteert strakke voorwaarden Het Participatiefonds kan de kosten van de (bovenwettelijke) WW-uitkeringen voor zijn rekening nemen. Het ontslag wordt dan gemeld bij het Participatiefonds, dit wordt de instroomtoets genoemd. Getoetst wordt of het ontslag onvermijdbaar was en of aan de inspanningsverplichtingen is voldaan. Het Reglement van het Participatiefonds bevat voorschriften waaraan een ontslag moet voldoen. Niet alleen ontslagen uit vaste dienstverbanden moeten worden gemeld, ook de (van rechtswege) beëindiging van tijdelijke De werkgever dient dus een deugdelijk (functionerings)dossier te overleggen. benoemingen ontkomen niet aan de instroomtoets. Vervangingsbetrekkingen hoeven niet te worden gemeld bij het Participatiefonds. Houdt het schoolbestuur zich niet aan de voorschriften, dan beschouwt het Participatiefonds dit als eigen beleid en wijst het vergoedingsverzoek af. De ontslaggronden die het Participatiefonds in het Reglement hanteert zijn tot op zekere hoogte dezelfde als die uit het bedrijfsleven. De, sinds 2006 in het bedrijfsleven bestaande mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst te beëindigen met een overeenkomst met wederzijds goedvinden, werd in 2008 als ontslaggrond opgenomen in het Reglement om deze in augustus 2010 weer te schrappen. Het is nog steeds mogelijk een arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden, maar het Participatiefonds toetst dan op de achterliggende reden van het ontslag. Is de achterliggende reden bijvoorbeeld de ongeschiktheid van de werknemer voor zijn functie, dan wordt de melding door het Participatiefonds aangemerkt als een ongeschiktheidsontslag. Deugdelijk functioneringsdossier cruciaal De melding wordt alleen toegewezen wanneer de werkgever aantoont geen andere mogelijkheid dan ontslag te hebben gehad, ondanks geboden mogelijkheden tot verbetering en andere maatregelen. De werkgever dient dus een deugdelijk (functionerings)dossier te overleggen. Ook heeft de werkgever bepaalde inspanningsverplichtingen, zoals aanbieden van hulp bij het vinden van ander werk door bijvoorbeeld het aanbieden van een outplacementtraject. Een andere zijde van het eigen risicodragerschap voor de (bovenwettelijke) WW is dat kantonrechters bij een goed opgebouwd dossier, er in het algemeen bij ontslagvergoedingen rekening mee houden en deze lager vaststellen dan in het bedrijfsleven. Rechters houden rekening met het bestaan van een bovenwettelijke uitkering. Dit is zeker geen vanzelfsprekendheid, ook de onderwijswerkgever moet zorgen voor een zorgvuldig opgebouwd dossier. Als de kantonrechter vindt dat er sprake is van verwijtbaarheid van de werkgever, kan dit tot gevolg hebben dat de arbeidsovereenkomst wel is ontbonden, maar het Participatiefonds het vergoedingsverzoek afwijst wegens verwijtbare gedragingen door de werkgever. De kosten voor de uitkeringen komen dan alsnog voor rekening van de werkgever. Ook de Minister van OCW is tegenstander van te hoge ontslagvergoedingen in het onderwijs en kan deze zelfs terugvorderen. Het beleid is dat onderwijswerkgevers terughoudend met ontslagvergoedingen moeten omgaan, maar dat een vergoeding soms verdedigbaar is vanuit een oogpunt van efficiënt omgaan met overheidsmiddelen of kwaliteitsbeleid. Wanneer een gedegen afweging leidt tot een weloverwogen en goed onderbouwde beslissing en de kosten die daaruit voortvloeien niet bovenmatig zijn wordt de gegeven ontslagvergoeding niet teruggevorderd. Onderwijspersoneel heeft een gunstige rechtspositie Geconcludeerd moet dus worden, dat onderwijswerkgevers in tegenstelling tot gewone werkgevers vanuit hun eigen risicodragerschap voor werkloosheidsuitkeringen voor hoge kosten worden gesteld. Nadat de onderwijswerknemer is ontslagen, blijft de werkgever in financiële zin met de werknemer verbonden. Bovendien heeft onderwijspersoneel op dit moment een gunstiger rechtspositie op het gebied van werkloosheidsuitkeringen. Het Participatiefonds vergoedt deze kosten slechts onder strikte voorwaarden. Hoewel kantonrechters in het algemeen een lagere ontslagvergoeding bepalen, blijft van belang dat ontslagen zorgvuldig en volgens de regels verlopen. De adviseurs juridische zaken van METRIUM staan de schoolbesturen bij in lopende ontslagtrajecten. Vanuit het oogpunt van preventie is het aan te raden om voorafgaand aan een ontslagtraject te weten aan welke werkgeversverplichtingen men precies moet voldoen om juridische en financiële problemen te voorkomen. In onze dagelijkse praktijk blijkt dat werkgevers zich op het punt van preventie en dossiervorming verder kunnen ontwikkelen. Naast ondersteuning bij lopende trajecten biedt METRIUM ook specialistische workshops en informatie aan. Zo voorziet de training dossiervorming en gesprekstechnieken in een behoefte bij besturen om ook gesprekssituaties te oefenen met een acteur. Er wordt in overleg aansluiting gezocht bij de praktijksituatie van het betreffende schoolbestuur. Ellen van der Molen Maaike van Maren Vera Troost

11 07 Column Alle verlofregelingen bundelen tot flexibel verlofbudget De kruitdampen van de grootste onderwijsstaking ooit zijn inmiddels opgetrokken. Helaas is er geen positief resultaat behaald. Dat is verschrikkelijk jammer, want er zijn alternatieven genoeg aangedragen. Voor de belangenbehartigers van het onderwijspersoneel i.c. de vakbonden, is dit een erg moeilijke tijd. Immers, er valt niets binnen te halen. Daarom wordt de CAO-PO 2009 keer op keer verlengd. Nu is het de bedoeling, dat in ieder geval dit jaar wél een nieuwe CAO-PO verschijnt. Daarbij is het de vraag in hoeverre eventuele hervormingen in het kader van het arbeidsrecht, doorvertaald worden naar het onderwijs. METRIUM Leeuwarden Archipelweg 204 Postbus BJ Leeuwarden T (058) F (058) METRIUM Groningen Peizerweg 87-c Postbus AC Groningen T (050) F (050) METRIUM Enschede Capitool 1 Postbus AD Enschede T (053) F (053) In ieder geval is het te hopen, dat de fijnmazigheid van de huidige CAO-PO vermindert. Te denken valt aan de functiemix, verlofregelingen, etc. Het is gewoon verbazingwekkend hoeveel verlofregelingen er in het onderwijs zijn. Als ik directeur zou zijn, zou ik er gewoon knettergek van worden. Steeds weer zou ik moeten beslissen over seniorenverlof, ouderschapsverlof, onbetaald verlof, calamiteitenverlof, spaarverlof en ga zo maar door. Of liever gezegd, regelmatig vált er niets te beslissen, want de werkgever moét het verlof toestaan. Met de veelheid aan regelingen in dit kader zijn we niet op de goede weg. Ik vind het bijvoorbeeld vreemd, dat het seniorenverlof begint als je 52 jaar bent geworden en dat dit verlof op 56jarige leeftijd wordt verdubbeld. Heel veel personeelsleden zijn als ze 52 zijn, aan het opnemen van seniorenverlof nog lang niet toe. En wie zegt mij niet, dat personeelsleden van bijv. 35 die werk en een druk gezin moeten combineren, veel meer behoefte aan verlof hebben dan personeelsleden van 52? Er wordt al langer gesproken over specifieke ouderenmaatregelen zoals het seniorenverlof. Het wordt als een vorm van discriminatie gezien. Zou het niet veel beter zijn, allerlei soorten verlof te combineren tot één budget, bijvoorbeeld het Flexibel Verlofbudget. Op deze manier wordt op geheel eigen wijze invulling gegeven aan Levensloopverlof. De uitvoering zou dan kunnen zijn: 1. Er wordt één regeling waar alle verlofsoorten onder vallen, ontwikkeld. 2. De geldswaarde van het verlofbudget wordt in de vorm van een opslag bovenop het bruto salaris uitbetaald. 3. Het personeelslid bepaalt zelf op welk moment hij/ zij van het verlofbudget gebruik wil maken en betaalt dit uit de opslag op het brutosalaris. Op deze manier kan veel meer tegemoet worden gekomen aan de specifieke omstandigheden waarin iemand verkeert. Ook worden de kosten zichtbaar gemaakt. Nu merkt het personeelslid er vaak zelf niets van. Het voorgaande wordt ook wel het cafétariamodel genoemd. Nu bezoek ik uiterst zelden een cafétaria, maar doorgaans is het zo dat je krijgt wat je hebt besteld, je hebt dus zelf de keuze gemaakt, je bepaalt zelf wat het je kost. Kortom: het creëren van een Flexibel Verlofbudget komt tegemoet aan de individuele omstandigheden én men wordt zich meer bewust van het kostenaspect Karel Houwing voormalig staflid personeelszaken Penta Primair METRIUM Hoogeveen Crerarstraat 6A Postbus BB Hoogeveen T (0528) F (0528)

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po)

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Aansluiting op de CAO PO Vanaf 1 augustus 2013 vormen de beëindigingsgronden uit de CAO PO (2013) de basis van het Reglement Participatiefonds

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise Zoals bekend heeft de minister van OCW grote bezuinigingen aangekondigd op passend onderwijs. CNV Onderwijs is en blijft het oneens met die bezuinigingen en

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Het voordeel voor een bestuur is dat zij na de contractperiode geen wachtgeld- en herbenoemingsverplichtingen heeft. De werkgever kan na iedere

Het voordeel voor een bestuur is dat zij na de contractperiode geen wachtgeld- en herbenoemingsverplichtingen heeft. De werkgever kan na iedere Sociaal reglement als alternatief: Een overzicht van het ontslagbeleid in het onderwijs Door Wilma Rijndorp en John Aarts (adviseurs Dyade Advies) Het regeerakkoord biedt een doorzicht naar een eenvoudiger

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 15, nr. DATUM: Algemeen

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Krimp in relatie tot bestuurlijke samenwerking

Krimp in relatie tot bestuurlijke samenwerking Krimp in relatie tot bestuurlijke samenwerking Fred Ruijling, voormalig rector, interim-manager, verandermanager, projectleider mobiliteit bij het PON (cao-onderhandelaar, belangenbehartiger VOS/ABB) 13

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

Eigenrisicodrager voor de WW

Eigenrisicodrager voor de WW Eigenrisicodrager voor de WW Combineer goed werkgeverschap met kostenbesparing. Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn eigenrisicodrager voor de WW. Dit leidt tot enorme kosten. Zij kunnen

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Regeling Werkgelegenheidsbeleid

Regeling Werkgelegenheidsbeleid Regeling Werkgelegenheidsbeleid Juni 2012 2 1: Participanten in de Regeling Werkgelegenheidsbeleid. Werkgever: Het Sticht. - werkgeversnummer 69447 Scholen: Het Sticht is het bevoegd gezag van: De Griffel

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie Wat nu?! Staat u aan de vooravond van een reorganisatie of zit u er middenin? Misschien herkent u de volgende kopzorgen

Nadere informatie

Nieuwe regels inlenen ZZP-ers

Nieuwe regels inlenen ZZP-ers Nieuwe regels inlenen ZZP-ers Het inlenen van ZZP-ers was tot voor kort door de belastingdienst enigszins vergemakkelijkt door het invoeren van de VAR, de Verklaring ArbeidsRelatie. Als er een VAR WUO

Nadere informatie

Verandering verzekerd

Verandering verzekerd Verandering verzekerd Van vangnet naar springplank Marianne François 4 juni 2015 Waar komen we vandaan? Geringe mobiliteit Lange dienstverbanden, beperkte mobiliteit Korte termijn reorganisaties 2 Baanzekerheid

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

Beleid nevenwerkzaamheden medewerkers VPCO De Basis 10 maart 2015

Beleid nevenwerkzaamheden medewerkers VPCO De Basis 10 maart 2015 Beleid nevenwerkzaamheden medewerkers VPCO De Basis 10 maart 2015 Inleiding De ervaring leert dat personeelsleden soms nevenwerkzaamheden uitvoeren naast hun reguliere werk in dienst van het bestuur. Het

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 9 DATUM: 12 mei

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk,

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, INTENTIEVERKLARING De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen en De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, verder te noemen: de besturen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd, overwegende

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Boosting HR - Expert in data, verstand van HR Voorwoord Inhoudsopgave Hierbij presenteren we de voorbeeldrapportage van onze dienst Reporting. 0. Samenvatting 1. Bedrijfsvoering

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase Eindbod nieuw Sociaal Plan Achmea - 7 april 2014 Hieronder zijn de hoofdlijnen van het eindbod van Achmea voor het nieuwe Sociaal Plan weergeven. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord verlenging van de CAO-PO

Onderhandelaarsakkoord verlenging van de CAO-PO Met uitzondering van de Bond KBO (Organisatie van katholieke schoolbesturen) hebben de vakcentrales en overige werkgevers op donderdag 28 oktober de CAO PO 2002 tot 2005 ondertekent. Dit is de CAO die

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 13, nr. 7. DATUM: 26

Nadere informatie

Het IJsselgroep IKC-model. Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum. IJsselgroep. Educatieve Dienstverlening

Het IJsselgroep IKC-model. Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum. IJsselgroep. Educatieve Dienstverlening Het IJsselgroep IKC-model Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum IJsselgroep Educatieve Dienstverlening Waarom? Waarom nadenken over de mogelijkheden van een Integraal Kindcentrum (IKC)? De reden

Nadere informatie

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG SKBO en Stichting OOG Per januari 2018 vormen SKBO en stichting OOG één organisatie. Zij gaan een fusie aan en bundelen hun krachten.

Nadere informatie

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Agenda Datum Onderwerp Sprekers Kennedy Van der Laan heeft een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige praktijk op het gebied van het arbeidsrecht

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Functioneren van de top

Functioneren van de top Hiemstra & De Vries info@hiemstraendevries.nl 030 2523 777 Functioneren van de top onze visie op het vormgeven en ontwikkelen van de topstructuur Recente ontwikkelingen stellen stevige eisen aan het functioneren

Nadere informatie

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Veel ondernemers krijgen in verband met de wereldwijde economische crisis te maken met teruglopende omzetten en/of resultaten. Helaas

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Beroep tegen RDDF-plaatsing. Nu appellante volgens de afvloeiingsvolgorde binnen haar functiecategorie degene

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Financieel-Economische Zaken IPC 5350 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO)

Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) Inzet van de WvPO voor de CAO-PO 2006-2008 Inleiding Het CAO-overleg tussen werkgevers en werknemer in het onderwijs is gericht op de totstandkoming van een

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen NIEUWSBRIEF Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen Op 17 januari 2013 hebben CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de PO- Raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over het technisch

Nadere informatie

Meer informatie Voor meer informatie over de scholen van De Kleine Prins en een overzicht van onze diensten verwijzen we u graag naar onze website.

Meer informatie Voor meer informatie over de scholen van De Kleine Prins en een overzicht van onze diensten verwijzen we u graag naar onze website. NIEU WSBRIEF DECEMBER 2016 De Kleine Prins Nieuwsbrief Voor u ligt de nieuwsbrief van De Kleine Prins, met daarin onder andere de nieuwste diensten van ons Expertisecentrum en informatie over deeltijdarrangementen.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Personeel- en bekwaamheidsdossier. Dossiervorming Unicoz onderwijsgroep PO

Personeel- en bekwaamheidsdossier. Dossiervorming Unicoz onderwijsgroep PO Personeel- en bekwaamheidsdossier Dossiervorming Unicoz onderwijsgroep PO Waar hebben we het over? Personeelsdossier Personeelsdossier bevat alle gegevens op basis waarvan de stand van zaken kan worden

Nadere informatie

Feiten op een rij: Overheveling van het onderhoud

Feiten op een rij: Overheveling van het onderhoud Feiten op een rij: Overheveling van het onderhoud Tekst: Gertjan van Midden Waarom was de overheveling van het onderhoud nodig? Af en toe ontvangen we nog steeds signalen van besturen die zeggen moeilijk

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 146 d.d. 4 november 2009 (de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heren E.J.M. Mackay en mr. C.E. du Perron) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Door financieel adviseur Bé Keizer, VOS/ABB De pilot begint op 1 augustus 2009 en houdt in dat scholen uit het Vervangingsfonds mogen stappen. Ze mogen zelf bepalen hoe

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap

Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap Een goed gesprek over Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap Als ondernemer neemt u dagelijks belangrijke beslissingen. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen bent u afhankelijk van goede informatie.

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders en/of verzorgers, leerlingen, directieleden, medewerkers, vrijwilligers, kortom al

Nadere informatie

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ)

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht.

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht. OR-OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE 2WORK ARBEIDSJURISTEN 2Work Arbeidsjuristen Aanbod.. Opleidingen (vast programma) OR & de WOR.. OR & Arbeidsvoorwaarden. OR & Reorganiseren. Praktische informatie.. Kosten

Nadere informatie

TIG THE IMPEMENTATION GROUP BUSINESS INTELLIGENCE: VIND HET VERHAAL ACHTER DE DATA

TIG THE IMPEMENTATION GROUP BUSINESS INTELLIGENCE: VIND HET VERHAAL ACHTER DE DATA TIG THE IMPEMENTATION GROUP BUSINESS INTELLIGENCE: VIND HET VERHAAL ACHTER DE DATA BUSINESS INTELLIGENCE Hoeveel docenten staan onbevoegd voor de klas? Hoe zien de vaksecties er over drie tot vijf jaar

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

12 podium mei 2012. Van zandbakkenzand tot

12 podium mei 2012. Van zandbakkenzand tot 12 podium mei 2012 Van zandbakkenzand tot afvalverwijdering: het kan goedkoper Professionele inkoop kan de uitgaven flink drukken Nog niet eens zo lang geleden, als de schriften bijna op waren, belde de

Nadere informatie

Ontwikkeling en vernieuwing van de bedrijfsvoering

Ontwikkeling en vernieuwing van de bedrijfsvoering Ontwikkeling en vernieuwing van de bedrijfsvoering Geïnspireerd op ervaringen van PEC Zwolle Veel publieke organisaties hebben moeite tot echt vernieuwende invulling en organisatie van hun bedrijfsvoering

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Reglement Personeelsgesprekken

Reglement Personeelsgesprekken Reglement Personeelsgesprekken Kaderregeling voor de Stichting Scholengroep Spinoza met instemming van de GMR d.d. 16-06-2010 en aangevuld op 9 november 2010. De aanvulling betreft de voorbereiding op

Nadere informatie

voor SKBO en Stichting OOG

voor SKBO en Stichting OOG Directeur Financien, Facilitair en Beheer voor SKBO en Stichting OOG SKBO en Stichting OOG Per januari 2018 vormen SKBO en stichting OOG één organisatie. Zij gaan een fusie aan en bundelen hun krachten.

Nadere informatie

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden;

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; Convenant flankerend beleid naar aanleiding van wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget.

Nadere informatie

Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs.

Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs. Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs. Voor u ligt de Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs. In deze code zijn basisprincipes vastgelegd die een appèl doen op de professionaliteit van

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in onderwijs personeelsdiensten WAT DOET DIT IS WIJS? Bij DIT IS WIJS kunt u terecht voor vervanging van onderwijzend personeel al vanaf één dag. Heeft u behoefte aan

Nadere informatie

Omgaan met klachten en bezwaren

Omgaan met klachten en bezwaren Omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 14, nr. 9 DATUM: 27

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: DATUM: JAARGANG PERSONEEL 7 oktober 15, nr. 2014 2 / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS

Nadere informatie

Slimmer werken, niet harder

Slimmer werken, niet harder Lean Management bij gemeenten Slimmer werken, niet harder Tekst: Riek Veurink / Fotografie: Kees Winkelman En ineens hoor je het overal om je heen: Lean Management als manier om ontwikkelingen in gemeenteland

Nadere informatie