Kwaliteitsmanagementsysteem Signaleringslijst grensoverschrijdend gedrag en signaleringsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsmanagementsysteem Signaleringslijst grensoverschrijdend gedrag en signaleringsplan"

Transcriptie

1 KD Pagina 1 van 9 Datum vaststelling : Eigenaar : Orthopedagoog Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : Definitie grensoverschrijdend gedrag Wat betreft de definitie van grensoverschrijdend gedrag, hiervan kan geen eenduidige, objectiveerbare definitie worden gegeven. Van een aantal gedragingen, zoals fysiek geweld, dreigen met wapens, seksuele intimidatie is voor iedereen duidelijk dat dit de grens van toelaatbaarheid overschrijdt. Echter, er is ook gedrag, waarvan een bepaalde medewerker dit beschouwt als grensoverschrijdend, terwijl een collega dit niet (meer) als grensoverschrijdend beoordeelt, bv omdat de cliënt dit wel vaker doet of die collega denkt vanuit een ander normatief kader. Binnen Cavent geldt als uitgangspunt dat gedrag van een cliënt grensoverschrijdend is, wanneer de medewerker het gedrag op dat moment en in die situatie als bedreigend en intimiderend beoordeelt. De ervaring dat gedrag grensoverschrijdend is staat centraal, er wordt uitgegaan van de subjectieve beleving. Koppeling checklist risicovolle situaties Als vanuit de checklist risicovolle situaties risicovol gedrag van een cliënt naar voren komt, dient dit uitgewerkt te worden in een signaleringsplan, om daarmee de opbouw van gedrag in kaart te brengen en (preventief) interventies toe te passen. KD-40 Signaleringslijst en plan grensoverschrijdend gedrag Status definitief Pagina 1

2 KD Pagina 2 van 9 Invullen signaleringslijst en opstellen signaleringsplan (zie stroomdiagram) Bij grensoverschrijdend gedrag van een cliënt wordt een formulier Melding, Incidenten en Calamiteiten (MIC) ingevuld. Wanneer, op initiatief van de teamleider, een multidisciplinair overleg volgt met de orthopedagoog, dient begeleiding ter voorbereiding op dit overleg de signaleringslijst grensoverschrijdend gedrag in te vullen. Zodat vooraf wordt nagedacht over het gedrag van de cliënt in de context. Op basis van de signaleringslijst grensoverschrijdend gedrag wordt in multidisciplinair overleg een signaleringsplan voor de cliënt opgesteld. Het signaleringsplan is een hulpmiddel voor begeleiding om extreem probleemgedrag van een cliënt te voorkomen. Er wordt vanuit gegaan dat er sprake is van een opbouw in gedrag in fasen, met als beginfase rustig, ontspannen gedrag en als eindfase extreem probleemgedrag. Op het moment dat het gedrag van een cliënt extreem is, is het moeilijk nog contact te krijgen en invloed te hebben op het gedrag. Door inzichtelijk te maken welk gedrag vooraf gaat aan het extreme en hoe hier het best op gereageerd kan worden, kunnen in een eerder stadium interventies plaatsvinden, waardoor spanning bij de cliënt vermindert en extreem gedrag daarmee (zoveel mogelijk) voorkomen kan worden. Het signaleringsplan wordt opgesteld in multidisciplinair overleg met begeleider coach, orthopedagoog en teamleider of meewerkend teamcoördinator. Dit vormt een eerste opzet, de aanvulling op het plan dient plaats te vinden door het gehele begeleidersteam. Dit is mogelijk, wanneer het signaleringsplan wordt toegevoegd aan de rapportage map van de betreffende cliënt. Bij het rapporteren staat de begeleider stil bij het gedrag van de cliënt, in hoeverre hierin opbouw in spanning is waargenomen en hoe hierop is gereageerd. Op deze wijze kan het team gezamenlijk komen tot een plan, dat gebaseerd is op observaties en ervaringen van het team in praktijksituaties. Dit vergemakkelijkt het proces van implementatie in de praktijk. Uiteraard dient het signaleringsplan geëvalueerd te worden, gezien gedrag veranderlijk is en cliënten een ontwikkeling doormaken, in levensfasen maar ook door veranderende omstandigheden. Evaluatie van het signaleringsplan dient gekoppeld te worden aan de evaluatie van het zorgplan. Als dit leidt tot aanpassingen in de begeleidingshouding, dient dit door de begeleider-coach in het zorgplan verwerkt te worden. Annemarie van Assendelft, orthopedagoog Cavent. KD-40 Signaleringslijst en plan grensoverschrijdend gedrag Status definitief Pagina 2

3 KD Pagina 3 van 9 Signaleringslijst grensoverschrijdend gedrag Naam cliënt: Geboortedatum: Locatie: Ingevuld door: Datum: Om welk gedrag/ situatie gaat het? Beschrijft dit zo concreet en feitelijk mogelijk Hoe waren de omstandigheden op dat moment? (personele bezetting, groepssamenstelling, sfeer, ondernomen activiteiten, etc.) Wat ging hieraan vooraf, wat was de aanleiding? (conflict, correctie, plotselinge verandering, iets in de cliënt zelf, etc.) KD-40 Signaleringslijst en plan grensoverschrijdend gedrag Status definitief Pagina 3

4 KD Pagina 4 van 9 Op welke wijze is het aangepakt, wat was de actie? (praten met cliënt, hulp inroepen van collega s, zelf weggaan, etc.) Wat zijn de gevolgen van het gedrag/ de situatie? (wie is/ zijn slachtoffer, wat is de fysieke/ psychische/ materiële schade) Welke vervolgacties zijn ondernomen? (gesprek collega s, leidinggevende, orthopedagoog, aanpassing begeleidingshouding/doelen) Had de situatie voorkomen kunnen worden? Zo ja, op welke wijze? KD-40 Signaleringslijst en plan grensoverschrijdend gedrag Status definitief Pagina 4

5 KD Pagina 5 van 9 Waren nog alternatieve oplossingen mogelijk geweest? (aanpassing van begeleidingshouding, fysieke benadering/ positionering, personele bezetting, omgeving, etc.) KD-40 Signaleringslijst en plan grensoverschrijdend gedrag Status definitief Pagina 5

6 KD Pagina 6 van 9 Signaleringsplan Naam cliënt: Geboortedatum: Locatie: Opgesteld op: Evaluatiedatum: Fase 1 Gedrag Actie (hoe te handelen) Fase 2 Gedrag Actie (hoe te handelen) Fase 3 Gedrag Actie (hoe te handelen) Fase 4 Gedrag Actie (hoe te handelen) Fase 5 Gedrag Actie (hoe te handelen) KD-40 Signaleringslijst en plan grensoverschrijdend gedrag Status definitief Pagina 6

7 KD Pagina 7 van 9 KD-40 Signaleringslijst en plan grensoverschrijdend gedrag Status definitief Pagina 7

8 KD Pagina 8 van 9 Grensoverschrijdend gedrag cliënt (situatie) Uitvoering Eindverantwoordelijk Betrokken begeleider Teamleider Formulier Melding Incidenten en Calamiteiten (for,li Teamleider (oordeel) Teamleider Multidisciplinair overleg? ja nee Invullen signaleringslijst grensoverschrijdend gedrag Betrokken begeleider in samenwerking met persoonlijk begeleider Afspraken maken n.a.v. MIC Opnemen in zorgplan Multidisciplinair overleg Meewerkend teamcoördinator/persoonlijk begeleider/orthopedagoog Teamleider KD-40 Signaleringslijst en plan grensoverschrijdend gedrag Status definitief Pagina 8

9 KD Pagina 9 van 9 Multidisciplinair overleg Uitvoering Eindverantwoordelijke in samenwerking met orthopedagoog Signaleringsplan opzet (PLAN) Begeleidersteam (n.a.v. rapportage) Teamleider Signalerinsplan aanvullen begeleidersteam Uitvoeren signaleringsplan (DO) Evalueren signaleringsplan (CHECK) Meewerkend teamcoördinator/persoonlijk begeleider /orthopedagoog teamleider Aanpassen signaleringsplan teamleider Uitvoeren signaleringsplan (ACT) begeleidersteam teamleider KD-40 Signaleringslijst en plan grensoverschrijdend gedrag Status definitief Pagina 9

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Aanpak Pesten, terug naar Respect

Aanpak Pesten, terug naar Respect Aanpak Pesten, terug naar Respect Een structurele aanpak bij het voorkomen van en omgaan met pesten binnen het Vlietland Ziekenhuis. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Afbakening 4. Welk gedrag

Nadere informatie

Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies

Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies f Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies in het verpleeg- en verzorgingshuis Universitair Medisch Centrum Utrecht Disciplinegroep Verplegingswetenschap J. Zweers-de Groot

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Agressie en Geweld. Een stappenplan voor het opstellen van beleid ter voorkoming van- en het omgaan met agressie en geweld tegen medewerkers

Agressie en Geweld. Een stappenplan voor het opstellen van beleid ter voorkoming van- en het omgaan met agressie en geweld tegen medewerkers Agressie en Geweld Een stappenplan voor het opstellen van beleid ter voorkoming van- en het omgaan met agressie en geweld tegen medewerkers 2 Inhoud Voorwoord 1 Algemeen kader 4 1.1 De Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement Onderzoek William Schrikker Groep Onderzoek naar risicomanagement Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De William Schrikker Groep (WSG), een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming,

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor

!#$%&#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Weer aan het werk na verzuim Verzuim en ook langdurig verzuim komt voor in elk bedrijf. Bij elke vorm van verzuim is het voor werkgever en werknemer van belang

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Goedkeuring Het format schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad SKVOB eo en GMR. Voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o. (naam en handtekening) Voorzitter

Nadere informatie

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR.

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR. Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Praktijkschool Breda 26-04-2011 1.00 definitief H.v.Voorst 10-11-2011 1.01 Aangepast document Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen

Nadere informatie

Certificering Veilige school Den Haag: Diamant College

Certificering Veilige school Den Haag: Diamant College Certificering Veilige school Den Haag: Diamant College Algemene gegevens Auditor: Marieke van Leeuwen Contactpersonen: De heer Clancy (directeur) Mevrouw van der Lee (adjunct directeur en teamleider bovenbouw.)

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Waterlelie

Gedragsprotocol De Waterlelie Gedragsprotocol De Waterlelie Dit protocol bevat naast omschrijvingen van bepaalde vormen van grensoverschrijdend gedrag ook de stappen en maatregelen die genomen worden wanneer grensoverschrijdend gedrag

Nadere informatie

Veiligheidsprotocol van de gemeente Alkmaar

Veiligheidsprotocol van de gemeente Alkmaar Veiligheidsprotocol van de gemeente Alkmaar 1. Inleiding en leeswijzer Medewerkers en politieke ambtsdragers van de gemeente worden steeds vaker geconfronteerd met tegen hen gerichte vormen van agressie,

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen)

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) NOTITIE FOBO (Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) Lichtenvoorde, januari 2006 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken en J. Wolterink, clusterbegeleider Groenlo Status Beleidsnotitie Auteur(s) Datum

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

handreiking analyseren van agressie IncIdenten

handreiking analyseren van agressie IncIdenten handreiking analyseren van agressie IncIdenten Agressie 1 colofon deze Handreiking Analyseren van agressie incidenten is opgesteld in opdracht van de stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL. gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL. gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL gemeente Rotterdam 2 Geweldsprotocol gemeente Rotterdam Inhoudsopgave INLEIDING EN LEESWIJZER 5 1. HANDELEN NA HET INCIDENT 7 1.1 HANDELEN IN DE EERSTE 48 UUR 7 1.2 HANDELEN

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Format Agressie en Geweld, Arbocatalogus UMC s. Februari 2010

Format Agressie en Geweld, Arbocatalogus UMC s. Februari 2010 Format Agressie en Geweld, Arbocatalogus UMC s NFU 10.1672 1 2 Format Agressie en Geweld, Arbocatalogus UMC s 1. Het risico...4 2. Doelgroepen...4 3. Wettelijk kader...4 4. Ambitieniveau UMC s...6 5. Maatregelen

Nadere informatie

Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v.

Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v. Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v. de EVC-procedure Versie: 2009 Niveau : A, B en C Datum: juli 2012 Pagina

Nadere informatie

Fobocommissie Gemiva-SVG Groep

Fobocommissie Gemiva-SVG Groep Fobocommissie Gemiva-SVG Groep Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Inleiding.... Hoofdstuk 1 Jaarcijfers en activiteiten 1.1. Jaaroverzichten 2013... 1.2. Aantal geregistreerde cliënten.. 1.3. Calamiteiten

Nadere informatie

Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages

Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages 1. Inleiding Uit de visitaties is gebleken dat de uitwerking van de communicatieve beroepsvaardigheden

Nadere informatie

cursus Zo zijn onze manieren

cursus Zo zijn onze manieren cursus ZO ZIJN ONZE MANIEREN Agressie en ongewenst gedrag: bepaal gezamenlijk de grens Agressie: wat kan wel en wat niet? Waar ligt de grens? Zoveel mensen, zoveel meningen? Medewerkers in zorginstellingen

Nadere informatie

Handreiking. Signaleren en melden van (on)veiligheid door cliënten en naasten. Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

Handreiking. Signaleren en melden van (on)veiligheid door cliënten en naasten. Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) Handreiking Signaleren en melden van (on)veiligheid door cliënten en naasten Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) Handreiking signaleren en melden van (on)veiligheid door cliënten en naasten 1 Colofon De

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Den Haag, januari 2010. Pestprotocol Scholengroep Den Haag Zuid-West

WOORD VOORAF. Den Haag, januari 2010. Pestprotocol Scholengroep Den Haag Zuid-West PESTPROTOCOL WOORD VOORAF Dit is het pestprotocol van de Scholengroep Den Haag Zuid West. In het protocol staan richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, maar ook voorwaarden en activiteiten die pesten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle Woord vooraf Voor u ligt het format fysieke en sociale veiligheid. Elke school van Stichting Allure kan dit veiligheidsplan

Nadere informatie

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN Richtlijn voor psychologen INLEIDING Inleiding De richtlijn Werk en psychische klachten betreft het betrekken van werk en het werksysteem in de behandeling en begeleiding van

Nadere informatie

Zie formulier ongevallenregistratie

Zie formulier ongevallenregistratie Protocol Veiligheid Inhoud: 1. Protocol Veiligheid... 3 1.1 Risico-inventarisatie... 3 1.2 Ongevallen registratie... 3 1.3 Actieplan... 4 1.4 Huisregels... 4 1.5 Ontruimingsplan... 4 2 1. Protocol Veiligheid

Nadere informatie