Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013"

Transcriptie

1 notulen infoavond ouders t Heem Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 Eerste sessie uur uur Tweede sessie uur uur Aanwezig namens bestuur : Niek, Han, Esther, Ernest, Bob Aanwezig namens MR : Pieter, Janneke, Sandra, Ernie, Ilse, Karin Aanwezig namens team : Korrie, Henriette, Brenda, Marjon, Nicole, Floor, Ellen, Yvonne, Anneke Aantal ouders 1e sessie 45 Aantal ouders 2e sessie 39 Notulist: Esther en Ilse Niek opent de avond Niek stelt het bestuur voor. Bob Vervoort en Ernest ter Keurs worden voorgesteld. Zij ondersteunen het bestuur op gebied van PR & Communicatie en financieel. Namens MR zitten Pieter en Ilse aan tafel. Bestuur heeft wekelijks contact gehad met externe instanties en MR. We willen nu graag het toekomstscenario met u delen. Lopende zaken Reorganisatieplan is afgestemd met de MR Sociaal plan is afgestemd met de MR Decentraal Georganiseerd Overleg met de vakbonden Bodemprocedure inzake overgang van onderneming Bezwaarschrift zitting Participatiefonds (ontslagen uit afgelopen jaren zijn niet allemaal goedgekeurd voor financiele dekking uit dit fonds. M.b.t. de oud directeur; nu na 4 jaar heeft participatiefonds besloten dit vanwege onvoldoende gegevens bij de instroomtoets voor dit fonds, de kosten bij ons in rekening te brengen. Na pogingen deze gegevens zo lang na dato alsnog te verzamelen, heeft het bestuur besloten het beroep te laten vervallen. Het was niet meer mogelijk, daarbij werden de kosten ondertussen door de afspraak met OC&W gedekt.) Jaarverslag 2012, jaarlijkse bestuursouderavond Er is periodieke rapportage richting onderwijsinspectie. We staan onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie. De reorganisatieplannen zijn akkoord bevonden door bestuur en MR. Dinsdag a.s. zitten we hiervoor opnieuw met de bonden en volgt er in principe een onderhandelingsakkoord. Risico s Uitslag bodemprocedure betreffende overgang van onderneming in het nadeel van SNBOT Wij als organisatie gaan ervan uit dat er geen sprake is van overgang van onderneming. Mocht de uitspraak anders zijn dan zijn de gevolgen niet te overzien. Hoe reëel is dit? Niek geeft aan dat altijd de kans bestaat dat een rechter dit heel anders ziet. t Is een unieke situatie in onderwijsland. Den Haag heeft ons een lening verstrekt op basis van een bodemprocedure. Die gaan we dan ook starten. Als we niet in ons gelijk worden gesteld dan hebben we een nieuwe situatie. Den Haag volgt deze procedure op de voet. Ernie: Hoe lang gaat dit duren? Dit gaat zeker een jaar duren. Tussentijds handelen we op basis van geen overgang van onderneming. Kun je alles niet terug draaien? Nee, dit is niet mogelijk. Hoe heb je een keuze kunnen maken wanneer je de risico s niet hebt bekeken? We hebben kinderen destijds op reguliere wijze ingeschreven en op basis van de ontwikkelingen in onderwijsland hebben we een logische keuze gemaakt. Als er toen niet zoveel oud-hsv leerlingen nu bij t Heem waren ingeschreven, dan was Montessori ook in de problemen gekomen. Dit zeg ik omdat ik het gevoel heb dat de Montessori-kant dit de locatie aan de korenbloemstraat kwalijk neemt. Financiële tegenvallers De afwikkeling met de afvloeiïng gebeurt toch deze keer toch wel heel zorgvuldig? Hier doen we alles aan, we hebben over deze unieke situatie ook bij het Participatiefonds expliciet gesproken.

2 notulen infoavond ouders t Heem donderdag 11 april 2013 Toekomst voor t Heem Doelen verbeter en organisatieplan: Financiële haalbaarheid (en verder) Didactische haalbaarheid, onderwijskwaliteit Toekomstbestendigheid Organisatorisch Sociaal Huidige situatie (op basis van sheet) - 5 reguliere groepen & 11 Montessori groepen (3 OB, 4 MB en 4 BB) Verwachtingen leerlingenaanbod (via sheet) - In de wijk Groot Driene laat de sheet een lichte groei zien. Als leerlingen in de stad groeien of gelijk blijven. Als wij krimpen is er wel potentie in deze wijk en omliggende wijken. Is er dan een school in Groot Driene gestegen met leerlingenaantal? Dit is voor zover wij weten niet zo. We hebben geen grote stijgers in deze buurt. Deze leerlingen zijn verspreid. Wij hebben als school ook een buurtfunctie en werken ook met name regionaal. Dit komt ook terug in de cijfers. We hebben veel kinderen van ver. Verkende scenario s: 1 Grotere groepen op twee locaties 2 a Grotere groepen op één locatie 3 Enkel Montessori op één locatie Er is een calculatiehulpmiddel (een financiele cockpit ) gemaakt en alle scenario s zijn hierdoor doorgerekend op basis van een geschat aantal leerlingen. Dit rekenmodel is met een financiële commissie, bestaande uit 9 ouders, ontwikkeld. Geen van deze 3 scenario s biedt mogelijkheden m.b.t. de toekomst. Financieel biedt dit onvoldoende uitkomst. Uiteindelijk is een variatie op scenario 2a ontstaan. Dit is een scenario met een brede onderbouw (gecombineerde leerjaren 1 en 2 Montessori en Regulier) en alleen via dit scenario hebben we bestaansrecht. Het bestuur heeft na ruggespraak met team, directie en MR uiteindelijk gekozen voor dit scenario 2b. Vraag : Het totaal komt onder de 300 leerlingen. Dit is wat anders dan de 380 leerlingen. We zijn uit gegaan van een geschat aantal leerlingen, waarbij wij voor dit jaar minder instroom en wellicht enige uitstroom meerekenen. t Heem Brede Onderbouw In het nieuwe scenario is er een Reguliere leerlijn met combinatiegroepen 3/4, 5/6 en 7/8. Ook is er een Montessori leerlijn met middenbouw (MB) en bovenbouw (BB) groepen. Daarnaast is er een Gezamenlijke Brede Onderbouw, waarin leerlingen uit de Reguliere lijn en Montessori-lijn hun eerste twee jaren doorbrengen. Het betreft een combinatiestroom, welke in ieder geval voldoet aan de eisen van de Montessori vereniging en kinderen zo goed mogelijk voorbereid voor vervolg in de Montesori middenbouw of groep 3 Regulier. Dit is een uniek concept voor Oost Nederland, waarmee het Heem ook een duidelijke meerwaarde kan bieden aan ouders die twijfelen tussen Regulier of Montessori en zo even kunnen aanzien hoe hun kind zich ontwikkelt. Daarbij is het ook een goede manier om broertjes en zusjes binnen de school verschillende, dus voor ieder kind passende, onderwijsstromen te bieden. In o.a. Amsterdam is een school waar dit op soortgelijke wijze erg goed draait. Krijgen kinderen in groep 1 en 2 Regulier dan les van een Montessori docent? Ja, dat zal zo zijn vanwege de Montessori licentie. Een Montessori docent heeft, naast de opleiding tot onderwijzer basisschool, ook een Montessori bevoegdheid gehaald. Wat als een kind Montessori niet aan kan? Na de onderbouw kun je als ouder, in overleg met de leerkrachten, een keuze maken die het best aansluit bij je kind. Vroeger hadden we de kleutergroepen, dat idee komt met dit scenario eigenlijk weer een beetje terug. In groep 3 of later is de switch makkelijker te maken wanneer we onder één dak zitten. Sheet geeft aantal groepen aan met geschat aantal leerlingen in de diverse bouwen. In dit scenario is er binnen de Montessori leerlijn een vermindering van het aantal BB en MB-groepen; de klassen worden groter met zo n 3 tot 5 leerlingen, het verschilt wat per groep. Is er een maximum per klas? Dit is in de rekenmodule opgenomen. Er is gerekend met een maximum van 30 kinderen anders komt er in het rekenmodel een groep bij, met bijbehorende financiële gevolgen. Wat is het grote verschil tussen regulier en Montessori? Montessori is gebaseerd op eigen initiatief, regulier is meer klassikaal gericht. Toch zien we de laatste tijd dat beide manieren steeds dichter bijelkaar komen: Montessori op t Heem is een moderne Montessori variant met hedendaagse inzichten en klassikaal onderwijs is tegenwoordig ook niet meer enkel klassikaal en gaat ook uit van de mogelijkheden van het kind. Het beste uit jezelf is waar we voor staan. Hoeveel leerlingen ga je vanuit voor komend jaar per klas? BB 23 voor komend schooljaar (2013/2014), 27 voor het jaar daarop volgend.

3 notulen infoavond ouders t Heem donderdag 11 april 2013 Noodzakelijke formatiereductie: Er moeten mensen ontslagen worden. Dit is een pijnlijk traject. Reductie vindt in eerste instantie plaats door de teruggang van 16 naar 12 groepen; hiermee staan 4 FTE minder voor de klas. In aanvulling daarop reduceren we 0,6 FTE aan de kant van de Interne Begeleiding (IB) / Remedial Teaching (RT) / vakleerkrachten. Hiermee reduceren we verhoudingsgewijs wat minder op deze activiteiten omdat daarmee de meerwaarde en kwaliteit van het onderwijs op onze school gewaarborgd blijft. Startpunt voor de reorganisatie is het afvloeien op basis van tijdelijke aanstellingen en tijdelijke uitbreidingen zoals dat ook door de CAO in het Primair Onderwijs wordt gevraagd. Daarmee zullen we de extra tijdelijke uren van vaste medewerkers en de aanstelling van leerkrachten die in augustus bij ons zijn begonnen, grotendeels niet kunnen verlengen. Hoofdlijnen Sociaal Plan: - Mobiliteit vaste medewerkers bevorderen d.m.v. bijvoorbeeld een vertrekpremie - Vrijwillige (tijdelijke) urenreductie bevorderen - Arbeidsmarktpositie vertrekkende medewerkers bevorderen, bijv. door outplacementtrajecten Hoeveel tijdelijke aanstellingen zijn er? ca. 6 FTE. Daarbinnen moeten er 4,6 FTE afvloeien Hoe werkt dit door in de groepen? Eén of twee medewerkers vanuit de Montessori stroom komen (deels) ook voor Reguliere groepen te staan. Mag een Reguliere leerkracht wel voor Montessori groep? Ja, maar bij uitzondering. Montessori is een extra specialisatie, bovenop de normale bevoegdheid. Is er al bekend wanneer de bodemprocedure wordt gestart? De voorbereidingen zijn bezig dus binnenkort, de procedure duurt gemiddeld een jaar. Tot die tijd handelen we naar het feit dat o.i. er geen sprake is van onderneming. Als blijkt dat we niet in ons gelijk worden gesteld hebben we volgens Den Haag een nieuwe situatie. We hebben dan mensen op de payroll staan die we financieel gezien niet kunnen dragen. Wat als er over een jaar blijkt dat er wel sprake is van Overgang van Onderneming? Dan hebben we de verkeerde mensen laten afvloeien. Maar wanneer we nu anders handelen en we krijgen over een jaar ons gelijk, dan hebben we ook de verkeerde mensen laten afvloeien. Uniek alternatief De brede onderbouw en de beide onderwijsstromen bieden een uniek concept naast het elders aangeboden onderwijs (sheet). We gaan naar één locatie waarbij synergie & Integratie verbeterd worden. Die locatie is voor komend schooljaar 2013/2014 aan de Gerststraat, voor zowel Montessori als regulier. De Brede Onderbouw krijgt onderwijs van een Montessori docent. Is deze ook in staat om te kijken wat daadwerkelijk het beste is voor het kind (ook wanneer dat geen Montessori zou zijn). Ja, want dat wordt nu ook indien nodig met de ouders besproken. Maar sowieso is het altijd in overleg met de ouders en de keuze is dan ook aan hen. Tip uit de zaal: vraag ook een docent Regulier (groep 3) om de kinderen te observeren en advies te geven. Is de keuze van een locatie niet bepalend voor een schoolkeuze? Voor een aantal mensen zal dat zo zijn; daarom blijven we ook in Driene. Maar als bijzonder neutrale school hebben we ook veel kinderen van de andere kant van de stad; dan maakt de locatie niet zoveel meer uit. Daarom zijn we ook in gesprek met de gemeente over toekomstige locaties. Alles is zo vaag? Ik heb hier last van. Het concept wat voorligt past komende jaren in de locatie Gerststraat. We hopen op groei en bekijken in dat licht wel de mogelijkheden voor een andere locatie. Volgend schooljaar 2013 / 2014 zitten we zeker met beide stromingen aan de Gerststraat. Met de Gemeente bekijken we, op basis van de ontwikkelingen van de school, alvast naar de mogelijkheden voor 2014 / Brede onderbouw = gezamenlijke basis Zekerheid bij twijfel; welk type onderwijs past bij mijn kind Zij in en uitstroom: in huis overstappen op regulier/montessori Broertjes en zusjes op t Heem in hun eigen onderwijsstroom Regulier onderwijs met Xtra Basis Extra aantrekkingskracht Montessori Interne Begeleiding (IB), Remedial Teachers (RT)

4 notulen infoavond ouders t Heem donderdag 11 april 2013 PR & Communicatie Bob Vervoort is toegevoegd aan het bestuur; er ligt een communicatieplan en hem is gevraagd dit verder uit te werken en in gang te zetten. Het moet voor ouders duidelijk zijn dat onze school uniek is. Ook voor de buitenwereld moet duidelijk zijn waar wij voor staan en wat we te bieden hebben. PR is vaak mond-tot-mond reclame. Er is veel negativiteit rondom t Heem met name terugkijkend op het vorig schooljaar. Bijval van een ouder dat de communicatie tot heden vaak niet correct is. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Hoewel de beslommeringen van nu de nodige aandacht hebben gevraagd, heeft het bestuur afgelopen maanden juist veel aandacht gestoken in de goede communicatie. Wij vinden heldere en transparante communicatie namelijk cruciaal voor het slagen van het toekomstplan. Onze directeur is communicatief niet zo handig. Daar kun je allerlei PR middelen tegen aan gooien maar je moet wel de kern aanpakken. Goede communicatie vanuit bestuur, team en directie heeft onze aandacht. Tip: stuur een enquêteformulier naar ouders die voor een intakegesprek komen. Dit om zo te peilen hoe de kennismaking met de school en haar directeur is geweest. Han: Het bestuur wordt goed gedragen, maar er wordt om het punt heen gepraat? We zijn bezig geweest om gaten te vullen. Onze visie is nu duidelijk en we moeten ook deze signalen oppakken. Opmerking: ik heb ernstig zorgen om de zwakste schakel binnen deze school. Ik vind het spijtig maar ik moet het wel benoemen. Chapeau bestuur en leerkrachten. Hoeveel; teamleden van regulier gaan mee in het nieuwe concept? 2 of 3 personen Is het vanaf nu een feit dat er voor een Reguliere klas een Montessori docent komt te staan? Er komt een goede docent voor de klas. Alle docenten zijn bevoegd om onderwijs te geven; in dat opzicht zit er dus geen verschil in. Montessori is een extra bevoegdheid. In de formatie zal worden vastgesteld welke docent voor een groep komt te staan. Wanneer krijgen we te horen hoe het plaatje eruit komt te zien. Na de meivakantie volgt de formatie. Daarna komt de groepsindeling. Dinsdag a.s. zitten we met de bonden weer bij elkaar. Vacatures Er zijn dringende vacatures voor: Dagelijks bestuur: Personeel en Organisatie aangevuld met externe/professionele ondersteuning Secretariële ondersteuning Facilitaire zaken Onderwijszaken Algemeen bestuur 2 intern toezichthouders MR-leden Het huidige bestuur heeft zeer veel geleerd de afgelopen maanden en met man en macht de voorliggende problemen aangepakt en de toekomstige richting uitgezet. Dit heeft al veel energie en tijd gevraagd en ook de komende periode zal de nodige energie in lastige zaken gaan zitten. Daar dragen wij zorg voor. Maar tegelijkertijd is het nodig dat de toekomst voor het Heem goed en met nieuwe energie wordt opgepakt. Daarom zijn we blij met Bob en Ernest en hopelijk spoedig nieuwe gezichten om dat mogelijk te maken! Klopt het dat er een wens is voor een 7-koppig bestuur is? Ja, het is een grote groep, maar er is veel te doen. Komt er nog een wenperiode voor de kinderen (en ouders!) van de stroming Regulier aan de Montessori-kant, om te wennen aan het gebouw en de sfeer? Dit gaan we meenemen; goede opmerking. Komen er gezamenlijke activiteiten beide stromingen? Ja, het is inderdaad de bedoeling wanneer beide stromingen (buitenschoolse)activiteiten hebben deze ook, waar mogelijk, gezamenlijk op te pakken. Bijvoorbeeld, de Koningsspelen gebeurt ook gezamenlijk!

5 notulen infoavond ouders t Heem donderdag 11 april 2013 Schoolzwemmen: Dit moeten we nog bekijken. Het bestuur ziet dit als meerwaarde van de school en zal dit meenemen in de toekomstplannen. Klopt het dat SNBOT faillissement heeft aangevraagd en dat dat is geweigerd? Nee, dat klopt zeker niet. Hoewel we vorig jaar even kort langs de rand zijn gegaan is er nooit een faillissement aangevraagd. Zijn we dan het volgende jaar safe? Het scenario op basis waarvan we nu werken biedt ons zeker een goede toekomst. Wel blijft het zo dat er, zoals eerder besproken, een aantal afbreukrisico s bestaan. We staan onder Verscherpt toezicht. Weet de inspectie dit verhaal? De onderwijsinspectie is bijgepraat en geïnformeerd over dit plan. Ze waren in positieve zin verrast over de pro-actieve aanpak door het bestuur en de ondersteunende commissies, men was zodoende ook verbaasd dat wij al in Den Haag waren geweest. Gaat de reductie in per augustus 2013? Ja, met ingang van komend schooljaar. Pim blijft directeur? Ja, zoals het nu lijkt wel. Komen er notulen? Ja, Sheets en notulen worden verspreid Wat gebeurt er met de ouderbijdrage? Deze wordt aangepast. We gaan hierbij (en in het toekomstscenario) niet uit van een grote verhoging, wel wordt de staffel aangepast. De financiële commissie zal hier mee bezig gaan. Ik als Montessori moeder wil graag weten of er docenten van Montessori moeten vertrekken In principe niet, het betreft vaste aanstellingen. Mocht er wel mensen vertrekken, dan is dit omdat ze zelf nieuwe kansen zien en hiervoor waar mogelijk extra gemotiveerd zijn door het Sociaal Plan. Kan er duidelijkheid komen over formatie? Er lopen leerkrachten huilend door de gangen. Voor het eind van de maand komt de formatie, dan is er op dat vlak in ieder geval zekerheid. Wat wordt er gecommuniceerd naar nieuwe ouders? Bestuur pakt dit op. Hier ligt ook voor de korte termijn een aktie op het gebied van PR en Communicatie (Bob) Opmerking: Wij zijn nieuwe ouders en hebben 4 weken geleden bewust gekozen voor Montessori. Als we dit hadden geweten hadden we de keuze niet zo genomen. Er is ons niet zo uitgebreid verteld over de gehele situatie. Han: Binnen Montessori gaan we van 4 -> 3 groepen in de BB en MB. Welke groep wordt opgedeeld en wanneer wordt dit gecommuniceerd? Duidelijkheid komt pas na het formatieplaatje, dan wordt ook de leerlingindeling gemaakt. Hoe zien jullie de praktische invulling m.b.t. één locatie? We gaan 12 groepen voeren op één locatie. 11 lokalen zijn nu in gebruik en de teamkamer is klaar om als 12 e lokaal in gebruik te worden genomen. Er wordt voor de toekomst, zoals aangegeven wel nagedacht over een locatie met meer ruimte. Kan ik er vanuit gaan dat er een MB en BB groep opgeheven wordt? Ja, dat gaat gebeuren. Ik heb rondgekeken op diverse scholen en het overblijven is goed geregeld en de bijdrage is erg laag op t Heem. Bestuur neemt dit mee en wordt in de nieuwe ouderbijdrage duidelijker uitgewerkt. Dat is ook iets waar we ons beter op kunnen en zullen profileren. Hoe ga je de ouderparticipatie verhogen? Je gaat snijden en hulp is straks nog belangrijker. Op basis van vertrouwen en inzet van de school hopen we dat we kunnen blijven rekenen op ouderparticipatie. Op basis van de gekozen koers kunnen we hier nu ook op inzetten. Opmerking: Er volgt een compliment van Ithel!!! Mochten er nog vragen zijn dan kunt u die stellen aan bestuur en MR. RECTIFICATIE N.A.V. DE EERSTE SESSIE: de teamformatie is na de mei vakantie bekend. HET PLAATJE VAN WAAR WELK KIND KOMT KOMT NIET NA DE MEIVAKANTIE. DIT IS NIET HAALBAAR EN NET ALS ANDERE JAREN KOMT DIT STUKJE PAS AAN HET EIND VAN HET JAAR. DIT I.T.T. WAT NIEK AANGEGEVEN HEEFT Niek sluit de eerste sessie op uur. Niek sluit de tweede sessie op uur

6 snbo t

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

Notulen MR 2015 donderdag 30-04-2015

Notulen MR 2015 donderdag 30-04-2015 Notulen MR 2015 donderdag 30-04-2015 Tijd: 19:30 / 20.00 Notulist : Miranda van Haaren Aanwezig: - Visscher - Marc Gouwerok - Pascal Smits - Brenda Potiek - Esther ten Broek - Manon Hille Afwezigen: -

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1. Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen van OBS De Mildenburg en JPS De Driehoek,

NIEUWSBRIEF 1. Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen van OBS De Mildenburg en JPS De Driehoek, Oostvoorne, 5 april 2017 Onderwerp: Toekomst JPS De Driehoek/OBS Mildenburg NIEUWSBRIEF 1 Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen van OBS De Mildenburg en JPS De Driehoek, Gisterenavond heeft er

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

- MR-actueel nr. 3, maart 2014 - MR magazine nr. 2 maart 2014 - MR magazine nr. 3 mei 2014 - Info MR nr.1 maart 2014

- MR-actueel nr. 3, maart 2014 - MR magazine nr. 2 maart 2014 - MR magazine nr. 3 mei 2014 - Info MR nr.1 maart 2014 Plaats: ombs ZieZo Tijd: 19.30 21.30 uur, Datum: woensdag 21-5-2014 Uitgenodigd: leden MR, directeur Afmelding: Jan Provily Notulist: Anja 1. Vaststellen agenda 2. Post / mededelingen 5 minuten 3. Notulen

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Muiden - Muiderberg

Openbaar Onderwijs Muiden - Muiderberg Aan: Leden van de MR Ouderraden Vinkenbaan en PC Hooft Directie, Remko van der Heijden Medezeggenschapsraad Notulen MR-vergadering Datum: woensdag 20 september 2017 Tijd: 19.30 22.00 start met eigen vergadering

Nadere informatie

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden.

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. Na de wetswijziging in 2006 hebben de scholen meer vrijheid gekregen de schooltijden zelf in te richten. Vanaf

Nadere informatie

2. Notulen MR vergadering februari Schoolreis 3 t/m 6 is op dinsdag 10 juni. Verder worden de notulen goedgekeurd en op de website geplaatst.

2. Notulen MR vergadering februari Schoolreis 3 t/m 6 is op dinsdag 10 juni. Verder worden de notulen goedgekeurd en op de website geplaatst. Notulen MR-vergadering maandag 14 april 2014 Aanwezig : Conny (voorzitter) Cor Henriette Marijn Roos (vervangend secretaris/notulist) Afwezig: Astrid Rianne (secretaris) 1. 19.00 uur Voorzitter opent de

Nadere informatie

wat doel verantwoordelijk duur Opening -Welkom -Inventariseren rondvraag

wat doel verantwoordelijk duur Opening -Welkom -Inventariseren rondvraag Notulen 8 e MR-vergadering, 22 mei 2017 Aanvang: 19.30 Eindtijd: 21.30 Voorzitter: Notulen: Rachelle Tijdbewaker: Martin Onderwerpbeperker: Marieke Afwezig: Anne & Astrid (i.v.m. sollicitatiegesprekken

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN

MR de Tafelronde NOTULEN MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 JUNI 2013 PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Henk Hans, Henk,, Martijn, Agnes, Jeroen, Koen Agenda: Welkom MR gedeelte: Mededelingen Ingekomen post Vaststellen

Nadere informatie

Rapportage van de enquête Tijd voor andere schooltijden? Februari 2016 Locatie Wilhelmina

Rapportage van de enquête Tijd voor andere schooltijden? Februari 2016 Locatie Wilhelmina Rapportage van de enquête Tijd voor andere schooltijden? Februari 2016 Locatie Wilhelmina Rapportage februari 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Blz. 2. Methode van onderzoek 4 2.1 Doelstelling van het

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 18 Dinsdag 16-06-2015. nieuwsbrief

Schooljaar 2014-2015 Nummer 18 Dinsdag 16-06-2015. nieuwsbrief Activiteitenkalender Di. 23-06: Schoolreisje middenbouw Vr. 26-06: Verslagen mee naar huis Ma. 29-06 t/m 03-07: Week van de oudergesprekken Woe 01-07: Wisselochtend Vr. 03-07: Bouwverlatersactiviteit Di.

Nadere informatie

Christelijke Basisschool De Schakel

Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail: info@schakellelystad.nl

Nadere informatie

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit KBS Kameleon Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort 033 4550488 kameleon@kpoa.nl www.kbskameleon.nl Inleiding Het bestuur van de stichting voor Katholiek Primair

Nadere informatie

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen.

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen. Nieuwsbrief april 2015: Nieuws vanuit: De directie Terwijl u deze maandbrief leest zijn de kinderen net een lang weekend vrij geweest. De reden van deze vrije dagen zijn toch altijd bijzonder. Een Goede

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

Verslag MR vergadering 8e Montessorischool, Borneokade 103, 1019 KZ, Amsterdam d.d , uur

Verslag MR vergadering 8e Montessorischool, Borneokade 103, 1019 KZ, Amsterdam d.d , uur Verslag MR vergadering 8e Montessorischool, Borneokade 103, 1019 KZ, Amsterdam d.d. 23-11-2016, 19.30-21.30 uur Aanwezig:, Marion, Ellen M, Astrid, Theo, Hendrik, Marian, Anke Afwezig: Ellen B., Imara

Nadere informatie

VERSLAG MR-VERGADERING DE ARK & DE ARK VAN NOACH

VERSLAG MR-VERGADERING DE ARK & DE ARK VAN NOACH Aan: Leden van de Medezeggenschapsraad VERSLAG MR-VERGADERING DE ARK & DE ARK VAN NOACH Datum: 20 april 2015 Locatie: De Ark van Noach Aanwezig: Paul Swart(voorzitter), Ingrid Meijers(notulen), Benthe

Nadere informatie

Verslag Oudervereniging van o.b.s. De Oversteek

Verslag Oudervereniging van o.b.s. De Oversteek Verslag Oudervereniging van o.b.s. De Oversteek Nr. 5 van schooljaar 2016-2017 Datum : maandag 19 juni 2017 Tijd : 20:30 22:00 uur Locatie : lerarenkamer DE KLIF Volgende vergadering: 25 september 2017

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering dinsdag 20 januari 2015 OBS De Kaardebol. Aanwezig: André, Tim, Anja, Corrie, Ilse en Janneke. Afwezig: Marga, Yvonne, Haiko

Notulen MR-vergadering dinsdag 20 januari 2015 OBS De Kaardebol. Aanwezig: André, Tim, Anja, Corrie, Ilse en Janneke. Afwezig: Marga, Yvonne, Haiko Notulen MR-vergadering dinsdag 20 januari 2015 OBS De Kaardebol Aanwezig: André, Tim, Anja, Corrie, Ilse en Janneke Afwezig: Marga, Yvonne, Haiko Notulist: Janneke 1. Opening/ vaststellen agenda Tim opent

Nadere informatie

Waarom verhuizing 1 januari?

Waarom verhuizing 1 januari? Verslag informatieavond 24 juni 2015 Basisschool De Schelven. Tips- aandachtspunten, voordelen, knelpunten, vragen en antwoorden over fusie Schelven met de Weijerhof Tijdens en na de informatieavond over

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad ombs ZieZo

Medezeggenschapsraad ombs ZieZo Plaats: ombs ZieZo Tijd: 19.30 21.30 uur Datum: dinsdag 30-05-2017 Uitgenodigd: leden MR, directeur Afmelding: Jan en Brigit notulen Notulist:José 1. Vaststellen agenda Cas opent de vergadering en stelt

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016

OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016 OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016 WELKOM EINDDOEL VAN DEZE AVOND - Weet ik wat andere schooltijden zijn en een continurooster is; - Weet ik wat de voordelen en nadelen zijn; - Weet ik welke verschillende

Nadere informatie

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarverslag MedezeggenschapsRaad Montessori Onderwijs Purmerend 2014-2015 1. Samenstelling MR Oudergeleding Linda Kint- voorzitter Marleen Hooijer Monique van Wijk-Boer Yasmin Schuster (geen stemrecht)

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 So Mikado Stiemensweg 175 Meivakantie; Na een lang blok van 10 weken met enerverende activiteiten kan ik u vertellen dat we als team echt toe zijn aan de meivakantie! Afgelopen

Nadere informatie

Onderwerp Samenvatting Wie Gereed MR Reglement, Huishoudelijk We lopen deze nog één keer door voordat we ze definitief

Onderwerp Samenvatting Wie Gereed MR Reglement, Huishoudelijk We lopen deze nog één keer door voordat we ze definitief Verslag vergadering Medezeggenschapsraad t Sterrenpad Datum: 13 januari 2016, 19:30 22:00 Locatie: School Aanwezig: Bert (voorzitter), Linda (notulist), Isabelle, Helga, Jeffrey, Tamara Afwezig: Sabiena,

Nadere informatie

Paradijsplein NJ Amsterdam T E

Paradijsplein NJ Amsterdam T E Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 13e nieuwsbrief, vrijdag 6 maart 2015 Beste ouders, De voorjaarsvakantie is achter de rug en we zijn weer fris gestart.

Nadere informatie

NOTULEN MR VERGADERING

NOTULEN MR VERGADERING NOTULEN MR VERGADERING Datum 27-01-2015 Aanvang 19.30 Nummer 3 Voorzitter Saskia Notulist Lia Einde 21.40 Aanwezig Saskia, Miranda,Monique, Sandra, Frans, Lia Afwezig Judith Rixt (zwangerschapsverlof)

Nadere informatie

MR MedezeggenschapsRaad Willibrordus - Ruurlo

MR MedezeggenschapsRaad Willibrordus - Ruurlo MR MedezeggenschapsRaad Willibrordus - Ruurlo December 2016 Nieuwsbrief van de MR INHOUD Nieuwe samenstelling 2 Nieuwe leden stellen zich voor Wat doet de MR Taken en bezigheden 3 Het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

2. Waarom is de overblijf zoals die nu georganiseerd wordt niet langer mogelijk?

2. Waarom is de overblijf zoals die nu georganiseerd wordt niet langer mogelijk? Veel gestelde vragen Andere schooltijden? Onderstaande lijst van vragen en antwoorden is opgesteld door leden van de werkgroep Andere schooltijden? en is bedoeld om antwoord te geven op de vragen die op

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorwoord. Geslaagde Tour met de Raad van Toezicht. Positieve resultaten teldatum. Interne nieuwsbrief november 2017

Nieuwsbrief. Voorwoord. Geslaagde Tour met de Raad van Toezicht. Positieve resultaten teldatum. Interne nieuwsbrief november 2017 Interne nieuwsbrief november 2017 Voorwoord We zijn volop bezig met de toekomst van het onderwijs, waarbij de maatschappelijke veranderingen centraal staan. Sommige onderwijsontwikkelingen gaan vanuit

Nadere informatie

Gasten; Chris [ namens het bevoegd gezag ] Afwezig: Gerda, Natascha met kennisgeving, Jannie [ zie toelichting ]

Gasten; Chris [ namens het bevoegd gezag ] Afwezig: Gerda, Natascha met kennisgeving, Jannie [ zie toelichting ] MR Blinkertschool Soort vergadering MR. Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: 13-03-2014 Tijd: 19.30 21.30u Notulist: Anneke Aanwezig:, Lisanne, Anneke Meerkerkstraat 20 6843 MH Arnhem Telefoon 06-53957807

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Inzameling afval: steeds meer scheiden! Jarig in september. Inloopspreekuur CJG. Een nieuw schooljaar! Vertrouwenspersoon

Inzameling afval: steeds meer scheiden! Jarig in september. Inloopspreekuur CJG. Een nieuw schooljaar! Vertrouwenspersoon Nieuwsbrief De Toermalijn september 2015 jaargang 15 Jarig in september Nieuw op school: Lasse Westerhof is op 11 augustus 4 jaar geworden. Rens van Leeuwen, Jennifer Langerak, Berend van Tilburg en Joy

Nadere informatie

Lucinda Klasen, Leonie Thole, Jolanda Wiegers, Chantal, Trudie Wijnhold (PG)

Lucinda Klasen, Leonie Thole, Jolanda Wiegers, Chantal, Trudie Wijnhold (PG) MEDENZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE BASCULE Notulen vergadering dinsdag 9 februari 2016 AANWEZIG. Lucinda Klasen, Leonie Thole, Jolanda Wiegers, Chantal, Trudie Wijnhold (PG) Peter Koops, Michiel Smit, Christian

Nadere informatie

Oudervragenlijst 2013-2014

Oudervragenlijst 2013-2014 Oudervragenlijst 2013-2014 ICBS De Trimaran Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder Uitleg voor het beantwoorden van de vragenlijst 2013-2014 Eens in de vier jaar houden alle Sarkonscholen onder de ouders

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 1 e nieuwsbrief, vrijdag 23 augustus 2013 Beste ouders, Gelukkig wisten de kinderen allemaal dat het

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Vragen van de MR aan CSV nav voorstel Continurooster

Vragen van de MR aan CSV nav voorstel Continurooster 1. (Snelheid van) het proces: Wat is de aanleiding om het continurooster ineens op de agenda te zetten? Hoeveel scholen van Kalisto hebben een vorm van continurooster en hoeveel hebben variant A en hoeveel

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Lonneke heeft zich al een tijde geleden afgemeld als OV lid, blijkt dat de gegevens over de bestuursleden op de website PCS nog niet zijn aangepast,

Lonneke heeft zich al een tijde geleden afgemeld als OV lid, blijkt dat de gegevens over de bestuursleden op de website PCS nog niet zijn aangepast, Onderwerp: Vergadering oudervereniging PCS Datum: 22 januari 2015 Aanwezig: (voorzitter), Archie (penningmeester), Frauke (secretaris), Susan, Yolanda, Melanie, Patricia, Christian, Nicole (bestuursleden),

Nadere informatie

Thema: Pinksteren. Nieuwsbrief april 2016 nummer 5

Thema: Pinksteren. Nieuwsbrief april 2016 nummer 5 Nieuwsbrief april 2016 nummer 5 Thema: Pinksteren In deze weken ontdekken we dat Petrus verder ging met de dingen die Jezus altijd gedaan had. Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest bij de leerlingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Vergadering M.R. Woensdag 1 juli 2015

Vergadering M.R. Woensdag 1 juli 2015 Vergadering M.R. Woensdag 1 juli 2015 Aanwezig: Adrie de Meijer, Edwin Mathijssen, Geert Steenhof, Hèlen Herijgers, Kirsten van Engelen, Maaike Mayer, Kees Frijters, Marieke Koreman Afwezig: Mandy vd Ree,

Nadere informatie

Besluiten en adviezen MR St. Jan: schooljaar _Besluiten en adviezen schooljaar_ doc 1-10

Besluiten en adviezen MR St. Jan: schooljaar _Besluiten en adviezen schooljaar_ doc 1-10 en en adviezen MR St. Jan: schooljaar 2010-2011 20110831_en en adviezen schooljaar_2010-2011.doc 1-10 13-10-2011 Financieel jaarverslag 2009- Deelnemende 2010, begroting en ouders ouderbijdrage 2010-2011

Nadere informatie

Riemslootnieuws. Jaargang 16 29-10-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090. www.obsderiemsloot.nl.

Riemslootnieuws. Jaargang 16 29-10-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090. www.obsderiemsloot.nl. Riemslootnieuws 632 www.obsderiemsloot.nl. TSO aanmeldingen via planning@dagendou.nl Jaargang 16 29-10-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090 KDV en BSO Dag en Dou email: riemsloot@dagendou.nl

Nadere informatie

Notulen MR vergadering Lindenlommer d.d Opening Met een speciaal welkom aan Eline van Hassel, die heden de MR zal komen versterken.

Notulen MR vergadering Lindenlommer d.d Opening Met een speciaal welkom aan Eline van Hassel, die heden de MR zal komen versterken. Notulen MR vergadering Lindenlommer d.d. 13-04-2011 Aanwezig: Marjon de Gronckel, Hans Venneman, Peter Wapstra, Henriette van Koedijk, Eline van Hassel en Ellen Mey Afwezig Honoreé Rampaart, Notulist:

Nadere informatie

Aanwezig: Carin (Directeur), Arjen (voorzitter), Bert (penningmeester), Miranda (secretaris), Margriet (notulist) verlaat. Nieuw ouderlid:?

Aanwezig: Carin (Directeur), Arjen (voorzitter), Bert (penningmeester), Miranda (secretaris), Margriet (notulist) verlaat. Nieuw ouderlid:? 2 e MR-vergadering van 2016-2017, e-mailadres MR: mrsbodepiramide@gmail.com Datum: 17-01-17, Aanvang: 19.00 Aanwezig: Carin (Directeur), Arjen (voorzitter), Bert (penningmeester), Miranda (secretaris),

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016

JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016 1. Algemeen JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016 1.1 Samenstelling en taakverdeling Ineke Wijkhuijs personeel (voorzitter) Saskia Eggermont personeel (secretaris) (tot augustus 2015, i.v.m.

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 15 juni 2010

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 15 juni 2010 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 15 juni 2010 Aanwezig Rol Ingrid Nauta Y Team Joost Stekelenburg Y Team Edward Kleinjan Y Secretaris Michel v.d. Meulen Y Ouder Anja Brugman Y Ouder Wim Boog Y

Nadere informatie

Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool

Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool 2013-2014 Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool 2013-2014 1 / 6 Inhoud 1 Voorwoord... 3 2 Samenstelling MR... 3 3 Analyse Cito-toets... 3 4 Schoolondersteuningsprofiel...

Nadere informatie

Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660

Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660 Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660 Notulen vergadering MR 9 september 2015 Aanwezig namens de ouders: Idema, Carola Nieborg ( voorzitter), Esther Oudes Aanwezig namens de leerkrachten:

Nadere informatie

Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen

Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen Overzicht veelgestelde vragen 15 april 2014 v6 1 Veelgestelde vragen Vragen over andere tijden algemeen 1. Waarom vind Omnis dit belangrijk? Het is voor kinderen

Nadere informatie

Wat staat er in dit boekje?

Wat staat er in dit boekje? Wat staat er in dit boekje? Informatie voor ouders (scheur t maar uit voor ze!) 7 Even uitleggen 11 Ik & Zo! Dit ben ik! 15 Ik & Zo! Handig om te weten 17 Weekschema co-ouderschap 29 Planning weekenden,

Nadere informatie

Agenda Herfstvakantie Berichtje directeur, Klas 3-4 Klas 5-6 Nieuwe conciërge MR Nieuws 1 Aandachtspunt veiligheid Parkeren

Agenda Herfstvakantie Berichtje directeur, Klas 3-4 Klas 5-6 Nieuwe conciërge MR Nieuws 1 Aandachtspunt veiligheid Parkeren Agenda Za 17 okt t/m Zo 25 okt Herfstvakantie Do 29 okt Ouderavond klas 3-4 Wo 4 nov 13.00 afleveren kinderpostzegels Do 5 nov Ouderavond klas 5-6 Wo 11 nov Sint Maarten + Herberg 17.00 Vr 13 nov Kinderen

Nadere informatie

Datum: Nummer:1

Datum: Nummer:1 Datum: 6-9-2013 Nummer:1 Beste ouders en of verzorgers Welkom in het schooljaar 2013-2014 We hebben een goede start gemaakt! Iedereen is veilig teruggekeerd van de vakantie en met frisse zin begonnen aan

Nadere informatie

Kaardebol scoort vergeleken met de andere vier scholen van OPO-R in Culemborg goed in het rapport van de inspectie.

Kaardebol scoort vergeleken met de andere vier scholen van OPO-R in Culemborg goed in het rapport van de inspectie. Notulen MR-vergadering maandag 20 april 2015 OBS De Kaardebol Aanwezig: Haiko, André, Anja, Corrie, Ilse en Janneke Afwezig: Tim, Yvonne Notulist: Janneke 1. Opening/ vaststellen agenda Haiko opent de

Nadere informatie

Desiree, Agnes, Bernadette, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn Directie: Gert de Wit, Nardy. IB: Lisanne van Dijk

Desiree, Agnes, Bernadette, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn Directie: Gert de Wit, Nardy. IB: Lisanne van Dijk MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 FEBRUARI PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Desiree, Agnes, Bernadette,, Ingrid, Jeroen, Martijn Directie: Gert de Wit, Nardy. IB: Lisanne van Dijk

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering 6 oktober 2015

Notulen MR-vergadering 6 oktober 2015 Notulen MR-vergadering 6 oktober 2015 Aanwezig: Martine Sarneel, Richard van Houwelingen, Danny Kroos, Martin Bloemscheer, Gerda Boeren, Yolande Mol, Carla van Leijsen, Theo Vaes, Hendy Oomen (notulist).

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 13-12-2011. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Frans Hendrickx, Erica

Nadere informatie

Dit jaar aan mij de eer om op het afgelopen schooljaar terug te blikken.

Dit jaar aan mij de eer om op het afgelopen schooljaar terug te blikken. Voorwoord In het kader van de WMS (wet op medezeggenschapsraden) artikel 7 is de MR verplicht om aan het begin van een nieuw schooljaar een jaarverslag te schrijven over het afgelopen schooljaar. Hierin

Nadere informatie

Afwezig met opgaaf van reden: Marion van Buren, Ellen Hatuina, Erik Groeneweg, Annemarie Kovacevic. Nr. Onderwerp Actie

Afwezig met opgaaf van reden: Marion van Buren, Ellen Hatuina, Erik Groeneweg, Annemarie Kovacevic. Nr. Onderwerp Actie notulen Deelraad Barendrecht 18-11-2014 Aanwezig :, Jaap Hoogerwaard (voorzitter), Marja Wansink, Rob Glandorf, Erik Both (personeelsgeleding); Gert-Jan van den Berg (oudergeleding); Jet Gerritse, Barbara

Nadere informatie

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl NIEUWSBRIEF REGULIER nummer, november 2015 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Na iedere nieuwsbrief

Nadere informatie

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 11 september 2015

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 11 september 2015 C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 11 september 2015 Informatie avond (Herhaalde berichtgeving): Op dinsdag

Nadere informatie

Q1 Waarom moeten de schooltijden herzien worden?

Q1 Waarom moeten de schooltijden herzien worden? FAQ andere schooltijden Q1 Waarom moeten de schooltijden herzien worden? A1 Er zijn vier aanleidingen waarom we het proces zijn gestart om te kijken naar andere schooltijden. Hieronder zijn de aanleidingen

Nadere informatie

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én Protocol groepsindeling 1. Inleiding De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarverslag MedezeggenschapsRaad Montessori Onderwijs Purmerend 2015-2016 1. Samenstelling MR Oudergeleding Linda Kint- voorziqer Marleen Hooijer Monique van Wijk-Boer Personeelsgeleding Karin Bionda Karin

Nadere informatie

Draagvlakonderzoek. CBS Anjewier en OBS De Nijewei. Tjalleberd

Draagvlakonderzoek. CBS Anjewier en OBS De Nijewei. Tjalleberd Verslag Draagvlakonderzoek CBS Anjewier en OBS De Nijewei Tjalleberd Bureau Meesterschap Oosterhoutstraat 9a 9401 NA Assen (0592) 30 40 40 Inleiding De openbare basisschool De Nijewei en de christelijke

Nadere informatie

Notulen MR Dorendal 22 april 2015

Notulen MR Dorendal 22 april 2015 Notulen MR Dorendal 22 april 2015 Aanwezig: Marieke Kassenberg (voorzitter), Nicole Mathijssen, Pauline Poland, Eliza Wiggers, Luc Idzinga, Marcel ten Cate, Pauline Tirion (notulen) Afwezig: Bas Bresters,

Nadere informatie

Augustus Beste ouders,

Augustus Beste ouders, Beste ouders, Voor u ligt de allereerste nieuwbrief van dit schooljaar. Middels de nieuwsbrief informeren wij u maandelijks over activiteiten die op school hebben plaatsgevonden en over andere bijzonderheden.

Nadere informatie

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Welke organisatie zijn wij? 12 scholen (13 scholen) Diversiteit: Dalton, Montessori, BAS, TOM,GIP

Nadere informatie

Geeltjes ouderavond. Alternatief? Coördinator / hulpkrachten Coördinator via extern bedrijf. Meer modellen uitdiepen/ meer tijd!

Geeltjes ouderavond. Alternatief? Coördinator / hulpkrachten Coördinator via extern bedrijf. Meer modellen uitdiepen/ meer tijd! Geeltjes ouderavond Hieronder vindt u de antwoorden op de vragen die op 12 februari tijdens de ouderavond zijn opgeschreven. De vet gedrukte tekst is de vraag van de ouders, de cursieve tekst is het antwoord.

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Terugblik palmpasenoptocht. Stichting Opkikker. 1 van 5. Hofbode - 13 mei 2014

Terugblik palmpasenoptocht. Stichting Opkikker. 1 van 5. Hofbode - 13 mei 2014 1 van 5 Hofbode - 13 mei 2014 Terugblik palmpasenoptocht Stichting Opkikker Wij, Ilse en Cas Hoge willen graag iedereen heel erg bedanken voor het inleveren van de mobieltjes voor de Stichting Opkikker.

Nadere informatie

Jaarverslag MR de Bongerd

Jaarverslag MR de Bongerd Jaarverslag MR de Bongerd Schooljaar 2009-2010 Medezeggenschapsraad de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam mr@bongerd.edu.amsterdam.nl Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOGAVE 2 1 INLEIDING. 3 2 VERGADERINGEN

Nadere informatie

Nummer 16: 10 januari 2013

Nummer 16: 10 januari 2013 Nummer 16: 10 januari 2013 JANUARI 2013 Vrijdag 11/1/13 19.30-23.30 uur Nieuwjaarsbal Dinsdag 15/1/13 9.30-11.30 uur 13.00-15.00 uur Basisdag t.b.v. basisscholen uit Maasland, Maassluis, Schiedam Basisdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 juli 2017

Nieuwsbrief 10 juli 2017 Dr. Ariëns Daltonschool, Rutgerinkdijk 3, 7161 EW Neede. Tel.: 0545295550 www.ariensneede.nl / e-mail: directie@ariensneede.nl Nieuwsbrief 10 juli 2017 Agenda Agenda juli Agenda augustus 4 Wisselochtend

Nadere informatie

Notulen. Medezeggenschapsraad. Overleg MR / Directie Datum: 17 oktober 2013 Tijd: 19.30 tot 21.30 uur Locatie: Valkenburg. Opening van het overleg

Notulen. Medezeggenschapsraad. Overleg MR / Directie Datum: 17 oktober 2013 Tijd: 19.30 tot 21.30 uur Locatie: Valkenburg. Opening van het overleg Overleg MR / Directie Datum: 17 oktober 2013 Tijd: 19.30 tot 21.30 uur Locatie: Valkenburg Genotuleerd door : Hanneke de Mooij Leden MR personeelsgelding : Corien van Poelgeest (CvP), Jeannette Roerig

Nadere informatie

Groningen, 29 mei 2015

Groningen, 29 mei 2015 Groningen, 29 mei 2015 Speciale dagen: woensdag 3 juni podiumoptreden 1/2c donderdag 4 juni schoolreis groepen 4, 5 en 6 vrijdag 5 juni podiumoptreden 1/2d maandag 8 t/m donderdag 11 juni avond 4 daagse

Nadere informatie

Thema Nieuwsbrief Denktank nieuw lesrooster

Thema Nieuwsbrief Denktank nieuw lesrooster Thema Nieuwsbrief Denktank nieuw lesrooster Inhoudsopgave > Terugblik denktank pagina 1 > Resultaten enquête november jl. pagina 2 > Acties naar aanleiding van enquête pagina 3 > Opstellen nieuw lesrooster

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ARK & DE ARK VAN NOACH

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ARK & DE ARK VAN NOACH JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ARK & DE ARK VAN NOACH Beste mensen, Bij deze treft u het jaarverslag aan van de Medezeggenschapsraad (MR) van KBS De Ark en KBS De Ark van Noach in IJsselstein. In

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 14-09-2015

Notulen MR vergadering 14-09-2015 Notulen MR vergadering 14-09-2015 MR-leden: Annet Boomkamp, Onno Diekman, Nicolle Nijmeijer, Ellen Platenkamp, Ilse Stege, Maarten Wegdam. Afwezig m.k.: Denice Klein Haarhuis en Dirk Nolte Directie: Harrie

Nadere informatie

MR NOTULEN 29 September 2015

MR NOTULEN 29 September 2015 MR NOTULEN 29 September 2015 Aanwezig : Arthur, Jeanette, Joyce, Madeleine en Monique Notulen : Joyce Gasten : Inger Bonhof en Jelmer de Wilde (voor update continue rooster) Tijdstip : 20.00-22.30 uur

Nadere informatie

DMR Notulen 15 december 2016 Aanwezig: Afwezig: - Benno (directie) - Florence (directie)

DMR Notulen 15 december 2016 Aanwezig: Afwezig: - Benno (directie) - Florence (directie) DMR Notulen 15 december 2016 Aanwezig: Afwezig: - Benno (directie) - Florence (directie) - Sophie - Roel (OP) - Eddy (OP) - Peter (OP) - Marianne (OOP) - Lisa (leerling, vervanging voor Sophie) - Joost

Nadere informatie

Zonne(blad)wijzer Nieuws uit de groepen

Zonne(blad)wijzer Nieuws uit de groepen 08/04 T/M 15/4 2014 WEEKNUMMER 15/16 Kalender 17/4 Paasviering in de klassen 18/4-21/4 Zijn de leerlingen vrij(goede Vrijdag en tweede Paasdag) 25/4 Oranjedag(alle leerlingen zijn na de rommelmarkt vrij)

Nadere informatie

VERNIEUWDE PROCEDURE AANNAME BELEID JENAPLANSCHOOL WITTEVROUWEN APRIL 2014 INLEIDING

VERNIEUWDE PROCEDURE AANNAME BELEID JENAPLANSCHOOL WITTEVROUWEN APRIL 2014 INLEIDING VERNIEUWDE PROCEDURE AANNAME BELEID JENAPLANSCHOOL WITTEVROUWEN APRIL 2014 INLEIDING De Jenaplanschool Wittevrouwen is de enige basisschool in de wijk Wittevrouwen/Zeeheldenbuurt. In de afgelopen 20 jaren

Nadere informatie

[Geef de titel van het document op] Beste ouders/verzorgers, Anita Verweij Schoolleider

[Geef de titel van het document op] Beste ouders/verzorgers, Anita Verweij Schoolleider [Geef de titel van het document op] Nieuwsbrief 1 KBS De Kameleon september 016 1 Beste ouders/verzorgers, Oog voor talent Gisterenavond organiseerden wij een informatieavond voor alle ouders. We begonnen

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Beste ouder(s), Zoals u weet gaan de schooltijden veranderen. Vorig jaar wees een enquête uit dat ongeveer 60 % van de ouders de voorkeur geeft aan een rooster

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad. Jaarverslag / 2013

Medezeggenschapsraad. Jaarverslag / 2013 Medezeggenschapsraad Jaarverslag 20 12 / 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Medezeggenschap Houwingaham... 3 Samenstelling MR... 3 Vergadering MR... 3 Scholing... 3 MR vergaderingen...

Nadere informatie

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK Op 30 juni is tussen CNV Onderwijs, de overige bonden en de PO-Raad een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Daarmee komt een eind aan een langdurig traject van onderhandelen

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland week 2 9 januari 2012 Handleiding Schrijven niveau A Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland Inhoud Eenmalig afdrukken: Handleiding les 1 en 2 Hardopdenk-tekst Voor de leerlingen: Leerlingblad

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden. Enquête (1 november tot 15 november)

Nieuwe schooltijden. Enquête (1 november tot 15 november) Nieuwe schooltijden Enquête (1 november tot 15 november) Elk kind moet volgens de wet in 8 jaar een minimum aantal uren onderwijs krijgen. De school ontvangt van het rijk geld op basis van dat aantal uren.

Nadere informatie

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. Notulen van de GMR-vergadering van 26-02-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der

Nadere informatie