Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013"

Transcriptie

1 notulen infoavond ouders t Heem Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 Eerste sessie uur uur Tweede sessie uur uur Aanwezig namens bestuur : Niek, Han, Esther, Ernest, Bob Aanwezig namens MR : Pieter, Janneke, Sandra, Ernie, Ilse, Karin Aanwezig namens team : Korrie, Henriette, Brenda, Marjon, Nicole, Floor, Ellen, Yvonne, Anneke Aantal ouders 1e sessie 45 Aantal ouders 2e sessie 39 Notulist: Esther en Ilse Niek opent de avond Niek stelt het bestuur voor. Bob Vervoort en Ernest ter Keurs worden voorgesteld. Zij ondersteunen het bestuur op gebied van PR & Communicatie en financieel. Namens MR zitten Pieter en Ilse aan tafel. Bestuur heeft wekelijks contact gehad met externe instanties en MR. We willen nu graag het toekomstscenario met u delen. Lopende zaken Reorganisatieplan is afgestemd met de MR Sociaal plan is afgestemd met de MR Decentraal Georganiseerd Overleg met de vakbonden Bodemprocedure inzake overgang van onderneming Bezwaarschrift zitting Participatiefonds (ontslagen uit afgelopen jaren zijn niet allemaal goedgekeurd voor financiele dekking uit dit fonds. M.b.t. de oud directeur; nu na 4 jaar heeft participatiefonds besloten dit vanwege onvoldoende gegevens bij de instroomtoets voor dit fonds, de kosten bij ons in rekening te brengen. Na pogingen deze gegevens zo lang na dato alsnog te verzamelen, heeft het bestuur besloten het beroep te laten vervallen. Het was niet meer mogelijk, daarbij werden de kosten ondertussen door de afspraak met OC&W gedekt.) Jaarverslag 2012, jaarlijkse bestuursouderavond Er is periodieke rapportage richting onderwijsinspectie. We staan onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie. De reorganisatieplannen zijn akkoord bevonden door bestuur en MR. Dinsdag a.s. zitten we hiervoor opnieuw met de bonden en volgt er in principe een onderhandelingsakkoord. Risico s Uitslag bodemprocedure betreffende overgang van onderneming in het nadeel van SNBOT Wij als organisatie gaan ervan uit dat er geen sprake is van overgang van onderneming. Mocht de uitspraak anders zijn dan zijn de gevolgen niet te overzien. Hoe reëel is dit? Niek geeft aan dat altijd de kans bestaat dat een rechter dit heel anders ziet. t Is een unieke situatie in onderwijsland. Den Haag heeft ons een lening verstrekt op basis van een bodemprocedure. Die gaan we dan ook starten. Als we niet in ons gelijk worden gesteld dan hebben we een nieuwe situatie. Den Haag volgt deze procedure op de voet. Ernie: Hoe lang gaat dit duren? Dit gaat zeker een jaar duren. Tussentijds handelen we op basis van geen overgang van onderneming. Kun je alles niet terug draaien? Nee, dit is niet mogelijk. Hoe heb je een keuze kunnen maken wanneer je de risico s niet hebt bekeken? We hebben kinderen destijds op reguliere wijze ingeschreven en op basis van de ontwikkelingen in onderwijsland hebben we een logische keuze gemaakt. Als er toen niet zoveel oud-hsv leerlingen nu bij t Heem waren ingeschreven, dan was Montessori ook in de problemen gekomen. Dit zeg ik omdat ik het gevoel heb dat de Montessori-kant dit de locatie aan de korenbloemstraat kwalijk neemt. Financiële tegenvallers De afwikkeling met de afvloeiïng gebeurt toch deze keer toch wel heel zorgvuldig? Hier doen we alles aan, we hebben over deze unieke situatie ook bij het Participatiefonds expliciet gesproken.

2 notulen infoavond ouders t Heem donderdag 11 april 2013 Toekomst voor t Heem Doelen verbeter en organisatieplan: Financiële haalbaarheid (en verder) Didactische haalbaarheid, onderwijskwaliteit Toekomstbestendigheid Organisatorisch Sociaal Huidige situatie (op basis van sheet) - 5 reguliere groepen & 11 Montessori groepen (3 OB, 4 MB en 4 BB) Verwachtingen leerlingenaanbod (via sheet) - In de wijk Groot Driene laat de sheet een lichte groei zien. Als leerlingen in de stad groeien of gelijk blijven. Als wij krimpen is er wel potentie in deze wijk en omliggende wijken. Is er dan een school in Groot Driene gestegen met leerlingenaantal? Dit is voor zover wij weten niet zo. We hebben geen grote stijgers in deze buurt. Deze leerlingen zijn verspreid. Wij hebben als school ook een buurtfunctie en werken ook met name regionaal. Dit komt ook terug in de cijfers. We hebben veel kinderen van ver. Verkende scenario s: 1 Grotere groepen op twee locaties 2 a Grotere groepen op één locatie 3 Enkel Montessori op één locatie Er is een calculatiehulpmiddel (een financiele cockpit ) gemaakt en alle scenario s zijn hierdoor doorgerekend op basis van een geschat aantal leerlingen. Dit rekenmodel is met een financiële commissie, bestaande uit 9 ouders, ontwikkeld. Geen van deze 3 scenario s biedt mogelijkheden m.b.t. de toekomst. Financieel biedt dit onvoldoende uitkomst. Uiteindelijk is een variatie op scenario 2a ontstaan. Dit is een scenario met een brede onderbouw (gecombineerde leerjaren 1 en 2 Montessori en Regulier) en alleen via dit scenario hebben we bestaansrecht. Het bestuur heeft na ruggespraak met team, directie en MR uiteindelijk gekozen voor dit scenario 2b. Vraag : Het totaal komt onder de 300 leerlingen. Dit is wat anders dan de 380 leerlingen. We zijn uit gegaan van een geschat aantal leerlingen, waarbij wij voor dit jaar minder instroom en wellicht enige uitstroom meerekenen. t Heem Brede Onderbouw In het nieuwe scenario is er een Reguliere leerlijn met combinatiegroepen 3/4, 5/6 en 7/8. Ook is er een Montessori leerlijn met middenbouw (MB) en bovenbouw (BB) groepen. Daarnaast is er een Gezamenlijke Brede Onderbouw, waarin leerlingen uit de Reguliere lijn en Montessori-lijn hun eerste twee jaren doorbrengen. Het betreft een combinatiestroom, welke in ieder geval voldoet aan de eisen van de Montessori vereniging en kinderen zo goed mogelijk voorbereid voor vervolg in de Montesori middenbouw of groep 3 Regulier. Dit is een uniek concept voor Oost Nederland, waarmee het Heem ook een duidelijke meerwaarde kan bieden aan ouders die twijfelen tussen Regulier of Montessori en zo even kunnen aanzien hoe hun kind zich ontwikkelt. Daarbij is het ook een goede manier om broertjes en zusjes binnen de school verschillende, dus voor ieder kind passende, onderwijsstromen te bieden. In o.a. Amsterdam is een school waar dit op soortgelijke wijze erg goed draait. Krijgen kinderen in groep 1 en 2 Regulier dan les van een Montessori docent? Ja, dat zal zo zijn vanwege de Montessori licentie. Een Montessori docent heeft, naast de opleiding tot onderwijzer basisschool, ook een Montessori bevoegdheid gehaald. Wat als een kind Montessori niet aan kan? Na de onderbouw kun je als ouder, in overleg met de leerkrachten, een keuze maken die het best aansluit bij je kind. Vroeger hadden we de kleutergroepen, dat idee komt met dit scenario eigenlijk weer een beetje terug. In groep 3 of later is de switch makkelijker te maken wanneer we onder één dak zitten. Sheet geeft aantal groepen aan met geschat aantal leerlingen in de diverse bouwen. In dit scenario is er binnen de Montessori leerlijn een vermindering van het aantal BB en MB-groepen; de klassen worden groter met zo n 3 tot 5 leerlingen, het verschilt wat per groep. Is er een maximum per klas? Dit is in de rekenmodule opgenomen. Er is gerekend met een maximum van 30 kinderen anders komt er in het rekenmodel een groep bij, met bijbehorende financiële gevolgen. Wat is het grote verschil tussen regulier en Montessori? Montessori is gebaseerd op eigen initiatief, regulier is meer klassikaal gericht. Toch zien we de laatste tijd dat beide manieren steeds dichter bijelkaar komen: Montessori op t Heem is een moderne Montessori variant met hedendaagse inzichten en klassikaal onderwijs is tegenwoordig ook niet meer enkel klassikaal en gaat ook uit van de mogelijkheden van het kind. Het beste uit jezelf is waar we voor staan. Hoeveel leerlingen ga je vanuit voor komend jaar per klas? BB 23 voor komend schooljaar (2013/2014), 27 voor het jaar daarop volgend.

3 notulen infoavond ouders t Heem donderdag 11 april 2013 Noodzakelijke formatiereductie: Er moeten mensen ontslagen worden. Dit is een pijnlijk traject. Reductie vindt in eerste instantie plaats door de teruggang van 16 naar 12 groepen; hiermee staan 4 FTE minder voor de klas. In aanvulling daarop reduceren we 0,6 FTE aan de kant van de Interne Begeleiding (IB) / Remedial Teaching (RT) / vakleerkrachten. Hiermee reduceren we verhoudingsgewijs wat minder op deze activiteiten omdat daarmee de meerwaarde en kwaliteit van het onderwijs op onze school gewaarborgd blijft. Startpunt voor de reorganisatie is het afvloeien op basis van tijdelijke aanstellingen en tijdelijke uitbreidingen zoals dat ook door de CAO in het Primair Onderwijs wordt gevraagd. Daarmee zullen we de extra tijdelijke uren van vaste medewerkers en de aanstelling van leerkrachten die in augustus bij ons zijn begonnen, grotendeels niet kunnen verlengen. Hoofdlijnen Sociaal Plan: - Mobiliteit vaste medewerkers bevorderen d.m.v. bijvoorbeeld een vertrekpremie - Vrijwillige (tijdelijke) urenreductie bevorderen - Arbeidsmarktpositie vertrekkende medewerkers bevorderen, bijv. door outplacementtrajecten Hoeveel tijdelijke aanstellingen zijn er? ca. 6 FTE. Daarbinnen moeten er 4,6 FTE afvloeien Hoe werkt dit door in de groepen? Eén of twee medewerkers vanuit de Montessori stroom komen (deels) ook voor Reguliere groepen te staan. Mag een Reguliere leerkracht wel voor Montessori groep? Ja, maar bij uitzondering. Montessori is een extra specialisatie, bovenop de normale bevoegdheid. Is er al bekend wanneer de bodemprocedure wordt gestart? De voorbereidingen zijn bezig dus binnenkort, de procedure duurt gemiddeld een jaar. Tot die tijd handelen we naar het feit dat o.i. er geen sprake is van onderneming. Als blijkt dat we niet in ons gelijk worden gesteld hebben we volgens Den Haag een nieuwe situatie. We hebben dan mensen op de payroll staan die we financieel gezien niet kunnen dragen. Wat als er over een jaar blijkt dat er wel sprake is van Overgang van Onderneming? Dan hebben we de verkeerde mensen laten afvloeien. Maar wanneer we nu anders handelen en we krijgen over een jaar ons gelijk, dan hebben we ook de verkeerde mensen laten afvloeien. Uniek alternatief De brede onderbouw en de beide onderwijsstromen bieden een uniek concept naast het elders aangeboden onderwijs (sheet). We gaan naar één locatie waarbij synergie & Integratie verbeterd worden. Die locatie is voor komend schooljaar 2013/2014 aan de Gerststraat, voor zowel Montessori als regulier. De Brede Onderbouw krijgt onderwijs van een Montessori docent. Is deze ook in staat om te kijken wat daadwerkelijk het beste is voor het kind (ook wanneer dat geen Montessori zou zijn). Ja, want dat wordt nu ook indien nodig met de ouders besproken. Maar sowieso is het altijd in overleg met de ouders en de keuze is dan ook aan hen. Tip uit de zaal: vraag ook een docent Regulier (groep 3) om de kinderen te observeren en advies te geven. Is de keuze van een locatie niet bepalend voor een schoolkeuze? Voor een aantal mensen zal dat zo zijn; daarom blijven we ook in Driene. Maar als bijzonder neutrale school hebben we ook veel kinderen van de andere kant van de stad; dan maakt de locatie niet zoveel meer uit. Daarom zijn we ook in gesprek met de gemeente over toekomstige locaties. Alles is zo vaag? Ik heb hier last van. Het concept wat voorligt past komende jaren in de locatie Gerststraat. We hopen op groei en bekijken in dat licht wel de mogelijkheden voor een andere locatie. Volgend schooljaar 2013 / 2014 zitten we zeker met beide stromingen aan de Gerststraat. Met de Gemeente bekijken we, op basis van de ontwikkelingen van de school, alvast naar de mogelijkheden voor 2014 / Brede onderbouw = gezamenlijke basis Zekerheid bij twijfel; welk type onderwijs past bij mijn kind Zij in en uitstroom: in huis overstappen op regulier/montessori Broertjes en zusjes op t Heem in hun eigen onderwijsstroom Regulier onderwijs met Xtra Basis Extra aantrekkingskracht Montessori Interne Begeleiding (IB), Remedial Teachers (RT)

4 notulen infoavond ouders t Heem donderdag 11 april 2013 PR & Communicatie Bob Vervoort is toegevoegd aan het bestuur; er ligt een communicatieplan en hem is gevraagd dit verder uit te werken en in gang te zetten. Het moet voor ouders duidelijk zijn dat onze school uniek is. Ook voor de buitenwereld moet duidelijk zijn waar wij voor staan en wat we te bieden hebben. PR is vaak mond-tot-mond reclame. Er is veel negativiteit rondom t Heem met name terugkijkend op het vorig schooljaar. Bijval van een ouder dat de communicatie tot heden vaak niet correct is. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Hoewel de beslommeringen van nu de nodige aandacht hebben gevraagd, heeft het bestuur afgelopen maanden juist veel aandacht gestoken in de goede communicatie. Wij vinden heldere en transparante communicatie namelijk cruciaal voor het slagen van het toekomstplan. Onze directeur is communicatief niet zo handig. Daar kun je allerlei PR middelen tegen aan gooien maar je moet wel de kern aanpakken. Goede communicatie vanuit bestuur, team en directie heeft onze aandacht. Tip: stuur een enquêteformulier naar ouders die voor een intakegesprek komen. Dit om zo te peilen hoe de kennismaking met de school en haar directeur is geweest. Han: Het bestuur wordt goed gedragen, maar er wordt om het punt heen gepraat? We zijn bezig geweest om gaten te vullen. Onze visie is nu duidelijk en we moeten ook deze signalen oppakken. Opmerking: ik heb ernstig zorgen om de zwakste schakel binnen deze school. Ik vind het spijtig maar ik moet het wel benoemen. Chapeau bestuur en leerkrachten. Hoeveel; teamleden van regulier gaan mee in het nieuwe concept? 2 of 3 personen Is het vanaf nu een feit dat er voor een Reguliere klas een Montessori docent komt te staan? Er komt een goede docent voor de klas. Alle docenten zijn bevoegd om onderwijs te geven; in dat opzicht zit er dus geen verschil in. Montessori is een extra bevoegdheid. In de formatie zal worden vastgesteld welke docent voor een groep komt te staan. Wanneer krijgen we te horen hoe het plaatje eruit komt te zien. Na de meivakantie volgt de formatie. Daarna komt de groepsindeling. Dinsdag a.s. zitten we met de bonden weer bij elkaar. Vacatures Er zijn dringende vacatures voor: Dagelijks bestuur: Personeel en Organisatie aangevuld met externe/professionele ondersteuning Secretariële ondersteuning Facilitaire zaken Onderwijszaken Algemeen bestuur 2 intern toezichthouders MR-leden Het huidige bestuur heeft zeer veel geleerd de afgelopen maanden en met man en macht de voorliggende problemen aangepakt en de toekomstige richting uitgezet. Dit heeft al veel energie en tijd gevraagd en ook de komende periode zal de nodige energie in lastige zaken gaan zitten. Daar dragen wij zorg voor. Maar tegelijkertijd is het nodig dat de toekomst voor het Heem goed en met nieuwe energie wordt opgepakt. Daarom zijn we blij met Bob en Ernest en hopelijk spoedig nieuwe gezichten om dat mogelijk te maken! Klopt het dat er een wens is voor een 7-koppig bestuur is? Ja, het is een grote groep, maar er is veel te doen. Komt er nog een wenperiode voor de kinderen (en ouders!) van de stroming Regulier aan de Montessori-kant, om te wennen aan het gebouw en de sfeer? Dit gaan we meenemen; goede opmerking. Komen er gezamenlijke activiteiten beide stromingen? Ja, het is inderdaad de bedoeling wanneer beide stromingen (buitenschoolse)activiteiten hebben deze ook, waar mogelijk, gezamenlijk op te pakken. Bijvoorbeeld, de Koningsspelen gebeurt ook gezamenlijk!

5 notulen infoavond ouders t Heem donderdag 11 april 2013 Schoolzwemmen: Dit moeten we nog bekijken. Het bestuur ziet dit als meerwaarde van de school en zal dit meenemen in de toekomstplannen. Klopt het dat SNBOT faillissement heeft aangevraagd en dat dat is geweigerd? Nee, dat klopt zeker niet. Hoewel we vorig jaar even kort langs de rand zijn gegaan is er nooit een faillissement aangevraagd. Zijn we dan het volgende jaar safe? Het scenario op basis waarvan we nu werken biedt ons zeker een goede toekomst. Wel blijft het zo dat er, zoals eerder besproken, een aantal afbreukrisico s bestaan. We staan onder Verscherpt toezicht. Weet de inspectie dit verhaal? De onderwijsinspectie is bijgepraat en geïnformeerd over dit plan. Ze waren in positieve zin verrast over de pro-actieve aanpak door het bestuur en de ondersteunende commissies, men was zodoende ook verbaasd dat wij al in Den Haag waren geweest. Gaat de reductie in per augustus 2013? Ja, met ingang van komend schooljaar. Pim blijft directeur? Ja, zoals het nu lijkt wel. Komen er notulen? Ja, Sheets en notulen worden verspreid Wat gebeurt er met de ouderbijdrage? Deze wordt aangepast. We gaan hierbij (en in het toekomstscenario) niet uit van een grote verhoging, wel wordt de staffel aangepast. De financiële commissie zal hier mee bezig gaan. Ik als Montessori moeder wil graag weten of er docenten van Montessori moeten vertrekken In principe niet, het betreft vaste aanstellingen. Mocht er wel mensen vertrekken, dan is dit omdat ze zelf nieuwe kansen zien en hiervoor waar mogelijk extra gemotiveerd zijn door het Sociaal Plan. Kan er duidelijkheid komen over formatie? Er lopen leerkrachten huilend door de gangen. Voor het eind van de maand komt de formatie, dan is er op dat vlak in ieder geval zekerheid. Wat wordt er gecommuniceerd naar nieuwe ouders? Bestuur pakt dit op. Hier ligt ook voor de korte termijn een aktie op het gebied van PR en Communicatie (Bob) Opmerking: Wij zijn nieuwe ouders en hebben 4 weken geleden bewust gekozen voor Montessori. Als we dit hadden geweten hadden we de keuze niet zo genomen. Er is ons niet zo uitgebreid verteld over de gehele situatie. Han: Binnen Montessori gaan we van 4 -> 3 groepen in de BB en MB. Welke groep wordt opgedeeld en wanneer wordt dit gecommuniceerd? Duidelijkheid komt pas na het formatieplaatje, dan wordt ook de leerlingindeling gemaakt. Hoe zien jullie de praktische invulling m.b.t. één locatie? We gaan 12 groepen voeren op één locatie. 11 lokalen zijn nu in gebruik en de teamkamer is klaar om als 12 e lokaal in gebruik te worden genomen. Er wordt voor de toekomst, zoals aangegeven wel nagedacht over een locatie met meer ruimte. Kan ik er vanuit gaan dat er een MB en BB groep opgeheven wordt? Ja, dat gaat gebeuren. Ik heb rondgekeken op diverse scholen en het overblijven is goed geregeld en de bijdrage is erg laag op t Heem. Bestuur neemt dit mee en wordt in de nieuwe ouderbijdrage duidelijker uitgewerkt. Dat is ook iets waar we ons beter op kunnen en zullen profileren. Hoe ga je de ouderparticipatie verhogen? Je gaat snijden en hulp is straks nog belangrijker. Op basis van vertrouwen en inzet van de school hopen we dat we kunnen blijven rekenen op ouderparticipatie. Op basis van de gekozen koers kunnen we hier nu ook op inzetten. Opmerking: Er volgt een compliment van Ithel!!! Mochten er nog vragen zijn dan kunt u die stellen aan bestuur en MR. RECTIFICATIE N.A.V. DE EERSTE SESSIE: de teamformatie is na de mei vakantie bekend. HET PLAATJE VAN WAAR WELK KIND KOMT KOMT NIET NA DE MEIVAKANTIE. DIT IS NIET HAALBAAR EN NET ALS ANDERE JAREN KOMT DIT STUKJE PAS AAN HET EIND VAN HET JAAR. DIT I.T.T. WAT NIEK AANGEGEVEN HEEFT Niek sluit de eerste sessie op uur. Niek sluit de tweede sessie op uur

6 snbo t

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor VOORWOORD Welkom in dit algemeen gedeelte van de schoolgids van PCO Bunschoten. In dit deel vindt u informatie over de schoolvereniging en diverse bovenschoolse

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

The 33 response(s) to this question can be found. Response Chart Percentage Count. Ja 89% 31 Nee 11% 4 Total Responses

The 33 response(s) to this question can be found. Response Chart Percentage Count. Ja 89% 31 Nee 11% 4 Total Responses Rapport (Completion rate: 92.31%) Ik bel met: Variable Organisatie Functie Naam Telefoon Response The 35 response(s) to this question can be found in the appendix. The 35 response(s) to this question can

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

9.12 Sponsoring 61 Voorwoord Sopora 7. 9.13 Stagiaires en LIO-ers 61 Hoofdstuk 1: De Vroonhoeve 8. 9.14 Verlof 61 1.

9.12 Sponsoring 61 Voorwoord Sopora 7. 9.13 Stagiaires en LIO-ers 61 Hoofdstuk 1: De Vroonhoeve 8. 9.14 Verlof 61 1. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 5: Leerlingenzorg 30 7.3 Inloopmiddagen 48 9.12 Sponsoring 61 Voorwoord Sopora 7 5.1 Passend Onderwijs 31 7.4 Spreektijden 48 9.13 Stagiaires en

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk 1 PO-RAAD SPECIAL HET JONGE KIND COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van de PO-Raad. Auteurs: Oberon

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

hoe dit boek te gebruiken? inleiding

hoe dit boek te gebruiken? inleiding hoe dit boek te gebruiken? inleiding Brood op school hoe dit boek te gebruiken? Brood op school gaat over diverse vormen van tussenschoolse opvang (oftewel de overblijf). Het is een werkboek met drie verschillende

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Een school voor toppers!

Een school voor toppers! ZELFEVALUATIERAPPORT 2010 ZORG VOOR EN ONDERWIJS AAN KINDEREN DIE MEER OF HOOGBEGAAFD ZIJN. Een school voor toppers! Lage weide 2 1906XC Limmen Telefoonnummer: 072 5057570 Website: www.sintmaartenschool.nl

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie