Langetermijnveranderingen in vennen door afname verzuring, klimaatverandering en beheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Langetermijnveranderingen in vennen door afname verzuring, klimaatverandering en beheer"

Transcriptie

1 Langetermijnveranderingen in vennen door afname verzuring, klimaatverandering en beheer Herman van Dam, Adviseur Water en Natuur Adrienne Mertens, Grontmij

2 Vennen Ondiepe meertjes, oorspronkelijk (matig) voedselarm Zandige tot lemige ondergrond Fluctuerend waterpeil Geheel of grotendeels gevoed door regenwater Karakteristieke levensgemeenschap = ven

3 Veel biologische kwaliteitselementen met karakteristieke soorten Macrofyten zaadplanten mossen kranswieren draadwieren Fauna zoöplankton macrofauna amfibieën sieralgen Fytoplankton en fytobenthos kiezelwieren goudwieren blauwwieren libellen vissen vogels Rood: langetermijngegevens beschikbaar

4 Macrophytes and desmids ( sieralgen ) ¹Shoreweed, Oeverkruid, ²Water Lobelia. Waterlobelia (Arts 1989, Arts et al. 2002, (H. van Dam, A. van Tooren & J. Meesters (unpubl.))

5 Other groups No continuous longterm data Fishes Amphibia Chironomids Zooplankton Phytoplankton Continuous long-term data ¹Spearhead Bluet, Speerwaterjuffer, ²White-faced Dragonfly, Venwitsnuitlibel Diatoms Chemistry

6 Wat zijn kiezelwieren? Ééncellige (meestal 0,01-0,03 mm lang) microscopische algen, bruingeel gekleurd. Kolonies vooral in voorjaar goed zichtbaar In Nederland soorten in alle milieus (droog nat, zoet zout, zuur alkalisch, voedselrijk voedselarm, schoon vuil) Lijsten met indicatiewaarden beschikbaar In sommige beoordelingssystemen waterkwaliteit Herman van Dam 6 Willem Kolvoort

7 Diatom methods J. Heimans H. van Dam + co-workers A. Mertens Plankton tows over bottom and through macrophytes Identification of 400 specimens 7

8 Kiezelwieren onder het microscoop Maatbalk is 0,01 mm Geurt Verweij, Adrienne Mertens 8

9 ph-spectra kiezelwieren Oisterwijk zwembad visvijver Centrale vennen landbouw, visvijver geïsoleerde vennen 1: acidobiont, 2: acidofiel, 3: circumneutraal, 4: alkalifiel, 5: alkalibiont H. van Dam (1980) Natura 77:

10 Monitoring recovery from acidification Since samples each year for diatoms and chemistry in 3 pools ( ) and each 4 years 1 sample in 8 extra pools ( ). Reference samples from ca Land-use nearby now often pine forest: about 1920 much more heathland and sand dunes. 10

11 Decreased atmospheric deposition 5-year moving averages stations Gilze, De Bilt, Witteveen/Valthermond (National Institute for Public Health and Environment) 11

12 Temperature increase 2º C Temperature ( C) Three pools (water) Temp = 0,06 year - 113,91 r² = 0,18, p = 0,02 Average values of 4 measurements each year (Feb. 10, May 10, Aug. 10 Nov. 10) in 3 pools. 10 De Bilt (air)

13 Changes in 11 pools Medians and 25- and 75-percentiles (mmol/m³) Chloride trend deposition (mmol/m³) Sulphate trend deposition (mmol/m³) Ammonium trend deposition ,0 6, ph (mmol/m³) DOC (mmol/m³) 6 4 P-total 5, , ,

14 Yearly medians sulphate in 3 pools Schematic cross-sections dry years A. Goorven 75% Gerritsfles 40% Kliplo 20% deposition trend

15 Wat gebeurt er met sulfaat? SO 4 2- en SO 2 ph algen PO 4 3- NH SO 2- * CH 2 O CO 2 + H 2 S + 3 HCO H 2 O + HS - giftig organische S-verbindingen FeS x Fe~PO 4 3- mineralisatie organ. stof *neemt sterk toe met temperatuur Aangepast naar A.J.P. Smolders e.a Chemistry and Ecology 22 15

16 What is happening? Decomposition of organic material by intensive sulphate reduction and denitrification, enhanced by temperature increase increase of alkalinity and ph and internal eutrophication

17 Internal eutrophication Kliplo Kliplo: diatoms means of two samples per year, other variables yearly means of monthly samples 17

18 Strong decrease of diversity by acidification 10 µm Mixture of taxa from acid and low-alkalinity water Monoculture of 1 acidobiontic species (Eunotia exigua) 18

19 Changes of ecological groups of diatoms (11 isolated pools, 103 samples, 190 taxa) EQR: Ecological Quality Ratio (Water Framework Directive) 19

20 Intermezzo: Retrospective monitoring (paleolimnology) (Van Dam et al. 1987, 1988) 1800: humic acids 19 th cent.: sheep washing, duck decoy, etc. 20 th cent.: acidification (mineral acids)

21 Recovery from acidification, impact of dry years

22 Ordination of 142 diatom samples from 11 isolated moorland pools: recovery is partial 1985 eutr. alkal Eunotia low akalinity 0.5 water taxa exigua taxa (targets) eutr. acid water taxa phosphate 1995 Axis 3 Achn. minut decomposition (DOC, NO2) ph. alkalinity trivial acid water taxa ecological diversity quality 1920 Axis 1 Samples clustered in 10 year periods Taxa clustered in 6 groups Correlations with environmental variables Diversity: number of taxa and dominance minerals (conductivity), Ca, Al, SO4, etc Quality: Ecological Quality Ratio

23 Reference for restored pools E. Brouwer et al Effectiviteit van herstelbeheer in vennen en duinplassen op de middellange termijn. Rapport Directie Kennis en Innovatie, Ministerie LNV

24 Toekomstige ontwikkelingen Verzuring is voorbij. Herstel is partieel. Er kan nog nalevering zijn uit inzijggebied en bodem (slib!) Maatregelen hiertegen nog onderzoeken Broeikaseffect kan afbraak slib versterken Stikstofdepositie blijft te hoog Behouden/versterken droogval daar waar mogelijk (geef oever de ruimte!) Zo weinig mogelijk bomen en struiken langs de oever (verdamping, bladinval, depositie, afkalving, meer interne differentiatie door windwerking) Monitoring voortzetten (referentie voor herstelprojecten) Met dank aan Emiel Brouwer

25 Meetnet: geschiedenis en toekomst Periode Instituut Financiering Programma Labs chemie Diatom. anal. Projectleider RIN, IBN-DLO Ministerie LNV, EU UN/ECE Air Pollution Convention Hydron A. Mertens (RIN, IBN) H. van Dam (RIN, IBN) AquaSense Ministerie VROM UN/ECE Air Pollution Convention Hydron A. Mertens (AquaSense) H. van Dam (AquaSense) Grontmij AquaSense Stichtingen, AquaSense, H. van Dam, A. Mertens, Waterschappen - Waterschappen A. Mertens (AquaSense - Grontmij) H. van Dam (AquaSense - Grontmij) Adviseur Water en Natuur Waterschappen, Provincie Drenthe, H. van Dam, A. Mertens, Grontmij - Waterschappen A. Mertens (Grontmij) H. van Dam (WaterNatuur) > 2014?????? Na 1996 jaarlijks (geen) financiering, afhankelijk van regionale waterbeheerders. Die zijn vooral geïnteresseerd in de korte termijn. Het schijnt niet altijd duidelijk te zijn dat systeemkennis nodig is om goede maatregelen te kunnen bedenken. Natuurbeheerders hebben geen geld. Provincies wel?

26 Dank voor uw aandacht 26

Waterkwaliteit in het veenweidegebied

Waterkwaliteit in het veenweidegebied Waterkwaliteit in het veenweidegebied De complexe interacties tussen oever, waterbodem en oppervlaktewater Veenweidegebieden zijn een bron van grote zorg voor het waterbeheer, natuurbeheer en beleid. De

Nadere informatie

Maatregelenplan herstel vennen, wielen en meanders met functie Waternatuur

Maatregelenplan herstel vennen, wielen en meanders met functie Waternatuur Maatregelenplan herstel vennen, wielen en meanders met functie Waternatuur In het gebied van het Waterschap Brabantse Delta Herman van Dam Adviseur Water en Natuur REFERAAT H. van Dam, E. Oomen & E. Zaaijer

Nadere informatie

Invloed van waterplanten en maaibeheer op de ecologie en hydrologie van waterlopen

Invloed van waterplanten en maaibeheer op de ecologie en hydrologie van waterlopen Invloed van waterplanten en maaibeheer op de ecologie en hydrologie van waterlopen Prof. Patrick Meire Dr. Jonas Schoelynck Dr. Kris Bal Ir. Kerst Buis Veerle Verschoren Platform Beek- en Rivierherstel

Nadere informatie

Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging

Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging Basenverzadiging van natte schraallanden Deterministisch onderzoek naar de relatie tussen hydrologie, bodem en vegetatie E.P.A.G. Schouwenberg & G. van Wirdum DLO-Instituut

Nadere informatie

Klimaat & waterkwaliteit

Klimaat & waterkwaliteit Klimaat & waterkwaliteit Klimaatinvloed op waterkwaliteit en het voorkomen van cyanobacteriële toxines KvK043/2011 ISBN/EAN 9789490070489 Copyright 2011 Nationaal Onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat

Nadere informatie

Usselmeer en Markerr eer

Usselmeer en Markerr eer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling Biologische monitoring zoete rijkswateren Usselmeer

Nadere informatie

Respons van aquatische organismen op metaalverontreiniging in natuurlijke waterlopen: vergelijking diatomeeën en macro-invertebraten

Respons van aquatische organismen op metaalverontreiniging in natuurlijke waterlopen: vergelijking diatomeeën en macro-invertebraten Universitaire Instelling Antwerpen Faculteit Wetenschappen Departement Biologie Respons van aquatische organismen op metaalverontreiniging in natuurlijke waterlopen: vergelijking diatomeeën en macro-invertebraten

Nadere informatie

RIVM rapport 680100004/2006

RIVM rapport 680100004/2006 RIVM rapport 684/26 Drainwaterkwaliteit in de kleigebieden in de periode 996-2 Evaluatie van een meetprogramma voor de inrichting van een monitoringnetwerk J.C. Rozemeijer, L.J.M. Boumans, B. Fraters TNO

Nadere informatie

Natuurwaarde 2.0 land. Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen

Natuurwaarde 2.0 land. Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen 110 Natuurwaarde 2.0 land Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen M.J.S.M. Reijnen, A. van Hinsberg, M.L.P. van Esbroek, B. de Knegt, R. Pouwels, S. van Tol & J. Wiertz

Nadere informatie

Prak%jkproef ijzersupple%e voor fosfaatvastlegging in laagveen- plassen

Prak%jkproef ijzersupple%e voor fosfaatvastlegging in laagveen- plassen Prak%jkproef ijzersupple%e voor fosfaatvastlegging in laagveen- plassen Clara Chrzanowski (Deltares), Jeroen Geurts (Radboud Universiteit, Onderzoekcentrum B- WARE), Gerard ter Heerdt (Waternet), Anne

Nadere informatie

De betekenis van organische stikstofverbindingen. stikstofdepositie in Nederland. Achtergrondstudies

De betekenis van organische stikstofverbindingen. stikstofdepositie in Nederland. Achtergrondstudies De betekenis van organische stikstofverbindingen voor de stikstofdepositie in Nederland Achtergrondstudies De betekenis van organische stikstofverbindingen voor de stikstofdepositie in Nederland Ed Buijsman

Nadere informatie

VLAAMS DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT OVER NATUURSTUDIE & -BEHEER JUNI 2014 JAARGANG 13 NUMMER 2 VERSCHIJNT IN MAART, JUNI, SEPTEMBER EN DECEMBER

VLAAMS DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT OVER NATUURSTUDIE & -BEHEER JUNI 2014 JAARGANG 13 NUMMER 2 VERSCHIJNT IN MAART, JUNI, SEPTEMBER EN DECEMBER Natuur.focus f Afgiftekantoor 999 Gent X P2962 Toelating gesloten verpakking Retouradres: Natuurpunt, Coxiestraat 11, 28 Mechelen VLAAMS DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT OVER NATUURSTUDIE & -BEHEER JUNI 214

Nadere informatie

Colofon. In opdracht van de afdeling Watersysteembeheer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Rob van de Kamp 030-6345804 kamp.re@hdsr.

Colofon. In opdracht van de afdeling Watersysteembeheer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Rob van de Kamp 030-6345804 kamp.re@hdsr. Colofon In opdracht van de afdeling Watersysteembeheer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Rob van de Kamp 030-6345804 kamp.re@hdsr.nl November 2010 Inhoud 1 Inleiding...3 2 Informatiebehoefte...4

Nadere informatie

Opdrachtgever Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIM - IBGE

Opdrachtgever Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIM - IBGE Opdrachtgever Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIM - IBGE Uitwerking van een ecologische-analysemethodologie voor sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in toepassing

Nadere informatie

Tropenbos International Suriname Programme

Tropenbos International Suriname Programme Making knowledge work for forests and people Tropenbos International Suriname Programme Verslag van de lezing: Naar een koolstof balans voor bossen in Suriname 17 november 2009 Tropenbos International

Nadere informatie

Kennisdocument diepe meren en plassen: ecologische systeemanalyse, diagnose en maatregelen. kijk op diepe plassen

Kennisdocument diepe meren en plassen: ecologische systeemanalyse, diagnose en maatregelen. kijk op diepe plassen Kennisdocument diepe meren en plassen: ecologische systeemanalyse, diagnose en maatregelen Een heldere kijk op diepe plassen 2010 38 Kennisdocument diepe meren en plassen: ecologische systeemanalyse, diagnose

Nadere informatie

2011 A National Inventory of. Invasive Freshwater crayfish in the Netherlands in 2010. Bram Koese & Niels Evers

2011 A National Inventory of. Invasive Freshwater crayfish in the Netherlands in 2010. Bram Koese & Niels Evers 2011 A National Inventory of Invasive Freshwater crayfish in the Netherlands in 2010 Bram Koese & Niels Evers 2 Koese & Evers 2011 November 2011 text Bram Koese Stichting European Invertebrate Survey Nederland

Nadere informatie

SV-222 Integratie meetnetten bodem- en grondwaterkwaliteit

SV-222 Integratie meetnetten bodem- en grondwaterkwaliteit SV-222 Integratie meetnetten bodem- en grondwaterkwaliteit N.G.F.M. van der Aa (TNO-NITG) B. van der Grift (TNO-NITG) G.W. van Beusekom (TNO-NITG) A.J.W. Kremers (Arcadis) E.A. Buijs (TNO-NITG) J.A. Meima

Nadere informatie

S T O W A : 2 0 1 2-1 9 W E W : T H E M A N U M M E R 2 3

S T O W A : 2 0 1 2-1 9 W E W : T H E M A N U M M E R 2 3 S T O W A : 1-1 9 W E W : T H E M A N U M M E R 3 > INHOUD > 1 Inleiding 1 Inleiding 3 Methode.1 Factoren en klassengrenzen. Bronnen 5.3 Verdeling van tien punten. Soortenlijst 3 Toepassing 9 3.1 Kennis

Nadere informatie

WaterBODEMbeheer in Nederland:

WaterBODEMbeheer in Nederland: WaterBODEMbeheer in Nederland: Maatregelen Baggeren en Nutriënten (BAGGERNUT) - Metingen Interne Nutriëntenmobilisatie en Decompositie (MIND-BAGGERNUT) Eindrapportage 212 BIOGEOCHEMICAL WATER-MANAGEMENT

Nadere informatie

rapporten Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost Advies P.A.I. Ehlert Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu WOt

rapporten Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost Advies P.A.I. Ehlert Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu WOt Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost Advies P.A.I. Ehlert WOt Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu rapporten 5 Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost

Nadere informatie

Afstromend wegwater T 070 3518544 F 070 3519078

Afstromend wegwater T 070 3518544 F 070 3519078 Werkgroep Water en milieu 4 Commissie Integraal Waterbeheer Postbus 20906 2500 EX Den Haag Afstromend wegwater T 070 3518544 F 070 3519078 I www.ciw.nl Commissie Integraal Waterbeheer Afstromend wegwater

Nadere informatie

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Meer groei dan vergroening Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Maart 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Sand Dynamics in Inland Dunes

Sand Dynamics in Inland Dunes Sand Dynamics in Inland Dunes LIFE07NAT/ NL/000571 Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen Layman s Report Stuifzandherstel in De Loonse en Drunense Duinen Sand Dynamics in Inland Dunes Sand Dynamics

Nadere informatie

Algenatlas IJsselmeer 2003

Algenatlas IJsselmeer 2003 Algenatlas IJsselmeer 23 Algenatlas IJsselmeer 23 Colofon Uitgave: Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied, Meet- en Informatiedienst (RWS-IJG-PAM) Data: SeaWiFS beelden (NASA), MERIS beelden (ESA),

Nadere informatie

Het veen verdwijnt uit Drenthe

Het veen verdwijnt uit Drenthe Het veen verdwijnt uit Drenthe Omvang, oorzaken en gevolgen Alterra-rapport 1661 ISSN 1566-7197 Het veen verdwijnt uit Drenthe Omvang, oorzaken en gevolgen Folkert de Vries Rob Hendriks Rolf Kemmers Ria

Nadere informatie

PROGRAMMA S VOOR DE MONITORING VAN DE WATERTOESTAND

PROGRAMMA S VOOR DE MONITORING VAN DE WATERTOESTAND Water PROGRAMMA S VOOR DE MONITORING VAN DE WATERTOESTAND Programma s voor de monitoring van de watertoestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in toepassing van de Kaderordonnantie Water Versie 12

Nadere informatie

ingenieursbureau Land Postbus 303 6710 BH EDE T: 0318-437 639 F: 0318-438 710 Kwaliteitsbaggeren Landsmeer

ingenieursbureau Land Postbus 303 6710 BH EDE T: 0318-437 639 F: 0318-438 710 Kwaliteitsbaggeren Landsmeer ingenieursbureau Land Postbus 303 6710 BH EDE T: 0318-437 639 F: 0318-438 710 Kwaliteitsbaggeren Landsmeer Inhoud 1 Inleiding... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 De onderzoekslocatie Landsmeer... 7 1.3 Doelen

Nadere informatie

SV-060 Grondwaterkwaliteitskaarten Hengelo

SV-060 Grondwaterkwaliteitskaarten Hengelo SV-060 Grondwaterkwaliteitskaarten Hengelo Fase 3 Eindrapport drs. P. Schipper (Grontmij Advies & Techniek bv) drs. M. Vissers (Universiteit Utrecht, Fysische geografie) juli 2003 Gouda, SKB Stichting

Nadere informatie

Hoogveen en klimaatverandering in Nederland

Hoogveen en klimaatverandering in Nederland Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie