Realiseer bedrijfscontinuïteit en houd mensen productief met remote access

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Realiseer bedrijfscontinuïteit en houd mensen productief met remote access"

Transcriptie

1 Realiseer bedrijfscontinuïteit en houd mensen productief met remote access Best practices, technologieën en voorbeelden uit de praktijk om uw bedrijf te beschermen tegen verstoringen.

2 2 Planning van bedrijfscontinuïteit is essentieel om mensen productief te houden gedurende verwachte en onverwachte verstoringen en het bedrijf te beschermen tegen de consequenties zoals financiële verliezen, beschadigde reputatie, verzwakte klant- en partnerrelaties en productiviteitsverlies. Een volledig bedrijfscontinuïteitsplan omvat zowel herstel van het datacenter als van de productiekracht, met technologieën en best practices voor een naadloze uitvoering ongeacht wat er gebeurt. Elke organisatie wordt geconfronteerd met de mogelijkheid van allerlei grote en kleine verstoringen, van geplande gebeurtenissen, zoals IT-onderhoud en kantoorverhuizingen, tot dreigende noodsituaties, zoals orkanen, tsunami's, sneeuwstormen en epidemieën, en ongeplande gebeurtenissen die plotseling toeslaan zonder waarschuwing, zoals aardbevingen, tornado's, terrorisme, overstromingen en branden. Zelfs relatief kleine incidenten zoals het begeven van een waterleiding, stroomuitval, verkeersopstoppingen en de seizoensgebonden griep kunnen een enorme impact hebben als het onmogelijk wordt de werkzaamheden op een bepaalde locatie voort te zetten. In een rapport van Forrester Research meldde meer dan de helft van de respondenten (61 procent) in 2011 dat ze ten minste één keer in de voorafgaande vijf jaar een bedrijfscontinuïteitsplan in gang hadden gezet. 1 Terwijl planning van bedrijfscontinuïteit zich traditioneel richt op failover en rampenherstel voor het datacenter, is dat slechts een deel van het plaatje. Als mensen geen toegang hebben tot de applicaties, gegevens, bestanden en communicatie- en samenwerkingstools waarvan hun werk afhankelijk is, is het bedrijf nog steeds down en kost elke tel die nodig is om weer aan het werk te gaan geld, klanten, productiviteit, reputatie en kansen. Dit document presenteert een aanpak voor bedrijfscontinuïteit op basis van flexwerk, mobiliteit en remote access waarmee zowel de werknemers als de apps en data waarvan ze afhankelijk zijn in bedrijf blijven, met inbegrip van: Best practices voor een complete bedrijfscontinuïteitsstrategie, met inbegrip van bedrijfscontinuïteitsteamstructuur, bedrijfscontinuïteitsplanning, rampherstel en bedrijfscontinuïteitstesten, crisiscommunicatie en veiligheid van de werknemers en voorlichtingsprogramma's Met technologie die mensen voorziet van een naadloze remote access tot hun apps, gegevens en samenwerkingsservices tijdens elke vorm van verstoring van de activiteiten, kan IT zakelijke informatie die toegankelijk is vanaf elke locatie, op elk apparaat en in elke situatie beschermen en beheersen, en de continuïteit vereenvoudigen met behulp van alledaagse infrastructuur, hulpmiddelen en apparatuur Praktijkvoorbeelden van vier bedrijven die al zeer effectieve bedrijfscontinuïteitsstrategieën geïmplementeerd hebben op basis van remote access op afstand

3 3 Het belang van bedrijfscontinuïteit en de uitdagingen die eruit voortkomen Geplande of ongeplande zakelijke verstoringen die niet effectief worden beheerd brengen hoge kosten mee. Gederfde inkomsten, gemiste verkoopkansen en gebroken service level agreements kunnen verwoestende financiële gevolgen hebben. Verstoorde partnerrelaties en leveringsketens kunnen de marktgang vertragen, belangrijke initiatieven doen ontsporen en concurrentievoordeel verzwakken. Onvoldoende respons kan het imago van het bedrijf en het vertrouwen van haar klanten en investeerders schaden. Naar aanleiding van de verstoring kunnen mensen het moeilijk vinden om volledige productiviteit te herwinnen als gevolg van verloren gegevens, onderbroken onderhanden werk en het verlies van samenwerkende samenhang met teamgenoten en het management, en niet te vergeten de persoonlijke impact die de gebeurtenis op hen kan hebben gehad. Voor IT kan het herstellen van een verstoring van de activiteiten een complex en tijdrovend proces zijn: Het datacenter weer online brengen en verloren gegevens herstellen Vervanging van verloren of ontoegankelijke apparaten en ervoor te zorgen dat de benodigde software van de gebruiker kan draaien Voorzien in en configureren van applicaties Ontwerpen van nieuwe manieren van werken en deze communiceren naar de gebruikers, van alternatieve netwerktoegang tot oplossingen voor applicaties die niet langer toegankelijk zijn Het vervullen van al deze taken in het midden van een noodsituatie Een effectief bedrijfscontinuïteitsplan vereenvoudigt en versnelt dit proces: IT wordt geholpen bij het herstellen en onderhouden van service aan de organisatie, terwijl mensen weer zo snel mogelijk aan het werk kunnen. Bij gebeurtenissen met een waarschuwing vooraf, zoals een geplande kantoorverhuizing of verwacht noodweer, kan de organisatie zelfs voorkomen dat het werk wordt onderbroken. Een globale aanpak voor uw bedrijfscontinuïteitsstrategie Hoewel elke noodsituatie uniek is en veel beslissingen altijd ad hoc genomen moeten worden, biedt een bedrijfscontinuïteitsplan een kader voor en voorbereiding op deze beslissingen, plus een duidelijke indicatie wie ze neemt. Inkopen van uitvoerenden is ook heel belangrijk. In de woorden van Michael Emerson, senior director van de infrastructuurdiensten bij Citrix: We vragen mensen in het bedrijfscontinuïteitsproces om taken uit te voeren ter voorbereiding op iets waarvan we hopen dat het nooit zal gebeuren, terwijl ze dingen op hun bord hebben die vandaag af moeten en aan bedrijfsdoelstellingen moeten voldoen. Inkopen en de steun van het hoogste niveau zijn essentieel om ervoor te zorgen dat ze bedrijfscontinuïteit de tijd en aandacht geven die deze vereist. Met deze steun kan IT de ontwikkeling leiden van een uitgebreide bedrijfscontinuïteitsstrategie die alle volgende essentiële elementen omvat.

4 4 Employee Safety and Awareness Programs Business Continuity Team Structure Crisis Communications Citrix Standard of Business Continuity Business Continuity Plans Disaster Recovery / BC Testing Teamstructuur Een van de topoverwegingen voor een bedrijfscontinuïteitsplan is de ontwikkeling van een duidelijke besluitvormingshiërarchie. In geval van nood moeten mensen zich niet afvragen wie de verantwoordelijkheid of bevoegdheid heeft om een bepaalde beslissing te nemen; als de aangewezen persoon niet beschikbaar is, moet de vervanging even duidelijk zijn. De organisatie moet in staat zijn alle bedrijfscontinuïteitstaken op te pakken op iedere plek waar zij actief is om zowel te reageren op lokale gebeurtenissen als de organisatiebrede respons op zowel lokale en grotere noodsituaties te coördineren. Medewerkers die zijn aangewezen als de belangrijkste leden van het bedrijfscontinuïteitsteam, inclusief de vervangers als ze niet beschikbaar zijn, moeten het hele jaar aandacht hebben voor en betrokken blijven bij de planning en het testen. Naast ervoor te zorgen dat het plan effectief en actueel is, helpt dit de vertrouwdheid op te bouwen die nodig is om te presteren onder de druk van een echte noodsituatie. Bij Citrix omvat een kernteam bedrijfscontinuïteit voor elke regio personen uit de hele organisatie, waaronder uitvoerende staf, IT, faciliteiten en vastgoed, en ook fysieke veiligheid, communicatie, human resources, financiën en andere service-afdelingen. Elk van deze teams rapporteert aan de directiecommissie van Citrix. Afzonderlijke teams houden zich bezig met: Noodmaatregelen leidt inspanningen van bedrijfscontinuïteitsplanning; stelt eindadvies aan de directiecommissie op; geeft algemene sturing aan voorbereiding, respons en herstel Communicatie verzorgt communicatie naar alle partijen, inclusief werknemers, leveranciers, openbare diensten en klanten

5 5 Campusrespons - bereidt eigendommen en uitrusting voor op de dreigende ramp; beoordeelt na de gebeurtenis de schade en de impact ervan op voortzetting van activiteiten; helpt bij schadeclaims; beveiligt gebouwen en terreinen Bedrijfsparaatheid - fungeert als liaison voor individuele business-unitteams; neemt nodige maatregelen om rampbedrijfsvoering in overeenstemming met het businessplan te implementeren voor elke unit; zorgt voor een tactische respons en zakelijke sturing Planning van bedrijfscontinuïteit Op een hoog niveau moet een bedrijfscontinuïteitsplan potentiële zakelijke verstoringen identificeren die locaties van een organisatie kunnen beïnvloeden, zoals stroomuitval, epidemieën en branden, alsmede verstoringen die specifiek zijn voor bepaalde locaties, zoals aardbevingen en tsunami's in een te identificeren seismisch actieve regio, of burgerlijke onrust in politiek instabiele gebieden. Om het aantal scenario's beheersbaar te houden, moet de planning worden gebaseerd op worst-case scenario's, in plaats van op meerdere graduele versies van elk incident. Het zal niet altijd mogelijk zijn om de normale bedrijfsvoering in een noodsituatie in stand te houden. Om het effect van verminderde capaciteit te beperken, moet het team bepalen welke activiteiten de meest essentiële zijn, wie ze zal uitvoeren en hoe het werk wordt aangepast als de hoofdpersonen niet beschikbaar zijn. Bij Citrix wordt dit behandeld door een team dat voornamelijk is samengesteld uit BU-eigenaren en de bedrijfscontinuïteitsdirecteur van IT, die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van een bedrijfsimpact-analyse. Deze groep werkt samen aan het rangschikken van de cruciale factor van verschillende bedrijfsprocessen in termen van inkomsten, klantgerichte en merkimago-zorgen, implicaties van regelgeving en andere zakelijke overwegingen, en brengen dan de afhankelijkheden van deze processen in kaart wat betreft de applicaties, mensen, faciliteiten en apparatuur die nodig zijn om hen te ondersteunen. Nadat de groep overeenstemming heeft bereikt over deze analyse, kan worden begonnen met het vaststellen van herstelstrategieën en de kosten van procesvoortzettingen. Voor IT bieden deze gegevens een kader om ervoor te zorgen dat cruciale applicaties beschikbaar zijn voor het bedrijf binnen een vastgestelde beoogde hersteltijd (recovery time objective, RTO) en beoogd herstelpunt (recovery point objective, RPO). Testen Een bedrijfscontinuïteitsplan is net zo goed als het gemaakt en in stand gehouden wordt. Zonder een voortdurende focus op paraatheid kan een organisatie in geval van nood ondervinden dat het plan niet langer relevant is voor de bedrijfsvoering of exploitatie, en wordt vastgeklampt aan een ad hoc respons die wordt verergerd door een vals gevoel van veiligheid. Best practices vragen om jaarlijkse updates van het bedrijfscontinuïteitsplan ter weerspiegeling van veranderingen in de cruciale factoren en afhankelijkheid van applicaties, zakelijke prioriteiten, risicobeheer, zakelijke locaties, activiteiten en andere overwegingen. Bij Citrix volgt en noteert bedrijfscontinuïteitspersoneel dergelijke veranderingen gedurende het hele jaar als aanvulling op de jaarlijkse beoordeling. Ook moeten ten minste eenmaal per jaar volledige simulaties van noodsituaties worden uitgevoerd. Deze richtlijnen dienen te worden beschouwd als het minimum, in aanvulling op een jaarlijkse evaluatie van alle plannen, evenals crisiscommunicatietesten. Citrix voert voor alle bedrijfscruciale applicaties bedrijfscontinuïteit- en herstelbaarheidstesten

6 6 uit op kwartaalbasis. Bij praktisch oefenen wordt aan rampscenario's een draai gegeven om de flexibiliteit van bestaande plannen te garanderen en teamleden ervaring te laten opdoen in het reageren op het onverwachte. Emerson vertelt: Ons slagingspercentage is fenomenaal geweest, zowel aan de kant van rampherstel als van de business unit. Toch maakt het niet uit hoe vaak we het bedrijfscontinuïteitsproces doorlopen - echt of nagespeeld - we vinden altijd iets dat toegevoegd of verbeterd kan worden om het beter en soepeler te maken. Crisiscommunicatie Elk jaar vraagt Forrester Research organisaties naar de lessen die ze tijdens gebeurtenissen zoals de Japanse aardbeving van 2011 en Superstorm Sandy van 2012 van de invocaties van hun bedrijfscontinuïteitsplan geleerd hadden. Respondenten melden consequent dat in hun plannen interne communicatie en samenwerking niet adequaat werden aangepakt. 2 Een formeel crisiscommunicatieprogramma is een cruciaal element van bedrijfscontinuïteit - een dat het verschil tussen paniek en soepel uitgevoerde rampenbestrijding kan betekenen. Het plan moet alle betrokkenen voor noodcommunicatie, inclusief medewerkers, aannemers, klanten, leveranciers, media en het uitvoerend management kenbaar maken. De communicatie-toolkit van de organisatie moet interne en externe middelen bevatten zoals telecom, , omroepinstallatie, intranet, IM, sms en de website van het bedrijf. Het communicatieteam moet werken aan een consistente boodschap namens het bedrijf via externe kanalen zoals persberichten, sociale media-updates en interviews met woordvoerders. Voorbeeldalarmberichten kunnen op voorhand worden opgesteld, toegesneden op specifieke doelgroepen en vormen van communicatie; deze kunnen snel worden bijgewerkt tijdens een echte noodsituatie om actuele omstandigheden te weerspiegelen. Werknemersveiligheid De veiligheid van mensen moet de hoogste prioriteit hebben in de respons op een noodsituatie. Er zijn vele manieren om een werknemersveiligheidsprogramma te ontwikkelen. Lokale instanties zoals het Rode Kruis, brandweer, politie en de federale instantie, zoals de FEMA Community Emergency Response Teams (CERT) in de Verenigde Staten, kunnen BHV-opleidingen en andere begeleiding voor uw programma leveren. Praktische oefeningen kunnen u helpen de juiste procedures voor uw personeel, faciliteiten en locaties te ontwikkelen en te verfijnen. Zodra het programma er is, moet dit worden opgenomen in de nieuwewerknemersoriëntatie en regelmatig worden geëvalueerd met alle werknemers. Noodevacuatieprocedures moeten worden herzien en regelmatig getest, en werknemers moeten altijd weten waar de bedrijfscontinuïteitsdocumentatie te vinden is. Besteed tijdens een noodsituatie veel aandacht aan het stressniveau van mensen en zorg ervoor dat ze ruim de tijd krijgen om te slapen, te eten en te ontspannen.

7 7 Checklist voor de planning van bedrijfscontinuïteit Teamstructuur voor Veilige inkoop van uitvoerenden bedrijfscontinuïteit Een kernteam bedrijfscontinuïteit samenstellen Planning van bedrijfscontinuïteit Bedrijfsanalyseteam samenstellen Rampscenario's ontwikkelen Besluitvormingshiërarchieën definiëren Prioriteren herstel per zakelijke overwegingen Hersteldoelen met afhankelijkheden in verband brengen Ontwikkelen van een strategie voor datacentercontinuïteit Rampherstel-/bedrijfs continuïteitstesten Ontwikkelen van een strategie voor personeelscontinuïteit Plannen regelmatig bijwerken* Testen van herstelbaarheid van bedrijfscruciale applicaties* Houden van praktische oefeningen en handleidingen doornemen* * Ten minste jaarlijks Crisiscommunicatie Een formeel crisis communicatieprogramma Belanghebbenden voor noodgevalcommunicatie vaststellen Belangrijkste interne communicatiekanalen Werknemersveiligheids- en voorlichtingsprogramma's Berichtvoorbeelden opstellen Ontwikkelen van programma's via praktische oefeningen en BHV-training door lokale instanties Veiligheid en voorlichting opnemen in de oriëntatie van de nieuwe werknemers Test evacuatieprocedures herzien

8 8 Personeelscontinuïteit: zorgen voor ononderbroken beschikbaarheid van bedrijfsresources Datacentercontinuïteit kan IT-activiteiten in gang houden, maar wat als mensen zelf zijn verdreven van hun gebruikelijke werkplek, of de toegang tot hun gebruikelijke apparaten of systemen hebben verloren? Zoals Michael Emerson van Citrix aangeeft: Het personeel moet absoluut een onderdeel zijn van een bedrijfscontinuïteitsprogramma. Bescherming van gegevens is slechts een deel van het plaatje: je moet ook ervoor zorgen dat bedrijfsprocessen en klanten geen nadelige effecten ondervinden omdat mensen niet in staat zijn om hun werk te doen. Terwijl het bij bedrijfscontinuïteit van oudsher draaide om een aangewezen alternatieve werkplek of hersteleenheid, maken organisaties steeds meer gebruik van remote access om mensen in staat te stellen om te werken waar dat het meest handig en effectief is. Mensen die moeten werken op de plek van de ramp, zoals teamleden voor bedrijfscontinuïteit, hulpverleners, medewerkers van kritische services en anderen zoals degenen die verzekeringen herzien, kunnen worden ondergebracht in elke beschikbare structuur of mobiele eenheid, zonder de noodzaak van speciale infrastructuur of complexe connectiviteit. Volgens Forrester Research heeft 81 procent van de bedrijven technologieën voor remote access opgenomen in hun bedrijfscontinuïteitsplannen. 3 Met het hoofdkantoor gevestigd in Ft. Lauderdale, Florida, heeft Citrix ruime ervaring uit de eerste hand met bedrijfscontinuïteitsgebeurtenissen. Emerson vertelt: We hebben mensen naar hotelvergaderzalen overgebracht, onze werklast over de hele wereld verschoven vanwege sluitende faciliteiten, en capaciteit elders uitgebreid vanwege mogelijke rampen; we deden dat al vele malen, vooral tijdens het orkaanseizoen in Florida. De service die wij zowel intern als extern aan onze klanten bieden, is nooit aangetast. Dat is dankzij de flexibiliteit van werknemers die mogelijk is gemaakt door onze technologie. Tijdens routinewerkzaamheden brengt Citrix-technologie mensen op aanvraag vanaf elke locatie in verbinding met informatie en andere mensen, zodat ze kunnen werken wanneer, waar en hoe ze kiezen. In een noodsituatie stellen dezelfde tools mensen in staat om te doen wat hun prioriteiten bepalen, of het nu gaat om normaal te blijven werken, nieuwe taken uit te voeren vanwege de gebeurtenis, of zich te richten op de noden van hun gezin en zichzelf, en dan weer te gaan werken wanneer de omstandigheden het toelaten. Het gebruik van dezelfde tools zowel tijdens noodsituaties als tijdens routineoperaties verbetert ook de effectiviteit van het bedrijfscontinuïteitsplan: in plaats van te moeten wennen aan een ramptoestand als een geheel andere manier van werken, werken mensen altijd op dezelfde manier, met dezelfde ervaring, ongeacht hun omstandigheden. Het enige dat verandert is hun fysieke plaats.

9 9 Zorgen voor personeelscontinuïteit met Citrix-technologieën Citrix-technologieën helpen organisaties de continuïteit van activiteiten te waarborgen tijdens bedrijfsverstoringen en: Bieden mensen naadloze toegang tot hun apps, gegevens en samenwerkingsservices tijdens elke soort bedrijfsverstoring, gepland of ongepland Beschermen en beheren bedrijfsinformatie die vanaf elke locatie, op elk apparaat en in elke situatie toegankelijk is Vereenvoudigen continuïteit door optimaal gebruik te maken van de gangbare infrastructuur, wat de noodzaak wegneemt voor afzonderlijke toegangstools en -apparaten voor bedrijfscontinuïteit Zorgen voor de beschikbaarheid van IT-services door snelle, geautomatiseerde datacenterfailover, load balancing en netwerkcapaciteitsbeheer Applicatieopslag gedreven door Citrix Receiver Verplaatste werknemers die de toegang tot hun gebruikelijke werkappararaat verloren hebben, krijgen toegang tot de bekende bedrijfs-apps op een willekeurig apparaat, inclusief Windows en Mac desktops en laptops, ios, Android en op Windows gebaseerde mobiele producten, Google Chromebooks en BlackBerry mobiele apparaten - dit alles met naadloze roaming en een hoogwaardige ervaring die zich uitstrekt over apparaten, locaties en netwerken. Een geünificeerde applicatieopslag biedt met een enkele klik toegang tot mobiele, web-, aangepaste en Windows-apps, inclusief het geïntegreerd delen van bestanden en productiviteitsapps. Beveiligde toegang gedreven door Citrix NetScaler Gateway In plaats van zich zorgen te maken over bijzondere toegangsmethoden, kan IT mensen op de gebruikelijke manier toegang geven tot hun applicaties, gegevens en desktops via een beschikbare verbinding - bedrijfs-lan of WAN, consumentenbreedband, satelliet, openbare hotspot of mobiel - met volledige beveiliging, toegangscontrole, nalevingstoezicht en tracking. Een geïntegreerd managementkader waarmee IT de toegang tot apps, desktops en diensten op elk apparaat kan beveiligen, beheren en optimaliseren. Toegangscontrole, auditing en rapportage ondersteunen compliance en gegevensbeveiliging. Mobiliteitsbeheer voor grote ondernemingen gedreven door Citrix XenMobile IT krijgt toegang tot identity-based provisioning en de controle over apps, gegevens en apparaten, automatische account de-provisioning en selectieve wipe van tijdelijk gebruikte apparaten tijdens een bedrijfscontinuïteitsgebeurtenis. Bedrijfsapps en -gegevens, of deze nu ontwikkeld zijn door IT of derden, verblijven in een container, afgezonderd van persoonlijke apps en gegevens op het apparaat. Virtualisatie van Windows desktop en app gedreven door Citrix XenDesktop en Citrix XenApp IT kan apps en volledige desktops veranderen in on-demand diensten die beschikbaar zijn op alle apparaten en elke locatie. Omdat apps en gegevens beheerd worden binnen het datacenter, behoudt IT net zo gemakkelijk een centrale gegevensbeveiliging, compliance, toegangscontrole en gebruikersadministratie op persoonlijke, geleende of pas aangeschafte apparaten als op zakelijke endpoints - binnen dezelfde geïntegreerde omgeving.

10 10 Delen van bestanden gedreven door Citrix ShareFile Mensen kunnen veilig bestanden delen met iedereen en bestanden synchroniseren tussen al hun apparaten. Flexibele opslagmogelijkheden, op beleid gebaseerd beheer, rapportage, gegevensversleuteling en wipen op afstand helpen de bedrijfscontent veilig te houden wanneer verstoringen optreden. Samenwerking en ondersteuning op afstand gedreven door Citrix GoToMeeting, Citrix Podio en Citrix GoToAssist Mensen kunnen binnen enkele seconden vergaderingen starten of bijwonen op elk apparaat, met HD-video voor realistische face-to-face interactie. Sociale activiteitenstreams, aangepaste apps en werkruimten voor samenwerking helpen mensen effectiever samen te werken wanneer verstoringen hen fysiek gescheiden houden. IT kan vanuit een centraal punt mensen en technologieën ondersteunen op elke locatie om productieve tijd te waarborgen voor pc's, Macs, mobiele apparaten, servers en netwerken binnen de organisatie. Daardoor blijven verspreide medewerkers in nauw contact met klanten, collega's en partners om lopende projecten op koers te houden en te zorgen voor ononderbroken productiviteit, service en reactievermogen. Samen helpen deze Citrix-technologieën bedrijfscontinuïteitsplanners bij het oppakken van de twee essentiële zorgen die gebruikers hebben: Kan ik nog steeds bij mijn applicaties, gegevens en bestanden, en effectief samenwerken met anderen binnen en buiten de organisatie? Werkt alles nog steeds op gebruikelijke manier, of moet ik wennen aan een onbekend apparaat, een andere netwerktoegangsmethode en toolset? Belangrijkste voordelen van het ondersteunen van medewerkerscontinuïteit via remote access Met Citrix-technologieën kunnen mensen op dezelfde vertrouwde manier als altijd werken tijdens een bedrijfscontinuïteitsgebeurtenis, zelfs in situaties waarin ze moeten overgaan op verschillende apparaten op een tijdelijke locatie. Zoals Emerson aangaf: In plaats van veel pc's zien te vinden die aan bepaalde specificaties voldoen, die te configureren, toegang te geven tot de applicaties en dergelijke, kunnen we een kantoor sluiten, mensen verhuizen naar een andere locatie en ze snel weer aan het werk krijgen in dezelfde vertrouwde omgeving. Voor hen is de ervaring precies dezelfde als ze gewend zijn. En IT hoeft zich geen zorgen te maken over het proberen om tientallen of honderden verschillende machines van een image te voorzien en vervolgens mensen door een lange lijst van veranderde processen te loodsen. Efficiëntie en kostenbesparingen. Mobiliteit en remote access zijn al topprioriteiten voor de meeste IT-organisaties. Door er een kernelement van bedrijfscontinuïteitsplanning van te maken, kunt u de waarde van deze investeringen verhogen, terwijl vele voorheen gescheiden bedrijfscontinuïteitsprocessen en -kosten gaan verdwijnen. Een naadloze ervaring voor mensen. Omdat mensen op dezelfde manier als altijd toegang hebben tot en gebruik maken van hun middelen, is het leren of onthouden van alternatieve procedures niet nodig.

11 11 Beveiliging en compliance. Tijdens een bedrijfscontinuïteitsgebeurtenis worden de gegevens en apps geleverd met behulp van dezelfde infrastructuur als voor routineoperaties, met dezelfde inherente beveiliging. Windows-toepassingen blijven onder IT-controle in het datacenter, waar automatisering en gecentraliseerd beheer afdwingen van beleid, naleving van regelgeving en antivirusbescherming bevorderen. Gegevens geleverd aan apparaten van mensen worden beveiligd en gecontroleerd door middel van Mobile Device Management (MDM) en applicaties via mobiel applicatiebeheer, met inbegrip van mogelijkheden zoals veilige containers en wipen op afstand. Meer praktische uitvoering met lager risico. Organisaties kunnen hun bedrijfscontinuïteitsplan in werking stellen met minder hinder voor de gebruikers en het bedrijf. Als gevolg daarvan is de organisatie vaak meer bereid om deze maatregel proactief te nemen - mensen evacueren voorafgaand van een orkaan of sneeuwstorm, of mensen thuis laten werken tijdens een lokale epidemie of de seizoensgebonden griep ter voorkoming van besmetting - in plaats van het nemen van de gok in de hoop dat de ramp geen gevolgen zal hebben voor het bedrijf. Het plan wordt veel effectiever als het wordt gezien als een acceptabele aanpassing aan omstandigheden in plaats van een laatste redmiddel dat alleen in de meest wanhopige tijden wordt aangeroepen, of op het allerlaatste moment. Datacentercontinuïteit: het handhaven van continue IT-activiteiten De meeste grote organisaties hebben al meer dan één datacenter vanwege schaal en redundantie. Indien een datacenter om welke reden dan ook verwacht of onverwacht offline gaat, moeten mensen in staat zijn om toegang te krijgen tot middelen via een andere datacenter (actief of back-up) totdat het getroffen datacenter weer online is. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de bijbehorende infrastructuur deze reactie kan ondersteunen, van snelle, geautomatiseerde failover tot load balancing en netwerkcapaciteit. Datacenterautomatisering en -herstel gedreven door Citrix XenServer Bedrijfscontinuïteitsoplossingen van Citrix helpen IT ervoor te zorgen dat datacenterbronnen beschikbaar blijven. Citrix XenServer, het toonaangevende platform voor kosteneffectieve cloud-, server- en desktopvirtualisatie, biedt tools voor het beheren van uitgebreid, locatie-breed rampherstel, waaronder live migratie om workloads van de ene fysieke server naar de andere te verplaatsen, en geautomatiseerde hoge beschikbaarheid die virtuele machines herverdeelt van een defecte host naar de andere fysieke hosts en herstart om cruciale workloads te beschermen tegen gelokaliseerde gebeurtenissen. Voor organisaties met een niet-actieve alternatieve voorziening voor herstel na een ramp kunnen beheerders werken met standby XenServer-systemen gekoppeld aan de gerepliceerde opslag van een defecte server en de bijbehorende virtuele infrastructuur, met inbegrip van netwerkverbindingen en -instellingen automatisch herstellen. Cloud-networking gedreven door Citrix NetScaler en Citrix CloudBridge Citrix NetScaler maakt datacenterfailover naadloos en transparant voor gebruikers. Als het primaire datacenter uitvalt, leidt NetScaler gebruikers automatisch om naar de secundaire site zonder dat zij IP-adressen moeten veranderen; gebruikers zijn zich er meestal helemaal niet van bewust dat iets is veranderd. Mogelijkheden zoals load balancing en wereldwijde load balancing over meerdere datacenters gelden in noodsituaties evenals in routinematige operaties. NetScaler maakt het organisaties die een publieke cloud gebruiken voor back-up ook mogelijk om deze uitbestede infrastructuur op dezelfde manier te beheren als hun eigen back-up datacenter.

12 12 Citrix CloudBridge laat IT gevirtualiseerde datacenter-resources transformeren in geautomatiseerde, elastische, selfservice clouds die de beste beveiliging, prestaties en betrouwbaarheid verzekeren tijdens welke toekomstige ramp dan ook. Vier klanten onderhouden bedrijfscontinuïteit met remote access via een oplossing van Citrix Magruder Hospital levert zorg, terwijl het water van een overstroming stijgt en de lichten uitgaan Magruder Hospital, gelegen in Port Clinton, Ohio, biedt uitgebreide gezondheidszorg door middel van innovatieve oplossingen die de gezondheid en de kwaliteit van leven voor patiënten verbeteren. Het ziekenhuis is onderdeel van een consortium van drie ziekenhuizen die delen in een IT-infrastructuur voor gezondheidszorg dat is gebaseerd op het concept van de Cerner Smart Room, waarin technologie en workflowoplossingen ervoor zorgen dat de juiste informatie op het juiste moment wordt geleverd aan artsen om de best mogelijke gezondheidsresultaat te bereiken voor patiënten. Om overal en aan elk apparaat levering van informatie mogelijk te maken, koos Magruder voor server-gebaseerde sessie-virtualisatie van Citrix. Cerner-oplossingen worden op afstand gehost in Kansas City en geleverd aan een gedeeld serverdomein dat is gevirtualiseerd met behulp van XenApp. Gepubliceerde applicaties, bestaande uit de volledige Cerner-oplossingset worden via XenApp geleverd aan thin clients in elke patiëntenkamer en aan apparaten in de operatiekamer van het ziekenhuis. Met XenApp zien mensen dezelfde applicaties, ongeacht het apparaat waarmee zij inloggen, aldus Chuck Dellick, IT-directeur van Magruder Hospital. Vanwege de toegang tot hun applicaties op elk apparaat hebben veel artsen tablets en smartphones opgenomen in hun praktijk en profiteren van de toegenomen mobiliteit om medische dossiers en andere informatie te controleren terwijl ze van kantoor naar een bed en naar de operatiekamer gaan. Toen lokale overstromingen Magruder Hospital dwongen om patiënten te evacueren, maakte Citrix het mogelijk om de eerste hulp van het ziekenhuis gaande te houden. Hoewel hoog water ons gedwongen had de stroom af te sluiten, moesten we toegang hebben tot grafieken en informatie voor mensen die binnenkwamen bij de eerste hulp, vertelt Dellick. We gebruikten onze Cerner-applicaties op een laptop met een mobiele telefoon die werkte als een netwerk-hotspot, en de snelheid was dezelfde als wanneer we werkten op een gewone computer. Er was geen probleem met de toegang tot dossiers, zelfs zonder lichten. Independent Bank levert beveiligde toegang aan externe gebruikers Independent Bank is een bankholding in Ionia, Michigan, met een balanstotaal van ongeveer $ 2,1 miljard en ongeveer 100 kantoren. Het bedrijf gebruikt Citrix voor veilige applicatielevering aan mensen bij een onderbreking en om remote access te vereenvoudigen ten opzichte van een traditionele VPN-verbinding. Naast het leveren van een eenvoudigere ervaring voor oud-vpn-gebruikers van de bank, biedt NetScaler Gateway robuustere beveiliging van gegevens om te helpen voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot de financiële sector, zelfs wanneer mensen werken buiten hun gebruikelijke locatie en netwerkomgeving.

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Werken met Windows-applicaties op alle mogelijke devices, met volledige security. Om gemakkelijk en productief te werken, willen veel

Nadere informatie

Externe toegang waar uw gebruikers dol op zullen zijn

Externe toegang waar uw gebruikers dol op zullen zijn Externe toegang waar uw gebruikers dol op zullen zijn Eenvoudige, veilige manieren om een geweldige ervaring te bieden voor gebruikers op afstand. 2 Nu mobiele werkstijlen de manier waarop mensen en bedrijven

Nadere informatie

Wat ontbreekt in uw BYOD-strategie?

Wat ontbreekt in uw BYOD-strategie? Wat ontbreekt in uw BYOD-strategie? voor BYOD, CYOD of COPE In de begindagen van mobility wilden veel organisaties een BYOD-programma (Bring Your Own Device) invoeren om medewerkers hun eigen devices te

Nadere informatie

Oplossingen van Citrix

Oplossingen van Citrix maken het mogelijk dat mensen overal kunnen werken en samenwerken, met veilige toegang tot apps en data op de nieuwste devices, net zo gemakkelijk als op kantoor. citrix.nl Naarmate werk complexer en onvoorspelbaarder

Nadere informatie

2012 2011 Onderzoek naar voorbereiding op noodgevallen BEVINDINGEN IN EMEA

2012 2011 Onderzoek naar voorbereiding op noodgevallen BEVINDINGEN IN EMEA 2012 2011 Onderzoek naar voorbereiding op noodgevallen BEVINDINGEN IN EMEA INHOUD Inleiding........................................................................ 3 Methodologie....................................................................

Nadere informatie

VDI en daar voorbij: top IT-uitdagingen aangaan om wendbaarheid en groei te stimuleren

VDI en daar voorbij: top IT-uitdagingen aangaan om wendbaarheid en groei te stimuleren VDI en verder VDI en daar voorbij: top IT-uitdagingen aangaan om wendbaarheid en groei te stimuleren Citrix XenDesktop levert FlexCast-diensten om al uw personeel te stimuleren. 2 Desktopvirtualisatie

Nadere informatie

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Business strategieën en de impact voor de IT FLEXIBILITEIT Snel handelen met wendbaarheid en flexibiliteit Voor 66% van de organisaties staat flexibiliteit

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

Het veilig delen van gegevens binnen ondernemingen

Het veilig delen van gegevens binnen ondernemingen Het veilig delen van gegevens binnen ondernemingen 2 Follow-me data en productiviteit voor gebruikers met veiligheid en controleerbaarheid voor IT. Tegenwoordig hangt productiviteit af van de mogelijkheden

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

End to End Virtualisation

End to End Virtualisation End to End Virtualisation Virtualisatie in een Citrix wereld Edwin van den Broek Valid ICT Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde De DSM visie Applicaties transparant aan gebruikers aanbieden, ongeacht

Nadere informatie

DE KRACHT VAN EENVOUD. Business Suite

DE KRACHT VAN EENVOUD. Business Suite DE KRACHT VAN EENVOUD Business Suite CYBERCRIMINALITEIT IS EEN REALITEIT Online bedreigingen zijn een zakelijke realiteit, wat u ook doet. Het aantal beveiligingsincidenten neemt zienderogen toe. Elke

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie

10 essentiële elementen voor een strategie voor enterprise mobility

10 essentiële elementen voor een strategie voor enterprise mobility 10 essentiële elementen voor een strategie voor enterprise mobility Best practices voor het beschermen van gevoelige bedrijfsgegevens terwijl mensen productief kunnen zijn waar ze ook zijn Mobiliteit en

Nadere informatie

Disaster Recovery as a Service: De beste verzekering voor iedere onderneming

Disaster Recovery as a Service: De beste verzekering voor iedere onderneming Disaster Recovery as a Service: De beste verzekering voor iedere onderneming 1 Inhoud: 1. Inleiding 2. Superieure betrouwbaarheid 3. Minder middelen 4. Zeer flexibel 5. Met Azure en Hyper-V Replicatie

Nadere informatie

Business Continuity Management

Business Continuity Management Business Continuity Management Aart Bitter - 14 januari 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Praktijk case Wij zijn als bierbrouwerij voorgedragen om onze producten te leveren aan het Holland House tijdens het

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency Asset 1 van 7 Beheer de gebruiker, niet de device Gepubliceerd op 25 april 2012 Desktop transformatie is niet zozeer een chronologische serie gebeurtenissen die u van een fysieke naar een virtuele omgeving

Nadere informatie

Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen. Bedrijven die advies willen over een back-upoplossing voor virtuele omgevingen

Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen. Bedrijven die advies willen over een back-upoplossing voor virtuele omgevingen SOLUTION BRIEF: UW VIRTUELE SYSTEMEN IN DRIE STAPPEN BESCHERMEN........................................ Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen Who should read this paper Bedrijven die advies willen

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Een praktische gids voor het plannen van kosteneffectieve disaster recovery

Een praktische gids voor het plannen van kosteneffectieve disaster recovery White paper PlateSpin Een praktische gids voor het plannen van kosteneffectieve disaster recovery Organisaties over de hele wereld realiseren zich om diverse redenen steeds meer het belang van disaster

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter EVEN VOORSTELLEN Michiel van Bergen van der Grijp Business developer CSN Groep Opgegroeid in Rotterdam 48 jaar Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Symantec Protection Suite Small Business Edition Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven

Symantec Protection Suite Small Business Edition Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven Overzicht Symantec Protection Suite Small Business Edition is een eenvoudige, betaalbare beveiligings- en back-upoplossing.

Nadere informatie

Maak kennis met AirWatch by VMware: Enterprise Mobility Simplified. Peter Schuchmann Enterprise & Government Account Executive, Netherland AirWatch

Maak kennis met AirWatch by VMware: Enterprise Mobility Simplified. Peter Schuchmann Enterprise & Government Account Executive, Netherland AirWatch Maak kennis met AirWatch by VMware: Enterprise Mobility Simplified Peter Schuchmann Enterprise & Government Account Executive, Netherland AirWatch Marktleider op het gebied van Enterprise Mobility Management

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Brochure Business Continuity & ICT

Brochure Business Continuity & ICT Brochure it starts here Brochure Inhoudsopgave 1....3 2. Quickscan...4 3. Concrete oplossingen...5 3.1 Cloud Backup...5 3.2 Vervangende connectivity...5 3.3 ICT vanuit het datacenter...5 3.4 ICT uitwijkcentrum...5

Nadere informatie

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence.

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. Brochure voor leidinggevenden Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. 2010 Cisco en/of gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat openbare informatie van Cisco.

Nadere informatie

3 bedrijven delen hun redenen waarom ze hebben gekozen voor Citrix XenDesktop in plaats van VMware View

3 bedrijven delen hun redenen waarom ze hebben gekozen voor Citrix XenDesktop in plaats van VMware View 3 bedrijven delen hun redenen waarom ze hebben gekozen voor Citrix XenDesktop in plaats van VMware View Hoe zij hun voordeel halen uit echte mobiliteit en IT-efficiëntie 2 Citrix XenDesktop is de duidelijke

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland Overzicht van het portfolio bij Copaco Nederland Nadat het portfolio van Copaco Nederland in 2013 al flink werd uitgebreid, vindt u vanaf 1 december 2013 nog meer artikelen in onze prijslijst. Nieuw zijn

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Doe de poll via the Live App

Doe de poll via the Live App INGRID LIGTHART Je software in de private cloud Doe de poll via the Live App Iedereen heeft het over cloud Cloud is de toekomst Doe mee aan de private cloud poll! Geef nu uw mening via de Exact live app

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s. Bedrijfsverzekeringen. CyberEdge van AIG

Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s. Bedrijfsverzekeringen. CyberEdge van AIG Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s Bedrijfsverzekeringen CyberEdge van AIG Wat zijn cyber risico s? Cyber risico s zijn een vaststaand gegeven in een wereld van informatie, informatiesystemen

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Zonder connectiviteit ligt alles stil

Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder transport staat alles stil. Dit geldt ook binnen de ICT- en telecomsector. Zonder connectiviteit geen toegang tot internet en social media; zijn apps en cloud

Nadere informatie

Focus op communicatie en samenwerking ICT wordt ICS

Focus op communicatie en samenwerking ICT wordt ICS Focus op communicatie en samenwerking ICT wordt ICS Uw netwerk, oud of net nieuw, levert vaker problemen dan ondersteuning op. Vanuit onze eigen frustratie met netwerken en onduidelijke licenties hebben

Nadere informatie

High Availability & Disaster Recovery

High Availability & Disaster Recovery Disaster Recovery Problematiek en denkpistes voor oplossingen Cevi Usernamiddag 8 december 2009 9 december 2009 Cevi bedrijfspresentatie High Availability & Disaster Recovery Een theoretische benadering

Nadere informatie

Worry Free Business Security 7

Worry Free Business Security 7 TREND MICRO Worry Free Business Security 7 Veelgestelde vragen (extern) Dal Gemmell augustus 2010 Inhoud Kennismaking met Worry Free Business Security... 3 Wat is Worry Free Business Security?... 3 Wanneer

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Whitepaper. Maak uw applicaties zichtbaar met NetScaler Insight Center. citrix.nl

Whitepaper. Maak uw applicaties zichtbaar met NetScaler Insight Center. citrix.nl Maak uw applicaties zichtbaar met NetScaler Insight Center De mogelijkheid bedrijfskritische applicaties te observeren, diagnoses te stellen en op basis daarvan de performance van die applicaties te verbeteren,

Nadere informatie

Een nieuwe invulling voor externe vestigingen met SD-WAN

Een nieuwe invulling voor externe vestigingen met SD-WAN Een nieuwe invulling voor externe vestigingen met SD-WAN Citrix klanten kunnen rekenen op naadloze, veilige verbindingen en een optimaal functionerend netwerk, met een geweldige gebruikerservaring Inhoud

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS oktober 2016 Auteur: Ronald Reerds Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE

Nadere informatie

Volledige samenwerking voor middelgrote bedrijven

Volledige samenwerking voor middelgrote bedrijven Volledige samenwerking voor middelgrote bedrijven Hoe goed is uw communicatie? Dat is de uitdaging in de moderne, mobiele, virtuele economie waarin bedrijven streven naar consistente communicatie tussen

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017 VDI WORKSPACE 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek PTC Userdag 2017 CSN Groep & Portfolio Cloud Ecosysteem VDI Workspace Business drivers VDI GPU Powered VDI Voordelen Referenties Onze aanpak

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij Van Singapore tot Schiedam Breng uw vestigingen dichtbij Wat is het systeem weer traag! Hoort u dat ook wel eens binnen uw organisatie? Niet gek. Uw organisatie groeit, meer vestigingen, meer mensen, meer

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Maak een vliegende start in mobiele productiviteit met MDM en secure file sharing

Maak een vliegende start in mobiele productiviteit met MDM en secure file sharing Maak een vliegende start in mobiele productiviteit met MDM en secure file sharing - een volledige en veilige mobility-oplossing Citrix XenMobile en Citrix ShareFile voldoen aan de complexe behoeften van

Nadere informatie

Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM

Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM Agenda 1. Wie is SNS REAAL? 2. HNW bij SNS REAAL? 3. Impact HNW op BCM 4. BCM tijdens de overgang naar HNW 5. Lessons learned 6. Vragen? 1. Wie is SNS

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Wat ga ik behandelen? Wat is VDI? Voordelen van SBC? VDI versus SBC De voor- en nadelen van VDI De techniek De componenten Use-cases

Nadere informatie

Business Impact Analyse (BIA) Hoe doe je dat?

Business Impact Analyse (BIA) Hoe doe je dat? Business Impact Analyse (BIA) Hoe doe je dat? De klassieke BIA verloopt via volgende grote stappen (passages tussen haakjes worden opgenomen in andere delen van de toolbox) : 1. (Vorm een begrip van de

Nadere informatie

nextdhs Breaking down traditional walls

nextdhs Breaking down traditional walls nextdhs Breaking down traditional walls Beschikbaarheid in de cloud of juist op locatie? Willeon Peters Breaking down traditional walls Ieder een unieke toepassing Ieder een unieke aanpak Beschikbaarheid

Nadere informatie

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN.

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. Cloud computing betekent niet alleen een revolutie op het gebied van datacenter- en IT-beheer, maar is ook

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren.

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren. BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren. Business Continuity Plan Handboek J.H. van den Berg M. Baas B U S I N E S S C O N T I N U I T Y M A N A G E M E N T Business

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN REDEFINE SIMPLICITY FLEXIBEL. SCHAALBAAR. VERTROUWD. BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN Herdefinieer eenvoud: Flexibel, schaalbaar en vertrouwd. Middelgrote en grote

Nadere informatie

NACHTMERRIE! UIT UW MOBIELE E-MAIL

NACHTMERRIE! UIT UW MOBIELE E-MAIL WORD WAKKER UIT UW MOBIELE E-MAIL NACHTMERRIE! Geef gebruikers de vrijheid om overal productief te zijn met een modern e-mailsysteem waarop IT kan vertrouwen. Ik heb een terugkerende nachtmerrie : de hele

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Case study: Selfservice en automatisering via Service Store

Case study: Selfservice en automatisering via Service Store Asset 1 van 4 Case study: Selfservice en automatisering via Service Store De gemeente Kaag en Braassem wilde sneller en efficiënter werken en besloot daarom meer IT-taken uit te besteden. Het koos voor

Nadere informatie

Hedendaagse bedrijfsomgevingen bieden naast kansen ook bedreigingen. Meer dan ooit tevoren is dit onderwerp van gesprek in de wereld van IT en in

Hedendaagse bedrijfsomgevingen bieden naast kansen ook bedreigingen. Meer dan ooit tevoren is dit onderwerp van gesprek in de wereld van IT en in Hedendaagse bedrijfsomgevingen bieden naast kansen ook bedreigingen. Meer dan ooit tevoren is dit onderwerp van gesprek in de wereld van IT en in directiekamers over de hele wereld. Omdat er steeds meer

Nadere informatie

Helpdesk; service management; ITSM; IT Service Management; RES; IT automation

Helpdesk; service management; ITSM; IT Service Management; RES; IT automation Asset 1 van 7 Automatisering voor de Servicedesk IT-servicedesks zijn veel tijd kwijt aan simpele servicedesk tickets: van vergeten wachtwoorden en tijdelijke admin-privileges tot het installeren van nieuwe

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

HP Device as a Service (DaaS)

HP Device as a Service (DaaS) HP Device as a Service (DaaS) Intelligente, eenvoudige computeroplossingen voor de wereld van vandaag Run uw bedrijf efficiënter, bied uw werknemers een betere ervaring en maak IT-resources vrij om groei

Nadere informatie

Workplace Recovery. Werken met zekerheid

Workplace Recovery. Werken met zekerheid Workplace Recovery Werken met zekerheid Workplace Recovery Met een Regus Workplace Recovery-pakket is uw bedrijf opgenomen in het wereldwijde Regus netwerk met 1200+ locaties in meer dan 95 landen. Als

Nadere informatie

DatuX support diensten 2012

DatuX support diensten 2012 DatuX support diensten 2012 Wilt u beschikken over een Linux professional wanneer u dat wilt? Dat kan: Met een support contract van DatuX bent u hier van verzekerd. Tevens kunt u uw servers laten beheren

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani any any any online Cloud Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Gezin biedt een

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie