Realiseer bedrijfscontinuïteit en houd mensen productief met remote access

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Realiseer bedrijfscontinuïteit en houd mensen productief met remote access"

Transcriptie

1 Realiseer bedrijfscontinuïteit en houd mensen productief met remote access Best practices, technologieën en voorbeelden uit de praktijk om uw bedrijf te beschermen tegen verstoringen.

2 2 Planning van bedrijfscontinuïteit is essentieel om mensen productief te houden gedurende verwachte en onverwachte verstoringen en het bedrijf te beschermen tegen de consequenties zoals financiële verliezen, beschadigde reputatie, verzwakte klant- en partnerrelaties en productiviteitsverlies. Een volledig bedrijfscontinuïteitsplan omvat zowel herstel van het datacenter als van de productiekracht, met technologieën en best practices voor een naadloze uitvoering ongeacht wat er gebeurt. Elke organisatie wordt geconfronteerd met de mogelijkheid van allerlei grote en kleine verstoringen, van geplande gebeurtenissen, zoals IT-onderhoud en kantoorverhuizingen, tot dreigende noodsituaties, zoals orkanen, tsunami's, sneeuwstormen en epidemieën, en ongeplande gebeurtenissen die plotseling toeslaan zonder waarschuwing, zoals aardbevingen, tornado's, terrorisme, overstromingen en branden. Zelfs relatief kleine incidenten zoals het begeven van een waterleiding, stroomuitval, verkeersopstoppingen en de seizoensgebonden griep kunnen een enorme impact hebben als het onmogelijk wordt de werkzaamheden op een bepaalde locatie voort te zetten. In een rapport van Forrester Research meldde meer dan de helft van de respondenten (61 procent) in 2011 dat ze ten minste één keer in de voorafgaande vijf jaar een bedrijfscontinuïteitsplan in gang hadden gezet. 1 Terwijl planning van bedrijfscontinuïteit zich traditioneel richt op failover en rampenherstel voor het datacenter, is dat slechts een deel van het plaatje. Als mensen geen toegang hebben tot de applicaties, gegevens, bestanden en communicatie- en samenwerkingstools waarvan hun werk afhankelijk is, is het bedrijf nog steeds down en kost elke tel die nodig is om weer aan het werk te gaan geld, klanten, productiviteit, reputatie en kansen. Dit document presenteert een aanpak voor bedrijfscontinuïteit op basis van flexwerk, mobiliteit en remote access waarmee zowel de werknemers als de apps en data waarvan ze afhankelijk zijn in bedrijf blijven, met inbegrip van: Best practices voor een complete bedrijfscontinuïteitsstrategie, met inbegrip van bedrijfscontinuïteitsteamstructuur, bedrijfscontinuïteitsplanning, rampherstel en bedrijfscontinuïteitstesten, crisiscommunicatie en veiligheid van de werknemers en voorlichtingsprogramma's Met technologie die mensen voorziet van een naadloze remote access tot hun apps, gegevens en samenwerkingsservices tijdens elke vorm van verstoring van de activiteiten, kan IT zakelijke informatie die toegankelijk is vanaf elke locatie, op elk apparaat en in elke situatie beschermen en beheersen, en de continuïteit vereenvoudigen met behulp van alledaagse infrastructuur, hulpmiddelen en apparatuur Praktijkvoorbeelden van vier bedrijven die al zeer effectieve bedrijfscontinuïteitsstrategieën geïmplementeerd hebben op basis van remote access op afstand

3 3 Het belang van bedrijfscontinuïteit en de uitdagingen die eruit voortkomen Geplande of ongeplande zakelijke verstoringen die niet effectief worden beheerd brengen hoge kosten mee. Gederfde inkomsten, gemiste verkoopkansen en gebroken service level agreements kunnen verwoestende financiële gevolgen hebben. Verstoorde partnerrelaties en leveringsketens kunnen de marktgang vertragen, belangrijke initiatieven doen ontsporen en concurrentievoordeel verzwakken. Onvoldoende respons kan het imago van het bedrijf en het vertrouwen van haar klanten en investeerders schaden. Naar aanleiding van de verstoring kunnen mensen het moeilijk vinden om volledige productiviteit te herwinnen als gevolg van verloren gegevens, onderbroken onderhanden werk en het verlies van samenwerkende samenhang met teamgenoten en het management, en niet te vergeten de persoonlijke impact die de gebeurtenis op hen kan hebben gehad. Voor IT kan het herstellen van een verstoring van de activiteiten een complex en tijdrovend proces zijn: Het datacenter weer online brengen en verloren gegevens herstellen Vervanging van verloren of ontoegankelijke apparaten en ervoor te zorgen dat de benodigde software van de gebruiker kan draaien Voorzien in en configureren van applicaties Ontwerpen van nieuwe manieren van werken en deze communiceren naar de gebruikers, van alternatieve netwerktoegang tot oplossingen voor applicaties die niet langer toegankelijk zijn Het vervullen van al deze taken in het midden van een noodsituatie Een effectief bedrijfscontinuïteitsplan vereenvoudigt en versnelt dit proces: IT wordt geholpen bij het herstellen en onderhouden van service aan de organisatie, terwijl mensen weer zo snel mogelijk aan het werk kunnen. Bij gebeurtenissen met een waarschuwing vooraf, zoals een geplande kantoorverhuizing of verwacht noodweer, kan de organisatie zelfs voorkomen dat het werk wordt onderbroken. Een globale aanpak voor uw bedrijfscontinuïteitsstrategie Hoewel elke noodsituatie uniek is en veel beslissingen altijd ad hoc genomen moeten worden, biedt een bedrijfscontinuïteitsplan een kader voor en voorbereiding op deze beslissingen, plus een duidelijke indicatie wie ze neemt. Inkopen van uitvoerenden is ook heel belangrijk. In de woorden van Michael Emerson, senior director van de infrastructuurdiensten bij Citrix: We vragen mensen in het bedrijfscontinuïteitsproces om taken uit te voeren ter voorbereiding op iets waarvan we hopen dat het nooit zal gebeuren, terwijl ze dingen op hun bord hebben die vandaag af moeten en aan bedrijfsdoelstellingen moeten voldoen. Inkopen en de steun van het hoogste niveau zijn essentieel om ervoor te zorgen dat ze bedrijfscontinuïteit de tijd en aandacht geven die deze vereist. Met deze steun kan IT de ontwikkeling leiden van een uitgebreide bedrijfscontinuïteitsstrategie die alle volgende essentiële elementen omvat.

4 4 Employee Safety and Awareness Programs Business Continuity Team Structure Crisis Communications Citrix Standard of Business Continuity Business Continuity Plans Disaster Recovery / BC Testing Teamstructuur Een van de topoverwegingen voor een bedrijfscontinuïteitsplan is de ontwikkeling van een duidelijke besluitvormingshiërarchie. In geval van nood moeten mensen zich niet afvragen wie de verantwoordelijkheid of bevoegdheid heeft om een bepaalde beslissing te nemen; als de aangewezen persoon niet beschikbaar is, moet de vervanging even duidelijk zijn. De organisatie moet in staat zijn alle bedrijfscontinuïteitstaken op te pakken op iedere plek waar zij actief is om zowel te reageren op lokale gebeurtenissen als de organisatiebrede respons op zowel lokale en grotere noodsituaties te coördineren. Medewerkers die zijn aangewezen als de belangrijkste leden van het bedrijfscontinuïteitsteam, inclusief de vervangers als ze niet beschikbaar zijn, moeten het hele jaar aandacht hebben voor en betrokken blijven bij de planning en het testen. Naast ervoor te zorgen dat het plan effectief en actueel is, helpt dit de vertrouwdheid op te bouwen die nodig is om te presteren onder de druk van een echte noodsituatie. Bij Citrix omvat een kernteam bedrijfscontinuïteit voor elke regio personen uit de hele organisatie, waaronder uitvoerende staf, IT, faciliteiten en vastgoed, en ook fysieke veiligheid, communicatie, human resources, financiën en andere service-afdelingen. Elk van deze teams rapporteert aan de directiecommissie van Citrix. Afzonderlijke teams houden zich bezig met: Noodmaatregelen leidt inspanningen van bedrijfscontinuïteitsplanning; stelt eindadvies aan de directiecommissie op; geeft algemene sturing aan voorbereiding, respons en herstel Communicatie verzorgt communicatie naar alle partijen, inclusief werknemers, leveranciers, openbare diensten en klanten

5 5 Campusrespons - bereidt eigendommen en uitrusting voor op de dreigende ramp; beoordeelt na de gebeurtenis de schade en de impact ervan op voortzetting van activiteiten; helpt bij schadeclaims; beveiligt gebouwen en terreinen Bedrijfsparaatheid - fungeert als liaison voor individuele business-unitteams; neemt nodige maatregelen om rampbedrijfsvoering in overeenstemming met het businessplan te implementeren voor elke unit; zorgt voor een tactische respons en zakelijke sturing Planning van bedrijfscontinuïteit Op een hoog niveau moet een bedrijfscontinuïteitsplan potentiële zakelijke verstoringen identificeren die locaties van een organisatie kunnen beïnvloeden, zoals stroomuitval, epidemieën en branden, alsmede verstoringen die specifiek zijn voor bepaalde locaties, zoals aardbevingen en tsunami's in een te identificeren seismisch actieve regio, of burgerlijke onrust in politiek instabiele gebieden. Om het aantal scenario's beheersbaar te houden, moet de planning worden gebaseerd op worst-case scenario's, in plaats van op meerdere graduele versies van elk incident. Het zal niet altijd mogelijk zijn om de normale bedrijfsvoering in een noodsituatie in stand te houden. Om het effect van verminderde capaciteit te beperken, moet het team bepalen welke activiteiten de meest essentiële zijn, wie ze zal uitvoeren en hoe het werk wordt aangepast als de hoofdpersonen niet beschikbaar zijn. Bij Citrix wordt dit behandeld door een team dat voornamelijk is samengesteld uit BU-eigenaren en de bedrijfscontinuïteitsdirecteur van IT, die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van een bedrijfsimpact-analyse. Deze groep werkt samen aan het rangschikken van de cruciale factor van verschillende bedrijfsprocessen in termen van inkomsten, klantgerichte en merkimago-zorgen, implicaties van regelgeving en andere zakelijke overwegingen, en brengen dan de afhankelijkheden van deze processen in kaart wat betreft de applicaties, mensen, faciliteiten en apparatuur die nodig zijn om hen te ondersteunen. Nadat de groep overeenstemming heeft bereikt over deze analyse, kan worden begonnen met het vaststellen van herstelstrategieën en de kosten van procesvoortzettingen. Voor IT bieden deze gegevens een kader om ervoor te zorgen dat cruciale applicaties beschikbaar zijn voor het bedrijf binnen een vastgestelde beoogde hersteltijd (recovery time objective, RTO) en beoogd herstelpunt (recovery point objective, RPO). Testen Een bedrijfscontinuïteitsplan is net zo goed als het gemaakt en in stand gehouden wordt. Zonder een voortdurende focus op paraatheid kan een organisatie in geval van nood ondervinden dat het plan niet langer relevant is voor de bedrijfsvoering of exploitatie, en wordt vastgeklampt aan een ad hoc respons die wordt verergerd door een vals gevoel van veiligheid. Best practices vragen om jaarlijkse updates van het bedrijfscontinuïteitsplan ter weerspiegeling van veranderingen in de cruciale factoren en afhankelijkheid van applicaties, zakelijke prioriteiten, risicobeheer, zakelijke locaties, activiteiten en andere overwegingen. Bij Citrix volgt en noteert bedrijfscontinuïteitspersoneel dergelijke veranderingen gedurende het hele jaar als aanvulling op de jaarlijkse beoordeling. Ook moeten ten minste eenmaal per jaar volledige simulaties van noodsituaties worden uitgevoerd. Deze richtlijnen dienen te worden beschouwd als het minimum, in aanvulling op een jaarlijkse evaluatie van alle plannen, evenals crisiscommunicatietesten. Citrix voert voor alle bedrijfscruciale applicaties bedrijfscontinuïteit- en herstelbaarheidstesten

6 6 uit op kwartaalbasis. Bij praktisch oefenen wordt aan rampscenario's een draai gegeven om de flexibiliteit van bestaande plannen te garanderen en teamleden ervaring te laten opdoen in het reageren op het onverwachte. Emerson vertelt: Ons slagingspercentage is fenomenaal geweest, zowel aan de kant van rampherstel als van de business unit. Toch maakt het niet uit hoe vaak we het bedrijfscontinuïteitsproces doorlopen - echt of nagespeeld - we vinden altijd iets dat toegevoegd of verbeterd kan worden om het beter en soepeler te maken. Crisiscommunicatie Elk jaar vraagt Forrester Research organisaties naar de lessen die ze tijdens gebeurtenissen zoals de Japanse aardbeving van 2011 en Superstorm Sandy van 2012 van de invocaties van hun bedrijfscontinuïteitsplan geleerd hadden. Respondenten melden consequent dat in hun plannen interne communicatie en samenwerking niet adequaat werden aangepakt. 2 Een formeel crisiscommunicatieprogramma is een cruciaal element van bedrijfscontinuïteit - een dat het verschil tussen paniek en soepel uitgevoerde rampenbestrijding kan betekenen. Het plan moet alle betrokkenen voor noodcommunicatie, inclusief medewerkers, aannemers, klanten, leveranciers, media en het uitvoerend management kenbaar maken. De communicatie-toolkit van de organisatie moet interne en externe middelen bevatten zoals telecom, , omroepinstallatie, intranet, IM, sms en de website van het bedrijf. Het communicatieteam moet werken aan een consistente boodschap namens het bedrijf via externe kanalen zoals persberichten, sociale media-updates en interviews met woordvoerders. Voorbeeldalarmberichten kunnen op voorhand worden opgesteld, toegesneden op specifieke doelgroepen en vormen van communicatie; deze kunnen snel worden bijgewerkt tijdens een echte noodsituatie om actuele omstandigheden te weerspiegelen. Werknemersveiligheid De veiligheid van mensen moet de hoogste prioriteit hebben in de respons op een noodsituatie. Er zijn vele manieren om een werknemersveiligheidsprogramma te ontwikkelen. Lokale instanties zoals het Rode Kruis, brandweer, politie en de federale instantie, zoals de FEMA Community Emergency Response Teams (CERT) in de Verenigde Staten, kunnen BHV-opleidingen en andere begeleiding voor uw programma leveren. Praktische oefeningen kunnen u helpen de juiste procedures voor uw personeel, faciliteiten en locaties te ontwikkelen en te verfijnen. Zodra het programma er is, moet dit worden opgenomen in de nieuwewerknemersoriëntatie en regelmatig worden geëvalueerd met alle werknemers. Noodevacuatieprocedures moeten worden herzien en regelmatig getest, en werknemers moeten altijd weten waar de bedrijfscontinuïteitsdocumentatie te vinden is. Besteed tijdens een noodsituatie veel aandacht aan het stressniveau van mensen en zorg ervoor dat ze ruim de tijd krijgen om te slapen, te eten en te ontspannen.

7 7 Checklist voor de planning van bedrijfscontinuïteit Teamstructuur voor Veilige inkoop van uitvoerenden bedrijfscontinuïteit Een kernteam bedrijfscontinuïteit samenstellen Planning van bedrijfscontinuïteit Bedrijfsanalyseteam samenstellen Rampscenario's ontwikkelen Besluitvormingshiërarchieën definiëren Prioriteren herstel per zakelijke overwegingen Hersteldoelen met afhankelijkheden in verband brengen Ontwikkelen van een strategie voor datacentercontinuïteit Rampherstel-/bedrijfs continuïteitstesten Ontwikkelen van een strategie voor personeelscontinuïteit Plannen regelmatig bijwerken* Testen van herstelbaarheid van bedrijfscruciale applicaties* Houden van praktische oefeningen en handleidingen doornemen* * Ten minste jaarlijks Crisiscommunicatie Een formeel crisis communicatieprogramma Belanghebbenden voor noodgevalcommunicatie vaststellen Belangrijkste interne communicatiekanalen Werknemersveiligheids- en voorlichtingsprogramma's Berichtvoorbeelden opstellen Ontwikkelen van programma's via praktische oefeningen en BHV-training door lokale instanties Veiligheid en voorlichting opnemen in de oriëntatie van de nieuwe werknemers Test evacuatieprocedures herzien

8 8 Personeelscontinuïteit: zorgen voor ononderbroken beschikbaarheid van bedrijfsresources Datacentercontinuïteit kan IT-activiteiten in gang houden, maar wat als mensen zelf zijn verdreven van hun gebruikelijke werkplek, of de toegang tot hun gebruikelijke apparaten of systemen hebben verloren? Zoals Michael Emerson van Citrix aangeeft: Het personeel moet absoluut een onderdeel zijn van een bedrijfscontinuïteitsprogramma. Bescherming van gegevens is slechts een deel van het plaatje: je moet ook ervoor zorgen dat bedrijfsprocessen en klanten geen nadelige effecten ondervinden omdat mensen niet in staat zijn om hun werk te doen. Terwijl het bij bedrijfscontinuïteit van oudsher draaide om een aangewezen alternatieve werkplek of hersteleenheid, maken organisaties steeds meer gebruik van remote access om mensen in staat te stellen om te werken waar dat het meest handig en effectief is. Mensen die moeten werken op de plek van de ramp, zoals teamleden voor bedrijfscontinuïteit, hulpverleners, medewerkers van kritische services en anderen zoals degenen die verzekeringen herzien, kunnen worden ondergebracht in elke beschikbare structuur of mobiele eenheid, zonder de noodzaak van speciale infrastructuur of complexe connectiviteit. Volgens Forrester Research heeft 81 procent van de bedrijven technologieën voor remote access opgenomen in hun bedrijfscontinuïteitsplannen. 3 Met het hoofdkantoor gevestigd in Ft. Lauderdale, Florida, heeft Citrix ruime ervaring uit de eerste hand met bedrijfscontinuïteitsgebeurtenissen. Emerson vertelt: We hebben mensen naar hotelvergaderzalen overgebracht, onze werklast over de hele wereld verschoven vanwege sluitende faciliteiten, en capaciteit elders uitgebreid vanwege mogelijke rampen; we deden dat al vele malen, vooral tijdens het orkaanseizoen in Florida. De service die wij zowel intern als extern aan onze klanten bieden, is nooit aangetast. Dat is dankzij de flexibiliteit van werknemers die mogelijk is gemaakt door onze technologie. Tijdens routinewerkzaamheden brengt Citrix-technologie mensen op aanvraag vanaf elke locatie in verbinding met informatie en andere mensen, zodat ze kunnen werken wanneer, waar en hoe ze kiezen. In een noodsituatie stellen dezelfde tools mensen in staat om te doen wat hun prioriteiten bepalen, of het nu gaat om normaal te blijven werken, nieuwe taken uit te voeren vanwege de gebeurtenis, of zich te richten op de noden van hun gezin en zichzelf, en dan weer te gaan werken wanneer de omstandigheden het toelaten. Het gebruik van dezelfde tools zowel tijdens noodsituaties als tijdens routineoperaties verbetert ook de effectiviteit van het bedrijfscontinuïteitsplan: in plaats van te moeten wennen aan een ramptoestand als een geheel andere manier van werken, werken mensen altijd op dezelfde manier, met dezelfde ervaring, ongeacht hun omstandigheden. Het enige dat verandert is hun fysieke plaats.

9 9 Zorgen voor personeelscontinuïteit met Citrix-technologieën Citrix-technologieën helpen organisaties de continuïteit van activiteiten te waarborgen tijdens bedrijfsverstoringen en: Bieden mensen naadloze toegang tot hun apps, gegevens en samenwerkingsservices tijdens elke soort bedrijfsverstoring, gepland of ongepland Beschermen en beheren bedrijfsinformatie die vanaf elke locatie, op elk apparaat en in elke situatie toegankelijk is Vereenvoudigen continuïteit door optimaal gebruik te maken van de gangbare infrastructuur, wat de noodzaak wegneemt voor afzonderlijke toegangstools en -apparaten voor bedrijfscontinuïteit Zorgen voor de beschikbaarheid van IT-services door snelle, geautomatiseerde datacenterfailover, load balancing en netwerkcapaciteitsbeheer Applicatieopslag gedreven door Citrix Receiver Verplaatste werknemers die de toegang tot hun gebruikelijke werkappararaat verloren hebben, krijgen toegang tot de bekende bedrijfs-apps op een willekeurig apparaat, inclusief Windows en Mac desktops en laptops, ios, Android en op Windows gebaseerde mobiele producten, Google Chromebooks en BlackBerry mobiele apparaten - dit alles met naadloze roaming en een hoogwaardige ervaring die zich uitstrekt over apparaten, locaties en netwerken. Een geünificeerde applicatieopslag biedt met een enkele klik toegang tot mobiele, web-, aangepaste en Windows-apps, inclusief het geïntegreerd delen van bestanden en productiviteitsapps. Beveiligde toegang gedreven door Citrix NetScaler Gateway In plaats van zich zorgen te maken over bijzondere toegangsmethoden, kan IT mensen op de gebruikelijke manier toegang geven tot hun applicaties, gegevens en desktops via een beschikbare verbinding - bedrijfs-lan of WAN, consumentenbreedband, satelliet, openbare hotspot of mobiel - met volledige beveiliging, toegangscontrole, nalevingstoezicht en tracking. Een geïntegreerd managementkader waarmee IT de toegang tot apps, desktops en diensten op elk apparaat kan beveiligen, beheren en optimaliseren. Toegangscontrole, auditing en rapportage ondersteunen compliance en gegevensbeveiliging. Mobiliteitsbeheer voor grote ondernemingen gedreven door Citrix XenMobile IT krijgt toegang tot identity-based provisioning en de controle over apps, gegevens en apparaten, automatische account de-provisioning en selectieve wipe van tijdelijk gebruikte apparaten tijdens een bedrijfscontinuïteitsgebeurtenis. Bedrijfsapps en -gegevens, of deze nu ontwikkeld zijn door IT of derden, verblijven in een container, afgezonderd van persoonlijke apps en gegevens op het apparaat. Virtualisatie van Windows desktop en app gedreven door Citrix XenDesktop en Citrix XenApp IT kan apps en volledige desktops veranderen in on-demand diensten die beschikbaar zijn op alle apparaten en elke locatie. Omdat apps en gegevens beheerd worden binnen het datacenter, behoudt IT net zo gemakkelijk een centrale gegevensbeveiliging, compliance, toegangscontrole en gebruikersadministratie op persoonlijke, geleende of pas aangeschafte apparaten als op zakelijke endpoints - binnen dezelfde geïntegreerde omgeving.

10 10 Delen van bestanden gedreven door Citrix ShareFile Mensen kunnen veilig bestanden delen met iedereen en bestanden synchroniseren tussen al hun apparaten. Flexibele opslagmogelijkheden, op beleid gebaseerd beheer, rapportage, gegevensversleuteling en wipen op afstand helpen de bedrijfscontent veilig te houden wanneer verstoringen optreden. Samenwerking en ondersteuning op afstand gedreven door Citrix GoToMeeting, Citrix Podio en Citrix GoToAssist Mensen kunnen binnen enkele seconden vergaderingen starten of bijwonen op elk apparaat, met HD-video voor realistische face-to-face interactie. Sociale activiteitenstreams, aangepaste apps en werkruimten voor samenwerking helpen mensen effectiever samen te werken wanneer verstoringen hen fysiek gescheiden houden. IT kan vanuit een centraal punt mensen en technologieën ondersteunen op elke locatie om productieve tijd te waarborgen voor pc's, Macs, mobiele apparaten, servers en netwerken binnen de organisatie. Daardoor blijven verspreide medewerkers in nauw contact met klanten, collega's en partners om lopende projecten op koers te houden en te zorgen voor ononderbroken productiviteit, service en reactievermogen. Samen helpen deze Citrix-technologieën bedrijfscontinuïteitsplanners bij het oppakken van de twee essentiële zorgen die gebruikers hebben: Kan ik nog steeds bij mijn applicaties, gegevens en bestanden, en effectief samenwerken met anderen binnen en buiten de organisatie? Werkt alles nog steeds op gebruikelijke manier, of moet ik wennen aan een onbekend apparaat, een andere netwerktoegangsmethode en toolset? Belangrijkste voordelen van het ondersteunen van medewerkerscontinuïteit via remote access Met Citrix-technologieën kunnen mensen op dezelfde vertrouwde manier als altijd werken tijdens een bedrijfscontinuïteitsgebeurtenis, zelfs in situaties waarin ze moeten overgaan op verschillende apparaten op een tijdelijke locatie. Zoals Emerson aangaf: In plaats van veel pc's zien te vinden die aan bepaalde specificaties voldoen, die te configureren, toegang te geven tot de applicaties en dergelijke, kunnen we een kantoor sluiten, mensen verhuizen naar een andere locatie en ze snel weer aan het werk krijgen in dezelfde vertrouwde omgeving. Voor hen is de ervaring precies dezelfde als ze gewend zijn. En IT hoeft zich geen zorgen te maken over het proberen om tientallen of honderden verschillende machines van een image te voorzien en vervolgens mensen door een lange lijst van veranderde processen te loodsen. Efficiëntie en kostenbesparingen. Mobiliteit en remote access zijn al topprioriteiten voor de meeste IT-organisaties. Door er een kernelement van bedrijfscontinuïteitsplanning van te maken, kunt u de waarde van deze investeringen verhogen, terwijl vele voorheen gescheiden bedrijfscontinuïteitsprocessen en -kosten gaan verdwijnen. Een naadloze ervaring voor mensen. Omdat mensen op dezelfde manier als altijd toegang hebben tot en gebruik maken van hun middelen, is het leren of onthouden van alternatieve procedures niet nodig.

11 11 Beveiliging en compliance. Tijdens een bedrijfscontinuïteitsgebeurtenis worden de gegevens en apps geleverd met behulp van dezelfde infrastructuur als voor routineoperaties, met dezelfde inherente beveiliging. Windows-toepassingen blijven onder IT-controle in het datacenter, waar automatisering en gecentraliseerd beheer afdwingen van beleid, naleving van regelgeving en antivirusbescherming bevorderen. Gegevens geleverd aan apparaten van mensen worden beveiligd en gecontroleerd door middel van Mobile Device Management (MDM) en applicaties via mobiel applicatiebeheer, met inbegrip van mogelijkheden zoals veilige containers en wipen op afstand. Meer praktische uitvoering met lager risico. Organisaties kunnen hun bedrijfscontinuïteitsplan in werking stellen met minder hinder voor de gebruikers en het bedrijf. Als gevolg daarvan is de organisatie vaak meer bereid om deze maatregel proactief te nemen - mensen evacueren voorafgaand van een orkaan of sneeuwstorm, of mensen thuis laten werken tijdens een lokale epidemie of de seizoensgebonden griep ter voorkoming van besmetting - in plaats van het nemen van de gok in de hoop dat de ramp geen gevolgen zal hebben voor het bedrijf. Het plan wordt veel effectiever als het wordt gezien als een acceptabele aanpassing aan omstandigheden in plaats van een laatste redmiddel dat alleen in de meest wanhopige tijden wordt aangeroepen, of op het allerlaatste moment. Datacentercontinuïteit: het handhaven van continue IT-activiteiten De meeste grote organisaties hebben al meer dan één datacenter vanwege schaal en redundantie. Indien een datacenter om welke reden dan ook verwacht of onverwacht offline gaat, moeten mensen in staat zijn om toegang te krijgen tot middelen via een andere datacenter (actief of back-up) totdat het getroffen datacenter weer online is. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de bijbehorende infrastructuur deze reactie kan ondersteunen, van snelle, geautomatiseerde failover tot load balancing en netwerkcapaciteit. Datacenterautomatisering en -herstel gedreven door Citrix XenServer Bedrijfscontinuïteitsoplossingen van Citrix helpen IT ervoor te zorgen dat datacenterbronnen beschikbaar blijven. Citrix XenServer, het toonaangevende platform voor kosteneffectieve cloud-, server- en desktopvirtualisatie, biedt tools voor het beheren van uitgebreid, locatie-breed rampherstel, waaronder live migratie om workloads van de ene fysieke server naar de andere te verplaatsen, en geautomatiseerde hoge beschikbaarheid die virtuele machines herverdeelt van een defecte host naar de andere fysieke hosts en herstart om cruciale workloads te beschermen tegen gelokaliseerde gebeurtenissen. Voor organisaties met een niet-actieve alternatieve voorziening voor herstel na een ramp kunnen beheerders werken met standby XenServer-systemen gekoppeld aan de gerepliceerde opslag van een defecte server en de bijbehorende virtuele infrastructuur, met inbegrip van netwerkverbindingen en -instellingen automatisch herstellen. Cloud-networking gedreven door Citrix NetScaler en Citrix CloudBridge Citrix NetScaler maakt datacenterfailover naadloos en transparant voor gebruikers. Als het primaire datacenter uitvalt, leidt NetScaler gebruikers automatisch om naar de secundaire site zonder dat zij IP-adressen moeten veranderen; gebruikers zijn zich er meestal helemaal niet van bewust dat iets is veranderd. Mogelijkheden zoals load balancing en wereldwijde load balancing over meerdere datacenters gelden in noodsituaties evenals in routinematige operaties. NetScaler maakt het organisaties die een publieke cloud gebruiken voor back-up ook mogelijk om deze uitbestede infrastructuur op dezelfde manier te beheren als hun eigen back-up datacenter.

12 12 Citrix CloudBridge laat IT gevirtualiseerde datacenter-resources transformeren in geautomatiseerde, elastische, selfservice clouds die de beste beveiliging, prestaties en betrouwbaarheid verzekeren tijdens welke toekomstige ramp dan ook. Vier klanten onderhouden bedrijfscontinuïteit met remote access via een oplossing van Citrix Magruder Hospital levert zorg, terwijl het water van een overstroming stijgt en de lichten uitgaan Magruder Hospital, gelegen in Port Clinton, Ohio, biedt uitgebreide gezondheidszorg door middel van innovatieve oplossingen die de gezondheid en de kwaliteit van leven voor patiënten verbeteren. Het ziekenhuis is onderdeel van een consortium van drie ziekenhuizen die delen in een IT-infrastructuur voor gezondheidszorg dat is gebaseerd op het concept van de Cerner Smart Room, waarin technologie en workflowoplossingen ervoor zorgen dat de juiste informatie op het juiste moment wordt geleverd aan artsen om de best mogelijke gezondheidsresultaat te bereiken voor patiënten. Om overal en aan elk apparaat levering van informatie mogelijk te maken, koos Magruder voor server-gebaseerde sessie-virtualisatie van Citrix. Cerner-oplossingen worden op afstand gehost in Kansas City en geleverd aan een gedeeld serverdomein dat is gevirtualiseerd met behulp van XenApp. Gepubliceerde applicaties, bestaande uit de volledige Cerner-oplossingset worden via XenApp geleverd aan thin clients in elke patiëntenkamer en aan apparaten in de operatiekamer van het ziekenhuis. Met XenApp zien mensen dezelfde applicaties, ongeacht het apparaat waarmee zij inloggen, aldus Chuck Dellick, IT-directeur van Magruder Hospital. Vanwege de toegang tot hun applicaties op elk apparaat hebben veel artsen tablets en smartphones opgenomen in hun praktijk en profiteren van de toegenomen mobiliteit om medische dossiers en andere informatie te controleren terwijl ze van kantoor naar een bed en naar de operatiekamer gaan. Toen lokale overstromingen Magruder Hospital dwongen om patiënten te evacueren, maakte Citrix het mogelijk om de eerste hulp van het ziekenhuis gaande te houden. Hoewel hoog water ons gedwongen had de stroom af te sluiten, moesten we toegang hebben tot grafieken en informatie voor mensen die binnenkwamen bij de eerste hulp, vertelt Dellick. We gebruikten onze Cerner-applicaties op een laptop met een mobiele telefoon die werkte als een netwerk-hotspot, en de snelheid was dezelfde als wanneer we werkten op een gewone computer. Er was geen probleem met de toegang tot dossiers, zelfs zonder lichten. Independent Bank levert beveiligde toegang aan externe gebruikers Independent Bank is een bankholding in Ionia, Michigan, met een balanstotaal van ongeveer $ 2,1 miljard en ongeveer 100 kantoren. Het bedrijf gebruikt Citrix voor veilige applicatielevering aan mensen bij een onderbreking en om remote access te vereenvoudigen ten opzichte van een traditionele VPN-verbinding. Naast het leveren van een eenvoudigere ervaring voor oud-vpn-gebruikers van de bank, biedt NetScaler Gateway robuustere beveiliging van gegevens om te helpen voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot de financiële sector, zelfs wanneer mensen werken buiten hun gebruikelijke locatie en netwerkomgeving.

10 essentiële elementen voor een strategie voor enterprise mobility

10 essentiële elementen voor een strategie voor enterprise mobility 10 essentiële elementen voor een strategie voor enterprise mobility Best practices voor het beschermen van gevoelige bedrijfsgegevens terwijl mensen productief kunnen zijn waar ze ook zijn Mobiliteit en

Nadere informatie

Oplossingen van Citrix

Oplossingen van Citrix maken het mogelijk dat mensen overal kunnen werken en samenwerken, met veilige toegang tot apps en data op de nieuwste devices, net zo gemakkelijk als op kantoor. citrix.nl Naarmate werk complexer en onvoorspelbaarder

Nadere informatie

Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie

Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie Controle terug en risico s gereduceerd zonder compromissen op het gebied van productiviteit en groei 2 Nieuwe manieren

Nadere informatie

White Best practices voor databescherming en bedrijfscontinuïteit in een mobiele wereld Gids voor kleine en middelgrote organisaties Juni 2015

White Best practices voor databescherming en bedrijfscontinuïteit in een mobiele wereld Gids voor kleine en middelgrote organisaties Juni 2015 White paper Best practices voor databescherming en bedrijfscontinuïteit in een mobiele wereld Gids voor kleine en middelgrote organisaties Door Colm Keegan, senior analist, Dan Conde, analist, en Leah

Nadere informatie

Beveiliging van de cloud infrastructuur van Microsoft

Beveiliging van de cloud infrastructuur van Microsoft Beveiliging van de cloud infrastructuur van Microsoft In dit technische document maakt u kennis met het OSSC team (Online Services Security and Compliance), een onderdeel van de divisie Global Foundation

Nadere informatie

Het pad naar de geoptimaliseerde werkplek. De vijf best practices voor het optimaliseren van de desktop infrastructuur

Het pad naar de geoptimaliseerde werkplek. De vijf best practices voor het optimaliseren van de desktop infrastructuur Het pad naar de geoptimaliseerde werkplek De vijf best practices voor het optimaliseren van de desktop infrastructuur Inleiding Stelt u zich eens voor dat... kenniswerkers vanaf elke locatie veiliger toegang

Nadere informatie

Cisco voor elk apparaat: Kiezen voor een productieve en veilige toekomst met een gunstige concurrentiepositie

Cisco voor elk apparaat: Kiezen voor een productieve en veilige toekomst met een gunstige concurrentiepositie Cisco voor elk apparaat: Kiezen voor een productieve en veilige toekomst met een gunstige concurrentiepositie Wat u leert De traditionele beperkingen van het bedrijfsnetwerk zijn aan het verdwijnen en

Nadere informatie

De voordelen van cloudnetwerken

De voordelen van cloudnetwerken whitepaper De voordelen van cloudnetwerken Cloudnetwerken inschakelen om de IT-kosten te verlagen en de IT-productiviteit te verhogen Inleiding Er ligt een voortdurende druk op organisaties in zowel de

Nadere informatie

Optimaliseer uw basisinfrastructuur. Dynamische IT voor Het Nieuwe Werken

Optimaliseer uw basisinfrastructuur. Dynamische IT voor Het Nieuwe Werken 1 Optimaliseer uw basisinfrastructuur Dynamische IT voor Het Nieuwe Werken Executive Summary Doelgroep Deze whitepaper is bestemd voor IT-directeuren, managers en medewerkers die verantwoordelijk zijn

Nadere informatie

Virtualisatie. Voorkom valkuilen Van servers naar service Virtualisatie als studievak. Jaargang 2, nr. 8 / 2011. Thema. En verder

Virtualisatie. Voorkom valkuilen Van servers naar service Virtualisatie als studievak. Jaargang 2, nr. 8 / 2011. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 2, nr. 8 / 2011 Thema Virtualisatie Voorkom valkuilen Van servers naar service Virtualisatie als studievak En verder Virtuele desktops

Nadere informatie

CLOUD MANAGEMENTPERSPECTIEF. Januari 2014. Cloudcomputing: Een nieuwe rol en relevantie voor IT-teams

CLOUD MANAGEMENTPERSPECTIEF. Januari 2014. Cloudcomputing: Een nieuwe rol en relevantie voor IT-teams CLOUD MANAGEMENTPERSPECTIEF Januari 2014 Cloudcomputing: Een nieuwe rol en relevantie voor IT-teams Opkomst van het Internet of Everything In veel opzichten is de cloud voor IT-leiders en hun teams een

Nadere informatie

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D B Y Beste lezer, De traditionele IT-werkplek is de afgelopen jaren radicaal veranderd.

Nadere informatie

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 1 Inleiding Tien jaar geleden zaten

Nadere informatie

HUIDIGE PERSPECTIEVEN OP RISICOBEHEER EN COMPLIANCE IN DE GEZONDHEIDSZORG: DE BEHOEFTE AAN BETROUWBARE INFORMATIE IN DE GEZONDHEIDSZORG

HUIDIGE PERSPECTIEVEN OP RISICOBEHEER EN COMPLIANCE IN DE GEZONDHEIDSZORG: DE BEHOEFTE AAN BETROUWBARE INFORMATIE IN DE GEZONDHEIDSZORG HUIDIGE PERSPECTIEVEN OP RISICOBEHEER EN COMPLIANCE IN DE GEZONDHEIDSZORG: DE BEHOEFTE AAN BETROUWBARE INFORMATIE IN DE GEZONDHEIDSZORG E M C P E R S P E C T I V E De hoofdzaken voor lagere risico's en

Nadere informatie

Cisco Validated Design

Cisco Validated Design Zelf bepalen welk device u gebruikt, zonder inbreuk op het IT-netwerk te maken. Laatst bijgewerkt: juni 1, 2012 2 Cisco Validated Design Informatie over de Informatie over de auteurs: Neil Anderson Neil

Nadere informatie

Digitale werkstijl: het nieuwe werken. Een Microsoft white paper

Digitale werkstijl: het nieuwe werken. Een Microsoft white paper Digitale werkstijl: het nieuwe werken Een Microsoft white paper Mei 2005 Het nieuwe werken Hoewel sociale, politieke, economische en demografische trends het wereldwijde zakelijke landschap veranderen,

Nadere informatie

Visie PQR op de IT van Morgen

Visie PQR op de IT van Morgen Visie PQR op de IT van Morgen 3 Constant contact De vraag achter de vraag Verder in dit nummer: In gesprek met de klant Where do you want to go today? 3D naar de cloud Uw IT-strategie begint bij het PQR

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

O P L O S S I N G S P R O F I E L Bescherm uw kleine of middelgrote bedrijf met bewezen, eenvoudige en betaalbare virtualisatie van VMware.

O P L O S S I N G S P R O F I E L Bescherm uw kleine of middelgrote bedrijf met bewezen, eenvoudige en betaalbare virtualisatie van VMware. Bescherm uw kleine of middelgrote bedrijf met bewezen, eenvoudige en betaalbare virtualisatie van VMware. Januari 2011 Het plannen voor bedrijfscontinuïteit en disaster recovery (BC/DR) wordt voor bedrijven

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 juni 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing MIGRATIE naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps IDENTITYMANAGEMENT

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Works WERKEN IN DE CLOUD DESKTOPVIRTUALISATIE VEILIG INLOGGEN. Clouddesktop binnen handbereik. Via inlogmodel of usb-stick

Works WERKEN IN DE CLOUD DESKTOPVIRTUALISATIE VEILIG INLOGGEN. Clouddesktop binnen handbereik. Via inlogmodel of usb-stick Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 november 2010 Works HET Vakblad over cloud computing WERKEN IN DE CLOUD DESKTOPVIRTUALISATIE Clouddesktop binnen handbereik VEILIG INLOGGEN Via inlogmodel of usb-stick

Nadere informatie