30 mei Jaarverslag 2001 Antares Woonservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "30 mei 2002. Jaarverslag 2001 Antares Woonservice"

Transcriptie

1 30 mei 2002 Jaarverslag 2001 Antares Woonservice

2 Colofon Postadres Postbus AA Tegelen telefoon (077) fax (077) internet Hoofdkantoor Venloseweg 7 Tegelen Servicekantoren kantoor Meijel Jan Truijenstraat 2, Meijel kantoor Blerick en Tegelen Bongerdstraat 227a, Tegelen Tekst en coördinatie Marian Wijnen

3 Inhoudsopgave Voorwoord De klant Nieuwbouw, renovatie en verwerving Het personeel De financiële instrumenten De balans en winst- en verliesrekening

4 Voorwoord Antares Woonservice heeft een roerig jaar achter de rug. Reeds een jaar na de fusie bleek, dat de organisatie op een geheel andere wijze ingericht diende te worden. Nadat op 19 november 2001 de gehele zittende raad van commissarissen was teruggetreden, trad op 26 november 2001 een nieuwe raad aan. De herinrichting van de organisatie had ook op de werkvloer zijn weerslag. De personele consequenties welke een onvermijdelijk gevolg van deze reorganisatie waren, heb ik als zeer pijnlijk ervaren. In de afgelopen periode is overduidelijk gebleken, dat het werken vanuit verschillende locaties kostbaar is. Daarnaast bevorderde dit niet de samenhorigheid en de samenwerking. Om die redenen is het klantenkantoor in Blerick in de loop van 2001 opgeheven. Om de directe dienstverlening voor onze klanten in Blerick op een aanvaardbaar peil te houden, houdt een woonconsulente wekelijks spreekuur in het Blericks Informatie Centrum. Op 26 november 2001 is officieel gestart met de bouw van een nieuw kantoor aan de Venloseweg te Tegelen. Hierin is een nieuw klantenkantoor opgenomen. Na de oplevering in november 2002 zullen ook de kantoorlocaties aan de Bongerdstraat en Industriestraat te Tegelen worden opgeheven. Buiten de werkplaats en magazijn voor de afdeling Services te Tegelen en het klantenkantoor te Meijel is Antares Woonservice dan eindelijk onder één dak. De effecten hiervan schat ik hoog in. Deze intern gerichte acties deden aan de dienstverlenende houding van de medewerkers niets af. Onze klanten waardeerden die op basis van een extern onderzoek als uiterst positief. Dit resulteerde dan ook in de toekenning van het felbegeerde kwaliteitslabel KWH-huur. Een ander hoogtepunt in dit jaar was de toekenning van het volledig Politiekeurmerk Veilig Wonen voor het woongebouw en de woonomgeving aan de Egelantierstraat. Voor deze regio was het de eerste keer dat dit keurmerk voor een woongebouw en haar woonomgeving werd toegekend. We starten het jaar 2002 met veel optimisme, het stroomlijnen van de organisatie nadert zijn einde, we zijn klaar om ons weer volledig te richten op de invulling van ons mission statement : Antares Woonservice, ontwikkelt, beheert en verkoopt als een krachtige ondernemer bedrijfseconomisch verantwoord, een breed pakket aan woningen en diensten met een perfecte dienstverlening en goede prijskwaliteitverhouding Wij zijn en blijven er voor de primaire doelgroep, maar slaan de vleugels breder uit op de meest efficiënte wijze. Antares profileert zich als een ondernemer die doet wat de markt wil op een klantvriendelijke open wijze. Raad van Bestuur Antares Woonservice

5 De klant en de woning Antares Woonservice beheert en verhuurt woningen in alle soorten en maten. Van goedkope twee- of driekamerappartementen tot eengezinswoningen. Per 31 december 2001 heeft Antares Woonservice verhuureenheden in exploitatie, waarvan woningen. Er werden 77 woningen door sloop aan het woningbezit onttrokken en 23 woningen toegevoegd in Antares Woonservice maakt binnen haar woningbezit onderscheid in drie marktsegmenten: Eengezinssegment O.a. eengezins- en drive-in woningen. De meeste van deze woningen beschikken over tenminste drie slaapkamers. Nultredesegment Deze woningen zijn primair bestemd voor huishoudens vanaf 55 jaar. Overig segment Etagewoningen zonder lift. Ook heeft Antares enkele onzelfstandige wooneenheden in haar bezit. Het monitoren van de markt heeft inzichtelijk gemaakt dat binnen het marktsegment nultredewoningen de vraag naar woningen met zorg sterk groeiend is. Binnen het eengezinswoningensegment is de koopwens van de eigen woning, relatief groter aanwezig, terwijl de vraag naar woningen uit het overig segment zal afnemen. Antares Woonservice speelt de komende jaren op deze en nieuwe ontwikkelingen in. Verdeling woningbezit naar marktsegmenten 40% 18% 42% Eengezinssegment Nultredesegment Overig segment Woningaanbod Wie op zoek is naar een (andere) woning kan het aanbod van Antares Woonservice periodiek bekijken in het regionaal weekblad Wonen. Bovendien hangen er dagelijks advertenties van de vrijkomende woningen in het

6 klantenkantoor en wordt geadverteerd via de website In 2001 kwamen in totaal 533 woningen vrij waarvan 448 bestemd voor de verhuur. De gemiddelde nettohuur van het totale woningbezit is 346,96. In de volgende tabel wordt de betaalbaarheid van de woningvoorraad weergegeven. Met uitzondering van de gebruikelijke leegstand bij verhuizingen en leegstand in verband met sloop van de woningen, kende Antares Woonservice in 2001 geen leegstand. Het bestand van goedkope en betaalbare woningen komt overeen met 92 % van het woningbezit uitgaande van een grens van 427,47. Verkoop van woningen In 2001 werden uit de bestaande voorraad 40 woningen verkocht. Hiervan werden 15 woningen verkocht aan zittende huurders. De overige 25 werden bij verhuizing uit marktoverwegingen te koop aangeboden en op basis van marktprijs verkocht. Alle verkopen vonden plaats op basis van het verkoopplan , dat begin 2001 is vastgesteld. Het verkoopplan telt op 31 december 2001 nog 448 potentiële verkoopwoningen. Kwaliteit en dienstverlening In het jaar 2001 heeft Antares Woonservice het KWH-label behaald. Dit is een kwaliteitslabel voor woningcorporaties. Om te meten of een corporatie voldoet aan de strenge normen van het KWH worden enquêtes onder de huurders gehouden en maakt de stichting KWH gebruik van mysterie guests. Inmiddels is de eerste vervolgmeting in het najaar van 2001 met succes doorlopen. Voor Antares is het KWH-label geen eindstation, maar een opstap naar de ontwikkeling van integrale kwaliteit. Mochten huurders ondanks de verbeterde dienstverlening klachten hebben over de handelwijze van een medewerker, dan kunnen ze hiervoor terecht bij een onafhankelijke Regionale Klachtencommissie Noord-Limburg. De geschillencommissie doet uitspraken in de vorm van een bindend advies. In het jaar 2001 zijn geen klachten binnengekomen over het handelen van Antares Woonservice. Kwaliteit in de woningvoorraad Ondanks de stijgende lijn in de vraag naar huurwoningen kunnen we stellen dat de laatste decennia de kwantitatieve behoefte in de woningvoorraad voor een groot deel is ingevuld. De kwaliteitsbeleving is veel belangrijker geworden. Niet alleen de woning, maar ook de directe woonomgeving, het voorzieningenniveau en de dienstverlening zijn belangrijke kwaliteitsaspecten. Binnen het strategisch voorraadbeleid wordt de woningvoorraad op deze aspecten in kaart gebracht en wordt een kwaliteitsvisie voor de lange termijn ontwikkeld. Brandveiligheid De controle op de brandveiligheid in woongebouwen heeft onze blijvende aandacht. In 2001 is in overleg met de brandweer een quick-scan uitgevoerd bij 4 woongebouwen. Daarnaast zijn 2 complexere woongebouwen t Peske en de Bongerd helemaal opnieuw getoetst. Het pakket van brandtechnische voorzieningen wordt beschreven en uitgevoerd in het voorjaar van 2002.

7 Een leefbare omgeving Vanuit de sociale doelstelling en het maatschappelijk middenveld van waaruit Antares opereert, is leefbaarheid één van de sleutelwoorden. Binnen de gemeente Venlo zijn een groot aantal wijkraden actief. De gemeente houdt periodiek het GSB-overleg (GroteStedenBeleid) waaraan naast de wijkraden en de gemeente ook de woningcorporaties, welzijnsstichting, politie, ondernemers en andere belangstellenden deelnemen. De korte lijnen die onder andere door dit overleg gerealiseerd worden, dragen bij aan een snelle oplossing van gesignaleerde knelpunten/problemen. Nieuwbouw, renovatie en verwerving Naast de bouw van huurwoningen, begeeft Antares Woonservice zich steeds meer op de markt van koopwoningen. Binnen de organisatie verzorgt de afdeling projectontwikkeling en plancoördinatie dit onderdeel. Zij verwerven, ontwikkelen en coördineren nieuwe projecten. Met deze afdeling wordt ingespeeld op de vraag van de markt. De markt vraagt om koopwoningen. Deze verbreding van de markt is noodzakelijk om aan de sociale doelstelling te kunnen blijven voldoen. We willen blijven zorgen voor huisvesting voor de primaire doelgroep. Projecten Antares Woonservice heeft in 2001 in totaal 65 nieuwe woningen opgeleverd waarvan 42 koop- en 23 huurwoningen. Verder zijn we in 2001 gestart met diverse nieuwbouwprojecten. Afgerond in 2001 Twee projecten zijn afgerond in Het gaat hier om de projecten Hemelsleutel Maasveld II in Tegelen (8 koopwoningen) en St. Maartenstaete in Tegelen (34 koop- en 23 huurwoningen). Gestart of gecontinueerd in 2001 De volgende projecten zijn in 2001 gestart of gecontinueerd: Naam: Aantal: Status project: Quinta Mosa Maasveld II: 14 koopwoningen lopend Pastpeadje Meijel: 11 koopwoningen voorbereid Muldershof Tegelen: 9 koopwoningen en 2 huurwoningen lopend Bremraap Tegelen 5 koopwoningen lopend Zilverplak Tegelen 30 koopwoningen + 16 garages voorbereid Churchilllaan Meijel 15 huurwoningen + 6 koopwoningen voorbereid De Boei Tegelen 11 koopwoningen voorbereid Antoniuslaan Blerick 23 koopwoningen + bibliotheek + commerciële ruimte voorbereid Keramiekstraat Tegelen 8 koopwoningen voorbereid Venlo-Zuid DUBO 20 koopwoningen lopend t Brook Tegelen 19 koopwoningen lopend Abr. Kuyperstraat Tegelen 12 koopwoningen voorbereid Hoverhofweg Hout-Blerick 9 koopwoningen voorbereid

8 Toekomstige ontwikkelingen In 1999 heeft Antares een intentie-overeenkomst gesloten met de Professor Duboisstichting en Huize Erkenkamp voor de bouw van ongeveer 260 woon-zorg voorzieningen. Als vervolg op deze overeenkomst is door Antares in samenwerking met een stedenbouwkundig bureau een visie ontwikkeld voor het realiseren van een zorgcomplex op het gebied Nieuwe Munt. Binnen dit concept is ook de realisatie van een brede school opgenomen ter vervanging van de huidige scholen binnen dit gebied. Met de gemeente Tegelen werd aan het einde van het jaar 2000 een intentieovereenkomst getekend waarbij Antares de voortrekkersrol gaat vervullen voor herontwikkeling van het centrumgebied. Het gaat hier om lange termijnplanning. Antares kijkt vooruit en strategische aankopen worden zeer regelmatig gedaan. In het centrum van Blerick en Tegelen bezit Antares Woonservice een aantal panden en grond. Antares heeft als doel om met de gemeente en andere partijen de beide centra opnieuw te ontwikkelen en een kwaliteitsimpuls te geven. Antares Woonservice speelt al een rol in de ontwikkeling van beide centrumplannen. Antares Woonservice zet constant de voelsprieten uit als brede vastgoedmaatschappij om nieuwe kansen en mogelijkheden aan te grijpen. Wonen en zorg Bij Antares Woonservice lopen een groot aantal haalbaarheidsonderzoeken op dit gebied. De financiële haalbaarheid van de ambities blijkt keer op keer het grootste struikelblok. Desondanks worden successen geboekt, dankzij tomeloze inzet en creativiteit in combinatie met de bereidheid tot het leveren van substantiële financiële bijdragen; met name door de gemeenten en de corporatie! Het project De Bongerd in Tegelen is een project dat in 2001 in uitvoering was en in 2002 gereed zal komen. Het gaat hier om een bestaande flat. Deze flat wordt in technische opzichten aangepakt. Verder wordt een zorggarantie aangeboden door Zorggroep Noord-Limburg. Ook de welzijnsstichting Wel.kom is nadrukkelijk bij het project betrokken. In technisch opzicht worden aanpassingen verricht zoals een fiets/scootmobielstalling, een nieuwe hoofdentree, een galerij-ophoging en vervanging van de lift. Er zijn diverse woon-zorg projecten in ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is het woonzorg complex in de wijk Zonneveld in Blerick. Hiervoor ligt een schetsplan klaar voor de bouw van 40 levensloopbestendige appartementen met een ruimte voor dagbesteding en dagverzorging. Ook bij dit project zijn Zorggroep Noord-Limburg en Wel.kom partners van Antares Woonservice. Uitgangspunten Bij nieuwbouw of renovatie worden verschillende uitgangspunten genomen. Duurzaam bouwen is één van de uitgangspunten. In elk project wordt rekening gehouden met het gebruik van duurzame materialen en milieuvriendelijke toepassingen. Ook de sociale veiligheid wordt als uitgangspunt genomen bij nieuwbouw en renovatie. In Tegelen is in 1999 gestart met het aanpassen van de veiligheid van het hele woningbezit, zodat ze voldoen aan het politiekeurmerk veilige woning. Eind 2001 was circa 20 % van de woningvoorraad gecertificeerd, waarvan 472 in het jaar In circa 400 woningen, waren werkzaamheden in uitvoering. Voor het jaar 2001 staan wederom zo n 500 woningen op het programma. In de wijk Egelantierstraat heeft Antares Woonservice een primeur in Noord-Limburg gehaald door twee woongebouwen te laten voldoen aan het politiekeurmerk Veilig Wonen.

9 Bij het behalen van dit certificaat voldoet, naast de woning en het woongebouw ook de woonomgeving aan alle eisen van veiligheid die door dit keurmerk worden gesteld. Voor het huidige woningbezit vindt Antares het behoud van een kwalitatief goed onderhoudsniveau belangrijk.. Antares heeft in ,9 miljoen uitgegeven aan onderhoud, waarvan 2,1 miljoen aan planmatig onderhoud ten laste van de voorziening onderhoud. Om een goed onderhoudsniveau te blijven houden worden regelmatig conditiemetingen uitgevoerd.

10 De organisatie Twee jaar na de fusie bleek een reorganisatie noodzakelijk te zijn. Hiervoor is een verandermanager aangesteld, die meteen actie ondernam. Het organisatieplaatje ziet er nu als volgt uit. Directeur De Drink Directiesecretaresse Automatisering & Informatisering Facilitaire Zaken PR en Communicatie Finance & Control Woonzaken Technisch beheer Projectontwikkeling en - coördinatie Marketing en beleid De verandermanager heeft een aantal organisatiewijzigingen gerealiseerd. Hij heeft onder andere de omvang van de raad van bestuur van twee personen teruggebracht naar één persoon, de klantenkantoren zijn weer gecentraliseerd, de control-functie is verschoven, de wijkbeheerdersfunctie is opgeheven. Verder zijn een aantal personele besparingen gerealiseerd via natuurlijk verloop van personeel in functies die niet herbezet worden. Om de organisatie zo transparant mogelijk te maken en de informatievoorziening te stroomlijnen wordt de methode Business Balanced Scorecard als instrument gehanteerd. Via kwartaalrapportages en halfjaarlijkse balansen verkrijgen we inzicht in de stand van zaken wat betreft de financiën en de gestelde doelen. Informatiemanagement is een continu verbeteringsproces. Binnen de gestelde prestatievelden worden resultaatafspraken gemaakt. In de toekomst gaan managementcontracten onderdeel uitmaken van het personeelsbeleid. Het personeel Bij Antares werkten per 31 december personen (29 vrouwen, 54 mannen) voor de invulling van ongeveer 77 fulltime functies. In 2001 heeft Antares 3 personen in dienst genomen en hebben 8 personen Antares verlaten. Daarnaast

11 zijn 2 banenpoolers werkzaam. Tevens zijn in 2001 vier stagiaires door de woningstichting begeleid. Antares ziet het personeel als de spil van de organisatie. Zij hebben de kennis en vaardigheden om de continuïteit te waarborgen. Elke medewerker krijgt de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen. In 2001 is ,- geïnvesteerd in opleidingen. De gevolgde opleidingen maken onderdeel uit van het opleidingsplan en variëren van communicatietrainingen tot functiegerichte opleidingen. Voor 2002 is deze post begroot op ,-. De ondernemingsraad In 2001 zijn in de ondernemingsraad 3 nieuwe leden gekozen. De ondernemingsraad bestaat uit 5 personen. In 2001 hebben directie en ondernemingsraad vaak en uitvoerig overleg gevoerd. Daarnaast is frequent informeel overleg geweest met de verandermanager. Tevens hebben de leden van de ondernemingsraad de vakbonden ingeschakeld om het veranderingstraject te toetsen en de opstelling van een Sociaal Statuut te begeleiden. Raad van Commissarissen Op 19 november 2001 is de oude Raad van Commissarissen terug getreden en een nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) aangetreden. Het aftreden vond plaats naar aanleiding van een verbetervoorstel van de verandermanager. Deze verandermanager was door de oude RvC aangesteld. De oude RvC heeft in het verslagjaar 3 reguliere vergaderingen gehouden en de nieuwe RvC heeft één vergadering gehad. De nieuwe RvC van Antares Woonservice bestaat uit de volgende leden: Naam Drs. J.A.I.C.M. de Rooij Geboorte datum J.C.M.P Berkelmans 1947 F.Q. Hoebens A.J.M.M. Valentijn Beroep Relevante nevenfunctie - Bestuurslid Stichting Continuïteit Nutreco Holding N.V. - - Stedebouwkundige Projektleider Lid diverse monumentencommissies Limburg Afgevaardigde Alert, vereniging van woonconsumenten Het ligt in het voornemen de heer J.A van Graafeiland RA per 01 juni 2002 te benoemen tot President-commissaris. Een formele verhindering stond een benoeming per 01 oktober 2001 in de weg. Wél zal de heer Van Graafeiland (de leiding van) de onderneming in deze transitieperiode terzijde staan. Tot 01 juni 2002 zal de heer De Rooij optreden als President-commissaris.

12 Tijdens de vergaderingen zijn onder andere de volgende besluiten genomen: goedkeuring huurbeleid 2001 goedkeuring ondernemingsplan goedkeuring verkoopplan goedkeuring aankopen (middels fiat achteraf, bij investeringen lager dan 10% van de algemene bedrijfsreserve) goedkeuring Jaarverslag van de Stichting Antares Woonservice en de Appartementen Centrum Passage BV goedkeuring met statutenwijzigingen inzake uitbreiding werkgebied aanstelling van een verandermanager en benoeming van een Begeleidingscommissie honorering directeur/bestuurder goedkeuring begroting 2002 en de meerjarenraming tot en met 2008 goedkeuring wijziging oud reglement Raad van Commissarissen goedkeuring wijziging oude statuten goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Alert, vereniging van woonconsumenten.

13 Financiën Jaarresultaat In 2001 heeft Antares Woonservice een geconsolideerd positief jaarresultaat van ruim 7,3 miljoen behaald. In 2000 werd een positief resultaat geboekt van 1,6 miljoen. In 2001 werd een negatief resultaat begroot van bijna 1,7 miljoen, het uiteindelijke jaarresultaat voor 2001 is ruim 9 miljoen hoger. Hier zijn een drietal oorzaken voor: positiever resultaat uit projecten vertraging in de uitvoering van onrendabele investeringen groot onderhoud vrijval uit de onderhoudsvoorziening De kosten van de reorganisatie drukken het resultaat enigszins. Voor 2002 wordt een positief jaarresultaat verwacht van 2,1 miljoen. De onrendabele investeringen die voor 2001 werden gepland zijn in dit verwachte resultaat verwerkt. Antares investeert op basis van rendement. Dit rendement kan betekenen financieel of volkshuisvestelijk rendement. Antares besteedt veel zorg aan treasury. Een goed financieel inzicht hierbij geeft de renterisicokalender. Antares loopt de komende jaren geen bovenmatige renterisico s. Mede als gevolg van de treasuryactiviteiten dalen de rentelasten op langlopende schulden. Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn deze (wederom) gedaald en wel met ruim 0,2 miljoen. Voor 2002 wordt een verdere daling verwacht van de rentelasten met ongeveer 0,9 miljoen. Exploitatie-uitkomsten In 2001 heeft Antares 21,4 miljoen netto-huuropbrengsten ontvangen. In 2002 wordt een netto-opbrengst van 21,9 miljoen verwacht, dit betekent een stijging van 2,5%. Deze stijging is te verklaren door de gerealiseerde huurverhoging per 1 juli 2002 en vermindering van huuropbrengsten door woningverkopen. De gemiddeld gerealiseerde huurverhoging per 1 juli 2002 is met 2,89% lager uitgekomen dan waarmee in de begroting rekening werd gehouden (3,00%). De lasten voor onderhoud zijn in 2001 negatief als gevolg van het eenmalig vrij laten vallen van een fors deel van de onderhoudsvoorziening. De in de onderhoudsvoorziening opgebouwde buffer bleek op basis van de actuele meerjarenonderhoudsbegroting ruimer dan noodzakelijk. Voor 2002 worden de onderhoudslasten geschat op ruim 4,6 miljoen. De personeelskosten bedroegen in ,5 miljoen. Naar verwachting stijgt dit het komende jaar, met name als gevolg van eenmalige lasten, naar 3,8 miljoen. In 2003 komen deze kosten naar verwachting uit op 3,6 miljoen. Financiële positie per 31 december 2001 Het eigen vermogen van Antares is per 31 december ,1 miljoen. De solvabiliteit bedraagt 19,5%, hetgeen als gezond kan worden beschouwd. Deze ligt per ultimo 2001 ver boven de gemiddelde solvabiliteitsgraad van woningcorporaties in Nederland, de provincie Limburg en corporaties met een vergelijkbare grootte welke per ultimo 2000 respectievelijk 11,1% 11,0% en 9,2% bedragen (bron: Aedes bedrijfstakinformatie 2000). De liquiditeitsratio van Antares ultimo boekjaar bedraagt 0,4. Deze relatief lage waarde (<1) komt voort uit het feit dat het rentetechnisch nog steeds aantrekkelijk is een deel van de activiteiten kortlopend te financieren.

14 BALANS PER 31 DECEMBER 2001 ACTIVA 31-dec dec-00 x 1.000,= x 1.000,= VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Onroerende en roerende zaken in exploitatie Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling (On)roerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie Financiële vaste activa Te vorderen BWS-subsidies Deelnemingen Overige vorderingen Totale vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Huurdebiteuren Gemeenten en rijk Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totale vlottende activa TOTAAL

15 Meerjarenperspectief De financiële positie in de komende jaren geeft een stabiel beeld. De solvabiliteit stijgt naar verwachting tot een niveau van 27% in De verwachte jaarresultaten zijn constant en bedragen gemiddeld 2,0 miljoen per jaar. Positieve resultaten uit projecten worden afgewisseld met onrendabele investeringen in onder andere projecten in het kader van leefbaarheid, brandpreventie en veilig wonen. PASSIVA 31-dec dec-00 x 1.000,= x 1.000,= EIGEN VERMOGEN Kapitaal EGALISATIEREKENINGEN V OORZIENINGEN Voorziening onderhoud Overige voorzieningen LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen overheid Leningen kredietinstellingen KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen - 72 Schulden aan gemeenten en rijk Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekering Overige schulden - 3- Overlopende passiva Aangegane verplichtingen inzake onroerende zaken TOTAAL

16 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2001 BEDRIJFSOPBRENGSTEN Begroting x 1.000,= x 1.000,= x 1.000,= Huren Vergoedingen Overheidsbijdragen Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige waardeveranderingen materiële Lonen en salarissen Sociale lasten Lasten onderhoud Overige bedrijfslasten Som der bedrijfslasten EXPLOITATIERESULTAAT Rentebaten Resultaat deelneming Rentelasten RESULTAAT UIT GEWONE Buitengewone baten Buitengewone lasten JAARRESULTAAT

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Voorwoord van het bestuur bij de begroting

Voorwoord van het bestuur bij de begroting Voorwoord van het bestuur bij de begroting 2014-2023 De begroting van vorig jaar kenmerkte zich door zeer omvangrijke bezuinigingen, nodig om de gevolgen van het regeringsbeleid op te vangen. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Wooninc. verkorte jaarrekening 2014

Wooninc. verkorte jaarrekening 2014 1 1. GECONSOLIDEERDE KENGETALLEN Kengetallen (geconsolideerd) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 1. Gegevens verhuureenheden in exploitatie Woningen en woongebouwen 8.115 8.150 7.257 7.308 7.237 6.926 Parkeergelegenheden

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds III BV

ER Capital Vastgoedfonds III BV ER Capital Vastgoedfonds III BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds III BV heeft een pand met drie huurders te Veenendaal in haar bezit. Alle drie de huurders

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011)

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Factotum Twaalf VOF Pagina 8 van 57 Balans per 30 juni 2011 (in euro's) 30 juni 2011 30 juni 2010 Vaste De winst- activa en verliesrekening over 2006 en 2005 kunnen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten.

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten. Beknopt jaaroverzicht 2015 Een solide basis met zichtbare resultaten. Verhuur Samenstelling van onze 80.000 bewoners Ouderen (65+) Studenten/jongeren 12 persoonshuishoudens Allochtonen Grote gezinnen 15%

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

ER Capital Multifeeder I BV

ER Capital Multifeeder I BV ER Capital Multifeeder I BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Multifeeder I BV stelt zich ten doel om, door gespreid te investeren in de (vastgoed)fondsen van ER Capital,

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle Jaarrekening 2014 Hebbus Meppelerstraatweg 15 8022 AE Voorblad 0 Inhoud Resultaatvergelijk 2 Balans 4 V en W 6 Vlottende activa 7 Langlopende schulden 8 Kortlopende schulden 9 Toelichting V&W 10 1 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden. Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden

Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden. Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden JAARREKENING 2011 1 INHOUD Blz. Jaarverslag 2011 Bestuursverslag 3 Jaarrekening 2011 Grondslagen voor de financiële verslaglegging

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum Jaarrekening 2011 publieksversie Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Bestuursverslag 4 Beleidsverantwoording 5 Balans per 31 december 2011 12 Staat van baten

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) (bedragen x 1.000) 2016 2015 2016 2015 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Groepsvermogen 4.096 3.898 Immateriële vaste activa 240 102 Materiële

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Almelo CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Haarlem CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAG DoorBrekers

JAARVERSLAG DoorBrekers JAARVERSLAG 2014 DoorBrekers GROEI In 2013 is DoorBrekers gestart met twee nieuwe locaties, namelijk DoorBrekers Zwolle en DoorBrekers Zeeland. Medio 2014 is er op beide locaties een kerngroep ontstaan

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Stichting De Leeuw van Putten L1896

Stichting De Leeuw van Putten L1896 Stichting De Leeuw van Putten L1896 Versie 214-1, december verslagjaar 213 Colofon Versie 214-I Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

1. Organisatie Profiel Thema s AlleeWonen in kengetallen Verkorte CV Raad van Bestuur 4

1. Organisatie Profiel Thema s AlleeWonen in kengetallen Verkorte CV Raad van Bestuur 4 Persmap AlleeWonen Inhoud 1. Organisatie 1 1.1 Profiel 1 1.2 Thema s 1 1.3 AlleeWonen in kengetallen 2 2. Verkorte CV Raad van Bestuur 4 3. Contactinformatie 5 3.1 Persberichten 5 3.2 AlleeMagazine 5 3.3

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Alert Fond voor Jongerenactiviteiten Nicolaas Maesstraat RB Amsterdam

Jaarrekening Stichting Alert Fond voor Jongerenactiviteiten Nicolaas Maesstraat RB Amsterdam Jaarrekening 2015 Stichting Alert Fond voor Jongerenactiviteiten Nicolaas Maesstraat 46 1071RB Voorblad 0 0 Inhoud 1 Jaarrekening 2 Balans 3 Resultatenrekening 5 Toelichting balans 6 Toelichting resultatenrekening

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Wonen Noordwest Friesland L0003

Wonen Noordwest Friesland L0003 Wonen Noordwest Friesland L3 Versie IV, april 215 verslagjaar 213 Colofon Versie 214-IV, april 215 Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015 Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 6 a. Balans

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van het bestuur 1 Algemeen 4 2 Resultaatvergelijking 5 Financieel verslag 1 Balans per 30 juni

Nadere informatie

SPO. Jaarrekening 2015

SPO. Jaarrekening 2015 SPO Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave 1. Inhoud 1.Jaarverslag... 3 1. Oprichting... 3 2. Samenwerking Proper Stok... 3 3. Personeel... 3 4. Fiscale positie... 3 2.Jaarrekening... 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

SPO B.V. Jaarrekening 2016

SPO B.V. Jaarrekening 2016 SPO B.V. Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Jaarverslag 1 2. Jaarrekening Balans 2 Winst- en verliesrekening 4 Toelichting op de jaarrekening 5 Ondertekening 10 3. Overige gegevens 11 1. Jaarverslag

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Ridderkerk CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Welstede Ede

Financieel verslag Stichting Welstede Ede Financieel verslag 2015 Stichting Welstede Ede Stichting Welstede te Ede Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 JAARVERSLAG 2015... 3 STATUTAIRE NAAM VESTIGINGSPLAATS EN RECHTSVORM... 3 OMSCHRIJVING VAN DE DOELSTELLING...

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1962 Eindhoven CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1962 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1560 Texel CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1560 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Stichting Woontij L1560

Stichting Woontij L1560 Stichting Woontij L156 Versie IV, april 215 verslagjaar 213 Colofon Versie 214-IV, april 215 Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013

Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013 Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN Jaarverslag 31-12-2013 HET GOUVERNEURSHUIS JAARREKENING 2013 Pagina Algemeen 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2011

Finles N.V. Halfjaarverslag 2011 Finles N.V. Halfjaarverslag 2011 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Excelsior 4All

Jaarrekening Stichting Excelsior 4All Jaarrekening 2016 Stichting Excelsior 4All JAARREKENING BOEKJAAR: 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 STICHTING EXCELSIOR 4ALL Rotterdam INHOUDSOPGAVE JAARREKENING A - Waarderingsgrondslagen B -

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1926 Rotterdam CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1926 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0740 Menterwolde CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0740 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Stichting MEES gevestigd te Breda

Stichting MEES gevestigd te Breda #ORG=saa#VES=GOE#PAP=vbl Stichting MEES gevestigd te Breda Financieel verslag over het boekjaar 2014 Balans per 31 december 2014 Activa Vaste activa 31-12-2014 31-12-2013 Materiële vaste activa 1 Bedrijfsgebouwen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1217 Sittard-Geleen CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1217 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Utrechtse Heuvelrug CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie