30 mei Jaarverslag 2001 Antares Woonservice

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "30 mei 2002. Jaarverslag 2001 Antares Woonservice"

Transcriptie

1 30 mei 2002 Jaarverslag 2001 Antares Woonservice

2 Colofon Postadres Postbus AA Tegelen telefoon (077) fax (077) internet Hoofdkantoor Venloseweg 7 Tegelen Servicekantoren kantoor Meijel Jan Truijenstraat 2, Meijel kantoor Blerick en Tegelen Bongerdstraat 227a, Tegelen Tekst en coördinatie Marian Wijnen

3 Inhoudsopgave Voorwoord De klant Nieuwbouw, renovatie en verwerving Het personeel De financiële instrumenten De balans en winst- en verliesrekening

4 Voorwoord Antares Woonservice heeft een roerig jaar achter de rug. Reeds een jaar na de fusie bleek, dat de organisatie op een geheel andere wijze ingericht diende te worden. Nadat op 19 november 2001 de gehele zittende raad van commissarissen was teruggetreden, trad op 26 november 2001 een nieuwe raad aan. De herinrichting van de organisatie had ook op de werkvloer zijn weerslag. De personele consequenties welke een onvermijdelijk gevolg van deze reorganisatie waren, heb ik als zeer pijnlijk ervaren. In de afgelopen periode is overduidelijk gebleken, dat het werken vanuit verschillende locaties kostbaar is. Daarnaast bevorderde dit niet de samenhorigheid en de samenwerking. Om die redenen is het klantenkantoor in Blerick in de loop van 2001 opgeheven. Om de directe dienstverlening voor onze klanten in Blerick op een aanvaardbaar peil te houden, houdt een woonconsulente wekelijks spreekuur in het Blericks Informatie Centrum. Op 26 november 2001 is officieel gestart met de bouw van een nieuw kantoor aan de Venloseweg te Tegelen. Hierin is een nieuw klantenkantoor opgenomen. Na de oplevering in november 2002 zullen ook de kantoorlocaties aan de Bongerdstraat en Industriestraat te Tegelen worden opgeheven. Buiten de werkplaats en magazijn voor de afdeling Services te Tegelen en het klantenkantoor te Meijel is Antares Woonservice dan eindelijk onder één dak. De effecten hiervan schat ik hoog in. Deze intern gerichte acties deden aan de dienstverlenende houding van de medewerkers niets af. Onze klanten waardeerden die op basis van een extern onderzoek als uiterst positief. Dit resulteerde dan ook in de toekenning van het felbegeerde kwaliteitslabel KWH-huur. Een ander hoogtepunt in dit jaar was de toekenning van het volledig Politiekeurmerk Veilig Wonen voor het woongebouw en de woonomgeving aan de Egelantierstraat. Voor deze regio was het de eerste keer dat dit keurmerk voor een woongebouw en haar woonomgeving werd toegekend. We starten het jaar 2002 met veel optimisme, het stroomlijnen van de organisatie nadert zijn einde, we zijn klaar om ons weer volledig te richten op de invulling van ons mission statement : Antares Woonservice, ontwikkelt, beheert en verkoopt als een krachtige ondernemer bedrijfseconomisch verantwoord, een breed pakket aan woningen en diensten met een perfecte dienstverlening en goede prijskwaliteitverhouding Wij zijn en blijven er voor de primaire doelgroep, maar slaan de vleugels breder uit op de meest efficiënte wijze. Antares profileert zich als een ondernemer die doet wat de markt wil op een klantvriendelijke open wijze. Raad van Bestuur Antares Woonservice

5 De klant en de woning Antares Woonservice beheert en verhuurt woningen in alle soorten en maten. Van goedkope twee- of driekamerappartementen tot eengezinswoningen. Per 31 december 2001 heeft Antares Woonservice verhuureenheden in exploitatie, waarvan woningen. Er werden 77 woningen door sloop aan het woningbezit onttrokken en 23 woningen toegevoegd in Antares Woonservice maakt binnen haar woningbezit onderscheid in drie marktsegmenten: Eengezinssegment O.a. eengezins- en drive-in woningen. De meeste van deze woningen beschikken over tenminste drie slaapkamers. Nultredesegment Deze woningen zijn primair bestemd voor huishoudens vanaf 55 jaar. Overig segment Etagewoningen zonder lift. Ook heeft Antares enkele onzelfstandige wooneenheden in haar bezit. Het monitoren van de markt heeft inzichtelijk gemaakt dat binnen het marktsegment nultredewoningen de vraag naar woningen met zorg sterk groeiend is. Binnen het eengezinswoningensegment is de koopwens van de eigen woning, relatief groter aanwezig, terwijl de vraag naar woningen uit het overig segment zal afnemen. Antares Woonservice speelt de komende jaren op deze en nieuwe ontwikkelingen in. Verdeling woningbezit naar marktsegmenten 40% 18% 42% Eengezinssegment Nultredesegment Overig segment Woningaanbod Wie op zoek is naar een (andere) woning kan het aanbod van Antares Woonservice periodiek bekijken in het regionaal weekblad Wonen. Bovendien hangen er dagelijks advertenties van de vrijkomende woningen in het

6 klantenkantoor en wordt geadverteerd via de website In 2001 kwamen in totaal 533 woningen vrij waarvan 448 bestemd voor de verhuur. De gemiddelde nettohuur van het totale woningbezit is 346,96. In de volgende tabel wordt de betaalbaarheid van de woningvoorraad weergegeven. Met uitzondering van de gebruikelijke leegstand bij verhuizingen en leegstand in verband met sloop van de woningen, kende Antares Woonservice in 2001 geen leegstand. Het bestand van goedkope en betaalbare woningen komt overeen met 92 % van het woningbezit uitgaande van een grens van 427,47. Verkoop van woningen In 2001 werden uit de bestaande voorraad 40 woningen verkocht. Hiervan werden 15 woningen verkocht aan zittende huurders. De overige 25 werden bij verhuizing uit marktoverwegingen te koop aangeboden en op basis van marktprijs verkocht. Alle verkopen vonden plaats op basis van het verkoopplan , dat begin 2001 is vastgesteld. Het verkoopplan telt op 31 december 2001 nog 448 potentiële verkoopwoningen. Kwaliteit en dienstverlening In het jaar 2001 heeft Antares Woonservice het KWH-label behaald. Dit is een kwaliteitslabel voor woningcorporaties. Om te meten of een corporatie voldoet aan de strenge normen van het KWH worden enquêtes onder de huurders gehouden en maakt de stichting KWH gebruik van mysterie guests. Inmiddels is de eerste vervolgmeting in het najaar van 2001 met succes doorlopen. Voor Antares is het KWH-label geen eindstation, maar een opstap naar de ontwikkeling van integrale kwaliteit. Mochten huurders ondanks de verbeterde dienstverlening klachten hebben over de handelwijze van een medewerker, dan kunnen ze hiervoor terecht bij een onafhankelijke Regionale Klachtencommissie Noord-Limburg. De geschillencommissie doet uitspraken in de vorm van een bindend advies. In het jaar 2001 zijn geen klachten binnengekomen over het handelen van Antares Woonservice. Kwaliteit in de woningvoorraad Ondanks de stijgende lijn in de vraag naar huurwoningen kunnen we stellen dat de laatste decennia de kwantitatieve behoefte in de woningvoorraad voor een groot deel is ingevuld. De kwaliteitsbeleving is veel belangrijker geworden. Niet alleen de woning, maar ook de directe woonomgeving, het voorzieningenniveau en de dienstverlening zijn belangrijke kwaliteitsaspecten. Binnen het strategisch voorraadbeleid wordt de woningvoorraad op deze aspecten in kaart gebracht en wordt een kwaliteitsvisie voor de lange termijn ontwikkeld. Brandveiligheid De controle op de brandveiligheid in woongebouwen heeft onze blijvende aandacht. In 2001 is in overleg met de brandweer een quick-scan uitgevoerd bij 4 woongebouwen. Daarnaast zijn 2 complexere woongebouwen t Peske en de Bongerd helemaal opnieuw getoetst. Het pakket van brandtechnische voorzieningen wordt beschreven en uitgevoerd in het voorjaar van 2002.

7 Een leefbare omgeving Vanuit de sociale doelstelling en het maatschappelijk middenveld van waaruit Antares opereert, is leefbaarheid één van de sleutelwoorden. Binnen de gemeente Venlo zijn een groot aantal wijkraden actief. De gemeente houdt periodiek het GSB-overleg (GroteStedenBeleid) waaraan naast de wijkraden en de gemeente ook de woningcorporaties, welzijnsstichting, politie, ondernemers en andere belangstellenden deelnemen. De korte lijnen die onder andere door dit overleg gerealiseerd worden, dragen bij aan een snelle oplossing van gesignaleerde knelpunten/problemen. Nieuwbouw, renovatie en verwerving Naast de bouw van huurwoningen, begeeft Antares Woonservice zich steeds meer op de markt van koopwoningen. Binnen de organisatie verzorgt de afdeling projectontwikkeling en plancoördinatie dit onderdeel. Zij verwerven, ontwikkelen en coördineren nieuwe projecten. Met deze afdeling wordt ingespeeld op de vraag van de markt. De markt vraagt om koopwoningen. Deze verbreding van de markt is noodzakelijk om aan de sociale doelstelling te kunnen blijven voldoen. We willen blijven zorgen voor huisvesting voor de primaire doelgroep. Projecten Antares Woonservice heeft in 2001 in totaal 65 nieuwe woningen opgeleverd waarvan 42 koop- en 23 huurwoningen. Verder zijn we in 2001 gestart met diverse nieuwbouwprojecten. Afgerond in 2001 Twee projecten zijn afgerond in Het gaat hier om de projecten Hemelsleutel Maasveld II in Tegelen (8 koopwoningen) en St. Maartenstaete in Tegelen (34 koop- en 23 huurwoningen). Gestart of gecontinueerd in 2001 De volgende projecten zijn in 2001 gestart of gecontinueerd: Naam: Aantal: Status project: Quinta Mosa Maasveld II: 14 koopwoningen lopend Pastpeadje Meijel: 11 koopwoningen voorbereid Muldershof Tegelen: 9 koopwoningen en 2 huurwoningen lopend Bremraap Tegelen 5 koopwoningen lopend Zilverplak Tegelen 30 koopwoningen + 16 garages voorbereid Churchilllaan Meijel 15 huurwoningen + 6 koopwoningen voorbereid De Boei Tegelen 11 koopwoningen voorbereid Antoniuslaan Blerick 23 koopwoningen + bibliotheek + commerciële ruimte voorbereid Keramiekstraat Tegelen 8 koopwoningen voorbereid Venlo-Zuid DUBO 20 koopwoningen lopend t Brook Tegelen 19 koopwoningen lopend Abr. Kuyperstraat Tegelen 12 koopwoningen voorbereid Hoverhofweg Hout-Blerick 9 koopwoningen voorbereid

8 Toekomstige ontwikkelingen In 1999 heeft Antares een intentie-overeenkomst gesloten met de Professor Duboisstichting en Huize Erkenkamp voor de bouw van ongeveer 260 woon-zorg voorzieningen. Als vervolg op deze overeenkomst is door Antares in samenwerking met een stedenbouwkundig bureau een visie ontwikkeld voor het realiseren van een zorgcomplex op het gebied Nieuwe Munt. Binnen dit concept is ook de realisatie van een brede school opgenomen ter vervanging van de huidige scholen binnen dit gebied. Met de gemeente Tegelen werd aan het einde van het jaar 2000 een intentieovereenkomst getekend waarbij Antares de voortrekkersrol gaat vervullen voor herontwikkeling van het centrumgebied. Het gaat hier om lange termijnplanning. Antares kijkt vooruit en strategische aankopen worden zeer regelmatig gedaan. In het centrum van Blerick en Tegelen bezit Antares Woonservice een aantal panden en grond. Antares heeft als doel om met de gemeente en andere partijen de beide centra opnieuw te ontwikkelen en een kwaliteitsimpuls te geven. Antares Woonservice speelt al een rol in de ontwikkeling van beide centrumplannen. Antares Woonservice zet constant de voelsprieten uit als brede vastgoedmaatschappij om nieuwe kansen en mogelijkheden aan te grijpen. Wonen en zorg Bij Antares Woonservice lopen een groot aantal haalbaarheidsonderzoeken op dit gebied. De financiële haalbaarheid van de ambities blijkt keer op keer het grootste struikelblok. Desondanks worden successen geboekt, dankzij tomeloze inzet en creativiteit in combinatie met de bereidheid tot het leveren van substantiële financiële bijdragen; met name door de gemeenten en de corporatie! Het project De Bongerd in Tegelen is een project dat in 2001 in uitvoering was en in 2002 gereed zal komen. Het gaat hier om een bestaande flat. Deze flat wordt in technische opzichten aangepakt. Verder wordt een zorggarantie aangeboden door Zorggroep Noord-Limburg. Ook de welzijnsstichting Wel.kom is nadrukkelijk bij het project betrokken. In technisch opzicht worden aanpassingen verricht zoals een fiets/scootmobielstalling, een nieuwe hoofdentree, een galerij-ophoging en vervanging van de lift. Er zijn diverse woon-zorg projecten in ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is het woonzorg complex in de wijk Zonneveld in Blerick. Hiervoor ligt een schetsplan klaar voor de bouw van 40 levensloopbestendige appartementen met een ruimte voor dagbesteding en dagverzorging. Ook bij dit project zijn Zorggroep Noord-Limburg en Wel.kom partners van Antares Woonservice. Uitgangspunten Bij nieuwbouw of renovatie worden verschillende uitgangspunten genomen. Duurzaam bouwen is één van de uitgangspunten. In elk project wordt rekening gehouden met het gebruik van duurzame materialen en milieuvriendelijke toepassingen. Ook de sociale veiligheid wordt als uitgangspunt genomen bij nieuwbouw en renovatie. In Tegelen is in 1999 gestart met het aanpassen van de veiligheid van het hele woningbezit, zodat ze voldoen aan het politiekeurmerk veilige woning. Eind 2001 was circa 20 % van de woningvoorraad gecertificeerd, waarvan 472 in het jaar In circa 400 woningen, waren werkzaamheden in uitvoering. Voor het jaar 2001 staan wederom zo n 500 woningen op het programma. In de wijk Egelantierstraat heeft Antares Woonservice een primeur in Noord-Limburg gehaald door twee woongebouwen te laten voldoen aan het politiekeurmerk Veilig Wonen.

9 Bij het behalen van dit certificaat voldoet, naast de woning en het woongebouw ook de woonomgeving aan alle eisen van veiligheid die door dit keurmerk worden gesteld. Voor het huidige woningbezit vindt Antares het behoud van een kwalitatief goed onderhoudsniveau belangrijk.. Antares heeft in ,9 miljoen uitgegeven aan onderhoud, waarvan 2,1 miljoen aan planmatig onderhoud ten laste van de voorziening onderhoud. Om een goed onderhoudsniveau te blijven houden worden regelmatig conditiemetingen uitgevoerd.

10 De organisatie Twee jaar na de fusie bleek een reorganisatie noodzakelijk te zijn. Hiervoor is een verandermanager aangesteld, die meteen actie ondernam. Het organisatieplaatje ziet er nu als volgt uit. Directeur De Drink Directiesecretaresse Automatisering & Informatisering Facilitaire Zaken PR en Communicatie Finance & Control Woonzaken Technisch beheer Projectontwikkeling en - coördinatie Marketing en beleid De verandermanager heeft een aantal organisatiewijzigingen gerealiseerd. Hij heeft onder andere de omvang van de raad van bestuur van twee personen teruggebracht naar één persoon, de klantenkantoren zijn weer gecentraliseerd, de control-functie is verschoven, de wijkbeheerdersfunctie is opgeheven. Verder zijn een aantal personele besparingen gerealiseerd via natuurlijk verloop van personeel in functies die niet herbezet worden. Om de organisatie zo transparant mogelijk te maken en de informatievoorziening te stroomlijnen wordt de methode Business Balanced Scorecard als instrument gehanteerd. Via kwartaalrapportages en halfjaarlijkse balansen verkrijgen we inzicht in de stand van zaken wat betreft de financiën en de gestelde doelen. Informatiemanagement is een continu verbeteringsproces. Binnen de gestelde prestatievelden worden resultaatafspraken gemaakt. In de toekomst gaan managementcontracten onderdeel uitmaken van het personeelsbeleid. Het personeel Bij Antares werkten per 31 december personen (29 vrouwen, 54 mannen) voor de invulling van ongeveer 77 fulltime functies. In 2001 heeft Antares 3 personen in dienst genomen en hebben 8 personen Antares verlaten. Daarnaast

11 zijn 2 banenpoolers werkzaam. Tevens zijn in 2001 vier stagiaires door de woningstichting begeleid. Antares ziet het personeel als de spil van de organisatie. Zij hebben de kennis en vaardigheden om de continuïteit te waarborgen. Elke medewerker krijgt de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen. In 2001 is ,- geïnvesteerd in opleidingen. De gevolgde opleidingen maken onderdeel uit van het opleidingsplan en variëren van communicatietrainingen tot functiegerichte opleidingen. Voor 2002 is deze post begroot op ,-. De ondernemingsraad In 2001 zijn in de ondernemingsraad 3 nieuwe leden gekozen. De ondernemingsraad bestaat uit 5 personen. In 2001 hebben directie en ondernemingsraad vaak en uitvoerig overleg gevoerd. Daarnaast is frequent informeel overleg geweest met de verandermanager. Tevens hebben de leden van de ondernemingsraad de vakbonden ingeschakeld om het veranderingstraject te toetsen en de opstelling van een Sociaal Statuut te begeleiden. Raad van Commissarissen Op 19 november 2001 is de oude Raad van Commissarissen terug getreden en een nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) aangetreden. Het aftreden vond plaats naar aanleiding van een verbetervoorstel van de verandermanager. Deze verandermanager was door de oude RvC aangesteld. De oude RvC heeft in het verslagjaar 3 reguliere vergaderingen gehouden en de nieuwe RvC heeft één vergadering gehad. De nieuwe RvC van Antares Woonservice bestaat uit de volgende leden: Naam Drs. J.A.I.C.M. de Rooij Geboorte datum J.C.M.P Berkelmans 1947 F.Q. Hoebens A.J.M.M. Valentijn Beroep Relevante nevenfunctie - Bestuurslid Stichting Continuïteit Nutreco Holding N.V. - - Stedebouwkundige Projektleider Lid diverse monumentencommissies Limburg Afgevaardigde Alert, vereniging van woonconsumenten Het ligt in het voornemen de heer J.A van Graafeiland RA per 01 juni 2002 te benoemen tot President-commissaris. Een formele verhindering stond een benoeming per 01 oktober 2001 in de weg. Wél zal de heer Van Graafeiland (de leiding van) de onderneming in deze transitieperiode terzijde staan. Tot 01 juni 2002 zal de heer De Rooij optreden als President-commissaris.

12 Tijdens de vergaderingen zijn onder andere de volgende besluiten genomen: goedkeuring huurbeleid 2001 goedkeuring ondernemingsplan goedkeuring verkoopplan goedkeuring aankopen (middels fiat achteraf, bij investeringen lager dan 10% van de algemene bedrijfsreserve) goedkeuring Jaarverslag van de Stichting Antares Woonservice en de Appartementen Centrum Passage BV goedkeuring met statutenwijzigingen inzake uitbreiding werkgebied aanstelling van een verandermanager en benoeming van een Begeleidingscommissie honorering directeur/bestuurder goedkeuring begroting 2002 en de meerjarenraming tot en met 2008 goedkeuring wijziging oud reglement Raad van Commissarissen goedkeuring wijziging oude statuten goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Alert, vereniging van woonconsumenten.

13 Financiën Jaarresultaat In 2001 heeft Antares Woonservice een geconsolideerd positief jaarresultaat van ruim 7,3 miljoen behaald. In 2000 werd een positief resultaat geboekt van 1,6 miljoen. In 2001 werd een negatief resultaat begroot van bijna 1,7 miljoen, het uiteindelijke jaarresultaat voor 2001 is ruim 9 miljoen hoger. Hier zijn een drietal oorzaken voor: positiever resultaat uit projecten vertraging in de uitvoering van onrendabele investeringen groot onderhoud vrijval uit de onderhoudsvoorziening De kosten van de reorganisatie drukken het resultaat enigszins. Voor 2002 wordt een positief jaarresultaat verwacht van 2,1 miljoen. De onrendabele investeringen die voor 2001 werden gepland zijn in dit verwachte resultaat verwerkt. Antares investeert op basis van rendement. Dit rendement kan betekenen financieel of volkshuisvestelijk rendement. Antares besteedt veel zorg aan treasury. Een goed financieel inzicht hierbij geeft de renterisicokalender. Antares loopt de komende jaren geen bovenmatige renterisico s. Mede als gevolg van de treasuryactiviteiten dalen de rentelasten op langlopende schulden. Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn deze (wederom) gedaald en wel met ruim 0,2 miljoen. Voor 2002 wordt een verdere daling verwacht van de rentelasten met ongeveer 0,9 miljoen. Exploitatie-uitkomsten In 2001 heeft Antares 21,4 miljoen netto-huuropbrengsten ontvangen. In 2002 wordt een netto-opbrengst van 21,9 miljoen verwacht, dit betekent een stijging van 2,5%. Deze stijging is te verklaren door de gerealiseerde huurverhoging per 1 juli 2002 en vermindering van huuropbrengsten door woningverkopen. De gemiddeld gerealiseerde huurverhoging per 1 juli 2002 is met 2,89% lager uitgekomen dan waarmee in de begroting rekening werd gehouden (3,00%). De lasten voor onderhoud zijn in 2001 negatief als gevolg van het eenmalig vrij laten vallen van een fors deel van de onderhoudsvoorziening. De in de onderhoudsvoorziening opgebouwde buffer bleek op basis van de actuele meerjarenonderhoudsbegroting ruimer dan noodzakelijk. Voor 2002 worden de onderhoudslasten geschat op ruim 4,6 miljoen. De personeelskosten bedroegen in ,5 miljoen. Naar verwachting stijgt dit het komende jaar, met name als gevolg van eenmalige lasten, naar 3,8 miljoen. In 2003 komen deze kosten naar verwachting uit op 3,6 miljoen. Financiële positie per 31 december 2001 Het eigen vermogen van Antares is per 31 december ,1 miljoen. De solvabiliteit bedraagt 19,5%, hetgeen als gezond kan worden beschouwd. Deze ligt per ultimo 2001 ver boven de gemiddelde solvabiliteitsgraad van woningcorporaties in Nederland, de provincie Limburg en corporaties met een vergelijkbare grootte welke per ultimo 2000 respectievelijk 11,1% 11,0% en 9,2% bedragen (bron: Aedes bedrijfstakinformatie 2000). De liquiditeitsratio van Antares ultimo boekjaar bedraagt 0,4. Deze relatief lage waarde (<1) komt voort uit het feit dat het rentetechnisch nog steeds aantrekkelijk is een deel van de activiteiten kortlopend te financieren.

14 BALANS PER 31 DECEMBER 2001 ACTIVA 31-dec dec-00 x 1.000,= x 1.000,= VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Onroerende en roerende zaken in exploitatie Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling (On)roerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie Financiële vaste activa Te vorderen BWS-subsidies Deelnemingen Overige vorderingen Totale vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Huurdebiteuren Gemeenten en rijk Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totale vlottende activa TOTAAL

15 Meerjarenperspectief De financiële positie in de komende jaren geeft een stabiel beeld. De solvabiliteit stijgt naar verwachting tot een niveau van 27% in De verwachte jaarresultaten zijn constant en bedragen gemiddeld 2,0 miljoen per jaar. Positieve resultaten uit projecten worden afgewisseld met onrendabele investeringen in onder andere projecten in het kader van leefbaarheid, brandpreventie en veilig wonen. PASSIVA 31-dec dec-00 x 1.000,= x 1.000,= EIGEN VERMOGEN Kapitaal EGALISATIEREKENINGEN V OORZIENINGEN Voorziening onderhoud Overige voorzieningen LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen overheid Leningen kredietinstellingen KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen - 72 Schulden aan gemeenten en rijk Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekering Overige schulden - 3- Overlopende passiva Aangegane verplichtingen inzake onroerende zaken TOTAAL

16 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2001 BEDRIJFSOPBRENGSTEN Begroting x 1.000,= x 1.000,= x 1.000,= Huren Vergoedingen Overheidsbijdragen Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige waardeveranderingen materiële Lonen en salarissen Sociale lasten Lasten onderhoud Overige bedrijfslasten Som der bedrijfslasten EXPLOITATIERESULTAAT Rentebaten Resultaat deelneming Rentelasten RESULTAAT UIT GEWONE Buitengewone baten Buitengewone lasten JAARRESULTAAT

Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW.

Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW. Raad Onderwerp: V200901334 Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW. Raadsvoorstel Stichting Woonveste (hierna: Woonveste) verzoekt de gemeente om de limiet in de achtervangovereenkomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli 4 5 Inhoudsopgave Afbeeldingen: PSW Weert (Conrad Abelstraat), Roncalli Roermond (lichaamsoefening-toestellen

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER

Nadere informatie

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012 Van Alckmaer Highlights Jaarverslag 2012 Voorwoord 2012 was in veel opzichten een roerig jaar voor de corporatiewereld. De crisis is volop voelbaar, de huizenmarkt is totaal ingestort en het nieuwe kabinet

Nadere informatie

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Jaarstukken 2014 Stichting Woningbouw Slochteren Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Telefoon: (0598) 42 15 38 Fax: (0598) 42 15 80 Kantoortijden: maandag t m donderdag van 08.00 16.30 uur vrijdag

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760 Jaarstukken 2014 ALGEMEEN Naam toegelaten instelling : Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Gevestigd te : Vlaardingen Adres : Stadhouderslaan 181, 3136 BM Postadres : Postbus 206, 3130 AE Telefoon

Nadere informatie

Skylge Jaarverslag 2010

Skylge Jaarverslag 2010 Skylge Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 van het bestuur van Woningstichting de Veste 5 Jaarverslag 2010 van de Raad van Commissarissen Woningstichting de Veste 7 Skylge 10 Herstructurering vordert naar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. 19 juni 2015

Financieel jaarverslag 2014. 19 juni 2015 Financieel jaarverslag 2014 19 juni 2015 63 Jaarstukken deltawonen 2014 1.17 Inleiding 1.17.1 Financieel beleid en bedrijfsvoering De resultaten Als woningcorporatie zien we dat de woningbeleggingen (in

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag JAARVERSLAG 2014 Missie Woonstichting De Zes Kernen is een lokaal verankerd sociaal huisvester, die zich verantwoordelijk opstelt voor het prettig wonen en leven in elke kern van de (voormalige) gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:.

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0 Status: Vastgesteld Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Ten geleide Deze meerjarenprognose vervangt versie 1.1 welke op 18 december is goedgekeurd door

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pagina Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Volkshuisvestingsverslag 1.1 Kwaliteit van het woningbezit 4 a het bouwen b. het onderhoud 1.2 De leefbaarheid 8 1.3 Wonen

Nadere informatie

3. Leefbare en vitale wijken 8 3.1. Sponsoractiviteiten 8

3. Leefbare en vitale wijken 8 3.1. Sponsoractiviteiten 8 Jaarverslag 2013 Voorwoord 2 1. Onze koers 3 2. Tevreden en redzame huurders 4 2.1. Dienstverlening 4 2.2. Woningkwaliteit 5 2.3. Keuzevrijheid 6 2.4. Woonlasten 7 3. Leefbare en vitale wijken 8 3.1. Sponsoractiviteiten

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag over het boekjaar 2013

Jaarverslag over het boekjaar 2013 Jaarverslag over het boekjaar 2013 Naam toegelaten instelling : Stichting R&B Wonen Gemeente waarin instelling is gevestigd : Gemeente Borsele Statutair werkgebied : De Bevelanden Primair werkgebied :

Nadere informatie

Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008

Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008 Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008 ZorgGoedBrabant Postbus 151 5340 AD Oss Telefoon (0412) 66 49 11 Fax (0412) 66 49 94 E-mail: info@brabantwonen.nl juni 2009 2 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008 Voorwoord

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Lopik. Visitatierapport

Woningbouwvereniging Lopik. Visitatierapport Woningbouwvereniging Lopik Visitatierapport Utrecht, december 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. A.H. Grashof

Nadere informatie

DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007

DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007 DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007 INHOUD Voorwoord De missie en visie van Dudok Wonen 1 Wij bieden kansen voor beweging 1.1 Woningvoorraad (bestaand bezit) Analyse woningportefeuille Verkoop en aankoop 1.2

Nadere informatie

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al

Nadere informatie