Nieuwsbrief 29, Jaargang 2, Waarom een passieve strategie hanteren?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 29, Jaargang 2, Waarom een passieve strategie hanteren?"

Transcriptie

1 Beste lezer, Uit onderzoek blijkt dat veel beleggers niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de werking van de financiële markten. Naast het begeleiden van mijn cliënten zie ik het als mijn missie om de lezers van mijn nieuwsbrief te vertellen hoe de financiële markt echt werkt. Het doel van deze nieuwsbrief is u te vertellen waarom bekende beleggingsfondsen achter blijven bij de markt. Met andere woorden; uw rendementen zijn lager dan nodig. Deze nieuwsbrief is een vertaling van een wetenschappelijk artikel passive investment strategies and efficiënt markets. De auteur is niemand anders dan Burton G. Malkiel. Voordat u deze nieuwsbrief gaat lezen dient u op de hoogte zijn van het feit dat men beleggingsfondsen kan indelen op basis van de gehanteerde strategie, namelijk actief versus passief. Vrijwel alle bekende beleggingsfondsen behoren tot de actief beheerde beleggingsfondsen. De kans dat u daarin ook belegt is vrij groot. De kostenstructuur binnen actief beheerde beleggingsfondsen is vrij hoog. Er moeten namelijk nogal wat mensen van een fonds leven. Denk bijvoorbeeld aan uw adviseur, zijn ondersteuning, het kantoor moet betaald worden, de fondsbeheerder, de researchafdeling, de marketingafdeling enzovoort, enzovoort. Deze fondsen betalen jaarlijks een vergoeding aan de bank of vermogensbeheerder indien zij deze fondsen aan hun cliënten adviseren. Je kunt je dan ook afvragen in hoeverre een adviseur dan ook echt onafhankelijk is. Hij wordt namelijk betaald als hij dat fonds adviseert. Een ander kenmerk van een actief beheerd beleggingsfonds is dat men probeert de markt (een relevante index) proberen te verslaan. Hierdoor is de omzet binnen een dergelijks fonds hoog en worden er veel transactiekosten gemaakt. Slechts weinig fondsen behoren tot de passief beheerde beleggingsfondsen. Kenmerk is dat men alleen die effecten aankoopt die in de relevante index zitten. Er worden dus nauwelijks transacties gepleegd. De kostenstructuur is zeer laag. Er hoeft namelijk niet betaald te worden voor een researchafdeling maar er wordt ook geen vergoeding betaald aan banken e.d. U zult begrijpen dat het voor banken e.d. dan ook niet winstgevend is om dergelijke fondsen te adviseren. Maar het belangrijkste is natuurlijk; hoe zijn de prestaties? Uiteindelijk gaat het om uw rendement. Ik wens u veel leesplezier. Introductie Dit onderzoek toont aan dat een passieve beleggingsstrategieën in alle soorten markten (nationaal als internationaal) de beste strategie is. Ik 1 ben voorstander van deze strategie omdat markten efficiënt zijn. Zelfs al zouden markten niet efficiënt zijn, dan nog levert een passieve strategie het meeste rendement op. De studie komt met overtuigend bewijs dat index-beleggen 2 superieur is ten opzichte van andere strategieën. De conclusie van dit onderzoek is dat er overtuigend bewijs is dat de beste strategie een passieve of index strategie is en dat dit geldt voor alle markten binnen aandelen zowel voor large-caps en small-caps, zowel nationaal als internationaal, zowel voor aandelen als voor obligaties. 1 Burton G. Malkiel 2 Dit is een passieve beleggingstrategie

2 Waarom werkt index-beleggen (passief management)? a. markten zijn efficiënt Index-beleggen is een logische strategie omdat het er op lijkt dat markten efficiënt zijn in het verwerken van nieuwe informatie. Als er nieuwe informatie beschikbaar komt over een bepaalde onderneming of over een gehele markt, worden de koersen vrijwel direct aangepast. Ondanks dat de wetenschap soms aantoont dat er winnende strategieën zouden bestaan, wegen de extra opbrengsten niet op tegen de transactiekosten die men moet maken. Niemand zal echter ontkennen dat markten soms irrationeel kunnen zijn. De opkomst van bahaviour management geeft al aan dat beleggers systematisch fouten maken in hun beleggingsgedrag. Echter achteraf blijkt vaak dat de markten grove fouten hebben gemaakt in het bepalen van de waardering van effecten 3. Maar ik geloof dat de markten dermate efficiënt zijn, dat het niet mogelijk door middel van arbitrage 4 hiervan te profiteren. Het lijkt erop dat er geen winnende strategie bestaat die beleggers de mogelijkheid biedt een passieve strategie te verslaan. Zoals Ross (2002) al heeft geconcludeerd zijn rendementen van effecten niet gecorreleerd 5. b. Passief management is effectief zelfs als markten niet efficiënt zouden zijn Een passieve beleggingsstrategie zou nog steeds een winnende strategie zijn zelfs als markten niet efficiënt zouden zijn. Dit komt doordat performance een zero-sum game is. 8% Under performance 10% Market Return Over performance 12% Figuur 1. De spreiding van rendementen Het is duidelijk dat alle aandelen door iemand in bezit moet worden gehouden. Als er beleggers zijn die bovengemiddelde rendementen behalen, dan moeten er ook beleggers zijn die benedengemiddelde rendementen halen. Het is duidelijk dat het niet mogelijk is dat alle beleggers een beter dan gemiddeld rendement behalen. Dit laat figuur 1 zien. 3 Denk bijvoorbeeld maar aan de internet-hype. 4 Bij arbitrage is het mogelijk om risicoloos te profiteren van onjuiste koersen. 5 De correlatie is vrijwel 0; dit betekent dat historische koersen of koerspatronen geen enkele invloed hebben op de toekomstige koers

3 In figuur 2 ziet u dat na aftrek van alle kosten die gepaard gaan met actief beleggen, de meeste beleggers moeten achterblijven bij het gemiddelde marktrendement. Total Cost 8% 8.8% 10% Market Return 12% Figuur 2. De spreiding van rendementen na aftrek van kosten Dit voorbeeld gaat uit van een gemiddeld rendement van 10 %. De kosten bedragen 120 basispunten 6 (d.i. 1,2 %). Het merendeel van de kosten zijn beheervergoedingen. In de V.S. bedragen de gemiddelde kosten van een actief beheerd beleggingsfonds 140 basispunten. De vergoedingen binnen indexfondsen bedragen tussen de 10 en 30 basispunten. Uit onderzoek blijkt dat het precies die extra kosten zijn die ervoor zorgen dat een actief beheerd beleggingsfonds niet in staat is om marktconforme rendementen te realiseren. Er zijn echter nog meer argumenten die pleiten voor een passief beleggingsbeleid. Binnen een indexfonds wordt er namelijk nauwelijks gehandeld. De omzet binnen een actief beheerd beleggingsfonds is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Een hoge omzet heeft niet alleen gevolgen voor de transactiekosten maar laten we de spread tussen de bied- en laatkoers niet vergeten. Daarnaast moeten grotere fondsen veelal genoegen nemen met een slechtere prijs als het pakket aandelen groot is. Ondanks de theoretische en praktische voordelen van een passieve strategie is de enige echte test de praktijk. Recentelijk onderzoek door Shiller (2000) geeft aan dat koersen soms irrationeel zijn. Met dit in het achterhoofd zou het mogelijk moeten zijn voor rationele beleggers om superieure resultaten te behalen. De feiten laten echter iets totaal anders zien. Er is geen enkel bewijs dat professionele beleggers in staat zijn om de markt te verslaan. Niet in aandelen, niet in obligaties, nee, nergens in. Dit moet betekenen dat markten grotendeels efficiënt 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Figuur 3 : % van actief beheerde aandelenfondsen in de V.S. dat werd verslagen door de index (S&P 500 index) 0,00% 1 jaar 5 jaar 10 jaar 6 Sinds dit artikel is geschreven zijn de kosten alleen maar gestegen. De expense-ratio van bijvoorbeeld Robeco bedraagt al 200 basispunten (d.i. 2 %).

4 zijn en dat arbitrage-mogelijkheden nauwelijks mogelijk zijn. c. De prestaties van passief versus actieve strategieën. De voorbeelden die volgen zijn afkomstig uit beleggingsfondsen zowel uit de V.S. als Europa. Zowel voor aandelen als obligaties. Figuur 3 laat het percentage fondsen zien dat verslagen is door het Vanguard (S&P) index fonds. Dit is veruit het grootste indexfonds in de V.S. Gemeten over een periode van 10 jaar, dat eindigde op 31 december 2001, bleek dat 71 % van de actief beheerde fondsen slechter presteerde dan dit indexfonds. Tabel 1 laat zien dat de gerealiseerde rendementen per jaar van actief beheerde beleggingsfondsen meer dan 175 basispunten (d.i. 1,75 %) lager uitkomen dan het Vanguard S&P index fonds. Dit terwijl de actief beheerde beleggingsfondsen gemiddeld 5 % - 10 % van het fondsvermogen in de vorm van liquiditeiten aanhield. 10 jaar 15 jaar 20 jaar Actief beheerde beleggingsfondsen 10,98 % 11,95 % 13,42 % Vanguard S&P 500 index Fund 12,94 % 13,74 % 15,24 % Tabel 1, gemiddelde rendementen in % t/m 31 december 2001 Figuur 4 laat zien dat er slechts weinig beleggingsfondsen zijn geweest die in de periode van 1970 tot en met 2001 beter hebben gepresteerd dan de S&P 500 index. In 1970 waren er 355 beleggingsfondsen met goed gespreide portefeuilles. In deze analyse zitten dus niet sectorfondsen, e.d. Opmerkelijk is dat van de 355 beleggingsfondsen meer dan de helft ultimo 2001 niet meer bestaan. Deze hebben in deze periode beduidend slechtere prestaties geleverd dan de nu nog bestaande beleggingsfondsen. Beleggingsfondsen die slecht presteren worden nauwelijks verkocht. In de praktijk zien we dan ook dat deze fondsen fuseren met succesvollere beleggingsfondsen, zodat de slechte prestaties van het fonds wegvallen Number of Equity Funds 1970: : 158 Non-survivors: % or less -3% -2% -1% 0 to -1% 21 0 to 1% % 2% 3% 4% or more 86 Losers 50 Market Equivalent 22 Winners Fig. 4. The odds of success: returns of surviving mutual funds Source: Bogle Research Institute.

5 Als u goed naar figuur 4 kijkt, ziet u dat van de 158 beleggingsfondsen die deze periode hebben overleefd, er slechts 5 beleggingsfondsen zijn die de S&P-index met meer dan 2 % wist te verslaan. Het selecteren van het winnende beleggingsfonds is dus vergelijkbaar met het vinden van de bekende naald in de hooiberg met de aannemelijke kans dat u rendementen zult genereren die achter zullen blijven bij de markt. Daarnaast is er geen consistentie waarmee beleggingsfondsen hun rendement behalen. In tabel 2 staan de 20 beste beleggingsfondsen van de jaren U ziet dat de rendementen meer dan het dubbele zijn dan het fondsgemiddelde. Maar 10 jaar later blijken de rendementen achter te blijven bij die van het fondsgemiddelde. Er was slechts 1 uitzondering, het Magellan Fund. Maar ook dit fonds wist de 10 jaar erop volgend slechts gemiddelde rendementen te behalen. Table 2 How the top 20 equity funds of the 1970s performed during the 1980s. Fund name Rank Rank Twentieth Century Growth Templeton Growth Quasar Associates Wall Street Pioneer II Twentieth Century Select 6 20 Security Ultra Mutual Shares Corp Charter Fund Magellan Fund 10 1 Over-the-Counter Securities American Capital Growth American Capital Venture Putnam Voyager Janus Fund Weingarten Equity Hartwell Leverage Fund Pace Fund Acorn Fund Stein Roe Special Fund Average annual return: Top 20 funds +19.0% +11.1% All funds +10.4% +11.7% # Blackwell Publishing Ltd, 2003

6 Tabel 3 laat dezelfde exercitie zien, alleen dan voor de jaren 1980 en Weer waren de rendementen van de best presterende beleggingsfondsen ruim het dubbele dan het gemiddelde van alle beleggingsfondsen. Table 3 How the top 20 equity funds of the 1980s performed during the 1990s. Fund Average return (%) Average return (%) Fidelity Magellan Dresdner RCM MidCap Phoenix-Engemann Capital Growth A CGM Capital Development Oppenheimer Quest Value A Lindner Large-Cap Janus AIM Weingarten A American Century Select AXP New Dimensions Davis NY Venture A Fortis Capital A Fidelity Destiny Vanguard Windsor Fortis Growth A Stein Roe Disciplined Nvest Growth A United Vanguard A Washington Mutual Investors Sequoia Average S&P 500 Stock Index Mutual funds data source: Morningstar, Inc. Includes all domestic diversified stock funds. # Blackwell Publishing Ltd, 2003

7 In tabel 4 ziet u dat de top-20 best presterende beleggingsfondsen over de 1 e helft van de jaren 90 in de 2 e helft van de jaren 90 slechter presteerde dan het marktgemiddelde. Wat na dit alles duidelijk is dat een belegger geen hogere rendementen kan realiseren dan een indexfonds door zijn aankopen te laten baseren op basis van de ranglijsten. Waar er ongetwijfeld een aantal beleggingsfondsen zullen zijn die de komende 10 jaar de markt zullen verslaan, een belegger kan bij voorbaat niet weten welke fondsen dit zullen zijn. Table 4 How the top 20 equity funds of the first half of the 1990s performed during the last half of the 1990s Fund name Rank Avg. return Rank Avg. return Oppenheimer Main St Growth & Income CGM Capital Development PBHG Growth American Cent Ultra Inv Kaufmann Berger Growth AIM Constellation A Fidelity Blue Chip Growth Parnassus Fidelity Adv Equity Growth Instl Chase Vista Capital Growth A MainStay Capital Apprec Fidelity Contrafund Westcore Midco Growth INVESCO Dynamics Van Kampen Emerg Growth A Brandywine Fidelity Destiny II Delaware Trend A Chase Vista Growth & Income Average of 20 Funds Overall Fund Average S&P Number of Funds in Sample

8 In tabel 5 laat ik de performance zien over 10 jaar van verschillende beleggingsstijlen. De stijlen zijn ingedeeld door Morningstar. Eerst worden fondsen onderverdeeld in de grootte van de ondernemingen waarin zij beleggen. Dit varieert van small caps (de kleinere ondernemingen) tot de large caps (de grootste ondernemingen). Daarnaast worden beleggingsfondsen onderverdeeld in het soort ondernemingen waarin zij beleggen. Dit varieert van groei-aandelen tot waarde-aandelen. De tabel laat zien dat in 8 van de 9 stijlboxen de index beter presteert dan het actief beheerd beleggingsfonds. Alleen in de stijlbox small caps en groei aandelen weten actief beheerde beleggingsfondsen beter dan de index te presteren. Als we echter deze stijlbox beter analyseren dan blijkt dat de marktkapitalisatie van de aandelen waarin de beleggingsfondsen beleggen groter zijn dan de marktkapitalisatie van de fondsen die in de index zitten. Aandelen met een grote marktkapitalisatie presteerden in deze periode beter dan aandelen met een kleine marktkapitalisatie. De index in de tabel blijkt dus geen goede benchmark-index te zijn. Table 5 The passive management advantage ten year performance through 30 June 2000 of various style categories. Growth Blend Value Large cap 102 funds 126 funds 129 funds Category average 17.89% Category average 15.60% Category average 13.37% Index benchmark 19.92% Index benchmark 17.55% Index benchmark 14.70% (S&P500 growth) (S&P500) (S&P500 value) Index advantage +203BP Index advantage +195BP Index advantage +133BP Mid cap 63 funds 36 funds 48 funds Category average 18.14% Category average 14.10% Category average 12.77% Index benchmark 19.52% Index benchmark 16.29% Index benchmark 13.96% (Russell mid-cap growth) (Russell mid-cap) (Russell mid-cap value) Index advantage +138BP Index advantage +219BP Index advantage +119BP Small cap 33 funds 22 funds 23 funds Category average 17.12% Category average 12.99% Category average 11.74% Index benchmark 13.01% Index benchmark 13.73% Index benchmark 12.91% (Russell 2000 growth) (S&P600 growth) (Russell 2000 value) Index advantage -411BP Index advantage +74BP Index advantage +117BP

9 Het beleggen in indexfondsen blijkt een winnende strategie te zijn, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. In figuur 5 zien we dat 69 % van de beleggingsfondsen die gespreid beleggen in Europese aandelen werden verslagen door de MSCI-Europe index. Dit is gemeten over een periode van 10 jaar die eindigt op 31 december Het voordeel van index-beleggen is met name groot als u in obligaties belegt. Actief beheerde beleggingsfondsen die in obligaties beleggen zullen meer gelijkmatige rendementen behalen waardoor de kans dat zij beter presteren dan een index kleiner is. In 10 jaar tijd was slechts 10 % in staat de index (Salamon World Government Bond Index) te verslaan. 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Figuur 5 : % van actief beheerde aandelenfondsen Europa dat werd verslagen door de index 1 jaar 5 jaar 10 jaar Conclusie % van actief beheerde obligatiefondsen wereldwijd dat werd verslagen door de index Dit onderzoek liet zien dat ongeacht of er voorspelbare patronen bestaan of niet dit niet resulteert in winstgevende investeringsstrategieën. De resultaten van professionals zijn zodanig dat het onwaarschijnlijk is dat zij over een dergelijke winstgevende investeringsstrategie beschikken dat zij structureel in staat zijn een passieve strategie met een vergelijkbaar risico te verslaan. Beleggers zullen een hoger rendement genereren als zij een passief beleggingsbeleid navolgen in plaats van een actief beleggingsbeleid. Dit is dan ook de reden dat De Vries Investment Services een passief beleggingsbeleid adviseert. De kans dat mijn cliënten de komende jaren een hoger rendement zullen genereren dat beleggers die zich laten adviseren door een adviseur bij een bank is dan ook wetenschappelijk aangetoond. Met vriendelijke groet, De Vries Investment Services ing. Jan de Vries RBA 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% jaar 10 jaar

10 Disclaimer Ing. Jan de Vries RBA is geregistreerd beleggingsanalist, zowel in het register van de Vereniging van Beleggingsanalisten alsmede in het register voor Charted Financial Analysts. Tevens is hij ingeschreven in het register senior beleggingsadviseur van het DSI. Zowel de VBA alsmede de DSI maken gebruik van haar eigen gedragscodes, waaraan Jan de Vries is gebonden. De inhoud van deze nieuwsbrief wordt met uiterste zorgvuldigheid samengesteld, maar er kan geen garantie worden gegeven op de juistheid en volledigheid ervan. De Vries Investment Services houdt zich niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de informatie van deze nieuwsbrief. Dit document is slechts ter informatie bedoeld en bevat geen aanbieding tot het kopen of verkopen van eventueel genoemde fondsen. Beleggingsadviezen kunnen wijzigen door de tijd heen. Vermelde adviezen zijn algemeen van aard en niet toegespitst op persoonlijke omstandigheden. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Er is altijd het risico dat bij een belegging verliezen worden geleden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Wenst u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, meld u dan af om mijn website; Informatie in het kader van de Wet marktmisbruik: ing. J. de Vries RBA is schrijver van deze nieuwsbrief en is algemeen directeur bij De Vries Investment Services. Schrijver handelt voor eigen rekening in individuele aandelen en beleggingsfondsen.

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies Beste lezer, Voordat ik aan het onderwerp van deze nieuwsbrief begin wens ik alle lezers een gelukkig en gezond 2006. Ook wens ik een ieder een goed financieel 2006. Geregeld worden vragen door lezers

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Dinsdag 22 september 2015 Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Wie geven deze presentatie? Tycho Schaaf Beleggingsspecialist LYNX Martijn Rozemuller Oprichter en directeur Think ETF s 1 De agenda

Nadere informatie

Waarom indexbeleggen?

Waarom indexbeleggen? Waarom indexbeleggen? Grip op je vermogen Den Haag, 11 oktober 2013 Door: Koen Hoogenhout, Senior Sales Executive Vanguard Asset Management Ltd Amsterdam Branch In welk land zou u willen beleggen? 800

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Je bent nooit te oud om te leren 10 oktober 2015 Actief vs. Passief Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Fondsbeleggen Introductie

Nadere informatie

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt /fdmorningstar Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint se Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt AMSTERDAM, 9 maart 2010 Op een druk bezochte avond zijn in Hotel Krasnapolsky

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

2011 Rampjaar voor actief beheerde beleggingsfondsen

2011 Rampjaar voor actief beheerde beleggingsfondsen 2011 Rampjaar voor actief beheerde beleggingsfondsen Fondsen die wereldwijd in zowel large cap groei- als large cap waardeaandelen beleggen (Morningstar categorie Global Large-Cap Blend) beleefden in 2011

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Waarom indexbeleggen?

Waarom indexbeleggen? Waarom indexbeleggen? Grip op je vermogen Utrecht, 25 april 2014 Door: Koen Hoogenhout, Senior Sales Executive Vanguard Asset Management Ltd Amsterdam Branch 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Waarom indexbeleggen?

Waarom indexbeleggen? Waarom indexbeleggen? Grip op je vermogen Den Haag, 3 oktober 2014 Door: Koen Hoogenhout, Senior Sales Executive Vanguard Asset Management Ltd Amsterdam Branch 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Nadere informatie

Indexbeleggen: de heilige graal?

Indexbeleggen: de heilige graal? Indexbeleggen: de heilige graal? Gedurende de komende weken zullen wij trachten een bijdrage te leveren aan het debat passief versus actief beleggen. Het is niet mogelijk om dit in één simpel blog samen

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen Vrijdag 22 april 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Voormalig arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter

Nadere informatie

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen Slimmer beleggen met ETF s Donderdag 22 juni te Nijmegen Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017 Veilig Klant: beleggingsadvies Is beleggen een alternatief voor sparen? met ETF s Donderdag 28 september2017 Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als

Nadere informatie

Eenvoudig beleggen met trackers

Eenvoudig beleggen met trackers Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Beleggingsfondsanalyse door Morningstar

Beleggingsfondsanalyse door Morningstar Beleggingsfondsanalyse door Morningstar Trends Finance Day Brussel, 24 mei 2014 Ronald van Genderen, CFA Fund Analyst Morningstar Benelux 2013 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Overzicht Morningstar

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: OVER WELKE THEMA S KRIJG JE DE MEESTE VRAGEN IN DE PRAKTIJK? A B C D Rendement vs Risico Timing Liquiditeit

Nadere informatie

Waarom indexbeleggen?

Waarom indexbeleggen? Waarom indexbeleggen? Grip op je vermogen Den Haag, 3 oktober 2014 Door: Koen Hoogenhout, Senior Sales Executive Vanguard Asset Management Ltd Amsterdam Branch Inhoudsopgave Presentatie: Waarom indexbeleggen?

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Active Share. De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer

Active Share. De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer Active Share De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer MSc. A.M. Koen Portfolio Management Ostrica BV 11 juni 2012 MSc. P.C.M. Snoek Portfolio Management Ostrica BV Samenvatting Ostrica

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Vermogensbeheerder institutioneel - Informatievoorziening

Vermogensbeheerder institutioneel - Informatievoorziening Vermogensbeheerder institutioneel - Informatievoorziening Beschrijving Rens Vos is vermogensbeheerder bij de Veerbank. Hieronder staan vijf situaties rondom informatievoorziening die hij heeft meegemaakt.

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal LifeCycle Mix via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal Een persoonlijke

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen WMP heeft zowel de UN PRI als de UN Global Compact getekend Wealth Management Partners is actief als vermogensbeheerder en vermogensregiseur (investment

Nadere informatie

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen zijn al enige tijd ongekend populair onder beleggers. De instroom lag in 2015 met 350 miljard euro ver boven de instroom in

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Hoe te beleggen in turbulente tijden?" 2 april 2016

Duurzaam Beleggen. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Hoe te beleggen in turbulente tijden? 2 april 2016 Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Hoe te beleggen in turbulente tijden?" 2 april 2016 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Duurzaam Beleggen Introductie Morningstar

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Bijlage Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u in ca. 10 minuten het beleggersprofiel vaststellen.

Nadere informatie

The Specialist in Dutch small and midcaps. De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille!

The Specialist in Dutch small and midcaps. De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille! The Specialist in Dutch small and midcaps De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille! The Specialist in Dutch small and midcaps Het Add Value Fund richt zich primair op het segment van de Nederlandse small-

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

Top 5 Beleggingsfondsen

Top 5 Beleggingsfondsen Top 5 Beleggingsfondsen 2 e Kwartaal 2013 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut u Specialist Beleggingsfondsen Datum: 5 april 2013 De Top 5 Beleggingsfondsen verschijnt ieder kwartaal.

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

De povere prestaties van beleggingsfondsen

De povere prestaties van beleggingsfondsen De povere prestaties van beleggingsfondsen Auteur(s): Horst, J. ter (auteur) Nijman, T. (auteur) Roon, F. de (auteur) Ter Horst en Nijman: Katholieke Universiteit Brabant, De Roon: Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Beleggingsfondsen zijn voor u aantrekkelijk omdat

Beleggingsfondsen zijn voor u aantrekkelijk omdat Beleggingsfondsen zijn vergelijkbaar met vaten waarin het vermogen van vele beleggers wordt beheerd met als doel een goed rendement te behalen. Afhankelijk van de organisatie van het fonds wordt het vermogen

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 September 2015 AF Advisors Content - Introductie - Nominatiemethodiek op hoofdlijnen - Methodiek Beste Beleggingsfonds - Methodiek Beste Duurzame Beleggingsfonds

Nadere informatie

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om?

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om? Because we care Onze missie is het realiseren van beleggingsdoelen voor onze klanten door het leveren van duurzame performance, service en advies. Verantwoord in alles wat we doen, blijven verrassen en

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag Slimmer beleggen met Think ETF s 7 oktober 2016, Den Haag Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime

Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks

Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks Oktober 2012 Een nieuwe wereld 2 Agenda BlackRock? Actief versus indexing Actief nader bekeken Indexing nader bekeken Waar beleg ik eigenlijk in?

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan 77-5001-43A 30-07-2010 11:27 Pagina 1 Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan Toelichting Met dit formulier kunt u de beleggingen in uw ABN AMRO Persoonlijk Pensioen Plan opgeven. Leest u deze

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s

Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en Managing Director

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Voor professionele beleggers. Vijf lessen voor maximaal resultaat uit factorbeleggen PIONIERS IN FACTORBELEGGEN

Voor professionele beleggers. Vijf lessen voor maximaal resultaat uit factorbeleggen PIONIERS IN FACTORBELEGGEN Voor professionele beleggers Vijf lessen voor maximaal resultaat uit factorbeleggen PIONIERS IN FACTORBELEGGEN Factorbeleggen wint aan populariteit, maar er bestaan nog veel vragen rond dit concept en

Nadere informatie

Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg. Dinsdag 17 februari 2015

Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg. Dinsdag 17 februari 2015 Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg Dinsdag 17 februari 2015 De agenda Wat is een ETF De impact van kosten Wat is een index Manieren om een index te volgen Dividendlekkage Portefeuillemanagement & verhandeling

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID: EEN WELOVERWOGEN KEUZE

ONS BELEGGINGSBELEID: EEN WELOVERWOGEN KEUZE ONS BELEGGINGSBELEID: EEN WELOVERWOGEN KEUZE Ons beleggingsbeleid vertelt u welke overtuigingen wij hebben ten aanzien van beleggen en welke keuzes wij maken in ons beleggingsproces. In principe is het

Nadere informatie

Toelichting op uw jaaroverzicht

Toelichting op uw jaaroverzicht Bedenk je toekomst Toelichting op uw jaaroverzicht Inzicht in uw producten met mijnaegon.nl De visie achter onze beleggingsbeslissingen Toekomstverwachtingen Aegon in de prijzen Inzicht in uw producten

Nadere informatie

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering 2 > Zelf > Beleggingsmix > Life > Actief > Maatschappelijk > Wie > Bijlage > Bijlage > Bijlage de Reaal Vermogensverzekering afgestemd op risico Cycle: beginnen

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie