dichtbij de natuur close to nature

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dichtbij de natuur close to nature"

Transcriptie

1 va n r o s s u m d e a l e r c a t a l o g u s d e a l e r c a t a l o g u e

2

3 dichtbij de natuur close to nature Dichtbij de natuur. Middenin het leven. Al meer dan dertig jaar vinden de collecties van Van Rossum hun weg naar diverse interieurs, van modern tot klassiek, strak vormgegeven. Onze meubelen combineren een tijdloze vormgeving met duurzame functionaliteit. Beide aspecten vinden hun oorsprong in het hout dat Van Rossum haar onmiskenbare karakter geeft: eiken. Europees eikenhout van de hoogste kwaliteit, dat wij van boom tot plank begeleiden om het uiteindelijk te verwerken in stuk voor stuk unieke meubelen, die hun natuurlijke herkomst niet verloochenen. Close to nature and at the heart of life, the collections of Van Rossum have found their way to a wide variety of interiors for over 30 years. Our handmade furniture combines timeless elegance with durable functionality. Both aspects have their origins in the wood that gives Van Rossum furniture its individual character: European oak of the highest quality, which we nurture and develop from the selection of the mature trees, to the drying of the plank and finally to the making of distinctive and unique pieces of furniture that cannot belie its natural origins. 4 5

4 de eik De eik is een van de belangrijkste en meest verbreide Europese loofbomen. Hij groeit van Spanje tot de Oeral, en richting het noorden tot aan Zweden. De eik wordt zeshonderd tot achthonderd jaar oud. Alleenstaand vormt hij een machtige stam met een breed uitstaande kroon. Tot een leeftijd van twintig of dertig jaar heeft de boom een gladde, grauwe schors, die bij het ouder worden overgaat in een donkere, grof gekerfde bast. De bladeren staan verspreid en zijn asymmetrisch gelobd. De zomereik bijvoorbeeld groeit vooral in de laagvlakten, maar komt ook voor in heuvellandschappen tot een maximale hoogte van vijfhonderd meter. Behalve een zware, voedselrijke bodem verlangt de eik ook voldoende vocht. De eik heeft een uitgebreid en diepgaand wortelstelsel. Verjonging van de eik vindt plaats door het uitgroeien van basale knoppen aan de stam. Eikenhout is zwaar, hard en zeer geschikt voor meubelen, parket etc. leuke wetenswaardigheden Omdat de eik vaak getroffen wordt door de bliksem, en desondanks verder groeit, waren de Kelten en Germanen ervan overtuigd dat de eik magische krachten bezat. De druïden herkenden de energie en inspiratie die de goden met de bliksem in de eik overdroegen. Zij konden het weten, want druïde betekent de wijze van de eik. In de Middeleeuwen werd recht gesproken onder de eikenboom in de kern van het dorp. Het balkwerk van oude boerderijen is vaak van eikenhout gemaakt. Daarom werden als bruidsschat bij een huwelijk eikels of eikenbomen geplant, die zorgden voor voldoende hout voor de bouw van boerderijen van de nakomelingen. De gastvrije eik is populair bij de eekhoorns. Eikels zijn het favoriete voedsel van deze dieren. De eik kan wel dertig meter hoog worden, door zijn robuuste uiterlijk en lange levensduur wordt deze boom dan ook de koning van het bos genoemd. the oak The oak is one of the most important and widespread European hardwoods. It grows from Spain to the Urals and north to Sweden. The tree can live up to 800 years and on its own forms a majestic presence with a broad crown. An oak may grow up to 30 metres high and due to its rugged appearance and longevity, this tree is called king of the forest. Until the age of 20 or 30 years, the tree has a smooth grey bark, that becomes a darker, rough textured bark as it ages. The leaves are scattered. The oak grows particularly on lower ground up to a height of 500 metres above sea level. Apart from a soil rich in nutrients, the tree also requires plenty of moisture as the oak has an extensive and deep root system. Rejuvenation of oak occurs by the sprouting of basal buds on the trunk. Oak is a heavy and hard wood which makes it particularly suitable for furniture and flooring etc. fun facts Because the oak is often hit by lightning, and yet continues to grow, the Celts and Germans believed that the tree possesses magical powers. The druids recognized the energy and inspiration that the gods transferred to the oak through lightning. They should know, for druid means wise man of the oak. In the Middle Ages, justice was spoken under the oak tree in the centre of the village. The wooden structures of old farms were often made of oak. Therefore, to celebrate a wedding, acorns and oak trees were planted as a dowry, which resulted in enough wood to build farms for the following generations. The hospitable oak is very popular with the squirrels. These animals love the acorns. 6 7

5 onze grondstof: slow wood o u r r a w m a t e r i a l : s l o w w o o d Respect voor natuur en milieu staan bij Van Rossum Respect for nature and the environment have been high on Meubelen al jaren hoog in het vaandel. Volgens het the company s list of priorities for many years. According to familiebedrijf is dat een vereiste om kwaliteitsproducten the family business, this is one of the conditions for making te maken. Met name voor eikenhout geldt dat tijd en high quality products. In particular, this applies to the kwaliteit onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. manufacture of oak products where time is a synonym for Gezond en lekker eten staat niet binnen enkele minuten good quality. op tafel. Een pure en eerlijke smaak begint bij een Compare it with good healthy food. Good food cannot voedselproductie die rekening houdt met het welzijn be grown or produced in minutes. Pure, honest flavours van het milieu, de planten, de dieren en onze eigen are the result of food processes that take account of the gezondheid. Slow Food is een internationale beweging environment, the seasons, plants, animals and our own die zich hiervoor inzet. De wijze waarop Van Rossum health. Slow Food is an international movement that met hout omgaat, vertoont een opvallende gelijkenis. supports this concept. Van Rossum s approach to wood Slow Wood? bears a striking resemblance to this movement. Slow Onze kennis van eikenhout hebben wij te danken aan de Wood? nauwe samenwerking met onze Franse leverancier. De At Van Rossum, we owe our extensive knowledge of oak mensen die daar werken, komen regelmatig in het bos to a special close relationship with our French supplier. The en kennen elke boom. Bij de veilingen door het Franse people who work there go into the forest every day. They staatsbosbeheer weten zij dan ook precies wat er onder know every tree and as a result, they know exactly what de hamer komt. is being sold at the auctions held by the French National Bij het staatsbosbeheer in Frankrijk draait alles om Forestry Services. duurzame beheersing. Zo wordt een eik pas gerooid Some 5-10 years after planting young saplings, the als deze tenminste honderd jaar oud is. Hierdoor National Forestry Service selects the stronger trees that ontstaan in een bos geleidelijk lege percelen, waarop de will be allowed to mature. An interim selection is made 20 eerstvolgende tien jaar allerlei zaden de kans krijgen om years later, and the final selection follows after another 30 te ontkiemen en uit te groeien tot jonge bomen. Daaruit years. The trees that eventually remain are free to grow selecteert staatsbosbeheer de exemplaren die mogen to an age of about 100 years before literally facing the axe. blijven staan, om na twintig jaar opnieuw een selectie te It is a time consuming process, whereby man creates the maken. Vervolgens duurt het dertig jaar tot een volgende optimum growing conditions for a tree, but nature sets the selectie. De bomen die dan blijven staan, mogen rustig pace. doorgroeien tot zij rond hun honderdste levensjaar voor de bijl gaan. Een tijdrovend proces, waarbij de mens voor de boom optimale omstandigheden creëert om tot wasdom te komen. Daarbij bepaalt de natuur zelf het tempo. droog, droger, droogst Voordat het aangekochte eikenhout richting Nederland gaat, ligt het eerst een jaar ongezaagd bij de zagerij te rusten. Afhankelijk van de dikte van de planken die van de stammen worden gezaagd, kan het wel vier jaar duren voordat het voor ons gezaagde hout op transport gaat. De schors wordt pas op het laatste moment verwijderd en gaat naar de houtskoolfabriek. Het zaagsel gaat naar de spaanplaatindustrie. Er gaat dus geen houtsnipper verloren! Eenmaal bij de Van Rossum fabriek in Bergharen aangekomen wordt het gezaagde The oak timber that has been purchased is not transported to the Netherlands immediately. It is left to dry and rest in a sawmill before being cut. The bark is removed at the very end of the process and sent to the charcoal factory. The sawdust goes to the chipboard industry so nothing goes to waste. Depending on the thickness of the planks, it can take up to 4 years before the timber is eventually loaded for transport. Once it arrives at Van Rossum, the oak timber is placed in special large climate controlled chambers and dried again, sometimes for several months, till the required moisture content is achieved. These chambers are heated using waste timber from the production, as is the warehouse and factory. In line with the philosophy at Van Rossum, the 100 year old wood is always treated durably. The company manufactures furniture designed to last a lifetime, so the wood that is used must be given all the time it needs before van dik hout Volgens een bekend gezegde zaagt men daar planken van. Hoe dik, wordt mede bepaald door het ontwerp. Hoe dikker de plank gezaagd is, hoe langer de droogtijd, en wie dit gegeven niet respecteert, krijgt onherroepelijk te maken met kwaliteitsproblemen en klachten van afnemers. Dat eikenhout tijd nodig heeft, wil natuurlijk niet zeggen dat je als onderneming passief moet afwachten. Bij Van Rossum hebben we een unieke manier bedacht om op basis van beschikbare houtdiktes kwaliteitsmeubelen met de gevraagde robuuste optiek te produceren. Zo bouwen we vijftig tot zestig millimeter dikke tafelbladen en deurpanelen op uit optimaal gedroogde planken. Massief met minder hout? Wij bewijzen dat het kan en lopen daarmee voorop in de meubelindustrie. optimally dried. They cannot split as each separate piece of furniture is made from wood from one and the same oak tree. Solid, but with less wood! Van Rossum is the living proof that this can be done, and it puts us at the forefront of the furniture industry. Many among us know the FSC quality mark. This means that only wood originating from reliable forestry services is usable. We take it one step further; we use every single last woodchip and even the thinnest of wood shavings from the sustainably felled oak trees. Oak may well be Slow Wood, but using skill, innovation and respect, Van Rossum turns it into furniture that is definitely worth waiting for. en gedroogde eikenhout eerst nagedroogd in speciale klimaatkamers. Deze klimaatkamers worden, net als de bedrijfshal, verwarmd met houtresten die tijdens het productieproces overblijven. Volgens de filosofie van Van Rossum is het vanzelfsprekend dat je duurzaam omgaat met hout van honderd jaar oude bomen. being processed. with van rossum, your home is a unique and responsible environment At Van Rossum, we have devised a unique method of producing furniture with a robust and chunky appearance, based on special cuts of the timber. This allows us to produce tabletops of 50 to 60 millimetres thickness and long, straight door panels from planks that have been verantwoord woonplezier Velen onder ons kennen het FSC keurmerk; alleen hout afkomstig uit goed bosbeheer wordt verwerkt. Wij gaan nog een stapje verder: de met beleid gerooide eiken uit Franse staatsbossen worden tot op de laatste snipper benut. In het productieproces bij Van Rossum gaat geen houtkrul verloren. Eiken mag dan Slow Wood zijn, wat Van Rossum er met veel ambacht, innovatie en respect van maakt, is het wachten waard! 8 9

6 onze specialiteit: kops hout o u r s p e c i a l t y : e n d g r a i n technische omschrijving De term kopshout wordt gebruikt om de oriëntatie van een stuk hout te beschrijven. De kopshout is het vlak dat ontstaat wanneer er haaks op de groeirichting gezaagd wordt, zodat de jaarringen van het hout als cirkels te zien zijn. Het tegenovergestelde van kopshout is langshout. van rossum en kops hout In onze collectie vindt u tafels en dressoirs met kops houten bladen. De tafelbladen bijvoorbeeld zijn zes centimeter dik en samengesteld uit vierkanten van zeven bij zeven centimeter. Het toepassen van traditioneel vakmanschap en het respecteren van de natuurlijke krachten van het hout zorgen ervoor dat wij deze bijzondere meubelen kunnen maken. Dankzij onze jarenlange ervaring beheersen wij deze Kunst en kunnen wij met trots zeggen dat we hier uniek in zijn. technical description The term end grain is used to describe the orientation of the wood. End grain is produced when the wood is cut perpendicular to the direction of growth so that the growth rings of the wood are visible as circles. van rossum and end grain Our collection includes several tables, sideboards and lowboards where the tops are 6 cm thick and composed of 7 x 7 cm squares. Applying traditional craftsmanship and respecting the natural forces of the wood enable us to produce this special furniture. At Van Rossum, we mastered this Art thanks to our years of experience, and we can proudly say that we are industry leaders in this field

7 onze productie: a m b a c h t e l i j k o u r p r o d u c t i o n : c r a f t s m a n s h i p Het maken van houten meubelen is een ambacht. Aan de meubelmakers in onze fabriek worden dan ook zeer hoge eisen gesteld aangaande vakkennis. Het verwerken van eiken vergt nu eenmaal specialistische kennis; - Eiken heeft namelijk een gesloten structuur, waardoor het hout zeer hard is en daarom op specifieke wijze verwerkt moet worden. - Geheel massief houten meubelen vragen om typische massiefhouten constructies. - Eiken bevat looizuur. Door van deze eigenschap gebruik te maken kunnen we zeer bijzondere kleureffecten bereiken. Hoe mooier het materiaal, hoe groter de verantwoordelijkheid om die schoonheid recht te doen. Het samenspel van de maker, het materiaal, de gereedschappen en niet te vergeten de liefde voor het vak zorgen ervoor dat Van Rossum een uniek meubel bij u aflevert. individueel maatwerk Onze collectie bestaat uit verschillende standaardmodellen, op basis waarvan individueel maatwerk mogelijk is. Wilt u bijvoorbeeld een tafel of kast met specifieke afmetingen of in een bepaalde kleur? Van Rossum komt u graag tegemoet. Ons maatwerk geeft een extra dimensie aan het toch al unieke karakter van onze meubelen. Geen eikenboom is immers hetzelfde en dit ziet u terug in de kleur en structuur van het hout. Samen met deze natuurlijk bepaalde tekening van nerven en noesten zorgt ons handwerk ervoor dat geen twee identieke meubelen onze fabriek verlaten. topproduct Onze meubelen zijn ambachtelijk vervaardigde kwaliteitsproducten, die aan strenge kwaliteitseisen moeten voldoen. Elk meubel dat bij van Rossum de deur uitgaat wordt vergezeld van een garantiecertificaat, een certificaat welke de echtheid van het product garandeert en een onderhoudsinstructie. Making quality wooden furniture is a craft. This is why we place very high demands on the expertise of our furniture makers. Processing French oak requires special knowledge: - French oak has a closed structure which makes the wood very hard and therefore needs to be processed in a specific way. - Completely solid furniture requires typical solid wood constructions. - French oak contains tannin which allows us to achieve very special colour effects. The more beautiful the material, the greater is the responsibility of the craftsmen to do that beauty justice. The interplay between the maker, the material, the tools and the commitment to the work ensures that Van Rossum will deliver a unique piece of furniture. individually tailor made Our collection consists of a series of different standard models that can be tailored to suit your needs. For example, do you want a tabletop with specific dimensions or a cabinet in a particular colour? Van Rossum will gladly meet your wishes. Our tailor made work gives an extra dimension to the already unique character of our furniture. After all, no two trees are the same and this is clearly visible in the differing colours and structures of each piece of wood. The naturally determined pattern of grain and knots together with our handwork ensures that each piece is an individual. warranty and Service Our furniture is handmade high quality furniture, which has to meet strict requirements. Each piece of furniture that is wrapped and packed to leave the factory is accompanied with a warranty certificate, an authenticity certificate and a maintenance instruction. Apart from the high demands we require from our furniture makers in the factory, we also ask the same from our dealers. In our vision, a high quality and unique product goes hand in hand with a top quality service. topservice Dezelfde hoge eisen die we stellen aan de ambachtslieden in onze fabriek, gelden ook voor onze dealers, want in onze visie op kwaliteit gaat een topproduct hand in hand met topservice

8 onze collectie o u r c o l l e ction hoe ontstaat onze collectie? Liefde voor hout, liefde voor de natuur en het in ere houden van ambachtelijk werk vormen de belangrijkste inspiratiebronnen voor het familiebedrijf. De vorm, de structuur van de houtnerf, de samenstelling van een bepaalde partij hout kunnen aanleiding zijn voor een nieuwe creatie. De maatschappij in beweging, respect voor het leven, en niet te vergeten de input van onze relaties worden meegenomen in het ontwikkelen van nieuwe meubelen. Ideeën ontwikkelen zich tot schetsen. De schetsen worden een ontwerp en als het ontwerp eenmaal helder is en die uitstraling heeft die wij willen uitdragen dan gaan ook de meubelmakers aan de slag. De tekeningen worden gemaakt, het juiste hout wordt uitgezocht en naar de zagerij gebracht, en dan gaat het hele proces van start. Tijdens de productie van het prototype wordt er door onze vakmensen continu gecontroleerd en waar nodig bijgesteld. Zodra het ontwerp klaar is wordt de afwerking bepaald en vervolgens in de showroom in Bergharen geplaatst. Behalve onze eigen ontwerpen worden er met enige regelmaat ook meubelen in onze collectie opgenomen die ontwikkeld zijn door verschillende ontwerpers. Erjan Borren Deze jonge Nederlandse ontwerper is onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het Van Gogh Museum Café te Amsterdam. Zijn ontwerp voor Van Rossum: de Plot hoge kast Christophe Delcourt Deze Franse designer ontwerpt interieurs voor veelal hotels, restaurants, en boutiques. Zijn ontwerpen voor Van Rossum: de Ant kasten, Dyn tafel en Abi stoelen Bart Lens Is een zeer succesvol Belgische architect en ontwerpt tevens meubelen en verlichting. Zijn ontwerp voor Van Rossum: de Lens tafel limited editon Een limited edition is een editie in beperkte oplage. De oplage wordt bepaald door een vooraf vastgesteld aantal te produceren items. Bij Van Rossum wordt de oplage bepaald door de beschikbare grondstof; het hout. Een enkele keer kunnen we over een zeer bijzondere partij hout beschikken. Praktisch gezien betekent dit dat we hiervan bijvoorbeeld één stam kunnen kopen en daar dan maximaal vijftien bijzettafeltjes van kunnen maken. Deze limited edition items worden gepresenteerd op onze website. Love for wood, passion for nature and honouring good craftsmanship are the main sources of inspiration for the Van Rossum family company. The form and structure of the wood grain or the composition of a particular batch of wood may lead to a new idea. Changes in society, respect for life and the input of our valued colleagues are all taken into account when developing new furniture. Ideas develop into sketches. The sketches become a design and when the design is clear and has the vision that we wish to propagate, it will meet with the furniture makers. Technical and structural drawings are made, and then the wood is selected and brought to the development team where the whole process starts. During production of the prototype, our professionals monitor continually and adapt where necessary. As soon as the design is ready and the type of finish is determined and completed, we put our brand new piece on display in our showroom in Bergharen. Apart from our own in-house designs, we regularly add furniture to our collection which has been developed by other designers. Erjan Borren This young Dutch designer is responsible for the interior of the Van Gogh Museum Café in Amsterdam among his many other projects. His design for Van Rossum: the Plot tall cabinet Christophe Delcourt This French designer is responsible for many different interiors for hotels, boutiques, and restaurants etc. His designs for Van Rossum: the Ant libraries, Dyn table and Abi chairs. Bart Lens This successful Belgian architect also designs furniture and lighting items. His design for Van Rossum: the Lens table limited edition A limited edition is a production run of a fixed quantity of certain designs. At Van Rossum, the number is defined by the availability of the raw material, wood. Occasionally we may have a very special batch of wood. In practical terms this means that very occasionally we have the possibility to buy one tree trunk from which we can produce a maximum of 15 side tables, for example. These limited edition items are always presented on our website

9 vragen? Verderop in dit boek kunt u kennis maken met onze huidige collectie. Wij realiseren ons dat niet alle vragen middels dit boek beantwoord kunnen worden zoals: Hoe staat een kast in een andere kleur, hoe ziet een tafel in een andere afmeting eruit of kan dit meubel in een andere maat, en wat wordt de prijs? Om u te helpen deze vragen te beantwoorden, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder. Wij nodigen u graag uit een bezoek te brengen aan onze showroom en fabriek in Bergharen, waar u onze meubelen in diverse uitvoeringen daadwerkelijk kunt ervaren. Maak een afspraak en dan plannen wij graag een persoonlijke rondleiding voor u in. q u e s t i o n s? Browsing through this book, you will begin to know our current collection however we do realize that the pictures will not provide an answer to questions such as: how does this cabinet look in a different finish?, what would this table look like in other measurements? or can this item be produced in a different size, and what would be the price? To get an answer to these questions please contact us or our nearest dealer to you. We are always happy to help. In addition, you are welcome to visit our showroom and have a tour around the factory. Interested? Give us a call and we can schedule an appointment. hout voor het leven houdt van het leven hout voor het leven houdt van het leven 1 6

10 va n r o s s u m c o l l e c t i e c o l l e c t i o n 1 7

11 va n r o s s u m a b i d y n a n t

12 a b i f a u t e u i l a r m c h a i r

13 a b i s t o e l c h a i r d y n e e t k a m e r t a f e l d i n i n g t a b l e

14

15 d y n e e t k a m e r t a f e l d i n i n g t a b l e

16 a n t b i b l i o t h e e k l i b r a r y

17

18 a n t b i b l i o t h e e k l i b r a r y

19 va n r o s s u m n o t a b e n e

20 n o t a b e n e e e t k a m e r t a f e l d i n i n g t a b l e

21 n o t a b e n e e e t k a m e r t a f e l d i n i n g t a b l e

22 n o t a b e n e s a l o n t a f e l c o f f e e t a b l e

23 n o t a b e n e s a l o n t a f e l c o f f e e t a b l e

24 n o ta b e n e d r e s s o i r s i d e b o a r d

25 va n r o s s u m l o f

26 l o f b i j z e t t a f e l l a m p t a b l e l o f k u b u s c u b e l o f b i j z e t t a f e l m e t b a l k e n l a m p t a b l e w i t h f r a m e l e g

27 l o f f a m i l i e b a n k f a m i l y b e n c h

28 l o f e e t k a m e r t a f e l d i n i n g t a b l e l o f h o g e k a s t t a l l c a b i n e t

29 l o f s a l o n t a f e l m e t o n d e r b l a d c o f f e e t a b l e w i t h b o t t o m s h e l f

30 l o f e e t k a m e r t a f e l m e t v i e r k a n t j u k d i n i n g t a b l e w i t h s q u a r e b e a m l e g s l o f s t o e l c h a i r

31 va n r o s s u m k o p s

32 k o p s o v a l e t a f e l o v a l t a b l e

33

34 k o p s s a l o n t a f e l c o f f e e t a b l e k o p s d r e s s o i r s i d e b o a r d

35

36 k o p s l a a g d r e s s o i r l o w b o a r d

37 va n r o s s u m p l o t z i z o c a s e

38 p l o t h o g e k a s t t a l l c a b i n e t

39

40 z i z o r u i m t e v e r d e l e r r o o m d i v i d e r

41 z i z o k a s t c a b i n e t

42 c a s e k a s t c a b i n e t

43 va n r o s s u m l e n s p a r p i n k

44 l e n s e e t k a m e r t a f e l d i n i n g t a b l e

45 p a r e e t k a m e r t a f e l d i n i n g t a b l e

46

47 p i n k e e t k a m e r t a f e l d i n i n g t a b l e

48 va n r o s s u m k e i z u s & z o c c

49 k e i e e t k a m e r t a f e l d i n i n g t a b l e

50 z u s & z o e e t k a m e r t a f e l d i n i n g t a b l e

51 c h a r l i e c h a p l i n e e t k a m e r t a f e l d i n i n g t a b l e

52 va n r o s s u m b e a m b e a m c u b e s t w o r a f t

53 b e a m s a l o n t a f e l c o f f e e t a b l e v a n r o s s u m 1 0 3

54 b e a m c u b e s s a l o n t a f e l c o f f e e t a b l e v a n r o s s u m 1 0 5

55 b e a m c u b e s s a l o n t a f e l c o f f e e t a b l e v a n r o s s u m 1 0 7

56 t w o s a l o n t a f e l m e t o n d e r b l a d c o f f e e t a b l e w i t h b o t t o m s h e l f v a n r o s s u m 1 0 9

57 r a f t s a l o n t a f e l c o f f e e t a b l e

58 1 1 2

59 va n r o s s u m c o l l e c t i e technische tekeningen c o l l e c t i o n technical drawings 1 1 3

60 a b i s t o e l e n c h a i r s d y n e e t k a m e r t a f e l d i n i n g t a b l e code maten / dimensions design ABI x 45 x 81 Stoel in standaard leder / Upholstered chair in standard leather ABI x 68 x 76 Fauteuil in standaard leder / Upholstered fauteuil in standard leather opmerkingen / remarks - Eigen stof- of lederkeuze is mogelijk / Customers own material is also possible code maten / dimensions DYN x 115 x 75 opmerkingen / remarks - Pootonderstel kan verplaatst worden / Legs can be positioned as required 45 cm 4 cm 115 cm 75 cm 80,5 cm 45 cm 45 cm 260 cm 68 cm 57 cm 76 cm 71,5 cm 115 cm 76,5 cm 36 cm

61 a n t b i b l i o t h e e k l i b r a r y n o ta b e n e e e t k a m e r t a f e l d i n i n g t a b l e code maten / dimensions design ANT X 55 X 230 Bibliotheek met legplanken / Library with shelves ANT X 55 X 230 Bibliotheek met 2 deuren en legplanken / Library with 2 doors and shelves ANT X 55 X 230 Bibliotheek double met legplanken / Library double with shelves ANT X 55 X 230 Bibliotheek double met 4 deuren en legplanken / Library double with 4 doors and shelves ANT X 55 X 230 Bibliotheek triple met legplanken / Library triple with shelves ANT X 55 X 230 Bibliotheek triple met 4 deuren en legplanken / Library triple with 4 doors and shelves ANT X 60 X 230 Bibliotheek triple petit met 2 schuifdeuren en legplanken / Library triple petit with 2 sliding doors and shelves code maten / dimensions ruimte tussen poten / ruimte bladrand tot poot / distance between legs distance edge to leg NBL/NBD x 100 x cm 23,5 cm NBL/NBD x 100 x cm 23,5 cm NBL/NBD x 100 x cm 33,5 cm NBL/NBD x 100 x cm 23,5 cm NBL/NBD x 100 x cm 33,5 cm NBL/NBD x 100 x cm 23,5 cm NBL/NBD x 100 x cm 33,5 cm NBL/NBD x 100 x cm 28,5 cm 352 cm 55 cm 6 cm opmerkingen / remarks - Hulzen zijn van messing / Legs have brass details - Op aanvraag zijn hulzen in RVS leverbaar / On request, we can supply stainless steel details - Op aanvraag kan de afstand tussen poten aangepast worden / On request, we can change the distance between the legs 41 cm 106 cm 38 cm 200 cm 100 cm 4 cm 230 cm 135 cm 23,5 cm 75 cm 85 cm 51 cm 30 cm 50 cm 250 cm 60 cm 6 cm 41 cm 38 cm 63 cm 218 cm 230 cm 85 cm

62 n o ta b e n e e e t k a m e r t a f e l v i e r k a n t d i n i n g t a b l e s q u a r e n o ta b e n e e e t k a m e r t a f e l r o n d d i n i n g t a b l e r o u n d code maten / dimensions NBL/NBD X 140 X 75 NBL/NBD X 160 X 75 code maten / dimensions NBL/NBD 015 Ø140 X 75 NBL/NBD 016 Ø160 X 75 opmerkingen / remarks - Huls van messing / Base has a brass detail - Op aanvraag is de huls in RVS leverbaar / On request, we can supply a stainless steel detail opmerkingen / remarks - Huls van messing / Base has a brass detail - Op aanvraag is de huls in RVS leverbaar / On request, we can supply a stainless steel detail 140 cm 140 cm 4 cm 4 cm 75 cm 75 cm 140 cm 30 cm 140 cm 30 cm 40 cm 40 cm n o ta b e n e s a l o n t a f e l m e t 2 l a d e n c o f f e e t a b l e w i t h 2 d r a w e r s n o ta b e n e b i j z e t t a f e l l a m p t a b l e code maten / dimensions NBL/NBD x 120 x 32 code maten / dimensions NOB 340 Ø45 x 55 NOB 350 Ø50 x 58 opmerkingen / remarks - Grepen van messing / Brass handles - Op aanvraag zijn de grepen in RVS leverbaar / On request, we can supply handles in stainless steel 20 cm 100 cm 120 cm 32 cm 50 cm 3 cm 20 cm 20 cm 58 cm 60 cm 80 cm 44 cm

63 n o ta b e n e d r e s s o i r s i d e b o a r d l o f e e t k a m e r t a f e l m e t v i e r k a n t j u k d i n i n g t a b l e w i t h s q u a r e b e a m l e g s code maten / dimensions design NBL/NBD x 49 x 75 4 deurs en 3 laden / 4 doors and 3 drawers NBL/NBD x 49 x 59 4 deurs en 2 laden / 4 doors and 2 drawers code maten / dimensions LOF x 140 x 76 LOF x 160 x 76 opmerkingen / remarks - Onderstel en grepen zijn van messing / Base and handles in brass - Op aanvraag zijn onderstel en grepen in RVS leverbaar / On request, we can supply base and handles in stainless steel 140 cm 6,5 cm 76 cm 261 cm 49 cm 80 cm 4 cm 80 cm 17 cm 45 cm 34,5 cm 59 cm 45 cm circa 37cm 16 cm 261 cm 49 cm 4 cm 80 cm l o f e e t k a m e r t a f e l m e t r e c h t e p o t e n d i n i n g t a b l e w i t h s t r a i g h t l e g s 17,3 cm 45 cm 52 cm 75 cm 45 cm code maten / dimensions LOF x 100 x 76 LOF x 100 x cm LOF x 100 x cm 100 cm 6,5 cm 76 cm 12 cm 6 cm

Stijldeuren Collectie Style Door Collection

Stijldeuren Collectie Style Door Collection Stijldeuren Collectie Style Door Collection 2 Inhoudsopgave Content 6 Classicisme Classicism 14 Hollandse Stijl Amsterdam Townhouse 28 Jaren 30 Dutch 1930s 46 Nieuw Klassiek New Classic 70 New Design

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM. design artemis

DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM. design artemis DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM design artemis Welkom Welcome DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS is een design en kunst hotel, geïnspireerd door de puurheid

Nadere informatie

WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM

WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM interiors 2011 1 inhoud / contents WTC INTERIORS: ORIGINAL AND FAMILIAR Introduction 4 Central Hall, A Tower 6 Introduction to music 8 Art in the WTC 10 Bakker 12 Den Hartog

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

Dutch Requirements Engineering And Management

Dutch Requirements Engineering And Management DREAMagazine Dutch Requirements Engineering And Management www.dreamevent.nl lean MAART 2010 WWW.ATOSORIGIN.COM Requirements Hoofdsponsor DREAM10 Het nut, de noodzaak en praktische benaderingen van Lean

Nadere informatie

8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in volle ontwikkeling

8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in volle ontwikkeling Inhoudsopgave 2 Sectoranalyse België, land van groenten en fruit Contents 3 Sector analysis Belgium, land of fruit and vegetables 8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in

Nadere informatie

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Remote Teaching Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Delft University of Technology Faculty of Architecture Department of Real Estate & Project Management

Nadere informatie

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength OSP Zakelijke Horeca: Als cateraar hebben we zorg voor mens en milieu OSP Zakelijke Horeca: As a

Nadere informatie

study program 008 contents

study program 008 contents hello 004 study program 008 contents design departments 014 man and leisure 016 man and communication 017 man and mobility 018 man and identity 019 man and well being 020 man and public space 021 man and

Nadere informatie

SPIder Koerier. Lente Editie 2010

SPIder Koerier. Lente Editie 2010 Nummer 2010-1 SPIder Koerier Lente Editie 2010 www.st-spider.nl Redactioneel Na een echte Hollandse winter is dan nu de lente aangebroken. Ik hoop dat je nu de SPIder Koerier lekker in de voorjaarszon

Nadere informatie

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 Wanneer ben je een goede zakenman/vrouw? Doe je voordeel met de kennis van Nick Hewer De weg naar meer en betere aanbevelingen Ga voor groen met de Powerteamactie 2010 OOK

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK IN DIT NUMMER O.A.: Favorite Gems of Visual Basic 2008 < Using DotNetNuke to Build Groupware Applications < Vormgeven aan Virtueel Samenwerken < Tag Clouds: Usability

Nadere informatie

SPIder Koerier. Winter Editie 2009

SPIder Koerier. Winter Editie 2009 Nummer 2009-4 SPIder Koerier Winter Editie 2009 www.st-spider.nl Redactioneel Buiten wordt het met de dag kouder: de winter is aangebroken in Nederland! Een mooi moment om de SPIder Koerier voor de open

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Class.: 012021 () Profir. S. Hengst

Class.: 012021 () Profir. S. Hengst Class.: 012021 () Profir. S. Hengst 'TEKENEN MET BITS EN BYTES' WAAR GAAT HET IN DE SCHEEPSBOUW NAAR TOE? Bibliotheek TU Delft 1111111111111111111111111111111111 C 3066933 0737 339 2 Delft Maritiem 5,,,

Nadere informatie

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 B NIEUWS #06 FEBRUARY 2014 PERIODICAL FOR THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT 1 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 04/05 Shortsighted Architecture

Nadere informatie

CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT IS A FAB LAB?

CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT IS A FAB LAB? /magazine MEI/MAY 2007 Wisselkabinet Een Fab Lab om dingen te maken Sentient Creatures op herhaling Verslag Cyberspace Salvations EXCHANGE CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT

Nadere informatie

Les 7 Usability testing

Les 7 Usability testing READER Rich Internet Application Interaction Design Les 7 Usability testing INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 Hoofdstuk 1 Wat is Usability Testing?...2 1.1 Gedeelte uit Don t make me Think...2 1.2 Gedeelte

Nadere informatie

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out alert architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out 4 3 12 21 35 Anders bekeken, Concreet en veelzijdig Viewing things differently, Concrete and versatile TOTAALBELEVING ALS

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN our invitation, your challenge inhoud Content In Rotterdam s case I have concluded that there are great assets that should be treasured on the one hand

Nadere informatie

Self healing materials

Self healing materials Self healing materials concept and applications Second edition - 2011 Preface Voorwoord Sometimes, reality goes beyond fantasy. This is certainly the case for self healing materials: materials which are

Nadere informatie

ontwerpen in meervoud designing in plural

ontwerpen in meervoud designing in plural alert architecture living ecology research teamwork 5 ontwerpen in meervoud designing in plural 5 9 Ontwerper en opdrachtgever op zoek naar de roots Designer and client on a quest for roots Op zoek naar

Nadere informatie