Uw gebruiksaanwijzing. FLYMO GT500

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gebruiksaanwijzing. FLYMO GT500 http://nl.yourpdfguides.com/dref/832960"

Transcriptie

1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz.). Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Handleiding Bedieningshandleiding Instructiehandleiding

2 Handleiding samenvatting: Choke Control Lever 3. Upper Handle 4. Snorkel Filter 5. Cable Clip x 3 6. Handle Knob x 2 7. Washer x 2 8. Bolt x 2 9. Lower Handle 10. Hook Assembly 11. Fuel Tank Cap 12. Starting Handle 13. Retaining Clip x2 14. Pin x2 15. Rating Label 16. Warning Label 17. Spark Plug Lead 18. International Service Directory 19. Instruction Booklet 20. Guarantee Card ENGLISH PAGES (2-9) D - INHALT 1. BedienerprsenzKontrollvorrichtung 2. Chokeschalthebel 3. Oberer Griff 4. Schnorchelfilter 5. Kabelhalter x 3 6. Griffknopt x 2 7. Unterlegscheibe x 2 8. Bolzen x 2 9. Unterer Griff 10. Hakeneinheit 11. Tankkappe 12. Starterseil 13. Stifte x Sicherungsscheiben x Produkttypenschild 16. Warnetikett 17. Zndkerzenzuleitung 18. Internationales Kundendienstverzeichnis 19. Bedienungsanleitung 20. Garantiekarte DEUTSCHE SEITEN (10-17) F - TABLE DES MATIRES 1. Arceau de scurit (CPO) (Contrle de Prsence de l'oprateur) 2. Manette de starter 3. Poigne suprieure 4. Filtre Schnorchel 5. Attache cble x 3 6. Bouton de Guidon x 2 7. Rondelle x 2 8. Boulons x 2 9. Guidon inferieur 10. Montage du crochet 11. Bouchon du rservoir d' essence 12. Poigne de dmarrage 13. Axes x Goupilles de fixation x Plaquette d'identification 16. Etiquette d'avertissement 17. Fil de bougie 18. Rpertoire d'entretien international 19. Manuel d'instructions 20. Presence Control (OPC of Veiligheids hendel) 2. Regelhendel choke 3. Bovenste duwboom 4. Snorkelfilter 5. Snoerklem x 3 6. Knop voor duwboom x 2 7. Ring x 2 8. Bout x 2 9. Onderstuk van duwboom 10. Haak 11. Dop voor benzinetank 12. Starthendel 13. Borgveren x Pennen x Productlabel 16. Waarschuwingsetiket 17. Bougiekabel 18. Internationale serviceadressen 19. Handboek Starthndtak/snor 13. Bolt (2 stk. ) 14. Lseklips (2 stk.) 15. Typeetiketten 16. Advarselsetikett 17. Ledning/hette for tennplugg 18. Servicestasjons-liste 19. Bruksanvisning 20. Garantikort NORSKE SIDER (34-41) SF - SISLT 1. Kynnistys/pysytyskatkaisin 2. Ryypytyksen stvipu 3. Ylvarsi 4. Snorkkelisuodatin 5. Johdon pidike x 3 6. Kahvan nuppi x 2 7. Pultin vlirengas x 2 8. Pultti x 2 9. Alempi kahva 10. Koukku 11. Polttoainesilin korkki 12. Kynnistyskahva 13. Tapit x Sokka x Tuotteen arvokilpi 16. Varoitusnimike 17. Sytytystulpan johdin 18. Kansainvlinen Electrolux Outdoor Productshuoltohakemisto. 19. Kyttohjeet 20. Takuukortti SUOMALAISET SIVUT (42-49) N S - INNEHLL 1. Motorbromsbygel 2. Kontrollspak fr choke 3. vre handtag 4. Snorkelfilter 5. Kabelklmma x 3 6. Knopp fr hantag x 2 7. Bricka x 2 8. Bult x 2 9. Nedre handtag 10. Hakenhet 11. Tanklock 12. Starthandtag 13. Lsklmma x Sprint x Identifieringsetikett 16. Varningsetikett 17. Tndkabel 18. Internationell servicekatalog 19. Instruktionsbok 20. Garantikort SVENSKA SIDOR (50-57) DK - INDHOLD 1. Start/stopkontakt 2. Chokerbetjeningsgreb 3. vre hndtag 4. Snorkefilter 5. Kabelklemme x 3 6. Hndtagsknop 7. Spndskive x 2 8. Bolt x 2 9. Nedre hndtag 10. Krogsamling 11. Benzindksel 12. Starthndtag 13. Monteringsclipsene x Tappene x Produktmrkat 16. Advarselsmoerkat 17. Tndrrsledning 18. International servicetelefonbog 19. Brugsvejledning 20. Garantibevis DANSKE SIDER(58-65) E - CONTENIDO 1. Interruptor de contacto 2. Palanca de control del estrangulador 3. Manillar superior 4. Filtro Snorkel 5. Grapa de cable x 3 6. Manija de empuadura x 2 7. Arandela x 2 8. Perno x 2 9. Empuadura inferior 10. Montaje del enganche 11. Tapa del tanque de combustibles 12. Manilla de arranque 13. Pasadores x Grapas de sujecin x Etiqueta indicadora del producto 16. Etiqueta de Advertencia 17. Cable de la buja 18. Directorio de Servicio Internacional 19. Manual de Instrucciones 20. Tarjeta de garanta PAGINAS EN CASTELLANO (66-73) P - LEGENDA 1. Interruptor de Ligar/Desligar 2. Alavanca de Controlo da Vlvula de Borboleta 3. Cabo Superior 4. Filtro do Tubo 5. Grampo do cabo 6. Maaneta x 2 7. Arruela x 2 8. Cavilha x 2 9. Guiador inferior 10. Conjunto do Gancho 11. Tampa do Depsito de Combustvel 12. Pega de Arranque 13. Pernos x Clips de fixao x Etiqueta de Especificaes do Producto 16. Etiqueta de Aviso 17. Fio da vela de ignio 18. Lista de Assistncia Internacional 19. Manual de Instrues 20. Carto de garantia PGINAS PORTUGUESAS (74-81) I - NOMENCLATURA 1. Leva comando/controllo 2. Leva di comando starter 3. Manico superiore 4. Filtro di Tipo Snorkel 5. Morsetto per il cavo x 3 6. Manopola dell'impugnatura x 2 7. Rondella x 2 8. Bullone x 2 9. Impugnatura inferiore 10. Gruppo gancio 11. Tappo serbatoio carburante 12. Maniglia di avviamento 13. Spinotti x Bloccaggio x Etichetta con dati prodotto 16. Etichetta di pericolo 17. Conduttore candela 18. Elenco centri assistenza internazionali 19. Manuale d'istruzioni 20. Tagliando di garanzia ITALIANO (82-89) 1 (N) (GB) (D) (F) (NL) CARTON CONTENTS KARTONINHALT CONTENU DU CARTON INHOUD (DK) (SF) (S) KARTONGENS INNHOLD PAKETIN SISLT FRPACKNINGENS INNEHLL KARTONINDHOLD (E) (P) (I) CONTENIDO DEL CARTON LEGENDAS DOS DESENHOS DE CARTONE A Indien deze grasmaaimachine niet op de juiste wijze wordt gebruikt, kan de machine gevaar opleveren. De machine kan ernstig letsel veroorzaken aan de bediener en omstanders; voor redelijke veiligheid en efficientie bij het gebruik van de grasmaaier, dienen de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften nauwkeurig te worden opgevolgd. De bediener draagt de verantwoordelijk voor het opvolgen van de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften, die in deze handleiding en op de grasmaaimachine vermeld staan. Verklaring van de symbolen op de GT500 Brandstofveiligheid WAARSCHUWING - Benzine is uiterst brandbaar - Draag beschermende kleding wanneer u werkt met brandstoffen en smeerolin. - Voorkom contact met de huid. - Verwijder benzine en machine-olie voordat u het product vervoert. - Benzine dient te worden bewaard in een speciaal voor dit doel bestemde container. Over het algemeen zijn plastic containers ongeschikt voor dit doel. - Gebruik alleen een houder die speciaal ontworpen is voor het mengen van brandstof. - Uw gazonmaaier is uitgerust met een tweeslagmotor die loopt op een brandstofmengsel van 1 deel olie op 50 delen benzine. - U mag niet het normale door garages verstrekte tweetakt mengsel, zuivere benzine of multigraad olie

3 gebruiken. - SGB PLC raden aan dat u gebruik maakt van Suzuki CCI of een tweetakt-olie van een goede kwaliteit volgens de specificatie JASO FB of FC.. - Gebruik een tweetakt olie van goede kwaliteit of een SAE 30 oliemengsel van goede kwaliteit met verse NORMALE loodvrije benzine. - Buitenshuis bijtanken en niet roken tijdens het bijtanken. - Vuil en gemaaid gras van de dop voor de benzinetank vegen om te voorkomen dat dit in de benzinetank terecht komt. - Brandstof toevoegen ALVORENS de motor te starten. De dop van de benzine tank nooit verwijderen of benzine toevoegen terwijl de motor loopt of heet is. - Indien benzine gemorst wordt niet proberen de motor te starten maar de machine van de plek waar de brandstof gemorst is verwijderen en ontstekingsbronnen vermijden totdat de benzinedampen vervlogen zijn.

4 - Gebruik nooit benzine die u van het vorig jaar over heeft of die lange tijd is opgeslagen. - Alle doppen voor benzinetanks en houders moeten goed vast gedraaid worden. - Voordat u de motor start, dient u de machine uit de buurt te duwen van de plaats waar u de tank heeft bijgevuld. - Brandstof moet op een koele plaats worden opgeslagen, uit de buurt van open vlammen. - Uw carburateur is in de fabriek ingesteld, gewoonlijk hoeft hij niet verder te worden afgesteld. Waarschuwing (NL) VEILIGHEID Lees de handleiding voor de gebruiker aandachtig door, zodat u volledig vertrouwd bent met de verschillende bedieningselementen en de werking daarvan. Zorg, dat de maaimachine tijdens het maaien altijd in contact blijft met de grond. Als de machine wordt opgetild of gekanteld, kunnen er onder hoge snelheid stenen naar buiten worden geworpen. Zorg, dat omstanders uit de buurt blijven. Gebruik de maaimachine niet als er zich mensen, en vooral kinderen of huisdieren, op het te maaien terrein bevinden. Wees voorzichtig met uw voeten en handen. Houd uw handen of voeten veilig uit de buurt van het roterende mes snijbladen. Alvorens onderhoud uit te voeren aan de machine of de machine te reinigen of af te stellen, of wanneer de machine gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt, dient de bougie te worden verwijderd. Het mes blijft nog een tijdje roteren nadat de machine uitgeschakeld werd. Wacht totdat alle machineonderdelen volledig STOP stilstaan voordat u ze aanraakt. Algemene opmerkingen 1. De grasmaaimachine mag nooit worden gebruikt door kinderen of personen die niet op de hoogte zijn van de instructies voor gebruik. Volgens plaatselijke wettelijke voorschriften kan er een minimum leeftijd van toepassing zijn voor bedieners van deze machine. 2. De grasmaaier is uitsluitend bestemd voor gebruik op de wijze waarop en voor de doeleinden die in deze instructies worden beschreven. 3. Gebruik de grasmaaier nooit als u moe, ziek of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen. 4. De gebruiker is verantwoordelijk voor ongelukken of gevaren voor andere mensen of hun eigendommen. 27 Voorbereiding 1. Maai het gras nooit op blote voeten of met sandalen aan. Draag altijd geschikte kleding, handschoenen en stevige schoenen. 2. Het gebruik van oorbeschermers wordt aanbevolen. 3. Controleer, dat er geen stokken, botten, ijzerdraad en rommel in het gras liggen; deze kunnen door het mes onder hoge snelheid naar buiten worden geworpen. 4. Vr gebruik dient u altijd te controleren of mes, bout van dit mes en het maaimechanisme niet zijn versleten of beschadigd. Om de juiste balans te behouden, dient men bij vervanging van het mes altijd de hele bevestigingsset te vervangen. 5. Defecte geluiddempers dienen vervangen te worden. Gebruik 1. Gebruik de machine niet in een afgesloten ruimte, waar de uitlaatgassen (koolmonoxide) zich kunnen ophopen. 2. Gebruik de maaimachine alleen bij daglicht of goed kunstmatig licht. 3. Vermijd waar mogelijk gebruik van de machine als het gras nat is. 4. Wees voorzichtig dat u niet uitglijdt als het gras nat is. 5. Wees op hellingen extra voorzichtig dat u niet uitglijdt en draag niet-slippend schoeisel. 6. Hellingen dienen altijd in overdwarse richting te worden gemaaid, en niet van boven naar beneden of andersom. 7. Wees uiterst voorzichtig wanneer u op een helling van richting verandert. 8. Grasmaaien op hellingen en taluds kan gevaarlijk zijn. Niet maaien op taluds of steile hellingen. 9. Loop niet achteruit met de grasmaaier, omdat u dan zou kunnen struikelen. Altijd lopen, nooit rennen. 10. Maai het gras nooit door de maaimachine naar u toe te trekken. 11. Voordat de maaimachine over oppervlakken zonder gras wordt geduwd en wanneer de machine naar en van het te maaien terrein wordt vervoerd, dient de motor te worden uitgeschakeld door de Operator Presence Control (ofwel de OPC) uit te schakelen. 12. De machine mag niet worden gebruikt als de beschermplaten beschadigd of afwezig zijn. 13. De motor mag niet te hard lopen en de instellingen van de toerenregelaar mogen zorgen dat de onderste hendel stabiel is door de haak (F1) in de `parkeerstand' (F2) te zetten. 1. Zorg ervoor dat de bedieningshendel voor de choke (A2) aan de rechterkant is, van de achterkant gezien. 2. Breng de onderste en bovenste hendel in lijn (zie afbeelding 'E'). Monteer de bouten (E1), sluitringen (E2) en borg deze met de hendelknoppen (E3). 3. Bevestig de kabels met de meegeleverde kabelklemmen aan de handgrepen en zorg dat de kabels niet klem komen te zitten tussen de bovenste en de onderste handgreep. Stand van de hendels De stand van de hendels kan met de geleide en haak (A10) versteld worden. Voor het verstellen van de stand: 1. Haak (F1) oplichten. 2. Op de gewenste stand zetten: (F2) Parkeerstand (F3) Maaistand. Snorkelfilter 1. Luchtinlaatfilter zoals in Afb. G gellustreerd aan bovenste handgreep bevestigen. 2 (NL) VOORBEREIDING D SET 1 SET 2 E F 1 G Starten en stoppen H Het starten van uw gazonmaaier 1. Plaats de hendel in de parkeerstand (F2). 2. Open de benzinekraan. Zie afbeelding 'H'. 3. Sluit de bougiekabel aan (A17). Zie afbeelding 'J'. 4. Breng de choke-controlehendel (A2) in de choke-uit positie. Zie afbeelding 'K'. 5. Trek de Operator Presence Control (A1) tegen de bovenduwboom; stevig vasthouden. 6. Met uw linkervoet op het dek, de maaier naar u toe kantelen. Zie afbeelding 'M'. Dit voorkomt dat er een ring in uw gazon wordt gemaaid. 7. Rustig de starthendel (A12) uittrekken totdat u weerstand voelt, de starthendel langzaam terug laten gaan. 8. De starthendel krachtig naar u toe trekken en volledig uittrekken. 9. Laat de motor eerst op toeren komen en laat de gazonmaaier dan rustig zakken. 10. Overtuig u dat wanneer de motor op bedrijfstemperatuur gekomen is, de bedieningshendel zich in de 'normal' stand bevindt. Zie afbeelding 'L'. J K L M (NL) GEBRUIK Het stoppen van de gazonmaaier Het maaimes blijft ronddraaien na uitschakeling van de gazonmaaier. Roterende maaimessen kunnen lichamelijk letsel veroorzaken. Ontspan de Operator Presence Control (A1). Kantel de grasmaaier lichtjes terwijl de motor tot stilstand komt. Zie afbeelding 'N'. Dit voorkomt dat er een ring in uw gazon wordt gemaaid. Wanneer de motor gestopt is, de gazonmaaier op de grond laten zakken. Plaats de hendel in de parkeerstand (F2). Draai de benzinekraan dicht Zie afbeelding 'H'. N Maaihoogte Instellen P Afstellen van de maaihoogte Gebruik nooit meer dan 2 vulringen. Vulringen kunnen alleen worden aangebracht tussen het maaimes en de waaier. Nooit tussen het maaimes en de mesbout. 1. Zorg dat de Operator Presence Control is ontspannen wanneer de motor tot stilstand is gekomen - ontkoppel de bougiekabel! 2. Draai de benzinekraan dicht. Zie afbeelding 'H'. Leg de gazonmaaier op de zijkant met het luchtfilter naar boven gericht. 3. Verwijder de mesbout (P1) en het maaimes (P2) als omschreven in 'Verwijderen van het maaimes en de waaier'.

5 4. Om een lagere maaihoogte te verkrijgen brengt u maximaal 2 vulringen (P3) aan. 5. Om een hogere maaihoogte te verkrijgen vulringen (P3) verwijderen. 6. Brengt het maaimes weer aan, als omschreven in 'Monteren van maaimes en waaier'. Het maaien het gazon Houd handen en voeten op veilige afstand van het maaimes, dat niet kan worden waargenomen wanneer het draait. Het maaien van taluds en hellingen kan gevaarlijk zijn. Het maaien op sterk hellend terrein dient te worden vermeden. Verwijderen en monteren van het maaimes en de waaier Hanteer het maaimes altijd met voorzichtigheid - de scherpe randen kunnen lichamelijk letsel veroorzaken. De bougiekabel kan heet zijn - oplettendheid is geboden. Verwijderen van het maaimes en de waaier Vervang het metalen maaimes na 50 maaiuren of 2 jaar, welke hiervan het eerste plaatsvindt, ongeacht de conditie. Als het maaimes een scheurtje vertoont of anderszins is beschadigd dient het door een nieuw maaimes te worden vervangen. 1. Zorg dat de Operator Presence Control is ontspannen wanneer de motor stilstaat en het maaimes niet meer draait - ontkoppel de bougiekabel. 2. Draai de benzinekraan. Zie afbeelding 'H'. Draai uw grasmaaier op zijn zijde met de luchtreiniger naar boven gericht. 3. Om de mesbout (P1) te verwijderen, houdt u de waaier (P4) stevig vast en draait u de mesbout met de meegeleverd sleutel linksom los. 4. Verwijder de mesbout (P1), het maaimes (P2), de afstandsringen (P3) en de waaier (P4). 5. De gazonmaaier op schade inspecteren en indien nodig schoonmaken. Monteren van het maaimes en de waaier Vr gebruik altijd onderwerpen aan visuele inspectie om te zien of het maaimes en mesbout niet zijn versleten of beschadigd. Gebruik nooit meer dan 2 vulringen. Vulringen kunnen alleen worden aangebracht tussen het maaimes en de waaier. Nooit tussen het maaimes en de mesbout. 1. Zorg dat de waaier zich in de juiste positie bevindt. 2. Plaats de vulringen (P3) op de waaier waarbij u erop moet toezien dat de nokken (P5) in de gaten (P6) steken. 3. Plaats het maaimes (P2) op de vulringen (P3). Zorg ervoor dat de nokken (P7) in de gaten (P8) van het maaimes steken en dat het zich in de positie bevindt als (Zie afb.p). 4. Steek de mesbout (P1) door het middelste gat (P9) van het maaimes. 5. Handvast draaien met de wijzers van de klok mee. 6. Houd de waaier stevig in positie en draai de mesbout met de meegeleverde sleutel goed vast. (NL) INSTELLEN 31 Onderhoud van de gazonmaaier Wanneer uw gazonmaaier langere tijd niet gebruikt gaat worden, adviseren wij na gebruik de volgende werkwijze te volgen: 1. Zet de motor uit. 2. Draai de benzinekraan. Zie afbeelding 'H'. 3. Start de motor opnieuw. 4. Kantel de grasmaaier lichtjes wanneer de motor begint stil te vallen als gevolg van een tekort aan benzine. Zie afbeelding N. 5. Nadat de motor stilstaat ontspan de Operator Presence Control (A1). 6. Maak de bougiekabel (A17) los. 7. Verwijder de benzine uit de benzinetank. Schoonmaken Houd de gazonmaaier schoon afgeknipt gras dat terecht komt in een luchtinlaat of in de motor is brandgevaarlijk. Gebruik voor het reinigen van de gazonmaaier geen chemicalin, of oplosmiddelen - sommige hiervan kunnen belangrijke kunststof onderdelen vernietigen. 1. Verwijder gras onder de maaikast met een borstel. 2. Met behulp van een zachte borstel verwijdert u gras in en rond het motorgedeelte en uit alle luchinlaten. 3. Verwijder de waaier - zie 'Verwijderen en monteren van het maaimes en de waaier' - en maak deze schoon met een zachte borstel. 4. Veeg de maaikast van uw gazonmaaier af met een droge doek. Q Het dragen van de gazonmaaier Draag de gazonmaaier nooit met een draaiende motor Draag de grasmaaier in een evenwichtige positie met het mes van u weg en de luchtfilter naar boven gericht. (Zie afb.q). Uw gazonmaaier opbergen Uw grasmaaier op een koele, droge, vochtdichte en veilige plaats opbergen. Aan het eind van het maaiseizoen Nadat u voor het laatst heeft gemaaid in het jaar dient u de volgende servicebeurt uit te voeren door een dealer: Ontspan de Operator Presence Control, wacht tot het maaimes stilstaat, en ontkoppel de bougiekabel ALVORENS met enig onderhoudswerk aan te vangen. 1. Laat de motor afkoelen. Maak de brandstoftank leeg! (achtergebleven benzine in de motor verliest aan kwaliteit en veroorzaakt startproblemen). 2. Verwijder de bougiekabel en de bougie. Giet een theelepel (5 ml) olie door de bougie- opening. Trek twee- of driemaal aan de starthendel. Dit verdeelt de olie naar de interne delen van de motor. Controleer en reinig de bougie. Indien deze moet worden vervangen raadpleeg dan uw plaatselijke dealer De bougiekabel mag niet meer worden aangesloten. Reinig het luchtfilter. Zie gebruiks aanwijzing. Vervang het maaimes indien het is gebarsten of anderszins beschadigd dan wel verbogen. Vervang zo nodig de bladbout. Zie: 'verwijderen en monteren van maaimes en waaier' voor volledige instructies. Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires die voor dit produkt zijn gespecificeerd. Maak uw gazonmaaier grondig schoon. Zie: 'Schoonmaken van de gazonmaaier'. Uw plaatselijke dealer voert elke gewenste service of reparatie uit. Bewaar uw gazonmaaier op een koele, droge, vochtbestendige en veilige plaats. (NL) ONDERHOUD 32 Motoronderhoud ZIE GEBRUIKS AANWIJZING DE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE SUZUKI MOTOR DIENT ALS ZULLEN NIET REFEREREN NAAR DE PRODUCT SPECIFICATIE. NASLAGWERK. SOMMIGE DELEN De motorremkabel dient altijd zodanig afgesteld te sijn dat de motor binnen 3 sek. stopt. LET OP! Gebruik voor het afstellen een erkende dealer. R Snorkelfilter Het filterelement dient elke keer na 25 werkuren een servicebeurt te ondergaan of vaker wanneer de omstandigheden erg stoffig zijn. Open de filter zoals in figuur R wordt vertoond en gebruik perslucht voor het verwijderen van stof etc.het gebruik van een veiligheidsbril is aan te raden. De luchtfilter zou dagelijks gecontroleerd moeten worden. Wanneer hij in stofrijke omstandigheden gebruikt wordt, zal hij vaker dan na elke 50 uren vervangen moeten worden. Informatie Met Betrekking Tot Het Milieu De producten van Electrolux Outdoor Products worden geproduceerd volgens EMS (ISO 14001), waarbij, waar dit uitvoerbaar is, gebruik wordt gemaakt van componenten die zijn geproduceerd op de meest milieuvriendelijke manier volgens de werkijzen van het bedrijf en met de mogelijkheid om aan het einde van de levensduur van het product gerecycled te worden. * De verpakking kan gerecycled worden en plasic componenten zijn van een label voorzien (voor zover dat mogelijk was) voor recycling op categorie. * Milieubewuste overwegingen dienen mee te spelen bij het weggooien van een product aan het einde van de levensduur. Voorkom contact met de huid. * Verwijder benzine en machine-olie voordat u het product vervoert. Defecten die het gevolg zijn van een schok/stoot. Voorzichtig! De motor kan zijn "verzopen" Bougie verwijderen en drogen.

6 4. Benzine is misschien oud, vul met nieuwe benzine. Controleer of de mesbout vast zit. Een losse bout kan een startprobleem veroorzaken. 6. de bougiekabel. 2. Benzine is misschien oud, vul met nieuwe benzine. de bougiekabel. 2. Controleer of het maaimes op de juiste wijze is bevestigd. Indien de trilling blijft aanhouden, gebruik de gazonmaaier dan niet. DL5 6UP. of Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP Certify that a sample of the above product has been tested using ISO 5349 as a guide. The maximum weighted root mean square value of vibration recorded at operator's hand position was:- I, the undersigned M. DL5 6UP Certify that a sample of the above product has been tested using directive 81/1051/EEC as a guide. The maximum A-weighted sound pressure level recorded at operator position under free field semi anechoic chamber conditions was :- Ich, der Unterzeichner M. Bowden von Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, bescheinige hiermit, da eine Probe des obigen Produkts getestet wurde und sich dabei gezeigt hat, da es den Direktivenanforderungen entspricht: 89/392/EEC, 89/336/EEC Ich, der Unterzeichner M. Bowden von Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, bescheinige hiermit, da eine Probe des obigen Produkts getestet wurde und dabei Direktive 81/1051/EWG als Richtschnur verwendet wurde. Der maximale A-gewichtete Schalldruckpegel, der an der Bedienerposition unter Freifeld-HalbschalltotKammerbedingungen gemessen wurde, betrug: Ich, der Unterzeichner M. Bowden von Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, bescheinige hiermit, da eine Probe des obigen Produkts getestet wurde und dabei ISO 5349 als Richtschnur verwendet wurde. Der maximale gewichtete Vibrationseffektivwert, der an der Handposition des Bedieners gemessen wurde, betrug: Je soussign M. Bowden, d'electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, GrandeBretagne, certifie qu'un chantillon du produit cidessus a t essay et prouv conforme aux directives: 89/392/EEC, 89/336/EEC Je soussign M. Bowden, d'electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, GrandeBretagne, certifie qu'un chantillon du produit cidessus a t essay selon les indications de la directive 81/1051/EEC. Le niveau maximum pondr de pression acoustique enregistr la position de l'oprateur en champ libre en chambre demi-sourde tait de: Je soussign M. Bowden, d'electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, GrandeBretagne, certifie qu'un chantillon du produit cidessus a t essay selon les indications de la norme ISO La moyenne quadratique pondre des vibrations enregistres la position de la main de l'oprateur tait de: Ik, ondergetekende M. Bowden van Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, verklaar hierbij dat een proefexemplaar van het bovengenoemde product is getest en voldoet aan de richtlijnen: 89/392/EEC, 89/336/EEC Ik, ondergetekende M. Bowden van Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, verklaar hierbij dat een proefexemplaar van het bovengenoemde product is getest volgens richtlijn 81/1051/EEC. Het maximale A-belaste geluidsdrukniveau dat is geregistreerd bij de positie van de bediener in een semi geluiddichte ruimte bij vrije veld condities bedraagt: Ik, ondergetekende M. Bowden van Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, verklaar hierbij dat een proefexemplaar van het bovengenoemde product is getest volgens ISO 5349 als richtlijn. De maximale belaste effectieve waarde van trilling, geregistreerd bij de positie van de hand van de bediener, bedraagt: - Undertegnede, M. Bowden i Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prve av ovennevnte produkt er testet og funnet vre i overensstemmelse med direktivene: 89/392/EEC, 89/336/EEC Undertegnede, M. Bowden i Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv 81/1051/EEC som rettledning. Maksimum Abelastede lydtrykksniv, registrert ved brukerens plassering, under fritt felt halvveis ekkofritt kammerforhold, var: Undertegnede, M. Bowdeni Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede effektivverdi av vibrering, registrert ved plasseringen av brukerens hnd, var: Min allekirjoittanut M. Bowden Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, ett yll mainitun tuotteen nytekappale on tarkastettu ja sen on todettu vastaavan direktiivej: 89/392/EEC, 89/336/EEC Min allekirjoittanut M. Bowden Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, ett yll mainitun tuotteen nytekappale on tarkastettu kytten EU-direktiivi 81/1051/ETY viitteen. Suurin A- painotettu kyttjn kohdalla mitattu nenpaineen taso puolikaiuttomassa huoneessa kyttjn tasolla oli seuraava: Min allekirjoittanut M. Bowden Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, ett yll mainitun tuotteen nytekappale on tarkastettu kytten ISO standardia viitteen. Suurin painotettu ksivarsitrin kyttjn kden kohdalla oli seuraava: Jag, undertecknad M. Bowden frn Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nmnda produkt har testats och befunnits flja bestmmelserna: 89/392/EEC, 89/336/EEC Jag, undertecknad M. Bowden frn Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nmnda produkt har testats med bestmmelse 81/1051/EEC som riktlinje. Det maximala A-vgda ljudtrycknivn som uppmttes vid krplatsen under frhllanden i en friflts halvt ekofri kammare var: Jag, undertecknad M. Bowden frn Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nmnda produkt har testats med bestmmelse ISO 5349 som riktlinje. Det maximala vgda kvadratiska medelvrdet fr vibration som uppmtts vid frarens handlge var: Undertegnede, M. Bowden, fra Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prve af ovenstende produkt er blevet testet, og at det er blevet konstateret, at det er i overensstemmelse med direktiverne: 89/392/EEC, 89/336/EEC Undertegnede, M.

7 Bowden, fra Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prve af ovenstende produkt er blevet testet, idet direktiv 81/1051/EF er blevet anvendt som vejledning. Det maksimale A-vgtede lydtryksniveau, som er blevet mlt p brugerpositionen i et frifeltshalvlydddt rum var: Undertegnede, M. Bowden, fra Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prve af ovenstende produkt er blevet testet, idet ISO 5349 er blevet benyttet som vejledning. Den maksimale vgtede effektivvrdi for vibration som er blevet registreret ved brugerens hndposition var: Yo, el firmante ms abajo como Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que una muestra del producto indicado anteriormente ha sido probada y hallada que cumple con las directivas: 89/392/EEC, 89/336/EEC Yo, el firmante ms abajo M. Bowden de Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha sido probada una muestra del producto anteriormente mencionado utilizando la directiva 81/1051/EEC como gua. El mximo nivel de presin de sonido ponderado A registrado en la posicin del operario bajo condiciones de cmara anecica de semi campo fue de:- Yo, el firmante ms abajo M. Bowden de Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha sido probada una muestra del producto anteriormente mencionado utilizando como gua ISO El valor mximo ponderado de la media de la raz cuadrada de la vibracin registrada en la posicin de la mano del operario fue de:- Eu, abaixo assinado, M. Bowden da Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. DL5 6UP, Certifico que uma amostra do produto acima foi testada tendo como guia a norma ISO O valor mximo da mdia quadrtica pesada da vibrao registado na posio da mo do operador foi: Il sottoscritto, M. Bowden della Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un campione del suddetto prodotto stato testato e trovato conforme alle direttive: 89/392/EEC, 89/336/EEC Il sottoscritto, M. Bowden della Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un campione del suddetto prodotto stato testato in base alla direttiva 81/1051/CEE. Il livello massimo di pressione sonora categoria A rilevato in corrispondenza della posizione di guida in condizioni di camera semianecoica in campo libero era di: Il sottoscritto, M. Bowden della Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un campione del suddetto prodotto stato testato in base alla direttiva ISO Il valore ponderale massimo di vibrazione sonora efficace rilevato in corrispondenza delle mani dell'operatore era di: F G H J GT500 K 87.0 db(a) 5.37 m/s2 F -TYPE F -TYP F -TYPE F -TYPE F -TYPE F -TYYPPI F -TYP F -TYPE F - TIPO F -TIPO F -TIPO G - IDENTIFICATION OF SERIES G - IDENTIFIZIERUNG DER REIHE G - IDENTIFICATION DE LA SERIE G - IDENTIFICATIE VAN SERIE G - SERIEIDENTIFIKASJON G - SARJAN TUNNUS G - IDENTIFIERING AV SERIE G - IDENTIFIKATION AF SERIE H - LEVEL H - HHE H - NIVEAU H - NIVEAU H - NIV H - TASO H - NIV H - NIVEAU J - VALUE J - WERT J - VALEUR J - WAARDE J - VERDI J - ARVO J - VRDE J - VRDI J - VALOR J - VALOR J - VALORE K - SEE PRODUCT RATING LABEL K - SIEHE PRODUKTTYPENSCHILD K - VOIR LA PLAQUETTE D'IDENTIFICATION K - ZIE PRODUCTLABEL K - SE PRODUKTETS KLASSIFISERINGSETIKETT K - KATSO TUOTTEEN ARVOKILPE K - SE PRODUKTIDENTIFIERINGSETIKETT K - SE PRODUKTMRKAT K - VER ETIQUETA DE IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO K - CONSULTE A ETIQUETA DE ESPECIFICAES DO PRODUTO K - VEDI ETICHETTA DATI PRODOTTO G - IDENTIFICACIN DE LA SERIE H - NIVEL G - IDENTIFICAO DA SRIE G - IDENTIFICAZIONE SERIE H - NVEL H - LIVELLO 2000 Certificate of Conformity / Certificat de Conformite I, THE UNDERSIGNED/JE SOUSSIGN: M. BOWDEN OF ELECTROLUX OUTDOOR PRODUCTS, AYCLIFFE INDUSTRIAL PARK, NEWTON AYCLIFFE, COUNTY DURHAM DL5 6UP ENGLAND Certify that the Trimmer/Atteste que le taille-herbe Category/Categorie.... Petrol Make/Marque.... Flymo Conforms to the specifications of Directive 84/538/EEC/ Conforme aux specifications de la directive 84/538/CEE Type of Cutting Device / Genre du dispositif de coupe.... Rotary Blade TYPE Identification of Series / (No. de Serie) Engine/Moteur- Manufacturer/Fabriquant Cutting System Width/ Largeur de coupe Speed of Rotation of Cutting Device/ Vitesse de rotation du dispositif de coupe Tested by (laboratory)/ Examine par (reference du laboratoire) Guaranteed sound power level/ Niveau de puissance acoustique garanti GT500 See Product Rating Label/Voir Plaquette de Caractristiques du Produit Suzuki cm 3800 RPM S.R.L. 96 db(a) Signed at/fait a NEWTON AYCLIFFE Date Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND Telephone - (00) Fax - (00) UK Telephone Fax Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number England From the Electrolux Group.

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) The world's No.1 choice. The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world (11/00).

24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference 40cm C O B R D L E 24v A T T E S R S Y GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference S VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. Rider 16 Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 33-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 16 Inleiding...

Nadere informatie

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 58-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Model 350000. Model 290000. Model 380000. Model 300000 GB D DK F GR I N NL P S SF. Vanguard. Vanguard. Vanguard. Vanguard

Model 350000. Model 290000. Model 380000. Model 300000 GB D DK F GR I N NL P S SF. Vanguard. Vanguard. Vanguard. Vanguard GB D DK E F GR I N NL P S SF Operating & Maintenance Instructions Betriebsanleitung & Wartungsvorschriften Drifts- og vedligeholdelsesvejledning Instrucciones de Mantenimiento & Operación Instructions

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing Rider 15V2 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 15V2 Inleiding...

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte de sebes HA110 HA850

Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte de sebes HA110 HA850 Gebruiksaanwijzing Instruzioni per l uso Bedienungsanwesung Instrucoes para o uso Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MARYNEN MAR CMK 925 NL http://nl.yourpdfguides.com/dref/930433

Uw gebruiksaanwijzing. MARYNEN MAR CMK 925 NL http://nl.yourpdfguides.com/dref/930433 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V nl Dutch California Proposition 65 Waarschuwing De uitlaatgassen van dieselmotoren en sommige bestanddelen daarvan kunnen volgens de staat California

Nadere informatie

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600 CE verklaring Hierbij verklaart de ondertekenaar: Euromac b.v., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden Nederland Dat de volgende apparaten: Benzine aggregaten Bekend onder het merk KIPOR Type Sinemaster IG1000,

Nadere informatie

VERA INSTRUCTIONS. Käyttöohjeet. Kullanma kılavuzu 用户指南. Instukcja obslugi

VERA INSTRUCTIONS. Käyttöohjeet. Kullanma kılavuzu 用户指南. Instukcja obslugi "See on the internal pages: (DE), (ES), (PT), (NL), (RU), (CS), (RO), (FI), (GR), (DA), (PL), (TR)" 14-VERAMANUALE2 VERA INSTRUCTIONS e-mail (IT) Tutti i dettagli del testo sono stati attentamente controllati.

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

Gebruikers en Installatie Handleiding. Patio verwarming PH-4 en PH-8

Gebruikers en Installatie Handleiding. Patio verwarming PH-4 en PH-8 Gebruikers en Installatie Handleiding Patio verwarming PH-4 en PH-8 Beugelmontage voor ronde en vierkante parasols met 8 baleinen Kettingmontage voor pagodetenten en andere constructies NL BE PH-8 SR25

Nadere informatie

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD BQ-6345Y LIBO Technical Services 0900-5020043 info@liboairco.nl Lees eerst deze gebruikershandleiding, alvorens uw barbecue te installeren en

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scooter Mio 50 4-takt

HANDLEIDING. Scooter Mio 50 4-takt HANDLEIDING Scooter Mio 50 4-takt INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave...1 2. Locatie bedieningsorganen... 2 3. Voor het rijden... 3 4. Veilig rijden... 3 5. Het rijden... 3 6. Gebruik originele onderdelen...

Nadere informatie

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp Gebruiksaanwijzing 0473 Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing gegeven wordt aan de persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van de spuitpomp. Uitgegeven door SIMS

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING PROFESSIONELE DROOGKASTEN 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING Uitgave datum: Aug 2013 Lees alle instructies alvorens de droger te gebruiken. WAARSCHUWING VOOR UW VEILIGHEID moet de informatie in deze handleiding

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1 Gebruikshandleiding Duet junior V 2012.1 2 Garantie Blz. 5 Algemene informatie Blz. 6 7 Ingebruikname Blz. 8 13 Gebruik Blz. 14 20 Onderhoud Blz. 22-24 Storingen Blz. 25 Technische Specificaties Blz. 26

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany 33 Een HATZ dieselmotor gaat voor U werken Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL Cafetera para café y capuchino ES Máquina para café e capuchinho GB PT Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο Kaffe- og cappuccinomaskin Kaffemaskin för espresso och cappuccino

Nadere informatie

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Nadere informatie