Technical terminology. Disciplines: Forest- and Nature Management Land-, Water- and Environment Management Green amenities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technical terminology. Disciplines: Forest- and Nature Management Land-, Water- and Environment Management Green amenities"

Transcriptie

1 Technical terminology English Dutch Dutch English Disciplines: Forest- and Nature Management Land-, Water- and Environment Management Green amenities 1

2 Voorwoord: Deze woordenlijst met vaktermen op het gebied van bosbouw,boomverzorging, cultuurtechniek, natuurbeheer en milieutechniek wordt steeds bijgewerkt. We hopen dat deze lijst een tevredenstellend hulpmiddel zal zijn bij Uw werkzaamheden zoals corresponderen, vakliteratuur lezen en presentaties voorbereiden. Y.Bloem M.T. van Rees H. Slootjes 2

3 WOORDENLIJST VAKTERMEN ENGELS - NEDERLANDS (='at') ability - vermogen abbutting on - belendend abscission layer - abscissie zone absorb to absorbtion - absorberen - absorptie accept, to - accepteren acceptation - acceptatie, aanvaarding accessible accessibility - toegankelijk - toegankelijkheid accident - ongeluk accommodation - verblijf accounts accrete, to - administratie - aanslibben accretion - aanslibbing achene - nootvrucht acid - zuur acidic - verzuurd, zuur acidify to - verzuren acidification - verzuring acidity - zuurgraad acre - 0,4047 ha acreage - oppervlakte acropetal - opwaarts acronym - letterwoord ( b.v. Codit ) active exploitation - actieve exploitatie activities - werkzaamheden addition - toevoeging adjacent - belendend administration - beheer advance - voorschot advantage - voordeel adventitious - willekeurig.bij toeval advice - voorlichting advisory expert - consulent aeration - beluchting aerial root - luchtwortel aerial survey(ing) - luchtkartering affluent - zijrivier, zijarm afforest, to - bebossen afforestation - bebossing after care - nazorg (als voorlichting) against the odds - het lot tarten agglomeration - agglomeratie agrarian reconstruction - agrarische structuursvernieuwing agrarian-social guidance - agrarische sociale voorlichting agricultural - agrarisch agricultural Economics 3

4 Research Institute agricultural policy - landbouw economisch instituut - landbouwbeleid agricultural engineer M.Sc. - landbouwkundig ingenieur agricultural holding - landbouwbedrijf agricultural land agricultural machine - landbouwgrond - landbouwmachine agricultural research station - landbouwproefstation agricultural university - landbouwhogeschool agriculture agronomist - landbouw - landbouwkundig ingenieur air-dry - luchtdroog air matress - luchtbed alder, black - alder, grey - - Alnus glutinosa - incana algae - algen allelopathy - productie van stoffen door een plant met negatieve invloed op planten in de omgeving. alley - laan, pad allien allienation - vreemdeling - vervreemding allocation - toewijzing allocation plan - plan van toedeling allotment allowance of termination alluvial meadow alternate alumina amabilis fir amelioration amenity value anaerobic anatomy ancient forest angiosperms animal husbandry annual report annual ring annual shoot annuity ant antennae anther anthracnoses antlers anvil AONB apical apoplast application form applied mathematics appropriate appraisal - toewijzing - beëindigingsvergoeding - uiterwaarde - afwisselend - aluminium - Abies amabilis - verbetering - lanschappelijke waarde - zonde zuurstof - anatomie - oerbos - bedektzadigen - veehouderij - jaarverslag - jaarring - jaarscheut - annuïteit - mier - sprieten - stamper - bladvlekkenziekte (algemeen) - gewei - aambeeld - Area of Outstanding Natural Beauty - in de top - netwerk van vezels en vaten - aanmeldings/sollicitatieformulier - toegepaste wiskunde - geschikt,juist - schatting (van gronden) 4

5 aquatic vegetation aqueduct aquifer Arabian babbler arable farming arable land arboretum arboricultural company arboricultural consultant arboricultural operations arboriculture archimedian screw area area of cultivated land area of fill arid armadillo arrangement arterial road articulated artificial fertilizer ash ash, mountain - Askenasy aspen asphalt asphalt, to asphalt concrete asphalted assignment assignment, final - assimilation assort, to ATP attack atmospheric acid fallout atomize, to auction auger auger hole method auger set Austrian black pine authorities automation autumn avalanche available moisture average avocet award axe axe, brush -,fellingaxis - watervegetatie - aquaduct - watervoerende laag - Arabische babbelaar - akkerbouw - akkerland - arboretum - boomverzorgingsbedrijf - boomverzorger - boomverzorging - bosbouw, boom- - vijzelpomp - gebied - oppervlakte cultuurgrond - uitvoeringsgebied - droog, aride - gordeldier - regeling, afspraak - weg (voor doorgaand verkeer) - met aangekoppeld - kunstmeststof - Fraxinus - Sorbus - russische fruitboom onderzoeker - Populus tremula - asfalt - asphalteren - asfaltbeton - geasfalteerd - opdracht - afstudeeronderwerp, studieopdracht - assimilatie - sorteren - Andenosine Tri Phosphate - aantasting - zure neerslag uit de atmosfeer - vernevelen - veiling - plantboor - boorgatmethode voor een doorlatendheid bepaling - grondboorset - Pinis nigra var. nigra - overheid - automatisering - herfst - lawine - beschikbaar vocht - gemiddeld(e) - kluut - prijs (gewonnen) - bijl - gertel - velbijl - as (spil) 5

6 axial - axiaal B. babbler, Arabian - - babbelaar, Arabische - back swamp soil - komgrond back-up generator (poisoned)bait - nood agregaat - lokaas,vergiftigd balance - evenwicht balsam fir - Abies balsemea band-saw,trap- - bandzaag - lijmband bank - oever, (zand)-bank bank protection - oever bescherming barbed wire bare - prikkeldraad - kaal bare tree - kale boom bark - schors bark, to bark beetle - schillen/ ontschorssen - bastkever barked wood - geschild hout barking-iron - schilschop barking-spade - schilschop barley - gerst barn - schuur barrage - stuwdam barrier zone - afgrendeling barrel - vat; 158,97 l barrel gun - jachtgeweer barrow - kruiwagen basal - aan de voet basal area - grondvlak, at breast height - grondvlak op borsthoogte basin - waterbekken basin soil - komgrond basipetal - naar beneden beak - snavel beam - balk bean goose - toendra rietgans bear leaves, to - bladdragen bearing capicity - draagkrachtigheid (van de grond) beater - drijver (bij de jacht) bed (in nursery) - bed in kwekerij bed - rivierbed bed, to - out - verspenen bedload - sediment (in rivier) bedrock - vast gesteente bee-eater, blue-cheeked - - groene bijeneter bee-eater, little green - - kleine groene bijeneter beech - Fagus beech-nut - beukenootje beetle - kever six-toothed beetle - Tomicus chalcographus, sparreschorskever 6

7 spruce barkbeetle typographer beetle - Tomicus, (sparre)schorskever - letterzetter, Tomicus typographus beneficial - weldadig, gunstig bentonite bentonite foil screen - bentoniet - bentoniet foliescherm berry - bes bicarbonate - dubbelkoolzuur zout big game big holding - wild (groot) - grootbedrijf bind, to /bound/bound - binden biodegradable - biologisch afbreekbaar biodynamic biology - biologisch dynamisch - biologie biomass - biomassa biotope - biotoop birch bird cherry, European - Betula - Prunus birder, bird watcher - vogelaar bird of prey - roofvogel bird watcher, birder bitumen - vogelaar - bitumen bitumous - bitumeus black alder - Alnus glutinosa blackberry shrub - braamstruik (Rubus) black tern - zwarte stern blanket - deken blackbird - merel blackcop - zwartkop black-headed gull - kopmeeuw black locust - Robinia pseudoacacia black-necked grebe - geoorde fuut black pine, Austrian - - Pinus nigra blast, to - opblazen blister rust - blazenroest (Cronartium) blower - bladblazer blue-cheeked bee-eater - groene bijeneter blue tit - pimpelmees blow to - waaien boar - beer (mannelijk zwijn/varken) board - plank board and lodgings - kost en inwoning Board of the Zuiderzee works - Dienst der Zuiderzeewerken bobcat - rode lynx body - weglichaam bog - moeras, veen bog, peat - - laagveen bog soil - moeras grond boggy - moerassig/modderig bole - stamstuk bonds - verbindingen boost - zetje boot - laars borehole - boorgat bore condition - boorstaat borer, large pine pitch borer - dennenscheerder boring - grondboring 7

8 boulder boulder clay - kei - keileem boundary - grens boudery stone - grenssteen boundary of the block bow saw - blokomgrenzing - beugelzaag bow saw frame - zaagbeugel boxwood - buxus bracket, circular - brackish - steekbeugel - brak brackish water - brak water bract - schutblad branch branch bark ridge - tak - takrichel branch collar - takkraag branch snag - takstomp branch of canal brash, to - zijkanaal - opkronen brashing - knuppelen breadth at the top - kruinbreedte break breaking wave - koffiepauze - brekende golf breeding area - broedgebied breem - brasem brick - baksteen, klinker brick-paved road - klinkerweg broadleaf - loofhout broad-leaved tree - loofboom broad-zonned - grofringig broken-stone road - puinweg brook - beek brush axe - gertel brushcutter - bosmaaier brush matting - betuining brushwood forest - struweelachtig bos BTLIA=British Turf & Landscape Irrigation Authority buck,to - afkorten buckthorn - vuilboom (Rhamnus frangula) bud - knop adventitious bud - adventief knop dormant bud - slapende knop budget - begroting budgraft, to - occuleren buffersystem - buffersysteem building - aanleg (van wegen e.d) built up area - bebouwd gebied (stedelijk) bulbous plant - bolgewas bulbul, yellow-vented - - Arabische buulbuul bulldozer - buldozer bundle - bundel bunk - stapelbed burl - maserknol bush fire - bosbrand business economics - bedrijfseconomie buttress - wortelaanloop buyer - koper buzzard, rough-legged buzzard - ruigpootbuizerd 8

9 bye-law - keur (van een waterschap) 9

10 C. cabling cable cadaster Cadastral Land Consolidation Service caisson caliper caliper-operator caliper, to callose callous callus calyptera calyx cambium canal canal like canalization cancel, to canopy capable capacity capillarity capillary fringe capillary rise capping carbohydrate carbon carbonic acid carp carp, crucian - carrion crow carry out, to cart, to cartridge (case) cartridge, spent - casparian strip catchdrain catchment basin catchment area catch water basin caterpillar cattle-breeder cattle-farmer cease, to cedar cell cellulose cellular wall cement Central Board of Management Central Land Consolida- - verankeren - kabel - Kadaster - Kadatrale Ruilverkavelingsdienst - caisson - boomklem - klemmer - klemmen - callose - eelt - callus,wondweefsel - wortelmutsje - bloemkelk - cambium - kanaal - kanaal/grachtachtig, als een kanaal/gracht - kanalisatie - annuleren - kronendak - bekwaam - capaciteit - capillariteit - capillaire zone - capillaire opstijging - laag (modder, aarde) die de grond daaronder afsluit - koolhydraten - koolstof - koolzuur - karper - kroeskarper - zwarte kraai - uitvoeren - kruien (van grond) - patroon - lege patroon - bandje van Caspary - greppel - stroomgebied (van rivier) - stroomgebied - boezem (van polder) - rups, rupstrekker - (rund) veefokker - (rund) veehouder - ophouden - ceder - cel - cellulose - celwand - cement - Centrale Directie 10

11 tion Committee - Centrale Cultuurtechnische Commissie centrifugal pump - centrifugaalpomp cereal crop - graangewas certificate cess pit, cesspool - diploma - zinkput, beerput, rioolput chaffinch - vink chainage - aaneenschakeling, koppeling chain chainsaw - ketting - motorzaag chamber - kolk, ruimte tussen sluisdeuren change, to char - wisselen - beekridder charcoal - houtskool chart, to - - in kaart brengen checking chemical - controle - chemisch chemicals - chemicaliën chemistry - scheikunde cherry, bird cherry - Prunus - vogelkers ( P. padus), black cherry - Amerikaanse vogelkers (P.serotina) cherry picker - hoogwerker chestnut, sugar/sweet - - Castanea sativa cickchafer larva - Engerling (Melolontha) chiff-chaff - tjif-tjaf chile salpetre - chilisalpeter chipmunck - eekhoorn, Noordamerikaanse gestreepte variëteit chipper - versnipperaar chipwood - spaanplaat chips - chips,houtspaander chisel - beitel chloride content - chloridegehalte chlorophyll - bladgroen chloroplasts - chloroplasten chlorosis - chlorose chopper - hakmes/hiep christmas tree - kerstboom chromosome - chromosoom chub - kopvoorn churn around, to - rondkolken chute - droge afvoergoot circular - cirkelvormig circular bracket - steekbeugel circular saw - cirkelzaag circumference - omtrek - civil engineering - weg- en waterbouw civilization - beschaving civil servant - ambtenaar civiele dienst claim, to - beweren classification - klassificatie clay - klei gravel - - grindige klei sandy - - zandige klei silty - - siltige klei 11

12 clay pigeon shooting claysoil clear, to (a forest) clear felling cleaving-axe climb, to climbing iron clip, to - out clod clone coal coal-dust/slack coalfish coal tit coastal erosion coastline coast protection coating of foil coating-surface cobble cock, to cockchafer cod CODIT coherence cohesion cold resistance cold store collection collective wage agreement collector drain colliery waste colonization combat,to combination combustible combustion commercial forest committee of appraisers common/undivided forest common pochard common rosefinch coomon snipe common tern communal commute, to commuting compact compaction company compartment compensation competion compost - kleiduif schieten - kleigrond - ontginnen (bos) - kaalkap - kloofbijl - klimmen - klimspoor - in vorm snoeien - kluit - kloon - kolen, steenkool - kolengruis - koolvis - koolmees - kusterosie - kustlijn - kustbescherming - folielaag - wegdek - keitje - oppperen - meikever (Melolontha) - kabeljauw - Compartmentalisation Of Decay In Trees - samenhang - samenhang, cohesie - winterhardheid - koelhuis - inzameling van materiaal - collectieve arbeids over eenkomst - verzameldrain - kolenafval - kolonisatie - bestrijden (ziekten en plagen) - combinatie, binding - brandbaar, ontvlambaar - verbranding - productie bos - schattingscommissie - markebos - tafeleend - roodmus - watersnip - visdief - in groep levende vogel - pendelen, forenzen - pendel - dicht - verdichting - bedrijf - perceel, bosvak - schadeloosstelling - concurrentie - compost 12

13 compound compression wood - samenstelling - drukhout ( coniferen ) compulsory - verplicht compulsory lease - dwangpacht concrete conduit - beton - waterleiding (open) condition - voorwaarde, omstandigheid condition, soil - - bodemgesteldheid cone confluence - kegel - samenvloeiing conifer - naaldboom, naaldhout coniferous (bn) - naaldconglomerate conservation - samengesteld - behoud conserve, to - behouden, beschermen consolidation - hecht maken construction construction of - aanleg/uitvoering farmbuildings - boerderijbouw construction timber - timmerhout construction, under - construction works - uitvoering, in - kunstwerken consulting engineers office - ingenieursbureau contact insecticide - contactgif contaminate to - vervuilen, besmetten contamination - vervuiling container grown - pot gekweekt content - inhoud contain to - bevatten, contingencies - onvoorzien (in begroting) contour line - hoogtelijn contours - hoogtelijnen contract - bestek, contract contract, by - aanneming, in contract price - aanemingssom contraction - samenvoeging contractor - aannemer contraversial - tegenstrijdig contribution - inbreng control, to - bestrijden (ziekten en plagen) control, erosion - - erosiebeheersing control plan/management - - beheersplan conventional energy - gebruikelijke/conventionele energie conversion - omzetting convert to - omzetten convey to - vervoeren conveyance - vervoer coppice - hakhout, kaphout, griend coppice forest - hakhoutbos copse - zie coppice copsy (bn) - met hakhout begroeid core - kern cormorant - aalscholver corolla - bloemkroon correction - normalisatie (van beken) 13

14 Corsican pine Cortex corewood cork cost-benefit ratio cost price costs costs of maintenance cotton grass cotyledon cougar/mountain lion/ felix conculor - Pinus nigra var.maritima - cortex: oppervlakkige laag van grijze cellen van het cerebellum - kernhout - kurk - kosten-baten-verhouding - kostprijs - kosten - onderhoudskosten - éénarig wollegras - zaadlob - soort puma * territorium van 700 mijl² * bedreigd door de jacht en habitat verkleining * leeft van kleine zoogdieren tot een grootte van een hert * komt ook in woonwijken voor en vreet honden en katten, valt soms ook mensen aan door de verkleining van zijn habitat countryside, in the country - platteland, op 't platteland countryside course course, a sandwich - cover, to cover, soil - covered with cover with sand, to cow-house cow-shed crack, to cracked crane crawler tractor create, to creeper, tree - Cretschmar's bunting crested grebe crook crop crop of saplings crop rotation crosscut, to crosscut-saw crossfall cross section crotch crow, carrion - - land (als tegenstelling van stad) - cursus - een cursus bestaande uit een les en praktijk (om en om) - bedekken - bodembedekker - begroeid met - bezanden - stal (voor koeien) - stal (voor koeien) - scheuren - gescheurd - (hijs)kraan - trekker (rupstrekker) - creëren/scheppen - boomkruiper - bruinkeelortolaan - fuut - draaigroei,torsie - gewas: planten en vruchten die gekweekt worden, te velde staan of geoogst worden, oogst - zeer jonge opstand - vruchtwisseling - afkorten - trekzaag - dwarsval - dwarsprofiel, straal - gaffel - zwarte kraai 14

15 crown -closure Crownland crumb structure crumble, to crude oil crust cub cultivate, to cultivated land cultivate, to cultivation cultivation equipment culvert current current techniques current velocity curriculum vitae curvature custom work cut, to cut down, to cut and fill cutter dredger cutting cutting out (of a bend) cuttings cylindrical cypress - kroon - kroonsluiting - Kroondomeinen - kruimelstructuur - afbrokkelen - ruwe olie - aardkorst - welp - verbouwen (van gewassen), bewerken - cultuurgrond - bewerken, in cultuur brengen - bewerking - bewerkingsapparatuur - duiker - stroom - gangbare technieken - stroomsnelheid - levensloop - kromming, welving, bocht - loonwerk - graven (van sloten e.d.), - kappen - ontgraving en ophoging - snijkopzuiger - uitgraving (wegentechnisch enz) - afsnijding (van een bocht) - stekken v planten - cilindrisch, cilindervormig - cupressus 15

16 D. Dab dairy dairy farm dairy farmer dairy farming dam damage damage, storm - dam in, to damming up rivier damp dam up, to data dead debark to debouchment decantation decay to decideous decisive decline decline, to decoy decrease decrease, to deduction deed deep digging deep drainage deep ploughing deep walling deer enk = mv - fallow - damhert - red - roodwild - roe - ree - stag- - edelhert - schar - zuivelwinkel - zuivelbedrijf - melkveehouder - melkveehouderij - dam - schade - stormschade - bedijken - het aanleggen v.e. dam in een - vochtig - een dam aanleggen in een rivier - gegevens - dood - ontschorsen - uitmonding (van rivier e.d.) - decantering - vergaan, bederven, rotten - loofhout, bladverliezend - onbetwisbaar - teruggang, afname - afnemen - kooiker - afname (kwantitatief) - afnemen - aftrek - akte/document van eigendomsoverdracht - diepspitten - diep drainage - diepploegen - diepwand - hert(en) deficiencies - gebreken defence, water - - waterkering degenerate to - degenereren deliver, to - afleveren delivery - aflevering delivery pipe - persleiding demolish to - afbreken demolition - afbraak density - dichtheid densify, to - versterken van een dijk department of the environment - ministerie van milieuzaken Department of Ways and Communications - Rijkswaterstaat depth - diepte depopulation - ontvolking deposit - neerslag, afzetting deposited, to be - aanslibben 16

17 depreciation depression - afschrijving (financieel) - zakking (van een terrein) desalinization - ontzilting desalting - verzoeting desert lark desert wheatear - woestijnleeuwerik - woestijntapuit design - ontwerp desiccation - uitdroging detergent deterioration - wasmiddel - verslechtering, verval devastate to - verwoesten diagnose - diagnose diameter - diameter - at breast height (d.b.h) - -op borsthoogte (d.b.h.) dicecious - tweehuizig die - sterven dieback difusse-porous wood - afsterven - diffuus-porig hout dig deep, to - diepspitten digging operations - graafwerk diluvium(glaciaal dposits) dip well - diluvium - peilbuis, bronnering (met pomp) dirty road - onverharde weg disability - handicap disadvantage - nadeel disaster - ramp discolored - verkleurd disease - ziekte disease, Dutch elm - - iepziekte discharge - uitwatering, kolk,debiet discharge to - lozen discoloration - verkleuring disk harrow - schijven eg disk plough - schijven ploeg disk saw - cirkelzaag disposal - storting dispose to - storten disrupt to - ontwrichten dissimination - verspreiding dissolve to - oplossen van stoffen distribute to - verdelen, verspreiden distribution - verdeling, verspreiding district, forest - - houtvesterij ditch - sloot/greppel division, forest - - boswachterij DNA DNA doe - hinde van damhert dogwood cornus dolphin - dolfijn domestic waste - huisvuil dormant - slapend dosage - dosering dose - dosis Douglas fir - Pseudotsuga menziesii dove, namaque - - maskerduif dove, turtle - - tortelduif 17

18 downstream drag out, to drain to drain drainage drainhole drawback drawer dredge to drought drought resistance dry stone walling duck duck, tufted duck dump(er) (truck) dune forest dung dunlin dunnock durable Dutch Dutch elm disease - stroomafwaarts - uitslepen door paarden - afwateren - afwateringsbuis, straatput uitwatering - afwatering, drainage - straatput - tegenslag - tractor, trekker - dreggen, baggeren - droogte - droogteresistentie - stenen muurtje stapelen - eend - kuifeend - kipauto, -kar - duinbos - mest - bonte stranloper - heggemus - duurzaam - Nederlands - iepziekte 18

19 E. eagle, short-toed - ear-protector east earth (planet) Earth, Friends of the - earth moving earthquake earth tremor earth up,to earth works earthworm eastern white pine ecology ecological disaster economy ecosystem edaphic factor education eel eelpout eelworm effect efficient effluent e.g. ( for example ) egret, great white egret elder electricity generation elicit, to elm elm, Dutch - disease embankment endanger, to endeavour endemic endodermis energy capturing energy consumption energy requirements energy source engineering, civil - ensile, to enterprise entomologist even-aged environment environmentalist environmental impact environmentally friendly environment management environmental science environment technology - slangenarend - oorbeschermer - oosten - aarde - Milieudefensie - grondverzet - aardbeving - aardtrilling - aanaarden - grondwerk(zaamheden) - worm, regen- - Pinus strobus - ecologie - ecologische ramp - economie - ecosysteem - bodem factor - onderwijs, opleiding - aal, paling - kwabaal - aaltje - effect - efficïent - zijrivier, afwaterings-/ afvoerkanaal (afvalwater) afvalwater - bijvoorbeeld - grote zilverreiger - Sambucus nigra - opwekking v. electriciteit - ontlokken - iep - iepziekte - indijking, bekading - in gevaar brengen (m.b.t. het voortbestaan) - poging - inheems - endodermis,schorsgrenslaag - energie winning - energie verbruik - energie behoefte - energie bron - weg- en waterbouw - inkuilen - bedrijf,onderneming - insectenkundige - gelijkjarig - milieu, omgeving - milieu activist, - beschermer - invloed op het milieu - milieuvriendelijk - milieubeheer - milieu wetenschap - milieutechnology 19

20 enzymes epicormic epidermis epiphytes equilibrium equipment erect, to ergonomy erode, to erosion erosion control essential estate estate forest estimate, to estimation estuary European bird cerry European larch European roller evaporate, to evaporation evergreen excavate, to excavation work exhausted expenses exploit, to exploitation explore, to exploiration exterminate, to extinct extinction - enzymen - waterlot - epidermis - epifyten, planten welke op andere planten groeien - evenwicht - uitrusting, materieel - opzetten - arbeidskunde - eroderen - erosie - erosiebeheersing - essentieel,van belang - landgoed - landgoedbos - schatten - schatting - trechtermonding - Prunus padus - Larix decidua - scharrelaar - verdampen - verdamping - altijd groen - uitgraven - graafwerk - uitgeput - uitgaven - exploiteren - exploitatie - onderzoeken - onderzoek - uitroeien - uitgestorven - uitsterving 20

21 F. face-screen facilities failure fall fall-fell-fallen, to fall direction fall out false annual ring farmyard farmyard manure fasten, to fawn feasibility feline fell-felled-felled, to felling, clear - felling-direction felling/undercut notch felling tool fence fence, to feral pigeon fermentation fern fertile fertilization fertilize, to fertilizer fescue seed fiber tracheids fibre Filament file file, to fill, to - final assignment fine-zoned - gezichtsbeschermer - faciliteiten - fout - hoeveelheid omgehakte bomen - vallen - valrichting - uitstoot, neerslag - valse jaarring - boerenerf - gemengde mest - (vast)binden - reekalf - geschiktheid - katachtige - vellen - kaalkap - kaprichting - valkerf - velgereedschap - omheining, afrastering - afrasteren - holeduif - vertering - varen - vruchtbaar - bevruchting - bemesten, vruchtbaar maken - kunstmest - zwenkgras zaad - vezeltracheiden deze zijn zeer lang en lopen puntig toe. - vezel - draad - vijl - vijlen - vullen -afstudeeronderwerp, - studieopdracht - fijnringig fir - den, abies spec. fir, Subalpine - Abieslasiocarpa fir, Amabilis - - amabilis fir, Arizona - - lasiocarpa var. arizonica fir, Balsam - - balsamea fir, Colorado - - concolor fir, Fraser balsam - - fraseri fir, Grand - - grandis fir, Japanese - - firma fir, Korean - - koreana fir, momi - - firma fir, Nikko - - homolepis fir, Nordmann - - nordmanniana fir, Pacific - - amabilis fir, Red Silver - - amabilis 21

22 fir, Rockey Mountain - fir, Silver lasiocarpa alba fir, White - concolor fire blight bacterievuur (Erwinia) fire, superficial fire - vuur - loopvuur fire-line - brandvrije strook firewood - brandhout, haardhout firm first aid - firma - eerste hulp fiscal rebate - belastingfaciliteit fissure - spleet, scheur fixen fixation - vrouwelijke vos - binding flame - natte afvoergoot flexibility - soepelheid flood(ing) flood forest - overstroming - ooibos flood plain - stroomvlakte, uiterwaarde flood-tide - vloed flounder flower - bot - bloem flower to - bloeien flowering - bloei fluctuation - schommeling flume - afvoerkanaal (algemeen) flush cut - vlakke zaagsnede fodder - veevoeder vascular bundle fog - mist foil screen - foliescherm foil wall - foliewand food chain - voedselketen food crop - voedselgewas foot - 30,5 cm f² square foot - 0,092 m² foreign - vreemd, buitenlands foreman - voorwerker foreman in charge - uitvoerder forest - woud forest, ancient - - oerbos forest, brushwood - - struweelachtig bos forest, commercial - - productie bos forest, common/undivided - - markebos forest, coppice - - hakhoutbos forest-district - houtvesterij forest-district- officer - houtvester forest-division - boswachterij forest, dune - - duinbos forest, estate - - landgoedbos forest exploitation - bosexploitatie forest-fire - bosbrand forest, flood - - ooibos forest, hanging/slope - - hellingbos forest inventory and mapping - bosinventarisatie forest management - bosbeheer, -exploitatie forest mensuration - houtmeetkunde forest, middle-age - - middenbos 22

23 forest planning forest-ranger forest road forest, selection - forest, slope/hanging - forest, state - forest, wetland - forest, willow coppice - forest working plan forester forestry forestry, general - Forestry Commission forestry school fork formation width forwarder fossil fuel fox fox hole fox, red fox fracture frame saw framework freeze,to freezing conditions freshwater friction frontcarrier frost,early frost,late frost frost crack frost damage frost-hole fructification fruit fry FSC fuel fungus (mv. fungi) fur furnace slags/ blast - - furrow fusion - bosinrichting - boswachter - bosweg - uitkapbos - hellingbos - domein bos - broekbos - griend - bosinrichting - bosbouwer, boswachter - bosbouw - algemene bosbouw - Staatsbosbeheer - bosbouwschool - vork (boomvork) - formatie-, opstelling-, structuurbreedte - uitrijwagen - fossiel brandstof - vos - schuttersputje - vos - fractuur,breuk - raamzaag - raamwerk - vriezen - vriescondities - zoetwater - wrijving - voorlader - vorst - vroege vorst - late vorst - vorstscheur - vorstschade - vorstgat - zaaddracht - fruit, vrucht - visbroed - Forest Stewardship Council - brandstof - schimmel, paddestoel - bont, vacht - hoogovenslakken - voor - mengsel 23

24 G. gadwall - kraakeend gallon - 4,54 l. ( ) - 3,785 l.($) galls - gallen gall-midge - galmug game - wild game and venison dealer game, big - - poelier - wild (groot) game grating - wildrooster game-keeper - jachtopzichter game shop game, small - - poelierszaak - (klein) wild game stock - wildbestand gap - gat gap, storm - garbage - stormgat - afval, huisvuil garbage run - afval ophaalronde garden-making - tuinaanleg garden-maker - tuinaanlegger/-ontwerper/- architekt garganey - zomertaling (anas querquedula) gaseous - gasvormig, vluchtig gasolene - benzine ($) gauge pipe - peilbuis genetic - genetisch gender - geslacht genera, enk: genus - geslachten general - algemeen general forestry - algemene bosbouw generate to (electricity) - opwekken generator, back-up - - nood agragaat genus mv: genera - geslacht geography - aardrijkskunde geographical - geografisch geological - geologisch geology - geologie geothermal (energy) - heet water uit de aarde benutten germ - ziektekiem germination - kieming germinative capacity - kiemkracht germination percentage - kiempercentage Gingko - Gingko biloba, Maidenhair girth - omtrek GIS - Graphic Information System glaciation - ijstijd Glandilar fever - ziekte van Pfeiffer glossy ibis - zwarte ibis glove - handschoen glue - lijm glucose - glucose (suiker) goat moth - wilgenhoutrups (Cossus) goosander - grote zaagbek goose, bean goose - toendra rietgans goose, white-fronted - - kolgans (anser albifrons) 24

25 gorse govern, to - gaspeldoorn (Ulex) - leiden, besturen government - regering GPS - Global Positioning System gradual process graft, to - geleidelijk proces - enten grain of sand - zandkorrel grayling - vlagzalm grand fir granite - Abies grandis - graniet grant - subsidie graphite - grafiet grapple grasshopper - boomstamtang - sprinkhaan grass seed sowing - graszaad zaaien grating - wildrooster gravel sandy - - grind - zandig grind silty - - siltig grind gravel pit - grind uitgraving gravity grazing project - zwaartekracht - begrazingsproject great spotted woodpecker - grote bonte specht great white egret - grote zilverreiger grebe, black-necked grebe - geoorde fuut greenfinch - groenling greenhouse - broeikas, orangerie, serre greenkeeper - terreinknecht/-beheerder op een golfbaan e.d. green leaf roller - eikebladroller (Tortrix viridana) green-peak - groene specht green shank - groenpootruiter (waadvogel) greensward - grasland greenweed/-wood - verfbrem grey alder - grijze els grey herron - blauwe reiger groove - rabat (hout) groundfire - loopvuur groundsman - terreinbeheerder van sportterrein groundwater - grondwater, table - grondwaterspiegel groundwaterhydrology - grondwaterhydrologie grouse - korhoender, boshoen grouse, wood - - auerhaan grouse, snow - - sneeuwhoen grouse, black - - korhoen growing-site - groeiplaats growing mouldy - beschimmeling growth ring - groeiring growth - groei grub - larve guide bar - leistang, geleider guideline - richtlijn gull, black-headed - - kopmeeuw gully - geul gun - geweer 25

Wijzigingsvoorstel op Aquo-Lex HarmoniQua glossary

Wijzigingsvoorstel op Aquo-Lex HarmoniQua glossary Wijzigingsvoorstel op Aquo-Le HarmoniQua glossary Indiener OpenMI Datum 1-11-2006 Versie 1.0 Kenmerk 0608-0045 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Auteur Versie Wijziging 1-11-2006 H-J. Lekkerkerk

Nadere informatie

GCSE Dutch Vocabulary List

GCSE Dutch Vocabulary List Dutch Vocabulary List aan / uitzetten / doen aan-/ uitttrekken aanbevelen aanbieding aandacht aandoen / uitdoen aangenaam aankleden aankomen, aankomst aannemen aanrecht aanschaf aantal aap aardappel aardbei

Nadere informatie

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis vanaf 1996 tot heden inhoudsopgave & summary verscheen aanvankelijk als Tijdschrift voor Ecologische

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis vanaf 1996 tot heden inhoudsopgave & summary verscheen aanvankelijk als Tijdschrift voor Ecologische Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis vanaf 1996 tot heden inhoudsopgave & summary verscheen aanvankelijk als Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis JbvEG 2012/2013 Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis

Nadere informatie

Merian Project Final ESIA Executive Summary

Merian Project Final ESIA Executive Summary Merian Project Final ESIA Executive Summary 31 January 2013 Merian Gold Project Environmental and Social Impact Assessment Summary Suriname Gold Company, LLC (Surgold) is a limited liability company owned

Nadere informatie

Sand Dynamics in Inland Dunes

Sand Dynamics in Inland Dunes Sand Dynamics in Inland Dunes LIFE07NAT/ NL/000571 Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen Layman s Report Stuifzandherstel in De Loonse en Drunense Duinen Sand Dynamics in Inland Dunes Sand Dynamics

Nadere informatie

Boeren voor Natuur. Hoe werkt het en wat levert het op?

Boeren voor Natuur. Hoe werkt het en wat levert het op? Alterra Wageningen UR Alterra Wageningen UR is hét kennisinstituut voor de groene leefomgeving en Postbus 47 bundelt een grote hoeveelheid expertise op het gebied van de groene ruimte en het 6700 AA Wageningen

Nadere informatie

a kind a coal that grows along the coasts of Europe, also suitable for saline conditions.

a kind a coal that grows along the coasts of Europe, also suitable for saline conditions. halophytes CONTENT PDF 1 Aquaculture; nice pictures about farm in Israel combining flora en fauna http://www.growseed.org/growingpower.html 2 saltwater vegetables; Zeekraal (Eng Salicornia or Samphire,

Nadere informatie

Risk analysis of the Egyptian Goose in The Netherlands

Risk analysis of the Egyptian Goose in The Netherlands Risk analysis of the Egyptian Goose in The Netherlands A. Gyimesi R. Lensink Risk analysis of the Egyptian Goose in The Netherlands A. Gyimesi R. Lensink commissioned by: ministry of LNV, Invasive Alien

Nadere informatie

Deel I: Algemene informatie gentech

Deel I: Algemene informatie gentech Inhoud Deel I: Algemene informatie gentech Geen markt voor gentechvoedsel in Europa 2 Facts and figures about genetically modified organisms 3 The world agriculture report 2008: results and recommendations

Nadere informatie

AKC kamp West-Zweden. Idre 4 augustus - 18 augustus 2009

AKC kamp West-Zweden. Idre 4 augustus - 18 augustus 2009 AKC kamp West-Zweden Idre 4 augustus - 18 augustus 2009 Inleiding Voor het eerst werd door de KNNV in het uiterste noorden van Dalarna (Zweden) een zomerkamp georganiseerd. Van 4 augustus tot 18 augustus

Nadere informatie

SREX SynERgy between REgional Planning and EXERgy RESEaRch REPoRt 2008.1 EnERgy transition in South limburg

SREX SynERgy between REgional Planning and EXERgy RESEaRch REPoRt 2008.1 EnERgy transition in South limburg SREX synergy between Regional Planning and exergy Research Report 2008.1 Energy transition in South Limburg SREX REPORT 2008.1 ENERGY TRANSITION IN SOUTH LIMBURG SREX report 2008.1 Energy transition in

Nadere informatie

GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN

GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN Investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen 1 Inhoud Voorwoord 5 Management samenvatting / Executive summary 7 1 Biodiversiteit

Nadere informatie

GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN

GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN Investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen 1 Inhoud Voorwoord 5 Management samenvatting / Executive summary 7 1 Biodiversiteit

Nadere informatie

GEWASBESCHERMING Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging

GEWASBESCHERMING Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging GEWASBESCHERMING Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging NUMMER 5 The Process to Progress The Process to Progress (up)date in crop protection research KNPV-najaarsbijeenkomst

Nadere informatie

AIRGLOSS: Air Infiltration Glossary (English Dutch/Nederlands -- Engels) Supplement. Carolyn Allen

AIRGLOSS: Air Infiltration Glossary (English Dutch/Nederlands -- Engels) Supplement. Carolyn Allen AIRGLOSS: Air Infiltration Glossary (English Dutch/Nederlands -- Engels) Supplement Carolyn Allen C!-~ Copyright Oscar Faber Partnership 1988. All property rights, including copyright are vested in the

Nadere informatie

Geo. brief. De Neanderthaler en het klimaat. De Krijt-Tertiairgrens in Montana (USA) Alluvial fans in Teruel (Spanje) en Antofagasta (Chili)

Geo. brief. De Neanderthaler en het klimaat. De Krijt-Tertiairgrens in Montana (USA) Alluvial fans in Teruel (Spanje) en Antofagasta (Chili) Geo.brief is de nieuwsbrief van KNGMG en NWO-ALW Zesendertigste jaargang nummer 1, januari 2011 Geo. brief 1 De Neanderthaler en het klimaat De Krijt-Tertiairgrens in Montana (USA) Alluvial fans in Teruel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sanitary Engineering

Nieuwsbrief Sanitary Engineering Nieuwsbrief Sanitary Engineering Uitgave: TU Delft Faculteit CiTG sectie Sanitary Engineering Redactie: Jennifer Duiverman Jules van Lier Contact: Postbus 5048 2600 GA Delft +31(0)15 2783347 secr-gez-citg@tudelft.nl

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

Self healing materials

Self healing materials Self healing materials concept and applications Second edition - 2011 Preface Voorwoord Sometimes, reality goes beyond fantasy. This is certainly the case for self healing materials: materials which are

Nadere informatie

Tropenbos International Suriname Programme

Tropenbos International Suriname Programme Making knowledge work for forests and people Tropenbos International Suriname Programme Verslag van de lezing: Naar een koolstof balans voor bossen in Suriname 17 november 2009 Tropenbos International

Nadere informatie

l. 49e Palynologendagen 2010 in T"'{énte/

l. 49e Palynologendagen 2010 in T'{énte/ . x:r;~ l. 49e Palynologendagen 2010 in T"'{énte/... pog.._. 30 September- 1 Oktober \ '\ : ) - '\. - ~ I t' ;~~ i - - i \\'. ~ ~ r:----::. 1 / " \ I "" / / " "' / I I - ~ - - - -... - - - - - -... - -..

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Ondiepe geothermie Open systemen

Hoofdstuk 4 Ondiepe geothermie Open systemen Hoofdstuk 4 Ondiepe geothermie Open systemen 4.1. Principe Definities en symbolen Aquifer = watervoerende laag: Een met water verzadigde grondlaag die genoeg doorlatend is om water in voldoende hoeveelheid

Nadere informatie

Afstromend wegwater T 070 3518544 F 070 3519078

Afstromend wegwater T 070 3518544 F 070 3519078 Werkgroep Water en milieu 4 Commissie Integraal Waterbeheer Postbus 20906 2500 EX Den Haag Afstromend wegwater T 070 3518544 F 070 3519078 I www.ciw.nl Commissie Integraal Waterbeheer Afstromend wegwater

Nadere informatie

Portfolio of Case Studies

Portfolio of Case Studies GINIE: Geographic Information Network in Europe IST-2000-29493 Portfolio of Case Studies D3.6.4 Editor: Chris Corbin Partner: EUROGI 28 th October 2003 Project Co-ordinator University of Sheffield USFD

Nadere informatie

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo !! DUURZAME ONTWIKKELING EN DE CRADLE TO CRADLE-BENADERING "#$!%&'#()'**(+#(,#$$&$-!$))(!.#!/0-#%&1,2#.#$!'0'!'0#3)44&$-!+)$!.#!5().%#!'0!5().%#67#$).#(&$-! &$!.#!7#70*8.#!0/-#+&$-9!!!! BAS VAN DE WESTERLO!!!!!

Nadere informatie

opkomst Cubs diverse Sander van Kasteren Tiger country Culinaire Chemie met

opkomst Cubs diverse Sander van Kasteren Tiger country Culinaire Chemie met April 2014 jaargang 9 Opleidingen Bio-Farmaceutische Wetenschappen Biologie LST MST#3 opkomst Tiger Cubs A diverse country Culinaire Chemie met Sander van Kasteren 2 ORIGIN # 3 jaargang 9, april 2014 NIEUWS

Nadere informatie

TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT

TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT FOREWORD VOORWOORD TABLE OF CONTENTS INHOUDSOPGAVE In 2014, we celebrate 100 years of research activities

Nadere informatie

ZUIDWENDING UNDERGROUND GAS STORAGE AARDGASBUFFER

ZUIDWENDING UNDERGROUND GAS STORAGE AARDGASBUFFER ZUIDWENDING UNDERGROUND GAS STORAGE AARDGASBUFFER Underground gas storage Zuidwending / Aardgasbuffer Zuidwending 3 Table of content / Inhoudsopgave HWT 600-K HWO/Snubbing Unit Technical Specifications

Nadere informatie

Like Swiss clockwork

Like Swiss clockwork MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 03 2012 SOS Concordia Monitoring the Concordia Het bewaken van de Concordia Catch the moment A Facelift for Quarry Management Groevemanagement krijgt facelift

Nadere informatie

WOt. r a p p o r t e n. Indicator system for biodiversity in Dutch marine waters

WOt. r a p p o r t e n. Indicator system for biodiversity in Dutch marine waters 82 Indicator system for biodiversity in Dutch marine waters II. Ecoprofiles of indicator species for Wadden Sea, North Sea and Delta Area H.W.G. Meesters, R. ter Hofstede, C.M. Deerenberg, J.A.M. Craeijmeersch,

Nadere informatie