Technical terminology. Disciplines: Forest- and Nature Management Land-, Water- and Environment Management Green amenities

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technical terminology. Disciplines: Forest- and Nature Management Land-, Water- and Environment Management Green amenities"

Transcriptie

1 Technical terminology English Dutch Dutch English Disciplines: Forest- and Nature Management Land-, Water- and Environment Management Green amenities 1

2 Voorwoord: Deze woordenlijst met vaktermen op het gebied van bosbouw,boomverzorging, cultuurtechniek, natuurbeheer en milieutechniek wordt steeds bijgewerkt. We hopen dat deze lijst een tevredenstellend hulpmiddel zal zijn bij Uw werkzaamheden zoals corresponderen, vakliteratuur lezen en presentaties voorbereiden. Y.Bloem M.T. van Rees H. Slootjes 2

3 WOORDENLIJST VAKTERMEN ENGELS - NEDERLANDS (='at') ability - vermogen abbutting on - belendend abscission layer - abscissie zone absorb to absorbtion - absorberen - absorptie accept, to - accepteren acceptation - acceptatie, aanvaarding accessible accessibility - toegankelijk - toegankelijkheid accident - ongeluk accommodation - verblijf accounts accrete, to - administratie - aanslibben accretion - aanslibbing achene - nootvrucht acid - zuur acidic - verzuurd, zuur acidify to - verzuren acidification - verzuring acidity - zuurgraad acre - 0,4047 ha acreage - oppervlakte acropetal - opwaarts acronym - letterwoord ( b.v. Codit ) active exploitation - actieve exploitatie activities - werkzaamheden addition - toevoeging adjacent - belendend administration - beheer advance - voorschot advantage - voordeel adventitious - willekeurig.bij toeval advice - voorlichting advisory expert - consulent aeration - beluchting aerial root - luchtwortel aerial survey(ing) - luchtkartering affluent - zijrivier, zijarm afforest, to - bebossen afforestation - bebossing after care - nazorg (als voorlichting) against the odds - het lot tarten agglomeration - agglomeratie agrarian reconstruction - agrarische structuursvernieuwing agrarian-social guidance - agrarische sociale voorlichting agricultural - agrarisch agricultural Economics 3

4 Research Institute agricultural policy - landbouw economisch instituut - landbouwbeleid agricultural engineer M.Sc. - landbouwkundig ingenieur agricultural holding - landbouwbedrijf agricultural land agricultural machine - landbouwgrond - landbouwmachine agricultural research station - landbouwproefstation agricultural university - landbouwhogeschool agriculture agronomist - landbouw - landbouwkundig ingenieur air-dry - luchtdroog air matress - luchtbed alder, black - alder, grey - - Alnus glutinosa - incana algae - algen allelopathy - productie van stoffen door een plant met negatieve invloed op planten in de omgeving. alley - laan, pad allien allienation - vreemdeling - vervreemding allocation - toewijzing allocation plan - plan van toedeling allotment allowance of termination alluvial meadow alternate alumina amabilis fir amelioration amenity value anaerobic anatomy ancient forest angiosperms animal husbandry annual report annual ring annual shoot annuity ant antennae anther anthracnoses antlers anvil AONB apical apoplast application form applied mathematics appropriate appraisal - toewijzing - beëindigingsvergoeding - uiterwaarde - afwisselend - aluminium - Abies amabilis - verbetering - lanschappelijke waarde - zonde zuurstof - anatomie - oerbos - bedektzadigen - veehouderij - jaarverslag - jaarring - jaarscheut - annuïteit - mier - sprieten - stamper - bladvlekkenziekte (algemeen) - gewei - aambeeld - Area of Outstanding Natural Beauty - in de top - netwerk van vezels en vaten - aanmeldings/sollicitatieformulier - toegepaste wiskunde - geschikt,juist - schatting (van gronden) 4

5 aquatic vegetation aqueduct aquifer Arabian babbler arable farming arable land arboretum arboricultural company arboricultural consultant arboricultural operations arboriculture archimedian screw area area of cultivated land area of fill arid armadillo arrangement arterial road articulated artificial fertilizer ash ash, mountain - Askenasy aspen asphalt asphalt, to asphalt concrete asphalted assignment assignment, final - assimilation assort, to ATP attack atmospheric acid fallout atomize, to auction auger auger hole method auger set Austrian black pine authorities automation autumn avalanche available moisture average avocet award axe axe, brush -,fellingaxis - watervegetatie - aquaduct - watervoerende laag - Arabische babbelaar - akkerbouw - akkerland - arboretum - boomverzorgingsbedrijf - boomverzorger - boomverzorging - bosbouw, boom- - vijzelpomp - gebied - oppervlakte cultuurgrond - uitvoeringsgebied - droog, aride - gordeldier - regeling, afspraak - weg (voor doorgaand verkeer) - met aangekoppeld - kunstmeststof - Fraxinus - Sorbus - russische fruitboom onderzoeker - Populus tremula - asfalt - asphalteren - asfaltbeton - geasfalteerd - opdracht - afstudeeronderwerp, studieopdracht - assimilatie - sorteren - Andenosine Tri Phosphate - aantasting - zure neerslag uit de atmosfeer - vernevelen - veiling - plantboor - boorgatmethode voor een doorlatendheid bepaling - grondboorset - Pinis nigra var. nigra - overheid - automatisering - herfst - lawine - beschikbaar vocht - gemiddeld(e) - kluut - prijs (gewonnen) - bijl - gertel - velbijl - as (spil) 5

6 axial - axiaal B. babbler, Arabian - - babbelaar, Arabische - back swamp soil - komgrond back-up generator (poisoned)bait - nood agregaat - lokaas,vergiftigd balance - evenwicht balsam fir - Abies balsemea band-saw,trap- - bandzaag - lijmband bank - oever, (zand)-bank bank protection - oever bescherming barbed wire bare - prikkeldraad - kaal bare tree - kale boom bark - schors bark, to bark beetle - schillen/ ontschorssen - bastkever barked wood - geschild hout barking-iron - schilschop barking-spade - schilschop barley - gerst barn - schuur barrage - stuwdam barrier zone - afgrendeling barrel - vat; 158,97 l barrel gun - jachtgeweer barrow - kruiwagen basal - aan de voet basal area - grondvlak, at breast height - grondvlak op borsthoogte basin - waterbekken basin soil - komgrond basipetal - naar beneden beak - snavel beam - balk bean goose - toendra rietgans bear leaves, to - bladdragen bearing capicity - draagkrachtigheid (van de grond) beater - drijver (bij de jacht) bed (in nursery) - bed in kwekerij bed - rivierbed bed, to - out - verspenen bedload - sediment (in rivier) bedrock - vast gesteente bee-eater, blue-cheeked - - groene bijeneter bee-eater, little green - - kleine groene bijeneter beech - Fagus beech-nut - beukenootje beetle - kever six-toothed beetle - Tomicus chalcographus, sparreschorskever 6

7 spruce barkbeetle typographer beetle - Tomicus, (sparre)schorskever - letterzetter, Tomicus typographus beneficial - weldadig, gunstig bentonite bentonite foil screen - bentoniet - bentoniet foliescherm berry - bes bicarbonate - dubbelkoolzuur zout big game big holding - wild (groot) - grootbedrijf bind, to /bound/bound - binden biodegradable - biologisch afbreekbaar biodynamic biology - biologisch dynamisch - biologie biomass - biomassa biotope - biotoop birch bird cherry, European - Betula - Prunus birder, bird watcher - vogelaar bird of prey - roofvogel bird watcher, birder bitumen - vogelaar - bitumen bitumous - bitumeus black alder - Alnus glutinosa blackberry shrub - braamstruik (Rubus) black tern - zwarte stern blanket - deken blackbird - merel blackcop - zwartkop black-headed gull - kopmeeuw black locust - Robinia pseudoacacia black-necked grebe - geoorde fuut black pine, Austrian - - Pinus nigra blast, to - opblazen blister rust - blazenroest (Cronartium) blower - bladblazer blue-cheeked bee-eater - groene bijeneter blue tit - pimpelmees blow to - waaien boar - beer (mannelijk zwijn/varken) board - plank board and lodgings - kost en inwoning Board of the Zuiderzee works - Dienst der Zuiderzeewerken bobcat - rode lynx body - weglichaam bog - moeras, veen bog, peat - - laagveen bog soil - moeras grond boggy - moerassig/modderig bole - stamstuk bonds - verbindingen boost - zetje boot - laars borehole - boorgat bore condition - boorstaat borer, large pine pitch borer - dennenscheerder boring - grondboring 7

8 boulder boulder clay - kei - keileem boundary - grens boudery stone - grenssteen boundary of the block bow saw - blokomgrenzing - beugelzaag bow saw frame - zaagbeugel boxwood - buxus bracket, circular - brackish - steekbeugel - brak brackish water - brak water bract - schutblad branch branch bark ridge - tak - takrichel branch collar - takkraag branch snag - takstomp branch of canal brash, to - zijkanaal - opkronen brashing - knuppelen breadth at the top - kruinbreedte break breaking wave - koffiepauze - brekende golf breeding area - broedgebied breem - brasem brick - baksteen, klinker brick-paved road - klinkerweg broadleaf - loofhout broad-leaved tree - loofboom broad-zonned - grofringig broken-stone road - puinweg brook - beek brush axe - gertel brushcutter - bosmaaier brush matting - betuining brushwood forest - struweelachtig bos BTLIA=British Turf & Landscape Irrigation Authority buck,to - afkorten buckthorn - vuilboom (Rhamnus frangula) bud - knop adventitious bud - adventief knop dormant bud - slapende knop budget - begroting budgraft, to - occuleren buffersystem - buffersysteem building - aanleg (van wegen e.d) built up area - bebouwd gebied (stedelijk) bulbous plant - bolgewas bulbul, yellow-vented - - Arabische buulbuul bulldozer - buldozer bundle - bundel bunk - stapelbed burl - maserknol bush fire - bosbrand business economics - bedrijfseconomie buttress - wortelaanloop buyer - koper buzzard, rough-legged buzzard - ruigpootbuizerd 8

9 bye-law - keur (van een waterschap) 9

10 C. cabling cable cadaster Cadastral Land Consolidation Service caisson caliper caliper-operator caliper, to callose callous callus calyptera calyx cambium canal canal like canalization cancel, to canopy capable capacity capillarity capillary fringe capillary rise capping carbohydrate carbon carbonic acid carp carp, crucian - carrion crow carry out, to cart, to cartridge (case) cartridge, spent - casparian strip catchdrain catchment basin catchment area catch water basin caterpillar cattle-breeder cattle-farmer cease, to cedar cell cellulose cellular wall cement Central Board of Management Central Land Consolida- - verankeren - kabel - Kadaster - Kadatrale Ruilverkavelingsdienst - caisson - boomklem - klemmer - klemmen - callose - eelt - callus,wondweefsel - wortelmutsje - bloemkelk - cambium - kanaal - kanaal/grachtachtig, als een kanaal/gracht - kanalisatie - annuleren - kronendak - bekwaam - capaciteit - capillariteit - capillaire zone - capillaire opstijging - laag (modder, aarde) die de grond daaronder afsluit - koolhydraten - koolstof - koolzuur - karper - kroeskarper - zwarte kraai - uitvoeren - kruien (van grond) - patroon - lege patroon - bandje van Caspary - greppel - stroomgebied (van rivier) - stroomgebied - boezem (van polder) - rups, rupstrekker - (rund) veefokker - (rund) veehouder - ophouden - ceder - cel - cellulose - celwand - cement - Centrale Directie 10

11 tion Committee - Centrale Cultuurtechnische Commissie centrifugal pump - centrifugaalpomp cereal crop - graangewas certificate cess pit, cesspool - diploma - zinkput, beerput, rioolput chaffinch - vink chainage - aaneenschakeling, koppeling chain chainsaw - ketting - motorzaag chamber - kolk, ruimte tussen sluisdeuren change, to char - wisselen - beekridder charcoal - houtskool chart, to - - in kaart brengen checking chemical - controle - chemisch chemicals - chemicaliën chemistry - scheikunde cherry, bird cherry - Prunus - vogelkers ( P. padus), black cherry - Amerikaanse vogelkers (P.serotina) cherry picker - hoogwerker chestnut, sugar/sweet - - Castanea sativa cickchafer larva - Engerling (Melolontha) chiff-chaff - tjif-tjaf chile salpetre - chilisalpeter chipmunck - eekhoorn, Noordamerikaanse gestreepte variëteit chipper - versnipperaar chipwood - spaanplaat chips - chips,houtspaander chisel - beitel chloride content - chloridegehalte chlorophyll - bladgroen chloroplasts - chloroplasten chlorosis - chlorose chopper - hakmes/hiep christmas tree - kerstboom chromosome - chromosoom chub - kopvoorn churn around, to - rondkolken chute - droge afvoergoot circular - cirkelvormig circular bracket - steekbeugel circular saw - cirkelzaag circumference - omtrek - civil engineering - weg- en waterbouw civilization - beschaving civil servant - ambtenaar civiele dienst claim, to - beweren classification - klassificatie clay - klei gravel - - grindige klei sandy - - zandige klei silty - - siltige klei 11

12 clay pigeon shooting claysoil clear, to (a forest) clear felling cleaving-axe climb, to climbing iron clip, to - out clod clone coal coal-dust/slack coalfish coal tit coastal erosion coastline coast protection coating of foil coating-surface cobble cock, to cockchafer cod CODIT coherence cohesion cold resistance cold store collection collective wage agreement collector drain colliery waste colonization combat,to combination combustible combustion commercial forest committee of appraisers common/undivided forest common pochard common rosefinch coomon snipe common tern communal commute, to commuting compact compaction company compartment compensation competion compost - kleiduif schieten - kleigrond - ontginnen (bos) - kaalkap - kloofbijl - klimmen - klimspoor - in vorm snoeien - kluit - kloon - kolen, steenkool - kolengruis - koolvis - koolmees - kusterosie - kustlijn - kustbescherming - folielaag - wegdek - keitje - oppperen - meikever (Melolontha) - kabeljauw - Compartmentalisation Of Decay In Trees - samenhang - samenhang, cohesie - winterhardheid - koelhuis - inzameling van materiaal - collectieve arbeids over eenkomst - verzameldrain - kolenafval - kolonisatie - bestrijden (ziekten en plagen) - combinatie, binding - brandbaar, ontvlambaar - verbranding - productie bos - schattingscommissie - markebos - tafeleend - roodmus - watersnip - visdief - in groep levende vogel - pendelen, forenzen - pendel - dicht - verdichting - bedrijf - perceel, bosvak - schadeloosstelling - concurrentie - compost 12

13 compound compression wood - samenstelling - drukhout ( coniferen ) compulsory - verplicht compulsory lease - dwangpacht concrete conduit - beton - waterleiding (open) condition - voorwaarde, omstandigheid condition, soil - - bodemgesteldheid cone confluence - kegel - samenvloeiing conifer - naaldboom, naaldhout coniferous (bn) - naaldconglomerate conservation - samengesteld - behoud conserve, to - behouden, beschermen consolidation - hecht maken construction construction of - aanleg/uitvoering farmbuildings - boerderijbouw construction timber - timmerhout construction, under - construction works - uitvoering, in - kunstwerken consulting engineers office - ingenieursbureau contact insecticide - contactgif contaminate to - vervuilen, besmetten contamination - vervuiling container grown - pot gekweekt content - inhoud contain to - bevatten, contingencies - onvoorzien (in begroting) contour line - hoogtelijn contours - hoogtelijnen contract - bestek, contract contract, by - aanneming, in contract price - aanemingssom contraction - samenvoeging contractor - aannemer contraversial - tegenstrijdig contribution - inbreng control, to - bestrijden (ziekten en plagen) control, erosion - - erosiebeheersing control plan/management - - beheersplan conventional energy - gebruikelijke/conventionele energie conversion - omzetting convert to - omzetten convey to - vervoeren conveyance - vervoer coppice - hakhout, kaphout, griend coppice forest - hakhoutbos copse - zie coppice copsy (bn) - met hakhout begroeid core - kern cormorant - aalscholver corolla - bloemkroon correction - normalisatie (van beken) 13

14 Corsican pine Cortex corewood cork cost-benefit ratio cost price costs costs of maintenance cotton grass cotyledon cougar/mountain lion/ felix conculor - Pinus nigra var.maritima - cortex: oppervlakkige laag van grijze cellen van het cerebellum - kernhout - kurk - kosten-baten-verhouding - kostprijs - kosten - onderhoudskosten - éénarig wollegras - zaadlob - soort puma * territorium van 700 mijl² * bedreigd door de jacht en habitat verkleining * leeft van kleine zoogdieren tot een grootte van een hert * komt ook in woonwijken voor en vreet honden en katten, valt soms ook mensen aan door de verkleining van zijn habitat countryside, in the country - platteland, op 't platteland countryside course course, a sandwich - cover, to cover, soil - covered with cover with sand, to cow-house cow-shed crack, to cracked crane crawler tractor create, to creeper, tree - Cretschmar's bunting crested grebe crook crop crop of saplings crop rotation crosscut, to crosscut-saw crossfall cross section crotch crow, carrion - - land (als tegenstelling van stad) - cursus - een cursus bestaande uit een les en praktijk (om en om) - bedekken - bodembedekker - begroeid met - bezanden - stal (voor koeien) - stal (voor koeien) - scheuren - gescheurd - (hijs)kraan - trekker (rupstrekker) - creëren/scheppen - boomkruiper - bruinkeelortolaan - fuut - draaigroei,torsie - gewas: planten en vruchten die gekweekt worden, te velde staan of geoogst worden, oogst - zeer jonge opstand - vruchtwisseling - afkorten - trekzaag - dwarsval - dwarsprofiel, straal - gaffel - zwarte kraai 14

15 crown -closure Crownland crumb structure crumble, to crude oil crust cub cultivate, to cultivated land cultivate, to cultivation cultivation equipment culvert current current techniques current velocity curriculum vitae curvature custom work cut, to cut down, to cut and fill cutter dredger cutting cutting out (of a bend) cuttings cylindrical cypress - kroon - kroonsluiting - Kroondomeinen - kruimelstructuur - afbrokkelen - ruwe olie - aardkorst - welp - verbouwen (van gewassen), bewerken - cultuurgrond - bewerken, in cultuur brengen - bewerking - bewerkingsapparatuur - duiker - stroom - gangbare technieken - stroomsnelheid - levensloop - kromming, welving, bocht - loonwerk - graven (van sloten e.d.), - kappen - ontgraving en ophoging - snijkopzuiger - uitgraving (wegentechnisch enz) - afsnijding (van een bocht) - stekken v planten - cilindrisch, cilindervormig - cupressus 15

16 D. Dab dairy dairy farm dairy farmer dairy farming dam damage damage, storm - dam in, to damming up rivier damp dam up, to data dead debark to debouchment decantation decay to decideous decisive decline decline, to decoy decrease decrease, to deduction deed deep digging deep drainage deep ploughing deep walling deer enk = mv - fallow - damhert - red - roodwild - roe - ree - stag- - edelhert - schar - zuivelwinkel - zuivelbedrijf - melkveehouder - melkveehouderij - dam - schade - stormschade - bedijken - het aanleggen v.e. dam in een - vochtig - een dam aanleggen in een rivier - gegevens - dood - ontschorsen - uitmonding (van rivier e.d.) - decantering - vergaan, bederven, rotten - loofhout, bladverliezend - onbetwisbaar - teruggang, afname - afnemen - kooiker - afname (kwantitatief) - afnemen - aftrek - akte/document van eigendomsoverdracht - diepspitten - diep drainage - diepploegen - diepwand - hert(en) deficiencies - gebreken defence, water - - waterkering degenerate to - degenereren deliver, to - afleveren delivery - aflevering delivery pipe - persleiding demolish to - afbreken demolition - afbraak density - dichtheid densify, to - versterken van een dijk department of the environment - ministerie van milieuzaken Department of Ways and Communications - Rijkswaterstaat depth - diepte depopulation - ontvolking deposit - neerslag, afzetting deposited, to be - aanslibben 16

17 depreciation depression - afschrijving (financieel) - zakking (van een terrein) desalinization - ontzilting desalting - verzoeting desert lark desert wheatear - woestijnleeuwerik - woestijntapuit design - ontwerp desiccation - uitdroging detergent deterioration - wasmiddel - verslechtering, verval devastate to - verwoesten diagnose - diagnose diameter - diameter - at breast height (d.b.h) - -op borsthoogte (d.b.h.) dicecious - tweehuizig die - sterven dieback difusse-porous wood - afsterven - diffuus-porig hout dig deep, to - diepspitten digging operations - graafwerk diluvium(glaciaal dposits) dip well - diluvium - peilbuis, bronnering (met pomp) dirty road - onverharde weg disability - handicap disadvantage - nadeel disaster - ramp discolored - verkleurd disease - ziekte disease, Dutch elm - - iepziekte discharge - uitwatering, kolk,debiet discharge to - lozen discoloration - verkleuring disk harrow - schijven eg disk plough - schijven ploeg disk saw - cirkelzaag disposal - storting dispose to - storten disrupt to - ontwrichten dissimination - verspreiding dissolve to - oplossen van stoffen distribute to - verdelen, verspreiden distribution - verdeling, verspreiding district, forest - - houtvesterij ditch - sloot/greppel division, forest - - boswachterij DNA DNA doe - hinde van damhert dogwood cornus dolphin - dolfijn domestic waste - huisvuil dormant - slapend dosage - dosering dose - dosis Douglas fir - Pseudotsuga menziesii dove, namaque - - maskerduif dove, turtle - - tortelduif 17

18 downstream drag out, to drain to drain drainage drainhole drawback drawer dredge to drought drought resistance dry stone walling duck duck, tufted duck dump(er) (truck) dune forest dung dunlin dunnock durable Dutch Dutch elm disease - stroomafwaarts - uitslepen door paarden - afwateren - afwateringsbuis, straatput uitwatering - afwatering, drainage - straatput - tegenslag - tractor, trekker - dreggen, baggeren - droogte - droogteresistentie - stenen muurtje stapelen - eend - kuifeend - kipauto, -kar - duinbos - mest - bonte stranloper - heggemus - duurzaam - Nederlands - iepziekte 18

19 E. eagle, short-toed - ear-protector east earth (planet) Earth, Friends of the - earth moving earthquake earth tremor earth up,to earth works earthworm eastern white pine ecology ecological disaster economy ecosystem edaphic factor education eel eelpout eelworm effect efficient effluent e.g. ( for example ) egret, great white egret elder electricity generation elicit, to elm elm, Dutch - disease embankment endanger, to endeavour endemic endodermis energy capturing energy consumption energy requirements energy source engineering, civil - ensile, to enterprise entomologist even-aged environment environmentalist environmental impact environmentally friendly environment management environmental science environment technology - slangenarend - oorbeschermer - oosten - aarde - Milieudefensie - grondverzet - aardbeving - aardtrilling - aanaarden - grondwerk(zaamheden) - worm, regen- - Pinus strobus - ecologie - ecologische ramp - economie - ecosysteem - bodem factor - onderwijs, opleiding - aal, paling - kwabaal - aaltje - effect - efficïent - zijrivier, afwaterings-/ afvoerkanaal (afvalwater) afvalwater - bijvoorbeeld - grote zilverreiger - Sambucus nigra - opwekking v. electriciteit - ontlokken - iep - iepziekte - indijking, bekading - in gevaar brengen (m.b.t. het voortbestaan) - poging - inheems - endodermis,schorsgrenslaag - energie winning - energie verbruik - energie behoefte - energie bron - weg- en waterbouw - inkuilen - bedrijf,onderneming - insectenkundige - gelijkjarig - milieu, omgeving - milieu activist, - beschermer - invloed op het milieu - milieuvriendelijk - milieubeheer - milieu wetenschap - milieutechnology 19

20 enzymes epicormic epidermis epiphytes equilibrium equipment erect, to ergonomy erode, to erosion erosion control essential estate estate forest estimate, to estimation estuary European bird cerry European larch European roller evaporate, to evaporation evergreen excavate, to excavation work exhausted expenses exploit, to exploitation explore, to exploiration exterminate, to extinct extinction - enzymen - waterlot - epidermis - epifyten, planten welke op andere planten groeien - evenwicht - uitrusting, materieel - opzetten - arbeidskunde - eroderen - erosie - erosiebeheersing - essentieel,van belang - landgoed - landgoedbos - schatten - schatting - trechtermonding - Prunus padus - Larix decidua - scharrelaar - verdampen - verdamping - altijd groen - uitgraven - graafwerk - uitgeput - uitgaven - exploiteren - exploitatie - onderzoeken - onderzoek - uitroeien - uitgestorven - uitsterving 20

21 F. face-screen facilities failure fall fall-fell-fallen, to fall direction fall out false annual ring farmyard farmyard manure fasten, to fawn feasibility feline fell-felled-felled, to felling, clear - felling-direction felling/undercut notch felling tool fence fence, to feral pigeon fermentation fern fertile fertilization fertilize, to fertilizer fescue seed fiber tracheids fibre Filament file file, to fill, to - final assignment fine-zoned - gezichtsbeschermer - faciliteiten - fout - hoeveelheid omgehakte bomen - vallen - valrichting - uitstoot, neerslag - valse jaarring - boerenerf - gemengde mest - (vast)binden - reekalf - geschiktheid - katachtige - vellen - kaalkap - kaprichting - valkerf - velgereedschap - omheining, afrastering - afrasteren - holeduif - vertering - varen - vruchtbaar - bevruchting - bemesten, vruchtbaar maken - kunstmest - zwenkgras zaad - vezeltracheiden deze zijn zeer lang en lopen puntig toe. - vezel - draad - vijl - vijlen - vullen -afstudeeronderwerp, - studieopdracht - fijnringig fir - den, abies spec. fir, Subalpine - Abieslasiocarpa fir, Amabilis - - amabilis fir, Arizona - - lasiocarpa var. arizonica fir, Balsam - - balsamea fir, Colorado - - concolor fir, Fraser balsam - - fraseri fir, Grand - - grandis fir, Japanese - - firma fir, Korean - - koreana fir, momi - - firma fir, Nikko - - homolepis fir, Nordmann - - nordmanniana fir, Pacific - - amabilis fir, Red Silver - - amabilis 21

22 fir, Rockey Mountain - fir, Silver lasiocarpa alba fir, White - concolor fire blight bacterievuur (Erwinia) fire, superficial fire - vuur - loopvuur fire-line - brandvrije strook firewood - brandhout, haardhout firm first aid - firma - eerste hulp fiscal rebate - belastingfaciliteit fissure - spleet, scheur fixen fixation - vrouwelijke vos - binding flame - natte afvoergoot flexibility - soepelheid flood(ing) flood forest - overstroming - ooibos flood plain - stroomvlakte, uiterwaarde flood-tide - vloed flounder flower - bot - bloem flower to - bloeien flowering - bloei fluctuation - schommeling flume - afvoerkanaal (algemeen) flush cut - vlakke zaagsnede fodder - veevoeder vascular bundle fog - mist foil screen - foliescherm foil wall - foliewand food chain - voedselketen food crop - voedselgewas foot - 30,5 cm f² square foot - 0,092 m² foreign - vreemd, buitenlands foreman - voorwerker foreman in charge - uitvoerder forest - woud forest, ancient - - oerbos forest, brushwood - - struweelachtig bos forest, commercial - - productie bos forest, common/undivided - - markebos forest, coppice - - hakhoutbos forest-district - houtvesterij forest-district- officer - houtvester forest-division - boswachterij forest, dune - - duinbos forest, estate - - landgoedbos forest exploitation - bosexploitatie forest-fire - bosbrand forest, flood - - ooibos forest, hanging/slope - - hellingbos forest inventory and mapping - bosinventarisatie forest management - bosbeheer, -exploitatie forest mensuration - houtmeetkunde forest, middle-age - - middenbos 22

23 forest planning forest-ranger forest road forest, selection - forest, slope/hanging - forest, state - forest, wetland - forest, willow coppice - forest working plan forester forestry forestry, general - Forestry Commission forestry school fork formation width forwarder fossil fuel fox fox hole fox, red fox fracture frame saw framework freeze,to freezing conditions freshwater friction frontcarrier frost,early frost,late frost frost crack frost damage frost-hole fructification fruit fry FSC fuel fungus (mv. fungi) fur furnace slags/ blast - - furrow fusion - bosinrichting - boswachter - bosweg - uitkapbos - hellingbos - domein bos - broekbos - griend - bosinrichting - bosbouwer, boswachter - bosbouw - algemene bosbouw - Staatsbosbeheer - bosbouwschool - vork (boomvork) - formatie-, opstelling-, structuurbreedte - uitrijwagen - fossiel brandstof - vos - schuttersputje - vos - fractuur,breuk - raamzaag - raamwerk - vriezen - vriescondities - zoetwater - wrijving - voorlader - vorst - vroege vorst - late vorst - vorstscheur - vorstschade - vorstgat - zaaddracht - fruit, vrucht - visbroed - Forest Stewardship Council - brandstof - schimmel, paddestoel - bont, vacht - hoogovenslakken - voor - mengsel 23

24 G. gadwall - kraakeend gallon - 4,54 l. ( ) - 3,785 l.($) galls - gallen gall-midge - galmug game - wild game and venison dealer game, big - - poelier - wild (groot) game grating - wildrooster game-keeper - jachtopzichter game shop game, small - - poelierszaak - (klein) wild game stock - wildbestand gap - gat gap, storm - garbage - stormgat - afval, huisvuil garbage run - afval ophaalronde garden-making - tuinaanleg garden-maker - tuinaanlegger/-ontwerper/- architekt garganey - zomertaling (anas querquedula) gaseous - gasvormig, vluchtig gasolene - benzine ($) gauge pipe - peilbuis genetic - genetisch gender - geslacht genera, enk: genus - geslachten general - algemeen general forestry - algemene bosbouw generate to (electricity) - opwekken generator, back-up - - nood agragaat genus mv: genera - geslacht geography - aardrijkskunde geographical - geografisch geological - geologisch geology - geologie geothermal (energy) - heet water uit de aarde benutten germ - ziektekiem germination - kieming germinative capacity - kiemkracht germination percentage - kiempercentage Gingko - Gingko biloba, Maidenhair girth - omtrek GIS - Graphic Information System glaciation - ijstijd Glandilar fever - ziekte van Pfeiffer glossy ibis - zwarte ibis glove - handschoen glue - lijm glucose - glucose (suiker) goat moth - wilgenhoutrups (Cossus) goosander - grote zaagbek goose, bean goose - toendra rietgans goose, white-fronted - - kolgans (anser albifrons) 24

25 gorse govern, to - gaspeldoorn (Ulex) - leiden, besturen government - regering GPS - Global Positioning System gradual process graft, to - geleidelijk proces - enten grain of sand - zandkorrel grayling - vlagzalm grand fir granite - Abies grandis - graniet grant - subsidie graphite - grafiet grapple grasshopper - boomstamtang - sprinkhaan grass seed sowing - graszaad zaaien grating - wildrooster gravel sandy - - grind - zandig grind silty - - siltig grind gravel pit - grind uitgraving gravity grazing project - zwaartekracht - begrazingsproject great spotted woodpecker - grote bonte specht great white egret - grote zilverreiger grebe, black-necked grebe - geoorde fuut greenfinch - groenling greenhouse - broeikas, orangerie, serre greenkeeper - terreinknecht/-beheerder op een golfbaan e.d. green leaf roller - eikebladroller (Tortrix viridana) green-peak - groene specht green shank - groenpootruiter (waadvogel) greensward - grasland greenweed/-wood - verfbrem grey alder - grijze els grey herron - blauwe reiger groove - rabat (hout) groundfire - loopvuur groundsman - terreinbeheerder van sportterrein groundwater - grondwater, table - grondwaterspiegel groundwaterhydrology - grondwaterhydrologie grouse - korhoender, boshoen grouse, wood - - auerhaan grouse, snow - - sneeuwhoen grouse, black - - korhoen growing-site - groeiplaats growing mouldy - beschimmeling growth ring - groeiring growth - groei grub - larve guide bar - leistang, geleider guideline - richtlijn gull, black-headed - - kopmeeuw gully - geul gun - geweer 25

Building with Nature in the Delta. Inzetten van natuur en natuurlijke processen voor medegebruik

Building with Nature in the Delta. Inzetten van natuur en natuurlijke processen voor medegebruik Building with Nature in the Delta Inzetten van natuur en natuurlijke processen voor medegebruik april 24, 2015 Ministry of Infrastructure and the Environment endorses BWN 26-04-2013 Minister Schultz van

Nadere informatie

Regionale maatregelen voor adaptatie aan klimaatverandering in de zoetwatervoorziening in NL INLEIDING

Regionale maatregelen voor adaptatie aan klimaatverandering in de zoetwatervoorziening in NL INLEIDING Regionale maatregelen voor adaptatie aan klimaatverandering in de zoetwatervoorziening in NL INLEIDING Ad Jeuken, Climate proof fresh water supply (CPFWS) Inhoud Onderzoek vanuit kennis voor klimaat De

Nadere informatie

Cursus Hout in Boomopbouw en -architectuur

Cursus Hout in Boomopbouw en -architectuur Cursus Hout in Boomopbouw en -architectuur Willy Verbeke, 2006 Primaire en secundaire groei Primaire groei : bij kruidachtige planten (wortel, stengel, ) zie cursus plantkunde Secundaire groei : bij houtige

Nadere informatie

Boombiologie. Basiskennis 1. Boomanatomie (1) Boomanatomie (3) Boomanatomie (2) Het samenstel van deze organen vormen samen een organisme: de boom

Boombiologie. Basiskennis 1. Boomanatomie (1) Boomanatomie (3) Boomanatomie (2) Het samenstel van deze organen vormen samen een organisme: de boom Boomanatomie (1) Boombiologie Alle levende organismen hebben dezelfde opbouw: Basis is cellen, weefsels en organen Cellen zijn bouwstenen van structuur Gespecialiseerde structuren heten meristeemweefsel

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

JTTtree. JTT 0 JTT CATALOG Catalogus 3,00. Z-schaal 1:220

JTTtree. JTT 0 JTT CATALOG Catalogus 3,00. Z-schaal 1:220 JTTtree Code Maat Omschrijving Nederlands Aantal Prijs JTT 0 JTT CATALOG Catalogus 3,00 Z-schaal 1:220 JTT 92001 PINE PIJNBOOM 55 34,75 JTT 92033 TREE LOOFBOOM 55 34,75 JTT 92037 DECIDUOUS VOLLEBOOM 6

Nadere informatie

Organische stof: stof tot nadenken

Organische stof: stof tot nadenken Wereld Bodemdag Organische stof: stof tot nadenken Steven Sleutel Universiteit Gent Vakgroep Bodembeheer Bodem organische stof (BOS) O,H C S P N Landbouwgrond organische koolstof (OC) voorraad 0-30cm Bron:

Nadere informatie

De houding van Nederlandse boeren t.o.v. nieuwe agroforestry systemen

De houding van Nederlandse boeren t.o.v. nieuwe agroforestry systemen De houding van Nederlandse boeren t.o.v. nieuwe agroforestry systemen Problemen in de Nederlandse landbouw Overproductie Grondwater vervuiling Eutrofiering van open water Lage biodiversiteit Afnemende

Nadere informatie

Wat is de rationale voor Regionale Biomassaketens?

Wat is de rationale voor Regionale Biomassaketens? Wat is de rationale voor Regionale Biomassaketens? Wolter Elbersen (Wageningen UR) Amersfoort, 1 december 2011 Biomassa en Bioenergie in Nederland Netherlands 4 million ha total and 2 million ha agriculture

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimteplan A. Vastenburg Bommerigerweg 21, 6281 BR Mechelen - PNR 6281BR

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimteplan A. Vastenburg Bommerigerweg 21, 6281 BR Mechelen - PNR 6281BR LIGGING Het plangebied is gesitueerd in het gehucht Bommerig, ten noordoosten van de kern Epen. Bommerig bevindt zich op een matig steile helling aan de oostkant van het Geuldal. hagen en bomen op ten

Nadere informatie

Milieuzorg voor contractors. Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent

Milieuzorg voor contractors. Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent Milieuzorg voor contractors Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent Onze grootste uitdaging Werken aan een duurzame toekomst Wij zijn mede de oorzaak van het milieuprobleem maar wij werken

Nadere informatie

Biologie VWO thema: Planten Tweede deel. Docent: A. Sewsahai

Biologie VWO thema: Planten Tweede deel. Docent: A. Sewsahai Biologie VWO thema: Planten Tweede deel Docent: A. Sewsahai opname, afgifte, transport en opslag van stoffen, stevigheid en bescherming Doelstellingen: De student moet de processen van ontkieming en groei

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing teeltveld Mts Heuts 2 e Heiweg ongenummerd, PNR 6051JC / agp

Landschappelijke inpassing teeltveld Mts Heuts 2 e Heiweg ongenummerd, PNR 6051JC / agp LIGGING bebouwing van Maasbracht bosjes struweel bomenrij langs de 1 e Heiweg Het plangebied is gesitueerd in de gemeente Echt. Het bevindt zich in de zone tussen het Julianakanaal en de A2, ten zuiden

Nadere informatie

Planten. over bloemetjes en bijtjes Knollen en citroenen

Planten. over bloemetjes en bijtjes Knollen en citroenen Planten over bloemetjes en bijtjes Knollen en citroenen Deze bijeenkomst Planten versus dieren Indeling van het plantenrijk Voortplanting Ecosystemen Indeling van het leven op aarde Er zijn 4 rijken: Bacteriën

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Alle bij de NGF aangesloten clubs worden jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan een vogelteldag. De bedoeling is op dezelfde dag eind april

Nadere informatie

Bos & milieu. Bomen 2013/12

Bos & milieu. Bomen 2013/12 2013/12 Bos & milieu Bomen In een boom speelt zich een aantal levensprocessen af die zorgen voor de groei. Dit verschijnsel heet fysiologie en komt bij alle levende organismen voor. De belangrijkste levensprocessen

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

Informatie reader. Over bomen

Informatie reader. Over bomen Informatie reader Over bomen Bron: een selectie uit folders van de bomenstichting Hoe groeit een boom? blz. 1 t/m 4 Bomen en mensen blz. 5 t/m 7 Bomen en feesten blz. 8 t/m 10 Bomen en medicijnen blz.

Nadere informatie

De indeling van de sector Landbouw & Natuurlijke omgeving

De indeling van de sector Landbouw & Natuurlijke omgeving De indeling van de sector Landbouw & Natuurlijke omgeving Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in vijf subsectoren: 1 Landschap 2 Voedsel en dierhouderij 3 Biologie

Nadere informatie

Organisch (rest)materiaal als Bodemverbeteraar

Organisch (rest)materiaal als Bodemverbeteraar 17-1- Organisch (rest)materiaal als Bodemverbeteraar BODEM De Bodem Van Groot naar Klein tot zeer klein 2 1 17-1- Bodemprofiel Opbouw van de bodem Onaangeroerd = C Kleinste delen = 0 en A Poriënvolume

Nadere informatie

Bossen in Vlaanderen

Bossen in Vlaanderen C U R S U S Natuurmanagement basis Biotoop Bos deel 1 Martin Winnock, inverde Bossen in Vlaanderen 1 H e t bos op w e r e l d s c h a a l - E u r o p a H e t bos op w e r e l d s c h a a l - E u r o p

Nadere informatie

Innovatie met biomassa: meer dan techniek

Innovatie met biomassa: meer dan techniek Biobased innovation Innovatie met biomassa: meer dan techniek InnoTeP Nijmegen, 26 September 2014 Hans Langeveld (Biomass Research) Foluke Quist-Wessel (AgriQuest) foluke.quist@gmail.com hans@biomassresearch.eu

Nadere informatie

Relevantie van (carbon) footprinting voor telers. Jasper Scholten 23 juni 2011

Relevantie van (carbon) footprinting voor telers. Jasper Scholten 23 juni 2011 Relevantie van (carbon) footprinting voor telers Jasper Scholten 23 juni 2011 Inhoud 1. Blonk Milieu Advies 2. Levenscyclusanalyse (LCA) 3. Carbon Footprinting 4. Footprint van brouwgerst 5. Footprint

Nadere informatie

De mogelijke effecten van het boren naar en het winnen van schaliegas op de Nederlandse leefomgeving Robin Hummel

De mogelijke effecten van het boren naar en het winnen van schaliegas op de Nederlandse leefomgeving Robin Hummel De mogelijke effecten van het boren naar en het winnen van schaliegas op de Nederlandse leefomgeving Robin Hummel R.C.A. Hummel. Alle rechten voorbehouden. Overzicht Doel van het onderzoek Wat is schalie(gas)

Nadere informatie

Wat gaat er gebeuren in het Oosterpark?

Wat gaat er gebeuren in het Oosterpark? Essentaksterfte De situatie in Nederland Inmiddels is meer dan 80 % van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit 10 % van de essen de ziekte zal overleven, gebaseerd op ervaringen

Nadere informatie

Samenvatting Thema 5 Planten Brugklas Nectar

Samenvatting Thema 5 Planten Brugklas Nectar Samenvatting Thema 5 Planten Brugklas Nectar 5.1 4 organen van de plant: Wortels o Opnemen water met voedingsstoffen (mineralen) o Stevigheid o Opslag van reservestoffen Stengel o o Transport van water

Nadere informatie

Projectteam Groen. Advies. Van Haeringenplantsoen. Inventarisatie bomen t.b.v. de renovatie. IB, Groen, 10 april 2017 Maarten H.

Projectteam Groen. Advies. Van Haeringenplantsoen. Inventarisatie bomen t.b.v. de renovatie. IB, Groen, 10 april 2017 Maarten H. Projectteam Groen Advies Van Haeringenplantsoen Inventarisatie bomen t.b.v. de renovatie IB, Groen, 10 april 2017 Maarten H. van Atten 1 Colofon Titel Opdrachtgever Van Haeringenplantsoen inventarisatie

Nadere informatie

Nutriënten en organische stof stromen en voorraden op wereld en Europese schaal. Jan Peter Lesschen. Kimo van Dijk en Oene Oenema

Nutriënten en organische stof stromen en voorraden op wereld en Europese schaal. Jan Peter Lesschen. Kimo van Dijk en Oene Oenema Nutriënten en organische stof stromen en voorraden op wereld en Europese schaal Jan Peter Lesschen Kimo van Dijk en Oene Oenema Introductie Bodemvruchtbaarheid ongelijk verdeeld in de wereld Natuurlijke

Nadere informatie

Wat gaat er gebeuren in de Wevershoek?

Wat gaat er gebeuren in de Wevershoek? Essentaksterfte De situatie in Nederland Inmiddels is meer dan 80 % van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit 10 % van de essen de ziekte zal overleven, gebaseerd op ervaringen

Nadere informatie

supply storage Nuclear energy Sustainable

supply storage Nuclear energy Sustainable Er bestaan uitgebreide statistieken van bio-energieproductie in Nederland. De herkomst van de biomassa is echter zeer slecht te achterhalen. De duurzaamheid van bioenergie hangt echter wel zeer nauw samen

Nadere informatie

Rijkslandbouwschool. Wageningen UR NIOO-KNAW Centrum voor Bodemecologie. Wageningen Campus: volop innovatie. Drie bodemtypes. Groei wereldbevolking

Rijkslandbouwschool. Wageningen UR NIOO-KNAW Centrum voor Bodemecologie. Wageningen Campus: volop innovatie. Drie bodemtypes. Groei wereldbevolking Rijkslandbouwschool Wageningen UR NIOO-KNAW Centrum voor Bodemecologie Prof. dr. Martin J. Kropff, Rector Magnificus Duivendaal 1886 Drie bodemtypes Wageningen Campus: volop innovatie Binnenveld Wageningse

Nadere informatie

3 havo 4 water, 2 t/m 4

3 havo 4 water, 2 t/m 4 3 havo 4 water, 2 t/m 4 Mozambique: soms te veel India: vaak te weinig De blauwe planeet: alles stroomt Welke kringloop heeft de meeste betekenis voor de mens en waarom? De lange kringloop (B) omdat deze

Nadere informatie

Bijlage E Samenvatting tarieven landbouwkundige en niet landbouwkundige werkzaamheden uit bijlage L. Prijspeil 2009 ( Opvolger van bijlage E en F van

Bijlage E Samenvatting tarieven landbouwkundige en niet landbouwkundige werkzaamheden uit bijlage L. Prijspeil 2009 ( Opvolger van bijlage E en F van Bijlage E Samenvatting tarieven landbouwkundige en niet landbouwkundige werkzaamheden uit bijlage L. Prijspeil 2009 ( Opvolger van bijlage E en F van de huidige catalogus. Nummering komt overeen met bijlage

Nadere informatie

Verlies van bomen in grote delen van Europa

Verlies van bomen in grote delen van Europa Verlies van bomen in grote delen van Europa Maar sommige boeren hebben bomen in stand gehouden... En anderen hebben zelfs pas bomen geplant. Wat zit aarachter? Welke incentives kun je geven? Wat is optimaal?

Nadere informatie

Variety Description Rasbeschrijving. PanAmerican Seed, VENHUIZEN, NL Applicant

Variety Description Rasbeschrijving. PanAmerican Seed, VENHUIZEN, NL Applicant Variety Description Rasbeschrijving 1. Verwijsnummer rapporterende autoriteit ABR187 Reference number reporting authority 2. Verwijsnummer opdrachtgevende autoriteit Reference number requesting authority

Nadere informatie

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20 Normbedragen Landschapselementen 201 Normbedragen voor herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke kosten. Afwijkingen

Nadere informatie

Kijkoperatie in het veen

Kijkoperatie in het veen Kijkoperatie in het veen Kwaliteitsbepalend onderzoek naar de neolithische veenweg van Nieuw-Dordrecht (gemeente Emmen) E.M. Theunissen, D.J. Huisman, A. Smit & F. van der Heijden Rapportage Archeologische

Nadere informatie

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Bouwplan Vermeer Roothweg 1, 5964 NS Meterik PNR 5964NS1-240112

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Bouwplan Vermeer Roothweg 1, 5964 NS Meterik PNR 5964NS1-240112 LIGGING kleinschalige ontginningslinten met een veelzijdige ontwikkeling van (neven)bedrijvigheid en wonen Het plangebied is gelegen aan de Roothweg 1, ten zuiden van de kern Meterik. Zie de markeringen

Nadere informatie

4. Hoeveel rupsjes verdwijnen per dag in het opengesperde bekje van een jong koolmeesje?

4. Hoeveel rupsjes verdwijnen per dag in het opengesperde bekje van een jong koolmeesje? Bos- en natuurquiz 1. Hoeveel procent van de oppervlakte van Vlaanderen is bos? a. 10% b. 30% c. 50% d. 80% 2. Er bestaan verschillende soorten spechten: de zwarte specht, de groene specht, de grote bonte

Nadere informatie

s ta a l k a a rt e n b e p l a n t i n g s p l a n r e g g e da l E n t e r 22 maart 2017, definitief

s ta a l k a a rt e n b e p l a n t i n g s p l a n r e g g e da l E n t e r 22 maart 2017, definitief reggedal Enter s ta a l k a a rt e n b e p l a n t i n g s p l a n r e g g e da l E n t e r 22 maart 2017, definitief o v e r z i c h t Bos: Vogelkers - Essenbos (VE) 3 Eiken - Essenbos (EE) 4 Singels

Nadere informatie

Fukushima Jan Leen Kloosterman Delft University of Technology. Fukushima Daiichi accident

Fukushima Jan Leen Kloosterman Delft University of Technology. Fukushima Daiichi accident Fukushima 2011 Jan Leen Kloosterman Delft University of Technology 1 Fukushima Daiichi accident Safety of Nuclear Power Plants Earthquake and Tsunami Accident initiators and progression 2 1 Nuclear fission

Nadere informatie

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg 2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke

Nadere informatie

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK Kwaliteitsbeoordeling van de bomen op deze locatie Door T. Katerberg European Tree

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Hoogstraat Hoogstraat , Uden - PNR 5406TH

Landschappelijke inpassing Hoogstraat Hoogstraat , Uden - PNR 5406TH 8 KADASTRAAL Het plangebied omvat een deel van perceel 1282 in de sectie Q van de kadastrale gemeente Uden. Zie de markering in het kadastraal uittreksel hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied kadastraal

Nadere informatie

Agriculture and biodiversity

Agriculture and biodiversity Agriculture and biodiversity Meeting the challenge: producing while preserving Maarten Hens Agricultural biodiversity Biodiversity is the basis of agriculture 1. Species and genetic variation of crops

Nadere informatie

ORNITHOLOGISCH VERSLAG 7 JUNI T/M 11 JUNI

ORNITHOLOGISCH VERSLAG 7 JUNI T/M 11 JUNI LA BRENNE ORNITHOLOGISCH VERSLAG 7 JUNI T/M 11 JUNI 2004 NORBERT WILLAERT KIEVITLAAN 13 B-2290 VORSELAAR BELGIË I. ALGEMEEN Een rustige vakantie in een streek waar we al veel positiefs over gehoord hebben

Nadere informatie

Milieu. Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen

Milieu. Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen Naam: Milieu Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen Slootrandenbeheer Baggeren Krabbescheer bevorderen

Nadere informatie

Plantenkennis. Bomen. lijst 1. Deel 1 G41-G31-GB1+2

Plantenkennis. Bomen. lijst 1. Deel 1 G41-G31-GB1+2 Plantenkennis lijst 1 Bomen Deel 1 G41-G31-GB1+2 Algemene informatie Bomen Een boom is een stam (of meerdere) met daar bovenop een kroon met bladeren. Bol / rond ovaal piramidaal zuil kegel vormboom Acer

Nadere informatie

Samenvatting Planten VMBO 4a Biologie voor Jou

Samenvatting Planten VMBO 4a Biologie voor Jou Samenvatting Planten VMBO 4a Biologie voor Jou 2.1 Ongeslachtelijke voortplanting = voortplanting waarbij geen bevruchting plaats vindt; hierbij groeit een stukje van de volwassen plant uit tot een nieuwe

Nadere informatie

In de ecologie bestudeert men de relatie tussen de organismen en het milieu waar ze voorkomen.

In de ecologie bestudeert men de relatie tussen de organismen en het milieu waar ze voorkomen. Samenvatting Thema 3: Ecologie Basisstof 1 In de ecologie bestudeert men de relatie tussen de organismen en het milieu waar ze voorkomen. Waarom leeft het ene dier hier en het andere dier daar? Alle organismen

Nadere informatie

Permacultuur. Ontwerpen met de natuur. D.P. Beerda MSc

Permacultuur. Ontwerpen met de natuur. D.P. Beerda MSc Permacultuur Ontwerpen met de natuur D.P. Beerda MSc. www.permacultuurnederland.org douwebeerda@gmail.com 06-36141205 Inhoudsopgave Permacultuur als ontwerpsysteem Geschiedenis en ontwikkeling Hoe werkt

Nadere informatie

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) 1 Wie ben ik? 2 Enschede plant 150 Acre facility located in the East part of the Netherlands, close to the German border Capacity: PCR:

Nadere informatie

Report for D-Sheet Piling 9.2

Report for D-Sheet Piling 9.2 Report for D-Sheet Piling 9.2 Design of Sheet Pilings Developed by Deltares Company: RPS advies en ingenieurs bv Date of report: 10/2/2013 Time of report: 4:03:39 PM Date of calculation: 10/2/2013 Time

Nadere informatie

De Dennen. Wandelen. Paardrijden. Fietsen. Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel

De Dennen. Wandelen. Paardrijden. Fietsen. Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel Staatsbosbeheer Nationaal Park Duinen van Texel Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog T 0222-317741 www.staatsbosbeheer.nl Wandelen Fietsen Paardrijden De Dennen Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE WATERKWALITEIT

ONDERZOEK NAAR DE WATERKWALITEIT ONDERZOEK NAAR DE WATERKWALITEIT Naam: Klas: Datum: 1 Situering van het biotoop Plaats: Type water: vijver / meer / ven / moeras/ rivier / kanaal / poel / beek / sloot / bron Omgeving: woonkern / landbouwgebied

Nadere informatie

Grond of aarde weghalen door te graven. Graven is een gat in de grond maken. De plaats waar de grond wordt weggenomen.

Grond of aarde weghalen door te graven. Graven is een gat in de grond maken. De plaats waar de grond wordt weggenomen. Les 1 De bodemverontreiniging. afgraven Grond of aarde weghalen door te graven. Graven is een gat in de grond maken. De afgraving De plaats waar de grond wordt weggenomen. De bodemverontreiniging De grond

Nadere informatie

werkzaamheden 1 Bomen planten en verplanten Inhoud deze les Plantgat-constructie Aanplant Bomen planten 1 Bomen planten 2

werkzaamheden 1 Bomen planten en verplanten Inhoud deze les Plantgat-constructie Aanplant Bomen planten 1 Bomen planten 2 Bomen planten en verplanten Inhoud deze les 1. Bomen planten 2. Inboeten 3. Verplanten grote bomen Aanplant Plantgat-constructie Factoren: Planten in het najaar Planten in het voorjaar Planten bij vriezend

Nadere informatie

Ratelpopulier Populus tremula. Verspreide knopstand, spits, bruin, glanzend, op eenjarige twijgen aanliggend, op oudere twijgen vaak op kortloten.

Ratelpopulier Populus tremula. Verspreide knopstand, spits, bruin, glanzend, op eenjarige twijgen aanliggend, op oudere twijgen vaak op kortloten. Ratelpopulier Populus tremula Verspreide knopstand, spits, bruin, glanzend, op eenjarige twijgen aanliggend, op oudere twijgen vaak op kortloten. Witte abeel Populus alba Stam: Bochtige stam met grijze

Nadere informatie

Het Regenwoud in Amazonië

Het Regenwoud in Amazonië Het Regenwoud in Amazonië A. Situering B. Klimaat en vegetatie Warm en altijd nat. Tropisch regenwoud 1. Kenmerken van het tropisch woud Woudreuzen: 40 m hoog en kunnen vrij van de zon en lucht genieten.

Nadere informatie

Biobased economy vanuit ketenperspectief. Woody Maijers Lector Integrale voedsel- en productieketens Directeur van De Ketencoach

Biobased economy vanuit ketenperspectief. Woody Maijers Lector Integrale voedsel- en productieketens Directeur van De Ketencoach Biobased economy vanuit ketenperspectief Woody Maijers Lector Integrale voedsel- en productieketens Directeur van De Ketencoach 1 Van lineair naar circulair 2 Van ketens naar netwerken Productie biomassa

Nadere informatie

Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport

Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport A&W-rapport 996 Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport 1 2 A&W-rapport 996 Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport 3 4 A&W-rapport 996 Inventarisatie

Nadere informatie

Energie en water de circulaire economie

Energie en water de circulaire economie Energie en water de circulaire economie Prof. Dr. Ad van Wijk 4-6-2014 28-5-2014 Delft University of Technology Challenge the future Circular Economy (EMF) 2 Six principles of the Circle Economy All materials

Nadere informatie

De Dennen. Wandelen. Paardrijden. Fietsen. Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel

De Dennen. Wandelen. Paardrijden. Fietsen. Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel Staatsbosbeheer Nationaal Park Duinen van Texel Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog T 0222-317741 www.staatsbosbeheer.nl Wandelen Fietsen Paardrijden De Dennen Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel

Nadere informatie

Beatrixpark visie, beheer- en onderhoudsplan

Beatrixpark visie, beheer- en onderhoudsplan Beatrixpark visie, beheer- en onderhoudsplan november 2017 Inhoudsopgave Interventies fase 1 Interventies fase 2 van analyse tot visie 2 uitwerkingen karakteristieke zones Beheer en onderhoudsplan Interventies

Nadere informatie

Hout. Hout. 1e college Utrecht 6 september Inleidend college Utrecht 7 september 2009 HKU HKU

Hout. Hout. 1e college Utrecht 6 september Inleidend college Utrecht 7 september 2009 HKU HKU Hout Hout Inleidend college Utrecht 7 september 2009 1e college Utrecht 6 september 2010 HKU HKU Speelgoed Verpakking 1 Meubels Meubels Auto (afwerking) Auto (afwerking) Vasily Lazarenko uit de Oekraïne

Nadere informatie

Biodiversiteit, levende bodem in relatie tot plantengroei

Biodiversiteit, levende bodem in relatie tot plantengroei Biodiversiteit, levende bodem in relatie tot plantengroei Biodiversiteit 3 Principes: A) Repertoire: Organismen werken stap voor stap. (Kaas Houtstof) B) Interacties: Anderen zijn nodig (zetmeel afbreken

Nadere informatie

748 ENKELE VERSCHILLENDE POTTEN 663 SLAKKEN 749 VERSCHILLENDE POTTEN 664 ENKELE SPAT 765 10 I.P.V. 5 PER BOS. VBN 2003 674 ENKELE TAXUSKEVER

748 ENKELE VERSCHILLENDE POTTEN 663 SLAKKEN 749 VERSCHILLENDE POTTEN 664 ENKELE SPAT 765 10 I.P.V. 5 PER BOS. VBN 2003 674 ENKELE TAXUSKEVER Keurcodes 000 ZONDER OPMERKING 10 ENKELE BLOEM NIET ZUIVER 11 BLOEMEN ONZUIVER 12 SMETBLOEMEN 13 AFWIJKENDE BLOEM 14 BESCHADIGDE BLOEM 15 VERKLEURDE BLOEM 16 ENKELE VERDROOGDE BLOEMEN 17 VERDROOGDE KNOPJES

Nadere informatie

Levenscyclusanalyse van grassportvelden. 22 november Jasper Scholten

Levenscyclusanalyse van grassportvelden. 22 november Jasper Scholten Levenscyclusanalyse van grassportvelden 22 november 2012 Jasper Scholten Inhoud 1. Introductie Blonk Consultants 2. De levenscyclusanalyse (LCA) in 4 stappen 3. Resultaten 4. Advisering over duurzaam sportveldonderhoud

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN Artikel 1 Het aanbrengen van lijnvormige beplantingen, zijnde hagen, houtkanten, bomenrijen, kan door het gemeentebestuur gesubsidieerd worden

Nadere informatie

{gallery}product2{/gallery} Wat zijn de voordelen van het verwarmen met houtbriketten?

{gallery}product2{/gallery} Wat zijn de voordelen van het verwarmen met houtbriketten? {gallery}product2{/gallery} Houtbriketten zijn gemaakt van droog, houtbriketten onbehandeld houtafval vorm zoals zijn zaagsel geperst en snippers met een restv uit d Bioenex OÜ biedt uitstekende kwaliteit

Nadere informatie

Blue Growth Blue Growth in de Noordzee

Blue Growth Blue Growth in de Noordzee Blue Growth Blue Growth in de Noordzee Potentie van de Noordzee nu en in 2050 Manfred Wienhoven en Johan Gille 26 februari 2014 Visafslag, Scheveningen Een paar elementen I. Het Blue Growth concept op

Nadere informatie

NeSSI: User Experience and future vision

NeSSI: User Experience and future vision NeSSI: User Experience and future vision A.L.M. van Adrichem 29 September 2010 Het Instrument Amsterdam This presentation includes forward-looking statements. Actual future conditions (including economic

Nadere informatie

Woordenschat les 8.1. Vervuilde grond?

Woordenschat les 8.1. Vervuilde grond? Woordenschat les 8.1 Vervuilde grond? Afgraven en de afgraving Afgraven is de grond of aarde weghalen door te graven. De afgraving is de plaats waar de grond wordt weggenomen. Boren We boren een gat in

Nadere informatie

Bodem. Bodemleven. Bodemverzorging. Gevorderdencursus dl 1 TT Boxtel Volkstuinvereniging Ceres 2013-2014

Bodem. Bodemleven. Bodemverzorging. Gevorderdencursus dl 1 TT Boxtel Volkstuinvereniging Ceres 2013-2014 Bodem Bodemleven Composteren Bodemverzorging Gevorderdencursus dl 1 TT Boxtel Volkstuinvereniging Ceres 2013-2014 Vanavond. Bodem: leer je bodem kennen Bodemvoedselweb Composteren Bodem verbeteren en voeden

Nadere informatie

Bijlage 3 D-Sheet Piling factual report voorzetwand t.b.v. promenade

Bijlage 3 D-Sheet Piling factual report voorzetwand t.b.v. promenade Bijlage 3 D-Sheet Piling factual report voorzetwand t.b.v. promenade Damwandconstructie kade en promenade BC1978-101-100/R004-D2/902717/MKla/Stee Definitief rapport 11 februari 2014 BC1978-101-100/R004/902717/LM/Stee

Nadere informatie

De Scandinavische manier van bemesten. Nationaal Golf & Groen symposium, 10 december 2015

De Scandinavische manier van bemesten. Nationaal Golf & Groen symposium, 10 december 2015 De Scandinavische manier van bemesten Nationaal Golf & Groen symposium, 10 december 2015 Programma 1. Situaties 2. Referentie 3. De optimale mix van voedingstoffen 4. Grassoorten en hun groei potentieel

Nadere informatie

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2016 Herstel en aanleg

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2016 Herstel en aanleg 2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2016 Herstel en aanleg De normbedragen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten. Zij zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor

Nadere informatie

Komt CCS op tijd of haalt duurzame energie in? Pieter Boot Vijfde nationaal CCS Symposium 25 juni 2010

Komt CCS op tijd of haalt duurzame energie in? Pieter Boot Vijfde nationaal CCS Symposium 25 juni 2010 Komt CCS op tijd of haalt duurzame energie in? Pieter Boot Vijfde nationaal CCS Symposium 25 juni 2010 Cutting Energy Related CO 2 Emissions Baseline Emissions 62 Gt BLUE Map Emissions 14 Gt 2030 Key aspects

Nadere informatie

Meer theorie over bodem & compost

Meer theorie over bodem & compost Basiscursus Ecologische Moestuin Meer theorie over bodem & compost Inhoud van de presentatie 1. Waarom biologisch? 2. Waar een moestuin aanleggen? 3. Inleiding bodem 4. Bodem: Minerale bestanddelen 5.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110 LIGGING dal van de Noor op het plateau gelegen gehucht Schey plangebied Het plangebied is gelegen ten oosten van de kern Noorbeek, in het gehucht Schey. Noorbeek is gelegen in het dal van de Noor, Schey

Nadere informatie

Modern Land Consolidation in the Netherlands

Modern Land Consolidation in the Netherlands Modern Land Consolidation in the Netherlands Adri van den Brink Government Service for Land and Water Management Wageningen University, Land Use Planning Group Volvic, 10 September 2004 Contents Introduction

Nadere informatie

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen Boomnummer 169 Adres Eerste compagnonsweg 1 Bontebok Eigenaar/beheerder Particulier Coördinaten Noorderbreedte 52º57'48.73'' Oosterlengte 6º01'27.45'' Amerikaanse eik (Quercus rubra) Afmetingen Omtrek

Nadere informatie

STRATEGO: Coaching session

STRATEGO: Coaching session STRATEGO: Coaching session 19-11-2014 www.warmtebedrijfrotterdam.nl Content Integrated business model al chart Heat chain Sources heating grid Rotterdam Delivery of industrial waste heat History & lessons

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Beplantingsplan vleeskuikenhouderij Struiken 3a Maasbree Drissen CV

Beplantingsplan vleeskuikenhouderij Struiken 3a Maasbree Drissen CV Beplantingsplan vleeskuikenhouderij Struiken 3a Maasbree Drissen CV 1 april 2015 Beplantingsplan Vleeskuikenhouderij Drissen CV Adres: Struiken 3a Initiatiefnemer: Drissen CV Datum: 1 april 2015 Opgesteld

Nadere informatie

economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen

economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen REDD+ een campagne voor bewustwording van suriname over haar grootste kapitaal Wat is duurzaam gebruik van het bos: Duurzaam

Nadere informatie

Rasbeschrijving Variety Description. 95.435.109-01 Breeder's reference Testcentrum voor Siergewassen B.V., LISSE, NL Applicant

Rasbeschrijving Variety Description. 95.435.109-01 Breeder's reference Testcentrum voor Siergewassen B.V., LISSE, NL Applicant Rasbeschrijving Variety Description 1. Verwijsnummer rapporterende autoriteit TLP2220 Reference number reporting authority 2. Verwijsnummer opdrachtgevende autoriteit Reference number requesting authority

Nadere informatie

Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek - 1 -

Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek - 1 - Inrichtingsplan Verlengde Looweg 7 Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal Contactpersoon:

Nadere informatie

SALTMARSHES IN THE NETHERLANDS: CONSERVATION, RESTORATION AND SEALEVEL RISE. Wim J. Wolff Rijksuniversiteit Groningen

SALTMARSHES IN THE NETHERLANDS: CONSERVATION, RESTORATION AND SEALEVEL RISE. Wim J. Wolff Rijksuniversiteit Groningen SALTMARSHES IN THE NETHERLANDS: CONSERVATION, RESTORATION AND SEALEVEL RISE Wim J Wolff Rijksuniversiteit Groningen < No grazing Elymus athericus Little to medium grazing > Aster, Limonium etc < Intensive

Nadere informatie

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011 Routekaart 2011 Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Welkom op het Frysk Fûgelpaad 2011 Deze vogelspotwandeling wordt gehouden in Nationaal

Nadere informatie

Rasbeschrijving Variety Description. Witte Mutant First Class Breeder's reference Van Schagen Tulips B.V., HENSBROEK, NL Applicant

Rasbeschrijving Variety Description. Witte Mutant First Class Breeder's reference Van Schagen Tulips B.V., HENSBROEK, NL Applicant Rasbeschrijving Variety Description 1. Verwijsnummer rapporterende autoriteit TLP2337 Reference number reporting authority 2. Verwijsnummer opdrachtgevende autoriteit Reference number requesting authority

Nadere informatie

Introductie Ontzanden waarom Ontzanden hoe Vragen. Corné Willemsen

Introductie Ontzanden waarom Ontzanden hoe Vragen. Corné Willemsen Introductie Ontzanden waarom Ontzanden hoe Vragen Corné Willemsen Introductie Kantoor Magazijn & Werkplaats Service Introductie SiteTec Producten Mix systemen Diversen Pomp systemen Recycling systemen

Nadere informatie

Bouwkundige elementen. Hout: introductie

Bouwkundige elementen. Hout: introductie Bouwkundige elementen Hout: introductie Pergola Schutting Deur Vlonder, steiger, damwand Brug De houtzagerij 8 De opbouw van hout 9 Hout voor productie Kernhout Het binnenste hout van de boom is duurzamer

Nadere informatie

NIEUWE KLEUREN NEW COLORS

NIEUWE KLEUREN NEW COLORS WWW.KNOKKEYACHTS.BE NEW COLORS - Water resistant Italian Leather Seat covers available in Orange, Marineblue and beige - Combine it with white or grey orca safety tube (ice white/artic grey, black and

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB 2006 BIOLOGIE CSE KB. tijdvak 1. Deze bijlage bevat informatie. 600013-1-663b

Bijlage VMBO-KB 2006 BIOLOGIE CSE KB. tijdvak 1. Deze bijlage bevat informatie. 600013-1-663b Bijlage VMBO-KB 2006 tijdvak 1 BIOLOGIE CSE KB Deze bijlage bevat informatie. 600013-1-663b DUINEN INFORMATIE 1 DUINGEBIEDEN Het grootste deel van de Nederlandse kust bestaat uit duingebieden. De duinen

Nadere informatie

Luchtkwaliteit: een Europees perspectief

Luchtkwaliteit: een Europees perspectief Luchtkwaliteit: een Europees perspectief Conferentie Luchtkwaliteit Brussel, 5 december 2014 Dr Hans Bruyninckx Executive Director European Environment Agency EEA rapporten 2014 Luchtverontreiniging een

Nadere informatie