Venlo- Binnenstad Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars."

Transcriptie

1 Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu overuren. Voor u ligt het oktobernummer van de wijkkrant, boordevol met achtergrondartikelen en rapportages uit uw buurt. Met natuurlijk onze vaste rubrieken: Wim van der Plas richt zijn woord tot ons in een "Van de voorzitter", Mariet Mulder-Willers trakteert ons op "Flitsen uit de Binnenstad" en ook deze keer zetten we weer iemand in het middelpunt van de belangstelling middels tien indringende vragen. Uitverkorene is deze keer het kersverse wijkoverleg- en wijkkrantredactielid Ruud Everaerts. In Venlo is altijd wel wat te doen, maar de laatste weken waren wel topweken op het gebied van openluchtfestiviteiten. Helemaal nieuw in Venlo was er zo bijvoorbeeld het Dance-festival in het park. Een feest voor jong en oud, waarvan hierbij enkele foto s. Net bekomen van de Zomerparkfeesten kon je de maandag erop alweer genieten van de heerlijke stem van Barbara Dex op de laatste episode van de "Nolensfeeste!". In een artikel van de hand van Annemie Schoenmakers blikken we terug op dit succesvolle initiatief. Maar de reeks evenementen ging ook in de weken daarna onvermoeibaar voort. Ik noem de drukbezochte Ouverture, ik noem de heropening van het Rosarium, ik noem de "Nach van het Venlose Leed". Zei een groot filosoof niet ooit: "As se Venlo mueg bis, bis se leavesmueg", of ging het toen om een andere stad en in een andere taal? In dit nummer verder aandacht voor Exota en culturele invullingen van Q4. Verschillende kunstenaars komen aan het woord over hun drijfveren en kunstopvattingen. Verder een artikel over scharrelslagerij Coopmans 100 jaar. De architectonische kant van Q4 wordt belicht in een artikel over het Vierde Kwadrant. DIT N UMMER De Nolensfeeste Flitsen Kunstenaars jaar Slagerij Vijf vragen 20-22

2 In het kader "Hoe gaat het nog met" wordt gekeken naar de campagnes over verdraagzaamheid en respect die langer geleden plaats vonden. Hoe kijkt men terug en wat is bereikt? Niet alle nieuws is positief nieuws. Zo willen we er in dit voorwoord even op wijzen dat het geld voor de actie Onze Jeugd Aan Zet niet is opgegaan. De reden: er is geen idee voor de besteding van dit geld geopperd. Kom op, jeugdigen van Venlo. Hebben de hoge heren misschien gelijk met de gedachte dat men beter van bovenaf kan bepalen wat goed is voor jullie? Is dat hele idee dat ideeën van onderop moeten "groeien" werkelijk een fictie? Ten slotte. Op deze plaats willen we even stilstaan bij het faillissement van drukkerij Steyl. Wij kijken terug op een periode van goede samenwerking. Het was een genot met zulke vakbekwame en flexibele mensen te werken aan dit wijkblad. In het bijzonder noemen we onze contactpersoon, de heer Peter Engels. Jammer dat het zo moest aflopen. We wensen iedereen veel succes en geluk in het leven na "Steyl". Ruud Everaerts Na jaren lang werken door alle partijen in de binnenstad van Venlo, zijn nu de eerste tekenen te zien van de verandering en verbetering van het leefklimaat in het centrum en met name in het gebied Q4. Zoals het zeer succesvolle verhaal van de eerste Nolensfeesten en de opstart van het kunsthuis Exota. Zoals u in de krant heeft kunnen lezen heeft het kunsthuis Exota een subsidie van het rijk gekregen om in Q4 nog meer leuke en interessante projecten te realiseren in de komende maanden. Intussen kan men ook nu al elke dinsdag van uur tot uur in het kunsthuis voor vijf euro discussiëren en gratis eten; het belooft dus een leuk en verrassend najaar voor de binnenstad te worden. Hierover vindt u in deze krant verschillende interessante artikelen terug. Toch zijn wij, als wijkoverleg, tot de conclusie gekomen dat er nog steeds problemen liggen die niet genoeg aandacht krijgen. Ons is door de gemeente de vraag gesteld: hoe vinden jullie dat Venlo er in 2015 uit moet zien?" Wij moeten dit als antwoord indienen op de ruimtelijke structuurvisie Venlo in wording Dit is natuurlijk geen gemakkelijke opgave maar wij hebben toch geprobeerd om op papier te zetten welke verbeteringspunten wij nog zien om Venlo tot een nog mooiere en prettigere stad te maken. Op dit moment is er veel aandacht voor de gebruikers van de binnenstad (mensen die in de binnenstad werken, winkelen en horecagelegenheden VAN DE VOORZITTER bezoeken), maar volgens ons is er nog te weinig aandacht voor het wonen in de binnenstad. Door de gebruikers van de binnenstad wordt snel gezegd: als je in de binnenstad woont, heb je voordelen en moet je ook maar alle nadelen accepteren die dit met zich meebrengt. Indien de overlast niet te vermijden is, is dit verhaal juist, maar in veel gevallen is de overlast geheel of gedeeltelijk te vermijden. Een simpel voorbeeld hiervan is dat op dit moment verschillende café s in de binnenstad na sluitingstijd van hun zaak, s nachts om vier uur nog rustig de lege flessen in de glasbak gooien. Dit veroorzaakt een enorm lawaai in de stilte van de nacht, terwijl dit ook de volgende dag kan als niet alle mensen liggen te slapen. Wij willen een mentaliteitsverandering bewerkstellen bij de gemeente en de gebruikers, en hen duidelijk maken wat het betekent om in de binnenstad te wonen. Wij hebben in het antwoord op deze nota meerdere ideeën op papier gezet; maar het moet natuurlijk niet alleen bij ideeën blijven maar tot daadwerkelijk beleid leiden om zo de leefbaarheid en veiligheid van de bewoners van de binnenstad te verbeteren. Wij zullen in de volgende wijkkrant uitgebreid terug komen op dit onderwerp en het zal een vast onderdeel van onze agenda blijven. Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze, zeker positieve artikelen in de wijkkrant. Hoogachtend, Wim van der Plas Voorzitter Wijkoverleg-Venlo-Binnenstad. 2

3 NIEUWBOUW VALUASCOLLEGE AAN HET TERREIN HOGEWEG Hoewel het Valuascollege van onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken de naaste buurtbewoners door middel van een schrijven op 13 juli 2004 heeft geïnformeerd blijven er toch in het stadsdeel Venlo- Binnenstad veel vragen over de gevolgen van de nieuwbouw bestaan. Daarom leek het de werkgroep Verkeer van het Wijkoverleg Venlo-Binnenstad verstandig hieraan een artikel te wijden in onze wijkkrant. Dat het niet de eerste verandering is blijkt uit bijgaande foto van de Hogeweg. Café Eugenia stond er en ook de gebouwen van het huidige Valuascollege (voorheen Thomascollege) zijn te zien. De Venlonazaal is er later tussen gebouwd. Slopen: Voordat er nieuw gebouwd kan worden aan een bestaand gebouw, moet men eerst slopen. Dit proces is geheel volgens planning op 3 september afgerond. De door de sloper genomen maatregelen om overlast zoveel mogelijk voor de omwonenden te voorkomen hebben goed gewerkt. Zo werd er geluidsarm gesloopt door b.v. geen gebruik te maken van een sloopkogel maar door middel van een hydraulische gestuurde sorteergrijper. Ook werd er niet op vroege uren begonnen met de geluidsrijke activiteiten. Omdat er veel ruimten zijn gesloopt heeft men klaslokalen moeten verhuizen naar andere locaties van het Valuascollege te weten de Casinoweg en de Craneveldstraat. Daarnaast zijn er op de Hogeweg interne verbouwingen doorgevoerd en is er een mooi semipermanent gebouw als tijdelijke huisvesting geplaatst. Toen de sloop afgerond was heeft men deze fase in beperkte kring met een hapje en een drankje afgesloten, waarbij ook de vertegenwoordigers van de buurt aanwezig waren. Nieuwbouw: Men verwacht in november 2004 met de nieuwbouw te kunnen beginnen. In de tussenliggende periode zal men wellicht het terrein bouwrijp maken. Dit zal o.m. inhouden het rooien van enkele bomen die staan op het bouwperceel. Naar verwachting zullen de buurtbewoners van dit Bouwrijp maken weinig hinder ondervinden. Mocht dit onverhoopt echter toch het geval zijn is blijkens zijn schrijven d.d. 13 juli 2004 aan de buurtbewoners Dhr. Math Sprunken, adj. directeur nieuwbouw aanspreekbaar. Het telefoonnummer is: (Fax: ) E- Het sportterrein zal echter in de maanden september & oktober zoveel mogelijk voor buitensport activiteiten worden ingezet. De buurtbewoners rond het terrein van het Valuascollege zullen over de vorderingen van de nieuwbouw regelmatig op de hoogte worden gehouden. Toekomst: Als de bouw is afgerond zal op het binnenterrein een parkeerplaats komen waarop (58) ca 60 auto s kunnen worden weggezet. Deze parkeerplaatsen zijn bestemd voor het personeel van het Valuascollege, die vanaf dan niet meer in de buurt zullen parkeren. Het nieuwe gebouw Een deel van de oude gebouwen van het Valuascollege blijft overeind. Op de begane grond zullen lessen worden gegeven in consumptieve vakken. Een opleiding bakken en horeca dus. Ook zal hierin een restaurant worden gevestigd waar de praktijklessen worden gegeven. Op de maquette en op de foto is te zien hoe de nieuwbouw ingepast wordt bij de oude gebouwen die blijven staan. Het nieuw aan te bouwen gedeelte wordt volledig voor de hedendaagse directe onderwijsactiviteiten ingericht. Het nieuwe Valuascollege krijgt een fraaie hoofdingang aan de Hogeweg. De maquette geeft aan hoe het er uit zal gaan zien. Vanuit een centrale hal lopen twee vleugels waarin het Havo/VWO onderwijs en het VMBO onderwijs plaats zullen vinden. Een ruime opzet met erg veel 3

4 lichtinval. Door de opsplitsing in vleugels en etages wordt ervoor gezorgd dat ondanks de omvang het toch overzichtelijk blijft. Eigenlijk een scholenverzameling in plaats van een leerfabriek. Omdat communicatie met de buurt een onderdeel is bij de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen heeft men enkele veranderingen aangebracht in de oorspronkelijke plannen. Zo krijgt een vleugel b.v. een schuin aflopend dak richting Helbeek om de privacy van de bewoners in de Helbeek te waarborgen. Dit op verzoek van en in overleg met de bewoners. Het zal dus blijken dat onze buurt er een aantrekkelijke school bij zal krijgen die reeds voor de bouw duidelijk maakt dat zij dit wil zijn voor zowel de leerlingen als voor de omwonenden. Willem Hezemans en Martin Sanders Gebruikte bronnen: Website Valuas info d.d. 15 juli Brief aan de buurtbewoners d.d. 13 juli Met vriendelijke dank aan dhr. Math Sprunken voor zijn medewerking. DE NOLENSFEESTE Klassiek op Locatie, Nolensfeeste, Freefunkfestival, wat hebben deze drie evenementen gemeen? Het zijn alledrie muziekfestivals, ze vinden alledrie in een park plaats en ze verlevendigen de Venlose Binnenstad. Daarom krijgen deze drie initiatieven subsidie uit het potje van Onze Buurt aan Zet. Toen ik een dikke twee jaar geleden namens het wijkoverleg zitting nam in de evenementencommissie van Onze Buurt aan Zet, had ik totaal geen idee wat ik er van verwachten moest. Oké, er had een enquête plaatsgevonden en dankzij deze enquête, wisten we ongeveer wat de bewoners, gebruikers en bezoekers van de Binnenstad aan verlevendiging wilden. Maar toch. Onwennig bezocht ik de eerste gezamenlijke vergadering met vertegenwoordigers van Venlostad.com en de gemeente Venlo. Later kwam ook mevrouw Marianne Dankers, de stadsmanager, ons team versterken. Momenteel bestaat de evenementencommissie uit Ad Pollux en Madeleine Wekking (ondernemers), Jan Dekkers namens de gemeente, ik namens het wijkoverleg en Marianne Dankers, onze stadsmanager. Wat ons bindt is de motivatie om onze schouders te zetten onder de verlevendiging van onze stad en er is een prima samenwerking met alle partijen. Over Klassiek op Locatie heeft vorig jaar al een artikel gestaan in de wijkkrant. Dit jaar willen we een korte terugblik geven op de Nolensfeeste. Met gepaste trots lopen we elke maandagavond het Nolensparkje in, klaar voor de Nolensfeeste. De Nolensfeeste, iedere maandagavond in juli en augustus. Iedere maandagavond een ander orkest, vertrouwde buurtbewoners en een groeiend aantal bezoekers. Vreemd publiek, dat na twee weken vertrouwd publiek voor ons wordt. Mensen, jong en oud, blijven terugkomen naar het park. Zittend op de bankjes, staande luisterend naar de muziek, keuvelend met elkaar of dansend voor het podium (ons OBAZ-podium) viert Venlo iedere maandagavond feest. Het programma is zeer gevarieerd, van Belgische levensliederen tot stevige rock op de slotavond. Maar ook vrolijke Ska en reggae, Zuid Amerikaanse muziek en Afrikaanse trommelklanken vullen het park. Als het donker wordt en de lichtjes door de bomen en tussen de huizen schijnen, ben je op vakantie in je eigen stad. Het Nolensparkje met z n bomen en oude huizen aan weerszijde, kan zich dan meten met willekeurige toeristenstadjes. Wie durft nog te beweren dat Venlo alleen maar drugsoverlast kent of een criminele stad is? Met al z n feesten (Parkfeesten, Blaosmuziek, Ouverture, Nach van t Limburgs Leed, Parade en Schinkemertfeeste en nu dus ook Klassiek op Locatie, Free Funkfestival en Nolensfeeste is Venlo MUZIEKSTAD. Voor jong en oud, van klassiek tot dance, voor elk wat wils. Onze Buurt is weer aan Zet. Annemie Schoenmakers 4

5 LEI ALBERIGS MUSEUMKAPEL IN DE VENLOSE BINNENSTAD In de Kapel van het voormalige Zustersklooster, tegenwoordig accountantskantoor Brood & van Ewijk aan de Mgr.Zwijsenstraat 2 te Venlo is de Lei Alberigs Stichting gehuisvest. De Lei Alberigs Stichting beheert de volledige collectie kunst en boekwerken van wijlen Lei Alberigs. Daarmee en daardoor is Lei Alberigs eigenlijk weer terug in Venlo! Lei Alberigs zal voor vele Venlonaren de herinnering oproepen aan het enthousiaste en bevlogen kunstbeleid, dat hij als directeur van de Culturele Dienst Venlo samen met zijn medewerkers voerde, in het Cultureel Centrum (voorheen in de Begijnengang), het Museum van Bommel van Dam en het Concertgebouw De Prins (voorheen aan de Kaldenkerkerweg). Het was immers Lei Alberigs, die de stad Venlo destijds werkelijk op de kunstkaart zette in Limburg, in Nederland, in Vlaanderen, en ver daarbuiten. De Lei Alberigs Stichting organiseert in deze kapel, genoemd de Lei Alberigs Museumkapel, sinds november 2003 regelmatig exposities met werk van kunstenaars, die vertegenwoordigd zijn in de collectie Lei Alberigs. Daarnaast voert zij ook nieuwe impulsen uit, die passen binnen het ideëen- en gedachtengoed van en met respect voor wijlen Lei Alberigs. Voor Lei Alberigs was in de keuze van kunstenaars één iets echt van belang, namelijk:.. niet de status van de maker van het kunstwerk telt, maar de kwaliteit van het kunstwerk.. De Lei Alberigs Stichting heeft in de afgelopen zomertentoonstelling in de Lei Alberigs Museumkapel naast werken uit de collectie Lei Alberigs, kunstwerken laten zien van de Venlose kunstenaars Pierre Backus, Piet Kuntzelaars, Egon Notermans, Harry Op de Laak, Funs Schobbers en Guus Terstappen. Nu zijn tot en met 28 oktober naast een keuze uit de collectie Lei Alberigs, kunstwerken te zien van zeven Limburgse kunstenaars, waaronder Will Eggen uit Tegelen en Harr Scheffer uit Reuver. In deze beide tentoonstellingen professionele en niet-professionele kunstenaars naast elkaar. 5

6 Met regelmatig wisselende tentoonstellingen in de Lei Alberigs Museumkapel hoopt de Lei Alberigs Stichting een welkome toevoeging te geven aan het kunst- en cultuurklimaat in onze stad Venlo. Overtuig u zelf en breng gewoon eens een bezoek aan de Lei Alberigs Museumkapel. Het bestuur van de Lei Alberigs Stichting, onder de bezielende leiding van haar voorzitter John Keulartz, heet ook U heel hartelijk welkom. Maria Adams Geopend iedere donderdag van uur Entree. 1,50 Groepsbezoek ook met rondleiding, is na afspraak mogelijk Informatie Maria Adams, secretariaat, Lei Alberigs Stichting, Lohofstraat 6b, 5911 BN Venlo telefoon of RESPECT IN BEELD Iedereen heeft er van gehoord, over gelezen of ze gezien, de kaarten die de jeugd van Venlo gemaakt heeft. Thema: zinloos geweld. Naar aanleiding van de dood van René Steegmans zijn er door de gemeente en de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij gelden beschikbaar gesteld. Doel was initiatieven te ondersteunen vanuit bewonersgroepen en wijkoverleggen om onderling respect in buurten te vergroten. Wijkoverleg Venlo-Oost is met het idee gekomen om kinderen van groep 5 t/m 8 tekeningen en spreuken te laten maken over hoe men beter met elkaar om zou kunnen gaan. Andere wijkoverleggen werd gevraagd om dit plan mede vorm te geven. Vanuit het wijkoverleg Venlo-Noord-Oost en Venlo Binnenstad boden mensen zich aan om mee te doen in dit project. Hierdoor gingen er in totaal 1250 kinderen van 10 scholen aan de slag met het thema respect. Iedere school moest uit alle tekeningen en spreuken de beste kiezen en inzenden die werden beoordeeld door een vakjury, bestaande uit Rob Franssen, Jeanette Steegmans, Koos van de Kerkhof en Monique Bruls. Op woensdagmiddag 19 mei vond er een grote bijeenkomst plaats in het Ald Weishoës met de leerlingen, ouders, leerkrachten, de politie, vertegenwoordigers van wijkoverleggen en vele anderen. De winnende tekening stelt een straat voor met daarboven de tekst Samen werken aan een fijne straat en zal in posterformaat worden verspreid door Venlo. Van de winnende spreuk Heb je respect voor jezelf? Heb dat dan ook voor een ander! worden vlaggen gemaakt die zullen gaan wapperen op de rotondes tussen Benders en de Vierpaardjes. Dit Venlose project staat in nationale belangstelling en dingt mee naar verschillende prijzen. Belangrijkste is echter wat het effect is. Is de houding van de kinderen die meededen ook veranderd, gaat men bewuster met respect om? Respect op straat is iets waar geen kind of volwassene tegen is. Maar denk je daar ook aan als je ruzie hebt op school of je ziet dat er iemand wordt gepest? De lessen die zijn verbonden aan het project zullen ook in de komende jaren in de scholen worden behandeld. Hierbij twee tekeningen die zijn uitverkoren om postkaarten te sieren die door het hele land zijn verstuurd en op die manier de boodschap van respect uitdroegen. Zinloos geweld = zinloos is gemaakt door Manon Andrea en Julie van de Haterd, leerlingen uit groep 8 van de Martinusschool. De tekening Vrienden geen geweld is getekend door Jasemin Zacharko uit groep 6 van de Willibrordusschool. Martin Sanders 6

7 FLITSEN UIT DE BINNENSTAD Na een drukbezet weekend in september, moet ik weer een keus maken voor m n tochtje door de binnenstad. Bij mijn bezoek aan de kapper in de Lohofstraat kijk ik er met regelmaat tegenaan: het hekwerk met daarachter hoog opschietend onkruid, waar eens de kantoren van het Dagblad stonden. Fraai is het niet en wat gebeurt hier, ligt er ook iets onder de grond wat belangrijk is? Een voorlopige oplossing; laat er wat stadsgeiten grazen om alles kort te houden. Mogelijk krijgen we nog eens echte Venlose geitenkaas. We blijven in de buurt van de kapsalon en bezoeken het bankje van kapelaan Brueren, oftewel het skelet wat er nu rest De zitplanken ontbreken. Ik heb ondertussen veel verhalen gehoord over het hoe en waarom, maar dat bankje hoort niet op die plek zegt men. Het schijnt ideaal te zijn voor dealende en krijsende jongeren, die de bewoners van de appartementen uit hun slaap houden. Planken weg, rust terug. Maar waar staat het volgende bankje? Wat doet de politie hiermee? Weg uit de Lohofstraat en dit keer geen woord over het Rosarium, dat heeft voorlopig aandacht genoeg gehad. Mogelijk is er weer hoop voor de omwonenden van het Goltziusmuseum met z n groenstrook, de gemeente denkt verder! Alle aandacht van mij gaat nu naar café Eugenia (hoek Helbeek Hogeweg) dat sinds 1 januari 2004 gesloten is. Een gezellig heel oud café (voor 1900 gebouwd) waar menig gezelschap bij elkaar kwam om mee te trekken in de Boerenbroelof. Wat zou het hier gezellig kunnen zijn voor 55+ uit de binnenstad. Lekker bijpraten bij een pilsje of een glas wijn. Geen oorverdovende muziek maar een pianist(e) op de achtergrond. Sluitingstijd één uur. Wie heeft er nog meer ideeën? Mogelijk zit er nog wat geld in de pot van Onze Buurt Aan Zet. Reacties graag naar de redactie van de wijkkrant! Ik loop nog even naar de Mgr. Zwijssenstraat waar mevrouw Maria Adams haar museum heeft in de voormalige kapel van het klooster waar nu een accountantskantoor gevestigd is. Op mijn verzoek wil mevrouw Adams graag een artikel schrijven over de Lei Alberigs Museumkapel. 7

8 We worden op onze wenken bediend en U kunt het lezen in deze wijkkrant. Mevrouw Adams, bedankt voor de snelle medewerking. Ik kan nu weer terug naar huis. Dit keer flitste ik wat buiten het centrum want ook daar is nog genoeg te ontdekken. Mariet Mulder-Willers P.S. Waar blijven de borden Pas op voor zakkenrollers die beloofd zijn door dhr. Ad Pollux? 8

9 DE BELANGEN ORGANISATIE SENIOREN. Over de hele wereld geven de statistieken aan dat de gemiddelde leeftijd toeneemt, zo ook in Nederland. De 55+ers, zijn dat dan de muurbloempjes van onze samenleving? Vergeet het maar! De 55+ers verjongen met de dag, zij zijn beter ontwikkeld, mondiger en organiseren zich om samen op te komen voor hun eigen leven en welzijn. Kortom, hun tweede jeugd komt er aan. - Veel actieve leden zijn ons ontvallen in de loop der jaren. - B.O.S. was en is een vrijwilligersorganisatie. Om subsidie te kunnen blijven krijgen van de gemeente moeten leden m.i.v Euro contributie betalen per jaar. Een werkgroep werd opgericht om te kijken hoe men kon werken aan de goede en perspectiefvolle toekomst van de B.O.S. En, chapeau voor deze werkgroep, de toekomst ziet er weer goed uit! Er zijn weer voldoende leden om door te gaan. Een groep ouderen denkt vooral aan zichzelf, kunnen het materieel meestal goed redden en hebben geen of nauwelijks oog voor het lot van hun leeftijdsgenoten. Een andere groep ouderen denkt aan de toekomst van zichzelf en tevens aan de toekomst van hun leeftijd/lotgenoten. In Venlo zijn gelukkig veel Senioren die behoren tot deze laatste groep. Zij zijn solidair met hun leeftijdgenoten en maken zich sterk voor de belangen van hun leeftijdgenoten, de 55+ers. De B.O.S. bestaat vanaf 1990 in Venlo en zet zich in voor deze belangen, ongeacht de afkomst, de politieke kleur, de maatschappelijke status of geloofsovertuiging. De Belangen Organisatie Senioren (de B.O.S.) heeft nu echter een nieuwe impuls nodig. Waarom? De B.O.S. heeft net als vele andere organisaties te maken met bezuinigingen op alle terreinen. Enkele punten: - Subsidie van de Gemeente wordt alleen maar nog verstrekt aan een organisatie waarvan de leden contributie betalen. - We krijgen geen ondersteuning meer van WEL.KOM ten gevolge van de ingestelde bezuinigingen. 9

10 Wat krijgt U ervoor terug als U lid bent van de B.O.S.? - U bent lid van een werkgroep bij U in de buurt. - U kunt samen praten over dingen die U niet lekker zitten. - Samen positief denken, niet denken wat U niet meer kunt, maar denken: dit kan ik nog wel! - Driemaal per jaar ontvangt U de Nieuwsbrief met zaken die interessant en van waarde voor U kunnen zijn. - B.O.S. maakt deel uit van de Seniorenraad van Groot Venlo. - B.O.S. heeft een uitgebreid netwerk in b.v. Verzorgingshuizen, Mantelzorg en Sociale Dienst Venlo. Samen bouwen aan zaken waarvoor we staan, dat is de kern van samen leven. Wenst U meer informatie over het werk van de B.O.S. te ontvangen, lijkt het U iets om lid te worden of wilt U meer informatie hierover, dan bent U van harte welkom. De Belangen Organisatie Senioren is te bereiken via Postbus 216, 5900AE VENLO. Telefonische informatie over de B.O.S. kunt U krijgen via nummer VERGADERINGEN WIJKOVERLEG Zoals altijd heten wij buurtbewoners graag welkom bij onze plenaire vergaderingen. Deze vinden plaats op woensdag 10 november 2004 en op 12 januari 2005 in Het Alt Weishoës in de Grote Kerkstraat en beginnen om uur. Voor informatie over de themagroepen kunt U contact opnemen met de contactpersonen die op pagina 23 zijn vermeld. 10

11 DRIE VENLOSE KUNSTENAARS De redactie van de wijkkrant heeft drie Venlose kunstenaars gevraagd een bijdrage te leveren aan de wijkkrant. We wilden niet de standaard vragen en beschrijving, maar we hebben aan Jos, Daan en Gies gevraagd een stukje wijkkrant te vullen volgens hun eigen inzicht. Jos Deenen heeft een collage aangeleverd en Daan de Haan heeft ons verrast met een brief aan de buurtbewoners en een zelfportret. Tot slot ook een foto van Gies Backes. Beelden zeggen meer dan woorden, letterlijk en figuurlijk. De redactie wil hierbij dank uitspreken voor de spontaan geleverde bijdragen. geheel eigen wijze illustreerde, Daarnaast houdt Jos Deenen, een van de laatste gediplomeerde in de boekdrukkusnt, zich bezig met ambachtelijke boekbindwerk. Hiervoor heeft hij een hele batterij antieke gietijzeren grafische machines ter beschikking. Deze zijn vrijblijvend te bezichtigen. Grafisch Atelier de Franse Republiek, Parkstraat 33 Venlo. Openingstijden: Vrijdag uur, Zaterdag oo uur, Zondag uur en volgens afspraak Wat ben ik meer dan een ontveld stuk vlees, gevangen in een web van tijd en ruimterag? Jos Deenen, Fotocollage uit 2000 (70 x 80) De werken van Jos Deenen worden nu al zo'n 15 jaar in binnen en buitenland geexposeerd. zo was zijn werk o.a. te zien in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Düsseldorf, Aken, Krefeld, Weimar, Bad Frankenhausen, Hasselt (B), Konin (PI) en Ljubliana (Slo). Daarnaast vervaardigde hij diverse CD Hoezen waaronder twee covers voor de beroemde bassist Joanas Hellbor, die pas nog een grote Europese tour met ex- Cram drummer Ginger Baker achter de rug heeft. Ook werkt Jos Deenen al jaren sman met de schrijver Ton van Reen, waarvoor hij vorig jaar met surrealistische, bija kafkaiaanse boek "De gevangene die vermoord werd aangetroffen in de Libertystraat" op Foto Gies Backes 11

12 DRIE VENLOSE KUNSTENAARS Hallo lieve buren, Na een maand wonen aan de Bolwaterstraat begin ik me steeds meer thuis te voelen in de wijk. Er zijn steeds meer buren die ik als zodanig herken. Ik krijg het idee dat er in de wijk mensen rondlopen van allerlei pluimage. Karakteristieke koppen, typische loopjes van opvallende figuren. Het zal nog wel een tijd duren voordat ik aan het ritme en de patronen van de binnenstad gewend ben. Het is bijvoorbeeld mooi om te zien dat vuilnis op de woensdagavond het straatbeeld bepaalt. Voorheen kwam ik alleen in de straten waar de kroegen en winkels zitten, maar nu ontdek ik ook de verschillende steegjes met hun eigenaardige namen. Het is een feest voor me om alle bakkers, slagers en supermarkten in de buurt te proberen en te toetsen. De zomer is nu voorbij en mensen zullen zich weer meer in hun warme huizen ophouden. Ik ben benieuwd of de binnenstad in de herfst en winter net zo leeft als de afgelopen zomer. Met een opstapeling van festivals en feesten was het weer goed uit te houden in de regio. Met een dikke jas moet het trouwens mogelijk zijn om toch nog een poosje buiten te zijn. Het wordt weer vroeger donker, dus is het van essentieel belang om met verlichting ervoor te zorgen dat de binnenstad het hele etmaal toegankelijk blijft. Een avondwandeling en erwtensoep aan het einde van een gure herfstdag zijn misschien net zo onderhoudend als een zomeravondwandeling en terras. Dat de zomer voorbij is, betekent ook dat iedereen weer aan het werk is. Het is altijd wel fijn om te weten dat alle kinderen weer naar school zijn, bouwvakkers weer op de steigers staan, kantoren weer volledig bezet opereren en dat de algehele sfeer weer een beetje minder enthousiast is. Dat bedoel ik niet negatief. Iedereen is na een mooie zomer toch altijd een beetje verwend geraakt en nu moet er weer gewerkt worden tot aan de jaarwisseling. Ik ben alweer twee weken aan het werk en nu begin ik de weekeindes pas weer echt te waarderen. De weken vliegen wel voorbij. Ik ben eigenlijk pas twee maanden student af, maar ik ben gelukkig toch al bezig met werk dat direct of indirect te maken heeft met de studie die ik gevolgd heb. Ik ben afgestudeerd aan de Design Academy in Eindhoven en probeer nu voor mezelf te beginnen als free-lance vormgever. Dat houdt in dat ik op zoek moet naar opdrachten. Die kunnen variëren van grafisch werk, conceptueel werk en uitvoerend driedimensionaal werk. Ik vind het echt prettig om s morgens bijvoorbeeld aan een affiche te werken, s middags een stoel te timmeren en s avonds een nieuw concept te bedenken rondom het gebruik van mes en vork. Voorlopig ben ik dus gestationeerd in Exota, onder leiding van Tieneke Verstegen zal ik me bezig gaan houden met projecten die plaatsvinden in en om Q4. Ik woon boven de voormalig winkel, Bolwaterstraat 23. Kom gerust eens langs wanneer ik aan het werk ben in de groene etalage, dan drinken we een bakkie koffie of thee. Daan de Haan 12

13 10 VRAGEN AAN... gehad als aardbeienplukker, dozenstapelaar en postbezorger, waar ik met grote jaloezie keek naar collega's die een tempo en handigheid ontwikkelden waar ik niet aan kon tippen. Een marteling voor je gevoel van eigenwaarde. SINDS WANNEER WOON JE IN VENLO? Sinds april Nog geen jaar dus. 10 VRAGEN AAN... RUUD EVERAERTS Sinds kort hebben we een nieuw lid bij de redactie van de Wijkkrant. Genoeg reden voor een diepte-interview, lijkt ons. WAAR WOON JE, WAT DOE JE, WIE BEN JE? Ik ben Ruud Everaerts. Ik woon op Helbeek 107. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg in de richting Tekst en Communicatie, aan de Faculteit der Letteren. In het dagelijkse leven probeer ik aan de kost te komen met het schrijven van teksten. Ik ben heel breed inzetbaar en geneigd alles aan te pakken wat hier op mijn pad komt. WAT IS JE VOORNAAMSTE DRIJFVEER? Voornamelijk aan mezelf bewijzen dat ik aan de kost kan komen met werk dat ik leuk vind en waar ik goed in ben. O ja, ik heb ook baantjes WAT DRINK JE? BIERTJE, WIJNTJE? Ha nee, sinas is mijn lijfdrank. Het is voor mij geen principekwestie, maar alcohol heb ik nooit gelust, en ik vind het wat onzin om tegen heug en meug iets te leren drinken dat objectief beschouwd meer schade dan goed doet aan je lichaam. Die eigenwijsheid, dat redelijk onafhankelijk staan tegenover ongeschreven groepsnormen, is misschien wel kenmerkend voor mijn karakter. WAT IS JE BESTE EN WAT IS JE SLECHTSTE EIGENSCHAP? Goeie vraag, sluit precies aan op wat ik net zei. Die eigenwijsheid, die zowel positief als negatief kan werken. MET WELKE ONDERWERPEN HOUD JIJ JE BEZIG? Ik zit in de themagroep Verkeer en ik hou me bezig met de ontwikkelingen rond Q4. Als daaromheen een werkgroep ontstaat, ben ik erbij. Verder maak ik deel uit van de redactie van de Wijkkrant, maar dat wist je al. Dat is juist de aanleiding voor dit interview. WAT DENK JE HIERMEE TE BEREIKEN? Ik vind het belangrijk geïnformeerd te worden over kwesties die in de buurt spelen. Ik maak me niet al te veel illusies over de invloed die je kunt uitoefenen als wijkoverleg. Ik ga niet voor de complete ombuigingen van beleid, maar mis- 13

14 schien valt me net iets op, waardoor zaken weer net iets handiger aangepakt kunnen worden. HOE IS DE RELATIE MET DE GEMEENTE? Die moet ik nog opbouwen. Ik heb ooit een brief geschreven waarin ik mijn diensten aanbied als freelance tekstschrijver, maar daarop niets meer gehoord. WAT ZIJN JE HOBBY'S? Lezen en internetten. Gitaarspelen en zingen. Filosoferen over de diepere dingen des levens. En ik weet niet of dat onder hobby's valt of onder zelfopgelegde verplichtingen, maar ik heb een introductiecursus in het Nederlandse Recht besteld. Ik studeer dus ook nog, en wel aan de Open Universiteit Nederland. Nou, wij als je mederedactieleden eigenlijk wel. We hebben je de kans gegeven de Tien Vragen (het idee van René Hosli) aan te passen. Nu is het onze beurt. We zijn blij dat we jou als redactielid erbij kregen. Alle leeftijden van het wijkoverleg zijn nu vertegenwoordigd. Wij kijken niet op tegen een academische titel (aan loodgieters is meer gebrek). Van ons (toch ook redelijk opgeleid) kun je nog wat levenservaring opsteken. En dan, last but not least, de grootste filosofen kregen hun diepste gedachten bij een goed glas wijn! Mariet Mulder-Willers en Martin Sanders. IS ER NOG IETS DAT JE KWIJT WIL? Nee, eigenlijk niet. SCHARRELSLAGERIJ COOPMANS 100 JAAR Het is een bijzonder jaar voor Slagerij Coopmans. Honderd jaar bestaat de zaak dit jaar. Reden voor een terugblik, lijkt ons. En reden om met de huidige eigenaar eens van gedachte te wisselen over enkele actuele thema's. In 1904 waagde Joseph Coopmans, de opa van de huidige eigenaar, de sprong. Hij begon zijn eigen zaak in het pad Gasthuisstraat 7. Tot 1921 zou Slagerij Coopmans hier gevestigd blijven. Joseph had zijn vak geleerd op niet de minste plaatsen. Bij verschillende topslagerijen in Duitsland, was hij in de leer geweest. Zijn droom was ooit een kwaliteitszaak te drijven in hartje stad Venlo, en die droom verwezenlijkte hij. De huidige eigenaar Jos Coopmans 14 De zaken gingen zelfs zo goed dat hij in 1921 kon uitbreiden. Hij kocht het pand op huisnummer 9. Dat gebouw was tien keer zo groot als zijn oude adres. Hier bouwde hij een voor die tijd fantastisch mooie en hypermoderne slagerij. In 1937 overleed Joseph en nam zijn oudste zoon Pierre de zaak over. Enkele jaren later kwam diens broer Toon erbij die de zorg over de worstmakerij op zich nam. Pierre kon zich hierdoor concentreren op de winkel. In 1966 trok Pierre zich uit de slagerij terug, en nam Toon de zaak over. In 1975 was het weer tijd voor een wisseling van de wacht. Jos Coopmans, zoon van Toon, nam het roer over. Hij had in diverse zaken in Zuid-Limburg ervaring opgedaan in het slagersvak, en

15 ging nu verder bouwen aan de zaak die door zijn opa gesticht was. Hij pakte het grondig aan. Er volgde een verbouwing van de winkel en twee jaar later kwam de worstmakerij aan de beurt. In de jaren tachtig maakte de slagerij een transformatie tot scharrelslagerij door. Al twintig jaar is de zaak nu gespecialiseerd in scharrelvlees. Al het verse vlees is afkomstig van scharreldieren, of het nu varkensvlees, rundvlees, kalfsvlees, lamsvlees of kip betreft. Het vlees komt uit Frankrijk en uit ons eigen Nederland. Het scharrelvlees wordt wel eens prijzig genoemd. Jos: "De meeste Nederlanders eten om niet dood te gaan, dus het moet goedkoop zijn. Voor Fransen, Belgen en Italianen is eten een feest en voor kwaliteit willen ze graag betalen". Nog een ander onderwerp. Wonen boven winkels, wat lijkt hem van dit plan? "Ik vind het niets. De binnenstadbewoners zijn de stad uitgejaagd door de vreselijke herrie van de uitgaande jongeren. Je auto kun je niet kwijt en de kosten zijn enorm om je bovenwoning (bijvoorbeeld met een aparte ingang voor de huurder) aan te passen. Ik begin er niet aan!" Jos is er trots op dat de zaak zijn honderdste verjaardag heeft gehaald. Er is in die tijd veel gebeurd. Jos: "Zo'n veertig jaar geleden waren er in Venlo en Blerick nog 72 zelfstandige slagers. Ik maakte toen jaarlijks het vakantieschema. Nu zijn we nog met zijn tweeën in de binnenstad". Hij denkt ondertussen nog niet aan stoppen: "Al zijn de geruchten anders, zo lang het goed blijft gaan met mij en de zaak, ga ik door". Wij wensen hem nog veel gezonde jaren en de klant een lekker stuk scharrelvlees. Mariet Mulder-Willers en Ruud Everaerts De slagers Schattorjé links en Coopmans rechts Koelcel was eigenlijk ijskast. 3 x per week worden blokken ijs aangevoerd door de firma de Joode 15

16 EXOTA : Q4 CULTURE VEILIGHEID BURGERPARTICIPATIE CULTUUR NIEUWS VAN EXOTA Exota Q4-culture ligt in het hart van de wijk aan de Bolwaterstraat 23. Het werkstation fungeert als ontmoetingsplaats voor kunstenaars, bewoners, ondernemers, bezoekers en als broedplaats voor creatieve ideeën. Projecten waaraan de komende tijd wordt gewerkt, zijn onder meer: - een theaterstuk op locatie door de Venlose studente Marlou Heijnen, afstudeerproject Academie voor Drama Eindhoven, Marlou gaat met jonge toneelspelers een eigentijdse bewerking van een Griekse tragedie opvoeren op een tijdelijk locatie in Q4. De speeldata 10, 11 en 12 december 2004, de voorstellingen zijn voor iedereen toegankelijk. - rondleidingen door de wijk en een filmvoorstelling op locatie voor leerlingen van het Valuascollege op initiatief van Richard Wering, CKV docent Valuascollege. Voor zowel het theaterstuk als voor het CKV filmproject van het Valuascollege wordt in overleg met de afdeling Vast & Goed van de gemeente Venlo gezocht naar een geschikte tijdelijke locatie, een leegstaand pand in de wijk. Verder is een werkgroep aan het werk gegaan voor - een film-, foto- en websiteproject waarbij onder meer een interactief portret wordt gemaakt van het sociale netwerk van de buurt Een wekelijkse activiteit in Exota is: - aanschuiven en mee-eten Op dinsdag kan men van 18 tot 21 uur aanschuiven en mee-eten in Exota, iedere week staat er een culinaire verrassing op tafel van een buurtondernemer voor 5 euro per maaltijd (inclusief een consumptie). Graag uiterlijk maandag om 12 uur aanmelden via of voic of sms Vegetarisch s.v.p. apart doorgeven. Het samen eten is bedoeld voor een inspirerende ontmoeting en uitwisseling. Iedereen is welkom. Alle projecten staan in het teken van verlevendiging van de wijk en burgerparticipatie. Informatie en toelichting over Exota zijn verkrijgbaar bij Tieneke Verstegen T , M , E Onderstaande tekst is afkomstig uit de aanvraag Impuls Burgerparticipatie Inleiding Als bewoonster van Q4 kan ik dagelijks ervaren wat veiligheid betekent in relatie met de leefomgeving. Enerzijds zijn er in de wijk al veel succesvolle maatregelen genomen, die een stap in de goede richting betekenen. Dit geluid klinkt ook door in gesprekken met oudere buurtbewoners. Goed merkbaar zijn bijvoorbeeld plan Hektor en het cameratoezicht. De recente intrek van de politie in de Commissaris is een positieve impuls. Anderzijds zijn er nog veel duistere elementen die een schaduw over de wijk werpen. Veel aan drugs gerelateerde activiteiten en andere louche zaken zorgen er jammer genoeg voor, dat de wijk nog steeds gemeden wordt door de Venlonaren. Boven- 16

17 dien hebben de resterende bewoners zich verschanst in hun huizen, zodat de wijk 's avonds is uitgestorven, wat de onveiligheid nog sterker suggereert. Van broeinest naar broedplaats Kortom, het stadsdeel Q4 is momenteel nog een broeinest van grootstedelijke problemen en grensproblematiek. Een identiteitsomslag is noodzakelijk waardoor Q4 weer interessant wordt voor Venlonaren, woningzoekenden uit de regio, bonafide investeerders: allemaal noodzakelijke elementen voor een definitieve cultuuromslag. Exota is de nieuwe naam van het voormalig pand Nelemans (hoek Bolwaterstraat / Bergstraat) en fungeert als een broedplaats. Het verbindt de twee speerpunten veiligheid en burgerparticipatie met kunst en cultuur. Maatschappelijk geëngageerde kunstprojecten worden hierbij als middel ingezet. Veiligheid Bij stedelijke problematiek en het vergroten van de sociale veiligheid gaat het om een proces van lange adem, dat keer op keer om nieuwe oplossingen vraagt. Die oplossingen zijn niet altijd voorhanden binnen de bestaande sectorale praktijk, maar vragen impulsen en nieuwe perspectieven van buiten. Dit biedt volop kansen om cultuurbeleid zo in te richten dat culturele fenomenen en cultuurgoederen een nut hebben voor de samenleving, dat verdergaat dan de cultuursector zelf. Kunstenaars werken hierbij vooral vanuit een sociaal engagement. Bij het buurtproject rondom Exota speelt de leefomgeving een belangrijke rol, deze is voedingsbodem, expositieruimte en klankbord tegelijkertijd. Een dergelijk proces van zelfonderzoek werkt bovendien als een spiegel voor heel de stad. Door organisatie van culturele activiteiten, overdag en 's avonds, vergroot je door bezoekers aan te trekken de levendigheid van de buurt. Burgerparticipatie Omdat het imago van een stad met name bepaald wordt door haar centrum (en dus ook door Q4) is het belangrijk dat de inwoners van Venlo zich betrokken gaan voelen bij en verantwoordelijk gaan voelen voor de wederopstanding van Q4. Betrokkenheid van burgers houdt in: - bewoners en bezoekers actief en interactief te betrekken bij de culturele projecten en hierdoor een netwerk tot stand te brengen - ontmoetingen te organiseren met kunstenaars, bewoners, bezoekers, ondernemers - nadrukkelijk jongeren actief te benaderen en aan projecten te laten meewerken, het gaat om Venlose jongeren maar ook om jongeren van buiten, die nieuwe impulsen met zich mee kunnen brengen en als voorbeeld kunnen dienen - ontmoetingen te creëren door middel van tijdelijke beelden, projecten, installaties, performances, projecties en happenings 17

18 - bij te dragen aan nieuwe verbindingen en richtingen van mensen en meningen - geregeld overleg te voeren met wijkoverleg Q4, klankbordgroep Q4, gemeente Venlo, afdeling Vast&Goed en afdeling Cultuur, onderwijs, culturele organisaties in Venlo - bewoners het gevoel te geven dat zij daadwerkelijk zelf kunnen meewerken aan een cultuuromslag en een betere omgeving, dat betrokkenheid ook bij de burgers ligt Vanuit het budget Impuls Burgerparticipatie zijn er financiële middelen ter beschikking gesteld voor de volgende projecten: 1. Film-, foto- en websiteproject Q4 Kunstenaars maken films en foto s in de wijk met en door de buurtbewoners. Een mooie ingang is de sociale wereld van de buurtbewoners te ontrafelen, van speciale groepen zoals jongeren, oudere bewoners, ondernemers of allochtonen. Deze films en foto s worden vertoond in Exota met een toepasselijk programma en waarvoor de buurtbewoners worden uitgenodigd. Tevens is het de bedoeling ook buiten openingsuren beamerprojecties te vertonen, wat de levendigheid van het pand en de wijk bevordert. Dit kan ook heel goed op andere locaties in de wijk, waarbij de stad als drager fungeert. Films en foto s worden tegelijkertijd op een website geplaatst, die fungeert als een interactieve sociale map van de buurt en meegroeit met de stedelijke vernieuwing en ontwikkelingen. 2. Jongerenproject CKV in samenwerking met Voortgezet Onderwijs in Venlo Samen met de CKV docenten van het Valuascollege (Onderwijsgemeenschap Venlo) wordt een project opgezet om leerlingen van het voortgezet onderwijs te betrekken in de buurt. Onderwerpen die aan bod komen zijn stedelijke vernieuwing, culturele erfgoed, culturele planologie en duurzaamheid. Dit alles in relatie tot een veilige leefomgeving. Hiervoor wordt een rondleiding ontwikkeld. 3. Wandelingen en rondleidingen door de wijk Er worden diverse rondleidingen gegeven door bijvoorbeeld een kunstenaar, een markante persoon uit de wijk, een architect of stedenbouwkundige. Ook worden er wandelingen georganiseerd met een artistieke inslag, die voor iedereen toegankelijk zijn. 4. Uitstraling pand Exota De uitstraling van het pand wordt onder handen genomen. Hiervoor wordt raad gevraagd aan Filip Delanghe van Architecten Werk Groep (AWG) uit Antwerpen, die in opdracht van de gemeente Venlo een stedenbouwkundige visie voor Q4 heeft ontwikkeld. Het pand moet er "gaaf" uit gaan zien, een opvallende positie innemen en een trendbreuk vormen ten aanzien van de huidige panden in de wijk. Recent gerealiseerde bouwprojecten als de Commissaris en de Lunet verplichten hiertoe. Werkstation Exota Alle projecten worden geïnitieerd en georganiseerd vanuit het werkstation Exota, voormalig pand Nelemans op de hoek Bolwaterstraat / Bergstraat. Op deze strategische locatie vinden overdag en ook 's avonds activiteiten plaats, kunnen mensen inlopen, meewerken aan projecten. Hier zijn mogelijkheden om gebruik te maken van computers, internet, werkruimte. Artists-in-residence kunnen hier gebruik maken van een gastenverblijf. Zo verbleven de kunstenaars van het internationaal kunstproject Kraut 18

19 er een week. De gemeente Venlo heeft een fantastisch gebaar gemaakt door dit pand tijdelijk "om niet" ter beschikking te stellen, waarbij de afdeling Vast&Goed positief heeft geadviseerd. Exota is een innovator Met andere woorden een voorloper die het voortouw neemt op het programma van de gemeente Venlo, waarbij cultuur en stedelijke ontwikkeling hand in hand gaan. Dat betekent dat er op korte termijn een nieuwe, culturele partner gaat meewerken in de onconventionele en voortvarende aanpak van Q4, waar verschillende partijen al nauw en succesvol samenwerken in projecten als Vast&Goed en Hektor. Dit alles bedoeld voor verbetering van de leefomgeving. Veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden voor een goed leefklimaat. Grote voordelen van Exota op deze plek zijn: - de ligging in het hart van Q4, die als zodanig in het oog springt en alles in zich heeft een centrale ontmoetingsplek en inloopruimte te zijn - de twee grote etalages, die van buiten een goede kijk naar binnen geven en andersom - de totaal nieuwe functie, die wordt toegevoegd aan de bestaande situatie en omgeving op dit kruispunt. Projectorganisatie Het initiatief van het project Exota ligt in handen van Tieneke Verstegen, bewoonster van Q4, cultureel onderneemster en verbonden aan organisaties zoals Literair Station Venlo. Eerder onder meer betrokken bij Architectuurpodium Venlo, Zomerparkfeest, Letterkundig Centrum Limburg, Lokaal 21 expositieruimte voor kunst. Belangrijk bij dit project is het opzetten van een netwerk van betrokken medewerkers / vrijwilligers. Hierbij wordt een appel gedaan op de burgerzin van mensen, ook bij jongeren. Voor hen worden hier kansen geboden ervaring op te doen. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van de programmaonderdelen wordt vooralsnog gedacht aan een startdatum in september Sinds kort is Daan de Haan tijdelijke bewoner en medewerker aan diverse projecten binnen Exota. Hij is recent afgestudeerd aan de Design Academy te Eindhoven. Samenwerking Exota kan alleen succesvol zijn door goede contacten te onderhouden en samen te werken met: - Bewoners, ondernemers en organisaties in de buurt - Klankbordgroep Q4 - Wijkoverleg - Projectleiding Q4 - Team Communicatie gemeente Venlo - Politie Venlo Centrum - Lokale en regionale media - Poppodium Perron 55 op locatie (Marcel Tabbers) - Onderwijsgemeenschap Venlo CKV docenten (Richard Wering, Valuascollege) - Organisaties in Venlo (Filmhuis, Gemeentearchief, Stichting Het Raam) - Lokale kunstenaars Steun wijkoverleg In de vergadering van 9 juni 2004 heeft het wijkoverleg het initiatief doorgesproken, waarbij het projectvoorstel Exota de uitdrukkelijke steun van het wijkoverleg heeft gekregen. Exota in een groter geheel De levendigheid in Q4 is in de afgelopen maanden al verbeterd door activiteiten zoals: - Kunstproject In de cellen van de Commissaris door Open Atelierroute - Concert in voormalig Chinees restaurant Wan-Hsin door Perron 55 - Optreden van Boris op het stadspodium in de Commissaris - Het Vlaanderen festival in juli en augustus in het Klein Park (vanuit Onze Buurt aan Zet) - Project Kraut met kunstenaars uit Berlijn in augustus (vanuit Kunst in de wijk) Tieneke Verstegen Venlo, september

20 VIJF VRAGEN OVER Q4-ARCHITECTUUR (MET HUN ANTWOORDEN) Benjamin Disraeli zei ooit: "De beste manier om een onderwerp terdege te leren kennen, is er een boek over schrijven". Ik wil op de hoogte raken van de architectonische plannen rond het Vierde Kwadrant (Q4) en volg Disraeli's raad voor een gedeelte op. Een boek is wat te hoog gegrepen, maar een artikel voor deze Wijkkrant zit er wel in. Het wordt een artikel gebaseerd op vijf vragen. Lees de vijf antwoorden en u bent van de voornaamste ins en outs op de hoogte. De eerste vraag die beantwoord moet worden als je het over Q4 hebt, is natuurlijk: waar ligt het precies? Het antwoord is te vinden op het bij dit artikel afgedrukte plattegrondje. Wie een wandeling om Q4 wil maken, kan beginnen op de driesprong waar het Wilhelminapark en de Noord-Buitensingel uitkomen op de Maaskade. Vandaar lopen we oostwaarts over de Noord-Buitensingel. We passeren de Ginkelstraat en de Valuasstraat en slaan dan rechtsaf de Parkstraat in. Een korte wandeling brengt ons bij de verkeerslichten. We steken de straat over en bevinden ons nu op het Mgr. Nolensplein. Een serie paaltjes markeert een weg naar de Lomstraat. We houden de paaltjes aan onze rechterhand, want we willen die Lomstraat op. We steken daarbij de Bolwaterstraat over, die verder oostelijk zal overgaan in de Mgr. Boermansstraat. We volgen de Lomstraat en passeren daarbij de straat Helschriksel. Uiteindelijk komen we bij een klein plein waar we uitzicht hebben op de achterkant van het stadhuis. Hier gaan we rechts. Deze weg heet de Peperstraat. We passeren de straat Kwietheuvel en de Rabobank en komen nu uit op de Maaskade. Hier slaan we rechtsaf en lopen langs de Maaskade tot we weer bij ons startpunt zijn aangekomen. Wat is het probleem met dit trapeziumvormig stadsgedeelte? Wel, wie tijdens de hierboven beschreven wandeling om zich heen heeft gekeken, zal opgevallen zijn dat we ons in een stadsgedeelte bevinden waar handel bloeit in branches met, nog altijd, een twijfelachtig imago: seksshops en coffeeshops. De kans is ook niet alleen denkbeeldig dat we op onze tocht zijn aangesproken door een drugsrunner, of dat we een drugsdealer aan het werk hebben kunnen zien. Het project Hector heeft deze kans wel verkleind, maar ze is nog steeds aanwezig. Verder staan er veel winkels leeg. Vermoed wordt dat grote delen van het vastgoed in handen is van het "criminele circuit". Hoe dan ook, in de politiek is langzaam het idee doorgedrongen dat we hier te maken hebben met een probleemgebied. Recent is Q4 uitgeroepen tot een van de 56 achterstandsgebieden van Nederland die een extra zak geld ontvangen om deze achterstanden weg te werken. Dat geld gaat niet alleen naar intensiever politieoptreden. Er is ook gekeken of dieper liggende oorzaken aangewezen konden worden. Voor een deel van dat geld zijn onderzoekers op pad gestuurd die tot de 20

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA)

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA) Burgers aan zet Als we niets meer verlangen, Komt het spook van de herhaling in beeld: Dit was de twintigste eeuw, Wilt u er nog zo een? (A. Cornelis, Logica van het gevoel) COLOFON INHOUD Burgers aan

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking jaargang 8 nummer 2 2013 www.ggze.nl E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking Colofon Dit magazine verschijnt vier keer

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Buurthuizen in zelf beheer

Buurthuizen in zelf beheer Buurthuizen in zelf beheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Buurthuizen in zelfbeheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Maart 2014 Reiziger,

Nadere informatie

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 1 Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 2 3 Productie door

Nadere informatie

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Jubileumkrant december 2012 Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Deze krant is opgemaakt door Communicatiewaarde en gedrukt door Albani drukkers Al twintig jaar Zo Voor u ligt de jubileumkrant

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war!

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war! De Tweeterp Dorpskrant voor Engelen en Bokhoven Plus-supermarkt even dicht Wanne klets war! Verder in dit nummer jaargang 49 nummer 2 16 februari 2013 Van donderdag 21 februari tot en met dinsdag 5 maart

Nadere informatie

Voorbereiden op de toekomst.

Voorbereiden op de toekomst. voorwoord 3 Voorbereiden op de toekomst. door Linda Boot, bestuurder Pameijer Qua snelheid en impact heeft het nieuwe regeerakkoord ons verrast, maar de grote lijn is natuurlijk al veel langer bekend.

Nadere informatie

De wijkraad als geluksfabriekje

De wijkraad als geluksfabriekje De wijkraad als geluksfabriekje 2014 De wijkraad als geluksfabriekje Door Tom, Lex en Guus Pauka en Ard van Rijn Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 Tom Pauka 2. Geluk, daar gaat het om 7 Tom Pauka 3. De wijkraad

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie