Groep 6B. Groep 4B. Meester Jos Mulleman Juf Anita Kock Juf Maaike Wagenmans. Juf Monique Liebrand. Groep 3A. Ingang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groep 6B. Groep 4B. Meester Jos Mulleman Juf Anita Kock Juf Maaike Wagenmans. Juf Monique Liebrand. Groep 3A. Ingang"

Transcriptie

1 Ingang Lerarenwerkkamer Groep 5A Meester Freek Moorman Juf Diana Berendsen Groep 4A Juf Claudia Erinkveld Juf Silke Haferkamp Groep 4B Juf Monique Liebrand Groep 6B Meester Jos Mulleman Juf Anita Kock Juf Maaike Wagenmans Groep 6A Juf Annelies Geessink Juf Anita Kock Toestellenberging Pluslokaal Juf Manon van Kleef I.B. bovenbouw Mirjam Mulleman I.B. Onderbouw Ans Stroet Keuken Berging Mediatheek Aula Speelzaal Directeur Michel Ros en Jessica Lamers Ingang Groep 8A Juf Marieke Maandag Juf Anita Kock Groep 7B/8B Juf Liselotte Mertens Juf Mirjam Mulleman Gr. 7A Juf Jessica Lamers Juf Silke Haferkamp Groep 3A Juf Gusta Niggebrugge Juf Manon van Kleef Groep 1/2B Juf Veronie Wellink Juf Ans Stroet Groep 1/2A Juf Maaike Wagenmans Juf Yvette te Boekhorst Ingang RT Pendellokaal

2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de jaarkalender van de Mariaschool. Het is een praktische kalender waarop de achterzijde van de kalenderbladen beknopte informatie te lezen is die voor u van belang is. Afgelopen jaren heeft elk gezin een schoolgids ontvangen, maar deze kunt u nu lezen op onze website. Wij hopen dat deze kalender een centrale plek in uw huis zal krijgen, zodat u de benodigde informatie vlak bij de hand heeft. Wij wensen iedereen een fijn schooljaar toe. Het team van de Mariaschool. Ons Motto: S Samenwerking A Acceptatie M Meningsuiting E Energiek N Nieuwsgierig INHOUDSOPGAVE Alle medewerkers van de Mariaschool Groepsindeling Leerkrachten met speciale taken Plattegrond van de school Bewegingsonderwijs Gym- en zwemtijden Praktische zaken Parapluregels Zaken van belang Verzekeringen Contacten ouders en school Schooltijden Vakanties en vrije dagen Lijst van belangrijke adressen Overblijfregeling Tussen schoolse Opvang Buitenschoolse en Voorschoolse Opvang Buitenschoolse activiteiten Mariaschool, Neptunus 8, 7071 VG Ulft ,

3 Alle medewerkers van de Mariaschool 1. Directeur: dhr. M. J. Ros, Emmastraat 32, 7075 AN Etten. tel Pl.v dir.: mw. Jessica Lamers, Akkerstraat 4, 7071 HW Ulft tel mw. Yvette te Boekhorst-Fontein, Hollandseweg 40, 7078 BG Megchelen. tel mw. Diana Berendsen-Hunting, Doetinchemseweg 60, 7048 AK Wijnbergen. tel mw. Claudia Erinkveld-Derksen, IJsselstraat 25, 7081 DH Gendringen. tel mw. Annelies Geessink, van Barneveldlaan 18, 7031 ZL Wehl. tel mw. Silke Haferkamp-te Grotenhuis, Am Judenberg 2, Anholt-Isselburg. tel mw. Anita Kock, Koopmanstraat 28a, 7121 VT Aalten. tel mw. Monique Liebrand. Melkvonder 2, 7071 AN Ulft. Tel mw. Marieke Maandag-Willemsen, Veldstraat 55, 7071 CJ Ulft. tel mw. Liselotte Mertens, Onstein 19, 7006 JP Doetinchem. Tel dhr. Freek Moorman, Grote Beer 74, 7071 TT Ulft. tel mw. Mirjam Mulleman-Cillessen, Roggestraat 21, 7071 ZA Ulft. tel dhr. Jos Mulleman, Roggestraat 21, 7071 ZA Ulft. tel mw. Gusta Niggebrugge-Hakvoort, Boogschutter 4, 7071 TD Ulft. tel mw. Ans Stroet-Siemes, Beggelderveldweg 34e, 7091 HM Dinxperlo. tel mw. Maaike Wagenmans, Burg. Rijpstratstraat CR Zelhem. tel mw. Veronie Wellink-Keuben, Kuiperstraat 12, 7071 AR Ulft. tel Ond. assist. mw. Manon van Kleef, Prins Mauritsstraat 61, 7031 XV Wehl. tel Huish. kracht: mw. Astrid Huntink-Egberts, Meidoornstraat 1, 7071 WG Ulft. tel Huish. kracht: mw. Marijke Keurentjes-Huntink, P. Hafkenscheidstraat 20, 7071 WP Ulft. tel Conciërgetaken: Adm.-kracht dhr. Martin Bannink dhr. Carel Boon (vrijwilliger) dhr. Johan Hamer

4 Bewegingsonderwijs De gymlessen voor de groepen 4 t/m 8 worden gegeven in de sporthal De IJsselweide (ca. 800 m van school). De kinderen gaan onder begeleiding per fiets heen en terug naar de sporthal. Voor de groepen 4 t/m 6 worden fietsouders ingezet. De groepen 1 t/m 3 gebruiken de speelzaal in onze school. Wat gymkleding betreft, zien we graag de leerlingen in een gymbroekje met T-shirt. Een gympakje mag natuurlijk ook, maar is niet nodig. Gymschoenen worden in de kleedkamer aangetrokken, dus niet thuis. De gemeente verzoekt ons de kinderen/ouders erop te wijzen dat ze geen sportschoenen met zwarte zolen aandoen. Deze veroorzaken vaak strepen op de vloer die bijna niet verwijderd kunnen worden. Wij stellen het op prijs dat de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 gymmen op balletschoenen (met stroeve zolen). De groepen 1 en 2 gymmen in hemd en onderbroekje. Vanaf groep 6 douchen de kinderen na de gymles. I.v.m. voetwratten is het aan te raden dan badslippers te dragen. Tijden bewegingsonderwijs 1/2A mw. Y. te Boekhorst maandag u u mw. M. Wagenmans donderdag u u 1/2B mw. V. Wellink maandag u u mw. A. Stroet donderdag u u 3A mw. M van Kleef maandag u u mw. G. Niggebrugge donderdag u u 4A mw. C. Erinkveld maandag u u mw. S. Haferkamp donderdag u u 4B mw. M. Liebrand maandag u u dinsdag u u 5A dhr. F. Moorman maandag u u mw. D. Berendsen donderdag u u 6A mw. A. Geessink maandag u u donderdag u u 6B mw. A. Kock maandag u u dhr. J. Mulleman donderdag u u 7A mw. J. Lamers maandag u u donderdag u u 7B/8B mw. L. Mertens maandag u u mw. M. Mulleman donderdag u u 8A mw. M. Maandag maandag u u donderdag u u

5 Praktische zaken Afspraken Ieder mens moet zich in het dagelijks leven houden aan een aantal regels en afspraken. Dit geldt ook voor iedereen op onze school. Om misverstanden te voorkomen volgen hier een aantal regels: 1 15 minuten voor de lessen beginnen, mogen de kinderen op de speelplaats zijn of gebruik maken van de inloop. s Middags is er alleen vanaf u inloop voor groep Kinderen, die dicht bij school wonen, nemen geen fiets mee, als zij niet naar de sporthal moeten. 3 Ouders, leerkrachten en kinderen lopen met de fiets aan de hand over de speelplaats zowel voor als na school. 4 We lopen rustig door de gangen bij het in- en uitgaan van de school, maar zeker tijdens de lessen. 5 We geven de beplanting rond de school de kans om te groeien. 6 We gaan het schoolplein op en af via de daarvoor bestemde ingangen. Kinderen van groepen 3 t/m 8 mogen niet met de fiets via de kleuterspeelplaats komen. 7 Het moedwillig vernielen van schooleigendommen wordt in rekening gebracht. 8 Ouders van kleuters wachten buiten de poort. De juf neemt de kinderen mee naar buiten. Parapluregels Om op een fatsoenlijke en respectvolle manier met de ander om te gaan, gaan wij uit de volgende vier parapluregels: - We hebben respect voor elkaar; - We storen elkaar niet; - We zijn zuinig op de spullen; - Wat we zelf kunnen, doen we zelf; Op de Mariaschool worden de regels van de Kanjertraining toegepast.

6 Zaken van belang 1 In deze kalender staan de vakanties vermeld. De vaststelling is gebeurd in nauw overleg met de andere basisscholen in de gemeente en met de scholen voor voortgezet onderwijs. Uiteraard is rekening gehouden met de landelijke vakantiespreiding. Wij wijken hiervan niet af (m.u.v. gewichtige omstandigheden) 2 Houd uw kind niet te vlug thuis. Als uw kind ziek is, meld dat dan even. U bespaart ons veel zorgen, als u ons even belt (641071). Wanneer uw kind een bijzondere (besmettelijke) ziekte heeft, stellen wij het zeer op prijs, als u dit er even bij vertelt. 3 Wij vragen u ervoor te zorgen dat uw kind naast alle activiteiten in verenigingen en sportclubs voldoende rustmomenten krijgt, zodat het uitgerust op school komt. Rust en regelmaat zijn van groot belang voor een kind in de groei. Verzekeringen W.A.-verzekering. Het bestuur heeft een W.A.-verzekering afgesloten voor het geval uw kind onder schooltijd schade aan derden toebrengt en de verantwoordelijken dit hadden kunnen voorkomen. Ongevallenverzekering. Deze ongevallenverzekering geldt gedurende de tijd dat de kinderen onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten/stagiaires, alsmede het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. De verzekering geldt ook voor kleuters tijdens inloopdagen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, hulpouders en stagiaires tijdens activiteiten die in schoolverband plaatsvinden. Schade aan eigen kleding, brillen, fietsen e.d. kan alleen verhaald worden door de ouders van de veroorzaker aansprakelijk te stellen. Dit loopt NIET via de schoolverzekering. Reisverzekering. Ook heeft het bestuur een doorlopende reisverzekering afgesloten.

7 Contacten ouders school Informatieavond Aan het begin van het schooljaar wordt voor elke groep een informatiebijeenkomst gehouden. De leerkrachten geven u informatie over wat er in dit schooljaar behandeld zal worden en hoe er gewerkt wordt. Kennismakingsgesprek ouder - leerkracht In de eerste maanden van het schooljaar krijgen ouders/verzorgers een uitnodiging voor een eerste kennismakingsgesprek. We willen wat doelgerichter over de ontwikkeling van het kind speken. Daarbij komen o.a. de thuissituatie, het welbevinden, de kwaliteiten, ontwikkelpunten van het kind en de verwachtingen van ouders aan de orde. Eventuele afspraken kunnen dan meteen worden vastgelegd. Mocht er een bijzondere reden zijn om de leerkracht bij u thuis te willen spreken dan is dit mogelijk. Het gesprek duurt ongeveer 20 minuten. Als de ouders/verzorgers of de leerkracht denken meer tijd nodig te hebben, dan kan dit van te voren kenbaar gemaakt worden. In het schooljaar volgen twee collega s de opleiding tot beeldcoach en maken filmopnames in groepen voor scholingsdoeleinde. Spreekuur. Vijf maal per jaar bieden wij gelegenheid om met de leerkracht van de groep over uw kind te praten. Mocht u meer leerkrachten willen spreken, dan kunt u dit middels een briefje aan één van de leerkrachten kenbaar maken. Als er problemen zijn, raden we u aan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de leerkracht. Ook andersom zal dit het geval zijn. Rapporten. Maandag 9 februari en dinsdag 10 februari wordt u in de gelegenheid gesteld het eerste rapport van uw kind(eren) te bespreken. Voor groep 8 zijn er i.v.m. de schoolkeuze drie avonden ingepland. Dit geldt ook voor grotere groepen. Het tweede rapport wordt op vrijdag 3 juli aan uw kind meegegeven. Nieuwsbrief Aan het begin van elke maand komt er een nieuwsbrief uit om u op de hoogte te houden van de activiteiten en informatie. De nieuwsbrief verschijnt op de website en u krijgt hierover maandelijks een herinneringsmailtje. Wanneer er onverwacht mededelingen aan de ouders gedaan moeten worden, ontvangt u via de kinderen een brief of mail. Voorlichting Voortgezet Onderwijs. Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 zal er om een voorlichtingsavond zijn over het Voortgezet Onderwijs en de Citotoets. U ontvangt hierover nader bericht. Eerste Communie/Vormsel. In de loop van het schooljaar zijn er informatieen verdiepingsavonden voor de ouders van de leerlingen die de Eerste Communie doen (groep 4) of gevormd worden (groep 8). U ontvangt hierover tijdig bericht. De voorbereidingen worden door werkgroepen buiten schooltijd gedaan.

8 Schooltijden De groepen 1 Ma u u en u u Di u u s middags vrij. Wo u u Do. Vr u u en u u 8.30 u u s middags vrij. De groepen 2 t/m 4 Ma u u en u u Di u u en u u Wo u u Do. Vr u u en u u 8.30 u u s middags vrij. De groepen 5 t/m 8 Ma u u en u u Di u u en u u Wo u u Do. Vr u u en u u 8.30 u u en u u Vakanties en vrije dagen herfstvakantie ma 20 oktober t/m vr 24 oktober kerstvakantie ma 22 december t/m vr 02 januari 2015 voorjaarsvakantie ma 16 februari t/m vr 20 februari incl. carnaval ma 16 februari en di 17 februari Pasen vr 3 april t/m ma 6 april Koningsdag ma 27 april meivakantie ma 4 mei t/m vr 15 mei Hemelvaart do 14 mei en vr 15 mei Pinksteren ma 25 mei zomervakantie ma 13 juli t/m vr 21 augustus studiedag Mariaschool: vr. 12 juni, do-mi 2 apr.( gr.1t/m 4) studiedag v.d. stichting: bijzondere schooltijden: (continurooster) wo. 28 januari (Essentius dag) vr. 5 december tot uur vr. 19 december tot uur

9 Lijst van belangrijke adressen Bestuur van Essentius 1. Voorzitter: dhr. M. Broekhuizen, 2. Bestuurslid: dhr. B. ter Voert, 3. Bestuurslid: mw. D. Hermsen, 4. Bestuurslid: dhr. D. Kroesen, Medezeggenschapsraad Namens de ouders: 1. dhr. Dennis Egberts tel mw. José te Pas tel dhr. Martijn Pothof tel Namens het team: 4. voorz. mw.claudia Erinkveld, 5. secr. mw. Annelies Geessink, 6. lid mw. Mirjam Mulleman Bovenschools Management Algemeen directeur: dhr. A. Sluiter Bestuurskantoor Bezoekadres: St.Lidwinastraat 1, 7075 AK, Etten. Tel Postadres: Postbus 23, 7060 AA, Terborg GMR-lid contactpersoon voor onze school: 1. mw. Diana Berendsen, leerkracht Ouderraad 1. Voorz.: mw. Chantal te Pas tel Secr.: mw. Marja Hansen, tel Pen. Mr: mw. Annemarie Pothof tel mw. Tanja van Tuijl tel mw. Martine Jansen, tel mw. Monique Egberts tel mw. Joyce te Pas tel mw. Diana Loos tel mw. Eugenie Peters tel mw. Myra Verhoeven tel

10 Belangrijke adressen (vervolg) Essentius Postadres: Postbus AA Terborg Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Secretariaat: Medezeggenschapsraad Mariaschool Secretariaat p/a Mariaschool Neptunus 8, 7071 VG Ulft tel Oudervereniging Mariaschool Secretariaat: mw. M. Hansen, p/a Mariaschool, Neptunus 8, 7071 VG Ulft tel IJsselgroep Iselinge Educatieve Faculteit Postbus AG Doetinchem tel Vertrouwenspersoon: Mw. Yvonne Kamsma, Schoolbegeleidingsdienst Iselinge Postbus 277, 7000 AG Doetinchem tel GGD Gelre-IJssel Postbus AB Deventer Tel Vragen over onderwijs: Postbus 51 tel (gratis) Klachtencommissie voor het katholiek onderwijs Postbus EH Den Haag Advies & Meldpunt kindermishandeling Gelderland Eusebiusbuitensingel 20, 6828 HV Arnhem. tel fax De Kindertelefoon een gratis telefoonnummer dagelijks van uur. Ondersteuningsloket: Secretariaat SWV Doetinchem e.o., Postbus AG Doetinchem Inspectie van het onderwijs:

11 O v e r b l i j f r e g e l i n g T u s s e n s c h o o l s e o p v a n g ( TSO) 1. De tussen schoolse opvangdagen en tijden De kinderen kunnen tussen de middag overblijven op maandag, dinsdag, donderdag van tot uur en op vrijdag van tot uur. We eten in de aula. De kinderen gaan na het eten bij goed weer eerst naar buiten daarna mogen ze zelf kiezen of ze binnen of buiten gaan spelen. Kinderopvang Humanitas verzorgt de coördinatie en de administratieve dienstverlening van de tussen schoolse opvang voor uw kind(eren). 2. Aanmelden en afmelden Ieder nieuw schooljaar is het noodzakelijk om uw kind digitaal aan te melden door middel van het digitaal aanmeldingsformulier. Knipkaarten die het afgelopen jaar zijn gekocht kunnen in het schooljaar eerst worden opgemaakt. Nieuwe knippen dienen vervolgens via het digitale systeem worden bijgekocht. In het nieuwe systeem is het niet meer mogelijk om knippen mee te nemen naar een nieuw schooljaar. Het is ook mogelijk om incidenteel gebruik te maken van TSO. De TSO heeft een nieuw mailadres: 3. De kosten van het overblijven De kosten van het overblijven voor het schooljaar 2014/2015 bedragen: 2.00 per overblijfmoment bij vaste afname per half jaar; 2.50 per overblijfmoment bij afname middels knipkaart. 4. Eten en drinken U dient zelf te zorgen voor de maaltijd en het drinken van uw kind. 5. Toezicht en begeleiding Het aantal medewerkers per dag is afhankelijk van het aantal kinderen dat dagelijks gebruikt maakt van de TSO. We hanteren de volgende ratio 1 TSO-medewerker op 15 kinderen. Er wordt zowel binnen als buiten toezicht georganiseerd. 6. Regels en afspraken Om het overblijven zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er regels en afspraken voor kinderen en ouders. Deze regels kunt u nalezen op de website. 7. Verantwoording. De eindverantwoording voor een goede gang van zaken tijdens de TSO valt onder directe verantwoording van school. Voor de dagelijkse verantwoording zijn er twee coördinatoren aangesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor de financiële afhandeling, voor voldoende medewerker(ster)s en de informatie naar de ouders, leerkrachten, OR, MR en schoolleiding. De beslissingen worden uiteindelijk door de directeur van school genomen. De TSO legt verantwoording af aan de directeur van de school en aan Humanitas. Een kascommissie controleert de administratie van de TSO. Heeft u nog vragen of opmerkingen, mail ze dan of kijk voor meer informatie op de website van de school. D e b u i t e n s c h o o l s e e n v o o r s c h o o l s e o p v a n g Vanaf 1 augustus 2007 hebben scholen een resultaatverplichting ten aanzien van de Buiten Schoolse Opvang (B.S.O.). Uit de behoeftepeiling in het kader van Buiten Schoolse Opvang die gehouden werd in maart - april 2007 is gebleken dat er op onze school behoefte is aan Buiten Schoolse Opvang Er zijn drie BSO locaties van Humanitas. BSO bij de Pinken in Ulft BSO Buitengewoon in Ulft, deze bso is voor 8+ kinderen BSO de Berenhut in Gendringen. Voor de kinderen van onze school staat BSO bij de Pinken en BSO Buitengewoon in het aanbod. Heeft u interesse en denkt u erover om uw kind van het aanbod bij de buitenschoolse opvang van kinderopvang gebruik te laten maken, neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers op het regiokantoor en vraag een uitgebreid informatiepakket aan. U kunt tussen 8.00 uur en uur bellen naar het telefoonnummer , ons regiokantoor. Uiteraard kunt u ons ook even mailen: Kijk ook eens op onze website; Deze opvang is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, na schooltijd van 11.30/ uur uur en/ of tijdens schoolvakanties van uur. De professionele medewerkers bieden een leuk educatief, actief en creatief vrijetijdsprogramma dat goed aansluit bij de leeftijd van het kind. De kinderen ontmoeten er leeftijdsgenootjes en mogen zoveel mogelijk zelf bepalen wat zij in hun vrije tijd willen doen. De mogelijkheid bestaat om de kinderen veilig, per taxi, van school naar de opvang te laten vervoeren.

12 BSO en VSO bij Kinderopvang Juut & Co Nijverheidsweg CH Ulft Telefoon (0315) Telefax (0315) Juut & Co is een kinderopvangorganisatie die buitenschoolse opvang (BSO), kinderdagopvang (KDV) en gastouderopvang aanbiedt. De opvang wordt verzorgd in ons pand aan de Nijverheidsweg in Ulft. Wij halen de schoolgaande kinderen op van school en brengen ze naar de BSO. Wij eten daar gezamenlijk fruit en drinken wat. Vervolgens mogen de kinderen zelf bepalen wat ze graag willen doen. Niets moet en alles mag, natuurlijk wel binnen de regels. De kinderen moeten het vooral erg naar hun zin hebben. De kosten zijn 6,15 per kind uur en wij bieden opvang aan van uur op maandag en donderdag en opvang van 11.45/ uur op dinsdag en vrijdag. In de vakanties bieden wij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag opvang aan van uur. Ook merken wij dat er steeds meer vraag is naar voorschoolse opvang (VSO). Op de maandag- en donderdagochtend bieden wij nu al VSO aan. Na de zomervakantie komt daar ook de dinsdagochtend bij. En bij voldoende interesse op de andere ochtenden, gaan wij ook op die ochtenden VSO aanbieden. U brengt uw kinderen bij ons en wij zorgen dat uw kinderen op school komen. Ze kunnen bij ons hun boterham opeten, lekker wakker worden, maar natuurlijk mogen ze ook spelen. De kosten zijn 6,25 per kind per uur en wij bieden opvang aan van uur. Buitenschoolse activiteiten In tegenstelling tot voorgaande jaren kunnen leerlingen meedoen aan buitenschoolse activiteiten, maar die niet meer begeleid worden door leerkrachten. Dit is een besluit dat op bestuursniveau is genomen. Dit wordt met ouderbegeleiding en met begeleiding van vrijwilligers of studenten geregeld. Jaarlijks kan er worden meegedaan aan: gemeentelijk voetbaltoernooi kersthandbaltoernooi avondvierdaagse sport instuif van verenigingen Wanneer er op de toernooien een eerste plaats behaald wordt, is het mogelijk, dat er deelname aan een vervolgtoernooi is. Folders van activiteiten ter promotie van verenigingen die niet voor school van belang zijn, worden centraal in het gebouw gelegd c.q. uitgereikt. Natuurlijk hebben wij ook de mogelijkheid om flexibel, volgens rooster, af te nemen. U betaalt dan alleen de daadwerkelijk aanwezige opvanguren tegen 7,75 per kind per uur. Zou u meer informatie willen of heeft u vragen, dan kunt u mij bereiken op of mailen naar

13 Groepsindeling Groep 1-2A lln. Mw. Yvette te Boekhorst (ma, di) Mw. Maaike Wagenmans (wo, do, vr-mo) Groep 1-2B lln. Mw. Veronie Wellink (ma,di-mo, wo) Mw. Ans Stroet (do, vr-mo) Groep 2A+2B 28 lln. Mw. Yvette te Boekhorst (di-mi) Groep 3A 26 lln. Mw. Manon van Kleef (ma) Mw. Gusta Niggebrugge (di t/m vr-mo) Groep 4A 20 lln. Mw. Claudia Erinkveld (ma, di, wo) Mw. Silke Haferkamp (do, vr-mo) Groep 4B 19 lln. Mw. Monique Liebrand (ma t/m vr-mo) Groep 5A 23 lln. Dhr. Freek Moorman (ma, di) Mw. Diana Berendsen (wo, do, vrij) Groep 6A 25 lln. Mw. Annelies Geessink (ma, di, wo, do) Mw. Anita Kock (vr) Groep 6B 26 lln. Mw. Anita Kock (ma) Dhr. Jos Mulleman (di, wo, do, vr-mo) Mw. Maaike Wagenmans (vrij-mi) Groep 7A 22 lln. Mw. Jessica Lamers (ma, wo, do, vr-mo) Mw. Silke Haferkamp (di, vr-mi) Groep 7B/8B 27 lln. Mw. Liselotte Mertens(ma, di, vr) Mw. Mirjam Mulleman (wo, do) Groep 8A 30 lln. Mw. Marieke Maandag (ma, do, vr) Mw. Anita Kock (di, wo) Leerkrachten met speciale taken Bouwcoördinatoren Mw. Gusta Niggebrugge (gr. 1 t/m 4) Dhr. Jos Mulleman (gr. 5 t/m 8) Interne Begeleiding Mw. Ans Stroet (gr. 1 t/m 4) op dinsdag en woensdag Mw. Mirjam Mulleman (gr. 5 t/m 8) op dinsdag en vr-mo Plaatsvervangend directeur / opleider in de school Mw. Jessica Lamers op dinsdag vrij geroosterd Coördinatoren voor het Leerlingvolgsysteem Mw. Silke Haferkamp en Mw. Marieke Maandag Coördinatoren voor Verkeer: Mw. Jessica Lamers in samenwerking met dhr. Pieter Sessink (ouder) Coördinator Cultuur Mw. Monique Liebrand Coördinatoren Techniek Dhr. Jos Mulleman, Mw. Claudia Erinkveld, Mw. Yvette te Boekhorst Schoolcontact vertrouwenspersoon Mw. Gusta Niggebrugge Bedrijfshulpverleners Mw. Yvette te Boekhorst, Mw. Silke Haferkamp, Mw. Monique Liebrand, Mw. Claudia Erinkveld, Mw. Maaike Wagenmans, Mw. Liselotte Mertens, Mw. Jessica Lamers en Dhr. Michel Ros Coördinatoren Kanjertraining: Mw. Marieke Maandag en Mw. Claudia Erinkveld ICT coördinator mw. Anita Kock Taal- en leescoördinator mw. Annelies Geessink Rekencoördinator mw. Silke Haferkamp Psychodiagnostisch medewerker mw. Mirjam Mulleman Specialist Wetenschap en Techniek dhr. Jos Mulleman Specialist t Jonge Kind mw. Yvette te Boekhorst en mw. Veronie Wellink Specialist Excellente Leerlingen: dhr. Michel Ros Beeldcoaches (V.I.B.) mw. Claudia Erinkveld en mw. Monique Liebrand

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 Inhoudsopgave 09-10 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 4 2 Wat is praktijkonderwijs?... 7 3 Zo gaat het bij ons op school... 7 4 Welke

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. TSO / overblijven 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie en kosten 4. Bijzonderheden 5. Digitale strippenkaart

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 15, 24 april 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 15, 24 april 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 15, 24 april 2015 Kalender: 27 apr t/m 8 mei meivakantie 27 april Koningsdag, zie programma in de bijlage 29 april Schoolvoetbaltoernooi 5 mei Bevrijdingsdag, zie programma

Nadere informatie

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en Nieuwsbrief 5 3 december 2014 Beste ouders, verzorgers, Dinsdag 25 november was de 2 e de voorlichtingsavond. De inhoud van de informatie was vrijwel gelijk aan de eerdere voorlichtingsavond van 3 november.

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Op weg naar een IKC 1

Op weg naar een IKC 1 Op weg naar een IKC 1 Inhoudsopgave Inleiding Om de ontwikkeling van brede scholen in het primair- en voortgezet onderwijs te stimuleren, richtte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Nadere informatie

Tien tips over de ouderbijdrage

Tien tips over de ouderbijdrage Tien tips over de ouderbijdrage Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

informatieblad voor ouders

informatieblad voor ouders informatieblad voor ouders 1e jaargang, nummer 3: maart 2010 Colofon Eindredactie: Medewerkers: Realisatie: H. Zwart W. Bruinink A.R. Dekker A. Dijkman E. Grit-Van Bentum A.M. Hendrikse-Van den Hoogen

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

10-apr-15. De trotse juffen

10-apr-15. De trotse juffen 10-apr- Ouderhulp De Sinte Lucij is een kleine school, met een klein team en een kleine groep ouders. In de praktijk betekent dat een beroep op een kleine groep mensen voor een heleboel activiteiten. Vandaag

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18 234 Samenwerken met de omgeving De moeder van Astrid (6) is bloemist. In de kersttijd komt zij een woensdagmiddag naar de buitenschoolse opvang om samen met de kinderen kerststukjes te maken. Ze heeft

Nadere informatie