Aansluitdocument webservices COV VZ801/802

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansluitdocument webservices COV VZ801/802"

Transcriptie

1 COV VZ801/802 Documentversie 1.0 Definitief Pagina 1 van 30

2 Historie Versie Status Auteur Datum Veranderingen 1.0 Definitief Jeroen Jansen 20-apr Document definitief gemaakt. Distributie Versie Status Datum Aan 1.0 Voorstel Definitief 1 04-apr-2012 Portal, Functioneel Beheer VECOZO, Systeemontwikkeling VECOZO, Werkgroep COV, Vektis, selectie software leveranciers 1.0 Voorstel Definitief 2 17-apr-2012 Portal, Functioneel Beheer VECOZO, Systeemontwikkeling VECOZO, Werkgroep COV 1.0 Voorstel Definitief 3 19-apr-2012 Portal, Functioneel Beheer VECOZO, Systeemontwikkeling VECOZO, Werkgroep COV 1.0 Definitief 20-apr-2012 Software leveranciers 1.0 Definitief 11-mei-2012 Vektis portal voor EI standaarden Referenties REF WSDL Verzekeringsrecht Controleren Naam document COVVZ801802_incoming flat.wsdl Pagina 2 van 30

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Communicatie HTTPS Certificaten SOAP Codering Datumvelden en tijdzones SOAP Fault Niet geauthenticeerd Niet geautoriseerd Versiebeheer 6 3 COV VZ801/802 Functionaliteit Context 7 4 COV VZ801/802 webservices Overzicht Controleren Verzekeringsrecht service Operatie controleer Berichtstructuur Toelichting zoekalgoritme 16 Bijlage A WSDL endpoints per omgeving 20 Bijlage B SOAP fouten en resultaten 21 Bijlage C VZ801/802 versus VZ37/38 berichtstructuur 24 Zoekopdracht 24 Zoekresultaat 26 Bijlage D Begrippenlijst 30 Pagina 3 van 30

4 1 Inleiding Dit document is bedoeld voor software ontwikkelaars en de afdeling Functioneel beheer VECOZO. De scope beperkt zich tot de webservice van COV VZ801/802 en richt zich op het ondersteunen bij het integreren van externe systemen met de webservice van VECOZO. Indien u extra informatie wenst, of problemen ondervindt tijdens de integratie dan kunt u contact opnemen met VECOZO. Pagina 4 van 30

5 2 Communicatie In dit hoofdstuk wordt de communicatie tussen VECOZO en externe partijen m.b.t. de COV VZ801/802 webservice nader beschreven. 2.1 HTTPS Als applicatieprotocol wordt gebruik gemaakt van HyperText Transfer Protocol Secure. Voor de versleuteling van de gegevens worden SSL 3.0 en TLS 1.0 ondersteund. HTTPS is een vereiste voor het gebruik van webservices van VECOZO. 2.2 Certificaten Bij de webservice communicatie tussen VECOZO en externe partijen wordt gebruik gemaakt van certificaten. De instantie die de COV VZ801/802 webservice aanroept dient te beschikken over een systeemcertificaat dat door VECOZO is uitgegeven. Dit zorgt ervoor dat het certificaat kan worden gebruikt als een digitaal paspoort waarmee de aanroepende instantie zich kan legitimeren bij VECOZO. Voor een volledige werking van het systeemcertificaat moet VECOZO als Trusted Certificate Authority bekend zijn bij de aanroepende partij. Hiervoor dient de aanroepende partij het VECOZO root certificaat te installeren. Het root certificaat kan worden gedownload via de website van VECOZO. Voor de test- en productieomgeving zijn verschillende root certificaten te downloaden. 2.3 SOAP Alle webservices die VECOZO aanbiedt ondersteunen SOAP 1.1 en SOAP 1.2. Elementen zijn qualified en attributen unqualified. In Bijlage A zijn de WSDL endpoints per omgeving vermeld Codering De berichten moeten conform UTF-8 gecodeerd worden Datumvelden en tijdzones VECOZO ontvangt bij voorkeur heen-berichten waarin de datumvelden (datum en datumtijd velden) zijn opgevoerd zonder tijdzone. VECOZO hanteert dan standaard de tijdzone van Nederland. Indien de tijdzone wél wordt opgegeven bij een datumveld, dan dient de tijdzone conform ISO8601 te worden opgegeven. VECOZO rekent de opgegeven datum terug naar de tijdzone van Nederland. VECOZO koppelt in het retour-bericht geen tijdzones terug. 2.4 SOAP Fault Als er een technische fout optreedt in een webservice van VECOZO, dan wordt er een SOAP Fault met HTTP response code 500 verstuurd naar de client. Hieronder volgen twee voorbeelden van een SOAP Fault voor SOAP 1.1 en SOAP <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:body> <s:fault> <faultcode>s:sender</faultcode> <faultstring>vz802001</faultstring> </s:fault> </s:body> </s:envelope> Figuur 1 SOAP Fault conform SOAP 1.1 Pagina 5 van 30

6 <s:envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> <s:body> <s:fault> <s:code> <s:value>s:sender</s:value> </s:code> <s:reason> <s:text>vz802001</s:text> </s:reason> </s:fault> </s:body> </s:envelope> Figuur 2 SOAP Fault conform SOAP Niet geauthenticeerd Indien er geen certificaat wordt aangeboden of wanneer het certificaat verlopen is wordt de SOAP Fault met resultaatcode VZ teruggekoppeld Niet geautoriseerd Indien er een geldig certificaat wordt aangeboden, terwijl de aan het certificaat gekoppelde gebruiker niet voldoende autorisaties heeft, dan wordt de SOAP Fault teruggekoppeld met resultaatcode VZ of VZ (afhankelijk van de situatie, zie Bijlage B SOAP fouten en resultaten). Als toch het juiste certificaat is aangeboden, dient contact op te worden genomen met VECOZO om aan de gebruiker de juiste autorisaties toe te kennen. 2.5 Versiebeheer De versie van de WSDL staat na de laatste forward slash genoemd in de targetnamespace van de WSDLdefinitie. Bij de realisatie van een nieuwe versie van de WSDL wordt het versienummer opgehoogd van bijvoorbeeld v1 naar v2. Voorbeeld: targetnamespace="http://schemas.vecozo.nl/vz801802/v1" Pagina 6 van 30

7 3 COV VZ801/802 Functionaliteit Dit hoofdstuk geeft een functionele beschrijving van de aangeboden webservice. 3.1 Context Figuur 3 Hieronder wordt een overzicht gegeven van de aangeboden functionaliteit. Service Korte omschrijving De service Verzekeringsrecht controleren wordt aangeroepen om één of meerdere COV (Controle Op Verzekeringsrecht) zoekopdrachten uit te zetten. Een COV zoekopdracht wordt uitgevoerd met het doel het verzekeringsrecht te achterhalen van een persoon. Verzekeringsrecht controleren Het systeem ondersteunt per zoekopdracht alleen één van de volgende zoekpaden. Meerdere zoekpaden tegelijkertijd hanteren in één zoekopdracht is niet mogelijk. peildatum, geboortedatum,bsn peildatum, geboortedatum, verzekerdenummer peildatum, geboortedatum, postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging Bij het zoeken naar verzekeringen wordt de peildatum gebruikt om actieve verzekeringen te vinden van een verzekerde, zie Bijlage D Begrippenlijst. Één heen-bericht bevat een maximum van 20 zoekopdrachten, waarbij iedere zoekopdracht een uniek volgnummer moet hebben. Bovendien is het mogelijk per zoekopdracht een referentie mee te geven (optioneel). Er wordt direct een retourbericht gestuurd met hierin per zoekopdracht het zoekresultaat. Indien een referentie is opgevoerd voor een zoekopdracht, dan wordt deze referentie teruggekoppeld in het zoekresultaat. Pagina 7 van 30

8 4 COV VZ801/802 webservices 4.1 Overzicht COV VZ801/802 is gerealiseerd met gebruikmaking van één webservice die geïmplementeerd is bij VECOZO. Figuur 4 Webservice VECOZO Controleren Verzekeringsrecht Paragraaf 4.2 Controleren Verzekeringsrecht service 4.2 Controleren Verzekeringsrecht service Dit is een service die een endpoint aanbiedt waarop één of meer COV zoekopdrachten kunnen worden uitgezet bij VECOZO. De technische beschrijving van de operaties en berichtstructuur is terug te vinden in [WSDL Verzekeringsrecht Controleren] Operatie controleer Deze operatie wordt aangeroepen om één of meerdere COV zoekopdrachten uit te zetten. Per aanroep geldt een maximum van 20 zoekopdrachten. Er wordt direct een response bericht gestuurd met hierin per zoekopdracht het zoekresultaat. Zie voor mogelijke resultaten de uitleg in Bijlage B SOAP fouten en resultaten. In deze bijlage is ook een beslisboom opgenomen waaruit de totstandkoming van de fouten en resultaten kan worden herleid. Pagina 8 van 30

9 4.2.2 Berichtstructuur class Operatie Controleer Berichten De entiteit Zorgaanbieder is optioneel om op te voeren voor het heen-bericht. Indien er gebruik wordt gemaakt van impersonation dan moet deze entiteit wel opgevoerd worden. Het COV verzoek wordt dan uitgevoerd onder de context van de opgegeven AGB-code. «WSDL» Controleren Verzekeringsrecht + Controleer(ControleerRequest) :ControleerResponse Zorgaanbieder «verplicht» - AGB-zorgverlenersoort :N AGB-nummer :N6 Een COV verzoek bestaat uit maximaal 20 zoekopdrachten. Een zoekresultaat bevat de gegevens van maximaal één verzekerde. In het geval er op een zoekopdracht geen verzekerden zijn gevonden of kunnen worden teruggekoppeld (bijvoorbeeld indien er meerdere verzekerden zijn gevonden), dan wordt er geen verzekerde teruggekoppeld als onderdeel van het zoekresultaat. ControleerRequest Zoekopdracht «verplicht» - Volgnummer :N Geboortedatum :YYYY-MM-DD - Peildatum :YYYY-MM-DD «conditioneel verplicht» - BSN :N9 - Verzekerdenummer :T Postcode :T1..8 «optioneel» - Referentie zorgaanbieder :T Huisnummer :N Huisnummer toevoeging :T1..6 Codering van het geslacht conform NEN- 1888: 0 = Onbekend 1 = Man 2 = Vrouw 9 = Niet gespecificeerd «enumeration» Soort verzekering Aanvullend AanvullendPlusTand AWBZ Basis Hoofdverzekering Tand «enumeration» Geslacht Man Vrouw Onbekend NietGespecificeerd «enumerati... Code geslacht Een zoekopdracht en zoekresultaat zijn aan elkaar te matchen door middel van het volgnummer. ControleerResponse «verplicht» - Resultaat :RetourberichtresultaatType Zoekresultaat «verplicht» - Volgnummer :N Resultaat :ZoekresultaatType «conditioneel verplicht» - Referentie zorgaanbieder :T Verzekerde «verplicht» - Resultaat :VerzekerderesultaatType - Geboortedatum :YYYY-MM-DD - Geslacht :Geslacht - Code geslacht :Code geslacht - Overleden :boolean - Achternaam1 :T1..25 «conditioneel verplicht» - BSN :N9 - Voorletters :T Voorvoegsel1 :T Achternaam2 :T Voorvoegsel2 :T * Verzekering «verplicht» - Resultaat :VerzekeringresultaatType - UZOVI :N4 «conditioneel verplicht» - Verzekerdenummer :T Soort verzekering :Soort verzekering - Pakketcode :T Pakketnaam :T Labelcode :T Labelnaam :T Ingangsdatum :YYYY-MM-DD - Einddatum :YYYY-MM-DD Een COV retourbericht bestaat uit maximaal 20 zoekresultaten. Dit aantal komt altijd overeen met het aantal zoekopdrachten., Voor een gevonden verzekerde worden 1 of meerdere bijbehorende verzekeringen teruggekoppeld. «enumeration» RetourberichtresultaatType GeenZoekopdrachten MeerDan20Zoekopdrachten VerzoekAkkoord «enumeration» ZoekresultaatType BSNOnbekend BSNVoldoetNietAanElfproef CombinatieBSNGeboortedatumOnbekend GeenGeldigZoekpad Gevonden GevondenPeildatumInToekomst MeerdereZoekpadenOpgegeven MeerderePersonenGevonden NietGevonden Peildatum2JaarOfOuder «enumeration» VerzekerderesultaatType ActieveVerzekeringen DubbeleActieveVerzekeringenGevonden InactieveVerzekeringen «enumeration» VerzekeringresultaatType Actief Inactief NietGeautoriseerdVoorZorgverzekeraar Figuur 5 Berichtstructuur Controleren Verzekeringsrecht. Heen-bericht (VZ801) ControleerRequest Retour-bericht (VZ802) ControleerResponse De casing of schrijfwijze van de gegevenselementen kan in de WSDL op detailniveau afwijken ten opzichte van bovenstaande figuur. Het gegevenselement Code geslacht is bijvoorbeeld geschreven in de WSDL als CodeGeslacht, zonder tussenliggende spatie. In Bijlage C VZ801/802 versus VZ37/38 berichtstructuur is een vergelijking uitgewerkt van de VZ801/802 berichtstructuur ten opzichte van de oude VZ37/38 berichtstructuur. Pagina 9 van 30

10 Optioneel Conditioneel Verplicht De velden uit bovenstaande figuur zijn hieronder beschreven. Met de pijlen is aangegeven of een veld betrekking heeft op het heen-bericht, het retour-bericht of beiden ( voor het heen-bericht en voor het retour-bericht). Veldnaam Type Toelichting De eerste achternaam van de verzekerde. Achternaam1 T1..25 Retour-bericht: gegeven verplicht voor de entiteit Verzekerde. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). De tweede achternaam van de verzekerde. Achternaam2 T1..25 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde, indien een 2 e achternaam bekend is voor de verzekerde volgens AVG. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). AGB-zorgverlenersoort N2 Eerste 2 cijfers van de 8-cijferige AGB-code. Invullen bij gebruik impersonation. VECOZO controleert of de aanroepende partij een toestemmingsverklaring heeft verkregen van de instantie die is aangeduid met de AGB-code in het heen-bericht. Heen-bericht: gegeven verplicht voor de entiteit Zorgaanbieder. De entiteit Zorgaanbieder moet worden opgevoerd indien er gebruik wordt gemaakt van impersonation. AGB-nummer N6 Laatste 6 cijfers van de 8-cijferige AGB-code. Invullen bij gebruik impersonation. VECOZO controleert of de aanroepende partij een toestemmingsverklaring heeft verkregen van de instantie die is aangeduid met de AGB-code in het heen-bericht. Heen-bericht: gegeven verplicht voor de entiteit Zorgaanbieder. De entiteit Zorgaanbieder moet worden opgevoerd indien er gebruik wordt gemaakt van impersonation. BSN van de verzekerde. BSN N9 Heen-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Zoekopdracht, indien er gezocht wordt op BSN en de specifieke velden voor de overige twee zoekpaden (verzekerdenummer en adres) zijn leeg gelaten. Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Pagina 10 van 30

11 Optioneel Conditioneel Verplicht Veldnaam Type Toelichting Verzekerde indien de verzekerde volgens AVG een geverifieerd BSN of SOFI-nummer heeft. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). Code geslacht Enumeratie Code geslacht van de verzekerde conform NEN Zie Figuur 5 voor mogelijke waardes. Einddatum van de verzekering. Einddatum YYYY- MM-DD Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Geboortedatum van de verzekerde. Geboortedatum YYYY- -MM-DD Heen-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Zoekopdracht. Retour-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). Geslacht van de verzekerde. Zie Figuur 5 voor mogelijke waardes. Geslacht Enumeratie Retour-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). Huisnummer van het woonadres. Huisnummer N1..5 Heen-bericht: optioneel gegeven voor de entiteit Zoekopdracht indien wordt gekozen voor het zoekpad adres. Pagina 11 van 30

12 Optioneel Conditioneel Verplicht Veldnaam Type Toelichting Huisnummer toevoeging T1..6 De toevoeging behorende bij het huisnummer van het woonadres. Heen-bericht: optioneel gegeven voor de entiteit Zoekopdracht indien wordt gekozen voor het zoekpad adres. Ingangsdatum van de verzekering. Ingangsdatum YYYY- MM-DD Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Code van het label zoals deze is bepaald door de zorgverzekeraar. Labelcode T1..10 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Naam van het label. Labelnaam T1..50 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Overleden Boolean Indicatie (true of false) of de persoon is overleden. De overleden indicatie die wordt teruggekoppeld heeft geen directe relatie met de peildatum die is opgegeven in de Zoekopdracht. Retour-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). Pagina 12 van 30

13 Optioneel Conditioneel Verplicht Veldnaam Type Toelichting Code van het verzekeringspakket. Pakketcode T1..10 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Naam van het verzekeringspakket. Pakketnaam T1..50 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Te gebruiken peildatum voor de zoekopdracht. Op basis van de peildatum wordt er gezocht naar actieve verzekeringen. In onderstaande figuur wordt er een voorbeeld gegeven van een verzekering die als actief wordt gevonden bij een peildatum , terwijl bij de overige peildatums geen actieve verzekering zal worden gevonden. Peildatum YYYY- MM-DD Peildatum Ingangsdatum: verzekering Einddatum Peildatum Peildatum De peildatum mag zowel in het verleden als in de toekomst liggen. Een peildatum in het verleden mag maximaal 2 jaar in het verleden liggen. Het begrip peildatum is uitgebreider toegelicht in Bijlage D Begrippenlijst. Heen-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Zoekopdracht. (Internationale) postcode van het woonadres. Postcode T1..8 Heen-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Zoekopdracht, indien er gezocht wordt op adres (de specifieke velden voor de twee overige zoekpaden (BSN en verzekerdenummer) worden dan niet gevuld). Pagina 13 van 30

14 Optioneel Conditioneel Verplicht Veldnaam Type Toelichting Referentie van de zorgaanbieder op het niveau van de zoekopdracht. Deze referentie wordt ongewijzigd teruggestuurd in het retour-bericht in het zoekresultaat. Hierin kan bijvoorbeeld de patiënt identificatie worden ingevuld. Referentie zorgaanbieder T1..20 Heen-bericht: optioneel gegeven voor de entiteit Zoekopdracht. Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Zoekresultaat, indien in het heen-bericht de referentie zorgaanbieder is opgegeven. De entiteit Zoekresultaat wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van het Zoekresultaat (zie de beslisboom in Bijlage B ). Het resultaat op het niveau van het gehele retourbericht, zoekresultaat, de verzekerde en de verzekering. Zie Bijlage B SOAP fouten en resultaten voor een overzicht van alle mogelijke resultaten op de verschillende niveaus. In de bijlage is ook een beslisboom opgenomen waaruit blijkt wanneer welke fout of resultaat wordt teruggekoppeld. Resultaat Enumeratie Retour-bericht: verplicht gegeven voor de entiteiten ControleerResponse, Zoekresultaat, Verzekerde en Verzekering. Het terugkoppelen van een resultaat op een bepaald niveau (bijvoorbeeld het resultaat InactieveVerzekeringen onder de entiteit Verzekerde) impliceert de terugkoppeling van de entiteit zelf. De beslisboom in Bijlage B beschrijft wanneer welk resultaat op welk niveau wordt teruggekoppeld. De soort verzekering, bijvoorbeeld Basis of AWBZ. Zie Figuur 5 voor mogelijke waardes. Soort verzekering Enumeratie Verschillende combinaties van soorten verzekeringen (bijvoorbeeld een basisverzekering én een AWBZ verzekering) kunnen worden teruggekoppeld in één zoekresultaat. Het is logisch dat bepaalde typen verzekeringen in combinatie voorkomen (bijvoorbeeld een basisverzekering en een AWBZ verzekering), maar dit hoeft niet per sé en hangt helemaal af van de verzekerdegegevens die de verzekeraars aanleveren via AVG. Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Pagina 14 van 30

15 Optioneel Conditioneel Verplicht Veldnaam Type Toelichting Declaratie-UZOVI van de zorgverzekeraar van de bijbehorende verzekering. UZOVI N4 Retour-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Verzekerdenummer van de verzekerde. Verzekerdenummer T1..15 Heen-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Zoekopdracht, indien er gezocht wordt op Verzekerdenummer en de specifieke velden voor de overige twee zoekpaden (BSN en adres) zijn leeg gelaten. Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekering, indien de gebruiker geautoriseerd is te COV-en voor de bijbehorende UZOVI van de gevonden verzekering. De entiteit Verzekering wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekering (zie de beslisboom in Bijlage B ). Volgnummer N2 Iedere zoekopdracht in het heen-bericht wordt voorzien van een uniek volgnummer. Er geldt een maximum van 20 zoekopdrachten per heen-bericht. Het volgnummer uit het heen-bericht wordt overgenomen in het retour-bericht, zodat de ontvangende partij de zoekresultaten kan matchen aan de zoekopdrachten. Heen-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Zoekopdracht. Retour-bericht: verplicht gegeven voor de entiteit Zoekresultaat. De entiteit Zoekresultaat wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van het Zoekresultaat (zie de beslisboom in Bijlage B ). Voorletters van de verzekerde. Voorletters T1..6 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde, indien de voorletters bekend zijn voor de verzekerde volgens AVG. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld Pagina 15 van 30

16 Optioneel Conditioneel Verplicht Veldnaam Type Toelichting op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). Eerste voorvoegsel van de verzekerde. Voorvoegsel1 T1..10 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde, indien het eerste voorvoegsel bekend is voor de verzekerde volgens AVG. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ). Tweede voorvoegsel van de verzekerde. Voorvoegsel2 T1..10 Retour-bericht: conditioneel verplicht gegeven voor de entiteit Verzekerde, indien het tweede voorvoegsel bekend is voor de verzekerde volgens AVG. De entiteit Verzekerde wordt teruggekoppeld indien er een resultaat wordt teruggekoppeld op het niveau van de Verzekerde (zie de beslisboom in Bijlage B ) Toelichting zoekalgoritme Het systeem ondersteunt per zoekopdracht alleen één van de volgende zoekpaden. Meerdere zoekpaden tegelijkertijd hanteren in één zoekopdracht is niet mogelijk. peildatum, geboortedatum,bsn peildatum, geboortedatum, verzekerdenummer peildatum, geboortedatum, postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging Er wordt standaard gezocht naar actieve verzekeringen van één uniek persoon, conform de beslisboom in Bijlage B. Voor alle zoekpaden zijn de peildatum en geboortedatum verplicht om op te geven in de zoekopdracht. In onderstaande tabel zijn de verschillende zoekpaden nader toegelicht. Met kruisjes is aangegeven welke velden verplicht zijn om te gebruiken voor een specifiek zoekpad. Pagina 16 van 30

17 Huisnummer toevoeging Huisnummer Postcode Verzekerdenummer BSN Geboortedatum Peildatum Zoekpad Toelichting BSN Verzekerdenummer Er wordt gezocht naar actieve verzekeringen (aan de hand van de peildatum wordt bepaald of een verzekering actief is, zie Bijlage D ) op basis van de opgegeven BSN en geboortedatum. Er wordt gezocht naar actieve verzekeringen (aan de hand van de peildatum wordt bepaald of een verzekering actief is, zie Bijlage D ) op basis van het opgegeven verzekerdenummer en geboortedatum. Alleen verzekeringen met het opgegeven verzekerdenummer worden teruggekoppeld. Voorbeeld: Piet Jansen, heeft een basisverzekering bij Univé met verzekerdenummer 1234 en een aanvullende verzekering bij Zilveren Kruis Achmea met verzekerdenummer Indien er wordt gezocht met verzekerdenummer 1234, dan wordt alleen de verzekering van Piet Jansen bij Univé teruggekoppeld. Er wordt gezocht naar actieve verzekeringen (aan de hand van de peildatum wordt bepaald of een verzekering actief is, zie Bijlage D ) op basis van louter de geboortedatum en postcode, ongeacht de waardes die volgens COV bekend zijn voor de velden huisnummer en huisnummer toevoeging. Verzekerdegegevens worden teruggekoppeld conform de beslisboom in Bijlage B. De kans is hier groot dat er meerdere personen worden gevonden waardoor het resultaat MeerderePersonenGevonden (Bijlage B ) wordt teruggekoppeld. Adres Voorbeeld: Verzekerde Piet Jansen (geboortedatum 7 juli 1977), met postcode 1234AB en huisnummer 10, wordt gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op louter postcode 1234AB. De verzekeringen van Piet worden teruggekoppeld omdat Piet de enige persoon is met postcode 1234AB en geboortedatum 7 juli Voorbeeld 2: Verzekerde Lianne Jansen (geboortedatum 26 juli 1981), met postcode 1234AB en huisnummer 10, wordt gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op louter postcode 1234AB. Echter, het resultaat MeerderePersonenGevonden (Bijlage B ) wordt teruggekoppeld, omdat er nog een Pagina 17 van 30

18 Huisnummer toevoeging Huisnummer Postcode Verzekerdenummer BSN Geboortedatum Peildatum Zoekpad Toelichting andere verzekerde (woonachtig op huisnummer 12) is gevonden met postcode 1234AB en geboortedatum 26 juli Om toch de verzekeringen van Lianne als resultaat terug te krijgen zal er hier gezocht moeten worden op het volledige adres, inclusief huisnummer zodat er geen meerdere personen worden gevonden. Adres Er wordt gezocht naar actieve verzekeringen (aan de hand van de peildatum wordt bepaald of een verzekering actief is, zie Bijlage D ) op basis van de geboortedatum, postcode en het huisnummer, ongeacht de waarde die volgens COV bekend is voor de huisnummer toevoeging. Een verzekerde waarvoor in COV een huisnummer toevoeging bekend is (behorend bij het huisnummer), wordt op deze manier toch gevonden door het zoekalgoritme Voorbeeld: Verzekerde Piet Jansen, met postcode 1234AB, huisnummer 10, huisnummer toevoeging AB, wordt gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op postcode 1234AB en huisnummer 10. Er wordt gezocht naar actieve verzekeringen (aan de hand van de peildatum wordt bepaald of een verzekering actief is, zie Bijlage D ) op basis van de geboortedatum, postcode, huisnummer en huisnummer toevoeging. Het zoekalgoritme zoekt naar een verzekerde waarbij het adres precies matcht met de zoekopdracht. Adres Voorbeeld: Verzekerde Piet Jansen (geboortedatum 7 juli 1977), met postcode 1234AB, huisnummer 10, huisnummer toevoeging AB, wordt gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op geboortedatum 7 juli 1977, postcode 1234AB, huisnummer 10 en huisnummer toevoeging AB. Voorbeeld 2: Verzekerde Piet Jansen (geboortedatum 7 juli 1977), met postcode 1234AB, huisnummer 10, huisnummer toevoeging AB, wordt NIET gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op geboortedatum 7 juli 1977, postcode 1234AB, huisnummer 10 en huisnummer toevoeging CD. Adres Er wordt gezocht naar actieve verzekeringen (aan de hand van de peildatum wordt bepaald of een Pagina 18 van 30

19 Huisnummer toevoeging Huisnummer Postcode Verzekerdenummer BSN Geboortedatum Peildatum Zoekpad Toelichting verzekering actief is, zie Bijlage D ) op basis van de geboortedatum, postcode en huisnummer toevoeging, ongeacht de waarde die volgens COV bekend is voor het huisnummer. Voorbeeld: Verzekerde Piet Jansen (geboortedatum 7 juli 1977), met postcode 1234AB, geen huisnummer, huisnummer toevoeging ABC, wordt gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op geboortedatum 7 juli 1977, postcode 1234AB en huisnummer toevoeging ABC. Voorbeeld 2: Verzekerde Sjaak Jansen (geboortedatum 7 juli 1950), met postcode 1234AB, geen huisnummer, huisnummer toevoeging ABC, wordt NIET gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op geboortedatum 7 juli 1950, postcode 1234AB en huisnummer toevoeging ABCD. Voorbeeld 3: Verzekerde Eveline Jansen (geboortedatum 26 juni 1979), met postcode 1234AB, huisnummer 20, huisnummer toevoeging ABC, wordt gevonden door het zoekalgoritme als er gezocht wordt op geboortedatum 26 juni 1979, postcode 1234AB en huisnummer toevoeging ABC. Pagina 19 van 30

20 Bijlage A WSDL endpoints per omgeving Omgeving Test Acceptatie Productie WSDL endpoint https://tstcovwebservice.vecozo.nl/v1/vz svc https://acccovwebservice.vecozo.nl/v1/vz svc https://covwebservice.vecozo.nl/v1/vz svc Pagina 20 van 30

Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302 Versie EI-standaarden: 3.2, 01-05-2007 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document: 2, 01-07-2011 Kenmerk:

Nadere informatie

STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving

STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302 Versie EI-standaard: 3.2, 01-05-2007 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Uitgave document:

Nadere informatie

UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten

UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten Technische beschrijving van de afspraak Versienummer: 2.0 (Mei 2015) 2015 Edustandaard.nl 2 / 34 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 1.2 Afhankelijkheid van

Nadere informatie

Aansluiten op de TIOX webservice

Aansluiten op de TIOX webservice Aansluiten op de TIOX webservice VNG TIOX Kenmerk: QDelft - Rap954 Datum: 27 maart 2013 Auteur(s): Maurice Vrolijk, Frank Mulder, Freek Reinders QDelft Mijnbouwplein 33 2628 RT Delft 015-303 0130 www.qdelft.nl

Nadere informatie

DECLARATIE DBC/ZIEKENHUISZORG

DECLARATIE DBC/ZIEKENHUISZORG Externe integratie DECLARATIE DBC/ZIEKENHUISZORG ZH308/ZH309 Versie EI-standaarden: 7.2, versiedatum 01-05-2007 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document:

Nadere informatie

Van patiënt naar verzekerde...

Van patiënt naar verzekerde... Van patiënt naar verzekerde... Versie 5.0 2 Inhoudsopgave I Welkom bij COV4U 3 II Installatie COV4U 4 1 Systeemeisen... 4 2 Noodzakelijke... componenten 5 3 Installatie... procedure 6 4 Eerste... keer

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Prijzen zorgverzekeraars IR V-1-1-7 (7e concept)

Prijzen zorgverzekeraars IR V-1-1-7 (7e concept) 1/20 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. B. van der Meer Prijzen

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

BERICHTENBOEK I&R. Digitale gegevensuitwisseling met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) (afd. Dierregistraties)

BERICHTENBOEK I&R. Digitale gegevensuitwisseling met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) (afd. Dierregistraties) BERICHTENBOEK I&R Digitale gegevensuitwisseling met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland () (afd. Dierregistraties) Auteur(s): Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Versie: 2.4.7 Bron: I&R Status :

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg'

Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg' Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg' gegevensoverdracht voor start jeugddeclaraties Kenmerk: 1412-TV-113-invu Datum: 3 december 2014 Versie: 1.2 Auteurs: Truus Vernhout en Arthur Frank Versie 1.1 november

Nadere informatie

Koppelvlakspecificatie DigiD SAML. Authenticatie. Versie 3.0. Datum 12 december 2013 Status Definitief

Koppelvlakspecificatie DigiD SAML. Authenticatie. Versie 3.0. Datum 12 december 2013 Status Definitief Koppelvlakspecificatie DigiD SAML Authenticatie Versie 3.0 Datum 12 december 2013 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD 4 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Versie 1.o Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en Doelgroep... 3

Nadere informatie

Uitvragen Officiële Publicaties

Uitvragen Officiële Publicaties Uitvragen Officiële Publicaties Handleiding voor het uitvragen van de collectie Officiële Publicaties Auteurs Bestandsnaa m Status Ilja Andreas Handleiding uitvragen Officiële Publicaties V0.5.doc V0.5

Nadere informatie

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 Datum 2 februari 2012 Status Definitief Pagina 1 van 1 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari 2012 Colofon Projectnaam EPBD energielabeldatabase

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

Beheer en Onderhoud Vernieuwde AGB-register. versie 1.5

Beheer en Onderhoud Vernieuwde AGB-register. versie 1.5 Beheer en Onderhoud Vernieuwde AGB-register versie 1.5 Afkomstig van: Marcel de Rouw Datum: juli 2015 Inhoudsopgave 1. Documenthistorie 6 2. Inleiding 8 2.1 Opbouw document 8 2.2 Doel document 9 2.3 Beheer

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau Functionele specificaties Omgevingsloket online Foutdetectie, analyse en herstel op Be Informed applicatieniveau Juli 2014 2.10 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

Creditor Implementatie Gids emandates Core

Creditor Implementatie Gids emandates Core Creditor Implementatie Gids emandates Core Document versie 1.03 VERTROUWELIJK Mei 2015 Copyright Currence Services BV Alle rechten voorbehouden. Voorwaarden De voorwaarden voor het beschikbaar stellen

Nadere informatie

AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN 2015

AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN 2015 AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN 2015 Doel van dit document Dit document bevalt de bestandsspecificaties en aanleverrichtlijnen behorend bij de gegevensaanlevering voor de gemeentelijke

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Standaard Platform - Aansluitvoorwaarden Applicaties en Componenten

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Standaard Platform - Aansluitvoorwaarden Applicaties en Componenten Document D-4 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Standaard Platform - Aansluitvoorwaarden Applicaties en Componenten Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon

Nadere informatie

Standaard Zaak- en Documentservices 1.1

Standaard Zaak- en Documentservices 1.1 Standaard Zaak- en Documentservices 1.1 Standaardservices voor het koppelen en ontsluiten van zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken en documentmanagement Documentversie:

Nadere informatie

HANDBOEK ICT-LEVERANCIERS IN DE ZORG

HANDBOEK ICT-LEVERANCIERS IN DE ZORG HANDBOEK ICT-LEVERANCIERS IN DE ZORG - Versie 4.1 - postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37; e-mail: info@nictiz.nl

Nadere informatie

Datum: 7-3-2014 Pagina: 1. Standaard Uitwisseling Formaat StUF 03.01: In Gebruik (versie 17) Standaard Uitwisseling Formaat. StUF 03.

Datum: 7-3-2014 Pagina: 1. Standaard Uitwisseling Formaat StUF 03.01: In Gebruik (versie 17) Standaard Uitwisseling Formaat. StUF 03. Pagina: 1 Standaard Uitwisseling Formaat StUF 03.01: In Gebruik Pagina: 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING.5 1.1 LEESWIJZER.6 1.2 CONVENTIES7 2. GLOBALE FUNCTIONALITEIT EN OPZET VAN STUF8 2.1 INLEIDING.8 2.2

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur Document D-8 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS)

Certification Practice Statement (CPS) Certification Practice Statement (CPS) agentschap versie 4.1, definitief Den Haag, 1 oktober 2008 Postadres Het UZI-register is een onderdeel Postbus 16114 van het, agentschap van het 2500 BC DEN HAAG

Nadere informatie