Offerte Klasse X Persoonlijke Organisatie certificaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Offerte Klasse X Persoonlijke Organisatie certificaten"

Transcriptie

1 Offerte Klasse X Persoonlijke Organisatie certificaten Gemnet Postbus CM DEN HAAG Datum Auteur A. Talmon Docnr Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van Gemnet.

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen Klasse X PKI Gemnet als leverancier van Klasse X certificaten WebSign Dienstverlening Functionaliteiten en voordelen Aanvraag procedure Uitgifteproces Klasse X certificaten Prijsstelling Persoonlijk Certificaat Smartcard-readers Voorwaarden Algemeen Condities Standaard klant ondersteuning Vervangingsvoorwaarden smartcard lezer Vervangingsvoorwaarden smartcard en certificaten Minimale configuratieëisen Misbruik Levertijden Contractduur Leveringsvoorwaarden Prijsafspraken Vertrouwelijkheid Ondertekening voor akkoord /11

3 1 Inleiding 1.1 Algemeen De elektronische handtekening wordt ingezet om ervoor te zorgen dat elektronische correspondentie en transacties op twee belangrijke punten kunnen wedijveren met de handtekening op papier. Wie een elektronische handtekening plaatst, geeft aan dat hij/zij de inhoud van het document onderschrijft. Bovendien kan de lezer achteraf ook altijd controleren of de handtekening van de juiste persoon is en of het document ongeschonden is gebleven. 1.2 Klasse X PKI Persoonlijke certificaten worden door Gemnet uitgegeven binnen de Klasse X PKI. Deze PKI is in beginsel ontworpen voor betrouwbare elektronische communicatie binnen en met Nederlandse overheidsorganisaties. De Klasse X PKI is een hoogwaardige en veilige infrastructuur. Zij wordt bestuurd door Gemnet en valt onder de Certification Practice Statement (CPS) van Gemnet. De Klasse X hiërarchie heeft een eigen Root-Certificatie Autoriteit (CA), en een eigen Certificate Policy (CP). De Klasse X PKI wordt momenteel gebruikt voor elektronisch bankieren (BNG), PKI-telewerken, ondertekenen en versleutelen van en veilige netwerk-logon door overheid en bedrijven. De Klasse X PKI kent alleen Persoonlijke certificaten en deze worden op naam uitgegeven aan personen. Server certificaten worden uitgegeven aan servers en kunnen worden geleverd vanuit de VeriSign of vanuit de PKI voor de Overheid hiërarchie. Voor meer informatie over de Klasse X PKI en de gebruikte PKI terminologie, zie de begrippenlijst, de CPS en de CP op 1.3 Gemnet als leverancier van Klasse X certificaten Gemnet treedt op als certificatiedienstverlener, waarbij ze certificaten verstrekt, de levenscyclus ervan beheert en de zogeheten certificaatdragers (smartcards) levert. Gemnet is eindverantwoordelijk voor het uitgifteproces van Klasse X certificaten en stelt de CPS en de CP vast. Gemnet verzorgt de verkoop en administratieve afhandeling van de certificaten en levert toegevoegde waarde diensten op de certificaten zoals WebSign. De Klasse X certificaten worden in het gecertificeerde rekencentrum van Getronics PinkRoccade aangemaakt. 1.4 Mijn WebSign Om een elektronische handtekening op een document te plaatsen is naast een certificaat ook software nodig. Gemnet levert deze software als optie in de vorm van een dienst onder de naam WebSign. De PKIcontactpersoon kan via Mijn WebSign de certificaataanvragen elektronisch indienen, voorzien van een elektronische handtekening. Hierbij ontstaat een overzichtelijk elektronisch archief van de ingediende aanvragen. Mijn WebSign maakt onderdeel uit van het Introductiepakket dat in deze offerte wordt aangeboden. Deze dienst kan ook later bijbesteld worden. Mijn WebSign kan niet alleen gebruikt worden voor het elektronisch indienen van certificaat-aanvragen. U kunt Mijn WebSign ook gebruiken om documenten in diverse opmaak, ondermeer Word, ASCII en PDF om te zetten naar PDF formaat (PDF-converter). Desgewenst kunt u deze documenten dan ook van een elektronische handtekening voorzien. De output is een elektronisch ondertekend PDF-document. Er hoeft voor deze dienst geen extra software bij de gebruiker te worden geïnstalleerd en beheerd. Gemnet 16/8/2011 3/11

4 4/11

5 2 Dienstverlening 2.1 Functionaliteiten en voordelen Om veilig te communiceren met en binnen de overheid is het van belang dat er geen twijfel bestaat over de identiteit van de communicatiepartners. Processen waarbij een handtekening vereist is in de papieren wereld, vereisen dit ook in de elektronische wereld. Deze elektronische handtekening moet minstens hetzelfde vertrouwen genieten als de handgeschreven variant. Iemand die (persoonlijke) vertrouwelijke informatie uitwisselt met een overheidsdienst wil er zeker van zijn dat de uitgewisselde informatie niet kan worden onderschept of worden veranderd. In al deze situaties bieden Klasse X certificaten uitkomst. Klasse X certificaten zijn dé oplossing om individuele medewerkers te voorzien van een middel om elektronische (internet) transacties te beveiligen. Persoonlijke certificaten kunnen voor een veelvoud van toepassingen worden gebruikt. De meest voorkomende toepassingen zijn: 1. beveiliging van een persoonlijk adres; gebruikers kunnen vertrouwelijke berichten op versleutelde wijze verzenden aan een met een certificaat beveiligd adres. De gebruiker van het Persoonlijke certificaat kan reageren met geparafeerde of zelfs rechtsgeldig ondertekende e- mail berichten, waardoor de ontvanger zekerheid heeft over de identiteit en intentie van de afzender. 2. gebruikersauthenticatie aan een server; webservers die beveiligd zijn met SSL (bijvoorbeeld middels een Servercertificaat) kunnen tevens worden ingericht om gebruikersauthenticatie te vereisen. Voor deze gebruikersauthenticatie kan een Klasse X certificaat worden gebruikt. Dit is een vorm van zogenaamde sterke gebruikersauthenticatie. Op basis van de gebruikersauthenticatie kan de server toegang verlenen tot afgeschermde delen van de website. 3. administratieve processen snel en papierloos afhandelen; formulieren, publicaties en bestellingen kunnen op elektronische wijze worden geparafeerd met een Persoonlijk certificaat. Een als zodanig gewaarmerkt document verschaft aan de ontvanger zekerheid over de authenticiteit van de zender, het tijdstip waarop het document is gewaarmerkt en dat de informatie in het document niet is veranderd. 4. ondertekenen van documenten; elektronische documenten, zoals contracten, vergunningen, facturen en aanbestedingen kunnen van een rechtsgeldige elektronische handtekening worden voorzien. 2.2 Aanvraag procedure Om smartcards, smartcardreaders en certificaten bij Gemnet aan te vragen, dient uw organisatie bij Gemnet bekend te zijn. Elke organisatie dient vervolgens één of meerdere PKI-contactpersonen aan te wijzen die de centrale spil vormen in het certificatenbeheer PKI-Gemnet. Het aanmelden van organisaties en PKI-contactpersonen gebeurt als volgt: 5/11

6 U stuurt de ondertekende offerte samen met de BNG-overeenkomst op naar de BNG. Gemnet neemt contact met u op voor het identificatiebezoek zoals bij paragraaf 4.1 nader wordt toegelicht. 2.3 Uitgifteproces Klasse X certificaten Zodra de PKI-contactpersoon bij u is aangesteld, kunnen de Klasse X certificaten binnen uw organisatie worden uitgegeven. De beoogd certificaathouder doet een aanvraag bij de PKI-contactpersoon. De PKIcontactpersoon stelt de identiteit van de aanvrager vast aan de hand van verschijning van de aanvrager in persoon en zijn identiteitsbewijs. De benodigde gegevens worden in de LDAP-directory van Gemne vastgelegd. Separaat wordt een aanvraagformulier naar Gemnet opgestuurd. Dit kan het papieren Aanvraagformulier zijn, maar wanneer u ervoor kiest om van de dienst Mijn WebSign gebruik te maken dan kunt u de aanvragen elektronisch indienen. In dat geval wordt er ook een elektronisch archief opgebouwd van de ingediende aanvragen. Wanneer u kiest voor het Introductiepakket dan is een abonnement op Mijn WebSign inbegrepen voor de contactpersoon. Gemnet valideert de aanvraag en stuurt per post een bevestiging naar de PKI-contactpersoon, inclusief smartcard en eventueel reader. De bijbehorende software kunt u downloaden via De beoogd certificaathouder kan vervolgens op een speciale enrollment pagina via Internet beveiligd het certificaat op de smartcard installeren. Een uitgebreide beschrijving van het Klasse X uitgifte proces vindt u in de CP- Klasse X, hoofdstuk 4, op 6/11

7 3 Prijsstelling 3.1 Eénmalige kosten Voor aansluiting op de PKI Klasse X is een eenmalig aansluittarief van toepassing. U kunt kiezen tussen een uitgebreid Introductiepakket en een aansluiting zonder Introductiepakket. Eénmalige kosten Klasse X Basistarief (excl. BTW) Keuze 1: Aansluiting + Introductiepakket 314,- Keuze 2: Aansluiting zonder introductiepakket 0,- De aansluiting mét het Introductiepakket betekent: - Administratieve voorbereiding incl. opvoer van de organisatie in LDAP - 1 smartcard + reader + certificaat + software voor de PKI-contactpersoon - Identificatiebezoek door medewerker Gemnet, max. 2 uur (Installatie software bij contactpersoon indien mogelijk, uitrol van het eerste certificaat, instructie aanvraag en uitrol nieuwe certificaten) - Abonnement Mijn WebSign gedurende de looptijd van het eerste certificaat van de PKI-contactpersoon - Aanmelding en instructie gebruik Mijn WebSign De aansluiting zonder Introductiepakket betekent: - Administratieve voorbereiding incl. opvoer van de organisatie in LDAP - Identificatiebezoek door accountmanager, max. 1 uur (Installatie software bij contactpersoon indien mogelijk, uitrol van het eerste certificaat, instructie aanvraag en uitrol nieuwe certificaten). In het Introductiepakket is het eerste certificaat plus reader voor de PKI contactpersoon inbegrepen. Met Mijn WebSign kan de PKI contactpersoon certificaataanvragen elektronisch indienen voorzien van een digitale handtekening. U heeft een elektronisch archief van uw ingediende aanvragen en tevens de mogelijkheid om documenten naar PDF om te zetten (PDF-converter). Deze documenten kunt u naar keuze met Mijn WebSign ook voorzien van uw digitale handtekening. 3.2 Persoonlijk Certificaat Persoonlijk Klasse X Certificaat Tarief (excl. BTW) Prijs per stuk: (de certificaten zijn 3 jaar geldig) 90,00 De dienstverlening rond het Persoonlijk Certificaat omvat: 3 jaar geldig persoonsgebonden Klasse X certificaat Gemnet CSP CA GemXpresso 16K Smartcard, (optie SIM-sized bij optie USB-token) Uitgifte via LDAP en PKI-contactpersoon Standaard PIN + PUK code Ondersteuning van de afdeling Validatie van Gemnet via (070) of De bijbehorende SafeSign software is kosteloos te downloaden via Smartcard-readers Optioneel kunnen de benodigde smartcard-readers bij Gemnet worden aangeschaft. Gemnet rekent hiervoor de onderstaande tarieven. 7/11

8 Type reader Tarief (excl. BTW) GemPC Key (USB) 30,-- GemPC Twin (USB) 27,50 GemPC Twin (serieel) 40,-- GemPC Card (PCMCIA) 50,-- Verzend- en administratiekosten 12,50 Zie voor meer informatie over deze readers 8/11

9 4 Voorwaarden 4.1 Algemeen Digitale certificaten worden uitgegeven conform de processen en eisen beschreven in de Gemnet Certificate Practice Statement (zie De beoogde certificaathouder dient zich met zijn identiteitsbewijs te melden, voor persoonlijke identificatie voorafgaand aan uitgifte bij de PKI-contactpersoon. De geldigheidsduur van een Klasse X certificaat is drie jaar. 4.2 Condities Standaard klant ondersteuning Bij vragen of technische problemen kunt u contact opnemen met afdeling Validatie via (070) of Vervangingsvoorwaarden smartcard lezer Indien een smartcard lezer defect wordt geleverd zal Gemnet deze kosteloos vervangen. Indien een smartcard lezer defect raakt, kan dit worden gemeld aan Gemnet. Voor een vervangende smartcard lezer zal Gemnet de geldende verkoopprijs in rekening brengen Vervangingsvoorwaarden smartcard en certificaten Indien een smartcard defect wordt geleverd zal Gemnet deze kosteloos vervangen. Indien een smartcard defect of geblokkeerd (meerdere malen foutieve code ingevoerd) raakt, dient dit te worden gemeld aan Gemnet en dient het certificaat te worden ingetrokken. Voor een vervangende smartcard en Certificaat zal Gemnet de geldende verkoopprijs in rekening brengen. De Certificaten op een vervangende smartcard zijn wederom drie jaar geldig Minimale configuratieëisen Intel Pentium gebaseerde PC, 500 Mhz of sneller 128 MB RAM 10 MB vrije disk ruimte CD-ROM drive Internet Explorer 5.x, 6.x, 128 bit crypto met JavaScript enabled Administratieve rechten tijdens de installatie van de smartcard lezer en -software Een vrije USB of seriële poort voor verbinding met de smartcard lezer Besturingssysteem: o Windows 2000 SP2 of hoger o Windows XP SP1 of hoger o Andere besturingssystemen op aanvraag. 4.3 Misbruik Bij misbruik van de Certificaten of het niet nakomen van de verplichtingen behoudt Gemnet zich het recht voor om de certificaten in te trekken. Voor de uitgesloten gebruiker(s) is onverkort het afgesproken tarief verschuldigd. 9/11

10 4.4 Levertijden Doorlooptijd na indienen van het aanvraagformulier is circa 1 week. 4.5 Contractduur De verplichtingen in de Algemene Voorwaarden van Gemnet zijn geldig totdat het laatste uitgegeven Certificaat is verlopen of voortijdig is ingetrokken. 4.6 Leveringsvoorwaarden Op de levering van Certificaten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Gemnet van toepassing. Deze worden op verzoek toegezonden. Voor het gebruik en uitgifte van certificaten zijn ook de CPS, CP en de Vertrouwende Partij Voorwaarden van Gemnet van toepassing (www.gemnetcsp.nl). Deze aanbieding is geldig tot 30 dagen na dagtekening. 4.7 Prijsafspraken De prijsafspraken zijn opgenomen in Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 5; Gemnet is gerechtigd om de kosten van een certificaat aan u door te belasten vanaf het moment van aanvraag; Betaling van de factuur dient binnen dertig dagen te geschieden; Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW. 4.8 Vertrouwelijkheid Deze offerte zal volstrekt vertrouwelijk blijven en slechts aan betrokkenen bij opdrachtgever worden getoond die bij het besluitvormingsproces met betrekking tot de offerte direct betrokken zijn. Van de offerte zal daartoe slechts het minimaal benodigde aantal kopieën worden gemaakt, welke na afloop van het besluitvormingsproces zullen worden vernietigd dan wel zorgvuldig bijeen zullen worden opgeborgen. Evenmin zal door de opdrachtgever op enigerlei wijze kennis worden gegeven van het feit dat Gemnet heeft geoffreerd en / of van de gegevens die in dat verband aan opdrachtgever zijn verstrekt. 10/11

11 5 Ondertekening voor akkoord Klantgegevens Gegevens ten behoeve van facturatie Klantnaam Contact persoon Afdeling Telefoonnummer Adres Postcode Plaats Eénmalig tarief Hier dient u een keuze te maken tussen de aansluiting met het bij paragraaf 3.1 beschreven Introductiepakket of uitsluitend het identificatiebezoek. Keuze Omschrijving product Tarief (excl. BTW) Aansluiting inclusief Introductiepakket Klasse X 314,- Uitsluitend identificatiebezoek 0,- Kosten per Klasse X Certificaat Omschrijving product Tarief (excl. BTW) Persoonlijk Klasse X Certificaat (3 jaar geldig) 90,00 NB: aantal en type smartcard-readers kan per stuk worden aangegeven op het moment van aanvraag. Opgemaakt te Den Haag Namens: Gemnet bv Namens: Naam: drs. J. van Marle Naam: Functie: directeur Functie: Datum: 01 januari 2011 Datum: 11/11

Certification Practice Statement PKIoverheid

Certification Practice Statement PKIoverheid Certification Practice Statement PKIoverheid Getronics Nederland bv Getronics Nederland BV Fauststraat 1 7323 BA Apeldoorn Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn T +31 [0]55 577 88 22 F +31 [0]55 577 54 60 I pki.getronicspinkroccade.nl

Nadere informatie

PKI. ICT-handreiking

PKI. ICT-handreiking PKI ICT-handreiking Voorwoord Voor het uitwisselen van gegevens binnen overheden is door ICTU de OverheidsServiceBus (OSB) ontworpen. Een set van communicatiestandaarden voor berichten. Het is belangrijk

Nadere informatie

CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier

CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier Auteur KPN en CreAim CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier Domein Organisatie rapport Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Toelichting Beroepsgebonden

Nadere informatie

Certification Practice Statement BAPI

Certification Practice Statement BAPI Certification Practice Statement BAPI KPN Corporate Market B.V. KPN Corporate Market BV Fauststraat 1 7323 BA Apeldoorn Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn T +31 (0) 31 08 86 61 00 00 www.kpn.com/corporatemarket/

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid

Certification Practice Statement PKIoverheid Certification Practice Statement PKIoverheid KPN Corporate Market B.V. KPN Corporate Market BV Fauststraat 1 7323 BA Apeldoorn Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn T +31 (0) 31 08 86 61 00 00 www.kpn.com/corporatemarket/

Nadere informatie

Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8. Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2

Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8. Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2 Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8 Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2 COPYRIGHT DIGIDENTITY 2012 Document Controle Pagina Title Certification Practice Statement Creator Marcel

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS)

Certification Practice Statement (CPS) Certification Practice Statement (CPS) ZOVAR Versie 2.9 Datum 9 december 2014 Status Definitief (ZV23.02) Colofon Organisatie CIBG Bezoekadres: Wijnhaven 16 2511 GA Den Haag Servicedesk Postbus 16114

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS)

Certification Practice Statement (CPS) Certification Practice Statement (CPS) agentschap versie 4.1, definitief Den Haag, 1 oktober 2008 Postadres Het UZI-register is een onderdeel Postbus 16114 van het, agentschap van het 2500 BC DEN HAAG

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS) voor Elektronisch Gewaarmerkt Document (EGD) uitgegeven door KvK Nederland namens KvK's

Certification Practice Statement (CPS) voor Elektronisch Gewaarmerkt Document (EGD) uitgegeven door KvK Nederland namens KvK's Certification Practice Statement (CPS) voor Elektronisch Gewaarmerkt Document (EGD) uitgegeven door KvK Nederland namens KvK's Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 25 februari 2004 KvK Nederland Eerste definitieve

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIo

Certification Practice Statement PKIo Certification Practice Statement PKIo Datum Versie OID : 18 Februari 2015 : 1.5 : 2.16.528.1.1003.1.5.8 COPYRIGHT DIGIDENTITY 2015 Digidentity 2015 CPS v1.5 Certification Practice Statement PKIoverheid.docx

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS)

Certification Practice Statement (CPS) Certification Practice Statement (CPS) UZI-register Versie 5.7 Datum 23 februari 2015 Status Definitief (UZ52.01) Inhoud 1 Introductie 10 1.1 UZI-register en producten 10 1.1.1 Introductie UZI-register

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang op Afstand

Dienstbeschrijving Toegang op Afstand Dienstbeschrijving Toegang op Afstand Versie November 2013 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets

Nadere informatie

VECOZO CERTIFICATE POLICY VOOR VECOZO-CERTIFICATEN IN DE ZORG

VECOZO CERTIFICATE POLICY VOOR VECOZO-CERTIFICATEN IN DE ZORG VECOZO CERTIFICATE POLICY VOOR VECOZO-CERTIFICATEN IN DE ZORG 1 van 33 Versiebeheer 2014 2.9 November 2014 Nummer Datum Opmerkingen Auteur(s) 1.0 mei 2003 Eerste versie VECOZO 2.0 september Tweede versie

Nadere informatie

Datum 19 december 2013 Versie 3.7

Datum 19 december 2013 Versie 3.7 CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT (CPS) Policy Authority PKIoverheid voor certificaten uit te geven door de Policy Authority van de PKI voor de overheid Datum 19 december 2013 Versie 3.7 Colofon Versienummer

Nadere informatie

White paper. Van start met BRK Levering

White paper. Van start met BRK Levering White paper Van start met BRK Levering Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Architectuur GeoBasis BRK... 4 3. Afnemen BRK Levering alleen met een PKIoverheid-certificaat... 5 4. Het verkrijgen van het certificaat

Nadere informatie

Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres

Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres 1.1 Demon klantnummer* 1.6 Telefoon 1.7 Fax 1.2 Naam / voorletters M / V 1.8 Mobiel 1.3 Bedrijfsnaam / rechtsvorm 1.9 E-mail 1.4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Een handreiking voor gemeenten, provincies en waterschappen Versie April 2009 Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

KPN Secure Mail Dienstbeschrijving

KPN Secure Mail Dienstbeschrijving KPN Secure Mail Dienstbeschrijving 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Veiligheid en betrouwbaarheid 3 1.2. Gebruiksvriendelijkheid 3 1.3. Beheersbaarheid 3 1.4. Betaalbaarheid 3 2. Verzekerde kwaliteit

Nadere informatie

Certification Practice Statement

Certification Practice Statement Certification Practice Statement Versie 6.2 Hilde Oomen 1 Dit document 5 1.1 Naam en identificatie 5 1.2 Revisie 5 1.3 Toegankelijkheid 5 1.4 Beheer 5 1.4.1 Contactgegevens 5 2 Publicatie en elektronische

Nadere informatie

SLA 2014 ENOVIA ondersteuning

SLA 2014 ENOVIA ondersteuning auteur m.damen datum kenmerk infostrait Hoofdweg 78-B 7371 AK Loenen (Gld) www.infostrait.nl Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Nul situatie alleen van toepassing bij eerste afsluiting... 2 2. SLA componenten...

Nadere informatie

Service Level Agreement. Volledige naam EINDGEBRUIKER. Magna Carta Chipcard Solutions bv. Elektronische Transactiesysteem

Service Level Agreement. Volledige naam EINDGEBRUIKER. Magna Carta Chipcard Solutions bv. Elektronische Transactiesysteem Service Level Agreement Tussen Volledige naam EINDGEBRUIKER en Magna Carta Chipcard Solutions bv Voor het onderhoud van het Elektronische Transactiesysteem In samenwerking met Volledige naam SERVICE PARTNER

Nadere informatie

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief DigiD SSL Versie 2.1.1 Datum 16 augustus 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD Versienummer 2.1.1 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl Pagina 2 van 9 Inhoud

Nadere informatie

Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep Offerteaanvraag IT-Dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse scholengroep Contactpersoon : de heer P. van Buuren, lid College van Bestuur Auteurs : de

Nadere informatie

Wholesale Line Rental (WLR)

Wholesale Line Rental (WLR) Dienstenbeschrijving Wholesale Line Rental (WLR) Voordelig bellen is voortaan zo eenvoudig als het maar kan zijn Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl

Nadere informatie

Aanvragen UZI-middelen

Aanvragen UZI-middelen Aanvragen UZI-middelen Aanmelden als abonnee, aanvragen UZI-passen en servercertificaat HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG Versie 2.0 WIJ GARANDEREN HETBESTE SYSTEEM VOOR DE ZORG Euroned, december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanvullende eisen PKIoverheid

Aanvullende eisen PKIoverheid Aanvullende eisen verheid Datum 05 januari 2015 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari 2015 Colofon Versienummer 4.0 Contactpersoon Policy Authority verheid Organisatie Logius Bezoekadres

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie