Maak dat de ganzen wijs! lokken om efficiënter te jagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maak dat de ganzen wijs! lokken om efficiënter te jagen"

Transcriptie

1 Maak dat de ganzen wijs! lokken om efficiënter te jagen

2 Maak dat de ganzen wijs! lokken om efficiënter te jagen

3 2 - Maak dat de ganzen wijs! Istockphoto

4 Beste Jager, In Engeland hebben ze er een apart begrip voor: Waterfowling wordt het daar genoemd: de jacht specifiek op waterwild in de slikken en schorren van een estuarium. In Vlaanderen zijn deze biotopen eerder schaars, maar de opportuniteit om op waterwild te jagen is in Vlaanderen zeker niet afgenomen. Het is zelfs zo dat de ganzenproblematiek ieder jaar toeneemt. Terwijl de populatie van grauwe gans lange tijd als kwetsbaar werd bestempeld, is ze op de dag van vandaag sterk in opmars, zelfs in die mate dat schade aan landbouw en natuur begint op te treden. Ook de populatie van de Canadese gans wordt als invasief bestempeld. Criterium 22 uit het document Principes, Criteria en Indicatoren in het kader van een duurzaam wildbeheer, een participatieve benadering duurzame jacht (Casaer & Baert) meldt daarenboven het volgende: Het wildbeheer is er op gericht economisch verlies ten gevolge van schade aan b.v. landbouw, bosbouw, visteelt, verkeer, volksgezondheid, etc., als gevolg van de aanwezigheid (temporeel of ruimtelijk) van bejaagbare soorten te voorkomen of te beperken. We zijn het vanuit de jagerij dan ook aan onszelf verplicht om het nodige te doen aan de negatieve gevolgen van de aanwezige populaties. Iedere waterwildjager weet dat het niet eenvoudig is om ganzen binnen afschotafstand te krijgen en daarenboven heeft het verbod op het gebruik van loodhagel het dodelijk schotbereik alleen maar doen afnemen. Daarom heeft de provincie West-Vlaanderen samen met Hubertus Vereniging Vlaanderen besloten initiatief te nemen omtrent deze problematiek. Als jagers wensen we graag onze kennis ter beschikking te stellen en te gebruiken om met behulp van afschot een bijdrage te leveren aan het beheren van de ganzenpopulaties. De cultuur van het ganzen jagen zit bij sommige jagers nog in de genen en aangezien het een stuk patrimonium is van de jacht in Vlaanderen, kan ik geen mooier initiatief bedenken dan dit naar voor te brengen in een overzicht. De oude vaardigheden zijn nodig om de actuele problemen op te lossen. Thomas Ceulemans Directeur HVV Hubertusvereniging Vlaanderen - 3

5 Inhoud Inhoud Waarom ganzen gereguleerd moeten worden Overzicht van loktechnieken Levende lokstal Artificiële lokmiddelen Opstelling van lokker en jager Opstellen hut Opstellen lokstal gebruik lokfluit Wetgevend kader Reguliere jacht Bijzondere bejaging Bestrijding Bestrijding in het kader van natuurbeheer Spreekwoorden Slot Maak dat de ganzen wijs!

6 Waarom ganzen gereguleerd moeten worden. De afgelopen decennia is het aantal wilde ganzen in ons land toegenomen. Naast de jaarlijkse vriezeganzen zijn er tegenwoordig ook meer overzomerende ganzen aanwezig. Voorbeelden van dergelijke ganzensoorten zijn de Grauwe gans (Anser anser), Canadese gans (Branta canadensis), Nijlgans (Alopochen aegyptiacus), Brandgans (Branta leucopsis), Indische gans (Anser indicus) en Magelhaengans (Chloephaga picta). Uit deze reeks zijn het voornamelijk de Grauwe gans en de Canadese gans die sterk in aantal toenemen en tot de jachtwildsoorten behoren Een groter aantal vogels gedurende het hele jaar impliceert meer schade en overlast. Tijdens de wintermaanden zien we voornamelijk overwinteraars als Kolgans en Kleine Rietgans die op zoek gaan naar oogstresten. Percelen wintertarwe en weiland zullen door deze vogels eveneens regelmatig bezocht worden met vraat-, vertrappelings- en verslempingschade tot gevolg. Waar er in het verleden slechts enkele ganzen in ons land bleven om te broeden, worden nu meer overzomerende ganzen waargenomen. Deze dieren zorgen ervoor dat de schade en overlast die normaal s winters verwacht en ondervonden wordt, nu ook tijdens de lente en zomer optreedt. Als wildbeheerder hebben jagers de verantwoordelijkheid gekregen om op een duurzame manier alle wildsoorten te beheren. Duurzaam betekent dat ook met de maatschappelijke aspecten dient rekening gehouden te worden. Als jager krijgen wij de taak om in samenspraak met onder andere de schadeleiders een aanvaardbare ganzenpopulatie te handhaven. Dit houdt alvast in dat zo weinig mogelijk schade mag veroorzaakt worden. In landen als Denemarken, Finland, Estland, waar verschillende ganzensoorten als het meest gangbare wild beschouwd kunnen worden, is de jacht op deze vogels een ware kunst en traditie. Tot enkele jaren geleden was dit ook het geval in de lage landen waarbij Nederland de koploper was. Verschillende oorzaken hebben er toe geleid dat deze traditie verdwijnt uit onze cultuur. Met behulp van dit boekje willen wij deze kunst nieuw leven inblazen en wensen wij u wegwijs te maken in de mogelijkheden die voorhanden zijn om op traditionele, doch zeer efficiënte manier een gunstig beheer van ganzen mogelijk te maken. Hubertusvereniging Vlaanderen - 5

7 Johannes Mertens Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) Istockphoto Brandgans (Branta leucopsis) 6 - Maak dat de ganzen wijs!

8 Istockphoto Thomas Ceulemans Canadese gans (Branta canadensis) Grauwe gans (Anser anser) Istockphoto Marc Neos Indische gans (Anser indicus) Magelhaengans (Chloephaga picta) Hubertusvereniging Vlaanderen - 7

9 Overzicht van loktechnieken Ganzen bejagen is een ware kunst. Deze vogels hebben een goed ontwikkeld zicht en denkvermogen. Bij de minste dreiging zullen zij elk mogelijk gevaar ontwijken en ontvluchten. Het is dan ook zaak om bij de ganzenjacht alles in het werk te stellen om deze vogels binnen afschotbereik te krijgen. In eerste instantie is het gebruik van lokmiddelen dan ook de basisuitrusting van een ganzenjager. In het verleden werden deze gemaakt op ambachtelijke wijze. Tegenwoordig worden de meest moderne technieken aangewend om deze producten te ontwikkelen. Elke ganzensoort heeft zijn eigen specifieke lokkers, doch deze kunnen allemaal onderverdeeld worden in volgende categorieën. Algemeen dient aangenomen dat de visuele lokkers er natuurgetrouw moeten uitzien, zonder het vertoon van lange nekken. Een lange nek betekent voor een gans immers onraad. Overvliegende ganzen zullen geen aanstalten maken om hierbij in te vallen. 1. Levende lokstal Het gebruik van een levende lokstal is een oud gebruik dat tot voor kort in Nederland nog zeer intensief werd toegepast. Dergelijke stal bestaat uit verschillende levende ganzen die handtam werden gemaakt door de jager. Een deel van de stalganzen werd uitgezet (vastgemaakt aan een anker) rond de schuilhut vaak tussen kunstmatige lokkers, een deel werd in manden in de schuilhut geplaatst. Deze lokganzen converseren niet alleen met elkaar (lokgeluiden), maar op het ogenlik dat overvliegende wilde ganzen tekenden op lokgeluiden (al of niet ook door de jager geproduceerd), werden een of meer stalganzen uit de schuilhut opgegooid die onmiddellijk neerstreken bij hun stalgenoten. Wilde ganzen worden hier fel door aangetrokken en komen zo binnen schotafstand van de jager. Aangezien het gebruik van levende lokvogels in Vlaanderen wettelijk niet is toegestaan, wordt in dit overzicht dan ook niet verder ingegaan op deze lokmethode. 8 - Maak dat de ganzen wijs!

10 Hubertusvereniging Vlaanderen - 9 Istockphoto

11 2. Artificiële lokmiddelen Schelp Dit lokmiddel heeft het uitzicht van een echte gans, aan de onderzijde is ze open. Schelpen zijn als het ware kopieën van een ganzenlichaam zonder de buik en poten. Het voordeel van dergelijke schelpen is het gemak van stapelbaarheid en de mogelijkheid om grote aantallen zonder veel problemen te voet te vervoeren. Voor het opstellen van de lokstal wordt veelal gebruik gemaakt van een pin waarop de schelp geplaatst wordt. Van elke ganzensoort die bejaagbaar is kan men exemplaren vinden die zich voeden (nek gebogen naar de grond), die slapen (kop tussen de vleugels gestoken), die in rust zijn (nek gebogen en vooruit kijkend), Lichte, doch duurzame materialen als polyester en plastic vormen de basis van dit product. Deze vorm van lokmiddel is vaak economisch voordeliger dan andere opties die hierna vermeld worden. Full Body - zittend Full Body Met dergelijke modellen is lokken oorspronkelijk ontstaan. Toen werden full body s uit hout vervaardigd, terwijl nu eerder geopteerd wordt voor holle modellen van plastic of polyester. Nog meer dan de schelpen zijn deze lokkers vaak waarheidsgetrouwe 3D-kopieën van volledige ganzen. Het nadeel is het volume van de lokkers, waardoor het vervoeren van een groot aantal te voet vaak zeer moeilijk is Maak dat de ganzen wijs!

12 Full Body - demonteerbare nek Kiel Full Body - staand, etend Drijvers Deze full body s zijn eveneens waarheidsgetrouwe kopieën. Zij worden vervaardigd met het oog op het gebruik te water. Onder aan deze modellen is een bevestigingsmechanisme aanwezig zodat de lokkers niet te ver zouden afdrijven. Gebruik bij grotere windsterkte is vaak zeer moeilijk daar de wind de lokkers bijeen zal drijven en dit een situatie is die niet waarheidsgetrouw overkomt bij overvliegende ganzen. Hubertusvereniging Vlaanderen - 11

13 Volgende lokmiddelen worden ontwikkeld op basis van beweging en kleur. Deze nieuwe toepassingen kunnen voor heel wat jagers doeltreffend zijn wanneer deze op correcte wijze worden opgesteld. Bewegende lokkers Dit zijn vaak lokkers waarvan de body bestaat uit plastic of polyester en te vergelijken is met een Full Body. De vleugels worden als flapperende delen aangebracht die in de wind of elektrisch aangedreven een waarheidsgetrouwe beweging (invallende gans) zouden voorstellen Maak dat de ganzen wijs!

14 Opplooibare exemplaren Waarheidsgetrouwe afdrukken op een vlak stuk PVC, Polyester of neopreen die met behulp van een vaste pin in de grond of via een anker op het water worden geplaatst. Deze lokker is een variant die aanleunt bij de full body en de schelp, doch het 3D-effect ontbreekt. Vliegers en luchtzakken Dit zijn lokkers die door middel van de wind rondvliegen. We denken hierbij aan luchtzakken met daarop een afdruk van de gans, maar ook full body exemplaren die vervaardigd zijn uit ultra licht materiaal en die door hun aerodynamica zweven in de lucht. Bij het gebruik van deze lokmiddelen is de windsnelheid van primordiaal belang. Te veel of te weinig wind zijn beide nefast om het gewenste effect te verkrijgen. Hubertusvereniging Vlaanderen - 13

15 Naast voorgaande reeks visuele lokkers is een ander belangrijk onderdeel van de lokkunst de aantrekkingskracht door middel van geluid. Communiceren met de ganzen verhoogt de geloofwaardigheid. Opstelling van lokker en jager Lokfluiten Essentieel bij elke gebruik van om het even welk lokmiddel zijn lokgeluiden. Het meest aangewezen product hiervoor is de lokfluit. Lokfluiten worden in alle maten en gewichten aangeboden. Deze zijn echter niets waard zonder de feeling van de jager zelf. Met behulp van zijn ademhaling en handbeweging rond de fluit kan het juiste geluid van de juiste ganzensoort nagebootst worden. Let wel op!! De plaats en de gemoedsrust van de naderende ganzen zijn van groot belang bij overschakelen tussen verschillende geluidsniveaus en ritmes. Wij raden aan in de leer te gaan bij een ervaren leermeester. Een verkeerd gebruik kan immers leiden tot het afschrikken van de ganzen. De basis van een goede ganzenjacht is kennis van het wild. Regelmatig aanwezig zijn in het jachtrevier is dan ook een must. Op die manier kunnen de ganzen goed geobserveerd worden. De noodzakelijke kennis om zowel de lokkers als uzelf op de juiste plaats op te stellen, bestaat voornamelijk uit het bepalen van: - Foerageergebieden - Slaapzones - Aanvliegroutes - Tijdstippen van aanwezigheid - Omgevingsfactoren (weersomstandigheden (wind), natuurlijke depressies, KLE s, rietkragen, sloten, ) Wanneer dan eindelijk de tijd rijp is om een jachtmoment te organiseren, gaan we aan de hand van de verzamelde kennis van start met het bepalen van de locatie waar de jachtactiviteit zal uitgevoerd worden Maak dat de ganzen wijs!

16 1. Opstellen hut Het meest ideale is gebruik te maken van de aanwezige natuurlijke camouflage zoals rietkragen, rij knotwilgen, een houtwal, Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om zelf een schuilplaats op te stellen. Gebruik maken van natuurlijke materialen is aan te bevelen, doch in de handel zijn goede alternatieven te verkrijgen (camonetten). De jager zelf dient zich ook steeds te hullen in camouflagekleding om zodoende zijn silhouet in de omgeving te doen opgaan. Het gebruik van camo handschoenen en gelaatsmasker is erg aan te bevelen. - Plaatsing binnen het jachtrevier Opstelling gebeurt in de foerageergebieden, slaapzones, onder of op maximaal 100 meter van de aanvliegroutes naar foerageer- of slaapplaatsen. - Plaatsing t.o.v. de lokstal Om een weidelijk schot te realiseren moet de hut op maximaal 30 meter van de lokstal geplaatst worden. Hubertusvereniging Vlaanderen - 15 Istockphoto

17 2. Opstellen lokstal Een lokstal bevat minimaal een 20 tal lokkers. Lokkers worden nooit individueel of in 1 grote groep geplaatst. Ze worden steeds in familieverband gezet, met tussen de verschillende groepjes openingen om wilde ganzen de mogelijkheid te bieden in te vallen. Plaatsing t.o.v. de schuilhut is afhankelijk van de gewenste manier van afschot (rekening houden met veiligheid!) en de windrichting. Ganzen landen immers steeds tegen de wind in. Een volledige lokstal bestaat steeds uit een groot aantal ganzen die zich voeden. Verder wordt aangeraden ook her en der enkele lokkers met gebogen nek te plaatsen. Slapende exemplaren kunnen eveneens gebruikt worden. De variatie tussen de verschillende types lokkers moet een natuurgetrouwe uitstraling geven. legende : lokkers camohut windrichting inkomende ganzen 16 - Maak dat de ganzen wijs! shutterstock.com water

18 Inkomend afschot met waterloop Inkomend afschot Dwarsend afschot met waterloop Dwarsend afschot Hubertusvereniging Vlaanderen - 17

19 3. Gebruik lokfluit Zodra ganzen worden waargenomen start de jager met de productie van soortspecifieke ganzengeluiden. De vier belangrijkste lokroepen zijn: - kom, kom, kom, - geluid van ganzen die zich voeden - opgewonden geluid - kom terug! Afhankelijk van de afstand dat de ganzen van de lokkers zijn verwijderd, moet men luider of zachter lokken. In eerste instantie moet de kom, kom, kom lokroep gebruikt worden. Dit zal de wilde ganzen nieuwsgierig maken en tot vlak bij de lokkers brengen. Hoe dichter de ganzen zijn, hoe zachter je moet roepen. Eens ze bij de lokkers aangekomen zijn, is een afwisseling van de geluiden van voedende en opgewonden ganzen nodig. Deze zullen de ganzen aanzetten om vlak bij en zelfs tussen de lokkers te landen. Indien ze onraad merken zullen ze wegtrekken. Op dat moment kan het kom terug! geluid gebruikt worden. Wetgevend kader Na het overzicht van de beschikbare lokmiddelen en een uiteenzetting van hoe deze best in het veld gebruikt worden, is het natuurlijk belangrijk om te weten wanneer en onder welke juridische vorm deze gebruikt mogen worden. Algemeen is het gebruik van lokkers toegestaan bij alle vormen van afschot met uitzondering van levende lokkers (BVR houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend, 30 mei 2008). De lokkers mag u gebruiken op die percelen waarop u het jachtrecht hebt. Reguliere Jacht De lokkers mogen gebruikt worden op heel uw jachtrevier zoals neergelegd bij de bevoegde arrondissementscommissaris. Andere De Nijlgans, de Magelhaengans en de Indische gans kunnen het hele jaar door gereguleerd worden. Hiervoor zijn geen openingstijden vastgelegd en is geen bijkomende meldingsplicht nodig Maak dat de ganzen wijs!

20 Reguliere jacht Bijzondere bejaging Bijzondere Bejaging periode 2 Opening Sluiting Opening Sluiting Opening Sluiting Grauwe Gans 15 augustus 30 september 15 juli 14 augustus Canadese Gans 15 augustus 31 januari 15 juli 14 augustus 01 februari 28/29 februari Bijzondere bejaging De lokkers mogen binnen een straal van 50 meter rondom het perceel geplaatst worden waarop bijzondere bejaging werd gemeld. Kan uitsluitend uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: - 1 uitsluitend door de jachtrechthouder en zijn genodigden; - 2 op de graslanden, andere dan permanente, of op en rond de percelen met graangewassen of koolgewassen, met uitzondering van maïs, waar die wildsoorten schade kunnen aanrichten; - 3 van één uur voor zonsondergang tot één uur na zonsondergang. In de perimeter van de vogelrijke gebieden of vogelrichtlijngebieden mag die jacht alleen plaatsvinden van één uur voor zonsondergang tot zonsondergang; - 4 na voorafgaand schriftelijk verzoek vanwege de gebruiker van het perceel. Hierin moeten de te vrijwaren gewassen en de reden tot bijzondere bejaging vermeld worden. Bestrijding in het kader van artikel 22 van het jachtdecreet (schade aan eigendommen of gewassen) De uitvoerder van de bestrijding, die wordt gemeld door de grondgebruiker of grondeigenaar, kan enkel de lokkers plaatsen op het perceel waarop de schade plaats vindt. De locatie en periode worden bepaald in de melding. De melding gebeurt aan de hand van een formulier beschikbaar op Het formulier draagt de benaming Melding van de bestrijding van een wildsoort. Hubertusvereniging Vlaanderen - 19

21 Bestrijding in het kader van Natuurbeheer Naast bestrijding bij schade aan eigendommen of gewassen, kan ook een bestrijding uitgevoerd worden in het kader van natuurbeheer. De jachtrechthouders of medejachtrechthouders en de door de jachtrechthouders aangestelde bijzondere veldwachters mogen, ten behoeve van het natuurbeheer en na schriftelijke melding aan het agentschap, de grauwe gans en de Canadese gans ten behoeve van het natuurbeheer doden of laten doden met vuurwapens door personen die in het bezit zijn van een geldig jachtverlof. Dit betekent dat over heel de bejaagbare oppervlakte van het jachtterrein zoals aangeduid op het plan dat is neergelegd bij de bevoegde arrondissementscommissaris, het gebruik van lokkers is toegestaan gedurende het ganse jaar indien de bestrijding is aangemeld Maak dat de ganzen wijs! Johannes Mertens

22 Spreekwoorden Ganzen hebben steeds tot de verbeelding van menig mens gesproken. Ze werden dan ook regelmatig gebruikt in gezegden. Hier vindt u een aantal voorbeelden waarin de gans steeds het onderwerp uitmaakt. Maak dat de ganzen wijs Hiermee kan je mij niet foppen. Als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen Waarschuwing tegen een mooi pratende bedrieger. Naar het kippenei grijpen en het ganzenei laten lopen Uit gierigheid een verkeerde keuze maken. Wie weet waeromme die ganzen bervoets gaan? Alles heeft zo zijn reden. De ganzen geloven niet dat de kiekens hooi eten Dat geloof ik niet; dat is te onwaarschijnlijk. Voor de ganzen preken Een preek geven waarnaar niemand luistert. Hij is van het ganzenbord afgelopen Hij is heel erg mager. Het bier is niet voor de ganzen gebrouwen Neem nog een biertje. Dat is een sprookje van Moeder de Gans Dat is verzonnen. De man een vogel, de boer een gans Iemand die het verdient kun je ook wat meer geven. Met iemand de gans rijden Iemand in het ootje nemen. Hij zal de gans gelden Dat zal tot niets leiden. Een gans blaast wel maar hij bijt niet Van schreeuwers heb je vaak het minst te vrezen. Dat valt op een gansje Dat is een gelukje. Een domme gans Een domme vrouw. Een vette gans bedruipt heur zelven Een rijk man heeft van niemand hulp nodig. Hubertusvereniging Vlaanderen - 21

23 Slot Ganzen bejagen en bestrijden is noodzakelijk, de dagelijkse realiteit in Vlaanderen wijst dat uit! Dit boekje geeft u een overzicht van de verschillende loktechnieken en de geldende wetgeving. Wij hopen in de eerste plaats dat u nieuwe kennis heeft opgedaan die u in praktijk zal kunnen gebruiken. Ik wil als voorzitter van Hubertus Vereniging Vlaanderen de Vlaamse jagers motiveren om de cultuur van het ganzen jagen te onderhouden en te verspreiden onder uw collega s en junior jagers. Zulk een mooi patrimonium dat in het verleden werd ingezet om de jacht op vriezeganzen uit te oefenen, moet nu gebruikt worden om de hedendaagse knelpunten in het wild- en schadebeheer op te lossen. De context mag dan wel verschillend zijn ten opzichte van enkele decennia geleden, de sfeer en beleving van de jacht is nog altijd even mooi! Wat is er mooier dan een jager die bij dag en dauw zijn lokstal installeert en vol spanning afwacht wat er gaat gebeuren. Wat is er mooier dan na een succesvolle jachtdag met uw jachtgezellen thuis te komen en te kunnen genieten van een lekker stukje wildbraad en na te praten over de belevenissen en emoties van die dag. We zijn geïnteresseerd in uw ervaringen en nog meer benieuwd naar uw verhaal. Yves Steverlynck Voorzitter HVV vzw 22 - Maak dat de ganzen wijs!

24 Hubertusvereniging Vlaanderen - 23 Istockphoto

25 In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen Sponsored by Flambeau

26 Istockphoto Tekst : Kenniscentrum HVV Eindredactie : Hubertus Vereniging Vlaanderen - Communicatie vzw Productie : Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw / Vormgeving en illustraties : Gert Bogaerts Druk : Claes Printing (www.claes-printing.be) Fotografie : Istockphoto, Johannes Mertens, Thomas Ceulemans, Marc Neos, Shutterstock

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Januari 2014 Gemeente Tholen INHOUD Begrippen... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Antihagelgeneratoren...

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden Zo gepiept? Praktische tips voor ondernemingsraad en kaderleden Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND

HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND Herziene uitgave 2011 1 Informatie over het Meetnet Amfibieën: RAVON Werkgroep Monitoring

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Stichting Ark. Leren Loslaten. Leidraad voor de omgang met loslopende honden in door runderen en paarden begraasde natuurgebieden

Stichting Ark. Leren Loslaten. Leidraad voor de omgang met loslopende honden in door runderen en paarden begraasde natuurgebieden Stichting Ark Leren Loslaten Leidraad voor de omgang met loslopende honden in door runderen en paarden begraasde natuurgebieden Ilse Verkaart December 2004 Leren Loslaten Leidraad voor de omgang met loslopende

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Rob van Dorp & Jan Schipper

Rob van Dorp & Jan Schipper Rob van Dorp & Jan Schipper De Interventie Hoe los je hardnekkige nalevingsproblemen op? Naar de flaptekst Samenvattend overzicht: De Interventie Hoe kom je systematisch tot interventies voor hardnekkige

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie