Maak dat de ganzen wijs! lokken om efficiënter te jagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maak dat de ganzen wijs! lokken om efficiënter te jagen"

Transcriptie

1 Maak dat de ganzen wijs! lokken om efficiënter te jagen

2 Maak dat de ganzen wijs! lokken om efficiënter te jagen

3 2 - Maak dat de ganzen wijs! Istockphoto

4 Beste Jager, In Engeland hebben ze er een apart begrip voor: Waterfowling wordt het daar genoemd: de jacht specifiek op waterwild in de slikken en schorren van een estuarium. In Vlaanderen zijn deze biotopen eerder schaars, maar de opportuniteit om op waterwild te jagen is in Vlaanderen zeker niet afgenomen. Het is zelfs zo dat de ganzenproblematiek ieder jaar toeneemt. Terwijl de populatie van grauwe gans lange tijd als kwetsbaar werd bestempeld, is ze op de dag van vandaag sterk in opmars, zelfs in die mate dat schade aan landbouw en natuur begint op te treden. Ook de populatie van de Canadese gans wordt als invasief bestempeld. Criterium 22 uit het document Principes, Criteria en Indicatoren in het kader van een duurzaam wildbeheer, een participatieve benadering duurzame jacht (Casaer & Baert) meldt daarenboven het volgende: Het wildbeheer is er op gericht economisch verlies ten gevolge van schade aan b.v. landbouw, bosbouw, visteelt, verkeer, volksgezondheid, etc., als gevolg van de aanwezigheid (temporeel of ruimtelijk) van bejaagbare soorten te voorkomen of te beperken. We zijn het vanuit de jagerij dan ook aan onszelf verplicht om het nodige te doen aan de negatieve gevolgen van de aanwezige populaties. Iedere waterwildjager weet dat het niet eenvoudig is om ganzen binnen afschotafstand te krijgen en daarenboven heeft het verbod op het gebruik van loodhagel het dodelijk schotbereik alleen maar doen afnemen. Daarom heeft de provincie West-Vlaanderen samen met Hubertus Vereniging Vlaanderen besloten initiatief te nemen omtrent deze problematiek. Als jagers wensen we graag onze kennis ter beschikking te stellen en te gebruiken om met behulp van afschot een bijdrage te leveren aan het beheren van de ganzenpopulaties. De cultuur van het ganzen jagen zit bij sommige jagers nog in de genen en aangezien het een stuk patrimonium is van de jacht in Vlaanderen, kan ik geen mooier initiatief bedenken dan dit naar voor te brengen in een overzicht. De oude vaardigheden zijn nodig om de actuele problemen op te lossen. Thomas Ceulemans Directeur HVV Hubertusvereniging Vlaanderen - 3

5 Inhoud Inhoud Waarom ganzen gereguleerd moeten worden Overzicht van loktechnieken Levende lokstal Artificiële lokmiddelen Opstelling van lokker en jager Opstellen hut Opstellen lokstal gebruik lokfluit Wetgevend kader Reguliere jacht Bijzondere bejaging Bestrijding Bestrijding in het kader van natuurbeheer Spreekwoorden Slot Maak dat de ganzen wijs!

6 Waarom ganzen gereguleerd moeten worden. De afgelopen decennia is het aantal wilde ganzen in ons land toegenomen. Naast de jaarlijkse vriezeganzen zijn er tegenwoordig ook meer overzomerende ganzen aanwezig. Voorbeelden van dergelijke ganzensoorten zijn de Grauwe gans (Anser anser), Canadese gans (Branta canadensis), Nijlgans (Alopochen aegyptiacus), Brandgans (Branta leucopsis), Indische gans (Anser indicus) en Magelhaengans (Chloephaga picta). Uit deze reeks zijn het voornamelijk de Grauwe gans en de Canadese gans die sterk in aantal toenemen en tot de jachtwildsoorten behoren Een groter aantal vogels gedurende het hele jaar impliceert meer schade en overlast. Tijdens de wintermaanden zien we voornamelijk overwinteraars als Kolgans en Kleine Rietgans die op zoek gaan naar oogstresten. Percelen wintertarwe en weiland zullen door deze vogels eveneens regelmatig bezocht worden met vraat-, vertrappelings- en verslempingschade tot gevolg. Waar er in het verleden slechts enkele ganzen in ons land bleven om te broeden, worden nu meer overzomerende ganzen waargenomen. Deze dieren zorgen ervoor dat de schade en overlast die normaal s winters verwacht en ondervonden wordt, nu ook tijdens de lente en zomer optreedt. Als wildbeheerder hebben jagers de verantwoordelijkheid gekregen om op een duurzame manier alle wildsoorten te beheren. Duurzaam betekent dat ook met de maatschappelijke aspecten dient rekening gehouden te worden. Als jager krijgen wij de taak om in samenspraak met onder andere de schadeleiders een aanvaardbare ganzenpopulatie te handhaven. Dit houdt alvast in dat zo weinig mogelijk schade mag veroorzaakt worden. In landen als Denemarken, Finland, Estland, waar verschillende ganzensoorten als het meest gangbare wild beschouwd kunnen worden, is de jacht op deze vogels een ware kunst en traditie. Tot enkele jaren geleden was dit ook het geval in de lage landen waarbij Nederland de koploper was. Verschillende oorzaken hebben er toe geleid dat deze traditie verdwijnt uit onze cultuur. Met behulp van dit boekje willen wij deze kunst nieuw leven inblazen en wensen wij u wegwijs te maken in de mogelijkheden die voorhanden zijn om op traditionele, doch zeer efficiënte manier een gunstig beheer van ganzen mogelijk te maken. Hubertusvereniging Vlaanderen - 5

7 Johannes Mertens Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) Istockphoto Brandgans (Branta leucopsis) 6 - Maak dat de ganzen wijs!

8 Istockphoto Thomas Ceulemans Canadese gans (Branta canadensis) Grauwe gans (Anser anser) Istockphoto Marc Neos Indische gans (Anser indicus) Magelhaengans (Chloephaga picta) Hubertusvereniging Vlaanderen - 7

9 Overzicht van loktechnieken Ganzen bejagen is een ware kunst. Deze vogels hebben een goed ontwikkeld zicht en denkvermogen. Bij de minste dreiging zullen zij elk mogelijk gevaar ontwijken en ontvluchten. Het is dan ook zaak om bij de ganzenjacht alles in het werk te stellen om deze vogels binnen afschotbereik te krijgen. In eerste instantie is het gebruik van lokmiddelen dan ook de basisuitrusting van een ganzenjager. In het verleden werden deze gemaakt op ambachtelijke wijze. Tegenwoordig worden de meest moderne technieken aangewend om deze producten te ontwikkelen. Elke ganzensoort heeft zijn eigen specifieke lokkers, doch deze kunnen allemaal onderverdeeld worden in volgende categorieën. Algemeen dient aangenomen dat de visuele lokkers er natuurgetrouw moeten uitzien, zonder het vertoon van lange nekken. Een lange nek betekent voor een gans immers onraad. Overvliegende ganzen zullen geen aanstalten maken om hierbij in te vallen. 1. Levende lokstal Het gebruik van een levende lokstal is een oud gebruik dat tot voor kort in Nederland nog zeer intensief werd toegepast. Dergelijke stal bestaat uit verschillende levende ganzen die handtam werden gemaakt door de jager. Een deel van de stalganzen werd uitgezet (vastgemaakt aan een anker) rond de schuilhut vaak tussen kunstmatige lokkers, een deel werd in manden in de schuilhut geplaatst. Deze lokganzen converseren niet alleen met elkaar (lokgeluiden), maar op het ogenlik dat overvliegende wilde ganzen tekenden op lokgeluiden (al of niet ook door de jager geproduceerd), werden een of meer stalganzen uit de schuilhut opgegooid die onmiddellijk neerstreken bij hun stalgenoten. Wilde ganzen worden hier fel door aangetrokken en komen zo binnen schotafstand van de jager. Aangezien het gebruik van levende lokvogels in Vlaanderen wettelijk niet is toegestaan, wordt in dit overzicht dan ook niet verder ingegaan op deze lokmethode. 8 - Maak dat de ganzen wijs!

10 Hubertusvereniging Vlaanderen - 9 Istockphoto

11 2. Artificiële lokmiddelen Schelp Dit lokmiddel heeft het uitzicht van een echte gans, aan de onderzijde is ze open. Schelpen zijn als het ware kopieën van een ganzenlichaam zonder de buik en poten. Het voordeel van dergelijke schelpen is het gemak van stapelbaarheid en de mogelijkheid om grote aantallen zonder veel problemen te voet te vervoeren. Voor het opstellen van de lokstal wordt veelal gebruik gemaakt van een pin waarop de schelp geplaatst wordt. Van elke ganzensoort die bejaagbaar is kan men exemplaren vinden die zich voeden (nek gebogen naar de grond), die slapen (kop tussen de vleugels gestoken), die in rust zijn (nek gebogen en vooruit kijkend), Lichte, doch duurzame materialen als polyester en plastic vormen de basis van dit product. Deze vorm van lokmiddel is vaak economisch voordeliger dan andere opties die hierna vermeld worden. Full Body - zittend Full Body Met dergelijke modellen is lokken oorspronkelijk ontstaan. Toen werden full body s uit hout vervaardigd, terwijl nu eerder geopteerd wordt voor holle modellen van plastic of polyester. Nog meer dan de schelpen zijn deze lokkers vaak waarheidsgetrouwe 3D-kopieën van volledige ganzen. Het nadeel is het volume van de lokkers, waardoor het vervoeren van een groot aantal te voet vaak zeer moeilijk is Maak dat de ganzen wijs!

12 Full Body - demonteerbare nek Kiel Full Body - staand, etend Drijvers Deze full body s zijn eveneens waarheidsgetrouwe kopieën. Zij worden vervaardigd met het oog op het gebruik te water. Onder aan deze modellen is een bevestigingsmechanisme aanwezig zodat de lokkers niet te ver zouden afdrijven. Gebruik bij grotere windsterkte is vaak zeer moeilijk daar de wind de lokkers bijeen zal drijven en dit een situatie is die niet waarheidsgetrouw overkomt bij overvliegende ganzen. Hubertusvereniging Vlaanderen - 11

13 Volgende lokmiddelen worden ontwikkeld op basis van beweging en kleur. Deze nieuwe toepassingen kunnen voor heel wat jagers doeltreffend zijn wanneer deze op correcte wijze worden opgesteld. Bewegende lokkers Dit zijn vaak lokkers waarvan de body bestaat uit plastic of polyester en te vergelijken is met een Full Body. De vleugels worden als flapperende delen aangebracht die in de wind of elektrisch aangedreven een waarheidsgetrouwe beweging (invallende gans) zouden voorstellen Maak dat de ganzen wijs!

14 Opplooibare exemplaren Waarheidsgetrouwe afdrukken op een vlak stuk PVC, Polyester of neopreen die met behulp van een vaste pin in de grond of via een anker op het water worden geplaatst. Deze lokker is een variant die aanleunt bij de full body en de schelp, doch het 3D-effect ontbreekt. Vliegers en luchtzakken Dit zijn lokkers die door middel van de wind rondvliegen. We denken hierbij aan luchtzakken met daarop een afdruk van de gans, maar ook full body exemplaren die vervaardigd zijn uit ultra licht materiaal en die door hun aerodynamica zweven in de lucht. Bij het gebruik van deze lokmiddelen is de windsnelheid van primordiaal belang. Te veel of te weinig wind zijn beide nefast om het gewenste effect te verkrijgen. Hubertusvereniging Vlaanderen - 13

15 Naast voorgaande reeks visuele lokkers is een ander belangrijk onderdeel van de lokkunst de aantrekkingskracht door middel van geluid. Communiceren met de ganzen verhoogt de geloofwaardigheid. Opstelling van lokker en jager Lokfluiten Essentieel bij elke gebruik van om het even welk lokmiddel zijn lokgeluiden. Het meest aangewezen product hiervoor is de lokfluit. Lokfluiten worden in alle maten en gewichten aangeboden. Deze zijn echter niets waard zonder de feeling van de jager zelf. Met behulp van zijn ademhaling en handbeweging rond de fluit kan het juiste geluid van de juiste ganzensoort nagebootst worden. Let wel op!! De plaats en de gemoedsrust van de naderende ganzen zijn van groot belang bij overschakelen tussen verschillende geluidsniveaus en ritmes. Wij raden aan in de leer te gaan bij een ervaren leermeester. Een verkeerd gebruik kan immers leiden tot het afschrikken van de ganzen. De basis van een goede ganzenjacht is kennis van het wild. Regelmatig aanwezig zijn in het jachtrevier is dan ook een must. Op die manier kunnen de ganzen goed geobserveerd worden. De noodzakelijke kennis om zowel de lokkers als uzelf op de juiste plaats op te stellen, bestaat voornamelijk uit het bepalen van: - Foerageergebieden - Slaapzones - Aanvliegroutes - Tijdstippen van aanwezigheid - Omgevingsfactoren (weersomstandigheden (wind), natuurlijke depressies, KLE s, rietkragen, sloten, ) Wanneer dan eindelijk de tijd rijp is om een jachtmoment te organiseren, gaan we aan de hand van de verzamelde kennis van start met het bepalen van de locatie waar de jachtactiviteit zal uitgevoerd worden Maak dat de ganzen wijs!

16 1. Opstellen hut Het meest ideale is gebruik te maken van de aanwezige natuurlijke camouflage zoals rietkragen, rij knotwilgen, een houtwal, Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om zelf een schuilplaats op te stellen. Gebruik maken van natuurlijke materialen is aan te bevelen, doch in de handel zijn goede alternatieven te verkrijgen (camonetten). De jager zelf dient zich ook steeds te hullen in camouflagekleding om zodoende zijn silhouet in de omgeving te doen opgaan. Het gebruik van camo handschoenen en gelaatsmasker is erg aan te bevelen. - Plaatsing binnen het jachtrevier Opstelling gebeurt in de foerageergebieden, slaapzones, onder of op maximaal 100 meter van de aanvliegroutes naar foerageer- of slaapplaatsen. - Plaatsing t.o.v. de lokstal Om een weidelijk schot te realiseren moet de hut op maximaal 30 meter van de lokstal geplaatst worden. Hubertusvereniging Vlaanderen - 15 Istockphoto

17 2. Opstellen lokstal Een lokstal bevat minimaal een 20 tal lokkers. Lokkers worden nooit individueel of in 1 grote groep geplaatst. Ze worden steeds in familieverband gezet, met tussen de verschillende groepjes openingen om wilde ganzen de mogelijkheid te bieden in te vallen. Plaatsing t.o.v. de schuilhut is afhankelijk van de gewenste manier van afschot (rekening houden met veiligheid!) en de windrichting. Ganzen landen immers steeds tegen de wind in. Een volledige lokstal bestaat steeds uit een groot aantal ganzen die zich voeden. Verder wordt aangeraden ook her en der enkele lokkers met gebogen nek te plaatsen. Slapende exemplaren kunnen eveneens gebruikt worden. De variatie tussen de verschillende types lokkers moet een natuurgetrouwe uitstraling geven. legende : lokkers camohut windrichting inkomende ganzen 16 - Maak dat de ganzen wijs! shutterstock.com water

18 Inkomend afschot met waterloop Inkomend afschot Dwarsend afschot met waterloop Dwarsend afschot Hubertusvereniging Vlaanderen - 17

19 3. Gebruik lokfluit Zodra ganzen worden waargenomen start de jager met de productie van soortspecifieke ganzengeluiden. De vier belangrijkste lokroepen zijn: - kom, kom, kom, - geluid van ganzen die zich voeden - opgewonden geluid - kom terug! Afhankelijk van de afstand dat de ganzen van de lokkers zijn verwijderd, moet men luider of zachter lokken. In eerste instantie moet de kom, kom, kom lokroep gebruikt worden. Dit zal de wilde ganzen nieuwsgierig maken en tot vlak bij de lokkers brengen. Hoe dichter de ganzen zijn, hoe zachter je moet roepen. Eens ze bij de lokkers aangekomen zijn, is een afwisseling van de geluiden van voedende en opgewonden ganzen nodig. Deze zullen de ganzen aanzetten om vlak bij en zelfs tussen de lokkers te landen. Indien ze onraad merken zullen ze wegtrekken. Op dat moment kan het kom terug! geluid gebruikt worden. Wetgevend kader Na het overzicht van de beschikbare lokmiddelen en een uiteenzetting van hoe deze best in het veld gebruikt worden, is het natuurlijk belangrijk om te weten wanneer en onder welke juridische vorm deze gebruikt mogen worden. Algemeen is het gebruik van lokkers toegestaan bij alle vormen van afschot met uitzondering van levende lokkers (BVR houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend, 30 mei 2008). De lokkers mag u gebruiken op die percelen waarop u het jachtrecht hebt. Reguliere Jacht De lokkers mogen gebruikt worden op heel uw jachtrevier zoals neergelegd bij de bevoegde arrondissementscommissaris. Andere De Nijlgans, de Magelhaengans en de Indische gans kunnen het hele jaar door gereguleerd worden. Hiervoor zijn geen openingstijden vastgelegd en is geen bijkomende meldingsplicht nodig Maak dat de ganzen wijs!

20 Reguliere jacht Bijzondere bejaging Bijzondere Bejaging periode 2 Opening Sluiting Opening Sluiting Opening Sluiting Grauwe Gans 15 augustus 30 september 15 juli 14 augustus Canadese Gans 15 augustus 31 januari 15 juli 14 augustus 01 februari 28/29 februari Bijzondere bejaging De lokkers mogen binnen een straal van 50 meter rondom het perceel geplaatst worden waarop bijzondere bejaging werd gemeld. Kan uitsluitend uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: - 1 uitsluitend door de jachtrechthouder en zijn genodigden; - 2 op de graslanden, andere dan permanente, of op en rond de percelen met graangewassen of koolgewassen, met uitzondering van maïs, waar die wildsoorten schade kunnen aanrichten; - 3 van één uur voor zonsondergang tot één uur na zonsondergang. In de perimeter van de vogelrijke gebieden of vogelrichtlijngebieden mag die jacht alleen plaatsvinden van één uur voor zonsondergang tot zonsondergang; - 4 na voorafgaand schriftelijk verzoek vanwege de gebruiker van het perceel. Hierin moeten de te vrijwaren gewassen en de reden tot bijzondere bejaging vermeld worden. Bestrijding in het kader van artikel 22 van het jachtdecreet (schade aan eigendommen of gewassen) De uitvoerder van de bestrijding, die wordt gemeld door de grondgebruiker of grondeigenaar, kan enkel de lokkers plaatsen op het perceel waarop de schade plaats vindt. De locatie en periode worden bepaald in de melding. De melding gebeurt aan de hand van een formulier beschikbaar op Het formulier draagt de benaming Melding van de bestrijding van een wildsoort. Hubertusvereniging Vlaanderen - 19

21 Bestrijding in het kader van Natuurbeheer Naast bestrijding bij schade aan eigendommen of gewassen, kan ook een bestrijding uitgevoerd worden in het kader van natuurbeheer. De jachtrechthouders of medejachtrechthouders en de door de jachtrechthouders aangestelde bijzondere veldwachters mogen, ten behoeve van het natuurbeheer en na schriftelijke melding aan het agentschap, de grauwe gans en de Canadese gans ten behoeve van het natuurbeheer doden of laten doden met vuurwapens door personen die in het bezit zijn van een geldig jachtverlof. Dit betekent dat over heel de bejaagbare oppervlakte van het jachtterrein zoals aangeduid op het plan dat is neergelegd bij de bevoegde arrondissementscommissaris, het gebruik van lokkers is toegestaan gedurende het ganse jaar indien de bestrijding is aangemeld Maak dat de ganzen wijs! Johannes Mertens

22 Spreekwoorden Ganzen hebben steeds tot de verbeelding van menig mens gesproken. Ze werden dan ook regelmatig gebruikt in gezegden. Hier vindt u een aantal voorbeelden waarin de gans steeds het onderwerp uitmaakt. Maak dat de ganzen wijs Hiermee kan je mij niet foppen. Als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen Waarschuwing tegen een mooi pratende bedrieger. Naar het kippenei grijpen en het ganzenei laten lopen Uit gierigheid een verkeerde keuze maken. Wie weet waeromme die ganzen bervoets gaan? Alles heeft zo zijn reden. De ganzen geloven niet dat de kiekens hooi eten Dat geloof ik niet; dat is te onwaarschijnlijk. Voor de ganzen preken Een preek geven waarnaar niemand luistert. Hij is van het ganzenbord afgelopen Hij is heel erg mager. Het bier is niet voor de ganzen gebrouwen Neem nog een biertje. Dat is een sprookje van Moeder de Gans Dat is verzonnen. De man een vogel, de boer een gans Iemand die het verdient kun je ook wat meer geven. Met iemand de gans rijden Iemand in het ootje nemen. Hij zal de gans gelden Dat zal tot niets leiden. Een gans blaast wel maar hij bijt niet Van schreeuwers heb je vaak het minst te vrezen. Dat valt op een gansje Dat is een gelukje. Een domme gans Een domme vrouw. Een vette gans bedruipt heur zelven Een rijk man heeft van niemand hulp nodig. Hubertusvereniging Vlaanderen - 21

23 Slot Ganzen bejagen en bestrijden is noodzakelijk, de dagelijkse realiteit in Vlaanderen wijst dat uit! Dit boekje geeft u een overzicht van de verschillende loktechnieken en de geldende wetgeving. Wij hopen in de eerste plaats dat u nieuwe kennis heeft opgedaan die u in praktijk zal kunnen gebruiken. Ik wil als voorzitter van Hubertus Vereniging Vlaanderen de Vlaamse jagers motiveren om de cultuur van het ganzen jagen te onderhouden en te verspreiden onder uw collega s en junior jagers. Zulk een mooi patrimonium dat in het verleden werd ingezet om de jacht op vriezeganzen uit te oefenen, moet nu gebruikt worden om de hedendaagse knelpunten in het wild- en schadebeheer op te lossen. De context mag dan wel verschillend zijn ten opzichte van enkele decennia geleden, de sfeer en beleving van de jacht is nog altijd even mooi! Wat is er mooier dan een jager die bij dag en dauw zijn lokstal installeert en vol spanning afwacht wat er gaat gebeuren. Wat is er mooier dan na een succesvolle jachtdag met uw jachtgezellen thuis te komen en te kunnen genieten van een lekker stukje wildbraad en na te praten over de belevenissen en emoties van die dag. We zijn geïnteresseerd in uw ervaringen en nog meer benieuwd naar uw verhaal. Yves Steverlynck Voorzitter HVV vzw 22 - Maak dat de ganzen wijs!

24 Hubertusvereniging Vlaanderen - 23 Istockphoto

25 In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen Sponsored by Flambeau

26 Istockphoto Tekst : Kenniscentrum HVV Eindredactie : Hubertus Vereniging Vlaanderen - Communicatie vzw Productie : Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw / Vormgeving en illustraties : Gert Bogaerts Druk : Claes Printing ( Fotografie : Istockphoto, Johannes Mertens, Thomas Ceulemans, Marc Neos, Shutterstock

GANZEN IN NEDERLAND OVERZOMERENDE GANZEN

GANZEN IN NEDERLAND OVERZOMERENDE GANZEN GANZEN IN NEDERLAND Nederland is met zijn laaggelegen graslanden, veel water en zachte winters een ideaal gebied voor vele ganzensoorten. Veel ganzen die Nederland aandoen zijn afkomstig uit het hoge noorden;

Nadere informatie

TITEL I. FORMULERING VAN DE JACHT IN HET ALGEMEEN... 17 1. Gewone jacht... 17 2. Bijzondere jacht... 17 3. Bestrijding... 18

TITEL I. FORMULERING VAN DE JACHT IN HET ALGEMEEN... 17 1. Gewone jacht... 17 2. Bijzondere jacht... 17 3. Bestrijding... 18 Inhoud INHOUD INLEIDING... 9 HIERARCHIE VAN DE BRONNEN... 13 LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN... 15 TITEL I. FORMULERING VAN DE JACHT IN HET ALGEMEEN... 17 1. Gewone jacht... 17 2. Bijzondere jacht... 17

Nadere informatie

BESLUIT. PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN. gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr.

BESLUIT. PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN. gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr. Verordening schadebestrijding dieren Fryslân 2015 BESLUIT PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr. 1201683; gelezen het oordeel van

Nadere informatie

Ganzen in België (en Nederland)

Ganzen in België (en Nederland) Ganzen in België (en Nederland) Welke ganzen komen we bij ons tegen? Grauwe gans Alle ganzensoorten leren kennen die in België (en Nederland) voorkomen is tamelijk eenvoudig. Er komen maar 12 ganzensoorten

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PvdD over het provinciale ganzenbeleid

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PvdD over het provinciale ganzenbeleid Statenfractie Partij voor de Dieren M.C. van der Wel Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Bijlage 3. Afwijkingen van de verbodsbepalingen vermeld in artikel 10, 12 of 16

Bijlage 3. Afwijkingen van de verbodsbepalingen vermeld in artikel 10, 12 of 16 Bijlage 3. Afwijkingen van de verbodsbepalingen vermeld in artikel 10, 12 of 16 3.1 Bestrijdbare soorten en voorwaarden De volgende soorten zijn bestrijdbaar volgens de vermelde redenen en in de vermelde

Nadere informatie

Zoogdierenwerkgroep. Infoavond Jacht in Vlaanderen

Zoogdierenwerkgroep. Infoavond Jacht in Vlaanderen Zoogdierenwerkgroep Infoavond Jacht in Vlaanderen De Vlaamse jachtregelgeving Algemene begrippen Jachtwildsoorten Jachtopeningstijden Toegestane en verboden jachtmiddelen en methoden FAQ s Algemene begrippen

Nadere informatie

Faunabeheerplan. Onafhankelijke jachtrechthouder

Faunabeheerplan. Onafhankelijke jachtrechthouder Faunabeheerplan Onafhankelijke jachtrechthouder. Voorwoord en inleiding: Algemene gegevens jachtterrein: Biotoopbeschrijving: Het jachtterrein bevind zich in de geografische streek zandig Vlaanderen. Binnen

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 10 januari 2010) Nummer 2340

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 10 januari 2010) Nummer 2340 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 10 januari 2010) Nummer 2340 Onderwerp Sluiting jacht op wilde eend en fazanthaan Aan de leden van Provinciale Staten

Nadere informatie

Fauna & Schade LLTB - Ubachsberg - 14 dec 2015

Fauna & Schade LLTB - Ubachsberg - 14 dec 2015 Fauna & Schade LLTB - Ubachsberg - 14 dec 2015 Fauna & Schade 15 december 2015 Alfred Melissen - FBE Limburg Faunabeheereenheid Limburg Faunabeheer & Wetgeving Preventie & Schademeldingen Beheer Faunabeheerplan

Nadere informatie

Berekening van het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2013-2015

Berekening van het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2013-2015 Berekening van het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2013-2015 Adviesnummer: INBO.A.3469 Datum advisering: 22 juli 2016 Auteur(s): Contact:

Nadere informatie

- 3 KM /10/A.9, LGW Buurmeijer F.8. (050) uw brief d.d. 30 januari 2015

- 3 KM /10/A.9, LGW Buurmeijer F.8. (050) uw brief d.d. 30 januari 2015 provincie groningen bezoekadres; postadres: Martinikerkhof 12 Postbus 610 9700 AP Groningen Aan het lid van Provinciale Staten mevrouw K. de Wrede algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

GANZEN. Last en lust

GANZEN. Last en lust GANZEN op mijn LAND Last en lust Bezoekers uit het hoge noorden De oogst is binnen, het voer ligt in de kuil en de koeien staan op stal. De winter biedt de gelegenheid plannen te maken voor het volgende

Nadere informatie

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Ontheffing: Ganzen Specificatie: Winterganzen (grauwe ganzen- Anser anser, kolganzen -Anser albifrons- en brandganzen -Branta leucopsis) Periode:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland - februari 2016

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland - februari 2016 Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland - februari 2016 Beste WBE-secretarissen/faunacommissarissen, grondgebruikers en jacht(akte)houders, Door middel van deze nieuwsbrief informeert de FBE u over

Nadere informatie

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Ontheffing: Wilde eend (Anas platyrhynchos) Specificatie: (gelegerde) granen Periode: 1-7-2015 tot 15-8-2015 Zaaknummers: 2010-011997 en 2010-012002

Nadere informatie

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR vrijdag 30 april jaar Instituut voor de Jachtopleiding (IJO)

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR vrijdag 30 april jaar Instituut voor de Jachtopleiding (IJO) Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR vrijdag 30 april 2010 30 jaar Instituut voor de Jachtopleiding (IJO) Goedeavond dames en heren, Minister-president, Ondervoorzitter

Nadere informatie

FBE Nieuws Bijgedragen door Faunabeheereenheid

FBE Nieuws Bijgedragen door Faunabeheereenheid FBE Nieuws Bijgedragen door Faunabeheereenheid FBE Nieuws Haarlem, mei 2016 Nieuwsbrief 2016-5.3 Ontheffing schadebestrijding zomerganzen (extra) Door middel van deze nieuwsbrief informeert de FBE u over

Nadere informatie

Protocol zomertelling ganzen

Protocol zomertelling ganzen Protocol zomertelling ganzen Gezamenlijk protocol voor de provinciale zomertellingen van ganzen Landelijke technische werkgroep zomertelling ganzen Vastgesteld: April 2012 Inleiding Dit protocol is opgesteld

Nadere informatie

Titel : Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2004. Bijlage(n): -

Titel : Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2004. Bijlage(n): - S T A T E N V O O R S T E L Datum : 09 december 2003 Nummer PS : PS2004REG03 Dienst/sector : REG/RER Commissie : R&G Registratienummer : 2003REG003150i Portefeuillehouder : Lokker Titel : Verordening schadebestrijding

Nadere informatie

Wat feitjes rond de duizendste Eempoldertelling

Wat feitjes rond de duizendste Eempoldertelling AANTAL. Wat feitjes rond de duizendste Eempoldertelling Sinds 1973 worden elke veertien dagen de vogels in de westelijke Eempolders geteld. Dat is nu dus al ruim 38 jaar. Wat rekenwerk levert op dat op

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 augustus 2014, afdeling FLO, nummer 8107CD1D;

PROVINCIAAL BLAD. Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 augustus 2014, afdeling FLO, nummer 8107CD1D; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2389 3 oktober 2014 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 29 september 2014 tot vaststelling van de Verordening schadebestrijding

Nadere informatie

Ganzen in de Bommelerwaard. Brandganzen nabij Brakel

Ganzen in de Bommelerwaard. Brandganzen nabij Brakel Ganzen in de Bommelerwaard Brandganzen nabij Brakel Inventarisatierapport Natuurwacht Bommelerwaard Maart 2012 Ganzen in de Bommelerwaard Inleiding Nederland is een favoriete bestemming voor de wilde ganzen

Nadere informatie

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 de Flora- en faunawet A AANVRAGER 1. Naam aanvrager: M/V* Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Faxnummer: E-mailadres: Relatienummer: (indien bekend) Indien

Nadere informatie

VLAAMSERAAD VOORSTEL VAN JACHTDECREET

VLAAMSERAAD VOORSTEL VAN JACHTDECREET Stuk 481 (1990-1991) - Nr. 12 ARCHIEF VLAAMS E RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSERAAD ZITTING 1990-1991 8 JULI 1991 VOORSTEL VAN JACHTDECREET van de heren G. Beerden, J. Dufaux, F. Verberckmoes, M. Capoen en F.

Nadere informatie

26 APR. 2016. rj) provinsje fryslân provincie frys1.n. Partij voor de Dieren T.a.v. mevrouw Van der Zanden. Leeuwarden, 26 april 2016 Verzonden,

26 APR. 2016. rj) provinsje fryslân provincie frys1.n. Partij voor de Dieren T.a.v. mevrouw Van der Zanden. Leeuwarden, 26 april 2016 Verzonden, Partij voor de Dieren T.a.v. mevrouw Van der Zanden provinsje fryslân provincie frys1.n postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 www.fryslan.nl

Nadere informatie

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»;

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»; VERORDENING FLORA- EN FAUNAWET ZUID-HOLLAND Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»; Gelet op artikel 65, vierde lid, van de Flora- en faunawet

Nadere informatie

Jachtexamen 2016. Eerste antwoord is juiste. Wetgeving. 1. Wie kan het Jachtverlof intrekken Arrondissementscommissaris ANB.

Jachtexamen 2016. Eerste antwoord is juiste. Wetgeving. 1. Wie kan het Jachtverlof intrekken Arrondissementscommissaris ANB. Jachtexamen 2016 Eerste antwoord is juiste Wetgeving 1. Wie kan het Jachtverlof intrekken Arrondissementscommissaris ANB Burgemeester 2. Wanneer opent in het huidige jachtseizoen de jacht op canadagans

Nadere informatie

Effectbepaling ganzengebied Oosteinde en Westeinde 76 te Nieuwleusen

Effectbepaling ganzengebied Oosteinde en Westeinde 76 te Nieuwleusen Notitie Contactpersoon Benjamin Flierman Datum 29 oktober 2010 Effectbepaling ganzengebied Oosteinde 56-58 en Westeinde 76 te Nieuwleusen 1.1 Inleiding In het kader van de Rood voor Rood-regeling worden

Nadere informatie

Handleiding voor de mogelijke jacht in vogelrijke gebieden in de periode van 15 november tot 1 maart

Handleiding voor de mogelijke jacht in vogelrijke gebieden in de periode van 15 november tot 1 maart Handleiding voor de mogelijke jacht in vogelrijke gebieden in de periode van 15 november tot 1 maart 1. Inleiding In Vlaanderen liggen een aantal waterrijke gebieden waarvoor Vlaanderen een internationale

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 24 februari 2009, nr. 2009-6876 tot bekendmaking van de verordening vrijstellingen Flora- & faunawet Noord-Holland 2009 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Beheer en schadebestrijding in Noord-Brabant

Beheer en schadebestrijding in Noord-Brabant Flora- en faunawet Beheer en schadebestrijding in Noord-Brabant Overzicht van de meest voorkomende schadesoorten Onderstaande tabel geeft overzicht van de meest voorkomende schade veroorzakende soorten

Nadere informatie

Brandganzen in de Workumerwaard

Brandganzen in de Workumerwaard Brandganzen in de Workumerwaard foto Sieds Waarnemingen: GEBIED: Zuidwest Friesland DATUM: 22-11-2014 TIJD: WEER: hele dag Eerst bewolkt met wat regen, later lichter met zon; eerst vrij strakke ZO-wind,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 6 van 2003 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Verordening Flora- en faunawet Zeeland Provinciale Staten van Zeeland overwegende dat een aantal beschermde inheemse diersoorten in de provincie Zeeland veelvuldig

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 12 augustus 2014) Nummer 2963. Aan de leden van Provinciale Staten

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 12 augustus 2014) Nummer 2963. Aan de leden van Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 12 augustus 2014) Nummer 2963 Onderwerp Ontheffingverleningen Flora- en faunawet door Gedeputeerde Staten Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

WETGEVING. Opmerking:3 zaken onderscheiden: jagen/ bestrijden( gewassen beschermen) / bijzondere bejaging

WETGEVING. Opmerking:3 zaken onderscheiden: jagen/ bestrijden( gewassen beschermen) / bijzondere bejaging WETGEVING Opmerking:3 zaken onderscheiden: jagen/ bestrijden( gewassen beschermen) / bijzondere bejaging Jachtdecreet Vlaanderen 24/7/91 =>inwerking op 1/7/92 wise use 1. Jachtdaad = handeling waarbij

Nadere informatie

Provinciale staten van Noord-Holland; besluiten. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Provinciale staten van Noord-Holland; besluiten. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Besluit van provinciale staten van Noord-Holland van 22 september 2014 tot vaststelling van de Verordening Holland 2014 Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

Nadere informatie

Advies betreffende de verlenging van de erkenning van de wildbeheereenheid Capreolus Dilsen-Stokkem

Advies betreffende de verlenging van de erkenning van de wildbeheereenheid Capreolus Dilsen-Stokkem Advies betreffende de verlenging van de erkenning van de wildbeheereenheid Capreolus Dilsen-Stokkem Nummer: INBO.A.2012.39 Datum advisering: 28 februari 2012 Auteur(s): Contact: Marijke Thoonen Niko Boone

Nadere informatie

Faunaf onc l s 11 JAN 2006 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL. Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE. lojanuari 2006 bijlagen

Faunaf onc l s 11 JAN 2006 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL. Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE. lojanuari 2006 bijlagen PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL Reg.nr. Faunaf onc l s Dat. ontv.: Routing 11 JAN 2006 a.d. Bijl:: Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE uw brief van uw kenmerk onderwerp FF/2006.009

Nadere informatie

Samengevatte inhoud van het nieuwe voorwaardenbesluit en het nieuwe jachtadministratiebesluit

Samengevatte inhoud van het nieuwe voorwaardenbesluit en het nieuwe jachtadministratiebesluit Samengevatte inhoud van het nieuwe voorwaardenbesluit en het nieuwe jachtadministratiebesluit Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Het nieuwe Jachtvoorwaardenbesluit... 4 2.1 Algemene voorwaarden voor het

Nadere informatie

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. VIIe KAMER A R R E S T. nr. 231.949 van 14 juli 2015 in de zaak A. 213.352/VII-39.196.

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. VIIe KAMER A R R E S T. nr. 231.949 van 14 juli 2015 in de zaak A. 213.352/VII-39.196. RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VIIe KAMER A R R E S T nr. 231.949 van 14 juli 2015 in de zaak A. 213.352/VII-39.196. In zake : de VZW HUBERTUSVERENIGING VLAANDEREN bijgestaan en vertegenwoordigd

Nadere informatie

JURIDISCHE ASPECTEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVERZWIJNENSCHADE

JURIDISCHE ASPECTEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVERZWIJNENSCHADE JURIDISCHE ASPECTEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVERZWIJNENSCHADE 1. Bij de benadering van de problematiek van wildschade moet rekening gehouden worden met het algemeen principe dat wild res nullius

Nadere informatie

Advies over faunabeheer (ree, Canadese gans) in de plantentuin te Meise

Advies over faunabeheer (ree, Canadese gans) in de plantentuin te Meise Advies over faunabeheer (ree, Canadese gans) in de plantentuin te Meise Adviesnummer: INBO.A.3332 Datum advisering: 28 juli 2015 Auteur(s): Contact: Jim Casaer, Frank Huysentruyt & Jan Vercammen Lieve

Nadere informatie

Nota Faunabeleid Zeeland AANVULLEND VOORSTEL

Nota Faunabeleid Zeeland AANVULLEND VOORSTEL Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: 20-12-2002 belast met Nr: behandeling: Kok, G.L.C.M. de Agenda nr: Vergadering GS: Nr: / Onderwerp: AANVULLEND VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Nadere informatie

Waterwild*1! Eenden% A) Grondeleenden* Ze#hebben#allen#water#nodig#voor# 1 Voedsel# 1 Huisvesting# 1 Voortplanting#

Waterwild*1! Eenden% A) Grondeleenden* Ze#hebben#allen#water#nodig#voor# 1 Voedsel# 1 Huisvesting# 1 Voortplanting# Waterwild*1! Zehebbenallenwaternodigvoor 1 Voedsel 1 Huisvesting 1 Voortplanting Eenden% 1 Algemenekenmerken o Mannelijk:woerd o Vrouwelijk:eend 1 Geslachtsdimorfisme: o duidelijkverschiltussenwoerdeneend

Nadere informatie

06 april 2004 Nr. 2004-11705, LG Nummer 21/2004

06 april 2004 Nr. 2004-11705, LG Nummer 21/2004 06 april 2004 Nr. 2004-11705, LG Nummer 21/2004 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende een wijziging van de Verordening schadebestrijding dieren provincie Groningen.

Nadere informatie

Verordening beheer en schadebestrijding dieren in Overijssel

Verordening beheer en schadebestrijding dieren in Overijssel Verordening beheer en schadebestrijding dieren in Overijssel (geconsolideerde versie, geldend vanaf 8-10-2008 tot 19-9-2014) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel

Nadere informatie

Grote Zilverreigers en hun slaapplaatsen

Grote Zilverreigers en hun slaapplaatsen Grote Zilverreigers en hun slaapplaatsen Overwinterende Grote Zilverreigers in de Kempen en Peel Roel van den Heuvel en Robert Kastelijn Echt veel informatie is er nog niet te vinden over Grote Zilverreigers

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

WETGEVING. Samenvatting. Jachtdecreet

WETGEVING. Samenvatting. Jachtdecreet WETGEVING Samenvatting Jachtdecreet Algemeen De jachtdaad: de handeling waarbij het wild gedood of gevangen wordt, alsmede de handeling waarbij dat wild met dat doel opgespoord en achtervolgd wordt. In

Nadere informatie

VLAAMSERAAD VOORSTEL VAN JACHTDECREET

VLAAMSERAAD VOORSTEL VAN JACHTDECREET Stuk 481 (1990-1991) - Nr. 3 VLAAMSERAAD ZITTING 1990-1991 13 JUNI 1991 VOORSTEL VAN JACHTDECREET van de heren G. Beerden, J. Dufaux, F. Verberckmoes, M. Capoen en F. Aerts en mevrouw M. Tyberghien-Vandenbussche

Nadere informatie

Aanvullend advies over het gemiddeld aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode

Aanvullend advies over het gemiddeld aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode Aanvullend advies over het gemiddeld aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2012-2014 Adviesnummer: INBO.A.3342 Datum advisering: 9 september 2015 Auteur(s):

Nadere informatie

In seizoen hadden ongeveer personen een wettelijke vergunning om te jagen in Vlaanderen.

In seizoen hadden ongeveer personen een wettelijke vergunning om te jagen in Vlaanderen. #27 Jacht Jim Casaer 1, Luc De Bruyn 2 In seizoen 2003-2004 hadden ongeveer 12.600 personen een wettelijke vergunning om te jagen in Vlaanderen. Tussen 1999 en 2003 nam het afschotaantal af voor meerkoet,

Nadere informatie

5.4.3 EFFECTBEOORDELING

5.4.3 EFFECTBEOORDELING Erratum passende beoordeling Windplan Wieringermeer, december 0 Aanleiding In de Passende Beoordeling Windplan Wieringermeer zijn onverhoopt enige fouten geslopen in paragraaf 5.4. Effectbeoordeling. Het

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 23 juli 2011) Nummer 2515

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 23 juli 2011) Nummer 2515 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 23 juli 2011) Nummer 2515 Onderwerp Alternatieven voor afschot ganzen Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

Europees beschermde natuur

Europees beschermde natuur Europees beschermde natuur Kwartelkoning Vlaanderen streeft naar 100 broedkoppels van deze soort, in 2007 waren er 6. Twee richtlijnen Vogelrichtlijn, 1979 Habitatrichtlijn, 1992 Afbakenen van gebieden

Nadere informatie

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

De das in de nieuwe wet natuurbescherming. Beleven, benutten en beschermen

De das in de nieuwe wet natuurbescherming. Beleven, benutten en beschermen De das in de nieuwe wet natuurbescherming Beleven, benutten en beschermen Integratie van bestaande natuurwetten Natuurbeschermingswet 1998 gebieden hoofdstuk 2 Flora- en faunawet soorten hoofdstuk 3 Boswet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland 28 februari 2015

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland 28 februari 2015 Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland 28 februari 2015 Beste WBE-secretarissen/faunacommissarissen, grondgebruikers en jacht(akte)houders, Door middel van deze nieuwsbrief informeert de FBE u over

Nadere informatie

Officieuze coördinatie van de jachtreglementering

Officieuze coördinatie van de jachtreglementering 28 oktober 2005 - Ministerieel besluit tot vaststelling van de gegevens die in het wildbeheerplan moeten worden opgenomen (B.S. 14 november 2005) De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu

Nadere informatie

Provinciaal blad nr

Provinciaal blad nr Provinciaal blad nr. 2008-63 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij V 7 oktober 2008 dhr. R. Hoeve, telefoon 038 499 85 95 I. Wijziging Nota Beleidsregels Faunabeheer. II. Wijziging Verordening Beheer

Nadere informatie

qfqbi=o^moo^mmloq== bccb`qbkpqrafb=g^`eqi=_bebbo=bk= p`e^ab_bpqofgafkd=fk=k^qro^= =k^qro^= OMMMJdb_fbabk db_fbabk= ^CtJê~ééçêí=NMPS= áå=çéçê~åüí=î~å=

qfqbi=o^moo^mmloq== bccb`qbkpqrafb=g^`eqi=_bebbo=bk= p`e^ab_bpqofgafkd=fk=k^qro^= =k^qro^= OMMMJdb_fbabk db_fbabk= ^CtJê~ééçêí=NMPS= áå=çéçê~åüí=î~å= qfqbio^moo^mmloq ^CtJê~ééçêíNMPS bccb`qbkpqrafbg^`eqi_bebbobk p`e^ab_bpqofgafkdfkk^qro^ k^qro^ OMMMJdb_fbabk db_fbabk áåçéçê~åüíî~å ^äíéåäìêöctóãéåö~ ^äíéåäìêöctóãéåö~b`lildfp`elkabowlbh b`lildfp`elkabowlbh

Nadere informatie

Opzoek naar een optimale datum en methode voor een. Teldata en methode voor overzomerende ganzen in Nederland

Opzoek naar een optimale datum en methode voor een. Teldata en methode voor overzomerende ganzen in Nederland Opzoek naar een optimale datum en methode voor een landelijke KNJV telling. Teldata en methode voor overzomerende ganzen in Nederland Stagerapport Nikie van Dorst Wageningen Universiteit Januari 2011 Teldata

Nadere informatie

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen 1 Gedichten, geïnspireerd door bomen Geheimen In het donker huizen bomen die overdag gewoner zijn. Wij slaan de bochten van een pad mee om en gaan, ontkomen aan het licht af op geheimen.kleine geluiden

Nadere informatie

Rapportage soortgericht onderzoek Cannerweg 8 & 10

Rapportage soortgericht onderzoek Cannerweg 8 & 10 Rapportage soortgericht onderzoek Cannerweg 8 & 10 Aanleiding nader onderzoek Vanwege de herinrichting van het gebied rondom het winkelpand Carré is het noodzakelijk om twee panden in de nabijheid te slopen.

Nadere informatie

Bijlagen. 6 Bijlagen

Bijlagen. 6 Bijlagen 6 Bijlagen Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6: Bijlage 7: Algemene kenmerken per bestand Bosbouwopnames Vegetatie-opnames (bosbestanden) Tansley-opnames Adviezen en participatie

Nadere informatie

Samenvatting. Natura 2000 Beheerplan. Polder Zeevang

Samenvatting. Natura 2000 Beheerplan. Polder Zeevang Samenvatting Natura 2000 Beheerplan Polder Zeevang Verantwoording Titel Samenvatting Opdrachtgever Provincie Noord-Holland Projectleider Eric Versteeg Auteur(s) Edmee Jongkind Projectnummer 4587070 Aantal

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 Juli 2015

Nieuwsbrief 2 Juli 2015 Nieuwsbrief 2 Juli 2015 Beste lezer, Inmiddels stijgt de temperatuur alweer naar tropische waarden en zoeken mens en dier verkoeling op. Opgezweept door deze temperaturen vinden momenteel verhitte discussies

Nadere informatie

JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IN DE WET NATUURBESCHERMING. Presentatie t.b.v. Faunabeheerbijeenkomst d.d

JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IN DE WET NATUURBESCHERMING. Presentatie t.b.v. Faunabeheerbijeenkomst d.d JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IN DE WET NATUURBESCHERMING Presentatie t.b.v. Faunabeheerbijeenkomst d.d. 08-02-2016 WETSVOORSTEL Augustus 2012 wetsvoorstel door Stas Bleker ingediend bij 2e kamer;

Nadere informatie

Nota Faunabeleid Zeeland

Nota Faunabeleid Zeeland Nota provincie Zeeland, afd. LGW nota d.d. 14-02-2003-1 - nota d.d. 14-02-2003 0. Samenvatting... 4 1. Inleiding.... 10 1.1. Aanleiding en doel....10 1.2. Afbakening...10 1.3. Leeswijzer...11 2. Wettelijk

Nadere informatie

Het College van B. en W. en leden van de Raad van de Gemeente Nederweert. Postbus 2728 6030 AA Nederweert.

Het College van B. en W. en leden van de Raad van de Gemeente Nederweert. Postbus 2728 6030 AA Nederweert. Aan: Het College van B. en W. en leden van de Raad van de Gemeente Nederweert. Postbus 2728 6030 AA Nederweert. Van: 1) J.H.G. Kunnen. Nobellaan 9 6006 NP Weert Contactpersoon van de Bomenstichting voor

Nadere informatie

WATERWILD. Inleiding watervogels :

WATERWILD. Inleiding watervogels : WATERWILD Inleiding watervogels : vogels die water nodig hebben voor hun basisbehoeften : voeding/ huisvestiging en rust/voortplanting +/- 75 soorten in het binnenland en 75 soorten in de kuststreek 49

Nadere informatie

Jagen. waarom eigenlijk?

Jagen. waarom eigenlijk? Foto: Jenne van der Weij Jagen waarom eigenlijk? Foto: Reinoud van Gent 2 Jagen... Waarom? Om in ons dichtbevolkte land te zorgen voor een goede balans tussen mens en dier, is ingrijpen in de wildstand

Nadere informatie

De Fryske Guozzenoanpak 2014

De Fryske Guozzenoanpak 2014 De Fryske Guozzenoanpak 2014 1. Samenvatting Fryslân zet de komende twee jaar fors in op de reductie van de ganzenschade. Nadat eind 2012 het landelijke G7-akkoord uiteen spatte kon elke provincie vervolgens

Nadere informatie

Achtergrondinformatie voor groep 3/4. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Zo herken je hem

Achtergrondinformatie voor groep 3/4. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Zo herken je hem Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

Meldpunt Vossenschade: een overzicht voor 2012

Meldpunt Vossenschade: een overzicht voor 2012 Pagina 1 van 5 Meldpunt Vossenschade: een overzicht voor 2012 Inleiding Sinds 2007 beschikt de over een meldpunt Vossenschade. Om dit meldpunt meer bekendheid te geven voor heel Vlaanderen werd in januari

Nadere informatie

U zoekt nu in de door ons meest verkochte reanimatiepoppen. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

U zoekt nu in de door ons meest verkochte reanimatiepoppen. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Reanimatiepoppen U zoekt nu in de door ons meest verkochte reanimatiepoppen. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Ambu Man I De Ambu Man is een oefenpop van volwassen

Nadere informatie

www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl OSLUUS i.) 1 www.twitter.com/provfryslan

www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl OSLUUS i.) 1 www.twitter.com/provfryslan Ons provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Cd) iiiiiil Provinciale Staten 41. P 21 2 8900HM LEEUWARDEN

Nadere informatie

Beleidsregels Faunabeheer Provincie Overijssel

Beleidsregels Faunabeheer Provincie Overijssel Faunabeheer Provincie Overijssel (geconsolideerde versie, geldend vanaf 5-2-2003 tot 7-10-2008) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel provincie Overijssel Faunabeheer

Nadere informatie

Fauna en wet Natuurbescherming

Fauna en wet Natuurbescherming Fauna en wet Natuurbescherming Technische briefing Statenleden 16 maart 2016 Doel presentatie Fauna in de nieuwe Wet Natuurbescherming bevoegdheden provincie Verdieping op basis vragen Provincie Gelderland

Nadere informatie

3 Wat is nu het aantal zwijnen dat momenteel in het gebied zit?

3 Wat is nu het aantal zwijnen dat momenteel in het gebied zit? Directie Natuur De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 11 oktober 2007 07-LNV-B-83 DN. 2007/2982 15 oktober

Nadere informatie

Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk Pannerden [R SIH-evp-V03-NL] ten behoeve van de beoordeling voor een NB-wet vergunning

Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk Pannerden [R SIH-evp-V03-NL] ten behoeve van de beoordeling voor een NB-wet vergunning Notitie Contactpersoon Hanneke Oudega (telefoon: +31 65 46 80 79 5 / email: hanneke.oudega@tauw.nl) Datum 21 februari 2012 Kenmerk N002-4798963OJT-evp-V03-NL Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35606] 25 APRIL Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden

VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35606] 25 APRIL Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35606] 25 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend De Vlaamse Regering, Gelet op de Bijzondere

Nadere informatie

Uitvoeringskader Ganzen Noord-Holland

Uitvoeringskader Ganzen Noord-Holland Uitvoeringskader Ganzen Noord-Holland Inhoud Voorwoord...2 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding...4 1.2. Probleemschets...4 1.3. Opzet en leeswijzer...5 2. Ganzensoorten...7 2.1. Inheemse (beschermde) soorten...7

Nadere informatie

Ganzenbord. Naar een afzet van wild ganzenvlees als natuurproduct

Ganzenbord. Naar een afzet van wild ganzenvlees als natuurproduct Ganzenbord Naar een afzet van wild ganzenvlees als natuurproduct Ganzenbord Naar een afzet van wild ganzenvlees als natuurproduct W. Tolkamp R. Joldersma J.A. Guldemond CLM Onderzoek en Advies Culemborg,

Nadere informatie

Wij beginnen met een herhaling van de vraag en geven vervolgens de antwoorden (cursieve tekst):

Wij beginnen met een herhaling van de vraag en geven vervolgens de antwoorden (cursieve tekst): Utrecht, 26 oktober 2010 Pythagoraslaan 101 Tel. 030-2589111 Afdeling Nummer : AVV : 2010INT264410 Onderwerp: Hierbij de beantwoording van de schriftelijke vragen d.d. 1 oktober 2010, van het statenlid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland - 1 mei 2014

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland - 1 mei 2014 Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland - 1 mei 2014 Beste WBE-secretarissen / faunacommissarissen, Nieuwe Faunabeheerplan algemene soorten 2014-2019 door GS goedgekeurd Op 15 april jongstleden hebben

Nadere informatie

VRAAG 1. Een afschotplan is: A: verplicht voor de jacht op grof wild B: verplicht voor de jacht op patrijs C: enkel verplicht voor de jacht op ree

VRAAG 1. Een afschotplan is: A: verplicht voor de jacht op grof wild B: verplicht voor de jacht op patrijs C: enkel verplicht voor de jacht op ree VAK I WETGEVING VRAAG 1 Een afschotplan is: A: verplicht voor de jacht op grof wild B: verplicht voor de jacht op patrijs C: enkel verplicht voor de jacht op ree VRAAG 2 Welke wildsoort mag niet in de

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR,

DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR, Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het natuurreservaat Broekelei, gelegen op het grondgebied van de gemeente Keerbergen. DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Nadere informatie

ZOMERGANZEN De navolgende voorschriften zijn specifiek bedoeld voor overzomerende ganzen.

ZOMERGANZEN De navolgende voorschriften zijn specifiek bedoeld voor overzomerende ganzen. VOORSCHRIFTEN BIJ ONTHEFFING GANZEN FAUNABEHEEREENHEID GELDERLAND Vastgesteld 28 oktober 2014 zaaknummer 2014-006997 en expirerend 1 november 2019 Laatst gewijzigd 13 oktober 2016 en bij veegbesluit december

Nadere informatie

Pluimvee beschermen tegen predatie

Pluimvee beschermen tegen predatie Pluimvee beschermen tegen predatie J.L.Mulder Groenekan, 2014 Pluimvee beschermen tegen predatie Berkenlaan 28 3737RN Groenekan www.mulder- natuurlijk.nl 06-10708498 Rapportnummer 2014-3 augustus 2014

Nadere informatie

Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Agent:;chap. ~oor Natuur en Bos Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Voorwaarden voor de openbare aanbesteding van de uitoefening van het jachtrecht op everzwijn en ree in domeinbossen en natuurreservaten

Nadere informatie

GEWONE ZEEHOND. Huiler

GEWONE ZEEHOND. Huiler GEWONE ZEEHOND Huiler Je zou het bijna niet geloven, maar een gewone zeehond is een echt roofdier! De zeehond is met zijn gestroomlijnde lichaam, speciale neus en handige snorharen helemaal aangepast op

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 16 juni 2014) Nummer 2948

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 16 juni 2014) Nummer 2948 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 16 juni 2014) Nummer 2948 Onderwerp Toestemming Gedeputeerde Staten voor dierenmishandeling in Zuid-Holland: gruwelijke dood ganzen

Nadere informatie

Wildschade. DLV Plant

Wildschade. DLV Plant Wildschade Faunafonds (landelijk) Bevorderen maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door beschermde inheemse diersoorten Handreiking faunaschade Tegemoetkoming/toekennen schade in redelijkheid.

Nadere informatie

Flora- en Faunawet: ontheffingaanvraag artikel 74, lid 1a Flora- en faunawet

Flora- en Faunawet: ontheffingaanvraag artikel 74, lid 1a Flora- en faunawet Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Stichting Faunabeheereenheid Overijssel t.a.v.

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 4 augustus 2016 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2016-010461 wildbeheereenheid Nederbetuwe Activiteit : schadebestrijding

Nadere informatie

De telformulieren 1 tot en met 5 kopiëren ten behoeve van de tellers.

De telformulieren 1 tot en met 5 kopiëren ten behoeve van de tellers. VOORJAARSTELLING 2012 TELFORMULIEREN De telformulieren 1 tot en met 5 kopiëren ten behoeve van de tellers. Inventarisatieformulier 6 en 7 kopiëren ten behoeve van de jachthouders in uw WBE. Voorjaarstelling

Nadere informatie

Corradi. Italiaans design in buitenleven

Corradi. Italiaans design in buitenleven Corradi Italiaans design in buitenleven CORRADI Italiaans design in buitenleven Uniek design en topkwaliteit komen samen in de producten van het Italiaanse merk Corradi. De grondlegger Alberto Corradi

Nadere informatie