Digitale vriendschappen op de werkvloer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitale vriendschappen op de werkvloer"

Transcriptie

1 Digitale vriendschappen op de werkvloer Onderzoek onder Nederlandse kantoormedewerkers naar de relatie tussen het gebruik van publieke sociale netwerksites om te interageren met collega s en hun sociaal kapitaal op de werkvloer Auteur Dielie Theunissen ANR Masterscriptie Communicatie- en Informatiewetenschappen Specialisatie Bedrijfscommunicatie en Digitale Media Faculteit Geesteswetenschappen Tilburg University, Tilburg Begeleidend docent Dr. Mariek Vanden Abeele Tweede lezer Dr. Alexander Schouten Publicatiedatum december 2013

2 Voorwoord Het moment is daar. Met trots presenteer ik u het slotstuk Digitale vriendschappen op de werkvloer van mijn masteropleiding Bedrijfscommunicatie en Digitale Media. Via deze weg wil ik graag de gelegenheid nemen om een aantal personen te bedanken die mij tijdens deze studie hebben bijgestaan. Want zonder hun hulp zou mijn masterthesis nu niet in deze vorm voor u liggen. Ten eerste een bijzonder woord van dank voor mijn afstudeerbegeleidster van de universiteit, Dr. Mariek Vanden Abeele. Zij heeft mij op zeer deskundige en vaardige wijze begeleid gedurende het scriptieproces. Door haar kritische blik ben ik voortdurend aan het denken gezet, waardoor ik uiteindelijk met een tevreden gevoel de eindstreep heb weten te bereiken. Mariek, hartelijk dank voor je motiverende begeleiding, tijd, energie, geduld, waardevolle kennis en in het bijzonder je enthousiasme! Ook wil ik graag mijn tweede lezer, Dr. Alexander Schouten, danken voor zijn tijd en aandeel in mijn beoordeling. Ik wil ook graag de mensen bedanken die moeite hebben genomen om deel te nemen aan het onderzoek, die zich hebben ingezet voor mij of hun contacten hebben aangeboord. Tot slot, heel veel dank aan mijn ouders, Leo en Rineke. Zij hebben altijd in mij geloofd en me onvoorwaardelijk gesteund. Ik hoop dat zij beseffen hoeveel hun voorbeeld voor mij betekent. Dielie Theunissen 2

3 Samenvatting Voor organisaties is het belangrijk dat ze medewerkers aan zich binden. Dit kan gerealiseerd worden door er als organisatie voor te zorgen dat medewerkers een goede verstandhouding met elkaar kunnen hebben en samen een team vormen. Vandaag de dag kan men sociale relaties niet alleen offline onderhouden, maar ook online, via een uitgebreid arsenaal van communicatietechnologieën (bijvoorbeeld ) en sociale media (bijvoorbeeld sociale netwerksites). Het gebruik van sociale netwerksites (SNS) in het bijzonder kan werknemers helpen om niet alleen de relaties te onderhouden met collega s met wie men een goede verstandhouding heeft, maar ook om relaties aan te gaan met collega s met wie men enkel een werkrelatie heeft. Dit onderzoek gaat na wat de relatie is tussen het gebruik van publieke SNS om te interageren met collega s en het sociaal kapitaal op de werkvloer. Om te achterhalen welke factoren het SNS-gebruik met collega s voorspellen, zijn online vragenlijsten afgenomen bij 307 Nederlandse kantoormedewerkers. De resultaten tonen aan dat het gebruik van publieke SNS om te interageren met collega s zorgt voor meer sociaal kapitaal op de werkvloer. Wanneer kantoormedewerkers een positieve houding hebben ten aanzien van het digitaal onderhouden van sociale relaties met collega s via SNS, zijn zij doorgaans veel actiever op publieke SNS met collega s. Hieruit volgt dat zij meer sociaal kapitaal hebben. Een opmerkelijk resultaat van de huidige studie is dat mannen hoger scoren op sociaal kapitaal dan vrouwen, terwijl vrouwen veel actiever zijn op SNS om te interageren met collega s. Voor wetenschappers is het interessant om in de toekomst onderzoek te doen naar de achterliggende doelstellingen van mannen en vrouwen om via SNS te interageren met collega s en hoe die in relatie staan tot sociaal kapitaal op de werkvloer. 3

4 Inhoudsopgave VOORWOORD 2 SAMENVATTING 3 INHOUDSOPGAVE 4 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 5 HOOFDSTUK 2 - LITERATUURONDERZOEK SOCIALE RELATIES OP DE WERKVLOER SOCIALE NETWERKSITES OP DE WERKVLOER SOCIALE NETWERKSITES EN SOCIAAL KAPITAAL ONDERZOEKDOELSTELLINGEN EN HYPOTHESES VOORSPELLERS VAN SNS-GEBRUIK OM TE INTERAGEREN MET COLLEGA S SNS- ACTIVITEIT ALS VOORSPELLER VAN SOCIAAL KAPITAAL OP DE WERKVLOER 16 HOOFDSTUK 3 - ONDERZOEKSMETHODE ONDERZOEKSDESIGN RESPONDENTEN GEGEVENSVERZAMELING 18 HOOFDSTUK 4 - ONDERZOEKSRESULTATEN ALGEMENE STATISTIEKEN SNS-GEBRUIK VOORSPELLERS VAN SNS-GEBRUIK OM TE INTERAGEREN MET COLLEGA S VOORSPELLERS VAN SOCIAAL KAPITAAL 24 HOOFDSTUK 5 - CONCLUSIE EN DISCUSSIE 26 BRONNEN 31 BIJLAGEN 36 BIJLAGE 1: DEBRIEFING 36 BIJLAGE 2: VRAGENLIJST 37 4

5 Hoofdstuk 1 Inleiding Sociale relaties zijn van groot belang binnen een samenleving. Ook op de werkvloer worden informele sociale relaties veelvuldig opgebouwd en onderhouden. Deze sociale relaties dragen bij aan de mate waarin een medewerker zich betrokken voelt bij de organisatie door andere collega s. Betere sociale relaties met collega s betekent gezelschap, hulp bij werkzaamheden, door anderen in vertrouwen genomen worden en het krijgen van adviezen en informatie (Berkman, Glass, Brissette, & Seeman, 2000). Deze informele sociale relaties zijn ook van belang voor organisaties. Ze zorgen ervoor dat er meer informatie gedeeld wordt, informatie sneller gedeeld wordt, kennis verspreid wordt en dat collega s meer bereid zijn om samen te werken en elkaar te helpen (Huysman & Wulf, 2006). Bolino, Turnley en Bloodgood (2002) voegen hieraan toe dat individuen beter presteren in teamverband wanneer zij elkaar kennen, vertrouwen en goed begrijpen. Het hebben van informele sociale relaties op het werk heeft dus voordelen voor zowel de werknemers als de organisatie waarvoor men werkt. Deze informele sociale relaties ontstaan in de praktijk vooral tussen collega s waar men mee samenwerkt binnen de eigen organisatie. Tegenwoordig, door de komst van het internet, zijn de manieren om met elkaar te communiceren toegenomen. De zogeheten digitalisering heeft nieuwe communicatietechnologieën, zoals sociale netwerksites (SNS), met zich meegebracht (Boyd & Ellison, 2008). SNS kunnen worden omschreven als internetdiensten waarmee gebruikers een eigen netwerk kunnen creëren en onderhouden. Dit kan onder andere door het aanmaken van een persoonlijk profiel dat gekoppeld kan worden aan profielen van anderen gebruikers. Op SNS kan men zowel contact leggen met mensen die men al kent uit de offline context als met mensen die men nog niet kent. Een SNS wordt gebruikt voor vermaak en om in contact te blijven met anderen. Bovendien wordt het gebruikt om nieuws, meningen, persoonlijke ervaringen en informatie te delen met elkaar. Leden van SNS kunnen verschillende sociale netwerkactiviteiten ondernemen die kunnen bijdragen aan de vriendschapsvorming. Zo kunnen zij onder andere reageren op elkaars posts, informatie delen in de vorm van links, tekst, foto s of video s, berichten sturen, jarige contactpersonen feliciteren of elkaar volgen (Boyd & Ellison, 2008). Samengevat voorzien SNS hun gebruikers van een online manier van communiceren die het vormen en 5

6 onderhouden van sociale relaties, bijvoorbeeld met collega s, vereenvoudigt (Lin & Lu, 2011). Wanneer collega s via SNS relaties aangaan en onderhouden, kan dat ook voordelen hebben voor de organisatie. Sterke sociale relaties binnen een organisatie zorgen er immers voor dat medewerkers zich meer thuis voelen. Hierdoor zullen zij zich meer inzetten voor de organisatie (Huysman & Wulf, 2006). Voor werkgevers is het van belang om te weten hoe zij medewerkers aan zich kunnen binden. Alleen dan kunnen medewerkers namelijk van meerwaarde zijn voor een organisatie. Een van de manieren waarop dit bereikt kan worden, is om ervoor te zorgen dat er goede sociale relaties zijn binnen een organisatie. Sterke sociale relaties tussen collega's kunnen mogelijk tot stand komen door het gebruik van SNS. Voor organisaties is het dan ook belangrijk om inzicht te hebben in welke factoren het gebruik van SNS voor interactie tussen collega s voorspellen en wat de mogelijke opbrengsten zijn. Dit is waar de huidige studie zich op richt. De doelen van deze studie zijn (1) achterhalen welke factoren het SNS-gebruik van kantoormedewerkers om te interageren met collega s voorspellen, en (2) nagaan of het gebruik van algemene publieke SNS met collega s bijdraagt aan sociale voordelen voor kantoormedewerkers. De resultaten van deze studie kunnen bijdragen aan inzicht voor bedrijven hoe zij hun medewerkers tot SNS-gebruik kunnen aansturen. Wanneer bedrijven dat weten, kunnen zij helpen de waarde van de medewerkers voor de organisatie te vergroten. Deze studie is niet enkel relevant voor organisaties, maar het heeft ook een wetenschappelijke relevantie. Zo bieden de resultaten inzicht in de beweegredenen van medewerkers om te interageren met collega's via SNS. 6

7 Hoofdstuk 2 - Literatuuronderzoek 2.1 Sociale relaties op de werkvloer Hoewel de werkvloer in eerste instantie niet echt een plaats lijkt voor het vormen van vriendschappen, kunnen er betekenisvolle relaties ontstaan. Deze informele sociale relaties kunnen van groot belang zijn voor zowel de werknemers als de organisatie (Krouse & Affifi, 2007). Voor de werknemers kunnen informele sociale relaties op de werkvloer bijvoorbeeld verschillende vormen van sociale steun bieden. Dit kan in de vorm van emotionele ondersteuning, zoals opvrolijken, een luisterend oor bieden, goede raad geven, aansporen tot volhouden of geruststellen. Hierdoor kunnen werknemers de stress die ze thuis hebben (bijvoorbeeld door problemen met de partner of kinderen) beter relativeren (Krouse & Affifi, 2007). Ten tweede kunnen sociale relaties op het werk ervoor zorgen dat werknemers een moment van ontspanning bij elkaar hebben tijdens de werkdag, bijvoorbeeld een praatje maken, vragen om ergens aan mee te doen, uitnodigingen voor een feestje of etentje (Berman et al., 2000; Krouse & Affifi, 2007). Ten derde kunnen deze relaties bijdragen aan instrumentele ondersteuning, bijvoorbeeld door praktische te hulp bieden, geld te lenen voor een lunch of informatie te geven. Daarnaast kunnen collega s ook steun bieden door opbouwende kritiek te geven of aan te geven waarom men de werkzaamheden niet goed deed. Tot slot kunnen sociale relaties steun geven in de vorm van waardering, bijvoorbeeld door iemand in vertrouwen te nemen, om hulp te vragen of adviezen op te volgen (Berkman et al., 2000; Krouse & Affifi, 2007). Informele sociale relaties op de werkvloer bieden ook voordelen voor de organisatie. Ten eerste zorgen de sociale relaties ervoor dat collega s belangrijke informatie met elkaar delen en dat kennis verspreid wordt binnen de organisatie (Steinfield, DiMicco, Ellison & Lampe, 2009). Ten tweede zorgen informele sociale relaties voor een prettige werksfeer. Een goede werksfeer vertaalt zich in een betere samenwerking en meer tevreden werknemers. Dit biedt een groot voordeel voor organisaties, aangezien tevreden werknemers zich meer inzetten voor hun werk (Morrison & Nolan, 2007). Tot slot zijn deze sociale relaties belangrijk voor het delen van specifieke kennis en ervaringen over het werk, wat weer ten 7

8 goede kan komen aan carrièremogelijkheden en de tevredenheid van de medewerkers over hun baan (Sias, Heath, Perry, Silva & Fix, 2004). Informele sociale relaties op het werk ontstaan mede doordat werknemers veel tijd met elkaar doorbrengen op kantoor en elkaar regelmatig zien (Krouse & Affifi, 2007). Een vriendschap op het werk kan, net als een gewone vriendschap, groeien door persoonlijke informatie te onthullen, wederzijds respect te tonen, vertrouwen in elkaar te stellen, maar ook omdat men elkaar nodig heeft op het werk (Berman, West & Richter, 2002; Krouse & Affifi, 2007). Sommige van deze vriendschappen zijn vrij hecht die worden over het algemeen gedefinieerd als strong ties. Daarnaast zijn er minder sterke connecties die weak ties genoemd worden (Granovetter, 2001). Berman et al. (2002) omschrijven vriendschappen op de werkvloer als informele persoonlijke interacties die de tevredenheid met de baan verhogen, zorgen voor sociale steun en het delen van informatie. Hoewel vriendschappen op de werkvloer veelal dezelfde kenmerken hebben als een gewone vriendschap, zijn er toch verschillen te onderscheiden (Berman et al., 2002). Bij vriendschappen die ontstaan op de werkvloer wordt er meestal minder gekeken naar verschillen in leeftijd, status of geslacht. Bovendien zijn zulke vriendschappen vaker gebaseerd op vertrouwen, hulpvaardigheid, dezelfde werkinteresses of het samenwerken aan projecten (Berman et al., 2002). 2.2 Sociale netwerksites op de werkvloer SNS kunnen een instrument zijn om sociale relaties aan te gaan met collega s. Er zijn veel verschillende definities voor SNS. De meest gebruikte definitie is die van Boyd en Ellison (2008). Zij definiëren SNS als online services die hun gebruikers toestaan om (1) een openbaar of semiopenbaar profiel aan te maken binnen een begrensd internetsysteem, (2) waarbij ze een lijst kunnen aanmaken van andere gebruikers met wie zij een connectie hebben, en (3) waar ze zowel hun eigen lijst als die van andere gebruikers kunnen bekijken en doorzoeken (p. 211). SNS spelen in op de menselijke behoefte om sociale relaties met anderen te vormen en in stand te houden, wat weer bijdraagt aan wat een individu kan betekenen voor zijn of haar sociale omgeving (Ellison, Steinfield & Lampe, 2007). Er kan een onderscheid gemaakt worden in het soort SNS dat gebruikt wordt door kantoormedewerkers. Sommige studies behandelen specifieke interne SNS, die alleen toegankelijk zijn voor het eigen personeel van de organisatie (meestal via het intranet) en 8

9 speciaal daarvoor ontwikkeld zijn (Koch, Gonzales & Leidner 2012; DiMicco et al., 2010; DiMicco et al., 2009; Brozozowski 2009; DiMicco et al., 2008; Richter & Koch., 2008; Romeo., 2008). Daarnaast zijn er studies die gaan over het gebruik van algemene publieke SNS, zoals Facebook, op de werkvloer (Warnakula & Manickam 2010; Skeels en Grundin, 2009; DiMicco & Millen, 2007). Allereerst wordt ingegaan op het gebruik van specifieke interne SNS op de werkvloer. Bij IBM zijn meerdere studies uitgevoerd (DiMicco et al., 2008, 2009, 2010) over de interne SNS Beehive die werd opgericht in mei De site telt zo n leden. Dat is ongeveer 15.0% van de medewerkers van het bedrijf (DiMicco et al., 2010). Beehive is alleen toegankelijk voor IBM-medewerkers via het intranet. Zij kregen impliciet de opdracht om Beehive te gebruiken om overige medewerkers beter te leren kennen. DiMicco et al. (2010) vonden in hun studie dat de meeste medewerkers vooral connecties aangingen met medewerkers die ze nog niet kenden. Werknemers gebruiken de interne SNS Beehive uitsluitend om te interageren met collega s, te netwerken, banden te versterken en om op de hoogte te blijven van bedrijfsontwikkelingen. Specifieke interne SNS als Beehive worden dus gebruikt om contact te leggen met mensen die men nog niet kent met als oogmerk hier sociale voordelen mee te behalen (DiMicco et al., 2008) 1. Medewerkers kunnen reageren op elkaars statusupdates, een persoonlijke omschrijving plaatsen, elkaars connecties doorzoeken en foto s plaatsen. Interne SNS zijn beperkt in multimedia en persoonlijke instellingen zoals het afschermen van content en instellen van persoonlijke voorkeuren (Steinfield et al., 2009). Men kan uitsluitend collega s toevoegen (en collega s van vestigingen in het buitenland of elders in eigen land). Algemene publieke SNS, zoals Facebook, worden gebruikt vanuit een ander oogmerk. Men gaat hier vooral connecties aan met individuen die men al kent uit de offline context (Ellison et al., 2007). Onder andere Warnakula en Manickam (2010) hebben dit aangetoond. Zij deden een onderzoek onder 74 kantoormedewerkers bij verschillende organisaties in Sri Lanka. Vrijwel alle respondenten (98.9%) bezochten SNS tijdens het werk. Gemiddeld besteedden zij hier 77 minuten per dag aan. 50.0% rapporteerde dat ze 16 tot 60 minuten per dag aan SNS spendeerden tijdens de werkuren. De voornaamste reden voor het gebruik van 1 Merk op dat de medewerkers van IBM expliciet de opdracht hadden gekregen om contact te maken met anderen via de interne SNS Beehive. 9

10 SNS was om zich te verbinden met (nieuwe) collega s en mensen die men kent uit de professionele context. Tot slot gaf 35.7% aan dat zij SNS gebruikten om in contact te blijven met ex-collega s die zij kenden via hun vorige werkgever (Warnakula & Manickam, 2010). Ellison, Steinfield en Lampe (2007) benadrukken in hun studie dat algemene publieke SNS vooral gebruikt worden om relaties te onderhouden en om nieuwe mensen die men ontmoet heeft, beter te leren kennen. Er worden zelden mensen toegevoegd op publieke SNS die men niet kent uit de offline context. Voornamelijk worden deze publieke SNS gebruikt om relaties te onderhouden en in mindere mate om te netwerken (Boyd & Ellison, 2008). Op publieke SNS kan men diverse multimedia toevoegen (foto s, video s, muziekclips, links), persoonlijke informatie plaatsen zoals, leeftijd, woonplaats, interesse, opleiding, werkgever(s), geaardheid, relatiestatus en eventueel een beschrijving van zichzelf. Bovendien kan men content op de profielen van connecties plaatsen (Boyd & Ellison, 2008). Daarbij hebben publieke SNS andere gebruikers dan specifieke interne SNS. Op algemene publieke SNS voegen medewerkers individuen toe die zij kennen van school, werk, familie, vrienden, kennissen, bekenden, vrienden van vrienden, reisgenoten enzovoort en dus niet uitsluitend collega s zoals het geval is bij de specifieke interne SNS. Tussen de gebruikers van SNS zit ook een verschil. Actieve gebruikers, posters, leveren een actieve bijdrage door te posten en te reageren. Ze delen content, reageren op posts, foto s en video s, feliciteren jarige contactpersonen en sturen privéberichten naar contactpersonen. Daarnaast onderscheiden we passieve SNS-gebruikers, de zogeheten lurkers. Een lurker is een individu dat alleen meeleest en zelf (bijna) niets bijdraagt. Deze lurkers bezoeken SNS wel, maar dragen niet echt bij aan de content en aan het onderhouden van hun contacten. Tot slot zijn er gebruikers die af en toe actief zijn op SNS (Patrick Rau, Gao & Ding, 2008). 2.3 Sociale netwerksites en sociaal kapitaal Het actief zijn op SNS wordt vaak in verband gebracht met het sociale karakter van SNS en het begrip sociaal kapitaal (Boyd & Ellison, 2008). Binnen de wetenschap zijn er verschillende definities van sociaal kapitaal te vinden. Deze verwijzen vrijwel allemaal naar de voordelen die gehaald kunnen worden uit het hebben van sociale relaties met anderen (Coleman, 1988; Bourdieu, 2001; Lin, 2001; Portes, 1998; Putnam, 2000). Er zijn grofweg 10

11 twee opvattingen van wat sociaal kapitaal is. De Franse socioloog Pierre Bourdieu (2001) verwijst met individueel sociaal kapitaal naar alle waarde van sociale netwerken die een individu bezit. De waarde staat hierbij voor de potentiële bruikbaarheid van informatie en samenwerkingsverbanden die uit deze sociale netwerken voortkomen op basis van wederkerigheid en vertrouwen tussen de medewerkers. Daarnaast hanteert de Amerikaanse politicoloog Robert Putnam (2000) een collectieve benadering van het begrip sociaal kapitaal. Volgens hem "refereert dit naar de connecties tussen individuen, sociale netwerken en de normen van wederkerigheid en betrouwbaarheid die daaruit voortkomen (Putnam, 1995, p. 19). Volgens Putnam (2000) kan sociaal kapitaal onderverdeeld worden in bonding en bridging. Bonding sociaal kapitaal verwijst naar de sterke banden binnen een homogene groep mensen, bijvoorbeeld familie en goede vrienden. Bij dit soort relaties ontvangt men emotionele steun van elkaar. Op de werkvloer zou bonding sociaal kapitaal betekenen dat men heel erg op elkaar gericht is met als doel de groep bij elkaar te houden en om steun te verlenen binnen die groep. Bridging sociaal kapitaal verwijst naar de connecties naar buiten toe, waar men nauwelijks of geen emotionele steun van ontvangt. Bridging sociaal kapitaal biedt echter wel vele mogelijkheden om aan informatie te komen zoals, door het binnenbrengen van nieuwe contacten, nieuwe kennis en nieuwe zienswijzen. Hetgeen weer gunstig is voor de groep (Putnam, 2000). Zowel bonding als bridging sociaal kapitaal zijn relevant voor de organisatie en het individu omdat ze, zoals Bourdieu het stelt, potentieel bruikbaar zijn en dus waarde hebben. SNS worden vaak in verband gebracht met sociaal kapitaal, omdat ze draaien om de sociale interactie tussen individuen (Ellison, Steinfield & Lampe, 2007). Steeds meer onderzoeken over het gebruik van SNS tonen aan dat SNS belangrijke tools zijn voor het onderhouden van sociale relaties met het eigen sociale netwerk. Het zorgt onder andere voor sociale steun (bonding) en het verstrekken van bruikbare informatie (bridging) (Boyd & Ellison, 2007; Ellison et al. 2007; Ellison et al., 2009; Steinfield et al., 2008; Steinfield et al., 2009). 11

12 2.4 Onderzoekdoelstellingen en hypotheses Kantoormedewerkers gebruiken algemene publieke SNS zoals Facebook (Warnakula en Manickam, 2010). De besproken onderzoeken toonde aan dat het gebruik van SNS positief samenhangt met het sociaal kapitaal van een individu, mogelijk dus ook op de werkvloer (Ellison et al., 2007). Dit geldt zowel voor publieke als interne SNS. Het is echter nog niet duidelijk of dit ook voor Nederland geldt, aangezien de studies die dit aantonen uitgevoerd zijn in Amerika en Sri Lanka. Daarbij is het nog niet duidelijk welke factoren SNS-gebruik met collega s voorspellen. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in wat de voorspellers zijn van het gebruik van publieke SNS om te interageren met collega s, en in de relatie tussen SNS-gebruik en het sociaal kapitaal op de werkvloer Voorspellers van SNS-gebruik om te interageren met collega s Volgens Warnakula en Manickam (2010) spenderen kantoormedewerkers gemiddeld 77 minuten per dag aan SNS. Volgens Ellison, Steinfield en Lampe (2007) spenderen Facebookgebruikers tussen de 10 en 30 minuten per dag aan het sociale netwerk. Beide studies tonen aan dat wanneer men meer tijd besteedt aan SNS, het sociaal kapitaal stijgt. De verwachting is dat tijd besteed op SNS positief samenhangt met de mate van activiteiten op SNS, zoals de status updaten, statusupdates liken, foto s liken, privéberichten versturen, reageren op posts van anderen, een jarige collega feliciteren met zijn of haar verjaardag enzovoort (Steinfield et al., 2012). Op basis van de hierboven beschreven literatuur wordt het volgende verwacht: H1 Frequente SNS-gebruikers (die gemiddeld veel tijd besteden op SNS) maken vaker gebruik van publieke SNS om te interageren met collega s. Echter, tijd besteden op SNS is niet hetzelfde als actief zijn op SNS. Eerder hebben we gezien dat er grofweg twee soorten SNS-gebruikers zijn namelijk posters en lurkers. Posters zijn gebruikers die echt actief zijn en sociale netwerkactiviteiten ondernemen. Lurkers zijn gebruikers die SNS bezoeken maar niet actief bijdragen aan content en conversatie (Patrick Rau, Gao & Ding, 2008). Gezien het bestaan van lurkers, ook wel 12

13 meelezers genoemd, is in deze studie een onderscheid gemaakt in tijd besteden op SNS en SNS-gebruik om te interageren met collega s. Wanneer kantoormedewerkers in het algemeen actief zijn op publieke SNS, zou het goed mogelijk kunnen zijn dat zij dit medium ook gebruiken om te communiceren met hun collega s. Een van de belangrijkste redenen voor mensen om publieke SNS te gebruiken, is dat zij zich via dit medium willen verbinden aan (nieuwe) collega s en bekenden uit de professionele context (Warnakula en Manickam., 2010). In de studie van DiMicco en Millen (2007) werd verder gevonden dat kantoormedewerkers die actief zijn op de sociale netwerksite Facebook ook bevriend zijn met collega s. Men maakt dus nadrukkelijk gebruik van SNS om contact te maken en te onderhouden met collega s. Op basis van de hierboven beschreven literatuur wordt het volgende verwacht: H2 Kantoormedewerkers die buiten het werk om actief zijn op publieke SNS, zijn actiever op publieke SNS om te interageren met collega s. Wanneer kantoormedewerkers actief zijn op publieke SNS om te interageren met collega s, kunnen we veronderstellen dat zij veel met elkaar delen. Tegenwoordig is het echter mogelijk op SNS om bepaalde content af te schermen voor bepaalde groepen mensen of personen. Volgens Boyd (2006) is privacy op SNS zelfs één van de vier meest onderzochte onderwerpen binnen SNS-studies. Omdat zo veel SNS-studies gaan over privacy, is het interessant om te onderzoeken wat de relatie is tussen privacy en SNS-gebruik met collega s. Lewis, Kaufman en Christakis (2008) en Stutzman en Kramer-Duffield (2010) bijvoorbeeld hebben de relatie tussen SNS-activiteiten en privacyinstellingen in het algemeen onderzocht. Hun studies tonen aan dat hoe actiever men is op SNS, hoe belangrijker men privacy vindt en hoe vaker men zijn instellingen hierop aanpast. Tegenwoordig is het ook mogelijk om bijvoorbeeld foto s te verwijderen van het eigen profiel of bepaalde content af te schermen voor een bepaalde groep (bijvoorbeeld collega s). De mogelijkheden om je privacy te waarborgen op SNS gaan verder dan enkel de standaard instellingen die SNS hanteren. 13

14 Daarom wordt in de huidige studie gesproken van privacystrategieën in plaats van privacyinstellingen. Gebruikers van SNS kunnen keuzes maken in wie van hun contacten hun profiel kan bekijken. Daarbij is het mogelijk om afzonderlijke delen van het profiel of bepaalde foto s af te schermen voor personen of groepen. Zo kan het voorkomen dat gebruikers van SNS niet willen dat hun collega s alles lezen bijvoorbeeld, omdat zij SNS gebruiken om contact te onderhouden met vooral familie en goede vrienden. Deze mensen houden kennelijk werk en privé liever gescheiden. Of wellicht zijn ze beducht dat hun privé-informatie wordt misbruikt, wat voorkomt bij medewerkers die door hun collega s worden gepest. Verwacht zou mogen worden dat wanneer gebruikers bezorgd zijn over hun privacy 2, voor hen de waarborging van hun privacy heel belangrijk zal zijn. Gebruikers zullen dan proberen om zo weinig mogelijk informatie bekend te maken aan anderen. In lijn daarmee kan verondersteld worden dat collega s die privacystrategieën toepassen op SNS voor hun collega s, minder interageren met hun collega s en minder met hen delen. Op basis van de hierboven beschreven literatuur wordt het volgende verwacht: H3 Wanneer kantoormedewerkers weinig tot geen privacystrategieën hanteren op SNS (content afschermen specifiek voor collega s), zijn zij actiever in het interageren met collega s op SNS. Er is een verschil tussen SNS-intensiteit en actief zijn op SNS. We hebben eerder gezien dat aanwezig zijn/tijd spenderen op SNS niet automatisch betekent dat men ook actief is op SNS. Om te meten hoe actief men is op SNS werd eerder door Ellison, Steinfield en Lampe (2006) Facebook-intensiteit gemeten. Intensiteit drukt uit hoe diep de verbondenheid is die de gebruiker voelt met SNS. Deze verbondenheid kan worden beschreven als de mate waarin een individu zich emotioneel verbonden voelt met SNS en de mate waarin het SNSgebruik geïntegreerd is in het dagelijkse leven van een persoon (Ellison, Steinfield & Lampe, 2006). Ellison, Steinfield en Lampe (2006) gebruikten deze intensiteitschaal om te meten hoe 2 Met privacybezorgdheid wordt de mate van ongerustheid bedoeld. En met privacybewustzijn wordt bedoeld dat gebruikers nadenken over hun privacy en hoe zij er vervolgens mee omgaan. 14

15 emotioneel afhankelijk men is van Facebook. Ellison et al. (2006) combineerden de schaal met het aantal vrienden dat men op Facebook heeft en hoeveel tijd men besteedt aan deze SNS. Deze aspecten worden in de huidige studie los gemeten om te onderzoeken of kantoormedewerkers die zich meer emotioneel verbonden voelen met SNS en SNS-gebruik geïntegreerd hebben in het dagelijkse leven, ook actiever gebruikmaken van SNS om te interageren met collega s. Op basis van de hierboven beschreven literatuur wordt het volgende verwacht: H4 Hoe hoger de SNS-intensiteit, hoe meer kantoormedewerkers gebruik maken van publieke SNS om te interageren met collega s. Of kantoormedewerkers actief zijn op SNS om te interageren met collega s zou samen kunnen hangen met de attitude die men heeft over SNS-gebruik met collega s, ofwel de houding ten opzichte van het onderhouden van sociale relaties met collega s op SNS. De Theory of Planned Behavior stelt dat iemands intentie tot gedrag voornamelijk afhangt van de eigen overtuigingen en persoonlijke inschattingen die gemaakt worden rond de resultaten van bepaald gedrag (Ajzen, 1985 & Ajzen 1987). De basisveronderstelling is met andere woorden dat het daadwerkelijke gedrag het directe gevolg is van een bepaalde houding die men heeft ten opzichte van bepaald gedrag. Er kan verondersteld worden dat wanneer men de overtuiging heeft dat het onderhouden van sociale relaties op SNS met collega s waardevol is, dat men dan ook actiever is op SNS om te interageren met collega s. Op basis van de hierboven beschreven literatuur wordt het volgende verwacht: H5 Wanneer kantoormedewerkers een positieve houding hebben ten aanzien van het digitaal onderhouden van sociale relaties met collega s via SNS, zijn zij actiever op publieke SNS om te interageren met collega s. 15

16 2.4.2 SNS- activiteit als voorspeller van sociaal kapitaal op de werkvloer In de literatuur hebben we gezien dat het gebruik van SNS positief samenhangt met de omvang van het sociaal kapitaal van een individu (Ellison et al., 2007; Steinfield et al., 2008). Wanneer kantoormedewerkers actief zijn in het netwerken met collega s zullen zij hier op de werkvloer profijt van hebben. Want wie veel met collega s interageert zal daardoor een sterk netwerk creëren. Wanneer kantoormedewerkers een sterk netwerk hebben en elkaar beter kennen is dat gunstig voor de organisatie. De medewerkers kunnen dan makkelijk hulp van een andere collega inroepen. Maar zij kunnen ook makkelijk doorverwijzen naar andere collega s die iets kunnen betekenen op een bepaald vlak. Voor een organisatie is het van meerwaarde dat de medewerkers weten wie ze moeten aanspreken voor een bepaalde klus en dat zij elkaar steunen bij de werkzaamheden. Voor de medewerkers is het prettig als ze een beroep kunnen doen op hun collega s. Wanneer kantoormedewerkers interageren met hun collega s bouwen zij aan hun netwerk, wat weer kan leiden tot meer sociaal kapitaal (Steinfield et al., 2008). SNS zijn daar een geschikt medium voor (Ellison et al., 2007). Op basis daarvan is te verwachten dat wanneer kantoormedewerkers actiever zijn op publieke SNS om te interageren met collega s, zij daardoor meer sociaal kapitaal op de werkvloer zullen hebben. Dit leidt tot de volgende hypothese: H6 Wanneer kantoormedewerkers actiever zijn op publieke SNS om te interageren met collega s, hebben zij meer sociaal kapitaal op de werkvloer. 16

17 Hoofdstuk 3 - Onderzoeksmethode 3.1 Onderzoeksdesign De onderzoeksdata werden verzameld door middel van een online vragenlijst dat afgenomen is met behulp van Thesistools, een programma dat gebruikt kan worden om gratis online enquêtes te maken en te verspreiden. Een survey-onderzoek heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere methoden van onderzoek. Zo kunnen de resultaten gegeneraliseerd worden en kunnen er veel respondenten eenvoudig bereikt worden. Andere voordelen van een survey-onderzoek zijn dat data op een snelle wijze verkregen kunnen worden en dat de resultaten relatief betrouwbaar zijn tegen gevolge van het grote aantal onderzoekseenheden. (Korzilius, 2000). De nadelen van een dergelijke werkwijze zijn de geringe diepgang en het aspectmatige karakter van de gegevens. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om door te vragen bij deze methode van onderzoek (Korzilius, 2000). Beide nadelen worden getracht zoveel mogelijk ondervangen te worden door het zorgvuldig samenstellen van de vragen. 3.2 Respondenten Om respondenten te werven voor dit onderzoek werd er contact opgenomen met tien verschillende bedrijven uit de regio Noord-Brabant. Deze bedrijven werden benaderd door middel van s en telefoongesprekken. Van deze tien bedrijven waren vier bedrijven bereid mee te werken aan het survey-onderzoek. Deze bedrijven hebben de hyperlink van het onderzoek verspreid onder hun medewerkers met behulp van het intranet en de interne mailbox. Naast het benaderen van bedrijven, werden de overige respondenten voor het onderzoek direct benaderd via privéberichten op het sociale media platform LinkedIn. Deze respondenten waren lid van diverse LinkedIn-groepen waaronder de groep, het nieuwe werken en alumnigroepen van Hogeschool Schoevers en Tilburg University. Zij kregen een bericht met daarin de uitleg over het onderzoek en de hyperlink naar de online vragenlijst op Thesistools. Er is voor gekozen om de respondenten op deze wijze te benaderen, omdat deze respondenten kantoormedewerkers zijn. Alle gegevens die door deze online vragenlijst verkregen zijn, werden volledig anoniem verwerkt en geanalyseerd. 17

18 Aan dit onderzoek deden in totaal 391 kantoormedewerkers mee. Na het opschonen van het databestand kwam het totaal aantal respondenten uit op 307, waarvan 137 mannen (45.0 %) en 169 vrouwen (55.0 %). De respondenten hadden een leeftijd tussen de 17 en 63 jaar, en de gemiddelde leeftijd van de respondenten was 37.8 jaar (SD = 11.31). De meeste respondenten waren hoogopgeleid (79.8 %, N = 245). Veruit de meeste respondenten waren werkzaam als medewerker (74.9%, N = 230) een tweede groep had een leidinggevende functie (20.2%, N = 62) en een laatste groep was werkzaam als lid van de directie (4.6%, N = 14). 3.3 Gegevensverzameling Voor dit onderzoek werd gebruikgemaakt van een gecombineerde vragenlijst. De vragen voor dit onderzoek werden gepaard met vragen van een medestudent, Wesley van Haaster om zo aan meer respondenten te komen. In het eerste gedeelte van de vragenlijst werden sociodemografische vragen gesteld. Dit gedeelte werd verplicht gemaakt. Het tweede deel van de vragenlijst had betrekking op de scriptie van Wesley van Haaster en ging over de relatie tussen het thuis checken van en de balans tussen werk en privéleven. Het derde deel van de vragenlijst ging over het gebruik van SNS in het algemeen en het gebruik van SNS om te interageren met collega s. Het nadeel van deze manier van ondervragen was dat vele respondenten alleen het verplichte deel met demografische gegevens ingevuld hadden. Het voordeel is echter dat er veel mensen bereikt zijn in een relatief kort tijdbestek. Metingen Geslacht & leeftijd Geslacht werd gecodeerd als 0 voor man en 1 voor vrouw. Daarnaast werd de leeftijd van de respondenten bevraagd middels een openvraag. Opleidingsniveau Het opleidingsniveau werd bevraagd aan de hand van een gesloten vraag met zes antwoordmogelijkheden: 1 = geen of lager voortgezet onderwijs (lbo/vbo), 2 = middelbaar voortgezet onderwijs (mavo/vmbo), 3 = hoger voortgezet onderwijs (havo/vwo), 4 = middelbaar beroepsonderwijs (mbo/middenstand), 5 = hoger beroepsonderwijs (hbo), 6 = universitair/wetenschappelijk onderwijs (master of doctoraat). Van de totale steekproef had 18

19 0.3% (N = 1) geen of lager voortgezet onderwijs gevolgd, 1.0% (N = 3) middelbaar voortgezet onderwijs, 7.2% (N = 22) hoger voortgezet onderwijs, 11.7% (N = 36) middelbaar beroepsonderwijs, 54.7% ( N = 168) hoger beroepsonderwijs en tot slot 25.1% (N = 77) wetenschappelijk onderwijs. Gemiddeld genomen was de steekproef dan ook hoog opgeleid (M = 4.95, SD = 0.89). Sociaal kapitaal In dit onderzoek werd gebruikgemaakt van William s (2006) Internet Social Capital Scales (ISCS) om het sociaal kapitaal van de respondenten te meten. Er waren kleine aanpassingen gedaan aan de schalen, zodat de items toepasbaar waren voor collega s. De respondenten konden de vragen beantwoorden aan de hand van een vijfpunts Likert schaal waarbij het cijfer 1 stond voor helemaal mee oneens en het cijfer 5 voor helemaal mee eens. Een voorbeeldstelling van sociaal kapitaal is: Door het contact met mijn collega s hoor ik over promotiemogelijkheden. Alle items voor sociaal kapitaal waren intern consistent (Cronbach Alpha =.88). De gemiddelde score op sociaal kapitaal was 3.51 (SD =.59). Tijd besteed aan SNS De tijd die respondenten besteden aan SNS werd bevraagd aan de hand van de volgende gesloten vraag: Hoeveel dagen per week bent u online op sociale netwerksites? met daarbij acht antwoordmogelijkheden: 1 = 1 dag/7, 2 = 2 dagen/7, 3 = 3 dagen/7, 4 = 4 dagen/7, 5= 5 dagen/7, 6 = 6 dagen/7, 7= elke dag, 8 = n.v.t. Vervolgens werd gevraagd naar het gemiddeld aantal minuten dat men dagelijks besteedde aan SNS (op een gemiddelde dag waarop men SNS bezoekt). Het aantal minuten werd vermenigvuldigd met het aantal dagen om aan de tijd online op SNS per week te komen (M = , SD = ). SNS-intensiteit Om de emotionele intensiteit ten aanzien van het gebruik van SNS te meten, werden vijf stellingen gebruikt van Ellison et al. (2007). Deze stellingen moesten de respondenten evalueren op een vijfpunts Likert schaal, waarbij het cijfer 1 stond voor helemaal mee oneens en het cijfer 5 voor helemaal mee eens. Deze meting toonde aan hoe emotioneel verbonden men is met SNS en in hoeverre SNS-gebruik geïntegreerd is in de dagelijkse 19

20 bezigheden. Een voorbeeldstelling is: Sociale netwerksites zijn onderdeel van mijn dagelijkse routine. De vijf items waren intern consistent (Cronbach Alpha =.88). Voor het analyseren van de resultaten was er een afgeleide variabele gecreëerd die het gemiddelde nam van de vijf variabelen van intensiteit. De gemiddelde score op intensiteit was 2.80 (SD = 0.97). Gebruik van privacystrategieën op SNS ten aanzien van collega s Om de privacystrategieën van de kantoormedewerkers te meten, werd gebruikgemaakt van een vijfpunts Likert schaal met vijf stellingen die betrekking hadden op het afschermen van het persoonlijk profiel. Een voorbeeldstelling is: Ik verwijder weleens posts van mijn tijdlijn omdat ik niet wil dat mijn collega s dit zien. De respondenten konden de stellingen evalueren op een vijfpunts Likert schaal, waarbij het cijfer 1 stond voor helemaal mee oneens en het cijfer 5 voor helemaal mee eens. De betrouwbaarheidsanalyse resulteerde in een betrouwbare schaal (Cronbach Alpha =.78). Voor het analyseren van de resultaten was er een afgeleide variabele gecreëerd die het gemiddelde nam van de score op privacystrategieën (M = 2.64, SD =.96). Houding tegenover het digitaal onderhouden van sociale relaties met collega s op SNS Om de houding van de respondent te meten ten aanzien van het digitaal onderhouden van sociale relaties met collega s via SNS werden zes stellingen opgenomen in de vragenlijst. Een voorbeeldstelling is: Ik zie SNS als een manier om de bestaande relaties met mijn collega s te versterken. Er is wederom gebruikgemaakt van een vijfpunts Likert schaal, waarbij het cijfer 1 stond voor helemaal mee oneens en het cijfer 5 voor helemaal mee eens. De betrouwbaarheidsanalyse resulteerde in een betrouwbare schaal (Cronbach Alpha =.90). Voor het analyseren van de resultaten was er een afgeleide variabele gecreëerd die het gemiddelde nam van de score op houding ten aanzien van het digitaal onderhouden van sociale relaties met collega s op SNS (M = 2.47, SD =.97). SNS-gebruik Om het SNS-gebruik van kantoormedewerkers te meten werden eerst vragen opgenomen die eerst het SNS-gebruik in het algemeen maten en vervolgens het SNS-gebruik specifiek met 20

Masterscriptie. Marieke Schepens. mei 2012. Sprangers Communicatie, Oss Universiteit van Tilburg

Masterscriptie. Marieke Schepens. mei 2012. Sprangers Communicatie, Oss Universiteit van Tilburg Masterscriptie Social media & wijkbeleving Een studie naar het effect van afzender en interactiviteit op de beleving van een nieuwbouwwijk, en de invloed van wijkbeleving op consumentengedrag Marieke Schepens

Nadere informatie

BETROKKENHEID VAN HET

BETROKKENHEID VAN HET BETROKKENHEID VAN HET PERSONEEL Het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van het personeel van de afdeling X Naam: Michel Brookhuis Examinator: Dr.Ir. J. de Leede Meelezer: Prof.dr. J. K. Looise

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

ONLINE EN OFFLINE VRIENDSCHAP IN DE BRUGKLAS

ONLINE EN OFFLINE VRIENDSCHAP IN DE BRUGKLAS 1 2014 ONLINE EN OFFLINE VRIENDSCHAP IN DE BRUGKLAS EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN SOCIALE NETWERKSITES EN SMARTPHONES IN HET BEHOUDEN VAN BASISSCHOOL VRIENDSCHAPPEN EN HET CREËREN VAN MIDDELBARE

Nadere informatie

Zonnepanelen: waarom niet?

Zonnepanelen: waarom niet? Zonnepanelen: waarom niet? Een onderzoek naar factoren die de aanschaf van zonnepanelen beïnvloeden Ellen Tenbült Bachelorthesis Milieu-maatschappijwetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud

Nadere informatie

PRIVACY BELEVING OP HET INTERNET IN NEDERLAND

PRIVACY BELEVING OP HET INTERNET IN NEDERLAND PRIVACY BELEVING OP HET INTERNET IN NEDERLAND RAPPORT FEBRUARI 2015 2 COLOFON Arnold Roosendaal, Ottilie Nieuwenhuis, Merel Ooms, Anita Bouman-Eijs en Noor Huijboom Met dank aan Tijs van den Broek Februari

Nadere informatie

Hoe besmet jij je vrienden?

Hoe besmet jij je vrienden? Hoe besmet jij je vrienden? Een onderzoek naar de werking van virals in verschillende mediumcontexten M.T.M. de Ruijter 0533475 m.t.m.deruijter@student.ru.nl 20 april 2012 Versie 1 Masterscriptie Communicatiewetenschap

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville 2013 Onderzoeksrapport De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville Auteur: K. Grondsma, Hogeschool Schoevers Amsterdam Opleiding: Officemanagement Plaats: Bergen NH Datum: 17 juni 2013 Organisatie:

Nadere informatie

INTERNE SOCIAL SOFTWARE EN BETROKKENHEID VAN MEDEWERKERS

INTERNE SOCIAL SOFTWARE EN BETROKKENHEID VAN MEDEWERKERS INTERNE SOCIAL SOFTWARE EN BETROKKENHEID VAN MEDEWERKERS MEI 2011 Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Communicatiewetenschap / Corporate Communicatie Masterthesis

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Praktijkonderzoek naar leereffecten van het gebruik van social media in het MBO.

Praktijkonderzoek naar leereffecten van het gebruik van social media in het MBO. Praktijkonderzoek naar leereffecten van het gebruik van social media in het MBO. Studie Professioneel Meesterschap Centrum voor Nascholing Amsterdam Begeleidend docent: De heer dr. B. van Veldhuizen Student:

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

(H)echte sociale bindingen?

(H)echte sociale bindingen? (H)echte sociale bindingen? Een onderzoek naar de sociale bindingen van migrantenjongeren en hun gedrag in het licht van de sociale controle theorie van Hirschi Bachelorscriptie Bestuurskunde Begeleider:

Nadere informatie

Oude mensen, nieuwe media

Oude mensen, nieuwe media Oude mensen, nieuwe media Een interdisciplinair onderzoek naar de motivaties van ouderen bij het gebruiken van social media en de gevolgen die dit heeft voor hun sociale leven. Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK Annique van der Valk 349163 anniquevdvalk@gmail.com ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND COMMUNICATION (ESHCC) Media & Journalistiek media

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

De invloed van inkomen op vrijwilligerswerk in Nederland

De invloed van inkomen op vrijwilligerswerk in Nederland De invloed van inkomen op vrijwilligerswerk in Nederland Yvonne Aarts 3128172 Merel Barreveld 3130576 Universiteit Utrecht Begeleider: René Bekkers 26-06- 09 - 1 - Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Wetenschappelijke

Nadere informatie

Jeugd & Cybersafety twee jaar later

Jeugd & Cybersafety twee jaar later RAPPORTAGE Jeugd & Cybersafety twee jaar later Ontwikkelingen in internetveiligheid KENNIS EN BEDRIJF De volgende personen hebben een bijdrage geleverd aan dit onderzoek: Miranda Domenie Sanneke Kloppenburg

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Toegankelijkheid

Nadere informatie

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN Afstudeerscriptie HEAO MER Naam: Kiki Kolkman Studentnummer: 46263 1 e lezer: Jaap Profijt 2 e lezer: Andrea van Gemert Voorwoord In februari begon ik vol enthousiasme aan

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

HET EFFECT VAN SOCIAL MEDIA GEBRUIK OP DE REPUTATIE VAN ORGANISATIES

HET EFFECT VAN SOCIAL MEDIA GEBRUIK OP DE REPUTATIE VAN ORGANISATIES HET EFFECT VAN SOCIAL MEDIA GEBRUIK OP DE REPUTATIE VAN ORGANISATIES Door openheid, inhoudelijke interactie en interactiesnelheid een betere reputatie bij de stakeholders creëren HET EFFECT VAN SOCIAL

Nadere informatie