Aanmaken van een NBB certificaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanmaken van een NBB certificaat"

Transcriptie

1 Hoe een certificaat van de Nationale Bank van België (NBB) genereren, hernieuwen (renewal) of opnieuw genereren (recovery) Version

2 Revision History Date Revision Description Contributors Initial version Luc CERTYN Updated for certificate renewal Luc CERTYN Updated for new NBB PKI Luc CERTYN Updated for address update Luc CERTYN Reviewers Name Luc CERTYN Herman DEPOORTERE Role Data Security Analyst Data Security Analyst Approvers Name Luc DELAISSE Role Data Security Manager 2

3 Inhoudsopgave 1. Doel van deze handleiding Veiligheidsinstructies Voorwaarden waaraan de externe correspondent moet voldoen Werkwijze om een NBB Certificaat te genereren en te installeren Werkwijze om een NBB Certificaat te hernieuwen (Renewal) Werkwijze om een NBB Certificaat opnieuw te genereren (Recovery) Werkwijze om een NBB Certificaat te exporteren, te saven, terug te zetten en om sleutels en certificaten te verwijderen uit uw PC Werkwijze om het facultatieve programma Offline Signing Tool (OST) te installeren Bijzondere procedures

4 1. Doel van deze handleiding Deze handleiding beschrijft de acties die een externe NBB correspondent moet uitvoeren om een certificaat van de Nationale Bank van België (NBB) te genereren, te hernieuwen ( renewal ), opnieuw te genereren ( recovery ) of op te slaan. Ook worden instructies gegeven voor het downloaden en gebruiken van het facultatieve programma Offline Signing Tool (OST). 2. Veiligheidsinstructies Het initiële Password en de Activation code - ontvangen van de NBB onder gesloten omslag - moeten op een VEILIGE plaats BEWAARD worden. In de procedure Werkwijze om een certificaat te genereren en te installeren dient u het initiële Password te wijzigen. Gelieve dit NIEUWE Password eveneens op een VEILIGE plaats te BEWAREN. 3. Voorwaarden waaraan de externe correspondent moet voldoen De externe correspondent heeft een certificaataanvraag bij de verantwoordelijke dienst van de NBB ingediend teneinde dit te gebruiken in een NBB toepassing. De externe correspondent verklaart zich akkoord met de documenten: Nationale Bank van België - Certificate Policy en Nationale Bank van België - Certificate Practice Statement For External Counterparties. De externe correspondent heeft zich persoonlijk aangeboden bij een NBB Registratie Autoriteit. De externe correspondent is in het bezit van een Username (ook wel NUIN genoemd, wat staat voor NBB Unique Identification Number), een Password om aan te loggen en een Activation Code voor de generatie van het certificaat. Deze gegevens worden door de NBB Registratie Autoriteit PERSOONLIJK aan de externe correspondent overhandigd. De externe correspondent beschikt over een PC met Windows XPSP2 of 2000SP2 en als browser Internet Explorer versie 6 of 7. Opmerking: de private sleutel en het bijbehorende certificaat, die door de Internet Explorer browser aangemaakt werden, zijn slechts beveiligd door middel van de Windowsidentificatie (er is geen alarmsignaal en er is geen password in te brengen op het ogenblik van het gebruik van de private sleutel, maar een activering van een van deze veiligheidsmechanismen kan wel gebeuren via de optie "Enable strong private key protection" zoals vermeld in de opmerking van hoofdstuk 3 "Hoe een gekopieerde private sleutel en het ermee verbonden certificaat terugzetten" van het document "Internet Explorer certificaat management"). De verantwoordelijke externe correspondent moet ervoor zorgen dat de Windows gebruikersaccounts waarvoor toegang verleend wordt tot deze informatie op een correcte wijze beveiligd zijn (bijvoorbeeld: complexe passworden, blokkering van het account tijdens de afwezigheid van de gebruiker,...) en enkel bruikbaar zijn door personen die het nodig hebben. 4

5 4. Werkwijze om een NBB Certificaat te genereren en te installeren 1. Verwijs in uw Internet Browser naar URL (ook wel Internetadres genoemd): https://ssl.nbb.be/nbbxenroll 2. U krijgt een scherm voor het inbrengen van Username en Password. 3. Vul Username en Password (ontvangen van de NBB) in en klik op Log In 4. Bij de eerste verbinding dient u ONMIDDELLIJK het initiële Password dat u van de NBB ontvangen hebt te wijzigen. Het password dat u kiest moet bestaan uit minstens 8 karakters (met een maximum van 16), waarbij er minstens één hoofdletter, minstens één kleine letter en minstens één cijfer moet in voorkomen. Voor de wijziging: Invullen van het initiële Password na de tekst Old password. Invullen van het NIEUWE Password na de tekst New password. Nogmaals invullen van het NIEUWE password na de tekst Confirm password. Klik op Apply om de passwordwijziging door te voeren. Opmerking: het aanklikken van de Reset knop zal alle velden opnieuw leegmaken. Nadat u het bericht ontvangen hebt dat de passwordwijziging doorgevoerd werd, klik op Continue 5. Installeer het Root CA Certificate. Hiervoor: Klik op Downloads Klik op Root CA certificate In de dialoogbox, klik op Open Het certificaat zal te voorschijn komen in een nieuw venster, klik op Install Certificate... in dit venster In de wizard die het importeren van een certificaat toelaat, klik op Next > Vergewis er u van dat de optie Automatically select the certificate store based on the type of Certificate geselecteerd is en klik dan op Next > In het volgende scherm, klik op Finish Indien u het bericht Security Warning ontvangt voor de installatie van het certificaat van de certification authority (CA), klik dan op Yes Opmerking: de Thumbprint (sha1) van de National Bank of Belgium ROOT CA is 184AA4F8 32D2CC4B 9E0AA D2 1C4EB5C6. Nadat u de boodschap The import was successful ontvangen hebt, klik op OK Sluit het Certificate scherm (window) door nogmaals op OK te klikken 6. Installeer het CA Certificate. Hiervoor: Klik op CA certificate In de dialoogbox, klik op Open 5

6 7. Aanklikken Certificate Request Het certificaat zal te voorschijn komen in een nieuw venster, klik vervolgens op Install Certificate... in dit venster In de wizard die het importeren van een certificaat toelaat, klik op Next > Vergewis er u van dat de optie Automatically select the certificate store based on the type of Certificate geselecteerd is en klik dan op Next > In het volgende scherm, klik op Finish Nadat u de boodschap The import was successful ontvangen hebt, klik op OK Sluit het Certificate scherm (window) door nogmaals op OK te klikken 8. Alvorens u een certificaat kan genereren, dient u zich akkoord te verklaren met de bepalingen uit de NBB Certificate Policy en de NBB Certificate Practice Statement. De recentste versie van deze documenten is te consulteren op deze pagina aan de linkerzijde. 9. Indien u akkoord gaat met de bepalingen uit beide documenten, dient u een vinkje te plaatsen na de tekst I have read and accept the latest Certificate Policy and Certificate Practice Statement. Pas dan zal de knop Request certificate selecteerbaar worden. 10. Het veld bevat het adres dat in het certificaat opgenomen wordt. Deze informatie is verplicht te verstrekken en kan door de bank gebruikt worden om u te contacteren. Indien het vermelde adres niet juist is, gelieve het dan te verbeteren. 11. Plaats in het veld Activation code de code die u van de Bank ontvangen hebt. 12. Aanklikken van de Request certificate knop. 13. Indien u een scherm krijgt zoals hieronder weergegeven, klik dan op Yes 14. Uw PC zal een cryptografische sleutel genereren en aan de NBB CA overmaken, teneinde een bijbehorend certificaat te genereren. Na enkele seconden zal u een scherm krijgen dat u vraagt om dit certificaat in uw browser te installeren. 15. Installeer het certificaat in uw browser door op Click here to install your certificate te klikken 6

7 16. Indien u een scherm krijgt zoals hieronder weergegeven, klik dan op Yes. 17. Hierna dient u een bericht te ontvangen dat uw certificaat correct geïnstalleerd is in uw browser. Klik vervolgens op de OK knop. 18. Klik op Logout om de toepassing te verlaten. 19. U krijgt een scherm ter bevestiging. Klik op Continue om de beveiligde verbinding met de NBB af te sluiten. 7

8 5. Werkwijze om een NBB Certificaat te hernieuwen (Renewal) Opmerking: deze procedure dient gevolgd te worden indien uw certificaat hernieuwd moet worden. De certificaten hebben immers een beperkte geldigheidsduur van 5 jaar; u zal hiervan verwittigd worden binnen de 1 en 3 maanden vóór de vervaldag door de NBB Registratie Autoriteit. Opmerking: om deze procedure uit te voeren, dient u in het bezit te zijn van de Username (ontvangen van de NBB) en het Password dat u gekozen hebt. Bovendien hebt u ook uw Activation Code nodig die u door de NBB tegekend werd. Opmerking: na de uitvoering van deze procedure beschikt u over een nieuw certificaat. Het oude certificaat blijft echter bruikbaar tot aan zijn vervaldag. 1. Verwijs in uw Internet Browser naar URL (ook wel Internetadres genoemd): https://ssl.nbb.be/nbbxenroll 2. U krijgt een scherm voor het inbrengen van Username en Password. 3. Vul Username en Password (door u gekozen) in en klik op Log In 4. Aanklikken Certificate Renewal 5. U dienst zich opnieuw akkoord te verklaren met de bepalingen uit de NBB Certificate Policy en de NBB Certificate Practice Statement. De recentste versie van deze documenten is te consulteren op deze pagina aan de linkerzijde. 6. Indien u akkoord gaat met de bepalingen uit beide documenten, dient u een vinkje te plaatsen na de tekst I have read and accept the latest Certificate Policy and Certificate Practice Statement. Pas dan zal de knop Request certificate selecteerbaar worden. 7. Het veld bevat het adres dat in het certificaat opgenomen wordt. Deze informatie is verplicht te verstrekken en kan door de bank gebruikt worden om u te contacteren. Indien het vermelde adres niet juist is, gelieve het dan te verbeteren. 8. Plaats in het veld Activation code de code die u van de Bank ontvangen hebt. 9. Aanklikken van de Request certificate toets. 10. Uw PC zal een cryptografische sleutel genereren en aan de NBB CA vragen om een bijbehorend certificaat te genereren. Na enkele seconden zal u een scherm krijgen dat u vraagt om dit certificaat in uw browser te installeren. 11. Installeer het certificaat in uw browser door op Click here to install your certificate te klikken. 12. Indien u een scherm krijgt zoals hieronder weergegeven, klik dan op Yes. 13. Hierna dient u een bericht te ontvangen dat uw certificaat correct geïnstalleerd is in uw browser. Klik vervolgens op de OK knop. 8

9 14. Klik op Logout om de toepassing te verlaten. 15. U krijgt een scherm ter bevestiging. Klik op Continue om de beveiligde verbinding met de NBB af te sluiten. 9

10 6. Werkwijze om een NBB Certificaat opnieuw te genereren (Recovery) Opmerking: deze procedure is te gebruiken in de twee onderstaande gevallen: 1) indien het certificaat en de bijhorende cryptografische sleutel niet meer bruikbaar zijn (machinefout, harde schijf defect, andere fysische en logische fouten binnen je computer,...). 2) indien het vermoeden bestaat dat het certificaat en de bijhorende cryptografische sleutel misbruikt kunnen worden (indien bijvoorbeeld een gebruiker die toegang heeft tot het certificaat en de cryptografische sleutel van functie verandert of de onderneming verlaat,...). Opmerking: om deze procedure uit te voeren, dient u in het bezit te zijn van de Username (ontvangen van de NBB) en het Password dat u gekozen hebt. Bovendien hebt u ook uw Activation Code nodig die u door de NBB toegekend werd. Opmerking: na de uitvoering van deze procedure beschikt u over een nieuw certificaat. Het oude wordt ongeldig verklaard (gerevoceerd) en zal dus normaal niet meer bruikbaar zijn in de NBB toepassingen. 1. Verwijs in uw Internet Browser naar URL (ook wel Internetadres genoemd): https://ssl.nbb.be/nbbxenroll 2. U krijgt een scherm voor het inbrengen van Username en Password. 3. Vul Username en Password (door u gekozen) in en klik op Log In 4. Aanklikken Certificate Recovery 5. U dienst zich opnieuw akkoord te verklaren met de bepalingen uit de NBB Certificate Policy en de NBB Certificate Practice Statement. De recentste versie van deze documenten is te consulteren op deze pagina aan de linkerzijde. 6. Indien u akkoord gaat met de bepalingen uit beide documenten, dient u een vinkje te plaatsen na de tekst I have read and accept the latest Certificate Policy and Certificate Practice Statement. Pas dan zal de knop Request certificate selecteerbaar worden. 7. Het veld bevat het adres dat in het certificaat opgenomen wordt. Deze informatie is verplicht te verstrekken en kan door de bank gebruikt worden om u te contacteren. Indien het vermelde adres niet juist is, gelieve het dan te verbeteren. 8. Plaats in het veld Activation code de code die u van de Bank ontvangen hebt. 9. Aanklikken van de Request certificate toets. 10. Uw PC zal een cryptografische sleutel genereren en aan de NBB CA vragen om een bijbehorend certificaat te genereren. Na enkele seconden zal u een scherm ontvangen dat u vraagt om dit certificaat in uw browser te installeren. 11. Installeer het certificaat in uw browser door op Click here to install your certificate te klikken. 10

11 12. Indien u een scherm krijgt zoals hieronder weergegeven, klik dan op Yes. 13. Hierna dient u een bericht te ontvangen dat uw certificaat correct geïnstalleerd is in uw browser. Klik vervolgens op de OK knop. 14. Klik op Logout om de toepassing te verlaten. 15. U krijgt een scherm ter bevestiging. Klik op Continue om de beveiligde verbinding met de NBB af te sluiten. 11

12 7. Werkwijze om een NBB Certificaat te exporteren, te saven, terug te zetten en om sleutels en certificaten te verwijderen uit uw PC Om de laatste versie van deze procedures te bekomen, dient u: 1. Verwijs in uw Internet Browser naar URL (ook wel Internetadres genoemd): https://ssl.nbb.be/nbbxenroll 2. U krijgt een scherm voor het inbrengen van Username en Password. 3. Vul Username en Password (door u gekozen) in en klik op Log In 4. Aanklikken van Downloads 5. Uitvoeren van een rechtermuis-klik op Certificate management documentation om de handleiding te bekomen in de taal van uw keuze. 6. Kies Save Target As... en geef aan waar u het bestand (de veiligheidscopy) wenst op te slaan (bijvoorbeeld : D:\Temp ) 7. Klik op Logout om de toepassing te verlaten. 8. U krijgt een scherm ter bevestiging. Klik op Continue om de beveiligde verbinding met de NBB af te sluiten. 9. U kan nu de handleiding raadplegen en de instructies uitvoeren. 12

13 8. Werkwijze om het facultatieve programma Offline Signing Tool (OST) te installeren 1. Verwijs in uw Internet Browser naar URL (ook wel Internetadres genoemd): https://ssl.nbb.be/nbbxenroll 2. U krijgt een scherm voor het inbrengen van Username en Password. 3. Vul Username en Password (door u gekozen) in en klik op Log In 4. Aanklikken van Downloads 5. Aanklikken van Offline signing tool om dit programma te bekomen. 6. In het venster download, klik op Save 7. Kies waar u het programma wenst op te slaan (bijvoorbeeld: D:\Temp ) en klik vervolgens op Save 8. Uitvoeren van een rechtermuis-klik op OST User Guide om de handleiding te bekomen. 9. Kies Save Target As... en geef aan waar u de gebruikershandleiding wenst op te slaan (bijvoorbeeld: D:\Temp ) 10. Klik op Logout om de toepassing te verlaten. 11. U krijgt een scherm ter bevestiging. Klik op Continue om de beveiligde verbinding met de NBB af te sluiten. 12. U kan nu de handleiding raadplegen en de instructies uitvoeren. 9. Bijzondere procedures Indien u het Password vergeten bent dat u in de procedure Werkwijze om een NBB Certificaat te Genereren en te installeren gekozen hebt, gelieve uw contactpersoon bij de NBB te verwittigen. Die zal uw Password op de oorspronkelijke waarde terugplaatsen (de waarde die u van de NBB op een document gekregen hebt). Indien U het initiële Password of de Activation code (die u van de NBB ontvangen hebt) vergeten bent dient u contact op te nemen met uw contactpersoon in de NBB en zal u zich weer persoonlijk bij de NBB Registratie Autoriteit moeten aanmelden om nieuwe codes te ontvangen. 13

Internet Explorer certificaat management

Internet Explorer certificaat management Internet Explorer certificaat management Hoe uw certificaten en sleutels te exporteren, kopiëren/terugzetten en verwijderen met Internet Explorer Rel. 6 en recentere versie Versie 1.0 2007-07-13 Revision

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort Handleiding ABZ Digitaal Paspoort ABZ 2012 Op alle door ABZ Nederland bv verleende diensten en door ABZ Nederland bv geleverde producten zijn de algemene voorwaarden van ABZ van toepassing. U kunt deze

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Rabo Cash Management. Installatiehandleiding

Rabo Cash Management. Installatiehandleiding Rabo Cash Management Installatiehandleiding Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 CONFIGURATIEVEREISTEN... 4 3 INSTALLATIE USB READER... 5 4 INSTALLATIE SAFENET SOFTWARE... 6 5 INSTALLATIE JAVA... 7 6 OVERIGE INSTELLINGEN...

Nadere informatie

APNS Certificaat genereren en installeren

APNS Certificaat genereren en installeren APNS Certificaat genereren en installeren Handleiding om een Apple APNS certificaat te genereren en te installeren. Version: x.x MobiDM Handleiding voor APNS Certificate Pagina 1 Index 1. APPLE APNS CERTIFICAAT...

Nadere informatie

Installatie Handleiding: Activatie gebruikers Rijksregister

Installatie Handleiding: Activatie gebruikers Rijksregister Installatie Handleiding: Activatie gebruikers Rijksregister Betreffende: Project: C.I.A.-Server: Activatie gebruikers rijksregister C.I.A.-server: Central Identification & Authentication Server Ten behoeve

Nadere informatie

Linksys Wireless-G. Telenet WiFi Home Network

Linksys Wireless-G. Telenet WiFi Home Network Linksys Wireless-G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

Easyhosting Handleiding SSL Certificaat installeren in DirectAdmin

Easyhosting Handleiding SSL Certificaat installeren in DirectAdmin Easyhosting Handleiding SSL Certificaat installeren in DirectAdmin Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen voor een SSL certificaat installatie in DirectAdmin. Versie 1.0 Inhoud Uniek

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding telewerken GGD Amsterdam

Handleiding telewerken GGD Amsterdam Handleiding telewerken GGD Amsterdam Versie 1.4 Mei 2014 Door Dennis Smith Inhoud 1. Benodigdheden... 3 2. Met een browser... 4 3. Windows Apparaten... 6 4. De Citrix receiver installeren... 6 5. De Citrix

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network D-Link AirPlus G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

Het aanmaken en installeren van een Servercertificaat onder IIS7

Het aanmaken en installeren van een Servercertificaat onder IIS7 Het aanmaken en installeren van een Servercertificaat onder IIS7 Microsoft Internet Information Services 7 Versie 3.3 Datum 9 augustus 2012 Status definitief Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Disclaimer

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S)

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S) FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING AUTEUR(S) : Kris Bekkers DOCUMENTNUMMER : VERSIE : 1.0.0 BRON : Kris Bekkers STATUS : DOCUMENTDATUM : 12 juni 2006 AANTAL PAGINA'S : 75 Copyright 2006, Kris Bekkers

Nadere informatie

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding Customer Interface Technology ExpressShipper Installatiehandleiding Revisie Historie Datum Versie Beschrijving Auteur 15 juli 2011 1.2 Def. versie FW Extern 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Technische

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Aan de slag met Exchange 2010

Aan de slag met Exchange 2010 Aan de slag met Exchange 2010 Handleiding voor eerste gebruik Exchange 2010 April 2011 (versie 1.3) ICT-TiSEM Inhoudsopgave Na de migratie... 3 Outlook Web App (OWA)... 3 Je nieuwe mailbox in Exchange...

Nadere informatie

Handleiding: Solis-VPN

Handleiding: Solis-VPN Handleiding: Solis-VPN Dit document beschrijft de installatie en werking van Solis-VPN. Auteurs: Review: ICT Service Centrum T. Janssens Versie: 1.3 Datum: 19-06-2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1

Nadere informatie

1 Welkom bij W1SE 3. Conventies 4 Wat heeft u nodig voor W1SE? W1SE Helpdesk. 2 Installatie 6

1 Welkom bij W1SE 3. Conventies 4 Wat heeft u nodig voor W1SE? W1SE Helpdesk. 2 Installatie 6 Aan de slag Inhoud 1 Welkom bij W1SE 3 Conventies 4 Wat heeft u nodig voor W1SE? W1SE Helpdesk 4 5 2 Installatie 6 Wat is ISABEL WebSign? 7 Stap 1: installeren van MS Internet Explorer en de Smart Card

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

DrayTek Sm art VPN Client. PPTP / I PSec / L2TP

DrayTek Sm art VPN Client. PPTP / I PSec / L2TP Rem ote Dial- in User DrayTek Sm art VPN Client PPTP / I PSec / L2TP Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verbinding maken met de router... 4 Remote Dial In User PPTP... 5 VPN verbinding opzetten

Nadere informatie

Mobility Tool+ Gids voor het Erasmus+ programma. Mobility Tool+ v. 1.3 Document versie 1.0 // 23.01.2015

Mobility Tool+ Gids voor het Erasmus+ programma. Mobility Tool+ v. 1.3 Document versie 1.0 // 23.01.2015 Mobility Tool+ Gids voor het Erasmus+ programma Mobility Tool+ v. 1.3 Document versie 1.0 // 23.01.2015 23-1-2015 1. Klik op de titel op naar het hoofdstuk te gaan. 1. ALGEMENE INLEIDING 3 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

Het aanmaken en installeren van een ZOVAR Servercertificaat onder IIS6

Het aanmaken en installeren van een ZOVAR Servercertificaat onder IIS6 Het aanmaken en installeren van een ZOVAR Servercertificaat onder IIS6 Versie 1.0 Datum 18-06-2008 Status definitief Bestandsnaam 20080618 - ZOVAR Instructie IIS6.doc (ZV30.01) Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie