TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN"

Transcriptie

1

2 MAATSCHAPPELIJKE IMPACT METEN Wat is succes? Wat is (maatschappelijke) impact? Visie en missie drijven maatschappelijke impact Waarom impact meten? Types maatschappelijke impact en correcties Verschil met MVO rapportering Methoden en tools Monetariseren van maatschappelijke impact Voorbeelden: SROI, valuation, kwalitatieve metingen Conclusie

3 WAT IS SUCCES?

4 WAT IS SUCCES?

5 WAT IS SUCCES?

6 WAT IS SUCCES?

7 WAT IS SUCCES?

8 SUCCESVOL?

9 WAT IS SUCCES?

10 WAT IS IMPACT?

11 MAATSCHAPPELIJKE IMPACT Impact is defined as the portion of the total outcome that happened as a result of the activity of an organisation, above and beyond what would have happened anyway (Clark et al., 2004, p7). As such, impacts can be differentiated from intentions, outputs and outcomes. While outputs and outcomes are related to the provider of the product, activity or service, impacts are associated with users (Kolodinsky et al., 2006) and other stakeholders. Impact includes both intended and unintended effects, negative and positive effects, and long term and short term effects (Wainwright, 2002) Bron: Karen Maas, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2009, Corporate Social Performance. From Output Measurement to Impact Measurement.

12 Bron: EVPA. A Practical Guide to Impact Measurement Bron: Karen Maas, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2009, Corporate Social Performance. From Output Measurement to Impact Measurement.

13 WAT IS IMPACT?

14 TITELSTIJL MAATSCHAPPELIJKE VAN MODEL IMPACT BEWERKEN Sociale impact heeft te maken met Visie en aanpak Wat is jouw kijk op de wereld, de problemen, de oorzaak van die problemen en op welke punten wil je ingrijpen? Ambitie en doelstellingen Wat hoop je te bereiken met deze aanpak? Veranderingen op vlak van inkomen, attitudes, vaardigheden, gedrag, machtsverhoudingen, beleid? Activiteiten en capaciteiten Wat doe je concreet? Activiteiten/opleidingen organiseren, producten maken/verkopen, diensten leveren, sensibilisering, belangenverdediging? Welke middelen heb je ter beschikking en hoe zet je deze in?

15 VOORBEELD: TITELSTIJL VAN FAIR MODEL TRADE BEWERKEN VISIE We believe that trade can be a fundamental driver of poverty reduction and greater sustainable development, but only if it is managed for that purpose, with greater equity and transparency than is currently the norm. We believe that people can overcome disadvantage and marginalization if they are empowered to take more control over their work and their lives, if they are better organised, resourced and supported, and can secure access to mainstream markets under fair trading conditions. We also believe that people, businesses and civil society institutions in the developed world are supportive of trading in this way. This is particularly the case when they understand the needs of producers and the opportunities that Fairtrade offers to change and improve their situation. Our work is driven by informed consumer choices, and the desire of business to meet the expectations of their customers, both of which provide crucial support for wider campaigning to reform international trade rules and create a fairer economic system

16 VOORBEELD: TITELSTIJL VAN FAIR MODEL TRADE BEWERKEN Missie/doelstellingen: Fair Trade streeft naar een armoedevrij bestaan van producenten en wil hun levenskwaliteit verhogen op vlak van gezondheid, educatie etc. Fair Trade verandert de economische relaties en machtsverhoudingen in de international handel via een eerlijke prijs en een kortere keten tussen producent en consument. Het informeren en sensibiliseren van de consument is daarbij zeer belangrijk. Fair Trade helpt producenten om ecologisch verantwoord te werk te gaan om biodiversiteit te behouden en duurzaam om te gaan met de natuurlijke omgeving. Activiteiten: Handelsrelaties: kortere keten opzetten, productieproces bij kleine boeren begeleiden, correcte prijs betalen, proces en product certificeren Maatschappij en milieu: boeren ondersteunen om op milieuvriendelijke wijze te produceren, om sociale acties op te zetten (educatie, gezondheid), consumenten sensibilseren ivm eerlijke handel

17 VOORBEELD: TITELSTIJL VAN HET BUURTPENSIOEN MODEL BEWERKEN Visie: geloof in het principe van wederkerigheid, zorgondersteuning hoeft niet per se geregeld te worden binnen het economische en financiële systeem, mensen zitten soms verlegen om hulp te vragen of om hulp aan te bieden. Doelstelling: zorgen dat (oudere) mensen, ook degenen die over weinig middelen beschikken, in hun zorgbehoeften kunnen voorzien, nu en in de toekomst. Aanpak: via lokale werkingen worden hulpvragen en hulpaanbod bemiddeld tussen buren. Een soort tijdbank houdt prestaties bij zodat hulpgever later, op een andere plek of via een andere organisatie in zorgbehoeften van zichzelf of anderen kan voorzien.

18 VOORBEELDEN: TITELSTIJL VAN WAT MODEL IS IMPACT? BEWERKEN Hoe zou je de impact omschrijven van deze initiatieven?

19 WAAROM TITELSTIJL WIE EN WAAROM? IMPACT VAN MODEL METEN? BEWERKEN Monitoren en meten van sociale impact laat je toe de efficiëntie en effectiviteit van je acties te verifiëren (Management) Door je sociale impact te meten ben je transparant en accountable (Marketing en Communicatie) Door concrete data over je sociale impact ter beschikking te stellen kan je meer fondsen aantrekken (Funding) Het monitoren en meten van huidige initiatieven is ook cruciaal voor de verbetering van toekomstige initiatieven (Contribution to Global Public Good) 58% MANAGEMENT PURPOSES Dit zijn de antwoorden van 580 sociale ondernemingen op de vraag waarom zij hun impact meten 25% FUNDRAISING TOOL 20% MARKETING TOOL (SELUSI onderzoek in 2010, uitgevoerd in Spanje, Hongarije, Roemenië, Zweden en Verenigd Koninkrijk)

20 TITELSTIJL TYPE MAATSCHAPPELIJKE VAN MODEL IMPACT BEWERKEN Is de causaliteit tussen je activiteiten en de impact direct, attributief, generatief? Actie Impact Actie Actie Er is een direct, enkelvoudig gevolg van jouw acties waarneembaar. Het gevolg wordt niet mede beïnvloed door andere praktijken of factoren. Actie IMPACT Je acties hebben, in combinatie met andere factoren of praktijken, bijgedragen aan het creëeren van de impact. acties Impact Je acties beogen geen ander effect of geen andere impact dan de actie zelf.

21 TITELSTIJL CORRECTIE VAN OP IMPACT MODEL NOODZAKELIJK? BEWERKEN Wat zou er sowieso gebeurd zijn? deadweight Welke effecten zijn te wijten aan acties van anderen? attributie (Is beleid bijvoorbeeld veranderd? Zijn andere organisaties ook bezig met sensibilisatie rond eerlijke handel en korte keten? ) Zullen de effecten over langere termijn verminderen? drop off Wordt de problematische situatie verschoven of verhinderen jouw acties andere positieve effecten? displacement Zijn er onbedoelde neveneffecten (positieve en/of negatieve)? unintended consequences

22 TITELSTIJL VERSCHIL MET VAN MVO MODEL RAPPORTERING? BEWERKEN Bron: EVPA. A Practical Guide to Impact Measurement

23 TITELSTIJL IMPACT METEN VAN MODEL WIE DOET BEWERKEN HET AL?

24 TITELSTIJL IMPACT METEN VAN MODEL METHODES BEWERKEN EN TOOLS

25 TITELSTIJL IMPACT METEN VAN MODEL METHODES BEWERKEN EN TOOLS

26 TITELSTIJL IMPACT METEN VAN MODEL METHODES BEWERKEN EN TOOLS

27 KIEZEN VAN METHODES EN TOOLS TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN

28 MONETARISEREN TITELSTIJL 5. HET MONETARIZEREN VAN VAN MODEL MAATSCHAPPELIJKE VAN BEWERKEN JOUW IMPACT? MAATSCHAPPELIJKE WINST INTERESSANT? De vraag of maatschappelijke winst al dan niet gemonetariseerd moet/kan worden is onderwerp van veel controverse. Het berekenen van de kost die de maatschappij uitspaart is niet enkel moeilijk, het is ook de vraag of alles in geld uitgedrukt kan en moet worden. Langs de andere kant is het monetariseren van maatschappelijke winst bijvoorbeeld wel een heel sterk communicatiemiddel. Voor elke die de overheid jou geeft, hoeveel spaart ze er zelf uit? Voor elke die je investeert, wat is de monetaire opbrengst? Ook klanten, sponsors en andere financiers kunnen verleid worden door de business case voor jouw concept.

29 MONETARISEREN TITELSTIJL VAN VAN MODEL MAATSCHAPPELIJKE BEWERKEN IMPACT? Social Return on Investment : - framework for understanding, measuring and managing the outcomes of an organisation s activities. - can encompass all types of outcomes social, economic and environmental - is based on involving stakeholders in determining which outcomes are relevant.

30 SROI OF CREATE POTENTIAL Create Foundation CIC is a social enterprise which currently runs outside catering business in Leeds, Sunderland, Liverpool and Doncaster and a restaurant in Leeds to provide employment opportunities for vulnerable and formerly homeless people. It also runs Create Potential, an academy supporting trainees looking for employment. This offers a 12-week course preparing clients for work. About 10 people go through the programme each month. It is this academy that has been the subject of Create s first SROI programme. Create decided to undertake a full, forecast SROI.

31 SROI OF CREATE POTENTIAL 30 key stakeholders helped create its impact map. Approach To involve stakeholders, Create: spoke to trainees through group interviews did individual interviews with representative staff in Create sent a questionnaire to external agencies including a partner agency sent questionnaires and did interviews with a small number of government agencies. Materiality and impact

32 SROI OF CREATE POTENTIAL the SROI process uses financial comparators or 'proxies, informed by its stakeholders, to give a financial value to the impact made. For example, - Create s business managers hoped that the trainees would provide extra capacity (valued as extra staff working three days per week at minimum wage) but also feared that working with trainees would be time consuming as trainees would need more support to train and manage (valued at 30% of each manager s time). - Create s trainees explained that an outcome for them would be improved confidence. They said they could have got that outcome elsewhere by doing a course. Create used this to develop a proxy based on the cost of a local training course on assertiveness and self-esteem. In Out

33 SROI OF CREATE POTENTIAL Create reports that its students identified a wider range of outcomes than it expected. - getting a job was important, - getting back in touch with their families, - getting off benefits and - becoming financially independent. One unexpected outcome for an external agency working with Create was that its staff learnt more about working with homeless people. So Create s team has sought more contact with the staff of that agency to maximise those outcomes. The forecast SROI shows that the social impact value for the Academy in its first year is likely to be between 2.10 and for every pound invested

34 VALUING TITELSTIJL ENVIRONMENTAL VAN MODEL BEWERKEN IMPACT

35 TITELSTIJL WIE KWALITATIEVE EN WAAROM? VAN MODEL IMPACTMETING BEWERKEN Vredeseilanden

36 WIE EN WAAROM? KWALITATIEVE IMPACTMETING

37 WIE EN WAAROM? KWALITATIEVE IMPACTMETING

38 WIE EN WAAROM? KWALITATIEVE IMPACTMETING

39 WIE EN WAAROM? VOORBEELDEN IMPACTMETING

40 TITELSTIJL WIE UP FOR EN WAAROM? THE VAN CHALLENGE? MODEL BEWERKEN Maatschappelijke impactmeting is een uitdaging maar zeer nuttig en waardevol voor je organisatie en project! - First things first: expliciteer maatschappelijke impact - De juiste methode vinden - Keuze tussen kwalitatieve en kwantitatieve methode en data - Monetarisering? Mogelijk maar niet altijd aangewezen Verdere ontwikkeling en praktijk nodig Actie-onderzoek maatschappelijke impactmeting

41

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY februari 2011 18 th volume edition 2 ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY RALPH THURM PETER EIMERS ANS KOLK BRENDAN O DWYER PIETER VAN T HOFF & BAREND VAN BERGEN NOREENA HERTZ

Nadere informatie

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE WIJ BRENGEN HELDER UW IT OPLOSSING IN BEELD! Op het gebied van het ontwerpen,

Nadere informatie

Progressing towards Quality Education for All

Progressing towards Quality Education for All Progressing towards Quality Education for All version March 2014, by Els Salembier Summary Content Summary 1 Introduction 2 Why focus on quality 3 Motivation 4 Logical frame 5 Focus point: audit travel

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Bestuursverslag en Jaarrekening 2013

Bestuursverslag en Jaarrekening 2013 Bestuursverslag en Jaarrekening 2013 Stichting Medisch Comité Nederland-Vietnam Weteringschans 32 1017 SH Amsterdam T: 020 6270411 E: info@mcnv.nl W: www.mcnv.nl - 1 - I BESTUURSVERSLAG 2013-2 - I BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld Final Report Action 5 Support for European Cooperation in the youth field Sub-Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible in the youth field Version valid as of 1 st of January 2012 Part

Nadere informatie

NOMINEES DOSSIER. Jobpunt Vlaanderen. Nele Cypers. Assistente staf. Best Recruitment Channel. This questionnaire has been Signature Date completed by:

NOMINEES DOSSIER. Jobpunt Vlaanderen. Nele Cypers. Assistente staf. Best Recruitment Channel. This questionnaire has been Signature Date completed by: NOMINEES DOSSIER Company Name: Contact Name: Position: Jobpunt Vlaanderen Nele Cypers Assistente staf Contact Tel Number: 016/38.10.27 Award Category: Best Recruitment Channel This questionnaire has been

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

Strategic plan 2012-2015

Strategic plan 2012-2015 Strategic plan 2015 (or: on being lean and meaningful) Mission: The Hunger Project collaborates with grassroots people, organizations and networks to influence governments to implement effective, integrated,

Nadere informatie

P3O Glossary of Terms English Dutch

P3O Glossary of Terms English Dutch English Term English Definition Translated Term Translated Definition Aggregated risk The overall level of risk to the programme when all the risks are viewed as a totality rather than individually. This

Nadere informatie

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch PRINCE2 2005 Glossary EN 020708--v3.2_Translation EN-NL Document Details: Document Name: Document Control Information Dutch translation of PRINCE2 glossary PRINCE2 2005 Glossary EN 020708-v3.2 Purpose

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING

OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING A turn in Dutch long-term care as organizational change met een uitwerking voor zorgorganisatie Spes Bona Teun Wolters Working paper nr 2014/1 Wittenborg

Nadere informatie

Beoordeling van praktijkopdrachten bij ondernemerschaponderwijs

Beoordeling van praktijkopdrachten bij ondernemerschaponderwijs Beoordeling van praktijkopdrachten bij ondernemerschaponderwijs Hoe beoordeelt u praktijkopdrachten van uw leerlingen? Vraagt u zich ook wel eens af of de beoordeling van een praktijkopdracht van uw leerling

Nadere informatie

PRINCE2 Glossary of Terms English Dutch

PRINCE2 Glossary of Terms English Dutch Term Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie accept (risk response) acceptance acceptance criteria activity agile methods A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is

Nadere informatie

Zelfmanagement in Beeld

Zelfmanagement in Beeld Zelfmanagement in Beeld Een analyse van door ZonMw gesubsidieerde projecten op het gebied van zelfmanagement op het gebied van zelfmanagement VERSLAG IN HET KADER VAN AFSTUDEERONDERZOEK Marlies van den

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English accept (risk response) acceptance A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that it is more economical to do so than to attempt

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Abstract Bruggerbosch

Abstract Bruggerbosch Abstract Bruggerbosch Introduction Currently a downward spiral is likely to arise within the health care system under the influence of aging. The increase in the number of elderly people concurrently gives

Nadere informatie

Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten. vng

Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten. vng Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten vng Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten vng Nederlandse glasindustrie 1 Een gezamenlijk initiatief van: Vereniging Nederlandse

Nadere informatie

Voorwoord. Stan de Vree

Voorwoord. Stan de Vree Juli 2003 Nummer 4 Voorwoord De recente boekhoudschandalen bij Enron, MCI, Worldcom, Ahold en vele anderen stellen niet alleen de positie van de accountant ter discussie, maar ook de positie van het management

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Free Press Unlimited

Jaarplan 2015. Free Press Unlimited Jaarplan 2015 Free Press Unlimited 2 2015 Jaarplan Management samenvatting 2015 wordt een belangrijk jaar voor Free Press Unlimited. De verwachting is dat het ministerie van Buitenlandse Zaken eind januari,

Nadere informatie

Inventarisatie buitenland. Eindrapportage. 3 maart 2015. Chrisje Couwenbergh Dung Ngo. In opdracht van

Inventarisatie buitenland. Eindrapportage. 3 maart 2015. Chrisje Couwenbergh Dung Ngo. In opdracht van Inventarisatie buitenland Eindrapportage 3 maart 2015 Chrisje Couwenbergh Dung Ngo In opdracht van Inhoud Samenvatting... 3 1. De opdracht... 5 2. Keuze voor de landen en beschrijving zorgstelsels... 6

Nadere informatie

JULI 2007. 14e JAARGANG NUMMER 4. Asset Liability Management Risk Management for Pension and Insurance Funds

JULI 2007. 14e JAARGANG NUMMER 4. Asset Liability Management Risk Management for Pension and Insurance Funds JULI 2007 14e JAARGANG NUMMER 4 Asset Liability Management Risk Management for Pension and Insurance Funds FINANCIËLE STUDIEVERENIGING Amsterdam JULI 2007 Bijzonder betrokken Heb jij de juiste kwaliteiten

Nadere informatie