Onderzoeksprojecten (1-495 van 495)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (1-495 van 495)"

Transcriptie

1 Sep :30:58 Onderzoeksprojecten (1-495 van 495) Zoekfilter: Classificaties: Analytische chemie XRF data via inverse MC simulaties Abstract: niet beschikbaar Laszlo Vincze XANES meets ELNES: een studie van heterogene materialen op verschillende lengte-schalen. Abstract: µ-x-stralen fluorescentie spectroscopie (µ-xrf), confocale µ-x-stralen fluorescentie spectroscopie (confocale µ-xrf) en µ-x-stralen diffractie (µ- XRD) zijn veelgebruikte X-stralen microprobe technieken aan synchrotrons voor de analyse van monsters met micrometer resolutie. Deze microtechnieken worden minder toegepast in het laboratorium waar gebruik wordt gemaakt van X-stralen buizen. In dit project worden de analytische prestaties van de genoemde technieken geoptimaliseerd en toegepast, gebruik makend van verschillende X-stralen buizen, optica en detectoren, waarbij de resultaten vergeleken worden met synchrotron gebaseerde metingen. Koen Janssens Matthias Alfeld XANES meets ELNES: een studie van heterogene materialen op verschillende lengte-schalen. Abstract: Het project beoogt de resultaten met elkaar te vergelijken en te confronteren, bekomen met twee verwante technieken voor het bekomen van structurele informatie in vaste materialen: X-straal absorptie near-edge spectroscopie (XANES) en elektron verlies near-edge spectroscopie (ELNES). Beide technieken leveren informatie op over de dichtheid van de niet-bezette niveaus in een atoom en hoe deze niveaus door de omringende atomen worden beinvloed. Beide methoden maken gebruik van andere primaire projectielen en detectie methoden zodat ze op andere lengte schalen werken. Dirk Lamoen Johan Verbeeck Koen Janssens W&T-samenwerking Vietnam: Fytochemische en biologische studies van Viëtnamese kruidenmedicijnen voor de ontwikkeling van gezondheidsmiddelen van hoge kwaliteit. Abstract: Het project heeft de volgende objectieven: 1) Het bestuderen van natuurlijke componenten van plantaardige oorsprong, die interessante biologische activiteiten vertonen teneinde ze te gebruiken als nieuw geneesmiddel of in het farmaceutisch domein, b.v. als alternatieve zoetstoffen, nutraceuticals of ecologische insecticiden. 2) Het inventariseren van medicinale planten, folkoregeneesmiddelen en andere biologische bronnen van potentieel interessante moleculen 3) Het onderzoeken van de farmacologische efficaciteit van geselecteerde Vietnamese medicinale planten en folkoregeneesmiddelen met chemische en moleculair biologische technieken. 4) Het ontwikkelen van analytische aspecten voor de kwaliteitscontrole van kruidengeneesmiddelen: geschikte fingerprints van extracten for identificatie en kwaliteitscontroledoeleinden, en de kwaltitatieve bepaling van specifieke actieve componenten 5) Het ontwikkelen van gezondheidsproducten en/of lead molecules uit Vietnamese planten W&T samenwerking Vietnam: Chemical and biological investigations of Vietnamese herbal medicines from the Euphorbiaceae family to develop high-value healthcare materials and their quality control. Abstract: Het project heeft vijf doelstellingen - zie engelstalige tekst W & T Samenwerking met Centraal & Oost-Europa, beurzen aan onderzoekers: Speciatie van wateroplosbare organische koolstof en bepaling van de belangrijkste wateroplosbare anorganische species in atmosferische aërosolen door middel van ionenchromatografie. Abstract: Ionenchromatografie methoden worden ontwikkeld voor de bepaling van de C2-C5 dicarbonzuren, andere organische verbindingen met laag moleculair gewicht, en de belangrijkste wateroplosbare anorganische species in atmosferische aërosolmonsters. Het project omvat ook analysen van aërosolmonsters voor organische, elementaire en water-oplosbare organische koolstof. Er wordt nagegaan hoe belangrijk de artefacten zijn voor de voornaamste organische en anorganische species tijdens de aërosolcollectie.

2 Willy Maenhaut W&T samenwerking China :Research on fingerprints of Chinese Materia Medica to develop standard and research protocols evaluating their identity, safety and reproducibility. Abstract: Het project heeft de volgende objectieven: Definieren van fingerprintontwikkelingsmethodologieen in klassieke hoge Druk Vloeistofchromatografie (HPLC) Fingerprint data analyse en defnieren van fingerprint analyseprotocols Isolatie en karakterisatie van individuele kruidencomponenten Definiëren van fingerprintontwikkelingsmethodologieen in geminiaturiseerde scheidingstechnieken Definiëren van fingerprintontwikkelingsmethodologieen in tweedimensionale HPLC Vergelijken van HPLC fingerprints met metabolome analyse via 1H NMR spectrometrie en multivariate analysetechnieken W&T-beurs van M. Kocak: Karakterisering van atmosferische aërosolen binnen het project BIOSOL, met nadruk op de analyse door middel van ionenchromatografie. Abstract: Ionenchromatografie zal worden aangewend voor de bepaling van de C2-C5 dicarbonzuren, andere organische verbindingen met laag moleculair gewicht, en de belangrijkste wateroplosbare anorganische species in atmosferische aërosolmonsters van het BIOSOL project. BIOSOL aërosolmonsters zullen ook worden geanalyseerd voor organische, elementaire en water-oplosbare organische koolstof, en metingen in reële tijd van organische en elementaire koolstof zullen worden verricht in veldmeetcampagnes. Willy Maenhaut Winning van scandium, yttrium en lanthaniden uit bauxietresidu via solventextractie met ionische vloeistoffen. Abstract: Bauxietresidu is een afvalstroom van de productie van alumina via het Bayer-proces. Het bevat aanzienlijke concentraties aan waardevolle metalen, waaronder de hoofdelementen ijzer en titanium, en de sporenelementen scandium, yttrium en de lanthaniden. Omwille van de relatief hoge concentraties en hoge marktprijs is meer dan 90% van de economische waarde vande sporenelementen toe te kennen aan scandium. De belangrijkste toepassingen van scandium zijn momenteel scandium-aluminiumlegering en scandium-gestabiliseerd zirkoniumoxide. Door de hoge scandiumprijs is hetmarktaandeel van deze materialen momenteel eerder beperkt, maar omwillevan hun superieure eigenschappen wordt verwacht dat de vraag naar scandium in de toekomst sterk zal stijgen. Om te kunnen voldoen aan deze stijgende vraag is het essentieel om nieuwe efficiënte en milieuvriendelijkemethoden te ontwikkelen voor de productie van scandium.aangezienscandium niet in economisch ontginbare concentraties voorkomt in de aardkorst, word Koen Binnemans Bieke Onghena Wijngegevensbank voor analytische parameters voor wijnen van niet EU landen (WINE DB) Abstract: Dit project bestaat uit de collectie van gegevens voor authentieke en commerciële wijnen van Derde Landen en de multivariate statistische evaluatie om normen te stellen voor analytische controle in termen van authenticiteit en bescherming van de verbruiker. De rol van de VUB is het onwerpen en toepassen van patroonherkenningsmethoden DESIRE MASSART JOHANNA VERBEKE Werkingskrediet FWO aspirantschap Van Lierde Veerle Abstract: Evaluatie van capillaire elektroforese (CE) gekoppeld aan inductief gekoppeld plasma - sector veld - massaspectrometrie (CE-ICP-SFMS) voor biomedische toepassingen. Stoichiometrische bepaling van Zn gebonden aan het proteïne Zn beta-lactamase, gebruikt door de Aeromonas hydrophila bacterie ter bescherming tegen antibiotica, via CE-ICP-SF-MS. Cr-speciatie d.m.v. CE-ICP-SF-MS in het kader van een studie omtrent contactdermatitis als gevolg van een allergische reactie van de huid bij contact met Cr-gelooid leder. Luc Moens Frank Vanhaecke Weefselspecifieke en intracellulaire distributie van metalen bij Daphnia magna na blootstelling via water en voedsel: verband met toxische effecten op fysiologisch en organismaal niveau Abstract: Er wordt een mechanistisch model ontwikkeld om weefselspecifieke en intracellulaire distributie van Cu en Zn, en toxische effecten op fysiologisch en organismaal niveau te voorspellen bij Daphnia magna na blootstelling via water en voedsel. Cruciaal bij het onderzoek is de ontwikkeling en optimalisatie van laser ablatie, cellulaire fracionatie en elementspeciatie technieken, gekoppeld met massaspectrometrische bepaling van isotopen ratio's. Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie Caroline Janssen Frank Vanhaecke

3 Wat kan wetenschap doen voor de kunst? Abstract: Aan de hand van een wetenschappelijke tentoonstelling in het Stedelijk Museum van Lier worden leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs, de leerkrachten en het grote publiek met de materialen in schilderijen en hun verweringsverschijnselen geconfronteerd. In een inleidend deel van de tentoonstelling wordt de nodige kennis opgefrist via onder andere interaktieve opstellingen. In het tweede deel kan de bezoeker deze kennis toepassen. Koen Janssens Vriendelijke verwarming: comfortabel voor mensen en compatibel met de conservatie van kunstwerken bewaard in kerken. Abstract: Dit project is gericht op de strategie voor de verwarming van ruimtes die objecten van hoge culturele waarde bevatten, meer bepaald in kerken. In plaats van de hele ruimte, inclusief de muren en het plafond, te verwarmen, zal de warmte geconcentreerd blijven tot het volume waar er zich mensen bevinden zonder een negatieve impact te veroorzaken op de kunstwerken. Op de koop toe zal de hier voorgestelde oplossing energie besparen en dus het milieu minder belasten. Als kerken verwarmd worden met de traditionele systemen, veroorzaken de plotselinge sporadische periodes van opwarming een daling van de relatieve vochtigheid, wat op zich aanleiding geeft tot een geforceerde evaporatie van schilderijen op canvas en andere kunstwerken met een lage thermische capaciteit. Tegelijkertijd, zal als de kerk gevuld is met personen, het vocht dat door deze personen afgegeven wordt het dooipunt doen stijgen boven de temperatuur van de dikke muren en het plafond. De overmaat aan vocht condenseert op de koude oppervlakken van fresco's en decoratie met dramatische gevolgen. De enige oplossing bestaat erin de warmte te concentreren in het volume waar zich personen bevinden zodat de overmaat vocht zich verspreid over de rest van de ruimte en aldus de kunstwerken bereikt. Micro- en Sporenanalyse Rene Van Grieken Vormingsmechanismen, merkerverbindingen en brontoewijzing voor BIOgene atmosferische aërosolen - BIOSOL Abstract: De vormingsmechanismen van secundair organisch aërosol uit isopreen en dandere biogene vluchtige organische verbindingen (BVOCs) zullen worden bestudeerd. Deeltjesfase oxidatieproducten van de BVOCs, die kunnen worden aangewend als merkerverbindingen voor brontoewijzing, zullen worden geïdentificeerd en de bijdrage van de BVOCs tot het organisch aërosol zal worden bepaald voor verschillende sites in Europa. Willy Maenhaut Vormingsmechanismen, merkerverbindingen en brontoewijzing voor biogene atmosferische aërosolen (BIOSOL) Abstract: De vormingsmechanismen van secundair organisch aërosol uit isopreen en andere biogene vluchtige organische verbindingen (BVOCs) zullen worden bestudeerd. Deeltjesfase oxidatieproducten van de BVOCs, die kunnen worden aangewend als merkerverbindingen voor brontoewijzing, zullen worden geïdentificeerd en de bijdrage van de BVOCs tot het organisch aërosol zal worden bepaald voor verschillende sites in Europa. Willy Maenhaut Visiting postdoctoral (senior) fellowship : Xiong Yuhong (China) Abstract: Identificatie van farmaceutische producten en bepaling van het gehalte van farmaceutische componenten zijn fundamenteel in farmaceutische analytische technologie. Door de technologische ontwikkeling in analytische instrumenten, is het belangrijk geworden om de farmaceutische samenstelling en het gehalte te bepalen door het analyzeren van signalen bekomen met de analytische instrumenten. Automatische signaalherkenning en multi-componenten analyse zijn daarom cruciaal in farmaceutische analyse. Het voorgestelde research plan zal de toepasbaarheid van de chemometrische techniek Support Vector Machines bestuderen in de context van automatische signaalherkenning en multi-componenten analyse. In de eerste context zal bvb. de classificatie van plantaardige extracten gebaseerd op chromatografische fingerprints geëvalueerd worden. In de tweede context zal de data analyse van chromatografische fingerprints van plantaardige extracten bestudeerd worden. Support Vector Machines (SVM) werd geïntroduceerd door Vapnik, volgens de statistical learning theory. SVM is een nieuwe krachtige methode gebaseerd op het Structural Risk Minimization (SRM) principe. Deze methode wordt steeds populairder door de vele aantrekkelijke kenmerken. De techniek kan zowel lineaire als niet-lineaire regressie-, patroonherkenning-, en classificatie-problemen doeltreffend oplossen. De courant gebruikte chemometrische methoden in deze contexten zijn vaak niet in staat om voldoend goede data-analyseresultaten te bekomen. De techniek Support Vector Machines heeft theoretisch en praktisch een groot potentiaal om betere analyseresultaten te bekomen. Visiting postdoctoral (senior) fellowship : LIU, Yueqi (China) Abstract: FWO beurs voor betaling senior postdoc bezoek

4 Virtueel Instituut voor Chemometrie en Metrologie (VICIM) Abstract: VICIM zal meer cost-effectieve chemische meetmethoden ontwikkelen door gebruik te maken van moderne metrologische en chemometrische principes en door procedures te ontwikkelen voor een adekwate evaluatie van meetmethoden en meetresultaten. Het brengt Europese competenties samen om : - fundamentele kennis over chemometrische technieken te exploiteren om op optimale wijze analytische signalen te transformeren in metingen - methodologieen te ontwikkelen om de fundamentele kennis om te zetten in de praktijk - de kennis te transfereren naar diegenen die chemische metingen uitvoeren in de industrie, service laboratoria en overheidsinstellingen DESIRE MASSART JOHANNA VERBEKE Virtueel instituut voor chemometrie en industriële metrologie. Abstract: Dit Europees netwerk in chemometrie en metrologie laat industriele partners toe om de uitdagingen aan te gaan in de huidige complexe analyse van chemische meetmethoden en om de kwaliteit van de testresultaten te garanderen. Het omvat 13 competenties van over heel Europa. Een wetenschappelijke adviesraad van industrïele partners legt de natruk op de richting naar de noden en de behoeften van de industriele gebruikers. VICIM zal een breed spectrum van diensten aanbieden aan de industrie, nl.: - algemene en aangepaste cursussen over diverse aspecten van chemometrie en metrologie zoals : methode validatie, visualisatie, modelling, enz. - precompetitief onderzoek en ontwikkeling via industriele consortiums - competitief onderzoek in de agro-food, farmaceutische, chemische, petrochemische en aanverwante sectoren - ontvangen van industriele - distance learning - raadpleging - metrologische ondersteuning van standardisatie organismen, richtlijnen en software DESIRE MASSART JOHANNA VERBEKE Verwering van blauwe en paarse s in historische glasramen: een oud probleem bekeken met de nieuwste technieken. Abstract: Het project beoogt de relatie te onderzoeken tussen de chemische samenstelling van blauwe en paarse s en van het draagglas waarop ze aangebracht werden en de verweringsprocessen die deze materialen, die deel uitmaken van historische glasramen, ondergaan. Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT) Etienne Cornelis Dominique Schryvers Dirk Van Dyck Verspreiding van gebromeerde brandvertragers in het Belgische milieu. Abstract: Gebromeerde brandvertragers (Brominated Flame Retardants; BFRs) zijn verbindingen die zeer verspreid in de natuur voorkomen. Omdat ze nog steeds in grote hoeveelheden worden aangemaakt en omdat ze worden gebruikt in haast elk door de mens vervaardigd gebruiksvoorwerp (van kledij tot plastiek tot vliegtuigen), zijn de BFRs alomtegenwoordig. De monitoring van deze verbindingen daarentegen is niet zo wijdverspreid als het gebruik ervan. Omtrent de toxiciteit van de BFRs is niet veel geweten. Aangenomen wordt dat de toxiciteit vergelijkbaar is met die van de PCBs en dioxinen, die behoren tot een klasse van hoog toxische verbindingen (immunotoxisch, hepatotoxisch, thyroïdverstorend, endocrien verstorend...) Ons onderzoek spitst zich toe op het analytische deel van de monitoring studies. Verscheidene stalen, gaande van mileumonsters tot humane stalen, wordt geanalyseerd. BFR concentraties in België, in de Belgische Noordzee en meer specifiek rond Antwerpen zullen in kaart worden gebracht. Toxicologie Toxicologie Hugo Neels Paul Schepens Vernieuwing in de laat 19de-vroeg 20e eeuwse Belgische schilderkunst: relatie tussen artistieke en materiaaltechnische vernieuwing bij J. Ensor, H. De Braekeleer en hun tijdgenoten. Abstract: Dit project wil het verband tussen de artistieke vernieuwingen in de Belgische schilderkunst op het einde van de 19de eeuw en de nieuwe pigmenten die op dat moment werden geïntroduceerd, bestuderen. Hiervoor zullen ca. 100 kunstwerken met behulp van instrumentele analysetechnieken (XRF, lichtmicroscoop en elektronenmicroscoop) worden bestudeerd. Deze studie zal worden aangevuld met het onderzoek naar patronen in pigmentgebruik en in stratigrafische opbouw van schilderijen. Koen Janssens

5 Verbrandingsaërosolen, wolken, regenval en klimaat: aërosolen afkomstig van biomassaverbranding verstoren het globaal en regionaal klimaat (SMOCC). Abstract: Het project betreft onderzoek over het verband tussen de abundantie van biomassaverbrandingsaërosol, de daling van de grootte van regendruppels die worden gevormd op dit aërosol, en de klimaats-veranderingen die worden veroorzaakt door verstoring van de fysische processen in wolken. Onze bijdrage tot dit project betreft de chemische karakterisatie van biomassaverbrandingsaërosolen, meer in het bijzonder van de organische fractie. Bio-organische massaspectrometrie Bio-organische massaspectrometrie Magda Claeys-Maenhaut Verbeterde screening van transglycolase inhibitoren met LC-UV en LC-MS Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Farmaceutische Analyse Erwin Adams Ann Van Schepdael Bart Blanchaert Verband tussen moleculaire mechanismen en macroscopische effecten in nanosuspensie formuleringen Abstract: De doelstelling van dit project is de opbouw van een kennisplatform omtrent de invloed van de formulesamenstelling alsook de aanmaak op de eigenschappen van nano-suspensies. Het project beoogt in eerste instantie een beter begrip van de (bepalende factoren voor de) fysischchemische stabiliteit van nano-suspensies en de in-vitro release kinetiek, waarbij een geleidelijke toename in gemiddelde diameter dient voorkomen te worden. Sedimentatie en opschudbaarheid zullen eveneens mee in beschouwing genomen worden. Hierbij zal tevens teruggekoppeld worden met de resultaten van (een wellswaar beperkter aantal) in-vivo experimenten die door de industriële promotor zullen opgezet worden. Op basis van de bekomen inzichten zal een theoretisch kader ontwikkeld worden om enerzijds de gevoeligheid ten opzichte van fysicochemische onstabiliteit niet enkel te begrijpen, maar ze ook te kunnen voorspellen. Anderzijds is een theoretisch model noodzakelijk om de mate en snelheid van het oplossen van de actieve component te gaan voorspellen. Vakgroep Toegepaste analytische en fysische chemie Paul Van Der Meeren Valorisatie van ingedikt varkensmest via pyrolyse in verschillende eindproducten met toegevoegde waarde zoals bio-olie en char: Volledige karakterisatie en gebruik als brandstof, bodemverbeteraar of adsorptiemiddel voor met Ni verontreinigde afvalwaters. Universiteit Hasselt Abstract: De Onderzoeksraad heeft op 12 juni 2014 het verblijf van dr. Lenia-Nezaet Gonsalvesh-Musakova (BAS, Bulgarije) aan de UHasselt goedgekeurd ten laste van het BOF-programma "Korte Verblijven". Gedurende dit verblijf zal dr.lenia-nezaet Gonsalvesh-Musakova onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Jan Yperman(Onderzoeksgroep Toegepaste en Analystische Chemie ). Het verblijf zal plaatsvinden in Toegepaste en Analytische Chemie Centrum voor Milieukunde Jan YPERMAN Valorisatie van anorganische reststromen door middel van vormgeving tot hiërarchisch gestructureerde materialen voor het gebruik in industriële toepassingen. Abstract: Het doel van het project is vooral gericht op de vormgeving van hiërarchische structuren startende van een fijn poeder. Afhankelijk van het systeem zijn verschillende coagulatiemechanismen mogelijk zoals, koelen, drogen of chemische reacties. Deze technieken zullen onderzocht worden met behulp van een referentie systeem. Daarnaast dient een overzicht opgemaakt te worden van de verschillende soorten fijnkorrelige reststromen die aanwezig zijn. In een laatste fase zal de gekozen reststroom omgezet worden in een hiërarchische structuur voor een welbepaalde toepassing. Laboratorium adsorptie en katalyse Vera Meynen UO2 doped nuclear fuel. Abstract: UO2 en ThO2 gedopeerde brandstofonderzoek in de nucleaire sector moet snel genoeg kunnen evolueren om bij te houden met de groeiende vraag van industrie en nieuwe toepassingen. Veiligheid en een hoogrendement moeten behouden blijven voor zowel de brandstof als de reactor. Dankzij de ontwikkeling van nieuwe generatie nucleaire brandstof is reeds enorme vooruitgang geboekt.een breed spectrum aan fissie producten (FP) worden gevormd tijdens de fissie ketting reactie. Daarom is het belangrijk om voldoende kennis te verzamelen rond plaatselijke fenomenen die op atomische schaal optreden, de kristal chemie en het type defect dat tot stand komt wanneer een vreemd element in de UO2 matrix gebracht wordt. Het eerste doel van dit onderzoek is praktisch, zoals het beter begrijpen van de UO2 kristal stabiliteit. Anderzijds zijn er ook structurele en fundamentele eindpunten, zoals het onderzoek naar de coördinatie en de valentietoestand van vreemde elementen binnen de UO2 matrix, alsook het in mode

6 Koen Binnemans Thomas Cardinaels Angela Maria Baena Velez Uitvoeren van analysen voor EC/OC/TC en voor anionen en kationen op PM10 filters Abstract: PM10, PM2,5 en PM1 aërosolmonsters, die op een aantal locaties in Vlaanderen werden genomen met kwartsvezelfilters, worden geanalyseerd voor organische koolstof (OC), elementaire koolstof (EC) en totale koolstof (TC = OC + EC) met een thermo-optische transmissie (TOT) techniek. Een aantal van de monsters worden daarnaast ook geanalyseerd voor belangrijke anionaire en kationaire componenten met ionenchromatografie (IC). Willy Maenhaut Uitbreiding van robuuste chemometrische methoden naar twee- en drieweegsdata met ontbrekende gegevens. Abstract: Uitbreiding van robuuste chemometrische methoden naar twee- en drieweegsdata met ontbrekende gegevens. Chemometrie (Mitac 3) Pierre Van Espen Sven Serneels TRACE :Tracing food commodities in Europe. Abstract: TRACE tracht de gezondheid van de Europese burgers te verbeteren door een verbeterde traceerbaarheid van voedingsprodukten te leveren. Het project zal de consument een verhoogd vertrouwen geven in de authenticiteit van Europees voedsel via een complete traceeerbaarheid doorheen de volledige fork-to-farm voedselketen. TRACE zal kost-effectieve analytische methodes ontwikkelen die geintegreerd zijn in sector-specifieke en generische traceerbaarheidssystemen die toelaten de oorsprong van voedsel te bepalen en op een objectieve manier te verifiëren. TRACE zal eveneens de perceptie, de houding en de verwachting van de Europese consument t.o.v. voedselproductiesystemen, voedseltraceerbaarheid, voedselauthenticiteit en voedselfraude nagaan. Het zal een Good Traceability Practice gids voor voedselproductiesystemen opstellen. Het project wordt betoelaagd door de Europese Commissie via het Sixth Framework Programme onder Food Quality and Safety Priority. JOHANNA VERBEKE Totale-reflectie X-stralen Fluorescentie instrumentatie (TXRF) Abstract: In dit project wordt totale-reflectie X-stralen fluorescentie (TXRF) instrumentatie aangekocht en geïnstalleerd. Deze techniek laat toe om de elementsamenstelling in micro-staaltjes te bepalen en te kwantificeren. Naast de analyseapparatuur wordt ook uitrusting voor een geschikte staalvoorbereiding voorzien. De techniek laat toe om terzelfder tijd de hoofdelementen en de sporenelementen te bepalen. Toepassingen van deze techniek situeren zich onder andere in de archeometrie. Vakgroep Archeologie Peter Vandenabeele Toepassing van gecombineerde "Thin window" EPMA en Micro Raman technieken voor de chemische en structurele karakterisatie van milieudeeltjes. Abstract: De studie van atmosferische aërosolen is de laatste tijd zeer belangrijk geworden omwille van twee redenen: de kleine deeltjesgroottefractie heeft een belangrijke invloed op de menselijke gezondheid en op het globale klimaat. Micro-analytische karakterisatie van individuele deeltjes laat toe om meer informatie te bekomen dan mogelijk met bulkanalyse. Op deze manier wordt de tracering van vervuilingsbronnen vereenvoudigd. De ontwikkeling van 'thin window' EDX detectoren was van groot belang voor elektronen probe X-stralen microanalyse (EPMA), om lichte elementen te detecteren (6<Z). Deze techniek heeft zich als een krachtige methode bewezen voor de studie van individuele deeltjes, daar de combinatie van 'imaging' via elektronenmicroscopen met energiedispersieve X-straal detectie de bepaling van grote hoeveelheden individuele deeltjes op een snelle en geautomatiseerde manier toelaat. De combinatie van computer gecontroleerde analyse van individuele deeltjes via 'thin-window' EPMA en een reverse Monte Carlo kwantificatie methode heeft zich nuttig getoond voor het verkrijgen van elementaire concentraties met een nauwkeurigheid binnen 15%, ook voor lage Z-elementen. Bundelgevoelige deeltjes zoals ammoniumsulfaat en - nitraat kunnen geanalyseerd worden door middel van een opstelling gekoeld met vloeibare stikstof. Bijkomend laat de automatisatie van deze techniek, op het niveau van individuele deeltjes, de analyse van grote hoeveelheden deeltjes toe, wat een beter statistisch resultaat verzekert. Een verdere ontwikkeling van deze methodiek zou de bestudering van oppervlaktelagen op individuele microscopische deeltjes mogelijk moeten maken. Dit dient te worden gebaseerd op de bestraling van elke deeltje met electronen-stralen van verschillende energiehoeveelheden. De penetratie van de elektronen, de gegenereerde ontsnappende X-stralen en de detectiekans kunnen dan gemodelleerd worden met de ontwikkelde Monte Carlo simulaties, met betrekking tot een mogelijke oppervlaktelaag met ongekende dikte en samenstelling. Onlangs werden oppervlaktelagen van zogenaamde 'Asian-dust' deeltjes bestudeerd; d.w.z. bodem-stof, dat in bepaalde tijden van het jaar wordt getransporteerd vanuit de Gobi woestijn met respectievelijke invloed op het plaatselijke weer en de luchtvervuiling. Deze als vrij inert ingeschatte aluminiumsilicaatdeeltjes bleken meestal gecoat met een sulfaatcoating na interactie met zwavelrijke gassen. Om meer gedetailleerde informatie te bekomen over de samenstelling van de individuele milieudeeltjes, wordt er voorgesteld om verschillende combinaties van micro analysemethoden te bestuderen. De combinatie van de micro-raman techniek en TW-EPMA voor milieu onderzoek kan gedetailleerde informatie geven over de karakterisatie van individuele deeltjes, wat een betere beoordeling toelaat, en dit geeft meer volledige informatie over de 'Global Change Problems' en hun processen. Het blijkt dat micro- Raman spectrometrie niet-geëxploreerde mogelijkheden heeft in dit gebied, vooral wanneer dit gekoppeld kan worden met simultane EPMA.

7 Rene Van Grieken Anna De Maeyer-Worobiec Toepassing van de lactamvorming via CO-insertie/CH activatie voor de synthese van helix mimetica Abstract: Met betrekking tot de ontwikkeling van a-helix mimetica wordt er intensief rond carbonyleringen gewerkt, leidend tot de constructie van verschillende scaffolds, waarbij er ook gebruikt wordt gemaakt van flow chemie.er wordt vooral gewerkt rond modelsystemen met Xantphos en koolstofmonoxide, waarbij in een later stadium CO werd vervangen door CO precursoren. Dit modelsysteem was aanleiding voor het uitvoeren van meer complexe reacties, toegepast op vorming van lactamsystemen (zoals bv. de synthese van benzodiazepinedionen). De doelstelling van dit doctoraatsproject isvan methodologische aard. In eerste instantie zullen we een screening matrix ontwikkelen die als database kan dienen voor het uitvoeren van eengecombineerde C-H activatie/carbonylering op een (hetero)aromatische verbinding. De focus zal liggen op bepaalde metalen en condities. Na het opstellen van de screening matrix is het uiteindelijke doel om bepaalde scaffolds te modificeren/synthetiseren. Dit zal geconcretiseerd worde Wim De Borggraeve Seger Van Mileghem Toegepast scheikundig onderzoek in het domein van materiaal karakterisering en analyse Universiteit Hasselt Abstract: IOF-mandaten zijn mandaten van onbepaalde duur voor postdoctorale onderzoekers die een structurele ondersteuning bieden bij de valorisatie van de onderzoeksresultaten van een onderzoeksinstituut of groep. De functie van een IOF-mandaat is ingebed in de structuur van een onderzoeksinstituut of groep en kan afhankelijk van de noden van het aanvragende instituut of groep, variëren tussen het profiel van een business developer tot een medewerker wiens research expertise onontbeerlijk is om dienstverlening naar bedrijven te faciliteren. Bij de aanvraag en evaluatie van een dergelijk mandaat, wordt aangegeven in welke zin de mandaathouder impact heeft op de valorisatieoutput van het instituut, te zien in functie van het faciliteren van dienstverlening en samenwerking met bedrijven, of bij het oprichten van een spin-off. Organische en Bio-polymere Chemie Toegepaste en Analytische Chemie Instituut voor Materiaalonderzoek Robert CARLEER Dirk VANDERZANDE Tijdsgeresolveerde studies met behulp van spectroelektrochemie ter bescherming van het metalen erfgoed Abstract: Dit project heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de state-of-the-art in metaalconservatie. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de effecten van korte en lange termijnblootstelling van de omgeving op zuivere en gecorrodeerde metalen met behulp van tijdsgeresolveerde synchrtronmetingen. Daarnaast beoogt het project de ontwikkeling van simpele en betrouwbare corrosiecontroletechnieken die gebruikt kunnen worden in musea. Als derde punt worden verbeterde methodes voor de productie van metaalsimulaten beoogt. Annemie Adriaens The design and application of new (sub-micronsize particles based) stationary phases for capillary electrochromatography. Abstract: Het project heeft de volgende doelstellingen: - Design en toepassing van nieuwe stationaire fasen voor capillaire electrochromatografie, zoals submicron-sized partikels gebaseerde fasen en monolithische kolommen - Toepassing van eerder gesynthetiseerde stationaire fasen voor de scheiding en gehaltebepaling van geneesmiddelen - Ontwikkeling van chirale scheidingsmethodes en van strategieën voor componenten gerelateerd aan de geneesmiddelenontwikkeling op de bovenvermelde stationaire fasen - Chirale scheidingsmethodes voor bio-analyse zullen ontwikkeld worden - Ontwikkeling van bio-analytische assays op de hogervermelde stationaire fasen Technologieën en hulpmiddelen bij de beoordeling en diagnose van de invloed van luchtverontreiniging op roerend en onroerend cultureel erfgoed (TEACH). Abstract: In het kader van dit doctoraatsonderzoek zullen we trachten bestaande micro- en sporenanalytische technieken zoals elektronen probe X- stralen micro analyse (EPMA), micro-raman spectrometrie (MRS) en energie-dispersieve X-stralen fluorescentie (EDXRF) te optimaliseren om de meest relevantie informatie te verkrijgen voor het vaststellen van de verwering van kunstobjecten, de optimalisatie van conservatietechnieken en de zogenaamde "preventieve bescherming" van het kultuurpatrimonium. Rene Van Grieken TD-GC-MS voor de analyse van (semi-)vluchtige organische componenten van biogene an antropogene oorsprong in omgevingslucht en in de headspace van verschillende matrices.

Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401)

Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:40:46 Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Aspect-georiënteerde technieken voor contextafhankelijke Web applicaties.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (5800-5850 van 7401)

Onderzoeksprojecten (5800-5850 van 7401) www.researchportal.be - 5 Sep 2015 06:46:51 Onderzoeksprojecten (5800-5850 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Economic and network aware grid resource management. Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 03:26:41 Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: Wiskunde logica, verzamelingenleer, combinatoriek, Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P)

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735)

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 05:01:23 Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) Experimenteel onderzoek in vlammen op industriele schaal. Abstract: Het project is gericht op het gebruik van FTIR

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4750-4800 van 7401)

Onderzoeksprojecten (4750-4800 van 7401) www.researchportal.be - 26 Aug 2015 09:28:31 Onderzoeksprojecten (4750-4800 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) PHOSFOS-Photonic skins for optical sensing. Abstract: Studie rondt

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (400-450 van 840)

Onderzoeksprojecten (400-450 van 840) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 12:13:15 Onderzoeksprojecten (400-450 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie. Yves Moreau Joris De Ranter Geïntegreerde modelgebaseerde predictieve

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735)

Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 05:41:08 Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735) Delay Aversion bij jongeren met ADHD en at risk voor vroegtijdig drugsgebruik: een fmri-studie. Abstract: Kinderen

Nadere informatie

Synthetische biologie: kansen creëren

Synthetische biologie: kansen creëren Synthetische biologie: kansen creëren Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwerp : Aanbieding advies Synthetische biologie: kansen

Nadere informatie

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 7300/1

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 7300/1 N / 070612 UBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 7300/1 Het Belgische CB-dioxine-incident 1999 DIOXINE LICHAAMSBELASTING Ad hoc Dioxinewerkgroep Vakgroep Farmacologie - Heymans Instituut, Gent Vakgroep

Nadere informatie

Ja a r v e r s l ag 2 0 0 9

Ja a r v e r s l ag 2 0 0 9 Ja a r v e r s l ag 2 0 0 9 DUURZAME ONTWIKKELINGEN EN INNOVATIEVE MATERIALEN IN DE TEXTIELINDUSTRIE Centexbel is het wetenschappelijk en technologisch onderzoekscentrum voor de Belgische textielnijverheid

Nadere informatie

High Performance Computing (HPC) in Vlaanderen

High Performance Computing (HPC) in Vlaanderen De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten is zich de jongste jaren steeds meer gaan toeleggen op het analyseren van maatschappelijk relevante fenomenen en vraagstukken, die

Nadere informatie

CHAPTER 6 SUMMARY, CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES NEDERLANDSE SAMENVATTING

CHAPTER 6 SUMMARY, CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES NEDERLANDSE SAMENVATTING CHAPTER 6 SUMMARY, CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES NEDERLANDSE SAMENVATTING 6. Summary Several drugs are biotransformed to active metabolites that can significantly contribute to their overall pharmacological

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (7000-7500 van 29735)

Onderzoeksprojecten (7000-7500 van 29735) www.researchportal.be - 28 Aug 2015 08:46:12 Onderzoeksprojecten (7000-7500 van 29735) Snaartheorie en singulariteiten in de ruimte-tijd. Abstract: De algemene relativiteitstheorie geeft een uitstekende

Nadere informatie

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek Waar voor ons geld Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek G e z o n d h e i d s r a a d H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Projectbeschrijvingen TKI WT aanvragen 2014

Projectbeschrijvingen TKI WT aanvragen 2014 Projectbeschrijvingen TKI WT aanvragen 2014 2014TUD001 Zeolites as novel adsorbent in water treatment Activated carbon is commonly used in water treatment to adsorb targeted organic micropollutants and

Nadere informatie

Nanodeeltjes in water

Nanodeeltjes in water RIVM rapport 607030001/2007 Waterdienst (RIZA) rapport nr. 2007.028 Kiwa rapport nr. BTO 2007.036 Nanodeeltjes in water J. Struijs, RIVM D. van de Meent, RIVM W.J.G.M. Peijnenburg, RIVM E. Heugens, RIVM

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 08:42:54 Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Positive deviance: a study of measurements and determinants. Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168)

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 03:29:24 Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) Zoekfilter: Classificaties: Stedebouw en ruimtelijke ordening Zwart Water - Grijze NederzettingenHuishoudelijk afvalwaterbeheer

Nadere informatie

Duurzaamheid duurt het langst

Duurzaamheid duurt het langst Duurzaamheid duurt het langst kkk Verkenningen, deel Eerder verschenen in deze reeks:. De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland 2. Bio-exact. Mondiale trends en nationale positie in biochemie

Nadere informatie

Demonstratie en kennisoverdracht Innovatieve Bodemonderzoektechnieken (DIB)

Demonstratie en kennisoverdracht Innovatieve Bodemonderzoektechnieken (DIB) SKB-project: SV-405 DC-project: 05.02.05 Demonstratie en Kennisoverdracht Innovatieve October 2003 D.C. Milieutechniek Title: Demonstratie en kennisoverdracht Innovatieve Report in Dutch (Demonstration-

Nadere informatie

Self healing materials

Self healing materials Self healing materials concept and applications Second edition - 2011 Preface Voorwoord Sometimes, reality goes beyond fantasy. This is certainly the case for self healing materials: materials which are

Nadere informatie

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport Ozonschade aan vegetatie: Literatuurstudie en studie naar de haalbaarheid van een indicator op basis van de ozonflux en naar de implicaties voor de gebiedsdekkende berekening via een luchtkwaliteitsmodel

Nadere informatie

www.organon.nl Ontdek Organon! Waar mensen het maken Voor meer informatie: N.V. Organon, Postbus 20, 5340 BH, Oss.

www.organon.nl Ontdek Organon! Waar mensen het maken Voor meer informatie: N.V. Organon, Postbus 20, 5340 BH, Oss. www.organon.nl Ontdek Organon! Waar mensen het maken Voor meer informatie: N.V. Organon, Postbus 20, 5340 BH, Oss. Inhoudsopgave 8 4 10 4 VCSVU-nieuwtjes 7 Studenten lui? Wij niet hoor! (fotocollage!)

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (10000-10500 van 29735)

Onderzoeksprojecten (10000-10500 van 29735) www.researchportal.be - 26 Aug 2015 10:59:13 Onderzoeksprojecten (10000-10500 van 29735) Mobiliteit in de Vlaamse verbeelding: Toerisme naar en immigratie uit "het zuiden". KU Leuven Abstract: The proposed

Nadere informatie

Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor. D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001

Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor. D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001 Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001 18/1/2013 Steunpunt Verkeersveiligheid Wetenschapspark 5 bus 6 3590 Diepenbeek Consortium UHasselt, KU Leuven

Nadere informatie

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo !! DUURZAME ONTWIKKELING EN DE CRADLE TO CRADLE-BENADERING "#$!%&'#()'**(+#(,#$$&$-!$))(!.#!/0-#%&1,2#.#$!'0'!'0#3)44&$-!+)$!.#!5().%#!'0!5().%#67#$).#(&$-! &$!.#!7#70*8.#!0/-#+&$-9!!!! BAS VAN DE WESTERLO!!!!!

Nadere informatie

Categoriseren van personen op basis van leeftijd en geslacht

Categoriseren van personen op basis van leeftijd en geslacht FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER Categoriseren van personen op basis van leeftijd en geslacht Bjorn HUYSMANS Promotor: Prof. Dr. Ir Toon Goedemé Masterproef ingediend tot het

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Centexbel is het wetenschappelijk en technologisch onderzoekscentrum voor de Belgische textielnijverheid en werd in 1950 opgericht onder impuls van de Belgische beroepsfederatie

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (13650-13700 van 29735)

Onderzoeksprojecten (13650-13700 van 29735) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 09:53:17 Onderzoeksprojecten (13650-13700 van 29735) A research on the use of Ubiquitous Urban Games to generate Mental Maps Universiteit Hasselt Abstract: Het doel van

Nadere informatie

Kansen voor Big data WPA Vertrouwen

Kansen voor Big data WPA Vertrouwen TNO-rapport TNO 2014 R11049 Eindrapport Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 Datum 16 juli 2014 Auteur(s) Tijs van den Broek,

Nadere informatie