Onderzoeksprojecten (1-495 van 495)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (1-495 van 495)"

Transcriptie

1 Sep :30:56 Onderzoeksprojecten (1-495 van 495) Zoekfilter: Classificaties: Analytische chemie Aanmaak van actieve kool uit landbouw afvalstroom ter verwijdering van micro-polluanten uit afvalwaters. Universiteit Hasselt Abstract: De Onderzoeksraad heeft op 3 mei 2012 het kort verblijf van Ahmed AbdelGawad Madbouly Elkady (National Research Centre (NRC), Egypte) goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal Ahmed AbdelGawad Madbouly Elkady onderzoek uitvoeren in de onderzoeksgroep Toegepaste en Analytische Chemie, onder promotorschap van prof. dr. Jan Yperman. Toegepaste en Analytische Chemie Instituut voor Materiaalonderzoek Jan YPERMAN Robert CARLEER Aanvraag Basisuitrusting: Ultra Performance Supercritical Fluid Chromatograph (UPSFC) Abstract: UPSFC is vergelijkbaar met HPLC maar maakt hoofdzakelijk gebruik van superkritisch CO2 als mobiele fase waardoor het tot 98% minder organisch solvent gebruikt. Bovendien heeft UPSFC een selectiviteit die verschillend is van HPLC waardoor het ideale aanvulling is aan de bestaande HPLC apparatuur in het laboratorium. Deze zal onder andere gebruikt worden daar waar met HPLC problemen ondervonden worden. Vakgroep Bioanalyse Sarah De Saeger Christof Van Poucke Adsorptie van organische zwavelverbindingen uit vloeibare fossiele brandstoffen middels koolstof nanodeeltje, gemodificeerde stoffen koolstof en geactiveerde koolstof: een evenwichts en kinetische studie Universiteit Hasselt Abstract: In dit doctoraatsonderzoekswerk wordt door gebruik te maken van geactiveerde stoffen kool (AC) nagegaan in hoeverre deze een efficient adsorptiemateriaal zijn ter verwijdering van benzothiofeen, dibenzothiofeen en 4,6-dimethylbenzothiofeen (als model zwavelverbindingen) opgelost in n-heptaan. Deze experimentele data zullen dan vertaald worden naar geschikte adsorptie-isothermen en geëvalueerd worden naar hun adsorptiecapaciteit. Verschillende activatie procedures zullen toegepast worden ter verbetering van de adsorptieprestaties. Daarnaast zullen ook via pyrolyse van eigen biomass afvalstromen de daar bekomen chars, na chemische of thermische activatie, eveneens uitgetest worden naar adsorptiemogelijkheden tov dezelfde zwavelmodelcomponenten in n-heptaan. Het uiteindelijk doel is dan ook na te gaan wat de prestaties van de verschillende ACs zijn in reële vloeibare fossiele brandstoffen. Middels AP-TPR zal nagegaan worden welke soort organische zwavelverbindingen werden geadsorbeerd en in welke hoeveelheden. Op basis van deze gegevens kan dan nagegaan wat de geschikte temperaturen zijn om via stoom-behandeling de ACs te recycleren voor hergebruik. Uit hun n-heptaan experimenten blijkt immers dat deze route geen afdoende resultaten geeft. Toegepaste en Analytische Chemie Instituut voor Materiaalonderzoek Jan YPERMAN Robert CARLEER Afwerkmandaat (3 maanden): Developmentand optimisation of separation methods for viral compounds. Abstract: De interesse van de wetenschappelijke wereld voor virusdeeltjes is gestaag gegroeid tijdens de laatste decennia. Nieuwe toepassingen, gebruik makende van virussen als inspiratiebron, werden ontwikkeld in de geneeskunde, nano-biologie, materiaalkunde en elektronica. Gezien hun toenemende gebruik zijn snelle, nauwkeurige en betrouwbare methoden nodig om virussen te kwanfificeren, hun zuiverheid te bepalen of hun wijzigingen te bestuderen. De klassieke virologische technieken vertonen echter verscheidene beperkingen zoals snelheid van analyse, gebruiksvriendelijkheid en reproduceerbaarheid. Moderne analytische scheidingstechnieken kunnen hiervoor een interessanter alternatief zijn. Deze methoden gebruiken subtiele verschillen in de fysico-chemische eigenschappen van het staal om het doelanalyte te scheiden van de andere componenten. Op deze manier kunnen virusdeeltjes gedetecteerd worden ongeacht hun infectueuze eigenschappen, matrices of stadia van groei of opzuivering. Het gebruik van deze methoden kan mogelijk helpen in virus onderzoek en bij de ontwikkeling van betere anti-virale geneesmiddelen en vaccins. Afwerkmandaat (3 maanden): Differentiation of human and rat derived progenitor cells into functional hepatocyte-like cells: a potential new in vitro model for early preclinical research. Abstract: Differentiatie van menselijke en rat progenitor cellen naar functionele hepatocyte-achtige cellen: een potentieel nieuw in vitro model voor vroege preklinisch onderzoek. Toxicologie, Dermato-cosmetologie en Farmacognosie VERA ROGIERS Afwerkmandaat (3 maanden): Medication review, compliance and drug related problems in pregnant women. Abstract: De studie onderzoekt welke informatie de lokale apotheek krijgt van een ziekenhuis mbt patiënten met een drugs gerelateerd probleem.

2 Farmacologie ALAIN DUPONT Alternative detection modes coupled to GC in drug quality control Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Farmaceutische Analyse Erwin Adams Ann Van Schepdael Niels van Boxtel AMPOULDETECT? Detectie van het gebruik van antimicrobiële middelen bij pluimvee Abstract: Het Koninklijk Besluit houdende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee (C? 2007/22784) maakt profylactische behandeling met antimicrobiële middelen verboden; overmatig gebruik vergroot het risico op de ontwikkeling van resistente stammen. Het doel van dit project is de ontwikkeling en validatie van een UPLC-MS/MS methode voor kwantitatieve en betrouwbare bepaling van antibiotica-residuen in niet-invasieve stalen (kippenmest). Vakgroep Farmacologie, Toxicologie en Biochemie Patrick De Backer Siska Croubels Analyse en structuurbepaling van biomoleculen met behulp van nano-hplc-rechtstreeks gekoppeld aan nanoelektrospray tandem massaspectrometrie. Abstract: * Ontwikkelen van een methode gebaseerd op "nano"technologie ( on-line column-switching-nanohplc nanoelectrospray ESMS/MS) voor de "in vivo" detectie en identificatie van DNA-adducten van patiënten welke in de kliniek behandeld worden met het cytostaticum melphalan? en de studie van de adducten gevormd door de interactie van estrogenen met DNA. Deze laatste studie heeft tot doel in hoeverre de inname van estrogenen de ontwikkeling van borsttumoren in de hand werkt. *Identificatie en dosering van componenten in de signaal-transductie in hogere planten:proteinen, auxines, cytokinines en gibberilines. Deze studie moet een beter inzicht geven in het plantenmetabolisme. * studie van proteïnes betrokken in de ziekte van Alzheimer en studie van proteïnen in thermofiele organismen NUCLEOSIDE ONDERZOEK EN MASSASPECTROMETRIE EENHEID Biomolecular & Analytical Mass Spectrometry (BAMS) Edgard Esmans Analyse van de bindmiddelen gebruikt in schilderijen door middel van een combinatie van spectroscopische en chromatografische methoden. Abstract: Als bindmiddelen nodig voor de aanmaak van verven zoals gebruikt in schilderijen, werden gedurende de laatste 500 jaar diverse mengsels van verschillende natuurlijke producten zoals eiwit, plantaardige oliën, suikers en/of harsen gebruikt. Het project beoogt procedures te ontwikkelen waarmee door middel van het gecombineerde gebruik van spectroscopische en chromatografische methoden, het type en de samenstelling van het bindmiddel in verflaagmonsters kan bepaald worden, met minimale schade aan het betrokken schilderij. Koen Janssens Analysis of selected biologically relevant metals captured in the atmosphere above the North Sea. (beurs L. DARCHUK, Oekraïne) Abstract: Analysis of selected biologically relevant metals captured in the atmosphere above the North Sea. (beurs L. DARCHUK, Oekraïne) Rene Van Grieken Analysis of Some Antidepressant Drugs Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Farmaceutische Analyse Ann Van Schepdael N. N. Analytical glow discharge network (GLADNET). Abstract: Het GLADNET consortium brengt onderzoeksgroepen samen uit de domeinen van fysica, chemie en materiaalwetenschappen. De verschillende teams zijn gespecialiseerd in gasontladingsfysica, spectroscopie, analytische chemie of de structuur van materialen, alsook teams uit industrie, geinteresseerd in bepaalde toepassingen of in de instrumentontwikkeling. Het netwerk biedt training aan voor de nieuwe generatie onderzoekers in dit domein. De specifieke rol van de onderzoeksgroep PLASMANT bestaat in het ontwikkelen van computermodellen voor glimontladingsplasma's, vooral met

3 de nadruk op het beschrijven van het effect van waterstof, stikstof of zuurstof onzuiverheden op het argon plasma. Plasma, Laser Ablatie en Oppervlakte-modellering (PLASMANT) Annemie Bogaerts Analytiek en metabolisatiestudies van (oxy-)fytosterolen en -stanolen ter bepaling van hun biologische effecten Abstract: In het kader van hormoonverstoring en illegale agentia in voedingsproducten wordt de metabolisatie van fytosterolen en -stanolen en/of hun oxidatieproducten onderzocht bij de aquatische invertebraat Neomysis integer. De aromatase inhiberende eigenschappen van deze componenten worden bestudeerd. Analytische procedures voor de identificatie, kwantificatie en opzuivering van de verschillende metabolieten worden uitgewerkt via LC-MSn en/of GC-MSn. Vakgroep Veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid Hubert De Brabander Caroline Janssen Analytische instrumenten voor contaminanten, nieuwe farmaceutische producten en metabolomics. Abstract: There are two principal strategies which will be followed, both of them being based on the experience accumulated in the field of analytical and environmental toxicology. A first strategy is to strengthen and expand the current research on food and environmental contaminants. A second major strategy is to develop new research directions which should preferably fit into the identified "spearheads" of the department of Pharmaceutical Sciences and of the University of Antwerp. Toxicologie Adrian Covaci Analytische karakterisatie van luchtpolluenten voor de preventieve conservering van kunstobjecten. Abstract: Het doel van dit onderzoeksproject is om gasvormige polluenten en stofdeeltjes zo volledig mogelijk in het kunstpatrimonium te karakteriseren. Door de combinatie van onderzoekstechnieken zal getracht worden om multi-polluent systemen in kaart te brengen, omdat deze omwille van synergistische effecten bijzonder schade kunnen veroorzaken. Het concept van de NOAEL-waarden zal gebruikt worden om de levensduur van de kunstobjecten te voorspellen. Velichka Kontozova Analytische karakterisatie van mannosylerythritol lipide biosurfactanten, fermentatief geproduceerd uit reststromen van de agro-food industrie. Abstract: Een fermentatieproces gebaseerd op ruwe substraten vanuit reststromen van de agro-food industrie voor de biosynthese van mannosylerythritol lipiden biosurfactanten (KdG-BIOMEL project) levert een zeer complex mengsel van biomoleculen met veelbelovende eigenschappen voor voeding-, farmaceutische, cosmetische en schoonmaakapplicaties. In dit project wordt nagestreefd om gedetailleerde protocols aan te leveren van een gestandaardiseerde procedure voor de isolatie, de zuivering, de kwantificering en de identificatie van de huidige en nieuwe MEL's vanuit organische fermentatiecocktails. Biomolecular & Analytical Mass Spectrometry (BAMS) Filip Lemiere Adrian Covaci Analytische methodes voor de bepaling van de vlamvertrager hexabroomcyclododecaan in biologische en milieu monsters. Abstract: Het voorgestelde project heeft als doel om de analytisch methodes voor de bepaling van de vlamvertrager hexabroomcyclododecaan (HBCD) in milieu en biologische stalen te optimaliseren en te valideren. Het door de industrie gebruikte technische HBCD is geen zuiver product maar bestaat uit verschillende isomeren, waarvan a-, b- en g-hbcd het meest voorkomen. Vloeistofchromatografie gekoppeld aan massa spectrometrie (LC/MS) zal worden gebruikt als analysetechniek voor de bepaling van de individuele HBCD isomeren. Toxicologie Adrian Covaci An integrated experimental and modelling approach for the reliable determination of characteristic electrochemical parameters. Abstract: Electrochemical processes are at the heart of a multitude of industrial activities like electrowinning and electrorefining of metals, electrosynthesis, plating, electro-chemical forming and machining, etching, polishing, anodizing, protection against corrosion, batteries and fuel cells, waste water treatment. In order to remain competitive in those sectors, product innovation is essential. Hence, there is a continuous search for novel products and more advanced technologies. On the other side, efforts are concentrated on the optimization of existing processes to meet the ever higher quality requirements together with an improved efficiency and reduced production and ecological costs. Whether it is for the design of a new electrochemical reactor, or the optimization of an existing electrochemical process, a mechanistic comprehension of the electrochemical and physical processes is essential. Many research activities are devoted to this topic in the electrochemical society. Yet a frequently encountered problem is the fact that for one specific reaction different models and parameter values are proposed, depending on the experimental technique used and the modeling assumptions made.

4 The aim of this project is to develop an innovative methodology to come to a quantitative, accurate and statistically founded modeling of electrochemical reactions. The project will result in a curve-fitting tool for the regression of electrochemical reaction models from experimental data. The curve-fitting tool will rely on the following basic features: (1) a spectrum of experimental techniques, (2) an error-analysis of the experimental data, (3) a mechanistic reaction model, (4) a complete physical model, (5) powerful curve-fitting algorithms. The modeled data will be provided by a numerical software package specially designed to model electrochemical data. This methodology will allow to: (1) put forward a model for the studied reaction that complies with experimental data originating from a variety of experimental techniques and conditions, (2) quantify the percentage that this model explains the experiments, (3) quantify the model parameters in a reliable way, (4) determine the accuracy of the model parameters. The innovation of this project lies in the integration of all these aspects in one integrated software tool. It is expected that the results of this project will be a most valuable tool for advanced electrochemical process design and improvement. Elektrotechniek-Energietechniek Materialen & chemie ANNICK HUBIN Calin ALBU Els TOURWE Daan DE WILDE Steven VAN DAMME JOHAN DECONINCK Annex I in het kader van de Framework Agreement met Keppel Seghers Belgium nv van 20/01/2012: Theoretical and literature research in the field of chemical process characterization. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Keppel Seghers Belgium NV' hebben voor het project ' Framework Agreement' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde HARRY VERELST A portable Raman - X-Ray Instrument (PRAXIS). Abstract: A portable Raman - X-Ray Instrument (PRAXIS). Micro- en Sporenanalyse Koen Janssens Approximatie-eigenschappen voor discrete groepen. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Afdeling Analyse Stefaan Vaes Tim de Laat Archeometrisch onderzoek van antiek glas - identificatie van de bronnen van Cu, Sb en Ti via isotopische analyse met (laser ablation) multi-collector ICP-massaspectrometrie Abstract: Alle elementen met 2 of meer isotopen vertonen natuurlijke variaties in hun isotopische samenstelling ten gevolge van isotopenfractionatie gedurende fysische processen en/of (bio)chemische reacties. Bepaling van de isotopische samenstelling van een element in antiek glas en vergelijking met deze in ruwe producten mogelijk gebruikt voor de vervaardiging ervan kan informatie opleveren over de herkomst van het effectief gebruikte ruwe uitgangsproduct. Cu kan in glas aanwezig zijn als kleurmiddel, Sb als ontkleuringsmiddel en Ti ten gevolge van Ti-contaminatie van het aangewende zand. Frank Vanhaecke BACCHUS Project Abstract: In het Bacchus project, worden bioactieve peptiden en polyfenolen gebruikt om een nieuw platform te ontwikkelen dat in vitro vertering combineert met in vitro transport (Caco-2). Biobeschikbaarheid en bioactiviteit van de verkregen metabolieten zijn derhalve de belangrijkste focus. In parallel zullen project partners in vivo studies lopen om het in vitro model te valideren. Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit John Van Camp Bandgap engineering in graphene Abstract: Graphene, an atomically-thin sheet of carbon atoms arranged in a sp2 honeycomb lattice, has been successfully isolated for the first time only in 2004 (this achievement was awarded the Nobel prize of Physics in 2010). Ever since, new exciting reports are appearing in literature about the peculiar electronic properties of graphene, which mainly arise from the configuration of its energy band structure, combined with the intrinsically

5 low occurrence of defects and the stiffness of its lattice, allowing for the featuring of intriguing 2-D physical phenomena. Graphene has been proposed as a candidate for many purposes, from electrodes to CMOS and post-cmos electronics. However, in order to make electronic applications of graphene realistic, one has to necessarily tune its electronic properties, so that, for example, a bandgap can be introduced. The objective of this Ph.D. research is to explore different device architectures by manipulating the graphene properties with the goal to rea Departement Materiaalkunde Marc Heyns Stefan De Gendt Maria Politou Beeldvormende macro-xrf: Instrument optimalisatie en verhoging van de diepte-selectiviteit. Abstract: Het voorgestelde onderzoek beoogt het optimalizeren van een meetopstelling voor het uitvoeren van metingen, die zowel met synchrotron- als met laboratorium X-stralen bronnen zal kunnen gebruikt worden, en het gebruik ervan voor analyse van 15e tot 20e eeuwse olieverfschilderijen. Buiten het reduceren van de totaal benodigde meettijd via het parallel gebruik van meerdere XRF detectoren, is het tevens de bedoeling om mogelijkheden tot diepte-discriminatie in de meetopstelling in te bouwen, ofwel door uitbuiting van specifieke detectie-geometrieën, ofwel door het gebruik van confocale optica. Koen Janssens Matthias Alfeld Beeldvormende macro-xrf: Instrument optimalisatie en verhoging van de diepteselectiviteit. Abstract: Het voorgestelde onderzoek beoogt het optimalizeren van een meetopstelling voor het uitvoeren van metingen, die zowel met synchrotron- als met laboratorium X-stralen bronnen zal kunnen gebruikt worden, en het gebruik ervan voor analyse van 15e tot 20e eeuwse olieverfschilderijen. Buiten het reduceren van de totaal benodigde meettijd via het parallel gebruik van meerdere XRF detectoren, is het tevens de bedoeling om mogelijkheden tot diepte-discriminatie in de meetopstelling in te bouwen, ofwel door uitbuiting van specifieke detectie-geometrieën, ofwel door het gebruik van confocale optica. Koen Janssens Matthias Alfeld Bepaling en de verwijdering van giftige stoffen in het water in industriële gebieden met behulp van bijproducten uit de landbouw afkomstige actieve kool Universiteit Hasselt Abstract: Adsorptie is de meest gebruikte methode voor waterzuivering dankzij de efficiëntie en het grote aantal bruikbare adsorbens waaronder actieve kool. Het nadeel echter bij het gebruik van actieve kool is de kostprijs. Hout en vette kolen zijn de grondstoffen voor de industriële productie van actieve kool. Door de toenemende kostprijs voor kolen en de afnemende bosbouw is het noodzakelijk om nieuwe methoden te vinden om actieve kool te produceren. Een mogelijke oplossing is de productie van actieve kool uit landbouwafvalproducten. Dit onderzoeksproject heeft tot doel om na te gaan of actieve kool, vervaardigd uit landbouwafvalproducten, als waterzuiveringsmiddel kan gebruikt worden. Toegepaste en Analytische Chemie Centrum voor Milieukunde Jan YPERMAN Robert CARLEER Bepaling van de subunit samenstelling en architectuur van supramoleculaire en biologische complexen met massaspectrometrie gekoppeld aan ion-mobiliteit spectroscopie en aanverwante technieken. Abstract: Voor de karakterisatie van intacte supramoleculaire systemen, in het bijzonder niet-covalente complexen van biomoleculen (proteïnen, DNA/RNA en liganden), ontwikkelen en gebruiken wij nieuwe methoden gebaseerd op zachte ionisatie technieken zoals electrospray en laser desorptie, gekoppeld aan massaspectrometrie en ion-mobiliteit spectrometrie. Intensieve samenwerking met collega's in Biochemie chemie staan in het vooruitzicht. Biomolecular & Analytical Mass Spectrometry (BAMS) Frank Sobott Bepaling van de voorwaarden om voor oude glasramen aantasting door condensatie, depositie van stofdeeltjes en groei van microorganismen te verhinderen.(vidrio) Abstract: Het effect van beschermende voorzetglazen op de conservatie van oude glasramen wordt in dit project geëvalueerd. Dit houdt de karakterisatie in van alle relevante parameters voor de corrosie van glas en voor de wijziging van de pigmenten vanuit een brede invalshoekunt, inclusief de fysische (bvb. wijzigingen van temperatuur en vochtigheid), chemische (bvb. belangrijke vervuilende gassen) en microbiologische parameters. Micro- en Sporenanalyse

6 Rene Van Grieken Bepaling van spoorelementen door meting van de X-straling of prompte straling, uitgezonden bij excitatie met geladen deeltjes. Analyse van milieumonsters en biologisch materiaal, oppervlakte-analyse. Abstract: Bij de bestraling van een monster met geladen deeltjes wordt X-straling of andere straling uitgezonden, die kan worden aangewend voor de bepaling van de aanwezige elementen. De methodologische aspecten van de hierop gebaseerde analysetechnieken worden onderzocht en de accuratesse, precisie, gevoeligheid en snelheid worden geoptimaliseerd. Richard Dams Willy Maenhaut Bilaterale samenwerking: Determination of toxic compounds and metal's speciation in fish in industrial areas Universiteit Hasselt Abstract: Het doel van de studie is het bepalen van toxische stoffen en speciatie van metalen in zoetwatervis verzameld uit verschillende industriële en agrarische gebieden in Dolnysk in Polen. De evolutie van verontreinigende stoffen zal bestudeerd worden in functie van de volgende factoren zoals locatie, het seizoen, vis orgel, vissoorten. De relatie tussen de aard van de industriële activiteit en de aard, vorm en distributie van verontreinigende stoffen in vis zal worden geëvalueerd. Toegepaste en Analytische Chemie Centrum voor Milieukunde Jan YPERMAN Robert CARLEER Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Radboud Universiteit Nijmegen, Jan (Johannes) Andries Abstract: Voorspellende eigenschap gerangschikt variabele reductie met definitieve complexiteit aangepast modellen in PLS gebaseerd modellering Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- Université Amar Telidji Laghouat Algerije, Ziyad Ben Ahmed Abstract: Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Université Amar Telidji Laghouat Algerije, Ziyad Ben Ahmed Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- Université de Monastir, Assia Hamdi Abstract: Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Université de Monastir, Assia Hamdi Biogene atmosferische aërosolen: Identificatie van merkerverbindingen, studie van hun vorming, en bepaling van de bijdrage tot het koolstofhoudend aërosol Abstract: Identificatie van oxidatieproducten van isopreen in de deeltjesfase en aanduiden van merkerverbindingen, die kunnen worden aangewend voor brontoewijzing ontwikkelen en aanwenden van nieuwe analytische technieken en procédés hierbij studie van de vorming van secundair organisch aërosol (SOA) uit isopreen in laboratorium- en veldexperimenten bepaling van de bijdrage van isopreen tot SOA en andere brontoewijzing op verschillende locaties in Europa. Willy Maenhaut Biogene atmosferische aërosolen: Identificatie van merkerverbindingen, studie van hun vorming, en bepaling van de bijdrage tot het koolstofhoudend aërosol Abstract: Identificatie van oxidatieproducten van isopreen in de deeltjesfase en aanduiden van merkerverbindingen, die kunnen worden aangewend voor brontoewijzing ontwikkelen en aanwenden van nieuwe analytische technieken en procédés hierbij studie van de vorming van secundair organisch aërosol (SOA) uit isopreen in laboratorium- en veldexperimenten bepaling van de bijdrage van isopreen tot SOA en andere brontoewijzing op verschillende locaties in Europa.

7 Karel Strijckmans Biogene en biologische atmosferische aërosolen in Hongarije en Vlaanderen Abstract: De bijdrage van isopreenfotochemie tot de vorming van secundair organisch aërosol zal worden bestudeerd voor K-puszta, Hongarije. Het natuurlijk koolstofhoudend aërosol van deze site zal ook in meer detail worden gekarakteriseerd op het moleculair niveau. Tenslotte zal de bijdrage van biologische aërosolen tot de organische koolstof van stedelijke en landelijke aërosolen van Vlaanderen en Hongarije worden bepaald. Willy Maenhaut Biogeochemische cyclus van kwik Abstract: De analyse van de verschillende kwikverbindingen in natuurlijke ecosystemen vereist een optimaal functionerend "clean-lab". Die analyses kaderen in lopende projecten zoals "duurzaam beheer van de Noordzee", "Arseen en kwik-derivaten in vissen" en "onderhoud en gebruik van de laboratorium-container aan boord van de Belgica". Ook met oog op de ingediende projecten zijn accurate en reproduceerbare analyses een basisbehoefte. In de zomermaanden zijn echter, zonder installatie van een koelsysteem, zulke metingen in dit "clean-lab" onmogelijk. Analytische en Milieu Chemie WILLY BAEYENS Blootstelling van bevolkingsgroepen wonend in het hart van de Euregio aan polluerende atmosferische deeltjes : het geval van de fijne stofdeeltjes (EXPER/PF). Abstract: Het doel van dit project is een werkinstrument te ontwikkelen dat toelaat de luchtkwaliteit in de Euroregio beter te evalueren. Dit project handelt over deeltjes in zwevend stof, met een bijzondere aandacht voor de fijne fractie (PM2.5). De luchtkwaliteit is een algemene bezorgdheid van onze maatschappij geworden en de reglementering hieromtrent is zeer snel geëvolueerd. De fijne deeltjes in zwevend stof vormen één van de objectieve elementen voor de evaluatie van de luchtkwaliteit en worden om die reden beschreven in een normatieve definitie: men spreekt van PM10 en PM2.5 voor stofdeeltjes met een aërodynamische diameter kleiner dan 10 µm en 2.5 µm. Dit zijn de deeltjes die het gemakkelijkst diep in de luchtwegen kunnen binnendringen. Op Europees niveau zijn er strenge richtlijnen betreffende deze doelstellingen van kracht geworden. Wetenschappelijke onderzoeksresultaten betreffende fijne deeltjes van de laatste 10 jaar hebben echter aangetoond dat de effecten van de luchtkwaliteit op de gezondheid (sterfte, hospitalisatie en toename van symptomen en medicatie) niet enkel te wijten zijn aan perioden met hoge stofconcentraties. Zij zijn eveneens verbonden met de dagelijkse blootstelling aan de omgevingslucht. Bovendien is ook de chemische samenstelling van de deeltjes belangrijk. Deze nieuwe vaststelling over het fijn stof rechtvaardigt een uitbreiding van de te bereiken doelstellingen en een betere afstemming van de aangewende middelen. Micro- en Sporenanalyse Rene Van Grieken Building and using the next generation of liquid phase (bio-) analytical separation devices : exploiting the advantages of maximal column structure control and maximal process integration 'NEXTCHROM". Abstract: Met het introduceren van nieuwe high-tech fabricatietechnologieen (fotolithografische etching, precision milling, laserablatie, dunlaagdepositie,...) in het domein van de analytische chemie beoogt dit project de ontwikkeling van een nieuwe generatie chromatografische kolommen voor vloeistofchromatografie. Deze intentie is ingegeven door de grote nood aan betere en snellere analytische scheidingen komende, o.a. uit het biologische en farmaceutische onderzoeksdomein, uit de voedings- en milieuanalysesector en uit de polymeerindustrie. Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde GERT DESMET Capilaire elektroforese: een goed economisch alternatief in farmaceutische analyse Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Farmaceutische Analyse Ann Van Schepdael Prasanta Paul Chemical and biological characterisation of ambient air coarse, fine, and ultrafine particles for human health risk assessment in Europe (PAMCHAR). Abstract: Chemical and biological characterisation of ambient air coarse, fine, and ultrafine particles for human health risk assessment in Europe (PAMCHAR). Micro- en Sporenanalyse Rene Van Grieken

8 Chemische en structurele karakterisatie van individuele aërosoldeeltjes afkomstig van lasprocessen, door gecombineerde EPMA en micro-raman technieken. Abstract: Om zo effectief mogelijk de lucht te zuiveren van atmosferische deeltjes gegenereerd dor lasprocessen, moet hun chemische samenstelling en morfologie bepaald worden. Elektronen probe X-stralen microanalyse (EPMA) is al succesvol ingezet om individuele aërosol deeltjes op een geautomatiseerde manier te karakteriseren. Deze techniek kan gedetailleerde informatie geven over de elementsamenstelling, de grootteverdeling en de morfologie. De toepassing van µ-raman spectrometrie in combinatie met EPMA creëert de mogelijkheid om de deeltjes ook qua moleculaire samenstelling nog verder te karakteriseren. Anna De Maeyer-Worobiec Chemische karakterisatie van nano-gestructureerde materialen. Abstract: Het project beoogt de ontwikkeling en toepassing van geavanceerde methoden voofde lokale chemische analyse van oppervlakken. Voor de karakterisatie via moleculaire informatie worden hoge massa resolutie laser microprobe massaspectrometrie (MS) en statische secundaire ionen-ms ingezet. Plasma modellering studies beogen opheldering van de fundamentele processen bij plasma afzetting van coatings en bij plasma polymerisatie. Micro- en Sporenanalyse Massaspectrometrie (Mitac 5) Annemie Bogaerts Renaat Gijbels Luc Van Vaeck Chemometrics and metabolite profiles for the prospective study and quality control of plants of pharmaceutical interest: bringing this untapped approach into the field Abstract: zie engelstalige abstract (geen nederlandse tekst) Chemometrie en kwalimetrie in farmacie en fijn scheikunde. Abstract: Het projekt mikt op de ontwikkeling van chemometrische en qualimetrische technieken die zullen toegepast worden op enkele belangrijke problemen in analytische en synthetische scheikunde. DESIRE MASSART Chemometrie in scheidingstechnieken: methodeontwikkeling en -optimalisatie, extractie van informatie Abstract: In de farmaceutische en biomedische analyse is er een tendens om enerzijds geminiaturiseerde en anderzijds snelle methodes te ontwikkelen. Dit project omvat onderzoek in beide domeinen. De geminiaturiseerde technieken die gebruikt worden zijn capillaire electroforese (CE) en capillaire electrochromatografie (CEC). Ons onderzoek in dit domein is vooral gericht om de ontwikkeling van methodes die een snelle screening naar de enantioselectiviteit van chirale moleculen toelaten. Daar waar we eerder screningsstrategieën in CE en HPLC formuleerden, gebaseerd op minimale experimentele designs, wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling ervan m.b.v. CEC. Bij de ontwikkeling en optimalisatie van snelle chromatografische methodes richten wij ons onderzoek naar twee domeinen, zijnde enerzijds de selectie van orthogonale chromatografische systemen die als een startpunt kunnen dienen in de methodeontwikkeling voor mengsels van geneesmiddelen met hun onzuiverheden, en anderzijds de ontwikkeling van ultrasnelle chromatografische methodes op monolithische kolommen. Orthogonale systemen hebben een verschillende selectiviteit en de selectie van een set van dergelijke systemen moet toelaten enerzijds een idee te krijgen van het aantal onzuiverheden in een mengsel en anderzijds van welk systeem het meest geschikt is voor methodeoptimalisatie. Bij de ontwikkeling van de supersnelle methodes zijn er opnieuw twee doelstellingen, zijnde enerzijds een extreme versnelling van bestaande methodes (vb. Reductie vananalysetijden van 60 naar 2 min) en anderzijds het voorspellen van bepaalde eigenschappen via chemometrische technieken uit incompleet gescheiden chromatogrammen, zoals de antioxiderende activiteit van thee, koffie, wijn of plante-extracten. DESIRE MASSART Chemometrische studie van gegevens afkomstig van een ATOFINA proces betreffende de bereiding van styreen-butadine copolymeren d.m.v. anionische polymerisatie. Abstract: Chemometrische studie van gegevens afkomstig van een ATOFINA proces betreffende de bereiding van styreen-butadine copolymeren d.m.v. anionische polymerisatie DESIRE MASSART JOHANNA VERBEKE Combinatie van high-end analytische technieken voor de analyse van skeletweefsel om informatie te verweven inzake menselijke migratie, mobiliteit en dieet

9 Abstract: Sr-isotopenanalyse via multi-collector ICP-massaspectrometrie, isotopenanalyse van de lichte elementen (C, N, O, S) via gasbron isotope ratio massaspectrometrie, bulk elementenanalyse via ICP-massaspectrometrie zullen worden gecombineerd om informatie te extraheren uit menselijke overblijfselen (skeletweefsel, tandweefsel, crematieresten en haar) inzake mobiliteit en dieet. Frank Vanhaecke Combination of organo- and transition-metal catalysis for the enantioselective synthesis of nitrogen-containing heterocycles Abstract: The main goal of this project is to develop an efficient protocol for the organocatalytic asymmetric Mannich reaction of aldimines with alkynals and to combine this protocol with various transition metal-catalyzed intramolecular triple bond hydroaminations either in sequential or in tandem manner. We expect that the implementation of the proposed strategieswill provide a straightforward access towards a variety of synthetically and biologically important heterocyclic frameworks in enantioselectivefasion. We also believe that by merging state-of-the-art transition metal- and organocatalysis techniques we will be able to achieve a high level of step economy and operational simplicity still resulting in a greatstructural complexity and diversity. Erik Van der Eycken N. N. Comparison of multivariate calibration methods Abstract: Vergelijken van multivariate calibratietechnieken en updaten van PLS modellen Computer-gesteund ontwerp van chemische analyse-chips voor (bio-) farmaceutische scheidingen. Abstract: Het project is gericht op het inslaan van een totaal nieuwe richting voor de vervaardiging van chromato-grafische kolommen. Zeer concreet is het de bedoeling om de fotolithografische ets-technieken uit de micro-electronica-industrie te gebruiken om geordende array's van microscopische pilaartjes te etsen in op voorhand gedeponeerde micro-poreuze lagen. De toepassing van deze technieken in de chromatografie zou volstrekt uniek zijn. Na etsing is het de bedoeling om de lagen te omhullen met een micro-kanaal dat voorgeëtst is op een silicium of een kwarts-plaat en waarin dan ook de benodigde in- en uitvoerkanalen en de staal- en bufferreservoirs meegeëtst zijn. De perfecte controle over de pilaardimensies moet het mogelijk maken om chromatografiekolommen met een perfecte homogeniteit (orde) van pakkingselementen en de doorstroomporieën te produceren. Elektrotechniek-Energietechniek Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde Daan DE WILDE JOHAN DECONINCK GERT DESMET Computer-ondersteunde methodenontwikkeling toegepast op chirale scheiding van stoffen met farmaceutisch belang. Abstract: Dit project handelt over de methode-ontwikkeling toegepast op chirale scheiding van stoffen met farmaceutisch belang, nl. chirale GM en intermediairen voor de synthese ervan. Scheidingen kunnen bekomen worden dmv chromatografie, capillaire electroforese (CE) of capillaire electrochromatografie (CEC). De methodenontwikkeling in dit domein is niet simpel aangezien er veel mogelijkheden zijn en het veel ervaring vraagt. Er wordt vooropgesteld om metodologieen te ontwikkelen die de analyst gaan assisteren in elke stap van de methode-ontwikkeling. Hierbij zal een combinatie van chemische ervaring en experimenteel design in een kennissysteem (KBS) geimplementeerd worden. De toepassing van dit project zijn chirale scheidingen, maar de methodologie en ontwikkelde benaderingen zijn transfereerbaar naar andere domeinen waar methodeontwikkeling vereist is. DESIRE MASSART JOHANNA VERBEKE Conservering van aangetaste manuscripten tgv het gebruik van ijzergallusinkt: studie naar alternatieve behandelmethoden ter vervanging van de invasieve en verouderde waterspoelmethoden. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds CNRS. UA levert aan CNRS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Koen Janssens Cooperatief monitoring systeem voor de Zuidelijke Caucasus.

10 Abstract: De landen Georgië, Azerbeijan en Armenië hebben een gemeenschappelijk riviersysteem. De bedoeling van het project is de samenwerking te organiseren van deze drie landen op het vlak van de watervervuiling en de hydrologie van dit systeem. Micro- en Sporenanalyse Massaspectrometrie (Mitac 5) Freddy Adams Luc Van Vaeck De 16de eeuwse glasmedaillons in het UA patrimonium en daarbuiten: een systematisch onderzoek naar materiaal- en technologiegebruik. Abstract: De uitzonderlijke collectie aan glasmedaillons van het Klooster der Grauwzusters (nu ), daterende uit de 16de eeuw, wordt in de loop van het jaar gerestaureerd. Deze, hoogst waarschijnlijk, samenhangende collectie kunnen we, door afname van glasstalen, vergelijken met glasfragmenten uit de 16de eeuw uit de collecties J. Caen en C. Berserik. Door uitvoering van analyses willen we weten of het medaillonglas een subgroep is binnen de gekende high lime low alkaligroep door gebruik van o.a. Mn. Eveneens willen we weten of de stukken gemaakt zijn door eenzelfde atelier. Aansluitend vermoeden we dat bij het samenstellen van de analyseresultaten karakteristieken naar voren komen waarvan we nu (nog) niet volledig op de hoogte zijn. Koen Janssens De combinatie van chromatografische en moleculaire descriptoren voor het voorspellen van de membraanpassage van geneesmiddelen. Abstract: Een probleem dat zich stelt bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is dat vele nieuwe substanties, die potentieel nuttig werden bevonden daar zij interageren met het target molecule, falen in latere stadia van de ontwikkeling. Het grootste aantal substanties faalt als gevolg van niet geschikte ADME-Tox (Absorptie, Distributie, Metabolisatie, Eliminatie, Toxiciteit) eigenschappen. Men wenst deze substanties dan ook in een zo vroeg mogelijk stadium van het onderzoek te elimineren. Dit project is voornamelijk gericht op het voorspellen van absorptieeigenschappen. Hiervoor zal gebruik gemaakt worde, van bestaande in vitro en in silico technieken. Zo zullen chromatografische methoden, waaronder Micellaire vloeistofchromatografie (MLC), Immobilized Artificial Membrane (IAM) en een aantal orthogonale systemen, verder ontwikkeld en aangewend worden voor het bepalen van een aantal zogenaamde experimentele descriptoren. Naast deze experimentele descriptoren zullen ook theoretische descriptoren berekend worden. Met behulp van deze descriptoren kunnen dan modellen worden opgesteld, zogenaamde kwantitatieve structuur-activiteits relaties (QSARs). Het modelleren zal enerzijds gebeuren met meer klassieke modelleringsmethodes zoals Multipele Lineaire Regressie (MLR), Principale Componenten Regressie (PCR) en Partial Least Squares (PLS) en anderzijds met behulp van twee niet-lineaire modelleringstechnieken, met name Classification And Regression Trees (CART) en Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS), die in dit domein weinig bekend zijn. Deze laatste technieken zullen ontwikkeld en vervolgens toegepast worden op verschillende datasets, die verschillende membraanpassageprocessen beschrijven (b.v. absorptie via diffusie, gastrointestinale absorptie, Caco-2-celmembraanpassage, passage doorheen de bloed-hersen barrière). Er zullen modellen opgesteld worden die respectievelijk gebruik maken van uitsluitend experimentele chromatografische, uitsluitend theoretische en een combinatie van experimentele en theoretische descriptoren. Het doel van dit project is dus een combinatie tot stand brengen tussen in silico en snel te bepalen in vitro methoden voor de voorspelling van de absorptie van nieuwe kandidaat geneesmiddelen. Wij zullen dan ook trachten finale modellen voor te stellen. Eventueel meerdere modellen per situatie, waaronder een eerste model met alleen theoretische descriptoren (een in silico model) dat in een eerste stadium van de geneesmiddelenontwikkeling kan gebruikt worden, en een tweede model dat van zowel chromatografische als theoretische descriptoren gebruik maakt. Dit laatste model zal dan beter moeten zijn dan het vorige en kan dan ook in een later stadium van de geneesmiddelenontwikkeling aangewend worden. De identificatie van de technieken van middeleeuwse en renaissance muurschilderingen in de Lage Landen? Noodzaak van deze kennis voor het erfgoedbeleid en voor de conservatie-praktijk. Abstract: In deze studie worden bindmiddelen van ongeveer 100 monsters van circa 20 sites van muurschilderingen uit de Lage Landen, gedateerd tussen ca en 1600, geïdentificeerd. De studie beoogt een eerste zicht op de technieken van de muurschilderkunst. De noodzaak van deze resultaten voor de conservatie praktijk zal onderstreept worden. Vakgroep Archeologie Peter Vandenabeele De ontwikkeling van een specifiek monoclonaal antilichaam tegen deoxynivalenol Abstract: - De ontwikkeling van een monoclonaal antilichaam tegen deoxynivalenol gebruik makend van de klassieke hybridoma en de recombinante "phage display" techniek. Tijdens de recombinante techniek zullen volgende stappen gebruikt worden: constructie van antilichaam bibliotheek, "biopanning" van "phage display" bibliotheek, genetische modificatie: punt mutaties. - De bepaling van deoxynivalenol met behulp van een amperometrische immunosensor met "screen-printed" elektrodes. Vakgroep Bioanalyse Sarah De Saeger Dieter Deforce De ontwikkeling van een specifiek monoclonaal antilichaam tegen deoxynivalenol

11 Abstract: - De ontwikkeling van een monoclonaal antilichaam tegen deoxynivalenol gebruik makend van de klassieke hybridoma en de recombinante 'phagedisplay" techniek. Tijdens de recombinante techniek zullen volgende stappen gebruikt worden: -> Constructie van antilichaam bibliotheek -> "Biopanning" van "phage display" bibliotheek -> Genetische modificatie: punt mutaties - De bepaling van deoxynivalenol met behulp van een amperometrische immunosensor met "screen-printed" elektrodes Vakgroep Bioanalyse Sarah De Saeger Design and application of new stationary phases for (pressurized) capillary electrochromatography (China) Abstract: Ontwikkeling en toepassing van nieuwe stationaire fasen voor (drukgedreven) capillaire electrochromatografie Tijdens de laatste jaren werd er aandacht besteed aan capillaire electrochromatografie (CEC) wegens de grote nood aan snelle methode ontwikkeling in life sciences, environmental sciences en farmaceutische analyse. CEC kan beschouwd worden als een hybride techniek tussen capillaire electroforese (CE) en capillaire vloeistofchromatografie : het scheidingsmechanisme is vooral chromatografisch voor neutrale deeltjes, terwijl de mobiele fase via de electro-osmotische actie door de capillair gestuurd wordt. Voor geladen deeltjes, is het scheidingsmechanisme gebaseerd op zowel chromatografische verdeling als op electroforetische mobiliteit. CEC wordt gebruik in fused-silica capillairen van 50 tot 320 µm I.D. gepakt met kleine (typisch 3-5 µm) silica-gebaseerde deeltjes. In CEC, is de stationaire fase het hart van de techniek en een verscheidenheid aan gebonden fases werd gebruikt. Deze bevatten modified silica, ion-uitwisselingsmateriaal, mixed mode fases, organische-polymeer monolieten en silica sol-gel monolieten. De stationaire fasen die nu gebruikt worden in CEC scheidingsprocessen zijn ongeveer voor 68% C18-silicas en zijn in eerste instantie ontworpen voor vloeistof chromatografie (LC). Vergeleken met de rol van de stationaire fasen gebruikt in LC, weten we dat ze een dubbele rol spelen in het CEC scheidingsproces : de interactie plaatsen voorzien voor de bestanddelen en de EOF opwekken om de mobiele fase door het chromatografisch BED te duwen. Om een hogere scheidingsefficiëntie te krijgen in CEC of om te voldoen aan de grotere uitdaging van de scheiding van bio-componenten gebruik makend van CEC technieken, is er een nood aan het ontwikkelen van nieuwe soorten stationaire fasen, specifiek ontworpen voor CEC. De ontwikkeling van een aantal nieuwe stationaire fasen en de optimalisatie van sommige toepassingen zijn de doelen van dit project. Design and evaluation of environmentally safe catalysts derived from highly delocalized anions. Abstract: This project will contain the following topics: 1. Activation of Lewis base reactant with LiX or MgX2 in the absence of solvent 2. Screening of the catalytic activity of silicon-derived Lewis acids 3. Immobilisation of the silicon-derived catalysts 4. Immobilization of silicon-derived catalysts on dendrimer or hyperbranched polymer support Wim Dehaen Charlotte Vranken Design space benadering voor de validatie van een innovatief continu farmaceutisch productieproces Abstract: Tegenwoordig bestaat de intentie binnen de farmaceutische industrie om van de traditionele batch-verwerking naar continue verwerking over te gaan. Dit laatste kan gedefinieerd worden als een productieproces dat voortdurend grondstoffen ontvangt en continu verwerkt in alle productiestappen tot het eindproduct wordt verkregen. Continue productie biedt vele voordelen zoals flexibele seriegrootte, verminderde variabiliteit en geen tijdrovende en dure opschaalstappen. Binnen het kader van een continue-orale vaste doseringsproductielijn, "van-poeder-tot-tablet", zal het huidige project gericht zijn op de optimalisatie en validatie van een processtap van deze continue productielijn: de continue high shear granulator. Op basis van de geïdentificeerde kritieke procesparameters en de kritische kwaliteitskenmerken met betrekking tot het product is het de bedoeling om de gegevens verzameld van proces-analysers (bijvoorbeeld nabij infrarood en Raman spectroscopie, deeltjesgrootte-analysers) te vertalen in een ruimte van procesparameters die de kans weergeeft om de beoogde productspecificaties te halen. Dit zal de voorspelling van de procesparameters mogelijk maken welke met een zeer grote kans tot de verwachte productspecificaties leiden: de Design Space. Tenslotte uitgaande van de berekende Design Space, zullen de normale procesomstandigheden worden geïmplementeerd en gevalideerd in een echte industriële omgeving. De studie van het verband tussen de luchtkwaliteit en de degradatie van bouwmaterialen met behulp van gekoppelde Elektronen probe micro analyse en micro Raman spectrometrie. Abstract: Dit project gebruikt gekoppelde elektronen probe micro analyse /micro Raman spektrometrie om te bestuderen welke de bijdrage van atmosferische pollutie is tot de aantasting van een selectie bouwmaterialen (in het bijzonder deze die gebruikt worden in Sub-Sahara Afrika). Specifieke aandacht gaat uit naar de mate van aantasting en het mechanisme van het proces, met als doelstelling aanbevelingen te formuleren voor het gebruik en de toepassingsmogelijkheden. Parallelle Elektronen probe micro analyse en micro Raman spektrometrie technieken worden gebruikt voor de analyse van aangetaste stalen, aangemaakt via versnelde en real-time corrosie (mortel, verzinkt ijzer en aluminium). Het projekt

12 zal de samenwerking tussen Belgische en Afrikaanse onderzoekers stimuleren en zal leiden tot een expertise transfer van de postdoctorale kandidaat naar de Belgische onderzoeksgroep van de UA. Rene Van Grieken Sanja Vermaak De studie van moleculaire interacties tussen polyoxometalaten en proteïnen. Abstract: In proteïnen zijn de individuele bouwstenen, de aminozuren, met elkaar verbonden via een peptidebinding die gekenmerkt wordt door een uitermatehoge stabiliteit. Onder fysiologische omstandigheden kan de halfwaardetijd voor hydrolyse oplopen tot 600 jaar. Voor vele biochemische en biomedische technieken is er echter nood aan selectieve hydrolyse van proteïnen tot kleinere bruikbare fragmenten. Proteïne fragmentatiestudies worden onder andere gebruikt in tal van proteomics technieken. Gezien de stabiliteit van de peptidebinding worden hiervoor natuurlijke peptidasen en chemische reagentia ingeschakeld. Echter, aan het gebruik hiervan zijn heel wat nadelen verbonden. Zo kan de selectiviteit van natuurlijke peptidasen niet gewijzigd worden en zijn vaak drastische reactieomstandigheden vereist wanneer chemische reagentia ingezet worden. Er is dus duidelijk nood aan nieuwe, selectieve en efficiënte peptidasen. De zoektocht naar artificiële peptidasen in onze onderzoeksgroep is gericht op met Tatjana Vogt Vincent Goovaerts Detectie van endocriene disruptors: ontwikkeling van nieuwe vaste fase extractie systemen Abstract: Endocriene disruptors (EDC's) zijn milieuverontreinigende stoffen die een endocriene activiteit vertonen. Een verhoogde kans op kanker, verstoring van ontwikkeling van kinderen en verlaagde mannelijke vruchtbaarheid worden toegeschreven aan EDC's. Het project beoogt een efficiënte samenwerking tussen synthetische organisch-chemici, polymeerchemici en specialisten in scheidingstechnieken en structurele karakterizering voor het ontwerp van nieuwe vaste fase extractie systemen voor EDC's. Vakgroep Organische chemie (WE) Pierre De Clercq Patrick Sandra Johan Van der Eycken José Martins Filip Du Prez Annemieke Madder Determination of low-z elements and characterisation of surface layers on marine CaCO3 particles using new electron microprobe techniques. (beurs M. SEMENOV, Rusland) Abstract: Determination of low-z elements and characterisation of surface layers on marine CaCO3 particles using new electron microprobe techniques. (beurs M. SEMENOV, Rusland) Micro- en Sporenanalyse Rene Van Grieken Mikhail Semenov Development of hyphenated chromatographic and multiplexed electrophoretic platforms for the separation of complex bio-molecular and bio-therapeutic samples Abstract: Het project richt zich op de ontwikkeling van gekoppelde chromatografische en elektroforetische platformen voor de analyse van complexe bio-moleculaire mengsels. HPLC en SEC fracties worden daarbij opgevangen en nogmaals gescheiden door middel van multi-capillaire elektroforese systemen. De combinatie van chromatografische en van elektroforetische scheidingen laat toe om veel hogere scheidings-orthogonaliteiten te bekomen dan tot op heden het geval is door middel van?conventionele? LCxLC scheidingen. Vakgroep Organische chemie (WE) Frederic Lynen Development of New Hydrolytically Stable Peptidomimetics based on RPLQF-amide, for Evaluation as Broad Spectrum Anthelmintics Abstract: Problem: In the last few decades, the tremendous increase in resistance against anthelmintic compounds has become a main threat to public health and causes enormous economical losses in argriculture. About one third of the world population is suffering from the effects of intestinal nematode parasites, causing low growth-rates in infants, ill-thrift, diarrhea and even loss of life. Moreover, plant-parasitic nematodes constitute a major constraint to agriculture. In domestic animals, parasites cause serious loss of production and are a welfare concern. In both domesticanimals and now also in humans, the development of resistance against anthelmintic drugs necessitates the search for new compounds with alternative modes of action to control parasitic nematodes. In the face of thisresistance the development of novel and effective agents is an urgent and imperative need.

13 Therefore, there is a high demand for new compoundswith alternative modes of action to control parasitic nematodes. Erik Van der Eycken Development of new small heterocyclic compounds with possible anti-biofilm activity. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Erik Van der Eycken Geert Hooyberghs Development of new synthetic methodologies for the synthesis of heterocyclic compounds Abstract: Heterocyclic compounds constitute an important structural component of a diverse range of biologically active natural compounds and pharmaceuticals. Usually, such ring systems can be constructed by three distinct approaches viz. intramolecular cyclization, annulation and ring expansion.several elegant synthetic approaches for a diverse range of N-, O- and S-containing heterocyclic ring systems will be synthesized employing microwave-assisted techniques. It will be tried to use cheaper catalyst systems, and to obtain enhanced yields due to cleaner reactions. The different new molecules will be evaluated as pesticides. Erik Van der Eycken Yaping Zhao Development of New Synthetic Protocols for the Generation of (Novel) Heterocyclic (Privileged) Scaffolds, Employing MCRs and Gold-Chemistry in a Tandem Fashion Abstract: Vlakke heterocyclische verbindingen zijn overvloedig aanwezig als sleutel fragmenten in alle levende organismen. Daarnaast worden ze gebruikt in diverse domeinen van de wetenschap, gaande van materiaal ontwikkeling tot medicijnen. In het domein van medicijn ontwikkeling zijn een goede selecttiviteit en geoptimaliseerde fysische en chemische eigenschappen van vitaal belang. Een belangrijke manier om dit te bereiken is het inbouwen van vlakke heterocyclische verbindingen. Hierdoor is de ontwikkeling van nieuwe vlakke heterocyclische verbindingen van cruciaal belang. Sommige van deze heterocyclische verbindingen zijn geidentificeerd als privileged structures. Een privileged structure is een basisstructuur die in verschillende medicijnen of natuurlijke producten gevonden wordt.een katalysator staat toe om reactie uit te voeren bij een lagere temperatuur in vergelijking met de reactie zonder katalsator. In de organische synthese kan het gebruik van een katalysator ookresulteren in nieuwe re Erik Van der Eycken Felix Schröder De weg naar proteoom- en metaboloom-analyse van enkelvoudige cellen door de ontwikkeling van 'single-node' silicamonolithische kolommen om de kloof te dichten tussen open-tubulaire en conventionele monolithische capillaire kolommen Abstract: De ontwikkeling van 'single-node' silica-monolithische kolommen maakt de weg vrij naar proteoom- en metaboloom-analyse van enkelvoudige cellen. Op deze manier wordt de kloof gedicht tussen open-tubulaire en conventionele monolithische capillaire kolommen. Toegepaste Biologische Wetenschappen Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde Sebastiaan EELTINK Takeshi HARA GERT DESMET Dienstenovereenkomst: Evaluatie van CMS stalen: N2 en O2 adsorptie Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Atlas Copco Airpower NV - Quality Air Division' hebben voor het project ' Services Agreement Evaluation of CMS Samples: N2 and O2 adsorption' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde JOERI DENAYER Diffusie gecontroleerde NMR metingen op nanoclusters en nanodeeltjes in het kader van een buitenlands postdoctoraal verblijf van het FWO ten gunste van Dr. Virginie ESCAX, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France. Abstract: Eén van de doelstellingen van project G van het FWO is nieuwe toepassingen van DOSY (diffusion ordered spectroscopy) NMR te ontwikkelen in anorganische chemie en materiaalwetenschappen, met de bedoeling over nieuwe tools te beschikken om mechanismen van interacties tussen organische liganden en nanoclusters of -deeltjes te onderzoeken. Inzicht in deze mechanismen worden op hun beurt verwacht aanleiding te kunnen geven tot nieuwe bereidingsmethodes voor onder milde sol-gel chemieomstandigheden op maat geconcipieerde metaaloxidedeeltjes. Omdat de interacties met anionen en nucleofielen op de oppervlakte van het nanodeeltje meestal waargenomen worden op een zeer snelle NMR-tijdschaal (uitgemiddelde resonanties), in systemen die nauwelijks vatbaar zijn voor metingen bij lage temperatuur, is het de bedoeling informatie in te winnen via diffusie geresolveerde resonanties uit DOSY spectra. Zulke spectra zouden minstens kwalitatitef en onder

14 gunstige omstandigheden zelfs kwantitatief, moeten toelaten te ontrafelen in welke mate anionen of nucleofielen gebonden zijn aan metaalatomen van de tinoxide deeltjes (vrije, gebonden of in evenwicht vrij/gebonden; traag of snel op de NMR- en/of diffusietijdschaal ). In samenwerking met Prof. C. Sanchez en Dr. F. Ribot, Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée, eveneens aan de Université Pierre et Marie Curie, wordt deze strategie thans verkend voor de organotin {(BuSn)12O14(OH)6}2+ nanoclusters en SnO2 nanodeeltjes bedekt met nucleofielen zoals alcoholen, chelaterende liganden (acetyl- en benzoylacetonaten, gefluoreerd of niet, etc.), anorganische (fluoride, etc.) en organische anionen (paratolueen sulfonaat, phosphinaten, phosphonaten, carboxylaten, enz.). De bedoeling hier is te achterhalen wat de aard is van de interacties (thermodynamisch/kinetisch bepaald, in statisch of dynamisch evenwicht, zwak of sterke interacties; electrostatisch of covalent; 'random' of regioselectief verdeeld) waarbij zulke deeltjes betrokken worden bij additie van organische anionen en/of nucleofielen aan oplossingen of sols van zulke structuureenheden. Alleen door een systematische aanpak, kunnen de fysicochemische en structurale factoren die de stabiliteit van zulke nanodeeltjes bepalen, achterhaald worden, en hun groei op vernette oxides, omschreven worden. De meest belangrijke uitdaging bestaat erin te onderzoeken of associatie constanten bepaald kunnen worden via DOSY-metingen voor verschillende liganden op hetzelfde nanodeeltje. Voor zover ons bekend is dit wetenschappelijk braak liggende grond. Uitbreiding van zulke studies naar het Ti18O22(OBu)26(acac)2 cluster en TiO2 nanodeeltjes zouden moeten toelaten de algemeenheid van deze strategie te toetsen, gegeven dat titaanstructuren bekend staan voor hun beduidend sterkere interacties met nucleofielen dan hun tintegenhangers. Hoge Resolutie NMR Centrum RUDOLPH WILLEM Directe analyse van vaste materialen via elektrothermische vervluchtiging (ETV) en laser ablatie (LA) - sector veld ICPmassaspectrometrie Abstract: Gebruik van elektrothermische vervluchtiging (ETV) en laser ablatie (LA) als monsterintroductiesystemen gekoppeld aan sector veld ICPmassaspectrometrie (ICP-SFMS) voor de directe spoorelementenanalyse van vaste materialen (solid sampling). Gebruik van hogere massaresolutie om spectrale interferenties te vermijden. Koppeling, methode-optimalisatie en -validatie en gebruik voor real-life toepassingen. Frank Vanhaecke Dispersed Particle Extraction? een nieuwe methode voor analietpreconcentratie en matrixverwijdering ter verbetering van spoorelementbepaling via single- en multi-collector ICP-MS. Abstract: Dit project heeft als doel de ontwikkeling van een nieuwe monstervoorbereidingsmethode (Dispersed Particle Extraction) voor analietpreconcentratie en een meer efficiënte verwijdering van matrixelementen. Aan de Gentse Universiteit zou deze methode gebruikt worden voor de bepaling van Fe isotopenverhoudingen in gedigesteerd volbloed door middel van multi-collector inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie. Frank Vanhaecke Dissolutietesting van farmaca. Abstract: Dissolutietesting heeft voor farmaceutische bedrijven groot belang. De huidige apparatuur is vnl gericht naar spectrometrische methoden. Deze hebben een groot aantal nadelen. Onze groep ontwikkelt elektrochemische sensoren voor het volgen van de dissolutiekinetiek van drugs in farmaceutische formulaties. Het werk is erop gericht om nieuwe elektrodematerialen uit te testen. De aard van deze materialen wordt niet meegedeeld. Zij zijn het onderwerp van een lopende patentaanvraag. Chromatografische organische sporenanalyse Lucien Nagels Draagbare milieucel voor cultureelerfgoedstudies Abstract: Dit project omvat de ontwikkeling en productie van afgeleiden van ecell met als doel corrosieprocessen te kunnen bestuderen op lange termijn. De nieuwe cellen zullen zodanig ontworpen worden dat ze gemakkelijk transporteerbaar zijn (portable ecell of pecell) waarbij het mogelijk is om gecontroleerde omgevingen gedurende maanden of jaren te handhaven. Annemie Adriaens Dual PEM ChiralIR-2X : de eerste tweede generatie VCD spectrometer in Europa als basis voor het "Antwerp - Ghent - BioTools European Centre on Vibrational Optical Activity". Abstract: Onderzoeken van de leefbaarheid van een dienstverlenende onderneming die als doel heeft een Europees Excellentie centrum te worden voor het bepalen van de absolute configuratie van chirale verbindingen. Deze onderneming is een spin-off die de expertise en kennis van vibrationele optische activiteitsbepaling bestaande binnen UA en UGent bundelt en deze combineert met de commerciële expertise van BioTools. Cryospectroscopie Wouter Herrebout DYGEST. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

15 Afdeling Analyse Arnoldus Kuijlaars Dynamica, evolutie en beperking van waterpollutie door zware metalen in de streek van Plovdiv (Bulgarije). Abstract: Een aantal waterbronnen zullen bemonsterd worden en via diverse analytische technieken zullen spore elementen, vooral zware metalen geanalyseerd worden. Via modellering van de waterbeweging in de ondergrond zal de verspreiding van de pollutie bestudeerd worden, ook gebaseerd op kennis van de geologische formaties, en nagegaan hoe verspreiding kan beperkt worden. Micro- en Sporenanalyse Plasma, Laser Ablatie en Oppervlakte-modellering (PLASMANT) Renaat Gijbels EC/OC analysen 2006/2007 Abstract: PM10 aërosolmonsters, die op 6 locaties in Vlaanderen worden genomen met kwartsvezelfilters, worden geanalyseerd voor organische koolstof (OC), elementaire koolstof (EC) en totale koolstof (TC = OC + EC) met een thermo-optische transmissie (TOT) techniek. Willy Maenhaut Ecofysiologische sturing van plantbioregulatoren ter optimalisatie van de vruchtkwaliteit bij tomaat: een chemischanalytische benadering Abstract: Het doctoraatsonderzoek heeft als streefdoel de optimalisatie van de nutritionele en organoleptische kwaliteit van de tomatenvrucht via teelttechnische sturing. In een eerste fase wordt daarvoor de hormonale huishouding van de tomatenplant gerelateerd aan relevante vruchtcomponenten, terwijl in een tweede fase de invloed van diverse groeicondities op de hormonale balans wordt bepaald. Deze informatie wordt uiteindelijk geïntegreerd in een mechanistisch plantmodel. Vakgroep Veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid Hubert De Brabander Een bio-analytische bijdrage tot de analyse van kunstwerken: vergelijking van immunologische technieken geschikt voor de identificatie en lokalisatie van eiwit-gebaseerde bindmiddelen in stratigrafische verfmonsters. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Koen Janssens Een nieuw leven voor oude verbindingen: toepassing van de transannulaire omleggingsreactie van geactiveerde lactamsystemen op diazepinederivaten. Abstract: Diazepine derivatives are well known privileged scaffolds in medicinal chemistry, and a lot of research has been devoted to their synthesis andbiological evaluation. In previous work in our group, we made the serendipitous finding that diazepinedione systems can undergo a rearrangementreaction, giving rise to completely new molecules with potentially interesting biological activities. By performing a rearrangement reaction onthe compounds, we can potentially switch the biological activity of these systems and revive the interest in these systems, this time as precursors for novel molecules. In the current project, we will further optimise the discovered cascade reaction and apply its chemistry to the synthesis of a diversified library of bioactive derivatives. During the courseof the work we will try to adhere to the principles of sustainable chemistry (e.g. perform solvent-free reactions) and look for the implementation of novel microfluidic and flow techniques for the optimisation of Wim De Borggraeve Johannes Vrijdag Een nieuw paradigma voor druggebruik en het bepalen van gezondheidsrisico's: metingen via rioolwater-epidemiologie op het niveau van de gemeenschap (SEWPROF). Abstract: SEWPROF aims to develop interdisciplinary and cross-sectoral research capability for the next generation of scientists working in the newly-emerging fileld of sewage epidemiology. It will provide an integrated approach towards public health monitoring at a community level based on innovative sewage epidemiology techniques. Toxicologie Guido Van Hal Adrian Covaci Alexander van Nuijs Een onderzoeksinitiatief naar de isolatie en identificatie van biotensiden, geproduceerd uit recycleerbare oliën en vetten. Abstract: Sophorolipiden (SL), gesynthetiseerd door micro-organismen met verschillende substraten, treden naar voor als biotensiden met een brede waaier van industriële toepassingen. Het is wenselijk een efficiënt en consistent analytisch platform te ontwikkelen voor de scheiding, de identificatie en kwantificering van de verschillende SL in het complex fermentatiemengsel d.m.v. LC-MSn. Specia-le aandacht wordt hierbij besteed

16 aan de veranderingen van de SL-samenstelling en de verschil-lende toegevoegde lipofiele substraten. Biomolecular & Analytical Mass Spectrometry (BAMS) Edgard Esmans Effect of counter ions on the structure of ionic rare earth complexes. Abstract: The complexes of the rare earth elements have structures that are quitedifferent from those of the d-block transition metals. They have high coordination numbers, typically 8 or 9. Because the chemical bonding in the rare earth complexes is largely electrostatic, the structure of the first coordination sphere is determined by steric repulsion between the ligands. However, in the case of ionic complexes, interactions between the rare earth complex and the counter ions also change the structure of the complex. The effects of these ionic interactions between the first and second coordination sphere are still not well understood. The main objective of this project is to investigate by single-crystal X-ray diffraction and by high-resolution luminescence spectroscopy the influence of different types of counter ions on the structure and symmetry of rare earth compounds. These insights will contribute to the advance of the coordination chemistry of the rare earth elements. Afd. Biochemie, Molecul.& Struct. Biol. Luc Van Meervelt Jeroen Jacobs Efficient synthesis of new red-shifted BODIPY-derivatives. Abstract: BODIPY's, boor-complexen van dipyrromethenen, zijn waardevolle helder fluorescerende kleurstoffen met superieure eigenschappen, zoals een hoge kwantumopbrengst voor fluorescentie en een goede (foto)stabiliteit. Daarde spectroscopische eigenschappen van deze boorcomplexen makkelijk getuned kunnen worden, door middel van substitutie van de BODIPY-kern, wordt er veel onderzoek gedaan naar de synthese en functionalisering van deze fluoroforen. Helaas zijn de meeste functionaliseringsstrategieënofwel erg lang ofwel bevatten ze onstabiele intermediairen. In dit project zullen nieuwe efficiënte synthesemethodenom BODIPY moleculen te functionaliseren onderzocht worden. Deze nieuwe reacties zijn C-H functionaliseringsreacties en laten de synthese van BODIPY-derivaten toe in één stap zonder gebruik te maken van onstabiele intermediairen. Reacties die geëvalueerd zullen worden zijn de directe C-H-aryleringen, -alkenyleringen, -alkynyleringen, etc. Deze atoom economische functionaliseringsreactie Wim Dehaen Bram Verbelen Endogene vorming van thyreostatica bij nutsdieren Abstract: Recent werd het 'natuurlijk' voorkomen van het synthetisch thyreostaticum thiouracil (TU) in de urine van runderen beschreven. De wijze van vorming van TU werd tot op heden niet achterhaald. Met een geoptimaliseerde methodieken (MS-MS, NMR, orbitrap) zullen een aantal voedingsbronnen en verteringsprocessen worden bestudeerd. De in vitro onderzoeksresultaten zullen in vivo gevalideerd worden via een metabolomics aanpak. Vakgroep Veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid Hubert De Brabander Stanislas Sys Engineering of ultra low-k materials for application in nanoelectronics Abstract: 1. Search for new low-k materials (MOF, SurMOF, COF) Problem: A lot of different low-k dielectrics were tested for their compatibility with integration process over last decade. Today porous organosilicabased materials are the dielectrics of choice for k-value exceeding 2.0. However it is getting clear now that this threshold can be barely overcome while retaining reasonable mechanical robustness of the organosilica material and its compatibility with barrier deposition processes because of inevitable increase in porosity. Idea: Such materials as MOF and COF epitaxially grown on grafted surfaces can be considered as a promising class of future low-k materials. High intrinsic porosity in combination with ordered crystal-like structure makes it possible for them to achieve k-values below 2.0 and Young#s modulus significantly higher compared to that of typical organosilica material of similar k-value. 2. Surface modification - Superficial hydrophilization (ALKB, SBA) Pro

17 Stefan De Gendt Mikhail Krishtab EU-bonuskrediet type B2a voor EU FP7 project: ENERGY Abstract: EU-bonuskrediet voor Europees project ENERGY Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde GINO BARON Europees netwerk voor de vergelijking van chemometrische software en methodes (contract of association for SMT4- CT tss EC en Kath Univ Nijmegen-NL). Abstract: Dit netwerk met een twintigtal deelnemers uit universiteiten en industrie heeft als doel standaarddata voor chemometrische toepassingen te ontwikkelen en methoden voor proficiency studies in chemometrie op punt te stellen. Het netwerk is georganiseerd in vijf nuclei. Wij zijn verantwoordelijk voor de nucleus, die data ontwikkelt voor multivariate detectie. DESIRE MASSART Europees virtueel instituut voor speciatieanalyse voor de verbetering van de gezondheid, voeding, industrie en leefomgeving (EVISA). Abstract: Het doel van het Europees Virtueel Instituut voor Speciatiemetingen (EVISA) is de ontwikkeling van een interactief en innovatief netwerk dat de individuele leden van het instituut ondersteunt. Deze bestaan uit individuele industrieën (voeding, speelgoed, farmacie, cosmetica, waterzuiveringsinstallaties, chemische industrie enz.), onderzoeksinstellingen, regelgevingsorganisaties, commerciële en overheidslaboratoria. Het is de intentie van EVISA om de gespreide informatie betreffende metaalspeciatie in Europa op de meest geschikte wijze te beheren en te verspreiden, zodat er een voortdurende interactie is tussen de academische laboratoria en de diverse gebruikers. Uiteinedelijk doel is om de industrie toegang te geven tot een netwerk van ervaring en kennis over speciatiemetingen. Micro- en Sporenanalyse Massaspectrometrie (Mitac 5) Freddy Adams Luc Van Vaeck Evaluatie van capillaire electrochromatografie voor chirale scheidingen Abstract: Capillaire electrochromatografie (CEC) is een scheidingstechniek die de eigenschappen van chromatografie en capillaire electroforese (CE) combineert. Scheidingen worden uitgevoerd door het aanleggen van een spanning (zoals in CE) over een capillair, gevuld met stationaire fase (zoals in chromatografie). CEC is dus een chromatografische techniek op een CE-systeem. De drijvende kracht voor de vloeistofstroom in de capillairen is de electro-endosmotische flow die het gevolg is van het aanleggen van de spanning. Zowel CEC als CE kunnen gebruikt worden om chirale stoffen enerzijds en een geneesmiddel en zijn onzuiverheden anderzijds, te scheiden. Dit project is gelinkt aan een lopend onderzoek binnen de Separation Group van het FABI departement, VUB, Brussel, België, namelijk de creatie van een Knowledge Based System (KBS) voor Chirale Scheidingen. Binnen het hier voorgestelde project wordt de ontwikkeling van snelle chirale scheidingen met CEC beschouwd. Minimale screening designs, b.v. saturated twee- en drie-level factorials, zullen gebruikt worden. Het doel van dit project is de ontwikkeling van scheidingsstrategieën, die moeten toelaten te evalueren of CEC als een additionele techniek kan toegevoegd worden aan het KBS. DESIRE MASSART JOHANNA VERBEKE Evaluatie van de mogelijkheden van isotopische analyse van de essentiële transitiemetalen Fe, Cu en Zn in bloedserum en volbloed voor medische diagnose Abstract: Chromatografische isolatie van de essentiële transitiemetalen Fe, Cu en Zn uit volbloed of bloedserum voor de daaropvolgende isotopische analyse van de targetelementen via MC-ICP-MS (multi-collector ICP-massaspectrometrie). Vergelijken van resultaten voor een referentie-populatie met deze voor patiëntgroepen voor evaluatie van de diagnostische mogelijkheden van isotopenanalyse in deze context. De onderzochte aandoeningen omvatten o.m. hemochromatose, ziekte van Crohn, ziekte van Wilson en verschillende types leveraandoeningen. Evaluatie van de mogelijkheid tot analyse van?blood spots? via gebruik van LA (laser ablatie) voor monsterintroductie. Frank Vanhaecke Hans Van Vlierberghe Evaluatie van nieuwe trends in vloeistofchromatografie voor controle van geneesmiddelen Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

18 Farmaceutische Analyse Erwin Adams Deirdre Cabooter Huiying Song Evaluatie van nieuwe types stationaire fasen voor chirale scheidingen met behulp van capillaire electrochromatografie en capillaire vloeistofchromatografie Abstract: Het bestaan van chiraliteit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen omdat beide enantiomeren in het lichaam verschillende farmacodynamische en farmacokinetische eigenschappen kunnen vertonen. Bijgevolg dienen, tijdens de geneesmiddelenontwikkeling, beide enantiomeren gescheiden te worden. Er bestaan reeds verschillende analytische technieken die gebruikt kunnen worden voor de scheiding van deze moleculen namelijk, highperformance liquid chromatography (HPLC), capillaire electroforese (CE), gaschromatografie (GC), super-kritische vloeistofchromatografie (SFC) en capillaire electrochromatografie (CEC). CEC is een hybride techniek van HPLC en CE en bezit hierdoor eigenschappen van beide technieken waaronder chromatografische partitie en electroforetische migratie. Miniaturisatie is de laatste jaren een trend, mede daarom wint CEC aan populariteit. Maar CEC wordt momenteel nog gekenmerkt door een aantal experimentele nadelen, zoals de noodzaak aan frits, gebrek aan stationaire fasen speciaal ontwikkeld voor CEC en het gebrek aan commerciële kolommen. Vaak worden voor de CEC capillairen HPLC polysaccharide stationaire fasen gebruikt. Deze hebben echter niet noodzakelijk de geschikte dimensies en zijn vaak niet echt ontwikkeld om een elektrisch veld over aan te leggen waardoor de performantie van de kolom daalt in functie van de tijd. In deze thesis zal onderzoek gevoerd worden naar de toepasbaarheid van nieuwe types gechloreerde polysaccharide chirale stationaire fasen voor CEC analyses (Sepapak types). Er zal nagegaan worden of bestaande generische scheidingsstrategieën teopasbaar zijn op deze nieuwe chirale stationaire fasen Evaluatie van nieuwe types stationaire fases en kolomdimensies voor de ontiwkkeling van hoogefficieënte en generische superkritische vloeistofchromatografie. Abstract: Een techniek die de chromatografische voordelen van GC en de brede toepasbaarheid van HPLC combineert is superkritische vloeistofchromatografie (SFC). Superkritische vloeistoffen vertonen bijzondere eigenschappen. Dit project heeft als doel om de performantie van SFC ten opzichte van HPLC grondig te evalueren, om bij te dragen tot de optimalisatie en valorisatie van de huidige SFC hardware, om nieuwe "op maat gemaakte" SFC stationaire fasen te ontwikkelen, om "generische" SFC methoden te ontwikkelen. Vakgroep Organische chemie (WE) Patrick Sandra Annemieke Madder Frederic Lynen Evaluatie van nieuwe types stationaire fases en kolomdimensies voor de ontwikkeling van hoogefficiënte en generische superkritische vloeistofchromatografie Abstract: Een techniek die de chromatografische voordelen van GC en de brede toepasbaarheid van HPLC combineert is superkritische vloeistofchromatografie (SFC). Superkritische vloeistoffen vertonen bijzondere eigenschappen. Dit project heeft als doel om de performantie van SFC ten opzichte van HPLC grondig te evalueren, om bij te dragen tot de optimalisatie en valorisatie van de huidige SFC hardware, om nieuwe?op maat gemaakte? SFC stationaire fasen te ontwikkelen, om?generische? SFC methoden te ontwikkelen. Vakgroep Organische chemie (WE) Annemieke Madder Frederic Lynen Evaluatie van Vluchtige Bestanddelen in Farmaceutische Produkten door Middel van Gaschromatografie Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Farmaceutische Analyse Erwin Adams Ann Van Schepdael Didi Mana Kialengila Evaluation of irradiation effects on coal sulfur forms and chemical desulfurization using AP-TPR method Universiteit Hasselt Abstract: Steenkool is de belangrijkste niet-hernieuwbare fossiele energiebron. Steenkool bevat verschillende onzuiverheden zoals zwavel, silicaten, carbonaten, sulfaten en zware metalen. Waarbij zwavel schadelijk is voor gewassen, leidt tot corrosie en ademhalingsproblemen bij dieren en mensen veroorzaakt. Vandaar dat het noodzakelijk is om het zwavelgehalte in steenkool te verminderen vooraleer het te gebruiken in verschillende toepassingen. Demineralisatie en desulfurisatie van steenkool kan bekomen worden door zowel fysische als chemische technieken. De fysische processen zijn kostefficiënte methoden maar zijn niet effectief in het scheiden van fijn gedispergeerde of chemisch gebonden mineralen. De chemische methodes zijn wel gekend voor het doeltreffend demineraliseren en desulfuriseren van steenkool door gebruik te maken van de oplosbaarheid van anorganische substanties in verschillende solventen. In dit project wordt het gebruik van ultrasoon - en microgolfstraling als mogelijke alternatieve zuiveringsmethode voor steenkool nagegaan. Voor deze methoden wordt het effect op de chemische desulfurisatie en op de verbrandingseigenschappen van steenkool bestudeerd.

19 Toegepaste en Analytische Chemie Instituut voor Materiaalonderzoek Jan YPERMAN Experimentele studie: opname van coccidiostatica in groenten Abstract: Vele veterinaire geneesmiddelen, waaronder coccidiostatica, worden in vivo onvolledig geabsorbeerd. Mest van behandelde dieren kan hierdoor grote hoeveelheden residuen bevatten. Groenten, geteeld op bemeste grond, kunnen zo mogelijks contaminanten opnemen en inbouwen. Analyse aan de hand van UPLC-MS/MS zal de gehaltes aan coccidiostatica residuen bepalen in voeder, mest en groentenstalen afkomstig van een experimentele studie. Vakgroep Bioanalyse Carlos Van Peteghem Expertiseopbouw voor het uitvoeren van versnelde verouderingstesten binnen de conservatiewetenschappen. Abstract: Versnelde verouderingstesten zijn cruciaal binnen de conservatiewetenschappen. Met dit samenwerkingsproject willen de Universiteit Antwerpen en de Artesis Hogeschool Antwerpen een expertise opbouwen binnen dit onderzoeksdomein. Aan de hand van twee experimenten die zich op verschillende materialen focussen, zal ervaring opgedaan worden i.v.m. het gebruik van een klimaatkast. Het eerste experiment zal de interactie tussen fijn stof en verflagen onderzoeken. Het tweede experiment gaat dieper in op de validatie van de contact-spons methode voor steenachtige materialen in situ. Koen Janssens Extractie van relevante informatie uit analytisch chemische gegevens middels chemometrie. Abstract: Analytische methoden produceren altijd maar grotere gegevenssets. Wij zullen chemometrische methoden onderzoeken die toelaten informatie uit de gegevens te halen. De grote assen van het onderzoek zijn : i) het detecteren van afwijkende gegevens (outliers). Outliers kunnen conclusies vervalsen en leiden tot niet robuuste modellen. De vraag is hoe men outliers kan detecteren of hoe men robuuste methoden kan ontwerpen die niet beinvloed worden door de aanwezigheid van outliers ii) selectie of eliminatie van variabelen : voor de interpretatie van de informatie, voor economische redenen en soms ook voor de kwaliteit van het model is het vaak nodig een beperkte set representatieve variabelen te selecteren uit het grote aantal dat gemeten wordt. Zo bevatten niet alle golflengten in een spectrum interessante informatie. Selectie van de belangrijke variabelen kan leiden tot eenvoudiger toestellen, gemakkelijker te verstane modellen en eliminatie van ruis iii) de meeste methoden voor gegevensanalyse zijn gebaseerd op correlatie of afstanden. Modellen gebaseerd op densiteit, t.t.z. het vinden van zones in de gegevens waarin veel objecten (of juist heel weinig objecten) voorkomen, zijn mogelijk maar veel minder bestudeerd. Nochtans zijn die zeer geschikt voor het vinden van representatieve objecten of van objecten (zoals outliers) die heel bijzondere eigenschappen hebben iv) talrijke algoritmen voor gegevensanalyse worden moeilijk hanteerbaar wanneer men naar heel grote sets overgaat. In sommige gevallen worden algoritmen, die niet efficient zijn voor een klein aantal objecten dat wel wanneer men over veel data beschikt. Er is dus nood aan de ontwikkeling van aangepaste algoritmen. DESIRE MASSART JOHANNA VERBEKE Fabricage en evaluatie van pijler matrix kolommen voor vloeibare chromotografie Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Shiseido Company, Limited' hebben voor het project ' Internship agreement' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde Wim DE MALSCHE Farmaceutische ontwikkeling van 1,2,4-trioxaan geneesmiddelen in polymeren Abstract: Het algemene doel van dit onderzoek, in samenwerking met Dafra Pharma R&D in een Baekeland IWT project, is het ontwikkelen van innovatieve, patenteerbare formulaties, resulterend in een verhoogde stabiliteit en gemodifieerde biofarmaceutische profiel van 1,2,4-trioxane derivaten, die meer aan de klinische behoeften zullen voldoen, in casu verminderde farmacokinetische variabiliteit en gemodificeerde vrijgaveprofiel. Polymeren worden onderzocht als excipiënten naar hun verwerkbaarheid in hot-melt extrusie als de productiemethode voor tabletten, ontwikkeling van transdermaal systeem en implantaat (IUD) voor meerdere medische toepassingen. Vakgroep Farmaceutische analyse Bart De Spiegeleer Farmaceutische residu's in het aquatisch milieu: chemische sporenanalyse, gedrag in het milieu en ecologische effecten Abstract: Farmaceutische residu's worden internationaal erkend als belangrijke nieuw te bestuderen organische milieupolluenten. Dit project beoogt het verwerven van nieuwe inzichten m.b.t. de verdeling van deze micropolluenten tussen de verschillende milieumatrices, alsook de ecotoxicologische effecten ervan. Hiertoe zullen innovatieve chemisch analytische methoden ontwikkeld, geoptimalizeerd en gevalideerd worden die moeten toelaten om de verwachte sporenconcentraties van deze geneesmiddelen in zowel het water als vaste milieulatrices te kunnen

20 opmeten. Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie Kristof Demeestere "Fijn stof" en relevante gasvormige luchtpolluenten in kantoren, scholen en woningen in de Provincie Antwerpen. Abstract: Aan de kwaliteit van binnenhuislucht, in kantoren, scholen en woningen, is in België nog geen aandacht besteed. Deze studie zal de hoeveelheden en de chemische samenstelling bepalen van fijn en ultrafijn stof (dat momenteel van primordiaal belang is i.v.m. luchtvervuiling) op talrijke plaatsen in de Provincie Antwerpen, naast relevante gasvormige luchtpolluenten. Conclusies naar beleid en gezondheid worden in het vooruitzicht gesteld. Rene Van Grieken Anna De Maeyer-Worobiec Fingerprint ontwikkeling, dataverwerking en extractie van informatie mbt Chinese kruiden (Type 3) (onderzoeksmandaat Nele MATTHIJS Abstract: Het project handelt omtrent de kwaliteitscontrole van fytotherapeutisch materiaal, meer specifiek, (Chinese) kruiden. Het pobleem situeert zich bij het gebrek aan controle van deze preparaten, grotendeels te wijten aan de complexiteit van hun chemische samenstelling, waardoor het vaak onmogelijk is om alle actieve stoffen te identificeren. De aanpak die momenteel het meest geschikt is voor de identificatie en kwalificatie van (medicinale) kruiden, is de fingerprint chromatografische technologie. Het objectief van het onderzoek omvat in eerste instantie het definiëren van een methodologie die toelaat om op een snelle en efficiënte manier fingerprints voor medicinale (Chinese) kruiden te ontwikkelen, de kwaliteit van de fingerprints te beoordelen, de verkregen data te verwerken en er de relevante informatie uit te extraheren. Dit laatste laat bv. toe om verschillende species van elkaar te onderscheiden of om de activiteit/toxiciteit van een kruid te linken aan de verkegen fingerprint. In tweede instantie wordt een technische doelstelling vooropgesteld die zich bevindt op het vlak van de softwareontwikkeling, waarbij we zullen trachten de algemene methodologie en de dataverwerking van fingerprints in een gebruiksvriendelijk computerprogramma te implementeren. Fingerprints in CEC, HPIC en CE ontwikkeling, dataverwerking en extractie van informatie. Abstract: Het wereldwijd gebruik van kruiden voor preventieve en therapeutische doeleinden vereist identificatie en kwaliteitscontrole van producten van natuurlijke oorsprong. De bepaling van een aantal actieve componenten laat niet toe de totale intrinsieke kwaliteit van kruiden te beoordelen. Sinds 1991 aanvaard de World Health Organization fingerprint chromatografie als identificatie en kwaliteit-evaluerende techniek voor medicinale kruiden. Het project kan beschouwd worden als drie delen omvattend: methodeontwikkeling, data (voor)behandeling, en extractie van relevante informatie. Fingerprint-ontwikkeling, de eerste stap in het project, omvat het ontwikkelen van algemene voorwaarden in HPLC, CE en CEC om de piekcapaciteit met een aanvaardbare resolutie te verhogen. Voor extractie van informatie mogelijk is, data (voor)behandeling kan noodzakelijk zijn afhankelijk van de gewenste informatie. Het beoogde doel van het project is fingerprint chromatografie te gebruiken als identificatie en kwaliteitsevaluerende techniek voor kruiden. Flash pyrolyse van biomassa gecontamineerd met zware metalen: studie naar energetische en chemische valorisatiemogelijkheden van de pyrolyseproducten. Universiteit Hasselt Abstract: De bottleneck voor het toepassen van fytoremediatie is het ontstaan van grote hoeveelheden gecontamineerde biomassa, niet geschikt voor verder gebruik. Een mogelijke valorisatiemethode is pyrolyse. Via pyrolyse wordt voor fundamenteel onderzoek in een labreactor de geoogste biomassa, aangerijkt met zware metalen, in een zuurstof arme atmosfeer snel en kort verhit. Hierdoor wordt er in hoofdzaak drie krakingsproducten gevormd: char, olie en gas. Door de pyrolysetemperatuur relatief laag te houden blijken de zware metalen hoofdzakelijk terug gevonden te worden in de charfractie. Hierdoor treedt er een aanzienlijke verdere aanrijking aan zware metalen op waardoor een recyclage ervan overweegbaar wordt. Anderzijds worden twee andere pyrolyse producten gevormd die daardoor gemakkelijk verder gevaloriseerd kunnen worden: als energiemateriaal of als chemische feedstock. Dit onderzoek omhelst dus het bestuderen, karakteriseren en valoriseren van al deze pyrolyseproducten. Toegepaste en Analytische Chemie Instituut voor Materiaalonderzoek Jan YPERMAN Fluxen, biobeschikbaarheid en effecten van metalen in aquatische en terrestrische systemen: analytische benadering via metaalisotopen Universiteit Hasselt Abstract: In dit onderzoek worden de fluxen, blootstellingsroutes, effecten en isotopische fractionatie van metalen in aquatische en terrestrische ecosystemen onderzocht met behulp van multi-collector ICP-massaspectrometrie, een bijzonder krachtige techniek voor de bepaling van isotopenverhoudingen. Met deze innovatieve techniek zal de isotopische fractionatie van Fe en Zn in planten onderzocht worden, waarover tot op heden zeer weinig bekend is. De impact van mycorrhiza fungi (wortelsymbionten) op de fractionering van metaalisotopen zal bepaald worden. Tevens zullen er met behulp van tracerexperimenten met stabiele metaalisotopen belangrijke nieuwe inzichten verworven worden over blootstelling en interne distributie van metalen in aquastische en benthische invertebraten. Op basis van deze nieuwe inzichten in de mechanismen van metaaltoxiciteit en metaalbiobeschikbaarheid kunnen nieuwe modellen ontwikkeld worden, die bruikbaar zijn voor het afleiden van ecologische relevante milieunormen.

Figuur 1. Representatie van de dubbele helix en de structuren van de verschillende basen.

Figuur 1. Representatie van de dubbele helix en de structuren van de verschillende basen. Het DNA molecuul is verantwoordelijk voor het opslaan van de genetische informatie die gebruikt wordt voor de ontwikkeling en het functioneren van levende organismen. Aangezien het de instructies voor

Nadere informatie

Chirale scheidingsstrategieën voor de analyse van aminozuren, kleine peptiden en peptidegebaseerde geneesmiddelen (Andres Ceuterick, 1 student)

Chirale scheidingsstrategieën voor de analyse van aminozuren, kleine peptiden en peptidegebaseerde geneesmiddelen (Andres Ceuterick, 1 student) Thesisvoorstellen FABI-academiejaar 2016-2017 Chirale scheidingsstrategieën voor de analyse van aminozuren, kleine peptiden en peptidegebaseerde geneesmiddelen (Andres Ceuterick, 1 student) Peptiden zijn

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De afgelopen tien jaar is de belangstelling voor de levenswetenschappen sterk toegenomen en zijn de onderzoeksactiviteiten in dit veelomvattende gebied enorm gegroeid. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/35907 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Yang Liu Title: Quantifying the toxicity of mixtures of metals and metal-based

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19049 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19049 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19049 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Lindenburg, Petrus Wilhelmus Title: New electromigration-driven enrichment techniques

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/36422 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Díaz Morales, Oscar Alfonso Title: Catalysis of the electrochemical water oxidation

Nadere informatie

Blauwalgen & genomics

Blauwalgen & genomics Workshop Blauwalgen & genomics, Amersfoort, 2010 Blauwalgen & genomics CSI in het waterbeheer Ron van der Oost CSI Overzicht Genomics Blauwalgen: traditionele analyses Alternatieven met genomics? Discussiepunten

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Predicting peptide interactions using protein building blocks

Predicting peptide interactions using protein building blocks Faculty of Science and Bio-engineering Sciences Department of Bio-engineering Sciences Predicting peptide interactions using protein building blocks Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements

Nadere informatie

Vitaminen. Definitie. Classificatie en functie

Vitaminen. Definitie. Classificatie en functie Vitaminen Definitie Vitaminen zijn essentiële organische voedingsstoffen, die in tegenstelling tot andere voedingsstoffen (koolhydraten, vetten, eiwitten) geen energie of bouwstoffen leveren, maar die

Nadere informatie

High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen

High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen Johan Paul FLAMAC, a division of SIM 1 Overzicht Inleiding Activiteiten van FLAMAC High-throughput formulatie onderzoek

Nadere informatie

Event sheet: Workshop M4E

Event sheet: Workshop M4E FOODINOFRA, partner van het Nieuw Industrieel Beleid Event sheet: Workshop M4E Facts and figures Title Organizers Date Location Participants Workshop - Emulsifying with magnetism (M4E): Innovation in food

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Het ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel is een langdurig en kostbaar proces. Een belangrijke reden voor het stoppen van de ontwikkeling van een kandidaat-geneesmiddel is het

Nadere informatie

RIKILT Institute of Food Safety

RIKILT Institute of Food Safety RIKILT Institute of Food Safety In het kort Referentie instituut Metingen & Advies Onderzoek RIKILT Institute of Food Safety RIKILT Institute of Food Safety is onderdeel van de internationale kennisorganisatie

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting De spectroscopie en de chemie van interstellaire ijs analogen Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven richt zich op laboratorium experimenten die astrochemische processen nabootsen onder

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Modellen, modellen, modellen. Henk Schuttelaars

Modellen, modellen, modellen. Henk Schuttelaars Modellen, modellen, modellen Henk Schuttelaars Modellen, modellen, modellen Wat gebeurt er in hydro- en morfodynamische modelstudies en hoe zijn de resultaten te interpreteren? Henk Schuttelaars Hier is

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/35942 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/35942 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/35942 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Ent, Wietske van der Title: In vivo modelling of Ewing sarcoma in zebrafish Issue

Nadere informatie

Technologie als nieuwe wetenschap Lezing voor KIVI-NIRIA sectie Filosofie en technologie

Technologie als nieuwe wetenschap Lezing voor KIVI-NIRIA sectie Filosofie en technologie Technologie als nieuwe wetenschap Lezing voor KIVI-NIRIA sectie Filosofie en technologie Barend van van der der Meulen 11 KiviNiria Rathenaulezingen Rathenau Institute: Introductie Missie Improve public

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Trainingen: Biologische effecten van straling Dosimetrie (in de ruimte)

Trainingen: Biologische effecten van straling Dosimetrie (in de ruimte) Alle opleidingen/studies (alle niveaus : bachelor, master, master na master, voortgezette opleiding, enz.) die door uw universiteit worden aangeboden, alsook de titels van de lessenreeksen die verband

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting. Ontwerp en synthese van kleine liganden voor de door humaan cytomegalovirus gecodeerde receptor US28

Samenvatting. Ontwerp en synthese van kleine liganden voor de door humaan cytomegalovirus gecodeerde receptor US28 Ontwerp en synthese van kleine liganden voor de door humaan cytomegalovirus gecodeerde receptor US28 Verschillende DA virussen, zoals herpesvirussen en pokkenvirussen, hebben chemokine receptoren van hun

Nadere informatie

Identificatie en karakterisatie van MIC

Identificatie en karakterisatie van MIC Identificatie en karakterisatie van MIC Harmien Verstraete Vanda Branco AVECOM NV - Bioproducts & Apps 3/11/2016 1 AVECOM 1) Onderzoeksprojecten zowel tailor-made onderzoek voor industriële partners als

Nadere informatie

Chemistry at Rotterdam University of Applied Science. Dr. C.B. Minkenberg and Dr. H. Hijnen Senior lecturers and researchers

Chemistry at Rotterdam University of Applied Science. Dr. C.B. Minkenberg and Dr. H. Hijnen Senior lecturers and researchers Chemistry at Rotterdam University of Applied Science Dr. C.B. Minkenberg and Dr. H. Hijnen Senior lecturers and researchers 1 ROTTERDAM UNIVERSITY Organisation: Faculty of Engineering and Applied Science

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Chromatografische analyse van kleine metabolieten in biologische matrixen Metabolieten zijn kleine moleculen (doorgaans < 1 kda) die het moleculair fundament van het leven vormen en het resultaat zijn

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Samenvatting Vrij vertaald luidt de titel van dit proefschrift: "Ladingstransport in dunne- lm transistoren gebaseerd op geordende organische halfgeleiders". Alvorens in te gaan op de specieke resultaten

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

HIRLAM Plans for academic research models. Tilly Driesenaar Scientific secretary HIRLAM

HIRLAM Plans for academic research models. Tilly Driesenaar Scientific secretary HIRLAM HIRLAM Plans for academic research models Tilly Driesenaar Scientific secretary HIRLAM Contents Introduction sci-sec tasks Introduction HARMONIE HARMONIE for Universities Sci-sec HIRLAM tasks HIRLAM.org

Nadere informatie

Vermoedens bevestigen?

Vermoedens bevestigen? Vermoedens bevestigen? Wat zijn de mogelijkheden om geknoei op te sporen? 21/03/2014 SLIDE 1 Twijfel? Tracking en traceability Vertrouwen in de leverancier? Korte ketens versus lange ketens Ontwikkeling

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Samenvatting Zure gassen zijn veelvuldig aanwezig in verschillende concentraties in industriële gassen. Deze moeten vaak verwijderd worden vanwege corrosie preventie, operationele, economische en/of milieu

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde vwo

Examenprogramma scheikunde vwo Examenprogramma scheikunde vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Stoffen,

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (400-450 van 495)

Onderzoeksprojecten (400-450 van 495) www.researchportal.be - 7 Jan 2016 10:04:24 Onderzoeksprojecten (400-450 van 495) Zoekfilter: Classificaties: Analytische chemie Micro-spectrometrisch onderzoek van historische ferro-gallische inkten voor

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/48860 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Rotman, M. Title: Crossing barriers, delivery of llama antibody fragments into

Nadere informatie

Zuiveren met verstand. RFID tags als verklikkers in de afvalwaterzuivering. S.A.C. (Saskia) Hanneman Innovatietechnoloog Waterschapsbedrijf Limburg

Zuiveren met verstand. RFID tags als verklikkers in de afvalwaterzuivering. S.A.C. (Saskia) Hanneman Innovatietechnoloog Waterschapsbedrijf Limburg Zuiveren met verstand RFID tags als verklikkers in de afvalwaterzuivering S.A.C. (Saskia) Hanneman Innovatietechnoloog Waterschapsbedrijf Limburg Zuiveren met verstand - inhoud WwTP Simpelveld Plant setup

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

Analyse & Support. Centraal Laboratorium. Bayer Antwerpen Comm.V

Analyse & Support. Centraal Laboratorium. Bayer Antwerpen Comm.V Analyse & Support Centraal Laboratorium Bayer Antwerpen Comm.V Centraal Laboratorium Bayer Antwerpen Comm.V Het Centraal Laboratorium omvat een volledig uitgerust analytisch labo en een labo voor productie-

Nadere informatie

BESTAANDE INDICATOREN VOOR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

BESTAANDE INDICATOREN VOOR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE BESTAANDE INDICATOREN VOOR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE An Vercalsteren An.vercalsteren@vito.be VITO Unit Duurzaam Materialenbeheer Minaraad hoorzitting: Indicatoren voor een circulaire economie 18/5/2017 OUTLINE

Nadere informatie

Fish Based Assessment Method for the Ecological Status of European Rivers (FAME)

Fish Based Assessment Method for the Ecological Status of European Rivers (FAME) Fish Based Assessment Method for the Ecological Status of European Rivers (FAME) Overleg i.v.m. verdere verfijning en validatie van de nieuw ontwikkelde visindex op Europese schaal (EFI = the European

Nadere informatie

Chapter 9. Nederlandse samenvatting

Chapter 9. Nederlandse samenvatting Chapter 9 Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Geschat wordt dat ongeveer 20-30% van de bevolking drager is van Staphylococcus aureus (S. aureus), een Gram-positief

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting De wereldpopulatie verbruikt steeds meer energie. Momenteel wordt deze energie vooral geleverd door fossiele brandstoffen. Een groot nadeel van fossiele brandstoffen is dat hun aanwezigheid

Nadere informatie

Qmicro B.V. Vincent Spiering Business development manager. Voor de ledenbijeenkomst BCS Enschede, 10 december 2014

Qmicro B.V. Vincent Spiering Business development manager. Voor de ledenbijeenkomst BCS Enschede, 10 december 2014 Qmicro B.V. Vincent Spiering Business development manager Voor de ledenbijeenkomst BCS Enschede, 10 december 2014 About Qmicro Qmicro develops and manufactures solutions enabled by micro chip technology

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

Biologie in het lab van de toekomst

Biologie in het lab van de toekomst Biologie in het lab van de toekomst Frank Schuren TNO Microbiologie Conventionele microbiologie met state of the art genomics technologie en viability assays Conventional Microbiology Genomics technologies

Nadere informatie

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen De vraag: Analysesystemen die in factory

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (50-100 van 495)

Onderzoeksprojecten (50-100 van 495) www.researchportal.be - 28 May 2016 10:35:06 Onderzoeksprojecten (50-100 van 495) Zoekfilter: Classificaties: Analytische chemie Productie en consumptie van holglas in het laat-middeleeuwse en vroeg-moderne

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Humidity Roadmap. Aansluiting van NMi VSL op de Europese roadmap voor vochtontwikkeling. Rien Bosma. NMi - the Art of Measurement

Humidity Roadmap. Aansluiting van NMi VSL op de Europese roadmap voor vochtontwikkeling. Rien Bosma. NMi - the Art of Measurement Humidity Roadmap Aansluiting van NMi VSL op de Europese roadmap voor vochtontwikkeling Rien Bosma Inhoud imera Roadmap Humidity Huidige status bij het NMi VSL Ontwikkelingsprogramma 2009-2012 imera imera

Nadere informatie

Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015

Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015 Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015 1. Inleiding De laatste maanden is er hard gewerkt aan enkele SEFIRA werkpakketten. Onder de leiding van de universiteit van Urbino werd een theoretisch en

Nadere informatie

Thesisvoorstellen opleiding Farmaceutische Wetenschappen Academiejaar 2009-2010 Dienst FABI

Thesisvoorstellen opleiding Farmaceutische Wetenschappen Academiejaar 2009-2010 Dienst FABI Thesisvoorstellen opleiding Farmaceutische Wetenschappen Academiejaar 2009-200 Dienst FABI Prof. J. Smeyers-Verbeke (Diensthoofd) Prof. Y. Vander Heyden Prof. J. Plaizier-Vercammen Vakgroep Analytische

Nadere informatie

Voedselcontaminatie door processing en bewaring: de cases van acrylamide en vetzuuroxidatie

Voedselcontaminatie door processing en bewaring: de cases van acrylamide en vetzuuroxidatie Voedselcontaminatie door processing en bewaring: de cases van acrylamide en vetzuuroxidatie Bruno De Meulenaer Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit nutrifdchem groep Universiteit Gent Inhoud

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/31602 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Cuylle, Steven Hendrik Title: Hydrocarbons in interstellar ice analogues : UV-vis

Nadere informatie

Moderne Instrumentele Analyse

Moderne Instrumentele Analyse Moderne Instrumentele Analyse Niels Jonker Time of Flight Infrarood en Massa Spectrometrie 2 Time of flight Infrarood en Massa Spectrometrie 3 Time of flight Voordelen Nadelen Extreem Hoge Massa Range

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Introductie Wat zijn T cellen? T cellen zijn witte bloedcellen die een cruciale rol spelen bij het beschermen tegen ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën. Dit doen zij door middel van

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33222 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33222 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33222 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Braak, Bas ter Title: Carcinogenicity of insulin analogues Issue Date: 2015-06-18

Nadere informatie

Integrated Raman and electron microscopy. Correlative chemical specificity and nanoscale resolution. Frank Timmermans

Integrated Raman and electron microscopy. Correlative chemical specificity and nanoscale resolution. Frank Timmermans Integrated Raman and electron microscopy Correlative chemical specificity and nanoscale resolution Frank Timmermans Paranymphs André Timmermans Agustin Enciso Martinez Introductie Remainder of this presentation

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/23854 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/23854 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/23854 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Marel, Sander van der Title: Gene and cell therapy based treatment strategies

Nadere informatie

TECHNIEKBLAD 17. Zeoliet adsorptie

TECHNIEKBLAD 17. Zeoliet adsorptie 89 TECHNIEKBLAD 17 Zeoliet adsorptie Synoniemen, afkortingen en/of procesnamen n.v.t. Verwijderde componenten - KWS - Solventen - NH 3 Principeschema 90 Procesbeschrijving Zeoliet is een aluminiumsilicaat

Nadere informatie

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen www.jpi oceans.eu OVERZICHT Terrein Governance Operationeel maken Strategic Research and Innovation Agenda Belgische deelname en interesse Outlook SRIA

Nadere informatie

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models Pepijn Vemer, George van Voorn, Isaac Corro Ramos, Maiwenn Al, Talitha Feenstra Rationale In theorie: Doe alles! Een model

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Voor een uitdagend en weinig onderzocht doelwit zoals DXS, bleek de strategie om meerdere hit-identificatie en optimalisatie strategieën in parallel

Voor een uitdagend en weinig onderzocht doelwit zoals DXS, bleek de strategie om meerdere hit-identificatie en optimalisatie strategieën in parallel Samenvatting Belangrijke pathogenen zoals Mycobacterium tuberculosis en Plasmodium falciparum, de ziekteverwekkers van respectievelijk tuberculose en malaria, maken gebruik van de 2-Cmethyl-D-erythritol

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/26892 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Rojas-Chertó, Miquel Title: Towards automated identification of metabolites using

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting 121 Samenvatting Antioxidanten spelen een belangrijke rol in tal van biochemische processen, variërend van het ontstaan van ziekten tot het verouderen van voedingsmiddelen. Om deze rol accuraat te kunnen

Nadere informatie

De club van Rome had toch gelijk!

De club van Rome had toch gelijk! De club van Rome had toch gelijk! Bernard Dam MECS, Chemical Engineering, Faculty of Applied Science, Delft University of Technology 11 november 2009 Delft University of Technology Challenge the future

Nadere informatie

Schoonmaak validatie, chemische aanpak. Een praktische aanpak van de bewijsvoering van afwezigheid van schoonmaakmiddel resten.

Schoonmaak validatie, chemische aanpak. Een praktische aanpak van de bewijsvoering van afwezigheid van schoonmaakmiddel resten. Schoonmaak validatie, chemische aanpak Een praktische aanpak van de bewijsvoering van afwezigheid van schoonmaakmiddel resten. Voorbeelden van onderwerpen in schoonmaak validaties. Botplug Cleanroom Farmaceutische

Nadere informatie

Meten en Monitoren. Weet wat je meet. Startsymposium Expertisecentrum PFOS. Virtualisatie project Omegam Eline Klooster.

Meten en Monitoren. Weet wat je meet. Startsymposium Expertisecentrum PFOS. Virtualisatie project Omegam Eline Klooster. Meten en Monitoren Weet wat je meet Inhoud presentatie Omegam Laboratoria Proces ontwikkelen analyse methoden De analyse /PFOA Prestatiekenmerken /PFOA bij Omegam De praktijk : Weet wat je meet Omegam

Nadere informatie

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal Running head: momentaan affect en seksueel verlangen bij vrouwen 1 De Samenhang Tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen van Vrouwen en de Modererende Rol van Seksuele Gedachten The Association Between

Nadere informatie

Oxidative dehydrogenation of ethylbenzene under industrially relevant conditions Zarubina, Valeriya

Oxidative dehydrogenation of ethylbenzene under industrially relevant conditions Zarubina, Valeriya University of Groningen Oxidative dehydrogenation of ethylbenzene under industrially relevant conditions Zarubina, Valeriya IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting 2015245. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

Niet-technische samenvatting 2015245. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project Niet-technische samenvatting 2015245 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project De rol van Nucleaire Hormoon Receptoren in de regulatie van het glucose- en lipidemetabolisme en de ontwikkeling van type

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Milieuzorg voor contractors. Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent

Milieuzorg voor contractors. Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent Milieuzorg voor contractors Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent Onze grootste uitdaging Werken aan een duurzame toekomst Wij zijn mede de oorzaak van het milieuprobleem maar wij werken

Nadere informatie

ROHS. TÜV Rheinland in Nederland. Your partner for success.

ROHS. TÜV Rheinland in Nederland. Your partner for success. ROHS TÜV Rheinland in Nederland Your partner for success www.tuv.com/nl ROHS Introductie Doel Wat is ROHS Analysemethoden (Pb) Voorbeelden Discussie en conclusies Introductie Jan Maat TUV Rheinland Projectleider

Nadere informatie

Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering. Peter N. Ruys

Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering. Peter N. Ruys Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering Peter N. Ruys Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen Actieve Implantaten (90/385/EEC) - AIMD Medische Hulpmiddelen (93/42/EEC) - MDD

Nadere informatie

Verhogen van energie efficiëntie in industriële heaters

Verhogen van energie efficiëntie in industriële heaters Verhogen van energie efficiëntie in industriële heaters Arthur Groenbos Product Manager Gas Analyzers arthur.groenbos@nl.yokogawa.com M. 0651538935 Introductie Yokogawa gaat dieper in op het verbeteren

Nadere informatie

Ecologische Monitoring Kustverdedigingsproject Oostende. (t 0 -situatie, fase 3) AANVULLENDE STUDIE:

Ecologische Monitoring Kustverdedigingsproject Oostende. (t 0 -situatie, fase 3) AANVULLENDE STUDIE: Ecologische Monitoring Kustverdedigingsproject Oostende (t 0 -situatie, fase 3) AANVULLENDE STUDIE: KWANTIFICERING EN KWALIFICERING VAN ORGANISCH MATERIAAL IN MARIENE SEDIMENTEN: HUN ONDERLINGE RELATIES

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Het kunnen onderscheiden van verschillende isomeren is nodig voor het begrijpen van de unieke eigenschappen die isomeren bezitten.

Het kunnen onderscheiden van verschillende isomeren is nodig voor het begrijpen van de unieke eigenschappen die isomeren bezitten. Eindtoets Bio-organische Chemie (8RB19) Mandag, 7 april, 2014, 9:00 12:00 (3 uur) Bij het begin van elke opgave staat het aantal punten dat te verdienen is en de geadviseerde tijdsbesteding. Er zijn in

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2016 Het begon in 1918 Wageningen University & Research Wageningen University Medewerkers: 2,600 studenten:>

Nadere informatie

N-ergy, Microbiologische co-productie van N-chemicals en ethanol uit biomassa fracties

N-ergy, Microbiologische co-productie van N-chemicals en ethanol uit biomassa fracties Resultaten en bevindingen van project N-ergy, Microbiologische co-productie van N-chemicals en ethanol uit biomassa fracties Dit rapport is onderdeel van de projectencatalogus energie-innovatie. Tussen

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Cao, Lu Title: Biological model representation and analysis Issue Date: 2014-11-20

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Visionair Scenario PV

Visionair Scenario PV Visionair Scenario PV Nanotechnologie &PV:een toekomstvisie Jean V. Manca Universiteit Hasselt-IMEC./IMOMEC jean.manca@uhasselt.be Heusden-Zolder, 11 mei 2012 De toekomst van zonnecellen De Tera-Watt uitdaging

Nadere informatie

XIII. Samenvatting. Samenvatting

XIII. Samenvatting. Samenvatting XIII In dit werk wordt de invloed van dimethyldisulfide (DMDS) en van zeven potentiële additieven op het stoomkraken van n-hexaan onderzocht aan de hand van experimenten in een continu volkomen gemengde

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde havo

Examenprogramma scheikunde havo Examenprogramma scheikunde havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A1 Vaardigheden Domein A2

Nadere informatie

Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke van der Scheer ISOQOL

Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke van der Scheer ISOQOL Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke.vanderScheer@utwente.nl Lieke van der Scheer ISOQOL 14-11-2014 1 De stem van patiënten Elisa Garcia Simone van der Burg (Nijmegen) Lieke van der Scheer

Nadere informatie

Wereldgezondheidsorganisatie : fijnstof onderschat

Wereldgezondheidsorganisatie : fijnstof onderschat Wereldgezondheidsorganisatie : fijnstof onderschat In deze publicatie http://tiny.cc/3l493w van de regionale afdeling Europa van de WHO, wordt antwoord gegeven op 24 vragen die alle betrekking hebben op

Nadere informatie