Hocus pocus met fte s Rijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hocus pocus met fte s Rijk"

Transcriptie

1 Hocus pocus met fte s Rijk BINNENLANDS BESTUUR Huisvesting & Vastgoed Infrastructuur, Gebiedsontwikkeling & Milieu

2 INHOUD WEEK 21 WATERSCHAPPEN Noor RARA, HOEVEEL? Hoeveel ambtenaren telt de rijksoverheid? Wie het weet mag het zeggen. Feit is dat verschillende bronnen (Sociaal Jaarverslag, Miljoenennota, Vernieuwing Rijksdienst, Andere Overheid) verschillende antwoorden opleveren. Een nulmeting die drie keer is veranderd, is waardeloos. 20 MELANIE SCHULTZ Het roer moet nu echt om, zegt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur). In 2004 werd al geformuleerd dat decentraal moet wat decentraal kan, maar als het aan de VVD-minister ligt gaat dat nu ook echt gebeuren. Provincies zijn uitstekend in staat om de ruimtelijke ordening in Nederland te bewaken. 8 Amstel, Gooi en Vecht De Stichtse Rijnlanden Delfland Hollandse Delta Hollands Noorderkwartier Rijnland Brabantse Zuiderzeeland Vallei & Eem Rivierenland WAAR BLIJFT DE REGEN? En weer zet de regen niet door. Door de aanhoudende droogte strijden waterschappen niet meer tegen het wassende water, maar tegen verzilting van het grondwater en bezwijkende veendijken. Hoe lang kan Nederland zonder regen? 26 Fryslân Veluwe Reest en Wieden Groot Salland Aa en Maas Rij DEZE WEEK RUBRIEKEN OPINIE 07 Cao-onderhandelingen Nog meer salaris kost nog meer werkgelegenheid 08 Interview Melanie Schultz We zijn te veel centraal blijven doen 12 Bestuursakkoord Rijk decentraliseert, wel extra controle 13 Herindeling Donner: Den Haag beslist 14 Drugsaanpak Hennepkwekers worden steeds inventiever 15 Welstand Europa welstandvrij 15 Openbare orde Commotie in Roermond 16 Infrastructuur Versobering RijnGouwelijn 20 Rijksambtenaren Goochelen met rijksambtenaren 26 Droogte Dealen met grote droogte 30 Europa Kabinet slacht kip met gouden eieren 05 Nieuws Lokaal 04 Spraakmaker Janny Schouwerwou 17 Arbeidsrecht Anoniem klagen 18 De werkdag van Harmen Binnema 35 Boeken 36 Ingezonden 37 Colofon 38 Personalia 03 Redactioneel 05 Nico Visscher 11 Ton Bestebreur De florijn terug 19 Douwe Jan Elzinga Nieuwe tombola bij verkiezing waterschap 25 Van Westerloo Exit wethouder 2 28 mei 2011 Binnenlands Bestuur

3 Erik van Zwam REDACTIONEEL BESTUURSAKKOORD DEEL II RONDPOMPEN VAN EUROPEES GELD Geen Europese subsidies meer voor regionaal economisch beleid en in ruil daarvoor minder afdracht aan de Europese Unie. Dat is de inzet van het kabinet. Maar lokale overheden vrezen dat zonder Europese steun veel innovatieve projecten sneuvelen. 30 Abonnement Voor een (gratis) abonnement zie de website: Klik vervolgens op: Abonnementen en kies de vorm die bij u past. ADVERTENTIES Kijk eens binnen bij... overheidswerkplekken De verkiezing van de Eerste Kamer brengt weinig verandering in het politieke landschap. De oppositie heeft 37 zetels, de gedoogcoalitie ook, plus 1 zetel van de SGP die in veel gevallen de regering bij haar voorstellen zal gaan steunen. Toch moet het kabinet- Rutte steeds shoppen bij andere partijen om aan meerderheden te komen. D66 en PvdA roepen in koor dat het allemaal onduidelijk is en niet transparant, maar het is de realiteit. Het is dé nieuwe politiek. Volgende verkiezingen voor een Tweede Kamer zullen het politieke landschap alleen nog maar verder versplinteren. De consequentie is dat er steeds meer gelegenheidsakkoorden gesloten moeten worden tussen steeds weer verschillende partijen. Duidelijk is dat de SGP kiest voor het leeuwendeel van de 18 miljard aan bezuinigingen die Rutte wil realiseren. Kees van der Staaij, fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor de SGP, liet bij Knevel&VandenBrink hierover deze week geen misverstand bestaan. Ondertussen heeft het kabinet het ook zwaar aan de stok met gemeenten en provincies over het bestuursakkoord. Een lange waslijst aan gemeentebesturen stemt 8 juni op het VNG-congres tegen het bestuursakkoord dat de VNG heeft gesloten met het kabinet. De bezuinigingen van 1,8 miljard die het Rijk wil realiseren met het overhevelen van taken naar gemeenten door het samenvoegen van de Wajong, de bijstand en de Wsw stuiten op heftig verzet. De hashtag #bestuursakkoord bij Twitter wordt al wekenlang van uur tot uur gevuld met tweets van voornamelijk tegenstanders uit alle gemeenten. Zie ook onze website voor de stand van zaken: De SP is met een handtekeningenactie bezig. Publiciteitsgeile BN ers zetten graag hun naam onder het SP-manifest op internet: Armoede werkt niet. Mariëtte Hamer, Kamerlid van de PvdA, organiseert het lokale verzet onder PvdA-wethouders en gedeputeerden tegen het bestuursakkoord. Vorige week meldde staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken in Binnenlands Bestuur dat er geen extra geld komt voor de uitvoering van het bestuursakkoord. Tegelijkertijd moet de voorzitter van de VNG, Annemarie Jorritsma, met haar onderhandelingspartner minister Donner van Binnenlandse Zaken hebben gebeld met de vraag of er toch nog gesproken kan worden over een compromis. Inmiddels weet ook Jorritsma dat het bestuursakkoord sneuvelt bij haar leden. Wat dan? Een nieuw compromisvoorstel of een keiharde afwijzing van gemeenten en provincies? Bij de laatste variant ligt de bal bij het kabinet. Dat kan dan het bestuursakkoord in de vorm van een wet opleggen. Het zal tijd kosten. Maar sinds afgelopen week weet Rutte dat zo n wet ook door de Eerste Kamer komt, met dank aan de SGP. Binnenlands Bestuur 28 mei

4 NIEUWS LOKAAL Haarlem Raad op zee Het zou een boottochtje van anderhalf uur worden. Daarna zouden de Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders en de bijna voltallige Haarlemse gemeenteraad weer voet aan zetten in IJmuiden. Het liep echter anders. De raadsleden gingen met een a m fi b i sc h t ra n s p o r tsc h i p n a a r h e t marineschip Hr. Ms. Johan de Witt. Maar door een defect aan een van de landingsvaartuigen waarmee ze zouden terugvaren, konden ze niet meer van boord. Er was nog wel een ander schip beschikbaar, maar commandant Ed Veen, zelf raadslid in Haarlem, vond het onverantwoord dat schip alleen de zee op te laten gaan met windkracht 7. De raadsleden kregen een kajuit aan boord van het marineschip en voeren mee naar Den Helder. Pas om 5 uur s morgens stonden de beste stuurlui, danwel bestuurders, weer aan wal. Een heel avontuur, maar wel interessant, aldus burgemeester Schneiders. Dordrecht Republiek der zwarte kousen De APV is een nuttig instrument om de openbare orde in een stad te handhaven. Maar als je er veel tegelijk invoert, doet dat de wenkbrauwen fronsen. Zoals in Dordrecht. De gezamenlijke fractie van ChristenUnie en SGP in deze stad stelt CIJFERS: Bernheze goedkoopst Bron: CBS/Illustratie: Niels de Hoog op maar liefst veertien (!) punten voor om de APV aan te passen. A l l e r l e i ve r b o d e n vo o r h i n d e r l i j k drugs- en alcoholgebruik, geluidsoverlast van honden, bedelarij en paardenpoep moeten de aanpak van overlast vergemakkelijken. En dat is hard nodig zegt initiatiefnemer Pieter Verhoeve, raadslid van ChristenUnie/SGP. Tijdens een stage in de stad waarbij hij met de politie een dagje op stap was, werd duidelijk dat agenten bij overlast vaak niet voldoende kunnen optreden. Ik heb toen gevraagd bij welke zaken dat speelt en dat heb ik ge b r u i kt vo o r a a n pa ss i n g va n d e APV. Zo lijkt het me logisch dat als je hinderlijk alcoholgebruik in het openbaar verbiedt, je dat ook zou moeten doen voor drugsgebruik. Een ander opvallend voorstel is het verbod op het optreden als straatmuzikant om daarmede te bedelen, althans inkomsten te verwerven. Volgens Verhoeve worden in Dordrecht geregeld s ochtends a cco rd e o n i ste n m e t e e n b u s j e b i j verschillende winkelcentra afgezet, die de hele dag blijken te bedelen, en daarmee voor overlast zorgen. De verbodslijst is volgens Verhoeve ook bedoeld als uitnodiging tot dialoog tussen inwoners, politiek en maatschappelijke organisaties. In de stad is er nu al discussie over bijvoorbeeld die accordeonspelers. Ik vind het goed dat nu over dat verbod gepraat wordt. De CU/SGP wil niettemin geen p o l i t i esta a t, i n ste l l e n m e t a l d i e nieuwe verordeningen. Wij willen ONDANKS SLUITING TOCH OPEN SPRAAKMAKER Janny Schouwerwou Het nieuwe Werkplein van Heerenveen en Skarsterlân is nog niet eens geopend en nu al ligt sluiting op de loer. De bezuinigingen op het UWV lijken vijf van de zes Friese vestigingen de kop te kosten. Doodzonde, vindt wethouder Janny Schouwerwou (CDA) van Skarsterlân. Eerst open, dan mogelijk weer dicht. Wat moet dat allemaal gaan kosten? We zijn samen met de gemeente Heerenveen en het UWV anderhalf jaar bezig geweest met investeren in het nieuwe Werkplein. Die investering loopt in de tienduizenden euro s en dan heb ik het nog niet eens over alle tijd die erin is gestopt. We hebben de opening uit zorgvuldigheid ook nog uitgesteld van januari tot juni. Had ik toen geweten dat het waarschijnlijk weer moest sluiten, dan had ik het in januari open laten gaan. Is het niet een beetje gek om iets te openen dat waarschijnlijk weer dicht gaat? Natuurlijk, maar we geloven in het concept en hebben met Heerenveen besloten ermee door te gaan. Anders gooi je anderhalf jaar werk de prullenbak in. Het tijdpad van de inkrimping van het aantal UWV-kantoren van honderd naar dertig is nog niet bekend. Het zou rond 2015 afgerond moeten zijn, dus dan hebben we nog een aantal jaar. De doelstelling van het nieuwe Werkplein is minder mensen van de WW naar de bijstand door te laten stromen. Die mensen hebben baat bij het Werkplein. We verwachten 8 procent minder instroom per jaar. Hoe minder, hoe beter. De ervaring die we nu opdoen, nemen we mee naar Leeuwarden. Daar zal waarschijnlijk het enige UWV-kantoor in Friesland overblijven. Zag u de sluiting niet eerder aankomen? Nee, deze forse bezuiniging is pas een paar maanden bekend. Als we niet meedoen, worden we gesanctioneerd. Het is wel tegenstrijdig dat we er straks weer mee moeten stoppen, terwijl we er vanaf het begin met z n allen mee bezig zijn. De samenwerking was echt optimaal. Natuurlijk zijn er wel discussies geweest over de uitvoering, maar we geloven er allemaal in. En nu? Vooralsnog doorgaan. We willen als rapportcijfer voor het Werkplein minimaal een 7 halen. Het moet ook een adres worden voor werkgevers, zodat er een betere koppeling is tussen werkzoekenden en werkgevers dan nu. In de nieuwe Wet werken naar vermogen zou het Werkplein ook een rol kunnen hebben. Het is vreselijk jammer als het weer zou moeten sluiten. Maar we gaan hard werken om er toch een succes van te maken. Wouter Boonstra 4 28 mei 2011 Binnenlands Bestuur

5 LOKAAL NIEUWS heus geen zwartekousenrepubliek, aldus Verhoeve, En met de overlast op straat valt het eigenlijk ook best mee in Dordrecht, vertelt hij. Maar het kan altijd beter en in de aanpak van bedelarij en blowen op straat schiet de APV duidelijk tekort. Het voorstel komt waarschijnlijk pas na de zomer in de gemeenteraad. NICO VISSCHER Leeuwarden Twexcuses En weer gaan een paar raadslieden onderuit op Twitter. Het medium is zeer geschikt om je gedachtegoed de wereld in te zenden, maar toch komen steeds meer mensen erachter dat het net als in het openbaar debat, beter is even na te denken over je woorden dan de eerste de beste oprisping eruit te gooien. Dat ondervond ook het Leeuwardense raadslid Gert-Jaap van Ulzen. Na het instorten van galerijen van een flat in Leeuwarden waar veel Antillianen wonen, twitterde hij: Tja, of dit nou de oplossing is om van de op elkaar schietende Antillianen af te komen. Na de kritiek die losbarstte, zag het raadslid zich gedwongen onverwijld zijn excuses aan te bieden. Hij is nog maar net begonnen in de fractie, vergoelijkte fractievoorzitter Serge Hollander de faux pas van het raadslid. Het Leeuwardense raadslid was niet de enige die onderuit ging op Twitter. Naar aanleiding van de aangekondigde ondergang van de aarde door een christelijke splintergroep uit de Verenigde Staten, twitterde het raadslid Sander Berlang van de Jongerenpartij in Veenendaal: Aan alle fundamentele christenhonden: Wat een gezeik zeg over morgen! Morgen lachen alle helder denkende mensen jullie hard uit!. Dat viel niet in goede aarde in politiek Veenendaal en evenmin bij het bestuur van de Jongerenpartij. Niet te tolereren, vond Daniël van Binsbergen, voorzitter van de Veense jongerenpartij. Hij kondigde gepaste maatregelen aan. Meer twitterblunders in de l o ka l e p o l i t i e k? L a a t h e t o n s we te n op Hoeksche Waard Gevaarlijk tam Een natuurlijke ontwikkeling van het gebied. Dat moest ondermeer gerealiseerd worden door het uitzetten van zeven Schotse Hooglanders in de Hoeksche Waard. Ook de drie konikspaarden die in april zijn uitgezet, zijn bedoeld voor onderhoud van het natuurgebied. Wij leasen de grazers van natuurorganisatie Free Nature. Wij hebben er verder zelf geen omkijken naar, zegt Merijn van den Hoogenhoff van de Hoeksche Waard. Nu dreigen de paarden echter te worden afgemaakt. Te wild? Welnee, te tam! In minder dan 2 maanden tijd zijn de beesten tam geworden: ze vallen wandelaars lastig. Konikspaarden zijn juist zeer sterke paarden die zonder verzorging van mensen kunnen. En er is ook genoeg te eten in het gebied. Het probleem is dat mensen de paarden ondanks waarschuwingen toch voeren en aanhalen. De dieren, eerst ongeïnteresseerd in mensen, zijn nu erg nieuwsgierig en vertonen zelfs bedelend gedrag, zegt Esther Linnartz van Free Nature. De tamheid kan leiden tot gevaarlijke situaties waarbij de paarden a rge l oze wa n d e l a a rs l a st i g va l l e n op zoek naar voer. Één tam geworden wild paard heeft al een baby gebeten. Om die reden moeten opdringerige paarden helaas naar de slager worden afgevoerd, meent Free nature. De organisatie hoopt dat mensen zó schrikken van dit vooruitzicht dat ze de beesten voortaan met rust laten. Hopelijk hoeven de beesten dan niet geslacht en kunnen ze alsnog in het wild in het n a t u u rge b i e d b l i j ve n l eve n, ze g t Linnartz. BB ZAPP SYMPATHIEK Van alle provincies is Limburg de sympathiekste, Amsterdam is het sterkste GOUDEN HANDDRUK Een beleidsambtenaar van Velsen heeft vorig jaar meer verdiend onvrijwillig werd beëindigd. VERGOEDING Emmen wil dat voormalig fractieleider Hans van merk, De Veluwe is als streek het dan de Balkenendenorm. Bij zijn Rossem van Leefbaar Emmen populairst, en Flevoland is het voortijdige ontslag kreeg hij ruim 11 duizend euro aan fractie- minst populair. Dat blijkt uit een euro mee. De gouden vergoedingen terugbetaalt, die internetonderzoek onder 9 dui- handdruk was daarmee bijna net de uit de raad verdwenen partij zend Nederlanders. Limburg zo hoog als die van de andere weigert terug te storten. Van wordt gewaardeerd wegens de leidinggevenden samen, terwijl Rossem houdt zich vooralsnog horeca, sfeer en mooie natuur. ook hun dienstverband Oost-Indisch doof. Binnenlands Bestuur 28 mei

6 6 28 mei 2011 Binnenlands Bestuur

7 NIEUWS Cao-onderhandelingen Bonden ontevreden over bod VNG Nog meer salaris erbij kost nog meer werkgelegenheid 2 procent loon erbij en nog mopperen. Werkgeversvoorzitter Jantine Kriens snapt de onvrede van de ambtenarenbonden over het cao-bod van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) niet goed. Meer salaris kost werkgelegenheid. Terwijl CDA-minister Donner van Binnenlandse Zaken de ambtenaren de komende jaren op de nullijn wil houden, krijgen gemeenteambtenaren wat hun werkgevers betreft er over 2 jaar geteld 2 procent loon bij. De Rotterdamse PvdA-wethouder Jantine Kriens, die namens de gemeentelijke werkgevers het eindbod NEGATIEF ADVIES BONDEN voor een verlenging van de cao voor gemeentepersoneel deed, zegt dat Donner niet echt blij was met die geste, maar dat hij gedurende het onderhandelingsproces voortdurend op de hoogte is gehouden. We zijn verder gegaan dan hij wilde. Dat kan, want wij hebben als gemeentelijke werkgevers onze eigen verantwoordelijkheden, zegt Kriens. De ambtenarenvakbonden zijn beslist niet tevreden over het eindbod van de VNG en hebben hun leden geadviseerd er nee tegen te zeggen. In het eindbod zit een salarisverhoging per 1 april 2011 met 1 procent en per 1 april 2012 met nog eens 1 procent. Eerder kregen gemeente-ambtenaren 0,5 procent salarisverhoging in januari 2010 en een verhoging van de eindejaarsuitkering in december 2010 met 0,5 procent. Omdat gemeente-ambtenaren vorig jaar al die 1 procent eenmalig hebben gehad, zal hun inkomen ten opzichte van 2010 met maar één procent toenemen. En dit terwijl de inflatie richting 2 procent gaat, foeteren de bonden. De loonstijging van 1 procent in 2012 betekent een daling van de koopkracht, omdat de verwachting is dat de inflatie volgend jaar 2 tot 2,5 procent bedraagt. Vandaar dat de onderhandelaars van de bonden het loonbod te mager vinden. Het is een doorbraak van de nullijn van Donner, maar het betekent meerdere jaren achter elkaar koopkrachtverlies. Tot 7 juni hebben de leden de tijd hun stem uit te brengen. Wanneer een meerderheid van de leden het negatieve stemadvies overneemt, wordt het bod definitief afgewezen en gaan de bonden over tot collectieve acties. Op die manier denken ze een beter bod te kunnen afdwingen. De bonden wijzen uw eindbod af, ondanks de loonstijging van 2 procent. Zouden ze juist niet blij moeten zijn? Blij vind ik geen gepast woord in dezen. Laten we zakelijke bewoordingen gebruiken. Ik denk dat door de grote financiële onzekerheden waarmee gemeenten kampen, er gewoon niet meer in zit. Verder dan dit kunnen we niet gaan. Er wordt al fors bezuinigd op het ambtelijk apparaat, waardoor er veel mensen weg moeten. Nog meer salarisstijging zou verlies van nog meer werkgelegenheid betekenen. Dat vinden we niet acceptabel. Hoe erg is het als de leden het bod ook afwijzen? Bij een nee is alles van tafel. Ook de loonstijging van 2 procent. Erg is dat de op zich bijzonder positief verlopen onderhandelingen van de afgelopen 6 maanden dan tot niets hebben geleid. Want als dit steentje eruit wordt getrokken, verdwijnt het hele pakket. Erg is dat de discussie lang aanhoudt en heftig wordt. Die onzekerheid is niet goed voor de ambtenaren, niet goed voor het openbaar bestuur. Het meeste zorgen maak ik me over het gevaar dat lokale overheden aan aantrekkelijkheid als werkgever verliezen. We zitten in de paradoxale situatie dat er op korte termijn ambtenaren uit moeten en dat we op langere termijn mensen tekort komen. We waren het met de vakbonden nu juist in grote lijnen eens over een flinke modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Zij bleken bereid op een aantal terreinen over schaduwen heen te springen. Zo stemden ze in met flexibelere werktijden. Zo n ruimer dagvenster (op doordeweekse dagen van s ochtends 7 tot s avonds 22 uur, red.) geeft de ambtenaren de mogelijkheid later te beginnen. Gemeenten hebben er voordeel van Werkgeversvoorzitter Jantine Kriens. omdat bijvoorbeeld avondopenstelling van de publieksbalie niet langer als overwerk wordt aangemerkt. U vindt dat de bonden de tijd niet goed verstaan? Als het om de inhoud van de cao gaat, met name de modernisering ervan, dan verstaan ze die tijd zeker. Maar waar het om het loon gaat, maken ze een andere inschatting van de gemeentelijke financiën. Enerzijds begrijpelijk, omdat het cynisch is om te zien dat de lonen in de marktsector inmiddels aantrekken. In onze sector hebben we echter nog volop te maken met na-ijleffecten van de economische crisis. Dat geldt eens te meer voor de gemeenten, die ook nog eens te maken hebben met financiële onzekerheid als gevolg van het bestuursakkoord. Uit de grond van mijn hart, die 2 procent is in deze onzekere tijden niet verkeerd. Hans Bekkers WERRY CRONE / H.H. ADVERTENTIE Abonneer u op Ambtenaren blijven Maar hoe zit het met hun rechten? onze nieuwsbrief Capra (advocaten), gespecialiseerd in het ambtenaren- en arbeidsrecht. s-gravenhage s-hertogenbosch Zwolle Binnenlands Bestuur 28 mei

8 ACHTERGROND RUIMTELIJKE ORDENING Provincies zijn uitstekend in staat om de ruimtelijke ordening van Nederland te bewaken, vindt minister Schultz van Infrastructuur. Waarom zou het Rijk moeten beslissen over de aanleg van een golfbaan in het Groene Hart? BOUDEWIJN WARBROEK We zijn te veel centraal blijven doen Vertrouwen. Dat is volgens minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) van groot belang bij de door het kabinet aangekondigde decentralisatie van de ruimtelijke ordening. De vrees voor dichtslibbing van het landschap is volgens haar ongegrond. Wantrouwen is nergens voor nodig. Provincies zullen echt niet toestaan dat de open ruimte zomaar wordt volgebouwd. En steden hebben er alle belang bij om te blijven verdichten, om hun voorzieningenniveau en bijvoorbeeld hun openbaarvervoernetwerk op peil te houden, zegt de minister in een gesprek met Binnenlands Bestuur. In reactie op recente publicaties in dit blad, benadrukt Schultz dat het Rijk de afgelopen jaren te weinig afstand heeft genomen. Zij wijst op de sturingsfilosofie in de uit april 2004 stammende Nota Ruimte: decentraal wat kan, centraal wat moet. We zijn te veel dingen centraal blijven doen, terwijl dat helemaal niet nodig was. Als je ziet wat er allemaal is dichtgeregeld Nu kiezen we voor een voortzetting van de eerder ingeslagen weg. Maar we zeggen wel: het roer moet nu ook echt om, aldus Schultz. PRONK KWAM NAAR LEIDEN - IK SNAPTE DAT NIET De minister stelt dat steeds meer diversiteit ontstaat. Je hebt regio s waar je groei moet accommoderen, gebieden waar je met stagnatie te maken hebt, en regio s die voor de taak staan om bevolkingskrimp in goede banen te leiden. Al die regio s hebben een eigen aanpak nodig. Daar kan je geen standaard beleid op loslaten. Daarom moeten wij dat niet vanuit Den Haag willen aansturen. Minimale rijksbemoeienis Ook grotere internationale opgaven vereisen volgens Schultz regionale oplossingen. Ze noemt als voorbeelden de klimaatverandering, de hiermee samenhangende zeespiegelstijging en de waterafvoer via de rivieren. Waar de ene regio noodgedwongen het accent legt op het intomen van het wassende water, dient een ander gebied vooral in te spelen op de gevolgen van voorspelde droogteperiodes. Waar kan je dat nu beter doen dan op lokaal en provinciaal niveau?, vraagt de minister zich af. Rijksbemoeienis moet tot het noodzakelijke minimum worden teruggebracht, vindt Schultz. Naar eigen zeggen moet zij nog geregeld terugdenken aan een gebeurtenis ongeveer 10 jaar geleden, in de periode dat zij wethouder economische zaken was in Leiden. Ik kan me nog levendig herinneren dat toenmalig minister Pronk op bezoek kwam. Hij kwam kijken of een in de Oostvlietpolder gepland bedrijventerrein niet te dicht bij een aantal volkstuinen kwam te liggen. Ik heb me er toen zó enorm over verbaasd dat een minister zich bezighield met een halve vierkante kilometer bedrijventerrein. Het bedrijventerrein is er nooit gekomen, hoewel er inmiddels wel een bestemmingsplan ligt dat dit mogelijk maakt. De reden dat Pronk destijds poolshoogte kwam nemen, was dat de Oostvlietpolder deel uitmaakte van de rijksbufferzone Den Haag- Leiden-Zoetermeer. Het huidige kabinet wil de provincies verantwoordelijk maken voor zowel rijksbufferzones als nationale landschappen. Schultz: In Groningen ligt het nationaal landschap Middag-Humsterland. Waarom zou het Rijk moeten beslissen of en op welke plek daar woningbouw mag komen? Hetzelfde geldt voor de vraag of er een golfbaan kan worden aangelegd in het Groene Hart. Dat soort afwegingen kan beter 8 28 mei 2011 Binnenlands Bestuur

9 ACHTERGROND Minister Schultz: Laten we als overheden nu eens vertrouwen hebben in elkaar. CO DE KRUIJF / H.H op regionaal niveau worden gemaakt. Daar hoeft de rijksoverheid zich niet mee te bemoeien. Je moet de verantwoordelijkheid daar leggen waar hij moet liggen. De meest kwetsbare gebieden zijn bovendien beschermd doordat ze behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur, Natura 2000-gebied zijn, of omdat de Kaderrichtlijn Water van toepassing is. Het enige wat wij in feite doen, is er een laag tussenuit halen. Natuur De minister vindt dat er geen enkele aanleiding is om te veronderstellen dat provincies minder goed voor de natuur zullen zorgen dan het Rijk. Groen is van belang voor het vestigingsklimaat in een provincie, en voor de inwoners. Dat besef is er bij de decentrale overheden heel goed. Dus die bescherming gebeurt van onderop. Maar het punt is dat je nu vaak helemaal niks mag in die nationale landschappen. Terwijl er best gedeeltes zijn te vinden waar het helemaal niet erg is als je daar een bepaalde ontwikkeling in gang zou zetten. En nogmaals: de bijzondere delen zijn toch wel beschermd. Wat niet wil zeggen dat er helemaal geen nationale belangen meer zijn, benadrukt Schultz. Wat het kabinet nog wel tot rijksbelang rekent, zal blijken uit de binnenkort te publiceren Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, die in de plaats komt van de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit. Schultz zegt dat de transitie naar duurzame energie sowieso als nationaal belang wordt aangemerkt. Buisleidingen, de vormgeving van energienetwerken, en de ruimtelijke inpassing van windmolenparken van 100 megawatt of meer; dat moet je nationaal doen. Waarbij decentrale overheden wel een stem hebben. Met provinciebesturen zijn we in overleg om de beste locaties te kunnen bepalen. Ook enkele verstedelijkingsopgaven en de landelijke hoofdinfrastructuur behouden hun status van nationaal belang. Bij de steden gaat het om in elk geval de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad, en om de regio Eindhoven/Venlo. Ook andere regio s met economische topsectoren kunnen rekenen op ondersteuning. Als het gaat om infrastructuur, wil het kabinet vooral in de bereikbaarheid van deze gebieden investeren. Het economisch vestigingsklimaat van de bedoelde regio s geldt daarbij als nationaal belang. SER-ladder Het consequent toepassen van de zogeheten SER-ladder moet volgens Schultz voorkomen dat op grote schaal woning- en/of bedrijfslocaties worden ontwikkeld op maagdelijke grond, terwijl er binnen de bebouwde kom nog voldoende mogelijkheden BINNENSTEDELIJK BOUWEN MOET DOORGAAN zijn. De SER-ladder, ooit bedacht door de Sociaal-Economische Raad, is een instrument waarbij overheden worden verplicht om eerst de mogelijkheden binnen bestaand bebouwd gebied te bekijken. Pas daarna mag worden gekozen voor bouwlocaties buiten stads- of dorpsgrenzen. Schultz kondigt aan dat het Rijk zal controleren of regio s de SER-ladder daadwerkelijk toepassen. Het is heel belangrijk dat het binnenstedelijk bouwen wordt doorgezet, vindt de minister. We willen niet dat open Binnenlands Bestuur 28 mei

10 Verzekerd van optimale ICT. Typisch Everest. Everest zorgt voor het verwezenlijken van een moderne overheid. Gestroomlijnde informatieprocessen stellen de overheid in staat om de samenleving actueel en accuraat van dienst te zijn. De flexibele, innovatieve en toekomstvaste ICT-oplossingen van Everest zorgen ervoor dat burgers en bedrijven altijd en overal een beroep kunnen doen op transparante en veilige informatievoorzieningen. Diepgaande kennis over overheidsdomeinen, gecombineerd met innovatieve technieken en een professionele aanpak: Typisch Everest mei 2011 Binnenlands Bestuur Everest is onderdeel van Total Specific Solutions

11 ACHTERGROND ruimte onnodig wordt verspild. Maar vergeet niet dat steden zelf ook heel nadrukkelijk bezig zijn met dat proces. Ik was deze week op werkbezoek in Eindhoven. Daar hebben ze nog genoeg ruimte buiten de stadsgrenzen, maar ze zijn heel bewust bezig met die verstedelijking om de voorzieningen op peil te houden, en om hoogwaardig openbaar vervoer te kunnen realiseren of in stand te houden. Vertrouwen De suggestie dat provincies en gemeenten het belang van bescherming van de open ruimte soms onvoldoende inzien, is volgens Schultz nergens op gestoeld. De minister doet een oproep: Laten we als overheden nu eens vertrouwen hebben in elkaar. De gedachte dat het pas goed komt als het Rijk zich ermee bemoeit, is ingegeven door een soort wantrouwen. Ik ga uit van vertrouwen, en bied daarom graag meer afwegingsruimte aan de decentrale overheden. Zij kunnen sneller en beter inspelen op ontwikkelingen die zich voordoen; laten we dat goed voor ogen houden. Een stadsbestuur zal volgens Schultz doorgaans niet kiezen voor hoogbouw aan de rand van de stad, of voor laagbouw in het groen in de binnenstad. En als er in strijd wordt gehandeld met uitgangspunten die in provinciale verordeningen zijn vastgelegd, is er altijd nog de provincie om in te grijpen, benadrukt de minister. Vergeet niet dat provincies heel erg bezig zijn met leefbaarheid en met de kwaliteit van de leefomgeving. Tegelijkertijd beklemtoont Schultz dat het toezicht kan worden verminderd. Ze wil af van het circus waarbij overheden elkaar voortdurend controleren. Ik wil proberen processen te vereenvoudigen en lagen er tussenuit te halen. De bestuurlijke drukte mag wel wat minder. De minister zegt niet bevreesd te zijn dat provincies mogelijk onvoldoende zijn berekend op hun nieuwe taken. Ook daarbij vraagt zij weer om vertrouwen. Wie zijn wij, om te zeggen dat de provincies dit niet zouden kunnen? Ruimtelijke ordening is al heel lang een van de belangrijkste taken van de provincies. Provincies zijn op dit gebied uitstekend geëquipeerd. De ruimtelijke ordening is bij hen in goede handen. Provincies die de regie te veel naar zich toe willen trekken en gemeenten onvoldoende ruimte laten, komen zichzelf vroeg of laat tegen, denkt Schultz. We zijn bezig met een cultuuromslag. We moeten omschakelen naar de modus dat we ontwikkelingen mogelijk willen maken, in plaats van onmogelijk. Als je daarin niet meegaat, krijg je onherroepelijk te maken met maatschappelijke weerstand. Met bezuinigen heeft dit alles volgens Schultz niets van doen. Het gaat over sturingsprincipes. Het gaat erom dat we decentrale overheden de ruimte willen geven. We willen vertrouwen uitstralen, in plaats van dat we alles vastleggen in allerlei spelregels. Ik denk dat dit ons uiteindelijk heel veel gaat opleveren. < Het gesprek met de minister werd gehouden naar aanleiding van een tweeluik over de opheffing van het ministerie van VROM. Deze artikelen zijn na te lezen op nl/vrom1 en nl/vrom2 FINANCIËN DE FLORIJN TERUG Ton Bestebreur Natuurlijk hadden we ze er nooit bij moeten laten. Het is die zuidelijke cultuur die toch anders is dan de onze. Al doe je nog zo je best, verstaan doe je ze niet. En al versta je ze, echt elkaar begrijpen zit er niet in. Zij blijven zuiderlingen, wij Hollanders. Toegegeven, er waren ook voordelen aan die eenheid. De grenzen gingen weg, we kregen een gezamenlijke munt. Als je er op vakantie gaat, hoef je niet steeds om te rekenen. In zekere zin hebben ze ook wel wat van ons overgenomen en dan zie je gelijk dat het er beter gaat. Het is er ook mooi wonen met die heuvels en interessant door al die opgravingen die er gedaan zijn. Zelfs zijn er Romeinse forten blootgelegd. En ja, ze hebben ook ons eten beïnvloedt. Met vlaai en zuur vlees en meer. Dus echt er van af hoeft van mij ook weer niet. Maar als je diep in mijn hart kijkt zeg ik, geef Limburg maar terug aan België. De werkloosheid is er gewoon hoger dan hier. Toen de mijnen sloten, hebben ze wel wat vervangende werkgelegenheid gekregen, maar het loopt nu echt wel een beetje af daar. Het schijnt ook te ontvolken. Grote leegstand, wegtrekkende bewoners, het wordt in zekere zin een bodemloze put. En dan die gebruiken. Fanfares, harmonieorkesten en schutterijen, typisch volk. En geen commissaris van de koningin maar een gouverneur en geen provinciehuis maar een gouvernement. Op onze kosten, dat dan wel weer. Schitterende nieuwe snelwegen, met tunnels op plaatsen waar wij in Holland gewoon alle geluid en lucht zo in de woonkamer ontvangen. Nu bij Roermond, straks bij Maastricht. Het kan niet op. Maar voor Limburg is er wel steeds belastinggeld voor al die franje. Ons belastinggeld wel te verstaan. De grootste partij van Limburg is er vooral voor de vrijheid. Nu, geef ze die dan. En stuur alsjeblieft al die Limburgers terug naar hun eigen achterland. Die tsunami van Limburgers met hun verschrikkelijke gebruiken, haardracht en religie, het moet maar eens ophouden. Geen cent gaat er meer heen, tenzij het in ons eigen belang is. Want we hebben er al heel veel geld in zitten van onze banken en pensioenfondsen en dat willen we wel eerst even terug. Maar verder zou ik zeggen; dop je eigen boontjes maar. Werk maar harder, schaf vroegpensioenen af, ga eerst maar eens belasting betalen daar in het zuiden. Want iedereen weet dat de belastingmoraal in Europa van noord naar zuid nogal verschilt. Dus wie oren heeft die hore. En als we klaar zijn met Limburg, dan denk ik aan Brabant. Dan Zeeland. Misschien later de Friezen, ook zo n typisch volk, ook met een eigen taal waar wij Hollanders weer voor opdraaien. Eigenlijk voel ik wel voor een nieuwe Hollandse waterlinie. Die VOC-mentaliteit, daar moeten we naar terug. En dan komt het best goed met onze begroting en onze munt. Terug naar de gulden florijn zou ik zeggen. Binnenlands Bestuur 28 mei

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Interview met Hans Kamps

Interview met Hans Kamps LOKAAL BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Jaargang 35 nummer 9 September 2011 Jacqueline over xxxxxxxxxxx CLB ers voor kleinere raad wonen in kantoren Leegstand tegengaan

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Verzamel algemeen overleg Energie De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 19 juni 2012 overleg gevoerd met viceminister-president,

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

Zelfstandige Publieke Professional www.binnenlandsbestuur.nl

Zelfstandige Publieke Professional www.binnenlandsbestuur.nl 40/41 2011 B ONAFHANKELIJK BINNENLANDS BESTUUR WEEKBLAD VOOR AMBTENAREN EN BESTUURDERS BIJ DE OVERHEID 7 OKTOBER 2011 WEEK 40/41 JAARGANG 32 IPO-voorzitter hekelt beleid kabinet IPO-voorzitter Johan Remkes

Nadere informatie

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p.

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen Juni 2015 Nienke Homan Kersvers Gedeputeerde In dit nummer Interview Nienke Homan p. 1 Jesse in Stad p. 3 Een nieuwe Statenfractie p. 4 Hoogleraren over aardbevingen

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henri√ętte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

special veiligheid nieuws, achtergrond, opinie

special veiligheid nieuws, achtergrond, opinie special veiligheid DE WATER w a t e r b e l e i d e n - b e h e e r i n u i t v o e r i n g, d e c e m b e r 2 0 0 5, n u m m e r 1 1 1 nieuws, achtergrond, opinie Duurzaam beschermd tegen overstromingen

Nadere informatie

perspectief Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden

perspectief Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden nr. 14 2011 perspectief Jaap Jongejan: Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden Paul de Krom over de Wet werken naar vermogen: Door re-integratie goed te organiseren, kan met minder

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Netwerk in de wijk voorkomt radicalisering. www.vngmagazine.nl. Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard.

Netwerk in de wijk voorkomt radicalisering. www.vngmagazine.nl. Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard. www.vngmagazine.nl Nummer 3, 20 03 februari 15 Magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard gezondheidsadvies bij alle bouwplannen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 175 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 Nr. 75 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 Nr. 136 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

15x Nu al Eenvoudig Beter. Vernieuwers in de leefomgeving

15x Nu al Eenvoudig Beter. Vernieuwers in de leefomgeving 15x Nu al Eenvoudig Beter Vernieuwers in de leefomgeving 15x Nu al Eenvoudig Beter Vernieuwers in de leefomgeving Inhoud Voorwoord 5 1 Dennis Straat wethouder ruimtelijke ontwikkeling Zaanstad 6 2 Martie

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF

SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF april 2013 SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF Over de publieke sector tijdens de regeerperiode 2012 2016 en de bijdragen van BMC intergemeentelijke samenwerking duurzame schoolontwikkeling zorg dichtbij woonmarkt/vastgoed

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 Liberaal Utrecht Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 De redactie is verheugd u de 400ste editie van Liberaal Utrecht te kunnen presenteren! Toen ik in 1973 lid werd van de VVD afdeling Utrecht ontvingen de

Nadere informatie