Jaarvergadering. Wandeling door het Florapark met Lukas Mulder. 2 april, uur, De Baan. Sociale cohesie in de buurt. Aftreden Joop Roozeboom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarvergadering. Wandeling door het Florapark met Lukas Mulder. 2 april, 19.45 uur, De Baan. Sociale cohesie in de buurt. Aftreden Joop Roozeboom"

Transcriptie

1 MET O.A. 2 JAARVERGADERING EN SOCIALE COHESIE. 3 JAARVERSLAG. 7 FINANCIELE VERANTWOORDING. 8 MARIJKE DON EN DE WERKING VAN HET LICHT. 9 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 10 SCHOUWTJESLAAN ONVEILIGER. 11 COLUMN; DE DRAAK VAN DE KOOR- STRAAT / NEL VERLAAT DE BUURT. 12 BEUKPIJN. MOET OUDE BEUK GEKAPT WORDEN? 14 BESTEMMINGSPLAN KONINGINNEBUURT Jaarvergadering 2 april, uur, De Baan N 1 MRT De Wijkraad nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering. Deze zal plaatsvinden op woensdag 2 april, aanvang uur. Gebouw Stichting De Baan, Nauwe Geldelozepad 17. Sociale cohesie in de buurt We gaan het op de jaarvergadering vooral hebben over sociale cohesie in de buurt. Voor de agenda en het voledige programma zie pagina 2 en verder. Aftreden Joop Roozeboom De Wijkraad heeft met spijt kennis genomen van het aftreden van Joop Roozeboom als wijkraadslid. Joop is in de jaren dat hij lid was van de Wijkraad zeer actief geweest op diverse gebieden, zoals de Haarlemmerhout, bestemmingsplannen, overleg met de gemeente en nog meer zaken. Ook heeft hij de oprichting van de Stichting Belangenbehartiging Wijkraad Koninginnebuurt gecoördineerd. Joop bedankt! Wandeling door het Florapark met Lukas Mulder Omwonenden van het Florapark zijn bezorgd meldt Hennes de Ridder, de voorzitter van de over het veel te intensieve gebruik door sporters. In De Willemien is hier al over bericht. An- stuk van het gras, maar verplaatsen ons. Zo pro- ploeg. We voetballen niet steeds op hetzelfde nemieke Windt, Auke Douma en Paul Lips beren we het gras te ontzien De Bootcampers maakten een gezamenlijke wandeling met wethouder Lukas Mulder en Lex Wijnbeek, beheerorganisatie verdient daar ook geld aan. De laat- zijn sinds de laatste jaren actief, de Bootcampder gebied Zuid-West. ste twee jaar is het aantal Bootcampclubs dat in het Florapark traint flink gegroeid. Mulder concludeert dat datgene wat de Bootcampers doen Op een regenachtige ochtend wordt er weer flink gevoetbald op het gras van het Florapark. minder schadelijk zou kunnen zijn, omdat zij Op een ander gedeelte is een Bootcamp-groep sportschoenen in plaats van voetbalschoenen bezig met oefeningen. De plassen staan op het dragen. Deze wandeling is om de zaak te inventariseren, we gaan niet direct conclusies trek- gras, de grond is drassig en omwoeld. Het is een combinatie van allerlei factoren waardoor de grasmat zoveel te lijden heeft, concluschalig recreatief gebruik i.p.v. georganiseerde ken. Omwonenden pleiten voor enkel kleindeert Lukas Mulder. Maar we willen niet van (commerciële) sport. De roep om het grasveld jullie af hoor, zegt hij tegen de voetballers, die op adem te laten komen is groot. Het Florapark zich inmiddels in een kring om de wethouder zou een monumentale status moeten krijgen, hebben verzameld. We willen alleen kijken of een instrument om overlast te voorkomen. Wethouder Mulder en Lex Wijnbeek gaan zich be- we een manier kunnen vinden om meer evenwicht in het Florapark te krijgen. Verderop aan raden op de te nemen stappen en willen met de de Wagenweg is ook een trapveld, dat een opknapbeurt heeft gekregen. De voetballers spor- betrokkenen om de tafel. Wordt vervolgd dus. ten al twintig jaar wekelijks in het Florapark, Paul Lips en Annemieke Windt 1

2 JAARVERGADERING De buurt als bruisend netwerk daar een geheel eigen invulling aan te geven - met bruisende netwerken als resultaat Kleine initiatievenronde Tien kleine niet-commerciële organisaties op het gebied van wederzijdse diensten krijgen 1 minuut om te vertellen over hun werk. Jaarverslag 2013 Koninginnebuurt Een belangrijke rol van de Wijkraad is die van Samenstelling van de Wijkraad: intermediair tussen gemeente en bewoners. Ruthger Smit, voorzitter De Wijkraad draagt initiatieven van bewoners Auke Douma, secretaris / penningmeester STICHTING BELANGENBEHARTIGING WIJKRAAD KONINGINNEBUURT In maart 2013 werd de Stichting Belangenbehartiging Wijkraad Koninginnebuurt opgericht. De reden van de oprichting van deze stichting is om de Wijkraad rechtspersoonlijkheid te geven wanneer het onverhoopt tot een juridi- De Wijkraad Koninginnebuurt nodigt u uit tot Huishoudelijk gedeelte Over het nut ervan en het plezier dat zij zelf uit naar de gemeente en probeert planontwik- Casper van Boltaringen, lid sche procedure komt. Dat is met name bij alle het bijwonen van de Jaarvergadering. Deze zal Bespreking en goedkeuring Jaarverslag 2013 en hun omgeving eraan beleven. keling over onze buurt te beïnvloeden Joop Roozeboom, lid bestemmingsperikelen enkele keren voorgeko- plaatsvinden op woensdag 2 april, aanvang Goedkeuring financiële verantwoording 2013 Aan het woord komen onder andere: is, vooral door het bestemmingsplan, een bij- Henk Sloos, lid men uur. Plaats is het gebouw van Stichting Goedkeuring begroting Repaircafé, waarom weggooien als het zonder jaar geweest. Al eens eerder was de Anneke Volboda, lid Het bestuur van de stichting is gelijk aan het De Baan, Nauwe Geldelozepad Pauze gemaakt kan worden samenwerking met de gemeente stroef, maar Henny de Vos, lid bestuur van de Wijkraad. In afwijking daarvan Op de jaarvergadering legt de Wijkraad verant De buurt als bruisend netwerk Thuisafgehaald, een maaltijd gekookt door of voor een ander in je buurt nu kregen we steeds meer moeite met de ambtelijke opstelling. Daarom besloten we het In 2013 namen we afscheid van twee Wijk- fungeerde in het oprichtingsbestuur Joop Roozeboom als secretaris. Na zijn aftreden is hij 8 woording af voor het gevoerde beleid en de fi- door Kitty van den Hoek Straatschoonmaak, een geveegd portiek of voorbereidende (participerende) overleg op te raadsleden, te weten Sonja Kagie en Ruud de januari 2014 opgevolgd door Casper van Bol- nanciën. Maar het is een minstens zo goede Kitty van den Hoek is werkzaam bij kennisinsti- een zwerfafvalvrije straat schorten. Dit prachtblad heeft dit in een Haas. Zij werden op de Jaarvergadering door taringen. De stichting is volledig verweven met gelegenheid om uw buurt te leren kennen op tuut Movisie als onderzoeker op het terrein van Buuv, buurtmarktplaats - vraag en aanbod; diepte-interview met Joop en Auke uitgebreid de voorzitter bedankt voor hun grote inzet. De de Wijkraad, heeft geen eigen middelen en de een praktische en vrolijke manier! Met dat doel buurt, vrijwilligerswerk en (mantel)zorg. In Straatboekenclub, samen leest het toch belicht. Ten stadhuize is onze opstelling niet vergaderingen van de Wijkraad werden geno- Wijkraadsvergadering is tevens bestuursverga- heeft de Wijkraad een programma opgesteld, 2013 rondde zij een studie sociologie af aan de anders, achteraf echt gewaardeerd en het leverde de Koningin- tuleerd door Anneke Volboda, lid van de Wijk- dering van de stichting. De stichting vervangt dat wijkbewoners kan inspireren om ideeën uit UvA, waarbij ze zich toelegde op het fenomeen Eettafel, eens in de maand samen aan tafel; nebuurt een minder gunstige beeldvorming raad. De Wijkraad heeft in 2013 negen keer in dus op geen enkele wijze de Wijkraad, behalve te uitwisselen. De trefwoorden zijn milieu, nabuurschap. In haar praatje gaat zij in op de Peerby, lenen van elkaar - van hogedrukspuit op. Om dit beeld te logenstraffen zal de Wijk- het openbaar vergaderd en enkele keren niet- in juridische kwesties. (geld)besparing en gemak, en het motto is niks vraag wat een buurt vandaag de dag 'sociaal' tot boek raad, nu het bestemmingsplan binnenkort de openbaar om huishoudelijke zaken te regelen. hoeft, alles kan. maakt. Ze legt daarbij een link met landelijke Wandelclub, in beweging en naar buiten inspraak in gaat, constructief zijn zienswijze De vergaderingen vonden plaats in het gebouw OVERLEG MET GEMEENTE ontwikkelingen in maatschappelijke betrokken- maar niet in je eentje uitdragen om recht te doen aan de belangen van de Stichting De Baan aan het Nauwe Gel- Stadsbestuur heid, bevolkingsopbouw en de verzorgings- van de bewoners. delozepad. Het aantal bezoekers varieerde, af- In 2013 is slecht één keer met een wethouder staat. Hoewel het romantische ideaalbeeld van Borrel hankelijk van de geagendeerde onderwerpen. overlegd. Het overleg was op 4 december met een zorgzame buurtgemeenschap nog altijd beleidsstukken domineert, blijken bewoners Met informatietafel, netwerkmogelijkheid en speakerscorner KOM NAAR DE JAARVERGADERING! WOENSDAG 2 APRIL, UUR, DE BAAN de nieuwe wethouder Verkeer en Milieuzaken Lukas Mulder. In dit gesprek werd de parkeer- Sociale cohesie in veranderende tijden den. Desalniettemin leef je te midden van anderen, waar je af en toe mogelijk een beroep De bewoners van de Koninginnebuurt zijn van werken, daarnaast mensen die gericht zijn op op moet doen, al is het maar om naar je huis origine, dan spreek ik over 100 jaar geleden, Amsterdam of veel verder. Wat een heel groot om te kijken als je op vakantie gaat. heel divers. De Wagenweg was de belangrijkste verschil is met 50 of 100 jaar geleden is dat er De leden van de Werkgroep Sociale Duurzaam- toegangsweg uit zuidelijke richting, die uit- nog maar één buurtwinkel is. Mensen met heid zijn benieuwd naar wat onze wijkgenoten kwam bij de Houtbrug (vroeger Houtpoort). jonge kinderen zullen elkaar ongetwijfeld tref- vinden van het wonen in de Koninginnebuurt. Heel logisch was daar, net buiten de stad, de fen bij één van de scholen of op de enkele Hoe zich dat verhoudt tot een plezierig gevoel, smid, die paarden van hoefijzers voorzag en speelplaatsjes die er zijn. De cafés zijn meer ge- vrijheid, comfort, saamhorigheid, veiligheid, onderhoud aan wagens kon verrichten. Er richt op mensen van buiten de buurt. Als het toekomstperspectief. Leven er misschien ideeën waren kwekerijen, toen echt buiten de stad ge- gaat om gebouwen waar gezamenlijke activi- over verbeteringen in dat opzicht? legen. Tubergen was de laatste bollenkweker in teiten plaatsvinden op het gebied van sport en Daar wilden we graag onderzoek naar doen, onze buurt (waar nu het Zwanenburgplantsoen cultuur zijn we maar matig bedeeld. We heb- mede in het kader van het nieuwe initiatief Ko- ligt). Aan de Wagenweg en in de Olieslager- ben de Baan, waar naast de opvang van ver- ningin Duurzaam, waarin heroriëntatie op het slaan (één van de oudste zijwegen) waren veel standelijk gehandicapten (en sinds kort ook gebied van duurzame energie, energiegebruik, winkels, bedrijven en bedrijfjes. Honderd jaar dagopvang van demente ouderen) enkele an- duurzame en groene leefomgeving en sociale geleden werd er het gereformeerde weeshuis dere activiteiten plaatsvinden, b.v. de Wijk- duurzaamheid centraal staat. gebouwd. Daarnaast waren er mooie en grote raadsvergaderingen, maar dat de Baan in het Er is begonnen met een proefproject (gestart in huizen van belangrijke inwoners van Haarlem. oog springt als typisch buurtcentrum lijkt niet de Koninginneweg), waarbij in verschillende Voor het personeel lagen er woningen aan het het geval. Een centraal pleintje,waar mensen delen van onze buurt bewoners geïnterviewd Geldelozepad. Kortom een behoorlijke diversi- elkaar logischerwijs tegen het lijf zouden kun- worden door leden van onze werkgroep. Aan teit, maar ook een diversiteit waarbij veel men- nen lopen, hebben we niet. de hand van een onderwerpen en vragenlijst sen werkten in de buurt en daardoor op Tijden veranderen, daar zijn wij ons allen zeer willen wij als mede-straatbewoner met zoveel buurtgenoten aangewezen waren, zakelijk en van bewust. Door twee banen per huishouden mogelijk buurtgenoten een informeel gesprek sociaal. Nu nog zie je die afwisseling in onze zijn er overdag minder mensen thuis, er moet voeren, waarin ervaringen, behoeftes en ideeën buurt terug. Grote woningen, afgewisseld met zeer efficiënt met beperkte tijd omgesprongen aan de orde kunnen komen. kleinere. Flink wat jonge gezinnen, maar ook worden. Sociale verbanden liggen gemiddeld veel ouderen. Mensen die thuis of in Haarlem wijder uitgespreid in het land dan 50 jaar gele- Anneke Volbeda. Werkgroep Sociale Duurzaamheid

3 problematiek besproken en de komende ondergrondse afvalopslag. Wijkgesprekken In het verslagjaar werd drie keer overleg gevoerd met de stadsdeelregisseur, die in de loop van 2013 gebiedsverbinder ging heten. Stadsdeelregisseur Anouk Stilma werd in het voorjaar vervangen door Ingrid Hamer. Namens de Wijkraad waren de gespreksdeelnemers Joop Roozeboom en Casper van Boltaringen. De wijkgesprekken gaan vooral over de kleinere dagelijkse zaken, en uitvoeren van werken. Maar tevens kunnen zaken aangekaart worden, die bij het bestuur thuishoren. Daarbij fungeert de gebiedsverbinder als trait d union tussen de wijk en het stadsbestuur. Voorbeelden zijn de voortgang van de herinrichting van straten, kunst in de wijk, het stadsdeeluitvoeringsprogramma e.d. JAARVERGADERING 2013 De Jaarvergadering werd op 10 april 2013 gehouden in het Carlton Hotel aan de Baan. De opkomst was goed. Naast de buurtbewoners waren ook de stadsdeelregisseur en enkele ambtenaren aanwezig. Voor de pauze werden de huishoudelijke zaken besproken, waarbij o.a. het jaarverslag, het financiële verslag en de begroting werden goedgekeurd. Na de pauze stond de meeuwenoverlast op de agenda. Het onderwerp werd ingeleid door wijkraadslid Auke Douma. Henk Sloos had naar aanleiding van een enquête in de Willemien de nesten in de buurt op kaart gezet. Daarna was het woord aan Niels van Esterik, binnen de gemeente Haarlem aanspreekpunt voor de meeuwenoverlast. Hij ging in op een stukje historie, en meldde welk beleid de gemeente voert met betrekking tot de overlast. De overlast van de laatste jaren heeft te maken met het goede leefklimaat voor meeuwen: veel voedsel op straat, volle afvalbakken, sinds 30 jaar staat het vuil in vuilniszakken aan de straat en niet meer in vuilnisbakken. In Haarlem waren de eerste overlastmeldingen 10 jaar geleden. Meeuwen zijn beschermde dieren en mogen niet zomaar afgemaakt worden. De gemeente heeft van die regel samen met Alkmaar en Leiden ontheffing gevraagd. Bij de aanwezigen leefden een hoop vragen, waarop door de heer Van Esterik uitgebreid werd ingegaan. Maar vaak moest hij antwoorden dat de gemeente niet bevoegd was om de dieren te bestrijden. Als conclusie zal de Wijkraad de Gemeente verzoeken dringend de geplande ondergrondse vuilcontainers met voorrang te plaatsen in die straten waar nog met vuilniszakken wordt gewerkt. Zakken op straat (o.a. Olieslagerslaan, Wagenweg, Tempeliersstraat) en de te volle verzamelcontainers vormen een prima voedingsbron voor de vogels. Het volledige verslag werd op de website geplaatst en zal voor goedkeuring worden aangeboden op de jaarvergadering van 2 april WIJKKRANT WILLEMIEN De Willemien is in het verslagjaar vijf keer verschenen. De krant wordt gemaakt door een actieve redactie, bestaande uit Auke Douma (eindredacteur), Jacques Overtoom (opmaak) en redactieleden Paul Lips, Jaat Nederhorst en Annemieke Windt. De krant verschijnt in een oplage van 1600 exemplaren. Naast de huisaan-huis bezorging door een team van trouwe bezorgers gaan er ook exemplaren naar de buurwijken, media, alle raadsleden en het College van B&W en een aantal bij de buurt betrokken ambtenaren. De krant varieert in omvang van 12 tot soms 20 pagina s. De financiering van de Wijkkrant is drieërlei: uit het budget van de Wijkraad, uit de aparte Bewonersondersteuning en uit advertenties. WEBSITE De website werd in 2013 weer onderhouden door Ab Ruigrok. Hij zorgt er al vele jaren voor dat de getoonde informatie up-to-date blijft en dat de werkzaamheden van de Wijkraad transparant zijn. WERKGROEPEN In 2013 waren er aanvankelijk vier actieve groepen in de wijk. Het waren de werkgroep Van Breemen, werkgroep Schouwtjeslaan/Uit den Boschstraat, de werkgroep Bos en Vaartschool en de werkgroep Cruquiusschool. Doordat de doelen werden bereikt, zijn de werkgroepen Van Breemen en Schouwtjeslaan ondertussen niet meer actief. Er is één nieuwe groep bijgekomen, Koningin Duurzaam. De groepen zijn zelfstandig, maar werken wel samen met de Wijkraad. De werkgroep Koningin Duurzaam heeft in de vorige Willemien zeer uitgebreid zijn werkzaamheden toegelicht. De werkgroep Cruquiusschool heeft een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan. Daarin staat nu aangegeven dat bij de bestemming Maatschappelijk behorende specifieke gebruiksregels is opgenomen dat het gebruik van de gronden als openbare speelruimte buiten schooltijden is toegestaan. Dit is een verruiming ten opzichte van de geldende planologische regeling. Wel werd de mogelijkheid open gelaten dat dit kan veranderen als er nieuwe omstandigheden zijn om het speelterrein anders een andere functie te geven. Thema s Een overzicht van de belangrijkste thema s die het afgelopen jaar hebben gespeeld worden nu beschreven. Vrijwel altijd is hier in de loop van het verslagjaar al in de Willemien uitgebreid over bericht. BESTEMMINGSPLANNEN A. Herziening bestemmingsplan Koninginnebuurt-west Dit in 2012 gestarte bestemmingsplan voor het westelijke gedeelte van onze buurt kwam medio 2013 tot een afronding. Omdat toezeggingen om opmerkingen van de Wijkraad te verwerken telkenmale niet werden nagekomen heeft de Wijkraad in 2013 niet verder geparticipeerd in dit proces. Wel is vlak voor de behandeling van het plan in de Commissie Ontwikkeling (van de gemeenteraad) een brief aan de commissieleden gestuurd waarin om uitstel van de behandeling werd gevraagd, omdat er slechts vier dagen zaten tussen de behandeling en openbaarmaking. Aangezien er die avond nog twee bestemmingsplannen behandeld zouden worden, hadden de raadsleden vier dagen de tijd om zo n 1000 pagina s tot zich te nemen en een gefundeerd oordeel te vellen. Dat leek ons een wat te korte tijd. De commissieleden negeerden ons verzoek. Uiteindelijk is het plan op 16 mei 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Omdat er geen bezwaren werden ingediend bij de Raad van State is het daarmee definitief geworden. B. Postzegelplan Bos en Vaartschool Áls gevolg van de vernietiging van het bestemmingsplan Koninginnebuurt 1ste herziening door de Raad van State heeft de gemeente in 2013 besloten om voor de Bos en Vaartschool een apart bestemmingsplan te maken, om toch de uitbreiding van de school mogelijk te maken. Dit wordt een postzegel bestemmingsplan genoemd. Bewoners rond de school hebben zich tegen dit voornemen verzet, omdat naar hun mening fouten bij de procedure zijn gemaakt en zij door de uitbreiding in hun woongenot worden beknot. Omdat de gemeenteraad unaniem achter de uitbreidingsplannen van de school stond, is het bestemmingsplan in hoog tempo behandeld en op 5 september 2013 door de gemeenteraad goedgekeurd. Het is nu afwachten wat het oordeel is van de Raad van State, want de bewonersgroep is in bezwaar gegaan. C. Bestemmingsplan Koninginnebuurt 2de herziening Het bestemmingsplan Koninginnebuurt 2de herziening voor het oostelijke gedeelte van onze buurt is nu het laatste plan voor de Koninginnebuurt dat op voltooiing wacht. Deze tweede herziening werd nodig door de vernietiging door de Raad van State van de 1ste herziening op 24 oktober Medio 2013 is met de ambtelijke voorbereiding gestart. Ook voor dit plan is door de Wijkraad geweigerd mee te werken in de participatiefase naar aanleiding van de ervaringen bij het bestemmingsplan Koninginnebuurtwest. Op 14 november 2013 ontving de Wijkraad daarover een brief van de gemeente, waarin ons formeel de vaststellingsprocedure werd gemeld. Begin februari 2014 werd het ontwerpbestemmingsplan op de rol gezet voor behandeling in de Commissie Ontwikkeling van de gemeenteraad. De Wijkraad heeft daar ingesproken. Dat gebeurde op 20 februari van dit jaar. Als uitgangspunt voor het inspreken is gekozen voor een Raad van State-proof bestemmingsplan. Dat wil zeggen dat de Wijkraad graag wil dat het bestemmingsplan de eindstreep haalt, omdat er door het ontbreken van een fatsoenlijk bestemmingsplan niet of nauwelijks rechtszekerheid voor de burgers is. Er werd voorgesteld om het perceel waarop een controversieel plan voor een hotel aan de Fonteinlaan rust, uit het plan te halen, omdat dit idee een potentieel gevaar bij de Raad van State vormt. Vrijwel unaniem is dat voorstel door de commissieleden ondersteund. Ook werd gewezen op de slechte leesbaarheid van de Plankaart, waar teveel aanduidingen dwars door elkaar zijn getekend. De wethouder zegde toe te bezien of dit verbeterd kon worden. Maart/april zal het aangepaste plan de inspraak ingaan. Postzegelplan; uitbreiding Bos en Vaartschool 4 5

4 INSTITUUT POLLATZ In de Willemien van maart 2013 heeft buurtbewoonster Isobel Wijnberg een door haar geschreven artikel geplaatst over het Instituut Pollatz. Dit Quakersinstituut bevond zich kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog aan het Westerhoutpark en heeft een indrukwekkende rol gespeeld in de redding van een groot aantal Joodse kinderen. Door dit artikel en de artikelen die er op volgden is nogal wat teweeg gebracht. Hoogstwaarschijnlijk wordt er op 4 mei 2014 door de burgemeester een herdenkingsmonument onthuld. Tevens komt er een speciaal herinneringsboek uit. Dat alles is mogelijk gemaakt door de gulle giften van buurtbewoners en anderen, waarvoor de Wijkraad een faciliterende functie heeft vervuld. TOEKOMST GEBOUW VITAE VESPER (DE HERBERG) De toekomst van het grote gebouw aan de Wagenweg op de hoek van het Westerhoutpark, dat gebouwd is als bejaardenhuis en tijdelijk gebruikt werd als opvanghuis van de het RIBW, wordt steeds onzekerder. Eigenaar PréWonen ziet geen kans meer om de oorspronkelijk geplande huurwoningen in het duurdere segment voor senioren te bouwen door de aangescherpte eisen uit Den Haag inzake de kerntaken van woningbouwcorporaties. Daarom gaat het gebouw in de verkoop. Bij een overleg op 11 september bleken drie opties: A. nieuwe eigenaar gaat aan de slag met de reeds ontwikkelde plannen (nieuwbouw app.); B. nieuwe eigenaar maakt nieuw plan; C. andere bestemming, kan ook verbouw tot appartementen zijn door Pré Wonen (bij onverkocht). De optie om tot sloop over te gaan terwijl er nog geen duidelijke bestemming is, wat eerst ook tot de mogelijkheden behoorde, lijkt voorlopig van de baan. OVERLAST DOORGAAND VERKEER Tijdens diverse overleggen met de gemeente is aandacht gevraagd voor de overlast van het doorgaande verkeer in de wijk. Dat had geen Het Zorgcentrum tijdens de bouw. enkel effect. Totdat er eind december eindelijk een opening leek te komen. Ambtelijk werd gemeld dat men toch misschien mogelijkheden zag om de Dreef/Fonteinlaan anders in te richten, door in beide richtingen een busbaan af te scheiden van de bestaande vier rijbanen. Een beslissing daarover ligt bij het bestuur/politiek. Daar wordt aan gewerkt. Hetzelfde geldt voor een beperking van het doorgaande vrachtautoverkeer in de Tempeliersstraat/Eerste Emmastraat en de Schouwtjeslaan. Alhoewel aangegeven werd dat handhaving een probleem zou zijn, zou een vrachtautoverbod op termijn de route uit navigatiesystemen halen, opdat er minder zwaar verkeer door deze starten gaat rijden. HERINRICHTING JULIANASTRAAT/ KONINGINNEWEG/TWEEDE EMMASTRAAT/NOORDER EMMAKADE Nieuwe riolering / herinrichting op het Floraplein en -park en de Hazepaterslaan. Als gevolg van bezuinigingen bij de gemeente zijn deze projecten voor onbepaalde tijd stilgelegd. Voor zover de Wijkraad bekend zal er ook in 2014 niets aan gebeuren. HERINRICHTING HOUTPLEIN Na een lange impasse over de wijze van herinrichting van het Houtplein wordt nu door de gemeente geprobeerd om dit project weer vlot te trekken. Ook moet het goedkoper worden. De laatste berichten zijn dat men alleen iets aan het aanzicht van het nieuwe provinciegebouw wil doen. ZORGCENTRUM FONTEINLAAN Aan de Fonteinlaan 9-11 is in een zorgcentrum voor (vermogende) senioren gebouwd. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Nadat de vergunningen verleend waren voor de verbouwing van deze panden, ging de aannemer met heel andere tekeningen aan de slag en liet in feite alleen de schil van de panden staan. Tegen alle regels in, want nummer 11 is een gemeentelijk monument. Nadat het meeste was gesloopt (zowel van binnen als van buiten), kwam de gemeente controleren en constateerde dat een en ander niet volgens de vergunning was gebeurd. De bouw werd stilgelegd, maar er werd gelegenheid gegeven om een nieuwe vergunning aan te vragen. In ijltempo werd die verleend en na twee maanden is verder gebouwd. Van het oorspronkelijke monument is nu alleen de voor- en zijgevel nog origineel. De bouwmassa is een stuk groter geworden. Voor de Wijkraad blijft de vraag over hoe dit zo heeft kunnen gebeuren en hoe is eigenlijk het toezicht op de rest van de buurt geregeld? Voor de gehele Koninginnebuurt geldt een beschermd stadsgezicht. We hebben hard geknokt om het juridische gedeelte goed te regelen via de diverse bestemmingsplannen, maar als het feitelijke toezicht faalt, heb je daar weinig aan. Een probleem dat niet minder zal worden, want er is stevig bezuinigd op deze toezichthoudende taken. BEVRIJDINGSPOP Het ziet er naar uit dat met de vorm die voor Bevrijdingspop in 2013 is gevonden, de overlast voor de buurt tot aanvaardbare proportie is teruggebracht. De Wijkraad streeft er naar om door middel van overleg dit voor de volgende versies van dit festival zo te houden. Auke Douma, secretaris Rectificatie In de Willemien van december werden een aantal foto s opgenomen van in de oktoberstorm omgewaaide bomen in onze buurt, waaronder een tweetal bomen achter de huizen van de Hazepaterslaan. Wij ontvingen een brief van de voorzitter van de vereniging van eigenaren van deze flats, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de vermelding dat deze bomen door achterstallig onderhoud waren omgewaaid. Volgens de VvE gold dat niet voor deze bomen. WIJK R A A D KO N IN GIN N EBU U RT INKOMSTEN Gemeente Haarlem - Basissubsidie Gemeente Haarlem - Bewoners ondersteuning Gemeente Haarlem - Subsidies straatfeesten Creditrente Advertenties Giften Pollatz Totaal UITGAVEN Vergaderkosten Kantoorkosten Wijkkrant Wijksamenkomsten Bewonersondersteuning Straatfeesten Diversen Giften Pollatz Totaal Overschot / tekort Af: Saldo bewonersondersteuning Eindoverschot BA L A N S P E R 3 1 D E C E M B E R DEBET (ACTIVA) Nog te ontvangen rente Banksaldo Spaarrekening Nog te ontvangen advertenties Sub-totaal Totaal Debet (Activa) ,13 182, ,00 430,00 De financiering van de Wijkraad is in 2013 goed verlopen. Er zijn weinig afwijkingen van de begroting. Het overschot over 2012 is echter omgeslagen in een tekort, omdat dit overschot in zijn geheel terugbetaald moest worden aan de gemeente. Het was beter geweest om deze verplichting op de balans te plaatsen. Dat zal in het vervolg ook gebeuren. Inkomsten Weliswaar zijn de advertentie-inkomsten lager dan begroot, de uitgaven voor de Willemien waren dat ook. Tevens kon een deel van de kosten worden weggeboekt bij de bewonersondersteuning. Overigens is deze ondersteuning het meest aan erosie onderhevig. In 2009 was de speciale subsidie op zijn top met bijna 8.532, ,25 Inkomsten en uitgaven Werkelijk 3.121, ,66 900,00 144, , ,77 484,60 235, ,05 538, ,48 554,00 525, , , , , ,53 331, ,00 340, , , Begroting 3.000, ,00 50, , ,00 800,00 600, ,00 800, ,00 850, , ,00 CREDIT (PASSIVA) Schild P{ollatz Reserveringen Saldo bewonersondersteuning Terug bet. Subs. Straatfeesten Reserv. Koninginneb. Duurz. Sub-totaal Eigen vermogen Totaal Credit (Passiva) Financiële verantwoording , voor 2014 is er nog welgeteld 1981 over. En waar we in 2009 het grootste deel weer terugbetaalden aan de gemeente, omdat er geen zinnige besteding was te vinden, begint de Wijkraad er steeds meer op te leunen, omdat de vaste subsidie vanaf 1996 stelselmatig is verlaagd. In koopkracht is deze nu net iets meer dan de helft als 20 jaar geleden. De giften voor het herdenkingsmonument voor de familie Pollatz vindt u zowel aan de inkomstenkant als bij de uitgaven, omdat het niet om geld van de Wijkraad gaat. Op de balans is dit bedrag gereserveerd. Werkelijk 3.165, ,00 500,00 102, , , ,67 736,60 595, ,33 948, ,58 500, , , ,73 889, , ,00 889,42 393, , , , , Begroting 3.100, ,00 50, , ,00 500,00 600, ,00 600, , , , , , , , ,75 Uitgaven De vergaderkosten zijn vorig jaar eenmalig hoger dan normaal uitgevallen, omdat de Jaarvergadering in het Carltonhotel werd gehouden. Dat maakte een significant verschil uit. Ik ga er van uit dat het dit jaar beter gaat. De terugbetaling aan de gemeente is onder diversen opgenomen. Begroting 2014 De begroting voor 2014 is grotendeels analoog aan de vorige jaren. Wel is het bedrag voor bewonersondersteuning aangepast aan de feiten, evenals de inkomsten uit advertenties in de Willemien. Auke Douma, penningmeester 6 7

5 Eind vorig jaar werd de Haarlemse beeldend kunstenaar Marijke Don geëerd vanwege haar verdiensten voor kunstenaarsvereniging De Vishal, die twintig jaar bestaat. Portret van een gedreven en eigenzinnige inwoner van de Koninginnebuurt. Marijke Don is niet alleen een stuwende kracht achter het Haarlemse kunstenaarsleven, ze maakt zelf ook prachtige, intrigerende werken. Niet zelden speelt de werking van het licht een rol, ze is gefascineerd door zon en schaduw. Ze werd geboren in Voorburg. Vader was voor de oorlog marconist op de grote vaart, moeder was scheikundige. Ik herinner me nog precies hoe de zon door een spleet in de gordijnen naar binnen scheen, waardoor kleine bewegende stofdeeltjes goed waar te nemen waren en hoe de baan licht door de kamer schoof. Een fascinerend gezicht. In Haarlem werd het de Duinoordstraat, met brede stoepen en grote bomen. De liefde voor bomen is gebleven, ook in de Koninginnebuurt, waar de monumentale bomen in de tuinen rond de Olieslagerslaan op haar speciale belangstelling kunnen rekenen. Zelf wilde ze oorspronkelijk natuurkunde studeren, vertelt ze. Het werd de Gerrit Rietveld Academie en ze raakte al vroeg betrokken bij het Haarlemse kunstenaarsleven. In de jaren zeventig van de vorige eeuw maakte zij als burgerlid beeldende kunst deel uit van de raadscommissie cultuur. Ze maakte er dankbaar gebruik van, maar was ook een lastpak, zoals ze zelf zegt. Wie met goede plannen kwam maakte kans dat die plannen ook werden gehonoreerd. In die jaren werd ook het Haarlems Kunstenaars Overleg opgericht, een vakbondachtige club die opkwam voor de belangen van de kunstenaars, maar geen rechtspersoon was. Bedoeling was om meer moderne kunst te tonen bij exposities van het Frans Hals Museum en de Hallen. Twintig jaar later werd de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) afgeschaft en werd het voor kunstenaars lastiger om in het onderhoud te voorzien. Dat was de reden om kunstenaarsvereniging De Vishal op te richten, een vereniging waarvan werk van de leden met Marijke Don laat zich inspireren door de werking van het licht dat van kunstenaars van buiten Haarlem momenteel regelmatig te zien is in de gelijknamige hal. Door haar pionierswerk kwam ze soms zelf nauwelijks aan de eigen kunst toe. Ik was constant bezig om geld voor tentoonstellingen bij elkaar te brengen, contacten met mensen te leggen en bijvoorbeeld affiches rond te brengen. Ik vind dat heel leuk om te doen, maar de juiste fondsen bijeen krijgen is zwaar werk. Daarnaast is het zo dat ik nooit te lang met één bepaalde activiteit bezig wil zijn. Als het routine wordt heb ik er niet zo n zin meer in. Ze toont foto s van haar werk, waarvoor ze inspiratie opdeed tijdens reizen naar landen als Mexico, waar de kalender is gebaseerd op de werking van zon en maan. Zelf laat ik me inspireren door het zonlicht. Voor de serie 'Sequensen' bijvoorbeeld teken ik op een stuk papier, vastgezet op de vloer, snel aan waar de schaduw op een bepaald moment valt, dat herhaal ik nog twee of vier maal op hetzelfde papier, telkens eenzelfde aantal minuten later. Vervolgens werk ik de reeks uit in drie respectievelijk vijf delen, waarin zichtbaar wordt hoe de schaduw verschoven is en ik de schaduw transparant houd door in lagen te werken. Ik begin met een laag 'hard' potlood, daarover heen de 'zachtere' potloodlagen. Al lijkt het werk abstract en soms geometrisch, het zijn concrete vertalingen van bepaalde momenten uit de werkelijkheid. Paul Lips Berichten van de gemeente Vernieuwen straatverlichting Omdat onkruidbestrijding zonder chemische Een paar jaar geleden werd aangekondigd dat middelen duurder is, kan niet in de hele stad de gemeente alle lantaarnpalen wilde vervangen door modernere exemplaren. Na een aanvoldoende budget beschikbaar. Het onkruid het onkruid worden verwijderd. Daarvoor is onvankelijke vliegende start, waarbij vooral in het wordt vooral bestreden op plekken waar dit centrum een deel van de lantaarnpalen werd van belang is voor de (verkeers-)veiligheid en vernieuwd, werd het stil. De crisis had toegeslagen. Nu wil de gemeente het opnieuw proristische trekpleisters. bij winkelcentra, openbare gebouwen en toeberen, maar dan met led-verlichting. Men wil de komende jaren zo n 9600 lantaarnpalen vernieuwen. Daarmee wil men het energieverbruik combineren met het vegen van de straatgoten. Dit jaar wil de gemeente de onkruidbestrijding verlagen. De keuze voor led betekent een besparing van 27% op het energieverbruik. Led- broeihaard voor onkruid. Door de goten goed Vervuilde goten zijn namelijk een belangrijke verlichting biedt ook de mogelijkheid het licht schoon te vegen, is de kans kleiner dat het onkruid terugkomt. Nadat Spaarnelanden, die de te dimmen. Door het verlichtingsniveau tussen uur en 5.00 uur met 50% te verlagen, onkruidbestrijding in opdracht van de gemeente wordt het energieverbruik nog lager. uitvoert, de goten heeft schoongeveegd, wordt Led-lampen zijn duurder in aanschaf dan conventionele verlichting, maar dat verdient zich ken, prullenbakken met heet water behan- het onkruid op de stoep en rond paaltjes, ban- terug door lagere onderhouds- en energiekosten. Het streven is om in 2014 tussen de 600 op inwoners om zelf het onkruid voor hun huis deld.de gemeente doet daarbij ook een beroep en 800 armaturen te vervangen in de gebieden weg te halen. Om de straatgoten goed te kunnen vegen zal de gemeente bewoners vragen waar de meeste storingen plaatsvinden en waar de armaturen het oudst zijn. Het plan is om na hun auto tijdelijk elders te parkeren. de bouwvakvakantie te starten met de uitvoering van het project. onkruidbestrijding, moeten in de tweede helft De ervaringen met het gecombineerd vegen en Er zitten me aan dit bericht echter twee dingen van dit jaar leiden tot nieuwe voorstellen voor niet lekker. Ten eerste wordt er gesteld dat de de onkruidbestrijding in oude armaturen (lantaarnpalen) veel storing geven. Mijn indruk is juist het omgekeerde. De Gescheiden inzamelen van papier en grootschalige frequente storingen doen zich plastic aan huis vooral voor bij de nieuwe palen. Daarbij zijn De gemeente Haarlem wil het scheiden van overigens nooit de lampen zelf stuk, maar bijna afval voor de Haarlemmers makkelijker maken. altijd de schakelaars die de verlichting aan en Het college stelt voor om bij circa laagbouw woningen rolcontainers (duobakken) voor uit zetten. Repareren schijnt lastig te zijn. Ook in onze buurt zijn af en toe hele straten dagen papier en plastic uit te reiken en bij hoogbouwwoningen meer ondergrondse containers te en soms weken onverlicht, bijvoorbeeld het Florapark. Wordt dit fenomeen nu straks over plaatsen.de ondergrondse containers komen de hele stad verspreid? Ten tweede wordt het ook bij woningen waar voor een duobak geen straks in de nacht nog donkerder in onze buurt. ruimte is. In de ondergrondse containers kan De straatverlichting stelt nu al niet veel voor, naast papier en plastic ook glas worden gedegebruik van grondstoffen en vermindering van maar het kan klaarblijkelijk nog minder, tenzij poneerd. Laagbouw woningen, die natuurlijk de nieuwe palen veel meer licht nu nog geen gft-container hebben, geven. Welkom inbrekersgilde! krijgen deze ook voor het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval. In Zonder gif onkruid te lijf Haarlem wordt op dit moment 37% Ook dit jaar gaat de gemeente het onkruid op van het huisvuil gescheiden. De gemeente wil dat dit percentage in straten, trottoirs en pleinen bestrijden zonder inzet van chemische middelen. De gemeente % is. Als er meer afval wordt maakt voor het bestrijden van onkruid gebruik gescheiden, kan meer afval worden van machines die werken met hete lucht en hergebruikt en wordt er minder afval heet water. Door deze aanpak te combineren verbrand. Dit draagt bij aan meer her- met het vegen van de straatgoten, krijgt het onkruid geen kans om in de straatgoten te ontkiemen. gebeuren over een periode van drie jaar, de CO2-uitstoot. De invoering zal gefaseerd te starten in Bewoners worden ruim van te voren geïnformeerd over het moment waarop zij de nieuwe containers ontvangen en kunnen gebruiken. Onderhoud Rijksmonumenten In de Koninginnebuurt staan meer dan 50 rijksmonumenten, voornamelijk woonhuizen. Van de Wijkraad Zuid-west ontvingen wij een interessant bericht over het aanvragen van een subsidie voor het onderhoud aan het pand. Eigenaren van rijksmonumenten kunnen in het kader van het Besluit rijks subsidiëring instandhouding monumenten weer subsidie aanvragen voor het in stand houden van hun gebouwde monument. Met de subsidie stimuleert het Rijk planmatig onderhoud om zo dure restauraties te voorkomen. De eigenaar stelt daartoe een zesjarig instandhoudingsplan op. In 2014 kan subsidie worden aangevraagd voor geplande werkzaamheden in de periode Subsidie wordt verleend voor de instandhouding van vrijwel alle soorten rijksmonumenten. Met ingang van 2014 komen ook woonhuizen die in bezit zijn van de overheid of een professionele organisatie voor een bijdrage in aanmerking. Particuliere huiseigenaren kunnen een laagrentende lening aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Jaarlijks is er in totaal 48,5 miljoen beschikbaar. Hiervoor is 42,7 miljoen gereserveerd voor gebouwde monumenten, 5 miljoen voor groene monumenten en ,- voor archeologische monumenten. Afgelopen jaren bleek dit totale subsidiebudget niet toereikend voor alle aanvragen. Om toch zoveel mogelijk subsidieverzoeken te kunnen honoreren, is bepaald dat eigenaren 50% van de onderhoudskosten zelf betalen. Aanvragen kunnen tot en met 31 maart 2014 worden ingediend. Kijk voor meer informatie: nieuws/instandhoudingssubsidie-aanvragen. Rijksmonumenten staan rond vrijwel het hele Florapark. (Ansichtkaart 1907). 8 9

6 Schouwtjeslaan onveiliger als 30-km zone De Schouwtjeslaan is een 30 km-zone 1, maar de in 2011 uitgevoerde herprofilering heeft een averechts effect gehad. Na de herprofilering is het autoverkeer toegenomen en bovendien harder gaan rijden. Dat werd vorig jaar duidelijk uit tellingen die de gemeente op de Schouwtjeslaan heeft uitgevoerd. De snelheid en het toegenomen verkeer leidt tot gevaarlijke situaties voor fietsers en voorgangers. De weg is een belangrijke toegangsweg voor scholieren die naar middelbare en basisscholen in de buurt gaan. Tijdens het spitsuur proberen de leerlingen de straat over te steken bij de driesprong Schouwtjeslaan/Uit den Boschstraat, op weg naar het ECL en de Soestdijkstraat, waar het verkeer van drie kanten op ze afkomt. De kruising Schouwtjeslaan en Zuider Emmakade is onveilig. In 2012 raakte een fietser gewond bij een aanrijding met een scooter. De herprofilering van de straat die is gedaan om de straat veiliger te maken, heeft averechts uitgepakt. Bewoners van de Schouwtjeslaan moeten hun kinderen iedere dag helpen de oversteek veilig te maken. Ze hebben hun voornaamste bezwaren op een rijtje gezet in een brief aan de Wijkraad. Waar gaat het volgens de buurtbewoners om? De gemiddelde snelheid vóór de herprofilering was volgens de gemeente ca. 40 km/u, maar is volgens de telling van eind 2012 toegenomen tot bijna 50 km/u (telling gemeente). 1. Het aantal auto s dat per dag gebruik maakt van de Schouwtjeslaan is volgens dezelfde telling toegenomen. 2. De politie weigert de snelheidsbeperking te handhaven omdat de weg niet voldoet aan de formele eisen van een 30km zone: er liggen geen drempels (grijze weg).? 3. De 30-km zone is slecht aangegeven (kleine bordjes, niet op het wegdek). 4. Als twee auto s uit tegenovergestelde richting elkaar willen passeren moeten ze over het fietspad uitwijken. 5. Het vrachtverkeer blokkeert al het passerende verkeer. 6. In- en uitparkerende auto s vormen vaak onverwachte blokkades op fietspad en rijbaan. 7. Auto s ontwijken de drempel op het Schouwtjesplein bij de Berkenrodestraat via fietspad. 8. Het kruispunt korte Schouwtjeslaan/Uit den Boschstraat / lange Schouwtjeslaan is onoverzichtelijk en onvoldoende beveiligd (geen plateau, onduidelijke voorrangsregels). Een oplossing van de problemen is mogelijk, maar daarvoor moet de straat wel weer deels op de schop. De buurtbewoners willen dat de gemeente de volgende maatregelen neemt: 1. Aanleggen drempels om de snelheid af te remmen. De vroeger gehanteerde argumenten om dat niet te doen (trillingen door bussen) gaan niet meer op omdat buslijn 90 niet meer door de Schouwtjeslaan rijdt. 2. Weren van al het vrachtverkeer uit Schouwtjeslaan en Uit den Boschstraat. 3. Aanleggen voetgangersoversteekplaatsen: één ter hoogte van de doorgang naar de Soestdijkstraat, in combinatie met plateau of drempel, en één ter hoogte van de Berkenrodestraat, idem. 4. Betere signalering 30 km zone. 5. Actieve handhaving snelheidsbeperking door politie. De maatregelen zouden nog kunnen worden aangevuld met de volgende twee ingrepen. 6. Eenrichtingsverkeer Schouwtjeslaan/ Uit den Boschstraat. 7. Afsluiten Schouwtjeslaan voor doorgaand verkeer, omleiden via Westelijke Randweg. Annemieke Windt 1) Ook de gemeenteraad heeft succesvol bijgedragen aan het pleidooi voor een 30 kilometer zone. Lang leve de Koninginnebuurt! Heeft u een mooi, leuk of emotioneel verhaal over onze Koninginnebuurt? Laat ons verbazen! Schrijf uw column (max 600 worden) en stuur in. Dit keer buurtgenoot André Rooijmans. De slapende draak van de Koorstraat Vroeg in december. Het begint. s Avonds, maar dat merk ik dan s morgens pas, staan er als uit de hemel gevallen zeven pilonnen op straat een plekje vrij te houden in de toch al krappe behuizing voor auto s van de Koorstraat. Vijf woonhuizen, een garage en gemiddeld 20 auto s wonen er. De pilonnen staan er roodwit gestreept voornaam te wezen: opzij, er gaat iets belangrijks gebeuren! Wij weten wel beter: pas op, gevaar! Het is een jaarlijks terugkerend verschijnsel dat het niet laat bij het uit de hemel laten vallen van rood-wit gestreepte pilonnen. Enkele dagen later verschijnen de eerste bestelbusjes. Onopvallend. Geen oranje pakketbezorgers, maar onbestickerde busjes die even op het door de hemel gegeven plekje mogen staan. Zíj wel. Er woont niemand op nummer 4, maar als de muil van een draak zwaait de deur open en de eerste dozen, keurig karton zonder opschrift, worden opgeslokt. Een paar maar, hoewel de drakenmaag nog lang niet vol is. De dozen, niet meer dan een stuk of vier, zijn zo te zien licht. Kussens voor de beddenwinkel op de hoek? Wij weten wel beter. Dan, een week voor oud en nieuw, verschijnt als afgesproken, je kunt er je kalender op gelijk zetten, een té grote vrachtwagen. Vanuit ons kasteel op nummer 2 kunnen we zien hoe elk jaar weer een vrachtwagen - eveneens zonder alarmerend of waarschuwend opschrift - de smalle, volle Koorstraat niet in durft, maar knipperend aan de stoep van de Emmastraat parkeert. It giet oan, grappen wij van boven, maar nu wordt het menens. Het oorlogstuig wordt gecamoufleerd uitgeladen. Steekkarretjes piepen haastig door de straat richting vrachtwagen en even later gevuld naar Koorstraat nummer 4. Het lijkt alsof het snel en onzichtbaar moet gebeuren. De pilonnen zijn opzij geschoven en de dozen, kleine en grote, goed dichtgetaped maar allemaal zonder opschrift worden snel de muil in gereden. Wat er allemaal niet in zo n klein huisje past! Een half uurtje en vele dozen later is het klaar. De drakenbek is gevuld en wordt gesloten. Van boven kan ik het niet goed zien, maar het lijkt alsof de chauffeur blij is te kunnen vertrekken zó vrolijk als hij zijn laadklep van de meterslange vrachtwagen dichtslaat. Opgelucht. Hij wel. Voor ons beginnen lange angstige nachten. We slapen naast de draak die net zijn jaarlijkse maaltijd verorberd heeft. Propvol zit hij. Als ie maar geen vuur spuwt, droom ik. Af en toe, vooral als het donker is, horen we een knal; of meerdere achter elkaar. Ik schrik van elke ontploffing: gaat het gebeuren? Is die knal de vonk in het kruitvat van de slapende draak? Is dit het moment dat ie wakker wordt en een vuurtje spuwt? Je moet er niet aan denken: zijn hele maag vol bommen en granaten als dat eenmaal begint gaat de hele Koorstraat de lucht in. En de hele Emmastraat én -kade. En de Koninginneweg. Enschedese angstdromen. Ik probeer er niet aan te denken. Ik ga wat vaker uit huis en als ik mijn fiets aan de muur van nummer vier vast zet doe ik dat net even wat sneller dan in de rest van het jaar. 30 december. De beddenwinkel naast nummer 4 is in een feestartikelenwinkel omgetoverd en jubelt Vuurwerk van zijn vaandels en spandoeken aan de kade. Het mag nu. Auto s glippen de Koorstraat in, zoekend naar parkeerruimte. Zij weten niet beter. Aan de kade is wel plaats. Vaders en kinderen (houden moeders niet van vuurwerk?) lopen af en aan. Met dozen, tassen, handen vol verlaten zij de tijdelijke feestwinkel. Het is een genot om die stralende vaders gade te slaan. De jacht is begonnen. Het vuur kan aangestoken! Kom kinderen, vrouw en vrienden: vader zorgt voor een goed bereide jachtbuit! Het is van een grote vrolijkheid en hoe meer dozen de drakenmaag verlaten, des te geruster klopt mijn nerveuse hart. Een angstdroom maakt plaats voor een feestgevoel als ik uiteindelijk op ons hoge terras op 31 december middernacht de hele drakeninhoud de lucht in zie en hoor gaan! Een visuele traktatie! Zelfs de kathedraal glimlacht en knettert van plezier. Daar! En daar! Kijk: zijn dat zeven rood-wit gestreepte pilonnen die daar in een wijde boog uiteenspatten? Wie kent haar niet, Nel Nooteboom, de vrouw met die stoere grijze kuif. Altijd onderweg, te voet of per fiets struint ze door Haarlem of Koninginnebuurt waar ze al 57 jaar woont. Nel Nootenboom verlaat na 57jr. Koninginnebuurt In 1956 verlaat Nel de boerderij in Brabant en gaat haar broer achterna die in de Ripperdakazerne is gelegerd. Hij tipt Nel dat in Haarlem meer werk is dan in Brabant. Nel vindt als hulp werk bij Notariskantoor Wighman aan de Koninginneweg 103. Ze doet er van alles. Werkt in de huishouding, zorgt er voor de kinderen en wordt ingezet op het kantoor voor administratieve werkzaamheden. Ze is er intern en slaapt op een klein zoldertjekamertje. Ze wijst het aan en verteld dat het dochtertje van de notaris haar s nachts opzocht en bij haar in bed kroop. Nog steeds heeft ze contact met Hella die nu over de 50 is. Ze loopt in Haarlem haar Jan tegen het lijf en trouwt in Ze gaan wonen aan de Olieslagerslaan. Ze woont er tot februari jaar in hetzelfde huis, in dezelfde buurt, met uitzicht op dezelfde mooie beuken aan de overkant. Lief en leed worden in al die jaren gedeeld in het kleine straatje waar nu de vrachtwagens af en aan rijden voor de nieuwbouw op de plek waar eerst de garage stond. Ze is flink in de 70 maar strijkt nog wekelijks stapels overhemden, lakens en servetten voor mensen aan het Wilhelminapark. Ze zit niet stil en is dat voorlopig niet van plan. Alleen de steile trap in het huis aan de Olieslagerslaan werd haar te lastig, vooral snachts. Nel woont nu in Heemstede in een prachtig appartement met veel licht en haar vriendin om de hoek. Dag Nel! 10 11

7 De reuzenzwam is een parasiet en hecht zich aan Tja, daar krijg je dus beukpijn van... In eerdere artikelen in de Willemien is de ge- de beschadigde wortels van beuken. De zwam We hebben onlangs een onderzoek laten uitvoe- schiedenis beschreven van de familie Pollatz die ter) BOMEN IN GAZON. kan zo gemakkelijk beuken kapot maken, omdat ren door Martijn Hoogendoorn Boomadvies naar in de periode vóór en in de Tweede Wereldoorlog Ik vind rode beuk mooier klinken dan bruine dit soort bomen een heel uitgebreid wortelstelsel het wortelgestel. Het zag er op het eerste gezicht een school annex kindertehuis leidden aan het beuk. Het blad is ook meer rood dan bruin. In hebben die ook vaak hoog in de grond liggen. nog redelijk uit en de beuk heeft inmiddels (en Westerhoutpark 14, waar zij jood- se vluchtelin- september 2013 kwamen er hele grote zwam- Dieren of andere factoren beschadigen al snel gezien de omvang al lang geleden) een flink aan- genkinderen opvingen. In de wijk is geld inge- men op meerdere plaatsen rondom de boom. zo n wortel en dan ziet de reuzenzwam zijn kans tal nieuwe (adventief)wortels aangemaakt. In- zameld voor een klein monument, dat is In november 2011 zijn wij verhuisd naar de Lekker voor in de soep, maar buurman Mike schoon om de beuk binnen te dringen. De middels hebben we akkoord gegeven voor een ontworpen door kunstenares Michèle Baudet en Olieslagerslaan. Een tuin met een huis, tot vond het toch raadzaam om een specialist hier schimmelinfectie begint in het wortelfundament stabiliteitsonderzoek. Met een speciale techniek wordt gemaakt door Smederij Felix aan de Wa- dan toe 40 jaar lang bewoond door Jaat Ne- naar te laten kijken. De heer Scherpenzeel van en dat zorgt er voor dat de boom instabiel wordt. wordt dan via een lier en allerlei meetapparatuur genweg 35. Daarnaast wordt een begeleidend derhorst, bekend van de redactie van dit blad. Boom Totaalzorg kwam op bezoek en zag het Daarna veroorzaakt de reuzenzwam witrot en een orkaan nagebootst (op tien procent van ork- boekje en toegepast lesmateriaal geschreven voor De tuin is prachtig aangelegd in Engelse land- meteen: Reuzenzwam. De natuurlijke vijand vernauwen de houtvaten zich. Door beide is de aankracht). Hiermee wordt de stabiliteit in kaart het basisonderwijs. Het monument wordt op schapsstijl met daarin een heus landelijk mo- nummer 1 van de beuk. Oudste boom Haarlem gekapt? nument: een rode beuk van jaar oud. boom al snel ten dode opgeschreven. Een beuk gebracht. Is deze onvoldoende en daardoor ge- zondag 4 mei a.s. om uur onthuld door neemt maatregelen als hij is aangetast door de vaarlijk voor de omgeving, dan zal een kapver- buurtbewoner burgemeester Bernt Schneiders. Ook het voorhuis aan de Wagenweg heeft een Een blik op internet leert ons het volgende: reuzenzwam. gunning aangevraagd worden. De beuk is 24 Aansluitend vindt in het huis om een her- dergelijke prachtige boom in de tuin. Tot twin- De reuzenzwam wordt pas zichtbaar als de Overigens doet de boom wel zijn uiterste best meter hoog en heeft een kroon van 22 meter. denking plaats in het kader van het project Open tig jaar gelden stonden ze in 1 tuin, maar sinds vruchtlichamen (de zwam zelf die te zien is) om de reuzenzwam kwijt te raken. Hij maakt Dat, plus de tonnen aan gewicht van de stam Joodse Huizen, dat uitgaat van het Joods Histo- begin jaren negentig zijn ze gescheiden. De zichtbaar worden. De zwam tast de boom echter snoei kan dan nog helpen in dat stadium. Dit extra wortels aan en laat extra hout groeien. Dit vormen een onverantwoorde situatie voor de risch Museum. Het boekje met achtergrondinfor- beuken zijn echter zo groot dat ze elkaar zeker onherstelbaar aan. Vaak begint dat al in het betekent dat de kroon kleiner wordt gemaakt gevecht tegen de reuzenzwam kan de boom omgeving. Mocht het onderzoek echter uitwij- matie over het werk van de familie Pollatz, niet uit het oog hebben verloren. Het zijn kroondak, waar de boom zijn bladeren al begint en er dus zo minder kracht op de takken komt echter niet winnen. Overigens wordt pas na jaren zen dat de stabiliteit voldoende is, dan kan het geschreven door Anja Hollaender en Isobel Wijn- stoere exemplaren met op borsthoogte een te verliezen. Als de vruchtlichamen van de zwam te staan. Daardoor is er nog wat kracht dat de duidelijk dat de zwam in de boom zit. Dat wordt onderzoek periodiek herhaald worden kan en berg, is ter plekke verkrijgbaar. Het Pollatz Co- omvang van zo n 4,5 meter. boven de grond te zien zijn, is dat alleen maar boom kan ontlenen aan wat hij binnenkrijgt. pas echt zichtbaar als de zwammenlichamen zich kan zo de situatie gevolgd worden. Wellicht dat mité en de Wijkraad zijn blij met de donaties die een teken. Onder de grond en in de boom heeft De reuzenzwam heeft eenjarige vruchtlicha- openbaren. Zijn die zwammen zichtbaar dan is wij, maar ook de buurt, dan nog enkele seizoe- zijn binnengekomen voor het monument. Finan- De bomen staan geregistreerd als: de reuzenzwam dan namelijk al zijn verwoes- men die in een soort dakpanvorm groeien. De de ziekte al in een vergevorderd stadium. De nen kunnen genieten van deze wonderlijke reus ciële bijdragen zijn nog steeds meer dan welkom uit de tijd van Lodewijk Napoleon. op het rekeningnummer van de Wijkraad Konin- Koninginnebuurt Olieslagerslaan Fagus tende werk verricht. Daar heeft de schimmel de ene laag is dikker dan de ander en de zwam zwam blijft overigens gewoon leven als de beuk sylvatica Atropunicea Bruine beuk. Leeftijd 198 houtvaten al dicht geknepen of is bezig ze dicht staat op een voet die er knolvormig uitziet. Die al dood is. Hij wordt dan wel van parasiet tot sa- jaar Landelijk (monument). 111 cm. (stamdiame- te knijpen en daardoor sterft de boom langzaam. voet is zeker 60 centimeter in doorsnee, maar profyt. Dit is een organisme dat op materiaal ter) BOMEN IN GAZON en Binnen een paar jaar is een boom met de reuzen- vaak ook nog groter. De jonge vruchtlichamen leeft dat al dood is. Koninginnebuurt Olieslagerslaan Fagus zwam helemaal afgestorven. Alleen veteranen- van de reuzenzwam zijn zacht en goed te eten. LEZERS SCHRIJVEN Stijlvolle en kleurrijke schoenen voor meisjes en vrouwen Girls love shoes!xx Gedempte Oude Gracht 116 Haarlem Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van , zaterdag van Nu ook online te bestellen: 12 M o n u M e n t v o o r P o l l at z Beuk pijn sylvatica Atropunicea Bruine beuk. Leeftijd 158 jaar. Landelijk (monument) 95 cm. (stamdiame- ginnebuurt o.v.v. 'Gift Pollatz'. Bas van Meegeren Isobel Wijnberg gens is er in de Haarlemmerhout (vlakbij de Wa- soonlijke gegevens niet weglaten, maar wil ook genweg) een grasveld formaat voetbalveld waar geen carriere maken in het gaan bijstaan van de Ik heb de Willemien gelezen en eerlijk gezegd prima gebruik van gemaakt kan worden, maar wijkraad. Ik heb een volle agenda als ondernemer druipt de azijn er vanaf. Klapperende rijplaten in dat is waarschijnlijk een groot hondentoilet waar en koetser de vrije tijd die ik met mijn gezin kan de Olieslagerslaan en ander leed. Nu de bouw- niemand wil sporten. Onze wijkraad heeft met doorbrengen. vallen eindelijk zijn gesloopt, en er iets komt te valse voorwendsels via de belangenvereniging Jos van der Hoven, Prins Clausstraat staan dat wel gezien mag worden is het gezeur Tubergen een poging gedaan hun Florapark te BIJSCHRIFT REDACTIE eerlijk gezegd lachwekkend. Een projectontwik- redden met een poging in de Prins Clausstraat kelaar moet het hoofd boven water houden, dus een gewoon grasveld te laten veranderen in een Buurtbewoner Jos van der Hoven is ondernemer en als dat tot gevolg heeft dat er 8 woningen gefa- gekooid speelveld. Een peiling onder de bewo- vindt volgens bijgaande brief dat de wereld zo slecht seerd worden gebouwd, dan is dat in deze tijd ners was gelukkig voldoende duidelijk om deze nog niet is. Dat vindt de redactie van de Willemien heel verstandig. Ergens in de buurt van Almere onzin in de prullenbak te laten verdwijnen. meestal ook. Maar we zijn ook journalist en zien hier en staat iets wat een kasteel had moeten worden Als bewoner van het stukje Tubergen verkeer ik daar toch wel wat dingetjes, waar het soms wat minder maar niet is afgebouwd, dat wil je hier niet mee- in de veronderstelling dat die onzin club de we- goed gaat. Naast al het positieve nieuws in de Wille- maken. Dat rijplaten die de bestrating moeten be- reld uit is en dat de wijkraad in 2014 er een stuk mien, berichten we daarom ook over de negatieve as- schermen wat lawaai maken is niet zo vreemd, nuchterder en positiever tegenaan gaat als dat nu pecten. Want je kunt je kop wel in het zand steken en dan zie je niets meer, maar dat verandert weinig aan de maar alles kapot rijden mag natuurlijk ook niet. het geval lijkt te zijn. Nou nog mooier! Hoeveel bootcampende sporters kan het Flora- Of dit is cynisch bedoeld, of de voorzitter is er situatie. Wij zijn dus ook verheugd dat er eindelijk ge- park verdragen. Als het park van de gemeente voor verantwoordelijke dat de pauwen van de bouwd gaat worden aan de Olieslagerslaan, maar vin- Haarlem is, waar ik even van uit ga, snap ik niet kinderboerderij geen veren meer hebben en kan den het niet verkeerd om er wat van te zeggen als men waarom er zo belachelijk gedaan moet worden als gevolg daarvan zelf niet meer zitten. Daar- zich niet de afspraken houdt. Het sporten in het Flora- over gezond sporten in de openbare ruimte? Die- naast is als het allemaal klopt na de feestdagen park is voor iedereen heel gezond, behalve voor de grasmat. Dat vindt wethouder Mulder ook na een be- gene die dit heeeft zitten bijhouden heeft blijk- een sportschool abonnement noodzaak, en ook baar niets te doen. Wat een stelletje jankers om een bezoek aan de AA om van de drank af te zichtiging van het modderveld. Zie het artikel hierover bij de gemeente aan te kloppen om de sportdo- komen lijkt onvermijdelijk. Als het inderdaad zo elders in deze krant. En wat het gekooide speelveld in de Prins Clausstraat betreft, daarvan weten we niets centen te gaan benaderen om die te laten betalen uitgebreid op de stoep komt zijn er daklozen die voor het gebruiken van de openbare ruimte. dit goed zo niet beter kunnen gebruiken. en hebben we ook nooit iets over geschreven. Is het gras wat er groeit soms van een bijzonder Aangezien ik niet te laf ben mijn mening te geven Tenslotte, don t blame the messenger! soort dat het beschermd moet worden? Overi- en dat ook niet anoniem wil doen, zal ik mijn per- Auke Douma, eindredacteur Willemien 11 13

8 Bestemmingsplan Koninginnebuurt 2e herziening in inspraak Binnenkort komt er weer een bestemmingsplan voor een deel van onze buurt in de inspraak. Het gaat in grote lijnen om het gedeelte tussen de Dreef en de Wagenweg. Dit wordt al de derde keer dat geprobeerd wordt het bestemmingsplan te moderniseren. Beide vorige keren is het plan door de Raad van State vernietigd. Het plan is hard nodig, omdat de huidige bestemmingsplannen veel te oud zijn, namelijk uit 1935 en zelfs Een klein gedeelte dateert uit de jaren 70. Daarmee wordt het nu de zesde keer in ruim 10 jaar tijd dat er bestemmingsplanprocedure in onze wijk loopt. De Wijkraad Koninginnebuurt heeft besloten om weer op constructieve wijze het overleg in te gaan met de gemeente over dit bestemmingsplan. Bij de beoordeling wordt de vraag leidend of het plan Raad van State proof is. Het bestemmingsplanproces duurt nu 18 jaar, het wordt de hoogste tijd dat de buurt een modern bestemmingsplan krijgt. Zeker omdat er voor het gehele gebied al sinds 1992 de status van beschermd stadsgezicht geldt. Het is nu veel te gemakkelijk om activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met deze beschermde status. Op 20 februari werd in de commissie Ontwikkeling van de Gemeenteraad besproken of het ontwerpplan voldoende was om de inspraak in te gaan. Een vertegenwoordiger van de Wijkraad was er bij en legde de commissieleden een aantal overwegingen voor. Allemaal hielden ze verband met het uitgangspunt dat het nieuwe plan Raad van State-proof moest zijn. De inbreng was als volgt: - Artikel 77 van de Wet Geluidhinder eist dat bij een nieuw bestemmingsplan een akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd. Dat is hier niet gebeurd en kan een grond voor vernietiging opleveren bij de RvS. Is het correct dat het onderzoek niet is uitgevoerd? - Is het Beschermd Stadsgezicht nu afdoende juridisch geregeld? De Wijkraad heeft onvol- Fysiotherapie Algra De Jong Gallandat Huet doende specifieke kennis om dat te beoordelen, maar dit is een uiterst belangrijk onderdeel. Een eerder plan is op dit aspect vernietigd. - Er zijn nog erg veel kleine afwijkingen op de verbeeldingskaart, bijvoorbeeld bij de goothoogten. Bij de inspraakreactie ten tijde van het vorige - vernietigde - plan werd toegegeven dat er te veel fouten inzaten en dat het College dat zou laten herstellen. We zien nu weer dezelfde - verkeerde - cijfers terug. Dat vindt de Wijkraad niet acceptabel. - De Verbeeldingskaart (Plankaart) is heel moeilijk leesbaar omdat veel vermeldingen dwars door elkaar zijn gedrukt. Met name de plusjes van de archeologische waardering zijn zo dominant, dat regelmatig de veel belangrijkere goothoogten en dergelijke niet ontcijferd kunnen worden, hoe sterk de kaart ook wordt vergroot. Waarom worden die plusjes niet op de waarderingskaart gezet? Daar is ruimte genoeg. - Tot slot. Het ziet er naar uit dat de mogelijke bestemming van de Fonteinlaan 5 tot hotel een belangrijk punt gaat worden, met verzet tot aan de Raad van State. Als door een of andere vormfout, die wel eens willen voorkomen, het plan weer wordt vernietigd, dan zit de buurt weer jaren zonder een modern bestemmingsplan. Daarom stelden we voor om het perceel Fonteinlaan 5 uit dit ontwerp te halen en later apart te behandelen. De argumenten daarvoor zijn vrijwel hetzelfde als voor het Alditerrein, dat er nu ook uitgehaald is. De Wijkraad is niet voor postzegelplannen, maar als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Uit de reactie van de commissieleden op het voorgaande verhaal bleek dat iedereen het er mee eens was, dat het bestemmingsplan RvS proof moest zijn. Alleen werd dat niet door iedereen op dezelfde manier geïnterpreteerd. Verder was er brede steun voor het punt moeilijke leesbaarheid van de Plankaart. Daarna ging de discussie vooral over het mogelijk maken van een hotel langs de Fonteinlaan. In zijn reactie beloofde de wethouder te bezien of de leesbaarheid van de Plankaart binnen de vigerende wetgeving verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld door een exemplaar van de digitale kaart te maken waarbij lagen met afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld de lagen met de archeologische plusjes, weggeklikt konden worden. Ook heeft hij toegezegd om eventuele - kleinere - fouten te herstellen, maar legde de bal daarbij vooral bij de Wijkraad neer. Artikel 77 van de Wet Geluidhinder geldt volgens de wethouder alleen bij voorgenomen veranderingen in de wijk. Ook vond hij dat het Beschermd Stadsgezicht nu goed was geregeld. De commissie legde zich daarbij neer. Daarna spitste de discussie zich helemaal toe op het hotel aan de Fonteinlaan 5. Enkele fracties sloten zich aanvankelijk aarzelend aan bij het standpunt van de Wijkraad, maar toen het CDA en VVD zich er ook voor uitspraken kwam er uiteindelijk een massieve meerderheid voor het weglaten van dit perceel uit het bestemmingsplan, gelijk zoals bij het Aldi-terrein al was gebeurd. Alleen de PvdA bleef om principiële redenen tegen. De wethouder verzette zich stevig, maar toen zich een steeds grotere meerderheid aftekende legde hij er zich bij neer. Niettemin liet de voorzitter uit voorzorg toch stemmen: iedereen stemde voor, behalve de PvdA. Pannenkoeken eten met een bijzondere Piet! Sinds een paar maanden voel ik me een beetje buurtbewoner van de Koninginnebuurt. Gek eigenlijk, want ik woon er niet ik werk er alleen maar. En wat een geweldige plek om te werken: mooie buurt, prachtige huizen, vlakbij de stad en het park. Ik ben coördinator van Houtstroom, een van de ontmoetingscentra van Zorgbalans voor mensen met geheugenproblemen, en huur een ruimte bij Stichting de Baan aan het Nauwe Geldelozepad. We willen een plek zijn voor mensen waar ze terecht kunnen als ze vergeetachtig worden en we werken daarbij samen met de bezoekers van de Baan en met de wijk. Ik wil u heel graag even meenemen naar 5 december vorig jaar. De kinderen van de naschoolse opvang UK zijn die middag vrij en we besluiten met elkaar te lunchen. Wim, 87 jaar, kok geweest bij de marine en als timmerman alles in elkaar getimmerd wat je maar kan bedenken, blijkt een waanzinnige pannenkoekenbakker te zijn. Met gemak bakt hij er 25. Best bijzonder, want thuis is hij totaal initiatiefloos. Hij straalt de kinderen smullen. En er gebeurt meer bijzonders. We krijgen bezoek van een bijzondere Zwarte Piet, een Piet met een verstandelijke beperking, die duidelijk geniet van de opgetogen gezichten van jong en oud. Ik vond het een prachtige middag en ik heb gezien dat ik niet de enige was. Die middag zag ik wat ik eigenlijk al wist: jong of oud, vergeetachtig of verstandelijk beperkt, iedereen heeft een kracht of een talent. Kom op dinsdag of donderdag maar eens bij ons op de koffie, je weet nooit welk talent je tegenkomt! Ontmoetingscentrum Houtstroom, Nauwe Geldelozepad 17 Open op dinsdag en donderdag tussen 10 en 16uur. / thuis wonen met zorg / ontmoetingscentra voor mensen met dementie Tel: Voor alle behandelingsmogelijkheden zie Op 13 maart is het ontwerpplan ter inzage gelegd. Zienswijzen kunnen worden ingediend tot donderdag 24 april. Op 9 april is er een inloopbijeenkomst in De Baan, Nauwe Geldelozepad 17, waar door ambtenaren informatie over de plannen gegeven wordt. U kunt terecht tussen uur. Auke Douma 14 15

9 Bent u al gewend aan het nieuwe loopje? Niet meer naar de Tempeliersstraat voor de Duitse koopjes, of naar de bonusartikelen in de Houtstraat? Maar verder, naar het grootgruttersduo aan de Westergracht? Bij mij zal dat nog wel even duren. Niet dat ik naar de lege ruimte onder de kegelbaan ga, maar het voelt wel alsof je hondje dood is en je gewend bent om s-avonds een ommetje met hem te maken. De eerste dode van de verhuizing zag ik er trouwens al: een Bruine kikker; zijn biotoop is omgezet in een parkeerplaats waar je nog even gratis terecht kan. Ik herken ook de heimwee in de stem van de passant die me vertelt van de winkel die tot zo n 25 jaar geleden recht tegenover mijn huis de hele dag voor iedere klant openstond. Toen wij er kwamen wonen was V A N D E V O O R Z I T T E R het net een kindercrèche geworden; nu een gewone woning. Niets herinnert aan de levendige levensmiddelzaak. Al was al jaren bekend dat de zaak zou verhuizen, het is toch een schok, als het moment daar is. Zo n sluiting maakt je niet alleen bewust van je winkelpatroon, je ziet ook opeens weer hoe andere winkels er bij staan. En dan vraag ik me af: hoe zal de crisis doorwerken op ons winkelbestand? Blijft ook de Wagenweg nog aantrekkelijk? De afgelopen jaren waren er al verschuivingen te zien: eerst de makelaars, gevolgd door de banken, toen de eet- en kookhuizen en nu her en der leegstand. Op welke behoeften spelen de nieuwe uitbaters in? Zullen die ook hier, net als elders in de stad, beginnen met kappers- en koffiezaken? Goed dat de ambtenaren van de Provincie niet meer met onverzorgd haar met een boterhamzakje in de hand in de pauzes door onze wijk hoeven te flaneren. Maar wat valt er te knippen of te smeren als de provincies fuseren en ook aan het Houtplein leegstand dreigt? De Wijkraad wil de Koninginnebuurt levendig houden. Winkels dragen daar aan bij. En natuurlijk u als bewoner. Daarom komende jaarvergadering aandacht voor bindende activiteiten. Op 2 april in de Baan. Dat loopje kent u vast wel. Ruthger Smit Redactie: Auke Douma tel Paul Lips tel Jaat Nederhorst tel Annemieke Windt Jacques Overtoom Redactieadres: Casper van Boltaringen tel Henk Sloos tel Anneke Volbeda tel Henny de Vos tel Wijkraadvergaderingen: Woensdag 2 april, aanvang uur! Woensdag 14 mei, woensdag 11 juni. Stichting De Baan. Nauwe Geldelozepad 17 Aanvang uur. De volgende Willemien verschijnt begin juni. Kopij is welkom tot 15 mei. COLOFON tel (vormgeving) Stolbergstraat 2, 2012 EP Haarlem Bestuur Wijkraad: Voorzitter: Ruthger Smit tel Secretaris /Penningmeester: Auke Douma tel Wijkraadadres: Stolbergstraat 2 Secretariaat: Leden: Enthousiasme voor terugkeer Hildebrandmonument verrast stichting De terugkeer van het Hildebrandmonument naar de Haarlemmerhout komt steeds dichterbij. De stichting die het geld inzamelt, heeft de fondsen op euro na bij elkaar. Het wachten is op de beslissing van twee fondsen die zijn aangeschreven. Daarvoor moet in maart een be- sluit vallen. Mocht die laatste bijlage er komen, dan kan het monument op een mooie manier worden uitgelicht. Dat moet de zichtbaarheid van het monument vergroten en vandalen afschrikken om de beeldengroep te vernielen. Er wordt al druk gewerkt aan de opknapbeurt van Het monument zoals het er de laatste jaren bij lag. Kijk ook eens op onze website: Emmaplein 34 t.o. Kathedraal St. Bavo 2014 VA Haarlem Tel de omgeving van het monument, want daarvoor is al genoeg geld binnen. De respons op de inzamelingsactie heeft het bestuur verrast. We hadden niet verwacht dat men zo vrijgevig zou zijn en zo betrokken bij de beeldengroep, schrijft voorzitter Jaap van Zetten. De nieuwe beelden worden gemaakt van metaal met een steenkleurige coating en het proces om de beelden te maken gaat halverwege maart van start. Het is de bedoeling dat de beelden 13 september, de tweehonderdste geboortedag van Nicolaas Beets worden onthuld. Annemieke Windt 16

WIJKRAAD KONINGINNEBUURT Olieslagerslaan 16 2012 EX Haarlem

WIJKRAAD KONINGINNEBUURT Olieslagerslaan 16 2012 EX Haarlem WIJKRAAD KONINGINNEBUURT Olieslagerslaan 16 2012 EX Haarlem VERSLAG van de openbare vergadering van de Wijkraad op dinsdag 1 juni 2010 om 20.00 uur in de Tapuit tel. 023-5324368 E-mail: info@koninginnebuurt.nl

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Vereniging voor Pieters- & Academiewijk Financieel jaarverslag 2008

Vereniging voor Pieters- & Academiewijk Financieel jaarverslag 2008 Vereniging voor Pieters- & Academiewijk Financieel jaarverslag 2008 Per 31-12-2008 Saldi in euro's 1-1-2008 31-12-2008 Resultaat 2008 begroot werkelijk Postbank RC 282,45 65,15 217,30- Inkomsten 6.750,00

Nadere informatie

Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen

Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen De enquête is opgesteld door: Marijke van Winsum-Westra, Secretaris wijkplatform Hoogenhof Met medewerking van: Tom van Zuijlen, wonend in de Zwerfkei

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Problemen rond bovengrondse afvalcontainers tegenover Mathenesserdijk 309

Problemen rond bovengrondse afvalcontainers tegenover Mathenesserdijk 309 Problemen rond bovengrondse afvalcontainers tegenover Mathenesserdijk 309 Historie 14 juni 2004 verspreidde de deelgemeente een brief onder bewoners rondom de hoek Mathenesserdijk Zoutziederstraat over

Nadere informatie

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West Secretariaat Rithsestraat 187 4838 GA Breda + 31 765200785 www.wijkraadbredazw.nl info@wijkraadbredazw.nl wijkschouw 2007 Liesbos Probleem suggestie Wateroverlast

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Wat houdt de nieuwe manier van afvalstoffenheffing in? In de kern komt het er op neer dat ieder huishouden betaalt voor de hoeveelheid restafval die het aanbiedt.

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Billie de Beer en de Tuinstedebrigade (2): Verkennen de straat Juni 2014

Billie de Beer en de Tuinstedebrigade (2): Verkennen de straat Juni 2014 Billie de Beer en de Tuinstedebrigade (2): Verkennen de straat Juni 2014 Billie de Beer is heel blij dat hij nu bij de hamsters in Tuinstede mag wonen. Ze leven met z n allen tussen de mensen en helpen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

Verslag wijkschouw zaterdag 12 november

Verslag wijkschouw zaterdag 12 november Verslag wijkschouw zaterdag 12 november Aanwezig: Marijke Gantvoort; Ruthger Smit; Auke Douma; Casper van Botharingen; Joop Roozeboom; Anneke Volbeda; Ruud de Haas; Henk Sloos De wijkschouw begon om ongeveer

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Wat kunnen bewoners en ondernemers verwachten van het basisniveau van onderhoud? Voor participatie Een veilige, toegankelijke openbare ruimte waar mensen

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Plannen clubhuis 2015: de uitbreiding en de kosten

Plannen clubhuis 2015: de uitbreiding en de kosten Plannen clubhuis 2015: de uitbreiding en de kosten Zoals in de vorige update te lezen viel willen we het gewenste eindresultaat tijdens de ALV van 2015 presenteren. In dit stukje gaan we nu al dieper in

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Verslag/ Actielijst Welgelegen

Verslag/ Actielijst Welgelegen Aanwezig: Udo Kluijver Roel Ebbink Lex Wijnbeek Faber Hanneke Beelen (fietspad de Dreef) Jasper Putter ( Van Eedenstraat/ Tempelierstraat) Datum Onderwerp/Stand van zaken Actie: Deadline: Diversen/mededelingen

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

Fractieflits 21-2011. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. In dit nummer: Houtmanpad

Fractieflits 21-2011. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. In dit nummer: Houtmanpad Fractieflits 21-2011 In dit nummer: Houtmanpad Haarlemse vergunningen waardeloos? Onderzoek naar handhaving Koopzondagen Over de vrijheid om te mogen geloven Wethouder Cassee nu ook echt Haarlemmer nog

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen Verslag bewonersinformatieavond Reimerswaalbuurt Osdorp 17 april 2012, eerste bijeenkomst Aanwezig: - Circa 200 bewoners - Jan Voskamp, regiodirecteur Ymere - Kenneth Edam, gebiedsmanager Ymere - Steven

Nadere informatie

Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016

Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016 Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016 1e Werkgroep: Terugblik en vervolg 2e Werkgroep: Thema s 1. Spelen en sport 2. Verkeer en parkeren 3. Groen 4. Verblijf 5. Honden 6. Bruggetje

Nadere informatie

Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem

Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem De gemeente Tiel krijgt uit een landelijk afvalfonds jaarlijks circa 50.000 om extra maatregelen te nemen ter voorkoming van zwerfvuil. Dit geld

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

De laatste wens van Maarten Ouwehand

De laatste wens van Maarten Ouwehand De laatste wens van Maarten Ouwehand Een verhalend ontwerp voor CKV waarin leerlingen op school een museum ontwerpen, inrichten en openen. Gemaakt voor en door: Andreas College Katwijk en Bureau voor Educatief

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER

NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER #2, juni 2010 NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER Dinsdag 8 juni was de terugkoppeling van de eerste fase van het renovatieproces: namelijk de resultaten die uit de klankbordgroep zijn gekomen en uit

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht. per 31 december 2013

FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht. per 31 december 2013 FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht per 31 december 2013 vastgesteld door het bestuur op 15 oktober 2015 INHOUDSOPGAVE Pag. Bestuursverslag 1 Financieel

Nadere informatie

Ambtelijk advies over het verkeersbeleid. Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid

Ambtelijk advies over het verkeersbeleid. Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid Ambtelijk advies over het verkeersbeleid Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid 1 Programma 20:00 uur Welkom Gerard Abrahamse, wethouder Verkeer Toelichting op stappen in besluitvorming

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Italiaanse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

Met de deur in huis: speeches zijn altijd leuker zelf te geven dan ernaar te moeten luisteren...toch vraag ik uw aandacht voor deze nieuwjaarspeech

Met de deur in huis: speeches zijn altijd leuker zelf te geven dan ernaar te moeten luisteren...toch vraag ik uw aandacht voor deze nieuwjaarspeech Beste Texelaars, Met de deur in huis: speeches zijn altijd leuker zelf te geven dan ernaar te moeten luisteren...toch vraag ik uw aandacht voor deze nieuwjaarspeech Dames en heren...het gaat op veel punten

Nadere informatie

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Lesbrief Planologie van een wijk Waarom is mijn wijk zo ingericht? En hoe zou ik zelf een eigen wijk inrichten?

Lesbrief Planologie van een wijk Waarom is mijn wijk zo ingericht? En hoe zou ik zelf een eigen wijk inrichten? Lesbrief Planologie van een wijk Waarom is mijn wijk zo ingericht? En hoe zou ik zelf een eigen wijk inrichten? Doelstelling: de leerlingen enthousiast maken voor hun omgeving en ze laten ontdekken dat

Nadere informatie

Maart 2014. Bladzijde 2 geeft het pakket, bladzijden 3,4 en 5 geven een toelichting op het pakket.

Maart 2014. Bladzijde 2 geeft het pakket, bladzijden 3,4 en 5 geven een toelichting op het pakket. Maatregelenpakket voor de periode 2014-2018 ter verbetering van de Eindhovense luchtkwaliteit en vermindering van de negatieve gevolgen, voorgesteld door de Werkgroep Luchtkwaliteit en Klimaat van de vereniging

Nadere informatie

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen Ambtenaren Utrecht heeft relatief gezien vier keer zoveel ambtenaren als Amersfoort. Er zijn inmiddels bijna 5000 ambtenaren (vier jaar geleden 2800) en 700 fulltime interimmers, waaronder dure. Veel partijen

Nadere informatie

Leeuwarder Restauratiefonds

Leeuwarder Restauratiefonds Financiële regeling voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in Leeuwarden Leeuwarder Restauratiefonds Leeuwarden heeft een van de mooiste historische binnensteden van Noord-Nederland.

Nadere informatie

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad.

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Zienswijzennotitie Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Er zijn zeven brieven met zienswijzen

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009.

KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009. KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009. AANWEZIG: Peter van der Velpen (extern projectleider SSW) Reinout Keesmaat (stedenbouwkundige

Nadere informatie

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 vra2007ocw-23 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld (wordt door griffie

Nadere informatie

GEBIEDSPROGRAMMA

GEBIEDSPROGRAMMA GEBIEDSPROGRAMMA 2016-2019 STADSDEEL SCHEVENINGEN Van Stolkpark Concept met voorstellen van de Wijkvereniging Van Stolkpark Inleiding Elk gebied een eigen aanpak Dit jaar werken Scheveningen en de andere

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Zwerfkei licht door de bomen

Zwerfkei licht door de bomen Zwerfkei licht door de bomen 20.00 20.10 Opening en toelichting doel van de avond Lucy van der Linden-Merkx, MERK-X verbindend in Veiligheid 20.10 20.30 Samenvatting en conclusies enquête bewoners en gebruikers

Nadere informatie

Verschillende straten, verschillende regels

Verschillende straten, verschillende regels Leve de straat! Soms lijkt het erop dat straten het exclusieve domein zijn van in- en uitparkerende auto s, snel optrekkende scooters en ronkende vrachtwagens. Vreemd eigenlijk, want straten zijn natuurlijk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Bewonersavond Koggepark

Bewonersavond Koggepark Bewonersavond Koggepark Woensdag 22 April Aanwezig: 17 bewoners, directeur Digitalis, De Stek, Mooizogoedzo, De Schoor Historie Koggepark Monique van Zandwijk, directeur basisschool de Digitalis startte

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Parallelweg: 30 is 30. Niet voor niets!

Parallelweg: 30 is 30. Niet voor niets! Parallelweg: 30 is 30. Niet voor niets! BERGEN OP ZOOM - PvdA heeft zorgen over de verkeersveiligheid en leefbaarheid langs de Parallelweg. Vanaf de kruising met de Antwerpsestraatweg geldt een maximumsnelheid

Nadere informatie

De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie

De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie Leerkracht instructie middelbare school Algemeen Achtergrond De ANWB is een vereniging die nauw betrokken is bij de maatschappij en zet zich in voor mobiliteit,

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Openbare verlichting in de gemeente Oss Veiligheid Verkeer Sociale veiligheid.

Openbare verlichting in de gemeente Oss Veiligheid Verkeer Sociale veiligheid. Openbare verlichting in de gemeente Oss Gemeente Oss zorgt ervoor dat de openbare ruimte in Oss verlicht is. We gebruiken hiervoor verschillende soorten verlichting. Hieronder leest u waarom en wanneer

Nadere informatie

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Resultaten van een uitgebreide en representatieve verkeersenquête over verkeersveiligheid rond scholen en schoolroutes in de Bovenbuurt van Wageningen,

Nadere informatie

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO-14-2000 Geachte Burgemeester en Wethouders, Recentelijk is een vergunning aangevraagd, voor de uitbreiding van

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

Geacht College, vergunningverlener voor de manifestatie in het Wilhelminapark, zaterdag 28 en zondag 29 mei 2011.

Geacht College, vergunningverlener voor de manifestatie in het Wilhelminapark, zaterdag 28 en zondag 29 mei 2011. Geacht College, vergunningverlener voor de manifestatie in het Wilhelminapark, zaterdag 28 en zondag 29 mei 2011. Betreft: Gang van zaken tekortschietende boombescherming bij een manifestatie in het Wilhelminapark

Nadere informatie

Verslag informatieavond Bomenkap Centrumplan Gilze - Parkdeel. 10 september 2015

Verslag informatieavond Bomenkap Centrumplan Gilze - Parkdeel. 10 september 2015 Verslag informatieavond Bomenkap Centrumplan Gilze - Parkdeel 10 september 2015 Donderdagavond kwamen zo n 50 betrokkenen bijeen in de Schakel om in gesprek te gaan over de voorgenomen bomenkap bij het

Nadere informatie

WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM

WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM Eerste druk 2017 2017 tekst Wouter Klootwijk 2017 illustraties Enzo Pérès-Labourdette Boekverzorging

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Zaterdag 6 mei 2017 1 Algemeen Op zaterdag 6 mei heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het centrumnoord, het gebied is begrensd door de Hoofdweg,

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015

Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015 Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015 Inleiding Op 22 mei 2015 is de derde buurtschouw uitgevoerd. De twee eerdere zijn gehouden in januari 2014 en april 2013. In november 2014 is een enquête gehouden over

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Wat doet het waterschap voor de wegen?

Wat doet het waterschap voor de wegen? Lesbrief wegen Wat doet het waterschap voor de wegen? Veilige wegen www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta 1 Veilige wegen Sommige waterschappen zoals waterschap Hollandse

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

Ruimte. Verpleging. Jong en oud. Zorg. Gerief. Voorzieningen. IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst

Ruimte. Verpleging. Jong en oud. Zorg. Gerief. Voorzieningen. IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst Ruimte Gerief Verpleging Voorzieningen Zorg Jong en oud Samen IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst Onze investeringen op een rijtje: 2000-2008 ingrijpende verbetering

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn:

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn: Jaarverslag 2003 Jaarverslag 2003 Op 11 juli 2003 werd de Stichting Kondanani Nederland opgericht. Op die datum is de akte gepasseerd bij notaris Mr.H.L.J.Kamps te Leiden. Tevens staat de Stichting ingeschreven

Nadere informatie

Commissie Oostwestverbindingen oostwestnoord@xs4all.nl Nieuwsbrief 59, 16 december 2009 NPW

Commissie Oostwestverbindingen oostwestnoord@xs4all.nl Nieuwsbrief 59, 16 december 2009 NPW Botonde open Morgen wordt een deel van het werk bij de botonde op de Nieuwe Purmerweg (NPW) opgeleverd, als het weer niet tegenzit. De noordelijke op- en afrit gaan open (rode lijnen op de foto). Het zal

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN. Bestemmingsplan Agrarische Enclave. Uitnodiging

BESTEMMINGSPLAN. Bestemmingsplan Agrarische Enclave. Uitnodiging BESTEMMINGSPLAN Bestemmingsplan Agrarische Enclave De gemeente Apeldoorn werkt aan de actualisering van bestemmingsplannen. Sommige bestemmingsplannen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van

Nadere informatie

Het kasteel van Dracula

Het kasteel van Dracula Uit het dagboek van Jonathan Harker: Het kasteel van Dracula 4 mei Eindelijk kom ik bij het kasteel van Dracula aan. Het kasteel ligt in de bergen. Er zijn geen andere huizen in de buurt. Ik ben moe. Het

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 22 oktober 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 22 oktober 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 22 oktober 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge Zuurendonk Afwezig Tineke Snel Grim

Nadere informatie

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Inhoud 1. Tekst van mail 2. Bijeenkomst 26 januari en een overzicht tot nu toe 3. Exploitatiebegroting 1. Tekst van mail Beste vriend/vriendin van Blue Star,

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad)

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad) Besprekingsverslag van de bespreking met Klaassen Vastgoedontwikkeling / Site Woondiensten en de gemeente Doetinchem naar aanleiding van onze brief van 14 december 2009 inzake de huidige status van het

Nadere informatie

DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR.

DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR. DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR. Die oorspronkelijke bewoners gingen weg omdat, punt 1, geen huizen met een tuin. Drie kamers, vier kinderen, dat werkt allemaal niet. We

Nadere informatie

Betreft: Spoed: Bezwaar tegen de wegwerkzaamheden en het sluiten van de Herpstraat van woensdag 16 januari t/m vrijdag 15 februari 2013

Betreft: Spoed: Bezwaar tegen de wegwerkzaamheden en het sluiten van de Herpstraat van woensdag 16 januari t/m vrijdag 15 februari 2013 P.J. Veldhuijzen van Zanten Turfmarkt 10 2801 HA Gouda 10 januari 2013 Aan: College van Burgemeester en Wethouders Gouda Centraal Juridische Afdeling Gemeenteraad Gouda Betreft: Spoed: Bezwaar tegen de

Nadere informatie

Portefeuillehouder: H. Blok Behandelend ambtenaar K. Schuurman, (t.a.v. K. Schuurman)

Portefeuillehouder: H. Blok Behandelend ambtenaar K. Schuurman, (t.a.v. K. Schuurman) Vergadering: 13 januari 2015 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: H. Blok Behandelend ambtenaar K. Schuurman, 0595-447785 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. K. Schuurman) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG

TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG Gemeente Den Haag RIS104445_02-04-2003 Ons kenmerk DSO/DSO/2003.380 TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG Overwegende dat het

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENALDUMADEEL

GEMEENTERAAD MENALDUMADEEL GEMEENTERAAD MENALDUMADEEL Menaam : 17 februari 2011 Portefeuillehouder : M. van Asperen Punt : [06] Behandelend ambtenaar : P. Helmus Doorkiesnummer : (0518) 452939 Onderwerp : investeringssubsidie speeltuin

Nadere informatie