Jaarvergadering. Wandeling door het Florapark met Lukas Mulder. 2 april, uur, De Baan. Sociale cohesie in de buurt. Aftreden Joop Roozeboom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarvergadering. Wandeling door het Florapark met Lukas Mulder. 2 april, 19.45 uur, De Baan. Sociale cohesie in de buurt. Aftreden Joop Roozeboom"

Transcriptie

1 MET O.A. 2 JAARVERGADERING EN SOCIALE COHESIE. 3 JAARVERSLAG. 7 FINANCIELE VERANTWOORDING. 8 MARIJKE DON EN DE WERKING VAN HET LICHT. 9 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 10 SCHOUWTJESLAAN ONVEILIGER. 11 COLUMN; DE DRAAK VAN DE KOOR- STRAAT / NEL VERLAAT DE BUURT. 12 BEUKPIJN. MOET OUDE BEUK GEKAPT WORDEN? 14 BESTEMMINGSPLAN KONINGINNEBUURT Jaarvergadering 2 april, uur, De Baan N 1 MRT De Wijkraad nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering. Deze zal plaatsvinden op woensdag 2 april, aanvang uur. Gebouw Stichting De Baan, Nauwe Geldelozepad 17. Sociale cohesie in de buurt We gaan het op de jaarvergadering vooral hebben over sociale cohesie in de buurt. Voor de agenda en het voledige programma zie pagina 2 en verder. Aftreden Joop Roozeboom De Wijkraad heeft met spijt kennis genomen van het aftreden van Joop Roozeboom als wijkraadslid. Joop is in de jaren dat hij lid was van de Wijkraad zeer actief geweest op diverse gebieden, zoals de Haarlemmerhout, bestemmingsplannen, overleg met de gemeente en nog meer zaken. Ook heeft hij de oprichting van de Stichting Belangenbehartiging Wijkraad Koninginnebuurt gecoördineerd. Joop bedankt! Wandeling door het Florapark met Lukas Mulder Omwonenden van het Florapark zijn bezorgd meldt Hennes de Ridder, de voorzitter van de over het veel te intensieve gebruik door sporters. In De Willemien is hier al over bericht. An- stuk van het gras, maar verplaatsen ons. Zo pro- ploeg. We voetballen niet steeds op hetzelfde nemieke Windt, Auke Douma en Paul Lips beren we het gras te ontzien De Bootcampers maakten een gezamenlijke wandeling met wethouder Lukas Mulder en Lex Wijnbeek, beheerorganisatie verdient daar ook geld aan. De laat- zijn sinds de laatste jaren actief, de Bootcampder gebied Zuid-West. ste twee jaar is het aantal Bootcampclubs dat in het Florapark traint flink gegroeid. Mulder concludeert dat datgene wat de Bootcampers doen Op een regenachtige ochtend wordt er weer flink gevoetbald op het gras van het Florapark. minder schadelijk zou kunnen zijn, omdat zij Op een ander gedeelte is een Bootcamp-groep sportschoenen in plaats van voetbalschoenen bezig met oefeningen. De plassen staan op het dragen. Deze wandeling is om de zaak te inventariseren, we gaan niet direct conclusies trek- gras, de grond is drassig en omwoeld. Het is een combinatie van allerlei factoren waardoor de grasmat zoveel te lijden heeft, concluschalig recreatief gebruik i.p.v. georganiseerde ken. Omwonenden pleiten voor enkel kleindeert Lukas Mulder. Maar we willen niet van (commerciële) sport. De roep om het grasveld jullie af hoor, zegt hij tegen de voetballers, die op adem te laten komen is groot. Het Florapark zich inmiddels in een kring om de wethouder zou een monumentale status moeten krijgen, hebben verzameld. We willen alleen kijken of een instrument om overlast te voorkomen. Wethouder Mulder en Lex Wijnbeek gaan zich be- we een manier kunnen vinden om meer evenwicht in het Florapark te krijgen. Verderop aan raden op de te nemen stappen en willen met de de Wagenweg is ook een trapveld, dat een opknapbeurt heeft gekregen. De voetballers spor- betrokkenen om de tafel. Wordt vervolgd dus. ten al twintig jaar wekelijks in het Florapark, Paul Lips en Annemieke Windt 1

2 JAARVERGADERING De buurt als bruisend netwerk daar een geheel eigen invulling aan te geven - met bruisende netwerken als resultaat Kleine initiatievenronde Tien kleine niet-commerciële organisaties op het gebied van wederzijdse diensten krijgen 1 minuut om te vertellen over hun werk. Jaarverslag 2013 Koninginnebuurt Een belangrijke rol van de Wijkraad is die van Samenstelling van de Wijkraad: intermediair tussen gemeente en bewoners. Ruthger Smit, voorzitter De Wijkraad draagt initiatieven van bewoners Auke Douma, secretaris / penningmeester STICHTING BELANGENBEHARTIGING WIJKRAAD KONINGINNEBUURT In maart 2013 werd de Stichting Belangenbehartiging Wijkraad Koninginnebuurt opgericht. De reden van de oprichting van deze stichting is om de Wijkraad rechtspersoonlijkheid te geven wanneer het onverhoopt tot een juridi- De Wijkraad Koninginnebuurt nodigt u uit tot Huishoudelijk gedeelte Over het nut ervan en het plezier dat zij zelf uit naar de gemeente en probeert planontwik- Casper van Boltaringen, lid sche procedure komt. Dat is met name bij alle het bijwonen van de Jaarvergadering. Deze zal Bespreking en goedkeuring Jaarverslag 2013 en hun omgeving eraan beleven. keling over onze buurt te beïnvloeden Joop Roozeboom, lid bestemmingsperikelen enkele keren voorgeko- plaatsvinden op woensdag 2 april, aanvang Goedkeuring financiële verantwoording 2013 Aan het woord komen onder andere: is, vooral door het bestemmingsplan, een bij- Henk Sloos, lid men uur. Plaats is het gebouw van Stichting Goedkeuring begroting Repaircafé, waarom weggooien als het zonder jaar geweest. Al eens eerder was de Anneke Volboda, lid Het bestuur van de stichting is gelijk aan het De Baan, Nauwe Geldelozepad Pauze gemaakt kan worden samenwerking met de gemeente stroef, maar Henny de Vos, lid bestuur van de Wijkraad. In afwijking daarvan Op de jaarvergadering legt de Wijkraad verant De buurt als bruisend netwerk Thuisafgehaald, een maaltijd gekookt door of voor een ander in je buurt nu kregen we steeds meer moeite met de ambtelijke opstelling. Daarom besloten we het In 2013 namen we afscheid van twee Wijk- fungeerde in het oprichtingsbestuur Joop Roozeboom als secretaris. Na zijn aftreden is hij 8 woording af voor het gevoerde beleid en de fi- door Kitty van den Hoek Straatschoonmaak, een geveegd portiek of voorbereidende (participerende) overleg op te raadsleden, te weten Sonja Kagie en Ruud de januari 2014 opgevolgd door Casper van Bol- nanciën. Maar het is een minstens zo goede Kitty van den Hoek is werkzaam bij kennisinsti- een zwerfafvalvrije straat schorten. Dit prachtblad heeft dit in een Haas. Zij werden op de Jaarvergadering door taringen. De stichting is volledig verweven met gelegenheid om uw buurt te leren kennen op tuut Movisie als onderzoeker op het terrein van Buuv, buurtmarktplaats - vraag en aanbod; diepte-interview met Joop en Auke uitgebreid de voorzitter bedankt voor hun grote inzet. De de Wijkraad, heeft geen eigen middelen en de een praktische en vrolijke manier! Met dat doel buurt, vrijwilligerswerk en (mantel)zorg. In Straatboekenclub, samen leest het toch belicht. Ten stadhuize is onze opstelling niet vergaderingen van de Wijkraad werden geno- Wijkraadsvergadering is tevens bestuursverga- heeft de Wijkraad een programma opgesteld, 2013 rondde zij een studie sociologie af aan de anders, achteraf echt gewaardeerd en het leverde de Koningin- tuleerd door Anneke Volboda, lid van de Wijk- dering van de stichting. De stichting vervangt dat wijkbewoners kan inspireren om ideeën uit UvA, waarbij ze zich toelegde op het fenomeen Eettafel, eens in de maand samen aan tafel; nebuurt een minder gunstige beeldvorming raad. De Wijkraad heeft in 2013 negen keer in dus op geen enkele wijze de Wijkraad, behalve te uitwisselen. De trefwoorden zijn milieu, nabuurschap. In haar praatje gaat zij in op de Peerby, lenen van elkaar - van hogedrukspuit op. Om dit beeld te logenstraffen zal de Wijk- het openbaar vergaderd en enkele keren niet- in juridische kwesties. (geld)besparing en gemak, en het motto is niks vraag wat een buurt vandaag de dag 'sociaal' tot boek raad, nu het bestemmingsplan binnenkort de openbaar om huishoudelijke zaken te regelen. hoeft, alles kan. maakt. Ze legt daarbij een link met landelijke Wandelclub, in beweging en naar buiten inspraak in gaat, constructief zijn zienswijze De vergaderingen vonden plaats in het gebouw OVERLEG MET GEMEENTE ontwikkelingen in maatschappelijke betrokken- maar niet in je eentje uitdragen om recht te doen aan de belangen van de Stichting De Baan aan het Nauwe Gel- Stadsbestuur heid, bevolkingsopbouw en de verzorgings- van de bewoners. delozepad. Het aantal bezoekers varieerde, af- In 2013 is slecht één keer met een wethouder staat. Hoewel het romantische ideaalbeeld van Borrel hankelijk van de geagendeerde onderwerpen. overlegd. Het overleg was op 4 december met een zorgzame buurtgemeenschap nog altijd beleidsstukken domineert, blijken bewoners Met informatietafel, netwerkmogelijkheid en speakerscorner KOM NAAR DE JAARVERGADERING! WOENSDAG 2 APRIL, UUR, DE BAAN de nieuwe wethouder Verkeer en Milieuzaken Lukas Mulder. In dit gesprek werd de parkeer- Sociale cohesie in veranderende tijden den. Desalniettemin leef je te midden van anderen, waar je af en toe mogelijk een beroep De bewoners van de Koninginnebuurt zijn van werken, daarnaast mensen die gericht zijn op op moet doen, al is het maar om naar je huis origine, dan spreek ik over 100 jaar geleden, Amsterdam of veel verder. Wat een heel groot om te kijken als je op vakantie gaat. heel divers. De Wagenweg was de belangrijkste verschil is met 50 of 100 jaar geleden is dat er De leden van de Werkgroep Sociale Duurzaam- toegangsweg uit zuidelijke richting, die uit- nog maar één buurtwinkel is. Mensen met heid zijn benieuwd naar wat onze wijkgenoten kwam bij de Houtbrug (vroeger Houtpoort). jonge kinderen zullen elkaar ongetwijfeld tref- vinden van het wonen in de Koninginnebuurt. Heel logisch was daar, net buiten de stad, de fen bij één van de scholen of op de enkele Hoe zich dat verhoudt tot een plezierig gevoel, smid, die paarden van hoefijzers voorzag en speelplaatsjes die er zijn. De cafés zijn meer ge- vrijheid, comfort, saamhorigheid, veiligheid, onderhoud aan wagens kon verrichten. Er richt op mensen van buiten de buurt. Als het toekomstperspectief. Leven er misschien ideeën waren kwekerijen, toen echt buiten de stad ge- gaat om gebouwen waar gezamenlijke activi- over verbeteringen in dat opzicht? legen. Tubergen was de laatste bollenkweker in teiten plaatsvinden op het gebied van sport en Daar wilden we graag onderzoek naar doen, onze buurt (waar nu het Zwanenburgplantsoen cultuur zijn we maar matig bedeeld. We heb- mede in het kader van het nieuwe initiatief Ko- ligt). Aan de Wagenweg en in de Olieslager- ben de Baan, waar naast de opvang van ver- ningin Duurzaam, waarin heroriëntatie op het slaan (één van de oudste zijwegen) waren veel standelijk gehandicapten (en sinds kort ook gebied van duurzame energie, energiegebruik, winkels, bedrijven en bedrijfjes. Honderd jaar dagopvang van demente ouderen) enkele an- duurzame en groene leefomgeving en sociale geleden werd er het gereformeerde weeshuis dere activiteiten plaatsvinden, b.v. de Wijk- duurzaamheid centraal staat. gebouwd. Daarnaast waren er mooie en grote raadsvergaderingen, maar dat de Baan in het Er is begonnen met een proefproject (gestart in huizen van belangrijke inwoners van Haarlem. oog springt als typisch buurtcentrum lijkt niet de Koninginneweg), waarbij in verschillende Voor het personeel lagen er woningen aan het het geval. Een centraal pleintje,waar mensen delen van onze buurt bewoners geïnterviewd Geldelozepad. Kortom een behoorlijke diversi- elkaar logischerwijs tegen het lijf zouden kun- worden door leden van onze werkgroep. Aan teit, maar ook een diversiteit waarbij veel men- nen lopen, hebben we niet. de hand van een onderwerpen en vragenlijst sen werkten in de buurt en daardoor op Tijden veranderen, daar zijn wij ons allen zeer willen wij als mede-straatbewoner met zoveel buurtgenoten aangewezen waren, zakelijk en van bewust. Door twee banen per huishouden mogelijk buurtgenoten een informeel gesprek sociaal. Nu nog zie je die afwisseling in onze zijn er overdag minder mensen thuis, er moet voeren, waarin ervaringen, behoeftes en ideeën buurt terug. Grote woningen, afgewisseld met zeer efficiënt met beperkte tijd omgesprongen aan de orde kunnen komen. kleinere. Flink wat jonge gezinnen, maar ook worden. Sociale verbanden liggen gemiddeld veel ouderen. Mensen die thuis of in Haarlem wijder uitgespreid in het land dan 50 jaar gele- Anneke Volbeda. Werkgroep Sociale Duurzaamheid

3 problematiek besproken en de komende ondergrondse afvalopslag. Wijkgesprekken In het verslagjaar werd drie keer overleg gevoerd met de stadsdeelregisseur, die in de loop van 2013 gebiedsverbinder ging heten. Stadsdeelregisseur Anouk Stilma werd in het voorjaar vervangen door Ingrid Hamer. Namens de Wijkraad waren de gespreksdeelnemers Joop Roozeboom en Casper van Boltaringen. De wijkgesprekken gaan vooral over de kleinere dagelijkse zaken, en uitvoeren van werken. Maar tevens kunnen zaken aangekaart worden, die bij het bestuur thuishoren. Daarbij fungeert de gebiedsverbinder als trait d union tussen de wijk en het stadsbestuur. Voorbeelden zijn de voortgang van de herinrichting van straten, kunst in de wijk, het stadsdeeluitvoeringsprogramma e.d. JAARVERGADERING 2013 De Jaarvergadering werd op 10 april 2013 gehouden in het Carlton Hotel aan de Baan. De opkomst was goed. Naast de buurtbewoners waren ook de stadsdeelregisseur en enkele ambtenaren aanwezig. Voor de pauze werden de huishoudelijke zaken besproken, waarbij o.a. het jaarverslag, het financiële verslag en de begroting werden goedgekeurd. Na de pauze stond de meeuwenoverlast op de agenda. Het onderwerp werd ingeleid door wijkraadslid Auke Douma. Henk Sloos had naar aanleiding van een enquête in de Willemien de nesten in de buurt op kaart gezet. Daarna was het woord aan Niels van Esterik, binnen de gemeente Haarlem aanspreekpunt voor de meeuwenoverlast. Hij ging in op een stukje historie, en meldde welk beleid de gemeente voert met betrekking tot de overlast. De overlast van de laatste jaren heeft te maken met het goede leefklimaat voor meeuwen: veel voedsel op straat, volle afvalbakken, sinds 30 jaar staat het vuil in vuilniszakken aan de straat en niet meer in vuilnisbakken. In Haarlem waren de eerste overlastmeldingen 10 jaar geleden. Meeuwen zijn beschermde dieren en mogen niet zomaar afgemaakt worden. De gemeente heeft van die regel samen met Alkmaar en Leiden ontheffing gevraagd. Bij de aanwezigen leefden een hoop vragen, waarop door de heer Van Esterik uitgebreid werd ingegaan. Maar vaak moest hij antwoorden dat de gemeente niet bevoegd was om de dieren te bestrijden. Als conclusie zal de Wijkraad de Gemeente verzoeken dringend de geplande ondergrondse vuilcontainers met voorrang te plaatsen in die straten waar nog met vuilniszakken wordt gewerkt. Zakken op straat (o.a. Olieslagerslaan, Wagenweg, Tempeliersstraat) en de te volle verzamelcontainers vormen een prima voedingsbron voor de vogels. Het volledige verslag werd op de website geplaatst en zal voor goedkeuring worden aangeboden op de jaarvergadering van 2 april WIJKKRANT WILLEMIEN De Willemien is in het verslagjaar vijf keer verschenen. De krant wordt gemaakt door een actieve redactie, bestaande uit Auke Douma (eindredacteur), Jacques Overtoom (opmaak) en redactieleden Paul Lips, Jaat Nederhorst en Annemieke Windt. De krant verschijnt in een oplage van 1600 exemplaren. Naast de huisaan-huis bezorging door een team van trouwe bezorgers gaan er ook exemplaren naar de buurwijken, media, alle raadsleden en het College van B&W en een aantal bij de buurt betrokken ambtenaren. De krant varieert in omvang van 12 tot soms 20 pagina s. De financiering van de Wijkkrant is drieërlei: uit het budget van de Wijkraad, uit de aparte Bewonersondersteuning en uit advertenties. WEBSITE De website werd in 2013 weer onderhouden door Ab Ruigrok. Hij zorgt er al vele jaren voor dat de getoonde informatie up-to-date blijft en dat de werkzaamheden van de Wijkraad transparant zijn. WERKGROEPEN In 2013 waren er aanvankelijk vier actieve groepen in de wijk. Het waren de werkgroep Van Breemen, werkgroep Schouwtjeslaan/Uit den Boschstraat, de werkgroep Bos en Vaartschool en de werkgroep Cruquiusschool. Doordat de doelen werden bereikt, zijn de werkgroepen Van Breemen en Schouwtjeslaan ondertussen niet meer actief. Er is één nieuwe groep bijgekomen, Koningin Duurzaam. De groepen zijn zelfstandig, maar werken wel samen met de Wijkraad. De werkgroep Koningin Duurzaam heeft in de vorige Willemien zeer uitgebreid zijn werkzaamheden toegelicht. De werkgroep Cruquiusschool heeft een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan. Daarin staat nu aangegeven dat bij de bestemming Maatschappelijk behorende specifieke gebruiksregels is opgenomen dat het gebruik van de gronden als openbare speelruimte buiten schooltijden is toegestaan. Dit is een verruiming ten opzichte van de geldende planologische regeling. Wel werd de mogelijkheid open gelaten dat dit kan veranderen als er nieuwe omstandigheden zijn om het speelterrein anders een andere functie te geven. Thema s Een overzicht van de belangrijkste thema s die het afgelopen jaar hebben gespeeld worden nu beschreven. Vrijwel altijd is hier in de loop van het verslagjaar al in de Willemien uitgebreid over bericht. BESTEMMINGSPLANNEN A. Herziening bestemmingsplan Koninginnebuurt-west Dit in 2012 gestarte bestemmingsplan voor het westelijke gedeelte van onze buurt kwam medio 2013 tot een afronding. Omdat toezeggingen om opmerkingen van de Wijkraad te verwerken telkenmale niet werden nagekomen heeft de Wijkraad in 2013 niet verder geparticipeerd in dit proces. Wel is vlak voor de behandeling van het plan in de Commissie Ontwikkeling (van de gemeenteraad) een brief aan de commissieleden gestuurd waarin om uitstel van de behandeling werd gevraagd, omdat er slechts vier dagen zaten tussen de behandeling en openbaarmaking. Aangezien er die avond nog twee bestemmingsplannen behandeld zouden worden, hadden de raadsleden vier dagen de tijd om zo n 1000 pagina s tot zich te nemen en een gefundeerd oordeel te vellen. Dat leek ons een wat te korte tijd. De commissieleden negeerden ons verzoek. Uiteindelijk is het plan op 16 mei 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Omdat er geen bezwaren werden ingediend bij de Raad van State is het daarmee definitief geworden. B. Postzegelplan Bos en Vaartschool Áls gevolg van de vernietiging van het bestemmingsplan Koninginnebuurt 1ste herziening door de Raad van State heeft de gemeente in 2013 besloten om voor de Bos en Vaartschool een apart bestemmingsplan te maken, om toch de uitbreiding van de school mogelijk te maken. Dit wordt een postzegel bestemmingsplan genoemd. Bewoners rond de school hebben zich tegen dit voornemen verzet, omdat naar hun mening fouten bij de procedure zijn gemaakt en zij door de uitbreiding in hun woongenot worden beknot. Omdat de gemeenteraad unaniem achter de uitbreidingsplannen van de school stond, is het bestemmingsplan in hoog tempo behandeld en op 5 september 2013 door de gemeenteraad goedgekeurd. Het is nu afwachten wat het oordeel is van de Raad van State, want de bewonersgroep is in bezwaar gegaan. C. Bestemmingsplan Koninginnebuurt 2de herziening Het bestemmingsplan Koninginnebuurt 2de herziening voor het oostelijke gedeelte van onze buurt is nu het laatste plan voor de Koninginnebuurt dat op voltooiing wacht. Deze tweede herziening werd nodig door de vernietiging door de Raad van State van de 1ste herziening op 24 oktober Medio 2013 is met de ambtelijke voorbereiding gestart. Ook voor dit plan is door de Wijkraad geweigerd mee te werken in de participatiefase naar aanleiding van de ervaringen bij het bestemmingsplan Koninginnebuurtwest. Op 14 november 2013 ontving de Wijkraad daarover een brief van de gemeente, waarin ons formeel de vaststellingsprocedure werd gemeld. Begin februari 2014 werd het ontwerpbestemmingsplan op de rol gezet voor behandeling in de Commissie Ontwikkeling van de gemeenteraad. De Wijkraad heeft daar ingesproken. Dat gebeurde op 20 februari van dit jaar. Als uitgangspunt voor het inspreken is gekozen voor een Raad van State-proof bestemmingsplan. Dat wil zeggen dat de Wijkraad graag wil dat het bestemmingsplan de eindstreep haalt, omdat er door het ontbreken van een fatsoenlijk bestemmingsplan niet of nauwelijks rechtszekerheid voor de burgers is. Er werd voorgesteld om het perceel waarop een controversieel plan voor een hotel aan de Fonteinlaan rust, uit het plan te halen, omdat dit idee een potentieel gevaar bij de Raad van State vormt. Vrijwel unaniem is dat voorstel door de commissieleden ondersteund. Ook werd gewezen op de slechte leesbaarheid van de Plankaart, waar teveel aanduidingen dwars door elkaar zijn getekend. De wethouder zegde toe te bezien of dit verbeterd kon worden. Maart/april zal het aangepaste plan de inspraak ingaan. Postzegelplan; uitbreiding Bos en Vaartschool 4 5

4 INSTITUUT POLLATZ In de Willemien van maart 2013 heeft buurtbewoonster Isobel Wijnberg een door haar geschreven artikel geplaatst over het Instituut Pollatz. Dit Quakersinstituut bevond zich kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog aan het Westerhoutpark en heeft een indrukwekkende rol gespeeld in de redding van een groot aantal Joodse kinderen. Door dit artikel en de artikelen die er op volgden is nogal wat teweeg gebracht. Hoogstwaarschijnlijk wordt er op 4 mei 2014 door de burgemeester een herdenkingsmonument onthuld. Tevens komt er een speciaal herinneringsboek uit. Dat alles is mogelijk gemaakt door de gulle giften van buurtbewoners en anderen, waarvoor de Wijkraad een faciliterende functie heeft vervuld. TOEKOMST GEBOUW VITAE VESPER (DE HERBERG) De toekomst van het grote gebouw aan de Wagenweg op de hoek van het Westerhoutpark, dat gebouwd is als bejaardenhuis en tijdelijk gebruikt werd als opvanghuis van de het RIBW, wordt steeds onzekerder. Eigenaar PréWonen ziet geen kans meer om de oorspronkelijk geplande huurwoningen in het duurdere segment voor senioren te bouwen door de aangescherpte eisen uit Den Haag inzake de kerntaken van woningbouwcorporaties. Daarom gaat het gebouw in de verkoop. Bij een overleg op 11 september bleken drie opties: A. nieuwe eigenaar gaat aan de slag met de reeds ontwikkelde plannen (nieuwbouw app.); B. nieuwe eigenaar maakt nieuw plan; C. andere bestemming, kan ook verbouw tot appartementen zijn door Pré Wonen (bij onverkocht). De optie om tot sloop over te gaan terwijl er nog geen duidelijke bestemming is, wat eerst ook tot de mogelijkheden behoorde, lijkt voorlopig van de baan. OVERLAST DOORGAAND VERKEER Tijdens diverse overleggen met de gemeente is aandacht gevraagd voor de overlast van het doorgaande verkeer in de wijk. Dat had geen Het Zorgcentrum tijdens de bouw. enkel effect. Totdat er eind december eindelijk een opening leek te komen. Ambtelijk werd gemeld dat men toch misschien mogelijkheden zag om de Dreef/Fonteinlaan anders in te richten, door in beide richtingen een busbaan af te scheiden van de bestaande vier rijbanen. Een beslissing daarover ligt bij het bestuur/politiek. Daar wordt aan gewerkt. Hetzelfde geldt voor een beperking van het doorgaande vrachtautoverkeer in de Tempeliersstraat/Eerste Emmastraat en de Schouwtjeslaan. Alhoewel aangegeven werd dat handhaving een probleem zou zijn, zou een vrachtautoverbod op termijn de route uit navigatiesystemen halen, opdat er minder zwaar verkeer door deze starten gaat rijden. HERINRICHTING JULIANASTRAAT/ KONINGINNEWEG/TWEEDE EMMASTRAAT/NOORDER EMMAKADE Nieuwe riolering / herinrichting op het Floraplein en -park en de Hazepaterslaan. Als gevolg van bezuinigingen bij de gemeente zijn deze projecten voor onbepaalde tijd stilgelegd. Voor zover de Wijkraad bekend zal er ook in 2014 niets aan gebeuren. HERINRICHTING HOUTPLEIN Na een lange impasse over de wijze van herinrichting van het Houtplein wordt nu door de gemeente geprobeerd om dit project weer vlot te trekken. Ook moet het goedkoper worden. De laatste berichten zijn dat men alleen iets aan het aanzicht van het nieuwe provinciegebouw wil doen. ZORGCENTRUM FONTEINLAAN Aan de Fonteinlaan 9-11 is in een zorgcentrum voor (vermogende) senioren gebouwd. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Nadat de vergunningen verleend waren voor de verbouwing van deze panden, ging de aannemer met heel andere tekeningen aan de slag en liet in feite alleen de schil van de panden staan. Tegen alle regels in, want nummer 11 is een gemeentelijk monument. Nadat het meeste was gesloopt (zowel van binnen als van buiten), kwam de gemeente controleren en constateerde dat een en ander niet volgens de vergunning was gebeurd. De bouw werd stilgelegd, maar er werd gelegenheid gegeven om een nieuwe vergunning aan te vragen. In ijltempo werd die verleend en na twee maanden is verder gebouwd. Van het oorspronkelijke monument is nu alleen de voor- en zijgevel nog origineel. De bouwmassa is een stuk groter geworden. Voor de Wijkraad blijft de vraag over hoe dit zo heeft kunnen gebeuren en hoe is eigenlijk het toezicht op de rest van de buurt geregeld? Voor de gehele Koninginnebuurt geldt een beschermd stadsgezicht. We hebben hard geknokt om het juridische gedeelte goed te regelen via de diverse bestemmingsplannen, maar als het feitelijke toezicht faalt, heb je daar weinig aan. Een probleem dat niet minder zal worden, want er is stevig bezuinigd op deze toezichthoudende taken. BEVRIJDINGSPOP Het ziet er naar uit dat met de vorm die voor Bevrijdingspop in 2013 is gevonden, de overlast voor de buurt tot aanvaardbare proportie is teruggebracht. De Wijkraad streeft er naar om door middel van overleg dit voor de volgende versies van dit festival zo te houden. Auke Douma, secretaris Rectificatie In de Willemien van december werden een aantal foto s opgenomen van in de oktoberstorm omgewaaide bomen in onze buurt, waaronder een tweetal bomen achter de huizen van de Hazepaterslaan. Wij ontvingen een brief van de voorzitter van de vereniging van eigenaren van deze flats, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de vermelding dat deze bomen door achterstallig onderhoud waren omgewaaid. Volgens de VvE gold dat niet voor deze bomen. WIJK R A A D KO N IN GIN N EBU U RT INKOMSTEN Gemeente Haarlem - Basissubsidie Gemeente Haarlem - Bewoners ondersteuning Gemeente Haarlem - Subsidies straatfeesten Creditrente Advertenties Giften Pollatz Totaal UITGAVEN Vergaderkosten Kantoorkosten Wijkkrant Wijksamenkomsten Bewonersondersteuning Straatfeesten Diversen Giften Pollatz Totaal Overschot / tekort Af: Saldo bewonersondersteuning Eindoverschot BA L A N S P E R 3 1 D E C E M B E R DEBET (ACTIVA) Nog te ontvangen rente Banksaldo Spaarrekening Nog te ontvangen advertenties Sub-totaal Totaal Debet (Activa) ,13 182, ,00 430,00 De financiering van de Wijkraad is in 2013 goed verlopen. Er zijn weinig afwijkingen van de begroting. Het overschot over 2012 is echter omgeslagen in een tekort, omdat dit overschot in zijn geheel terugbetaald moest worden aan de gemeente. Het was beter geweest om deze verplichting op de balans te plaatsen. Dat zal in het vervolg ook gebeuren. Inkomsten Weliswaar zijn de advertentie-inkomsten lager dan begroot, de uitgaven voor de Willemien waren dat ook. Tevens kon een deel van de kosten worden weggeboekt bij de bewonersondersteuning. Overigens is deze ondersteuning het meest aan erosie onderhevig. In 2009 was de speciale subsidie op zijn top met bijna 8.532, ,25 Inkomsten en uitgaven Werkelijk 3.121, ,66 900,00 144, , ,77 484,60 235, ,05 538, ,48 554,00 525, , , , , ,53 331, ,00 340, , , Begroting 3.000, ,00 50, , ,00 800,00 600, ,00 800, ,00 850, , ,00 CREDIT (PASSIVA) Schild P{ollatz Reserveringen Saldo bewonersondersteuning Terug bet. Subs. Straatfeesten Reserv. Koninginneb. Duurz. Sub-totaal Eigen vermogen Totaal Credit (Passiva) Financiële verantwoording , voor 2014 is er nog welgeteld 1981 over. En waar we in 2009 het grootste deel weer terugbetaalden aan de gemeente, omdat er geen zinnige besteding was te vinden, begint de Wijkraad er steeds meer op te leunen, omdat de vaste subsidie vanaf 1996 stelselmatig is verlaagd. In koopkracht is deze nu net iets meer dan de helft als 20 jaar geleden. De giften voor het herdenkingsmonument voor de familie Pollatz vindt u zowel aan de inkomstenkant als bij de uitgaven, omdat het niet om geld van de Wijkraad gaat. Op de balans is dit bedrag gereserveerd. Werkelijk 3.165, ,00 500,00 102, , , ,67 736,60 595, ,33 948, ,58 500, , , ,73 889, , ,00 889,42 393, , , , , Begroting 3.100, ,00 50, , ,00 500,00 600, ,00 600, , , , , , , , ,75 Uitgaven De vergaderkosten zijn vorig jaar eenmalig hoger dan normaal uitgevallen, omdat de Jaarvergadering in het Carltonhotel werd gehouden. Dat maakte een significant verschil uit. Ik ga er van uit dat het dit jaar beter gaat. De terugbetaling aan de gemeente is onder diversen opgenomen. Begroting 2014 De begroting voor 2014 is grotendeels analoog aan de vorige jaren. Wel is het bedrag voor bewonersondersteuning aangepast aan de feiten, evenals de inkomsten uit advertenties in de Willemien. Auke Douma, penningmeester 6 7

5 Eind vorig jaar werd de Haarlemse beeldend kunstenaar Marijke Don geëerd vanwege haar verdiensten voor kunstenaarsvereniging De Vishal, die twintig jaar bestaat. Portret van een gedreven en eigenzinnige inwoner van de Koninginnebuurt. Marijke Don is niet alleen een stuwende kracht achter het Haarlemse kunstenaarsleven, ze maakt zelf ook prachtige, intrigerende werken. Niet zelden speelt de werking van het licht een rol, ze is gefascineerd door zon en schaduw. Ze werd geboren in Voorburg. Vader was voor de oorlog marconist op de grote vaart, moeder was scheikundige. Ik herinner me nog precies hoe de zon door een spleet in de gordijnen naar binnen scheen, waardoor kleine bewegende stofdeeltjes goed waar te nemen waren en hoe de baan licht door de kamer schoof. Een fascinerend gezicht. In Haarlem werd het de Duinoordstraat, met brede stoepen en grote bomen. De liefde voor bomen is gebleven, ook in de Koninginnebuurt, waar de monumentale bomen in de tuinen rond de Olieslagerslaan op haar speciale belangstelling kunnen rekenen. Zelf wilde ze oorspronkelijk natuurkunde studeren, vertelt ze. Het werd de Gerrit Rietveld Academie en ze raakte al vroeg betrokken bij het Haarlemse kunstenaarsleven. In de jaren zeventig van de vorige eeuw maakte zij als burgerlid beeldende kunst deel uit van de raadscommissie cultuur. Ze maakte er dankbaar gebruik van, maar was ook een lastpak, zoals ze zelf zegt. Wie met goede plannen kwam maakte kans dat die plannen ook werden gehonoreerd. In die jaren werd ook het Haarlems Kunstenaars Overleg opgericht, een vakbondachtige club die opkwam voor de belangen van de kunstenaars, maar geen rechtspersoon was. Bedoeling was om meer moderne kunst te tonen bij exposities van het Frans Hals Museum en de Hallen. Twintig jaar later werd de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) afgeschaft en werd het voor kunstenaars lastiger om in het onderhoud te voorzien. Dat was de reden om kunstenaarsvereniging De Vishal op te richten, een vereniging waarvan werk van de leden met Marijke Don laat zich inspireren door de werking van het licht dat van kunstenaars van buiten Haarlem momenteel regelmatig te zien is in de gelijknamige hal. Door haar pionierswerk kwam ze soms zelf nauwelijks aan de eigen kunst toe. Ik was constant bezig om geld voor tentoonstellingen bij elkaar te brengen, contacten met mensen te leggen en bijvoorbeeld affiches rond te brengen. Ik vind dat heel leuk om te doen, maar de juiste fondsen bijeen krijgen is zwaar werk. Daarnaast is het zo dat ik nooit te lang met één bepaalde activiteit bezig wil zijn. Als het routine wordt heb ik er niet zo n zin meer in. Ze toont foto s van haar werk, waarvoor ze inspiratie opdeed tijdens reizen naar landen als Mexico, waar de kalender is gebaseerd op de werking van zon en maan. Zelf laat ik me inspireren door het zonlicht. Voor de serie 'Sequensen' bijvoorbeeld teken ik op een stuk papier, vastgezet op de vloer, snel aan waar de schaduw op een bepaald moment valt, dat herhaal ik nog twee of vier maal op hetzelfde papier, telkens eenzelfde aantal minuten later. Vervolgens werk ik de reeks uit in drie respectievelijk vijf delen, waarin zichtbaar wordt hoe de schaduw verschoven is en ik de schaduw transparant houd door in lagen te werken. Ik begin met een laag 'hard' potlood, daarover heen de 'zachtere' potloodlagen. Al lijkt het werk abstract en soms geometrisch, het zijn concrete vertalingen van bepaalde momenten uit de werkelijkheid. Paul Lips Berichten van de gemeente Vernieuwen straatverlichting Omdat onkruidbestrijding zonder chemische Een paar jaar geleden werd aangekondigd dat middelen duurder is, kan niet in de hele stad de gemeente alle lantaarnpalen wilde vervangen door modernere exemplaren. Na een aanvoldoende budget beschikbaar. Het onkruid het onkruid worden verwijderd. Daarvoor is onvankelijke vliegende start, waarbij vooral in het wordt vooral bestreden op plekken waar dit centrum een deel van de lantaarnpalen werd van belang is voor de (verkeers-)veiligheid en vernieuwd, werd het stil. De crisis had toegeslagen. Nu wil de gemeente het opnieuw proristische trekpleisters. bij winkelcentra, openbare gebouwen en toeberen, maar dan met led-verlichting. Men wil de komende jaren zo n 9600 lantaarnpalen vernieuwen. Daarmee wil men het energieverbruik combineren met het vegen van de straatgoten. Dit jaar wil de gemeente de onkruidbestrijding verlagen. De keuze voor led betekent een besparing van 27% op het energieverbruik. Led- broeihaard voor onkruid. Door de goten goed Vervuilde goten zijn namelijk een belangrijke verlichting biedt ook de mogelijkheid het licht schoon te vegen, is de kans kleiner dat het onkruid terugkomt. Nadat Spaarnelanden, die de te dimmen. Door het verlichtingsniveau tussen uur en 5.00 uur met 50% te verlagen, onkruidbestrijding in opdracht van de gemeente wordt het energieverbruik nog lager. uitvoert, de goten heeft schoongeveegd, wordt Led-lampen zijn duurder in aanschaf dan conventionele verlichting, maar dat verdient zich ken, prullenbakken met heet water behan- het onkruid op de stoep en rond paaltjes, ban- terug door lagere onderhouds- en energiekosten. Het streven is om in 2014 tussen de 600 op inwoners om zelf het onkruid voor hun huis deld.de gemeente doet daarbij ook een beroep en 800 armaturen te vervangen in de gebieden weg te halen. Om de straatgoten goed te kunnen vegen zal de gemeente bewoners vragen waar de meeste storingen plaatsvinden en waar de armaturen het oudst zijn. Het plan is om na hun auto tijdelijk elders te parkeren. de bouwvakvakantie te starten met de uitvoering van het project. onkruidbestrijding, moeten in de tweede helft De ervaringen met het gecombineerd vegen en Er zitten me aan dit bericht echter twee dingen van dit jaar leiden tot nieuwe voorstellen voor niet lekker. Ten eerste wordt er gesteld dat de de onkruidbestrijding in oude armaturen (lantaarnpalen) veel storing geven. Mijn indruk is juist het omgekeerde. De Gescheiden inzamelen van papier en grootschalige frequente storingen doen zich plastic aan huis vooral voor bij de nieuwe palen. Daarbij zijn De gemeente Haarlem wil het scheiden van overigens nooit de lampen zelf stuk, maar bijna afval voor de Haarlemmers makkelijker maken. altijd de schakelaars die de verlichting aan en Het college stelt voor om bij circa laagbouw woningen rolcontainers (duobakken) voor uit zetten. Repareren schijnt lastig te zijn. Ook in onze buurt zijn af en toe hele straten dagen papier en plastic uit te reiken en bij hoogbouwwoningen meer ondergrondse containers te en soms weken onverlicht, bijvoorbeeld het Florapark. Wordt dit fenomeen nu straks over plaatsen.de ondergrondse containers komen de hele stad verspreid? Ten tweede wordt het ook bij woningen waar voor een duobak geen straks in de nacht nog donkerder in onze buurt. ruimte is. In de ondergrondse containers kan De straatverlichting stelt nu al niet veel voor, naast papier en plastic ook glas worden gedegebruik van grondstoffen en vermindering van maar het kan klaarblijkelijk nog minder, tenzij poneerd. Laagbouw woningen, die natuurlijk de nieuwe palen veel meer licht nu nog geen gft-container hebben, geven. Welkom inbrekersgilde! krijgen deze ook voor het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval. In Zonder gif onkruid te lijf Haarlem wordt op dit moment 37% Ook dit jaar gaat de gemeente het onkruid op van het huisvuil gescheiden. De gemeente wil dat dit percentage in straten, trottoirs en pleinen bestrijden zonder inzet van chemische middelen. De gemeente % is. Als er meer afval wordt maakt voor het bestrijden van onkruid gebruik gescheiden, kan meer afval worden van machines die werken met hete lucht en hergebruikt en wordt er minder afval heet water. Door deze aanpak te combineren verbrand. Dit draagt bij aan meer her- met het vegen van de straatgoten, krijgt het onkruid geen kans om in de straatgoten te ontkiemen. gebeuren over een periode van drie jaar, de CO2-uitstoot. De invoering zal gefaseerd te starten in Bewoners worden ruim van te voren geïnformeerd over het moment waarop zij de nieuwe containers ontvangen en kunnen gebruiken. Onderhoud Rijksmonumenten In de Koninginnebuurt staan meer dan 50 rijksmonumenten, voornamelijk woonhuizen. Van de Wijkraad Zuid-west ontvingen wij een interessant bericht over het aanvragen van een subsidie voor het onderhoud aan het pand. Eigenaren van rijksmonumenten kunnen in het kader van het Besluit rijks subsidiëring instandhouding monumenten weer subsidie aanvragen voor het in stand houden van hun gebouwde monument. Met de subsidie stimuleert het Rijk planmatig onderhoud om zo dure restauraties te voorkomen. De eigenaar stelt daartoe een zesjarig instandhoudingsplan op. In 2014 kan subsidie worden aangevraagd voor geplande werkzaamheden in de periode Subsidie wordt verleend voor de instandhouding van vrijwel alle soorten rijksmonumenten. Met ingang van 2014 komen ook woonhuizen die in bezit zijn van de overheid of een professionele organisatie voor een bijdrage in aanmerking. Particuliere huiseigenaren kunnen een laagrentende lening aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Jaarlijks is er in totaal 48,5 miljoen beschikbaar. Hiervoor is 42,7 miljoen gereserveerd voor gebouwde monumenten, 5 miljoen voor groene monumenten en ,- voor archeologische monumenten. Afgelopen jaren bleek dit totale subsidiebudget niet toereikend voor alle aanvragen. Om toch zoveel mogelijk subsidieverzoeken te kunnen honoreren, is bepaald dat eigenaren 50% van de onderhoudskosten zelf betalen. Aanvragen kunnen tot en met 31 maart 2014 worden ingediend. Kijk voor meer informatie: nieuws/instandhoudingssubsidie-aanvragen. Rijksmonumenten staan rond vrijwel het hele Florapark. (Ansichtkaart 1907). 8 9

6 Schouwtjeslaan onveiliger als 30-km zone De Schouwtjeslaan is een 30 km-zone 1, maar de in 2011 uitgevoerde herprofilering heeft een averechts effect gehad. Na de herprofilering is het autoverkeer toegenomen en bovendien harder gaan rijden. Dat werd vorig jaar duidelijk uit tellingen die de gemeente op de Schouwtjeslaan heeft uitgevoerd. De snelheid en het toegenomen verkeer leidt tot gevaarlijke situaties voor fietsers en voorgangers. De weg is een belangrijke toegangsweg voor scholieren die naar middelbare en basisscholen in de buurt gaan. Tijdens het spitsuur proberen de leerlingen de straat over te steken bij de driesprong Schouwtjeslaan/Uit den Boschstraat, op weg naar het ECL en de Soestdijkstraat, waar het verkeer van drie kanten op ze afkomt. De kruising Schouwtjeslaan en Zuider Emmakade is onveilig. In 2012 raakte een fietser gewond bij een aanrijding met een scooter. De herprofilering van de straat die is gedaan om de straat veiliger te maken, heeft averechts uitgepakt. Bewoners van de Schouwtjeslaan moeten hun kinderen iedere dag helpen de oversteek veilig te maken. Ze hebben hun voornaamste bezwaren op een rijtje gezet in een brief aan de Wijkraad. Waar gaat het volgens de buurtbewoners om? De gemiddelde snelheid vóór de herprofilering was volgens de gemeente ca. 40 km/u, maar is volgens de telling van eind 2012 toegenomen tot bijna 50 km/u (telling gemeente). 1. Het aantal auto s dat per dag gebruik maakt van de Schouwtjeslaan is volgens dezelfde telling toegenomen. 2. De politie weigert de snelheidsbeperking te handhaven omdat de weg niet voldoet aan de formele eisen van een 30km zone: er liggen geen drempels (grijze weg).? 3. De 30-km zone is slecht aangegeven (kleine bordjes, niet op het wegdek). 4. Als twee auto s uit tegenovergestelde richting elkaar willen passeren moeten ze over het fietspad uitwijken. 5. Het vrachtverkeer blokkeert al het passerende verkeer. 6. In- en uitparkerende auto s vormen vaak onverwachte blokkades op fietspad en rijbaan. 7. Auto s ontwijken de drempel op het Schouwtjesplein bij de Berkenrodestraat via fietspad. 8. Het kruispunt korte Schouwtjeslaan/Uit den Boschstraat / lange Schouwtjeslaan is onoverzichtelijk en onvoldoende beveiligd (geen plateau, onduidelijke voorrangsregels). Een oplossing van de problemen is mogelijk, maar daarvoor moet de straat wel weer deels op de schop. De buurtbewoners willen dat de gemeente de volgende maatregelen neemt: 1. Aanleggen drempels om de snelheid af te remmen. De vroeger gehanteerde argumenten om dat niet te doen (trillingen door bussen) gaan niet meer op omdat buslijn 90 niet meer door de Schouwtjeslaan rijdt. 2. Weren van al het vrachtverkeer uit Schouwtjeslaan en Uit den Boschstraat. 3. Aanleggen voetgangersoversteekplaatsen: één ter hoogte van de doorgang naar de Soestdijkstraat, in combinatie met plateau of drempel, en één ter hoogte van de Berkenrodestraat, idem. 4. Betere signalering 30 km zone. 5. Actieve handhaving snelheidsbeperking door politie. De maatregelen zouden nog kunnen worden aangevuld met de volgende twee ingrepen. 6. Eenrichtingsverkeer Schouwtjeslaan/ Uit den Boschstraat. 7. Afsluiten Schouwtjeslaan voor doorgaand verkeer, omleiden via Westelijke Randweg. Annemieke Windt 1) Ook de gemeenteraad heeft succesvol bijgedragen aan het pleidooi voor een 30 kilometer zone. Lang leve de Koninginnebuurt! Heeft u een mooi, leuk of emotioneel verhaal over onze Koninginnebuurt? Laat ons verbazen! Schrijf uw column (max 600 worden) en stuur in. Dit keer buurtgenoot André Rooijmans. De slapende draak van de Koorstraat Vroeg in december. Het begint. s Avonds, maar dat merk ik dan s morgens pas, staan er als uit de hemel gevallen zeven pilonnen op straat een plekje vrij te houden in de toch al krappe behuizing voor auto s van de Koorstraat. Vijf woonhuizen, een garage en gemiddeld 20 auto s wonen er. De pilonnen staan er roodwit gestreept voornaam te wezen: opzij, er gaat iets belangrijks gebeuren! Wij weten wel beter: pas op, gevaar! Het is een jaarlijks terugkerend verschijnsel dat het niet laat bij het uit de hemel laten vallen van rood-wit gestreepte pilonnen. Enkele dagen later verschijnen de eerste bestelbusjes. Onopvallend. Geen oranje pakketbezorgers, maar onbestickerde busjes die even op het door de hemel gegeven plekje mogen staan. Zíj wel. Er woont niemand op nummer 4, maar als de muil van een draak zwaait de deur open en de eerste dozen, keurig karton zonder opschrift, worden opgeslokt. Een paar maar, hoewel de drakenmaag nog lang niet vol is. De dozen, niet meer dan een stuk of vier, zijn zo te zien licht. Kussens voor de beddenwinkel op de hoek? Wij weten wel beter. Dan, een week voor oud en nieuw, verschijnt als afgesproken, je kunt er je kalender op gelijk zetten, een té grote vrachtwagen. Vanuit ons kasteel op nummer 2 kunnen we zien hoe elk jaar weer een vrachtwagen - eveneens zonder alarmerend of waarschuwend opschrift - de smalle, volle Koorstraat niet in durft, maar knipperend aan de stoep van de Emmastraat parkeert. It giet oan, grappen wij van boven, maar nu wordt het menens. Het oorlogstuig wordt gecamoufleerd uitgeladen. Steekkarretjes piepen haastig door de straat richting vrachtwagen en even later gevuld naar Koorstraat nummer 4. Het lijkt alsof het snel en onzichtbaar moet gebeuren. De pilonnen zijn opzij geschoven en de dozen, kleine en grote, goed dichtgetaped maar allemaal zonder opschrift worden snel de muil in gereden. Wat er allemaal niet in zo n klein huisje past! Een half uurtje en vele dozen later is het klaar. De drakenbek is gevuld en wordt gesloten. Van boven kan ik het niet goed zien, maar het lijkt alsof de chauffeur blij is te kunnen vertrekken zó vrolijk als hij zijn laadklep van de meterslange vrachtwagen dichtslaat. Opgelucht. Hij wel. Voor ons beginnen lange angstige nachten. We slapen naast de draak die net zijn jaarlijkse maaltijd verorberd heeft. Propvol zit hij. Als ie maar geen vuur spuwt, droom ik. Af en toe, vooral als het donker is, horen we een knal; of meerdere achter elkaar. Ik schrik van elke ontploffing: gaat het gebeuren? Is die knal de vonk in het kruitvat van de slapende draak? Is dit het moment dat ie wakker wordt en een vuurtje spuwt? Je moet er niet aan denken: zijn hele maag vol bommen en granaten als dat eenmaal begint gaat de hele Koorstraat de lucht in. En de hele Emmastraat én -kade. En de Koninginneweg. Enschedese angstdromen. Ik probeer er niet aan te denken. Ik ga wat vaker uit huis en als ik mijn fiets aan de muur van nummer vier vast zet doe ik dat net even wat sneller dan in de rest van het jaar. 30 december. De beddenwinkel naast nummer 4 is in een feestartikelenwinkel omgetoverd en jubelt Vuurwerk van zijn vaandels en spandoeken aan de kade. Het mag nu. Auto s glippen de Koorstraat in, zoekend naar parkeerruimte. Zij weten niet beter. Aan de kade is wel plaats. Vaders en kinderen (houden moeders niet van vuurwerk?) lopen af en aan. Met dozen, tassen, handen vol verlaten zij de tijdelijke feestwinkel. Het is een genot om die stralende vaders gade te slaan. De jacht is begonnen. Het vuur kan aangestoken! Kom kinderen, vrouw en vrienden: vader zorgt voor een goed bereide jachtbuit! Het is van een grote vrolijkheid en hoe meer dozen de drakenmaag verlaten, des te geruster klopt mijn nerveuse hart. Een angstdroom maakt plaats voor een feestgevoel als ik uiteindelijk op ons hoge terras op 31 december middernacht de hele drakeninhoud de lucht in zie en hoor gaan! Een visuele traktatie! Zelfs de kathedraal glimlacht en knettert van plezier. Daar! En daar! Kijk: zijn dat zeven rood-wit gestreepte pilonnen die daar in een wijde boog uiteenspatten? Wie kent haar niet, Nel Nooteboom, de vrouw met die stoere grijze kuif. Altijd onderweg, te voet of per fiets struint ze door Haarlem of Koninginnebuurt waar ze al 57 jaar woont. Nel Nootenboom verlaat na 57jr. Koninginnebuurt In 1956 verlaat Nel de boerderij in Brabant en gaat haar broer achterna die in de Ripperdakazerne is gelegerd. Hij tipt Nel dat in Haarlem meer werk is dan in Brabant. Nel vindt als hulp werk bij Notariskantoor Wighman aan de Koninginneweg 103. Ze doet er van alles. Werkt in de huishouding, zorgt er voor de kinderen en wordt ingezet op het kantoor voor administratieve werkzaamheden. Ze is er intern en slaapt op een klein zoldertjekamertje. Ze wijst het aan en verteld dat het dochtertje van de notaris haar s nachts opzocht en bij haar in bed kroop. Nog steeds heeft ze contact met Hella die nu over de 50 is. Ze loopt in Haarlem haar Jan tegen het lijf en trouwt in Ze gaan wonen aan de Olieslagerslaan. Ze woont er tot februari jaar in hetzelfde huis, in dezelfde buurt, met uitzicht op dezelfde mooie beuken aan de overkant. Lief en leed worden in al die jaren gedeeld in het kleine straatje waar nu de vrachtwagens af en aan rijden voor de nieuwbouw op de plek waar eerst de garage stond. Ze is flink in de 70 maar strijkt nog wekelijks stapels overhemden, lakens en servetten voor mensen aan het Wilhelminapark. Ze zit niet stil en is dat voorlopig niet van plan. Alleen de steile trap in het huis aan de Olieslagerslaan werd haar te lastig, vooral snachts. Nel woont nu in Heemstede in een prachtig appartement met veel licht en haar vriendin om de hoek. Dag Nel! 10 11

7 De reuzenzwam is een parasiet en hecht zich aan Tja, daar krijg je dus beukpijn van... In eerdere artikelen in de Willemien is de ge- de beschadigde wortels van beuken. De zwam We hebben onlangs een onderzoek laten uitvoe- schiedenis beschreven van de familie Pollatz die ter) BOMEN IN GAZON. kan zo gemakkelijk beuken kapot maken, omdat ren door Martijn Hoogendoorn Boomadvies naar in de periode vóór en in de Tweede Wereldoorlog Ik vind rode beuk mooier klinken dan bruine dit soort bomen een heel uitgebreid wortelstelsel het wortelgestel. Het zag er op het eerste gezicht een school annex kindertehuis leidden aan het beuk. Het blad is ook meer rood dan bruin. In hebben die ook vaak hoog in de grond liggen. nog redelijk uit en de beuk heeft inmiddels (en Westerhoutpark 14, waar zij jood- se vluchtelin- september 2013 kwamen er hele grote zwam- Dieren of andere factoren beschadigen al snel gezien de omvang al lang geleden) een flink aan- genkinderen opvingen. In de wijk is geld inge- men op meerdere plaatsen rondom de boom. zo n wortel en dan ziet de reuzenzwam zijn kans tal nieuwe (adventief)wortels aangemaakt. In- zameld voor een klein monument, dat is In november 2011 zijn wij verhuisd naar de Lekker voor in de soep, maar buurman Mike schoon om de beuk binnen te dringen. De middels hebben we akkoord gegeven voor een ontworpen door kunstenares Michèle Baudet en Olieslagerslaan. Een tuin met een huis, tot vond het toch raadzaam om een specialist hier schimmelinfectie begint in het wortelfundament stabiliteitsonderzoek. Met een speciale techniek wordt gemaakt door Smederij Felix aan de Wa- dan toe 40 jaar lang bewoond door Jaat Ne- naar te laten kijken. De heer Scherpenzeel van en dat zorgt er voor dat de boom instabiel wordt. wordt dan via een lier en allerlei meetapparatuur genweg 35. Daarnaast wordt een begeleidend derhorst, bekend van de redactie van dit blad. Boom Totaalzorg kwam op bezoek en zag het Daarna veroorzaakt de reuzenzwam witrot en een orkaan nagebootst (op tien procent van ork- boekje en toegepast lesmateriaal geschreven voor De tuin is prachtig aangelegd in Engelse land- meteen: Reuzenzwam. De natuurlijke vijand vernauwen de houtvaten zich. Door beide is de aankracht). Hiermee wordt de stabiliteit in kaart het basisonderwijs. Het monument wordt op schapsstijl met daarin een heus landelijk mo- nummer 1 van de beuk. Oudste boom Haarlem gekapt? nument: een rode beuk van jaar oud. boom al snel ten dode opgeschreven. Een beuk gebracht. Is deze onvoldoende en daardoor ge- zondag 4 mei a.s. om uur onthuld door neemt maatregelen als hij is aangetast door de vaarlijk voor de omgeving, dan zal een kapver- buurtbewoner burgemeester Bernt Schneiders. Ook het voorhuis aan de Wagenweg heeft een Een blik op internet leert ons het volgende: reuzenzwam. gunning aangevraagd worden. De beuk is 24 Aansluitend vindt in het huis om een her- dergelijke prachtige boom in de tuin. Tot twin- De reuzenzwam wordt pas zichtbaar als de Overigens doet de boom wel zijn uiterste best meter hoog en heeft een kroon van 22 meter. denking plaats in het kader van het project Open tig jaar gelden stonden ze in 1 tuin, maar sinds vruchtlichamen (de zwam zelf die te zien is) om de reuzenzwam kwijt te raken. Hij maakt Dat, plus de tonnen aan gewicht van de stam Joodse Huizen, dat uitgaat van het Joods Histo- begin jaren negentig zijn ze gescheiden. De zichtbaar worden. De zwam tast de boom echter snoei kan dan nog helpen in dat stadium. Dit extra wortels aan en laat extra hout groeien. Dit vormen een onverantwoorde situatie voor de risch Museum. Het boekje met achtergrondinfor- beuken zijn echter zo groot dat ze elkaar zeker onherstelbaar aan. Vaak begint dat al in het betekent dat de kroon kleiner wordt gemaakt gevecht tegen de reuzenzwam kan de boom omgeving. Mocht het onderzoek echter uitwij- matie over het werk van de familie Pollatz, niet uit het oog hebben verloren. Het zijn kroondak, waar de boom zijn bladeren al begint en er dus zo minder kracht op de takken komt echter niet winnen. Overigens wordt pas na jaren zen dat de stabiliteit voldoende is, dan kan het geschreven door Anja Hollaender en Isobel Wijn- stoere exemplaren met op borsthoogte een te verliezen. Als de vruchtlichamen van de zwam te staan. Daardoor is er nog wat kracht dat de duidelijk dat de zwam in de boom zit. Dat wordt onderzoek periodiek herhaald worden kan en berg, is ter plekke verkrijgbaar. Het Pollatz Co- omvang van zo n 4,5 meter. boven de grond te zien zijn, is dat alleen maar boom kan ontlenen aan wat hij binnenkrijgt. pas echt zichtbaar als de zwammenlichamen zich kan zo de situatie gevolgd worden. Wellicht dat mité en de Wijkraad zijn blij met de donaties die een teken. Onder de grond en in de boom heeft De reuzenzwam heeft eenjarige vruchtlicha- openbaren. Zijn die zwammen zichtbaar dan is wij, maar ook de buurt, dan nog enkele seizoe- zijn binnengekomen voor het monument. Finan- De bomen staan geregistreerd als: de reuzenzwam dan namelijk al zijn verwoes- men die in een soort dakpanvorm groeien. De de ziekte al in een vergevorderd stadium. De nen kunnen genieten van deze wonderlijke reus ciële bijdragen zijn nog steeds meer dan welkom uit de tijd van Lodewijk Napoleon. op het rekeningnummer van de Wijkraad Konin- Koninginnebuurt Olieslagerslaan Fagus tende werk verricht. Daar heeft de schimmel de ene laag is dikker dan de ander en de zwam zwam blijft overigens gewoon leven als de beuk sylvatica Atropunicea Bruine beuk. Leeftijd 198 houtvaten al dicht geknepen of is bezig ze dicht staat op een voet die er knolvormig uitziet. Die al dood is. Hij wordt dan wel van parasiet tot sa- jaar Landelijk (monument). 111 cm. (stamdiame- te knijpen en daardoor sterft de boom langzaam. voet is zeker 60 centimeter in doorsnee, maar profyt. Dit is een organisme dat op materiaal ter) BOMEN IN GAZON en Binnen een paar jaar is een boom met de reuzen- vaak ook nog groter. De jonge vruchtlichamen leeft dat al dood is. Koninginnebuurt Olieslagerslaan Fagus zwam helemaal afgestorven. Alleen veteranen- van de reuzenzwam zijn zacht en goed te eten. LEZERS SCHRIJVEN Stijlvolle en kleurrijke schoenen voor meisjes en vrouwen Girls love shoes!xx Gedempte Oude Gracht 116 Haarlem Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van , zaterdag van Nu ook online te bestellen: 12 M o n u M e n t v o o r P o l l at z Beuk pijn sylvatica Atropunicea Bruine beuk. Leeftijd 158 jaar. Landelijk (monument) 95 cm. (stamdiame- ginnebuurt o.v.v. 'Gift Pollatz'. Bas van Meegeren Isobel Wijnberg gens is er in de Haarlemmerhout (vlakbij de Wa- soonlijke gegevens niet weglaten, maar wil ook genweg) een grasveld formaat voetbalveld waar geen carriere maken in het gaan bijstaan van de Ik heb de Willemien gelezen en eerlijk gezegd prima gebruik van gemaakt kan worden, maar wijkraad. Ik heb een volle agenda als ondernemer druipt de azijn er vanaf. Klapperende rijplaten in dat is waarschijnlijk een groot hondentoilet waar en koetser de vrije tijd die ik met mijn gezin kan de Olieslagerslaan en ander leed. Nu de bouw- niemand wil sporten. Onze wijkraad heeft met doorbrengen. vallen eindelijk zijn gesloopt, en er iets komt te valse voorwendsels via de belangenvereniging Jos van der Hoven, Prins Clausstraat staan dat wel gezien mag worden is het gezeur Tubergen een poging gedaan hun Florapark te BIJSCHRIFT REDACTIE eerlijk gezegd lachwekkend. Een projectontwik- redden met een poging in de Prins Clausstraat kelaar moet het hoofd boven water houden, dus een gewoon grasveld te laten veranderen in een Buurtbewoner Jos van der Hoven is ondernemer en als dat tot gevolg heeft dat er 8 woningen gefa- gekooid speelveld. Een peiling onder de bewo- vindt volgens bijgaande brief dat de wereld zo slecht seerd worden gebouwd, dan is dat in deze tijd ners was gelukkig voldoende duidelijk om deze nog niet is. Dat vindt de redactie van de Willemien heel verstandig. Ergens in de buurt van Almere onzin in de prullenbak te laten verdwijnen. meestal ook. Maar we zijn ook journalist en zien hier en staat iets wat een kasteel had moeten worden Als bewoner van het stukje Tubergen verkeer ik daar toch wel wat dingetjes, waar het soms wat minder maar niet is afgebouwd, dat wil je hier niet mee- in de veronderstelling dat die onzin club de we- goed gaat. Naast al het positieve nieuws in de Wille- maken. Dat rijplaten die de bestrating moeten be- reld uit is en dat de wijkraad in 2014 er een stuk mien, berichten we daarom ook over de negatieve as- schermen wat lawaai maken is niet zo vreemd, nuchterder en positiever tegenaan gaat als dat nu pecten. Want je kunt je kop wel in het zand steken en dan zie je niets meer, maar dat verandert weinig aan de maar alles kapot rijden mag natuurlijk ook niet. het geval lijkt te zijn. Nou nog mooier! Hoeveel bootcampende sporters kan het Flora- Of dit is cynisch bedoeld, of de voorzitter is er situatie. Wij zijn dus ook verheugd dat er eindelijk ge- park verdragen. Als het park van de gemeente voor verantwoordelijke dat de pauwen van de bouwd gaat worden aan de Olieslagerslaan, maar vin- Haarlem is, waar ik even van uit ga, snap ik niet kinderboerderij geen veren meer hebben en kan den het niet verkeerd om er wat van te zeggen als men waarom er zo belachelijk gedaan moet worden als gevolg daarvan zelf niet meer zitten. Daar- zich niet de afspraken houdt. Het sporten in het Flora- over gezond sporten in de openbare ruimte? Die- naast is als het allemaal klopt na de feestdagen park is voor iedereen heel gezond, behalve voor de grasmat. Dat vindt wethouder Mulder ook na een be- gene die dit heeeft zitten bijhouden heeft blijk- een sportschool abonnement noodzaak, en ook baar niets te doen. Wat een stelletje jankers om een bezoek aan de AA om van de drank af te zichtiging van het modderveld. Zie het artikel hierover bij de gemeente aan te kloppen om de sportdo- komen lijkt onvermijdelijk. Als het inderdaad zo elders in deze krant. En wat het gekooide speelveld in de Prins Clausstraat betreft, daarvan weten we niets centen te gaan benaderen om die te laten betalen uitgebreid op de stoep komt zijn er daklozen die voor het gebruiken van de openbare ruimte. dit goed zo niet beter kunnen gebruiken. en hebben we ook nooit iets over geschreven. Is het gras wat er groeit soms van een bijzonder Aangezien ik niet te laf ben mijn mening te geven Tenslotte, don t blame the messenger! soort dat het beschermd moet worden? Overi- en dat ook niet anoniem wil doen, zal ik mijn per- Auke Douma, eindredacteur Willemien 11 13

8 Bestemmingsplan Koninginnebuurt 2e herziening in inspraak Binnenkort komt er weer een bestemmingsplan voor een deel van onze buurt in de inspraak. Het gaat in grote lijnen om het gedeelte tussen de Dreef en de Wagenweg. Dit wordt al de derde keer dat geprobeerd wordt het bestemmingsplan te moderniseren. Beide vorige keren is het plan door de Raad van State vernietigd. Het plan is hard nodig, omdat de huidige bestemmingsplannen veel te oud zijn, namelijk uit 1935 en zelfs Een klein gedeelte dateert uit de jaren 70. Daarmee wordt het nu de zesde keer in ruim 10 jaar tijd dat er bestemmingsplanprocedure in onze wijk loopt. De Wijkraad Koninginnebuurt heeft besloten om weer op constructieve wijze het overleg in te gaan met de gemeente over dit bestemmingsplan. Bij de beoordeling wordt de vraag leidend of het plan Raad van State proof is. Het bestemmingsplanproces duurt nu 18 jaar, het wordt de hoogste tijd dat de buurt een modern bestemmingsplan krijgt. Zeker omdat er voor het gehele gebied al sinds 1992 de status van beschermd stadsgezicht geldt. Het is nu veel te gemakkelijk om activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met deze beschermde status. Op 20 februari werd in de commissie Ontwikkeling van de Gemeenteraad besproken of het ontwerpplan voldoende was om de inspraak in te gaan. Een vertegenwoordiger van de Wijkraad was er bij en legde de commissieleden een aantal overwegingen voor. Allemaal hielden ze verband met het uitgangspunt dat het nieuwe plan Raad van State-proof moest zijn. De inbreng was als volgt: - Artikel 77 van de Wet Geluidhinder eist dat bij een nieuw bestemmingsplan een akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd. Dat is hier niet gebeurd en kan een grond voor vernietiging opleveren bij de RvS. Is het correct dat het onderzoek niet is uitgevoerd? - Is het Beschermd Stadsgezicht nu afdoende juridisch geregeld? De Wijkraad heeft onvol- Fysiotherapie Algra De Jong Gallandat Huet doende specifieke kennis om dat te beoordelen, maar dit is een uiterst belangrijk onderdeel. Een eerder plan is op dit aspect vernietigd. - Er zijn nog erg veel kleine afwijkingen op de verbeeldingskaart, bijvoorbeeld bij de goothoogten. Bij de inspraakreactie ten tijde van het vorige - vernietigde - plan werd toegegeven dat er te veel fouten inzaten en dat het College dat zou laten herstellen. We zien nu weer dezelfde - verkeerde - cijfers terug. Dat vindt de Wijkraad niet acceptabel. - De Verbeeldingskaart (Plankaart) is heel moeilijk leesbaar omdat veel vermeldingen dwars door elkaar zijn gedrukt. Met name de plusjes van de archeologische waardering zijn zo dominant, dat regelmatig de veel belangrijkere goothoogten en dergelijke niet ontcijferd kunnen worden, hoe sterk de kaart ook wordt vergroot. Waarom worden die plusjes niet op de waarderingskaart gezet? Daar is ruimte genoeg. - Tot slot. Het ziet er naar uit dat de mogelijke bestemming van de Fonteinlaan 5 tot hotel een belangrijk punt gaat worden, met verzet tot aan de Raad van State. Als door een of andere vormfout, die wel eens willen voorkomen, het plan weer wordt vernietigd, dan zit de buurt weer jaren zonder een modern bestemmingsplan. Daarom stelden we voor om het perceel Fonteinlaan 5 uit dit ontwerp te halen en later apart te behandelen. De argumenten daarvoor zijn vrijwel hetzelfde als voor het Alditerrein, dat er nu ook uitgehaald is. De Wijkraad is niet voor postzegelplannen, maar als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Uit de reactie van de commissieleden op het voorgaande verhaal bleek dat iedereen het er mee eens was, dat het bestemmingsplan RvS proof moest zijn. Alleen werd dat niet door iedereen op dezelfde manier geïnterpreteerd. Verder was er brede steun voor het punt moeilijke leesbaarheid van de Plankaart. Daarna ging de discussie vooral over het mogelijk maken van een hotel langs de Fonteinlaan. In zijn reactie beloofde de wethouder te bezien of de leesbaarheid van de Plankaart binnen de vigerende wetgeving verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld door een exemplaar van de digitale kaart te maken waarbij lagen met afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld de lagen met de archeologische plusjes, weggeklikt konden worden. Ook heeft hij toegezegd om eventuele - kleinere - fouten te herstellen, maar legde de bal daarbij vooral bij de Wijkraad neer. Artikel 77 van de Wet Geluidhinder geldt volgens de wethouder alleen bij voorgenomen veranderingen in de wijk. Ook vond hij dat het Beschermd Stadsgezicht nu goed was geregeld. De commissie legde zich daarbij neer. Daarna spitste de discussie zich helemaal toe op het hotel aan de Fonteinlaan 5. Enkele fracties sloten zich aanvankelijk aarzelend aan bij het standpunt van de Wijkraad, maar toen het CDA en VVD zich er ook voor uitspraken kwam er uiteindelijk een massieve meerderheid voor het weglaten van dit perceel uit het bestemmingsplan, gelijk zoals bij het Aldi-terrein al was gebeurd. Alleen de PvdA bleef om principiële redenen tegen. De wethouder verzette zich stevig, maar toen zich een steeds grotere meerderheid aftekende legde hij er zich bij neer. Niettemin liet de voorzitter uit voorzorg toch stemmen: iedereen stemde voor, behalve de PvdA. Pannenkoeken eten met een bijzondere Piet! Sinds een paar maanden voel ik me een beetje buurtbewoner van de Koninginnebuurt. Gek eigenlijk, want ik woon er niet ik werk er alleen maar. En wat een geweldige plek om te werken: mooie buurt, prachtige huizen, vlakbij de stad en het park. Ik ben coördinator van Houtstroom, een van de ontmoetingscentra van Zorgbalans voor mensen met geheugenproblemen, en huur een ruimte bij Stichting de Baan aan het Nauwe Geldelozepad. We willen een plek zijn voor mensen waar ze terecht kunnen als ze vergeetachtig worden en we werken daarbij samen met de bezoekers van de Baan en met de wijk. Ik wil u heel graag even meenemen naar 5 december vorig jaar. De kinderen van de naschoolse opvang UK zijn die middag vrij en we besluiten met elkaar te lunchen. Wim, 87 jaar, kok geweest bij de marine en als timmerman alles in elkaar getimmerd wat je maar kan bedenken, blijkt een waanzinnige pannenkoekenbakker te zijn. Met gemak bakt hij er 25. Best bijzonder, want thuis is hij totaal initiatiefloos. Hij straalt de kinderen smullen. En er gebeurt meer bijzonders. We krijgen bezoek van een bijzondere Zwarte Piet, een Piet met een verstandelijke beperking, die duidelijk geniet van de opgetogen gezichten van jong en oud. Ik vond het een prachtige middag en ik heb gezien dat ik niet de enige was. Die middag zag ik wat ik eigenlijk al wist: jong of oud, vergeetachtig of verstandelijk beperkt, iedereen heeft een kracht of een talent. Kom op dinsdag of donderdag maar eens bij ons op de koffie, je weet nooit welk talent je tegenkomt! Ontmoetingscentrum Houtstroom, Nauwe Geldelozepad 17 Open op dinsdag en donderdag tussen 10 en 16uur. / thuis wonen met zorg / ontmoetingscentra voor mensen met dementie Tel: Voor alle behandelingsmogelijkheden zie Op 13 maart is het ontwerpplan ter inzage gelegd. Zienswijzen kunnen worden ingediend tot donderdag 24 april. Op 9 april is er een inloopbijeenkomst in De Baan, Nauwe Geldelozepad 17, waar door ambtenaren informatie over de plannen gegeven wordt. U kunt terecht tussen uur. Auke Douma 14 15

9 Bent u al gewend aan het nieuwe loopje? Niet meer naar de Tempeliersstraat voor de Duitse koopjes, of naar de bonusartikelen in de Houtstraat? Maar verder, naar het grootgruttersduo aan de Westergracht? Bij mij zal dat nog wel even duren. Niet dat ik naar de lege ruimte onder de kegelbaan ga, maar het voelt wel alsof je hondje dood is en je gewend bent om s-avonds een ommetje met hem te maken. De eerste dode van de verhuizing zag ik er trouwens al: een Bruine kikker; zijn biotoop is omgezet in een parkeerplaats waar je nog even gratis terecht kan. Ik herken ook de heimwee in de stem van de passant die me vertelt van de winkel die tot zo n 25 jaar geleden recht tegenover mijn huis de hele dag voor iedere klant openstond. Toen wij er kwamen wonen was V A N D E V O O R Z I T T E R het net een kindercrèche geworden; nu een gewone woning. Niets herinnert aan de levendige levensmiddelzaak. Al was al jaren bekend dat de zaak zou verhuizen, het is toch een schok, als het moment daar is. Zo n sluiting maakt je niet alleen bewust van je winkelpatroon, je ziet ook opeens weer hoe andere winkels er bij staan. En dan vraag ik me af: hoe zal de crisis doorwerken op ons winkelbestand? Blijft ook de Wagenweg nog aantrekkelijk? De afgelopen jaren waren er al verschuivingen te zien: eerst de makelaars, gevolgd door de banken, toen de eet- en kookhuizen en nu her en der leegstand. Op welke behoeften spelen de nieuwe uitbaters in? Zullen die ook hier, net als elders in de stad, beginnen met kappers- en koffiezaken? Goed dat de ambtenaren van de Provincie niet meer met onverzorgd haar met een boterhamzakje in de hand in de pauzes door onze wijk hoeven te flaneren. Maar wat valt er te knippen of te smeren als de provincies fuseren en ook aan het Houtplein leegstand dreigt? De Wijkraad wil de Koninginnebuurt levendig houden. Winkels dragen daar aan bij. En natuurlijk u als bewoner. Daarom komende jaarvergadering aandacht voor bindende activiteiten. Op 2 april in de Baan. Dat loopje kent u vast wel. Ruthger Smit Redactie: Auke Douma tel Paul Lips tel Jaat Nederhorst tel Annemieke Windt Jacques Overtoom Redactieadres: Casper van Boltaringen tel Henk Sloos tel Anneke Volbeda tel Henny de Vos tel Wijkraadvergaderingen: Woensdag 2 april, aanvang uur! Woensdag 14 mei, woensdag 11 juni. Stichting De Baan. Nauwe Geldelozepad 17 Aanvang uur. De volgende Willemien verschijnt begin juni. Kopij is welkom tot 15 mei. COLOFON tel (vormgeving) Stolbergstraat 2, 2012 EP Haarlem Bestuur Wijkraad: Voorzitter: Ruthger Smit tel Secretaris /Penningmeester: Auke Douma tel Wijkraadadres: Stolbergstraat 2 Secretariaat: Leden: Enthousiasme voor terugkeer Hildebrandmonument verrast stichting De terugkeer van het Hildebrandmonument naar de Haarlemmerhout komt steeds dichterbij. De stichting die het geld inzamelt, heeft de fondsen op euro na bij elkaar. Het wachten is op de beslissing van twee fondsen die zijn aangeschreven. Daarvoor moet in maart een be- sluit vallen. Mocht die laatste bijlage er komen, dan kan het monument op een mooie manier worden uitgelicht. Dat moet de zichtbaarheid van het monument vergroten en vandalen afschrikken om de beeldengroep te vernielen. Er wordt al druk gewerkt aan de opknapbeurt van Het monument zoals het er de laatste jaren bij lag. Kijk ook eens op onze website: Emmaplein 34 t.o. Kathedraal St. Bavo 2014 VA Haarlem Tel de omgeving van het monument, want daarvoor is al genoeg geld binnen. De respons op de inzamelingsactie heeft het bestuur verrast. We hadden niet verwacht dat men zo vrijgevig zou zijn en zo betrokken bij de beeldengroep, schrijft voorzitter Jaap van Zetten. De nieuwe beelden worden gemaakt van metaal met een steenkleurige coating en het proces om de beelden te maken gaat halverwege maart van start. Het is de bedoeling dat de beelden 13 september, de tweehonderdste geboortedag van Nicolaas Beets worden onthuld. Annemieke Windt 16

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

De Stratummer. In dit nummer:

De Stratummer. In dit nummer: Stadsdeelmagazine 1e kwartaal 2013 De Stratummer In dit nummer: Glasvezel in Stratum Aanleg van de HOV lijn De Vliegende Stratummer Bewonersvereniging Gerardusplein Schoolprofiel: De Hasselbraam Het oudste

Nadere informatie

AvE1 BERGEN BULLETIN DOSSIER. Fijne feestdagen en een voorspoedig 2012. Stand van zaken Anna van Egmondstraat 1. 20e Fakkeltocht op 24 december

AvE1 BERGEN BULLETIN DOSSIER. Fijne feestdagen en een voorspoedig 2012. Stand van zaken Anna van Egmondstraat 1. 20e Fakkeltocht op 24 december NIEUWS- EN INFORMATIEBULLETIN VOOR BEWONERS, BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN IN DE BERGEN BERGEN BULLETIN www.stichtingdebergen.nl Foto: Jannie v.d. Broek Fijne feestdagen en een voorspoedig 2012 De redactie

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.C.

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C Code 2009-0175.1. www.utrecht.nl Burgerjaarverslag 2008 2 Burgerjaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord van de burgemeester 5 Conclusies en voornemens 6 Hoofdstuk 1 Publieksdienstverlening 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 4 2. Terugblik vorig wijkplan... 5 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 5 4. Resultaten bewonersenquête...

Nadere informatie

Ondanks de Fietsersbond. eigen kracht. Knelpunten: opgeloste en nieuwe. UPDATE: Actie tegen scooteroverlast. Waar zijn we vóór en waar zijn we tégen?

Ondanks de Fietsersbond. eigen kracht. Knelpunten: opgeloste en nieuwe. UPDATE: Actie tegen scooteroverlast. Waar zijn we vóór en waar zijn we tégen? OEK Op Blad van de afdeling Amsterdam van de Fietsersbond eigen kracht nummer 83 februari 2011 Ondanks de Fietsersbond Waar zijn we vóór en waar zijn we tégen? UPDATE: Actie tegen scooteroverlast Knelpunten:

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Conceptverslag van de Raadsvergadering van 7 februari 2013.

Conceptverslag van de Raadsvergadering van 7 februari 2013. 1 Conceptverslag van de Raadsvergadering van 7 februari 2013. Tijd: 19.30 uur. Plaats: Stadhuis, Stadserf, Breda. CONCEPT-AGENDA I. Opening. II. III. IV. Mededelingen. Vaststellen van de agenda. Actualiteitenuur.

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 21, april 2003 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland NUMMER 1 APRIL 2009 Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd w w w.w o o n p a r t n e r s - m

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Lang Leve de Marnixstraat!

Lang Leve de Marnixstraat! Op eigen kracht Blad van de afdeling Amsterdam van de Fietsersbond nummer 76 oktober 2008 Lijnen & Blokken Lang Leve de Marnixstraat! Opgeloste & nieuwe knelpunten Colofon De OEK (Op eigen kracht) is een

Nadere informatie