met kwaliteit Mensen met autisme aan het werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "met kwaliteit Mensen met autisme aan het werk"

Transcriptie

1 Rekening houden met &capaciteit sturen op kwaliteit Mensen met autisme aan het werk

2 REKENING HOUDEN MET CAPACITEIT EN STUREN OP KWALITEIT Mensen met autisme aan het werk Specialisterren, een social enterprise

3 REKENING HOUDEN MET CAPACITEIT EN STUREN OP KWALITEIT Colofon Mensen met autisme aan het werk Wij vinden het belangrijk om informatie te delen. Daarom stimuleren we dat alles uit deze uitgave mag worden geknipt, gekopieerd, geplakt, gedeeld en gebruikt. We gaan er daarbij wel vanuit dat je aan bronvermelding doet en je met ons je avonturen deelt. Irene Hemels (www.schrijfbedrijf.nl) en Specialisterren (www.specialisterren.nl) Auteur: Irene Hemels Foto: Vincent Quak - Talentpool Benjamin Braddock Uitgave: Specialisterren, 2013 Specialisterren BV Jagerskade 17c 3552 TL Utrecht ISBN NUR 600 Specialisterren, een social enterprise Irene Hemels

4 V VOORWOORD De samenleving duurzamer en rechtvaardiger maken. Dat is de uitdaging waar sociaal ondernemers voor staan. Daar gaan ze voor. Met hun social enterprises bewijzen zij dat maatschappelijke winst hand in hand kan gaan met financiële winst. Social entrepreneurs ondernemen om de wereld te verbeteren. Het is hun missie om meer waarde te creëren voor iedereen. Social enterprises zijn wereldwijd sterk in opkomst. In landen als Brazilië en India starten bijna dagelijks sociale ondernemingen en ook in de ons omringende Europese landen begint het veld steeds actiever te worden; social enterprises worden er onder andere gestimuleerd door maatregelen vanuit de overheid. In Nederland heerst helaas nog een afwachtend klimaat. Gelukkig zien we ook hier steeds meer ondernemers opstaan die kansen zien om de maatschappij beter te maken door te ondernemen. Zij gaan voor maatschappelijke impact en richten zich op winst creëren voor iedereen. Waar overheden en grote bedrijven onvoldoende in staat zijn oplossingen te vinden voor mens en milieu staan social entrepreneurs op met onconventionele oplossingen voor sociale problemen. En steeds weer zie je dat sociaal ondernemers zich in belangrijk opzicht onderscheiden van gewoon ondernemerschap: financiële doelstellingen staan bij social enterprises in dienst van de maatschappelijke missie. Want zonder een financieel gezond bedrijf kan het sociale doel niet gerealiseerd worden.

5 Specialisterren is zo n innovatieve koploper die laat zien dat het anders kan. Bij Specialisterren werken alleen maar mensen met een vorm van autisme. Nederland telt 190 duizend mensen met autistische kenmerken. De helft hiervan kan werken en een derde ervan is hoogopgeleid. In de praktijk hebben slechts vijfduizend van de hoogopgeleide autisten die kunnen en willen werken een baan. De rest zit thuis. Sjoerd van der Maaden en Ronald van Vliet (beide vader van een zoon met autisme) zagen de geweldige potentie van hoogbegaafde mensen met autisme en begonnen een paar jaar geleden hun bedrijf dat computersoftware test. Hun medewerkers zijn extreem goed in testen en Specialisterren behaalt dan ook betere resultaten dan reguliere ICT-testbedrijven. Specialisterren heeft het absoluut in zich om groot te worden. Het is een businessmodel dat zonder twijfel op grote schaal is uit te rollen. Denk bijvoorbeeld aan afdelingen bij de overheid, financiële instellingen, administratiekantoren en makers van software en mobiele toepassingen: zij kunnen allemaal softwaretesters gebruiken, en door het model van Specialisterren in te zetten creëren ze voor iedereen winst. Waar anderen zich aan kunnen spiegelen is het lef en doorzettingsvermogen waarmee deze sociaal ondernemers ongebaande paden betreden en persoonlijke offers brengen. Echte grote veranderingen beginnen bij mensen met passie. Willemijn Verloop, initiatiefnemer Social Enterprise NL De meerwaarde die Specialisterren creëert is heel tastbaar en voor iedereen te begrijpen. Er is natuurlijk directe winst voor de klant die een goede dienst krijgt. Maar daar blijft het niet bij. Een eenvoudige rekensom laat zien dat de mensen die werken niet meer afhankelijk zijn van een uitkering en de overheid niets kosten. Sterker nog: ze betalen belasting. Bovendien is er een ongelooflijk groot potentieel van vele duizenden thuiszittende hoogbegaafde mensen met autisme. Wanneer met een ondernemende aanpak als die van Specialisterren al die hoogbegaafde autisten aan het werk konden, zou de Nederlandse overheid zo n 780 miljoen euro per jaar besparen. De meerwaarde die Specialisterren creëert voor haar medewerkers vind ik nog het allerbelangrijkst. De geluksfactor is zo ongelooflijk groot. Niet thuis zitten of afhankelijk zijn van een of andere vorm van dagbesteding, maar onderdeel zijn van een team en een plek in de maatschappij, voegt veel waarde toe aan iemands persoonlijk leven. Dat laat zich moeilijk kwantificeren, maar is wat mij betreft de grootste winstfactor.

6 Inhoud I INHOUD Voorwoord Inleiding 13 1 Uitdaging 19 2 Werkplek 29 3 Persoon 35 4 Proces 49 5 Productiviteit 59 6 Positionering 63 7 Profilering 67 Dank Literatuur en websites

7 Inleiding I INLEIDING Specialisterren is een succesvolle innovatieve social enterprise waar software wordt getest bewust door medewerkers met autisme (ook wel ASS, Autisme Spectrum Stoornis genoemd) en een (boven) gemiddelde intelligentie. Het succes van Specialisterren wordt gevormd door de medewerkers en de aanpak. In deze uitgave leggen we uit waaraan een bedrijf met een dubbele doelstelling (winstgevend en sociaal) moet voldoen wil het economisch gezond en honderd procent sociaal zijn. Om verwarring te voorkomen over de term social enterprise hanteren wij de volgende definitie: een social enterprise is privaat ondernemerschap met een maatschappelijke missie. Voor Specialisterren zijn kwalitatieve dienstverlening en een sociaal gezicht onlosmakelijk met elkaar verbonden. Specialisterren levert zakelijke diensten, net als ieder ander bedrijf. De sociale kant is dat mensen die tot nu toe geen of weinig perspectief op betaald werk hadden bij Specialissterren als medewerker een dienstverband aangaan. Dát kenmerkt deze commerciële onderneming: medewerkers hebben weliswaar een grote afstand tot de arbeidsmarkt - ze komen niet duurzaam aan de slag in het reguliere bedrijfsleven - maar vinden een betaalde baan bij Specialisterren. Kortom, zij worden op hun kwaliteiten aangesproken én nemen weer actief deel aan de maatschappij. Specialisterren is met haar bedrijfsmodel het voorbeeld van een onderneming dat sociaal innovatieve middelen inzet om de arbeidsproductiviteit van mensen met autisme te verhogen. 13

8 Inleiding Inspiratie Eén ding is zeker: een onderneming met een dubbele doelstelling past niet in het normale plaatje van ondernemen en arbeidsproductiviteit zoals dat voor reguliere bedrijven geldt. Juist dát maakt het bedrijfsmodel van Specialisterren, waarmee grote resultaten worden behaald, sociaal innovatief. Dit handboek dient als inspiratie voor het opzetten van een social enterprise, op ICT-gebied als franchiseonderneming van Specialisterren of op andere terreinen als zelfstandige onderneming. Met dit handboek wil Specialisterren andere sociaal ondernemers een leidraad bieden en hen laten profiteren van de weg die Specialisterren heeft afgelegd. Als één van de koplopers van duurzame ondernemingen in Nederland met een sociaal gezicht heeft Specialisterren een uniek bedrijfsmodel ontwikkeld. In deze uitgave komen de factoren aan bod die nodig zijn om een succesvolle social enterprise op te zetten gericht op het in dienst nemen van mensen met autisme met een (boven)gemiddelde intelligentie. De casuïstiek in deze handleiding is gebaseerd op de ICT, maar er zijn zeker andere branches waar de beschreven aanpak toepasbaar is. Kompas Een bedrijfsmodel waarin mensen met autisme goed kunnen functioneren vereist interventies op zes gebieden, de zogenoemde zes P s: plek, persoon, proces, productiviteit, positionering en profilering. Interventies op de gebieden plek, persoon en proces leiden tot positieve effecten op de productiviteit. Essentieel voor de ondernemerskant is een goede en zakelijke positionering en profilering van de social enterprise. Denk alleen al aan een sluitende financiering en het in de markt zetten van de onderneming. De kwaliteit in dienst verlenen staat voorop, onontbeerlijk bij dit alles is de passie waarover een ondernemer beschikt die een social enterprise wil opzetten. Immers, binnen een succesvolle social enterprise is het niet mogelijk om je honderd procent van de tijd te laten leiden door uitsluitend economisch rendement. Een moreel ethisch kompas is minstens zo belangrijk. Zonder bevlogenheid geen renderend sociaal ondernemerschap. Afstand overbruggen De essentie van het bedrijfsmodel van Specialisterren is om de medewerkers optimaal te laten functioneren. Enerzijds zien we dat er steeds meer druk op de arbeidsmarkt komt om goed gekwalificeerd personeel in te zetten in de ICT en daar buiten. Anderzijds is er steeds meer behoefte om de arbeidsproductiviteit van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten c.q. te verhogen. Hoogopgeleide medewerkers met autisme zodanig inzetten dat zij met plezier en effectief een hoogwaardig kwaliteitsproduct kunnen neerzetten; daar staat het arbeidsmodel dat Specialisterren heeft ontwikkeld garant voor. Hen de mogelijkheid geven hun talenten ten volle in te zetten binnen het bedrijf is wat de initiatiefnemers van Specialisterren vanaf de start voortdurend scherp voor ogen hebben gehouden. Dit doen zij door te sturen op talent en passende functies te creëren voor de medewerkers. Daarnaast is het van belang werkprocessen zodanig aan te passen dat medewerkers goed kunnen functioneren. Met als ultiem doel om hen naar vermogen en welbevinden te laten participeren. Door de inzet van dit model kunnen de medewerkers - aanvankelijk minimaal - 24 uur per week werkzaam zijn

9 Inleiding Het ontstane bedrijfsmodel van Specialisterren geeft antwoord op vragen als: Op welke manier kan de arbeidsproductiviteit van mensen met autisme, die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, worden verhoogd? Hoe wordt het mogelijk om de sociale doelstelling van een bedrijf te behalen? Hoe zorgen interventies ervoor dat een onderneming en haar medewerkers met autisme volwaardige producten kunnen afleveren en marktconform kunnen werken waardoor de economische doelstelling wordt gehaald? Wat zijn knelpunten bij deze interventies? Welke oplossingen kunnen worden ingezet om deze knelpunten op te lossen? Wat voor resultaten zijn er te behalen? Prestatieladder Socialer Ondernemen De aanpassingen die Specialisterren heeft ingevoerd op het arbeidsen productieproces binnen het bedrijf zijn onderzocht op de effecten op de arbeidsproductiviteit van de medewerkers. Als eerste Nederlandse ICT-onderneming heeft Specialisterren een erkenning op de Prestatieladder Socialer Ondernemer (PSO) gekregen. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. TNO ontwikkelde de Prestatieladder als meetinstrument in nauwe samenwerking met bedrijven uit verschillende branches, SWbedrijven en Stichting In-return Nederland (SIRN). Na een aantal audits door TNO is Specialisterren ingedeeld in de hoogste trede van de PSO. Met de Trede 3 certificering behoort Specialisterren tot de koplopers op het gebied van socialer ondernemen en geeft het bedrijf structureel invulling aan social return, de vereiste vanuit de overheid om bij een inkoopopdracht ook werkzaamheden door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te laten verrichten. Leeswijzer Ik leg de lat hoog Een medewerker: Ik heb al diverse werkkringen gehad, maar zoals hier heb ik het nog niet meegemaakt. Ik heb altijd hard moeten werken aan het georganiseerd krijgen van alle taken en aanbrengen van structuur in mijn dagelijkse bezigheden. Dat er net wat meer op je gelet wordt dan in een normaal bedrijf draagt eraan bij dat ik me niet over de kop werk. Ik leg de lat al hoog voor mezelf, dat hoeft een ander niet nog eens extra te doen. Het eerste hoofdstuk van dit handboek schetst kort de achtergrond van Specialisterren. Ook beschrijft dit hoofdstuk de bevlogenheid 16 17

10 1 - Uitdaging van de oprichters en wordt uitgelegd hoe zij op het idee voor dit bedrijfsmodel gekomen zijn. De daaropvolgende hoofdstukken zijn gewijd aan het bedrijfsmodel en bieden als zodanig een concrete handreiking voor de opzet van een onderneming met medewerkers met autisme. Tot slot wordt in dit handboek ingegaan op een goede en zakelijke positionering en profilering van de social enterprise. M/V 1 - UITDAGING Het opzetten van een social enterprise Bij Specialisterren werken veel mannen. Daarom is gekozen om in deze praktische handleiding de mannelijke vorm te gebruiken. Vanzelfsprekend worden hier ook medewerksters bedoeld. Specialisterren is een ICT-onderneming die software test en kwaliteitsmanagement levert voor diverse klanten in de sectoren bank- en verzekeringswezen, retail, media en gezondheidszorg. Opgericht in 2009 werkt Specialisterren met een team van goed opgeleide testconsultants die allen autisme hebben. Kwaliteit en marktconformiteit staan bij Specialisterren voorop. Specialisterren combineert twee belangrijke doelstellingen: 1. De bedrijfseconomische doelstelling om een financieel gezonde onderneming te zijn. 2. De sociale doelstelling om mensen met een arbeidsbeperking structureel en duurzaam de kans te geven naar vermogen te werken. Met het door haar ontwikkelde bedrijfsmodel is Specialisterren hét voorbeeld van een bedrijf dat sociaal innovatieve middelen inzet om de arbeidsproductiviteit van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verhogen. Door een arbeidscontract bij Specialisterren 18 19

11 1 - Uitdaging participeren de medewerkers daadwerkelijk naar vermogen en laat Specialisterren zien dat sociaal ondernemerschap, kwalitatief uitmuntende dienstverlening en winstgevendheid hand in hand gaan. Software testen, documentatie schrijven en controleren, en uitvoeren van conversies zijn werkzaamheden die over het algemeen als eentonig worden ervaren. Specialisterren werft consultants die juist hoog scoren op kwaliteiten als accuratesse, herhaling en aandacht; karakteristieken die uitermate geschikt zijn voor deze categorie werkzaamheden. Daarin zit de kracht van de onderneming. Deze noodzakelijke taken binnen de ICT zijn niet populair en kunnen slechts voor een deel geautomatiseerd worden. Het gevolg is dat de kans bestaat dat die taken vaak uitgesteld of afgeraffeld worden waardoor de kwaliteit onvoldoende is. Social enterprise pur sang Door de aanbieding van testdiensten uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt combineert Specialisterren op natuurlijke wijze een economische met een maatschappelijke doelstelling. Dit maakt Specialisterren tot een social enterprise pur sang. Het aanspreken van mensen met autisme op hun specifieke kwaliteiten is de leidraad achter dit sociaal ondernemerschap. Waarbij voorop staat dat de medewerkers uitdaging en plezier in hun werk vinden. i Arbeidsparticipatie In Nederland zijn zo n personen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Uit De ICT Marktmonitor 2013, gepubliceerd door Nederland ICT, blijkt dat het aantal moeilijk vervulbare vacatures in de ICT tot 2017 toeneemt tot een tekort van ruim 6800 ICT-professionals. Alleen door de instroom substantieel te verhogen in de komende jaren, kunnen de voorspelde tekorten ook na 2017 te lijf worden gegaan. In de visie van Specialisterren is binnen de ICT werkgelegenheid voor tot mensen met ASS, die kwalitatief hoogwaardig werk kunnen leveren op het gebied van ICT-diensten. Dit geeft een geweldige kans om mensen met ASS te laten werken naar vermogen en het biedt een oplossing voor dit tekort. Op 1 juni 2010 kwamen de eerste medewerkers bij Specialisterren in dienst. In de periode hieraan voorafgaand volgden zij gedurende drie maanden een opleiding tot ISTQB gecertificeerde testconsultant bij de Specialisterren Academy. De tweede groep medewerkers kwam na succesvolle afronding van de opleiding op 1 december 2010 in dienst. Op 1 oktober 2011 voltooiden nog vijf medewerkers de opleiding tot ISTQB gecertificeerde testconsultant bij de Specialisterren Academy en traden vervolgens in dienst bij Specialisterren. Een vierde groep van zeven medewerkers startte medio november 2012 met de vakgerichte opleiding tot testconsultant. Zij hebben inmiddels ook een arbeidscontract bij Specialisterren. In april 2013 begonnen acht mensen bij de Specialisterren Academy met de opleiding tot ISTQB gecertificeerde testconsultant. Uitgaan van de mogelijkheden De sociale innovatiepotentie van Specialisterren wordt gevormd door de investeringen die Specialisterren in haar interne bedrijfsvoering 20 21

12 1 - Uitdaging heeft gedaan om de arbeidsproductiviteit in het bedrijf te vergroten. Dit zijn investeringen die te maken hebben met interventies die op vier gebieden zijn ingezet: plek, persoon, proces en productiviteit. Deze interventies maken het mogelijk voor mensen met autisme om op een zinvolle en uitdagende, kortom volwaardige, manier betaald werk te doen. Interventies gericht op de gebieden positionering en profilering zijn minder gericht op algemene aanpassingen bínnen het bedrijf als wel op het laten zien van de juiste waarde van het bedrijf naar buiten toe. In een reguliere werkomgeving worden medewerkers met autisme op enig moment geconfronteerd met hun arbeidsbeperking en kost het hen over het algemeen veel tijd en energie om zich te voegen naar de mores, de gehanteerde werkprocessen en de eisen die gesteld worden aan de hoge mate van zelfstandigheid. De inrichting van de bedrijfsorganisatie van een social enterprise dient dan ook gericht te zijn op de versterking van de sterke kanten en kwaliteiten van de medewerker met autisme in plaats van dat hij - veelal onbewust en Mijn energie kan ik nu aan werk besteden Een medewerker: De aanpassingen die hier worden gedaan, heb ik nodig om goed te kunnen functioneren. Ik hoef me hier niet anders voor te doen en dat scheelt mij veel energie. Energie die ik nu aan werk kan besteden. Onder deze omstandigheden kan ik ook meer verantwoordelijkheid aan dan in eerdere werksituaties. Voor iedereen een win-winsituatie. onbedoeld - (voortdurend) wordt aangesproken op zijn zwakkere kanten. Het gevolg van deze situatie is immers dat de medewerker veel energie moet stoppen in het hanteren van zijn beperking waardoor hij vroeg of laat uitvalt. Het bedrijfsmodel van Specialisterren draait dit om: de medewerker met autisme wordt in zijn kracht gezet door ervoor te zorgen dat zijn mindere kanten (zijn beperkingen ) niet extra getriggerd worden en hem dus niet uit zijn evenwicht kunnen brengen. Want juist dit uit balans raken, maakt dat mensen met autisme zich moeilijk blijvend kunnen handhaven in een werksituatie. Kracht Medewerkers in hun kracht zetten komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het feit dat Specialisterren bewust geen gebruikmaakt van loonkostendispensatie. Loonkostendispensatie is een regeling voor werkgevers die de drempel verlaagt om iemand met een beperking in loondienst te nemen. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet de medewerker invullen dat hij een aantal uren verminderd productief is. Specialisterren vindt dit de omgekeerde wereld. Bij Specialisterren geldt niet de beperking als uitgangspunt, maar wordt uitgegaan van de mogelijkheden. Na de opleiding is er, indien mogelijk, sprake van een proefplaatsing. Tijdens deze proefplaatsing wordt de medewerker gecoacht om een bepaalde arbeidsproductiviteit te kunnen halen. De persoonlijke coaching is onderdeel van de sociale doelstelling van de social enterprise. Indien uitsluitend de economische doelstelling prevaleert, zou in deze periode niet gecoacht worden en zouden de medewerkers als gratis arbeidskrachten worden ingezet

13 1 - Uitdaging Specialisterren biedt haar medewerkers zekerheid door middel van een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 uur. Na contracten van een half jaar en een jaar komen ze uiteindelijk in vaste dienst. Geen zorgen over werk geeft de medewerkers vaste basis om andere aandachtsgebieden binnen de eigen leefomgeving aan te pakken. Specialisterren laat ook hier de sociale doelstelling prevaleren boven de korte termijn economische doelstelling. Binnen de visie van Specialisterren past het niet om iemand met ASS een contract voor de duur van een project aan te bieden waardoor die basiszekerheid niet kan worden verschaft. Economisch gezien is dit laatste helaas een veel gekozen vorm. Persoonlijke drijfveren Specialisterren is een initiatief van twee bijzondere vaders met een ICT-achtergrond die beiden een kind met autisme hebben. Ronald van Vliet: Kinderen met een beperking komen snel los te staan van de maatschappij. Als ouder blijf je vaak nog wel kansen zien, maar deuren gaan steeds meer dicht. Als vader vraag ik me regelmatig af: hoe gaat ons kind straks landen in de maatschappij? Dan constateer je toch dat er geen vanzelfsprekende werkplek is. Bij Sjoerd van der Maaden ontstond het idee voor een bedrijf waarin de sterke kanten van mensen met autisme als uitgangspunt dienen na een wereldreis die hij en zijn vrouw met hun gezin maakten. Tijdens die zeilreis werd zijn zoon iedere dag wakker in zijn eigen bed, maar was de wereld om hem heen helemaal veranderd. Mensen met autisme zijn vaak weinig flexibel, maar flexibiliteit kun je wel trainen. Het is voor iemand met autisme van belang dat je zijn directe omgeving en daarbij behorende prikkels onder controle houdt. Te veel prikkels zijn funest, maar gedoseerd is iemand tot veel in staat. i Autisme en werk De medewerkers van Specialisterren hebben allen een vorm van autisme. Zij hebben aan den lijve ervaren hoeveel moeite het kost om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Ze beschikken over een normale of bovennormale intelligentie en ondervinden problemen met interactie en communicatie, ze zijn leergierig, zeer gemotiveerd en betrokken met een sterke focus op werk en resultaat. Het zijn echte doorzetters die geconcentreerd en precies werken met oog voor detail. Herhalende werkzaamheden worden over het algemeen als prettig ervaren. Ze zijn sterk in het opvolgen van instructies en hebben baat bij een goed gestructureerde werkwijze. Het door Specialisterren ontwikkelde bedrijfsmodel houdt rekening met de typische eigenschappen van mensen met autisme. Het bedrijfsmodel richt zich in al zijn facetten en op alle niveaus op de versterking van ieders persoonlijke kwaliteiten en de vermindering van prikkels die werkdynamiek nu eenmaal met zich meebrengt. Door in het bedrijfsmodel systematisch en structureel aandacht te hebben voor de verminderde belastbaarheid van mensen met autisme is het mogelijk om het arbeidsplezier en de arbeidsproductiviteit te verhogen en te behouden

14 1 - Uitdaging Niet alleen zorgde deze aanpak ervoor dat zijn zoon genoot van de reis, maar zijn ouders kwamen ook tot een bijzondere ontdekking. Onze toen tienjarige zoon presteerde nauwelijks op de school voor speciaal onderwijs waar hij voor de reis op zat. Maar toen wij hem tijdens een wereldreis zelf onderwezen ging hij opeens als een speer. In de vertrouwde en beschermde omgeving van het gezin en de boot, waarin hij veel positieve ervaringen opdeed, kwamen capaciteiten tot ontplooiing die ik tot dusverre niet had gezien. Dan rijst natuurlijk al snel de vraag of dat wellicht ook voor andere mensen met autisme kan werken. Keurslijf loslaten Ondanks hun sterk persoonlijke benadering benadrukken de oprichters dat het om gewoon, regulier werk gaat. Hun visie die ten grondslag ligt aan het door hen ontwikkelde bedrijfsmodel is helder en eenvoudig. Sjoerd en Ronald: Juist door het vaste denken van mensen zonder beperking los te laten, afstand te nemen, en proberen je in te leven in mensen met een beperking is het mogelijk om het keurslijf van het reguliere bedrijfsleven en zijn eisen los te laten. Waarmee geen speciaal bedrijf wordt gecreëerd, maar gewoon een werkplek waar iedereen tot zijn recht komt. Passie Een plus een is drie. Ronald en Sjoerd staken de koppen bij elkaar en startten vanuit hun kennis van de ICT-branche en persoonlijke drijfveren hun onderneming. Als vader van een kind met autisme is mijn grote wens dat mensen met autisme de kans krijgen op een baan. Software testen is een vak waarbij zorgvuldigheid en herhaling past. Mensen met autisme kunnen dat goed. Persoonlijk ben ik van mening dat mensen met autisme veel meer kunnen met hun kwaliteiten. Bovendien kun je niet te snel alle mensen met een vorm van autisme over één kam scheren. Het is aan ons als samenleving om uit te zoeken waar mensen goed in zijn en om er iets mee te doen. Ik kan mezelf zijn Een medewerker: Vanwege mijn autisme ben ik elders ontslagen. Hier vind ik het prettig werken. Ik kan mezelf zijn. Er wordt niet op je neergekeken, terwijl er wel rekening met je wordt gehouden dat je in sommige opzichten anders bent. Als ik me even niet kan concentreren, kan ik een luchtje scheppen. Bij een andere werkgever kan dat niet, terwijl het eindresultaat hetzelfde is. Vertrouwen, structuur en persoonlijke aandacht zijn de begrippen die bij Ronald en Sjoerd veel klinken. Als je stressfactoren wegneemt en een positieve insteek en vertrouwen vooropstelt dan komen mensen met een speciale behoefte beter tot hun recht. We richten ons op de sterke kanten van onze medewerkers en zorgen ervoor dat deze optimaal tot hun recht komen. Dat betekent niet pamperen en hen apart zetten, maar de werkplek en -instructies inrichten op de beperking van de mensen om zo hun kwaliteiten naar voren te laten komen

15 2 - Werkplek 2 - WERKPLEK Alles in het teken van stressreductie»» Steady eigen werkplek in vertrouwde omgeving (nearby)»» Sociaal-emotionele firewall Specialisterren hanteert het motto: als het gewoon kan, doen we het gewoon. Alle voorzieningen die nodig zijn voor de normale bedrijfsvoering zijn aanwezig. Daarnaast is een aantal bijzondere aanpassingen gedaan om de medewerkers met autisme zo goed mogelijk te laten functioneren, en daarmee hun plezier in het werk en hun arbeidsproductiviteit te verhogen. Prikkelvrij Mensen met autisme hebben vaker dan gemiddeld moeite met een correcte verwerking van zintuigelijke input. Ze zijn veelal hypo- of hypersensitief voor zintuigelijke stimuli. Dit kan er voor zorgen dat ze moeite hebben met uitfilteren van bepaalde geluiden en daardoor afgeleid kunnen worden, bijvoorbeeld door het zoemen van een lamp. Deze gevoeligheden zijn voor elk persoon met autisme anders en het 28 29

16 2 - Werkplek is belangrijk dat ze onderkend worden. Op basis daarvan is het mogelijk om maatregelen te nemen opdat de persoon er geen last meer van heeft. Ook de te nemen maatregelen zijn voor iedereen anders, voor de een helpt het dragen van een koptelefoon, voor de ander is het juist storend iets op zijn hoofd te hebben. Over het algemeen geldt dat te veel stimuli zoals geluid, lawaai, mensen en chaos invloed hebben op het welbevinden van de medewerker met autisme en hem beperken. Als gevolg daarvan leiden te veel prikkels tot stress wat vervolgens persoonlijke onbalans en een verminderende productiviteit met zich meebrengt. De organisatie van de directe werkplek van de medewerkers vereist daarom speciale aandacht. Alles dient erop gericht te zijn een stressluwe werkplek en prikkelarme werkomgeving te creëren. Het hebben van voldoende vierkante meters aan oppervlakte is noodzakelijk om de stressluwe bedrijfsvoering die aansluit bij het ambitieniveau van de onderneming te realiseren. Letterlijk betekent dit dat medewerkers de ruimte hebben en niet op elkaars lip zitten. Ruime en prikkelvrije werkplekken dragen eraan bij dat medewerkers zich prettig voelen en zich optimaal kunnen concentreren zodat het resultaat van hun taken en werkzaamheden aansluit bij de verwachtingen van het management en de klant. Een prikkelluwe werkomgeving kan op termijn zelfs zo positief werken dat medewerkers gedoseerd meer prikkels aankunnen en op die manier gaandeweg meer werkzaamheden kunnen en willen uitvoeren. De ervaring leert ook dat flexplekken niet goed passen binnen deze aanpak: als iedere medewerker zijn eigen domein heeft, kan hij makkelijker met zijn eigen werkplek vertrouwd raken. Locatie Bij het creëren van een stressluwe werkomgeving gaat het niet alleen om de directe werkplek waar de werkzaamheden van de medewerker plaatsvinden, maar om het gehele bedrijf. Hieronder vallen zaken als de situering van de werkplek binnen het kantoorgebouw, de locatie van directie en management en de plek van keuken of kantine in het pand. Zorgdragen voor overzicht waarbij functies en gebruik van ruimtes niet door elkaar lopen is van belang. Om de omgeving binnen de organisatie zo optimaal mogelijk te laten zijn, kan een aantal huisregels opgesteld in overleg met de medewerkers behulpzaam zijn. Veelal gaat het hierbij om betrekkelijk eenvoudige, maar doeltreffende afspraken, zoals: de kantoorruimte netjes houden, jassen aan de kapstok en meubilair of apparatuur verplaatsen of veranderen alleen in overleg met de manager. Maar ook een regel als beperk het bellen op de werkplek, praat met gedempte stem of zoek een andere ruimte om te kunnen praten, behoort hiertoe. tip Bedrijfsomvang Persoonlijke aandacht voor alle medewerkers behouden is belangrijk. Daarvoor zijn diverse oplossingen denkbaar. Een structurele oplossing is: laat de omvang van een bedrijfslocatie niet groter worden dan veertig personen

17 2 - Werkplek Naast een stressvrije inrichting van het gehele bedrijf vereist een prikkelluwe werkplek dat ook de directe omgeving, de locatie, van het bedrijf hierop is aangepast. Een duidelijk afgebakende ligging, zoals een afgesloten bedrijfsterrein, zal niet altijd realiseerbaar zijn, wel is het van belang te letten op zaken als overzicht en ruimte bij het vinden van een geschikte bedrijfsruimte als werklocatie. Essentieel is een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, met ook voldoende voorzieningen als parkeergelegenheid en fietsenstalling. Sociaal-emotionele firewall Naast de fysiek prikkelvrije werkomgeving is het belangrijk aandacht te hebben voor de wijze waarop de medewerker prikkels ontvangt uit de werkdynamiek. De stress die het voeren van een bedrijf met zich meebrengt, heeft ook invloed op het functioneren en welbevinden van een medewerker met autisme. Normaliter heeft een medewerker binnen een ICT onderneming veel contact met opdrachtgevers. Voor medewerkers met autisme brengt dit echter veelal onrust en/of stress met zich mee. De creatie van een sociaal-emotionele firewall waarmee medewerkers worden afgeschermd van klanten verdient daarom aandacht. Deze interventie kan op diverse manieren worden vormgegeven. Een sociaal-emotionele firewall in een bedrijf als Specialisterren betekent dat testconsultants weinig tot geen klantcontacten hebben en daarmee buiten de normale stress momenten van de bedrijfsvoering worden gehouden. Projectmanagers onderhouden de contacten met opdrachtgevers als het gaat om zaken als tijd, kwaliteit en geld. Scharnierfunctie Projectmanagers fungeren als sociaal-emotionele firewall en zijn daarmee aanspreekpunt voor zowel medewerker als klant en opdrachtgever en staan garant voor een goede afstemming. In feite vervullen zij daarmee een scharnierfunctie. Voor de klant is dit helder en duidelijk. In feite merkt een klant niet dat mensen met een arbeidsbeperking het werk verrichten. Voor de medewerker met autisme draagt de sociaal-emotionele firewall bij aan een sfeer van rust en vertrouwen omdat de - vaak ad-hoc - contacten met de klant, en de daarmee gepaard gaande bedrijvigheid, organisatie van werkzaamheden en wijzigingen in het verloop van procedures, hem uit handen genomen worden. Terwijl als het om technisch inhoudelijke zaken gaat de (figuurlijke) deur tussen klant en tester op een kier staat. Als beiden zich daar goed bij voelen, dan is er contact over zaken als documentatie, (ontbrekende) software en testdata. Maar noodzakelijk is dit niet. Kortom, een steady eigen werkplek in een vertrouwde omgeving (nearby) voor medewerkers en hen weghouden van beslissingen in het werkproces zijn onmisbare voorwaarden voor het welbevinden van de medewerkers. Het zijn gebleken doeltreffende middelen om hen af te schermen voor stress en negatieve impulsen. i Kracht In een reguliere werkomgeving worden medewerkers met autisme geconfronteerd met hun beperking en kost het tijd en energie om met deze beperking om te gaan. Een social enterprise laat dit niet gebeuren en zet hen juist in hun kracht

18 3 - Persoon 3 - PERSOON Balans en perspectief: twee zijden van één medaille»» De juiste persoon op de juiste plek: werving en selectie»» Zowel aandacht voor vakinhoudelijke competenties als wijze waarop de medewerker omgaat met zijn beperking»» Ontwikkelingsperspectief bieden»» Aansturing en communicatie gericht op medewerkers in hun kracht zetten»» Faciliteer begeleiding en ondersteuning om balans werk-privé te waarborgen Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met autisme, is het van bijzonder belang dat de juiste persoon op de juiste plek terechtkomt. Dit verkleint teleurstellingen voor alle betrokkenen en vergroot succeservaringen. Tegenvallende ervaringen hebben doorgaans een significant negatief effect op welbevinden en zelfvertrouwen van mensen met autisme. Tegelijk bestaat bij werkgevers enige huiver om mensen met autisme in dienst te nemen

19 3 - Persoon Soms door negatieve beeldvorming en negatieve ervaringen uit het verleden, veelal door onbekendheid en koudwatervrees. In de alledaagse werkomgeving verwacht een werkgever van medewerkers dat zij zich kunnen aanpassen aan hun werkomgeving, op spontane wijze contact maken, proactief zijn, empathie en eigen initiatief tonen en een flexibele instelling hebben. Allemaal zaken die niet vanzelfsprekend verwacht kunnen worden van de medewerker met autisme. Juist voor hen, die soms wat ander gedrag en belangstelling vertonen, is het lastiger zich te voegen naar de mores van het bedrijfsleven. Werving en selectie Duidelijkheid in wat de wederzijdse verwachtingen zijn vergroot de kans op succes. Bij Specialisterren hebben medewerkers de benodigde kennis en ervaring op ICT-gebied. Tevens zijn zij in staat met de juiste aanpassingen hun beperking te hanteren en arbeidsproductief te zijn. Dit laatste is voor elke social enterprise een bijzonder aandachtspunt. Het is een voorwaarde dat medewerkers met ASS kunnen reflecteren op hun eigen handelen en hun eigen (on)vermogen op juiste waarde kunnen schatten. Dit vergroot de kans op een goed evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Een goede balans hierin, denk aan een stabiele thuissituatie, is voor medewerkers van belang om op een prettige, goede en resultaatgerichte wijze hun werk te kunnen doen. De vakgerichte opleiding bij de Specialisterren Academy draagt bij aan de vereiste competenties, maar zorgt ook voor een goede afstemming van wederzijdse verwachtingen tussen werknemer en werkgever. Medewerkers bij Specialisterren moeten in staat zijn de vakopleiding tot softwaretester succesvol af te ronden. De druk om het noodzakelijke opleidingscertificaat te behalen is groot, voor sommigen zelfs te groot. Dit vereist een gedegen werving en selectie. In de werving- en selectiefase is veel aandacht voor zowel de vakinhoudelijke competenties als de wijze waarop de medewerker met zijn beperking omgaat. Mede om deze redenen organiseert de Specialisterren Academy de vakinhoudelijke opleiding. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op deze opleiding. let op Aansluiting naar werk Niet elke medewerker met een beperking heeft een realistisch beeld van de werkvloer. Het is geen uitzondering dat een medewerker verwacht dat hij vrij krijgt omdat hij een gesprek met een begeleider heeft. Dit tekent het belang van een goede werving en selectie en, indien nodig, scholing via bijvoorbeeld een leerwerktraject. Binnen de Specialisterren Academy is naast de vakopleiding ook aandacht voor het functioneren op het werk, zoals op tijd komen, opdrachten aannemen en omgaan met leidinggevenden en collega s. Specialisterren werkt in de werving en selectie van nieuwe medewerkers indien mogelijk samen met ggz-instellingen en reintegratiebureaus. De selectie van medewerkers kan dan via leerwerktrajecten verlopen. Een leerwerktraject richt zicht op het aanleren van elementaire voorwaarden om betaald werk te kunnen doen. Bij de introductiegesprekken is vaak de interne jobcoach aanwezig. De jobcoach heeft kennis van en ervaring met de begeleiding van mensen 36 37

20 3 - Persoon met een arbeidsbeperking naar betaald werk. Een jobcoach is ook deskundig als het gaat om het vinden van antwoorden op vragen als: is iemand leerbaar? Heeft iemand de vereiste vaardigheden ook daadwerkelijk? Ook bekijkt de jobcoach de mogelijkheden om te functioneren binnen een werkomgeving. Groeien in uren en functie Eenmaal aan het werk is het belangrijk dat medewerkers een ontwikkelingsperspectief wordt geboden. Bij Specialisterren begint iedere medewerker met een 24 uurs dienstverband. Dit zijn vier dagen van zes uur die variërend kunnen worden ingevuld; tussen acht uur s morgens en vier uur s middags. Dat is een bewuste keuze. Hoewel het uit bedrijfseconomische overwegingen beter is om medewerkers 32 of 40 uur per week in dienst te laten zijn, blijkt dit bij aanvang onverstandig. Het is noodzakelijk om weloverwogen de balans te bewaken tussen werk en privé. Een arbeidscontract van 24 uur is daarvoor een goede garantie. Pas als blijkt dat een medewerker zonder druk te ervaren 24 uur makkelijk aan kan, is eventueel uitbreiding te overwegen. Als dit voor beide partijen wenselijk is dient overleg hierover te worden overwogen. Naast uitbreiding in tijd (werkuren) is ook groeien in functie een manier om medewerkers zich te laten ontwikkelen. Verscheidenheid aan functies en functieverzwaring komt tegemoet aan de ontwikkeling die medewerkers doormaken. Het perspectief van functieverzwaring is belangrijk om mensen te behouden voor de organisatie. Voor Specialisterren geldt dat iedereen begint als testoperator, maar kan doorgroeien naar andere functies zoals testanalist, testengineer en testcoördinator. Detachering Specialisterren heeft haar bedrijfsorganisatie zo ingericht dat detachering bij voorkeur niet plaatsvindt; medewerkers voeren hun werkzaamheden uit bij Specialisterren op locatie. Uit ervaringen van andere bedrijven blijkt dat detachering weliswaar in beperkte mate mogelijk is, maar op lange termijn op problemen stuit als het niet voortdurend gemonitord wordt. Tegelijk constateert Specialisterren dat onder specifieke voorwaarden ook op het terrein van detachering groeimogelijkheden zijn. Dat geldt zowel vanuit het persoonlijke perspectief van de medewerker als het bedrijfsmatige perspectief. Enerzijds biedt dit meer carrièremogelijkheden voor de medewerkers. Anderzijds kan Specialisterren hiermee creatief en flexibel een antwoord organiseren op de vraag van klanten die wel een consultant vragen. Daarom is gaandeweg ruimte gecreëerd voor detachering bij externe opdrachtgevers. i Talenten Binnen Specilisterren zijn alle werkprocessen gericht op de beperkingen en de capaciteiten van medewerkers met autisme: met een grote nadruk op hun kwaliteiten. Door rekening te houden met hun capaciteit en talent staat weliswaar het autisme centraal, maar voert tegelijk de eigen persoonlijkheid van de medewerkers de boventoon. Een medewerker met autisme wordt niet gereduceerd tot een autist. Dát is de kracht van de door Specialisterren ontwikkelde aanpak

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015

VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015 VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015 Sociale firma s blijken van grote waarde te zijn voor mensen, die tot dan toe een grote afstand tot de

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Voor een Duurzame werkomgeving. MVO4Holland www.mvo4holland.nl

Voor een Duurzame werkomgeving. MVO4Holland www.mvo4holland.nl Voor een Duurzame werkomgeving MVO4Holland www.mvo4holland.nl EEN D U U R Z A M E W E R K O M G E V I N G? Een duurzame werkomgeving? Onze overtuiging: Iedereen heeft recht op een zinvolle werkplek! De

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Selectie-instrument HARRIE

Selectie-instrument HARRIE Selectie-instrument HARRIE 1 Inleiding Voor u ligt het selectie-instrument HARRIE ; een vragenlijst die u als collega van een medewerker met autisme kan invullen om voor uzelf inzichtelijk te maken of

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Harrie m/v. Harrie. Harrie. Harrie. Kortom: Harrie!

Harrie m/v. Harrie. Harrie. Harrie. Kortom: Harrie! Harrie m/v Harrie Werken met Wajongeren is goed mogelijk! Maar de beperking van een Wajonger brengt met zich mee dat er extra ondersteuning en begeleiding op de werkplek nodig is. Een directe collega kan

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: passie en poen. Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba

Sociaal ondernemen: passie en poen. Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba Sociaal ondernemen: passie en poen Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba Inhoud Auteurs rapport:, Chris Veldhuysen, Derk Berends, Nathan Rozema

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht

Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht 1. Welke associaties heeft u bij het begrip Autisme? Contactgestoord, nemen geen initiatief. Beperkt in het sociaal wenselijk gedrag, grotere behoefte aan

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Smart Competentiemeting BSO

Smart Competentiemeting BSO Smart Competentiemeting BSO Pedagogisch medewerker Naam: Josà Persoon Email Testcode : jose_p@live.nl : NMZFIC Leeftijd (jaar) : 1990 Geslacht Organisatie Locatie : v : Okidoki : Eikenlaan Datum invoer

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee?

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee? Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Sturen op energiebronnen Je stijl als leidinggevende Wie wil er wat mee? Wat

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Portfolio: Praktijkervaring > Ervaringen Jaar 2

Portfolio: Praktijkervaring > Ervaringen Jaar 2 Portfolio: Praktijkervaring > Ervaringen Jaar 2 Visrestaurant De Viskêête Tijdsperiode: 2006 tot heden Locatie: Havendijk 36, 4401 NS Yerseke Website: www.pietvanoost.nl Competenties: Stressbestendigheid,

Nadere informatie

Risico s voor jongeren met een arbeidsbeperking

Risico s voor jongeren met een arbeidsbeperking Op weg van school via gemeente naar uitval met lage arbeidsproductiviteit Op weg van school via gemeente naar De kans dat jongeren na het verlaten van de school aan het kunnen neemt toe als de samening

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

Vakkennis & vaardigheden. Motivatie & betrokkenheid. Gezondheid & vitaliteit. Werk & prive. Loopbaanmobiliteit

Vakkennis & vaardigheden. Motivatie & betrokkenheid. Gezondheid & vitaliteit. Werk & prive. Loopbaanmobiliteit DI CODE Vakkennis & vaardigheden Motivatie & betrokkenheid Gezondheid & vitaliteit Werk & prive Loopbaanmobiliteit Waarom deze code? De DI Code biedt sociale partners een kapstok om aan de slag te kunnen

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Voor mensen met een arbeidshandicap.

Voor mensen met een arbeidshandicap. Voor mensen met een arbeidshandicap. Inhoudsopgave 1. Ambitie 2. Ontstaan van Ambitie. 3. Begeleid Werken 4. Jobcoaches en werkbegeleiders 5. Ervaringen 6. Met Ambitie aan het werk 7. Aanmelden Ambitie

Nadere informatie

Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt Veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een grote verandering. Na decennia van een groeiend arbeidspotentieel neemt sinds 2010 de beroepsbevolking af. Commissie Bakker becijfert

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email:

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email: Rapportage Zingeving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 19.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 19.06.2015 / Zingeving (QZN) 2 Mens-zijn betekent verantwoordelijkheid nemen: het je ervan bewust zijn

Nadere informatie

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans Reflectieverslag Stages of concern Jan-Hessel Boermans Motivatie Sinds augustus 2010 ben ik werkzaam in het onderwijs als groepsleerkracht op een cluster 4 school. Een baan met veel afwisseling en een

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

NATIONALE VEERKRACHTTEST

NATIONALE VEERKRACHTTEST NATIONALE VEERKRACHTTEST VEERKRACHT OPTIMISME PSYCHOLOGISCH KAPITAAL ZELF- VERTROUWEN HOOP Rapport Persoonlijke Veerkracht 1-10-2012 uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match!

De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match! De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match! De match die werkt! Een baan vinden en behouden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms is hier extra

Nadere informatie

Werken vanuit Essentie

Werken vanuit Essentie Werken vanuit Essentie (midden- en hoger management) - van leidinggeven naar LEIDERSCHAP Leergang Werken vanuit Essentie - van leidinggeven naar leiderschap - Angelique Schueler & Inez Dirkzwager Juni

Nadere informatie

Mijn kind heeft een LVB

Mijn kind heeft een LVB Mijn kind heeft een LVB Wat betekent een licht verstandelijke beperking nu precies? Informatie voor ouders van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 6 tot 23 jaar

Nadere informatie

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder.

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Steeds meer ondernemers helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Dat doen ze om verschillende redenen,

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

De nieuwe vrijwilliger

De nieuwe vrijwilliger VAN INSPIREREN NAAR ACTIVEREN 15 NOVEMBER 2012 De nieuwe vrijwilliger VRIJWILLIGERS CENTRALE ZWOLLE Steunpunt voor vrijwilligerswerk en informele zorg 1 Discrepantie: Door bezuinigingen minder personeel,

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn Werk voor jongeren Meer aandacht voor participatie Sommige werkgevers zijn sowieso geïnteresseerd in een jongere met een vlekje. Maar vaak gaat het er toch vooral om dat ze hun werk goed doen. Debby Kamstra,

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Succesvoller in één Dag

Succesvoller in één Dag De SCN workshop Succesvoller in één Dag Met resultaatgarantie! Foto: Jos Schuurman Rob P. van Dort, Algemeen Directeur Rob van Dort is sinds 1995 ondernemer en oprichter van SCN. Succes Coach in Sales,

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter?

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Inleiding In deze notitie staan de tips en adviezen uit het project Samen op zoek naar verandering. Ze zijn het resultaat

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Inleiding Aandacht is een essentieel onderdeel in de zorg. Aandacht voor de patiënt en de zorgverlener vergroot de vitaliteit, de effectiviteit en de kwaliteit

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers Iedereen sterk Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers JANUARI 2016 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren

Nadere informatie

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent Van een stempel een sterk punt maken Postbus 95359 2509 CJ Den Haag info@werkscholen.nl De Werkschool Worden wie je bent De Werkschool Worden wie je bent jongeren in een uitkeringssituatie terug te dringen.

Nadere informatie

Moms&More. Helpt moeders naar een gelukkig werkzaam leven. www.momsandmore.nl

Moms&More. Helpt moeders naar een gelukkig werkzaam leven. www.momsandmore.nl Moms&More Helpt moeders naar een gelukkig werkzaam leven Op het moment dat je als moeder in een nieuwe fase in je leven komt, heeft dit effect op je, zowel thuis als in je loopbaan. Je staat dan voor nieuwe

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie