Preambule. Rationale: waarom? Einde van de klassieke ontwikkelingssamenwerking? 09/12/2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preambule. Rationale: waarom? Einde van de klassieke ontwikkelingssamenwerking? 09/12/2011"

Transcriptie

1 Sociaal ondernemerschap; alternatief voor traditionele ontwikkelingssamenwerking? ContextMasterClass Utrecht 24 november 2011 Fons van der Velden Context, international cooperation Utrecht Preambule Enkele voorbeelden 1 Een paar voorbeelden Zizo: een lunch restaurant in Utrecht Valid Express: pakjes service OMASI Pvt Ltd: kaas, melk, honing, vlees in Maasai land Geschenk met een verhaal: cadeaus die iets vertellen IKO toilet: openbare toiletten in Nairobi Sunlabob: energy systemen in Indo China Rationale: waarom? 3 Noodzaak voor het vinden van creatieve alternatieven - Afname van natuurlijke bronnen - Economische uitdagingen: financiële crisis - Ecologische crisis; klimaat verandering - Sociale uitdagingen - In vele landen afname van de ruimte voor het maatschappelijk middenveld - Noodzaak om tot en bezinning en herdefinitie te komen van wat een goede economie en een goed leven is. (Eerste minister van Bhutan tijdens World Leaders Forum Colombia University, September 2010.) Ruimte claimen om je als burgers een andere toekomst voor te stellen: Another world is possible Einde van de klassieke ontwikkelingssamenwerking? 5 1

2 Hulp doet meer kwaad dan goed Hulp aan Afrika bevordert corruptie werkt een binnenlandse beleidsformulering tegen verzwakt verantwoording naar burgers bevordert economische afhankelijkheid leidt tot verstoring op de binnenlandse markt is onbetrouwbaar, ondermijnt publieke budgetten en diensten marketen en leningen zijn een oplossing. De klassieke dilemma s van de traditional hulp sector 1. Impasse/crisis in het ontwikkelingsparadigma; de moderniseringstheorie heeft gefaald. 2. Vraag is wat er centraal moet staan bij ontwikkelingsorganisaties en of er wel voldoende met de machtsvraag wordt omgegaan? 3. Het probleem van ongelijkwaardige partnerships 4. Debat over de effectiviteit van de hulp en resultaat communicatie Noodzaak voor en verandering in het ontwikkelingsparadigma op basis van Ethisch humanitaire overwegingen; ethisch imperatief; Ecologische- Sociale- Economische- Politieke-, strategische overwegingen. Wat is de essentie van social business Maatschappelijke waardecreatie 9 Typologie van bedrijven a. Traditionele bedrijfsleven (winst maximalisatie) b. Traditionele bedrijfsleven in combinatie met een charitatief fonds c. Zwak maatschappelijk verantwoord ondernemen (Corporate Social Responsibility): do no harm d. Sterke CSR: doe goed voor mensen en planeet zo lang je winsten er niet onder lijden e. Gezamenlijke waardecreatie; nieuwe waardecreatie f. Social business ( social enterprise, social venture, ) g. Not-for-profit met een inkomen dat verdiend wordt h. Traditionele not-for-profit Typologie van bedrijven Traditionele Traditionele Zwak Sterk Creating Sociale Not-forprofit met not-for-profit Traditionele bedrijfsleven bedrijfsleven maatschappelijk maatschappelijk een shared value onderneming met charitatieve verantwoord instelling ondernemen verantwoord verdiend ondernemen inkomen

3 Enkele definities van social business A social enterprise is an organisation that is run like a business but that has a social purpose (ILO) Social business = (social improvement and verification) + competition and innovation. (Black and Nicholls) A non-loss non-dividend company devoted to solving a social problem and owned by investors (or people) who reinvest all profits. (Yunus) A business with primarily social objectives whose surpluses are principally reinvested. (UK Government) Use market based business models for social Essentie van social business benadering Creatie van waarde die van maatschappelijk belang zijn zoals sociale veranderingen, milieu aspecten, verandering in machtsverhoudingen, sociale gerechtigheid en dus verder reikt dan financiële opbrengsten change (Jay Naidoo) Belangrijkste conceptueel verschil met shared value creation The concept of shared value creation can be defined as policies and operating practices that enhance the competitiveness of a company while simultaneously advancing the economic and social conditions in which it operates (Porter & Kramer, HBR, January 2011) Bij social business staat een sociaal politieke doelstelling voorop. Tien kenmerken van een Sociale Onderneming (Die poogt bij te dragen aan armoedebestrijding, tegengaan van uitsluiting en schending van mensenrechten) 15 Tien kenmerken van een social business 1. Primaire doelstelling is sociaal politieke verandering 2. Opereert via de markt 3. Is financieel duurzaam 4. Opereert in multi-actor omgeving, waarden ketens 5. Wordt geleid door een sociaal ondernemer 6. Heeft een sociaal investeerder 7. Legt verantwoording af over resultaten voorbij economisch rendement 8. Heeft actieve betrokkenheid van burgers in alle fasen van het bedrijfsproces 9. Houdt zich bezig met innovatie, en 1. Primaire doelstelling is sociaal politieke verandering - Sociaal politieke verandering is de core business - Social business gaat over veranderingen in het leven van mensen; over veranderingen van machtsrelaties - Over armoedebestrijding, het tegen gaan van uitsluiting en schending van mensenrechten - Bij reguliere business ligt de focus op het tevreden stellen van aandeelhouders; op winst - Bij social business ligt de nadruk op het optimaliseren van impact op bijvoorbeeld het terrein van milieu, sociaal, politiek, cultureel Lobby en advocacy 3

4 2. Opereert via de markt 3. Is financieel duurzaam - Er wordt gewerkt met business modellen die gebaseerd zijn op marktprincipes; produceren en verhandelen van goederen en diensten. - Geen parallel economie maar onderdeel van de reguliere markt, competitie. - Sociale ondernemingen verdienen geld terwijl ze sociaal politieke problemen aanpakken. - Social business is: Real trade with real paying customers is at the heart of things. - Thriving business, part of the enterprising economy, generating services and products which reduce inequality and create new opportunities for people who are usually left out. (Black & Nicholls, 2004) - Het basis principe is dat de onderneming financieel duurzaam moet zijn. - The company earns at least 50% of its income from trading (the Social Enterprise mark UK) - Een social business werkt niet op basis van subsidies maar met langzaam ( geduldig ) kapitaal Opereert in waardeketens - Social business opereert met diverse klantgroepen en belanghebbenden. - Is onderdeel van en waarden keten. - In een waardeketen ondersteunen actoren elkaar om optimaal resultaat te behalen. - Er is wederzijds begrip en respect voor interdependentie. - Synergie, complementariteit en specialisatie zijn belangrijke uitgangspunten - Toepasselijke en effectieve inbedding en support diensten zijn van cruciaal belang voor het welzijn van een social business Social entrepreneurs - Een social business wordt geleid door en sociaal ondernemer die, in de terminologie van Easterly een searchers is, civic actor - Een sociaal ondernemer heeft een heldere visie, passie en determinatie - Combineert dit met het nemen van risico s, een zakelijke benadering en innovatie - Een sociaal ondernemer beschikt over een groot sociaal kapitaal (overheid, bedrijfsleven maatschappelijk middenveld) (netwerken) - such personality types may be inclined towards benign autocracy rather than participation and particularly democratic approaches (Peattie & Moorley n.d.) 22 William Easterly about searchers - A planner thinks s/he already knows the answers. - A searcher admits s/he does not know the answers in advance; s/he believes that poverty is a complicated tangle of political, social, historical, institutional and technological factors. - Planners trust outside experts. - Searchers emphasise home-grown solutions. 6. Sociaal investeerder (1) - Toegang tot stabiel en zeker kapitaal is een sleutel determinant voor succes van sociale ondernemingen - Sociaal investeerders worden gedreven door een heldere visie met betrekking tot maatschappelijke problemen en een toewijding - Sociaal investeerders investeren in een samenleving via producten en diensten om zo mensen te stimuleren om zelfstandig in actie te komen en zelfredzaamheid te bevorderen zodat mensen op een ondernemende manier hun lot in eigen handen nemen

5 6. Sociaal investeerder (2) 7. Social accountability - Een sociaal investeerder ontvangt een rendement over de investering, maar accepteert echter een lager rendement ( slow capital ) dan in de markt gangbaar is en/of accepteert een langere terugbetalingperiode - Er zijn verschillende vormen van kapitaal: langzaam, mengvormen, giften, - Maar. ontvangt ook een sociaal rendement over de investering. - Het primaat van de sociaal politieke doelstelling van een social business impliceert dat er verschillende stakeholders zijn - Het meten van resultaten, benchmarking en reportage zijn van cruciaal belang - Verantwoorden en meten voorbij economische rendement zijn van cruciaal belang: Social Return on Investment (SROI) Actieve betrokkenheid van burgers - Een social business heeft actieve betrokkenheid van burgers in alle fasen van het bedrijfsproces; als producent, consument, mensen die de natuurlijk leefomgeving beheren en gebruikers van publieke ruimten. - Mensen worden erbij betrokken: do not give them; give them respect. - Niet louter betrokkenheid maar betrokkenheid op een gelijkwaardige manier. - Er is de overtuiging dat een dergelijke actie ter principale geïnitieerd kan worden door iedereen. (link met Civic Driven Change discourse) Innovatie - Social business levert vaak diensten en services in markten waar de staat en ( regulier ) bedrijfsleven niet adequaat hebben weten te opereren m.b.t. maatschappelijke vraagstukken - Business as usual heeft niet gewerkt onder die omstandigheden. Er is een noodzaak om mentale model te herbezoeken - Innovatie moet daarom niet behandeld worden als iets extra s maar als een integraal onderdeel van sociaal ondernemen Lobby en advocacy Lobby en advocacy vormen om drie reden een belangrijk onderdeel van een sociale onderneming Om de benadering als zodanig te promoten. Om bij te dragen aan een klimaat waarin sociaal ondernemerschap gedijt. Er is een noodzaak om en institutionele architectuur (financiën, hulpbronnen, advies, juridisch kader, support structuren) op te bouwen Om bij te dragen aan systemische veranderingen moet sociaal ondernemerschap nar het politieke domein gebracht worden 29 Het belang van systemische veranderingen A million social business entrepreneurs can show how things can be done in radically different ways but they cannot redistribute wealth or compel large businesses to take responsibility for the mess they make. Systemic changes requires government action (Black and Nicholls, 2004) 30 5

6 Context matters To sum up - Poverty is not created by poor people. It is created by the system that we have built, the institutions that we have designed, and the concepts that we have formulated - Civil society, corporate sector and governments will have an important role to play in promoting social businesses (Yunus, 2010) 31 You need to be clear about your purpose and values, business savvy, obsessively passionate, hard as nails, ideologically promiscuous, shameless and very lucky. (Black and Nicholls, 2004: 28) 32 Verschil traditionele ontwikkelingssamenwerking en sociaal ondernemen No Onderwerp Traditionele OS Social business 1 Doel Sociaal politieke verandering 2 Opereert Parallel systeem Markt 3 Financiën Giften Afhankelijkheid Sociaal politieke verandering Sociaal kapitaal Financieel duurzaam 4 Actoren Multi actor betrokkenheid Multi actor betrokkenheid 5 Leiderschap Sociaal werker Sociaal entrepreneur 6 Financiering Donor Sociaal investeerder 7 PME Outputs/outcomes Social Return on Investment 8 Participatie Van onderop Van bovenaf 9 Innovatie Zwak m.b.t. innovatie Sterk m.b.t. innovatie 10 Lobby Sterk Zwak 33 Bron: Fons van der Velden, Social business: a novel approach to socio-political change? In: Fons van der Velden (ed.), New approaches to international development cooperation; A tribute to Meindert Witvliet, Utrecht (Context, international cooperation),

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE Raamwerk voor het herkennen, duiden, sturen en evalueren van initiatieven voor en in een nieuwe economie Godelieve Spaas februari 2012 www.doen.nl/onderzoeknieuweeconomie Inhoud

Nadere informatie

Jullie hebben van die leuke ideeën 1

Jullie hebben van die leuke ideeën 1 Jullie hebben van die leuke ideeën 1 Over de mogelijkheden en grenzen van lokaal sociaal ondernemerschap tussen overheid, markt en samenleving Erik Sterk Over sociaal ondernemerschap is de laatste jaren

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN

GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN Investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen 1 Inhoud Voorwoord 5 Management samenvatting / Executive summary 7 1 Biodiversiteit

Nadere informatie

De kunst van verbinden. Pluriforme praktijkvoorbeelden binnen en buiten de agrifoodsector

De kunst van verbinden. Pluriforme praktijkvoorbeelden binnen en buiten de agrifoodsector De kunst van verbinden Pluriforme praktijkvoorbeelden binnen en buiten de agrifoodsector Hans Dagevos, Erik de Bakker, Theo Vogelzang & Marieke Meeusen (LEI Wageningen UR) Rien Bongers & Evelien van den

Nadere informatie

GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN

GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN Investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen 1 Inhoud Voorwoord 5 Management samenvatting / Executive summary 7 1 Biodiversiteit

Nadere informatie

Wat is Social Enterprise?

Wat is Social Enterprise? Wat is Social Enterprise? Social Enterprise NL, Working Paper versie 0.5, Amsterdam 15 mei 2012 Social Enterprise NL heeft een maatschappij voor ogen waarin rechtvaardigheid, verbondenheid en duurzaamheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture 2006 1 19 oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de

Nadere informatie

Essay. Duurzaam ondernemen als roeping

Essay. Duurzaam ondernemen als roeping Essay Duurzaam ondernemen als roeping Publicatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA Het instituut heeft ten doel het (doen) verrichten van wetenschappelijke arbeid ten behoeve van het CDA

Nadere informatie

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE WIJ BRENGEN HELDER UW IT OPLOSSING IN BEELD! Op het gebied van het ontwerpen,

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

EEN PLEIDOOI VOOR VERDERE BELEIDSVORMING ROND SOCIALE INNOVATIE

EEN PLEIDOOI VOOR VERDERE BELEIDSVORMING ROND SOCIALE INNOVATIE EEN PLEIDOOI VOOR VERDERE BELEIDSVORMING ROND SOCIALE INNOVATIE Eindrapport Innovatieregiegroep Sociale innovatie 17 maart 2011 1 Inhoud 1. Doelstelling innovatieregiegroep (IRG) Sociale innovatie... 3

Nadere informatie

Artikel 1. Geografische marketing Vroeger werden de woorden marktpositie, marketingplanning en marktonderzoek gebruikt (1976)

Artikel 1. Geografische marketing Vroeger werden de woorden marktpositie, marketingplanning en marktonderzoek gebruikt (1976) Artikel 1. Geografische marketing Vroeger werden de woorden marktpositie, marketingplanning en marktonderzoek gebruikt (1976) De 4 P s zijn: product, prijs, promotie en plaats. Steden hebben een minder

Nadere informatie

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press ROMANIA supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud / Content Ambassador of in Belgium 3 Trade & Industry Delegate Minister of Commerce 6 Imsat 7 Silvarom 10 Dan International/ASCO

Nadere informatie

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

Duurzaamheidseducatie: een droom of werkelijkheid?

Duurzaamheidseducatie: een droom of werkelijkheid? Duurzaamheidseducatie: een droom of werkelijkheid? Een onderzoek naar aangeboden handelingsperspectieven over en toekomstbeelden van duurzaamheid in het basisonderwijs van Delft Auteur: Jolanda Manni Docent:

Nadere informatie

De rollen van de RvC met betrekking tot de strategie van de onderneming

De rollen van de RvC met betrekking tot de strategie van de onderneming Erasmus School of Accounting and Assurance Inzicht in Toezicht: Module Strategisch Management De rollen van de RvC met betrekking tot de strategie van de onderneming 20 mei 2010 Prof. Dr. J. Strikwerda

Nadere informatie

Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties

Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties HOOFDSTUK 5 Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties Michel van Pijkeren, Guido Braam en Marijke Gijsbers Inhoud 5.1 Groeiende noodzaak voor fundamentele

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Verdieping. Zingeving, maatschappelijke relevantie en geluk binnen ondernemingen. Niemand wordt voor zichzelf. Desiderius Erasmus

Verdieping. Zingeving, maatschappelijke relevantie en geluk binnen ondernemingen. Niemand wordt voor zichzelf. Desiderius Erasmus Verdieping Zingeving, maatschappelijke relevantie en geluk binnen ondernemingen Door Guy van Liemt Steeds meer ondernemingen beginnen (opnieuw) in te zien dat het er vooral om gaat relevant te zijn vanuit

Nadere informatie

social media & arbeidsbemiddeling

social media & arbeidsbemiddeling social media & arbeidsbemiddeling Werving & selectie onder druk social media & arbeidsbemiddeling Werving & selectie markt onder druk inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Conceptueel kader 10 Sociale Media

Nadere informatie

Beleggers in gebiedsontwikkeling

Beleggers in gebiedsontwikkeling Beleggers in gebiedsontwikkeling Incentives en belemmeringen voor een actieve rol van institutionele beleggers bij de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden P5 Afstudeerrapport P.L. (Pelle) Steigenga

Nadere informatie

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Geschreven

Nadere informatie

De Meetlat Langs Maatgesneden Monitoring

De Meetlat Langs Maatgesneden Monitoring De Meetlat Langs Maatgesneden Monitoring Onderzoek Maatgesneden Monitoring in opdracht van DSI/MY Januari Auteur: Karin Weber Inhoudsopgave Afkortingen.... Inleiding.... Onderzoeksdoel en Onderzoeksvragen....

Nadere informatie

Dare to be different Nieuwe service concepten in banking en hun impact op HR

Dare to be different Nieuwe service concepten in banking en hun impact op HR Dare to be different Nieuwe service concepten in banking en hun impact op HR Bright Paper 2012 Inhoud: Nieuwe service concepten in banking en hun impact op HR 3 Opkomst van financiële dienstverleners 2.0

Nadere informatie

Fondsenwerving een intro

Fondsenwerving een intro Fondsenwerving een intro "Het geheim van succes in fondsenwerving ligt niet in steeds iets nieuws doen, het ligt in de klassieke basics steeds beter toepassen." Ilja De Coster, MInstF(Cert) Over Ilja Ilja

Nadere informatie

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Nadere informatie

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE MEER KLANTWAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE DOOR SAMENWERKING

Nadere informatie