De Steltkluut. Inhoud. Colofon. colofon / inhoud. Contactadressen Werkgroepen. Ontwerp & Layout: Elisabeth Hoek- 2D Digital Design ISSN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Steltkluut. Inhoud. Colofon. colofon / inhoud. Contactadressen Werkgroepen. Ontwerp & Layout: Elisabeth Hoek- 2D Digital Design ISSN 1875-1385"

Transcriptie

1 Colofon Uitgave van Natuurbeschermingsvereniging verschijnt 4x per jaar. Overname is toegestaan, mits bronvermelding. Auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Contributie 20,00 contributie, en andere betalingen te voldoen door overmaking t.n.v. Natuurbeschermingsvereniging, Terneuzen Rabo Axel/ Terneuzen rek.no: Voor België: PCR: Adresgegevens: Postbus 319, 4530 AH Terneuzen Contactadressen Werkgroepen Planologie A. Paauwe G.v.d. Nissestraat 48, 4532 AE Zaamslag Vogels A. Wieland Liniestraat 13, 4561 ZS Hulst Landschapsbeheer / Bomen L. Calle Walstraat 7, 4531 ED Terneuzen Planten P. Maas Rembrandtlaan 11, 4532 HP Terneuzen Insecten J. de Bakker Past. Willemsstraat 5, 4586 AJ Lamswaarde Jeugd van 6 tot 12 jaar M. Spruyt Notendijksepad 2, 4583 SZ Terhole Jeugd van 12 tot 16 jaar S. Dobbelaar Walstraat 7, 4531 ED Terneuzen Jeugd vanaf 16 jaar B. van der Maas, Julianastraat 24, 4581 AP Vogelwaarde Inhoud In de schijnwerper 2 Rectificatie/ Slechtvalken Axel 3 Een jaar later/ Najaarsvergadering 4 Voorjaarsvergadering/ Jubileum 5 Margarethapolder 3 6 Lieveheersbeestjes 8-11 Waarnemingen/ Boerenzwalluw Rivierkreeft 15 Agenda 16 t Stekkertje Zit niet zo te zwammen/ 1 Meizoentjes/ Gek geel vogeltje 2 2 Ooivaar 3 Padden op pad 4 Kikkerijsjes/ Uitstapje 5 Leuke site/ Zoeken naar de vos 6 Vreemde vogels... 7 Bestuur: A. Paauwe, voorzitter L. Calle, secretaris W. Wisse, penningmeester Leden K. Rijk, R. Goossens, R. Kregting Redactie: Website: H. Hamelinck Excursies: Verenigingsruimte: Walstraat 7, 4531 ED Terneuzen openingstijden: woensdag 10:30-17:00 uur zaterdag 10:30-16:00 uur ISSN colofon / inhoud Ontwerp & Layout: Elisabeth Hoek- 2D Digital Design Uiterste inleverdatum voor de kopij:

2 schijnwerper 2 Jean Maebe, wie kent hem niet Jean Maebe is binnen en buiten de vogelwerkgroep van de een zeer gewaardeerd vogelaar. Als je iets specifieks wilt weten over een bepaalde vogel, vraag het hem gerust. Meestal heeft hij direct een antwoord voor je klaar. Vogels zijn echter niet zijn enige passie. Ook wandelt en fietst hij graag in liefst vogelrijke natuurgebieden en is hij graag actief bezig in de tuin. Jean is een echte buitenman. Verder geniet Jean met volle teugen van de kookkunsten van zijn vrouw. Hij eet alles, zolang het maar niet te pikant is. In de avonduren worden vooral vogel- en natuurboeken gelezen met op de achtergrond licht klassieke muziek of Franse liedjes uit zijn jonge jaren. Als hij TV kijkt zijn dat zeker geen voetbalwedstrijden, daar heeft Jean niets mee. Hij kijkt dan liefst naar documentaires over de natuur, het dagelijkse nieuws, tenniswedstrijden en komedies. Jean heeft gewerkt op de Antwerpse Gasmaatschappij N.V. als hoofd van de financiële dienst. Doordat twee jaar voor zijn pensionering AGM is overgenomen door Electrabel N.V. waren zijn laatste dienstjaren bij Electrabel N.V. Terug in de tijd In september 1941 is Jean begonnen met het waarnemen van vogels. Dat is zestig jaar geleden. Dat is naar mijn idee een hele goede reden voor een feestje. Zijn eerste kennismaking met Saeftinghe dateert van 24 maart Dat was in goed gezelschap van Rik van der Vloet. (zie foto 2) Ze kwamen destijds met de fiets vanuit Antwerpen. Dat was toen heel normaal, nu zucht men al bij het idee. Het gebied maakte zo n indruk op Jean dat hij er inmiddels ontelbare keren is geweest. Tijdens die bezoeken werden de eerste tijd vooral waarnemingen gedaan. Jean gebruikte toen blijkbaar een toneelkijker van de Duitse militair met een vergroting van zes keer. Niet veel later werd gestart met het ringen van vogels. De vogels werden gevangen met zelfgemaakte vallen die lijken op een groot uitgevallen muizenval. Ook de netten werden zelf gemaakt. Soorten die zoal werden geringd waren visdieven, scholeksters, kokmeeuwen, bergeenden, kieviten, kluten, tureluurs, wilde eenden maar ook soorten die we nu niet veel meer zien zoals kemphaan en velduil. Achteruitgang van de biodiversiteit Jean zal als geen ander kunnen beamen dat de biodiversiteit in de laatste vijftig jaar enorm is afgenomen. De kemphaan, wielewaal, woudaap, grote karekiet, geelgors (zeer algemeen), paapje, ortholaan, grauwe gors (vooral in Saeftinghe) en kwartel waren destijds nog aanwezig. De bonte kraai was in de winter zeer algemeen en de grauwe gans werd enkel waargenomen tijdens de doortrek. De bekendste nieuwkomers zijn: turkse tortel, grote canadese gans, krakeend, grauwe gans, grote zilverreiger, kleine zilverreiger en de zuidelijke zangvogels zoals graszanger en cetti s zanger. Activiteiten Jean was en is nog altijd actief met allerlei activiteiten die met vogels en Saeftinghe te maken hebben. Zo heeft hij artikelen geschreven voor diverse tijdschriften. In 1956 was hij nauw betrokken bij de oprichting van Vogelwacht Oost-Zeeuws-Vlaanderen. In de jaren 88\89 van vorige eeuw zorgde Jean samen met Adri van de Wiel, Henk Castelijns en Jan Boom ervoor dat de jacht in Saeftinghe werd verboden. Jan en Henk zijn daarvoor destijds zelfs nog een keer in de tweede kamer geweest bij de minister. In 2006 kreeg hij de doublé speld van verdienste van het Zeeuws Landschap voor 25 jaar trouwe dienst als Saeftinghegids. Maandelijks neemt hij nu nog deel aan de hoog- en laagwatertellingen in het gebied en assisteert hij bij het ringwerk. Hij werkt op vrijwillige basis als WetlandWacht voor de Foto: Jean - Zeeuwse Vogelaarsdag Bert van Broekhoven Vogelbescherming in Zeeuws-Vlaanderen. De echte waardering van zijn inzet kwam op 26 augustus Jean werd tijdens het vogelfestival van de Vogelbescherming, voor het feit dat hij zich al gedurende vijftig jaar op vrijwillige basis voor de bescherming van vogels inzet, beloond met de Gouden Lepelaar. De Gouden Lepelaar is de hoogste onderscheiding van de Vogelbescherming die wordt uitgereikt aan personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het vogelbeschermingswerk. Jean Maebe wordt beschouwd als een super-vrijwilliger van internationale allure. De Jean Maebe geul Jean heeft in de loop der jaren vele namen aan geulen en platen in Saeftinghe gegeven. Op initiatief van de Saeftinghegidsen is er een geul naar hem vernoemd. Je kunt nu dus door de Jean Maebe geul wandelen. In zijn geliefde Verdronken Land van Saeftinghe zal men hem nu nooit meer kunnen vergeten. Het is duidelijk dat alles wat met Saeftinghe en vogels te maken heeft zijn grote passie was, is en zal blijven. Volgens Jean is Birdwatching the most scientific of sports and the most sportive of science. Jean is in al zijn bescheidenheid een groot mens, een voorbeeld voor ons allen. Bert van Broekhoven Dank aan Walter van Kerkhoven, Henk Castelijns en Jean Maebe voor het aanleveren van informatie Rectificatie winter 2010\ Begin december 2010 zijn in samenwerking met de Stichting Natuurkanaal en de Stichting Watertoren Axel een webcam binnen de nestkast en een op afstand bedienbare infraroodcamera buiten de nestkast geplaatst. In de nestkast bevindt zich bovendien een infraroodlamp. De Slechtvalken hebben de nestkast sindsdien vrijwel dagelijks bezocht. Het ziet er daarom naar uit dat er ook dit voorjaar weer gebroed zal gaan worden. Dit broedproces zal dan te volgen zijn via: Vanaf daar kunt u doorklikken naar de website van de Stichting In het artikel over de Slechtvalken die gebroed hebben op de watertoren in Axel zijn we de auteurs Willy Vink en Henk Castelijns vergeten te vermelden. Tevens stond bij de tabel op pagina 13 een foutief onderschrift dat moet zijn: Tabel 1. Door Slechtvalken in de periode 11 juni juli 2010 geslagen en op de watertoren Axel opgegeten prooien. In de voorlaatste kolom staat het gewicht per prooi en in de laatste het totaalgewicht voor de gehele periode. De gewichten zijn ontleend aan Cramp Het gewicht van de Postduif is ontleend aan het Ornithologisch Basisregister (CBS 1994) en dat van de Grasparkiet werd opgezocht op het internet. Webcam Slechtvalken watertoren van Axel Natuurkanaal. Daar treft u filmpjes en foto s van de Slechtvalken van Axel aan die door waarnemers vanachter de pc thuis zijn gemaakt. Foto: Jean Maebe en Rik van der Vloet Henk Casteleijns Foto: Adulte Slechtvalk Nieuw Neuzenpolder II Recificatie 15 3

3 achteraf Een jaar later... Vorig jaar is er een nieuwe redactie gevormd en daarmee veranderde ook het uiterlijk en de frequentie van uitkomen van het blad. De meeste mensen waren erg te spreken over de veranderingen. Een enkeling had wat moeite met de overgang en stelde bijvoorbeeld vragen over de kosten en het milieu. De kosten zijn niet gestegen en het blad wordt op milieuvriendelijke manier geproduceerd. De kleuren van het najaarsblad bleken iets te donker en zo zullen er nog wel meer dingen zijn die we moeten aanpassen. We staan open voor opmerkingen en proberen het blad steeds een stukje mooier te maken. Aanwezig: 9 leden en het bestuur, afgemeld: Wim Wisse Begroting Door de hogere kosten voor de bank, porto en de lagere rente zou de contributie moeten stijgen van naar 20 per jaar. Peter Maas vraagt op te passen met de contributieverhoging. Hij vindt de kosten van het blad relatief zwaar drukken. Antwoord: er worden 550 exemplaren per aflevering gedrukt, waarvan 490 voor de betalende leden. Er zijn 100 leden actief, de anderen zijn ondersteunend. De vergadering gaat akkoord met de begroting. Geprobeerd wordt de contributie de komende jaren op dit niveau te handhaven. De werkgroepen * Insecten: 2010 was een goed vlinderjaar. De biodiversiteit wordt behoorlijk bedreigd. Het berm- en maaibeheer laat soms erg te wensen over. bestaat de werkgroep 25 jaar. Nieuwe actieve leden zijn welkom. * Vogels: Er zijn verschillende inventarisaties gedaan: Margarethapolder, Saeftinghe, Vlaamse Kreek, stadsvogels, roofvogels. Op de watertoren in Axel komt een camera bij de slechtvalkkast. * Planten: er zijn drie excursies zijn geweest, en een fietsexcursies op zoek naar heemst. * Landschapsbeheer: niet veel veranderingen. De natuurwerkdag was een succes. * Jeugd: De Stekkertjes zijn heel actief. En liefst met jullie hulp. Over de inbreng hebben we als redactie niets te klagen gehad! Soms is het passen en meten om alle bijdragen te verwerken. Wij hopen dat de teksten en foto s blijven komen. Wel willen we vragen om de teksten niet te lang te maken (maximaal ongeveer 400 woorden). Uiteraard willen we daarbij helpen als dat nodig is. Cathy Boogaard, Bert van Broekhoven, Lucien Calle, Sandra Dobbelaar, Anja van der Giessen, Elisabeth Hoek, Rob Kregting, Annemarie Murre Najaarsvergadering * De Gaaien bestaan uit enkele jongeren, die wel heel enthousiast zijn * Planologie: Er is regelmatig overleg met de gemeente Terneuzen, het waterschap, ZMF en de provincie. Er ontstaat enige discussie over de landgoederen bij St Jansteen. De is zijdelings ook betrokken bij het Westerschelde-dossier, de groeve in St. Jansteen en de visdiefjes in Terneuzen. Rondvraag *Is de website momenteel wel actueel? De komende tijd zal daar aandacht aan besteed worden. * Is de Ecologische Hoofd Structuur tot stilstand gekomen? Die in Zeeuws Vlaanderen is vrijwel geheel afgerond, een pluim voor de provincie. * Eindigt het lidmaatschap bij overlijden? De nabestaanden kunnen het overnemen. Elke keer wordt hier apart aandacht aan gegeven. * Gaat het Canisvliet achteruit? Het gaat om een Natura-2000 gebied. Het waterpeil is een aandachtspunt. Het is in feite een grote bak met water, waar het kanaal veel invloed op heeft. Na de pauze worden er 3 presentaties gegeven: *Joop de Bakker over de achteruitgang van biodiversiteit *Joop Rijnders over Nachtvlinders *Lucien Calle over onderzoek naar kleinere insecten. Voorjaarsvergadering woensdag 20 april Op woensdagavond 20 april, om uur houden we een ledenvergadering in Cultureel Centrum De Halle te Axel. Agenda: 1. Opening 2. Lezing Stadsvogelproject Alex Wieland met overhandiging inventarisatierapport aan Wethouder Frank van Hulle 3. Mededelingen 4. Verslag najaarsvergadering 5. Jaarrekening 6. Verslag kascommissie 7. Rondvraag 8. Pauze In viert de Insectenwerkgroep haar 25-jarig bestaan en wil de komende jaren met hernieuwd elan zich verder inzetten voor behoud van de biodiversiteit in onze regio. De leden van het eerste uur zijn inmiddels 25 jaar ouder en het is tijd voor verjonging, bezinning, vernieuwing en overdragen van kennis. De Werkgroep is nu vooral bezig met (nacht)vlinders en libellen, binnen De zijn er ook leden die zich bezig houden met andere insectengroepen. Met z n allen kijken we vooruit. Hoe meer leden, hoe meer kennis en hoe meer we kunnen organiseren. Denk aan excursies, scholing, lezingen, markten en onderzoek. Zoekt u een leuke hobby? Heeft u interesse? Kom dan naar de bijeenkomst van de insectenwerkgroep voor een terugblik en een vooruitblik. U bent van harte welkom. Datum: Zaterdag 9 april Na de pauze is er ruimte voor enkele korte lezingen. Aanmelden hiervoor bij Lucien Calle, of Jubileum-bijeenkomst insectenwerkgroep Tijd: uur, Plaats: De Halle, Axel Ontvangst en bezichtiging foto-stand IWGR (toelichting Eddy Taelman) Opening en toelichting doel bijeenkomst Korte terugblik op 25 jaar IWGR (PPpresentatie Joop de Bakker) Behoud biodiversiteit met de focus op insecten (PP-presentatie Joop de Bakker) Verkennen mogelijkheid heropzetten insectenwerkgroep Koffie-pauze en mogelijkheid tot bezichtiging foto-stand Diapresentatie nachtvlinders/libellen door Joop Rijnders Afsluiting P.S. Bent u verhinderd en heeft u toch interesse neem dan contact op met: Lucien Calle, , of Joop de Bakker , zeelandnet.nl. Foto: Verschillende liefeheersbeestjes op een boomstam- Sandra Dobbelaar vooraf 41 5

4 Margarethapolder Natuurontwikkeling Margarethapolder 3 Kaaytjesgat In de Margarethapolder (Noord) is in 2006 ongeveer tachtig hectare nieuwe natuur gerealiseerd in het kader van het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde. Dit natuurgebied bestaat uit (licht brak) water, riet, hooi- en weiland. Het beheer van het gebied is in handen van Staatsbosbeheer die ook zorgt voor geleide excursies buiten het broedseizoen. Er staat een vogelkijkscherm in het gebied en een vogelobservatiepunt bovenop de zeedijk. Als beheersmaatregel vindt extensieve begrazing plaats door runderen in bepaalde delen van het gebied. Deze zomer zijn de planten in het gebied geinventariseerd. In het noordoosten van de Margarethapolder zijn onder andere Fraai duizendguldenkruid, Bleekgele droogbloem, Waterpunge, Gekroesd plakkaatmos, Echt vetmos en Stomp dubbeltandmos gevonden. Specifiekere soorten zoals Strandduizendguldenkruid, Sierlijke vetmuur of Zeevetmuur zijn niet aangetroffen, maar wel ter plaatse talrijk de Rode Lijst-soort Middelst knikmos, pionier van basenrijk nat zand, midden in het gebied Duits viltkruid, eveneens Rode Lijst-soort en Schaafstro, een zeldzame paardenstaart. De vogelwerkgroep van de voert jaarlijks een BMP-project uit in dit gebied om de ontwikkeling van de vogelstand op de voet te kunnen volgen. Uit het onderzoek volgen ook aanbevelingen voor Staatsbosbeheer zoals het tegengaan van verruiging van de vegetatie, waardoor soorten als Kluut en Plevier mogelijk verdwijnen. De Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk en Slechtvalk hebben hier hun jachtgebied. Twee broedpogingen van de Bruine Kiekendief zijn dit jaar mislukt, waarschijnlijk door predatie van Zwarte Kraai en/of vossen. Inmiddels is een aaneengesloten gebied van ruim vijftig hectare verworven door de Provincie Zeeland en wordt uitbreiding van het gebied mogelijk. Het uitbreidingsproject heet Margarethapolder 3 met als toevoeging Kaaytjesgat. Het betreft de derde fase binnen de begrenzing van de Margarethapolder, met een verwijzing naar de kreekrest die op historische kaarten is aangeduid als Kaaytjesgat. Op grond van historische, bodem- en hoogtekaarten is het plangebied geanalyseerd. De gronden waren tot voor kort in gebruik als bouwland. Het nieuwe plangebied grenst direct aan de stad Terneuzen, verder bestaat de omgeving uit open polderlandschap met populierendijken. De kreekrest is gereduceerd tot een smalle sloot en wat laagten in het terrein. De percelen die in 2007 zijn verworven, zijn in 2008 ingezaaid en voorzien van rasters. Ook zijn twee poelen gegraven. Bij compensatie is het van belang de verloren natuurwaarden zoveel mogelijk te benaderen. De ontwikkeling van zoute natuurwaarden heeft bij de Natuurcompensatie Westerschelde prioriteit, maar is hier niet haalbaar, vooral omdat de polder te hoog ligt. Het oppervlaktewater zal licht brak blijven. Het hoofddoel van de derde fase is het ontwikkelen van natuur. Een belangrijk nevendoel is het creëren van recreatief medegebruik. Al aanwezig is een oudere waterpartij omgeven door houtopstanden en een vrij aanzienlijke populatie Rugstreeppadden in de aangrenzende woonwijk. Door middel van peilverhoging van het water en het accentueren van reliëf, kan zich een gevarieerd natuurgebied ontwikkelen. De nog in meer of mindere mate herkenbare oude kreekuitlopers vormen hierbij het uitgangspunt. De laaggelegen kreekbeddinggronden van het oude Kaaytjesgat kunnen Foto: BMP-project verder worden vernat en verschraald door afgraven van de voedselrijke toplaag. De oorsprong van de smalle sloot in het bouwland wordt daarmee weer zichtbaar gemaakt. Uitgangspunt voor de inrichting van het noordelijk deel van het gebied, vormt de op de hoogtekaart nog zichtbare vertakking van de voormalige getijdegeul aan de noordzijde. De structuur kan door ontgraving worden versterkt, met de diepste delen tot onder de laagste grondwaterstand. Er ontstaan overgangen van permanent (zwak) brakwater naar natte graslanden, die deels periodiek inunderen, en drogere graslanden op de hogere delen. In samenhang met het natuurgebied aan de noordzijde vormt dit een broedgebied voor Veldleeuwerik, Tureluur, Gele kwikstaart en Grutto. De hoge gronden tussen de Reuzenhoekse dijk en de kreekrest blijven vrij droog, waardoor deze niet geschikt zijn als broedgebied voor kritische weidevogels. Ook op botanische waarde scoren deze zware gronden laag. Vanwege de ligging direct aan de stad Terneuzen, levert de ontwikkeling van een halfopen gebied met struwelen voor zowel natuurbeleving als natuurwaarden hier het beste resultaat op. Als de plannen werkelijkheid zijn geworden, krijgen we een natuurgebied met kruiden- en faunarijk grasland, brak water, moeras, zilt- en overstromingsgrasland en een struweelbos. Ten noorden van de kreek is het gebied alleen beleefbaar vanaf wandelpaden langs de randen, in verband met de kwetsbaarheid weidevogelgebied. Ten zuiden van de kreek is er ruimte voor een aantal recreatieve voorzieningen, zoals wandelpaden, een uitzichtsheuvel en bankjes. Het zuidelijk deel krijgt vier entrees zodat toegankelijkheid vanuit de stad Terneuzen gewaarborgd is. Bij de inrichting en het beheer van het gebied zijn meerdere instanties betrokken, namelijk Provincie Zeeland (verwerving gronden, verantwoordelijkheid binnendijkse projecten), DLG (uitvoeren inrichingsmaatregelen), Waterschap (peilbesluiten), Staatsbosbeheer en gemeente Terneuzen (beheersmaatregelen). Naar verwachting begint DLG in met de uitvoering van de voorgenomen inrichtingsmaatregelen. Uiteraard moeten daarvoor eerst de nodige procedures worden doorlopen. Beleef het zelf Excursies in het reeds bestaande natuurgebied Margarethapolder 1 en 2 worden regelmatig georganiseerd door Staatsbosbeheer. Data staan vaak in het advertentieblad. Annemarie Murre 6 7 Foto: Tureluur- Bert van Broekhoven Foto: Grauwe Gans Bert van Broekhoven Joop de Bakker wint Gouden Vlinder Zowat één dag voor het ter perse gaan van deze bleek dat Joop de Bakker als voorzitter van De Insectenwerkgroep de Gouden Vlinder van de landelijke Vlinderstichting heeft gewonnen. Joop van harte gefeliciteerd, we vinden het fantastisch, zeer verdiend en een hele eer. Je bent al vele jaren een drijvende kracht en op een bezielende wijze bezig met onderzoek, voorlichting, educatie en advisering. Dit nummer is al helemaal opgemaakt, maar in een van de volgende nummers komen we hier uiteraard graag op terug. Lucien Calle Foto: Vogeluitkijkpost Margarethapolder

5 lieveheersbeestje Lieveheersbeestjes in Oost Zeeuws-Vlaanderen Wie kent ze niet, die grappige bolronde kevertjes met hun opvallend gekleurde schilden en stippelpatronen. Lieveheersbeestjes zijn kevertjes die horen tot de familie van de Coccinellidae, met grote en kleine soorten tussen de 2 en 9,5 mm, in het rood, zwart, beige of geel, met stippen of vlekken in verschillende patronen. Een boeiende groep, die best wat meer aandacht verdient. Het is een leuke groep om te bestuderen. De dieren zijn mooi en meestal eenvoudig te herkennen. Natuurlijk heb je daar wel een goede tabel voor nodig. De beestjes kunnen zelfs in het veld of aan de hand van macrofoto s op naam worden gebracht. Bovendien kent deze insectengroep, anders dan veel andere, niet al te veel soorten. Heb je een beestje gevangen dan is het handig dit in een klein doorzichtig potje of buisje te doen. Je kunt de vangst dan goed bekijken. Kom je er in het veld niet uit, dan kun je thuis met goede verlichting, determinatietabel en eventueel een binoculair nog eens rustig kijken. Biotopen Voedselvoorkeur bepaalt de plaats waar de lieveheersbeestjes voorkomen. De een vindt zijn voedsel in de bomen, de ander in het riet, gras of kruidenrijke vegetatie. Daarbij is dan ook nog onderscheid te maken in loofof naaldbomen, droge, vochtige of zelfs natte vegetaties. Het 19-puntlieveheersbeestje is bijvoorbeeld een soort die leeft in natte milieus. Je vindt ze vooral op kruidachtige planten van natte gebieden, zoals riet, grote wederik of zegge. Wil je verschillende soorten lieveheersbeestjes zien, dan moet je in allerlei biotopen zoeken. Die biotopen hoeven overigens niet groot te zijn. Als er maar veel variatie aanwezig is. Kees de Kraker heeft in zijn eigen tuin in Burgh (Schouwen) zelfs elf soorten aangetroffen! Veel soorten leven van insectenlarven. De algemene zevenstip bijvoorbeeld leeft net zoals veel andere soorten van bladluis. Maar ook andere luizen, bladvlooien en larven van bladhaantjes worden gegeten. Sommige soorten eten planten en schimmels. Elke soort heeft een eigen voedselvoorkeur. Het wilgenlieveheersbeestje eet schildluizen die op wilgen of essen leven, het heggenranklieveheersbeestje eet uitsluitend planten uit de komkommerfamilie en het meeldauwlieveheersbeestje leeft van meeldauwschimmels. Het schitterend lieveheersbeestje heeft een heel bijzondere voedselrelatie met de rode bosmier. Alleen bladluizen die in kolonies van die mieren leven, worden door hen gegeten. In Zeeuws-Vlaanderen is de rode bosmier zeer zeldzaam geworden. De kans dat we het schitterend lieveheersbeestje hier aan zullen treffen is dus maar klein. Inventariseren Als het zonnig weer is kan je de dieren soms zo op bladeren en soms ook op bloemen zien zitten. Er zijn er echter haast altijd veel meer dan je er ziet. Een handige methode om lieveheersbeestjes te pakken te krijgen is met een insectennet slepen langs de bladeren en door de vegetatie. De dieren zitten immers vaak goed verborgen. Veel soorten zijn nachtactief. Enkele daarvan worden regelmatig ook gevangen met lichtvallen, die voor nachtvlinders opgesteld staan. Het op naam brengen van lieveheersbeestjes is niet moeilijk. Met de Velddeterminatietabel voor de lieveheersbeestjes van België (zie literatuur) en een goede loep, kun je de meeste soorten wel benoemen. Een leuke site, die je van dienst kan zijn bij het op naam brengen, is Stippen.nl. Er is door de FSC (Field Studies Council) in Groot-Brittannië een zoekkaart uitgegeven over lieveheersbeestjes. Hoewel de tekst en namen in het Engels zijn, is het een handig determinatiewerk voor de meest algemene soorten. Wie een steentje bij wil dragen aan het in kaart brengen van deze beestjes, raden we aan alle waarnemingen door te geven. Dat kan oa. via Waarneming.nl of Telmee.nl. Voor het compleet maken van de Zeeuwse lijst en het verspreidingsbeeld, worden ook de gegevens van deze sites gebruikt. De resultaten Het is alweer een flinke tijd geleden dat er een artikel is gepubliceerd in over lieveheersbeestjes. In 1990 presenteerden Johan Calle en Henk Verlinde een overzicht van hun gegevens. Deze auteurs noemden in hun artikel 12 soorten voor Zeeuws-Vlaanderen. Inmiddels is er door o.a. de insectenwerkgroep van het Het Zeeuwse Landschap veel nieuwe informatie verzameld over deze diergroep. Tijd om de balans eens op te maken. In Nederland komen 60 soorten lieveheersbeestjes voor (inclusief microsoorten). In Zeeland zijn nu 26 soorten vastgesteld. Inmiddels zijn er in Oost Zeeuws-Vlaanderen 22 soorten opgemerkt. Er is slechts één soort die voor 1990 wel is vastgesteld en daarna niet meer, namelijk het hiërogliefenlieveheersbeestje (van de Smidsschorrepolder te Axel). Er zullen in de toekomst ongetwijfeld nog wel enkele nieuwe soorten opduiken. De Kaart 1, Kilometerhokken in Zeeland waarin lieveheersbeestjes zijn waargenomen Bron: ORDE bestand HZL. Kaart 2, In Oost Zeeuws-Vlaanderen waargenomen lieveheersbeestjes, aantal waargenomen soorten per uurhok (= 5x5 km), kleinste bolletjes: 2 soorten, grootste bolletjes: 14 soorten. Bron ORDE bestand november Bij het hierboven getoonde kaartje van Oost Zeeuws-Vlaanderen valt op dat er enkele regio s zijn waar meer soorten zijn gevonden. microsoorten zijn hier overigens buiten beschouwing gelaten. Alle algemenere Nederlandse soorten zijn inmiddels ook in Zeeland waargenomen. De hieronder gepresenteerde gegevens zijn afkomstig van 2 bronnen: Het ORDE bestand van de Insectenwerkgroep van Het Zeeuwse Landschap en In de eerste plaats het dekzandgebied langs de Belgische grens: daar zitten waarschijnlijk inderdaad veel meer soorten dan in het open polderland. Dat geldt natuurlijk ook voor de Braakman. Een vette stip zien we echter ook in Terneuzen, de woonplaats van de schrijvers van dit artikel. Het gaat hier om een zogenaamd waarnemereffect. De verschillende soorten Het meest algemeen is het zevenstippelig lieveheersbeestje. Het is een van de grotere soorten en is makkelijk te herkennen. Het heeft rode dekschilden met zeven stippen, witte driehoekige vlekjes op het halsschild en aan de basis van de dekschilden. De zevenstip komt zo n beetje overal wel voor en leeft van bladluizen. Een andere soort die we tegenwoordig ook overal tegen kunnen komen is het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje. Die wordt ook wel lieveheersbeestje 8 9

6 lieveheersbeestje kortweg hax genoemd, naar een afkorting van zijn wetenschappelijke naam. Haxen zijn niet inheems. Ze zijn ontsnapt uit kassen waar ze gebruikt werden voor de bestrijding van bladluizen. Haxen zijn erg vraatzuchtig en er wordt gevreesd voor een mogelijk schadelijk ecologisch effect. Zo zouden de andere lieveheersbeestjes weggeconcurreerd kunnen worden. Er zijn waarnemers die beweren dat in hun regio nu al duidelijk minder andere soorten, zoals de zevenstip voorkomen. Aan de hand van de gegevens die we nu hebben kunnen we dit echter nog niet hard maken. Er zijn opvallend veel soorten in (Oost) Zeeuws-Vlaanderen aangetroffen, die niet of veel minder in de andere delen van Zeeland opgemerkt werden: Het hiërogliefen lieveheersbeestje en de vijfstippel, bijvoorbeeld alleen in O. Z.Vl. Het harlekijntje alleen in Zeeuws-Vlaanderen. De negentienpunt, tienvlek, veertienstip, wilgenlieveheersbeestje en de vierentwintigstip, allen meer in Oost Zeeuws-Vlaanderen dan elders. Gedeeltelijk berust dit op een waarnemers effect, omdat in deze regio veel intensiever gekeken is. Daarnaast is het waarschijnlijk toch ook wel een reëel beeld, dat enerzijds te verklaren is door de voorkeur van veel soorten voor gevarieerde kleinschalige biotopen, zoals die op het dekzandgebied ruim voorhanden zijn. Anderzijds zijn veel soorten gebonden aan bosranden, die in Oost Zeeuws-Vlaanderen ook in grotere mate aanwezig zijn dan in de rest van Zeeland. Een viertal Zeeuwse soorten is nog niet in Oost Zeeuws-Vlaanderen aangetroffen. Twee van deze soorten zijn in Zeeland verder maar van één plek bekend, het heidelieveheersbeestje alleen van Haamstede en de achttienstip alleen van Oranjezon. Het heggenranklieveheersbeestje is in Zeeland alleen langs de kust aangetroffen, in Nederland verder alleen in het Oosten. Bij het gevlekt rietkapoentje speelt misschien mee dat deze soort niet vaak als lieveheersbeestje herkend wordt. Tabel 1, Overzicht van Lieveheersbeestjes in Zeeland en Oost Zeeuws-Vlaanderen Kolom 1, ORDE, aantal uurhokken in Zeeland Kolom 2, Waarnemingen.nl, aantal uurhokken in Zeeland Kolom 3, ORDE, aantal uurhokken in Z.Vl Kolom 4, Waarnemingen.nl, aantal uurhokken in Z.Vl Kolom 5, ORDE, aantal Km hokken Oost Z.Vl. Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Adalia bipunctata Tweestippelig l Adalia decempunctata Tienstippelig l Anatis ocellata Oogvlekl Anisosticta novemdecimpunctata Negentienpuntl Aphidecta obliterata Bruin l Calvia decemguttata Tienvlekl Calvia quatuordecimguttata Roomvlekl Chilocorus bipustulatus Heidel Alleen Haamstede 9 Chilocorus renipustulatus Wilgenl Coccidula scutellata Gevlekt rietkapoentje Alleen Z-Beveland 11 Coccinella hieroglyphica Hierogliefenl Alleen Smidschorre 12 Coccinella septempunctata Zevenstippelig l. 71 Veel 33 Veel Veel 13 Coccinella undecimpunctata Elfstippelig l Coccinella quinquepunctata Vijfstippelig l Alleen O.Z-Vl. 15 Exochomus quadripustulatus Viervlekl Halyzia sedecimguttata Meeldauwl Harmonia quadripunctata Harlekijnl Alleen Z-Vl. 18 Harmonia axyridis Veelkleurig Aziatisch l. 56 Veel 26 Veel Veel 19 Henosepilachna argus Heggenrankl Alleen kuststreek 20 Hippodamia variegata Ruigtel Myrrha octodecimguttata Achtienstippelig l Alleen Oranjezon 22 Oenopia conglobata Vloeivlekl Propylea quatuordecimpunctata Veertienstippelig l Psyllobora vigintiduopunctata Tweeentwintigstippelig l Subcoccinella vigintiquatuorpunctata Vierentwintig stippelig l Tytthaspis sedecimpunctata Zestienpuntl Foto: Oogvlek lieveheersbeestje- Sandra Dobbelaar Lieveheersbeestjes in Zeeland en Oost Zeeuws-Vlaanderen In onderstaande tabel wordt per soort een overzicht gegeven van het aantal uurhokken in Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen en het aantal kilometerhokken in Oost Zeeuws- Vlaanderen waar de soorten zijn waargenomen. Daarbij moet worden aangetekend de databestanden nog snel groeiend zijn. Het beeld dat we nu hebben van de verspreiding van de soorten zal daarom in de toekomst waarschijnlijk weer snel aangepast kunnen worden. Nog in Oost Zeeuws-Vlaanderen te verwachten soorten In de tabel op blz. 10 wordt een overzicht gegeven van de soorten die eventueel nog in Oost Zeeuws-Vlaanderen te verwachten zijn. De aanname hiervoor is gebaseerd op de gegevens uit Adriaens T. & D. Maes, Tabel 2, eventueel nog te verwachten soorten in Oost Zeeuws-Vlaanderen Dank De gegevens zijn afkomstig oa. van Anton Baaijens, Elias de Bree, Ron Brouwer, Johan Calle, Luciën Calle, Niels-Jan Dek, Sandra Dobbelaar, Robert Jan Goossens, Chiel Jacobusse, Kees de Kraker, Johnny Rommens en Henk Verlinde. Een speciale vermelding verdient echter Peter Meininger, die consequent alle lieveheersbeestjes heeft genoteerd en ingevoerd, en zodoende een flink deel van de gegevens op zijn naam heeft. Bronnen/literatuur: * Adriaens T. & D. Maes, 2004, Voorlopige verspreidingsatlas van lieveheersbeestjes in Vlaanderen, JNM, Bertram 2. * Baugnée J.., E. Branquart en D. Maes, 2001, Velddeterminatietabel voor de Lieveheersbeestjes van België, Jeugdbond voor Natuurstudie en Instituut voor Natuurbehoud Brussel. * Calle J. & H. Verlinde 1990, Lieveheersbeestjes in Zeeuws-Vlaanderen, 20, 2 * Calle L. 2004, Aziatisch lieveheersbeestje verovert de Zeeuwse polders, BN / De Stem, * Gunst de J. de, 1978, De Nederlandse Lieveheersbeestjes, Wetenschappelijke Mededelingen nr. 125, KNNV, Hoogwoud. * - -www.telmee.nl Naam Biotoop Status 1 Heidel. Heide, op struikheide en bomen Vrij zeldzaam 2 Zwart l. Heide en brem Vrij Zeldzaam 3 Dertienstippelig l. Natte gebieden, moerassen, op zegges, riet Vrij zeldzaam 4 Achttienstip Dennebossen, zwarte en grove den Vrij algemeen 5 Gestreept l. Bosranden, naaldbomen Vrij zeldzaam 6 Heggerank l. Heggerank Zeldzaam 7 Vloeivlek l. Bossen, struweel, tuinen Vrij algemeen 8 Gevlekt rietkapoentje Vrij zeldzaam Luciën Calle en Sandra Dobbelaar Foto: Larve van heggeranklieveheersbeestje - Lucien Calle lieveheersbeestje 10 11

Inhoud. Colofon. colofon / inhoud. Contactadressen Werkgroepen. Ontwerp & Layout: Elisabeth Hoek- 2D Digital Design

Inhoud. Colofon. colofon / inhoud. Contactadressen Werkgroepen. Ontwerp & Layout: Elisabeth Hoek- 2D Digital Design Colofon Uitgave van Natuurbeschermingsvereniging verschijnt 4x per jaar. Overname is toegestaan, mits bronvermelding. Auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Contributie De contributie

Nadere informatie

De Wulp 42e jaargang nr. 3 - augustus 2011

De Wulp 42e jaargang nr. 3 - augustus 2011 De Wulp 42e jaargang nr. 3 - augustus 2011 De Wulp 42e jaargang, nr. 3, augustus 2011 Colofon De Wulp is een kwartaaluitgave van de Haagse Vogelbescherming, die gratis wordt toegezonden aan de leden. Wulp

Nadere informatie

SOVON NIEUWS. 24e jaargang december 2011

SOVON NIEUWS. 24e jaargang december 2011 SOVON NIEUWS 4 24e jaargang december 2011 Midwintertelling 2011: veel vogels waren in januari naar ons land teruggekeerd, nadat ze een maand eerder door vorst en sneeuw in allerijl ons land hadden verlaten.

Nadere informatie

De Wulp 42e jaargang nr. 4 - november 2011

De Wulp 42e jaargang nr. 4 - november 2011 De Wulp 42e jaargang nr. 4 - november 2011 De Wulp 42e jaargang, nr. 4, november 2011 Colofon De Wulp is een kwartaaluitgave van de Haagse Vogelbescherming, die gratis wordt toegezonden aan de leden. Wulp

Nadere informatie

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN - afdeling Peize Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Juni 2015 braakballen uitpluizen wilgen en fruitbomen snoeien de onlanden even voorstellen nl doet opening brug de horst kledingbeurs

Nadere informatie

de STRANDLOPER 39e jaargang nummer 4 december 2007 officieel orgaan van de vereniging voor natuur en vogelbescherming Noordwijk foto: Jan Hendriks

de STRANDLOPER 39e jaargang nummer 4 december 2007 officieel orgaan van de vereniging voor natuur en vogelbescherming Noordwijk foto: Jan Hendriks de STRANDLOPER 39e jaargang nummer 4 december 2007 officieel orgaan van de vereniging voor natuur en vogelbescherming Noordwijk foto: Jan Hendriks Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk

Nadere informatie

REESTINFO. Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest. Jaargang 17, nummer 1. Maart 2012

REESTINFO. Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest. Jaargang 17, nummer 1. Maart 2012 Jaargang 17, nummer 1 REESTINFO Maart 2012 Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest IN DIT NUMMER: Van het bestuur 2 Ledenvergadering 3 Tjiftjaf 5 Herbora 6 Natuurfotografie 7 Klaas en Henny 8 Zwarte

Nadere informatie

Bestuur IVN Eelde-Paterswolde

Bestuur IVN Eelde-Paterswolde Bestuur IVN Eelde-Paterswolde Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Lid Lid Leo Stockmann Anemoonweg 40 9765 HG Paterswolde Hannie Koeleman- Lusink Hemstukken 32a 9761 KM Eelde Martin Hols Boerhaaveweg

Nadere informatie

SPINSELS. www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal. JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015

SPINSELS. www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal. JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015 SPINSELS WAAR STAAT HET IVNVOOR? Het IVN wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal JAARGANG 29 nr.

Nadere informatie

Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet?

Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet? DRIEMAANDELIJKS VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT ANTWERPEN NOORD VZW - JUNI - AUGUSTUS 2010 - JAARGANG 17 - NUMMER 2 Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet? t Asbroek, een kleinood verscholen

Nadere informatie

Van Binnen uit. Komt u overigens ook weer op de nieuwjaarsbrunch op 15 januari.? Natuurlijk!

Van Binnen uit. Komt u overigens ook weer op de nieuwjaarsbrunch op 15 januari.? Natuurlijk! Inhoudsopgave Van Binnen uit 2 Welkom bij IVN Veenendaal - Rhenen e.o... 3 Nieuwjaarsbrunch met wandeling. 3 Ereleden geïnterviewd. 4 Duurzaamheid, klimaat en behoud diversiteit: een kwestie van beschaving

Nadere informatie

IVN afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken

IVN afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken Jaargang 34 nummer 3 2013 BONT ALLERLEI IVN afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Secretariaat: Valeriusplein 358, 2402 TW Alphen aan den Rijn Op gezonde

Nadere informatie

NatuurNabij. Nieuwe voorzitter Natuurfoto s in museum Oud Soest Kraanvogels boven Soest Bouwlocatie Raadhuisplein IVN Eemland

NatuurNabij. Nieuwe voorzitter Natuurfoto s in museum Oud Soest Kraanvogels boven Soest Bouwlocatie Raadhuisplein IVN Eemland NatuurNabij Jaargang 36 - U i t g a v e 2 - m e i 2 0 0 9 Nieuwe voorzitter Natuurfoto s in museum Oud Soest Kraanvogels boven Soest Bouwlocatie Raadhuisplein IVN Eemland Vereniging voor natuur- en milieueducatie

Nadere informatie

nummer 3, januari 2013 Voorwoord Inhoud

nummer 3, januari 2013 Voorwoord Inhoud Kijk op exoten nummer 3, januari 2013 Met exoten worden uitheemse soorten aangeduid die Nederland niet op eigen kracht kunnen bereiken, maar door menselijk handelen (transport, infrastructuur) hier in

Nadere informatie

Gekweekt met de vangkooi

Gekweekt met de vangkooi Gekweekt met de vangkooi Verkenning naar illegale praktijken in de handel in wilde Europese vogels in Nederland Maart 2007 Stroming BV in opdracht van Vogelbescherming Nederland Arnold van Kreveld Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Werkgroep Monitoring - Stichting RAVON Nieuwsbrief nr. 19 is bestemd voor medewerkers van het Meetnet Reptielen

Nieuwsbrief van de Werkgroep Monitoring - Stichting RAVON Nieuwsbrief nr. 19 is bestemd voor medewerkers van het Meetnet Reptielen REGIOCOÖRDINATOREN DUINEN PWN NOORD HOLLLAND: Cees de Vries v. Oldenbarneveldweg 40 1901 KC Castricum Tel. 0251-662212 DUIN & KRUIDBERG: Ruud Luntz Duinlustweg 26 2051 AB Overveen Tel. 023-5241908 AMSTERDAMSE

Nadere informatie

Jaarverslag JAARVERSLAG 2009 IT FRYSKE GEA

Jaarverslag JAARVERSLAG 2009 IT FRYSKE GEA Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2009 IT FRYSKE GEA 1 WOORD VOORAF NATUURBEHEER 2013: positieve ontwikkelingen en stabiel ledental Het Rijk draait de bezuinigingen op natuurbeheer deels terug. De Ecologische

Nadere informatie

Lokale kracht! Comité Borssele2Nee bundelt verzet tegen nieuwe kerncentrales. Zon op Zeeuwse schooldaken

Lokale kracht! Comité Borssele2Nee bundelt verzet tegen nieuwe kerncentrales. Zon op Zeeuwse schooldaken April 2011, nummer 114, jaargang 28 nummer 1, losse nummers 1,15 Comité Borssele2Nee bundelt verzet tegen nieuwe kerncentrales Zon op Zeeuwse schooldaken Thema ZMf ledenvergadering dinsdag 31 mei a.s.:

Nadere informatie

Nieuwsbrief STONE Aflevering 7 januari 2003. Steenuilen Overleg Nederland

Nieuwsbrief STONE Aflevering 7 januari 2003. Steenuilen Overleg Nederland Nieuwsbrief STONE Aflevering 7 januari 2003 Steenuilen Overleg Nederland COLOFON Athene is een uitgave van het Steenuilen Overleg Nederland (STONE) De Nieuwsbrief wil een bijdrage leveren aan de vergroting

Nadere informatie

25 jaar Landelijk Meetnet Vlinders

25 jaar Landelijk Meetnet Vlinders 25 jaar Landelijk Meetnet Vlinders 25 Jaar vlinders tellen Tekst Chris van Swaay, Kars Veling, José Kok en Arco van Strien Foto s Tenzij anders vermeld: Chris van Swaay Rapportnummer VS2015.002 De Landelijke

Nadere informatie

december 2013 #100 natuur bos landschap Nr. 100 De wolf komt er aan! thema nummer wolf

december 2013 #100 natuur bos landschap Nr. 100 De wolf komt er aan! thema nummer wolf december 2013 #100 natuur bos landschap Nr. 100 De wolf komt er aan! thema nummer wolf advertenties Bij Kroondomein Het Loo (KDHL) is per 1 juni 2014 de volgende functie vacant: Parkwachter Paleispark

Nadere informatie

NEM Verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën 2013

NEM Verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën 2013 NEM Verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën 2013 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND NEM Verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën 2013 Een rapportage van RAVON In opdracht van het

Nadere informatie

DE CORRIDOR. Eerste officiële thuiskapsalon met gepaste trots geopend IN DIT NUMMER. Stichting wijkblad. Jaargang 27. maart 2011

DE CORRIDOR. Eerste officiële thuiskapsalon met gepaste trots geopend IN DIT NUMMER. Stichting wijkblad. Jaargang 27. maart 2011 Jaargang 27 maart 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Van graan tot brood, nieuwe activiteiten in het Brouwhuisse bakhuis.

Nadere informatie

F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL

F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL 1 Bestuur EKVV 51 Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr. 55 5924 BX Blerick. 077 3828944. E-mail: wjbastiaans@home.nl 1 e penningmeester: Petra Savelkouls, Klagenfurtlaan 246, 5916BB, Venlo. 077 3542840

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

INHOUD: Stichting Bomen over leven Nieuws van het MEC Vervolg nieuws MEC, Tot slot

INHOUD: Stichting Bomen over leven Nieuws van het MEC Vervolg nieuws MEC, Tot slot INHOUD: Blz.2 Blz.3 Blz.4 Blz.5 Blz.6 Blz.7 Blz.8 Blz.9 Blz.10 Blz.11 Blz.12 Blz.13 Blz.14 Blz.15 Blz.16 Blz.17 Blz.18 Blz.19 Blz. 20 Inleiding, Contributieverhoging, Website Wat is geweest, Open monumentendag

Nadere informatie

Colofon. uitgave Hoekschewaards Landschap Oud-Beijerland, maart 2015 www.hwl.nl secretariaat@hwl.nl. vormgeving Bob Wiggers foto voorblad Marjon Kunst

Colofon. uitgave Hoekschewaards Landschap Oud-Beijerland, maart 2015 www.hwl.nl secretariaat@hwl.nl. vormgeving Bob Wiggers foto voorblad Marjon Kunst 14 Colofon uitgave Hoekschewaards Landschap Oud-Beijerland, maart 2015 www.hwl.nl secretariaat@hwl.nl vormgeving Bob Wiggers foto voorblad Marjon Kunst 2015 Hoekschewaards Landschap 1 Voorwoord Voor u

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND

HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND Herziene uitgave 2011 1 Informatie over het Meetnet Amfibieën: RAVON Werkgroep Monitoring

Nadere informatie

JANUARI - FEBRUARI 1997

JANUARI - FEBRUARI 1997 JANUARI - FEBRUARI 1997 INHOUD: 1. Inhoud Redactie. 2. Voorwoord Redactie. 3. Stuurpraat Bestuur. 4. Programma Bestuur/redactie. 7. Werkgroepen Werkgroepen/redactie 8. Uitnodiging en agenda jaarvergadering

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie