KERKBLAD HERVORMDE GEMEENTE DAARLE. `````````````````````````````````````````````````````````` 17 mei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERKBLAD HERVORMDE GEMEENTE DAARLE. `````````````````````````````````````````````````````````` 17 mei 2015 - 2 -"

Transcriptie

1 KERKDIENSTEN `````````````````````````````````````````````````````````` 17 mei 2015 KERKBLAD HERVORMDE GEMEENTE DAARLE ZONDAG 17 MEI 2015 HEILIG AVONDMAAL uur Ds. Schreuders, Wierden Voorzang Psalm 11:1 (L) Groep 1en 2 zondagsschool, 3 en 4 kindernevendienst uur Ds. Schreuders, Wierden Voorzang Psalm 12:4 (L) Inzameling: 1e Diakonie/ 2e Predikantsplaats Deurcollecte: Noodhulp Nepal ZONDAG 24 MEI E PINKSTERDAG uur Ds. J. Tadema, Urk Voorzang: Gezang 477 Groep 1 en 2 zondagsschool, 3 en 4 kindernevendienst uur Ds. Bevelander, Enter Voorzang: Gezang 249:1 Inzameling: 1e Algemeen Kerkenwerk/ 2e Predikantsplaats Deurcollecte: Pinkstercollecte GZB MAANDAG 25 MEI 2 E PINKSTERDAG uur Ds. Van de Zwam, Westbroek Voorzang Gezang: 239: 1, 6 en 7 Inzameling: 1e Algemeen Kerkenwerk / 2e Predikantsplaats Deurcollecte: Pinkstercollecte GZB ZONDAG 31 MEI uur Ds. Van de Pol, Wierden Voorzang: Psalm: 13:1 (L) Groep 1 en 2 zondagsschool, 3 en 4 kindernevendienst uur Ds. Nyland, Rijssen (ruilbeurt) Voorzang: Psalm 14: 1 (L) Inzameling: 1e Diakonie /2e Predikantsplaats Deurcollectie: onderhoud Kerk en Gebouwen MEDITATIE: Lezen Handelingen 2 vers Pinksteren, Uitstorting van de Heilige Geest. Het pinksterfeest werd gevierd zeven weken na Pasen. Het woord Pinksteren, in het Grieks, betekent 50 e en wijst erop dat het 50 dagen na Pasen is. Het werd ook genoemd: Feest van de oogst, Ex.23:16, Dag der eerstelingen, Num.28:16, of Feest der weken, Deut. 16:10. Oorspronkelijk was Pinksteren dus een oogstfeest. De eerstelingen van de tarweoogst werden in de tempel geofferd, in de vorm van twee broden van meelbloem gebakken Leviticus 23:13. Later herdacht men ook de wetgeving op de Sinai. Wij spreken hier over de uitstorting van de Heilige Geest. De uitstorting van de Heilige Geest is een feit van onschatbare grote betekenis. Gods belofte die wij kunnen lezen in Johannes 14 vanaf vers 15 wordt hier aan Zijn discipelen vervuld. Jezus zegt daar; Ik zal u niet als wezen achterlaten. Maar de trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal bij u blijven en zal in u zijn. Leest U/jongeren het vervolg van Joh.14 vanaf vers 15 maar eens door. Die belofte wordt hier vervuld. De Heilige Geest komt maar liefst met twee uiterlijke en zichtbare tekens, ten eerste het geluid als van een geweldige wind, het teken van de onzichtbare maar krachtige werking van de Heilige Geest. En als tweede teken de tongen als van vuur, de louterende werking van de Geest en de warmte die Hij geeft in mensen, zodat het naar buiten uitstraalt. Verder staat er dat allen vervult werden van de Heilige Geest en dat ze begonnen te spreken in vreemde talen, zodat een ieder hen kon verstaan.(een teken van de verkondiging van het evangelie aan een ieder mens in zijn eigen taal over de hele wereld!) Pinksteren oogstfeest mensen die tot geloof kwamen op een dag, wat een machtig Pinksterfeest zal dat geweest zijn. Een geweldige oogst daar in Jeruzalem. Het is in de eerste plaats een geloofszaak. Door een oprecht geloof in Jezus Christus mogen ook wij in 2015 weten de Heilige Geest ontvangen te hebben. Wat merken wij van het werk van - 2 -

2 de Heilige Geest? Dat wij verdriet hebben of krijgen over onze zonden voor God. Dat wij de Heere Jezus van harte als verlosser nodig hebben. Dat wij veranderingen in ons leven merken en steeds meer en meer toegroeien naar Jezus Christus en zo mogen delen in het eeuwige leven dat Hij voor ons verworven heeft, Lees bv. Ook eens Cat. Zondag 20 vraag en antwoord 53. Gezegende feestdagen. Met een hartelijke groet, P.v.d.S. WE LEVEN MEE Dhr Leideman van de Voombeldweg wordt tijdelijk verzorgt in de Heemsteresch in Den Ham i.v.m. de aanstaande operatie van zijn vrouw. Als alles achter de rug is hopen ze weer samen te kunnen zijn aan de Voombeldweg. Sterke toegewenst. Mevr. Kleinjan-Dekker, Esweg 15 is opgenomen geweest in het ziekenhuis voor een knieoperatie inmiddels is ze weer thuis. Van harte een voorspoedig herstel gewenst! Ps.92:2 Het is goed om de HEERE te loven en voor Uw Naam psalmen te zingen. GEBOREN Erik en Daniëlle Braakman-Lusseveld zijn dankbaar en blij met de geboorte van hun dochter Amber Hennie. Zusje van Mirthe, Ilse en Femke. Zij is geboren op 19 april. Op het kaartje staat de tekst: Een nieuw leven, een groot wonder. Het klinkt zo gewoon, maar het is voor ons wel heel bijzonder. Van Harte Gefeliciteerd en de zegen van de Here toegewenst. Het adres is Piksenweg 12 a, 7688 PH Daarle. HUWELIJK Op 15 mei om uur hopen Marcel Luttenberg en Willie Immink elkaar het ja-woord te geven in De Zandstuve te Den Ham. Om uur vindt de kerkelijke inzegening plaats in de Oale Grieze te Hellendoorn Marcel en Willie een fijne dag en Gods zegen toegewenst op jullie adres: Albert Verweystraat WD te Nijverdal. IN MEMORIAM Op 19 april jl. overleed op de leeftijd van 81 jaar Janny Maassen van den Brink-Wolters, 't Caphorst 19, 7688 RK Daarle, echtgenoot van Gerrit en moeder van Peter Maassen van den Brink. Op 24 april heeft haar begrafenis plaats gevonden op de algemene begraafplaats te Hellendoorn na een afscheidsdienst in het Uitvaartcentrum, te Nijverdal. Het was een vrouw die heel goed besefte dat God haar gedragen had in moeilijke tijden. Die kende ze maar al te goed. Zij heeft het bombardement in Rotterdam en de watersnoodramp meegemaakt en ze heeft twee kinderen naar het graf moeten brengen. Ondanks deze moeiten, bleef ze trouw aan God. Wij gedenken haar als een zorgzame echtgenoot, moeder, oma en overgroot oma. In de dienst hebben wij Openbaring 21:1-7 gelezen, dat gaat over het nieuwe Jeruzalem, waar zij vol verwachting naar uit keek. Ons meeleven gaat uit naar haar man, haar zoon en zijn vrouw en haar kleinkinderen. Dat zij troost mogen vinden dat zij uitzag naar het nieuwe Jeruzalem. BIJ DE DIENSTEN Op dv zondag 17 mei is er bediening en dankzegging van het Heilig Avondmaal, ds. Schreuders gaat voor. De tweede dienst op eerste pinksterdag is een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde zustergemeente, de dienst wordt in de Hervormde kerk gehouden en ds. Bevelander gaat voor. Op D.V. 31 mei is er kanselruil. BESTEMMING AVONDMAALSCOLLECTE ZONDAG 17 MEI Nepal is zaterdagochtend, 25 april, getroffen door een aardbeving van 7.9 op de Schaal van Richter. De grootste aardbeving sinds 80 jaar. De ravage is groot. Miljoenen mensen zijn getroffen door de ramp. En het dodenaantal loopt in de - 4 -

3 duizenden. Vele mensen zijn hun geliefden verloren, zijn afgesneden van de buitenwereld en moeten zich zien te redden. Ze slapen in de open lucht en zijn bang terug te keren naar hun huizen door de sterke naschokken van de afgelopen dagen. Kerk in Actie en de Samenwerkende Hulporganisaties zien naar deze mensen om. De Lutheran World federation, onderdeel van de ACT alliance, is direct aan de slag gegaan. Er is veel geld nodig om de mensen te bereiken en van de eerste levensbehoeften te voorzien. Daarom vragen wij uw steun, geef aan de collecte. De diaconie GZB-PINKSTERCOLLECTE In Lima, de hoofdstad van Peru, leven veel mensen in armoede. Er is daardoor ook veel verslaving, criminaliteit en geweld. Helaas zijn er veel kinderen die onder deze omstandigheden moeten opgroeien. Eén van die kinderen was Luiz Flores, nu 27 jaar. Ik leefde op straat en gebruikte drugs, maar ik ben tot geloof gekomen. Het Evangelie heeft mijn leven veranderd, ik ontdekte dat drugs geen oplossing was. Door wat ik zelf heb meegemaakt, wil ik andere jongeren graag helpen en hen bereiken met het Evangelie, vertelt Luiz. En omdat hij graag zoveel mogelijk mensen wil dienen, is hij begonnen met een theologiestudie op de school waar zendingswerker ds. Peter Kleinbloesem werkt. Luis droomt van een eigen gemeente die bijdraagt aan een wereld waarin mensen leven met God. Wilt u bidden voor Luiz en de andere studenten op de theologische opleiding in Lima? Zij moeten hun studie zelf betalen, maar kunnen dat vaak niet. Daarom steunt de GZB hen. Een studiebeurs kost 250 per maand. Uw gift in de collectezak of op bankrekening NL91 INGB t.n.v. GZB, Driebergen is van harte welkom. Bij een overboeking graag vermelden: Gift Pinkstercollecte. Alvast hartelijk dank voor uw steun! LEVEN DER DANKBAARHEID Collectes: Het college van kerkrentmeesters heeft in april de volgende collectes ontvangen: Onderhoud Kerk en Gebouwen 92, Paascollecte 599, Paascollecte 216,90 10/ Kerk en Eredienst 408, Aflossing 237, Kerk en Eredienst 183,35 April Predikantsplaats 1111,70 Giften: College van Kerkrentmeesters: Oud. E. Borkent 30,00 voor Behoud Predikantsplaats, 20,00 voor Onderhoud Orgel en 5,00 voor Kerk en Eredienst ; Oud. G.D. Jansen 20,00 voor Onderhoud Kerk en Gebouwen; Oud. H.G.KleinJan 10,00 voor Kerk en Eredienst; Dinie Ruiterkamp 10,00 voor Onderhoud Orgel; Gea Jansen 2 x 10,00 voor Kerk en Eredienst, 15,00 voor Predikantsplaats en 10,00 voor Onderhoud Orgel; ds. H.A.v.d. Pol 10,00 voor Onderhoud Kerk en Gebouwen, 50,00 voor Kerk en Eredienst, 10,00 en 20,00 voor Predikantsplaats. Diaconie: Gea Jansen 15,00, via R. Kleinjan 10,00 en 15,00 voor bloemen, via J. Schoppers 10,00 voor bloemen en via B. Marsman 5,00 voor bloemen. 5 voor bloemen en 15 euro voor paascollecte. COLLECTES DIACONIE de diaconie heeft de volgende collecte's ontvangen 11-mrt biddag Diaconie 90,92 Dorcas 99,95 bus cathechesatie 240,69 22-mrt Plaatselijk jeugdwerk 287,02 HGJB 220,24 29-mrt Diaconie 149,96 3-apr Diaconie 77,11 5 en 6 -apr Diaconie 243,29-6 -

4 12-apr Kerkenraadsfonds 290,55 19-apr Diaconie 222,70 26-apr ADD Luisterend dienen 225,39 3-mei Diaconie 227,90 JAARREKENING: De jaarrekening 2014 van het College van Kerkrentmeesters is op de gemeenteavond van 15 april jl. gepresenteerd aan de gemeente. In de week van mei a.s. kan men inzage krijgen in de jaarrekening. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met Bertus Hogenberk (tel ) PARKEREN Vanuit de gemeente bereikt ons geregeld klachten, dat wanneer er iets te doen is in de kerk of in Rehoboth de parkeerplaatsen bezet zijn door derden (onbevoegden). De parkeerplaatsen aan de Groeneweg bij Rehoboth en de Dalvoordeweg bij de kerk zijn PRIVE PARKEERPLAATSEN. Deze parkeerplaatsen zijn uitsluitend bestemd voor bezoekers van Rehoboth en kerk. Wilt u als uw auto hier als derde(onbevoegde) persoon parkeert er rekening mee houden! College van Kerkrentmeesters BLOEMENGROET De bloemen gingen als groet van de gemeente naar: 26 april: Mevr Teunis 3 mei: Mevr. Jansen-Leideman, Groeneweg 2 10 mei: Dhr Schuttevaar, E.J. Boschweg 16 KINDEROPPAS 17 mei: Margreet Marsman en Marjo Kamphuis 24 mei: Ineke Bosch, Bente Bosch, Jenieke Kleinjan 31 mei: Marieke Jansen Eupe, Demi Nijkamp, Anneloes KleinJan PASSAGE Dinsdagmiddag 19 mei gaan we naar Food Connect in Almelo. Dit bedrijf maakt jaarlijks 1,4 miljoen maaltijden, die huis aan huis worden bezorgd op vierduizend adressen. Daar krijgen wij een presentatie, rondleiding, een proeverij etc. Wie zich nog niet heeft opgegeven kan dit doen bij Truus Sluijer Per fiets vertrekken we om uur bij Rehoboth. De auto s vertrekken een half uur later. Gaat u mee? HET NIEUW JERUZALEM OP 30 MEI IN DEN HAM. (muziek J. Bredewout, tekst H. de Ruiter, bewerking J. van Dijk) De samenwerkend koren Hervormd Zangkoor en Looft den Heer geven op zaterdag 30 mei, uur, in de Dorpskerk een concert en brengen dan oratorium Het Nieuw Jeruzalem ten gehore. Maar liefst 17 muzikanten verlenen hieraan medewerking, te weten het Van Wassenaer Consort (strijkinstrumenten en pauken), Arjan en Edith Post (trompetten en percussie) en Johan Bredewout (vleugel). De bijbehorende Bijbellezingen worden gedaan Gert Hofman. De algehele leiding is van handen van dirigent Jan van Dijk. In het oratorium Het Nieuw Jeruzalem staat de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde centraal. In grote lijnen wordt het visioen van de apostel Johannes op Pathmos (de Openbaring van Johannes) gevolgd. We horen Zacharia profeteren van die stad van vrede en gerechtigheid. De vraag van de discipelen aan de Here Jezus over het wanneer van Zijn wederkomst, de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden en het Dies Irea bepalen ons bij het onderwerp. De troostvolle aankondiging van de bruiloft van het Lam en het lied van de overwinnaars voeren ons naar de bede: Kom, Here Jezus, kom! Zo wil dit werk een uitdrukking zijn van het intense verlangen van de gelovigen van alle tijden, die, vertrouwend op Gods Woord, uitzien naar de dag waarop Zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal aanbreken

5 Alle tranen zullen dan gedroogd zijn als de gelovigen uit alle windstreken samenstromen in het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt en waar Christus als Koning heerst. Dirigent Jan van Dijk heeft het stuk, waarvan de tekst geheel in het nederlands geschreven is, van een passende bewerking voorzien. Tussen diverse delen van het stuk worden toepasselijke Bijbelteksten gelezen. In 2010 en 2013 heeft Den Ham al kennis gemaakt met het werk van Bredewout en de Ruiter, namelijk bij de uitvoering van de oratoria De Schepping en Van Liefde Ongekend. Noteer het concert op de 30 e mei alvast in uw agenda. De kaartverkoop begint binnenkort. Bij de voorverkoop door de koorleden bedraagt de toegangsprijs 8,00, aan de zaal zijn de kaarten te koop à 10,00. BEDANKT Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven, na het overlijden van onze lieve moeder en oma Alie Toeters-Scholten BEDANKT Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve vader, opa en oud-opa Johan Scholten zeggen wij u hartelijk dank. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen BEDANKT Hartelijk dank voor uw meeleven met het overlijden op 18 april j.l. van onze moeder en schoonmoeder Anna Aaltje Cirkel- Zeedijk, wed. van Ds. J.H. Cirkel op de leeftijd van 98 jaar. Bijzonder waren wij verrast door de aanwezigheid van een deputatie van de kerkenraad bij de rouwdienst en de begrafenis op 23 april jl. in Woudenberg. Het heeft ons bijzonder goed gedaan. Ds. en mevr. van de Pol STE PUBLICATIE VAN HET ISRAEL PLATFORM HELLENDOORN- NIJVERDAL. Onze God = De Heilige van.. Israël, Jesaja 5:19B Herziene Statenvertaling. Deze publicatie is een onderbreking van de korte serie die we schrijven over de overeenkomsten tussen Joden en Christenen. TITEL: Waarom Joden de eeuwige zondebok zijn. Tekst: Er zijn genoeg mohammedanen = moslims die helaas denken dat alle problemen van de mohammedaanse=moslim landen aan de Joden te wijten zijn. De Joden zijn de eeuwige zondebok. Ook, en zelfs, in de huidige situatie waarin de Joden hun raketten gebruiken om hun kinderen te beschermen en Hamas haar kinderen gebruikt om haar raketten te beschermen, wordt Israël alom als oorlogsmisdadiger aangemerkt. En het christendom? De Joden hadden in de afgelopen eeuwen( en hebben!? Dat helaas nog steeds voor heel veel `christenen`) de beangstigende functie van zondebok, ook in `Christelijke` culturen. Pest, cholera en aardbevingen hadden? altijd allemaal met Joden te maken. (de Joden waren altijd verantwoordelijk voor welke ramp dan ook). Heilige dagen. Zelfs op de ` Christelijke Heilige Dagen` werden de Joden niet gespaard. Op Goede Vrijdag luidden de klokken niet alleen vanwege de passieweg van Jezus Christus, maar ook om de Joden, de Godmoordenaars, te herinneren. Goede Vrijdag was een angstaanjagende dag voor de Joden. Als ze ergens werden aangetroffen, konden ze in Europa zelfs wel eens gelyncht worden. In `Christelijk` Europa was het niet vanzelfsprekend geaccepteerd om Joods te zijn. Daarom `bekeerden` veel Joden zich maar tot het `Christendom`. Mohammed. Dezelfde ellende voor de Joden treffen we ook aan in de mohammedaanse = islamitische wereld. Toen de profeet Mohammed nog een klein jongetje was werd hij al door zijn naasten gewaarschuwd voor de Joden die hem kwaad konden/zouden doen. `Neem je neef mee terug naar zijn land en pas op voor de Joden, want bij God, als zij hem zien en over hem te weten komen wat ik weet, dan zullen zij (de Joden) hem kwaad willen doen. Je neef wacht een grootse toekomst, dus breng hem snel naar huis`. Zo staat geschreven in een hadidth, een overlevering van en over Mohammed. Hoe Mohammed de Joden massaal liet afslachten vertel ik u een andere keer

6 De Joden deugen niet, was (en is?) het officiële standpunt. Maar hoe zit het met de vrienden van de Joden? Deze categorie noemt men tegenwoordig zionist. Ook zij deugen niet. Antisemitisch. Waarom zijn de twee vertakkingen van het Jodendom, het christendom en het mohammedanisme (=islam) zo antisemitisch? Het antisemitisme richt zich, historisch gezien, alleen op Joden en niet op andere Semieten (Inwoners van het Midden-Oosten Ethiopië en Noord Somalië).Het antisemitisme in de vorm van Jodenhaat begon bij de Kerkvaders. Eusebius bisschop van Ceasarea ( ) voorspelde hoe hard de Joden zouden worden gestraft voor hun misdaad tegen God en Christus. In zijn `Ecclesiastische geschiedenis` (kerkelijke geschiedenis) bewondert hij de zuivering van de Joden in Mesopotamie door Lusius Quitus. Deze Eusebius was een invloedrijke stem in het Concilie van Nicea in 325. Hij had een prominente plaats aan de rechterhand van keizer Constantijn de Grote, de 1 ste Romeinse keizer die zich zou hebben uitgesproken voor het Christendom. Vanaf nu wordt het `Christendom` van de Keizer en de edelen, met als gevolg dat het `christendom` naar hun hand wordt gezet en een religie met regels wordt, een institutionele religie. hitler Kunnen de Semieten in het christendom en in het mohammedanisme (=islam)ook antisemiet worden? Hoe word je al Semiet een antisemiet? Hoe verander je als jood of als een andere Semiet in een Jodenhater? Wordt vervolgd. De auteur van dit artikel is prof.dr.mr.afshin Ellian (Teheran/Iran) wetenschappelijk directeur van het Instituut Metajuridica Leiden Universiteit. De Mushkathlon (www.mushkathlon.nl) 2015 wordt o.a. in Israël gelopen. Het geld dat met de Mushkatlon wordt opgehaald komt ten goede aan projecten van Open Doors,(www.opendoors.nl) om hiermee de vervolgde kerk in het Midden-Oosten te versterken. In geen enkel ander land in het Midden-Oosten zijn activiteiten van deze Christelijke organisaties Mushkathlon/ Open Doors toegestaan. Dit is een publicatie van het Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal. Kees Reinders Nijverdal. tel of UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of mailen naar voor vrijdag 29 mei, uur Aanspreekpunt : A. Hogenberk, Dalvoordeweg 36 Scriba : C.J. Sluijer, Esweg 3, tel. Administratie kerk: A. Hogenberk, Dalvoordeweg 36, tel. Rekeningnummers Kerkrentmeesters: IBAN NL02 RABO t.n.v. Herv. Gemeente Daarle : IBAN NL33 INGB t.n.v. Herv. Gemeente Daarle Diaconie : IBAN NL41 RABO t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Daarle Kerkbladfonds : IBAN NL58 RABO t.n.v. kerkbladfonds Collectemunten Herv. Daarle :De overboekingen van de bestelde munten via IBAN NL26 RABO t.n.v. Ned. Herv. Kerk, inzake collectemunten moeten voor uur, op de laatste maandag van de maand, op de rekening zijn bijgeschreven, met vermelding van aantal en kleur: waarde gele munten 15 euro (0.60 eurocent p/st), oranje munten 25 euro ( 1 euro p/st), rode munten 25 euro (2,50 p/st). Afhalen en contante verkoop collectemunten is daarna mogelijk van uur in Rehoboth. DVD : van de kerkdiensten kunnen vooraf opnames aangevraagd worden bij G. Valk, tel (DVD 7,50) Website : Ledenadministratie: H. KleinJan-van Munster, tel Koster Kerk: H. Schuurman, tel. Beheer Rehoboth: J. Dekker-Kleinjan, tel Rehoboth/kerk : tel

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

ZONDAG 7 JUNI ZONDAG 14 JUNI ZONDAG 21 JUNI ZONDAG 28 JUNI ZONDAG 5 JULI

ZONDAG 7 JUNI ZONDAG 14 JUNI ZONDAG 21 JUNI ZONDAG 28 JUNI ZONDAG 5 JULI ZONDAG 7 JUNI 10.00 uur: ds. J. Veldhuijzen, Putten (voorbereiding Heilig Avondmaal) Psalm 110 vers 1 en 2 Organist: E.J. van Diermen 18.30 uur: ds. N. Raatgever, Ede Psalm 110 vers 3 en 5 Collecten diaconie

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

30 oktober 2016 Voorganger : Ds. H.D.Bondt Begeleiding : Jeugdband / Els Cornelisse

30 oktober 2016 Voorganger : Ds. H.D.Bondt Begeleiding : Jeugdband / Els Cornelisse 30 oktober 2016 Voorganger : Begeleiding : Ds. H.D.Bondt Jeugdband / Els Cornelisse Welkom mededelingen Luisteren: groep 1-3 Wie liefde heeft - Jezus! Wie vrede geeft - Jezus! Dat Jezus leeft Want iedereen

Nadere informatie

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 2. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden

Nadere informatie

Welkom in onze slotdienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth

Welkom in onze slotdienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Welkom in onze slotdienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Johannes 7 vers 37 t/m 39 Voorzang: Samen zijn wij hier gekomen Psalm 81 vers 1 en 12 Lied 125 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Lied 113

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Liturgie voor de morgendienst

Liturgie voor de morgendienst Liturgie voor de morgendienst op Eerste Pinksterdag 2015 in de Oosterholthoeve In deze dienst: bediening van de Heilige Doop Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: m.m.v. muziekgroep ds. J.A. Brussaard

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Belijdenisdienst Pinksteren. Feest van de Geest!

Belijdenisdienst Pinksteren. Feest van de Geest! Liturgie zondag 4 juni 2017 Belijdenisdienst Pinksteren Feest van de Geest! Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Tijn Bouw met medewerking van True Colors Welkom en mededelingen- ouderling van

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Tonny Nap Laatste kans! Meld je snel aan voor de 26 e via jacdrachten@hotmail.com Punteren in - Zie voor meer informatie de Flyer & Facebook - Welkom in de Hoeksteen

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Beste gemeente van Vriezeveen,

Beste gemeente van Vriezeveen, Beste gemeente van Vriezeveen, Mijn Nepalese vriend ds. Uma Kanta Sharma en zijn gemeente zijn u zeer dankbaar voor de collecte die vanuit Vriezeveen ontvangen werd naar aanleiding van de aardbevingen

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. 4 e Advent. : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah. 4 e Advent. : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah 4 e Advent Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. J. van der Leij : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: Lied 461: 1, 2, 3 en 4

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God, We zijn vandaag bij elkaar om onze doden te herdenken. Vier namen zullen worden genoemd, vier mensen uit onze gemeente, die in het afgelopen

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Pinksteren. zondag 8 juni waarin Anne-Marieke van Dijk belijdenis doet van haar geloof en Nol Zieltjens wordt gedoopt.

Pinksteren. zondag 8 juni waarin Anne-Marieke van Dijk belijdenis doet van haar geloof en Nol Zieltjens wordt gedoopt. zondag 8 juni 2014 Pinksteren Oosterlichtkerk waarin Anne-Marieke van Dijk belijdenis doet van haar geloof en Nol Zieltjens wordt gedoopt ds Jan Glazema, Gerard v.d. Berg, Ko Durieux, Rob Savert, Alma

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Eredienst 21 mei :00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma

Eredienst 21 mei :00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma Eredienst 21 mei 2017 10:00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Opwekking 462 Wet Gezang 165 Gebed Handelingen 4 : 10B - 12 Psalm 99 : 1, 4, 6, 8 >> Regenboog Preek Opwekking 733

Nadere informatie

Lezen : Deuteronomium 6: 4-18 Zondag 47 Opwekking 25 Opwekking 277 Opwekking 354 Psalm 86 : 2, 3 en 4 (NPB) Geloofsbelijdenis Onze Vader Opwekking 708

Lezen : Deuteronomium 6: 4-18 Zondag 47 Opwekking 25 Opwekking 277 Opwekking 354 Psalm 86 : 2, 3 en 4 (NPB) Geloofsbelijdenis Onze Vader Opwekking 708 Lezen : Deuteronomium 6: 4-18 Zondag 47 Opwekking 25 Opwekking 277 Opwekking 354 Psalm 86 : 2, 3 en 4 (NPB) Geloofsbelijdenis Onze Vader Opwekking 708 Welkom en mededelingen Opwekking 25 Rechts Links Laat

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 17 september 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oegstgeest

Protestantse Gemeente Oegstgeest Protestantse Gemeente Oegstgeest Orde van dienst Regenboogkerk tweede zondag van advent 10 december 2017 doop van Timo Spek Intrede Muziek bij binnenkomst Christ unser Herr zum Jordan kam BuxWV 180 (lied

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn.

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Protestantse Gemeente Biddinghuizen Witte Donderdag 17 april 2014 Thema: De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema 1 Op WITTE DONDERDAG,

Nadere informatie

Liturgie scholenzondag 29 januari Wat is Gods plan?

Liturgie scholenzondag 29 januari Wat is Gods plan? Liturgie scholenzondag 29 januari 2017 Dorpskerk Bodegraven Wat is Gods plan? Voorganger: Ds. M. J. van Oordt Koster: Dirk Bouwman Organist: Arjen van Vliet Pianist: Wilbert Baelde Vragen 1. Waarom zou

Nadere informatie

Om wie gaat het? Het evangelie naar Johannes 3:22-4:2. dinsdag 10 maart 2015

Om wie gaat het? Het evangelie naar Johannes 3:22-4:2. dinsdag 10 maart 2015 Om wie gaat het? Het evangelie naar Johannes 3:22-4:2 dinsdag 10 maart 2015 1 Terugblik Doel van Johannes met het evangelie (Joh 20:30-31): dat je gelooft dat Jezus de Zoon van God is dat je daardoor het

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het Interkerkelijk Kinderkoor

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Henk Looijen. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van. * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016.

Henk Looijen. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van. * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van Henk Looijen * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016 25 september 2016 Protestantse gemeente te Bolnes Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist:

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

De Eerste Dienst 18 juni 2017

De Eerste Dienst 18 juni 2017 De Eerste Dienst 18 juni 2017 Protestantse Gemeente te Heerhugowaard Voorganger: ds. Henco van Capelleveen Organist: mevr. Ina Terpstra Zang: Jeanette Klercq en Hesselina Gelling OP DE DREMPEL Welkom,

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Tonny Nap Lezen : Galaten 5 Tekst : Galaten 5 : 1 en 13 Psalm 72 : 1, 4 en 7 Psalm 1 : 1 Lied 473 : 1, 2, 3, 4 en 5 Gezang 179a : 1 Lied 435 : 4 en 5 Votum en groet

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1- Orde van dienst voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord Thema: Zondag Vaderdag Voorganger Ouderling van dienst Organist Koster : ds. A.H. Groen : Eef van Neuren

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Drempelgebed (gemeente gaat staan) Aanvangslied: psalm 138:1,2 Bemoediging en groet (Gemeente gaat zitten) Kyriegebed Gloria: gezang 164

Drempelgebed (gemeente gaat staan) Aanvangslied: psalm 138:1,2 Bemoediging en groet (Gemeente gaat zitten) Kyriegebed Gloria: gezang 164 Liturgie voor de morgendienst op: 10-2-2013 Bijzonderheden: Avondmaal (lopend) Voorbereiding: Drempelgebed (gemeente gaat staan) Aanvangslied: psalm 138:1,2 Bemoediging en groet (Gemeente gaat zitten)

Nadere informatie

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer Dienst in de Dorpskerk Heemskerk 3 mei 2015 en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer voorganger: ds Marco Visser vleugel: David Rip voorlezer: Corry van Gemeren ouderling: Feija Stuart diaken:

Nadere informatie

Gezinsdienst - zondag 21 april Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Thema: Dapper?!

Gezinsdienst - zondag 21 april Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Thema: Dapper?! Gezinsdienst - zondag 21 april 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Dapper?! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist/ pianist: dhr. Hans Aantjes Saxofonist: Stef de Graaf Ritme: Koen Klompe Gastspeler

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Pinksteren Hemelvaart en Pinksteren * Beate Heinen

Pinksteren Hemelvaart en Pinksteren * Beate Heinen Pinksteren 2017 Hemelvaart en Pinksteren * Beate Heinen Goede Herderkerk * 4 juni 2017 m.m.v. de Protestantse Cantorij o.l.v. Theo Strik Nico Fierloos, orgel * ds. Huub Smeets, voorganger Voor de dienst:

Nadere informatie

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken In kerk aula Uitvaart Orde I Gebedsdienst Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 10 e zondag van de zomer 25 augustus 2013 dienst van Schrift en Tafel voorganger: ds. Nico Pronk organiste: Līga Vilmane ouderling: mevr. Mannie Molderink koster:

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Psalm 78 : 1 7 1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. 2 Ik open

Nadere informatie

Aline, Amber, Esmee en Sanneke: alvast gefeliciteerd met je verjaardag en Gods zegen toegewenst in je nieuwe levensjaar!

Aline, Amber, Esmee en Sanneke: alvast gefeliciteerd met je verjaardag en Gods zegen toegewenst in je nieuwe levensjaar! Vrijdag 9 oktober 2015 Doch God heeft mij voor uw aangezicht henen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden, door een grote verlossing. Gen. 45 : 7 Diep

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Christus komt - voor wie?

Christus komt - voor wie? debijbelopen.nl Christus komt - voor wie? Christus komt - voor wie? debijbelopen.nl Christus komt - voor wie? wederkomst van Christus - twijfel duurt zo lang 2 Petrus 3 : 1-4 Dit moet u allereerst weten,

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Ter overweging. WANDELEN MET GOD

Ter overweging. WANDELEN MET GOD Ter overweging. WANDELEN MET GOD Meer en meer kom ik erachter, zei een collega kerkelijk werker, dat ik mijn overvolle bureau met nog harder werken niet leeg krijg. Dan moet anders kunnen: `s Ochtends

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra Welkom in de Hoeksteen Voorganger: Kees Baanstra Lezen : Lezen Johannes 15: 1-17 Gezang 167 : 1, 2 en 3 Breng ons samen (Sela) Gezang 179a Gezang 119 : 3 en 5 Gezang 132 : 2, 4 en 6 Lied 456 : 2 Welkom

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Tonny Nap Lezen : Handelingen 27 Tekst : Handelingen 27 : 24 Psalm 93 Psalm 107 : 1 Lied 445 : 2 en 3 Gezang 176b Psalm 121 Er is nog plek voor een aantal groepjes

Nadere informatie

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde.

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde. ! SAMEN BIJ ÉÉN Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde. Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het mannenkoor Groot Schuylenburg

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN Orgelspel Welkom Stil worden Zingen: Dit is een morgen (LB 216) Bemoediging en groet Oogstviering Zingen:

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Zondag 4 december Ds. H. de Graaf Ds. W.N. Middelkoop. Collecte 1 e Diaconie 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing

Zondag 4 december Ds. H. de Graaf Ds. W.N. Middelkoop. Collecte 1 e Diaconie 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing NIEUWSBRIEF Zondag 4 december 2016 10.00 Ds. H. de Graaf 17.00 Ds. W.N. Middelkoop Collecte 1 e Diaconie 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing Zondag 11 december 2016 09.30 Ds. H. de Graaf

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie