KERKBLAD HERVORMDE GEMEENTE DAARLE. `````````````````````````````````````````````````````````` 17 mei

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERKBLAD HERVORMDE GEMEENTE DAARLE. `````````````````````````````````````````````````````````` 17 mei 2015 - 2 -"

Transcriptie

1 KERKDIENSTEN `````````````````````````````````````````````````````````` 17 mei 2015 KERKBLAD HERVORMDE GEMEENTE DAARLE ZONDAG 17 MEI 2015 HEILIG AVONDMAAL uur Ds. Schreuders, Wierden Voorzang Psalm 11:1 (L) Groep 1en 2 zondagsschool, 3 en 4 kindernevendienst uur Ds. Schreuders, Wierden Voorzang Psalm 12:4 (L) Inzameling: 1e Diakonie/ 2e Predikantsplaats Deurcollecte: Noodhulp Nepal ZONDAG 24 MEI E PINKSTERDAG uur Ds. J. Tadema, Urk Voorzang: Gezang 477 Groep 1 en 2 zondagsschool, 3 en 4 kindernevendienst uur Ds. Bevelander, Enter Voorzang: Gezang 249:1 Inzameling: 1e Algemeen Kerkenwerk/ 2e Predikantsplaats Deurcollecte: Pinkstercollecte GZB MAANDAG 25 MEI 2 E PINKSTERDAG uur Ds. Van de Zwam, Westbroek Voorzang Gezang: 239: 1, 6 en 7 Inzameling: 1e Algemeen Kerkenwerk / 2e Predikantsplaats Deurcollecte: Pinkstercollecte GZB ZONDAG 31 MEI uur Ds. Van de Pol, Wierden Voorzang: Psalm: 13:1 (L) Groep 1 en 2 zondagsschool, 3 en 4 kindernevendienst uur Ds. Nyland, Rijssen (ruilbeurt) Voorzang: Psalm 14: 1 (L) Inzameling: 1e Diakonie /2e Predikantsplaats Deurcollectie: onderhoud Kerk en Gebouwen MEDITATIE: Lezen Handelingen 2 vers Pinksteren, Uitstorting van de Heilige Geest. Het pinksterfeest werd gevierd zeven weken na Pasen. Het woord Pinksteren, in het Grieks, betekent 50 e en wijst erop dat het 50 dagen na Pasen is. Het werd ook genoemd: Feest van de oogst, Ex.23:16, Dag der eerstelingen, Num.28:16, of Feest der weken, Deut. 16:10. Oorspronkelijk was Pinksteren dus een oogstfeest. De eerstelingen van de tarweoogst werden in de tempel geofferd, in de vorm van twee broden van meelbloem gebakken Leviticus 23:13. Later herdacht men ook de wetgeving op de Sinai. Wij spreken hier over de uitstorting van de Heilige Geest. De uitstorting van de Heilige Geest is een feit van onschatbare grote betekenis. Gods belofte die wij kunnen lezen in Johannes 14 vanaf vers 15 wordt hier aan Zijn discipelen vervuld. Jezus zegt daar; Ik zal u niet als wezen achterlaten. Maar de trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal bij u blijven en zal in u zijn. Leest U/jongeren het vervolg van Joh.14 vanaf vers 15 maar eens door. Die belofte wordt hier vervuld. De Heilige Geest komt maar liefst met twee uiterlijke en zichtbare tekens, ten eerste het geluid als van een geweldige wind, het teken van de onzichtbare maar krachtige werking van de Heilige Geest. En als tweede teken de tongen als van vuur, de louterende werking van de Geest en de warmte die Hij geeft in mensen, zodat het naar buiten uitstraalt. Verder staat er dat allen vervult werden van de Heilige Geest en dat ze begonnen te spreken in vreemde talen, zodat een ieder hen kon verstaan.(een teken van de verkondiging van het evangelie aan een ieder mens in zijn eigen taal over de hele wereld!) Pinksteren oogstfeest mensen die tot geloof kwamen op een dag, wat een machtig Pinksterfeest zal dat geweest zijn. Een geweldige oogst daar in Jeruzalem. Het is in de eerste plaats een geloofszaak. Door een oprecht geloof in Jezus Christus mogen ook wij in 2015 weten de Heilige Geest ontvangen te hebben. Wat merken wij van het werk van - 2 -

2 de Heilige Geest? Dat wij verdriet hebben of krijgen over onze zonden voor God. Dat wij de Heere Jezus van harte als verlosser nodig hebben. Dat wij veranderingen in ons leven merken en steeds meer en meer toegroeien naar Jezus Christus en zo mogen delen in het eeuwige leven dat Hij voor ons verworven heeft, Lees bv. Ook eens Cat. Zondag 20 vraag en antwoord 53. Gezegende feestdagen. Met een hartelijke groet, P.v.d.S. WE LEVEN MEE Dhr Leideman van de Voombeldweg wordt tijdelijk verzorgt in de Heemsteresch in Den Ham i.v.m. de aanstaande operatie van zijn vrouw. Als alles achter de rug is hopen ze weer samen te kunnen zijn aan de Voombeldweg. Sterke toegewenst. Mevr. Kleinjan-Dekker, Esweg 15 is opgenomen geweest in het ziekenhuis voor een knieoperatie inmiddels is ze weer thuis. Van harte een voorspoedig herstel gewenst! Ps.92:2 Het is goed om de HEERE te loven en voor Uw Naam psalmen te zingen. GEBOREN Erik en Daniëlle Braakman-Lusseveld zijn dankbaar en blij met de geboorte van hun dochter Amber Hennie. Zusje van Mirthe, Ilse en Femke. Zij is geboren op 19 april. Op het kaartje staat de tekst: Een nieuw leven, een groot wonder. Het klinkt zo gewoon, maar het is voor ons wel heel bijzonder. Van Harte Gefeliciteerd en de zegen van de Here toegewenst. Het adres is Piksenweg 12 a, 7688 PH Daarle. HUWELIJK Op 15 mei om uur hopen Marcel Luttenberg en Willie Immink elkaar het ja-woord te geven in De Zandstuve te Den Ham. Om uur vindt de kerkelijke inzegening plaats in de Oale Grieze te Hellendoorn Marcel en Willie een fijne dag en Gods zegen toegewenst op jullie adres: Albert Verweystraat WD te Nijverdal. IN MEMORIAM Op 19 april jl. overleed op de leeftijd van 81 jaar Janny Maassen van den Brink-Wolters, 't Caphorst 19, 7688 RK Daarle, echtgenoot van Gerrit en moeder van Peter Maassen van den Brink. Op 24 april heeft haar begrafenis plaats gevonden op de algemene begraafplaats te Hellendoorn na een afscheidsdienst in het Uitvaartcentrum, te Nijverdal. Het was een vrouw die heel goed besefte dat God haar gedragen had in moeilijke tijden. Die kende ze maar al te goed. Zij heeft het bombardement in Rotterdam en de watersnoodramp meegemaakt en ze heeft twee kinderen naar het graf moeten brengen. Ondanks deze moeiten, bleef ze trouw aan God. Wij gedenken haar als een zorgzame echtgenoot, moeder, oma en overgroot oma. In de dienst hebben wij Openbaring 21:1-7 gelezen, dat gaat over het nieuwe Jeruzalem, waar zij vol verwachting naar uit keek. Ons meeleven gaat uit naar haar man, haar zoon en zijn vrouw en haar kleinkinderen. Dat zij troost mogen vinden dat zij uitzag naar het nieuwe Jeruzalem. BIJ DE DIENSTEN Op dv zondag 17 mei is er bediening en dankzegging van het Heilig Avondmaal, ds. Schreuders gaat voor. De tweede dienst op eerste pinksterdag is een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde zustergemeente, de dienst wordt in de Hervormde kerk gehouden en ds. Bevelander gaat voor. Op D.V. 31 mei is er kanselruil. BESTEMMING AVONDMAALSCOLLECTE ZONDAG 17 MEI Nepal is zaterdagochtend, 25 april, getroffen door een aardbeving van 7.9 op de Schaal van Richter. De grootste aardbeving sinds 80 jaar. De ravage is groot. Miljoenen mensen zijn getroffen door de ramp. En het dodenaantal loopt in de - 4 -

3 duizenden. Vele mensen zijn hun geliefden verloren, zijn afgesneden van de buitenwereld en moeten zich zien te redden. Ze slapen in de open lucht en zijn bang terug te keren naar hun huizen door de sterke naschokken van de afgelopen dagen. Kerk in Actie en de Samenwerkende Hulporganisaties zien naar deze mensen om. De Lutheran World federation, onderdeel van de ACT alliance, is direct aan de slag gegaan. Er is veel geld nodig om de mensen te bereiken en van de eerste levensbehoeften te voorzien. Daarom vragen wij uw steun, geef aan de collecte. De diaconie GZB-PINKSTERCOLLECTE In Lima, de hoofdstad van Peru, leven veel mensen in armoede. Er is daardoor ook veel verslaving, criminaliteit en geweld. Helaas zijn er veel kinderen die onder deze omstandigheden moeten opgroeien. Eén van die kinderen was Luiz Flores, nu 27 jaar. Ik leefde op straat en gebruikte drugs, maar ik ben tot geloof gekomen. Het Evangelie heeft mijn leven veranderd, ik ontdekte dat drugs geen oplossing was. Door wat ik zelf heb meegemaakt, wil ik andere jongeren graag helpen en hen bereiken met het Evangelie, vertelt Luiz. En omdat hij graag zoveel mogelijk mensen wil dienen, is hij begonnen met een theologiestudie op de school waar zendingswerker ds. Peter Kleinbloesem werkt. Luis droomt van een eigen gemeente die bijdraagt aan een wereld waarin mensen leven met God. Wilt u bidden voor Luiz en de andere studenten op de theologische opleiding in Lima? Zij moeten hun studie zelf betalen, maar kunnen dat vaak niet. Daarom steunt de GZB hen. Een studiebeurs kost 250 per maand. Uw gift in de collectezak of op bankrekening NL91 INGB t.n.v. GZB, Driebergen is van harte welkom. Bij een overboeking graag vermelden: Gift Pinkstercollecte. Alvast hartelijk dank voor uw steun! LEVEN DER DANKBAARHEID Collectes: Het college van kerkrentmeesters heeft in april de volgende collectes ontvangen: Onderhoud Kerk en Gebouwen 92, Paascollecte 599, Paascollecte 216,90 10/ Kerk en Eredienst 408, Aflossing 237, Kerk en Eredienst 183,35 April Predikantsplaats 1111,70 Giften: College van Kerkrentmeesters: Oud. E. Borkent 30,00 voor Behoud Predikantsplaats, 20,00 voor Onderhoud Orgel en 5,00 voor Kerk en Eredienst ; Oud. G.D. Jansen 20,00 voor Onderhoud Kerk en Gebouwen; Oud. H.G.KleinJan 10,00 voor Kerk en Eredienst; Dinie Ruiterkamp 10,00 voor Onderhoud Orgel; Gea Jansen 2 x 10,00 voor Kerk en Eredienst, 15,00 voor Predikantsplaats en 10,00 voor Onderhoud Orgel; ds. H.A.v.d. Pol 10,00 voor Onderhoud Kerk en Gebouwen, 50,00 voor Kerk en Eredienst, 10,00 en 20,00 voor Predikantsplaats. Diaconie: Gea Jansen 15,00, via R. Kleinjan 10,00 en 15,00 voor bloemen, via J. Schoppers 10,00 voor bloemen en via B. Marsman 5,00 voor bloemen. 5 voor bloemen en 15 euro voor paascollecte. COLLECTES DIACONIE de diaconie heeft de volgende collecte's ontvangen 11-mrt biddag Diaconie 90,92 Dorcas 99,95 bus cathechesatie 240,69 22-mrt Plaatselijk jeugdwerk 287,02 HGJB 220,24 29-mrt Diaconie 149,96 3-apr Diaconie 77,11 5 en 6 -apr Diaconie 243,29-6 -

4 12-apr Kerkenraadsfonds 290,55 19-apr Diaconie 222,70 26-apr ADD Luisterend dienen 225,39 3-mei Diaconie 227,90 JAARREKENING: De jaarrekening 2014 van het College van Kerkrentmeesters is op de gemeenteavond van 15 april jl. gepresenteerd aan de gemeente. In de week van mei a.s. kan men inzage krijgen in de jaarrekening. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met Bertus Hogenberk (tel ) PARKEREN Vanuit de gemeente bereikt ons geregeld klachten, dat wanneer er iets te doen is in de kerk of in Rehoboth de parkeerplaatsen bezet zijn door derden (onbevoegden). De parkeerplaatsen aan de Groeneweg bij Rehoboth en de Dalvoordeweg bij de kerk zijn PRIVE PARKEERPLAATSEN. Deze parkeerplaatsen zijn uitsluitend bestemd voor bezoekers van Rehoboth en kerk. Wilt u als uw auto hier als derde(onbevoegde) persoon parkeert er rekening mee houden! College van Kerkrentmeesters BLOEMENGROET De bloemen gingen als groet van de gemeente naar: 26 april: Mevr Teunis 3 mei: Mevr. Jansen-Leideman, Groeneweg 2 10 mei: Dhr Schuttevaar, E.J. Boschweg 16 KINDEROPPAS 17 mei: Margreet Marsman en Marjo Kamphuis 24 mei: Ineke Bosch, Bente Bosch, Jenieke Kleinjan 31 mei: Marieke Jansen Eupe, Demi Nijkamp, Anneloes KleinJan PASSAGE Dinsdagmiddag 19 mei gaan we naar Food Connect in Almelo. Dit bedrijf maakt jaarlijks 1,4 miljoen maaltijden, die huis aan huis worden bezorgd op vierduizend adressen. Daar krijgen wij een presentatie, rondleiding, een proeverij etc. Wie zich nog niet heeft opgegeven kan dit doen bij Truus Sluijer Per fiets vertrekken we om uur bij Rehoboth. De auto s vertrekken een half uur later. Gaat u mee? HET NIEUW JERUZALEM OP 30 MEI IN DEN HAM. (muziek J. Bredewout, tekst H. de Ruiter, bewerking J. van Dijk) De samenwerkend koren Hervormd Zangkoor en Looft den Heer geven op zaterdag 30 mei, uur, in de Dorpskerk een concert en brengen dan oratorium Het Nieuw Jeruzalem ten gehore. Maar liefst 17 muzikanten verlenen hieraan medewerking, te weten het Van Wassenaer Consort (strijkinstrumenten en pauken), Arjan en Edith Post (trompetten en percussie) en Johan Bredewout (vleugel). De bijbehorende Bijbellezingen worden gedaan Gert Hofman. De algehele leiding is van handen van dirigent Jan van Dijk. In het oratorium Het Nieuw Jeruzalem staat de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde centraal. In grote lijnen wordt het visioen van de apostel Johannes op Pathmos (de Openbaring van Johannes) gevolgd. We horen Zacharia profeteren van die stad van vrede en gerechtigheid. De vraag van de discipelen aan de Here Jezus over het wanneer van Zijn wederkomst, de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden en het Dies Irea bepalen ons bij het onderwerp. De troostvolle aankondiging van de bruiloft van het Lam en het lied van de overwinnaars voeren ons naar de bede: Kom, Here Jezus, kom! Zo wil dit werk een uitdrukking zijn van het intense verlangen van de gelovigen van alle tijden, die, vertrouwend op Gods Woord, uitzien naar de dag waarop Zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal aanbreken

5 Alle tranen zullen dan gedroogd zijn als de gelovigen uit alle windstreken samenstromen in het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt en waar Christus als Koning heerst. Dirigent Jan van Dijk heeft het stuk, waarvan de tekst geheel in het nederlands geschreven is, van een passende bewerking voorzien. Tussen diverse delen van het stuk worden toepasselijke Bijbelteksten gelezen. In 2010 en 2013 heeft Den Ham al kennis gemaakt met het werk van Bredewout en de Ruiter, namelijk bij de uitvoering van de oratoria De Schepping en Van Liefde Ongekend. Noteer het concert op de 30 e mei alvast in uw agenda. De kaartverkoop begint binnenkort. Bij de voorverkoop door de koorleden bedraagt de toegangsprijs 8,00, aan de zaal zijn de kaarten te koop à 10,00. BEDANKT Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven, na het overlijden van onze lieve moeder en oma Alie Toeters-Scholten BEDANKT Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve vader, opa en oud-opa Johan Scholten zeggen wij u hartelijk dank. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen BEDANKT Hartelijk dank voor uw meeleven met het overlijden op 18 april j.l. van onze moeder en schoonmoeder Anna Aaltje Cirkel- Zeedijk, wed. van Ds. J.H. Cirkel op de leeftijd van 98 jaar. Bijzonder waren wij verrast door de aanwezigheid van een deputatie van de kerkenraad bij de rouwdienst en de begrafenis op 23 april jl. in Woudenberg. Het heeft ons bijzonder goed gedaan. Ds. en mevr. van de Pol STE PUBLICATIE VAN HET ISRAEL PLATFORM HELLENDOORN- NIJVERDAL. Onze God = De Heilige van.. Israël, Jesaja 5:19B Herziene Statenvertaling. Deze publicatie is een onderbreking van de korte serie die we schrijven over de overeenkomsten tussen Joden en Christenen. TITEL: Waarom Joden de eeuwige zondebok zijn. Tekst: Er zijn genoeg mohammedanen = moslims die helaas denken dat alle problemen van de mohammedaanse=moslim landen aan de Joden te wijten zijn. De Joden zijn de eeuwige zondebok. Ook, en zelfs, in de huidige situatie waarin de Joden hun raketten gebruiken om hun kinderen te beschermen en Hamas haar kinderen gebruikt om haar raketten te beschermen, wordt Israël alom als oorlogsmisdadiger aangemerkt. En het christendom? De Joden hadden in de afgelopen eeuwen( en hebben!? Dat helaas nog steeds voor heel veel `christenen`) de beangstigende functie van zondebok, ook in `Christelijke` culturen. Pest, cholera en aardbevingen hadden? altijd allemaal met Joden te maken. (de Joden waren altijd verantwoordelijk voor welke ramp dan ook). Heilige dagen. Zelfs op de ` Christelijke Heilige Dagen` werden de Joden niet gespaard. Op Goede Vrijdag luidden de klokken niet alleen vanwege de passieweg van Jezus Christus, maar ook om de Joden, de Godmoordenaars, te herinneren. Goede Vrijdag was een angstaanjagende dag voor de Joden. Als ze ergens werden aangetroffen, konden ze in Europa zelfs wel eens gelyncht worden. In `Christelijk` Europa was het niet vanzelfsprekend geaccepteerd om Joods te zijn. Daarom `bekeerden` veel Joden zich maar tot het `Christendom`. Mohammed. Dezelfde ellende voor de Joden treffen we ook aan in de mohammedaanse = islamitische wereld. Toen de profeet Mohammed nog een klein jongetje was werd hij al door zijn naasten gewaarschuwd voor de Joden die hem kwaad konden/zouden doen. `Neem je neef mee terug naar zijn land en pas op voor de Joden, want bij God, als zij hem zien en over hem te weten komen wat ik weet, dan zullen zij (de Joden) hem kwaad willen doen. Je neef wacht een grootse toekomst, dus breng hem snel naar huis`. Zo staat geschreven in een hadidth, een overlevering van en over Mohammed. Hoe Mohammed de Joden massaal liet afslachten vertel ik u een andere keer

6 De Joden deugen niet, was (en is?) het officiële standpunt. Maar hoe zit het met de vrienden van de Joden? Deze categorie noemt men tegenwoordig zionist. Ook zij deugen niet. Antisemitisch. Waarom zijn de twee vertakkingen van het Jodendom, het christendom en het mohammedanisme (=islam) zo antisemitisch? Het antisemitisme richt zich, historisch gezien, alleen op Joden en niet op andere Semieten (Inwoners van het Midden-Oosten Ethiopië en Noord Somalië).Het antisemitisme in de vorm van Jodenhaat begon bij de Kerkvaders. Eusebius bisschop van Ceasarea ( ) voorspelde hoe hard de Joden zouden worden gestraft voor hun misdaad tegen God en Christus. In zijn `Ecclesiastische geschiedenis` (kerkelijke geschiedenis) bewondert hij de zuivering van de Joden in Mesopotamie door Lusius Quitus. Deze Eusebius was een invloedrijke stem in het Concilie van Nicea in 325. Hij had een prominente plaats aan de rechterhand van keizer Constantijn de Grote, de 1 ste Romeinse keizer die zich zou hebben uitgesproken voor het Christendom. Vanaf nu wordt het `Christendom` van de Keizer en de edelen, met als gevolg dat het `christendom` naar hun hand wordt gezet en een religie met regels wordt, een institutionele religie. hitler Kunnen de Semieten in het christendom en in het mohammedanisme (=islam)ook antisemiet worden? Hoe word je al Semiet een antisemiet? Hoe verander je als jood of als een andere Semiet in een Jodenhater? Wordt vervolgd. De auteur van dit artikel is prof.dr.mr.afshin Ellian (Teheran/Iran) wetenschappelijk directeur van het Instituut Metajuridica Leiden Universiteit. De Mushkathlon (www.mushkathlon.nl) 2015 wordt o.a. in Israël gelopen. Het geld dat met de Mushkatlon wordt opgehaald komt ten goede aan projecten van Open Doors,(www.opendoors.nl) om hiermee de vervolgde kerk in het Midden-Oosten te versterken. In geen enkel ander land in het Midden-Oosten zijn activiteiten van deze Christelijke organisaties Mushkathlon/ Open Doors toegestaan. Dit is een publicatie van het Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal. Kees Reinders Nijverdal. tel of UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of mailen naar voor vrijdag 29 mei, uur Aanspreekpunt : A. Hogenberk, Dalvoordeweg 36 Scriba : C.J. Sluijer, Esweg 3, tel. Administratie kerk: A. Hogenberk, Dalvoordeweg 36, tel. Rekeningnummers Kerkrentmeesters: IBAN NL02 RABO t.n.v. Herv. Gemeente Daarle : IBAN NL33 INGB t.n.v. Herv. Gemeente Daarle Diaconie : IBAN NL41 RABO t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Daarle Kerkbladfonds : IBAN NL58 RABO t.n.v. kerkbladfonds Collectemunten Herv. Daarle :De overboekingen van de bestelde munten via IBAN NL26 RABO t.n.v. Ned. Herv. Kerk, inzake collectemunten moeten voor uur, op de laatste maandag van de maand, op de rekening zijn bijgeschreven, met vermelding van aantal en kleur: waarde gele munten 15 euro (0.60 eurocent p/st), oranje munten 25 euro ( 1 euro p/st), rode munten 25 euro (2,50 p/st). Afhalen en contante verkoop collectemunten is daarna mogelijk van uur in Rehoboth. DVD : van de kerkdiensten kunnen vooraf opnames aangevraagd worden bij G. Valk, tel (DVD 7,50) Website : Ledenadministratie: H. KleinJan-van Munster, tel Koster Kerk: H. Schuurman, tel. Beheer Rehoboth: J. Dekker-Kleinjan, tel Rehoboth/kerk : tel

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 34 NUMMER 5 MEI 2015 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 17 VRIJDAG 25 MEI 2007. KerkVenster

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 17 VRIJDAG 25 MEI 2007. KerkVenster 1 NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 17 VRIJDAG 25 MEI 2007 KerkVenster In HISTORISCH dit nummer MOMENT tekst WYTZE ANDELA Kerkelijke activiteiten: Een spannende

Nadere informatie

O N T M O E T I N G. Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL. 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014

O N T M O E T I N G. Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL. 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014 O N T M O E T I N G Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL Goede en bemoedigende herinneringen aan de Kerstfeestviering op 25 december 2013 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014 In de

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk10 Pg: 1-13 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 10 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 9) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer 6 6-6-2015 tot 15-8-2015 Uitgave 364

KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer 6 6-6-2015 tot 15-8-2015 Uitgave 364 KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer 6 6-6-2015 tot 15-8-2015 Uitgave 364 PINKSTEREN Waar wij niet leven in de Geest van uw liefde, dooft ons vuur, ontbreekt

Nadere informatie

Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17

Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17 13 Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17 Het is Pasen geweest. De Heer is opgestaan! We zagen een glimp van Gods mooie nieuwe schepping: de opgestane Christus als nieuwe Adam, die ons wil

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Genoeg. Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.

Genoeg. Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Meer-Zicht Maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer 17e jaargang 5 Mei 2013 Genoeg Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid,

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie

dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie KIDS & Jongeren Ruim 500 enthousiaste kids bezoeken Kidzrally dvent 05 2012 Jaargang

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 24 mei 2015 PINKSTEREN

Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 24 mei 2015 PINKSTEREN Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 24 mei 2015 PINKSTEREN Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum No. 360 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Agreet van Egmond-van Elst Ds. Peter L. Smilde

Nadere informatie

Week 1: Dagen tellen. p Lezen!

Week 1: Dagen tellen. p Lezen! 14 p Lezen! Misschien heb je het vandaag wel gevraagd Welke datum is het? Je telt de maanden van het jaar en de dagen van de week. Tellen is belangrijk. Dat is niet alleen nu zo, dat was het ook in de

Nadere informatie

Markelo's Kerkblad. gezinsdienst 28 mei. 83e jaargang, nr 693 mei 2006. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo VROUW VAN SMARTEN

Markelo's Kerkblad. gezinsdienst 28 mei. 83e jaargang, nr 693 mei 2006. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo VROUW VAN SMARTEN 83e jaargang, nr 693 mei 2006 Markelo's Kerkblad Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo MARTINUSKERK VROUW VAN SMARTEN Kort geleden kwam ik in een doopnaam Dolores tegen. Wat brengt ouders ertoe

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel Kerkenwerk 8e jaargang nummer 129 Vrijdag 1 april 2011 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Waar droom jij van? Hoe gaat het WACR en Patarlagele toch

Nadere informatie

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo 84 e jaargang, nr 709 november 2007 Markelo's Kerkblad Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo MARTINUSKERK internet: www.pkn-markelo.nl ONVERWACHTE STROOMUITVAL Van tevoren waren we ervoor gewaarschuwd.

Nadere informatie

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Pasen 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Algemene informatie Deze pagina is om privacy redenen uit de online versie verwijderd. Voor contactinformatie kunt u de meest actuele gedrukte

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie