KERKBLAD HERVORMDE GEMEENTE DAARLE. `````````````````````````````````````````````````````````` 17 mei

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERKBLAD HERVORMDE GEMEENTE DAARLE. `````````````````````````````````````````````````````````` 17 mei 2015 - 2 -"

Transcriptie

1 KERKDIENSTEN `````````````````````````````````````````````````````````` 17 mei 2015 KERKBLAD HERVORMDE GEMEENTE DAARLE ZONDAG 17 MEI 2015 HEILIG AVONDMAAL uur Ds. Schreuders, Wierden Voorzang Psalm 11:1 (L) Groep 1en 2 zondagsschool, 3 en 4 kindernevendienst uur Ds. Schreuders, Wierden Voorzang Psalm 12:4 (L) Inzameling: 1e Diakonie/ 2e Predikantsplaats Deurcollecte: Noodhulp Nepal ZONDAG 24 MEI E PINKSTERDAG uur Ds. J. Tadema, Urk Voorzang: Gezang 477 Groep 1 en 2 zondagsschool, 3 en 4 kindernevendienst uur Ds. Bevelander, Enter Voorzang: Gezang 249:1 Inzameling: 1e Algemeen Kerkenwerk/ 2e Predikantsplaats Deurcollecte: Pinkstercollecte GZB MAANDAG 25 MEI 2 E PINKSTERDAG uur Ds. Van de Zwam, Westbroek Voorzang Gezang: 239: 1, 6 en 7 Inzameling: 1e Algemeen Kerkenwerk / 2e Predikantsplaats Deurcollecte: Pinkstercollecte GZB ZONDAG 31 MEI uur Ds. Van de Pol, Wierden Voorzang: Psalm: 13:1 (L) Groep 1 en 2 zondagsschool, 3 en 4 kindernevendienst uur Ds. Nyland, Rijssen (ruilbeurt) Voorzang: Psalm 14: 1 (L) Inzameling: 1e Diakonie /2e Predikantsplaats Deurcollectie: onderhoud Kerk en Gebouwen MEDITATIE: Lezen Handelingen 2 vers Pinksteren, Uitstorting van de Heilige Geest. Het pinksterfeest werd gevierd zeven weken na Pasen. Het woord Pinksteren, in het Grieks, betekent 50 e en wijst erop dat het 50 dagen na Pasen is. Het werd ook genoemd: Feest van de oogst, Ex.23:16, Dag der eerstelingen, Num.28:16, of Feest der weken, Deut. 16:10. Oorspronkelijk was Pinksteren dus een oogstfeest. De eerstelingen van de tarweoogst werden in de tempel geofferd, in de vorm van twee broden van meelbloem gebakken Leviticus 23:13. Later herdacht men ook de wetgeving op de Sinai. Wij spreken hier over de uitstorting van de Heilige Geest. De uitstorting van de Heilige Geest is een feit van onschatbare grote betekenis. Gods belofte die wij kunnen lezen in Johannes 14 vanaf vers 15 wordt hier aan Zijn discipelen vervuld. Jezus zegt daar; Ik zal u niet als wezen achterlaten. Maar de trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal bij u blijven en zal in u zijn. Leest U/jongeren het vervolg van Joh.14 vanaf vers 15 maar eens door. Die belofte wordt hier vervuld. De Heilige Geest komt maar liefst met twee uiterlijke en zichtbare tekens, ten eerste het geluid als van een geweldige wind, het teken van de onzichtbare maar krachtige werking van de Heilige Geest. En als tweede teken de tongen als van vuur, de louterende werking van de Geest en de warmte die Hij geeft in mensen, zodat het naar buiten uitstraalt. Verder staat er dat allen vervult werden van de Heilige Geest en dat ze begonnen te spreken in vreemde talen, zodat een ieder hen kon verstaan.(een teken van de verkondiging van het evangelie aan een ieder mens in zijn eigen taal over de hele wereld!) Pinksteren oogstfeest mensen die tot geloof kwamen op een dag, wat een machtig Pinksterfeest zal dat geweest zijn. Een geweldige oogst daar in Jeruzalem. Het is in de eerste plaats een geloofszaak. Door een oprecht geloof in Jezus Christus mogen ook wij in 2015 weten de Heilige Geest ontvangen te hebben. Wat merken wij van het werk van - 2 -

2 de Heilige Geest? Dat wij verdriet hebben of krijgen over onze zonden voor God. Dat wij de Heere Jezus van harte als verlosser nodig hebben. Dat wij veranderingen in ons leven merken en steeds meer en meer toegroeien naar Jezus Christus en zo mogen delen in het eeuwige leven dat Hij voor ons verworven heeft, Lees bv. Ook eens Cat. Zondag 20 vraag en antwoord 53. Gezegende feestdagen. Met een hartelijke groet, P.v.d.S. WE LEVEN MEE Dhr Leideman van de Voombeldweg wordt tijdelijk verzorgt in de Heemsteresch in Den Ham i.v.m. de aanstaande operatie van zijn vrouw. Als alles achter de rug is hopen ze weer samen te kunnen zijn aan de Voombeldweg. Sterke toegewenst. Mevr. Kleinjan-Dekker, Esweg 15 is opgenomen geweest in het ziekenhuis voor een knieoperatie inmiddels is ze weer thuis. Van harte een voorspoedig herstel gewenst! Ps.92:2 Het is goed om de HEERE te loven en voor Uw Naam psalmen te zingen. GEBOREN Erik en Daniëlle Braakman-Lusseveld zijn dankbaar en blij met de geboorte van hun dochter Amber Hennie. Zusje van Mirthe, Ilse en Femke. Zij is geboren op 19 april. Op het kaartje staat de tekst: Een nieuw leven, een groot wonder. Het klinkt zo gewoon, maar het is voor ons wel heel bijzonder. Van Harte Gefeliciteerd en de zegen van de Here toegewenst. Het adres is Piksenweg 12 a, 7688 PH Daarle. HUWELIJK Op 15 mei om uur hopen Marcel Luttenberg en Willie Immink elkaar het ja-woord te geven in De Zandstuve te Den Ham. Om uur vindt de kerkelijke inzegening plaats in de Oale Grieze te Hellendoorn Marcel en Willie een fijne dag en Gods zegen toegewenst op jullie adres: Albert Verweystraat WD te Nijverdal. IN MEMORIAM Op 19 april jl. overleed op de leeftijd van 81 jaar Janny Maassen van den Brink-Wolters, 't Caphorst 19, 7688 RK Daarle, echtgenoot van Gerrit en moeder van Peter Maassen van den Brink. Op 24 april heeft haar begrafenis plaats gevonden op de algemene begraafplaats te Hellendoorn na een afscheidsdienst in het Uitvaartcentrum, te Nijverdal. Het was een vrouw die heel goed besefte dat God haar gedragen had in moeilijke tijden. Die kende ze maar al te goed. Zij heeft het bombardement in Rotterdam en de watersnoodramp meegemaakt en ze heeft twee kinderen naar het graf moeten brengen. Ondanks deze moeiten, bleef ze trouw aan God. Wij gedenken haar als een zorgzame echtgenoot, moeder, oma en overgroot oma. In de dienst hebben wij Openbaring 21:1-7 gelezen, dat gaat over het nieuwe Jeruzalem, waar zij vol verwachting naar uit keek. Ons meeleven gaat uit naar haar man, haar zoon en zijn vrouw en haar kleinkinderen. Dat zij troost mogen vinden dat zij uitzag naar het nieuwe Jeruzalem. BIJ DE DIENSTEN Op dv zondag 17 mei is er bediening en dankzegging van het Heilig Avondmaal, ds. Schreuders gaat voor. De tweede dienst op eerste pinksterdag is een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde zustergemeente, de dienst wordt in de Hervormde kerk gehouden en ds. Bevelander gaat voor. Op D.V. 31 mei is er kanselruil. BESTEMMING AVONDMAALSCOLLECTE ZONDAG 17 MEI Nepal is zaterdagochtend, 25 april, getroffen door een aardbeving van 7.9 op de Schaal van Richter. De grootste aardbeving sinds 80 jaar. De ravage is groot. Miljoenen mensen zijn getroffen door de ramp. En het dodenaantal loopt in de - 4 -

3 duizenden. Vele mensen zijn hun geliefden verloren, zijn afgesneden van de buitenwereld en moeten zich zien te redden. Ze slapen in de open lucht en zijn bang terug te keren naar hun huizen door de sterke naschokken van de afgelopen dagen. Kerk in Actie en de Samenwerkende Hulporganisaties zien naar deze mensen om. De Lutheran World federation, onderdeel van de ACT alliance, is direct aan de slag gegaan. Er is veel geld nodig om de mensen te bereiken en van de eerste levensbehoeften te voorzien. Daarom vragen wij uw steun, geef aan de collecte. De diaconie GZB-PINKSTERCOLLECTE In Lima, de hoofdstad van Peru, leven veel mensen in armoede. Er is daardoor ook veel verslaving, criminaliteit en geweld. Helaas zijn er veel kinderen die onder deze omstandigheden moeten opgroeien. Eén van die kinderen was Luiz Flores, nu 27 jaar. Ik leefde op straat en gebruikte drugs, maar ik ben tot geloof gekomen. Het Evangelie heeft mijn leven veranderd, ik ontdekte dat drugs geen oplossing was. Door wat ik zelf heb meegemaakt, wil ik andere jongeren graag helpen en hen bereiken met het Evangelie, vertelt Luiz. En omdat hij graag zoveel mogelijk mensen wil dienen, is hij begonnen met een theologiestudie op de school waar zendingswerker ds. Peter Kleinbloesem werkt. Luis droomt van een eigen gemeente die bijdraagt aan een wereld waarin mensen leven met God. Wilt u bidden voor Luiz en de andere studenten op de theologische opleiding in Lima? Zij moeten hun studie zelf betalen, maar kunnen dat vaak niet. Daarom steunt de GZB hen. Een studiebeurs kost 250 per maand. Uw gift in de collectezak of op bankrekening NL91 INGB t.n.v. GZB, Driebergen is van harte welkom. Bij een overboeking graag vermelden: Gift Pinkstercollecte. Alvast hartelijk dank voor uw steun! LEVEN DER DANKBAARHEID Collectes: Het college van kerkrentmeesters heeft in april de volgende collectes ontvangen: Onderhoud Kerk en Gebouwen 92, Paascollecte 599, Paascollecte 216,90 10/ Kerk en Eredienst 408, Aflossing 237, Kerk en Eredienst 183,35 April Predikantsplaats 1111,70 Giften: College van Kerkrentmeesters: Oud. E. Borkent 30,00 voor Behoud Predikantsplaats, 20,00 voor Onderhoud Orgel en 5,00 voor Kerk en Eredienst ; Oud. G.D. Jansen 20,00 voor Onderhoud Kerk en Gebouwen; Oud. H.G.KleinJan 10,00 voor Kerk en Eredienst; Dinie Ruiterkamp 10,00 voor Onderhoud Orgel; Gea Jansen 2 x 10,00 voor Kerk en Eredienst, 15,00 voor Predikantsplaats en 10,00 voor Onderhoud Orgel; ds. H.A.v.d. Pol 10,00 voor Onderhoud Kerk en Gebouwen, 50,00 voor Kerk en Eredienst, 10,00 en 20,00 voor Predikantsplaats. Diaconie: Gea Jansen 15,00, via R. Kleinjan 10,00 en 15,00 voor bloemen, via J. Schoppers 10,00 voor bloemen en via B. Marsman 5,00 voor bloemen. 5 voor bloemen en 15 euro voor paascollecte. COLLECTES DIACONIE de diaconie heeft de volgende collecte's ontvangen 11-mrt biddag Diaconie 90,92 Dorcas 99,95 bus cathechesatie 240,69 22-mrt Plaatselijk jeugdwerk 287,02 HGJB 220,24 29-mrt Diaconie 149,96 3-apr Diaconie 77,11 5 en 6 -apr Diaconie 243,29-6 -

4 12-apr Kerkenraadsfonds 290,55 19-apr Diaconie 222,70 26-apr ADD Luisterend dienen 225,39 3-mei Diaconie 227,90 JAARREKENING: De jaarrekening 2014 van het College van Kerkrentmeesters is op de gemeenteavond van 15 april jl. gepresenteerd aan de gemeente. In de week van mei a.s. kan men inzage krijgen in de jaarrekening. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met Bertus Hogenberk (tel ) PARKEREN Vanuit de gemeente bereikt ons geregeld klachten, dat wanneer er iets te doen is in de kerk of in Rehoboth de parkeerplaatsen bezet zijn door derden (onbevoegden). De parkeerplaatsen aan de Groeneweg bij Rehoboth en de Dalvoordeweg bij de kerk zijn PRIVE PARKEERPLAATSEN. Deze parkeerplaatsen zijn uitsluitend bestemd voor bezoekers van Rehoboth en kerk. Wilt u als uw auto hier als derde(onbevoegde) persoon parkeert er rekening mee houden! College van Kerkrentmeesters BLOEMENGROET De bloemen gingen als groet van de gemeente naar: 26 april: Mevr Teunis 3 mei: Mevr. Jansen-Leideman, Groeneweg 2 10 mei: Dhr Schuttevaar, E.J. Boschweg 16 KINDEROPPAS 17 mei: Margreet Marsman en Marjo Kamphuis 24 mei: Ineke Bosch, Bente Bosch, Jenieke Kleinjan 31 mei: Marieke Jansen Eupe, Demi Nijkamp, Anneloes KleinJan PASSAGE Dinsdagmiddag 19 mei gaan we naar Food Connect in Almelo. Dit bedrijf maakt jaarlijks 1,4 miljoen maaltijden, die huis aan huis worden bezorgd op vierduizend adressen. Daar krijgen wij een presentatie, rondleiding, een proeverij etc. Wie zich nog niet heeft opgegeven kan dit doen bij Truus Sluijer Per fiets vertrekken we om uur bij Rehoboth. De auto s vertrekken een half uur later. Gaat u mee? HET NIEUW JERUZALEM OP 30 MEI IN DEN HAM. (muziek J. Bredewout, tekst H. de Ruiter, bewerking J. van Dijk) De samenwerkend koren Hervormd Zangkoor en Looft den Heer geven op zaterdag 30 mei, uur, in de Dorpskerk een concert en brengen dan oratorium Het Nieuw Jeruzalem ten gehore. Maar liefst 17 muzikanten verlenen hieraan medewerking, te weten het Van Wassenaer Consort (strijkinstrumenten en pauken), Arjan en Edith Post (trompetten en percussie) en Johan Bredewout (vleugel). De bijbehorende Bijbellezingen worden gedaan Gert Hofman. De algehele leiding is van handen van dirigent Jan van Dijk. In het oratorium Het Nieuw Jeruzalem staat de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde centraal. In grote lijnen wordt het visioen van de apostel Johannes op Pathmos (de Openbaring van Johannes) gevolgd. We horen Zacharia profeteren van die stad van vrede en gerechtigheid. De vraag van de discipelen aan de Here Jezus over het wanneer van Zijn wederkomst, de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden en het Dies Irea bepalen ons bij het onderwerp. De troostvolle aankondiging van de bruiloft van het Lam en het lied van de overwinnaars voeren ons naar de bede: Kom, Here Jezus, kom! Zo wil dit werk een uitdrukking zijn van het intense verlangen van de gelovigen van alle tijden, die, vertrouwend op Gods Woord, uitzien naar de dag waarop Zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal aanbreken

5 Alle tranen zullen dan gedroogd zijn als de gelovigen uit alle windstreken samenstromen in het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt en waar Christus als Koning heerst. Dirigent Jan van Dijk heeft het stuk, waarvan de tekst geheel in het nederlands geschreven is, van een passende bewerking voorzien. Tussen diverse delen van het stuk worden toepasselijke Bijbelteksten gelezen. In 2010 en 2013 heeft Den Ham al kennis gemaakt met het werk van Bredewout en de Ruiter, namelijk bij de uitvoering van de oratoria De Schepping en Van Liefde Ongekend. Noteer het concert op de 30 e mei alvast in uw agenda. De kaartverkoop begint binnenkort. Bij de voorverkoop door de koorleden bedraagt de toegangsprijs 8,00, aan de zaal zijn de kaarten te koop à 10,00. BEDANKT Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven, na het overlijden van onze lieve moeder en oma Alie Toeters-Scholten BEDANKT Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve vader, opa en oud-opa Johan Scholten zeggen wij u hartelijk dank. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen BEDANKT Hartelijk dank voor uw meeleven met het overlijden op 18 april j.l. van onze moeder en schoonmoeder Anna Aaltje Cirkel- Zeedijk, wed. van Ds. J.H. Cirkel op de leeftijd van 98 jaar. Bijzonder waren wij verrast door de aanwezigheid van een deputatie van de kerkenraad bij de rouwdienst en de begrafenis op 23 april jl. in Woudenberg. Het heeft ons bijzonder goed gedaan. Ds. en mevr. van de Pol STE PUBLICATIE VAN HET ISRAEL PLATFORM HELLENDOORN- NIJVERDAL. Onze God = De Heilige van.. Israël, Jesaja 5:19B Herziene Statenvertaling. Deze publicatie is een onderbreking van de korte serie die we schrijven over de overeenkomsten tussen Joden en Christenen. TITEL: Waarom Joden de eeuwige zondebok zijn. Tekst: Er zijn genoeg mohammedanen = moslims die helaas denken dat alle problemen van de mohammedaanse=moslim landen aan de Joden te wijten zijn. De Joden zijn de eeuwige zondebok. Ook, en zelfs, in de huidige situatie waarin de Joden hun raketten gebruiken om hun kinderen te beschermen en Hamas haar kinderen gebruikt om haar raketten te beschermen, wordt Israël alom als oorlogsmisdadiger aangemerkt. En het christendom? De Joden hadden in de afgelopen eeuwen( en hebben!? Dat helaas nog steeds voor heel veel `christenen`) de beangstigende functie van zondebok, ook in `Christelijke` culturen. Pest, cholera en aardbevingen hadden? altijd allemaal met Joden te maken. (de Joden waren altijd verantwoordelijk voor welke ramp dan ook). Heilige dagen. Zelfs op de ` Christelijke Heilige Dagen` werden de Joden niet gespaard. Op Goede Vrijdag luidden de klokken niet alleen vanwege de passieweg van Jezus Christus, maar ook om de Joden, de Godmoordenaars, te herinneren. Goede Vrijdag was een angstaanjagende dag voor de Joden. Als ze ergens werden aangetroffen, konden ze in Europa zelfs wel eens gelyncht worden. In `Christelijk` Europa was het niet vanzelfsprekend geaccepteerd om Joods te zijn. Daarom `bekeerden` veel Joden zich maar tot het `Christendom`. Mohammed. Dezelfde ellende voor de Joden treffen we ook aan in de mohammedaanse = islamitische wereld. Toen de profeet Mohammed nog een klein jongetje was werd hij al door zijn naasten gewaarschuwd voor de Joden die hem kwaad konden/zouden doen. `Neem je neef mee terug naar zijn land en pas op voor de Joden, want bij God, als zij hem zien en over hem te weten komen wat ik weet, dan zullen zij (de Joden) hem kwaad willen doen. Je neef wacht een grootse toekomst, dus breng hem snel naar huis`. Zo staat geschreven in een hadidth, een overlevering van en over Mohammed. Hoe Mohammed de Joden massaal liet afslachten vertel ik u een andere keer

6 De Joden deugen niet, was (en is?) het officiële standpunt. Maar hoe zit het met de vrienden van de Joden? Deze categorie noemt men tegenwoordig zionist. Ook zij deugen niet. Antisemitisch. Waarom zijn de twee vertakkingen van het Jodendom, het christendom en het mohammedanisme (=islam) zo antisemitisch? Het antisemitisme richt zich, historisch gezien, alleen op Joden en niet op andere Semieten (Inwoners van het Midden-Oosten Ethiopië en Noord Somalië).Het antisemitisme in de vorm van Jodenhaat begon bij de Kerkvaders. Eusebius bisschop van Ceasarea ( ) voorspelde hoe hard de Joden zouden worden gestraft voor hun misdaad tegen God en Christus. In zijn `Ecclesiastische geschiedenis` (kerkelijke geschiedenis) bewondert hij de zuivering van de Joden in Mesopotamie door Lusius Quitus. Deze Eusebius was een invloedrijke stem in het Concilie van Nicea in 325. Hij had een prominente plaats aan de rechterhand van keizer Constantijn de Grote, de 1 ste Romeinse keizer die zich zou hebben uitgesproken voor het Christendom. Vanaf nu wordt het `Christendom` van de Keizer en de edelen, met als gevolg dat het `christendom` naar hun hand wordt gezet en een religie met regels wordt, een institutionele religie. hitler Kunnen de Semieten in het christendom en in het mohammedanisme (=islam)ook antisemiet worden? Hoe word je al Semiet een antisemiet? Hoe verander je als jood of als een andere Semiet in een Jodenhater? Wordt vervolgd. De auteur van dit artikel is prof.dr.mr.afshin Ellian (Teheran/Iran) wetenschappelijk directeur van het Instituut Metajuridica Leiden Universiteit. De Mushkathlon (www.mushkathlon.nl) 2015 wordt o.a. in Israël gelopen. Het geld dat met de Mushkatlon wordt opgehaald komt ten goede aan projecten van Open Doors,(www.opendoors.nl) om hiermee de vervolgde kerk in het Midden-Oosten te versterken. In geen enkel ander land in het Midden-Oosten zijn activiteiten van deze Christelijke organisaties Mushkathlon/ Open Doors toegestaan. Dit is een publicatie van het Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal. Kees Reinders Nijverdal. tel of UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of mailen naar voor vrijdag 29 mei, uur Aanspreekpunt : A. Hogenberk, Dalvoordeweg 36 Scriba : C.J. Sluijer, Esweg 3, tel. Administratie kerk: A. Hogenberk, Dalvoordeweg 36, tel. Rekeningnummers Kerkrentmeesters: IBAN NL02 RABO t.n.v. Herv. Gemeente Daarle : IBAN NL33 INGB t.n.v. Herv. Gemeente Daarle Diaconie : IBAN NL41 RABO t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Daarle Kerkbladfonds : IBAN NL58 RABO t.n.v. kerkbladfonds Collectemunten Herv. Daarle :De overboekingen van de bestelde munten via IBAN NL26 RABO t.n.v. Ned. Herv. Kerk, inzake collectemunten moeten voor uur, op de laatste maandag van de maand, op de rekening zijn bijgeschreven, met vermelding van aantal en kleur: waarde gele munten 15 euro (0.60 eurocent p/st), oranje munten 25 euro ( 1 euro p/st), rode munten 25 euro (2,50 p/st). Afhalen en contante verkoop collectemunten is daarna mogelijk van uur in Rehoboth. DVD : van de kerkdiensten kunnen vooraf opnames aangevraagd worden bij G. Valk, tel (DVD 7,50) Website : Ledenadministratie: H. KleinJan-van Munster, tel Koster Kerk: H. Schuurman, tel. Beheer Rehoboth: J. Dekker-Kleinjan, tel Rehoboth/kerk : tel

ZONDAG 7 JUNI ZONDAG 14 JUNI ZONDAG 21 JUNI ZONDAG 28 JUNI ZONDAG 5 JULI

ZONDAG 7 JUNI ZONDAG 14 JUNI ZONDAG 21 JUNI ZONDAG 28 JUNI ZONDAG 5 JULI ZONDAG 7 JUNI 10.00 uur: ds. J. Veldhuijzen, Putten (voorbereiding Heilig Avondmaal) Psalm 110 vers 1 en 2 Organist: E.J. van Diermen 18.30 uur: ds. N. Raatgever, Ede Psalm 110 vers 3 en 5 Collecten diaconie

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Aline, Amber, Esmee en Sanneke: alvast gefeliciteerd met je verjaardag en Gods zegen toegewenst in je nieuwe levensjaar!

Aline, Amber, Esmee en Sanneke: alvast gefeliciteerd met je verjaardag en Gods zegen toegewenst in je nieuwe levensjaar! Vrijdag 9 oktober 2015 Doch God heeft mij voor uw aangezicht henen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden, door een grote verlossing. Gen. 45 : 7 Diep

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 2. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn.

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Protestantse Gemeente Biddinghuizen Witte Donderdag 17 april 2014 Thema: De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema 1 Op WITTE DONDERDAG,

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het Interkerkelijk Kinderkoor

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1- Orde van dienst voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord Thema: Zondag Vaderdag Voorganger Ouderling van dienst Organist Koster : ds. A.H. Groen : Eef van Neuren

Nadere informatie

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken In kerk aula Uitvaart Orde I Gebedsdienst Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

Zondag 17 juli Ds. H. Peet Ds. W.N. Middelkoop. Collecte 1 e Plaatselijke Kerk 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing

Zondag 17 juli Ds. H. Peet Ds. W.N. Middelkoop. Collecte 1 e Plaatselijke Kerk 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing Zondag 17 juli 2016 10.00 Ds. H. Peet 17.00 Ds. W.N. Middelkoop Collecte 1 e Plaatselijke Kerk 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing Zondag 24 juli 2016 10.00 Ds. W.N. Middelkoop 17:00 Ds.

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Pinksterfeest in Jeruzalem

Pinksterfeest in Jeruzalem Pinksterfeest in Jeruzalem Liturgiesuggesties: Youth for Christbundel 188, Opwekking 391 en Opwekking 28 Opwekking 46 Handelingen 2: 1-13 Opwekking 389, Opwekking 520 en Opwekking 445 Na verkondiging:

Nadere informatie

Kerkblad Rond de Maranathakerk

Kerkblad Rond de Maranathakerk Kerkblad Rond de Maranathakerk Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Verschijnt 11x per jaar, volgens rooster

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Beamer Edwin Krijgsheld

Beamer Edwin Krijgsheld Welkom Mieneke de Vries Koor Aglow uit Leek o.l.v. Bauke Mulder Combo Orgel Frans Koster Voorleesstem Danielle Krijgsheld Beamer Edwin Krijgsheld 1 2 Opening Komt allen te samen Lezen uit de Bijbel O kom

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Voorganger: Organiste: Ds. A.G.E. Klap Mevr. de Jager - Boudeling Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Welkom Aanvangspsalm: Psalm 103 : 1, 3 en 5 Zegen mijn ziel, de grote

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1 Thessalonicenzen 1. Zendingsteam in Thessaloníca - Handelingen 16:6-12 en 39-17:1 2. Gods Woord in Thessaloníca - Handelingen 17:1-12 3. Kerk in Thessaloníca - Handelingen 17:13-15

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

De daden van de vergoddelijkte Augustus, met welke hij de wereld aan het oppergezag van het Romeinse volk onderwierp.

De daden van de vergoddelijkte Augustus, met welke hij de wereld aan het oppergezag van het Romeinse volk onderwierp. Het leven van Jezus 2.0 Preek over Handelingen 1:1-5 [dia 1] Pas kregen we van mijn schoonmoeder een foto. Een foto van vroeger, van het gezin van de opa van mijn schoonmoeders moeder. Er staat geen jaartal

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Marcus 3,31-35 - Jezus volgen? Welkom in een nieuwe familie!

Marcus 3,31-35 - Jezus volgen? Welkom in een nieuwe familie! Marcus 3,31-35 - Jezus volgen? Welkom in een nieuwe familie! Liturgie Voorzang: LB 320 Stil gebed Votum / groet Zingen: Ps 122,1.3 Wet Zingen: Ps 80,10 Gebed Lezen: Marcus 3,20-35 Zingen: Gez 143,2.3 Preek

Nadere informatie

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur.

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Welkom De voorzitter van vanavond, Huib Slingerland, heet allen hartelijk welkom. Hij

Nadere informatie

Avondmaal vieren. Avondmaalsformulier 2. Viering op 4 e zondag voor Pasen :

Avondmaal vieren. Avondmaalsformulier 2. Viering op 4 e zondag voor Pasen : Avondmaal vieren - Psalmen en Gezangen uit Geref Kerkboek van de Gz zijn de 1 e regels 1 e couplet weergegeven Viering op 4 e zondag voor Pasen : Thema 4 e zondag : oculi meï Mijn ogen (oculi meï) zijn

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen

Welkom in de Hoeksteen Welkom in de Hoeksteen In deze dienst wordt Sophie Boersma gedoopt & Vieren we het Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Sieds de Jong Opwekking 672 Kinderopwekking 185 Gezang 125 : 1, 3, 4 en 5 Gezang 167

Nadere informatie

De feesten van de Heer. C. Noorlander

De feesten van de Heer. C. Noorlander De feesten van de Heer C. Noorlander Kerkelijke feesten Datum Goede Vrijdag Vrijdag vóór Pasen Pasen 1 e zondag (en maandag) na 1 e volle maan in de lente Hemelvaartsdag 6 e donderdag na Pasen Pinksteren

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God, We zijn vandaag bij elkaar om onze doden te herdenken. Vier namen zullen worden genoemd, vier mensen uit onze gemeente, die in het afgelopen

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Orde van dienst voor de slotdienst van de aangepaste catechese van Barneveld en Voorthuizen. 14 april 2013 Goede Herderkerk te Barneveld

Orde van dienst voor de slotdienst van de aangepaste catechese van Barneveld en Voorthuizen. 14 april 2013 Goede Herderkerk te Barneveld Orde van dienst voor de slotdienst van de aangepaste catechese van Barneveld en Voorthuizen. 14 april 2013 Goede Herderkerk te Barneveld THEMA: Goed Nieuws!! Voorganger: ds. M.P.D. Barth Organist: P.J.

Nadere informatie

Rust bij de Vader. Ds. M.P.D. Barth zal deze dienst leiden. Roelof van Middendorp bespeelt het orgel.

Rust bij de Vader. Ds. M.P.D. Barth zal deze dienst leiden. Roelof van Middendorp bespeelt het orgel. Rust bij de Vader Liturgie van de dienst op de biddag met de leerlingen van de hervormde basisscholen op woensdag 9 maart 2016 om 10.45 uur in de Oude Kerk te Barneveld. Ds. M.P.D. Barth zal deze dienst

Nadere informatie

Handelingen 2,33 - Pinksteren: voor of tegen Jezus

Handelingen 2,33 - Pinksteren: voor of tegen Jezus Handelingen 2,33 - Pinksteren: voor of tegen Jezus Liturgie Voorzang: Opwekking 334 / EL 382 Votum / Groet Zingen: Ps 67 Wet met Ezechiël 36,26-27 en Galaten 5,16-23 Zingen: LB 252,1.2 Gebed Schriftlezing:

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST Trinitatis zondag 31 mei 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderlingen Diakenen Lector Leiding kinderkerk Organist Koster Collecte ds. Paul

Nadere informatie

Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3. 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld

Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3. 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld Predikant: ds. M. P. D. Barth Organist/pianist: R. van Middendorp

Nadere informatie

m.m.v. de Tornado s Leve de Koning! Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk

m.m.v. de Tornado s Leve de Koning! Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk Leve de Koning! m.m.v. de Tornado s Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk Dienst op 21 april 2013 Dorpskerk De Bilt 19.00 uur 1 Wij zingen: Psalm 100: 1 Juicht Gode toe, bazuint

Nadere informatie

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen Lieve gemeente, Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. Een feest waar we ons als vrijzinnigen niet zo heel veel bij voor kunnen stellen. Wat moeten we van dit verhaal nog geloven en wat heeft het

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse kerstikoon, herkomst onbekend feest van de geboorte van de Heer Kerstmorgen 2012 voorganger: ds. N.J. Pronk cantorij o.l.v. cantrix-organiste: Līga Vilmane ouderling:

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Zondag 24 april 2016 Thema: Hoop voor de kerk in Syrië en Irak Voorganger : Marten de Vries Welkom: Wiena Bakker Vleugel: Dick van der Niet m.m.v. de cantorij

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 24 mei, Pinksteren Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ton Timmerman Zondagskind: Lincy Vetker Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = =

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Het Pinksterfeest De Geboorte van de Gemeente

Het Pinksterfeest De Geboorte van de Gemeente Het Pinksterfeest De Geboorte van de Gemeente Rudy Brinkman 2014, EBG Leek/Stg. BTO Yarah Handelingen 2:1-13 Uitstorting van de H.G. Bekende gedeelte, maar natuurlijk kan je over zo n gedeelte héél veel

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie

Allen: Jezus deed de dood teniet. Zing daarom het hoogste lied. Mannen: Vrouwen uit Jeruzalem, kwamen vroeg en zochten Hem.

Allen: Jezus deed de dood teniet. Zing daarom het hoogste lied. Mannen: Vrouwen uit Jeruzalem, kwamen vroeg en zochten Hem. Inleidend orgelspel Begroeting, mededelingen en bloemengroet Intochtslied: Lied 352: 1 t/m 7 (Op ToonHoogte) (staande) De Heer is waarlijk opgestaan, Stil gebed Allen: Jezus deed de dood teniet. Zing daarom

Nadere informatie

Ds. A.W. van de Griend uit Kloosterhaar

Ds. A.W. van de Griend uit Kloosterhaar Liturgie voor de gezinsdienst op zondag 1 mei 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham aanvang: 19.00 uur. Thema: Wat er ook gebeurt. Voorganger: Ouderling van dienst: Muzikale inbreng: Organist: Ds. A.W.

Nadere informatie

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Lezen : Johannes 14: 1-9 Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Kumba Ya my Lord Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom

Nadere informatie

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument Orde voor de ingebruikneming van een orgel ander muziekinstrument Het orgel muziekinstrument wordt tot aan het moment van het zegengebed nog niet bespeeld. De liederen die voordien worden aangegeven, zullen

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Orde V Schrift, zegen en Maaltijd van de Heer

Orde V Schrift, zegen en Maaltijd van de Heer [intredelied] begroeting Orde V Schrift, zegen en Maaltijd van de Heer Intrede A Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen,

Nadere informatie

Christus komt - voor wie?

Christus komt - voor wie? debijbelopen.nl Christus komt - voor wie? Christus komt - voor wie? debijbelopen.nl Christus komt - voor wie? wederkomst van Christus - twijfel duurt zo lang 2 Petrus 3 : 1-4 Dit moet u allereerst weten,

Nadere informatie

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kom tot ons, de wereld wacht Deze adventskalender heeft de vorm van een wereldbol. Want Jezus is de Redder voor de hele wereld. De meeste voorouders van Jezus kwamen

Nadere informatie

Ochtenddienst 17 mei 2015. 10:00 uur Hervormde gemeente Numansdorp

Ochtenddienst 17 mei 2015. 10:00 uur Hervormde gemeente Numansdorp Ochtenddienst 17 mei 2015 10:00 uur Hervormde gemeente Numansdorp Ochtenddienst 17 mei 2015 Aangepaste Gezinsdienst Voorganger Organist Trompet Thema : Ds. C.D. van Alphen : Rick-Jan Hitzert m.m.v. K@njerKidZ

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Orde van dienst Zondag 8 juli, Vredeskapel Viering Heilig Avondmaal Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Vredeskapel deze morgen! Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Bijbelstudie 1. Vraag 3 Zodat ze genoeg hadden voor de rustdag/sabbat. Dan zou er geen manna vallen; er mocht niet gewerkt worden op de rustdag.

Bijbelstudie 1. Vraag 3 Zodat ze genoeg hadden voor de rustdag/sabbat. Dan zou er geen manna vallen; er mocht niet gewerkt worden op de rustdag. Bijbelstudie 1 a. God Zelf. b. En God heeft den zevenden dag gezegend en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had om te volmaken. De zondag is de

Nadere informatie

Tekst van de preek gehouden in de jubileumdienst bij het 50 jarig bestaan van de Pauluskerk in Gouda op zondag 17 november 2013 om 10.00 uur.

Tekst van de preek gehouden in de jubileumdienst bij het 50 jarig bestaan van de Pauluskerk in Gouda op zondag 17 november 2013 om 10.00 uur. 3e Pauluspreek Tekst van de preek gehouden in de jubileumdienst bij het 50 jarig bestaan van de Pauluskerk in Gouda op zondag 17 november 2013 om 10.00 uur. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zondag 27 juli. Zondag 3 augustus. De kleur van deze zondag is groen. PKN-dienst in Geref. Kerk 19.00 uur : ds. P.W. Dekker

Zondag 27 juli. Zondag 3 augustus. De kleur van deze zondag is groen. PKN-dienst in Geref. Kerk 19.00 uur : ds. P.W. Dekker Zondag 27 juli De kleur van deze zondag is groen PKN-dienst in Geref. Kerk Morgendienst Avonddienst 09.30 uur : ds. P.W. Dekker 19.00 uur : ds. P.W. Dekker Collecte 1. Diaconaat 2. Kerk Kindernevendiensten

Nadere informatie