Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Hoge Zijde. Gemeente Alphen aan den Rijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Hoge Zijde. Gemeente Alphen aan den Rijn"

Transcriptie

1 Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Hoge Zijde Gemeente Alphen aan den Rijn

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding en doel Huidige afvalbakken Toekomstige afvalbak Opbouw rapport Plaatsingsrichtlijnen CROW-richtlijnen Algemene plaatsingsrichtlijnen Schouw Aanpak Resultaten schouw afvalbakken Kostenmodel Kosten verbetermaatregelen Kosteneffect nieuwe situatie Colofon Bijlage 1 Schouwformulier Bijlage 2 Bevindingen en maatregel per afvalbak Bijlage 2.1 Behouden Bijlage 2.2 Vervangen Bijlage 2.3 Verwijderen Bijlage 2.4 Bak bijplaatsen Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 2 van 22

3 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Agentschap NL Door middel van het Thematraject Afvalbakken van Agentschap NL ondersteunt adviesbureau PLAN terra de gemeente Alphen aan den Rijn bij de aanpak van zwerfafval. Het thematraject is onderdeel van het Gemeente Schoon programma , het actieprogramma van het Agentschap NL. Het helpt gemeenten bij de zwerfafvalaanpak, gericht op een specifiek thema (onderverdeeld in thematrajecten) of een specifiek gebied (onderverdeeld in gebiedstrajecten), zie de cirkel. De gemeente Alphen aan den Rijn gaat in het najaar van 2012 de afvalbakken vervangen in het Stadshart Hoge Zijde. De huidige afvalbakken voldoen niet meer. Enerzijds vanwege de uitstraling en de verscheidenheid aan type bakken en anderzijds omdat een groot deel van de bakken niet meer functioneert omdat bijvoorbeeld sluitingen of de binnenbak kapot zijn. De vervanging vormt de aanleiding om de locatie en positionering (inwerpopening aan de juiste kant etc.) van de huidige bakken tegen het licht te houden. Goede plaatsing is belangrijk, want afvalbakken die op de juiste plek staan, vergroten het gebruiks- en beheergemak en zorgen voor minder zwerfafval op straat. Het doel van deze rapportage is het geven van een oordeel en verbetermaatregel over de plaatsing en positionering van de huidige afvalbakken, waarmee de nieuwe bakken op de meest effectieve plek worden geplaatst. Daarnaast worden hiermee meteen algemene plaatsingsrichtlijnen geformuleerd, die ook voor andere locaties dan het Stadshart Hoge Zijde kunnen worden gehanteerd. Dit rapport is opgesteld in het kader van een Thematraject Afvalbakken van Agentschap NL (zie kader hiernaast). Deze rapportage is het vervolg op de rapportage Keuze afvalbakken Stadshart (1 juni 2012). Daarin staat de vraag centraal wat voor type bak de beste optie is voor de vervanging van de bakken, zowel vanuit de beeldkwaliteit, onderhoud, kosten en hoeveelheid zwerfafval. Tevens geeft dat rapport achtergrondinformatie over de maatregelen die de gemeente Alphen aan den Rijn neemt tegen zwerfafval en het Stadshart Hoge Zijde. In de voorliggende rapportage ligt de focus op de plaatsing van de nieuwe bakken. Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 3 van 22

4 1.2 Aanpak en resultaten Om het hiervoor beschreven doel te behalen zijn de volgende stappen uitgevoerd: 1 Plaatsingsrichtlijnen voor afvalbakken van het CROW zijn geïnventariseerd (zie hoofdstuk 2) en vertaald naar de situatie van de gemeente Alphen aan den Rijn. Resultaat zijn beleidsrichtlijnen voor plaatsing van afvalbakken, die ook op andere locaties dan het Stadshart kunnen worden toegepast. 2 Op basis hiervan is een schouwformulier gemaakt en zijn alle afvalbakken in het Stadshart geschouwd en beoordeeld op vindbaarheid, gebruiksgemak, onderhoudbaarheid, aantrekkelijkheid en noodzaak. 3 De schouwresultaten zijn uitgewerkt naar een praktische analyse van het areaal afvalbakken, inclusief eventuele verbetermaatregelen gericht op plaatsing. 4 Er is een kostenraming gemaakt voor de verbetermaatregelen: wat kost het om een bak te verplaatsen etc.? bak heeft een inhoud van 100 liter. Enkele bakken hebben een ondergrondse container, waardoor de inhoud veel groter is. 1.3 Huidige afvalbakken In het Stadshart staan 30 afvalbakken. Deze worden bijna dagelijks geleegd. Daarnaast wordt elke ochtend machinaal geveegd, ondersteund door blazers en wordt er regelmatig handmatig zwerfafval geprikt. Deze maatregelen leiden ertoe dat het voor het Stadshart geldende beheerniveau A / A+ wordt behaald ( Intensief onderhoud, zie het groene gebied op de bijgaande kaart). Er worden momenteel verschillende typen afvalbakken toegepast, hieronder een overzicht van de meest voorkomende typen: Delta; Roestvrijstalen grijze bak met één inwerpopening. Zowel toegepast met RVS-uitstraling als met grijze coating (linker foto). Bammens Capitole; in geel of grijs met anti-aanplak coating, met of zonder noppen. Afhankelijk van het aanbod in afval wordt deze afvalbak in een 50 of 70-liter uitvoering geplaatst (middelste foto). Grijsen Constructo; In het Stadshart komt deze afvalbak in twee varianten voor: met grijze (rechter foto) of gele panelen, inclusief stalen noppen. Deze Detail van de Kwaliteitskaart beheerniveaus, Alphen aan den Rijn Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 4 van 22

5 1.4 Toekomstige afvalbak De huidige afvalbakken in het Stadshart worden vervangen door één type afvalbak, namelijk de Grijsen Constructo met de volgende kenmerken: Capaciteit van 100 liter Twee inwerpopeningen Eén RVS asbak aan de kopse kant Stalen panelen met noppen en gele coating RVS binnenbak In de rapportage Keuze afvalbakken Stadshart worden de voor- en nadelen van diverse uitstralingskenmerken verder toegelicht. 1.5 Opbouw rapport De rapportage bestaat uit 4 hoofdstukken en 2 bijlagen. Het tweede hoofdstuk geeft algemene plaatsingsrichtlijnen voor afvalbakken, gebaseerd op richtlijnen uit de CROW Leidraad afvalbakken in de openbare ruimte. Hoofdstuk 3 gaat in op de aanpak en algemene resultaten van de schouw van alle afvalbakken in het Stadshart. In het laatste hoofdstuk worden de kosten van het vervangen van de afvalbakken toegelicht. De bijlagen bestaan respectievelijk uit het schouwformulier en de bevindingen en maatregelen per afvalbak. Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 5 van 22

6 2 Plaatsingsrichtlijnen De gemeente (ver)plaatst afvalbakken vooral op basis van praktijkervaringen (bijvoorbeeld over hotspots, aangereden bakken etc.) en eventueel in overleg met bewoners of ondernemers. Hier ligt geen specifiek protocol of beleid aan ten grondslag. Het vervangen van de bakken vormt de aanleiding om de huidige plaatsing onder de loep te nemen en algemene richtlijnen op te stellen. Hier heeft de keuze voor de toekomstige standaard afvalbak (zie hoofdstuk 1) invloed op. Zo moet er bij de positionering rekening worden gehouden met de richting van de inwerpopeningen ten opzichte van de looproute. Het type afvalbak is echter niet alleen van invloed, ook het (verwachte) vuilaanbod, de locatie en het type gebruiker zijn van belang. Dit hoofdstuk gaat in op plaatsingsrichtlijnen van het CROW die rekening houden met deze aspecten. 2.1 CROW-richtlijnen De Leidraad afvalbakken in de openbare ruimte van CROW (2008) geeft theoretische achtergrondkennis en praktische richtlijnen over de vormgeving en plaatsing van afvalbakken. De richtlijnen voor plaatsing zijn gerelateerd aan het vuilaanbod en het type gebruiker. Zo is de afstand die de gebruiker bereid is te lopen naar een afvalbak afhankelijk van of het eenmalige, gehaaste of steeds terugkerende gebruikers zijn. De 4 belangrijkste aspecten van een afvalbak die van invloed zijn op zwerfafval zijn: Vindbaarheid en herkenbaarheid: maak afvalbakken vindbaar door de juiste locatie en de juiste vormgeving. Het gaat met name om de verwachte plek voor een afvalbak en uniforme plaatsing en vormgeving wat de herkenbaarheid vergroot. Gebruiksgemak: Bereikbaarheid is belangrijk om het gebruik van de bak te bevorderen. De afstand tussen de bakken moet niet te groot zijn en de omgeving van de bak moet vrij zijn van obstakels. Mensen vermijden te volle bakken. Plaats daarom bakken op plekken met een hoge vervuilingsdruk. Aantrekkelijkheid: maak een afvalbak aantrekkelijk door een bijzondere vormgeving, zorg dat de bak schoon en heel is. Bewustwording: maak mensen ter plekke bewust van hun gedrag door het activeren van goed gedrag, bijvoorbeeld door het plaatsen van een boodschap op de bak of door speciale vormgeving. De CROW-leidraad maakt onderscheid in verschillende typen locaties en geeft onder andere voor winkelgebieden tips en aspecten die van belang zijn voor plaatsing. Een winkelcentrum, zoals het Stadshart Hoge Zijde, is een type locatie dat zich kenmerkt door relatief grote kans op vervuiling. Er zijn immers veel bezoekers, die maar af en toe komen en zich niet verbonden of verantwoordelijk voelen voor de openbare ruimte. Daarbij is het een locatie met een groot vuilaanbod: er zijn relatief veel eettentjes, supermarkten, evenementen etc.. Afvalbakken moeten daarom voldoende capaciteit hebben voor de drukke uren, gemakkelijk te vinden zijn en er aantrekkelijk uitzien om te gebruiken. Dit betekent vooral dat bakken langs de looproutes staan, herkenbaar zijn als afvalbak, niet te ver uit elkaar staan en op een zichtbare plek moeten staan. Hiermee wordt er minder zwerfafval op de grond gegooid. De CROW-richtlijnen zijn gespecificeerd naar plaatsing en vervolgens vertaald naar de Alphense praktijk. Resultaat zijn algemene plaatsingsrichtlijnen, die in de volgende paragraaf staan. Voorkant en uitsnede van de CROW-Leidraad afvalbakken in de openbare ruimte Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 6 van 22

7 2.2 Algemene plaatsingsrichtlijnen Het resultaat van de vertaling van de CROW-richtlijnen naar de Alphense praktijk is in deze paragraaf weergegeven. Dit overzicht van richtlijnen kan ook voor andere locaties dan het Stadshart worden gehanteerd. Dit overzicht van richtlijnen is getoetst met de schouw (zie volgende hoofdstuk) en op basis hiervan aangevuld of aangepast. In het algemeen is het belangrijk bakken te plaatsen op plekken waar men een bak verwacht (zoals bij bankjes), en op plekken waar het gebruiks- en beheergemak zo hoog mogelijk is. Ten aanzien van de herkenbaarheid is het van belang in een bepaald gebied (zoals het centrum) zoveel mogelijk hetzelfde type bak toe te passen en die bak zoveel mogelijk op dezelfde manier te plaatsen, dus bijvoorbeeld in één straat de inwerpopening aan dezelfde kant. De afvalbak plaatsen: Bij bankjes (zoals op de foto). Langs looplijnen. Bij kruispunten en aan het begin en einde van een voetgangersgebied. Op pleinen, waar geen sprake is van duidelijke looplijnen, de afvalbakken zoveel mogelijk op hoeken en in nabijheid van lichtmasten, bankjes of bloembakken plaatsen. Houd rekening met terrassen en evenementen op het plein (zoals markt of een ijsbaan) die ruimte nodig hebben: zorg er voor dat bakken op een plek staan waar ze bij deze evenementen niet of nauwelijks hoeven te worden verwijderd. In één lijn met overig straatmeubilair en voorzieningen zoals lichtmasten, bomen en fietsenrekken etc. (zoals op de foto). Indien er geen overig meubilair aanwezig is, de afvalbak haaks op, tegen de gevel plaatsen. Aan dezelfde kant als rest van de bakken in de straat. Met een tussenliggende afstand van 25 tot 50 meter. Voor afvalbakken buiten het centrum geldt een grotere afstand, bijvoorbeeld 100 meter. In een smalle straat (< 10 m.): bak aan gevelkant plaatsen. Positioneren Met de positionering wordt de precieze plaatsing van de afvalbak bepaald. Het gaat om de richting van de inwerpopening, de positionering van de bak ten opzichte van ander meubilair etcetera. De afvalbak positioneren: Zodanig dat in één straat alle bakken op dezelfde manier zijn gepositioneerd. Met de lengterichting van de bak langs de trottoirband of, indien aanwezig, de looplijn. Indien de afvalbak tegen de gevel staat, de bak haaks ten opzichte van de gevel plaatsen. Beide inwerpopeningen zijn hierdoor bruikbaar en de bak valt meer op in het straatbeeld. Met de opening van het deurtje aan de kant van de gevel, tenzij de afvalbak tegen de gevel aan staat. Deze kant is het vanwege de veiligheid van de beheerder en de doorstroom van het verkeer beter dan de andere kant. Als de bak tegen de gevel staat, zodanig positioneren dat het deurtje gemakkelijk te openen is: met de opening van het deurtje niet aan de kant van de gevel. Met minimaal 60 centimeter vrije ruimte rondom het deurpaneel zodat het deurtje altijd te openen is. Houd hierbij zoveel mogelijk rekening met geparkeerde auto s, maar ook met ander meubilair als fietsenrekken. Met de asbak aan de kant waar het meest publiek vandaan komt of aan de kant van het bankje. Als de afvalbak aan de gevelkant staat, de asbak aan de kant van de looproute positioneren. Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 7 van 22

8 3 Schouw 3.1 Aanpak Een belangrijk onderdeel in de aanpak vormde de schouw met de beheerder langs alle 30 afvalbakken in het Stadshart, gehouden in juli Hierbij stond de volgende vraag centraal: waarom staat de bak wel of niet op de juiste plek en wat is de verbetermaatregel? Daarnaast is er gelet op noodzaak: is de afvalbak op deze plek nodig of zijn er op plekken juist extra bakken nodig? De beheerder kon vanwege zijn kennis en ervaring goed aangeven waarom een bak wel of niet goed geplaatst is, rekening houdend met o.a. beheergemak, type bestrating en klachten van ondernemers en gebruikers. Tijdens de schouw zijn de algemene richtlijnen (zie vorige hoofdstuk) getoetst aan de praktijk, aan de hand van een schouwformulier (zie bijlage 1). Hierbij zijn de richtlijnen vertaald naar de volgende vragen, onderverdeeld in 5 aspecten: Algemeen: Vindbaar: Gebruiksgemak: Is de afvalbak noodzakelijk? Is er op deze plek een (extra) afvalbak nodig? Is de bak opvallend en zichtbaar? Staat de bak langs de looplijn? Staat de bak in lijn met overig straatmeubilair? Staat de bak aan dezelfde kant als rest van de bakken? In een smalle straat (<10 m.): staat de bak aan de gevelkant? Is de inwerpopening van de bak in lijn met de looproute gepositioneerd? Is de tussenliggende afstand tot een andere bak 25 tot 50 meter? Is de bak gemakkelijk te bereiken, is er voldoende ruimte t.o.v. ander meubilair en obstakels (zoals fietsenstallingen)? Onderhoudbaarheid: Aantrekkelijk*: Is de bak bereikbaar om te legen (vrij van obstakels)? Heeft de bak genoeg ruimte om het deurtje te openen? Zit het deurtje aan de kant waar het ledigingsvoertuig komt? Staat de bak niet los in de ruimte waardoor die gemakkelijk aangereden wordt of anderzijds het risico op schade groot is? Is de bak niet te vol (> 80%)? Is de bak schoon (vrij van beplakking, graffiti etc.)? Is de bak heel (vrij van deuken en gaten etc.)? Staat de bak rechtop? *Deze vragen gaan niet per se over plaatsing, maar zeggen wel iets over de aantrekkelijkheid van de bak en efficiency van het legen. Hier is daarom ook op gelet bij het schouwen. Tijdens de schouw zijn per bak bovenstaande vragen beantwoord met een ja of nee. Vervolgens is indien nodig, per bak een optimalisatievoorstel gedaan waarmee de plaatsing verbeterd wordt. Bijvoorbeeld door de bak te verplaatsen, te herpositioneren (een slag draaien) of de bak te verwijderen. De verbetermaatregel wijkt soms af van de algemene richtlijnen doordat rekening is gehouden met specifieke omstandigheden of als ervaringen van de beheerder daartoe aanleiding toe gaven. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de resultaten van de schouw. Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 8 van 22

9 3.2 Resultaten schouw afvalbakken Deze paragraaf geeft een samenvatting van de algemene schouwresultaten, onderverdeeld in pluspunten en aandachtspunten. In bijlage 2 staan de bevindingen en resultaten per afvalbak. Veel bakken staan niet in lijn met overig meubilair of aan dezelfde kant als andere bakken. De plaatsing van de nieuwe bakken kan dan ook geoptimaliseerd worden door ze op een iets andere plek te zetten (12 van de 30 bakken). Dit verhoogt de zichtbaarheid en herkenbaarheid. Pluspunten: De meeste bakken staan op verwachte plekken, zoals langs looproutes en bij bankjes. Het huidige aantal afvalbakken in het Stadshart voldoet: op slechtst 2 plekken kan een extra bak geplaatst worden, terwijl op 2 andere plekken de huidige bak kan worden verwijderd. Dit betekent dat gebruikers in het algemeen niet ver hoeven te lopen naar een afvalbak. Vrijwel alle bakken (27 van de 30) hebben een juiste vullinggraad, namelijk niet meer dan 80% vol. Sterker nog, de meeste bakken waren nagenoeg leeg. Daarnaast zien de meeste bakken er van de buitenkant netjes uit; vrij van besmeuring, deuken of gaten. Bovenstaande punten stimuleert gebruikers afval in de bak te gooien. Bakken die te maken hebben met besmeuring, die scheef staan, kapot of te vol zijn worden snel door de gemeente aangepakt. Daarnaast betekent het dat de ledigingsfrequentie op orde is en voor dit onderdeel het beheerniveau van Intensief wordt behaald. Aandachtspunten: De aanleiding voor deze rapportage vormt de vervanging van de huidige bakken door één type en de daardoor ontstane mogelijkheden voor een verbetering van de plaatsing. Uit de schouwresultaten blijkt de noodzaak tot vervanging. Ook al zien veel afvalbakken er op het eerste oog goed uit, veel bakken zijn aan de binnenkant kapot. Dit betreft kapotte sluitingen, niet passende binnenbakken of bakken die niet stevig in de grond staan. Daarnaast viel ook de verscheidenheid van types afvalbakken tijdens de schouw op. De afvalbak valt niet op, maar is er een betere locatie? Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 9 van 22

10 4. Kostenmodel 4.1 Kosten verbetermaatregelen De verbetermaatregelen van de geschouwde afvalbakken zijn onder te verdelen in 4 typen, waarvan de kosten in bijgaande tabel zijn weergegeven. Hieronder staan de typen maatregelen en bijbehorende werkzaamheden uitgelegd: 1. Behouden: de plaatsing van 5 bakken blijft gehandhaafd, deze bakken worden wel voorzien van een asbak. 2. Vervangen: op 11 plekken wordt de huidige bak verwijderd en op dezelfde plek vervangen door een nieuwe bak. Deze plek wordt opnieuw aangestraat. 3. Verwijderen: op 14 plekken wordt de bak verwijderd en de bestrating dichtgestraat. 12 nieuwe bakken krijgen een andere plek (hier wordt de plek aangestraat), 2 bakken kunnen definitief worden verwijderd. 4. Bijplaatsen: op 2 plekken komt een nieuwe bak, op een plek waar nog geen bak stond. Ook deze plek wordt aangestraat. In bijgaande tabel staan de kosten voor de aanschaf van de afvalbakken en asbakken en het uitvoeren van de verbetermaatregelen. In de uren voor het plaatsen van nieuwe bakken ( bak plaatsen ) zit het plaatsen van de asbak inbegrepen. De totale kosten van de aanschaf en uitvoeren van de verbetermaatregelen liggen op bijna ,-. De kosten zijn inclusief het aan- en afvoeren van de afvalbak (dit zit bij de uren inbegrepen). Het kaartje met de bevindingen en verbetermaatregelen per afvalbak is groter in bijlage 2 opgenomen INVESTERING - AANKOOP Afvalbak , ,00 Asbak , ,00 subtotaal ,00 UITVOER VERBETERMAATREGELEN aantal bakken uren per bak uren totaal uurtarief kosten totaal Kosten per bak Behouden: aanbrengen asbak ,00 200,00 40,00 Vervangen Bak verwijderen ,00 440,00 Bak plaatsen + aanstraten (2 medewerkers) , ,00 120,00 Verwijderen (evt. nieuwe bak op andere plek) Bak verwijderen + dichtstraten , ,00 Bak plaatsen + aanstraten (2 medewerkers) , ,00 135,38 Bijplaatsen Bak plaatsen + aanstraten (2 medewerkers) ,00 400,00 subtotaal ,00 totalen: Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 10 van 22

11 4.2 Kosteneffect nieuwe situatie In deze paragraaf is een inschatting gemaakt van het kosteneffect van de nieuwe situatie, namelijk 30 gele afvalbakken met een verbeterde plaatsing, op de machinale en handmatige veegkosten. De genoemde kosten zijn gebaseerd op het kostenmodel uit het rapport Keuze afvalbakken Stadshart (hoofdstuk 4). In dat rapport is voor meerdere scenario s het kosteneffect uitgewerkt, voor diverse type en kleur afvalbakken Daarbij is het uitgangspunt dat opvallende afvalbakken en een goede plaatsing er voor zorgen dat gebruikers gemakkelijker een afvalbak vinden. De aanname is dat bij hetzelfde vuilaanbod, meer afval in de bak komt en minder afval op straat ligt. Hierdoor dalen de inspanningen voor machinaal en handmatig vegen. In de bijgaande tabel wordt het kosteneffect gemaakt voor de nieuwe situatie, namelijk 30 gele Constructo s met geoptimaliseerde locaties, ten opzichte van 30 grijze Constructo s, beide afgezet tegen de nulsituatie (34 afvalbakken). Er zijn sinds de eerdere kosteneffectberekeningen 4 afvalbakken verwijderd, waardoor de totale kosten iets lager uitvallen dan in het vorige rapport. Er wordt in de tabel onderscheid gemaakt in de kosten voor investering, onderhoud en veegkosten. Niet alleen de gele kleur maar ook door de geoptimaliseerde plaatsing vallen afvalbakken extra op waardoor het mogelijk is dat er nog minder afval op straat ligt waardoor de totale kosten mogelijk nog lager uitvallen. Het scenario 30 gele Constructo s met geoptimaliseerde locaties gaat uit van een kostenbesparing van ruim , dat betekent 20% goedkoper dan de nulsituatie. Bij 30 grijze Constructo s met geoptimaliseerde locaties is in deze tabel de kostenbesparing minder groot. Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 11 van 22

12 Nul situatie (Grijsen constructo) Grijsen Constructo Gele panelen, verbeterde plaatsing Grijsen Constructo Grijze panelen, verbeterde plaatsing tarief aantal kosten per bak kosten tarief aantal kosten per bak kosten tarief aantal kosten per bak kosten Aantal afvalbakken INVESTERING AANKOOP/PLAATSING AFVALBAK grijs of geel gecoate afvalbak ,00 asbak 1 150,00 plaatsing (2,5 uur 2 medewerkers ) 40, ,00 Totaal kosten per bak 1.350,00 Levensduur (in jaren) Totaal per jaar 135, ,00 totaal per jaar 135, ,00 totaal per jaar 135, ,00 tarief aantal kosten per bak kosten tarief aantal kosten per bak kosten tarief aantal kosten per bak kosten Aantal afvalbakken ONDERHOUD AFVALBAK (2x per jaar) Smeren deurtjes, kleine reparaties 40, , ,00 40, , ,00 40, ,00 Schoonmaken, graffiti verwijderen. 40, , ,00 40, , ,00 80, ,00 Totaal per jaar 120, ,00 totaal per jaar 120, ,00 totaal per jaar 120, ,00 uren aantal/wk tarief kosten uren aantal /week tarief kosten uren aantal /week tarief kosten Machinale veegkosten per week per week per week Maandag - vegen 2 blazers binnenstad (6:30-9:00) 2, ,00 400, ,00 320,00 2, ,00 360,00 Machinaal vegen di/vr 1,5 4 80,00 480, ,00 320, ,00 320,00 za (6:30-9:00) veegmachine en 1 blazer ,00 240, ,00 240, ,00 240,00 za (17: ) incl. markt.veegmachine en 1 blazer 2, ,00 300, ,00 240,00 2, ,00 270,00 Handmatige veegkosten per week per week per week Bakken legen in combi prikken (ma/za 2x) ,00 700,00 1,5 7 50,00 525,00 1, ,00 612,50 ma/vr 3,5 5 50,00 875, ,00 750,00 3, ,00 812,50 Totaal per week 2.995,00 Totaal per week 2.395,00 Totaal per week 2.615,00 Totaal per jaar ,00 Totaal per jaar ,00 Totaal per jaar ,00 Geen rekening gehouden met ondergrondse containers tarieven medewerker 40,00 veegmachine 40,00 tractie/bestelauto 10, , , ,00 100% 80% 87% Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 12 van 22

13 Colofon Project : Plaatsingsplan afvalbakken Alphen aan den Rijn Projectnummer : P Registratienummer : Auteurs : Cora van Zwam, Trijntje Tilstra en Leo Boonman Opdrachtgever : Gemeente Alphen aan den Rijn Datum : Definitief V3 30 juli 2012 Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 13 van 22

14 Bijlage 1 Schouwformulier Schouwformulier Alphen aan den Rijn Nummer afvalbak: Locatie-aanduiding (plaats, buurt, straatnaam, e.d.) Vindbaar Type: Delta Bammens Capitole Grijsen Constructo grijs Grijsen Constructo geel Bak in lijn met overig straatmeubilair (lichtmasten, bomen etc.)? Bak aan zelfde kant als rest van de bakken? In smalle straat (<10 m.): bak aan gevelkant? Bak langs looplijn? Bak opvallend en zichtbaar? Gebruiksgemak Inwerpopening in lijn met de looproute? Tussenliggende afstand tot andere bak 25 tot 50 meter? Bak gemakkelijk te bereiken / voldoende ruimte t.o.v. ander meubilair en obstakels (zoals fietsenstallingen) Nummer foto: Type locatie, afvalbak staat in of nabij: Zitbankje, horeca- / uitgaansgebied, school, parkeerplek, ov-locatie, marktterrein, afvalinzamelingslocatie, speelvoorziening, park, plein, anders nl Aantrekkelijk Onderhoudbaarheid Is de bak niet te vol (> 80%)? Is de bak schoon (vrij van beplakking, graffiti etc.)? Is de bak heel (vrij van deuken en gaten etc.)? Staat de bak rechtop? Is de bak bereikbaar om te legen (geen obstakels)? Heeft de bak genoeg ruimte om deurtje te openen? Zit het deurtje aan de kant waar ledigingsvoertuig komt? Staat de bak niet los in de ruimte waardoor ze gemakkelijk aangereden worden? Optimalisatie door: In lijn zetten met overig meubilair Verplaatsen naar andere locatie, namelijk naar Herpositioneren, namelijk Vervangen door Grijsen Constructo geel / grijs Bak bijplaatsen Bak verwijderen Bak staat goed Opmerkingen kwaliteit bak Opmerkingen t.a.v. locatie (is bak noodzakelijk / evt. bak bijplaatsen etc.) Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 14 van 22

15 Bijlage 2 Bevindingen en maatregel per afvalbak Deze bijlage geeft per maatregel (behouden, vervangen, verwijderen en bak bijplaatsen) per bak een samenvatting van de bevindingen en de eventuele verbetermaatregel. Er is vanuit gegaan dat, indien van toepassing, alle bakken vervangen worden door 1 type bak, namelijk de gele Grijsen Constructo, met asbak. Deze maatregel is niet bij elke bak afzonderlijk opgenomen. Op de kaart staan hiernaast staan de geschouwde afvalbakken en locaties in het Stadshart aangegeven. De nummers komen overeen met de afvalbakken in de volgende bijlagen. Elk symbool van de kaart hiernaast geeft een type verbetermaatregel weer, nl:. 1. Behouden: de plaatsing van 5 bakken blijft gehandhaafd, de bakken worden wel voorzien van een asbak, zie bijlage Vervangen: op 11 plekken wordt de bak verwijderd en vervangen door een nieuwe bak op dezelfde plek. Deze plek wordt opnieuw aangestraat., zie bijlage Verwijderen: op 14 plekken wordt de bak verwijderd en de bestrating dichtgestraat. 12 nieuwe bakken krijgen een andere plek (hier wordt de plek aangestraat), 2 bakken kunnen definitief worden verwijderd (deze hebben een apart symbool), zie bijlage Bijplaatsen: op 2 plekken komt een nieuwe bak, op een plek waar nog geen bak stond, zie bijlage 2.4. Plaatsingspaln afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 15 van 22

16 Bijlage 2.1 Behouden De volgende 6 situaties kunnen worden gehandhaafd: 5 situaties gaan over bestaande afvalbakken (allen ondergronds), 1 situatie gaat over bankjes waar, afwijkend van de algemene richtlijnen, geen bak wordt geplaatst. Bij de 5 bakken hoeft alleen een asbak worden aangebracht, dit is niet bij elke bak afzonderlijk als maatregel opgenomen. Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 16 van 22

17 Bijlage 2.2 Vervangen Bij de volgende 11 situaties is het advies om de bakken op dezelfde plek te vervangen door de nieuwe bak omdat de huidige plaatsing voldoet, of omdat er geen beter alternatief is. Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 17 van 22

18 Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 18 van 22

19 Bijlage 2.3 Verwijderen Op 14 locaties kan de huidige bak verwijderd worden, waarbij de nieuwe bak op een nieuwe geoptimaliseerde locatie wordt terug komt. Meestal omdat de bak dan in lijn met het overig meubilair of op een meer opvallende plek wordt gezet. Op 2 locaties (pagina 18) wordt de bak verwijderd en komt er niet een nieuwe bak terug omdat de afvalbak op die plek niet noodzakelijk is. Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 19 van 22

20 Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 20 van 22

21 Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 21 van 22

22 Bijlage 2.4 Bak bijplaatsen Er zijn 2 locaties waar een extra bak geadviseerd wordt, omdat de afstand tot een andere bak te groot is en er een groot vuilaanbod is. Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 22 van 22

Nijmegen. schoon, heel & veilig?!

Nijmegen. schoon, heel & veilig?! Nijmegen schoon, heel & veilig?! INHOUDSOPGAVE Verharding 1. Heel en veilig - rijbaan 2. Heel en veilig - trottoirs en fietspaden 3. Schoon - onkruid op verharding 4. Schoon - zwerfvuil op verharding en

Nadere informatie

Format Beheerplan. Schoon

Format Beheerplan. Schoon Format Beheerplan In een beheerplan wordt opgeschreven wat de gemeente levert op gebied van heel, schoon en juist gebruik. Ook kan opgeschreven worden waarover afspraken gemaakt kunnen worden tussen gemeente

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

21 maart 2013. Directie Schoon & Heel Afdeling Straatreiniging. AfvalbakkenPlan. Maartregelen maart 2013

21 maart 2013. Directie Schoon & Heel Afdeling Straatreiniging. AfvalbakkenPlan. Maartregelen maart 2013 Directie Schoon & Heel Afdeling Straatreiniging Maartregelen maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 3 2. De Afvalbakken zijn te Vol 4 3. De Legingscapaciteit 5 3.1 Aanvoer, Opslag, Afvoer 5 3.2 Aanvoer 5 Wat zit

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Rapporttitel Zwerfafvalbakkenbeleidsplan Gemeente Bergen op Zoom De Jonge Milieu Advies Versie 1.1 Zeist, mei 2015 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599 E. info@dejongemilieuadvies.nl

Nadere informatie

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15 Van Aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Kopie aan Onderwerp Afvalinzameling in de binnenstad Mededeling 1 INLEIDING Bij vaststelling van het Beleidsplan

Nadere informatie

Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari Plan m. Plankaart

Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari Plan m. Plankaart Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari 2011 1 Plan 0 10 50m Plankaart Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari 2011 2 0 10 50m Blok B Marcuskerk Blok A Hamersveld & De Asschat Blok C Voetgangersgebied

Nadere informatie

PROTOCOL BTB. Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers

PROTOCOL BTB. Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers PROTOCOL BTB Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers Een handleiding voor Werkvoorbereiding, Onderhoud en Uitvoering Opsteller : P. van der Linden Afdeling : Afdeling

Nadere informatie

evenementenlocatie Ebbingekwartier

evenementenlocatie Ebbingekwartier evenementenlocatie Ebbingekwartier Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en leefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowel binnen, in de vele

Nadere informatie

CATEGORIE: GEDRAGSBEÏNVLOEDING

CATEGORIE: GEDRAGSBEÏNVLOEDING CATEGORIE: GEDRAGSBEÏNVLOEDING Investeren in lokale uitingen/voorzieningen die gedrag beïnvloeden, bijvoorbeeld - sturing op automatisch gedrag via inzichten en technieken van wetenschappelijke instituten

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek

Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek Plan van aanpak Aan: Van: Onderwerp: Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek Datum: 28-03-2013 Kenmerk: 2013254 Thematraject participatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats

AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats Stadsbeheer Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving Registratie Gemeente Almere (uitsluitend voor intern gebruik) Dossiernr. SBA:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Inrichting Afvalbakken. Gemeente Landgraaf

Inrichting Afvalbakken. Gemeente Landgraaf Inrichting Afvalbakken Gemeente Landgraaf Status: Definitief Documenttitel: Inrichting afvalbakken Opdrachtgever: Gemeente Landgraaf Gemeente Schoon Contactpersoon: Dhr. M. Vaesen Projectleider: Peter

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening Bijlage 1 Voorwerpen in openbare ruimte 1. Het plaatsen van uitstallingen Voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte werd voorheen in artikel 2.10 A APV een vergunning van het college van burgemeester

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

Ondernemers op het strand: Paviljoens

Ondernemers op het strand: Paviljoens Ondernemers op het strand: Paviljoens Gebruik zo min mogelijk wegwerpmateriaal. Probeer het gebruik van plastic servies, bestek of verpakkingen te vermijden. Denk aan alternatieve materialen als hout of

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Uw stoep SUPER-SCHOON! Klaas van den Doel Voorzitter Centraal Bureau Levensmiddelen

Uw stoep SUPER-SCHOON! Klaas van den Doel Voorzitter Centraal Bureau Levensmiddelen Zwerfafval is een probleem waar we allemaal mee te maken hebben. Op parkeerplaatsen langs de snelweg, bij scholen, in het openbaar vervoer en helaas ook bij winkelcentra en supermarkten. Onder de vlag

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte 2014 Voorwoord De openbare ruimte is een verzamelnaam voor plekken die we allemaal gebruiken. Bijvoorbeeld straten, parken, pleinen en voet- en fietspaden.

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Afvalbakken in de openbare ruimte Leidraad voor vormgeving, plaatsing, lediging en onderhoud

Afvalbakken in de openbare ruimte Leidraad voor vormgeving, plaatsing, lediging en onderhoud Afvalbakken in de openbare ruimte Leidraad voor vormgeving, plaatsing, lediging en onderhoud NederlandSchoon Afvalbakken in de openbare ruimte Leidraad voor vormgeving, plaatsing, lediging en onderhoud

Nadere informatie

RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015. Zuidas

RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015. Zuidas RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015 Zuidas Colofon Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Economische zaken Contactpersoon opdrachtgever Koos Weits Project Kwaliteitsschouw Opdrachtnemer Cyber Adviseurs

Nadere informatie

Fietsentelling. Scenario's

Fietsentelling. Scenario's Fietsentelling Scenario's Fietsentelling centrum Zaterdag 16 mei 2015 Vrijdag 22 mei 2015 Zaterdag 23 mei 2015 CONCLUSIES Conclusies Het stallen van de fiets op de Grote Markt is minder, doordat

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 RAADSVOORSTEL 11.0013 Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 Naam programma +onderdeel: Veiligheid. Onderwerp: Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2009 met

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

KVO Schouw 5-11-2013 + Acties

KVO Schouw 5-11-2013 + Acties KVO Schouw 5-11-2013 + s Hegstraat Afvalbak is smerig (commentaar overbodig, is al jaren) Geen verlaging van stoep, dus onbegaanbaar voor rolstoelers, rollator, scootmobiel. Overige opmerkingen (zonder

Nadere informatie

Rhino Aurora. Productinformatie. Info@RhinoSystems.nl Tel. 070 393 74 35

Rhino Aurora. Productinformatie. Info@RhinoSystems.nl Tel. 070 393 74 35 Rhino Aurora De bijzondere Aurora afvalzuil is ontworpen voor openbaar gebruik en passend in het huidige straatmeubilair. Leverbaar in 85 en 120 liter. Deze bijzondere afvalzuil kan geleverd worden met

Nadere informatie

Papierproef minicontainers Bennekel, Eindhoven. Evaluatie. Opdrachtgever: Peter van der Linden. Auteur: Paul Wacanno

Papierproef minicontainers Bennekel, Eindhoven. Evaluatie. Opdrachtgever: Peter van der Linden. Auteur: Paul Wacanno Papierproef minicontainers Bennekel, Eindhoven Evaluatie Opdrachtgever: Peter van der Linden Auteur: Paul Wacanno Datum: 16/04/2013 Inhoudsopgave 1. Achtergronden... 3 2. Resultaten... 3 3. Projectorganisatie...

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Afvalbakkenplan gemeente Westervoort

Afvalbakkenplan gemeente Westervoort Afvalbakkenplan gemeente Westervoort Rapport Gemeente Westervoort 2 augustus 2010 Afvalbakkenplan gemeente Westervoort Rapport dossier : AC1498-003.307 registratienummer : BIM20101351AF versie : 5 Gemeente

Nadere informatie

Advies Toegankelijkheid Heereplein en trap winkelcentrum het Anker

Advies Toegankelijkheid Heereplein en trap winkelcentrum het Anker Auteur Els Smith Onderwerp Toegankelijkheid gemeente Geertruidenberg Advies Toegankelijkheid Heereplein en trap winkelcentrum het Anker Door Visio Zicht op Toegankelijkheid: Els Smith In opdracht van en

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015. Bedrijvencentrum Westerkwartier

RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015. Bedrijvencentrum Westerkwartier RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015 Bedrijvencentrum Westerkwartier Colofon Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Economische zaken Contactpersoon opdrachtgever Koos Weits Project Kwaliteitsschouw

Nadere informatie

Meer grondstoffen scheiden in binnensteden

Meer grondstoffen scheiden in binnensteden Meer grondstoffen scheiden in binnensteden door beïnvloeding via automatisch gedrag Henk Klein Teeselink HKT projecten 06-53936085 Kijk ook eens: www.kenniswijzerzwerafval.nl Zwerfafval gedrag : >90% heeft

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Overig... 5 Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 is Goed Scheiden

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en Enquête Schuytgraaf Bewoners van Schuytgraaf hebben de enquête ingevuld. In totaal waren er 144 respondenten. Hieronder vind je de belangrijkste conclusies en opmerkingen die uit de enquête naar voren

Nadere informatie

Inspectie dakbedekking en beplanting Markenhoven.

Inspectie dakbedekking en beplanting Markenhoven. Inspectie dakbedekking en beplanting Markenhoven. Copijn tuin- en landschapsarchitecten b.v. Datum: 13 juni 2014 V.3 Projectnummer: 14.T0344 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wijze van onderzoek 3 3. Uitgangssituatie

Nadere informatie

ENSCHEDE. Verkenning fietsenstallingen rond station. Bestuurlijk Overleg. 5 juni 2013. Marc Nahar, Planontwikkelaar Programma Actieplan Fietsparkeren

ENSCHEDE. Verkenning fietsenstallingen rond station. Bestuurlijk Overleg. 5 juni 2013. Marc Nahar, Planontwikkelaar Programma Actieplan Fietsparkeren ENSCHEDE Verkenning fietsenstallingen rond station Bestuurlijk Overleg 5 juni 2013 Marc Nahar, Planontwikkelaar Programma Actieplan Fietsparkeren PROGRAMMA Huidig aantal beschikbare plaatsen: +/- 1900

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

S.C. + t tel. +31.(0)77.463.8010

S.C. + t tel. +31.(0)77.463.8010 tel. +31.(0)77.463.8010 molenberg 3 fax. +31.(0)77.463.8013 nl 5872 aj broekhuizen gsm +31.(0)653.833.734 project-, interim- en recoverymanagement advies, beheer en DGA-Counselling Rapport Inventarisatie

Nadere informatie

evenementenlocatie Ossenmarkt

evenementenlocatie Ossenmarkt evenementenlocatie Ossenmarkt Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en leefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowel binnen, in de vele theaters,

Nadere informatie

Bakken / Containers Productoverzicht

Bakken / Containers Productoverzicht Knapzak Benelux BV Kraaivenstraat 36-09 NL-5048 AB Tilburg Bakken / Containers Productoverzicht Tel. +31 (0)13-543 11 10 Fax +31 (0)13-468 30 75 info@knapzak.nl www.knapzak.nl Waste Watcher Informatiebord

Nadere informatie

Eerste Hulp bij. FietsParkeren. Whitepaper VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD

Eerste Hulp bij. FietsParkeren. Whitepaper VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD Eerste Hulp bij FietsParkeren Whitepaper VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD Eerste hulp bij Fietsparkeren Inleiding: Waarom is een goede fietsenstalling belangrijk? 3-4 1. Welke fietsen dienen er geparkeerd

Nadere informatie

Project Gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte - EVALUATIERAPPORT -

Project Gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte - EVALUATIERAPPORT - In opdracht van Gemeente Schoon, Rijkswaterstaat Leefomgeving - EVALUATIERAPPORT - Doss. no. 12164 Tilburg, 27 februari 2013 In opdracht van Gemeente Schoon, Rijkswaterstaat Leefomgeving Bureau Milieu

Nadere informatie

plein 44 nijmegen Een plein voor iedereen

plein 44 nijmegen Een plein voor iedereen plein 44 nijmegen Een plein voor iedereen ontwerp 2000 uitvoering 2008-2009 locatie Eindhoven opdrachtgever DNC Vastgoedontwikkeling, Woningstichting Trudo Eindhoven in samenwerking met xxx prijzen xxx

Nadere informatie

Verslag bewonersavond herinrichting Prins Willem Alexanderplein e.o.

Verslag bewonersavond herinrichting Prins Willem Alexanderplein e.o. Verslag bewonersavond herinrichting Prins Willem Alexanderplein e.o. Datum: 20 januari 2015 Tijd: 20.00 uur-22.00 uur Locatie: Dorpshuis De Tas Aanwezig: Bewoners: Ca. 80 personen Gemeente : Marcel van

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning terrassen

Aanvraagformulier vergunning terrassen Aanvraagformulier vergunning terrassen In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het zonder vergunning verboden is voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats

Nadere informatie

Artikel: Maatregelen bij zeer kortdurende werkzaamheden

Artikel: Maatregelen bij zeer kortdurende werkzaamheden Bron: CROW Artikel: Maatregelen bij zeer kortdurende werkzaamheden Inhoud: 1. Inleiding De voorgeschreven en voor zeer kortdurende werkzaamheden worden in de praktijk nog wel eens als te uitgebreid en/of

Nadere informatie

Richtlijn herkenbare afvalscheiding buitenshuis Programma VANG Buitenshuis, Rijkswaterstaat afdeling Afval & Materialen, 16 november 2015

Richtlijn herkenbare afvalscheiding buitenshuis Programma VANG Buitenshuis, Rijkswaterstaat afdeling Afval & Materialen, 16 november 2015 Richtlijn herkenbare afvalscheiding buitenshuis Programma VANG Buitenshuis, Rijkswaterstaat afdeling Afval & Materialen, 16 november 2015 Inhoudsopgave 1. Waarom deze richtlijn? 2. Welke afvalstromen scheiden?

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 Raadsstuk Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 1. Inleiding In de Visie en strategie beheer en onderhoud (2012/398572) ligt vast welke kwaliteitsambitie de gemeente

Nadere informatie

Complexnummer: 115/409 Complexnaam: KwaZeGa. 15 maart 2013. Cijfer Schoonmaak: 7-4bui

Complexnummer: 115/409 Complexnaam: KwaZeGa. 15 maart 2013. Cijfer Schoonmaak: 7-4bui Complexnummer: 115/409 Datum rondgang 2013: Cijfer Groen: 5 Complexnaam: KwaZeGa 15 maart 2013 Cijfer Schoonmaak: 7-4bui Datum verslag verzonden: Cijfer Buurt: 7,5 4 april 2013 Aanwezig: Uitgenodigd J/N

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Verslag gevolgde inspraakprocedure betreffende het voorlopig ontwerp van het plaatsingsplan ondergrondse afvalcontainers voor Babberspolder noordoost

Verslag gevolgde inspraakprocedure betreffende het voorlopig ontwerp van het plaatsingsplan ondergrondse afvalcontainers voor Babberspolder noordoost Voorbereiding en realisatie Verslag gevolgde inspraakprocedure betreffende het voorlopig ontwerp van het plaatsingsplan ondergrondse afvalcontainers voor Babberspolder noordoost In de vergadering van het

Nadere informatie

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte bijlage bij kadernota 2013-2016

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte bijlage bij kadernota 2013-2016 Kwaliteitscatalogus openbare ruimte bijlage bij kadernota 2013-2016 projectnr. 14362-259809 revisie D2 16 mei 2013 auteur(s) R. Kloppenborg D. Nuus Opdrachtgever Gemeente Stadskanaal Postbus 140 9500 AC

Nadere informatie

Hoendiep Meubelboulevard

Hoendiep Meubelboulevard Hoendiep Hoendiep Meubelboulevard Meubelboulevard Meubelboulevard Hoendiep bestrating gevelbeelden sfeerverlichting Vrolijk beleving indeling openbaar gebied Concept kleur & vrolijkheid Eenheid creëren

Nadere informatie

Afvalbakken. www.grijsen.nl

Afvalbakken. www.grijsen.nl Afvalbakken www.grijsen.nl Grijsen heeft een uitgebreid assortiment aan afvalbakken voor in de openbare ruimte. Hoe stimuleer je mensen om de openbare ruimte schoon te houden? Door te prikkelen met schoonheid.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburg. Bezonningsonderzoek

Bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburg. Bezonningsonderzoek Bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburg Bezonningsonderzoek Rapportnummer O 15450-2-RA-001 d.d. 14 februari 2014 Bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburg Bezonningsonderzoek opdrachtgever G e m e e n t e D e

Nadere informatie

U en uw woonomgeving

U en uw woonomgeving U en uw woonomgeving Samen verantwoordelijk voor de woonomgeving Iedereen woont graag in een fijne buurt waar het schoon en netjes is. Als huurder kunt u samen met andere bewoners een bijdrage leveren

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Maatschappelijke stage zwerfafval. Gemeente Barneveld

Maatschappelijke stage zwerfafval. Gemeente Barneveld Gemeente Barneveld Versie 27 september 2011 Doss. no. 11147 Tilburg, 27 september 2011 Gemeente Barneveld Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax:

Nadere informatie

Vervoer naar retail: gaan we uit van argumenten of emotie? Hans Voerknecht (KpVV)

Vervoer naar retail: gaan we uit van argumenten of emotie? Hans Voerknecht (KpVV) 1 Vervoer naar retail: gaan we uit van argumenten of emotie? Hans Voerknecht (KpVV) 1 2 1 Start van de discussie Winkeliers denken, dat hun omzet afhangt van autobereikbaarheid en gratis/goedkoop parkeren

Nadere informatie

Een vuilnisbak voor jongeren. Joost van der Schee io9732222

Een vuilnisbak voor jongeren. Joost van der Schee io9732222 Een vuilnisbak voor jongeren Joost van der Schee io9732222 Inhoudsopgave Een vuilnisbak voor jongeren... 1 Inhoudsopgave... 2 Analyse... 3 Doelgroep... 3 Interactie... 4 Afvalbakken... 5 Conceptontwikkeling...6

Nadere informatie

Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me. Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028

Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me. Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028 Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028 September 2015 Inhoudsopgave INLEIDING 1. DOEL ACTIEPLAN EN KARAKTERISTIEK 3 2.ONDERHOUDSPROJECTEN

Nadere informatie

Sander de Haas en Cedrick Gijsbertsen sanderdehaas@samsamwater.com cedrickgijsbertsen@samsamwater.com

Sander de Haas en Cedrick Gijsbertsen sanderdehaas@samsamwater.com cedrickgijsbertsen@samsamwater.com Aan Weebale Foundation Datum 3 oktober 2010 Project Watervoorziening Banda, Oeganda Referentie 56-1 Opgesteld Email Onderwerp Sander de Haas en Cedrick Gijsbertsen sanderdehaas@samsamwater.com cedrickgijsbertsen@samsamwater.com

Nadere informatie

Onkruidbeheer middels een wave-machine

Onkruidbeheer middels een wave-machine Onderhoud van de openbare ruimte Natuurlijk vinden bewoners het prettig als de straat waarin ze wonen schoon is en het groen goed wordt bijgehouden. De gemeente zorgt ervoor dat straten, pleinen, grasvelden

Nadere informatie

Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting. Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420

Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting. Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420 Optie 3: Fysieke sturing 56.069 Lagere kosten per aansluiting 1,08 Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420 Algemeen Inwoners Aantal inwoners 130.420 Aantal aansluitingen 52.138 Aantal inwoners per wha 2,5 Restafval

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem

Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem De gemeente Tiel krijgt uit een landelijk afvalfonds jaarlijks circa 50.000 om extra maatregelen te nemen ter voorkoming van zwerfvuil. Dit geld

Nadere informatie

De RAR is tot een algemeen oordeel gekomen met daarnaast op een aantal detail punten kritiek en/of voorstellen voor verbetering.

De RAR is tot een algemeen oordeel gekomen met daarnaast op een aantal detail punten kritiek en/of voorstellen voor verbetering. aan het college van burgemeester en wethouders gemeente Zaanstad postbus 2000 1500 GA ZAANDAM datum : 21 juni 2011 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2011/3478/bm-rar bijlage(n) : 1 onderwerp : reactie inrichting

Nadere informatie

U W B O R D E N B E S TA N D O P O R D E? inzicht K WA L I T E I T V E I L I G H E I D K O S T E N B E H E E R S I N G

U W B O R D E N B E S TA N D O P O R D E? inzicht K WA L I T E I T V E I L I G H E I D K O S T E N B E H E E R S I N G U W B O R D E N B E S TA N D O P O R D E? inzicht K WA L I T E I T V E I L I G H E I D K O S T E N B E H E E R S I N G Bordenbeheer in de stad Houd grip op kosten en grip op kwaliteit Heeft u een overzicht

Nadere informatie

Kwaliteitsschouw Bedrijventerrein Wijngaardsweg.

Kwaliteitsschouw Bedrijventerrein Wijngaardsweg. Kwaliteitsschouw Bedrijventerrein Wijngaardsweg. Inleiding In dit verslag willen wij u de hoogte brengen van de schouwuitkomsten van de schouw die op donderdag 21 februari 2008 heeft plaatsgevonden op

Nadere informatie

Loopstroomstudie Utrecht Forum Westflank Noord. Definitief v2.0

Loopstroomstudie Utrecht Forum Westflank Noord. Definitief v2.0 Loopstroomstudie Utrecht Forum Westflank Noord Definitief v2.0 Achtergrond De komende jaren werken de gemeente Utrecht en NS Stations aan de ontwikkeling van een leefbaar, veilig en prettig stationsgebied.

Nadere informatie

Inwerpzuil type Antwerpen

Inwerpzuil type Antwerpen Inwerpzuil type Antwerpen EUROBINS EUROBINS Inwerpzuil type Antwerpen UNIEK IN ZIJN SOORT ONDERGRONDS INZAMELSYSTEEM Sinds tientallen jaren ontwerpt, produceert, plaatst en onderhoudt Kliko WTS ondergrondse

Nadere informatie

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Quick scan parkeergarage centrum Noord Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Rapportnummer : 001 Tekstgedeelte : 32 pagina s Versie : 005 Aantal bijlagen : 6 Status : definitief Bestandsnaam : Rapport005b

Nadere informatie

Begraven in Rotterdam

Begraven in Rotterdam Begraven in Rotterdam Tarieven 2010 Gemeentelijke begraafplaatsen Rotterdam De gemeentelijke begraafplaatsen liggen verspreid over Rotterdam. Elke begraafplaats heeft zijn eigen sfeer en uitstraling. De

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

PURE WANDBEKLEDING: De verlichting wordt gerealiseerd door het plaatsen van LED panelen op het wit afgewerkte plafond.

PURE WANDBEKLEDING: De verlichting wordt gerealiseerd door het plaatsen van LED panelen op het wit afgewerkte plafond. NK Liftinterieur heeft het vermogen om op een eigen wijze klanten te laten ervaren dat een liftinterieur meer is dan een aantal samengevoegde basismaterialen. Uw lift kan het visitekaartje van uw gebouw

Nadere informatie

Rapportage Twijnstraat

Rapportage Twijnstraat Rapportage Twijnstraat 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Fietsparkeren p. 4 2. Autoparkeren p. 5 3. Toegankelijkheid voor voetgangers p. 8 4. Gebruik van laad- en losvakken p. 9 5. Algemeen beeld van de

Nadere informatie

ENGELS. modulair en eenvoudig te combineren. voor diverse fracties. onderzetwagen en andere accessoires optioneel AFVALSCHEIDEN ECOMODULES

ENGELS. modulair en eenvoudig te combineren. voor diverse fracties. onderzetwagen en andere accessoires optioneel AFVALSCHEIDEN ECOMODULES modulair en eenvoudig te combineren voor diverse fracties onderzetwagen en andere accessoires optioneel ENGELS voor maatwerk afvalscheiding OP MAAT compact en handig: een 30 liter papierunit gecombineerd

Nadere informatie

Voorzieningen Leidsche Rijn

Voorzieningen Leidsche Rijn De wijkraad, de ogen en oren van de wijk Voorzieningen Leidsche Rijn maart 2012 Voorzieningen Leidsche Rijn inhoud Tussenstand wijkraadpleging voorzieningen 2012 Winkel Centrum Terwijde Leidsche Rijn Centrum

Nadere informatie

Inspectierapport Robbedoes (KDV) Holleblok 12 1273EG HUIZEN Registratienummer 170741631

Inspectierapport Robbedoes (KDV) Holleblok 12 1273EG HUIZEN Registratienummer 170741631 Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport Robbedoes (KDV) Holleblok 12 1273EG HUIZEN Registratienummer

Nadere informatie

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011 speciale uitgave augustus 2011 N237 Utrecht-Amersfoort Vanaf begin september werkt aannemersbedrijf Mourik-Groot Ammers aan de reconstructie van de N237, het gedeelte tussen de Berekuil en de Universiteitsweg.

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Programma 1. Het project 2. Voorlopig plan 3. Van der Duyn van Maasdamstraat 4. Van Hogendorpstraat en plein 5. Van Limburg Stirumstraat 6. Werkzaamheden

Nadere informatie

Beeld boek nadere regels terrassen

Beeld boek nadere regels terrassen Beeld boek nadere regels terrassen d.d. 17-10-2011 1 2 Terrasmeubilair 3 Terrasafscheiding 4 Parasols 5 Zonnescherm en markiezen 6 Aanvullingen Gemeente Lelystad, oktober 2010 Afdeling Beleid, team S&L

Nadere informatie

Verslag informatieavond Ouderbetrokkenheid, 28 mrt 2011

Verslag informatieavond Ouderbetrokkenheid, 28 mrt 2011 Verslag informatieavond Ouderbetrokkenheid, 28 mrt 2011 Ingebrachte onderwerpen door aanwezigen: 1. Schoonmaak 2. Veiligheid (halen & brengen) 3. Gat in hek bij kleuters; rotzooi op het schoolplein 4.

Nadere informatie

INWERPZUIL TYPE ANTWERPEN

INWERPZUIL TYPE ANTWERPEN INWERPZUIL TYPE ANTWERPEN INWERPZUIL TYPE ANTWERPEN ONDERGRONDS INZAMELSYSTEEM Sinds tientallen jaren ontwerpt, produceert, plaatst en onderhoudt Kliko WTS ondergrondse afvalsystemen. Hierbij ligt de nadruk

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie)

Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie) Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie) Randvoorwaarden reclamevoering Reclame hoort bij deze tijd, en het hoort ook zeker bij het winkelbestand. Maar ook de

Nadere informatie

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Bijlage 6 Parkeeronderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Annet ter Huurne Van : Peter Siemensma, Jos Hengeveld Interne controle: Erik Groot

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie