Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Hoge Zijde. Gemeente Alphen aan den Rijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Hoge Zijde. Gemeente Alphen aan den Rijn"

Transcriptie

1 Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Hoge Zijde Gemeente Alphen aan den Rijn

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding en doel Huidige afvalbakken Toekomstige afvalbak Opbouw rapport Plaatsingsrichtlijnen CROW-richtlijnen Algemene plaatsingsrichtlijnen Schouw Aanpak Resultaten schouw afvalbakken Kostenmodel Kosten verbetermaatregelen Kosteneffect nieuwe situatie Colofon Bijlage 1 Schouwformulier Bijlage 2 Bevindingen en maatregel per afvalbak Bijlage 2.1 Behouden Bijlage 2.2 Vervangen Bijlage 2.3 Verwijderen Bijlage 2.4 Bak bijplaatsen Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 2 van 22

3 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Agentschap NL Door middel van het Thematraject Afvalbakken van Agentschap NL ondersteunt adviesbureau PLAN terra de gemeente Alphen aan den Rijn bij de aanpak van zwerfafval. Het thematraject is onderdeel van het Gemeente Schoon programma , het actieprogramma van het Agentschap NL. Het helpt gemeenten bij de zwerfafvalaanpak, gericht op een specifiek thema (onderverdeeld in thematrajecten) of een specifiek gebied (onderverdeeld in gebiedstrajecten), zie de cirkel. De gemeente Alphen aan den Rijn gaat in het najaar van 2012 de afvalbakken vervangen in het Stadshart Hoge Zijde. De huidige afvalbakken voldoen niet meer. Enerzijds vanwege de uitstraling en de verscheidenheid aan type bakken en anderzijds omdat een groot deel van de bakken niet meer functioneert omdat bijvoorbeeld sluitingen of de binnenbak kapot zijn. De vervanging vormt de aanleiding om de locatie en positionering (inwerpopening aan de juiste kant etc.) van de huidige bakken tegen het licht te houden. Goede plaatsing is belangrijk, want afvalbakken die op de juiste plek staan, vergroten het gebruiks- en beheergemak en zorgen voor minder zwerfafval op straat. Het doel van deze rapportage is het geven van een oordeel en verbetermaatregel over de plaatsing en positionering van de huidige afvalbakken, waarmee de nieuwe bakken op de meest effectieve plek worden geplaatst. Daarnaast worden hiermee meteen algemene plaatsingsrichtlijnen geformuleerd, die ook voor andere locaties dan het Stadshart Hoge Zijde kunnen worden gehanteerd. Dit rapport is opgesteld in het kader van een Thematraject Afvalbakken van Agentschap NL (zie kader hiernaast). Deze rapportage is het vervolg op de rapportage Keuze afvalbakken Stadshart (1 juni 2012). Daarin staat de vraag centraal wat voor type bak de beste optie is voor de vervanging van de bakken, zowel vanuit de beeldkwaliteit, onderhoud, kosten en hoeveelheid zwerfafval. Tevens geeft dat rapport achtergrondinformatie over de maatregelen die de gemeente Alphen aan den Rijn neemt tegen zwerfafval en het Stadshart Hoge Zijde. In de voorliggende rapportage ligt de focus op de plaatsing van de nieuwe bakken. Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 3 van 22

4 1.2 Aanpak en resultaten Om het hiervoor beschreven doel te behalen zijn de volgende stappen uitgevoerd: 1 Plaatsingsrichtlijnen voor afvalbakken van het CROW zijn geïnventariseerd (zie hoofdstuk 2) en vertaald naar de situatie van de gemeente Alphen aan den Rijn. Resultaat zijn beleidsrichtlijnen voor plaatsing van afvalbakken, die ook op andere locaties dan het Stadshart kunnen worden toegepast. 2 Op basis hiervan is een schouwformulier gemaakt en zijn alle afvalbakken in het Stadshart geschouwd en beoordeeld op vindbaarheid, gebruiksgemak, onderhoudbaarheid, aantrekkelijkheid en noodzaak. 3 De schouwresultaten zijn uitgewerkt naar een praktische analyse van het areaal afvalbakken, inclusief eventuele verbetermaatregelen gericht op plaatsing. 4 Er is een kostenraming gemaakt voor de verbetermaatregelen: wat kost het om een bak te verplaatsen etc.? bak heeft een inhoud van 100 liter. Enkele bakken hebben een ondergrondse container, waardoor de inhoud veel groter is. 1.3 Huidige afvalbakken In het Stadshart staan 30 afvalbakken. Deze worden bijna dagelijks geleegd. Daarnaast wordt elke ochtend machinaal geveegd, ondersteund door blazers en wordt er regelmatig handmatig zwerfafval geprikt. Deze maatregelen leiden ertoe dat het voor het Stadshart geldende beheerniveau A / A+ wordt behaald ( Intensief onderhoud, zie het groene gebied op de bijgaande kaart). Er worden momenteel verschillende typen afvalbakken toegepast, hieronder een overzicht van de meest voorkomende typen: Delta; Roestvrijstalen grijze bak met één inwerpopening. Zowel toegepast met RVS-uitstraling als met grijze coating (linker foto). Bammens Capitole; in geel of grijs met anti-aanplak coating, met of zonder noppen. Afhankelijk van het aanbod in afval wordt deze afvalbak in een 50 of 70-liter uitvoering geplaatst (middelste foto). Grijsen Constructo; In het Stadshart komt deze afvalbak in twee varianten voor: met grijze (rechter foto) of gele panelen, inclusief stalen noppen. Deze Detail van de Kwaliteitskaart beheerniveaus, Alphen aan den Rijn Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 4 van 22

5 1.4 Toekomstige afvalbak De huidige afvalbakken in het Stadshart worden vervangen door één type afvalbak, namelijk de Grijsen Constructo met de volgende kenmerken: Capaciteit van 100 liter Twee inwerpopeningen Eén RVS asbak aan de kopse kant Stalen panelen met noppen en gele coating RVS binnenbak In de rapportage Keuze afvalbakken Stadshart worden de voor- en nadelen van diverse uitstralingskenmerken verder toegelicht. 1.5 Opbouw rapport De rapportage bestaat uit 4 hoofdstukken en 2 bijlagen. Het tweede hoofdstuk geeft algemene plaatsingsrichtlijnen voor afvalbakken, gebaseerd op richtlijnen uit de CROW Leidraad afvalbakken in de openbare ruimte. Hoofdstuk 3 gaat in op de aanpak en algemene resultaten van de schouw van alle afvalbakken in het Stadshart. In het laatste hoofdstuk worden de kosten van het vervangen van de afvalbakken toegelicht. De bijlagen bestaan respectievelijk uit het schouwformulier en de bevindingen en maatregelen per afvalbak. Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 5 van 22

6 2 Plaatsingsrichtlijnen De gemeente (ver)plaatst afvalbakken vooral op basis van praktijkervaringen (bijvoorbeeld over hotspots, aangereden bakken etc.) en eventueel in overleg met bewoners of ondernemers. Hier ligt geen specifiek protocol of beleid aan ten grondslag. Het vervangen van de bakken vormt de aanleiding om de huidige plaatsing onder de loep te nemen en algemene richtlijnen op te stellen. Hier heeft de keuze voor de toekomstige standaard afvalbak (zie hoofdstuk 1) invloed op. Zo moet er bij de positionering rekening worden gehouden met de richting van de inwerpopeningen ten opzichte van de looproute. Het type afvalbak is echter niet alleen van invloed, ook het (verwachte) vuilaanbod, de locatie en het type gebruiker zijn van belang. Dit hoofdstuk gaat in op plaatsingsrichtlijnen van het CROW die rekening houden met deze aspecten. 2.1 CROW-richtlijnen De Leidraad afvalbakken in de openbare ruimte van CROW (2008) geeft theoretische achtergrondkennis en praktische richtlijnen over de vormgeving en plaatsing van afvalbakken. De richtlijnen voor plaatsing zijn gerelateerd aan het vuilaanbod en het type gebruiker. Zo is de afstand die de gebruiker bereid is te lopen naar een afvalbak afhankelijk van of het eenmalige, gehaaste of steeds terugkerende gebruikers zijn. De 4 belangrijkste aspecten van een afvalbak die van invloed zijn op zwerfafval zijn: Vindbaarheid en herkenbaarheid: maak afvalbakken vindbaar door de juiste locatie en de juiste vormgeving. Het gaat met name om de verwachte plek voor een afvalbak en uniforme plaatsing en vormgeving wat de herkenbaarheid vergroot. Gebruiksgemak: Bereikbaarheid is belangrijk om het gebruik van de bak te bevorderen. De afstand tussen de bakken moet niet te groot zijn en de omgeving van de bak moet vrij zijn van obstakels. Mensen vermijden te volle bakken. Plaats daarom bakken op plekken met een hoge vervuilingsdruk. Aantrekkelijkheid: maak een afvalbak aantrekkelijk door een bijzondere vormgeving, zorg dat de bak schoon en heel is. Bewustwording: maak mensen ter plekke bewust van hun gedrag door het activeren van goed gedrag, bijvoorbeeld door het plaatsen van een boodschap op de bak of door speciale vormgeving. De CROW-leidraad maakt onderscheid in verschillende typen locaties en geeft onder andere voor winkelgebieden tips en aspecten die van belang zijn voor plaatsing. Een winkelcentrum, zoals het Stadshart Hoge Zijde, is een type locatie dat zich kenmerkt door relatief grote kans op vervuiling. Er zijn immers veel bezoekers, die maar af en toe komen en zich niet verbonden of verantwoordelijk voelen voor de openbare ruimte. Daarbij is het een locatie met een groot vuilaanbod: er zijn relatief veel eettentjes, supermarkten, evenementen etc.. Afvalbakken moeten daarom voldoende capaciteit hebben voor de drukke uren, gemakkelijk te vinden zijn en er aantrekkelijk uitzien om te gebruiken. Dit betekent vooral dat bakken langs de looproutes staan, herkenbaar zijn als afvalbak, niet te ver uit elkaar staan en op een zichtbare plek moeten staan. Hiermee wordt er minder zwerfafval op de grond gegooid. De CROW-richtlijnen zijn gespecificeerd naar plaatsing en vervolgens vertaald naar de Alphense praktijk. Resultaat zijn algemene plaatsingsrichtlijnen, die in de volgende paragraaf staan. Voorkant en uitsnede van de CROW-Leidraad afvalbakken in de openbare ruimte Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 6 van 22

7 2.2 Algemene plaatsingsrichtlijnen Het resultaat van de vertaling van de CROW-richtlijnen naar de Alphense praktijk is in deze paragraaf weergegeven. Dit overzicht van richtlijnen kan ook voor andere locaties dan het Stadshart worden gehanteerd. Dit overzicht van richtlijnen is getoetst met de schouw (zie volgende hoofdstuk) en op basis hiervan aangevuld of aangepast. In het algemeen is het belangrijk bakken te plaatsen op plekken waar men een bak verwacht (zoals bij bankjes), en op plekken waar het gebruiks- en beheergemak zo hoog mogelijk is. Ten aanzien van de herkenbaarheid is het van belang in een bepaald gebied (zoals het centrum) zoveel mogelijk hetzelfde type bak toe te passen en die bak zoveel mogelijk op dezelfde manier te plaatsen, dus bijvoorbeeld in één straat de inwerpopening aan dezelfde kant. De afvalbak plaatsen: Bij bankjes (zoals op de foto). Langs looplijnen. Bij kruispunten en aan het begin en einde van een voetgangersgebied. Op pleinen, waar geen sprake is van duidelijke looplijnen, de afvalbakken zoveel mogelijk op hoeken en in nabijheid van lichtmasten, bankjes of bloembakken plaatsen. Houd rekening met terrassen en evenementen op het plein (zoals markt of een ijsbaan) die ruimte nodig hebben: zorg er voor dat bakken op een plek staan waar ze bij deze evenementen niet of nauwelijks hoeven te worden verwijderd. In één lijn met overig straatmeubilair en voorzieningen zoals lichtmasten, bomen en fietsenrekken etc. (zoals op de foto). Indien er geen overig meubilair aanwezig is, de afvalbak haaks op, tegen de gevel plaatsen. Aan dezelfde kant als rest van de bakken in de straat. Met een tussenliggende afstand van 25 tot 50 meter. Voor afvalbakken buiten het centrum geldt een grotere afstand, bijvoorbeeld 100 meter. In een smalle straat (< 10 m.): bak aan gevelkant plaatsen. Positioneren Met de positionering wordt de precieze plaatsing van de afvalbak bepaald. Het gaat om de richting van de inwerpopening, de positionering van de bak ten opzichte van ander meubilair etcetera. De afvalbak positioneren: Zodanig dat in één straat alle bakken op dezelfde manier zijn gepositioneerd. Met de lengterichting van de bak langs de trottoirband of, indien aanwezig, de looplijn. Indien de afvalbak tegen de gevel staat, de bak haaks ten opzichte van de gevel plaatsen. Beide inwerpopeningen zijn hierdoor bruikbaar en de bak valt meer op in het straatbeeld. Met de opening van het deurtje aan de kant van de gevel, tenzij de afvalbak tegen de gevel aan staat. Deze kant is het vanwege de veiligheid van de beheerder en de doorstroom van het verkeer beter dan de andere kant. Als de bak tegen de gevel staat, zodanig positioneren dat het deurtje gemakkelijk te openen is: met de opening van het deurtje niet aan de kant van de gevel. Met minimaal 60 centimeter vrije ruimte rondom het deurpaneel zodat het deurtje altijd te openen is. Houd hierbij zoveel mogelijk rekening met geparkeerde auto s, maar ook met ander meubilair als fietsenrekken. Met de asbak aan de kant waar het meest publiek vandaan komt of aan de kant van het bankje. Als de afvalbak aan de gevelkant staat, de asbak aan de kant van de looproute positioneren. Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 7 van 22

8 3 Schouw 3.1 Aanpak Een belangrijk onderdeel in de aanpak vormde de schouw met de beheerder langs alle 30 afvalbakken in het Stadshart, gehouden in juli Hierbij stond de volgende vraag centraal: waarom staat de bak wel of niet op de juiste plek en wat is de verbetermaatregel? Daarnaast is er gelet op noodzaak: is de afvalbak op deze plek nodig of zijn er op plekken juist extra bakken nodig? De beheerder kon vanwege zijn kennis en ervaring goed aangeven waarom een bak wel of niet goed geplaatst is, rekening houdend met o.a. beheergemak, type bestrating en klachten van ondernemers en gebruikers. Tijdens de schouw zijn de algemene richtlijnen (zie vorige hoofdstuk) getoetst aan de praktijk, aan de hand van een schouwformulier (zie bijlage 1). Hierbij zijn de richtlijnen vertaald naar de volgende vragen, onderverdeeld in 5 aspecten: Algemeen: Vindbaar: Gebruiksgemak: Is de afvalbak noodzakelijk? Is er op deze plek een (extra) afvalbak nodig? Is de bak opvallend en zichtbaar? Staat de bak langs de looplijn? Staat de bak in lijn met overig straatmeubilair? Staat de bak aan dezelfde kant als rest van de bakken? In een smalle straat (<10 m.): staat de bak aan de gevelkant? Is de inwerpopening van de bak in lijn met de looproute gepositioneerd? Is de tussenliggende afstand tot een andere bak 25 tot 50 meter? Is de bak gemakkelijk te bereiken, is er voldoende ruimte t.o.v. ander meubilair en obstakels (zoals fietsenstallingen)? Onderhoudbaarheid: Aantrekkelijk*: Is de bak bereikbaar om te legen (vrij van obstakels)? Heeft de bak genoeg ruimte om het deurtje te openen? Zit het deurtje aan de kant waar het ledigingsvoertuig komt? Staat de bak niet los in de ruimte waardoor die gemakkelijk aangereden wordt of anderzijds het risico op schade groot is? Is de bak niet te vol (> 80%)? Is de bak schoon (vrij van beplakking, graffiti etc.)? Is de bak heel (vrij van deuken en gaten etc.)? Staat de bak rechtop? *Deze vragen gaan niet per se over plaatsing, maar zeggen wel iets over de aantrekkelijkheid van de bak en efficiency van het legen. Hier is daarom ook op gelet bij het schouwen. Tijdens de schouw zijn per bak bovenstaande vragen beantwoord met een ja of nee. Vervolgens is indien nodig, per bak een optimalisatievoorstel gedaan waarmee de plaatsing verbeterd wordt. Bijvoorbeeld door de bak te verplaatsen, te herpositioneren (een slag draaien) of de bak te verwijderen. De verbetermaatregel wijkt soms af van de algemene richtlijnen doordat rekening is gehouden met specifieke omstandigheden of als ervaringen van de beheerder daartoe aanleiding toe gaven. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de resultaten van de schouw. Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 8 van 22

9 3.2 Resultaten schouw afvalbakken Deze paragraaf geeft een samenvatting van de algemene schouwresultaten, onderverdeeld in pluspunten en aandachtspunten. In bijlage 2 staan de bevindingen en resultaten per afvalbak. Veel bakken staan niet in lijn met overig meubilair of aan dezelfde kant als andere bakken. De plaatsing van de nieuwe bakken kan dan ook geoptimaliseerd worden door ze op een iets andere plek te zetten (12 van de 30 bakken). Dit verhoogt de zichtbaarheid en herkenbaarheid. Pluspunten: De meeste bakken staan op verwachte plekken, zoals langs looproutes en bij bankjes. Het huidige aantal afvalbakken in het Stadshart voldoet: op slechtst 2 plekken kan een extra bak geplaatst worden, terwijl op 2 andere plekken de huidige bak kan worden verwijderd. Dit betekent dat gebruikers in het algemeen niet ver hoeven te lopen naar een afvalbak. Vrijwel alle bakken (27 van de 30) hebben een juiste vullinggraad, namelijk niet meer dan 80% vol. Sterker nog, de meeste bakken waren nagenoeg leeg. Daarnaast zien de meeste bakken er van de buitenkant netjes uit; vrij van besmeuring, deuken of gaten. Bovenstaande punten stimuleert gebruikers afval in de bak te gooien. Bakken die te maken hebben met besmeuring, die scheef staan, kapot of te vol zijn worden snel door de gemeente aangepakt. Daarnaast betekent het dat de ledigingsfrequentie op orde is en voor dit onderdeel het beheerniveau van Intensief wordt behaald. Aandachtspunten: De aanleiding voor deze rapportage vormt de vervanging van de huidige bakken door één type en de daardoor ontstane mogelijkheden voor een verbetering van de plaatsing. Uit de schouwresultaten blijkt de noodzaak tot vervanging. Ook al zien veel afvalbakken er op het eerste oog goed uit, veel bakken zijn aan de binnenkant kapot. Dit betreft kapotte sluitingen, niet passende binnenbakken of bakken die niet stevig in de grond staan. Daarnaast viel ook de verscheidenheid van types afvalbakken tijdens de schouw op. De afvalbak valt niet op, maar is er een betere locatie? Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 9 van 22

10 4. Kostenmodel 4.1 Kosten verbetermaatregelen De verbetermaatregelen van de geschouwde afvalbakken zijn onder te verdelen in 4 typen, waarvan de kosten in bijgaande tabel zijn weergegeven. Hieronder staan de typen maatregelen en bijbehorende werkzaamheden uitgelegd: 1. Behouden: de plaatsing van 5 bakken blijft gehandhaafd, deze bakken worden wel voorzien van een asbak. 2. Vervangen: op 11 plekken wordt de huidige bak verwijderd en op dezelfde plek vervangen door een nieuwe bak. Deze plek wordt opnieuw aangestraat. 3. Verwijderen: op 14 plekken wordt de bak verwijderd en de bestrating dichtgestraat. 12 nieuwe bakken krijgen een andere plek (hier wordt de plek aangestraat), 2 bakken kunnen definitief worden verwijderd. 4. Bijplaatsen: op 2 plekken komt een nieuwe bak, op een plek waar nog geen bak stond. Ook deze plek wordt aangestraat. In bijgaande tabel staan de kosten voor de aanschaf van de afvalbakken en asbakken en het uitvoeren van de verbetermaatregelen. In de uren voor het plaatsen van nieuwe bakken ( bak plaatsen ) zit het plaatsen van de asbak inbegrepen. De totale kosten van de aanschaf en uitvoeren van de verbetermaatregelen liggen op bijna ,-. De kosten zijn inclusief het aan- en afvoeren van de afvalbak (dit zit bij de uren inbegrepen). Het kaartje met de bevindingen en verbetermaatregelen per afvalbak is groter in bijlage 2 opgenomen INVESTERING - AANKOOP Afvalbak , ,00 Asbak , ,00 subtotaal ,00 UITVOER VERBETERMAATREGELEN aantal bakken uren per bak uren totaal uurtarief kosten totaal Kosten per bak Behouden: aanbrengen asbak ,00 200,00 40,00 Vervangen Bak verwijderen ,00 440,00 Bak plaatsen + aanstraten (2 medewerkers) , ,00 120,00 Verwijderen (evt. nieuwe bak op andere plek) Bak verwijderen + dichtstraten , ,00 Bak plaatsen + aanstraten (2 medewerkers) , ,00 135,38 Bijplaatsen Bak plaatsen + aanstraten (2 medewerkers) ,00 400,00 subtotaal ,00 totalen: Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 10 van 22

11 4.2 Kosteneffect nieuwe situatie In deze paragraaf is een inschatting gemaakt van het kosteneffect van de nieuwe situatie, namelijk 30 gele afvalbakken met een verbeterde plaatsing, op de machinale en handmatige veegkosten. De genoemde kosten zijn gebaseerd op het kostenmodel uit het rapport Keuze afvalbakken Stadshart (hoofdstuk 4). In dat rapport is voor meerdere scenario s het kosteneffect uitgewerkt, voor diverse type en kleur afvalbakken Daarbij is het uitgangspunt dat opvallende afvalbakken en een goede plaatsing er voor zorgen dat gebruikers gemakkelijker een afvalbak vinden. De aanname is dat bij hetzelfde vuilaanbod, meer afval in de bak komt en minder afval op straat ligt. Hierdoor dalen de inspanningen voor machinaal en handmatig vegen. In de bijgaande tabel wordt het kosteneffect gemaakt voor de nieuwe situatie, namelijk 30 gele Constructo s met geoptimaliseerde locaties, ten opzichte van 30 grijze Constructo s, beide afgezet tegen de nulsituatie (34 afvalbakken). Er zijn sinds de eerdere kosteneffectberekeningen 4 afvalbakken verwijderd, waardoor de totale kosten iets lager uitvallen dan in het vorige rapport. Er wordt in de tabel onderscheid gemaakt in de kosten voor investering, onderhoud en veegkosten. Niet alleen de gele kleur maar ook door de geoptimaliseerde plaatsing vallen afvalbakken extra op waardoor het mogelijk is dat er nog minder afval op straat ligt waardoor de totale kosten mogelijk nog lager uitvallen. Het scenario 30 gele Constructo s met geoptimaliseerde locaties gaat uit van een kostenbesparing van ruim , dat betekent 20% goedkoper dan de nulsituatie. Bij 30 grijze Constructo s met geoptimaliseerde locaties is in deze tabel de kostenbesparing minder groot. Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 11 van 22

12 Nul situatie (Grijsen constructo) Grijsen Constructo Gele panelen, verbeterde plaatsing Grijsen Constructo Grijze panelen, verbeterde plaatsing tarief aantal kosten per bak kosten tarief aantal kosten per bak kosten tarief aantal kosten per bak kosten Aantal afvalbakken INVESTERING AANKOOP/PLAATSING AFVALBAK grijs of geel gecoate afvalbak ,00 asbak 1 150,00 plaatsing (2,5 uur 2 medewerkers ) 40, ,00 Totaal kosten per bak 1.350,00 Levensduur (in jaren) Totaal per jaar 135, ,00 totaal per jaar 135, ,00 totaal per jaar 135, ,00 tarief aantal kosten per bak kosten tarief aantal kosten per bak kosten tarief aantal kosten per bak kosten Aantal afvalbakken ONDERHOUD AFVALBAK (2x per jaar) Smeren deurtjes, kleine reparaties 40, , ,00 40, , ,00 40, ,00 Schoonmaken, graffiti verwijderen. 40, , ,00 40, , ,00 80, ,00 Totaal per jaar 120, ,00 totaal per jaar 120, ,00 totaal per jaar 120, ,00 uren aantal/wk tarief kosten uren aantal /week tarief kosten uren aantal /week tarief kosten Machinale veegkosten per week per week per week Maandag - vegen 2 blazers binnenstad (6:30-9:00) 2, ,00 400, ,00 320,00 2, ,00 360,00 Machinaal vegen di/vr 1,5 4 80,00 480, ,00 320, ,00 320,00 za (6:30-9:00) veegmachine en 1 blazer ,00 240, ,00 240, ,00 240,00 za (17: ) incl. markt.veegmachine en 1 blazer 2, ,00 300, ,00 240,00 2, ,00 270,00 Handmatige veegkosten per week per week per week Bakken legen in combi prikken (ma/za 2x) ,00 700,00 1,5 7 50,00 525,00 1, ,00 612,50 ma/vr 3,5 5 50,00 875, ,00 750,00 3, ,00 812,50 Totaal per week 2.995,00 Totaal per week 2.395,00 Totaal per week 2.615,00 Totaal per jaar ,00 Totaal per jaar ,00 Totaal per jaar ,00 Geen rekening gehouden met ondergrondse containers tarieven medewerker 40,00 veegmachine 40,00 tractie/bestelauto 10, , , ,00 100% 80% 87% Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 12 van 22

13 Colofon Project : Plaatsingsplan afvalbakken Alphen aan den Rijn Projectnummer : P Registratienummer : Auteurs : Cora van Zwam, Trijntje Tilstra en Leo Boonman Opdrachtgever : Gemeente Alphen aan den Rijn Datum : Definitief V3 30 juli 2012 Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 13 van 22

14 Bijlage 1 Schouwformulier Schouwformulier Alphen aan den Rijn Nummer afvalbak: Locatie-aanduiding (plaats, buurt, straatnaam, e.d.) Vindbaar Type: Delta Bammens Capitole Grijsen Constructo grijs Grijsen Constructo geel Bak in lijn met overig straatmeubilair (lichtmasten, bomen etc.)? Bak aan zelfde kant als rest van de bakken? In smalle straat (<10 m.): bak aan gevelkant? Bak langs looplijn? Bak opvallend en zichtbaar? Gebruiksgemak Inwerpopening in lijn met de looproute? Tussenliggende afstand tot andere bak 25 tot 50 meter? Bak gemakkelijk te bereiken / voldoende ruimte t.o.v. ander meubilair en obstakels (zoals fietsenstallingen) Nummer foto: Type locatie, afvalbak staat in of nabij: Zitbankje, horeca- / uitgaansgebied, school, parkeerplek, ov-locatie, marktterrein, afvalinzamelingslocatie, speelvoorziening, park, plein, anders nl Aantrekkelijk Onderhoudbaarheid Is de bak niet te vol (> 80%)? Is de bak schoon (vrij van beplakking, graffiti etc.)? Is de bak heel (vrij van deuken en gaten etc.)? Staat de bak rechtop? Is de bak bereikbaar om te legen (geen obstakels)? Heeft de bak genoeg ruimte om deurtje te openen? Zit het deurtje aan de kant waar ledigingsvoertuig komt? Staat de bak niet los in de ruimte waardoor ze gemakkelijk aangereden worden? Optimalisatie door: In lijn zetten met overig meubilair Verplaatsen naar andere locatie, namelijk naar Herpositioneren, namelijk Vervangen door Grijsen Constructo geel / grijs Bak bijplaatsen Bak verwijderen Bak staat goed Opmerkingen kwaliteit bak Opmerkingen t.a.v. locatie (is bak noodzakelijk / evt. bak bijplaatsen etc.) Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 14 van 22

15 Bijlage 2 Bevindingen en maatregel per afvalbak Deze bijlage geeft per maatregel (behouden, vervangen, verwijderen en bak bijplaatsen) per bak een samenvatting van de bevindingen en de eventuele verbetermaatregel. Er is vanuit gegaan dat, indien van toepassing, alle bakken vervangen worden door 1 type bak, namelijk de gele Grijsen Constructo, met asbak. Deze maatregel is niet bij elke bak afzonderlijk opgenomen. Op de kaart staan hiernaast staan de geschouwde afvalbakken en locaties in het Stadshart aangegeven. De nummers komen overeen met de afvalbakken in de volgende bijlagen. Elk symbool van de kaart hiernaast geeft een type verbetermaatregel weer, nl:. 1. Behouden: de plaatsing van 5 bakken blijft gehandhaafd, de bakken worden wel voorzien van een asbak, zie bijlage Vervangen: op 11 plekken wordt de bak verwijderd en vervangen door een nieuwe bak op dezelfde plek. Deze plek wordt opnieuw aangestraat., zie bijlage Verwijderen: op 14 plekken wordt de bak verwijderd en de bestrating dichtgestraat. 12 nieuwe bakken krijgen een andere plek (hier wordt de plek aangestraat), 2 bakken kunnen definitief worden verwijderd (deze hebben een apart symbool), zie bijlage Bijplaatsen: op 2 plekken komt een nieuwe bak, op een plek waar nog geen bak stond, zie bijlage 2.4. Plaatsingspaln afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 15 van 22

16 Bijlage 2.1 Behouden De volgende 6 situaties kunnen worden gehandhaafd: 5 situaties gaan over bestaande afvalbakken (allen ondergronds), 1 situatie gaat over bankjes waar, afwijkend van de algemene richtlijnen, geen bak wordt geplaatst. Bij de 5 bakken hoeft alleen een asbak worden aangebracht, dit is niet bij elke bak afzonderlijk als maatregel opgenomen. Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 16 van 22

17 Bijlage 2.2 Vervangen Bij de volgende 11 situaties is het advies om de bakken op dezelfde plek te vervangen door de nieuwe bak omdat de huidige plaatsing voldoet, of omdat er geen beter alternatief is. Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 17 van 22

18 Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 18 van 22

19 Bijlage 2.3 Verwijderen Op 14 locaties kan de huidige bak verwijderd worden, waarbij de nieuwe bak op een nieuwe geoptimaliseerde locatie wordt terug komt. Meestal omdat de bak dan in lijn met het overig meubilair of op een meer opvallende plek wordt gezet. Op 2 locaties (pagina 18) wordt de bak verwijderd en komt er niet een nieuwe bak terug omdat de afvalbak op die plek niet noodzakelijk is. Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 19 van 22

20 Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 20 van 22

21 Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 21 van 22

22 Bijlage 2.4 Bak bijplaatsen Er zijn 2 locaties waar een extra bak geadviseerd wordt, omdat de afstand tot een andere bak te groot is en er een groot vuilaanbod is. Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Alphen aan den Rijn Versie 3 30 juli 2012 Pagina 22 van 22

Van Kostenpost naar Beleggingsfonds

Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Kwaliteitskeuzes Openbare Ruimte Gemeente Purmerend Gemeente Purmerend februari 2008 Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Kwaliteitskeuzes Openbare Ruimte Gemeente Purmerend

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Colofon Project Openbare verlichting beleidsplan Opdrachtgever Gemeente Hoogeveen Met medewerking van Maaike Hamstra (projectleider), Jan Blom, Rients Turkstra, Barry van

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 06 Beleidsplan Openbare Verlichting.doc 1 Verantwoording Titel : Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Opdrachtgever : Gemeente Goirle

Nadere informatie

Beleidsplan IBOR 2012-2015

Beleidsplan IBOR 2012-2015 Beleidsplan IBOR 2012-2015 Afdeling Beheer Openbare Ruimte gemeente Sittard-Geleen Beleidsplan IBOR 2012-2015 Afdeling Beheer Openbare Ruimte Mei 2012 Beleidsplan IBOR 2012-2015 Afdeling Beheer Openbare

Nadere informatie

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad Parkeren waar je wezen moet Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad 2 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel van de nota 4 2 Parkeerproblemen buiten

Nadere informatie

IMPLEMENTATIESTRATEGIE. Implementatie mgba gemeenten

IMPLEMENTATIESTRATEGIE. Implementatie mgba gemeenten IMPLEMENTATIESTRATEGIE Implementatie mgba gemeenten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Documenteigenschappen... 4 1. Inleiding... 5 1.1. Leeswijzer... 5 2. Doel van de implementatie... 6 2.1. Afbakening...

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2011-2015

Beheerplan wegen 2011-2015 Beheerplan wegen 2011-2015 Concept Gemeente Winsum Grontmij Nederland B.V. Assen, 21 april 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2011-2015 Subtitel : Projectnummer : 299547 Referentienummer : Revisie

Nadere informatie

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com Fietsnota Fietsend door Leiderdorp 2014-2020 Bron: ongetemd.com Status: Definitief Fietsnota 2014-2020 2 Samenvatting Nederland is bij uitstek een echt fietsland. Dit geldt voor Leiderdorp ook zo! Na de

Nadere informatie

Businesscase vak A 2020/2025. Eindrapport

Businesscase vak A 2020/2025. Eindrapport Businesscase vak A 2020/2025 Eindrapport Gemeente Capelle aan den IJssel Definitief concept Juli 2013 Businesscase vak A 2020/2025 Eindr apport Businesscase vak A 2020/2025 Dossier : ER-AF20120301 Registration

Nadere informatie

Beleidsplan Het Donker Belicht. Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020

Beleidsplan Het Donker Belicht. Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020 Beleidsplan Het Donker Belicht Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020 Vastgesteld door de raad 28 november 2011 Inhoudsopgave Samenvatting Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapport Kostenonderzoek zwerfafval Nederland. Den Haag, juni 2010

Rapport Kostenonderzoek zwerfafval Nederland. Den Haag, juni 2010 Rapport Nederland Den Haag, juni 2010 Leeswijzer Dit rapport is opgesteld in het kader van het Impulsprogramma Zwerfafval, in opdracht van de Stuurgroep zwerfafval. In het Impulsprogramma was opgenomen

Nadere informatie

SpeelScan. Voor het bepalen van de benutting van speelplekken. Ingrid Bakker Simone van Loenen. April 2014 Zwolle

SpeelScan. Voor het bepalen van de benutting van speelplekken. Ingrid Bakker Simone van Loenen. April 2014 Zwolle SpeelScan Voor het bepalen van de benutting van speelplekken Ingrid Bakker Simone van Loenen April 2014 Zwolle 1 Inleiding De SpeelScan is ontwikkeld in het kader van het project Ontwikkeling instrumenten

Nadere informatie

Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk. Een marktverkenning naar aannemers in de waterbouw. Bedrijfsvoering Inkoopondersteuning

Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk. Een marktverkenning naar aannemers in de waterbouw. Bedrijfsvoering Inkoopondersteuning Mediatheekformulier Naam: J. Nellen Datum: 14-08-08 Opleiding Logistiek en economie Soort verslag Afstuderen Auteur J. Nellen Titel en ondertitel Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk Een marktverkenning

Nadere informatie

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 2 Inhoudsopgave 1. Introductie 4 1.1 Proces dorpsvisie Rolde 4 1.2 Uitgangspunten dorpsvisie voor het centrum 4 1.3 Klankbordgroep 5 1.4 Concept centrumvisie en plannen

Nadere informatie

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V.

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. Een onderzoek naar kennis, succes- en faalfactoren Draagvlak van het instrument energievisie bij gemeenten Eindrapport Rapportnummer: 0224 Drs. M.T.P.G.M. Dahm Drs. M. Dullens Drs. D.S. Mayenburg Drs.

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Module Licht en Duisternis

Module Licht en Duisternis Module Licht en Duisternis Onderdeel van het milieubeleidsplan Gemeente Schouwen-Duiveland Colofon Uitgever : gemeente Schouwen-Duiveland 2009 Teksten : afdeling Ruimte en Milieu Redactie : Tekst- & Vertaalbureau

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Ziekenhuizen en zorginstellingen 9 3 Voordelen mobiliteits management voor ziekenhuizen 11 4 Specifieke maatregelen

Nadere informatie

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte

Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte Concept 3 maart 2009 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...5 1.1 Reikwijdte en inhoud... 5 1.2 Beheerplan en uitvoeringsprogramma... 5 1.3 Algemene beleidsontwikkelingen...

Nadere informatie

AFSTUDEERSCRIPTIE HERINRICHTING PROVINCIALEWEG N981

AFSTUDEERSCRIPTIE HERINRICHTING PROVINCIALEWEG N981 NHL HOGESCHOOL IN OPDRACHT VAN DE PROVINCIE GRONINGEN AFSTUDEERSCRIPTIE HERINRICHTING PROVINCIALEWEG N981 VANAF DE SCHEIDING (FRIESE GRENS T/M KORNHORN) September 2009 t/m maart 2010 Rapportage Provincialeweg

Nadere informatie

Samenvatting...2. Inleiding Integrale veiligheid, is de VER bruikbaar en bruikbaar voor u?...4

Samenvatting...2. Inleiding Integrale veiligheid, is de VER bruikbaar en bruikbaar voor u?...4 Inhoudsopgave Samenvatting...2 Inleiding Integrale veiligheid, is de VER bruikbaar en bruikbaar voor u?...4 Hoofdstuk 1 Het onderzoek in beeld...5 1.1 Wat is een VER?...5 1.2 Wie neemt het initiatief en

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie