Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016"

Transcriptie

1 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Deel 3C Beschrijving van de ICT-Hoofdfase De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER) die in deel 2 van dit opleidingsstatuut is opgenomen.

2 Curriculumoverzicht ICT-Hoofdfase (voltijd en deeltijd) Samenstelling hoofdfase (voltijd, deeltijd) Conform artikel 6.1 lid 2 van de OER De postpropedeutische fase omvat per inrichtingsvorm als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de OER de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studiepunten (studielast = aantal studiepunten * 28 uur). A. Voltijd Niveau afstudeerbekwaam a) Basissemester 1 course 1 (7,5 studiepunten) b) Basissemester 1 course 2 (7,5 studiepunten) c) Basissemester 1 project (15 studiepunten) d) Basissemester 2 course 1 (7,5 studiepunten) e) Basissemester 2 course 2 (7,5 studiepunten) f) Basissemester 2 project (15 studiepunten) g) Stage (zie deel 3E) (30 studiepunten) h) Verdiepend semester course 1 (7,5 studiepunten) i) Verdiepend semester course 2 (7,5 studiepunten) j) Verdiepend semester project (15 studiepunten) Niveau beroepsbekaam k) Afstudeerproject (zie deel 3E) (30 studiepunten) Minor (30 studiepunten) B. Deeltijd Niveau afstudeerbekwaam a) Basissemester 1 course 1 (7,5 studiepunten) b) Basissemester 1 course 2 (7,5 studiepunten) c) Basissemester 1 ++-gedeelte (7,5 studiepunten) d) Basissemester 2 course 1 (7,5 studiepunten) e) Basissemester 2 course 2 (7,5 studiepunten) f) Basissemester 2 ++-gedeelte (7,5 studiepunten) g) Deeltijd-project (zie deel 3E) (22,5 studiepunten) h) Stage (zie deel 3E) (30 studiepunten) i) Verdiepend semester course 1 (7,5 studiepunten) j) Verdiepend semester course 2 (7,5 studiepunten) k) Verdiepend semester ++-gedeelte (7,5 studiepunten) Niveau beroepsbekaam l) Afstudeerproject (zie deel 3E) (30 studiepunten) Minor (30 studiepunten) Basissemesters en verdiepende semesters verschillen per profiel. Op de volgende pagina worden deze per semester genoemd, en ook wordt aangegeven waar de owe s van het betreffende semester zijn te vinden.

3 Inhoudsopgave Eindkwalificaties profiel Information Management & Consultancy (IMC)... 4 Eindkwalificaties profiel Enterprise Software Solutions (ESS)... 8 Eindkwalificaties profiel Software Development (SD) Eindkwalificaties profiel Web Development (WD) Eindkwalificaties profiel Data Solutions Development (DSD) Eindkwalificaties profiel Infrastructure & Security Management (ISM) Eindkwalificaties profiel Embedded Software Development (ESD) Basissemester Develop a Web Application (DWA) Basissemester Information Systems Engineering (ISE) Basissemester Object Oriented Software Engineering (OOSE) Basissemester Business & IT Alignment (BIA) Verdiepend semester Business Information Management (BIMA) Basissemester Enterprise Information Management (EIM) Verdiepend semester Enterprise Resource Planning (ERP) Verdiepend semester Advanced Software Development (ASD) Verdiepend semester.net on the Server (NotS) Basissemester Manage a Networked Server Environment (MANSE) Basissemester Secure Environments and Applications (SEA) Basissemester Internet of Things (IoT) Verdiepend semester World of Robots (WoR) Integrale toets HBO-ICT (niveau 2)

4 Eindkwalificaties profiel Information Management & Consultancy (IMC) Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) IMC-1 IMC-2 IMC-3 De student anticipeert op de lange termijnvisie en -strategie van een organisatie, legt deze vast en bepaalt op basis hiervan het afgestemde informatiebeleid, bestaande uit kaders en modellen voor de informatievoorziening en de bijbenodigde infrastructuur. De student stelt een informatievoorzieningsarchitectuur vast op basis van een bedrijfsarchitectuur, bestaande uit kaders en modellen voor informatiesysteem en infrastructurele laag, lettend op aspecten van interoperabiliteit, schaalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en security. De student stelt de architectuur op in samenspraak met alle belanghebbenden, rekening houdend met zowel de bedrijfsontwikkelingen als de technologische ontwikkelingen. De student legt op basis van deze architectuur een basis voor de realisatie van een optimaal afgestemde IV door de definitie van een bijbehorende projectenkalender (IT- Programma). De student eliciteert, analyseert, abstraheert en structureert bedrijfs-, gebruikers- en systeemeisen in samenhang met het informatiebeleid en de bedrijfs- en gebruikerswensen, voor het ontwerpen en de realisatie van een (informatie)systeem. De student draagt zorg voor de consistentie, volledigheid en samenhang van de opgestelde functionele en niet-functionele eisen, rekening houdend met aspecten functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, interoperabiliteit, betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid. De student zorgt voor opstelling, afstemming en validatie van de opgestelde eisen bij alle stakeholders volgens een algemeen gelden raamwerk, tech- Organisatiestrategiemodellen Organisatiestructuur en procesmodellen Financieel management (kostenmodellen, budgettering, kosten baten) Projecten portfoliomanagement ICT-functie, beleid en strategie Business en IT alignment model ICT governance ICT en organisatievernieuwing Kennis van besluitvormingsprocessen en leiderschapsrollen hierin Kennis van onderhandelingsprocessen Organisatiestrategiemodellen Organisatiestructuur en procesmodellen Projecten portfoliomanagement Architectuurmethode Bedrijfsarchitectuur, informatievoorzieningsarchitectuur Business- en IT alignment- model IT-kwaliteitsaspecten (schaalbaarheid, security, interoperabiliteit, gebruikersvriendelijkheid, betrouwbaarheid, prestatie) Heeft kennis van communicatie en communicatieprocessen met verschillende doelgroepen. Heeft kennis van adviesprocessen Heeft kennis van gesprekstechnieken en gespreksmodellen Requirements engineeringproces Requirementsmodellen en - analysetechnieken Business case Financial management (budgetten, begroten, kosten/baten) Business en user requirements, functioneel en niet-functioneel Kwaliteitsaspecten van requirements (norm ISO/IEC , waaronder functionaliteit, betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie, onderhoudbaarheid, portabiliteit) Requirementsvalidatietechnieken en proces Procesmodellen (BPMN) en informatiemodellen (ER, relationeel) Een organisatiestrategie analyseren en beschrijven. Globaal de organisatiestructuur en bijbehorende procesmodel opstellen. Een afgestemd informatiebeleid opstellen. Een migratiepad vaststellen met een bijbehorende projectkalender. Een kosten-batenanalyse uitvoeren en een business case opstellen binnen het ICTbeleid. Omgaan met belangen(verschillen). Besluitvorming organiseren en beïnvloeden. Herkennen dat mensen verschillende kwaliteiten en eigenschappen hebben en daarop te sturen. Een business architectuur analyseren en opstellen Een informatievoorzieningsarchitectuur opstellen Een migratiepad vaststellen met een bijbehorende projectkalender Beschikt over luister-, zender- en regulerende vaardigheden om twee- en groepsgesprekken te voeren Oplossingen op adequate wijze presenteren of demonstreren aan verschillende of gemengde doelgroepen. In een adviestraject een feedbackbijeenkomst leiden. Bedrijfs- en systeemeisen analyseren en opstellen voor een IT-systeem Requirements vastleggen in een bijpassend model, zoals een proces- of informatiemodel Niet-functionele bedrijfs- en systeemeisen opstellen Uit beschikbare bronnen de geschikte informatie voor bedrijfs- en systeemeisen abstraheren De opgestelde eisen valideren bij de stakeholders Beschikt over luister-, zender- en regulerende vaardigheden om elicitatiegesprekken te voeren Omgaan met belangen(verschillen) Besluitvorming organiseren en beïnvloeden. Weerstand herkennen en op adequate wijze adresseren. Herkennen dat mensen verschillende kwaliteiten en eigenschappen hebben en daarop sturen.

5 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) IMC-4 IMC-5 IMC-6 IMC-7 niek en methode. De student onderzoekt nieuwe ICT-technologie en de toepassing ervan en kan de bijbehorende meerwaarde voor de business benoemen. De student kan de kennis van nieuwe technologie vervolgens voor een specifiek business ICTvraagstuk toepassen in een bijbehorende ICT-oplossing. De student kan volgens vooropgestelde documentstandaarden relevante beleidsdocumenten schrijven, passend bij doel en doelgroep, kiest hierbij bijbehorende stijl en media, en draagt zorg voor de actualiteit van de bestaande documentatie. De student luistert actief naar externe en interne belanghebbenden, verheldert en benoemt op basis hiervan de gebruikers- en organisatiebehoeften en geeft aandacht aan de relatie met belanghebbenden. De student stelt verschillende oplossingen voor die aansluiten bij de gebruikers- en organisatiebehoeften. De student adviseert op basis van de door de organisatie vooropgestelde (financiële en/of maatschappelijke) criteria een passende oplossing en verantwoordt deze oplossing. De student plant en beheerst een (ICT-) project, zodat het resultaat wordt opgeleverd dat aansluit bij de gebruikers- en organisatiebehoeften en kiest Onderzoekscyclus Onderzoeksmethoden en technieken Brongebruik (APA, mediawijshei, papers, tijdschriften, online bronnen, multimediale bronnen, zoekmachines) Relevante ICT-ontwikkelingen Heeft kennis van schrijf- en rapportagetechnieken voor verschillende doeleinden en doelgroepen. Informatie-, behoefte-, veranderings- en probleemanalyse en methoden en technieken Business requirements Organisatiestrategiemodellen Organisatiestructuur en procesmodellen Financieel management (kostenmodellen, budgettering, kosten baten) Adviseringsmethoden en technieken ICT-oplossingen: DBMS, ERP, ECM, Web apps, Mobile apps, customized software vs off the shelve, SCM, Web20, Office suites, DSS, BI, vertical software) Serviceprocessen (klantprocessen, marketing) Business case (financieel, maatschappelijk) Projectmanagementmethode (P6 methode) Business case (financieel, maatschappelijk) Projectopdrachtdefinitie Kan een onderzoek uitvoeren in de context van een business- en IT-vraagstuk met gebruik van geschikte onderzoeksmethoden volgens de fasen van de onderzoekscyclus. Kan onderzoeksresultaten gebruiken bij de oplossing van een business- en IT-vraagstuk. Kan de kwaliteit van onderzoeksproces en onderzoeksresultaat evalueren en op basis hiervan verbeterpunten en nieuwe vragen formuleren. Kan de onderzoeksresultaten doelgroepgricht rapporteren in een onderzoeksrapport Kan de onderzoeksresultaten doelgroepgricht presenteren in de context van het IT vraagstuk Houdt zich aan taalconventies en stijleisen (spelling, interpunctie, hoofdlettergebruik, grammaticaal correct, verzorgd werk) Schrijft teksten die goed en herkenbaar zijn gestructureerd (titel, inleiding, doel, probleemstelling, middenstuk en slot / conclusie). Houdt rekening met lezer en schrijfdoel en kiest de communicatieve stijl (informeren, overtuigen, vermaken) die past bij opdracht, taak of situatie Aangedragen informatie is juist, volledig, betrouwbaar en verifieerbaar (APA-normen) Behandelt zijn stof helder en logisch (goede argumentatie, heldere voortgang en leidend naar een conclusie) Voor een business- en IT-vraagstuk een informatie- en procesanalyse uitvoeren Voor een business- en I- vraagstuk een probleem- en alternatievenanalyse uitvoeren Voor een business- en IT- vraagstuk de business requirements analyseren en opstellen Voor een business- en IT- vraagstuk verschillende oplossingen ontwerpen en deze globaal uitwerken. Voor een business- en IT- vraagstuk uit verschillende ontworpen oplossingen een advies geven en deze middels een (financieel, maatschappelijk) business case onderbouwen Beschikt over luister-, zender- en regulerende vaardigheden om twee- en groepsgesprekken binnen een adviestraject te voeren. Gegevens over personen of organisaties, modellen, geanalyseerde problemen, en alternatieven op adequate wijze doelgroepgericht presenteren. (H)erkent dat mensen verschillende kwaliteiten en eigenschappen hebben en is in staat daar op te sturen. Moeilijke, openlijke gesprekken voeren om te voorkomen dat uitgestelde bezwaren blijven terugkomen. Omgaan met belangen(verschillen). Besluitvorming organiseren en beïnvloeden. Doelgroepgericht een opgebouwd advies (op basis van een probleem- en organisatieanalyse en een set ontworpen alternatieve oplossingen) rapporteren in een adviesrapport Een opdracht uitwerken in een plan van aanpak (incl. projectdefinitie, rollen, mijlpalen, planning, mensen middelen, kwaliteit en risico's) De projectopdracht rechtvaardigen door het

6 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) IMC-8 IMC-9 hiervoor een passende methode. De student definieert hiervoor de project business case (opdracht, doelstelling, kostenbaten), activiteiten, mijlpalen, planning, geschikte mensen en middelen, kwaliteit en risico s. De student evalueert op systematische wijze de (ICT-) processen op basis van verschillende bronnen. De student herontwerpt deze, waarbij gestuurd wordt op effectiviteit en efficiëntie, alsmede op innovatie, flexibiliteit en integratie met beschikbare ondersteunende technologie. De student bepaalt de organisatorische (structuur, processen, mens, cultuur) gevolgen bij de implementatie van een ICToplossing. De student plant de implementatie en ondersteunt de uitvoering en beheersing waarbij rekening gehouden wordt met de acceptatie van en het draagvlak voor de oplossing. Projectrollen, mijlpalen, issues, planning, mensen en middelen, kwaliteits - en risico beheersing, communicatie Projectfasen en indeling Heeft kennis van leidersschapsstijlen Heeft kennis van besluitvormingsstrategieën. Heeft kennis van relatiemanagement Typeren processen Porter waardeketen Business process management (BPM) Business process reengineering (BPR) Business process modelling Procesanalyse Meten van processen adhv relevante KSF/KPI Informatie-analyse Herontwerpen processen adhv doelstellingen Kwaliteitsmanagement en modellen Stakeholders, proceseigenaren, uitvoerders, verantwoordelijken benoemen Inrichten processen Externe-interne analyse Strategie SOLL-situatie (structuur, cultuur, proces, innovatie, financiën) Veranderstrategie, veranderplan en -planning Interventies Impactanalyse 7S model Implementatie en evaluatie Omgaan met weerstand Gesprekstechnieken en gespreksmodellen voor verschillende typen gesprekken in organisaties. Strategieën om draagvlak / engagement voor implementatie te creëren opstellen van een (financiële, maatschappelijke) business case Projectmatig een opdracht uitvoeren vanuit de toebedeelde/zelfgekozen rol Bewaakt en verantwoordt de voortgang en kwaliteit van het project (eigen bijdragen en team) en stuurt waar nodig bij (H)erkent dat mensen verschillende kwaliteiten en eigenschappen hebben en is in staat daar op te sturen Voor de opzet of beheersing van het project onderdelen van het plan van aanpak op adequate wijze doelgroepgericht presenteren Voor een business- en IT-vraagstuk een informatie- en procesanalyse uitvoeren, een probleem- en alternatievenanalyse uitvoeren en de business requirements opstellen Voor een bepaald proces belangrijkste KPI s vaststellen. Volgens een geschikte strategie (bijv. LEAN, theory of contraints) een proces herontwerpen en verbeteren, met inbegrip van de processtappen, verantwoordelijkheden, informatievoorziening, uitvoerders en andere stakeholders. Doelgroepgericht de herontworpen processen (inbegrip van de processtappen, verantwoordelijkheden, informatievoorziening, uitvoerders en andere stakeholders) onderbouwd rapporteren binnen een adviesrapport. Doelgroepgericht de herontworpen processen (inbegrip van de processtappen, verantwoordelijkheden, informatievoorziening, uitvoerders en andere stakeholders) onderbouwd presenteren en bij de stakeholders evalueren. Interne en externe organisatieanalyse uitvoeren. Voor een business- en IT- vraagstuk een informatie- en procesanalyse uitvoeren Voor een business- en IT- vraagstuk een probleem- en veranderingsanalyse uitvoeren (SOLL situatie). Voor een business- en IT- vraagstuk de business requirements opstellen. Voor een gewenste SOLL-situatie een geschikte veranderstrategie bepalen en op basis hiervan een veranderplan opstellen. Voor een opgesteld veranderplan een impact analyse uitvoeren en daar waar nodig het plan aanpassen. Weerstand herkennen die hoort bij veranderprocessen en gaat er adequaat mee om. Luister-, zender- en regulerende vaardigheden om twee- en groepsgesprekken te voeren. Oplossingen of (onderdelen van) het veranderplan op correcte wijze presenteren of demonstreren aan de stakeholders. Profiel en semesters Het profiel Information Management & Consultancy is opgebouwd uit de semesters Information System Engineering (ISE -L), Business & IT Alignment (BIA) en Business Information Management (BIMA).

7 Relatie met eindkwalificaties IMC-1 IMC-2 IMC-3 IMC-4 IMC-5 IMC-6 IMC-7 IMC-8 IMC-9 ISE-L x x x x x BIA x x x x x x x x x BIMA x x x x x x x

8 Eindkwalificaties profiel Enterprise Software Solutions (ESS) Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) ESS-1 ESS-2 De student eliciteert, analyseert, abstraheert en structureert bedrijfs-, gebruikers- en systeemeisen in samenhang met het informatiebeleid en de bedrijfs- en gebruikerswensen, voor het ontwerpen en de realisatie van een informatiesysteem. De student draagt zorg voor de consistentie, volledigheid en samenhang van de opgestelde functionele en niet-functionele eisen, rekening houdend met aspecten functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, interoperabiliteit, betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid. De student zorgt voor opstelling, afstemming en validatie van de opgestelde eisen bij alle stakeholders volgens een algemeen geldend raamwerk, techniek en methode. De student onderzoekt nieuwe ICT-technologie en de toepassing ervan, en kan de bijbehorende meerwaarde voor de business benoemen. De student kan de kennis van nieuwe technologie vervolgens voor een specifiek business ICTvraagstuk toepassen in een bijbehorende ICT-oplossing. Requirements engineering process Requirementsmodellen en analysetechnieken Business Case Financial management (budgetten, begroten, kosten/baten) Business en user requirements, Functioneel en niet-functioneel (Kwaliteitsaspecten van requirements (norm ISO/IEC 25010), waaronder Functionaliteit, Betrouwbaarheid, Gebruiksvriendelijkheid, Efficiëntie, Onderhoudbaarheid, Portabiliteit) Requirements validatietechnieken en process Procesmodellen (BPMN) en informatiemodellen (ER, relationeel) Testplannen Onderzoekscyslus Onderzoeksmethoden en technieken Brongebruik (APA, mediawijsheid, papers, tijdschriften, online bronnen, multimediale bronnen, zoekmachines) Relevante ICT-ontwikkelingen Kan tegengestelde belangen herkennen Kan een testplan opstellen Kan de informatievoorziening naar alle stakeholders verzorgen Kan bedrijfs- en systeemeisen opstellen voor een IT systeem Kan requirements vastleggen in een bijpassend model, zoals een proces- of informatiemodel Kan niet-functionele bedrijfs- en systeemeisen opstellen Kan een afweging maken tussen conflicterende requirements en stakeholders Kan beschikbare bronnen de geschikte informatie voor bedrijfs- en systeemeisen abstraheren Kan de opgestelde eisen valideren bij de stakeholders Beschikt over luister-, zender- en regulerende vaardigheden om elicitatiegesprekken te voeren Kan omgaan met belangen(verschillen) Kan de informatievoorziening naar alle stakeholders verzorgen (H)erkent dat mensen verschillende kwaliteiten en eigenschappen hebben en is in staat daar op te sturen. Kan een onderzoek uitvoeren in de context van een business- en IT-vraagstuk volgens geschikte onderzoeksmethoden Kan onderzoeksresultaten gebruiken bij de oplossing van een business- en IT-vraagstuk Kan de kwaliteit van onderzoeksproces en onderzoeksresultaat evalueren en op basis hiervan verbeterpunten en nieuwe vragen formuleren Opstellen adviesrapport ESS-3 ESS-4 De student kan op basis van beschikbare standaardsoftwarepakketten een klantspecifieke oplossing configureren. De student is in staat om zelfstandig een gefundeerd ontwerp uit te werken op basis van standaard softwarecomponenten dat methodisch verantwoord is, voor een specifieke gebruikersvraag. De student draagt zorg voor een correct werkende ITomgeving door het volgens afgesproken procedures en processen implementeren van wijzigingen in de configuratie. Bij het implementeren van de wijzigingen wordt gebruik gemaakt van de voorgeschreven change procedures en OTAP omgevingen. De doorgevoerde wijzigingen worden verantwoord in de voorgeschreven documentatie. Presenteren van TO aan de gebruikersorganisatie Best practices op het gebied van standaard oplossingen Configureren van de beschikbare standaardsoftware-componenten (Windows, Sharepoint, SQL Server, etc.) Ontwerpen customized user interface Opstellen gebruikersdocumentatie Opstellen testverslag Toepassen best practices op het gebied van IT-beheer (ITIL) Vastleggen van uitgevoerde werkzaamheden Ontwerpen van IT-oplossingen op basis van standaardcomponenten Kan een functioneel ontwerp maken voor een applicatie architectuur Kan een technisch ontwerp maken voor een infrastructuur Kan gebruikersvragen correct vertalen naar IT requirements Configureren van een IT-omgeving op basis van standaardcomponenten Opstellen gebruikersdocumentatie waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende doelgroepen Opstellen testverslag

9 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) ESS-5 ESS-6 ESS-7 ESS-8 ESS-9 ESS-10 De student maakt inzichtelijk dat de IT-omgeving voldoet aan gestelde wet- en regelgeving (compliant) op het gebied van gezondheid, veilighed, bruikbaarheid, prestatie, betrouwbaarheid en compatabiliteit. De student heeft kennis van het op een gestructureerde wijze doorvoeren van noodzakelijke wijzigingen in de IT-omgeving. Voorafgaand aan implementatie wordt een impactanalyse opgesteld, de wijzigingen worden doorgevoerd conform planning, recovery plannen zijn aanwezig. Na afloop wordt de doorgevoerde wijziging gevalideerd. De student kan volgens vooropgestelde documentstandaarden relevante beleidsdocumenten schrijven, passend bij doel en doelgroep en kiest hierbij bijbehorende stijl en media, en draagt zorg voor de actualiteit van de bestaande documentatie. De student stelt een informatiestructuur op voor de gestructureerde en ongestructureerde data binnen de organisatie passend bij de bedrijfsprocessen en de al aanwezige IT-omgeving. De student plant en beheerst een (ICT-) project, zodat het resultaat wordt opgeleverd dat aansluit bij de gebruikers- en organisatiebehoeften en kiest hiervoor een passende methode, en definieert hiervoor de project business case (opdracht, doelstelling, kostenbaten), activiteiten, mijlpalen, planning, geschikte mensen en middelen, kwaliteit en risico s. De student evalueert op systematische wijze de (ICT-) processen op basis van verschillende bronnen, en herontwerpt deze, waarbij gestuurd wordt op effectiviteit en efficiëntie, alsmede op innovatie, flexibiliteit en integratie met beschikbare ondersteunende technologie. Testprotocollen (T-Map, etc.) Organisatie testprojecten IT-lifecycle van gebruikte IT componenten Best practices op het gebied van COTS (commercial off the shelf) oplossingen Safety, health Environment bestpractices ITIL service management processen ITIL change management processen ITIL contingency processen ASL applicatiebeheerprocessen Heeft kennis van schrijf- en rapportagetechnieken voor verschillende doeleinden en doelgroepen. Heeft kennis van het configureren van CMS Heeft kennis van het vullen van CMS Requirementsanalyse Informatiedistributieplan Bedrijfsprocessen (DFD) Informatie-analyse Business Intelligence Projectmanagementmethoden (P6) Opstellen business cases Analyse kosten en baten Opstellen risk log Opstellen issue log Opstellen testprocedures Opstellen SHE - compliancy rapportages over gebruikte componenten Doorvoeren wijzigingen in de aanwezige ITomgeving Opstellen Service Level Agreements Opstellen disaster recovery plannen Uitvoeren changemanagement processen Houdt zich aan taalconventies en stijleisen (spelling, interpunctie, hoofdlettergebruik, grammaticaal correct, verzorgd werk etc.) Schrijft teksten die goed en herkenbaar zijn gestructureerd (titel, inleiding, doel, probleemstelling, middenstuk en slot / conclusie). Houdt rekening met lezer en schrijfdoel en kiest de communicatieve stijl (informeren, overtuigen, vermaken) die past bij opdracht, taak of situatie Kan vragen uit de organisatie vertalen naar requirements Kan requirements vertalen naar een passende IT-omgeving Kan communicatie afstemmen op de doelgroep Is in staat een datawarehouse op te stellen op basis van een aangeleverd ontwerp Kan een geschikte methode kiezen voor een gegeven context Kan een plan van aanpak maken voor een ITproject Kan risico s inschatten, verwoorden en registreren (kans en impact bepaling) Stelt voortgangrapportages op voor de opdrachtgever Process Improvement (ITIL v3) Is in staat een analyse uit te voeren op de procesvolwassenheid van een IT-organisatie. Kan een verbetervoorstel formuleren om geconstateerde afwijkingen te corrigeren Is in staat onderscheid te maken in de veelheid van aangeboden best-practices Profiel en semesters Het profiel ESS is opgebouwd uit de semesters Enterprise Information Management (EIM), Information System Engineering (ISE-L) en Enterprise Resource Planning (ERP).

10 Relatie met eindkwalificaties ESS-1 ESS-2 ESS-3 ESS-4 ESS-5 ESS-6 ESS-7 ESS-8 ESS-9 ESS-10 EIM X X X X X X X X X ISE-L X X X X X X ERP X X X X X X X X X X

11 Eindkwalificaties profiel Software Development (SD) Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) SD-1 [Software Requirements] De student analyseert en specificeert de eisen aan een ICT-oplossing op basis van de gebruikersbehoeften op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier. Valideert de opgestelde eisen. Beheert (veranderende) eisen tijdens het software-ontwikkeltraject. Problem vs solution domain (stakeholder needs, software features, software requirements) Requirements specificatie (use cases, user stories, conceptuele modellen, FURPS+) Requirements attributen Requirements traceability Requirements proces Change management Requirements validatie Requirements tools Documenteren van requirements. Rapporteren en presenteren van een functioneel ontwerp voor stakeholders. Analyseren van gebruikersbehoeften. Beoordelen van kwaliteit (consistentie, compleetheid) van een verzameling requirements. SD-2 [Software Design] De student kan op basis van de requirements de interne structuur de elementen en hun relaties - van een dataintensief en gedistribueerd softwaresysteem bepalen, zowel op top-level niveau (architectuur) als ook op gedetailleerd niveau (ontwerp). De student kan de gemaakte ontwerpkeuzes onderbouwen, past tijdens het ontwerpen standaard notaties en best practices uit het beroepenveld toe, en houdt in het ontwerp rekening met mogelijke onderhoudsvragen. Software Design principes (abstractie, decompositie en modulariteit, koppeling en cohesie, information hiding, etc.) Ontwerpnotaties (UML, ERM,...) Statische modellen (o.a. conceptuele datamodellen, class diagrams) Dynamische modellen (o.a. activity diagrams, state machine diagrams, sequence diagrams) Design strategieën en methodes: - top down vs bottom up - object oriented - data centered Design tools Opstellen en communiceren van het detailontwerp. Alternatieve ontwerpen evalueren aan de hand van kwaliteitscriteria. Actief participeren in design reviews. SD-3 [Software Architecture] De student kan op basis van de nonfunctional requirements de interne structuur op top-level niveau van een dataintensief en gedistribueerd softwaresysteem bepalen. De student kan de gemaakte architecturele keuzes onderbouwen en past tijdens het ontwerpen van de architectuur best practices uit het beroepenveld toe. Software Architectuur: - Architectuurstijlen - Architecturele views - Design Patterns - Frameworks Softwarekwaliteitsattributen: - performance, security, availibility - maintainability, portability, reusability Architectuur Notaties (o.a. UML, Lagenmodel) Architectural Views (4+1) Niet-functionele eisen vertalen naar architectuuroplossingen. Architecturele prototypes realiseren en evalueren. Opstellen en communiceren van een software architectuur. Actief participeren in architectuur reviews. SD-4 [Software Construction] De student kan op basis van een ontwerp werkende en betekenisvolle dataintensieve en gedistribueerde software systemen realiseren, schrijft begrijpbare en hoogwaardige source code en past professionele tools en technieken toe om dit te bereiken, en kan in teamverband een volledig geïntegreerd en systeem opleveren, dat klaar is voor ingebruikname. Software Construction basiskennis: - programmeertalen en taalelementen - datastructuren - algoritmes en complexiteit - database basics en database management Software Construction basisprincipes: - hergebruik - verminderen van complexiteit - onderhoudbaarheid - uitbreidbaarheid Software Construction proces Unit testing Software Construction Tools (Processing, Eclipse, GUI-Builders, Unit testing tools, Sonar, Jenkins, Git). Vertalen van ontwerp naar code Participeren in code reviews Schrijven van technische overdrachtsdocumentati. Schrijven van Clean Code. Gebruik van Software Construction Tools. SD-5 [Software Testing and Quality] De student kan aantonen dat het systeem aan de geïdentificeerde require- Soorten tests: - Unit test, Integration test, System test. Opstellen van een testplan en - strategie. Opstellen van testcases en -

12 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) ments voldoet en dat de opgeleverde producten, onder andere de source code, aan vooraf gedefinieerde kwaliteitscriteria voldoen. - Acceptatietest, Installatietest, Performance test Testtechnieken Software Testing and Quality Tools (JUnit, Selenium, Sonar) Software Quality basiskennis: - Quality requirements - Software Process Quality - Software Product Quality Software Quality Management Processes: - Verificatie en validatie - Reviews scenario s. Ontwerpen van Opstellen van een testplan en rapporteren van testresultaten. SD-6 [Software Engineering Process and Management] De student kan in een multidisciplinaire omgeving op grond van de gekozen ontwikkelmethodiek, passend bij de context en inhoud van de opdracht, een software-ontwikkeltraject projectmatig inrichten en uitvoeren, kiest geschikte methoden en technieken, past deze toe, en bewaakt de voortgang van het project door gebruik te maken van procesondersteunende tools. Project Planning Projectuitvoering (implementatie, monitoring/control) Review en Evaluatie Software Process Definition (Roles, Tasks, Artefacten ) Life Cycles (waterval, iteratief, incrementeel) Examples (Scrum, RUP,...) Modeling principes (syntax, pre- /postconditions) Types of models (behavioral, structural, information) Model analyse (consistentie, correctheid, traceerbaarheid) Samenwerken in een multidisciplinair team. Gemotiveerde keuze maken uit beschikbare modellen en deze geïntegreerd inzetten. Gemotiveerde keuze maken uit beschikbare methoden en technieken en deze inzetten. Is in staat om kritisch terug te kijken op een (deel van een) software-ontwikkeltraject. Reflecteert op zijn eigen rol, de toegepaste methoden en technieken, het gerealiseerde product en het proces en benoemt verbeterpunten. Kan zichzelf sturen in zijn beroepsmatig functioneren en beroepsmatige ontwikkeling. SD-7 [Research] De student kan een probleem op het terrein van Software Development (bijvoorbeeld inzet van nieuwe technologieën) oplossen door een kleinschalig onderzoek uit te voeren op een systematische, methodisch verantwoorde wijze, en kan de conclusies daaruit onderbouwen en effectief communiceren. Empirische methodes en experimentele technieken Modeling, Prototyping, Simulation Standards Root Cause Analysis Lezen en waarderen van beschikbare bronnen. Schrijven, presenteren en uitvoeren van een onderzoeksplan en onderzoeksresultaat. Verbetert eigen werkprocessen door te reflecteren op eigen ervaringen. Profiel en semesters Het profiel Software Development is opgebouwd uit de semesters Information System Engineering (ISE-R), Object Oriented Software Engineering (OOSE-L) en Advanced Software Development (ASD). Relatie met eindkwalificaties SD-1 SD-2 SD-3 SD-4 SD-5 SD-6 SD-7 ISE-R X X X X X OOSE-L X X X X X X X ASD X X X X X X

13 Eindkwalificaties profiel Web Development (WD) Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) WD-1 [Software Construction] De student heeft kennis van verschillende webtalen en - frameworks op zowel de clientside als serverside en dataside en kan deze combineren voor het ontwikkelen van een web-applicatie aan de hand van het ontwerp. Construction Languages (HTML/CSS, JavaScript - ASP.NET, PHP, SQL) Coding (Clean Code = naming, organization, documentation) Construction Testing (Unittesting, Integration testing) Construction for Reuse (maken van eigen componenten en libraries) Construction with Reuse (gebruiken van bestaande componenten en libraries) Construction Quality (Unit testing, TD, defensive programming, debugging, reviews) Integration - Stubs, drivers, and mock objects API Design and Use Object-Oriented Runtime Issues - Wijze van executie (interpretatie, compilatie) voor type-safety, performance en de ontwikkelcyclus - Polymorfisme, Dynamic Binding Parameterization and Generics Assertions, Design by Contract, and Defensive Programming Error Handling, Exception Handling, and Fault Tolerance Runtime Configuration & Internationalization - Character Sets - XML Concurrency Primitives Middleware Platform Standards - JavaEE,.NET Test-First Programming - TDD Concurrency - Processen, Tasks, Threads Control and Handling of Events - Eventhandling - Callbacks, sync vs. async Debuggen en tracen van programma-uitvoer op verschillende lagen Lezen en vertalen van een technisch ontwerp naar broncode Overdragen van een webapplicatie naar een beheerorganisatie Maken, uitvoeren en bewaken van een individuele planning. Lezen, begrijpen en samenvatten van technische materie uit o.a. referentieboeken, handleidingen, onderzoekspapers en broncode Schrijven van broncode, codedocumentatie, flow- en andere diagrammen en grafieken WD-2 [Software Design: Infrastructure] De student is in staat om een multi-tier infrastructuur te specificeren, verfijnen en/of te actualiseren in overeenstemming met een opdrachtgever, en kan daarbinnen informatieberichten herleiden naar individuele hard- en softwarecomponenten om fouten op te sporen of ter beoordeling van aspecten als functionaliteit, compatibiliteit, schaalbaarheid, bruikbaarheid en beveiliging. De student kent beveiligingszwakheden in webapplicaties en houdt zich bij realisatie aantoonbaar aan wettelijke eisen, voorschriften en best-practices van toonaangevende adviseren- General Design Concepts The Context of Software Design The Software Design Process - High-level vs. detail design Software Design Principles - Abstractie, Cohesie, Coupling, etc. - SOLID Data Persistence - (R)DBMS, Local Storage Distribution of Components Error and Exception Handling and Fault Tolerance 2.6 Interaction and Presentation - MVC, MVVM, MVP Security - OWASP (Open Web Application Security Project), NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) - Injection / Manipulation, XSS (Cross Site Scripting), CSRF (Cross Site Request Forgery) - Netwerk sniffers, Automated Thread Analyzers Quality Attributes - Ilities (URPS+) Quality Analysis and Evaluation Techniques Kan een netwerkarchitectuur schetsen Meten van functionaliteit, compatibiliteit, schaalbaarheid, bruikbaarheid en beveiliging Schrijven van broncode, software projectplannen, requirementsdocumenten, risico analyses, software ontwerpdocumentatie, software test plannen, technische rapporten en evaluaties, diagrammen en grafieken Presenteren van reviews, product instructies, slides, vastgelegde kennis en technische documenten

14 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) de instanties. - Reviews Structural Descriptions (Static View) - Class-, Component-, Deployment diagrams Behavioral Descriptions (Dynamic View) - Activity-, Sequencediagrams General Strategies Software Design Tools - Visio, Astah Types of Network Basic Network Components (authenticatieservers, single sign on, caching servers, traffic managers, loadbalancers) Networking Protocols and Standards - TCP/IP The Internet - HTTP, Websockets WD-3 [Software Design:User Interface Design] De student is in staat om web-applicaties te ontwikkelen die optimaal omgaan met verschillende typen devices (mouse/touch mobile/tablet/desktop) door het toepassen van responsive design principes. De student gebruikt regelgeving en richtlijnen rondom semantiek in webapplicaties om informatie beter te kunnen vinden, delen en te combineren zodat deze beter gebruikt kan worden op meerdere verschillende devices voor een groter publiek met mogelijke visuele, auditieve, motorische beperkingen General User Interface Design Principles (learnability, user familiarity, consistency, recoverability) User Interface Design Issues (de jure en de facto standaarden, actuele kennis van devices en toepassingen) The Design of User Interaction Modalities - User interaction styles zoals Question- Answer, Direct manipulation, Menu Selection, Form fill-in, Command language The Design of Information Presentation [Responsive Design] - Flexible, Responsive layouts - Color Schemes User Interface Design Process (User analysis, software prototyping, interface evaluation) Localization and Internationalization - i18n, i10n, Resource Bundles Metaphors and Conceptual Models - Domeinmodellering - Referenties naar de real world Prototyping (proof of concept, prototype, pilot, alfa release) Tradeoff Analysis - Risks, costs, and benefits of alternatives, in cooperation with stakeholders Interactie met stakeholders onderhouden Identificeren van waarde voor de stakeholder Geven en ontvangen van feedback In staat zijn om een device afhankelijke webpagina samen te stellen op een correcte manier gebruik makend van CSS3 en HTML5 Toepassen van de standaarden Toepassen van de criteria Toepassen van devices met applicaties (voor doelgroepen) Onderscheiden van klanten, gebruikers & belanghebbenden Beoordelen van het gebruik van prototypen ter ondersteuning van het valideren van eisen Toelichten en communiceren van het ontwerp/de ontwikkeling aan klanten Managen en garanderen van een hoog niveau van samenhang en kwaliteit bij complexe softwareontwikkeling Presenteren van reviews, product instructies, slides, vastgelegde kennis en technische documenten Toepassen van mockups voor UIX zoals, maar niet uitsluitend, wireframes Toepassen van mockups voor functionaliteit WD-4 [Data] De student is in staat om zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens in verschillende formaten uit verschillende type bronsystemen te lezen en combineren om informatie te ontsluiten. Transportformaten - XML, JSON, SOAP Datatransport - REST/HTTP, WebSockets Dataopslag en zijn kenmerken - RDBMS, NoSQL - Performance vs integrity, consistency Is in staat om data te ontsluiten d.m.v. een webapplicatie Verzamelen van interne en externe kennis en informatiebehoeften Gebruiken van datamodellen WD-5 [Software Design:Software Architecture] De student maakt gebruik van patterns en principes in software design om hergebruik, uitbreidbaarheid, Architectural Structures and Viewpoints Architectural Styles - Structure: Component Based, Layered, Pipes and Filters, MVC - Messaging: Event Driven, Asynchronous messaging Schriftelijk en mondeling motiveren en wegen van beslissingen Beoordelen van de geschiktheid van verschillende applicatie- ontwikkelingsmethoden voor het actuele scenario

15 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) kwaliteit en configureerbaarheid te bevorderen. - Adaptable Systems: Plug-ins, Reflection - Distributed Systems: Client-Server, REST, Service Oriented Design Patterns - Creational: Builder, Factory Method, Prototype - Stuctural: Adapter, Facade, Proxy - Behavioral: Observer, State - Dependency Injection Architecture Design Decisions Families of Programs and Frameworks - Extensions, Plug-ins Structural Descriptions (Static View) - Class diagrams Behavioral Descriptions (Dynamic View) - Sequence diagrams General Strategies - Divide-and-conquer, stepwise refinement strategies, top-down vs. bottom-up strategies Function-Oriented (Structured) Design Object-Oriented Design Data Structure-Centered Design Component-Based Design (CBD) Other Methods - Services, SOA Schrijven van broncode, software architectuurdocumenten, ontwerpdocumentatie, software test plannen, technische rapporten en evaluaties, diagrammen en grafieken Presenteren van reviews, product instructies, slides, vastgelegde kennis en technische documenten WD-6 [Software Engineering Model and Methods] De student is in staat om methodisch een project in een multidisciplinair team uit te voeren, waarbij het verloop inzichtelijk gemaakt wordt en de sturing gedaan wordt met processen en bijbehorende beheertools. Software Engineering Methods Software Process Definition Software Life Cycles - Lineaire methoden (Waterval) - Agile methoden (Scrum, XP) - Hybride methoden (OpenUP) Software Project Planning Individual Cognition Dealing with Problem Complexity Requirements & Features FURPS-categorieën Risicomanagement Formuleren van doel- en probleemstelling Identificeren van projecteigenschappen, scope en definities Gemotiveerde keuze maken uit beschikbare processen Werken in multidisciplinaire teams Zich staande houden in de groepsdynamiek Aantoonbaar aan een planning en andere afspraken in een team houden Met respect feedback geven Zelfstandig uitvoeren van een opdracht vanuit een toebedeelde of zelfstandig gekozen (team)rol / Eigen bijdrage leveren Probleemoplossend vermogen door te lezen, netwerken en het experimenteren met nieuwe tools & technieken Probleem decompositie Houden van reviews, audits, pair programming Lezen, begrijpen en samenvatten van technische materie uit o.a. referentieboeken, handleidingen, onderzoekspapers en broncode Schrijven van requirementsdocumenten, risico analyses, technische rapporten en evaluaties, diagrammen en grafieken Is in staat om kritisch te kijken naar eigen handelen binnen en buiten het team en daar lering uit te halen WD-7 [Software Testing] Testing-Related Terminology (acceptance/ quali- Goede HTML-gecodeerde pagina s

16 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) De student ontwikkelt en voert systematisch testprocedures uit om aan te tonen dat nieuwe en gewijzigde componenten voldoen aan vooraf opgestelde ontwerpspecificaties, en kan deze naleving bewijzen aan de hand van een rapportage. fication testing, installation testing, alpha and beta testing, regression testing, performance testing, security testing, stress testing, back-toback testing, recovery testing, interface testing, configuration testing, usability testing Key Issues Relationship of testing to other activities The Target of the Test Objectives of Testing (Reliability measurement, identification of security vulnerabilities, usability evaluation, and software acceptance) Based on the Software Engineer s Intuition and Experience Input Domain-Based Techniques Code-Based Techniques (technieken en hulpmiddelen voor het testproces, zoals W3C HTML & CSS validators) Fault-Based Techniques (error guessing) Techniques Based on the Nature of the Application Selecting and Combining Techniques Evaluation of the Program Under Test (normen voor kwaliteitscriteria voor testen (bijv. coverage, complexity) Evaluation of the Tests Performed Test Process Practical Considerations Test Activities Profiling, Performance Analysis and Slicing Tools Software Testing Tools Testing Tool Support Categories of Tools (test harnesses, capture/replay tools, coverage analyzers and instrumenters, tracers) en CSS stylesheets opleveren. Op gestructureerde wijze de functionaliteit en effectiviteit van een pagina testen. Uitvoeren van testen en het vergelijken van testresultaten met productspecificaties Opstellen en managen van een testplan Managen en evalueren van het testproces Ontwerpen van testen van ICTsystemen Voorbereiden en begeleiden van testen van ICT-systemen Rapporteren over en documenteren van testen en resultaten Presenteren van de testwijze en uiteenzetten van de testresultaten aan de doelgroep

17 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) WD-8 [Research and Development] Onderzoekt de laatste ontwikkelingen op het dynamische gebied van het web om kennis over de technologische ontwikkelingen uit te breiden. Stelt kritische onderzoeksvragen en komt methodisch tot antwoorden. Bedenkt innovatieve oplossingen voor het integreren van nieuwe technologie in bestaande producten, applicaties of diensten, of voor het creëren van nieuwe oplossingen. Codes of Ethics and Professional Conduct Nature and Role of Professional Societies Nature and Role of Software Engineering Standards Legal Issues - Licenties, Open vs. Closed Source - Copyright, Trademarks, Legal Requirements Documentation Dealing with Uncertainty and Ambiguity Attack and reduce or eliminate any lack of clarity that is an obstacle to performing work - Use formal sources such as textbooks and professional journals, interviews with stakeholders, or consultation with teammates - Software estimation - Opkomende technologieën en relevante toepassingen in de markt De onderzoekscyclus Onderzoeksmethoden Monitoren van informatiebronnen en het voortdurend volgen van de meest veelbelovende Identificeren van verkopers en aanbieders van de meest veelbelovende oplossingen en evalueren en beargumenteren welke het meest geschikt is en deze voor te stellen Identificeren van commerciële voordelen en verbeteringen door het toepassen van opkomende technologieën Opstellen van een 'proof of concept' Vaststellen en formuleren van beoordelingscriteria ter vergelijking van verschillende oplossingen en/of technieken Lezen, begrijpen en samenvatten van technische materie uit o.a. referentieboeken, handleidingen, onderzoekspapers en broncode Schrijven van broncode voor experimenten, onderzoeksplannen en - rapporten, grafieken en diagrammen Houden van peerreviews Doorlopen van de onderzoekscyclus en het gebruiken van geschikte vormen van onderzoek. Profiel en semesters Het profiel WebDevelopment is opgebouwd uit de semesters Develop Web Application (DWA), Object Oriented Software Engineering (OOSE) en.net on the Server (NotS). Relatie met eindkwalificaties WD-1 WD-2 WD-3 WD-4 WD-5 WD-6 WD-7 WD-8 DWA X X X X X X X X OOSE X X X X NotS X X X X X X X X

18 Eindkwalificaties profiel Data Solutions Development (DSD) Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) DSD-1 APPLICATION DEVELOPMENT DATA CENTRIC SYSTEMS De student kan op professionele wijze data intensieve systemen ontwikkelen die invulling geven aan de operationele informatie behoeften van de eindgebruikerorganisatie. De student ontwikkelt applicaties ter ontsluiting van gestructureerde en ongestructureerde data(bronnen). De student ontwikkelt de onderliggende dataresources en past daartoe geschikte methoden en technieken toe om de relevante systeemaspecten te analyseren, ontwerpen en realiseren. Elementen van het functioneel en technisch ontwerp schermnavigatie- en basis schermontwerp technieken testsoorten (functionele testen en separate codeobjecten uit betrokken architectuurlagen) implementatietechnieken; beveiligingsissues (opslag, ontsluiting, authenticatie op dataniveau (tabel/collectie, kolom, record/document), authenticatie op functie-/procesniveau client side development technieken (HTML/CSS/Java Script) data uitwisselingsformaten webservices modellen/protocollen FURPS+ model (requirements) kennis van informatie- en datamodelleringstechnieken client-server modellen elementair begrip procesmodellen object relational mapping data managementfuncties kenmerkende datamanagement activiteiten data management doelstellingen plan-do-check-act cyclus in relatie tot professionele ontwikkeling implementeren van databeveiliging conform de vastgestelde requirements toelichten welke onderdelen in een functioneel ontwerp thuishoren en welke in een technisch ontwerp en wat de verbanden ertussen zijn ontwikkelen van multi-user systemen vaststellen van (in)correcte werking van gerealiseerde functionaliteiten (a.d.h.v. de requirements) realiseren van een conceptueel informatiemodel en het daaruit afleiden van een logisch en fysiek datamodel formuleren in SQL van informatiebehoeften geformuleerd in natuurlijke taal gebruiken van transactiemanagementtechnieken om data-integriteit te waarborgen interpreteren van business rule beschrijvingen, identificeren van implementatiemogelijkheden van business rules efficiënt en effectief implementeren van business rules vaststellen van de kwaliteit van een informatiemodel op basis van verschillende kwaliteitdimensies (zie ook onderzoek) bepalen van data requirements interpreteren en analyseren van een bedrijfsproces vastgelegd in een BPM notatie (BPMN) realiseren van gebruikersvriendelijke (user) interfaces realiseren op basis van requirements realiseren van functionaliteit door het toepassen van database programmeertechnieken (triggers, stored procedures, user defined functions, etc) ontwikkelen en uitvoeren van tests gericht op in de database gerealiseerde functionaliteit toepassen van high end CSS frameworks kan op basis van kennis en inzicht in het datamanagement vakgebied, en op basis van inzicht in eigen kennis en kunde, de professionele ontwikkeling sturen DSD-2 DATAWAREHOUSING & BUSINESS INTELLIGENCE De student kan op professionele wijze geïntegreerde besluitvormingondersteunende informatiesystemen ontwikkelen die invulling geven aan de behoefte aan bestuurlijke informatie binnen de organisatie, en past geschikte methoden en technieken voor het analyseren, ontwerpen en realiseren van de onderliggende datawarehouse/business intelligence-architecturen. procesmodellen ETL-processen architecturen analytische systemen performance indicatoren sterschema s (Kimball sterren) anchor models data vaults Balanced scorecard Critical Success Factors Key Performance Indicatoren data managementfuncties ontwerpen en realiseren van OLAPprototypes ontwerpen en realiseren van ETLprocessen afwegen en documenteren van alternatieve ontwerpen ontwerpen conform de architectuurrichtlijnen van Datawarehouse componenten aansluitend op de bronsystemen (ster/data vault/anchor modellen) afwegen van voor- en nadelen van alternatieve datawarehouse architec-

19 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) kenmerkende datamanagement activiteiten data management doelstellingen plan-do-check-act cyclus in relatie tot professionele ontwikkeling turen kan op basis van kennis en inzicht in het datamanagement vakgebied, en op basis van inzicht in eigen kennis en kunde, de professionele ontwikkeling sturen DSD-3 ONDERZOEK De student kan een probleem op het terrein van Data Solutions Development oplossen door een kleinschalig onderzoek uit te voeren op een systematische, methodisch verantwoorde wijze, en kan de conclusies daaruit onderbouwen en effectief communiceren. onderzoeksmethoden redeneerwijzen analyse/ oorzakelijk verband in betoog terugkijken op uitgevoerde (vakinhoudelijke) werkzaamheden, daarbij zelfstandig formuleren van vragen en deze oppakken op een manier die past binnen de context van de opdracht waaraan wordt gewerkt bijdragen bij aan kleinschalig onderzoek waarvan de vraag relevant is in de context van een organisatie of een beroepstaak doorlopen van de onderzoekscyclus en gebruiken van geschikte vormen van onderzoek inschatten van kwaliteit van kennis en gekozen pragmatiek DSD-4 KWALITEIT VAN DATA De student kan op een systematische, methodisch verantwoorde wijze de kwaliteit van data in bronsystemen vaststellen, de oorzaken van lage datakwaliteit opsporen en adviseren hoe de datakwaliteit kan worden verbeterd. methoden voor het meten en verbeteren data kwaliteitsdimensies/criteria van data en dataschema s data quality requirements datakwaliteit metrieken definiëren van data quality business rules data profilen, resultaten analyseren en datakwaliteit vaststellen van data in operationele systemen Professioneel goed onderbouwde datakwaliteitsverbeteringsadviezen uitbrengen DSD-5 METADATAMANAGEMENT De student kan kwalitatief hoogwaardige business en technical metadata creëren en deze beschikbaar maken voor relevante metadata gebruiksgroepen, gebruikmakend van een zelf te ontwikkelen of reeds aanwezige metadata infrastructuur. soorten, doelen en noodzaak van repositories onderscheid tussen een objectmodel en een metamodel soorten en functies van metadata kennisorganisatiestructuren, waaronder ontologieën, taxonomieën en thesauri metadata standaarden (w.o. de Dublin Core) gebruik maken van metadata op basis van globale metadata requirements adequate metadatastructuren bepalen (kiezen/zelf ontwerpen) creëren van metadata DSD-6 PROJECT/PROCESMANAGEMENT De student kan projectmatig een opdracht uitvoeren en maakt een bewuste keuze voor een projectmanagementmethode en/of softwareontwikkelmodel, het project uitvoeren met specifieke aandacht voor beheersprocedures, de voortgang bewaken en waar nodig bijstellen en acties en werkwijzen vastleggen in procedures. in het vakgebied gangbare proces en projectmanagement methoden ethiek juridische aangelegenheden rond eigendom, verspreiding van open source, closed source, contracten (inspanning, resultaat), aansprakelijkheid toepassen van projectmanagement methoden en deze afstemmen op de aard van het project en zijn projectomgeving herkennen van de aard van een projectactiviteit, deze onderscheiden van de continue (beheer) activiteit herkennen van de aard van een projectactiviteit, deze onderscheiden van de continue (beheer) activiteit onderscheiden specifiek en generiek project/ procesmanagement ordenen, plannen, bewaken en realiseren op basis van gegeven requirements Profiel en semesters Het profiel Data Solutions Development is opgebouwd uit de semesters Develop Web Application (DWA), Information System Engineering (ISE-R) en {wordt dit jaar ontwikkeld}.

20 Relatie met eindkwalificaties DSD-1 DSD-2 DSD-3 DSD-4 DSD-5 DSD-6 DWA x x x ISE-R x x x x {volgt}

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd

Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd Centraal Dynamische regelbaarheid Gedistribueerd Communicatie hogere systeemlagen Communicatie lagere systeemlagen Fouttolerantie Faalgedrag Schaalbaarheid Complex

Nadere informatie

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties Capita Selecta voor administratieve applicaties Bij afstudeerproject: Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder 26 augustus 2006 Inhoud 26

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder Stand van zaken 17 Maart 2007 Inhoud Probleemgebied afstudeerproject Oplossingsgebied afstudeerproject

Nadere informatie

Agile : Business & IT act as one

Agile : Business & IT act as one Agile : Business & IT act as one Waar loop je tegen aan als je Business en IT samen Agile wil laten worden? Otto van den Hoven November 2015 1 Managing change : Traditionele waterval Business deliverables

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe SPIDER werkgroep Requirements Management Subwerkgroep Methoden Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe donderdag 17 januari 2008 Frans van Veen Bert Dubbelman Robert van Lieshout Erwin Bolwidt Jan-Willem

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 TESTEN... 4 CONNECTED DEVICES... FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Inhoud Deel een Het ontwikkeltraject 1 2 3

Inhoud Deel een Het ontwikkeltraject 1 2 3 5 Inhoud Inleiding 11 Deel een Het ontwikkeltraject 13 1 Werken binnen organisaties 15 1.1 Non-profit-organisatie 15 1.2 Profit-organisatie 16 1.3 Doelen 16 1.4 Rechtsvormen 16 Rechtspersoon 17 Persoonlijke

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Testers helpen ontwikkelaars of andersom? TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Improve Quality Services B.V. 2 Agenda Hoe veilig is een muur? Past Scrum ook

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen WI1: Het opstarten van het project Milestone 1 WI2: Ontwikkel een Vison WI3: Modelleer het Business Domain WI4: Creëer een Glossary WI7: Beheer wijzigingen

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 5 MODULECODE B STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Webtesten onder schaarste

Webtesten onder schaarste Testnet najaarsevenement 2005 B e y o n d t h e o r d i n a r y Webtesten onder schaarste Vincent Staal ORDINA NV Ringwade 1 Postbus 7101 3430 JC Nieuwegein Tel: 030 6637000 Fax: 030 6637099 www.ordina.nl

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

TAM. Control Model for Effective Testing

TAM. Control Model for Effective Testing TAM Control Model for Effective Testing Test management group Missie Adapteren specifieke context klant Klanten helpen met testuitdaging Resultaatgericht testmanagement Standaardisatie en industrialisatie

Nadere informatie

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Tijdens deze sessie krijgt u een inzicht in een specifieke visie over hoe men op basis van grote hoeveelheden ongestructureerde

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Op de computer kan naar eigen inzicht software op worden geïnstalleerd, een andere besturingssysteem is mogelijk.

Op de computer kan naar eigen inzicht software op worden geïnstalleerd, een andere besturingssysteem is mogelijk. Planningsfase 1. Afspraken maken over doelstelling en randvoorwaarden De doelstelling van het project: De doelstelling van het project: het maken van het gewenste product. De doelstelling van de student:

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

Responsive web applicaties op Oracle

Responsive web applicaties op Oracle APEX Responsive web applicaties op Oracle Spreker(s) : Datum : E-mail : Arian Macleane & Jacob Beeuwkes 06-06-2013 info@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline Trends APEX intro APEX

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

End-to-End testen: de laatste horde

End-to-End testen: de laatste horde End-to-End testen: de laatste horde Dieter Arnouts Agenda Begrip End-to-End testen in het test proces Praktische aanpak End-to-End Test Omgeving Uitdagingen End-to-End testen: De laatste horde 11/10/2010

Nadere informatie

R O D Y M I D D E L K O O P, R O D Y. M I D D E L K O O P @ H A N. N L, @ R O D M I D D E

R O D Y M I D D E L K O O P, R O D Y. M I D D E L K O O P @ H A N. N L, @ R O D M I D D E 1 DDOA 2 Semester Keuze uit 15 Combinatie bepaalt opleiding Student kiest er 3 die samen met stage het 2e/3e jaar vormen 3 INGEZOOMD: DDOA 7.5 ECTS 7.5 ECTS 15 ECTS Project 4 BEROEPSTAAK Ontwikkel een

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

a. Wat wordt verstaan onder V&V? b. Uit welke kernactiviteiten bestaat V&V? c. Noem enkele voor- en nadelen van inspecties. d. Idem voor testen.

a. Wat wordt verstaan onder V&V? b. Uit welke kernactiviteiten bestaat V&V? c. Noem enkele voor- en nadelen van inspecties. d. Idem voor testen. Eindtoets T07351 Software engineering Een eindtoets staat in het algemeen model voor het tentamen van de betreffende cursus. Aangezien deze cursus een mondeling tentamen heeft, bevat deze eindtoets slechts

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

Resultaat gerichter Testen

Resultaat gerichter Testen Resultaat gerichter Testen Verandering van test beleid bij Rabobank International De Rabobank 1 Rabobank International Information Systems &Development IS&D Global Services & IT Risk Management Strategy

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

Sebyde AppScan Reseller. 7 Januari 2014

Sebyde AppScan Reseller. 7 Januari 2014 Sebyde AppScan Reseller 7 Januari 2014 Even voorstellen Sebyde BV is Certified IBM Business Partner voor security systems, gespecialiseerd in applicatie security en security awareness. We leveren diensten

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

Doelstellingen en leerinhouden

Doelstellingen en leerinhouden Doelstellingen en leerinhouden Traject A: ICT Strategie en management IT management De studenten bekijken IT niet vanuit een technisch vlak maar als deel van de organisatie. De student leert via verschillende

Nadere informatie

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE.

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. ANOUK ROUMANS ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. 00 HOOFDVRAAG 00 HOOFDVRAAG Is het relevant voor een UX-designer om development kennis te hebben op gebied van apps? 00 INHOUDSOPGAVE 00 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Najaarsevenement 14 oktober 2015 Inleiding Wie zijn we Marc Koper: Specialist in performancetesten / testautomatisering HenkJaap van den

Nadere informatie

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2)

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Deel 1 1. Prelude 8 13 2. Achtergrond en Context MARIJ (leerdoel 3; duur 1-2 uur) 14-25 3. Eén architectuur voor de Rijksdienst (leerdoel 3; duur 1 uur)

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam.

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Welke hoort in dit rijtje niet thuis? Weg- en waterbouw Huizen- en kantoorbouw Stedenbouw Auto- en vliegtuigbouw

Nadere informatie

Projectwerk programmeren. met mijlpalen; opdrachtformulering, analyse stappen, code

Projectwerk programmeren. met mijlpalen; opdrachtformulering, analyse stappen, code ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM MODULECODE 7 STUDIEPUNTEN B5 VRIJSTELLING MOGELIJK nee Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Projectwerk programmeren

Nadere informatie

Model driven Application Delivery

Model driven Application Delivery Model driven Application Delivery Fast. Flexible. Future-proof. How Agis streamlines health procurement using Mendix Model driven Application Platform Mendix in a nutshell Mendix delivers the tools and

Nadere informatie

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4 VOORBLAD FORMAT BLAUWDRUK VAN DE OPLEIDING Algemene informatie Blauwdruk Ontwerper: Isolde Kolkhuis Tanke Ontwerpdatum: 23 september 2015 Versie: 03 Domein: Informatie- en communicatietechnologie Kwalificatiedossier:

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Architectuur en Programma Management

Architectuur en Programma Management Architectuur en Programma Management Organisaties zijn vaak onvoldoende in staat om grotere en complexere projecten uit te voeren waardoor een kluwen aan informatiesystemen met hoge beheerkosten ontstaat.

Nadere informatie

Testen van Datawarehouses en Informa2e. Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig?

Testen van Datawarehouses en Informa2e. Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig? Testen van Datawarehouses en Informa2e Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig? Wat verwachten we van DWH testen? 1. 2. 3. 4. 5. Gestructureerd Bekende afwijkingen Herhaalbaar (regressietesten)

Nadere informatie

Requirements Traceability. Marcel de Baas, Jan Bank, Edwin Buisman, Frits Jacobs, Kitty Spaas, Erik Venema, Arno Zandman

Requirements Traceability. Marcel de Baas, Jan Bank, Edwin Buisman, Frits Jacobs, Kitty Spaas, Erik Venema, Arno Zandman Requirements Traceability Marcel de Baas, Jan Bank, Edwin Buisman, Frits Jacobs, Kitty Spaas, Erik Venema, Arno Zandman 22 Mei 2008 Werkgroep Traceability Doel van de werkgroep: Aanbieden van hulpmiddelen

Nadere informatie

De weg naar. Data Governance Maturity

De weg naar. Data Governance Maturity De weg naar Data Governance Maturity Bedrijf : Nováccent ICT Solutions BV Auteur : J. Struik Datum : 14 december 2012 Versie : 2.0 Data Governance Maturity Nováccent ICT Solutions BV 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Daarom Cloud? Cloud! Waarom Daarom nu? nu! Marc Gruben April 2015 Wie ben ik? Informatie analist Project/development manager Developer/architect Wie

Nadere informatie

Curriculum Vitae James Cotton

Curriculum Vitae James Cotton Persoonsgegevens Naam James Martijn Cotton Geboortedatum 2 mei 1978 Geboorteplaats Kingston upon Thames, Engeland Geslacht Man Burgerlijke staat Geregistreerd partnerschap Nationaliteit Engels Adres Burgemeester

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Mick. Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen.

Mick. Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl Mick Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Roepnaam: Mick Bloemheuvel Regio:

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010 Applicatie Portfolio Optimalisatie BMC klantendag 4 maart 2010 Introductie Pim van der Kleij consultant applicatieen servicemanagement Benno Faase consultant servicemanagement 2 Sogeti Professioneel ICT-vakbedrijf

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

Teststrategie met behulp van heuristieken

Teststrategie met behulp van heuristieken Workshop TestNet Teststrategie met behulp van heuristieken www.improveqs.nl (info@improveqs.nl) Versie 2.0 1 Acknowledgements Met dank aan: Ruud Cox voor de vele discussies over dit onderwerp Fiona Charles

Nadere informatie

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device MOBILE BUSINESS APPS Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device YOUR VIEW ON BUSINESS Introductie Oplossingen Any2info is een innovatieve ICT-onderneming

Nadere informatie

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Ondersteunen van de opdrachtgever in de Bouw gedurende de initiatieffase 1 Introductie Deze dissertatie beschrijft een onderzoek naar de toepassing van ICT om

Nadere informatie

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 10 jaar ervaring met TCoE 2 Iedereen heeft zijn eigen verhaal Opdracht Gever Development Leverancier Tester Manager TCoE Test

Nadere informatie

Richard. Richard gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Het geeft dan ook een enorme kick wanneer hij de puzzel kloppend heeft gekregen.

Richard. Richard gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Het geeft dan ook een enorme kick wanneer hij de puzzel kloppend heeft gekregen. Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Richard Regio: Leiden Geboortedatum: 3 mei 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs:

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Testen bij DWH-projecten

Testen bij DWH-projecten Testen bij DWH-projecten Snelheid, Kwaliteit, Flexibiliteit onder úw regie Armando Dörsek, Software Control 18-09-2007 Wat gaat u horen? Testen van DW/BI > Structureren & Plannen Project- en teamstructuur

Nadere informatie

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements Agile bij grote administratieve systemen Omgaan met requirements 1 Agenda Wat is een groot systeem? Aanpak van een groot systeem Agile alignment Agile en requirements (en architectuur) Agile en governance

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie