Rotsvaste overtuiging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rotsvaste overtuiging"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF STICHTING WERKGROEP GRAUWE KIEKENDIEF jaargang 8, nummer 5 Bezoek aan Schotland Broedgeval op Het Bildt Oproep Vogelatlas-tellingen 2014 in vogelvlucht Van alles wat Rotsvaste overtuiging Door Ben Koks Henk Bleker beschouwde het als zijn mantra: kennis is ook maar een mening. Dat deze idiote gedachte een paar jaar later in de burelen van het ministerie en een aantal provincies nog steeds als een woekerende zwam de houten balken van een fraai historisch pand doet vermolmen is een feit. Ik zou deze weer geslaagde nieuwsbrief opnieuw kunnen beginnen met een hagenpreek, maar dat zou zonde zijn. Momenteel zijn de eerste wintertellingen uitgevoerd door onze vrijwilligers, worden onze data van het voorbije broedseizoen door onze medewerkers tot interessante maar vooral ook bruikbare stukken omgezet en organiseren we onze eigen toekomstperspectieven. Voor de periode die voor ons ligt heeft onze kennis wederom een bijdrage geleverd aan beter natuurbeheer. Onze samenwerking met een aantal organisaties is versterkt, en met Vogelbescherming Nederland hebben we eerder deze maand een prachtig voorstel rond de bescherming van Blauwe Kiekendieven en velduilen ingediend bij een mooi fonds. Later meer hierover. Toch is het goed om bij de eerste zin van dit stukje stil te staan. Het belangrijkste goed dat we hebben is: onze deskundigheid. De echo van Blekers mantra zal over een paar jaar wel als een slechte grap worden herinnerd. Wat telt is dat we snappen hoe de onderliggende ecologische principes werken, waarop effectieve maatregelen gegrond kunnen worden. Hoewel onze pragmatische kennis door vele wetenschappelijke verhalen is onderbouwd, blijkt het steeds lastiger te worden om beleid met deskundigheid te ondersteunen. Wie denkt dat natuurbeheer in agrarisch gebied eraan toe is om de kennis uit een breed scala van nationaal en internationaal onderzoek te omarmen, komt bedrogen uit. Lees verder op pagina 2 Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief Postbus ZG Scheemda Bezoekadres: Plattelandshuis Oost-Groningen Nassaustraat BW Winschoten

2 Pagina 2 De agrarische natuurverenigingen hebben geen boodschap aan kennis. Het boerenverstand werkt immers altijd beter, zij handelen nog steeds volgens het gedachtegoed van onze kleine ponyfokker uit Westerwolde. Kafka in het klein, zou je kunnen zeggen. Het trieste is dat er klaarblijkelijk nog steeds keuzes worden gemaakt waarbij ondoorzichtige lobbytrajecten een grotere impact hebben dan gedurende decennia opgebouwde deskundigheid. Meedeinen op de golven van dit alles zou weleens wat neoliberale voordeeltjes kunnen opleveren (de verdienmodellen tuimelen over elkaar heen in de natuurbescherming). Natuurbescherming is echter gebaat bij idealisme, doelgericht handelen en standvastigheid. Dat begint altijd bij jezelf, alleen met een goed verhaal houd je stand. Terug naar de inhoud: onze Grauwe Kiekendieven die met een satellietzender naar het zuiden zijn gevlogen zitten alweer in de Sahel. Medio januari/februari gaan wij daar ook weer naartoe. Een aantal vogels is gesneuveld nadat ze de broedgebieden hadden verlaten. Van twee wijfjes is het vrijwel zeker dat ze zijn afgeschoten. Geen prettig bericht, maar vanuit het perspectief van bescherming goed om te weten. We wensen jullie weer veel leesplezier toe. Bezoek aan Schotland ter ere van de Watson Raptor Science Prize Door Raymond Klaassen Op 31 mei jl. vond ik een in mijn inbox waarvan ik sterk het vermoeden had dat het spam of een goede grap betrof. Er werd me namelijk medegedeeld dat mijn artikel over mortaliteit bij trekkende roofvogels de Watson Raptor Science Prize had gewonnen, en of ik later dat jaar, in september, op het Watson Bird Festival over dit artikel wilde komen vertellen. Google vond direct een link naar de prijs, en naar het festival, dus dat zag er hoopgevend uit. Het festival bleek een hommage te zijn aan Donald en Jeff Watson, de eerste een fameus Schotse vogelschilder die vooral verzot was op Blauwe Kiekendieven, de tweede (zijn zoon) een vermaard wetenschapper en onder andere auteur van de briljante Poyser monografie over de Steenarend. Donald stierf in 2005 en Jeff veel te vroeg in 2007, maar de herinnering aan deze bijzondere mensen wordt middels het festival in leven gehouden. Een hoogtepunt van dit festival is de uitreiking van de Watson Science Prize, waarbij de winnaar en de runnerup hun onderzoek komen presenteren. De jury van deze prijs bestaat uit de gerenommeerde Britse en Schotse wetenschappers Ian Newton, Steve Redpath en Des Thompson, mensen waar ik ontelbare boeken en artikelen van heb gelezen. Kortom, dit zat allemaal wel snor!

3 Pagina 3 Toeval of niet, maar de runner-up bleek het artikel van Christiane Trierweiler over de winterse bewegingen van Grauwe Kiekendieven te zijn! Besloten werd dat Ben en ik naar Glasgow zouden afreizen, waarbij ik over mortaliteit en Ben over de Grauwe Kiekendieven zou vertellen. Omdat we in de buurt van Glasgow middenin een belangrijk Blauwe Kiekendievengebied zouden zitten, besloten we ook akkervogelexpert Jules Bos van Vogelbescherming Nederland mee te vragen. Hij is tegenwoordig onder andere belast met het Blauwe Kiekendieven-dossier bij Vogelbescherming. Zo kwam het dat drie goedgemutste heren op vrijdag 19 september landden op Glasgow Airport. Hier werden we opgewacht door organisator en gastheer Roger Crofts. De rest van de middag werden we getrakteerd op een prachtige excursie naar één van de resterende broedgebieden van de Blauwe Kiekendief in Schotland. Blauwe Kiekendieven broeden in Schotland vrijwel uitsluitend in natuurlijke heidelandschappen. Natuurlijke tussen aanhalingstekens, want deze gebieden zijn volledig ingericht voor de jacht op het Schotse Sneeuwhoen. Het lot van de Blauwe Kiekendief is daarmee onlosmakelijk verbonden, een thema waar we de rest van het weekend over zouden praten. Eén van de eerste dingen die we in het veld zagen was een groepje van die sneeuwhoenders, die in de berm langs de weg kleine steentjes (grit) aan het zoeken waren. Jules was erg blij deze kipjes te zien omdat het een nieuwe soort voor hem betrof. We stopten vervolgens op een plek waar twee paar Blauwe Kiekendieven hadden gebroed. Deze paren hadden maar liefst legsels van zes en zeven eieren gehad, iets wat dit jaar niet ongewoon was in Schotland omdat de muizenstand (Aardmuis) daar bijzonder goed was geweest. Het lot van deze nesten, en de jongen die uitvliegen, is echter uitermate somber. Op de Schotse hunting estates, waar de kiekendieven vrijwel uitsluitend broeden, wordt namelijk een zero tolerancebeleid gevoerd tegen alle mogelijke predatoren van het Schotse Sneeuwhoen.

4 Pagina 4 Dit inclusief de bij wet beschermde Blauwe Kiekendief, waarvan aan de lopende band nesten worden verstoord en jonge en volwassen vogels worden afgeschoten. De mate van illegale vervolging is zo indrukwekkend dat het gewoon pervers is. Door de illegale vervolging wordt de populatie Blauwe Kiekendieven kunstmatig op een heel laag pitje gehouden, en de enige gebieden waar het nog een beetje goed gaat met de Blauwe Kiekendief zijn plekken zonder vervolging. De tegenkrachten zijn nihil, want vervolging is uitermate moeilijk te bewijzen, waarbij ook nog eens veel jagers hoge posities in het rechtssysteem bekleden. Het absurde van de hele situatie is dat de sneeuwhoenjacht vrijwel geen economische waarde heeft. Gedesillusioneerd door deze sombere verhalen bereikten we Dalry, de oud-woonplaats van Donald Watson, en tevens het gehucht waar het festival zou plaatsvinden. Een goede maaltijd (haggis) en een flinke pint waren noodzakelijk om het leed enigszins te verzachten. Jules Bos Bezoek aan het Schotse broedgebied van de Blauwe Kiekendief De zaterdag stond in het teken van het festival. Voordat we zelf het podium mochten bestijgen brachten we een bezoek aan het oude woonhuis van de Watsons, dat uiteindelijk een lokaal (natuur)museum zal worden. Dit was werkelijk een indrukwekkend bezoek, vooral omdat de oude werkkamer van Watson sinds zijn dood onveranderd gelaten is. Zijn jas hing nog over de stoel, met zijn pijp ernaast, en het laatste werk waarmee hij bezig was geweest stond nog op de ezel. Ik heb een half uurtje in een stapel schetsboekjes zitten bladeren. Op elke bladzijde een schets van een paar streken, met soms een aantekening erbij. En alle schetsen helemaal raak! Een vliegende Slechtvalk, een zwaan in het water, een Tapuit, etc. etc. Aan dit soort schetsen herken je het oog van de meester! Waanzinnig mooi.

5 Pagina 5 Jules Bos Bezoek aan de onveranderde werkkamer van Donald Watson. Na de lunch mochten we eindelijk ons verhaal vertellen, waarbij ook roofvogel-crack Roy Dennis nog kwam vertellen over roofvogels en satellietzenderonderzoek. Onze verhalen werden zeer goed ontvangen. Bijzonder was de aanwezigheid van de dochters van Donald Watson, en Jeff Watsons vrouw en zoon! Het verhaal van Roy Dennis was indrukwekkend, vooral omdat hij enige dimensies toevoegde aan het probleem van illegale vervolging van roofvogels. Het zenderen van Blauwe Kiekendieven noemde Roy een waste of time and money want een zendervogel houdt het in Schotland door de vervolging nog geen paar maanden uit. Illustratief is het lot van twee gezenderde jonge Blauwe Kiekendieven die direct afgeschoten werden zodra ze het ouderterritorium verlieten. Roy vertelde ook uitvoerig over zijn zenderonderzoek bij jonge Steenarenden, waarbij jonge vogels keer op keer onder verdachte omstandigheden verdwijnen in precies dezelfde estates. Rotte appels die het voortbestaan van de Steenarend in Schotland bedreigen! De rest van de dag en de zondagochtend werd gevuld met het bekijken van het werk van Donald Watson, discussies over roofvogelonderzoek en illegale vervolging, een bezoek aan een zangvoorstelling van lokaal talent, en het onvermijdelijke bezoek aan de pub. Alles bij elkaar was het een zeer geslaagd bezoek aan Schotland. Het festival was zeer de moeite waard. Het laat mooi zien hoe kunst en wetenschap hand in hand gaan. De verhalen over de illegale vervolging waren indrukwekkend en stemden somber, maar tegelijkertijd is het optimisme van de mensen die hiertegen vechten een opsteker, en door praktische mensen als Roy Dennis zullen uiteindelijk deze verschrikkelijke praktijken overwonnen worden. Enigszins vermoeid maar zeer geïnspireerd landden de drie heren zondagnamiddag op Schiphol.

6 Pagina 6 Broedgeval van een Grauwe Kiekendief op Het Bildt (Friesland) Door Rudy Fopma Het Bildt, Friesland - Na een mislukt broedgeval in 2011 waar twee jongen van ongeveer twintig dagen oud op het moment van ringen met een niet-duidelijke oorzaak dood in het nest lagen, was het voor ons wachten op een nieuwe broedpoging van een paartje Grauwe Kiekendieven. In de afgelopen twee jaren werden er geen Grauwe Kiekendieven bij ons in de buurt waargenomen, maar op 27 mei van dit jaar zag Ebe Mulder een vrouwtje met nestmateriaal vliegen. s Middags toen hij weer even stond te posten nam hij ook een prooioverdracht waar. Dat zag er veelbelovend uit! Het mannetje bleek, net als het mannetje van 2011 ook vleugelmerken (wingtags) te dragen. Aflezen bleek op dat moment te moeilijk. In 2011 hadden we al goede contacten opgebouwd met de mensen van Werkgroep Grauwe Kiekendief, dus dit, toen nog mogelijke, broedgeval meteen gemeld bij Madeleine Postma. Zij was, hoe kan het ook anders, zeer enthousiast en adviseerde ons om dit paartje op afstand te blijven observeren en indien mogelijk de nestplaats zo goed mogelijk vast te stellen, maar er niet bij in de buurt te komen. Nu waren wij dat ook niet van plan, maar wij als weidevogelbeschermers zijn op zich wel anders gewend. Er werd afgesproken om dit broedgeval zo stil mogelijk te houden. Er blijken namelijk in Friesland wat mensen rond te lopen die de achteruitgang van de weidevogels, uiteraard geheel onterecht, wijten aan roofvogels en vervolgens deze roofvogels (proberen te) vervolgen. Misselijkmakend, maar daar heb je wel mee te maken Ook wordt boer Ytzen Pieter Van der Werf op de hoogte gebracht van dit bijzondere broedgeval in zijn graanveld, en hij is meteen enthousiast en wil zijn volledige medewerking verlenen. Zo mogen we om te beginnen een paaltje op de hoek van het stuk land plaatsen om zo braakballen te verzamelen. Het mannetje maakt eerst nog wel eens gebruik van dit paaltje, maar het vrouwtje geeft toch liever de voorkeur aan de (hogere) mestbult die daar ook in de buurt lag. Op 4 juni zag ik het mannetje boven een stuk braakliggend land jagen. Al snel kon ik de oranje wingtag aflezen (linkervleugel, code zwarte X), maar de blauwe op de rechtervleugel was wat moeilijker. Door een snelle waarneming had ik inmiddels wel een vermoeden, maar zekerheid was er nog niet.

7 Pagina 7 Gelukkig werkte de vogel goed mee, en ging een half uurtje later weer boven het zelfde stuk land jagen. Nu werd mijn vermoeden bevestigd en bleek op de blauwe wingtag ook een zwarte X te staan. Het was de eerste waarneming (terugmelding) van dit mannetje. De vogel was als nestjong geringd en getagd op 13 juli 2012 in de omgeving van Noordbroek, Oost-Groningen. We hebben echt kunnen genieten van deze prachtige vogels. Het is onvoorstelbaar dat het vrouwtje het mannetje al van zo ver weg ziet/hoort aankomen. Wij hadden het mannetje nog niet gezien, maar wisten genoeg als het vrouwtje opvloog daar komt ie! De prooioverdracht blijft een mooi fenomeen om naar te kijken. Naarmate er vaker gevoerd wordt, kunnen we al snel de exacte locatie van de nestplaats vaststellen. Als blijkt dat het vrouwtje niet lang op het nest blijft zitten te voeren (wat doet vermoeden dat de jongen groot genoeg zijn om de prooi zelf te verorberen), wordt er een afspraak gemaakt om het nest op te zoeken en de jongen te ringen. Op 14 juli komen Almut Schlaich en Madeleine langs. Madeleine gaat eerst even bij de boer langs om kennis te maken. Almut en ik zoeken ondertussen, met behulp van Ebe s aanwijzingen, het nest op. We hadden de nestlocatie exact goed vastgesteld, dus liepen we er zo naar toe. Er bleken vier jongen in het nest te zitten, maar ze waren nog te klein om te ringen. Besloten wordt om de meegenomen beschermingskooi nog niet te plaatsen, maar deze over het loopspoor richting het nest in het tarwe te plaatsen, zodat eventuele predatoren (zoals de vos) niet via ons loop- en geurspoor bij het nest kunnen komen. Deze beschermingskooi wordt in de eifase en de vroege jongenfase liever nog niet geplaatst om verstoring, het verlaten van het nest door de oudervogels te voorkomen. Rudy Fopma De vier Bildtse jongen, 19 juli 2014

8 Pagina 8 Afgesproken wordt om op 19 juli de kooi om het nest te plaatsen. Samen met Madeleine plaats ik de kooi en wordt tevens de leeftijd van het oudste jong op 22 dagen oud vastgesteld op basis van de vleugellengte (205 mm). Het plaatsen van de kooi is nogal precisiewerk, want elke kleine opening bij de grond moet worden opgevuld tegen de eventueel kleinere grondpredatoren zoals hermelijn en wezel. Na het plaatsen van de kooi is het wachten totdat het vrouwtje weer op het nest landt. Door de verandering rond het nest willen de kiekendieven nog wel eens wat nerveus blijven rondvliegen, voordat ze weer op het nest durven te landen. Of in het ergste geval durven ze helemaal niet meer, zodat de kooi weer verwijderd moet worden. Wij hadden het geluk dat het mannetje net kwam aanvliegen met een prooi toen wij klaar waren. Snel weggegaan bij het nest, en toen maar afwachten. Na de prooioverdracht vloog het vrouwtje bijna rechtstreeks naar het nest, wat een mazzel! Binnen een paar minuten wisten we dus dat dit een geslaagde actie was. Nu de leeftijd van het oudste nestjong was vastgesteld, werd er ook een afspraak gemaakt om de jongen te ringen. Helaas voor mij viel dat in mijn vakantie, dus kon ik daar niet bij aanwezig zijn. Op 23 juli zijn de jongen geringd door Raymond Klaassen, in het bijzijn van o.a. Ebe, boer Van der Werf, Sije Schotanus en nog enkele genodigden. Er blijken drie mannetjes en een vrouwtje te zijn. Dit wordt bepaald aan de hand van de oogkleur (grijs = mannetje, bruin = vrouwtje) en klauwmaat. De jongste vogel is op dat moment negentien dagen oud. Naast de gebruikelijke aluminiumring van het Vogeltrekstation krijgen deze vogels ook een (gele) kleurring met daarop een (zwarte) lettercode. Zo kunnen ze hopelijk volgend jaar of het jaar daarop worden afgelezen, en weten we precies waar deze vogels vandaan komen en hoe oud ze zijn. Sije Schotanus Het oudste jong met kleurring, geel KS.

9 Pagina 9 Eind juli ziet Ebe al een paar jongen bij het nest rondvliegen. Als de boer aangeeft dat hij van plan is om op 2 augustus het graan te gaan dorsen, nemen we weer contact op met Madeleine. Zij komt deze dag opnieuw naar het mooie Bildt om met ons te kijken of alle jongen zichzelf al goed kunnen redden, of dat we de nestplaats nog even intact moeten houden. Er blijkt één jong nog niet vliegvlug te zijn, dus volgt er overleg met de boer. Hij vindt het geen probleem een stuk graan te laten staan en we spreken af dat Ebe en ik de nestplaats voor hem markeren en s middags bij het dorsen aanwezig zullen zijn om het jong even uit het nest te pakken voor zijn veiligheid. Het jong laat zich makkelijk vangen (door de kooi met een vangnet af te sluiten kan hij ook geen kant op) en wordt door verschillende mensen even goed bekeken. Voor deze vogel dus al die drukte Daarna snel rond het nest dorsen en enkele banen ernaast, zodat de vogel weer zo spoedig mogelijk terug geplaatst kan worden. Fantastisch dat je zoveel medewerking krijgt van de boer! Rudy Fopma Na de oogst, 2 augustus 2014 In de dagen daarna vliegt ook dit laatste jong uit en zien we de jongen geregeld oefenvluchten maken en prooien van de ouders uit de lucht vangen. Een geweldige ervaring om dat te zien. Het gebied waarin ze rondvliegen wordt steeds groter en halverwege augustus zijn de vogels gevlogen. Op naar Afrika en dan hopelijk volgend voorjaar of over twee jaar weer gezond terug naar Nederland, en dan toch het liefst naar Het Bildt. Langs deze weg wil ik Werkgroep Grauwe Kiekendief, bedanken voor hun hulp en expertise. De vogels moeten het zelf doen, maar mede dankzij de beschermingsmaatregelen van hen zijn er vier gezonde jongen uitgevlogen. Ik zou zeggen, tot volgend jaar! Noot van de redactie: vooral Ebe Mulder, Rudy Fopma en Ytzen van der Werf bedankt voor jullie goede zorgen en medewerking!

10 Pagina 10 Oproep Vogelatlas-tellingen provincie Groningen In onze nieuwsbrief van december 2012 stond een oproep van de twee Groninger Atlasdistrictscoördinatoren Willem-Pier Vellinga en Leon Peters om deel te nemen aan de atlasblok-inventarisaties voor de nieuwe Vogelatlas. Een deel van Groningse atlasblokken is/ wordt geteld, maar een groot deel ook nog niet. Sovon en Google Vacante Atlasblokken in het noorden van Nederland. De hele witte blokjes zijn nog vacante 5x5km atlasblokken, de halve witte blokjes zijn voor een deel geclaimd. Dat wil zeggen voor één winter- of één broedseizoen Uit een mail van Willem-Pier Vellinga aan de werkgroep: Willen jullie alsjeblieft jullie achterban nog eens wijzen op de mogelijkheid, en gezien de tijd op de toegenomen urgentie van het vogels inventariseren in atlasblokken. Er zijn nog een heel aantal blokken in gebieden waar jullie kind aan huis zijn, en die voor de atlas nog niet geteld worden. Om toch zoveel mogelijk atlasblokken in de provincie Groningen geteld te krijgen zijn er data gepland om gezamenlijk aan de slag te gaan. In eerste instantie zijn hiervoor een aantal atlasblokken in Oost-Groningen uitgezocht. Het streven is om op die dagen met zoveel mogelijk mensen, in zoveel mogelijk blokken te tellen. Er zijn vier data vastgelegd voor deze gezamenlijke teldagen: 20 december februari april juni 2015

11 Pagina 11 Als er liefhebbers voor het Hoogeland zijn is dat ook prima, maar het basisidee is wel om blokken in te trekken die redelijk bij elkaar in de buurt liggen. Op de betreffende dagen zal een aantal vogelaars gezamenlijk vanuit de stad Groningen vertrekken naar een verzamelpunt ergens in/bij het te tellen gebied. Daar kunnen anderen zich aansluiten, om vervolgens in kleine teams op te splitsen. Start van de tellingen: 10:00 uur Duur: als iedereen in 2x2 kilometerhokken telt, is dat ongeveer een twee uur tellen; met het heen-en-weer reizen en verplaatsingen ter plekke erbij ben je ongeveer vier uur kwijt. Help je mee Groningen wat vogels betreft in kaart te brengen, en op de kaart te zetten? Voor meer informatie of om je op te geven kan je terecht bij: Leon Peters en Willem-Pier Vellinga *Graag aanmelden per zodat ze blokken kunnen kiezen en toewijzen, en de benodigde documenten vooruit kunnen sturen. Voor telefonisch contact: Leon Peters Willem-Pier Vellinga Handleiding veldwerk Vogelatlas Noot van de redactie: zo te zien kan Friesland ook nog wel wat tellers gebruiken

12 Pagina in vogelvlucht; het 25ste jaar nestbescherming van Grauwe (Blauwe en Bruine) Kiekendieven Door Madeleine Postma Januari 10 januari - in de buurt van Scheemda (O-Gr) wordt Simone, het Blauwe Kiekendiefvrouwtje met logger waargenomen. Februari 2 februari tijdens veldonderzoek in Senegal wordt loggervogel Edwin voor het tweede achtereenvolgende jaar teruggezien in zijn overwinteringsgebied, door Almut Schlaich en Ben Koks. Ben Koks Loggervogel Edwin in Senegal, 18 februari 2014

13 Pagina 13 Maart 14 maart - het Grauwe Kiekendiefmannetje Henry begint als eerste van de zeven satellietkieken aan de voorjaarstrek, vanuit de Sahel gaat hij op weg naar het noorden. April 12 april - het Bruine Kiekendiefmannetje met logger, William, wordt in zijn broedgebied nabij Delfzijl teruggemeld. 16 april - de eerste Nederlandse waarnemingen van Grauwe Kiekendieven in 2014 komen vanuit Zeeland en Groningen. 20 april - de logger met winterdata van Blauwe kiekendiefman Bernard is volledig uitgelezen, en wat blijkt: hij heeft de hele winter in Oost-Groningen doorgebracht. 24 april - een derde kalenderjaar mannetje Steppekiekendief komt in Oost-Groningen een serieuze poging doen om gepaard te raken met een vrouwtje Grauwe Kiekendief. Dit beest met zijn bijzondere capriolen zorgt voor veel reuring, zowel onder de vier paar aanwezige Grauwe Kiekendieven als in het wereldje van de vogelaars, spotters en fotografen. Martijn de Jonge En dat alles vanwege de Steppekiekendief.

14 Pagina 14 April 24 april - op deze dag wordt in de omgeving van Nieuw Scheemda (Gr) de eerste Grauwe Kiekendief van 2014 met wingtags gemeld en afgelezen. Het is een mannetje met de wingtagcombinatie TnB-/nO. Hij is als nestjong in 2011 in de omgeving van Drieborg (Gr) geringd. Later in het jaar wordt hij regelmatig teruggemeld in de omgeving van Woldendorp, waar hij gepaard blijkt te zijn en vier jongen grootbrengt. Daniëlle Keuning Het mannetje met de wingtagcombinatie TnB - /no, 10 augustus omgeving Woldendorp 25 april - rond deze datum is in Oost-Groningen het eerste Blauwe Kiekendiefei gelegd. 26 april - Hanna-Luise arriveert als eerste satellietkiek in haar broedgebied. Franco Ehlert Hanna-Luise hier gekiekt een dag nadat ze in haar broedgebied terugkeerde Mei 7 mei - rond deze datum worden in Flevoland en Groningen de eerste Grauwe Kiekeieren van 2014 gelegd. 19 mei - is dit jaar de datum van het gemiddelde legbegin van de Grauwe Kiekendieven.

15 Pagina mei - vanwege de oogst van een luzerneperceel in Oost-Groningen wordt de eerste nestbescherming geplaatst, een stroomhek rond een nest van een Bruine Kiekendief. Wonderwel accepteert het paartje de bescherming! Begin juli vliegt er één jong uit. 23 mei - Veni Vidi Perdidi; na een maand houdt het Steppekiekendiefmannetje het voor gezien, en is met de noorderzon vertrokken. Rein Hofman De Grauwe Kiekendieven waren niet echt gecharmeerd van deze luchtacrobaat 31 mei - een eerste Grauwe Kiekendief wordt gevangen en van een GPS-logger voorzien, hij mag als Dirk verder door het leven. Vernoemd naar stagiaire Dirk Oosterholt, die in het broedseizoen op zijn fiets honderden kilometers aflegt voor de MAS-telling. Juni 4 juni - na Bruine Kiekendiefman William die in 2012 een logger omgebonden kreeg, werd er op deze dag een tweede Bruine Kiekendiefman in Oost-Groningen gevangen en van een logger voorzien, Kjell genaamd, naar onze Vlaamse vrijwilliger Kjell Janssens. Raymond Klaassen Loggervogel Kjell, een derde kalenderjaar mannetje Bruine Kiekendief

16 Pagina juni - eerste bescherming rond een nest van een Grauwe kiekendief geplaatst. Ging om het nest van satellietzendervogel Lea, dat ze in luzerne had gemaakt. Het nest is in de broedfase helaas mislukt omdat haar mannetje verdween. Jagen en broeden lukt niet in je eentje, ze verliet uiteindelijk haar nest. 17 juni- rond deze datum werd in Drenthe het laatste Grauwe Kiekendiefei van 2014 gelegd. 18 juni - een geringd mannetje Blauwe Kiekendief wordt gevangen en van een GPS-logger voorzien, de vierde Blauwe Kiekendief in Nederland. Hij bleek afkomstig uit een op het nippertje gered nest in 2011, omgeving Bellingwolde. Het platliggende zomertarwe dreigde toen de net uit het ei gekropen jongen onbereikbaar te maken voor de oudervogels. Nu gepaard met een geringd vrouwtje, ook van 2011 en afkomstig van Wangerooge (D). Samen brengen ze vier jongen groot. Ben Koks Jules Bos, Almut Schlaich en Christiaan Both met Blauwe Kiekendiefman Jules 25 juni - na het succes van een webcam bij een nest van Grauwe Kiekendieven in 2013, werd het dankzij vele donaties weer mogelijk om mee te kieken in een Grauwe Kiekendiefnest.

17 Pagina 17 Juli 4 juli - een nietsvermoedende hobbyvisser in de buurt van Delfzijl krijgt op deze dag te maken een met stel onderzoekers die een mannetje Bruine Kiekendief vangen. Of hij misschien wil assisteren door met zijn paraplu voor schaduw te zorgen? Vervolgens of hij de vogel wil loslaten? Die nog naar hem vernoemd wordt ook; Roelof. En dan heeft RTV Noord ook alles nog op film gezet en ben je op 28 juli in een afsluitend filmpje over de webcamkieken bij Noord Vandaag te zien. RTV Noord 5 juli - vlakbij het Lauwersmeergebied in Noord-Groningen worden de eerste jonge Grauwe Kiekendieven op het nest geringd. 19/20 juli - door Almut Schlaich en Ben Koks zijn er voor het eerste in Groot-Brittannië Grauwe Kiekendieven met een satellietzender uitgerust. 23 juli de laatste webcamdag. Er zijn met succes vier jongen uitgevlogen en het perceel gaat geoogst worden, tijd om de beschermingskooi en camera op te ruimen. Raymond Klaassen

18 Pagina 18 Juli 24 juli - net als vorig jaar wordt in Drenthe in zomertarwe het laatste nest beschermd. 25 juli - in Wit-Rusland worden op deze dag vijf Grauwe Kiekendieven gevangen, en van satellietzenders voorzien. Augustus 2 augustus - de laatste jonge Grauwe Kiekendieven worden geringd. 4 augustus - de eerste satellietkiekendieven vertrekken uit hun broedgebieden. 22 augustus - laatste beschermingskooi wordt opgeruimd. 31 augustus - eerste terugmelding van een Nederlandse jonge Grauwe Kiekendief met gele kleurring JF. Het jonge vrouwtje werd gefotografeerd in de omgeving van Marburg (D) op meer dan 350 kilometer van Warfhuizen, waar ze als oudste van een nest van vijf uitvloog. Armin Kohler Juveniel vrouwtje met gele kleurring JF

19 Pagina 19 Afsluitend Van de zeven satellietkieken die in 2013 naar Afrika vertrokken, keerden er in het voorjaar vijf terug. Er werden drie Grauwe Kiekendieven in Engeland en vijf in Wit-Rusland gevangen en van een zender voorzien. Uiteindelijk zijn er elf op trek gegaan, waarvan er momenteel negen in de Sahel gearriveerd en nog in leven zijn. In het najaar van 2013 vertrokken er tien Grauwe Kiekendieven met een GPS-logger, er keerden er dit voorjaar vijf terug, vier in Oost-Groningen en een in Rheiderland (D). Afgelopen broedseizoen zijn in Nederland drie nieuwe mannetjes met een logger uitgerust. Ben Koks Van de drie Blauwe Kiekendieven die met een GPS-logger de winter in gingen, zagen we Simone en Bernard terug. Nadat zij vorig jaar een paar vormden deden zij dat dit jaar weer. Een Blauwe kiekendiefman met Nederlandse kleurring kon worden gevangen en hij zorgt met zijn logger nu ook voor veel data. Ook Bruine Kiekendief William keerde weer terug naar zijn broedgebied bij Delfzijl, hij heeft afgelopen broedseizoen gezelschap gekregen van twee nieuwe mannetjes Bruine Kiekendief met een GPS-logger. Dit jaar zijn er 60 waarnemingen van Grauwe Kiekendieven met wingtags binnengekomen. Het gaat om 21 individuele vogels die tussen 2007 en 2012 door ons van wingtags zijn voorzien. Almut Schlaich klimt in een windturbine om een antenne te plaatsen voor het uitlezen van GPS-loggerdata. Rheiderland, 28 mei 2014.

20 Pagina 20 Grauwe Kiekendieven broedparen, bescherming en broedsucces In Nederland hebben 47 Grauwe Kiekendiefpaartjes gebroed of een broedpoging gedaan. Oost-Groningen Noord-Groningen Flevoland Friesland Drenthe 30 paar 7 paar 6 paar 3 paar 1 paar Er zijn 39 nesten beschermd, waarvan 37 nesten met een kooi en twee met een stroomhek. Van de 47 nesten lagen er 41 in wintertarwepercelen, twee in baardtarwe, twee in luzerne, een in zomertarwe en eentje in extensief grasland (distel). Opvallend dit jaar was dat er geen broedparen in wintergerst en koolzaad hebben gebroed. Van de 39 succesvolle nesten waren er drie met vijf en twaalf met vier uitgevlogen jongen. In totaal zijn er uit 39 nesten 117 jongen gevlogen. Gemiddeld is dat per broedpoging 2,5 jong. Een groot verschil met het broedseizoen van vorig jaar, toen er uit 17 nesten (van 36 broedpogingen) maar 39 jongen uitvlogen! Uniek dit broedseizoen was dat in één van de drie nesten met vijf jongen, vijf mannetjes bleken te zitten! WGK Dat was het voor nu. Ben Koks en Hilvert Huizing met de vijf mannetjes uit één nest Iedereen die op welke manier en waar dan ook heeft geholpen: hartelijk bedankt voor weer een uniek broedseizoen. Op naar volgend jaar!

21 Pagina 21 Van alles wat Aandacht voor Blauw In het voorwoord van deze Monty s Flying Circus noemt Ben Koks het voorstel dat Werkgroep Grauwe Kiekendief samen met Vogelbescherming Nederland heeft ingediend voor de verbetering van de voedselsituatie voor Blauwe Kiekendieven en Velduilen in het waddengebied (eilanden, noordkust en de Dollardpolders). De herfsteditie van het blad Vogels van Vogelbescherming staat helemaal in het teken van roofvogels. Een van de artikelen gaat over de Blauwe Kiekendief, daarin wordt beschreven hoe de Blauwe Kiekendieven in Oost-Groningen zijn opgedoken, en daar ook al weer een aantal jaren broeden: De blauwe kiek kan blijven dansen. In het artikel is ook een oproep geplaatst om het gezamenlijke (Vogelbescherming en Werkgroep) reddingsplan voor de Blauwe Kiekendieven middels een donatie te steunen. Klik op de afbeelding om het artikel De blauwe kiek kan blijven dansen te lezen: Rein Hofman, In het stuk van Raymond Klaassen over zijn bezoek aan Schotland is te lezen hoe de Blauwe Kiekendief en andere roofvogels het daar zwaar te verduren hebben vanwege het feit dat alles moet wijken voor de Sneeuwhoen. Ook in andere delen van Groot Brittannië is de omvang van roofvogelvervolging zeer zorgelijk. De Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) is met verschillende projecten gestart om de Blauwe Kiekendieven onder de aandacht te brengen en te beschermen. Een van de projecten is Skydancer. Lees en bekijk meer over dit project met de volgende twee links:

De Skiere Hoanskrobber in Friese akkers

De Skiere Hoanskrobber in Friese akkers De Skiere Hoanskrobber in Friese akkers Een sierlijke grijsblauwe roofvogel jaagt tegen de wind in op zoek naar een prooi. Op twee meter hoogte speurt hij op gehoor akkerranden en kwelders af op veldmuizen.

Nadere informatie

Het Meetnet Agrarisch Soorten van start in de Provincies Drenthe, Flevoland en Groningen.

Het Meetnet Agrarisch Soorten van start in de Provincies Drenthe, Flevoland en Groningen. Het Meetnet Agrarisch Soorten van start in de Provincies Drenthe, Flevoland en Groningen. Beste mensen, Het MAS+ toegelicht en een oproep tot deelname! De Lente begint - al knipperend - te ontwaken. Het

Nadere informatie

Bruine kiekendieven in 2005

Bruine kiekendieven in 2005 Bruine kiekendieven in 2005 Het goede muizenjaar 2004 kreeg in 2005 een vervolg waardoor het ook voor de bruine kiekendief een uitstekend jaar werd. Dit zien we onmiddellijk aan het aantal broedgevallen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Roofvogelwerkgroep Fruitstreek. Februari 2014

Nieuwsbrief Roofvogelwerkgroep Fruitstreek. Februari 2014 Nieuwsbrief Roofvogelwerkgroep Fruitstreek Februari 2014 Het is begonnen. Misschien iets vroeger dan anders, maar de laatste zonnige dagen levert al baltsgedrag op van buizerds. Het is dan ook deze soort

Nadere informatie

Vogel het uit met vrijwilligers

Vogel het uit met vrijwilligers NIEUWSBRIEF STICHTING WERKGROEP GRAUWE KIEKENDIEF jaargang 7, nummer 5 Academische Jaarprijs 2013 Er was eens lang geleden Brenda Hidding Tot ziens Morri Broedseizoen 2013 Van alles wat Vogel het uit met

Nadere informatie

Cursus Roofvogelnestkartering. Werkgroep Roofvogels Zeeland

Cursus Roofvogelnestkartering. Werkgroep Roofvogels Zeeland Cursus Roofvogelnestkartering Werkgroep Roofvogels Zeeland Wat is nestkartering? Elke (roof)vogel heeft in het broedseizoen een territorium. Tijdens een aantal bezoeken worden alle waarnemingen van (roof)vogels

Nadere informatie

Vogelwerkgroep De Kempen. Nieuwsbrief. Wespendievenonderzoek in de Kempen 2012.

Vogelwerkgroep De Kempen. Nieuwsbrief. Wespendievenonderzoek in de Kempen 2012. Vogelwerkgroep De Kempen Postadres: Kermisberg 6, 5508 DW Veldhoven Website: www.vwgdekempen.nl Gironummer: 5859111 - Kamer van Koophandel: 40238962 Nieuwsbrief Wespendievenonderzoek in de Kempen 2012.

Nadere informatie

Scholeksterweekend Ameland 2013

Scholeksterweekend Ameland 2013 Scholeksterweekend Ameland 2013 Van vrijdag 8 februari tot en met zondag 10 februari werd onder leiding van Bruno Ens en Kees Oosterbeek een scholeksterweekend georganiseerd op Ameland voor ringers en

Nadere informatie

2013 wordt het jaar van de Patrijs.

2013 wordt het jaar van de Patrijs. 2013 wordt het jaar van de Patrijs. 1 Waarom? De soort kwam vroeger in grote aantallen voor in NL; er werd zelfs op gejaagd (en in sommige landen nog steeds) Bijna iedereen heeft de vogel wel eens gezien

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2013

NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2013 NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2013 1 2013 Was een moeilijk Kerkuilen jaar In dit jaar waren er 7 broedparen op Texel 3 minder dan in 2012. In het begin van het jaar was het erg stil op Texel wat betreft kerkuilen.

Nadere informatie

Vogelwerkgroep De Kempen. Slechtvalken geringd in Veldhoven en Eindhoven.

Vogelwerkgroep De Kempen. Slechtvalken geringd in Veldhoven en Eindhoven. Vogelwerkgroep De Kempen Postbus 386, 5500 AJ Veldhoven E-mail: vwgkempen@hetnet.nl Homepage: www.homepages.hetnet.nl/~vwgdekempen Gironummer: 5859111 Kamer van Koophandel: 40238962 Nieuwsbrief Slechtvalken

Nadere informatie

Saleghemse krekengebied Overview langs kreek met zijn prachtige rietkragen, weilanden en graanakkers langsheen oude dijken.

Saleghemse krekengebied Overview langs kreek met zijn prachtige rietkragen, weilanden en graanakkers langsheen oude dijken. Saleghemse krekengebied Overview langs kreek met zijn prachtige rietkragen, weilanden en graanakkers langsheen oude dijken. Hier zijn nog ontzettend mooie plekken die een sterke aantrekkingskracht hebben

Nadere informatie

Landelijke klapekstertelling winter 2008/2009 Eindresultaten

Landelijke klapekstertelling winter 2008/2009 Eindresultaten Landelijke klapekstertelling winter 2008/2009 Eindresultaten Foto J. Schwiebbe - http://www.birdphoto.nl April 2009, Matthijs Broere (Waarneming.nl) & Fred Hustings (SOVON) 1. Inleiding Afgelopen winter

Nadere informatie

Resultaten van het kleurringen van Nijlganzen en Grote Canadese Ganzen Frank Majoor & Berend Voslamber

Resultaten van het kleurringen van Nijlganzen en Grote Canadese Ganzen Frank Majoor & Berend Voslamber Resultaten van het kleurringen van Nijlganzen en Grote Canadese Ganzen Frank Majoor & Berend Voslamber Sovon-rapport 2013/74 Resultaten van het kleurringen van Nijlganzen en Grote Canadese Ganzen Frank

Nadere informatie

Achtergrondinformatie voor groep 3/4. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Zo herken je hem

Achtergrondinformatie voor groep 3/4. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Zo herken je hem Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

Kort verslag kleurringen van Nijlganzen en Grote Canadese Ganzen

Kort verslag kleurringen van Nijlganzen en Grote Canadese Ganzen Kort verslag kleurringen van Nijlganzen en Grote Canadese Ganzen 2011-2015 Frank Majoor & Berend Voslamber Sinds 2011 worden op verschillende plekken in Nederland in opdracht van het Faunafonds Nijlganzen

Nadere informatie

Broedgeval Grauwe kiekendief in Belgisch Limburg Zomer 2012 Werkgroep Grauwe Gors - Rémar ERENS

Broedgeval Grauwe kiekendief in Belgisch Limburg Zomer 2012 Werkgroep Grauwe Gors - Rémar ERENS Broedgeval Grauwe kiekendief in Belgisch Limburg Zomer 2012 Werkgroep Grauwe Gors - Rémar ERENS In de eerste helft van juli 2012 kon men al lezen over Duitse liefde op Belgische akkers. Het bericht bracht

Nadere informatie

Terug een topjaar voor de bruine kiekendieven in de Westkustpolders

Terug een topjaar voor de bruine kiekendieven in de Westkustpolders Terug een topjaar voor de bruine kiekendieven in de Westkustpolders Net zoals bij onze kerkuilen beleefden we vorig jaar ook bij de bruine kiekendieven een topjaar met een totaal van maar liefst 38 broedgevallen.

Nadere informatie

Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw.

Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw. Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw. De Specht Er zijn verschillende soorten spechten: de groene, de zwarte en

Nadere informatie

STICHTING IT EIBERTSHIEM

STICHTING IT EIBERTSHIEM 4/6/2013 WWW.OOIEVAARS.NL STICHTING IT EIBERTSHIEM Jaarverslag 2012 H.Folkertsma TOP. Van stadsmensen wordt vaak beweerd dat ze geen verstand van de natuur hebben. Of dat zo is waag ik te betwijfelen,

Nadere informatie

Meer over onze slechtvalken. Even voorstellen. Echte natuur

Meer over onze slechtvalken. Even voorstellen. Echte natuur Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2012

NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2012 Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en. NIEUWSBRIEF 1 2012 Was wederom een succesvol Kerkuilen jaar In dit jaar

Nadere informatie

Op Europees niveau is de soort in de periode 1980-2011 met 52% afgenomen, en ten opzichte van 1990 met 6%.

Op Europees niveau is de soort in de periode 1980-2011 met 52% afgenomen, en ten opzichte van 1990 met 6%. 1 De spreeuwenstand gaat vanaf eind jaren zeventig achteruit. Over de periode 1984-2012 is de broedpopulatie in Nederland zelfs met gemiddeld 4% per jaar afgenomen. Daardoor resteert momenteel minder dan

Nadere informatie

Onderzoek Wespendief Kempenbroek Volg de Wespendief, Weerterbos 2013

Onderzoek Wespendief Kempenbroek Volg de Wespendief, Weerterbos 2013 Onderzoek Wespendief Kempenbroek 2013-2015 Volg de Wespendief, Weerterbos 2013 Door de Vogelwerkgroep Nederweert worden in de gemeente Nederweert al 20 jaar zeldzame en schaarse broedvogels in kaart gebracht.

Nadere informatie

2004 De Flamingo's in het Zwillbröcker Venn

2004 De Flamingo's in het Zwillbröcker Venn 2004 De Flamingo's in het Zwillbröcker Venn De Flamingo's komen al zo'n 20 jaar in het Zwillbröcker Venn voor. De eerste jaren kwamen er maar enkele. De grootste aantallen komen er in de maanden april

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaar van de Patrijs in Zeeland

Nieuwsbrief Jaar van de Patrijs in Zeeland Nieuwsbrief Jaar van de Patrijs in Zeeland 2013 is door Vogelbescherming Nederland en Sovon uitgeroepen tot het Jaar van de Patrijs. Deze fraaie vogel is de laatste decennia sterk afgenomen (-95%).Ten

Nadere informatie

STICHTING WERKGROEP GRAUWE KIEKENDIEF jaargang 6, nummer 6. Vogelatlas Van alles wat

STICHTING WERKGROEP GRAUWE KIEKENDIEF jaargang 6, nummer 6. Vogelatlas Van alles wat NIEUWSBRIEF Willem van der West Hennepakker STICHTING WERKGROEP GRAUWE KIEKENDIEF jaargang 6, nummer 6 Vogelatlas Van alles wat MMXII Door Ben Koks Geen idee hoe we ons later 2012 zullen herinneren. Qua

Nadere informatie

30 Jaar! 2010 JAARVERSLAG IT EIBERTSHIEM

30 Jaar! 2010 JAARVERSLAG IT EIBERTSHIEM 30 Jaar! 2010 JAARVERSLAG IT EIBERTSHIEM H.Folkertsma Juni 2011 Feest & genieten. In het afgelopen verslagjaar vierden we ons dertigjarig jubileum en dat jaar stond in het teken van genieten. Want het

Nadere informatie

Jaarverslag Bijeneters 2017

Jaarverslag Bijeneters 2017 Jaarverslag Bijeneters 2017 Dit voorjaar werd er weer hoopvol in Nederland uitgekeken naar de bijeneters. Het aantal meldingen van waarnemingen bleef in vergelijking met de voorgaande jaren wat achter.

Nadere informatie

Validatie. Beste Atlastellers,

Validatie. Beste Atlastellers, Beste Atlastellers, de eerste periode van het tweede winterseizoen zit er net op en het verheugt me te zien dat er veel tellingen zijn ingevoerd! Het weer in dit seizoen is stukken beter geweest dan vorig

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Gierzwaluwbescherming Nederland 1

INHOUDSOPGAVE. Gierzwaluwbescherming Nederland 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding blz 2 Het tellen van vliegende gierzwaluwen blz 3 Het tellen van invlieggaten blz 4 Buurtbewoners inschakelen blz 4 Het project camera monitoring blz 5 Observatie-nestkasten blz

Nadere informatie

Inventarisatie van Gierzwaluwen

Inventarisatie van Gierzwaluwen Inventarisatie van Gierzwaluwen 2 Van gierzwaluwen is nog veel onbekend. Het inventariseren van gierzwaluwen is belangrijk omdat daarmee kan worden vastgesteld hoe groot de populatie in Nederland is en

Nadere informatie

De Warande als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2009

De Warande als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2009 De Warande als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2009 A&W-rapport 1444 De Warande als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2009

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 4 e jaargang 2014 Editie steenuil Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Inhoud: * Verslag broedseizoen 2014 * Broedresultaten steenuil 2014 * Terugmeldingen geringde vogels * Oorkonde vijf jaar broeden

Nadere informatie

Agrarisch natuurbeheer als geldmachine

Agrarisch natuurbeheer als geldmachine NIEUWSBRIEF STICHTING WERKGROEP GRAUWE KIEKENDIEF jaargang 6, nummer 4 Patrijzenkuikens tellen Geslaagde stage Observeren Flevoland Terugblik stage Slaapplaatstelling Van alles wat Agrarisch natuurbeheer

Nadere informatie

Meer over de ooievaar. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Hieraan herken je hem

Meer over de ooievaar. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Hieraan herken je hem Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

Dode vogeltjes Door Ben Koks

Dode vogeltjes Door Ben Koks NIEUWSBRIEF STICHTING WERKGROEP GRAUWE KIEKENDIEF jaargang 9, nummer 4 Van het bestuur Afscheid bestuurslid Simone Het kiekenseizoen in vogelvlucht Bescherming en broedsucces Oproep Werkgroep Ransuilen

Nadere informatie

HET VOGELTREKSTATION INFORMATIE VOOR EEN SPREEKBEURT OF WERKSTUK

HET VOGELTREKSTATION INFORMATIE VOOR EEN SPREEKBEURT OF WERKSTUK HET VOGELTREKSTATION INFORMATIE VOOR EEN SPREEKBEURT OF WERKSTUK Vogels zijn er in alle soorten en maten, zoals bijvoorbeeld de zeearend, die wel 90 centimeter groot kan worden. Of de Kleine Karekiet die

Nadere informatie

KERKUILEN WERKGROEP TWENTE

KERKUILEN WERKGROEP TWENTE KERKUILEN WERKGROEP TWENTE Broedseizoen kerkuil De start van het broedseizoen kerkuilen was zeer verrassend. Rond half maart werd er op een locatie in Oud-Ootmarsum een nestkast aangetroffen met daarin

Nadere informatie

Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen.

Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen. Handleiding tellingen Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen. Als er onduidelijkheden zijn over

Nadere informatie

!!!!"### " $% + " $% -""!. /"0%. + %"" 1 "" 3 '$ + * + + * +1 5*!! 1"! '!' 5%!.* " " "!.%%"!%%!-8! " $% *8! %! 9: $% !$!!

!!!!###  $% +  $% -!. /0%. + % 1  3 '$ + * + + * +1 5*!! 1! '!' 5%!.*   !.%%!%%!-8!  $% *8! %! 9: $% !$!! 1 !!!!"### #$% $% &'() " $% %""*$ +, " $% %""* -""!. /"0%.!*% + %"" 1 "" 2 3 '$ + * + " $% + + * ++ 4""% +1 5*!! +2 4""*! 1"! '!' '() $""" '()6 "%##!& 4&*!7 5%!.* " " "!.%%"!%%!-8!!'() 8%!!""" %"" $% *8!

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

HET ZENDEREN VAN VOGELS

HET ZENDEREN VAN VOGELS HET ZENDEREN VAN VOGELS De lezing van Ben Koks op de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwacht Utrecht in maart 2006 was een eerste kennismaking met het zenderen van vogels. Tijdens de ledenexcursies

Nadere informatie

VOGELRINGSTATION OUD NAARDEN 4 e KWARTAAL OVERZICHT 2012

VOGELRINGSTATION OUD NAARDEN 4 e KWARTAAL OVERZICHT 2012 VOGELRINGSTATION OUD NAARDEN 4 e KWARTAAL OVERZICHT 2012 Rudy Schippers Het afgelopen kwartaal werd gekenmerkt door veel regen en ook veel harde wind waardoor er minder geringd kon worden dan gebruikelijk.

Nadere informatie

Overzicht en eerste resultaten van de vangsten van Smienten in de Westwouderpolder, De Woude in 2015/2016

Overzicht en eerste resultaten van de vangsten van Smienten in de Westwouderpolder, De Woude in 2015/2016 Overzicht en eerste resultaten van de vangsten van Smienten in de Westwouderpolder, De Woude in 2015/2016 Overzicht en eerste resultaten van de vangsten van Smienten in de Westwouderpolder, De Woude in

Nadere informatie

Meer over de steenuilen. Even voorstellen. Hier wonen ze

Meer over de steenuilen. Even voorstellen. Hier wonen ze Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

Verleden en het heden

Verleden en het heden NIEUWSBRIEF STICHTING WERKGROEP GRAUWE KIEKENDIEF jaargang 9, nummer 1 Braakballen Wingtagbroers Van alles wat Verleden en het heden Door Ben Koks 2014 is verleden tijd. Wat in ons geval betekent dat we

Nadere informatie

Jaarverslag steenuilen 2013. uitgebreide versie

Jaarverslag steenuilen 2013. uitgebreide versie Jaarverslag steenuilen 2013 uitgebreide versie Jaarverslag steenuilen 2013 uitgebreid Broedseizoen 2013 zit er weer op. Tijd om de balans op te maken en dit met jullie te delen. We hebben qua aantallen

Nadere informatie

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011 Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011 Dit overzicht bevat bijzondere vogelwaarnemingen die gemaakt zijn op de Strabrechtse Heide. Hieronder vallen fenologische waarnemingen, opmerkelijke trekvogels,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 3 e jaargang Editie steenuil Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Inhoud: Broedresultaten Steenuil 2013 Assistent-ringers Braakballen! LOVO Opvallende zaken Veilige drinkbak voor de steenuil in het

Nadere informatie

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan!

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan! inleiding Voor al mijn kinderen schrijf ik hun ontwikkelingen op in een schrift. Ik schrijf op wanneer en hoelang ze sliepen, wat ze aten, hoe ze speelden en hoe we samen de dag doorbrachten. Dat lijkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief broedseizoen 2013 van. slechtvalken in Veldhoven en Eindhoven

Nieuwsbrief broedseizoen 2013 van. slechtvalken in Veldhoven en Eindhoven Postadres: Kermisberg 6, 5508 DW Veldhoven E-mail: info@vwgdekempen.nl Homepage: www.vwgdekempen.nl Vogelwerkgroep De Kempen Gironummer: 5859111 Kamer van Koophandel: 40238962 Nieuwsbrief broedseizoen

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Grutto Onderzoek Workumerwaard

Grutto Onderzoek Workumerwaard Grutto Onderzoek Workumerwaard Nieuwsbrief 2004 Onderzoek Er is geen vogelsoort waarvoor Nederland internationaal zo n essentiële rol speelt als de Grutto. Lange tijd broedde niet minder dan 80% van de

Nadere informatie

Veenweiden steeds belangrijker voor Zwarte sterns in Zuid-Holland. Verslag van monitoring van aantallen en broedsucces in 2013

Veenweiden steeds belangrijker voor Zwarte sterns in Zuid-Holland. Verslag van monitoring van aantallen en broedsucces in 2013 Veenweiden steeds belangrijker voor Zwarte sterns in Zuid-Holland Verslag van monitoring van aantallen en broedsucces in 2013 Veenweiden steeds belangrijker voor Zwarte sterns in Zuid-Holland Verslag

Nadere informatie

Vogelwerkgroep De Kempen. Nieuwsbrief wespendievenonderzoek in de Kempen 2013.

Vogelwerkgroep De Kempen. Nieuwsbrief wespendievenonderzoek in de Kempen 2013. Vogelwerkgroep De Kempen Postadres: Kermisberg 6, 5508 DW Veldhoven Website: www.vwgdekempen.nl E-mail: info@vwgdekempen.nl Gironummer: 5859111 - Kamer van Koophandel: 40238962 Nieuwsbrief wespendievenonderzoek

Nadere informatie

Tekst lezen en verwijswoorden begrijpen

Tekst lezen en verwijswoorden begrijpen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en verwijswoorden begrijpen In veel zinnen in de tekst staan verwijswoorden. Een verwijswoord verwijst naar een ander woord. Bijvoorbeeld: hij, hem, zij, het, die, hun, daar,

Nadere informatie

IK HEB JE! Kindertour Jacht met de camera

IK HEB JE! Kindertour Jacht met de camera KLIK! IK HEB JE! Kindertour Jacht met de camera Dit avonturierspaspoort is van: Bij de opdrachten in het boekje zie je steeds een icoon (plaatje) staan. Dit plaatje komt overeen met de ruimte waar je de

Nadere informatie

Met vogels op trektocht

Met vogels op trektocht Met vogels op trektocht Leerdagboek van:... Een (on)bekend geluid Wat voor geluid hoor je? Waar komt het geluid vandaan? Dit wil ik opschrijven over de vogel: Denk aan vragen als: Hoe ziet de vogel eruit?

Nadere informatie

TREK VAN AALSCHOLVERS OVER TELPOST DE HORDE

TREK VAN AALSCHOLVERS OVER TELPOST DE HORDE TREK VAN AALSCHOLVERS OVER TELPOST DE HORDE Arjan Boele en Frank Engelen In de loop van het jaar vliegen er veel aalscholvers over trektelpost De Horde. Nu er op deze post al sinds 1997 geteld wordt, willen

Nadere informatie

Mahlerlaan Amsterdam. Roofvogelonderzoek. Opdrachtgever: O.G.A. Tussentijdsverslag : 2 september 2015

Mahlerlaan Amsterdam. Roofvogelonderzoek. Opdrachtgever: O.G.A. Tussentijdsverslag : 2 september 2015 Roofvogelonderzoek Mahlerlaan Amsterdam Opdrachtgever: O.G.A Tussentijdsverslag : 2 september 2015 Onderzoek : drs. Lex van Groningen, dr. M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen Telefoon: 06-29523020

Nadere informatie

Grauwe kiekendieven houden stand in het intensieve Oost Groningse akkerland

Grauwe kiekendieven houden stand in het intensieve Oost Groningse akkerland Grauwe kiekendieven houden stand in het intensieve Oost Groningse akkerland Oost-Groningen Populatieontwikkeling Nederland EU-braak Agrarisch Natuurbeheer Vestiging tijdens grootschalige braaklegging EU

Nadere informatie

Even. Ons. Kwijt. 2015-2016 nr??

Even. Ons. Kwijt. 2015-2016 nr?? Even Ons Ei Kwijt 2015-2016 nr?? Van de directie we ons eerste college van professor Henriette von Kessel. Special We hebben de afgelopen weken het project Raar maar Waar in de school gehad. Ter ere van

Nadere informatie

Eerste nieuwsbrief. De werkgroep. Werkgroep roofvogels Noordoostpolder. Maart 2013 Nieuwsbrief 1. In dit nummer: Interessante informatie:

Eerste nieuwsbrief. De werkgroep. Werkgroep roofvogels Noordoostpolder. Maart 2013 Nieuwsbrief 1. In dit nummer: Interessante informatie: Maart 2013 Nieuwsbrief 1 Werkgroep roofvogels Noordoostpolder Bruine kiekendieven op het nest; 2012 In dit nummer: Eerste nieuwsbrief 1 Eerste nieuwsbrief De werkgroep 1 Wintertelling 2 De buizerd en de

Nadere informatie

Vogelwacht Akkerwoude e.o.

Vogelwacht Akkerwoude e.o. NESTKASTINVENTARISATIE FERMANJEBOSK 2010 Tijdens de gure sneeuwwinter waren er in dit bos twee grote zilverreigers aanwezig, welke bij de opengebleven plekken in de sloten (bij de duikers) hun dagelijkse

Nadere informatie

STICHTING WERKGROEP GRAUWE KIEKENDIEF jaargang 5, nummer 4. Muis met zender Kiek ik heb je Blauwe kiekendief. 250 woorden in het veldseizoen?!

STICHTING WERKGROEP GRAUWE KIEKENDIEF jaargang 5, nummer 4. Muis met zender Kiek ik heb je Blauwe kiekendief. 250 woorden in het veldseizoen?! MONTY S FLYING CIRCUS NIEUWSBRIEF STICHTING WERKGROEP GRAUWE KIEKENDIEF jaargang 5, nummer 4 Voorwoord Kiekendag... De grauwe kiekendief... Muis met zender Kiek ik heb je Blauwe kiekendief Grauwe kiek

Nadere informatie

Hoeveel prooi eten roofvogels

Hoeveel prooi eten roofvogels Hoeveel prooi eten roofvogels Sommige mensen denken dat roofvogels vraatzuchtig zijn, moordenaars die geen maat kunnen houden. Dat is onzin. Roofvogels jagen om in leven te blijven, zeven dagen per week,

Nadere informatie

Lees je wijzer met de ooievaar! Tekstbegrip oefenen met de vogels van Beleef de Lente

Lees je wijzer met de ooievaar! Tekstbegrip oefenen met de vogels van Beleef de Lente Lees je wijzer met de ooievaar! Tekstbegrip oefenen met de vogels van Beleef de Lente Groep Dit werkblad is geschikt voor kinderen uit de groepen 7 en 8. Introductie en instructie voor de leerkracht Middels

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

DE OVERLEVING VAN VISDIEFJES STERNA HIRUNDO: TUSSENTIJDSE RESULTATEN VAN EEN GRONINGS KLEURRINGPROGRAMMA

DE OVERLEVING VAN VISDIEFJES STERNA HIRUNDO: TUSSENTIJDSE RESULTATEN VAN EEN GRONINGS KLEURRINGPROGRAMMA 66 JAARLIJKSE OVERLEVING VAN VISDIEFJES Sula 21(2) DE OVERLEVING VAN VISDIEFJES STERNA HIRUNDO: TUSSENTIJDSE RESULTATEN VAN EEN GRONINGS KLEURRINGPROGRAMMA ANNUAL SURVIVAL OF COMMON TERNS: PRELIMINARY

Nadere informatie

Spreeuwen tellen op hun slaapplaats

Spreeuwen tellen op hun slaapplaats Spreeuwen tellen op hun slaapplaats Jan Kolsters, Jacques van Kessel, Wil de Veer en Wim Deeben Inleiding Tijdens de slaapplaatstellingen van de Grote Zilverreigers hadden we ze al vaak gezien. Vele groepen

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk

Nieuwsbrief Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk 5e jaargang, 2015 editie gierzwaluw 1 Nieuwsbrief Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk een samenwerkingsverband tussen vogelwerkgroep IVN Oisterwijk en vogelwerkgroep Midden-Brabant.

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Eend Inleiding Ik hou mijn werkstuk over eenden omdat ik het leuke dieren vind en ik wil er wat over leren. Dit wil ik er over weten: Wat doen eenden de hele dag? Wat eten eenden? Wat voor soorten eenden

Nadere informatie

Van 11 tot 18 mei waren mijn vrouw en ik op Kreta. Zij was hier 27 jaar geleden als eens geweest, maar voor mij was het de eerste keer.!

Van 11 tot 18 mei waren mijn vrouw en ik op Kreta. Zij was hier 27 jaar geleden als eens geweest, maar voor mij was het de eerste keer.! Reisverslag Kreta 2012 Van 11 tot 18 mei waren mijn vrouw en ik op Kreta. Zij was hier 27 jaar geleden als eens geweest, maar voor mij was het de eerste keer. We hadden een hotel geboekt in Ano Vouves,

Nadere informatie

Het leven van een jonge slechtvalk

Het leven van een jonge slechtvalk Het leven van een jonge slechtvalk 2 Elke lente wordt de kathedraal een kraamkliniek. Al enkele jaren bouwt een paartje slechtvalken dan zijn nest boven in de toren. Dit jaar heeft Mama Slechtvalk vier

Nadere informatie

Mamma vliegt steeds hoger.

Mamma vliegt steeds hoger. MEEUWTJE Meeuwtje is het verhaal van een jonge meeuw die zijn leefwereld verkent. Zijn moeder helpt hem daarbij, vooral door aan het eind van de dag nog eens na te gaan wat er allemaal voor dieren, kleuren

Nadere informatie

Slapende Blauwe Kiekendieven tijdens de winter 2003/2004

Slapende Blauwe Kiekendieven tijdens de winter 2003/2004 Slapende Blauwe Kiekendieven tijdens de winter 2003/2004 Pieter Wouters INLEIDING Evenals vorige winter hebben we weer drie slaapplaatsen van Blauwe Kiekendieven gevolgd door middel van simultaantellingen.

Nadere informatie

Holenduif. Zes eieren

Holenduif. Zes eieren Weer nieuwe kasten In februari is er weer een aantal nieuwe kasten opgehangen. Ook is er een aantal kasten vervangen omdat ze van ouderdom uit elkaar vielen. Tevens zijn enkele kasten verhangen omdat de

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Het kweken met de Zosterops palpebrosus

Het kweken met de Zosterops palpebrosus Het kweken met de Zosterops palpebrosus De naam Zosterops palpebrosus heb ik zelf niet verzonnen het is de latijnse naam voor Indische brilvogel of Gangesbrilvogel, waarbij Zosterops staat voor brilvogel.

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Voorbereiding post 3. Vogels op reis Groep 1-3

Voorbereiding post 3. Vogels op reis Groep 1-3 Voorbereiding post 3 Vogels op reis Groep 1-3 Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre Dit is de digitale voorbereiding op post 3: Vogels op reis voor groep 1, 2 en 3. Inhoud: Algemeen Verhaal Spel Werkvel Opruimen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 4 e jaargang 2014 editie gierzwaluw 1 Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk een samenwerkingsverband tussen vogelwerkgroep IVN Oisterwijk en vogelwerkgroep Midden-Brabant.

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Leven vanuit Overvloed of Tekort?

Leven vanuit Overvloed of Tekort? Leven vanuit Overvloed of Tekort? Dank allereerst aan de Dijken van Wijven. Zonder jullie vrouwenhadden we hier nu niet met elkaar gestaan. Wat een prachtige traditie: om in het Zeeuwse landschap natuur

Nadere informatie

Vogelexpresse. Orgaan van de Speciaalclub van Insecten- en Vruchtenetende vogels. Jaargang 2012- nr 3. PostNL Port betaald Port payé Pays-Bas

Vogelexpresse. Orgaan van de Speciaalclub van Insecten- en Vruchtenetende vogels. Jaargang 2012- nr 3. PostNL Port betaald Port payé Pays-Bas Vogelexpresse PostNL Port betaald Port payé Pays-Bas Orgaan van de Speciaalclub van Insecten- en Vruchtenetende vogels Jaargang 2012- nr 3 Afzender: Vogelexpresse - Van Beethovenlaan 213-3144 AE Maassluis-

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

De putters krijgen een putter/sijzen zaadmengsel. Ik koop deze mengeling bij Jan Koenings.

De putters krijgen een putter/sijzen zaadmengsel. Ik koop deze mengeling bij Jan Koenings. De kweek met de kleine Putter, Carduelis carduelis in voliere en broedkooi We begonnen dit jaar de kweek met 3 koppels. Eén koppel in een volière van 3m bij 0,8m. Eén koppel in een broedkooi buiten van

Nadere informatie

Aantal broedparen van Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw en Scholekster op het Forteiland IJmuiden in 2014

Aantal broedparen van Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw en Scholekster op het Forteiland IJmuiden in 2014 Aantal broedparen van Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw en Scholekster op het Forteiland IJmuiden in 2014 Aantal broedparen van Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw en Scholekster op het Forteiland IJmuiden in

Nadere informatie

De steenuil in Noordijk

De steenuil in Noordijk De steenuil in Noordijk Onderzoek in Noordijk Landschapbeheer Nederland, vogelbescherming Nederland, SOVON en STONE voeren het project "Naar een aantrekkelijk leefgebied voor mens en steenuil'uit. In 6

Nadere informatie

Aantal gevonden legsels in 2008

Aantal gevonden legsels in 2008 10 1 Broedpaaraantallen 2. Reproductie Na terugkomst van weidevogels in hun broedgebied vormen zich paren en kiezen de vogels een plek om te gaan broeden: de vestiging. Daarna komen twee belangrijke reproductiefasen:

Nadere informatie

Weilandberichten - Een vijfling!

Weilandberichten - Een vijfling! Weilandberichten - Een vijfling! Hans Simons, vanaf het begin lid van de agrarische natuurvereniging, heeft al sinds jaar en dag een paal in het weiland staan met een uilenkast. Niet dat er wel eens een

Nadere informatie

Het broedsucces van de Huismus in Leek en Lettelbert

Het broedsucces van de Huismus in Leek en Lettelbert Het broedsucces van de Huismus in Leek en Lettelbert René Oosterhuis De Huismus Passer domesticus is in de afgelopen decennia in aantal achteruit gegaan in Nederland. Ten opzichte van 1990 is de populatie

Nadere informatie

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2013 en 2014. Jongen uitgevlogen totaal

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2013 en 2014. Jongen uitgevlogen totaal NESTKASTENVERSLAG 2014 NATUUR- EN VOGELWERKGROEP DE GRUTTO Inleiding: Ook dit broedseizoen werden op verschillende locaties weer talrijke en op hun inhoud gecontroleerd. Door een combinatie van factoren

Nadere informatie

Pagodespreeuw (Sturnus Pagodarum)

Pagodespreeuw (Sturnus Pagodarum) Pagodespreeuw (Sturnus Pagodarum) Na een aantal jaren met zaadeters te hebben gekweekt heb ik toch weer besloten om spreeuwen te gaan houden. Een aantal jaren geleden heb ik ook verschillende koppels gehad

Nadere informatie

Winteb Racing stormt de top tien binnen in de regen op Ten Kate Honda en Pirelli banden.

Winteb Racing stormt de top tien binnen in de regen op Ten Kate Honda en Pirelli banden. stormt de top tien binnen in de regen op Ten Kate Honda en Pirelli banden. Op het kletsnatte circuit van Oschersleben werd de eerste race van de dag voor het ONK Dutch Superbike onder moeilijke omstandigheden

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie Ecodorp Bergen Voorjaar 2014

Broedvogelinventarisatie Ecodorp Bergen Voorjaar 2014 Broedvogelinventarisatie Ecodorp Bergen Voorjaar 2014 inventarisatie en verslag : Dook Vlugt d.vlugt@quicknet.nl contactpersoon Ecodorp : Sjaak van der Woude 1. Inleiding 2. Havik 3. Resultaten inventarisatie

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie